0 .TAJUK: Program Pengisian Data dan Analisis Item [PEDIA] PediA v 2.

OBJEKTIF 1. Membantu guru memeriksa kertas jawapan objektif secara cepat dan efektif 2. Membantu guru membuat analisis item .

Pengendalian Menggunakan MS Excel 2007 . Bentuk bahan Perisian Komputer 2.1.

Mengurangkan masa guru memeriksa kertas jawapan objektif 2.BENTUK KEJAYAAN 1.Membantu guru menjalankan tindakan susulan .

Kenal pasti kekuatan dan kelemahan murid secara individu.3.Bantu guru mengetahui keberkesanan pengajaran. . 4.

4.FAEDAH-FAEDAH LAIN 1. Membantu guru untuk menentukan kualiti item yang digunakan.ciri item sama ada sesuai/tidak untuk dijadikan alat murid. Membantu guru mengenal pasti masalah pembelajaran murid agar kelemahan pelajar tidak terus terhimpun. 2. Mengenal pasti item yang sukar atau mudah berdasarkan indeks kesukaran item . mengukur penguasaan 3. Mengkaji ciri.

7.Bantu guru menambah koleksi item. . Kenal pasti item yang boleh membezakan antara murid yang berpencapaian tinggi dan rendah berdasarkan indeks diskriminasi. 5. Kenal pasti murid yang telah/belum menguasai perkara yang telah diajarkan 6. Kenal pasti item yang sukar/mudah berdasarkan indeks kesukaran.FAEDAH-FAEDAH LAIN 4.

0 NAMA GURU: PUAN ADILAH BINTI WAHAB .8 44 97.8 1 2.4 15 33. A PEPERIKSAA CALO N Bil % N PERCUBAAN PMR 2010 PMR 2010 45 45 B Bil % Bil C % Bil 2 MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL D % 4.ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN PELAJAR UNTUK PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 DAN PMR 2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH BIL.2 45 100.3 17 37.4 E Bil % LULUS Bil % 11 24.0 45 100.

3 15.4 36 94.ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN PELAJAR UNTUK PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 DAN PMR 2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KEMAHIRAN SULTAN AZLAN SHAH MATA PELAJARAN AGAMA HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAH BIL.8 18 47. A PEPERIKSAA CALO Bil % N N PERCUBAAN PMR 2010 PMR 2010 38 38 TANGGA B C Bil % Bil 6 D % Bil % Bil E % LULUS Bil % 14 36.7 2 5.0 36 100.8 36 100.0 NAMA GURU: PUAN HASNIMA .

A PEPERIKSAA CALO N Bil % N PERCUBAAN PMR 2010 PMR 2010 42 42 D % 2.1 17 40.5 42 100 42 100.0 42 100.4 E Bil % LULUS Bil % 24 57.ANALISIS PERBANDINGAN PENCAPAIAN PELAJAR UNTUK PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 DAN PMR 2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN B Bil % Bil C % Bil 1 BIL.0 NAMA GURU: EN. MOHAMAD KHAIRI BIN MAT SAID .

guru telah didedahkan dengan progam pengisian data dan analisis item ( PEDIA ) 90% Guru telah menggunkan PEDIA semasa memeriksa kertas jawapan objektif pelajar . 9A CALON 125 125 12 57 8A 7A 6A 5A 4A 3A 2A 1A 18 23 18 17 15 16 17 8 21 1 18 2 4 1 2 - Guru.ANALISIS PERBANDINGAN BILANGAN A PELAJAR UNTUK PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 DAN PMR 2010 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA SULTAN AZLAN SHAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2010 PMR 2010 BIL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful