You are on page 1of 528

GRONDSLAGEN VAN DE RADIOBUIZENTECHNIEK

MET 361 FIGUREN EN EEN AANHANGSEL Een inleiding tot de physische grondslagen. eigenschappen en toepassingen van
vang~
ont~

en versterkingsbuizen naar den stand van de techniek in Juli 1943. door Ir. J. DEKETH

1943

0-5000