IP/07/1612

Bruxelles, 26 octombrie 2007

Comercializarea de certificate de emisie de gaze cu efect de seră: Comisia aprobă planurile naţionale de alocare ale României pentru anul 2007 şi pentru perioada 2008-2012
Comisia Europeană a adoptat astăzi deciziile privind planurile naţionale de alocare de certificate de emisii de dioxid de carbon (CO2) propuse de România pentru 2007 şi pentru perioada 2008-2012, în cadrul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră a UE (EU ETS). Stat membru al Uniunii Europene începând cu acest an, România are obligaţia întocmirii unui plan de alocare pentru 2007 - ultimul an din cadrul primei perioade de comercializare - în plus faţă de planul corespunzător celei de-a doua perioade de comercializare din cadrul schemei comunitare de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră. Comisia a aprobat, pentru perioada 2008-2012, alocarea a 75.9 milioane de tone de emisii de CO2, adică cu 20.7% mai puţin decât cantitatea propusă de România. Comisia a aprobat, de asemenea, modificările la planul naţional de alocare al Germaniei. Schema de comercializare a emisiilor garantează reducerea, cu cele mai scăzute costuri din punct de vedere economic, a emisiilor de gaze cu efect de seră produse în sectoarele energetic şi în cel industrial, ajutând astfel Uniunea Europeană şi statele membre să îşi îndeplinească angajamentele asumate în temeiul Protocolului de la Kyoto. Comisarul pentru Mediu, dl. Stavros Dimas, a declarat: „Deciziile de astăzi încununează procesul de evaluare a planurilor naţionale de alocare corespunzătoare celei de-a doua perioade din cadrul schemei. În acest moment, am stabilit plafonul european pentru perioada cuprinsă între 2008 şi 2012 la 2.08 miliarde tone de emisii anual, ceea ce reprezintă o scădere cu 10% a numărului de certificate de emisii alocate în prima perioadă. Astfel, am reuşit să garantăm o piaţă solidă de comercializare a certificatelor de emisii şi reduceri reale ale emisiilor, care vor reprezenta o contribuţie importantă pentru îndeplinirea obiectivului de la Kyoto.”
Evaluarea planurilor naţionale de alocare

După deciziile Comisiei din noiembrie 2006, ianuarie 2007, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august şi octombrie 2007 (IP/06/1650, IP/07/51, IP/07/136, IP/07/247, IP/07/412, IP/07/415, IP/07/459, IP/07/501, IP/07/613, IP/07/667, IP/07/749, IP/07/1131, IP/07/1274, IP/07/1566), planul României este cel de 26-lea plan naţional de alocare pentru perioada 2008-2012 evaluat de către Comisie. Planurile naţionale de alocare stabilesc, pentru fiecare stat membru, „plafonul” sau limita din cantitatea totală de CO2 pe care instalaţiile care intră sub incidenţa schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră le pot emite, precizând numărul exact de certificate de emisii pe care le primeşte fiecare dintre acestea.

În ceea ce priveşte planul naţional de alocare pentru perioada 2008-2012 Nu se pot aloca mai mult de 75. în cazul Slovaciei. 31 decembrie 2006.europa.Comisia este responsabilă de evaluarea planurilor naţionale de alocare propuse de statele membre. Certificatele alocate instalaţiilor care desfăşoară activităţile în cauză trebuie reduse în mod corespunzător.eu/environment/climat/emission. Lituania. precum şi anumite aspecte tehnice. Luxemburg şi Suedia au fost evaluate în iulie 2007. normele UE în materie de concurenţă şi de ajutoare de stat. Germania. în noiembrie 2006. în timp ce. astfel: În ceea ce priveşte planul naţional de alocare pentru anul 2007 - Nu se pot aloca mai mult de 74. o decizie privind modificările aduse planului naţional de alocare al Germaniei.8milioane de certificate.Trebuie eliminate anumite ajustări ex-post prevăzute. printre altele. însă înainte de termenullimită pentru prezentarea acestora. Modificări la planurile naţionale de alocare evaluate de către Comisie: Germania Comisia a luat. până la un procent de 20%. În acest scop. Letonia. procesul de evaluare este încă în derulare. derulate în temeiul mecanismului de implementare în comun prevăzut de Protocolul de la Kyoto. creşterea cantităţii maxime globale de reduceri de emisii certificate (CER) şi de unităţi de reducere a emisiilor (ERU) care pot fi utilizate de operatori în cadrul schemei de comercializare.htm http://ec. Letonia.htm 2 . printre altele. Comisia solicită modificarea planurilor naţionale de alocare ale României. examinând compatibilitatea acestora cu 12 criterii. .eu/environment/climat/2nd_phase_ep.9 milioane de certificate anual. Luxemburg. Criteriile de evaluare urmăresc. alături de Irlanda. de asemenea. Alte criterii de evaluare privesc nediscriminarea. A se consulta.europa. Trebuie eliminate anumite ajustări ex-post prevăzute. de asemenea: http://ec. Comisia a fost de acord cu acordarea acestei cantităţi. exprimată sub forma unui procent care atinge 22% din numărul de certificate alocate cu titlu neoneros fiecărei instalaţii. Lituania. să garanteze că planurile de alocare sunt compatibile cu (a) posibilitatea îndeplinirii de către UE şi statele membre a angajamentelor asumate la Kyoto. Slovacia şi Suedia au propus modificări la planurile naţionale de alocare ulterior evaluării efectuate de către Comisie. cu privire la cantitatea de emisii înregistrate în rapoartele anuale ale Comisiei asupra progreselor înregistrate şi (c) potenţialul tehnologic de reducere a emisiilor. Modificările notificate de Irlanda. Comisia poate accepta planurile naţionale de alocare integral sau parţial. Germania a propus. verificate de un organism independent. Cantitatea totală de certificate trebuie să includă o rezervă pentru creditele care urmează să fie eliberate pentru proiecte care vizează reducerea emisiilor în instalaţiile româneşti care intră sub incidenţa schemei de comercializare a emisiilor. (b) datele. enumerate în directiva privind comercializarea emisiilor.

3 3.k.8 (94.1 82.5 20 9 10 10 14.1 (94%) 69.8%) 132.4 55.3 239.3 26. 3 .5 156.9 (87.6 209 7.7 (93.5 30.3 22.7 16.7 97.3%) 34.a.6%) 195.1 (71%) 85.5 12.6%) 22.62 33.6 2.2%) 37. 0.5 19 45.35 5. 5 JI/CDM limit 2008-2012 in %2 10 8.4 225.8 (85.5 (63%) 2.9 24.9 2005 verified emissions 33.43 n. 0 0.3 (98.5 (73.5 (92.6 33.2%) 24.5 24.4 31.48 (77%) 86. known as Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM). which relates to the allowances allocated free of charge.4 3 Proposed cap 20082012 32.0 6.8 (53%) 2.3 7.6 1.35 203.7 22.72 (52.9 6.0 22. These credits are generated by emissionsaving projects carried out in third countries under the Kyoto Protocol’s project-based flexible mechanisms.4 10 10 17. 4.6 132.3 0.6 3.a.a.a.4 5.98 80.9 95.Summary information after 26 plans (all figures are annual): Member State Austria Belgium Cyprus Czech Rep.99 10 20 10 Tbd 10 10 10 4 n.a.7%) 3.5 499 74.9%) 208. 1. n.3 474 71. Including installations which Belgium opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 The German national allocation law contains a figure of 22 %. Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Poland Portugal 1st period cap 33.4 2. n.0 62.43 (44.6%) 58. The amount of additional emissions is not known at this stage. rather than the total cap.6 35.0 n. The JI/CDM limit is expressed as a percentage of the member state’s cap and indicates the maximum extent to which companies may surrender JI or CDM credits instead of EU ETS allowances to cover their emissions.4%) 5. Italy has to include further installations.1 131.58 5.31 0.01 0 10 13.95 2.1 4.8 482 75.0 n.1 (91.5 2.1 36.5%) 8.8 (96.9 Cap allowed 2008-2012 (in relation to proposed) 30.3 223.1 5.12 101.5 26.1 11.77 1 2 3 4 5 The figures indicated in this column comprise emissions in installations that come under the coverage of the scheme in 2008 to 2012 due to an extended scope applied by the Member State and do not include new installations entering the scheme in sectors already covered in the first trading period. n.4 284.1 38.96 90.a.8 63.8 (100%) 453.6 12.6 (94.38 39.9%) Additional emissions in 200820121 0.05 n.5 (100%) 12.a.8 (93.5%) 26.

8%) 8. The JI/CDM limit is expressed as a percentage of the member state’s cap and indicates the maximum extent to which companies may surrender JI or CDM credits instead of EU ETS allowances to cover their emissions. this figure is not independently verified.61 Member State SUM 1st period cap 2256.2 2005 verified emissions 2081.63 (90.3%) 30. The figures indicated in this column comprise emissions in installations that come under the coverage of the scheme in 2008 to 2012 due to an extended scope applied by the Member State and do not include new installations entering the scheme in sectors already covered in the first trading period.3 (100%) 152.3 242. 6. These credits are generated by emissionsaving projects carried out in third countries under the Kyoto Protocol’s project-based flexible mechanisms.48 2. Verified emissions for 2005 do not include installations which the UK opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.5611 JI/CDM limit 2008-2012 in %10 - 6 7 8 9 10 11 Due to Romania's recent accession to the EU.8 (90.5 Additional emissions in 200820129 54.5%) 246.9 (74.9 19. 20 10 8 25.3 70.9 (79.4 22.5 8.a. known as Joint Implementation (JI) and the Clean Development Mechanism (CDM).7%) 22.Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden UK 74. the emissions figures for Romania are not independently verified.7 41.8 174.2 Proposed cap 20082012 2257.3 152.9 245.7 n.7 25.76 ca.a 1.3 (99.2 182. Furthermore.7 7 10 7 15.0 9. The sum of verified emissions for 2005 does not include installations which the UK opted to exclude temporarily from the scheme in 2005 but which will be covered in 2008 to 2012 and are estimated to amount to some 30 Mt.3%) n.8 30.7 6 95. 4 .74 75.2 246.8 8.2 (100%) Cap allowed 2008-2012 (in relation to proposed) 2038. Additional installations and emissions of over 6 million tonnes are already included as of 2006.3 8.