MODURILE ŞI TIMPURILE VERBALE

I. MODURILE PERSONALE (PREDICATIVE) 1. MODUL INDICATIV
PREZENT A CÂNTA A VEDEA EU cânt văd TU cânţi vezi EL/EA cântă vede NOI cântăm vedem VOI cântaţi vedeţi EI/ELE cântă văd A FACE fac faci face facem faceţi fac A AVEA am ai are avem aveţi au IMPERFECT cântam cântai cânta cântam cântaţi cântau vedeam vedeai vedea vedeam vedeaţi vedeau făceam făceai făcea făceam făceaţi făceau aveam aveai avea aveam aveaţi aveau hotăram hotărai hotăra hotăram hotăraţi hotărau
eram

A HOTĂRÎ hotărăsc hotărăşti hotărăşte hotărîm hotărîţi hotărăsc

A FI sunt eşti este suntem sunteţi sunt

erai era eram eraţi erau

PERFECTUL SIMPLU
avusei; avui cântai văzui făcui hotărîi fusei; fui avuseşi; avuşi cântaşi văzuşi făcuşi hotărîşi fuseşi; fuşi avuse; avu cântă văzu făcu hotărî fuse; fu avuserăm; avurăm hotărîrăm cântarăm văzurăm făcurăm fuserăm; furăm avuserăţi; avurăţi cântarăţi văzurăţi făcurăţi hotărîrăţi fuserăţi; furăţi avuseră; avură cântară văzură făcură hotărîră fuseră; fură *a citi – perfect simplu: eu citii, tu citişi, el citi, noi citirăm, voi citirăţi, ei citiră

PERFECTUL COMPUS am cântat ai cântat a cântat am cântat aţi cântat au cântat am văzut ai văzut a văzut am văzut aţi văzut au văzut am văzut ai văzut a văzut am văzut aţi văzut au văzut
am avut ai avut a avut am avut aţi avut au avut

am hotărît ai hotărît a hotărît am hotărît aţi hotărît au hotărît

am fost ai fost

a fost am fost aţi fost au fost

MAI MULT CA PERFECTUL cântasem cântaseşi cântase cântaserăm cântaserăţi cântaseră văzusem văzuseşi văzuse văzuserăm văzuserăţi văzuseră făcusem făcuseşi făcuse făcuserăm făcuserăţi făcuseră
avusem avuseşi avuse avuserăm avuserăţi avuseră

hotărîsem hotărîseşi hotărîse hotărîserăm hotărîserăţi hotărîserăţi

fusesem fuseseşi fusese fuseserăm fuseserăţi fuseserăţi

VIITOR I voi cânta vei cânta va cânta vom cânta veţi cânta vor cânta Voi vedea Vei vedea Va vedea Vom vedea Veţi vedea Vor vedea Voi face Vei face Va face Vom face Veţi face Vor face voi avea Vei avea Va avea Vom avea Vei avea Vor avea Voi hotărî Vei hotărî Va hotărî Vom hotărî Veţi hotărî Vor hotărî Voi fi Vei fi Va fi Vom fi Veţi fi Vor fi VIITOR II (viitorul anterior) Voi fi cântat Vei fi cântat Va fi cântat Vom fi cântat Veţi fi cântat Vor fi cântat Voi fi văzut Voi fi făcut Eu voi fi avut Voi fi hotărât Voi fi fost Vei fi fost Va fi fost Vom fi fost Veţi fi fost Vor fi fost VIITOR I O să cânt O să cânţi O să cânte O să cântăm O să cântaţi O să cânte O să văd O să vezi O să vadă O să fac O să faci O să facă POPULAR O să hotărăsc O să hotărăşti O să hotărască O să fiu O să am O să ai O să aibă O să avem O să aveţi O să aibă ! O să fii O să fie O să fim O să fiţi O să fie VIITOR II Am să cânt Ai să cânţi Are să cânte Avem să cântăm POPULAR Am să hotărăsc Ai să hotărăşti Are să hotărască Am să fiu Ai să fii Are să fie Avem să fim Aveţi să fiţi Au să fie Am să văd Ai să vezi Are să vadă Am să fac Ai să faci Are să facă Am să am Ai să ai Are să aibă Avem să avem Aveţi să cântaţi Au să cânte Aveţi să aveţi Au să aibă VIITOR III POPULAR Oi hotărî Ăi hotărî O hotărî Om hotărî Oi cânta Ăi cânta O cânta Om cânta Ăţi cânta Or cânta Oi vedea Ăi vedea O vedea Oi face Ăi face O face Om face Ăţi face Or face Oi avea Ăi avea O avea Om avea Ăţi avea Or avea Oi fi Ăi fi O fi Om fi Ăţi fi Or fi .

MODUL CONJUNCTIV PREZENT să cânt să cânţi să cânte Să cântăm Să cântaţi Să cânte Să văd Să vezi Să vadă Să vedem Să vedeţi Să vadă Să fac Să faci Să facă Să facem Să faceţi Să facă Să am Să ai Să aibă Să avem Să aveţi Să aibă PERFECT Să fi cântat să fi cântat Să fi cântat Să fi cântat Să fi cântat Să fi cântat Să fi văzut Să fi făcut Să fi făcut Să fi făcut Să fi făcut Să fi făcut Să fi făcut Să fi avut Să fi hotărât Să fi hotărât Să fi hotărât Să fi hotărât Să fi hotărât Să fi hotărât Să fi fost Să hotărăsc Să hotărăşti Să hotărască Să hotărâm Să hotărâţi Să hotărască Să fiu ! Să fii Să fie Să fim Să fiţi Să fie 3. MODUL CONDIŢIONAL-OPTATIV PREZENT Aş cânta Ai cânta Ar cânta Am cânta Aţi cânta Ar cânta Aş vedea Ai vedea Ar vedea Am vedea Aţi vedea Ar vedea Aş face Ai face Ar face Am face Aţi face Ar face Aş avea Ai avea Ar avea Am avea Aţi avea Ar avea PERFECT Aş fi cântat Ai fi cântat Ar fi cântat Am fi cântat Aţi fi cântat Ar fi cântat Aş fi văzut Ai fi văzut Ar fi văzut Am fi văzut Aţi fi văzut Ar fi văzut Aş fi făcut Ai fi făcut Ar fi făcut Am fi făcut Aţi fi făcut Ar fi făcut Aş fi avut Ai fi avut Ar fi avut Am fi avut Aţi fi avut Ar fi avut Aş fi hotărât Ai fi hotărît Ar fi hotărît Am fi hotărît Aţi fi hotărât Ar fi hotărât Aş hotărî Ai hotărî Ar hotărî Am hotărî Aţi hotărî Ar hotărî Aş fi Ai fi Ar fi Am fi Aţi fi Ar fi Aş fi fost Ai fi fost Ar fi fost Am fi fost Aţi fi fost Ar fi fost 4.2. pl Tu cântă! Voi cântaţi! Vezi! Vedeţi! Fă! Faceţi! ai aveţi hotărăşte hotărîţi ! fii fiţi * forma negativă: tu nu cânta! Voi nu cântaţi! . MODUL IMPERATIV *acest mod se conjugă numai la persoana a II a sg.

cântaţi (e) Văzut (ă) Văzuţi (e) Făcut (ă) Făcuţi (e) Avut (ă) Avuţi (e) Hotărît (ă) Hotărîţi (e) Fost (ă) Foşti . cântat (ă) Pl. foste 4. MODUL SUPIN De cântat De văzut De făcut De avut De hotărît - . MODUL PARTICIPIU Sg. MODUL GERUNZIU cântând văzând făcând având hotărînd fiind 3.II. MODUL INFINITIV A cânta A vedea A face PREZENT A avea PERFECT A fi cântat A fi văzut A fi făcut A fi avut A fi hotărît A fi fost A hotărî A fi 2. MODURI NEPERSONALE (NEPREDICATIVE) 1.

Prezent: sunt eşti este suntem sunteti sunt Viitor: Viitor I: voi fi vei fi va fi vom fi veti fi vor fi Viitor II: o sa fiu o sa fii (Ex.: Sa fii fericit!) sa fie sa fim sa fiti sa fie Trecut perfect: sa fi fost sa fi fost (Sa fi fost aici ai vedea) sa fi fost sa fi fost sa fi fost sa fi fost Trecut: Perfect compus: am fost ai fost a fost am fost ati fost au fost Imperfect: eram erai era eram erati erau Conditional: Prezent: aş fi ai fi (Daca ai fi aici ai vedea) ar fi am fi ati fi ar fi Trecut perfect: aş fi fost ai fi fost ar fi fost am fi fost ati fi fost ar fi fost Perfect simplu: fusei fuseşi fuse fuseram fuserati fusera Mai mult ca perfectul: fusesem fuseseşi fusese fuseseram fuseserati fusesera .: O sa fii surpins) o sa fie o sa fim o sa fiti o sa fie Viitor anterior: voi fi fost vei fi fost va fi fost vom fi fost veti fi fost vor fi fost Viitor popular: oi fi îi fi o fi om fi îti fi or fi Conjuctiv: Prezent: sa fiu sa fii (Ex.

Părinţii ar fi înţeles dacă le-aş fi explicat. Copacul înverzit răspândea o vrajă neînţeleasă. 8. Nepregătindu-se a luat notă mică. Atitudinea ei este de înţeles. 17. Ea nu este pregătită pentru examen. 1.De la verbele următoare. VERBE PREDICATIVE VS. 4. ……………………………………… ……………………………………. 20. . 13. Plăcerea de a dansa o păstrase numai pentru sine. 5. Părinţii vor fi înţelegători. A citi înseamnă a cunoaşte. 11. de realizat fapte mari este mai greu. M-am plictisit ascultându-te. Am fost silit a o părăsi. Afară aud pe cineva strigând după ajutor. 12. 3. A venit la facultate pentru a studia. Găseşte un sinonim sau sensul verbelor predicative şi notează-l în paranteză. Alcătuiţi propoziţii cu verbul a pregăti la toate persoanele modului indicativ. Tatăl meu este nervos. Mergând pe stradă am întâlnit-o. 25. 15. Precizează valoarea morfologică cuvintelor subliniate (verbe predicative sau nepredicative – auxiliare ori copulative): OBS. Puneţi verbul a citi la modul imperativ 5. 23.1. Eforturile lor erau crescânde. un enunţ care să conţină un verb la modul gerunzi 4. S-a săturat de gătit atâtea bunătăţi. Veneau cântând. 5. Oamenii aceştia suferinzi mă întristează. De vorbit astfel e uşor. Păşea fără a face zgomot. 22. 2. Avea gura surâzând. Aş putea pleca în excursie. Ţi-a dat cartea înainte de a pleca. Tatăl meu este acasă. 6. 24. Datoria ei era de a lupta în continuare. 16. 7. 21. Se aude plouând. 10. 2. 19. Am fost cu prietenii la scăldat. 1. timpul viitor. Părinţii vor fi acasă. NEPREDICATIVE I. 14. 9. 3. Aveam de scris foarte mult la matematică. A munci nu este uşor. 18. Daţi exemple de câte două verbe care arată : acţiunea starea existenţa ……………………………………. faceţi câte două substantive: a citi…………… a petrece ……… 3. 2. 4.

Aveam de scris foarte mult la matematică. Când m-a văzut. 37. Eu am o carte interesantă. Oamenii aceştia suferinzi mă întristează. El a ajuns la serviciu. 18. Precizează modul şi funcţia sintactică a verbelor subliniate din enunţurile de mai jos: 26. El şi-a însemnat tema în caiet. Mergând pe stradă am întâlnit-o. Ei vor să câştige meciul. 9. 44. 51. . s-a făcut palid. 11. de realizat fapte mari este mai greu. 21. 46. 20. Eforturile lor erau crescânde. 10. 30. A munci nu este uşor. Fetele au ieşit pe uşa grădinii. Nepregătindu-se a luat notă mică. 14. 32. Copacul înverzit răspândea o vrajă neînţeleasă. 12. Afară aud pe cineva strigând după ajutor. 35. A citi înseamnă a cunoaşte. Lozurile au ieşit câştigătoare. A venit la facultate pentru a studia. 39. 31. Păşea fără a face zgomot. Am fost silit a o părăsi. 47. Eu am cumpărat o carte interesantă. Ea nu este pregătită pentru examen. 36. 15. Aş putea pleca în excursie. 50. 19. Veneau cântând. 42. Ţi-a dat cartea înainte de a pleca. 33. Se părea că va ploua. Nepregătindu-se a luat notă mică. De vorbit astfel e uşor. 27. Avea gura surâzând. 49. În universul nostru totul devine. 13. Casa aceasta s-a făcut anul trecut. M-am plictisit ascultându-te. 34. 23. S-a săturat de gătit atâtea bunătăţi. 38. Ei vor câştiga meciul. Vecinul meu rămăsese tânăr. Am fost cu prietenii la scăldat. 28. 16. 48. 43. Ea a devenit doctoriţă. 22. 40. Vecinul meu rămăsese acasă. 17. 29. 8. 45. FUNCŢIILE SINTACTICE ALE VERBULUI II. 41. Plăcerea de a dansa o păstrase numai pentru sine. A picta înseamnă a crea ceva nou. Copila părea bolnavă. Datoria ei era de a lupta în continuare. Se aude plouând.6. 7. Fratele meu a ajuns director de firmă. Atitudinea ei este de înţeles.