M.E.C.T.S.

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TELEORMAN

Insp. de specialitate, Dorina Telea

Primar oraş Zimnicea, Ec. Petre Parvu

Grădiniţa de copii cu P.P. Nr.5, Zimnicea, Director, Niculina Monea

Cabinet logopedie Prof. Mihaela Ciulica

Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 2, Zimnicea Director, Adriana Albu

Cabinet medical scolar Dr. Valentina Calinita

Cabinet consiliereProf. Alina Potang

Politia Ors. Zimnicea Ag. sef Claudiu Boldea

Biserica ,, Sf. Apostoli Petru si Pavel’’ Preot paroh, Grigore Vulcanescu

Biblioteca Orăşenească Zimnicea Bibliotecar,Nina Dumbrava

5 Zimnicea.Maria Popescu.Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la „Drepturile Copilului“ ratificată în România în octombrie 1990. copii. Teleorman PROIECT EDUCATIONAL Documentarea proiectului . Nicoleta Piele. 5. . Ana. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Jud.Tradiţia şi practicile pozitive din educaţia preşcolară românească. cadre didactice din oraşul Zimnicea 2 .Maria Munteanu. Zimnicea. Iniţiatorii proiectului Director Niculina Monea.Documentele naţionale care se referă la reforma şi restructurarea sistemului educativ. Zimnicea • Educatoare: Liliana Boldea. Nr. Teleorman Grupul ţintă vizat de proiect: părinţi. Zimnicea • Perioada propusă pentru desfăşurare: 2011 – 2015. . 5.Documentele internaţionale referitoare la importanţa educaţiei la această vârstă. Gradinita cu p.Cercetările interdisciplinare asupra copilului de la 0 la 7 ani.Grădiniţa de copii cu p. p. . Locul de desfăşurare: Loc. jud. p. nr. . Ana.

Inspector de specialitate al I. .reprezentanţi ai sănătăţii. dezvoltarea şi educarea urmaşilor săi. . pe o metodologie creativă şi participativă. Din colaborarea cu familia fiecare are de câştigat: atât educatoarea. Proiectul îşi propune să ofere o perspectivă asupra educaţiei realizate în grădiniţă bazată pe experienţa de viaţă la aceste vârste. cât şi copiii şi părinţii. constituie o direcţie prioritară în educaţia preşcolară. Organizarea efectivă Coordonatorii proiectului: . familie si comunitate presupune o comunicare efectivă şi eficientă. Pentru a realiza o comunicare şi cooperare reală cu părinţii. 3 . Colaborarea dintre grădiniţă.S. şcoală. o unitate de cerinţe şi acţiune când este vorba de interesul copiilor. cu dificultăţi de învăţare. propunătorii acestui proiect şi-au propus câteva modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei. .părinţii prescolarilor. Relaţiile cu părinţii trebuie să ducă la crearea unei atmosfere confortabile din punct de vedere afectiv şi la o punte continuă emoţională dar şi intelectuală între cerinţele familiei şi gradinita.I. II. realizată în parteneriat cu părinţii. Identificarea şi evitarea riscurilor copilăriei.J. Părinţii sunt primii educatori care intervin în creşterea.educatoare şi învăţătoare din unitatile scolare menţionate. . identificarea timpurie a situaţiilor şi dificultăţilor de adaptare.specialişti în diferite domenii. Argument Obiectivul central al activităţii din grădiniţă trebuie să fie dezvoltarea şi stimularea dezvoltării copiilor prin modalităţi care să asigure bazele unei personalităţi independente şi creatoare. bisericii şi poliţiei. activităţi ce se vor desfăşura în parteneriat.Propunătoarele proiectului Echipa proiectului formată din: .

cunoaşterea participarea cu copiii în frecventării .Implicarea nemijlocită a părinţilor în surselor de documentare existente în unitate şi acestora la diferite activităţi şi acţiuni organizate vederea înţelegerii de către părinţi a necesităţii grădiniţei. 4 . în scopul îmbogăţirii bazei didactico – materiale a unităţilor implicate.Realizarea unor relaţii corecte de parteneriat între colaboratorii şi realizatorii proiectului. . .comunitate.III.Identificarea strategiilor de organizare şi desfăşurare a unor activităţi care să favorizeze relaţiile de parteneriat familie – grădiniţă – şcoală . Obiectivele proiectului .Sporirea capacităţii de implicare a părinţilor într-un demers formativ educativ concret care să sprijine dezvoltarea copiilor la aceste vârste.

Valentina Calinita Prof. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. Mihaela Matei.nr. Florina Alexe Inv.IV. Ana-Maria Popescu. Ruxandra Ciulei.2 Zimnicea Preot Grigore Vulcanescu Ag. 2. Maria Andrei. proximitate Claudiu Boldea Dr. Nicoleta Piele. Scoala cu cls. Iniţiatori: • Director Niculina Monea. consilier Alina Potang Bibliotecar Nina Dumbrava 5 . Colaboratori: • • • • • • • • Cadre didactice de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. logoped Mihaela Ciulica Prof.5 Zimnicea. Luminita Filipescu. 5 Zimnicea: Teodora Rotaru. pol. Adela Scumpu. Ionela Ganescu. Floarea Manea. AnaMaria Munteanu. • Educatoare: Liliana Boldea. Grădiniţa cu Program Prelungit nr.I-VIII . Liliana Popescu. Resurse instituţionale şi umane 1.5 Zimnicea.

.Informarea părinţilor cu privire la documentele de reformă curriculară. disciplinele opţionale.Desemnarea reprezentanţilor în Consiliul reprezentativ al părinţilor. . obiectivele urmărite şi politicile educaţionale ale acestor unităţi de învăţământ. Tematica acţiunilor desfăşurate cu părinţii şi pentru părinţi I. a programului instructiv – educativ şi a activităţilor extracurriculare.Alegerea comitetelor de părinţi pe grupe şi pe clase.Analiza activităţii comitetului de părinţi pe anul şcolar precedent. alcătuirea schemelor orare.Activităţi educative desfăşurate cu părinţii şi specialişti. .Stabilirea atribuţiilor comitetelor de părinţi. . Lectorate cu părinţii  „Cuprinderea copilului în grădiniţă – premisă a pregătirii lui pentru viaţa socială“  „Părintele model“  „Şcoala“  „Mediul educational“  „Cunoaşterea copilului“  „Situaţii problemă – violenţa în familie“  „Timiditate şi obrăznicie“  „De ce mint copiii ?“  „Stiluri educative parentale“  „Metode de modificare a comportamentului“ 6 . Întrunire colectivă . III.Activităţi extracurriculare organizate şi desfăşurate împreună cu părinţii.Activităţi interactive sub formă de dezbateri – mese rotunde.Organizarea şi desfăşurarea unor programe artistice cu copiii.Consultarea părinţilor în stabilirea „Curriculumului la decizia grădiniţei“. . . II. Activităţi de informare .Activităţi pentru atragerea unor surse extrabugetare. . .V. .

• Consultarea părinţilor referitor la oferta la decizia grădiniţei – disciplinele opţionale.Consiliere psiho-pedagogică în rezolvarea unor probleme cu copiii lor dar şi activităţi preventive şi de înlăturare a situaţiilor de risc. 7 . .IV. . alcătuirea schemelor orare şi a programului activităţilor extracurriculare.Colaborarea şi implicarea părinţilor în procesul instructiv – educativ. • Optimizarea relaţiei grădiniţei cu familia în vederea formării personalităţii copiilor.Hora Unirii  8 Martie – Ziua Femeii  Invierea Domnului  1 Iunie.Discuţii individuale despre copii. Tematica activităţilor desfăşurate şi obiectivele urmărite: I. . fiind consideraţi ca o resursă de asistenţă şi sprijin. Întâlniri zilnice cu părinţii . Prin această întâlnire cu părinţii grădiniţa a urmărit să stabilească câteva modalităţi de sprijinire a activităţii didactice prin intermediul familiei astfel: . poetul nepereche  24 Ianuarie. . • Informarea părinţilor cu privire la scopul de bază al programului educativ la care participă copilul lor. Activităţi demonstrative şi serbări cu diferite ocazii:  1 Decembrie.Ziua copilului V.Să urmărească regulat progresul copiilor lor. care sunt obiectivele urmărite.Părinţii să participe activ la educarea copiilor.Ziua tuturor romanilor  Uite. Activitatea de informare pentru părinţi Obiective urmarite: • Culegerea de informaţii în sprijinul programului educativ din grădiniţă.Mihai Eminescu. precum şi politicile educaţionale urmărite. vine Mos Craciun!  15 Ianuarie.Să asigure frecvenţa copiilor la programul instructiv – educativ desfăşurat în grădiniţă.

Dreptul la identitate culturală. Încurajarea cooperării. 2.Colaborare. Cui foloseşte acest program? .Iniţierea şi organizarea unor activităţi de către Comitetele de părinţi pentru diversificarea modalităţilor de colaborare familie – grădiniţă – şcoală comunitate. Dreptul la educaţie 3. Educarea responsabilizării sociale şi luarea de decizii. Dreptul de a avea o familie 2. . activităţi şi idei care să corespundă cu diversitatea problemelor şi persoanelor implicate în program.copiilor din unitatile de învăţământ vizate .părinţilor 8 .. 3.Să facă parte din comitetele de părinţi.Popularizarea materialelor informative în unitatea de învăţământ. umane) şi a perspectivelor de dezvoltare. cooperare şi comunicare între unităţile de învăţământ şi familie. a resurselor existente (materiale. etnică şi religioasă Obiective urmărite: 1. metode. . . teoretice. . Activităţi de informare pentru copii Drepturile copilului 1. Obiectivele unităţii de învăţământ în organizarea şi desfăşurarea activităţii: .Să atragă persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau materiale susţin programe de modernizare a bazei materiale. comunicării şi implicării părinţilor în parteneriat educaţional. Cunoaşterea copilului ca partener. materiale. 4.cadrelor didactice . Cunoaşterea drepturilor propriilor lor copii dar şi a responsabilităţilor şi îndatoririlor specifice pe care le au faţă de aceştia. II.Să ofere variante de soluţii. .Să contribuie la organizarea activităţilor extracurriculare organizate de grădiniţă şi să iniţieze acţiuni de petrecere a timpului liber.

expunerea . Petru si Pavel Logica desfăşurării activităţii şi strategiile folosite .dezvoltarea schimbului de idei.modificările în toate sferele personalităţii dar şi în domeniul practicilor educative şi al teoriei privitoare la educaţie.analiza .comunitatii Locul de desfăşurare .Şcoala cu Clasele I – VIII Nr. 5.exemplul . moral civice şi estetice.strategii de lucru folosite 9 .Grădiniţa de copii cu program prelungit nr.Parcul orasului .relaţia cadru didactic – copil .Biblioteca orasului Zimnicea . prin diversitate şi atractivitate şi prin prezentarea unor valori intelectuale. decizia şi evaluarea să fie realizate printr-o cooperare şi colaborare a membrilor echipei printr-o conduită de sensibilizare şi motivare a eficienţei activităţii desfăşurate.Piata agro-alimentara .proiectarea.relaţia grădiniţă – şcoală – familie .eficienţa resurselor implicate . Rezultatul proiectului şi impactul scontat Întreaga activitate poate aduce schimbări în următoarele componente pe care trebuie să le promoveze: . . Zimnicea .. acţiunea.dialogul .Biserica Sf.caracterizarea . 2 Zimnicea . printr-un climat deschis.exerciţiul Evaluarea activităţii Se vor analiza anual influenţele pe care aceste activităţi le vor aduce asupra următoarelor domenii: . practici şi experienţă între profesionişti .comunitate .

cheltuieli administrative şi consumabile Cheltuieli legate de procurarea unor materiale informative Materiale de promovare. crt. Resurse materiale .relaţia cu alte unităţi de învăţământ .folosirea adecvată a resurselor .aparat foto . derulare. colaborări.însemnări din timpul derulării . CD-uri. sponsorizări.PC.documentaţia . a unor trăsături pozitive de caracter. 2. rezultate.relaţia cu copiii şi colegele .cultivarea şi dezvoltarea unor relaţii de comunicare între membrii grupului. Popularizarea programului În cadrul comisiilor metodice din unităţile implicate care constă în denumire. Categoria de cheltuieli Costuri organizatorice. Bugetul proiectului Nr.evidenţierea unor măsuri pentru continuarea programului iniţial pe parcursul celor patru ani .echipament audio şi video 10 Suma (RON) Prin sponsorizare Prin resurse proprii . xerox . casete. 3. a spiritului de echipă.materialele realizate ... pliante TOTAL 2. imprimanta. 1.o atenţie sporită faţă de educaţia părinţilor prin aplicarea celor insusite pe parcurs . Întocmirea unui portofoliu care să cuprindă: .realizare de pliante sau album cu imagini din timpul activităţii Resurse 1.camere de luat vederi .

părinţi .echipa proiectului .colaboratori .3. Resurse de timp Informare şi redactare: iunie – septembrie 2011 Derulare: septembrie 2011 .cadre didactice 4. Resurse umane .elevi .voluntari .iunie 2015 11 .

pavoazarea sălii de grupă în funcţie de activitatile desfăşurate în anii respectivi. . plastilină.materiale consumabile: caiete. . acuarele etc.realizarea unor costumaţii în vederea desfăşurării serbărilor cu diferite ocazii.Intenţia propunătorilor După derularea acestui proiect vom încerca să obţinem următoarele produse finite: .auxiliare didactice în sprijinul aplicării programei instructiv – educative. 12 . . culori. .realizarea unor albume cu fotografii din timpul diferitelor faze ale derulării proiectului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful