G

LEG ANGART
ă ne ă ă ţ vederea în mod natural,
ş eficient ş cu rezultate rapide
Copyright ©Leo Angart 2005
Titlul în limba ă
IMPROVE YOUR EYFSIGHT NATURALLY
easy, effective, see results quickly
Copyright © 2008 EDITURA FOR YOU
Coperta: PDG Advertising
Tehnoredactare: Felicia ă ş
Descrierea CIP a Bibliotecii ţ a României
ANGART,LEO
ă ne ă ă ţ vederea, în mod natural / Leo Angart. - ş :
For You, 2008
ISBN 978-973-1701-31-8
617.7:615.8
Toate drepturile asupra versiunii în limba ă ţ Editurii For
You. Reproducerea integralli sau ţ sub orice formli, a textului din
aceastli carte este posibilli numai cu acordul prealabil al Editurii For You.
Tel./fax. 021/6656223; 0744352963; 0311001455, 0724212690
e-mail monica.visan@b.astral.ro;edituraforyou@b.astral.ro;
editurajoryou@yahoo.com site: http://www.editura-foryou.ro
LEG ANGART
ă ne ă ă ţ vederea în
mod natural, ş eficient ş cu
rezultate rapide
Traducere
Uliana Ntgoi
Monica Vi,an
Printed in Romania
ISBN 978-973-1701-31-8
EDITURA FOR YOU

"

CO/U!/ nW-w idei' tJaIo,--
WOMY"d- CO/U!/ nv-w en-ouwfte"

Atentie:
)
ă ne ă ă ţ vederea în mod natural" nu
este ocarte ă ă diagnosticheze ş ă trateze nici ostare
ă aochiului sau aîntregului sistem optic. Autorul, edi-
torul ş distribuitorul nu sunt în niciun fel ă ă pen-
tru orice ă provocat de utilizarea sau de proasta utilizare a
acestui material sau.a ţ sugerate, inclusiv orice leza-
re ă unei persoane, ş nu numai.
ă ţ vreo ă ţ ă doctorului. "
5
ţ
Vreau ă ţ Dr. William H. Bates curajul ş ho-
ă sa de ş urma convingerile ş de a construI astfel ţ pe
care se ă Antrenarea Ochilor.
De asemenea, vreau ă ţ Maestrului Choa Kok Sui
pentru devotamentul ă în dezvolw:ea ă ă Pranice.
Vindecarea ă a fost cea care ffil-a redat vederea. Am ţ de
ă vreme ă energia este un factor cheie, ă ţ ă ţ ţ suc-
cese în ceea ce ş vederii. . .
Multumiri din ă ş antrenorilor meI NLP,John Grmder pen-
tru ă m-a inspirat ă încep ă ă DeLozier
v
ş Robert
Dilts pentru ă m·au ă ţ ă caut ţ care conteaza. Aborda-
rea mea se ă pe metodologia NLP. .. .
Multumiri speciale sponsorilor mei ţ mal ales Katrmei
Patterson din Londra, care m-a încurajat ă transpun toate aceste
ş ţ într-o carte. De asemenea vreau ă le ţ Lulu
Heinse din Irlandaş ă ş lui Maurice Cruz, ţ maI mUti Ma-
nila ş acumla Melbourne, pentru ă m-au invitat. Vreau ă mal mul-
ţ ş lui Wolfgang Gillessen din Munchen, pentru aportul nepre-
ţ pe care l·a avut la transpunerea ă ţ în limba ă
Îi ţ editoarei mele, Candlce Temple, p.entru orelenes-
ş în care mi-a ă manuscrisul mai ă la citire. . .
În cele din ă vreau ă le ţ ă ţ oamem
care au participat la mele ş care au beneficiat din ce
au ă ţ - ş ă ţ ă ă ţ ş ă ţ ţ din ă carte.
6
Introducere
Vederea este cel mai ţ dintre ţ noastre. Vedem
splendoarea unui apus, zâmbetul de pe ţ cuiva drag ş ţ din
ochii unui copil. Mama ă s-a asigurat ă acest ţ este perfect
dezvoltat, când ajungem la maturitate. S-ar putea ă ţ ş ă
ţ ă acuitatea ă este de fapt o abilitate pe care o ă ţ ă pe
ă ă ce ne ă ş ă ochii unui ă nu sunt complet
ţ Un ş începe ă ă culorile lavârsta de aproape
patru luni. Apoi se ă coordonarea dintre ă ş ochi, ş ă
aceea dintre ochi ş corp. La vârsta de aproximativ ă luni,
ş încep ă ă ş din acel moment, vederea lor ă ă
se dezvolte în modul ţ de ă ă
Scriu ă carte pe baza ţ mele proprii, întrucât
am purtat ochelari timp de mai bine de ă ş cinci de ani. La în-
ceput, asemenea ă ţ oamenilor, credeam ă nu se putea face
nimic în ă ţ ă ă doar o ţ ă a ă - sin-
gura întrebare fiind care vaceda mai întâi: ochii sau ă La acea vre-
me, în 1991, ajunsesem la aproape 5,5 dioptrii. Asta însemna ă tre-
buia ă port ochelari pentru majoritatea ă ţ inclusiv pentru
citit. De fapt, aveam ă perechi de ochelari, una pentru citit ş una
pentru ţ ă
Un prieten de-al meu încercase ă ş ă ă ţ ă vederea,
dar ă trei ani ă mai purta ochelari. Proiectele pe termen lung
nu ă ă deloc. În general, îmi place ă simt ă progresez în do-
ă de minute sau chiar mai ţ altfel nu sunt interesat. Nu pre-
tind ă amvedere de 20/20 ă doar un ţ dar vreau ă simt
ă progresez ş ă nu-mi imaginez doar ă se ă ceva. ş ă ceea
ce predau în seminarele mele ţ ă rapid.
7
_________ Leo Angart _
în 1990 amdevenit interesat de ProgramareaNeuro ă
(Neuro"Linguistic Programrning, NLP). Olucrare de studiu în acest do-
meniu este Tranceformations, ă de Bandler ş Grinder. ă
carte este, în mare, transcrierea unui seminar de ă La pagina
166, autorii descriu oregresie în care duc clientul înapoi în perioada
ă ă cum ş când suntemcopii avem, în general, ovede-
re ă Într-un moment de ţ John Grinder a adus clien-
tul înapoi în prezent, dar ă ş vederea din ă Dintr-o
ă clientul aputut ă ă ă ă ochelari, ca atunci când era copil.
Am devenit foarte interesat de acest lucru. ţ ă cum ar
fi ă ţ la hipnoterapeut ş ă ş ţ de acolo, ă numai o ă
ă perfect. Din nefericire, universul a avut alte planuri, întrucât
nu amputut ă pe nimeni care ă ă îndrume în acest sens. Cu toate
astea, interesul mi-a fost stârnit ş am ajuns la concluzia ă trebuie ă
existe un mod natural de refacere avederii.
La început m-am juqt cu ţ de vizualizare, care m-au aju-
tat într-o oarecare ă ă ş voiam ă ă vindec complet ş ă
elimin complet lentilele. ş ă mi-amcontinuat ă pentru un
mod prin care ă recuperez vederea mea ă
Într-o vineri noaptea, ă ş ă ţ ş mi s-a întâmplat ă
pun mâna pe o una în care se vorbea despre vindecare cu ajutorul
energiei. În ă carte era un ţ care trebuia ă fie util în ca-
" zul miopiei. ş ă l-am încercat ş am ţ imediat ă ochii mei au
devenit mai puternici. Am continuat ă practic ţ la fiecare
ă ore ş EVRIKAl în ziua ă ă puteam citi ă ă
ochelari. De atunci, nu mi-au mai trebuit ochelari de citit Amcontinuat
ă exersez pe parcursul ş de ă ă ă iar luni ţ
m-am ă ă merg la serviciu ă ă ochelari. Amluat un tren ş din
câte îmi amintesc, nu am avut parte de accidente în ziua aceea! Eram
ă ă nu-mi punochelarii - cel ţ ă ă prânz. La ă
ochii îmi erau foarte ţ ă ţ dioptrii mari pentru miopie,
ţ vedea ă ă ă ţ jos ochelarii, ochii ă obosesc foarte repede.
ş amcontinuat ă fac acel ţ ş treptat, amputut prelungi
perioadele când ă ă ă ochelari. ă la ş ă ă
am ajuns ă ă pot descurca ă ochelari, câte ozi ă Din acel
8
____ ă ne ă ă vederea, in modnatural
----
moment, mi-am ţ ochelar.n în buzunar, ţ doar când t.!"e-
buia ă iau pe cineva de la aeroport. Nu voiam ca ş meu
ă ă impresia ă nu eramserios.
De atunci, vederea mea acontinuat ă se ă ă ţ ă ş ă
alte ă ă ă puteam ş oamenii de pe ă parte
a ă ş ă ţ mea ă ş reluat cursul. ă cinci ani
nu am mai ă nimic în ceea ce ş ochii mei ş aproape ă am
uitat ă am purtat cândva ochelari. Apoi, în 1995, amparticipat la un
curs de o ă de Maestru Praeticant NLP, în cadrul ă ţ NLP
din Santa Cruz, California. Pe parcursul programului, le-am spus cole-
gilor mei ă purtasemochelari. Au devenit foarte ţ ş m-au ru-
gat ă le spun ce am ă ca ă ţ oasemenea ţ ă ş ă
seara, am ţ un discurs la care au participat nu mai ţ de ş
ci de persoane. Acest lucru mi-a deschis ochii. ă atunci nu-mi ă
sem ă atât de ţ oameni voiau ă scape de ochelari.
In anul ă 1996, m-amîntors la Universitatea NLP pentru
alt curs. De data asta trebuia ă avem un "proiect de modelaj", un do-
meniu excelent de explorat ş apoi ă ă omodalitate de ane trans-
fera ş ţ ş altora. La acea vreme, nu ş pe nimeni care
ă ş fi ă ă vederea, ş ă nu puteam ruga pe nimeni ă ă aju-
te. M-am ă ă servesc eu însumi drept subiect ş ă folosesc
ţ ca ă pentru o ă abordare a ă miopiei. Am
început ă ă ă ţ despre cumse poate recupera vederea, cumar
fi lucrarea lui Bates, A ă ă ochelari, din 1940, ş cartea luiJa-
net Goodrich din 1985, ă ă ţ vederii naturale. Din aceste
ă ţ am ă ţ despre tehnicile de lucru cu palmele, cu soarele etc.
În acest punct, amajuns la concluzia ă era mai prudent ă ţ
leg orice ă ţ care ar fi putut sta în calea ă vederii.
Asta din ă ă ă în acest moment, ă ţ moduri eficiente
de regresare a oamenilor înapoi în timp. Am descoperit o ţ de
ţ interesante despre genul de ţ de ţ ă care ar fi
putut avea diverse ţ asupra vederii cuiva. MajOritatea se redu-
ceau la concluzii inocente, trase de mintea unui copil. De exemplu, un
ă ţ fusese mutat de la oş ă la alta, pe când avea doar opt ani ş
ca urmare ş pierduse ţ prietenii. Alt copil a ă o amintire
9
_________LeoAngart _
conform ă nu-i ă un anume profesor. Unele dLtltre expe-
ţ se refereau la oameni care au ă lucruri pe care nu trebuiau
ă le ă Altele, la evenimente ă care ă loc în ţ
lor, dar în ă ă cu care nu aveau nici oputere. Când amînceput ă
pun ă rezultatele seminarelor, am fost convins ă ă din
cei ce participau aveau nevoie de ş ţ ulterioare personale, pentru
ş confrunta ă ţ ş pentru a se elibera de aceste ă
În procesul ă seminarelor am început ă ă ţ despre alte
tipuri de probleme ş legate de vedere. De exemplu, în acel mo-
ment habar n-aveam ce este astigmatismul, cu atât mai ţ ce se pu-
tea face în ţ lui. În procesul ă ţ ă despre diferitele ţ
amînceput ă dau seama camce fel de ţ ar putea fi de folos.
Înainte de pauza de prânz de la primul seminar, unul dintre
ţ care suferea de miopie a descoperit ă putea citi linia de
20/20 din optotip, ca ş scrisul ă Asta afost oîncurajare nemai-
ă ş mi-amdat seama ă majoritatea ţ puteau be-
neficia de programul meu. ţ ş micile miracole au conti-
nuat ă ă ş amfost invitat în tot mai multe locuri ca ă ţ aseme-
nea seminare. Începând cu 1996 am ţ cam ă ş cinci de se-
minare pe an, în ş din ă lumea. De exemplu, am ţ acest se-
minar de peste ă ş cinci de ori în Londra. Adesea întâlnesc oa-
meni care îmi spun ă de ă vreme ş ă ă participe la semi-
narele mele, dar nu au avut posibilitatea.
Prefer varianta seminarelor în locul celei a ş ţ persona-
le. Asta din ă ă în paisprezece ore, oamenii pot experimenta ş
ă ţ mai multe despre vedere, decât ş putea ă fac eu într-o ş ţ ă
ă de o ă Dinamica grupului este de mare ajutor în încuraja-
rea ş motivareaoamenilor de aface aceste ţ Nu enumai opro-
ă de ţ a ţ ci ş de a ă da seama ă ţ mai
ă putere decât ţ asupra propriei voastre vederi ş ă sunt
ş pe care îi ţ face ca ă o ă ă ţ ţ Rezultatul dorit al semi-
narului este ca ţ ă descopere faptul ă au control asupra
vederii proprii ş ă afle exact ce ţ trebuie ă ă ş ce rezultate
ă ş Nu vreau ă minimalizez cantitatea ă de ă ce
trebuie ă ş care, în anumite cazuri, poate însemna ani de exer-
10·
---- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ciJii. ce promi! ş este ă ţ ţ progresul- ochii ş
va vor afata ca se pot ă ă ţ ş schimba.
v ă ş ă ă ă ă ţ vederii ă
ca ţ Ş

cinci litere pe olinie mai jos decât înainte,
P: La ş seminarelor mele, ţ oameni îmi spun ă
vad cu treI sau patru linii mai jos. în ă fie spus fiecare lini
Pv
e
o ţ pe optotip ă o ă ă ţ de 5% a
ă ţ ţ unei ă ă ţ de 10-20%observabile ş ă
sura?ile In ă zile este orealizare ă Cu o ă
la un oftalmolog a ă vederea oamenilor înainte
Ş unei doamne era cu ă dioptrii mai ţ
seara, Inamte de a pleca ă Ceea ce este remarcabil este
ca doamna avea ă ş doi de ani!
. COP.i? ă ş repede. Am ă adesea copii ş
Ş "Ochii MagICI In maI ţ de o ă de Antrenare a Ochilor. Un
asemenea exemplu a fost Max, în ă de opt ani care la început
avea o ţ ă miopie de aproape 20/40. ă ă de minute
ţ s-a.Intors mine ş mi-a spus ă acumputea ă ă li-
de 20/16 dIn optOtip. Pentru un copil sub zece ani enormal ă poa-
ă vedea ultima linie adiagramei. Anul ă l-amîntâlnit din
M" rifi A nou pe
v
ax
Ş I-amve cat vederea. ă putea ă ă linia de 20/16. ş
ca, fie o ă fie chiar i se ă ă ţ vederea.
vScnu aceasta carte deoarece vreau ca oamenii ă ş ă este cu
v ă Ş ş vederea. Un alt motiv este acela ă
vreau ş ţ cu lumea ă astfel încât
tot ţ sa ă beneficiade ele. Acest mesaj este impor-
tant deosebIt pentru copii. Nu ă niciun motiv pentru ca
ş sa ţ poarte ochelari, atunci când, în majori-
tatea. cazurilor, Ş pot recapata cu ş ţ ă ş în mod natural vederea
folOSInd metodele ă Ochilor. '
11
Cum ţ trage foloase
de pe urma acestei ă ţ
Sunt sigur ă ţ încerca ă ă ţ direct la capitolul care tratea-
ă problema ă de vedere. ţ ş ţ testele care ă pot de-
termina acuitatea ă Apoi ă sugerez ă ţ prima parte a ă ţ
care ă fondul ş principiile generale ale metodei. ă ţ
ţ de bazele ş ţ ale ţ acestei metode, atunci ci-
ţ anexele de la ş ă ţ unde am rezumat câteva dintre cele
mai importante ă despre ţ ă tip de ochi.
ă ce ţ ş cu modul meu de abordare, ă sugerez ă
ţ ă ţ ţ din ţ care vi se ă Ar tre-
bui ă ţ rezultate destul de repede. Este foarte important ă
ă ţ progresul. Rezultatele pozitive sunt foarte importante
pentru a ă ă ţ ă desigur, ş ă în transmite-
rea ţ în scris. Pentru a compensa acest lucru, amînregistrat
un DVD cu ţ ale ţ Cu timpul, ţ dori ă partici-
ţ la seminare, unde ţ beneficia de ţ directe ş ţ
descoperi exact care ă este ţ ş ce ţ face în ţ asta.
Abordarea mea nu se ă numai la transmiterea ţ
ţ de ă carte, ci ş laa ă ţ ş motiva ca ă ş ţ În
cele din ă totul depinde de voi, eu doar ă ă "cum" ţ ş
S-ar putea ă vi se ă greu de realizat toate acestea, doar ci-
tind despre ele. La un anumit moment, ă recomand ă ţ la
un seminar, pentru a ă ţ pe viu despre vederea ă
Pagina de web www.vision-training.com ţ ţ su-
plimentare, ca ş mai multe ă detaliate la care ă carte
doar face ţ ă
12
Ce este Antrenarea Ochilor?
Ochilor se ă pe simplul fapt ă ţ au
un ?enefic asupra ă ă ă ţ Ebine cunoscut faptul ă ă ţ
ţ mm.od regulat ă ă vi se va ă ă ţ Doctorul ă va
de numai treizeci de minute în fiecare zi ă poate
ţ .mod atât ă ă cât ş ţ ă
v.. de Optica ă (1988) nota ă ţ Antre-
mremedierea problemelor oculomotoare, de acomoda-
re Ş bmoculare a fost ă de multe studii". Cu toate acestea
oftalmologi fie se opun în mod direct, fie sunt foarte sceptici
pnvrre la Terapia ă sau ă Pur ş sim-
plu, nU
A
vor sa ă alternative la ochelari sau la chirurgia ă
. In general, oftalmologii se simt mai bine ă ă imediat
.. !ar acest lucru face prescriind ochelarii ţ sau ă
cand ţ cu laser.. Ş purtarea ochelarilor nu face nimic pen-
tru a va ,"!lldeca.de ă eroarea de ţ
dar ţ mcontinuare mIOpIe Ş ţ riscurile asociate acesteia
- de exemplu, un risc cu 60% mai mare de dezlipire de ă glau-
com, degenerare ă etc.' ,
Chirurgia laser este cea mai ă în abordarea ă a pro-
de vedere. Aceasta presupune inserarea de lentile în cornee.
Intrucat cotneea este ă de numai ă de milimetru orice
ţ ă ş destul de mult ţ iar aceastaeste consecm'ta ine-
ă a ţ ţ ulterioare ă pot afecta Mai
mult, este foarte posibil cavederea ă ă fie puternic ă
ş ă nu ţ mai putea conduce pe întuneric. În Statele Unite ale
ricii ş Canada în aprobare legi care ă ă persoa-
nelor care au laser pe ochi, ă mai ă pe timp de
noapte. In Germama, una dmtre ţ pentru ţ carnetului
13
_________LeoAngart _
de conducere este ă de ş teste speciale de contrast. ţ
oameni care au trecut prin ţ laser LASIK ş la aceste teste
ş ca urmare, nu pot ţ carnetul de ş ţ oameni ă ă
trebuie ă poarte ochelari ş ă ce au trecut prin ţ laser. ş
ă tot ce fac e ă ă de la opereche de ochelari, la alta.
Antrenarea Ochilor este ă spre ă a ceea ce se
ă ş are ca scop ă ă ă ş ţ de ă interne ce
au loc. Succesul programului de Antrenare a Ochilor depinde de dez-
voltarea strategiilor vizuale optime ş de asimilarea lor ca pe oadoua
ă Abordarea mea este aceea de a ă stimula ş motiva ă ţ
serii scurte de ţ care ă camcinci minute, dar ă le ţ
frecvent, poate chiar de zece ori pe zi. ţ ă este necesa-
ă pentru abeneficia de ă permanente.
Pentru ca Antrenarea Ochilor ă fie ă trebuie ă o
ă ă de ă a progresului. Majoritatea oamenilor ş
pierdinteresul, ă nu simt nicio ă ă ţ ş ă este foarte im-
portant ca progresul ă fie înregistrat ş ă ă în mod constant.
ă ţ mea, Antrenarea Ochilor este foarte ă ă
este ă ă pe perioade scurte, dar foarte dese. ţ oculare ă
cute o ă ă pe ă ă ă nu sunt suficiente pentru adetermi-
na ă serioase în ceea ce ş miopia. Oschimbare impor-
ă în miopie ar duce la o ă ă a ă ş ă într-o
ă ă de timp.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
14
---- ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural
----
Bunicul ă Ochilor
. Dr. William Bates a absolvit Colegiul Medicilor ş Chirurgilor
dm cadrul ă ţ Columbia în 1885.
Din. 1886 ă în 1986, Dr. Bates afost asistent chirurg la Spita-
lul de ochi New York, la Dispensarul North-western ş la Spitalul Har-
lem.. a fost de. profesor de oftalmolOgie la Ş de
York SpItalul acesteia. ş ş ă ţ ţ cum
ş ă ţ miopia ş afost exmatriculat din facultate în 1891.
. Dr. Bates apublicat multe articole înJurnalul Medical NewYork
la.descoperirea sa cum ă problemele de vedere sunt
prmse Ş ţ Din ă ă ochii ş vor ă la
ţ care ă
Bates adezvoltat oserie de ţ simple, pentru diverse pro-
bleme de vedere. Ş publicat ă în 1920, într-o carte ă Ve-
ă ochelari. Cartea afost ă ulterior în 1940
ă sub titlul Ovedere mai ă ă ochelari. Lucrarea este
mca de actualitate.
WilliamBates este considerat afi bunicul ă Ochilor.
15
o ă istorie a ă Ochilor
Ideea ă o ă ş poate antrena ochii prin ţ îi
oftalmologului William H. Bates M,D. (1860-1931)
York. Dr. Bates examina mii de ochi in fiecare an, ca parte a ă ţ
sale de la Spitalul de Ochi ş Urechi din NewYork. De-a lungul anilor
inceput ă ă la ă ţ teoriilor emise de fondatom
oftalmologiei.
Examinând treizeci de mii de perechi de ochi pe an, la Spita-
lul de 'Ochi ş Urechi din New York ş la alte ţ am observat
multe cazuri în care erorile de ţ fie s-au corectat m mod spon-
tan, fie ş schimbat fonua, ş nu am putut ă le ignor sau ă ă
ţ cu ţ ortodoxe, chiar ş când aceste ţ
erau disponibile. Consideram ă ă o ţ era ă ă ea
buia ă fie întotdeauna ă ă Nu pot exista ţ ă
de ţ sunt ireversibile, ele nu ar trebui ă se corecteze sau ă Ş
schimbe fonua, în mod spontan. .
De-a lungul timpului, am descoperit ă miopia ş .hipermetropla,
ca' ş astigmatismul, pot ă ă ţ ă ă .contrar cre-
ţ noastre îndelungate, nu este foioSIDI pentru a
vedea un punct apropiat, ci ţ ă ochiulUI ă ă la ţ ă ţ
rea pentru apropiere fiind ă hipennetroplel; ă mCI o eroare de
d
· . tan>X 4'
ţ nu este o con ţ cons 14· • ,
La acea vreme devenise disponibil un nou ţ retinos-
copul, inventat de eminentul omde ş ţ ă german! H, Helmholtz, Ca-
pacitatea de concentrare aochiului poate fi ă prin observa-
rea cu ajutorul acestui instrument. Dr. Bates aexaminat ochii pacien-
ţ ă in tot felul de ţ ş astfel a ă ţ foarte multe despre
modul lor de concentrare. ă ce spune el:
"Multe dintre ţ pe care le ţ cu la ochi au
fost ţ cu ajutorul retinoscopiei simultane. Retmoscopul este un
16
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
-----
instlUment foll:'sit pentru ă urarea ţ ochiuhi. Acesta trimite
o ă de lumina în ă prin ţ ă de o ă lumina si-
tuându-se fie în afara instrumentului - deasupra ş în spate - iar su-
biectul este aranjat în interior, cu ajutoml unei baterii electrice. Pri-
vind prin orificiul de ţ putem vedea o ţ mai mare sau
mai ă din pupila ă În cazul ochilor umani nOlmali aceas-
ta trebuie ă fie un galben ro. iatic, culoarea retinei - dar poate fi ă
ă retina este ă În cazul ochilor unei pisici, aceasta este ver-
de. ă ochiul nu se ă exact spre punctul de unde este
ă putem vedea o ă ă la marginea pupilei. Com-
pOltamentul acestei umbre, atunci când oglinda este ş ă în dife-
rite ţ ne ă ţ ă a ochiului ... Acest instrument
extrem de util are ă ţ care ă nu sunt ţ complet de ă
tre medici ... Timp de treizeci de ani am folosit retinoscopul ca ă stu-
diez ţ ă Cu ajutorul lui am examinat ochii a zeci de mii
de ş sute de ă ţ ş mii de animale, incluzând aici pisi-
ci, câini, iepuri, cai, vaci, ă ă ş ţ reptile ş ş L-am
folosit când ţ se odihneau ş când erau în ş - ş de ase-
menea, când eram ş eu în ş L-am folosit în timpul zilei ş în
timpul ţ când ţ erau ş ţ sau ţ când încercau
ă ă ş când nu încercau; când ţ ş când spuneau ă
când pleoapele erau închise ţ acoperind o parte din ă
când pupila era ă sau când era ă cât un vârf de ac;
când ochii oscilau dintr-o parte în alta, de sus în jos ş în alte ţ
Astfel am descoperit multe fapte, ş dinainte, pe care nu le-am
putut pune de acord cu ă ţ ă clasice despre subiectul respec-
tiv. Asta m-a determinat ă ţ seria de experimente despre care am
vorbit. Rezultatele au fost în ă ţ ă cu ţ mele
anterioare ş nu mi-au oferit ă ţ decât ă resping întregul corp
de ă ţ ă clasice, despre acomodarea vederii ş ţ
Un lucru care i-a devenit clar lui Bates, ă de la inceputuri, a
fost ă ochii sunt într-o ă schimbare. ă v-ati ă la fieca-
re ă vederea, rezultatul ar fi, de fiecare ă ş diferit. Descoperi-
rile Dr. Bates sunt opuse, aproape în mod direct, gândirii ţ
despre modul de focalizare a privirii. Donders (1864) ş apoi
17
Lea Angart _
--------
Helmholt?; (1866) au ajuns la concluzia ă
îl are lentila din interiorul ochiului. Aceasta teone ă mca mpICIOare
ş are o mare ţ ă asupra oftalmologilor. Din nou, conform spu-
selor lui Bates: ,
Functia ş exteriori globului ocular, pe ă ă
gl bul
", în ă ă a reprezentat subiectul multor ţ dar,
o Ul T' rnh 1 y omodarea
du ă resu usa demonstratie a lui HeI o tz - cum ca ac y
d
P'ndPe de curburii lentilelor - posibilitatea ca acestea sa
epl '1 dif ' d' t t sau cu
ă ă ă cu ajustarea vederii ochiulm a ente a.r:,e, y
producerea de erori de ţ a fost ă ca ne mal fimd
de luat în ă ConfOlm experimentelor mele ş 01'
oculari extrinseci la ş iepuri, pisici, câini ş alte demons-
, y t ă sugereze ă în cazul ochilor acestor amm e, acomo-
tra
d
ţ de în întregime' de actiunea ş extrinseci ş deloc
area epm , " h' t t roduce
de fOlta lentilelor. Prin manipularea acestor mu
7
c ,1, an: pu u p , ,
sau acomodarea ă ţ ă spre hIpel:metrOple Ş
asti:matism, sau ă previn aceste ţ ă mal JOs ţ aces-
tor experimente în rezumat,
, v hi globului ocular - patru ţ ca
EXista sase ş m iti; y
dre ţ ş doi ca "oblici". Cei oblici ă o ă ,aproape com-
'p'le';în j' urul mij'locului globului ocular ş sunt ţ
La. " • inf ' " ş I repo
zitiei e care o ă drept "superior Ş enor. . '
ş ţ scleroticii, sau ş exterior al globulm. spre
ţ ă ş ă direct spre ă ţ ş Dculari - Dchiul stang
de sus, jos ş laterale ale Superior oblic
spre partea din spate a omltel,
unde sunt ţ de osul ce încon-
ă marginile orificiului prin
trece nervul optic. Conform ţ
lor, sunt ţ ca ţ "su-
perior" inferior", "intern" ş "ex-
tem". ş oblici sunt ş
de acomodare; ş ţ sunt
Inferior
responsabili de producerea hiper- oblic
metropiei ş astigmatismului.
18
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
În anumite cazuri, unul clintre oblici este absent sau neformat..
dar ă doi dintre ş ş sunt ţ ş activi, acomodarea,
ă cum au demonsollt testele de retinoscopie, a fost ă fie
prin stimularea ă a globului ocular sau a nervilor de acomo-
dare, ă locul din creier de unde încep ei. A fost ă de orice
manevrare a oblicilor, iar în acest mod, ţ lor de ţ a fost ă
ă Acest lucru s-a efectuat printr-o ţ de strângere a unuia sau
ambilor ş sau prin apropierea punctului în care ş se ă
de ă Când unul sau mai ţ ş ţ au fost ă ţ
efectul ţ de ă a ţ de ţ a fost intensificat.
ă retezaTea unuia sau ambilor ş oblici, sau ă pa-
ralizarea lor prin injectarea de ă adânc în ă acomodarea
nu s-a mai putut produce prin stimulare ă dar ă încetarea
efectelor atropinei, acomodarea ă electric s-a produs din nou
ca de obicei. Din nou, în cazul ţ unuia dintre ş oblici _
ca în ţ unor specii de rechin sau de biban, sau în ţ mai
rudimentare, ca ale tuturor pisicilor observate, ale unor ş ş al unui
iepure - acomodarea nu s-a mai putut stimula electric. Dar atunci
când ş rudimentari au fost ă ţ prin apropiere, sau în cazul
în care ş absent a fost înlocuit de o ă care ă ofere ţ
ă de ţ acomodarea prin stimulare ă a
redevenit ă
Ar trebui subliniat aici ă pentru a paraliza fie ş ţ
fie pe cei oblici, a fost ă injectarea de ă mult în spatele
globului ocular, cu ajutorul unei seringi hipodermice. Acest narcotic
ar trebui ă paralizeze acomodarea, atunci când este picurat în ochii
oamenilor sau animalelor, dar, în toate experimentele mele, am desco-
perit ă are un efect minor asupra ă ţ ochiului de ş modifi-
ca puterea de concentrare.
Ochii ă li s-au ă cristalinele, sau în care acestea au
fost ş de la axa vederii, au ă la stimulare ă exact
ca ş un ochi normal, atâta vreme cât ş au ă activi; dar când
ş au fost ţ cu ţ cu ă în ă stimularea
ă nu a mai avut nici un efect asupra ţ
19
__________ Lea Angart _
Într-un experiment c fost ă cristalinul ochiului drept
unui iepure, ă ce mai întâi se ă ţ ă a fiecaruI
ochi cu ajutorul retinoscopului ş se constatase ă aceasta era norma-
ă Apoi rana a fost ă ă ă se vindece. Ulterior, pentru o ă de
la o ă la ani, stimularea ă a produs ş acomodare
a ochiului ă ă cristalin, în ş ă ă ca ş în cazul ochiului care
mai avea cristalinul. ş rezultat a fost ţ ş ă alte teste
pe iepuri, câini ş ş Concluzia ă este aceea ă cristalinul
nu ă un factor pentru acomodare.
În majoritatea ă ţ pe teme de fiziologie, se ş ă
acomodarea este ă de al treilea nerv cranian, care ţ ă
toti muschii ochiului, cu ţ oblicului superior ş dreptului ex-
observat ă al pahulea nerv cranian, care ţ ă doar su-
, A '. v v
periorul oblic, ţ ă ca nerv de acomodare, m ş masura
ca si al treilea nerv.
. Când nervul al treilea sau al pahUlea au fost ţ cu electri-
citate în apropierea punctului lor de origine din creier, în ochiul !1?r-
mal s-a produs întotdeauna acomodarea. Cân? Ol-igine: ă
tre cei doi nervi a fost ă cu un strat illlC de vata, mmUlat
solutie de 2% de sulfat de ă în ţ ă stimularea acelUl
nu a mai produs acomodare, în vreme ce stimularea nervului ne-
paralizat a produs acomodare. Când originea ambilor nervi .a fost aco-
ă cu vata ă în ă acomodarea nu s-a mal
stimularea ă a nici unuia dintre nervi. La ă vatei Ş
ă nervilor cu ţ ă ă stimula:ea. ă a.unuia
sau ambilor nervi a produs acomodal'e, exact ca mamte de aplIcarea
atropinei. Acest experiment, efectuat în repetate pe
mai mult de o ă prin aplicarea ş ă altemahva a atropmel,
nu numai ă a demonstrat clar un lucru ş înainte - ş anume, ă
nervul al pahUlea este ă ă cu acomodarea - dar a
si ă ş oblic supel-ior, ţ de acest nerv, este un Im-
în acomodare. S-a mai descoperit ş ă atunci ?ând ţ
muschilor oblici a fost ă prin separarea lor, stImularea celUl
treilea nerv a produs nu acomodare, ci hipermetropie."
W H Bates, M.D. În Quackenhush, 1997
20
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
DesCflperirea Dr. Bates nu a fost ă f!l prea mare entuzi-
asm de ă l:omunitatea ş ţ ă De fapt, Dr. Bates a fost ă
ă ă prea multe ţ din postul de profesor de la Spitalul de Ochi
ş Urechi din NewYork. Conducerea aconsiderat ă vederile sale erau
prea radicale ţ ă de cele acceptate ş ţ în acel moment ş
Dr. Bates a continuat ă ş dezvolte teoria pe cont propriu ş a deschis
o ă în care a aplicat Antrenarea Ochilor. În plus, a publicat ş o
ă ă Ovedere mai ă ş a ă un ă de oameni
pentru tehnicile dezvoltate de el.
În prezent ş ă Dr. Bates sub forma a ceea ce
numim, Metoda Bates, pe care a descris-o în cartea sa Ovedere mai
ă ă ă ochelari (1920). Interesul ţ ă de Antrenarea Ochilor este
ă viu ş cartea lui Bates se ă ă în tipografii, ă mai bine de
optzeci de ani de la prima sa ţ De atunci, comunitatea ş ţ
ă cu doar câteva ţ aignorat complet descoperirile lui Bates.
ţ ă metodei sale sunt oameni care au fost ţ de aceasta.
Una dintre aceste persoane afost Margaret D. Corbett, al ă ţ
a fost ajutat enorm de Metoda Bates în anii 1930. Doamna Corbett a
deschis Ş pentru ţ ochitor, la Los Angeles. Corbett a pre-
ă ţ oameni în Metoda Bates. Cartea ei, ă ă vezi mai bine
(1949), descrie mai multe ţ de impact ale muncii sale asupra cari-
erei militarilor. Oasemenea ţ se ă la un ă care fusese
respins, în repetate rânduri, de ţ Aeriene, pentru ă avea un de-
ficit de vedere. El ş normalizat ochii, ă ţ lui Bates, atre-
cut toate testele ş s-a ă escadronului "Flying Tigers" din Burma,
devenindu-Ie ă S-a întors cu un palmares de zece avioane
japoneze doborâte. Ulterior, ă acestora acontinuat ă ă la
fel ş gradul lui, ş în cele din ă a ajuns locotenent colonel.
În 1955, Clara Hackett apublicat lucrarea ă ş vezi,
un îndrumar zilnic ă ovedere mai ă Cartea ţ un pro-
gram de ţ pe ă ă ă pentru probleme diferi-
te de vedere. Acestea includ problemele ş de vedere, precum
miopia ş hipertropia ş ţ pentru cei care ă ochelari cu
lentile bifocale, cei ce privesc ş cei ce nu disting culorile ş cei
21
_________LeoAngart _
care ?1J ă dar ş pentru cei cu glaucom ş probleme serioase de
vedere. Scriitoarea ainclus de asemenea ş ţ pentru cei orbi.
D-ra Hackett, care timp de ă ani ş ă a pur-
tat ea ă ş oc1).elari, a predat Antrenarea Ochilor în Seattle, timp de
cinci ani ş a ă profesori în cadrul G.I. Bill of Rights. Avizitat
Universitatea din Seattle în 1949 ş 1950, predând cursuri despre An-
trenarea Ochilor. ă venirea la New York, a fost ă în 1950
sub acuzatia de practicare a oftalmologiei ă ă ţ ă ş a ă în
fata din NewYork, în 1951. MareleJuriu adeliberat timp
numai câteva minute - Antrenarea Ochilor nu este o ţ
Janet Goodrich, medic, discutând posibilele motive pentru care
atât de ţ oameni au auzit despre Metoda Bates, scria în cartea ei
ă ă ţ Vedel'iiNaturale (1985):
" ... ţ ş ă ţ tehnic ... au fost ă ţ ţ
ă metoda Bates este ă trebuie ă în râs ş ţ ă ...
Margaret Corbett i-a ă pe sutele de profesori pe care i-a
ă în anii 1940 ş 1950, ă nu publice mticole ş ă nu ţ ă prelegen.
Veti întelege mai bine acest lucru, când ţ afla ă a fost ă ş
ă de ă ori penhu practicarea oftalmologiei ă ă ţ ă ...
În 1974, colega mea din San Francisco, Anna Kaye, care pre-
dase pe ascuns principiile metodei Bates, timp de câteva decenii, a
fost ă de ţ sub acoperire. I s-a spus ă ă legea în
ş state... ă ţ da seama, acum, de ce ă atât de pu-
ţ dovezi concrete."
Ianet Goodrich, ă ă VedeJii Naturale,
(Berkeley, CalifOIwa: Celestial Alts, 1985), paginile 184-185.
Janet Goodrich a contribuit foarte mult în domeniul ă
Ochilor, prin cele ă ă ale sale, ă ă ţ vederii natu-,
rale (1985) ş Vederea ă intr-un mod natural (1996), ca Ş
prin prelegerile ş seminarele ţ în ă A v V •
În 1997 Thomas R. Quackenbush a publicat Sa ţ ă dm
nou ă vedem, care e probabil lucrarea cea mai ă referi-
tor la metoda Bates, ă în prezent. Cartea se ă cu fidelitate de
22
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
studiile originale ale lui Bat':'s, iar Quackenbush ă adesea ă
rile acestuia. Thomas Quackenbush se ă în Olanda.
Oftalmologul indian Dr. R. S. Agarwal a devenit interesat de
munca Dr. Bates în 1930 ş de atunci ă în mod activ metoda Bates
în Pondicherry, în India. De-a lungul anilor, Dr. Agarwal a publicat
multe articole în "Mother India", un jurnal lunar din Sri Aurobindo
Ashram, ş a dezvoltat o ă între oftalmologia ţ ă ş me-
toda Bates. Agarwal a publicat acest lucru în Mintea ş vederea ş se-
cretele medicinii indiene. Ocarte foarte ă ă Yoga ve-
derii perfecte a fost ă în 1971. ă carte ă se mai publi-
ă ş ţ multe istorii minunate despre modul în care Dr. Agarwal
a ajutat oameni ă ş recapete vederea.
În Marea Britanie, metoda Bates s-a ă ă ş este repre-
ă de ţ Bates din Marea Britanie. Metoda este ă în
Metoda Bates, ă de Peter Mansfield în 1997.
În timpul anilor '90 aexistat o ş ă în ţ
ă complementare aproblemelor de ă ă De exemplu, a
fost ă acupunctura ca ă ă de tratament, iar acum
este ă ş ă ţ ă în câteva ş de ă
ş avantajele economice ale prescrierii de medicamente
sau aparate sunt mult mai mari financiar decât simpla antrenare a
ochilor pentru ca ş ă ş recapete starea ă de vedere cla-
ă Chiar ş mai ă este chirurgia ă care ă mii de
dolari pentru fiecare ochi.
Din punctul de vedere al consumatorului, cel mai eficient mod
de a trata problema nu este ă ş cel mai scump. Din fericire, în
noul mileniu se va vedea un interes crescut ţ ă de metodele eficiente
ş noninvazive, atât din partea oamenilor în general, cât ş din partea
ş ţ în particular. În prezent, procentul de oameni care ă
ochelari este de aproape 60% din întreaga ţ În Asia, cifra se
apropie cu repeziciune de 80%. Trebuie ă ceva pentru a rezolva
ă ă
Antrenarea Ochilor, ă ă de timpuriu, este ă
simplu pentru ă unei vederi bune.
23
Este posibil ă ne ş ă vederea?
Majoritatea oamenilor cred ă nu se poate face nimic, atunci
când vederea se ă În ţ ă pe ă ă ce
ă simturile noastre încep ă cedeze, iar vederea este prima
, .
care ă ş
Oamenii de ş ţ ă ne spun ă în conformitate cu statistica,
ţ ă în ă de ş ani are o vedere ă ş ă
toare. Un studiu al miopiei, ă pe durata ultimei sute de ani, care a
fost solicitat de armata Statelor Unite, ne aduce la ş ţ ă ă ă
pândirea problemelor de vedere este, în prezent, în jurul a 60%.
Oftalmologii nu ţ ă aproape nimic despre Antrenarea Ochi-
lor, atunci când ă ş de ă Totul se ă
asupra medicamentelor ş chirurgiei. ă chirurgia este solu-
ţ ă pentru multe probleme grave de ochi. Cristalinele sunt
remediul cel mai ş cu recomandarea chirurgiei laser ă mio-
pia afost ă timp de cel ţ trei ani. Eimportant ă ţ ţ ă
purtarea ochelarilor nu ă ă cu nimic miopia. Când ţ ochelarii
jos, ţ în continuare probleme, nu-i ş Ochelarii ă orezolvare
ă pentru o ă dar nu se ă cauzei ascunse ce ade-
terminat problema ă
Chirurgia laser este în prezent foarte ă ş foarte reco-
ă de ţ oftalmologi. Încrustarea corneei cu cristaline este
un mod irevocabil de a ă deterioravederea. ş tot ceea ce face de
fapt chirurgia laser este ă ş ă ţ microni din cornee. Orice
ş ă ă va ă tot restul ţ Ochii mei sunt ultimul lucru cu
care ş ă pe oricine ă se joace - mai ales din moment ce ă mo-
duri naturale de ş avederii.
ş sunt ţ ţ ş ă ţ ă ă ă ochii ş
ă prescrie lentile corectoare. Întreagalor ă se învârte în jurul
ă defectelor de vedere ş ă de ochelari. Ede ţ
24
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
deci, d,:- ce nu. sunt atât de ş cu pri"lre la alte sugestii, con-
form ţ putea ă ă ţ ş ă ă ochelari, doar cu ajutorul
ţ simple de Antrenare a Ochilor.
ş ş sunt un grup care crede ă ţ
pot reduce avansarea miopiei. Ei sunt ş în general, ideii de An-
a.Ochilor ş în majoritatea cazurilor, vor fi ţ ă ă pre-
lentile cu o ă de ţ sub 100%. ă ţ la optome-
triSt sau oftalmolog ş ţ ă ţ ă ţ ţ de Antrena-
re a Ochilor, cu scopul de a ă de ochelari, vi se va spune probabil,
cu mare ă ă acest lucru nu este, din ă posibil ş ă ar tre-
bui ă ţ ă ă ţ
Dintre ţ ş ţ din Europa, doar ă mii
sunt membri ai ţ Optometrice Behavioriste. ş
ţ sau ş sunt ţ în principal, cu trata-
mentul ambliopiei, strabismului ş al problemelor de coordonare ocu-
ă Ei nu cunosc ă metode de tratare a problemelor ş de
vedere, precum astigmatismul, miopia ş hipermetropia. Abordarea
ă ă de obicei, un control ţ al ochiului, în care se
ă starea ă Apoi sunt prescrise ţ pentru lentile ş
ţ pentru ochi. Ulterior, au fost dezvoltate ş introduse progra-
me software pentru Antrenarea Ochilor ă de ă calculator.
am anumite rezerve cu privire la acest tip de abordare, întru-
cat lucrul pe calculator ă una dintre cauzele miopiei. Folo-
sirea computerului pentru eliminarea problemelor de vedere pare ă
fie o ţ ş ş au adesea un sortiment
variat de echipamente pe care le folosesc la ă ă ş la ţ
Abordarea mea nu ă niciun echipament mecanic. Nu trebuie ă
ă ţ sau ă ţ nimic, nu ă ş ţ scumpe de terapie,
pentru care ă ă ţ Ceea ce vi se cere este participarea ă prin
efectuarea ţ ă ă care ţ vedea un pro-
gres constant în sensul ş ă unei vederi clare.
ă ochii
,
Pentru determinarea puterii lentilelor de care ţ nevoie pen-
tru a ă corecta vederea ă la valoarea de 20/20 se folosesc ă
25
_________LeoAngart _
tpste. De obicei optometristul va un aparat pentru a realiza o
citire ă Aparatul ş o medie ă cu o ă de
eroare de plus sau minus ă de dioptrie. Acest aparat ă
concentrarea ă avederii, la o ţ ă de ş metri.
Cel de-al doilea test este unul subiectiv, în care vi se cere ă pri-
ţ prin mai multe tipuri de lentile, pentru a stabili care ă sunt cele
mai comode. De obicei, acest test are loc într-o ă cu ă sla-
ă Oparte a problemei este ă ochii ş tind ă se adapteze la vari-
atele tipUli de lentile ş din cauza asta, va exista posibilitatea ca ţ
ta pe care o ţ primi ă fie prea ă Vi s-a întâmplat, probabil,
ă ţ în ziua ă ca ă ţ noii ochelari ş ă con-
ţ ă ă dor ochii, atunci când îi ţ Acest lucru se ă
deoarece ochelarii au o ă prea mare de ţ ş ă ă
prea mult vederea.
Acuitatea ă a ochiului uman ă cu maxim ă diop-
trii în timpul zilei. ă ă ă ţ vederea la fiecare câteva ore, de
fiecare ă veti descoperi ovaloare ă
ş e' bine ă ă ţ ochii înainte de a începe progra-
mul de Antrenare a Ochilor. Astfel ţ ş cu precizie care este starea
vederii ş cumva înregistra echipamentul medical acest fapt. Apoi, pu-
ţ începe programul de Antrenare a Ochilor. Foarte repede ţ ob-
serva ă ă ţ Aceasta este ţ ă ă ă
de vedere, care apare mereu înaintea ă obiective. S-ar putea ă
ţ capabili ă ţ ş ă ţ cu patru sau chiar cinci linii în plus pe
optotip, dar aparatele nu ă vor ă nicio ă ă ţ Aparatul
ă ă doar concentrarea ă nu ş faptul ă ţ vedea mai
bine. ţ ă un bine ş ţ ţ de Antrenare a Ochilor,
timp de o ă înainte de a merge la un nou control de ochi. ş
de-a lungul acestei perioade, 's-ar putea ă ţ nevoie ă ţ pu-
terea lentilelor pe care le ţ întrucât ţ veche nu va mai fi
ă ş lentilele s-ar putea ă ă ă ă afecteze ochii.
Vizita la optometrist
ţ ş se opun reducerii dioptriilor, cu ţ
ţ în care ş le ă aparatul. ă optometristul vostru face
parte din ă categorie, ă ă cu ă ă ă ă ţ un altul!
26
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ă ţ .0ptometristlJl ă ă ă ochii cu ajutorul
telor. Ca veru vorba., simpla ă a ochilor cu echipamente auto-
mate este doar o ă Aparatul ă ş are un factor de
eroare de. de dioptrie (o linie de pe optotip). Când
optometristul ş termmat testele, ţ afla ceea ce el ă a fi
a voastre. De obicei, aceasta va fi extrem de
precI.sa, Ş atat d: ă încât ă vor durea ochii. ţ opto-
va reduca ţ cu o ă sau chiar cu o dioptrie
ă ş ţ prin lentilele prescrise. Nu e sufl-
doar sa ţ vostru, în cabinetul optometric sau în maga-
zmul de unde ţ ochelarii. Trebuie ă vedeti cum ă
ochelarii la lumina zilei ş ă ţ prin ei lumea ă
. Pe.ntru mai bune, ţ o ţ ă ţ mai ă pen-
tru mIOpIe. va:a vederea la ţ ă ă Ia o ă de
2?/40: ş ţ ca ţ nu e mai ă cu mai mult de o
ţ corectura cu mai mult de atât ă posibilita-
tea ţ sa ţ ţ ochii, caz în care progresul datorat ă
Ochilor va ă ţ
Cum ă ă ţ ţ ţ
_ Pentru ţ oameni, ţ pe care oprimesc de Ia optometrist
greaca veche. Pare ă nu ă niciun sens. De fapt e mai sim-
pla ţ crede. Mai întâi ă ă ă ă pentru stâng,
apOI pentru cel drept. De ă acest lucru se ă prin ţ
lele "S" ş "D".
_ Prima ă ă erorii de re ţ - de exemplu,
va spune daca ţ mIOpIe Ş fi ce grad. ă ă ă este
ă în dioptrii. ă ţ miop, atunci va exista o indicatie ne-
ă c.a de exemplu -2,50 D- minus doi ş ă dioptrii. anu-
mIt: ţ ă lucru se trece simplu ca 250, ţ la ă
Daca ţ hipermetrop sau prezbit, atunci indicatia va fi de +150 D
plus unu ş ă dioptrii. ţ ţ ă ă ţ
fitre ţ pentru fiecare ochi, întrucât unul din ochi vede mai bine
decât ă
27
ş Dculari
Muschiul

ş drept
lateral drept
29
Ochiul uman este o ă ă Ochiul are cam 24
mm în diametru ş ţ ă ca o ţ ă între lumea ă
ş cea ă Ochiul fizic este ă ă pentru captarea imaai-
nilor obiectelor din lumea ă Se ă asemenea u;ei
camere video ş are multe lucruri în comun cu aceasta. ş ochiul
uman este net superior ă camere video construite ă în pre-
zent. De exemplu, ochiul uman are o sensibilitate la ă cu mult
mai mare. ă ţ ă drumul printr-un întuneric aproape absolut,
la fel cum ţ ă ţ ş într-o ă extrem de ă când
ţ pe ă Cameravideo are oarie extremde ă în compa-
ţ cu ochiul uman.
Anatomia ochiului
ş ochiului
ă ş ş externi ş ţ ă glob ocular. ş
ş ă în perechi, pentru a ă ajuta ă ă ş ţ ochii în
toate ţ ş oculari sunt unici în capacitatealor de a ş
Tif Nl!me Data
Optic 20/20
Tipullentilei Add Prisma Axa Cyl Sph
Data:
CNP:
85° -0,5 -2,5 Dreapta
Nume:
1,5 Stânga
Lentile
Extras:
Lentile de
Subtotal:
Tipullentilei ţ Putere Diam. BC
contact ConsultC/L
Total:
ţ G.C. Tip Strat ţ ă
Culoare ă Model Rama
-
ă ă ă ă este vorba de astigmatism.
Acesta se ă ă tot în dioptrii, ă cu axa în care se ă ş
astigmatismul. ţ apare de obicei cam ş Cil: -0,5, Axa: 85. Tra-
ducerea ă ocorectare ă de minus unu ş ă di-
optrii, lao ă de 85 de grade. ţ ţ ă s-ar putea ă ţ astigmatism
doar la un ochi, sau ca gradele ş axa ă difere de la un ochi la altul.
Atreia ă este ă ţ Citirea pentru stra-
bismeste, de obicei, ă folosind "elemente de ă Acestea
sunt indicate la dioptriile prismatice, iar litera Dse ş pentru a
indica faptul ă afost inclus un element prismatic.
Va exista ş un ţ gol în formular, pentru ţ supli-
mentare ale optometristului. Uneori miopia ă va fi ş ea ă ş
s-ar putea ă ţ o ţ ă pentru o ţ de lentile "bifocale".
O ă posibilitate este cea de aprimi o ţ ă pentru ochelari, cu punc-
te diferite de focalizare ale lentilelor, cu ă sau trei zone de putere
alentilelor. Se ă de asemenea ş lentilele ş ramele sugerate.
Sunt importante ş hârtiile imprimate de ă aparatele care
V-au testat acuitatea ă întrucât ă anumite valori relevante,
ă ţ purta lentile de contact.
28
__________Lea Angarf _
O,Smm
_________ Leo Angart _
ochiul extrem de repede ş de a-l îndrepta în ţ pe car: o ţ
De asemenea ş se pot ajusta în timp real, pentru ava perIllite
ă ă o'minge de tenis, de la lm ă la altul.
Cei' patru ş ţ sunt ţ în jurul ochiului. de
deasupra ochiului - d1'eptul superior - este ş cu
ş ochiului în sus. ş de jos -. dreptul 't1if!3rwr -
este responsabil cu ş ochiulUl mJOs. Ş ş
ă ă pentru aface ca ochiul ă se msus Ş mJOs,
ţ ş ă orizontale sunt mdeplimte ş
dreptul lateral, ţ de fiecare a .. ş ş
ş ă ochiul de-a lungul axei orizontale. ş
ţ ă ochiului de se ş In once
In plus, mai ă mspatele ochiulUl opereche ş ş
tia sunt ţ oblici, deoarece face ca ochii ă sa? mde-
ă unul de altul. Acest lucru ă ă ă va ş ţ mtimp
ă ţ obiecte apropiindu-se sau ă deVOI. ş obltc
superior este ş de osul de ă unUl tendon lung.
Acest ş este folosit atunci când ţ ..
ş exterj.ori ai ochiului sunt Ş ţ m
ă privirii. In ă sale de m Dr.
WilliamBates M.D. (1915) a ajuns la concluzIa ca ş oblici focal-
ă privirea, strângând globul ocular ş ş poz-
ţ în care imaginea ă se afle în focal. ţ
cu cea a unui aparat de fotografiat. Cand vreI sa-l asup.ra
unui obiect din apropiere, dai obiectivul mai aproape. In cazul
lui uman se ă ş principiu, strângând globul ocular mcet,
pentru a ă imaginea ă
Epiteliu ă actiune este înde-
tratullw BDwman ă în principal! de ă
doi ş oblici. In cazul fila-
piei, spatele ochiului este împins
SlrDma în ţ ă în ă din cauza
ă de focalizare. Miopia
este o ţ în care cei patru
ş ţ sunt foarte ş
30
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
scurtând astfel globuLocular. Pentru a ă oferi o idee scara
acestor ş ă fiecare inilimetru de alungire a globului ocuiar echi-
ă cu circa trei dioptrii în cazul miopiei. Cu acest grad de miopie,
vederea ă ar putea involua de la normal, la afi capabili ă ţ
numai ă la treizeci cm în ţ ochilor, ţ ă de citit.
ă fizice care au loc sunt mici, dar cu ţ ş
ă ochiului ă doi ş circulari. Un ş deter-
ă dimensiunea irisului ş ă ă ă în ochi. Al doilea ş
chi este circular ş se ă în jurul cristalinului.
Corneea
Partea ă a ochiului, corneea, este ă pentru
aproximativ 75% din puterea de focalizare a ochiului. Efectul cel mai
mare de ţ se ţ la ţ dintre aer ş pelicula de lacri-
mi. De aceea este ă chirurgia ă ă celei mai
mici ţ de cornee are un efect major asupra puterii de concen-
trare a ochiului.
Corneea are cam o ă de milinletru grosime în centrul
pupilei ş ă din mai multe straturi. Stratul exterior este pelicula
de lacrimi, care ă ş corneea ş este o parte a elementelor refrac-
tare ale ochiului. ţ observat probabil ă atunci când ţ vi se îm-
ă ă ţ ş vederea. ţ ă a corneei se ş epiteliu, ş
ă dintr-un strat protector de
celule, cu ţ relativ tare.
ţ lor este ă protejeze ochiul
de ă ă ă Folosirea ă
a lentilelor de contact, mai ales a
celor dure, ă în cele din ă
epiteliul corneei ş lentilele de con-
tact nu mai pot fi folosite. Imediat
sub ţ ă se ă stratul Bow-
mao. Acesta este un strat de celule
similare colagenului, care ă
corneea ă ş ă forma. Acest
24 mm diametru
31
_________LeoAngart _
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
strat nu se ă ă ă are loc o intervenpe ă
Stratul Bowman e ca apretul pentru gulere. Partea cea n:ai a
corneei este stroma. Acest strat este cel pe care se efectueaza
laser. Oparte a stromei este ă ă ţ
ă se modifice puterea de ţ Intrucat nu ă sange m
cornee ă cam ş luni pentru ca aceasta sa se vmdece. De
din cauza ţ aceasta ă ş ţ
Dimensiunile optice ale ochiului
ă ă este pentru cei care sunt ţ în aspectele
ş ţ ale dimensiunilor op:ice ale. ă
uimit de faptul ă ochiul este atat de mIC ş ca. eXls.ta ţ atat de
ş în puterea ă dintre cornee Ş CrIstalin.
Structurile ochiului Media
Index de ţ
Aer
Cornee
Epiteliul corneei
Stroma ă
Stroma ă
Umoarea ă
Umoarea ă
Cristalinull,336
Raza ă a curbaturii
ţ ă acorneei
ţ ă acorneei
Puterea ă
ţ ă acorneei
ţ ă a corneei
Puterea ă acorneei
Puterea ă acristalinului
Puterea ă a ochiului
Grosime
Corneea ă
Corneea ă
Epiteliu! corneei
32
1,0
1,376
1,337
1,401
1,380
1,373
1,340
7,8mrn
6,7mrn
49,50D
-6,99D
43,50 D
20,00D
63,50 D
0,56mrn
1,20mrn
0,06mrn
Aria
7,0-8,6mm
mrn
39-48 dioptrii
50-60 lJ1Il
Cristalinul
În vreme ce corneea ă marea partea a puterii optice a
ochiului, cristalinul este oparte ă asistemului optic. Cristali-
nul are cam 10 rom în diametru ş ă din celule cristaline care sunt
complet transparente, pentru ca lumina ă ă ă prin ele.
Cristalinul este suspendat în ţ de fibre minuscule numite
zonule. Din cauza ţ mare de ă cristalinul este foarte
flexibil, iar ţ zonulelor ă forma acestuia. Când inelul
corpului ciliar este relaxat, zonulele se ă ş cristalinul devine
mai plat - ă astfel puterea de focalizare. Pe de ă parte, atunci
când corpul ciliar se ă zonulele sunt relaxate, iar cristalinul
se ă în ă crescându-i astfel puterea de focalizare. Când
corpul ciliar este relaxat, se spune despre ochi ă se ă
În cadrul testelor de vedere, se ş uneori un medica-
ment numit ă pentru aparaliza corpul ciliar. Motivul este ace-
la ă atunct când se ă activitatea corpului ciliar, ţ ostare
ă ă Unii ş cred ă acestaeste singurul test valid.
Aplicând ş ă s-ar putea ă ă ţ de ce nu vi se paralizea-
ă coloana atunci când vi se ă ă ă ţ pentru a ă posi-
bilitatea de a ă întinde ş astfel de a deveni mai ţ
Celulele cristaline ale cristalinului ă la fel pe tot parcursul
ţ În fiecare an se mai ă un strat, precum o foaie de ă
De la ă ş ă la optzeci de ani cristalinul ş ă grosi-
mea. Cristalinul nu ă vase sanguine, ş ca urmare, este ă
numai de umoarea ă ă în mod continuu de corpul ciliar.
. Vitamina Ceste cel mai im-
portant supliment pentru
cristalin. Cristalinul are
........ __---..Clmjunctiva cea mai mare ţ
de vitamina Cdin întregul
nostru organism. ă ă ă
rile prin oxidare datorate
radicalilor liberi fac ca
aceste celule cristaline ă
ă opace. ă con-
33
__________ Leo Angart _
'-- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
-----
ţ este ă sub numele de ă Întrucât cristalinul este
numai o ă parte asistemului optic al ochiului, ţ vedea chiar ş
ă ă este ă cristalinul. Oasemenea pierdere va duce la o
ă cu aproximativ 10% a ă ţ vizuale, echivalentul a ă
rânduri de pe optotip. Astfel ţ putea conduce în mod legal, chiar ş
nemaiavând cristalinele în ochi. Limita ă de acuitate ă pen-
tru condus este de 20/40.
p:obleme .retinei sunt degenerarea ă ş retinopatia diabeti-
ca, ambele fnnd de ale ă ţ retinei. O ă
problema este dezliprrea retmei, care se ă la oamenii cu
grad avansat de miopie. un
Celulele fotosensibile
Lungimea de ă (nml
Conurl
ă ă tipuri de celule fotosensibile în ochi, unul fiind
c:lulele cu ş care ţ ă în ţ slabe de ă
dand ş vedere ă ă tip de celule fotosensibile
sunt celulele cu conuri, care ă ovedere ă ş ţ culorilor.
Celulele cu ş sunt cele mai numeroase cam o ă
ă de milioane. Ele sunt extrem de sensibile la grade ă de
ă ş ş Celulele cu ş nu ă culorile iar
lor ă este de 20/200. Pentru ş
ţ culorilor sunt folOSite celulele cu conuri. Celulele cu conuri
sunt zona petei galbene, exact în spatele irisului ş a
celorlalte optice ale ochiului. ţ celulelor cu conuri se
ş ă
• v ă trei tipuri de celule cu conuri, fiecare ă la o anu-
mita arie de ţ luminoase. Britrolabele sunt sensibile la un-
dele lungi ale luminii ş Clorolabele sunt sensibile la undele medii
de ă verde, ş cianolabele, care sunt sensibile la undele scurte
de ă ă Cele trei culori primare, ş verde ş albastru, ă
ş permit ă ţ toate culorile spectrului.
51 aceste trei culori de ă ţ
i::! ţ orice culoare ă Sunt cam ş
SIDiSCUri milioane.de celule cu conuri în fiecare ochi, den-
l2. sitatea cea mai mare a acestora situându-se în
.'1 pata ă ş celulele cu conuri sunt
.) prezente ă la periferia retinei, ş doar 4%din
.! celulele cu conuri se ă chiar în pata gal-
1, ă Extrem de interesant este faptul ă în
CI
ll'·;.) zona petei galbene nu se ă celule sensibile
eu e cu
ş la albastru. Punctul maximal ă ţ acestora
Retina
Retina este un strat ţ ca o foaie de hârtie, aflat în spatele
ochiului, ţ celule fotosensibile. ă retina este ă în
vreun fel, atunci vederea este ă complet. Cele mai serioase
5cotopic Schimbul dintre ţ ă ş sensibili-
tatea ă este în mare parte datorat mod-
l .'\ ului în care celulele cu conuri ş ş
; . .\ sunt conectate la elementele post-receptoare
Fo/t:O.
P
.>,\. ş sunt într-o
\ asemenea ă încât ă infor-
/
_" : . ţ în ţ producând o mare sensibili·
. tate, dar o ă ţ Mama ă ob-
ţ asta conectând mai multe celule cu bas-
_ _ .' ş în paralel, la o ă ă ă
(celula ă Viziunea ă pre-
ă oînsumare ţ ă ă Pe de ă
parte, conexiunile celulelor cu conuri ă ţ ă ş extin-
derea ă ţ
O ă ganglion ă va semnaliza un eveniment ă ă 10 ţ lu-
minoase. De asemenea, lumina trebuie ă fie ă într-un anumit inter-
val de timp, sau se pierde.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sensibilitatea la ă
• • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
34
35
_________ LeoAngart _
----_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnaturaJ _
ş ş Morcovii sunt cea mai ă ă de beta-caroten, iar ş
ă licopenul. Zeaxantina este carotenoidul dominant din le-
gume precumardeiul portocaliu ş porumbul dulce, învreme ce multe
alte zarzavaturi, precumvarza, spanacul ş ă sunt bogate în lu-
ă ş beta-caroten.
Luteina, sub forma spray-urilor sub-linguale, este unul dintre
cele mai eficiente moduri de a opri degenerarea maculei, o ă în
care macula se ă progresiv.
Ochi ă ă ş
Nu numai ă ochii ş sunt oglinda sufletului, ci sunt ş o re-
flexie a întregii noastre ă de ă ă ă de ă ţ
ă ş de energie ă ţ fizice sunt un factor important
care contribuie la ă ă ă ă ă lumea se ş
ă ca o ă ă ă ostare extremde ă ă face ţ fizi-
ce ş e ă Antrenamentele ş sporturile sunt principalele ă ţ
prin care ne ţ ţ ă
Sunt multe de spus ş despre celebrul aforism: ş ceea ce ă
nânci". ţ nu este chiar o parte a ă Ochilor, dar infor-
ţ e prea ă ca ă nu o includem. Nu pot ă cred ă ă
iau o ă o ă amovedere ă ţ ă ă ă este evident un
aspect important referitor la ovedere ă ş ă efoarte logic ă fa-
cem în ş fel încât ă beneficiem de ţ ţ necesari.
Deci, de ce anume avem nevoie
pentru o ă ă ă a ochilor?
ă doi ţ vitali pentru ochi. Unul este vitamina C.
Cristalinul, umoarea ă ş umoarea ă ţ cam de ş
ori mai ă vitamina Cdecât orice ă parte a corpului uman.
Vitamina Ceste un antioxidant important, care lupta împotriva ă ă
ă provocate de ă radicalii liberi, ă proceselor foto-reac-
tive. ş încep o ţ în ţ al ă rezultat final este formarea
de cataracte. Cataractele pot cauza orbirea, ă nu sunt tratate. Acest
tratament ă de obicei, ă ă a cristalinului.

(::'.) ....'r-Nervul optic
...
Macula
Retina are o ă ă chiar în spatele corneei ş
lui, ă ă În centrul maculei se ă pata ă In ă
parte aochiului, imaginea ş ţ culorii sunt perfect clare. In pata
ă fotoreceptorii au cea mai mare ţ de celule foto-
sensibile cu conuri, cam o ă cincizeci de mii pe mm ă Aceste
celule sunt de asemenea conectate la o arie foarte mare din cortexul
vizual ă ă astfel ă ţ cu claritate.
'Macula este ă cu un pigment galben, ce ă din pig-
mentii carotenoizi ă ş ă Se credea ă pigmentul gal-
ben ă la ţ ă filtrând undele scurte ?e
ă În prezent se ă ă efectul de filtru este o ţ
va luminii albastre ă ă ş în mod indirect, un mod de aImpIe-
dica oxidarea radicalilor liberi. Ca o ţ ă ţ de zea-
ă pare a fi para-
ă celei de celule cu co-
nuri fotoreceptoare. Zona ă
Macula---,;WP,---
Cele mai bune sur- Fovea centralis ........
se alimentare sunt legu-
mele cu frunze verde în-
chis ş fructele galbene
se ă ş ch!..ar ă pata ă Acest lucru ă de ce nu
putemvedea obiectele foarte mici albastre, ă sunt fixate în centrul
nostru de vedere.
Celulele cu ş ţ un pigment fotosensibil numit
redospina, sau pigment fotosensibil al retinei. ă ă aspectul
ă celula cu ş ă din aproximativ omie de discuri mici,
fiecare disc sustinând camzece mii de molecule de ă Fiecare
ă este ă ă capteze un foton de ă ă mare
de molecule de ă are deci capacitatea ă de a capta lu-
mina. Când lumina cade pe o ă cu ş redospina se ş
te. E ă ounitate ă pentru a albi o ă de redos-
ă De fapt, sensibilitatea ă ă aochiului corespunde
ă ţ redospinei.
36
37
_________LeoAngart _
ă nutrient vital peI!tru ochi este vitaminaA; care este ne-
ă în procesul de transformare a luminii în energie ă De-
ficitul de vitamina Ase ă în ă ă ă cu orbirea ă
Doi ţ ţ pe ă de beta-earoten sunt ţ pentru func-
ţ ă a maculei - partea ochiului unde ţ ove-
dere absolut ă Luteina ş zeaxantina ă ş galben peste
zona ă a ochiului, care ă celulele fotosensibile de
lumina ă ă ă
ă o ă ă degenerare ă care este deterio-
rarea maculei. Celulele fotosensibile sunt afectate ş rezultatul este
pierderea ă a vederii. Din ce în ce mai multe studii ă
ţ ş proasta digestie, de ş gradului de deteriorare macu-
ă Înainte, aceasta era o ă a ă Din ă persoa-
ne din ce în ce mai tinere ă ă ă ţ În prezent, modul
cel mai eficient de a preveni ş trata degenerarea ă este cel
bazat pe ţ - ş lucrul cel mai important, aplicarea ă
de ă
Ce pot face pentru a-mi ă o ă ă
ă a ochilor?
Personal nu cred în mega doze de suplimente. Grija mea este
ţ ă ţ naturale a corpului de ş sintetiza ţ
de care are nevoie, din mâncarea pe care oingeram.
În prezent, din ce în ce mai ţ oameni ă ă ş ă ă
alimente crescute organic. ş acelea frumoase pe care le ţ în
magazine au fost cu ţ ă rupte de pe vrej când ă verzi ş
coapte artificial în timpul transportului ă magazin. In plus, planta
a fost ă ca ă ă roade mai mari ş cu coaja mai ă
pentru a ă satisface imaginea ă a unei ş minunate - ş toate
astea în detrimentul valorilor ţ
ă ţ mâncat ă ş rupte direct de pe vrej atunci
când erau coapte, ş ţ ă între ele ş celelalte ă o ţ ă ş ă
Cu ţ ani în ă am ă ă pe ş drumuri în Mexic, ă
nite cu portocali. Ne-am oprit ş am ă o ş ă de asemenea
38
----_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
în Sucul din ele a de-a dreptul divin, ş plin
de Vltarnma C- ţ ă pe cale ă In general, fructele cele mai
bune sunt în ţ ă în care cresc în mod natural ş pot fi obtinute de la
fermele locale. '
Pe de ă parte, nu ă pot imagina mâncând spanac în fiecare
zi, ş cum ă un studiu. Îmi place spanacul, dar ş mânca
zilnic. ş ă ţ în acest caz sunt suplimentele. Ş iau cuvântul
"suplimente" at litteram. Iau vitamine ş minerale ca suplimente ali-
mentare, dar nu ca înlocuitori de alimente.
ţ ă este un subiect foarte confuz, ale ă tendinte
ş opinii ă la fiecare câteva luni. Unii ş sustin avantajeie
unei diete ce ă în întregime, din alimente crude. Ei ă ă în-
ă legumelor la 60°c distruge majoritatea elementelor nutritive.
Imi plac salatele, dar a te ă în exclusivitate cu alimente crude este
oprovocare pentru majoritatea oamenilor. Cea mai ă cale este cea
de mijloc. ş ă ţ ă ţ în salate cât mai multe legume
portocalii ş cu frunze verde închis. Cantitatea de legume ingerate va
fi chiar ş mai mare, ă le transformati în suc.
În continuare ţ o ă cu nutritive de care aveti
nevoie, pentru o ă ă ă a ochilor. Încercati ă includeti
vitamine ş minerale în dieta ă ş ă ţ ă
este necesar. ş ţ ă ă mama ă ş cel mai bine.
Vitamina A- este ă pentru vederea ă Ea este con-
ă prin expunerea la ă ă ş ă ă lumini fluo-
rescente, monitoare de calculator ş ecrane TV. Nicotina din ţ ă ş
alcoolul ard de asemenea vitamina A.
Beta-earotenul este stocat în ficat ş apoi transformat în Vitami-
na A, la cerere. Este mai sigur ă ţ beta-earoten, întrucât nu
ă o ă cu privire la cât ţ lua. În ceea ce ş Vitamina
A, limita este de nu mai mult de 10.000 ă ţ de VitaminaApe zi, pe
o ă ă de timp. Dozajul recomand pentru supliment este de
5000-25.000 ă ţ într-un complex de caroten.
Cea mai ă ă de beta-earoten este în morcovi, mai ales în
sucul lor ă De asemenea, se ă ş în fructele ş legumele gal-
bene ş verzi.
39
_________Leo Angart _
Mai alte ă componente din caroten care sunt importan-
te pentru ocOl. Una este Luteina ş ă este Zeaxantina. Luteina
este stratul galben care ă macula ochiului. Se ă ă ea
ă împotriva ă ă ă produse de lumina ă Zea-
xantina se ă ş mai ales în zona petei galbene, acolo unde vederea
este extrem de ă
Luteina se ă ş în zarzavaturi precumvarza, spanacul ş ă
tuca. Dozajul recomandat este de 6-20 mg. Zeaxantina se ă ş în ar-
deiul portocaliu, porumbul dulce ş ă ş de ou. Dozajul reco-
mandat este de 90 mg, ă cu Luteina.
Vitamina Bcomplex - aceste suplimente e bine ă fie luate
ă deoarece trebuie echilibrate pentru ca organismul ă le asi-
mileze. Complexul vitaminic Beste distrus de stres.
Vitamina 8
1
- Tiamina ţ musculatura ochiului în ţ
ne. De obicei, este ă în cerealele de la micul dejun, cereale inte-
grale, ă ş de ou, lapte de soia ş lapte. Dozajul recomandat ca su-
pliment este de 10-50 mg.
Vitamina 8
2
- Riboflavina, ă la capacitatea de acomodare
la lumina ă ş pare ă joace un rol în ţ ţ
ă cristalin. Lipsa ei ă oboseala ochilor, ţ de ă ş
imposibilitatea de avedea la orele apusului. ţ cu ă duc
ă de vitamina B
2
• Ea se ă ş în migdale, drojdie de bere, lapte ş
boabe de soia. Dozajul recomandat ca supliment este de 15-50 mg.
Vitamina 8
6
- Piridoxina HCL, este ă pentru echili-
brul emotional. Se ă ş în banane, drojdie de bere, orez brun, mor-
covi, pui, ă ş ş cereale integrale. Dozajul recomandat ca supli-
ment este de 50-100 mg. ţ dozajele mai mari de 300 mg pe zi.
Vitamina 8
12
- Cianocobalamina, sub nivelele medii, este res-
ă pentru ă ş glaucom. ă vitamina se ă ş în
scoici, ş ă lactate ş fructe de mare. Dozajul recomandat ca supli-
ment este de 200400 micrograme. Surse de vitaminaB
12
sunt legumele
de culoare verde închis, drojdia de bere, ă nucile ş ţ
40
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Vitamina C- acidul ascorbic este vital pentru ă ă crista.
linelor. Cristalinele ţ de ş ori mai ă vitamina C decât
orice ă parte acorpului. Vitamina Ceste un antioxidant
luptei împo?"iva ă provocate de radicalii liberi. ţ ţ
ca fumatul reduce ruvelul de vitamina Cş este un factor important în
dezvoltarea de cataracte. Pentru a fi complet eficiente, suplimentele
de Vitamina Ctrebuie ă ţ ă bioflavonoide. Bioflavonoidele se
ă în ă negre, struguri ş ş Dozajul recomandat
ca supliment este de 200-500 mg pe zi. Sursele naturale de vitamina C
sunt citricele, precum ă a, lime-ul ş portocala. Se mai ş în
pepeni ş ş
Vitamina D- ă nivelul calciului ş se ă ş în ule-
iul de ficat de cod, ş gras ş ă ş de ou. De obicei, vitami-
na Dse ă în lapte.
Vitamina E- acetat de alfa-tocoferol, ă ca fluxul sanguin ă
oxigenul necesar ş ţ ţ în toate ă ţ corpului,
mcluslv mochi. Vitamina Epare ă fie ă ş în ţ
ă ţ ş oculari ş a cristalinelor. Se ă ş în germenii
de grâu, migdale ş alte nuci, precum ş în uleiurile presate la rece.
ţ vitamina E ă acetatul de alfa-tocoferol. In mod normal,
ţ ţ cea mai mare parte de vitamine necesare din mâncarea pe
care o ţ ş din suplimentele de multivitamine.
Calciul - mai multe studii au descoperit ă nivelele ridicate de
calciu au un efect pozitiv asupra miopiei, a retinei desprinse ş a glau-
cornului. Calciul scade cantitatea de fluid din ochi, scurtând astfel
globul ocular. ă din ă carbogazoase pare ă fie unul din-
tre factorii cauzatori ai miopiei. ş în ţ calciului, ochiul
revine la forma ă
Calciul se ă ş în lapte, zarzavaturile verzi ş sardine. Calciul
ar trebui luat ă cu magneziu (vital pentru activitatea enz-
imelor ş energie).
41
Acuitatea ă
ş valoarea de 20/20 ă de ă
majoritatea oamenilor mal ma,:
decât 20/20. ă reprezmta liffilta supenoara a vedem
bune. ă conduse de Elliot ş colaboratorii ă în 1995 ă
un ş declin al ă ţ vizuale, de la aproximativ 20/14 lavârsta de
ă ş cinci de ani, la ţ mai bine decât 20/20 la vârsta de
tezeci ş cinci de ani. Acest lucru o ă major:
tatea oamenilor, întrucât ţ comuna este ca vederea mcepe sa
se altereze ă din ă
Acuitatea ă ă În ţ de ă
ă Elliot colaboratorii, 1995)
Iti ,..-----------,
.(l,} __
Q l' ;N 4'l Ş 14 .W
Vârsta (ani)
Detectarea micilor ă
în acuitatea ă
Când vreti ă detectati micile ă de acuitate ă se
ă ţ ă ă litere identificate corect. ă con-
42
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
duse de Baily ş ţ în 1991 au ă ă oamenii cu vedere nor.
ă ă literele cu o încredere de 95%, ± 5 litere pe optotip.
ă acuitatea ă se ă rând cu rând, limita de 95%încre-
dere la schimbare este de ± 2 rânduri, pentru ă ţ de 95%
se ă ş în ă categorie, care este de ± 1rând. Asta înseam-
ă ă atunci când acuitatea ă se ă la linie, trebuie par-
curse cel ţ ă linii, înainte ca specialistul ă determine ă a
avut loc vreo schimbare ă Ca urmare, testarea în ţ de ă
pare ă fie o ă mai ă de ă
Acuitatea ă
Cu oacuitate ă ă de 1, ţ vedea litere înalte de
8,7 mrn, de la ţ de 6metri. Valoarea ă scade, pe ă ă
ce dimensiunea literei ş Pentru ca acuitatea ă ă fie ă
cu ă din 1,0, dimensiunea literei ar trebui ă fie de ă oli
mai mare. De exemplu, pentru oacuitate ă de 0,5, dimensiunea
celei mai mici litere care poate fi ă ar trebui ă fie de 17,45 mm.
Formula de construire a unei diagrame .. _.
zecimale de acuitate este ă ă ţ
unei litere pentru orice valoare ă de acui- .
tate poate fi ă printr-o ă foarte'
ă ă ţ literei = 8,726 mrn/acuitatea
ă Ca urmare, pentru o ă de o ă ţ
me ă acuitatea ă = 8,726 ă l' / o r . E
. . magmea 20 2 a Iterel
mea litereI. Aceasta se ş cand se corn În functie de foveea cen-
ă acuitatea ă cu alte variabile. tralis ţ o vedere
absolut ă .
Acuitatea ă
Multiplicarea ă ţ zecimale cu 100 ă acuitatea pro-
ă Astfel, acuitatea ă de 1,0 devine 100%. Acuitatea pro-
ă poate ă ă ă în eroare, deoarece ă oarecum ă
ă De exemplu, cineva care poate citi doar litera "E" din opto-
tip va auzi ă are o vedere de numai 5%. Numai ă auzi ş ceva ş
ş de-a binelea!
43
____ LeoAngart _
Testul
Sistemul metric
Acuitatea At:uitatea ă ţ
în' valori ş ă ă literei
20/10 6/3 2,0 200% 4,4mm
20/15 6/4.5 1,33 133% 6,5mm
20/20 6/6 1,0 100% 8,7mm
20/30 6/7.5 0,67 67% 13,1 mm
20/40 6/12 0,5 50% 17,5mm
20/50 6/15 0,4 40% 21,8mm
20/100 6/30 0,2 20% 43,5mm
20/200 6/60 0,1 10% 87,3mm
20/400 6/120 0,05 5% 174,5 mm
Acuitatea Snellen
Optotipul ş pentru ochi e un sistem de testare a ă ţ
vizuale, dezvoltat de oftalmologul olandez Snellen, în 1862, pe baza a
ceea ce acumse ş ţ Snellen, ă ă cum ă
ţ la care se face testarea
ţ Snellen = Designation of smallest read line
Acuitatea Snellen se poate exprima fie în ă ţ metrice fie în
ă ţ ş Prima valoare se ă la testarea ţ care
este de obicei de 6metri. Adouavaloare se ă la ţ de la care
cineva cu vedere ă ar putea ă ă acest rând de litere. ş ă
ocitire de 20/40 ne spune ă o ă cu vefterea ă ar putea
ă ă aceste litere de la doisprezece metri. In ă ţ metrice, acest
lucru s-ar exprima prin 6/12. Cu alte cuvinte, acuitatea ă este
cam ă din valoarea ă 20/40 sau 6/12 este ş limita le-
ă pentru condus ă ă ţ ă
44
----- ă ne ă ă ţ vederea, Î11 modnatural
----
Iluminatul ş
Iluminarea standard pentru testele de acuitate ă este de
minim 10 fl*. ă ţ acest material la lumina zilei, iluminarea este
de probabil 40 sau 50 ţ (1lambert într-o ă cu ferestre.
Ferestrele mari, într-o zi ă ă nivelul de iluminare ă la
100 ţ ş nivelului de iluminare nu ă ă ţ ş vede-
rea, dar reducerea lui poate provoca pierderi considerabile în ceea ce
ş acuitatea ă Poate ă ţ ă ţ asta, când ţ încercat ă
ţ un meniu, într-un restaurant slab luminat.
Contrastul este ş el un factor important. Acuitatea ă sufe-
ă atunci când contrastul scade sub 90%. Contrastul de 100% se defi-
ş ca litere negre pe fundal alb. 0% contrast ar fi litere gri pe un
fundal de exact ş ţ ă de gri - când, evident, literele ar fi in-
vizibile. Diagramele pentru testarea contrastului sunt realizate alter-
nând tonuri de gri între litere ş fundal.
Acuitatea miopiei
În limbajul curent, este vorba despre capacitatea de a citi. Dia-
gramele pentru testarea miopiei sunt realizate, folosindu-se ş
principii ca acelea folosite pentru testele vederii la ţ ă Acest text
este imprimat folosind litere cu dimensiunea de 11 puncte, ceea ce
face ca lectura ă fie ă în majoritatea tipurilor de ţ de
iluminat. Acuitatea ă de citire la lumina zilei este citirea unui
text scris cu litere cu dimensiunea de 3puncte. ă povestioa-
ă este ă cu litere cu dimensiunea de 3puncte.
.... prollIo.a...w
,-tl'llbl:lo,dnil.llil.. "IiIn'U Tfrlloppe.'f .....l.pIIOro,lL'*""" ... dItk. ....d1 ..dolllplilool'

Capacitatea de a citi ă este ţ ă de calitatea luminii. Lu-.
mina ă este cea mai ţ ă în vreme ce lumina soa-
* 1 foot-Iambert = 3.4262591 cd pe metru ă Cd, prescurtare de
la Candela, care este intensitatea ă într-o ţ ă aunei surse
care emite o ţ ă cu ţ de 540x 10
12
hertzi ş a
ă intensitate ă în ă ţ este de 1/683 dintr-un watt
pe steradian.
45
_____ Leo Angart _
ă este cea mai ă pentru citire. ţ ă ţ rândurile de
mai sus, în ţ diferite de ă ş ţ ţ imediat efectul.
Prezbitismul este o stare care ă capacitatea de a citi,
pentru ă punctul de focalizare pentru apropiere s-a dereglat. Antre:
narea Ochilor este foarte ă pentru prezbitism, mai ales daca
ţ ă ţ ţ când ţ ş de dificultatea
de a citi - sau, chiar înainte, când ţ ă ţ nu ă mai este
suficient de lung pentru a ţ cartea ca ă ţ confortabil.
Vederea ă
Noaptea ne ă în mod exclusiv pe celulele cu ş ex-
trem de sensibile. Acestor celule le ia cam treizeci ş cinci de minute
pentru a se adapta complet la întuneric. ă o ă de ă în în-
tuneric, ochii ă devin de o ă de mii de ori mai sensibili la ă
Noaptea, oţ ă ă poate fi ă ă de la ţ kilometri. Arma·
ta este foarte ş ă de acest fapt, ş din cauza asta, în ţ de
ă noaptea se cere întuneric complet. .
Pe ă ă ce crepusculul se ă încet în noapte, celule-
le fotosensibile ă activitatea de la celulele cu conuri, utilizate
în timpul zilei, la celulele cu ş folosite noaptea, în ţ de
ă ă ş în prezent, rareori mai putem avea ţ de în-
tuneric complet. ş moderne au lumini stradale. ş ă rareori
se mai ă transferul complet la vederea ă
Vi s-a întâmplat ă ă ă ţ noaptea ş ă ă ţ
de unde vine lumina? Cel mai probabil, ă ţ seama ă ă
este ă de ecranul ceasului electronic. Acesta edoar un exemplu
cu privire la puterea vederii nocturne. Euluitor cât de mult se poate
vedea, cu atât de ţ ă ă
Vederea ă este ţ ă de vitamina A. ă ţ
probleme cu condusul noaptea, ţ ă ţ 5.000-10.000 ă ţ
vitamina Ape zi. ă au ă ă directe între vederea
ă ş vitamina A.
Contrastul
Diferenta dintre intensitatea obiectului la care ă ţ ş fim-
daI se ş contrast. În mod uimitor, abilitatea ă de adetec-
46
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
nu ă în ţ de ţ de ă ă pri-
VImImpnmeul negru de pe o ă ş ă ă vomvedea la fel indiferent
ă ofacem într'O ă cu ă ă ă sau ă în ă
contrastului se ţ prin pierderea ă
ţ VI se mtampla asta, probabil, când cititi. Nivelul contrastului între
alb ş negru:e ţ de ţ de iluminare. ş
e maI greu sa ţ un sens marunt, la o ă ă Sistemul vostru
vizual ă între obiectele pe care ţ ă le ţ ş fun-
Jurul. lor. Intr'O oarecare ă ă aceasta se ă ş de ver-
ţ . In ă ă adâncimea de câmp - zona unde se poate
vedea cu clantate - devine mult mai ă ş fenomen este bine
cunoscut în fotografie. Cu o ă mare, ţ ţ o fotografie în
care fundalul nu mai este focalizat. Obiectul iese în relief ă de un
fundal ţ Fotografii ş folosesc adesea ă ă
pentru a scoate în ţ ă chipul. '
Pentru a ă ţ abilitatea de aciti în ă ă încercati
ă ţ texte scrise ă în ţ slabe de ă Ş ă mama
spus probabil ă nu ţ în ă ă Avea dreptate, ă ne referim
la aciti un roman cu lanterna sub ă ă ş este oidee ă ă ă
ţ ţ abilitatea de aciti un text ă în diverse ţ de lumi-
ă Pe ă ă ce ţ ă ă ţ seama cum ă scrisul ă în
ţ diferite de ă ţ observa ă de fapt, contrastul ă
ş chiar ă abilitatea ă de a citi ă
Pierderea simtului contrastului
ă ţ laser
Una din cele mai nefericite ţ ale chirurgiei laser este
pierderea contrastului. ă ţ ţ oameni ă ă le este
imposibil ă ă detaliile unui obiect luminat puternic din spate.
Tot ceea ce ă este ceva similar fotografiei unei persoane pe fundalul
unui apus de soare. Fie ţ apusul ş persoana e doar o ă fie
• ă ă unui sistem optic centrat, ă cu inversul
ţ focale n.tr.
47
__________ LeoAngart _
ţ per'loana ş apusul este supra-expus. Fotograful ă
acest efect, folosind lumina ă asupra persoanei. Atunci când
ţ vi se ă adesea ă ţ ţ când trebuie ă fa-
ţ apel la capacitatea de a distinge contraste. De exemplu, ă sun-
ţ în spatele unui camion ş vin ş din sensul opus, aptitudinea
de adistinge contraste ă va permite ă ţ ş bicicleta dintre voi ş
linia ă a camionului din ţ ă În ţ dinainte de opera-
ţ adesea nu se ţ ă posibilitatea pierderii semnificative de
sensibilitate la contrast, în ţ de ă ă ă Un fapt ţ
ş este ă ţ oameni ţ ă ă mai ă noaptea, ă ce
ă ţ laser. Din ă ă ţ din SUA ş Canada
ă ă instituie o ă pentru ca persoanele care au suferit ope-
ţ laser pe ochi ă nu mai ă voie ă ă noaptea.
În Germania sunt necesare teste de sensibilitate acontrastului,
înainte de ţ carnetului de conducere. ţ oameni care au
suferit ţ laser ă testul ş ca urmare, nu pot ţ carne-
tul de conducere.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lentile cu plus sau cu minus?
Lentilele cu plus ă ş aduc mai
aproape punctul de apropiere. Oche-
larii de citit au astfel de lentile. Ele
sunt folosite ş pentru hipermetropie,
pentru aelibera tensiunea ă
Lentilele cu dioptrii cu minus, folosite
pentru corectarea miopiei, nu au un
centru focal real, pentru ă ele fac ca
lumina ă fie ă Puterea
ă a unei astfel de ă este
ă ă ţ de la ă la punctul în care razele diver-
gente s-ar întâlni, ă li s-ar inversa sensurile.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ce este o dioptrie?
Unitatea ă pentru a descrie puterea lentilelor este diop-
tria lungimii focale a lentilelor. ă punctul de vedere ă la dis-
48
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în jnodnatural
----
ţ ă este la 20 cm, ţ avea nevoie de lentile cu 5dioptrii pentru a
va corecta vederea la normal. Formula este ă cum ă .
1
----------=-------- x 100 = Dioptrii1e
Punctul cel mai ă în care se vede clar, în cm
cel mai ă în care ţ cu ă claritate
poate fI cu ş ţ ă în dioptrii, folosind formula de mai sus.
ă Ş un exemplu: ă ţ cu claritate la 20 cm atunci cal-
culul de mai sus devine: 1/20 = 0,05. ă înmultiti ă valoare cu
100, ă 5dioptrii. ' ,
!olOSind ă cu sfoara, ă la pagina 80 în
aceasta carte, ţ determina cu acuitate câte dioptrii ă trebuie.
49
Câmp tridimensional
JI
/
/ "-
/ "-
VEDEREA: LATURA Ă
Vederea se petrece în mare parte în minte. Latura ă avede-
rii ă doar 10%din ceea ce se ă atunci când ţ Struc-
turile optice ale ochilor - corneea, cristalinul ş fluidul care umple
ochiul - se ă pentru a concentra imaginea pe ă ţ
este ă celei unui aparat de fotografiat. Partea ă a aparatu-
lui este ochiul. Filmul din aparat este retina.
Conversia luminii în energie ă are loc în ă Retina
este o parte extrem de ă avederii. Culorile sunt percepute
prin intermediul a trei tipuri de celule foto-
sensibile ş asemenea unui film color, ă
trei straturi, fiecare fiind sensibil la una din-
tre culorile primare. În ă avem celule cu
conuri sensibile la lumina ş verde ş al-
ă Galbenul este rezultatul ă
de ş ş verde, ş principiu de subs-
1--'i ţ a culorii fiind folosit ş în televiziune.
; .1 Imaginea este acum ă în
1 ! i energie, care curge de-a lungul amilioane de
L.::.:...... i j fibre nervoase adunate la un loc în nervul
i t optic, ş ajunge la corpul geniculat, localizat
. camla mijlocul creierului. Aici nervii se rami..
tj! 1 ă Vederea ă cam ă treimi din
/ creier. Multe ă ţ ale creierului primesc in-
/-J formatii în urma perceptiei vizuale. De exem-
'.' , , '. /'" 1 '. v v • '
ă unele ţ care recun.osc forma.
,:,il Alta parte ş culoarea, Ş o alta de-
ă ş în ţ aobiectului. Vede-
"3:?fJ f rea ă este foarte ă la ş
50
ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
!n timpurilevpreistorice, când oamenii ă în ă era foarte
Ş seama ă se apropia vreun VericoI. Azi ne fo-
10slID ă abilitate, doar pentru a ne croi drum prin trafic sau pe
ostrada ă
. Antrenarea Ochilor ă atât partea ă avederii cât
Ş mentale ş psihologice. Latura ă ă de
ţ create pentru arel,axa musculatura ş modela forma globulUi
cu ş înainte ş înapoi aunui
ObIeCtiv, pana cand llDagmea e ă In cazul vederii umane acesta
este pro.ces care ţ ă în mod continuu, a
ţ mcentrul ţ Ochii sunt net superiori ă
camerevV1deo ă ă în prezent. Orice ă cu vedere
sa se concentreze asupra unui lucru extrem de apro-
pIat, Ş apOI, o ă mai târziu, ă se concentreze asupra unui lucru
foarte ă Imaginea ţ ă este mereu ă ş extrem
de ă O ă video este prea ă pentru a face o asemenea
schimbare ă ă ă se ă
Ce lume ă e în jurul nostru!
. Toate cele cinci ţ sunt implicate în experimentarea lumii
din Jur. este poate cel mai important dintre ţ pentru ă
ş ca ţ ă între lumea ă ă ş realitatea ă
din jurul nostru. Munca ă ă o ă ă semni-
ă ă ce ţ ă pe unde ţ ă un
client, etc. Asta nu ă ă nu ţ ţ ă ă vedere - pu-
ţ dar asta ă o pierdere ă de conexiune cu lu.
mea din jur.
În fond, vederea este cel mai important ţ pe care îl avem.
Unde vi se ă ţ
Privirea ă este ţ ă ă ţ ţ genul de
ă care este ă cu privire la lumea ă sau
ţ mai ţ de lectura ă ţ ş ă ţ de treaba ă
ă ţ ă ă ş ţ vederea, eimportant ă ţ ce se ă
51
_______---,_ Lea Angart _
în met:!iul din jurul vostru. Energia ă ţ ş ă în cazul în
care ţ ă nu ţ vedea, nici ţ mi se va îndrepta prea de-
parte. Vechii greci credeau ă miopia este ă de un spirit slab,
care nu are energia ă se aventureze prea departe. Pentru a ă ş
tigavederea, trebuie ă ă ţ ţ în mod consecvent din ce
în ce mai departe în lume. Unul dintre conceptele care mi-a luat ceva
vreme ca ă asimilez, afost cel ă lumea ne ă în ţ de cât
de departe ne ă ţ Energia pe care o ă ne adu-
ce înapoi ţ pe care o ă ă De exemplu, ţ ă ş ţ cât e
ora ă ş ă ţ la ceasul din turn. ţ ă se ă
spre ceasul din turn, iar energia se întoarce cu ţ pe care o
ă ţ - în cazul de ţ ă ă ă
Alinierea simturilor
,
Scopul acestui ţ este ă ţ ş ţ care dintre
simturi ă este cel mai natural - cel vizual, cel auditiv sau cel tactil.
ă ţ ă ă va face de asemenea mai ş ţ de cât de
precis ţ ă sistemul vostru vizual. ţ acest ţ ă ă
lentilele corectoare. Emai simplu ă ţ un prieten ă ă îndru-
me, de-a lungul acestei ţ
ţ trei puncte pe podea, într-un triunghi perfect. Fiecare
vârf al triunghiului corespunde unuia dintre cele trei ţ - Vizual,
Auditiv ş Tactil. ţ ă ă vârful Vizualului este ă foarte bine.
ă se poate, ţ acest ţ în aer liber.
ş ă în vârful dedicat Auditivului (nu ă ordinea în
TadU care ţ desenat triunghiul).
1. Acum începi ă devii
Vizual . ţ ...... .. din ce în ce mai ş de su-
l<- ') Audihv 1 d" 1
nete e mJUfU ă cearca sa
ţ . .... ţ auzi cât mai multe. S-ar putea ă
'..- _:'" , l J .'" -» remarci anumite sunete de care
... -_..... JI:.1J, '" .. ...., nu erai ş Unele
'. sunt foarte apropIate, altele
foarte ă
52
---__ ă ne ă ă vederea, în modnatural
----
Când ş ă înce71i ă te ş foarte încet... foarte încet cu
ş mici, ă ă treptat... treptat, te ţ spre\'i-
ă subtile care au loc, pe ă ă ce te ă
teZI de AudItiV spre punctul de la ă traseului, apropiindu-te
tot mai mult de Vizual.
2. Acum, stândîn ţ Vizual, începe ă remarci culorile, dife-
ritele ţ de culoare ş contrastul dintre lumini ş umbre. Devino
ş de ceea ce se ă în apropierea ta, apoi de ceea ce se ă în
terenului ş ce se ă la ţ ă ş de jur împrejur, tre-
cand ş de la un obiect la altul. ă pur ş simplu, de liberta-
tea de ş
Acum ă ă ş ă vedem ă putem ă ţ ceva. ă
ş un punct sau un obiect pe care îl ţ vedea clar. ă ochii
asupra lui, ă ă ă se ş ă ă fixezi acel punct ă ă ă ş
ă când simti oschimbare în ceea ce se ă în fata ochilor ă
Ce se ă cu claritatea ă ş cu ă
ă ţ ceva timp pentru ă ţ ă
ţ oameni ă ă claritatea ă începe ă li se de-
terioreze, iar câmpul vizual ă se îngusteze ş ă ă ă ă pri-
vesc într-un punct fix prea mult timp. Ochii vor ă fie liberi ă se ş
Acum ă facem altcevafoarte interesant. ă un obiect pe
care îl ţ vedea relativ clar. Poate fi ş dinainte, sau un altul. Mai
întâi, ă profund asupra lui. Apoi ş a doua ă
dar mai ţ concentrat. ă ă cu cât te concentrezi mai pu-
ternic, cu atât vezi mai ţ în jur. Întregul ă sistemvizual se închide.
Acum ş ş obiect, ă ă ă te concentrezi sau ă fix-
ezi foarte puternic, ş devino ş de propria ţ Focali-
ă mai ţ puternic ş ţ câmpul vizual... ş din nou la
fel, continuând ă faci asta ş ă te relaxezi, ă când ţ vedea nu
doar obiectul, ci tot ce e în jurul lui, cu ş grad de concentrare.
ă cum ţ ă extinzi ă ţ din ce în ce mai mult,
ă când tot ce ă în câmpul vizual este perceput la fel, cu ş
concentrare ş ă ş ă Tot ce vezi este la fel de important, iar
ochii ă sunt în ă ş Aici ş acolo... în ă ... în
apropiere... ş ş blând, natural.
53
_________ Leo Angart _
Ş cum ţ ă te concentrezi asupra unui singur detaliu, în
timp ce vezi doar atât, ş continui ă vezi întreaga imagine? Ş ş
ă ţ ă faci ambele lucruri în ş timp? Alege un obiect ş ş
te-l doar pe el. Acum ă ţ concentrarea ş ă ş restul
imaginii. ă ţ ochii ă se ş în jur, încet, ş natural.
Acum, ţ ă începi ă te ş încet, foarte încet, de la Vizual
spre Tactil. ă ă treptate care se petrec pe ă ă ce te
ş încet, care se petrec pe ă ă ce ajungi la ă drumului
dintre Vizual ş Tactil. ă ă observi ş ă te ţ spre Tactil.
3. Acum, stând în vârful rezervat Tactilului, începe ă ţ ă
mântuI de sub picioare. Simte-i temperatura, simte fluxul de aer din
jurul ă ţ ritmul propriei ţ încet... ă ... ş ă
ţ ţ în acest loc, chiar acum, complet. ţ sentimen-
tele pe care le ai ş ă de afi în ă ă cu sinele ă ş cu me-
diul ă încet, ş natural. -
Când ş gata, începe ă te ş încet, ă Auditiv. Începe ă
ţ ă subtile care se petrec, pe ă ă ce te ţ încet
ă Auditiv. Care sunt ă care îti dau de înteles ă ai trecut
, ,
de mijlocul traseului? Apropie-te din ce în ce mai mult de Auditiv.
Acum ai ajuns înapoi la Auditiv.
4. ă ş ş în afara triunghiului ş ş despre ţ
ş descoperirile ă ă ţ place, reia ţ din fiecare punct.
5. Pune-i persoanei care te-a ajutat, ă ă
ă unde ai sta în triunghi, ă ai asculta ă
ă unde ai sta, ă ai vedea un film sau ogalerie de ă
"Unde ai sta, când ţ un programde radio, sau când ţ
un vorbitor la un seminar?"
"Unde ai fi, în triunghi, ă ai avea o ţ ă cum ă
ceva se va petrece într-un anume fel ş ţ se ş ă ai avut drep-
tate? Când ş cel mai centrat ş ă în ă ţ ă
"Ce se ă când treci la un grad mai slab de concentrare?"
6. În cele din ă stai în centrul triunghiului, având acces
egal la toate ţ Ce ţ
ţ oameni se simt extremde ţ cu lumea. Astfel ţ
acces, în mod egal, la cele mai importante trei canale de informare.
54
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
7. ş la trei momente din trecut, când ti-ai dori ă fi
fost la fel de conectat. Pe ă ă ce ţ ţ ş mintea spre trecut, ob-
ă cum se ă amintirea, acum ă ai ă ă conec-
tare ă Treci prin amintiri, una câte una. Alege diferite con-
texte: de exemplu, un episod poate fi la ă altul poate implica mo-
dul cum ţ cu oamenii. Al treilea poate fi comunicarea cu
un membru al familiei. ă cum se ă amintirile.
8. "Acum ş la trei momente din viitor când ţ
nezi ă ţ dintr-o asemenea stare de conectare. Din nou, alege
trei contexte diferite. Astfel, mintea începe ă asimileze ă resur-
ă ş ă o ă la ţ ta, în ţ de zi cu zi."
La final, ţ o ă despre ă ţ ă
55
Principiile de ă în Antrenarea Ochilor
ă o ă ă ă între o ă ă
care spune: "Când o ă ă atunci o ă cred" ş o ă ă
care spune: "Crede ş vei vedea". Oamenii de ş ţ ă tind ă fie complet
obiectivi, ş cred numai în ceea ce pot vedea ş ă cu ajutorul ins-
trumentelor. ş ţ oameni simt ă o ţ ă ă nu e doar un
amestec aleator de elemente chimice, adunate la un loc, din ş ă
O ă ă este mai mult decât anatomia ei ă
, ă ţ adeptul modelului obiectiv, atunci ţ ţ
de sensibilitatea echipamentelor de ă Unii ar spune ă ă
nu putemş exact, deoarece nu avem ă echipamentele necesare de
ă a acestui fenomen. Vederea este unul din acele ţ care
e greu de abordat ş ţ În prezent, ş ă doar o ă ă
toare ă a componentelor ochiului nostru. ţ pro-
prie în ţ vederii este mereu ă ş ă de la o persoa-
ă la alta. Un alt exemplu este ţ culorilor. Fiecare dintre noi
are o ţ ş ă a culorilor. ş ţ poate ă cu preci-
zie lungimea de ă a luminii, dar ochii ă lucrurile în felul lor.
ţ pot ă ne ă ş în regres. De exemplu, în anii '50
se considera ă e imposibil ca oamenii ă ş ţ tensiunea arte-
ă ş temperatura la nivel cutanat. Apoi a ă biofeedback-ul, ş
acele lucruri au devenit brusc posibile. La un moment dat se credea ă e
imposibil ă alergi un kilometru ş ă în mai ţ de un minut.
În prezent, pentru ţ oameni pare imposibil ca cineva ă ş recapete
vederea. În realitate, putemface lucruri uluitoare. Sunt multe exemple
de oameni care au ă ş boli grave, ă ă ajutor medical. Medicina este
adesea ă de putere în ţ multor probleme de ă ă dar min-
tea ă are puterea de a genera ă foarte dramatice.
56
_____ ă ne ă ă ţ în modnatural _
O ţ ă în acest sens este cazul oameni-
lor care ă de schizofrenie. Psihiatrul Bennett Brown din Chicago
a condus un experiment cu zece asemenea ţ Fiecare ş evalu-
at ochii pe parcursul ă a trei ă ţ ş ă avemzece
oameni ş treizeci de ă ă Spre marea mirare a ă
s-au observat ţ ă în curbatura corneei, de la operso-
nalitate la alta. ă uimitoare în acuitatea ă au ă
în decursul a doar câteva minute, pe ă ă ce pacientul trecea de la
o personalitate la alta. De fapt, ţ vizuale sunt doar o ă
parte din ă fizice care apar la un pacient care ă de schi-
zofrenie, cu ă de ă ţ multiple, atunci cândtrece de
la o personalitate la alta. Unii dintre ei au boli serioase, precum dia-
betul, în cazul unor ă ţ ş nu le mai au la altele. Unii sunt de-
ţ de droguri în cadrul unei ă ţ ş persoane extrem
de inteligente în cadrul altora.
Cercetarea pe schizofrenici este un exemplu ă al mo-
dului în care se poate transforma corpul uman, din punct de vedere
fizic. Vederea e un lucru foarte simplu de modificat, în ţ cu
alte boli sistemice serioase, pe care un schizofrenic pare ă le contrac-
teze ş ă scape de ele de ă ar fi o ă de ploaie.
Acest lucru îmi spune ă vederea nu este o ă de hard-
ware, ci software. Latura ă avederii este poate mai ă
decât cea ă De asemenea, ţ ă ă majoritatea oamenilor se
nasc cu vedere ă ă Mama ă s-a asigurat ă cel mai im-
portant ţ va ţ perfect, întreaga ă ţ ă
Vederea ă este ceea ce ţ când ţ ochii ş ceea
ce se ă între ă ţ ochiului, care sunt implicate în focalizare,
ş ă Impulsurile nervoase (le la celulele cu conuri din ă se
ă în ceea ce percepem ca fiind "vedere". Asta este ceea ce nu-
mim latura ă a vederii. Este ă de ceea ce percepemîn lumea
ă
Partea "software" avederii, mai mare, se petrece în general în
cortexul vizual, localizat în spatele creierului. Întrucât orice program
software poate fi adus la zi, aceasta este o ă în care putem induce
ă ale ă ţ noastre de avedea.
57
_________LeoAngart _
.Credintele si convingerile sunt concepte ş idei pe care le con-
ă a ă ţ noastre ne. ă
lumea ca un gard. Ce se ă în afara acestuIa pare a nu
real. Din ă ş ă modul în care definimceva ca fund credIbil
sau real este influentat de propriile noastre structuri conceptuale. in-
teresant este ş ă sunt oameni care trebuie ă ă cu ă în
ceva înainte ă acel lucru ă se ă ţ trebuie ă ă ă un
este real, înainte ă ă ă este posibil.
ă credeti ă un lucru este posibil, atunci acesta devine mult
mai simplu de ţ ă ă lucru ş
nu ţ investi prea ă energle m. a.mcerca sa;l ţ ţ Recapata-
rea vederii este un lucru cu mult mal slffiplu decat ţ putea crede. De
fapt, unul dintre obiectivele de ă
zile este ca oamenii ă plece de acolo ş cat de multa ţ ă pot
avea asupra propriei vederi. Desigur ă unul dintre obiective. este ş
aflarea exercitiilor specifice ă ţ ă facem un ffilC exer-
ţ care ă ajuta ă ţ ţ omai mare a .
În primul rând, care este starea vedem voastre? ţ miOpIe?
Sau doar ă trebuie ochelari de citire - termenul medIcal pentru
aceasta fiind prezbitism. Poate ă ţ hipermetropie sau astigma-
tism. ţ pe o hârtie ceea ce ş ţ despre starea vederii voastre.
ţ aici:
Apoi ţ o ă ş gândiţ ă care anume ar fi putut cauza
pentru care vederea ă este ş cume acum.
Sunt multe ă despre cauzele ă ?e
oamenii de ş ţ ă nu ţ complet ceea ce cauzeaza ffilOp!a, astlg-
matismul etc. ş ă orice ă ţ avea, este la fel de buna ca a tu-
turor ţ
58
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural_--:.__
, De exemplu, ţ ă de vedere sunt ş
ţ oameni ă ă au dovezi în acest sens. ă familii în
care ambii ă ţ ă ochelari, ş la fel ş copiii. Acest fapt pare ă
ţ ă teoria ă problemele de vedere au o ţ ă To-
ş ă cazuri în care un singur membru al familiei are probleme
de vedere. Iar asta nu mai ţ ideea unei ă ş
S-au efectuat câteva studii pentru a descoperi ă miopia este
ş ă În anii '50 ş '60 ă s-au îndreptat spre ş
din Alaska. Primele studii au constatat ă nu ă miopie în cadrul
acestei ţ indiferent de ă Ulterior, Frances Young ş cola-
boratorii ă (1966) au descoperit într-una dintre ă ţ ă din
cei 253 de copii, aproximativ 45% au miopie. ş nici unul din ă
ţ sau bunicii copiilor ţ nu avea probleme de vedere. ş ă
miopia nu pare ă fie ş ă genetic, în cazul ş De fapt,
miopia ş alte probleme de vedere sunt ţ de anumite gene.
Iar terapia ă pentru miopie nu pare ă ă prea curând - pre-
supunând ă ş va ă cândva.
ţ voie ă ă pun o ă întrebare. Este oîntrebare ă
ş ă ă ţ ă ţ ă zboare ă ă presupunem ă la noap-
te, în timp ce ţ ar veni un înger sau o ă ş v-ar corecta vede-
rea, ă la ţ Dar din moment ce ţ nu ţ ş
ţ ă acest miracol se petrece. Când ă ţ în ţ ă
toare, care ar fi primul lucru pe care ţ observa ca fiind diferit?"
ă rog, ţ cum ţ ă ar fi. Ce ţ ţ vedea ş auzi?
"Prin ce ar fi ă ă zi?"
"Ar fi ă ţ dintre voi ş ţ
59
_________ LeoAngart _
"În afara faptului ă nu mai ţ ochelari, ce ar remarca cei-
ţ ca fiind diferit la voi?"
"Ce fel de ă ţ fi?"
illtima întrebare este una ă
ă ati fi avut ovedere ă în ultimii cinci sau zece ani
ar fi în ţ ă acum? În ce mod ar fi contat
acest lucru?"
Cu ă ţ ă vostru ş ţ ă
rile la ă de mai sus. Mintea ă va începe ă se concen-
treze asupra scopului de a ţ ovedere ă ă ă
vederii ă nu doar ţ fizice, ci ş o ţ a ţ
voastre personale. Nu ţ mai fi la fel. ţ schimba mai
doar acuitatea ă Abilitatea ă de avedea se va schlffiba, ca Ş
imaginea ă pe care o ţ desp:e ş ă ţ s:
va schimba ş lumea din jurul vostru. ţ ţ daca ţ sa
ă ţ vederea - ce altceva mai ţ face?
Strategia ă ţ voastre
ş modului în care se ă codul interior, care ă
spune când un lucru este real pentru voi, este de o ă valoare.
60
- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Asta, deoarece aces! model poate fi folosit pentru a ă pe
care ţ cu ă s-a. le ţ în realitatea ă ă un
mod de averifica felul în care ţ lumea în care ă ţ
1. ţ ă la ţ mâncat la micul dejun. Cum ţ ţ aceas-
ă amintire? ţ mâncarea de la micul dejun în ţ ochi-
lor? ţ ă ţ asta prin propriii ş ochi (aso-
ciere) - ca ş cum ţ parte a scenei - sau ă ă ţ
ca spectator al imaginii, în timp ce ţ micul dejun. Ima-
ginea este în alb ş negru sau în culori? ţ ş detaliile
ţ cum este ă imaginea în ţ cu voi. ă
sunete? Amintirea include ş ţ gustului? ă ţ
Remarcati toate ă senzoriale care ă ă
ţ ă ţ ă ţ senzoriale ale modului în care ţ
luat micul dejun.
2. Acum ţ un element al ţ De exemplu, ă
ţ mâncat cereale, ţ cu un alt aliment. Dar ă
ţ fi mâncat pâine ă ă Cum ţ acumîntregul sce-
nariu? ţ experimentul de mai sus ş ţ ă
apar ă Eposibil ă ă una sau ă ţ
semnificative. În anumite cazuri, ele vor fi evidente. De
exemplu, acum imaginea s-ar putea ă fie în alb ş negru, ş
în ţ ă fusese în culori. Pentru ţ oameni, dife-
ţ s-ar putea ă fie mai subtile. ţ în ţ aimagi-
nii este adesea extrem de ă ă imaginea s-a
ş ă zicem cu zece cmîn ă asta ar putea fi ţ
în lumea ă dintre ceva ce pare real ş ceva ce este ima-
ginar. ţ despre modul în care ţ ă întregul scenariu
imaginar.
61
____-----LeoAngart _
3. ţ cele ă ţ ş verificati fiecare modalitate
prin care ţ calitatea imaginii, culoarea, ţ în
ţ etc. Ce ţ spune despre Slmete ş ţ tactile? ă
ţ elementul care face ţ între cele ă ţ
4. Ultimul pas este ă ţ ă ţ ă ţ ţ ă
ţ asta, ă la un lucru din ţ ă pe care
v-ar fi ă ă ţ dar ă nu ţ ş De exemplu,
poate fi ceva ce v-ar fi ă ă ţ ţ dar ă nu-l ţ De
asemenea, poate fi ţ de a fi ţ într-un domeniu
anume. ţ modul în care ă ţ la ş repro-
ţ ţ pe care o ş mintea ă când
ă ţ ă ar putea fi real. Rezultatul ar trebui ă fie acela
ă ţ începe ă ţ îndoieli ă lucrul pe care îl ţ este
sau nu real. ă ţ ă la acest punct - foarte bine -
ţ descoperit strategia ă ţ ţ despre ea.
Strategia propriei ţ
Cum ă ţ ă ceva este credibil? Ce ă face ă ţ ă un
lucru este ă ţ 100% ş ă la punctul de a ş ă
un lucru este un fapt absolut? ţ voastre sunt un du-te, vino
continuu, între ceva complet de necrezut ş acrede cu mare ţ ă
Evident ă a ş cât de mult ţ ceva poate avea ovaloare ă
pentru voi. ă cum ă ţ dezvolta propria strategie de ţ ă
1. Cu ochii ţ ţ ceva ce ş ţ cu ţ ă Ceva asu-
pra ă nu ţ nicio ă De exemplu, ţ ă soarele va
ă ă mâine ş ă va fi o ă zi? ţ ă ă este rotund? Ar
62
____ ă ne ă ă ţ vederea,' în modnatural
----
putea fi ş oameni care au îndoieli cu privire la aceste lucruri, dar
ţ ţ ce vreau ă spun.
Din nou, ţ modul în care ţ acest lucru. Ca-
litatea imaginii ş ţ acesteia sunt, de obicei, elementele cheie ale
unei strategii de ţ ă ţ ă ţ imaginii, cum ar fi culo-
rile, ş ş ţ In anumite cazuri, ţ poate fi ă ă ca
o ţ într-o ă parte a corpului. De exemplu, s-ar putea ă
ţ ţ ţ ca pe o ţ aparte, chiar sub coaste. Sau ar putea
fi un sentiment puternic, acela de a fi cu picioarele pe ă Anali-
ţ cume ă ă ş în ţ ă ă ţ despre asta, aid.
2. Apoi, ţ ă la ceva care are un anume grad de nesigu-
ţ ă Ceva ce ţ ă se poate întâmpla, dar nu ţ complet si-
guri. De exemplu, ţ ă dolarul american va urca, în ţ
cu euro? ţ ă ţ primi o ă de salariu, anul acesta?
Acumverificati modul în care simtiti asta. Remarcati diferente-
le ş ă ă cu 'sentimentul de ă ţ ă ţ
anterior. Se ă ţ imaginii? Sentimentul este ş ţ
despre asta, aici.
3. În cele din ă ţ ă la ceva în care nu ţ deloc.
Ceva care ţ ă este complet fals. De exemplu, ţ ă ă
ţ un copil, îl ţ ă ţ o ţ (Sper ă nu!) Când ă ţ
la ceva de genul acesta, ţ cum ă ţ ă ţ ă Unde
se ă imaginea, în ţ Sentimentul este diferit de cel anterior?
ţ detaliile.
63
_________Lea Angart _
Probabil ă deja ţ ă oidee despre modul în care sunt co-
date ţ voastre. Efoarte posibil ă existe ceva care ă se schim-
be, în ţ de cât de siguri ţ de un lucru. Aceasta este strate-
gia ă de ţ ă ţ câteva cuvinte ca ă o ţ
4. Ş acum, descoperirea ă Pentru unii oameni, ceva tre-
buie mai întâi perceput ca fiind real, înainte ca ei ă ă în el. ţ
încep de la ţ ă - ş lucrurile devin reale ulterior. ţ cum
ţ ă sistemul vostru. ţ ă la ceva ce v-ar ă ă fie
real în ţ ă Mai întâi, ţ în strategia ă ţ voas-
tre, apoi ţ în acea ţ care ş ţ ă ă ă ţ în
ceva cu ă ţ ă ţ cum ţ ţ acest lucru. Expe-
ţ devine mai ă
ţ ţ ş ţ ă este mai ă pentru
voi, în cazul în care ţ în ceva cu ă ă înainte de a omuta
în ţ ă ă pentru ceva real.
Acum ţ ţ unul dintre cele mai importante instrumente
pentru a ă pune mintea ă lucreze pentru voi ş ă ă ajute ă ă mo-
ţ limitele ţ Acesta este echivalentul unei diplome de ab-
solvire în vizualizare.
Ciclul "crede ş ă
Noi ne ă în ţ ă iar ţ ş convingerile
noastre sunt aduse la zi. De exemplu, când ţ un copil de patru ani,
ţ ă epericulos ă traversezi strada, ă ă ca un adult ă ă ţ ă de
ă La un moment dat, ţ crezut ş în ş ă - eu ă mai cred!
Fondatorul NLP, Robert Dilts, de la Universitatea NLP, a
descoperit ă ţ trec prin mai multe etape, pe ă ă ce se
înnoiesc ş se ă Prima ă a ă unei ţ este
sentimentul ţ Nu mai ţ la fel de mult ca înainte.
ţ a ă pe scala ţ ă ţ ş spre
îndoieli, atunci ţ ş ş spre ţ ă Noua ţ ă pare
64
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
mai atractiv:'!,. ă pe scala sigurantei. La un moment dat pur i .
1 . "d' ' , Ş Stm-
Pu ţ ţ la.cre ţ veche. Robert Dilts ă ă o ţ
m ţ vechi". Acesta e un mod ingenios ă a
uneI ţ :vev
chI
, încât ă nu ă mai ţ Eceva în
care ş sa ţ dar care nu mai e relevant. În cele din ă
noua ţ sigur. ţ ă vechea ţ ă despre
a ş prin aceste etape ş ţ mai
puterrucI. ţ ţ - a vedea ă a crede,
Deschiderea spre ţ ă
l
Muzeul ţ vechi
l
ţ de a crede
l
ţ ă
65
ă capacitatea de a vedea
,
Al doilea principiu pe care trebuie ă ş este impor-
tanta exercitiilor fizice ş mentale. Atunci când ochelarii sunt cei care
ă kaginea în locul vostru, ş încep ă se atrofieze, din
ă ă nu mai sunt folositi. În ă carte, amprezentat un ă
de exercitii specifice anumite probleme de vedere. În general,
sunt ă sau trei ţ pe care trebuie ă le ţ pentru a
simti o ă ă În functie de cât de ă este miopia, s-ar pu-
tea ă ţ nevoie de seturi de ţ înainte ă ă ă ă
tati vederea ă
, Sistemul vizual este în ă ă ă cu memoria. Acest lucru
are un sens practic, întrucât o mare cantitate de ţ poate fi
ă vizual. Memoria ă este de folos când ţ ţ rostul pe care
literele individuale îl au în formarea unui cuvânt. Poate ă ţ privit
ceva, dar nu ţ fost, de la bun început, siguri ce este. Baza ă de
date ă ă arulat câteva ă ţ ă când ţ dat sea-
ma ă ă uitati la o ă de ş ă Mintea ă a conectat
cu succes ă culoarea, etc. cu acel obiect. Aceasta înseam-
ă a ş ş lucru se petrece cu un ritm mult mai rapid, pe ă ă
ce cititi aceste cuvinte. Ochii ş preiau tiparele formate de litere, în
ce baza ă de date ă ţ cuvintelor ş fra-
zelor. ţ ă ă este la fel de ă ca ş cea
ă De fapt, mare parte din ţ ă se petrece, cu ade-
ă în creier.
ţ ş ovedere ă Mi se pare foarte interesant de notat
ă multi oameni cu miopie tind ă ă în memoria ochiului inte-
rior, foarte mici. Se pare ă lentilele cu dioptrii cu minus reduc
dimensiunea lumii, pentru a se integra ţ interioare - o ima-
66
----_ ă ne ă ă vederea, în modnatural _
r
ine
mai ă Adesea vederea se ă ă ţ ş ă facem ş ne-.
cesari pentru acorecta acest dezechilibru.
Cum ă ă ţ vederea ă
ă ţ vederii interioare au omare ţ ă asupra mo-
dului în care ţ lumea. De exemplu, ă tot ţ vedea ar fi
alb sau negru, ce-ar însemna asta în termeni referitori la cum ă ă ţ
realitatea? Cum ţ ţ Hai ă ne ă ţ cu acest lucru.
ţ ă ceva foarte ă ţ ă amintire, ca ş
cum ţ vedea-o în ţ ochilor ş ca ş cum ţ fi ţ ş ţ ă ex-
ţ chiar acum. ţ ţ ţ Acum, ţ perspectiva,
astfel încât ă ă ţ din ă propria ă care ă ş acea
ţ ă Ce s-a întâmplat cu sentimentele? ţ devenit mai ţ
implicat ş mai ş de ele?
În domeniul ă Neuro-Lingvistice, numimaceste schim-
buri ă ţ Orice schimbare pe care o ţ cu privire la cali-
tatea ă aspect al unei ă ţ are un impact asupra mo-
dului în care ţ lumea. De exemplu, lucrurile care sunt mai
apropiate ş mai mari au, de obicei, un impact mai mare decât lucru-
rile mai ă ş mai mici. Imaginile colorate sunt mai atractive
decât cele alb-negru. Imaginile în ş sunt mai interesante decât
cele statice - ş ş mai departe.
ţ ă ochiul dominant
ţ afla ă ochiul dominant este stângul sau ·dreptul, dar
acest lucru se poate schimbaîn timp, ş ă rezultatul este valabil doar
la momentul ă
1. ţ ceva ce ţ ţ cu ş ţ ă Poate fi un steag, sau o
ă de pe optotip. ţ palmele ş ţ un ţ prin care ă
ţ ţ obiectul pe care ţ ales, cu ambii ochi, prin ţ din-
tre mâini. ţ mâinile de ţ ă ş ţ ă ţ prin deschi-
ă ă cu ambii ochi. Când mâinile ă ating ţ ţ descoperi ă de
fapt, ţ prin ă ă doar cu ochiul dominant. S-ar putea ă ţ
ş ţ oameni ă ă ochiul lor dominant este, de fapt,
67
__--_----LeoAngart _
cel pe care îl considerau a fi ochiul mai prost.
Tineti minte care ochi afost cel dominant.
, '2. ţ obiectul, apoi ţ ş \
ţ ochii de câteva ori, ă cândvi se for-
ă oimagine ă a acestuia în minte.
3. ţ ochii ş ţ imaginea sto- \
ă în memorie. ţ cu care ochi ţ
acest lucru. '
4. Acum ţ imaginea din memorie,
cu ă ochi. ă vreo ţ ă în calitatea imaginii?
5. Luati imaginea care pare afi cea mai ă ş ă imagi-
ţ pentru'a aduce ş ă imagine la ş calitate. In anumite
cazuri, imaginile s-ar putea ă ă dimensiuni diferite, sau ă fie în lo-
curi diferite. ă ş stau lucrurile, atunci ţ mental imaginile,
astfel încât ă ocupe ş ţ ţ astfel încât imaginea care
pare ă fie cea mai ă ă fie deasupra, ca ş cum ţ avea ă poze
ale ş lucru ş ţ suprapune, ca pe un ş
6. Când ţ ţ oimagine ă ă ş ă ţ
ochii încet ş priviti imaginea ă ă ţ daca este vreo
ţ ă între ă ş imaginea ă ă da, atunci
ţ imaginea la ş dimensiune - atât interior, cât ş exterior.
Scopul este ă ţ ţ care produce claritatea imaginii.
Amobservat ă ţ oameni cu miopie ă ă imaginile
interioare sunt mai mici decât imaginile fizice ă Acest
lucru este interesant, întrucât lentilele cu dioptrii negative, care sunt
folosite la corectarea miopiei, de fapt asta fac - ş ă imaginile.
ş lucru se petrece ş în cazul reversului. ţ oameni cu prezbi-
tism ă ă imaginile interioare par mai mari decât imaginile fi-
zice. Lentilele cu dioptrii pozitive ă lumea.
Echilibrarea vederii imaginare, cu cea ă
Scopul acestui ţ este ă descoperim exact modul în care
creierul ă ţ vizuale. De exemplu, ţ fi ţ ă
ţ ă de fapt, ţ mai bine ă ă ţ ă ţ ochii la
ă sau ă ţ ţ unor ochi imaginari, la cinci
68
-- ă ne ă ă vederea, în modnatural
----
centimetri în ţ ochilor f'2ici. În cazul meu, ţ un contrast mai
bun, ă îmi imaginez ă am ochii în ă Eca ş cum ş manevra
butonul de contrast de la televizor. Când îmi imaginez ochii ca fiind în
ţ ochilor mei ă ţ atunci ş un rând de optotip, sau îmi
ă ă ţ cu 5% acuitatea ă Acest ţ ă o ă
a ţ ş ă s-ar putea ă nu se ă tutu-
ror. In orice caz, ă sugerez ă ţ ş ă ţ singuri ă
ţ ă în cazul vostru.
Acest ţ se face cu ochii ş Vrem ă ţ con-
ţ ă care ă face ochii ă ţ mai bine. ţ ă
experimentând ş descoperind ce ţ ă pentru voi.
I. ţ optotipul sau ceva care este destul de detaliat pentru
voi, pentru a observa ă vi se ă ă ţ ş vederea. ţ ă
ă ţ ochii ţ pe ş ţ astfel încât ă se ă ş spre
fundul capului. Ar fi mai simplu poate ă ţ ş ş mâinile îna-
poi, cu ş ă cu care se ş ă ochii ş imaginari. ţ
ce se ă Vederea ă pare ă se ă ă ţ ă învreunfel?
2. ApOi ţ ă ochii imaginari spre mijlocul capului. Ce se în-
ă cu vederea?
ţ ă ochii înapoi, în ţ ă
3. Ce se ă ă ă ţ ă ţ acei ochi cu cinci
cmîn ţ ochilor reali? Vi se ă ă ţ ş vederea?
ţ ă ochii înapoi, în ţ ă
4. Apoi ş ţ ă ochii cu zece cm mai departe. Ce se ă
cu vederea ă Acest lucru este foarte folositor celor ce ţ semi-
nare, pentru ă dintr-o ă pot cuprindeîntreaga ă cuvederea.
ţ ă ochii înapoi, în ţ ă
5. Apoi, ţ ce se ă ă ă ţ ochii imaginari în
sus, astfel încât ă ţ lumea de undeva de sus. O ă la un
seminar de la Bruxel ş dat brusc seama ă ş ă ă folo-
ş ochii ă ş ş ochii în sus a ş ă ă
imediat cu ochii de adult.
6. În cele din ă ţ ă ochii în jos. Vi se ă ă ţ ş
vederea? Una dintre participantele la Berlin adescoperit ă vederea ei'
69
_________LeoAngart _
s-a ă ă ţ foarte mult, atunci când ş mutat ochii imaginari, un-
deva ă ţ gurii.
Acest ţ ă faptul ă vederea este oactivitate pre-
dominant ă ă creierul cu ţ noi ş ş
nuite, ţ moduri noi ş mai bune de utilizare aochilor. Întrucât
nu ă ş ţ decât ochii imaginari, nimeni nu va remarca faptul ă
ţ mutat ochii în spatele capului, pentru a citi un semn de pe ă
ţ cumva, ceea ce nu ţ ă ţ
Este din ce în ce mai ă ă dintre minte ş trup. Din
acest motiv, Antrenarea Ochilor include ţ care sunt proiectate
pentru a schimba tiparele psihologice ş mentale vechi. Un asemenea
ţ ă ş ochilor imaginari, astfel încât creierul ă fie
încurajat ă se comporte într-un mod ş JoCul cu ceea ce func-
ă în cazul vostru vor deveni, treptat, modul natural de a fi. As-
pectele psihologice ş ţ ale ă ţ noastre au ţ
enorme asupra vederii. În 1962, Charles R. Kelly a cercetat acest as-
pect ş a descoperit ă tot ceea ce nu ar trebui, nu avem vo!e sau nu
vrem ă vedem poate fi diminuat sau ş de ă minte. In munca
mea ă de probleme de vedere, pe parcursul ultimilor zece ani, am
observat anumite tipare. ţ ă este ă ă oamenii cred
ă în ţ lor ă ă ceva ce nu le place, nu pot face ni-
mic în ă ţ ă ă ă idee ă mai mult timp, min-
tea va "închide", pur ş simplu, vederea persoanei, pentru ca proble-
ma ă nu mai fie ă
Un exemplu tipic pentru acest lucru este cazul unei prietene, care
era avocat. Participase la un seminar de Antrenarea Ochilor, pe care
l-a ţ Goodrich, cu ş ani înainte ca eu ă încep propriul
proiect de ş a vederii. Ne-am ă ă ş ţ despre
tehnicile care au ţ pentru fiecare dintre noi. Cu toate astea,
vederea ei nu s·a ă ă ţ semnificativ. I-am sugerat ă ă
asta unul cu ă
Pe parcursul ă a ceea ce-ar fi putut cauza acea situa-
ţ mi-a spus ă pe când era ă ă ei avusese o ţ cu overi-
70
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ş ă Ei nu i-a convenit acest lucru ş nici nu '! vrut ă ă situatia..
Pe parcursul anilor, a ă cum ş avocati din biroul ei aveau
turi între ei sau cu ţ Prietena mea dreptul familiei iar
era un motiv ş pentru ţ angaja un avocat. i-am
aratat ca, m ceea ce privea ş ceea ce îi deteriorase ve-
derea ă de la bun început, se petrecea în continuare în jurul ă
Prietena mea avea o ţ foarte ă cu ţ ei, ş ă i-am
sugerat ă ş mai asume responsabilitatea asupra modului în care
se comportau ţ oameni. Aparent, partea ş ă a mintii ei a
fost de acord, pentru ă ă numai câteva zile, m-a sunat ş spus
foarte ă ă ă progrese uimitoare, în acel interval de timp
atât de scurt.
ă ă ă ţ ţ care decizie din trecut a determinat deterio-
rarea vederii, e posibil ă ţ clipe de claritate avederii, dar acestea
nu vor dura prea mult. O ă din Irlanda studiase Metoda Bates
timp de trei ani. Avenit la seminarele mele, pentru ă ă
ş ă ă ş ă stadiul de sclipiri de vedere ă Când i-amspus
ă probabil ceva din trecutul ei trebuie procesat, înainte ca ş
tientul ă ă o vedere ă a spus: "Da, cred ă ş despre ce
este vorba".
La nivel ş nu ă timp ş ţ -: doar prezent. ş
ă ă s-a întâmplat ceva când ţ opt ani, acel copil de opt ani este
ă în voi. Amprenta ţ ă este ă ă - chiar ă în mod
ş ţ uitat acel eveniment. În timpul seminarelor fac un exer-
ţ scurt de regresie, care ă un context ce poate ajuta ş
tientul ă descopere motivele care au determinat ă vederii.
Oamenii ă de obicei, asocieri inocente ale unei minti
de copil. De exemplu un ă mi-a spus ă atunci când era copil, ă
cuse o ă ă între purtarea de ochelari ş ţ Pe când avea
unsprezece ani, voia foarte mult ă semene ă ă care purta
ochelari. O ă mi-a spus ă sora ei ă ă a trebuit ă poarte
ochelari, ş ă la controlul de specialitate se ă ă nu vede,
pentru ă voia ă fie la fel ca sora ei.
Un caz deosebit, ă în mod dramatic ă situatie. E
vorba de o ţ ă de numai ş ani din Londra, a ă vedere ă
71
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Cele
5
elemente
Stomacul
73
Lemn
ă
Vezica bUt-
arii
Foc /Vara
Intestinels stJbliri I ă
ţ ă echilibrul perfect ş ă ă În jurul ochilor ş pe cap ă
multe puncte care pot ă ţ anumite energii. ş cum am
ţ mai sus, vrem ă avem un flux liber de energie prin ochi ş
cap. ă fluxul energetic este blocat, organele - în acest caz, ochii -
sunt lipsite de energie ş vor ţ mult mai ţ eficient
Pentru a ţ fluxul energetic, putemfolosi presopunetura
sau masajul, în locul acelor. În cazul presopuneturii folosim degetele
ş ă ş ă de ă Prima ş ă ă ş ă Adoua
ă ş ş ă circulare în sens invers acelor de ceasornic,
pentru a elibera energia, iar pentru a energiza, ş ă în sensul ace-
lor de ceasornic. Este recomandat a se realiza mai întâi trei ş ă în
sensul invers acelor de ceasornic, pentru a ă ţ ş apoi în sensul
acelor de ceasornic, pentru a energiza.
Punctele de ă de la cap
"-'li.. }"il· . ,
/"
:-*t\ .t
! { .. .. ).):i
\. . .. : . . . .. "..{
.. :t .:;J
LeoAngart _
72
ă ţ energia ă ă
În China, tratamentul cu ajutorul acupuncturii este o parte
ă amedicinii. Scopul acestor ă este de a ţ un echili-
bru între energiile yin ş yang. Unul dintre cele mai vechi modele de
ă din ă ş acupunctura ă este conceptul celor
cinci elemente. Conform acestui concept, energiile ă trec
din ă în lemn, în foc, în ă în metal ş înapoi în ă ă ă
ă descrie ş anotimpurile unui an. Fiecare element este asociat
unui sistemmajor de organe din corp.
Elementul ă corespunde energiei iernii ş este asociat cu vezi-
ca ă pt: latura de yang ş cu rinichii pe latura de yin. Elementul
lemn corespunde energiei ă ş este asociat pe planul yang cu
colecistul. Latura yin a lemnului este ficatul. Elementul foc corespun-
de energiei verii. Latura yang este cea aintestinului ţ ş atriplu-
lui ă Pe latura yin i se ă inima ş ţ Elementul
ă corespunde verii târzii ş ţ SpUna este ă de
latura yin iar stomacul de latura yang. Ultimul, elementul metal, co-
respunde energiei toamnei, ş este asociat cu ă pe latura yin ş
cu intestinul gros pe latura yang. Astfel cercul se închide.
Pe parcursul cercului, ă linii energetice care ă sau
ă aceste elemente. Modelul celor cinci elemente îi permite
practicantului de medicina ţ ă ă ă ă lo-
calizarea sistemelor. El trebuie ă ă de ş ă încât ă
zut de la normal, la minus 4dioptrii, în numai zece zile. ă ce mama
ei a ă câteva ţ a descoperit ă ţ fusese ă ă la
ş ă ş ajunsese la concluzia ă nimic nu oputea ajuta. Nu putea opri
ă ă prin care trecea, ş nici nu credea ă ă ţ sau profesorii pu-
teau ă oajute în vreun fel. În ţ ă mintea ei i-a ă vederea.
Psihologii care ă ţ au descoperit ă vederea tinde
ă ă cu ă la 60%, atunci când oamenilor li se cere ă rezolve
probleme de ă foarte dificile sau chiar imposibile pentru ei.
Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care atât de ţ copii
încep ă ă probleme de vedere.
____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
75
3. Acum rândul meridianului stomacului, care
este responsabil cu cataractele ş ă ochilor Ir- \\
ş se ă pe umerii obrajilor, la ş nivel cu ă l \1
cam la un deget ş ă de acestea. ţ trei MI::'
degete unul ă altul, pe ă ş cu ţ ă
ţ atinge acel punct. ţ trei ş ă circulare de ' - \. \
la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasor- L'
nic) pentru a ă ţ ş apoi de la stânga la dreapta (în
sensul acelor de ceasornic) pentru a energiza. Aiter- """1
nativ, ţ presa ş elibera de câteva ori.
4. Al patrulea pas ă o serie de puncte de pre-
ă de-a lungul arcadei (meridianul colecis-
tului ş triplului ă ţ de unde am ă
prinlUl punct, apoi ţ treptat fiecare punct, de-a "
lungul arcadei, ă spre ţ exterior al ochiului.
5. ă zona ă a ochiului. La ţ inte-
rior al ochiului ă ţ primul punct al meridianului
vezicii urinare. Exact sub centrul globului ocular, ă '
sim primul punct al meridianului stomacului, care '
ă ochii ş lipsa vederii pe timp de noapte, m'
excesullacrimal ş problemele legate de miopie. Cel '.
mai simplu mod de a face asta este ă ţ patru L1
degete puse unul ă altul ş ă ă ţ în jos pe
marginea osului, iar apoi ă ţ presiunea. Une- , '
ori ţ ţ o ă ă care curge în jos, ' .
peste ochi, indicând astfel fluxul energetic.
6. Acum este rândul punctului colecistului, localizat .
în ţ exterioare ale ochilor. ţ cu trei ş ,
ă circulare de la dreapta la stânga (în sens invers
acelor de ceasornic). Apoi ţ cu ş ă de la
stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). c:.:::-:
'", 'Of
ă zece ş în cadrul acestui ţ Scopul este de a ă
energia ă ă ă prin ochi ş cap. S-ar putea ă ţ ă anumite
puncte se simt ţ mai moi. Acest lucru ă faptul ă energia nu
ă liber în acel punct energetic. ş ă de masaj vor pune din
nou lucrurile în ş ş ă acest ţ ţ ţ o ă
vitalitate ş deschidere.
ş sunt ă
1. La primul pas ne ă de meridianul vezicii un-
nare, care ă ă ţ ş toate problemele ochilor,
se ă la ă ă nasului ş imediat sub ă
ţ vârful degetului mare cât mai aproape posibil
de ţ ochiului ş ă ţ în sus. Acolo unde se
ă punctul respectiv, ţ ţ un loc moale. ţ
de trei ori de la dreapta la stânga (în sensul invers
acelor de ceasornic) pentru a ă ţ ş apoi de la
stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic),
pentru a energiza. De asemenea, ţ ă ă ţ ş
ă ţ pur ş simplu, de câteva ori.
2. Al doilea pas ă meridianul vezicii urinare,
care ă ă ţ ş ş problemele ochilor, ş care se
ă ş de fiecare parte a ă ă nasului, acolo
unde se ă de obicei, ochelarii. ţ degetul
mare ş ă ă pentru a apuca ă ă nasului.
ţ trei ş ă circulare de la dreapta la stânga (în
sens invers acelor de ceasornic) pentru a ă ţ apoi
de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic)
pentru a energiza. ţ presa ş elibera de câteva
ori, alternativ.
Presopunctura ă
pentru ochii ş
74
76
_________LeoAngart _
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
77
Acest ţ de ş a energiei poate fi folosit ori de c?te
ori ţ Este foarte util, mai 'ales atunci când ă ţ ţ confuzi. El
face ca energia ă se ş în jurul ochilor ş în cap. ş cum ţ ve-
dea, ă mai multe puncte importante de ă atinse de
acest ţ simplu. De asemenea, înclin ă cred ă ă ş la ş
terea ă Este un ţ pe care îl ţ face, indiferent de pro-
blema de vedere pe care o ţ - ş de pe urma ă ţ avea
multe beneficii.
ţ ă ş ţ
Vederea ă nu presupune efort - pur ş simplu ţ
ochii ş ţ Problemele apar în momentul în care începem ă ne
ţ ă sistemul vizual. Pe ă ă ce ă în ă ş mai ales
când începem ă mergem la ş ă ă ţ ă ă ne ă semna-
lele interne. ă un copil de patru ani se simte obosit se ă la
ochi - este un semnal ă are nevoie de ă Undeva, pe parcurs, în-
ă ţ ă ă ă ă nevoie ă iar tensiunea începe ă se
acumuleze în sistemul vizual, pe ă ă ce începem ă ţ ă din ce
mai mult. Sau, pur ş simplu, ă ă citimcu mult peste momen-
tul în care ochii au nevoie de o ă
Tensiunea ă se ă atunci când ă ă ne con-
ă preamult asupra unei ă ţ pe care ocitim. ă ă ă
ş cea mai ă ă de stres ă câteva ore bune de relaxare,
pentru recuperare. Asta ar explica ţ dintre ă academice
ş vedere. Din ă de multe ori un doctorat este ţ de miopie.
Ochii ş au fost ţ pentru afi ţ într-o varietate
de ţ aflate într-o ă schimbare, nu doar pentru
citit sau pentru afolosi calculatorul. Oamenii care ă în ţ
în care privesc la ţ ă au de obicei vedere mult mai ă De exem-
plu, ţ cowboy cu ochelari ţ ă ă ţ tribale au rareori
probleme de vedere. Ei ă în ă armonie cu natura, iar stilul
lor de ţ ă le ţ vederea, în mod natural. Cunosc oantropoloa-
ă care a mers în Peru pentru alocui timp de doi ani, cu ţ ă de aco-
lo. Înainte de ă ă ă purta mereu ochelari. Când s-a întors
9. ă ş este adesea ţ ă ca fiind
"tigrul care ă muntele". ţ ş ţ de- , "
getele ca ş cum ar fi gheare, exact cum ţ atunci
i
", ',' ..',' "
când ă ă ţ pe cap. ţ de la linia ă ş ur- ". ' , ," ' "
ţ spre ş capului, folosind o ş prelun-, " ' ,
ă ş ă ţ folosi ţ degetelor ă ",','.' ",
ţ unghii lungi) sau ă ţ folosi chiar unghiile. ", '
ţ pentru a da drumul fluxului energetic. Prin
ă ş ţ mai mult de cincisprezece
puncte de ă pe fiecare parte acapului.
10. Ultimul punct este localizat în spatele capului,
chiar acolo unde ş gâtului se ă de craniu.
ţ ţ ş ă pe fiecare parte acapului -
acolo unde se ă cele ă de puncte ale ,
colecistului. ţ cu trei ş ă circulare de la
dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasor-
nic). Apoi ţ cu ş ă de la stânga la dreap-
ta (în sensul acelor de ceasornic).
8. ţ ţ mai în spate, ş ă
degetelor pe olinie ă ă ce ă dins-
pre urechi. ţ cele patru puncte de sub vârfurile
degetelor voastre. Acesta este meridianul colecistu-
lui. ţ cu trei ş ă circulare de la dreapta la
stânga (în sens invers acelor de ceasornic). Apoi
ţ cu ş ă de la stânga la dreapta (în sen-
sul acelor de ceasornic).
7. ApOi, ţ la linia ă la punctul triplului
ă ţ cu trei ş ă circulare de la
dreapta l.a ş acelAor de ceasor- ; \
nic). ApOl ţ cu ş de la stanga la dreap- /l..
ta (în sensul acelor de ceasormc). . _ :;..,.
--\ -'
\
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatura!
----
20/400
20/160
20/200
20/125
ă nu ţ vedea prima ă a diagrame! de la distanta de
trei metri, atunci ţ mai mult de 5dioptrii de miopie ş trebuie ă ă
ţ vederea, ă de o ă lucru explicat ă optotip.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ă ţ vedea rândul de 20/25, atunci ţ doar o miopie
ş ă ş ă câteva zile de ţ ţ putea corecta pana Ia
20/20. ţ pagina 101.
ă ţ ă la 20/30, atunci sar putea ă ţ o ă
mai ă dar ş aceasta se poate rezolva cu ajutorul ţ
de la pagina 101.
ă ţ ă la rândul de 20/40, atunci ţ ă sa con-
ţ în mod legal ă ă ochelari, dar este momentul ă ţ în serios
ţ de Antrenare a Ochilor.
79
6/133
"
6/120 K· R··
6/48 LVD
6/37,5 Z··S H· C
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Sistemul metrit Snellen
78
Cum ă ă verificati vederea la ă
, ,
_________uoAngart _
ă vederea
,
Diagramele de mai jos sunt desemnate pentru vederea la trei
metri, ş ă trebuie ă ă ţ un loc unde ţ parte de ă natu-
ă ă ş ă ă ţ trei metri. ţ pe podea etichete care ă
delimiteze ţ de unu, doi ş trei metri ţ ă de diagrame.
ţ ambii ochi
Acum ţ ţ la ţ ă de trei metri ş ţ optotipul cu
ambii ochi. Ce rând ţ vedea? ţ ultimul rând al diagramei pe
care ţ literele. Nu trebuie ă ţ perfect, doar destul de
bine încât ă ţ literele. ţ rezultatele aici:
20/ 6/
ţ ă ochiul stâng
ţ ă ochiul drept cu mâna. Care este cel mai mic rând
ale ă litere le ţ identifica? ţ rezultatele aici:
20/ 6/
ţ ă ochiul drept
ţ ă ochiul stâng cu mâna. Care este cel mai mic rând
ale ă litere le ţ identifica? ţ rezultatele aici:
20/ 6/
Mai întâi trebuie ă ă ş ţ stareavederii. ă ţ fost de
curând la un optometrist, ş ţ la ce se ă ţ pentru vedere.
ă ă ţ ă vederea ă e pe cale ă se schimbe, ţ opto-
tipul încorporat în ă carte, pentru a ă testa singuri vederea.
ă vederea ei revenise la !lormal. Nici unul dintre ţ ă din Peru
nu purta ochelari, iar ă ovreme aînceput ă se descurce ş ea ă ă
ochelari, ă când, în cele din ă ochii ş revenit la modul na-
tural de ţ
RO
_________LeoAngart __....---'- _
lalt ochi ş ţ textul care se ă pe
cartea de ă pe care o ţ ă
alunece de-a lungul sforii, înspre voi.
2. Ţ ţ markerulla ă înde-
ă al sforii ş ţ încet, ă la
punctul unde ţ ă ţ textul.
ă ţ punctul unde ţ cu ă
claritate. ţ punctul pe ă cu o
culoare. Acesta este punctul de ă
pentru acel ochi. '
3. Apoi, ţ semnul de carte
ş mai mult, pentru a ă cel mai apro-
piat punct în care ţ vedea partea de
sus a semnului cu claritate ă
Acesta este punctul de vedere ă
ţ întregul proces ş cu ce-
ă ochi, folosind markerul cu ă
culoare.
Acum ţ punctul de ă
ş de apropiere pentru vedere ă
pentru ambii ochi.
4. ţ ă cele ă noduri
ale sforii ş ţ sfoara, care acum
este ă ţ ă în ă ă ă ţ Acum
ţ vedea ă ă vreo ţ ă
între punctele de apropiere ale celor doi
ochi, ca ş între cele de ă
Dioptria
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.50
7.00
7.50
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
81
ţ în efi
100
80.0
65.0
57.0
50.0
44,5
40.0
36,5
33.0
30,5
28.5
27.0
25.0
23.5
22.0
21.0
20.0
19.0
18.5
18.0
16.5
15.0
14.0
13.0
12.5
11.5
11.0
10.5
10.0
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ţ ă dioptriile
ă ţ ţ în centimetri de la nod, la punctul de ă
tare. ă ă ţ atunci ă ţ pentru fiecare ochi în
parte. Formula pentru calcul este cea care ă
1
I X 100 - 1dioptrie
ţ la punctul de ă în centimetri
20/40
20/80
Snellen
6/15
6/12
Acuitatea ă este în ă ă ă cu cel mai ă
punct ă la care ţ vedea cu claritate. ă o ţ ă în-
tre ţ ă cel mai ă punct, ă în centimetri, ş
puterea în dioptrii, ă ă vederii.
ţ avea nevoie de o ă de ă ă de aproximativ un
metru ş ă un semn de carte sau ocarte de ă cu text pe ea,
scris cu ă diferite de litere ş ă markere de culori diferite.
1. ţ un nod la fiecare ă al sforii, ca ă ă fie ş ă oţ
ţ cu mâna. ţ sfoara de un scaun, sau ţ cuiva ă ă ajute,
Ţ ţ fiecare ă al sforii chiar sub mijlocul ochiului, pe vâr-
ful ă obraz, astfel încât ă ţ în lungul sforii. ţ ă
CHGRN
D C N S P K E 20/70
6/18 H O G S D C V 20/60
O K H D T N VRe 5
20
/
50
YOUCANDRIVE
6/7,5 B D C L K Z V H S R O A 20/30
6/6,75 H K G BeAN O M P V E S R 20/25
6/6 y O UHAV E PERF E C T E Y E S I G H T 20/20
6/4,6 THISIS.V.N••TT.RYOUHAV.MAGIC.Y.S 20/16
Cum ă ţ ă miopia ă
are mai mult de 4 dioptrii
(vedere ă ă la ă ş cinci cm sau mai ţ
6/21
6/24
Sistemul metric
83
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Memoria tste suma tota1l a experientelor noastreinvitate §I IDelllOrate.
ţ este evaluarea ă ă ş deosebirilor. ă majuscule - un .li' ş un "N" - au
ambele laturi paralele; dar .H" are o ă ă in timp de .N" are o ă în ă
..tll,...!III lIIIIlIlollW.jjud<blddcl_ d " ............Cto_.... ............._••_ .....
=.= luilaii ........."'P_"""' ""\l_lie< .eIIIod""""' __....-. ...
trebuie ă interpreteze ş ă evalu-
eze ceea ce vede.
ă cinci componente de ă ale vede-
rii mentale: curiozitatea, contrastul, com-
ţ memoria ş judecata.
Curiozitatea ă cercetarea ă in-
ă de exemplu, privirea în jur pentru a
observa ă vedem cu claritate ă
ă obiectelor ş culorilor este cel mai bun
mod de a manifesta curiozitate.
Contrastul este reprezentat de ţ diferite dintre fundal
ş ceea ce se ă în apropiere.
De exemplu, scrisul de pe acest optotip va ă mai negru ă ţ
ochii pentru un moment ş ă ţ ofoaie ă ă în ţ ă înainte
de a deschide din nou ochii.
ă vederea de citit e mai ă de 20/25 la ţ ă ă
de citire, atunci ţ nevoie de ţ pentru prezbitism descrise
la pagina 119.
Ideea de ă este ă ţ nevoie de ă ţ suplimentare
pentru ca atunci când ochii ă devin ţ ă ţ ş ă ţ la
o ţ ă ă
ţ acest optotip în lumina ă azilei, folosind ţ
ă de citit (cam 35 cm). ţ care este rândul pe care îl pu-
teti citi mai confortabil. Asta ă va indica acuitatea ă
, ţ ţ ă iluminarea ţ ă ţ ă capacitatea de a
citi. Lumina zilei este cea mai ă ă Thburile fluorescente pro-
duc cel mai prost tip de ă la care nu ar trebui ă ţ sau ă ţ
20/30
20/25
20/20
20/16
20/50
20/40
20/60
20/70
20/80
Test pentru vederea de aproape
ţ optotipul în lumina ă a zilei. ă ţ citi ultimul
paragraf, atunci ţ vederea de aproape ă
20/100 Vederea este coordonarea dintre
minte ş ochi.
20/90 Problemele sunt mai mult mentale
decât fizice. Ochiul vede, dar mintea
82
_--------. LeoAngart
ţ punctului de apropiere
În mod normal, punctul de apropiere ar trebui ă fie la aproxi-
mativ 15 cm de nod. ă punctul de apropiere este mai departe, s-ar
putea ă ţ prezbit ă ţ nevoie de ochelari de citit). În orice caz,
trebuie ă ţ ţ care ă ă ă punctul la valoarea de 15
cm, sau foarte aproape de el.
Prezbitismul ă ă ţ ă ţ la citire, dar ţ
excelent la ţ ă ă punctul de apropiere al vederii clare este
mai departe de 25 cm, atunci cu ţ ă ă trebuie ă ţ ă
ţ ţ pentru prezbitism la pagina 119.
ţ ş ă ţ astigmatism, cu ajutorul diagramei la
pagina 84. ă ce ţ ă acuitatea ă ţ la paginile
care descriu ţ pe care trebuie ă le ţ pentru a ă ă ă
ta vederea.
În continuare, ţ ă un test pe care îl ţ face pentru a ă
determina acuitateavederii de aproape.
De exemplu, ă punctul de ţ ă la un ochi ă 20 cm
de la nod, dioptria va fi de 1/20, ă 0,05. Acum, ţ totul cu
100, ţ valoarea de 5 Dioptrii. Cu ajutorul acestei metode,
ţ determina cu precizie acuitatea ă a ochilor ş
Astigmatismul
În cazul ochiului normal, toate razele de ă se ă în
ş ţ În cazul astigmatismului, razele de ă ă de
la plan la plan. În mod ş corneea are cea mai mare putere de
ţ pe meridianul vertical, linia dintre ora 12:00 ş ora 6:00.
Acesta este cunoscut ca astigmatismdirect. ă ă faptul ă
acesta este de departe cel mai comun tip de astigmatism ş ă se ă
ş la cam 88% din cazuri. Alt tip de astigmatism, ceva mai rar întâl-
nit este cazul în care puterea de ţ a corneei este mai mare de-
alungul meridianului orizontal- orele 9ş 3pe ceas. Aproximativ 5%
din cazurile de astigmatism au ă ă ă ş alte
cazuri, ş mai rare, în care astigmatismul este oblic. ş este posibil
ă ţ astigmatismîn orice punct al busolei ş în ş timp atât, ă
ţ astigmatism vertical cât ş orizontal. ţ avea astigmatism la
unul sau la ambii ochi, sau în unghiuri diferite la fiecare ochi.
ţ ş ă este ă erorile de ţ sunt inerente
în cazul globului ocular - fie în cornee fie în întregul glob - ş se pre-
supune ă acestea sunt probleme congenitale. În general, oftalmologii
definesc astigmatismul ca fiind cauzat de ţ ă ante-
ă ă Cu alte cuvinte, astigmatismul este o neregularitate
a curbaturii corneei, ă de tensiunea ş presiunea asupra globu-
lui ocular. în ţ rare, astig- Axa de Axa de
matismul se poate forma în cris- corectie cu ţ cu
plus a minus a
tatin sau în ă dlindrului dlindrului
Din punct de vedere of- Astigmatism
talmologic, astigmatismul este direct
corectat de ocombinatie de len-
tile sferice ş care for-
- b- 1 - Astigmatism
meaza O cur a comp exa - ceva oblic
84
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ă ţ unei mingi de fotb31. Pentru a face ă ă
o asemenea ţ optometristul trebuie ă ă axa ero-
rii de ţ - ă linii în unghi drept, una ţ ă de ă - care
ă unghiurile cele mai mari ş mai mici de eroare. Tot el trebuie ă
se asigure ă lentilele corectoare sunt purtate în ţ ă de co-
ţ Contrar ţ ţ astigmatismul este de obicei
ş de corectat. Relaxarea ă cheia tratamentului.
Astigmatismul este una dintre problemele de vedere care ă
pund minunat la Antrenarea Ochilor. Am ă cazuri ş de astig-
matism (mai mici de o dioptrie), care au ă ă numai câteva
ţ Cu ceva vreme în ă am ţ un cuvânt introductiv la o
ţ ă de la Regent's College, din Londra. Între ă se afla
ofemeie care a observat ă unele dintre rândurile diagramei ă a
fi mai întunecate decât altele. Acesta este, de fapt, un semn de astigma-
tism (vezi oglinda astigmatica la pagina 87).
ă ce amîndrumat grupul de-a lungul ţ ţ tibe-
tane, i-am ă doamnei oglinda ă din nou, iar ea astrigat,
"E la fel,.e la fel". ă lumea a presupus ă vorbea despre astigma-
tism. De fapt, ea se referea la culoarea rândurilor de pe oglinda astig-
ă Dintr-o ă au ţ cu ţ ă astigmatismul ei ă
ă numai un ţ
Astigmatismul nu dispare întotdeauna atât de repede. ş
majoritatea oamenilor vor remarca ţ unei ă în majori-
tatea cazurilor, astigmatismul dispare ă doar câteva zile de exer-
ţ În cazurile mai severe, s-ar putea ă fie nevoie de ţ ţ ti-
betane timp de câteva ă ă înainte ca ochiul ă ă la normal.
Principiile ă Ochilor
pentru astigmatism
- ţ ş exteriori într-un ritm treptat, pentru a-i face
ă ă mult mai flexibili.
- ţ rezultatele în conformitate cu diagrama astigma-
ă Eimportant ă ş ţ cum ţ
85
3
5
1
87
6
7
9-:0----
...
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
12
. . ţ oglinda ă sau cercurile de ă ş
ţ starea de moment. ţ ă priviti diagrama, de la
ţ diferite. La unii oameni, astigmatismul apare doar pentru
anumite ţ ţ ă la voi astigmatismul este mai pronuntat
la apropiere sau la ă De la un caz la altul, mai târziu
lucru va reprezenta o ţ de valoare, când ţ dori ă verifi-
ţ ce progres ţ ă
ţ ă ă va fi ă doar în câmpul
vederii voastre clare. In afara ariei vederii naturale, nu ă ţ baza
pe ea. ş pe ă ă ce vederea ă ă vi se ă ă ă
, ,
diagrama va ă ă Pe ă ă ce ţ ţ din când
în când oglinda ă pentru a monitoriza progresele ă
'"lr
-
-
86
_-------- Lea Angart _
ă din ce în ce mai multe dovezi ă dezvoltarea astigmatis-
mului depinde de ţ de mediu, ca ş de obiceiurile vizuale per-
sonale pe care ţ adoptat. Rigiditatea corneei, care poate ă varieze
de la o ă la alta, ă ş ea un rol important. Ţ flexibil
cornean ă tiparele de stres care ţ ă ochiul. Eca ş cum
ţ monta un cort. ă nu ă ţ tensiunea ă între corzi, cortul
se va înclina în directia unde ati întins corzile mai bine.
În cadrul ă Ochilor, ă de la ţ ă astigma-
tismul este cauzat, în principal, de tensiunea ă de ş
ţ care se ă în jurul ochiului. În ţ ă cele mai bune stra-
tegii de corectare a astigmatismului ă ţ desemnate ă ă
ă sau ă ajusteze tensiunea ă de ş ş ţ din-
tre ş corpului se ă într-o trecere ă de la relaxare
ă la tensiune ă ş gâtului sunt un bun exemplu
în acest sens. În timpul zilei, ţ ţ un echilibru delicat între ten-
siune ş relaxare, pentru a ă ă flexibilitatea ş ă ţ
gata ă ă ş ţ în orice ţ în momentul în care ţ v-a fost
ă de ceva din mediul ă
În decursul ţ ţ avut probabil ş extrem de tensio-
ţ în zona gâtului. Astigmatismul poate ă ă de exemplu, atun-
ci când ş ţ superiori ş inferiori (cei patru ş care con-
ă ş ă ochiului de la stânga la dreapta ş în sus ş în jos)
sunt prea ţ Aceasta ă o ţ ă ă de ş în
sus ş în jos, ceea ce face ca linia corneei ă se curbeze mai mult de-a
lungul meridianului vertical (axa de la ora 12:00 la ora 6:00). Se apla-
ă ş în laterale, provocând astigma-
tismul. Deoarece acesta este provocat de
tensiunea din ş ă ai ochiu-
lui, cel mai bun mod de corectare a lui este
eliberarea tensiunii în exces.
În ţ ă vomexplora câ-
teva moduri prin care puteti,' determina rapid
ă aveti astigmatism, unul
care dintre ş este tensionat, ca ă înce- dintre cele patru cercuri va
peti ă relaxati. ă mai întunecat în functie
,. de axa astigmatismuiui duin-
ă
89
-Expira!i incet
Cum ă ă ş ţ ochii
ţ
Exercitiul Rotii Tibetane
, ,
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Acest ţ ă va întinde mai mult musculatura ă da-
ă unghiului ţ dintre ă ş ochi. ş ă ochii în
diverse unghiuri în jurul ţ ţ întinde ş ochilor, iar rezul-
tatul va fi acela ă ş vor începe ă ş recapete flexibilitatea nor-
ă ş corneele ş vor reveni la forma ă ă ast-
fel vederea ă ă
1. ş ţ diagrama ă 2,5 cm ţ ă ţ ă
de nas, ţ vârful nasului în cercul alb din centrul ei. S-ar
putea ă nu ţ vedea diagrama cu claritate; scopul este ă
ţ musculatura ă
2. Pe ă ă ce ţ ă ţ ă ochii ă ă din ă în
ă ă când ţ vedea cercul negru. Apoi ş ţ ă
ochii în jos, pe trepte, cu ş ă cu care ţ - cât
mai lent posibil. ţ ă întregul corp.
3. ă ţ ă ochii ă urmeze întregul desen. ţ pe ă ă
ce ţ spre marginea ă ş ţ lent, pe ă
ă ce ţ spre centru.
4. ţ privind ă diagrama mai întâi în sensul acelor
de ceasornic, apoi în sens invers acestora.
ţ ş ă ţ mare parte din tensiunea ă de muscu-
latura ă - iar, ca rezultat, corneea ş va reveni la forma ă
88
_________LeoAngart _
ţ pentru relaxarea ş oculari
Acest ţ este menit ă relaxeze ş ş ochiului, îna-
inte de aîncerca ţ mai solicitante. Scopul este acela de ainduce
flexibilitate ş ă vi se pare ă este dureros, atunci ţ
mai încet. Nu ţ ţ ţ Tibetane, ă când nu îl ţ
face pe acesta în mod confortabil.
1. ţ ă degetul mare chiar în ţ ochilor. Degetul ar tre-
bui ă se afle ţ ă de ochi, la o ţ ă mai ă decât ă ţ
mea palmei. Unii s-ar putea ă nu ă degetul cu claritate.
Nu e nicio ă din moment ce tot ce vrem ă facem
este ă ă musculatura ă
2. Acum, foarte încet, ş ţ degetul în sus, ţ ţ ă capul ne-
ş ş ă ţ degetul cu privirea ă unde îl ţ ve-
dea. Apoi, foarte încet, ş ţ degetul în jos. ţ ă
ş ţ degetul în unghiuri diferite, conform desenului.
3. Când ţ terminat o serie de asemenea ş ă ţ ă
ochii ş ţ Când ţ ă ţ ţ ş ţ
dar de data asta ţ ă ş ă cu ţ Pe ă
ă ce ş ţ degetul în sus ţ iar cândîl ţ ex-
ţ cât mai lent posibil. ţ cum întregul corp înce-
pe ă se relaxeze, inclusiv ochii.
4. ţ acest ţ cu sincronizare de ţ ş
degetul în cerc, o ă în sensul acelor de ceasornic ş o ă în
sens invers acelor de ceasornic. ţ observat ă ş spre
anumite unghiuri este mai ă decât spre altele? Asta in-
ă faptul ă ş ţ sunt mai ţ flexibili în acele
unghiuri. ţ ă progresul pe diagrama ă
ţ acest ţ de trei ori pe zi, cu câteva ore de ă
între ele. Eca un fel de ă ă pentru ochi. Nu trebuie
decât ă ţ un maxim de concentrare ş apoi ă ţ ă
asta în mod repetat, pe o ă ă de timp, ţ ş ă ă
ţ observa ă liniile negre încep ă se uniformizeze, sau ă liniile în- .
cep ă ă ş lungime, de jur împrejur.
_________ LeoAngart _
5. ţ acest ţ de trei ori pe zi, cu câteva ore de ă
între ele.
ţ ă progresul, ă la oglinda ă
În timp ce fac acest ţ unii oameni ă ă asculte o
ă ă ă Ritmul muzicii ă ş efectul de relaxare.
ş cumam ţ mai înainte, astigmatismul este în mod normal
destul de simplu de ă prin ţ ă În multe cazuri,
Roata ă
90
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
sunt suficiente doar câteva zile de ţ regulate pentru areveni la
o vedere ă ţ ş ă ţ ş acest lucru, atunci când ă ţ
putea ş ochii cu ş ţ ă în toate ţ ş ţ vedea diagrama
ă în mod clar, ă ă distorsiuni. ţ ă aminte ă ţ
graficul de la ţ diferite ş mai ales în zonele în care ţ observat
distorsiuni înainte de programul de ţ
ţ sunt sigure, atât timp cât nu ă ţ muscu-
latura ă ţ ş ş ţ ş ă ş ă la fle-
xibilitatea ă pe parcursul a câteva zile sau chiar ă ă
Ceea ce este clar e ă ă ă - dar ă ă bine. ă în
viitor, astigmatismul revine, ş ţ ce ţ de ă
ţ ă ă ă
ă ţ astigmatismla un ochi, sau axa astigmatismului este
ă pentru fiecare ochi în parte, ţ ă ţ acest ţ
pentru a relaxa grupa ă de ş care este ă ă
acum ţ aflat deja în care unghi ă este ă musculatura cel
mai mult. De exemplu, poate fi vorba de axa dintre orele 2:00 ş 7:00.
1. Ţ ţ un deget sau un stilou la circa trei cm ţ ă de ochi
ş ş ţ de trei ori înainte ş înapoi, de-a lungul axei res-
pective. De fiecare ă ţ cât de mult ă permit ochii.
2. Acum, ţ ochii ş ţ ă ă ţ ş lucru,
doar ă ş ţ ochii mai mult, în fiecare ţ Imagi-
ă ă faceti asta de trei ori.
, ,
3. Apoi ţ din nou ţ cu ochii ş ţ observa
ă ţ ă ă ş ţ ochii ţ mai departe.
În cele din ă ţ ţ ş pentru axa ă În cazul
nostru, ar fi vorba de axa dintre orele 11:00 ş 5:00. Acest lucru se face
pentru a ne asigura ă nu ă astigmatismul de la o ă la alta.
Dovezi obiective
Astigmatismul se ă pe imaginile topografice ale
lui, ca ă unui papion (conform imaginii din stânga). Olmagl-
91
_________ LeoAngart _
93
MIOPIA
Care este cauza miopiei?
Pierderea vederii la ţ ă este ă ă din vremuri
ă Conceptul grecesc al miopiei era acela ă din creier curge
"prea ţ spirit de vedere" ş ca urmare, vederea e prea ă pen-
tru a se extinde ş asupra obiectelor de la ţ ă ş nu s-a acor-
dat atât de ă ţ problewelor de vedere, ă la ă se-
colului al XIX-lea. Destul de interesant este faptul ă în prima ă
tate a acelui secol, purtarea de ochelari era ă Se credea ă
ochelarii agravau problema deja ă ş ă ă ă
În timpul deceniului 1860-1870, oftalmologul german Herman
Chon a observat ă miopia ş pe ă ă ce copiii înaintau în
ş ă În 1866, Dr. Chon a publicat un studiu al ochilor a zece mii de
copii care urmau cursurile ş din Breslau. Concluzia lui a fost
Miopia este cea mai ă ă de vedere ş ă la
un moment dat, ţ a aproape ă din ţ globului.
Când ţ ţ primele semne ale miopiei, ţ ă ă ţ
destul de clar ceea ce se petrece în imediata ă apropiere. Doar
obiectele de la ţ ă par ţ ş Miopia începe, de obicei, din
anii de ş ă când ă ţ seama ă ţ probleme întrucât nu ţ
ţ ce scrie pe ă La început e simplu ă ne ă cu ea, dar
devine curând o ă ă Trebuie ă ă ţ ochii ş în
cele din ă ţ ţ ă ţ ochelari. ş din momentul
în care ţ ă ţ ochelari, ă ţ seama ă miopia tinde ă
progreseze ş ă se agraveze. Atunci ţ avea nevoie de o ţ ă mai pu-
ă pentru a vedea confortabil. Curând ţ descoperi ă trebuie
ă ţ ochelari tot timpul - când, în realitate, ă este ă ţ
putea ă ţ perfect ă ă ei.

. .
""" ... 1 4: .. "f4.
.' • .w-
[(Dreapta) Data]
<Ref. Data>
S: +0,75 C: A;
31 octombrie 1999
92
. ",
o
...
'1·
unt: ':
..
..
"- ....
j.

30 octombrie 1999
, .
...... q§ ţ ......
[(Dreapta) Data]
<Ref. Data>
S: +1,00 C: -0,5 A; 83
ne ă poate fi ă cu liniile de pe o ă care ne ă
contururile reliefului. Aceste imagini sunt dovada ă foarte im-
ă a cât de eficiente sunt ţ pentru ochi, în cazul as-
tlgmatlsmului.
Imaginile pe care le ţ pe ă ă sunt realizate la
doar o zi ţ ă
. .Imaginea din stânga ne ă un astigmatism de ă de
(C: -0,5). ţ desenul ă ă unui papion care ne
mdlca ţ axei astigmatice - în acest caz, la un unghi de 83 grade
(A:83).
Imaginea din dreapta ne ă ş ochi în ziua ă
ţ de Antrenare a Ochilor. ţ vedea o ce ă
faptul ă ochiul ş revenit la normal ş ă nu mai ă senme de
astigmatism. Ochii au ş ş 0,25 dioptrii de hiperopie. Aceasta
este o ă ă care se ă la eficienta ă Ochilor în
cazul astigmatismului. '
_________LeoAngm·t _
una ă în principiu, folosirea ş mai ales, folosirea ă
a ochilor era cea care ducea la miopie. Teoria lui Chon a dominat ur-
ă cincizeci de ani ş aînceput o ă ă ă pentru stan-
darde mai bune de ă ă în ş din întreaga Germanie.
Oftalmologul danez Donders credea ă miopia apare ca rezul-
tat al unei tensiuni prelungite asupra ochilor, pe timpul lucrului la dis-
ţ mici ş alungirea globului ocular. În cartea Despre Anomalii de
Acomodare ş ţ ale Ochiului (1864), Donders scria:
"Cum se ă ă alungire? ă trei factori care trebuie
ţ în considerare: 1. Presiunea ş pe globul ocular, în
ă ţ ă cu axele vizuale; 2. Presiunea ă a
fluidelor, ă din adunarea sângelui în ochi, în ţ
ş ă 3. Procesele de congestie din fundul ochiului, care
duc la înmuierea acestuia, chiar ş în cazul ochilor normali, dar
ă ş mai mult sub presiunea ă a fluidelor ochiului,
care astfel dau ş extinderii membranelor. ă pre-
siune ă face ca extinderea ă se ă în principal la
polul posterior, ş se ă prin ţ de ţ a ş
chilor oculari în acel loc."
ă când a fost inventat echipamentul care ă ă ă
cu acuitate ă globilor oculari, la om, se credea ă ş cili-
ari ă ş nu mai pot ţ cristalinul. ă teorie este ă
ă ca ţ a miopiei, de ă ţ ş în ă Sca-
ă cu ultrasunete au demonstrat, în mod obiectiv, ă în cazurile de
miopie ă ă ş o alungire a globului ocular. ă ă
multora, cauzele alungirii sunt diverse. Unii ă cred ă pro-
blema este presiunea ă din ochi. De exemplu, Kelly (1975) se
ă Ia miopie ca fiind "glaucom juvenil expansiv". ş teoria
presiunii este ţ ă întrucât atât tusea, cât ş ş tem-
peraturii corpului pot cauza ş presiunii intraoculare.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Acomodarea
Aceasta este oteorie ă mai întâi de omul de ş ţ ă german
H. Helmholz în 1863. Partea din dreapta, A, ă cristalinul acomodat.
94
- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Ac()modarea se ă Ia starea
de ţ a ochiului, ă modi-
ă în bombarea cristalinului, pen-
tru a focaliza o imagine ă pe reti-
ă Atunci când ş ciliari, locali-
ţ în jurul cristalinului, se contrac-
ă tensiunea scade pentru a-i permi-
te ă ă în ă ş ă se ş Cristalinul ş se
spune ca s-a acomodat.
Pe de ă parte, atunci când ş ciliari se ă cristal-
inul este tras înapoi ş devine mai su ţ În acest caz, se ă este
în stare ă
Amplitudinea de acomodare
Acest lucru se ă Ia ţ de Ia ochi ă la primul punct
unde se vede"în ţ ă exprimat în dioptrii. Aceasta este amplitudi-
nea ă
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Când vederea se ţ ş ă
Atunci când elementele optice ale ochiului ă imagi-
nea pe ă vederea este foarte ă ă imaginea nu ebine foca-
ă imaginea de pe ă va forma cercuri cetoase.
Ca ş în unei camere foto, adâncimea de ă în ochi,
în ţ de diametrul pupilei. Dimensiunea ă a cercurilor es-
tompate ş în raport cu ţ imaginii optice a retinei. În cazul
miopiei, imaginea ă se ă în ţ retinei ş în ţ ă
ţ oimagine ă
Cercurile estompate ă în ţ de forma
. . .. '. obiectului privit. De exemplu, olinie va ă mai mult
.... ca o serie de ţ în ţ ă ş unele peste
altele. Pe de ă parte, oimagine ă pre-
cumun optotip, este ă din mai multe cercuri es-
tompate care ă linia literei la care ă ţ
95
______ __LeoAngart _
Ochelarii cu ă ă de acest fenomen. Zecile de ă
minuscule ş ă cercurile estompate, iar rezultatul este perce-
perea unei imagini mai clare. Ochelarii cu ă ă pot oferi oidee
despre cum ar fi vederea ă ă ţ corecta-o în totalitate.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Într-un studiu publicat în 1969, Coleman ş colaboratorii au de-
monstrat ă ale lungimii axiale aochiului cu acomodare. Young
ş BeII au sugerat amândoi ă presiunea ă ă care ă
din acomodarea ă ţ ă în cazul vederii de aproape, joa-
ă un rol important în elongarea ă ş în dezvoltarea miopiei. Acest
lucru pare ă se coreleze cu ţ utilizatorilor de calculatoare ş
a celor care au munci ă
Peter Greene (1980, 1981) evalua stresul suportat de ochi, pe
baza principiilor ş Aexaminat ţ care stresau sclerotica
prin acomodare, ţ ă presiune ă ş ş oculari ex-
terni. Greene atras concluzia ă efectele mecanice sau ţ le
dominau pe cele create de acomodare; chiar ă ambele ă si-
multan, atunci când ochii se concentrau asupra unei ţ foarte apro-
piate. Calculele sale au ă ă stresul total suportat de sclerotica
ă este suma stresurilor induse de presiunea ă ş
de ş oblici. Greene adescoperit ă regiunea dintre ă capete de
ş oblici este ă unei tensiuni mai mari decât oricare ă loca-
ţ de pe globul ocular. Prin urmare, ă teorie aputut explica alun-
girea ă a globului ocular, care are loc în cazurile acute de miopie.
Oftalmologul new yorkez William H. Bates M.D. (1915 ş 1918),
ă patru ani de cercetare a ă ş ă ochiului, aajuns la
concluzia ă ş oblici sunt factorul major în concentrarea ochilor.
El aconsiderat ă ş ciliari ş cristallnul au doar o ă ţ ă
Bates ş ţ au remarcat ă unii oameni ă li s-au ă
complet cristalinele, chirurgical, pot ş ă ă lavalori mai bune
decât 20/40. Cu alte cuvinte, o ă ă ă cristaline ar putea ş
ă ă o ş ă în mod legal. Limita ă a ă ţ vizuale
pentru ş este de 20/40.
O ă care a participat la seminarul meu de la Viena sufe-
rise o ţ de ă a cristalinului, pe vremea când era copil.
96
_ ă ne ă ă ţ în modnatural
----"-
Pe s: cristaline artificiale, ş ă a fost
neVOita ş tralasc.a maJuntatea ţ ă ă cristaline. ă seminarul
de Antrenarea Ochilor a descoperit ă putea citi textul scris cu carac-
tere 8puncte, ş pu.tea vedea rândul de 20/30 din optotip, de la trei
metrI. A. fost o ţ pentru ţ aducându-ne aminte cât de fixiste
pot fI - .nu ai cristalin, nu ţ vedea. ă ş ţ
fIce ne spun ca mstalinul ă doar 10% din puterea de refrac-
ţ a ochiului.
. Sunt o ţ teorii cu la ce anume ă miopia
ş pr?punen clarificarea acestei probleme. Acum ă
st.IDplificam ţ lucrurile Ş In ţ de cauze ă categorisim mio-
pIa astfel: "Miopie ţ ă ş "Miopie ă
"Miopia ţ ă are loc atunci când, pe durata întregii
zile, ă ţ ochii prea mult pentru lucru de aproape - ca de exem-
plu u? calcu!ator. Lucrul de aproape presupune ă ţ foarte
mult, ţ concentrarea la ţ de aproximativ ă
tate de metru. Astfel ă revenim la ţ lui Herman Chon din
faptul ă ă ţ de aproape sunt principala
cauza a mIOpleI. In ţ va ţ ochii ă se concentreze doar
pe lucrurile de aproape ş ţ ă ă ţ vederea la ţ ă
De în medii închise devin mioape. ă
dovezI ş ţ solide ca medIUl ţ ă vederea.
ţ de elev a copiilor din insula Vanuatu din oceanul Pacific
foarte ă de cea copiilor chinezi. Ca ă ţ ă ş ş ă
scrii ş e nevoie de multe, multe ore de efort con-
centrat. In sistemul ş taiwanez examenele care sunt foarte stric-
te, ce ă ă ţ În contrast, copiii din Vanua-
tu folosesc ochii pentru a privi la toate ţ ş ş mult
ă ş ă vederea ă ă În ţ cu copiii
dm TaIwan, care încep ă ţ ă ă ş ă scrie de la vârsta de
patru-einci ani. Ca ă scrii perfect o ă de caractere, toate de ş
ă e nevoie de ă concentrare, ş acest lucru ă ve-
derea în mod predominant asupra ă ţ Copiii ş prin ş fo-
privirea doar în apropiere, ceea ce ă blocaje mentale ş
In ţ ă ţ miopiei.
97
_______-----'-_ LeoAngart _
În nici unul dintre studiile referitoare la miopie nll s-a constatat
ţ miopiei la ş sau la vârste foarte fragede, la mai mult
de 1-2% din ţ De fapt, 98% din copiii cu vârste cuprinse între
ş ani au vederea ă Ecunoscut faptul ă majoritatea ne
începem ţ cu vedere ă ă dar ă când un copil ajunge
la vârsta de cincisprezece ani extinderea miopiei ajunge la 20-25%.
Ce se petrece în timpul primilor zece ani de ş ă ă pe-
ă este una de formare amultor aspecte fizice, ţ ş men-
tale. Studii psihologice referitoare la ţ au descoperit ă ă unui
student i se cere ă rezolve probleme dificile, gradul de focalizare al
ochilor va tinde ă ă cu ă la 60%. ţ ă un copil de ă
ani, chinuindu-se cu ţ la ţ de ă ţ prietenii lui în-
ţ despre ce este vorba, dar mintea lui ă ă accepte acele infor-
matii. ă ă se concentreze din ce în ce mai mult ş probabil ă
,
devine interiorizat. Adesea, ă ţ la ă ţ ă ă sunt una dintre
cauzele problemelor de vedere ale copiilor.
Teoria "miopiei structurale" ă ă ş ţ factori
genetici produc alungirea globului ocular ş dezvoltarea miopiei. Gold-
schmidt (1968) ă o ă trecere în ă a ă care se re-
ă la cauzele genetice ale miopiei. Concluzia lui este ă factorii gene-
tici sunt ţ dar ă ă câteva tipuri de miopie cu tipare ge-
netice diferite. ţ ă nu au ă nicio ă pentru teoria mio-
piei de origine ă
ă cum ş ţ abordarea ă este folosirea de lentile ne-
gative corectoare. Acest lucru ă ovedere ă atât timp cât lenti-
lele sunt purtate. Lentilele însele nu fac nimic pentru ă ă ţ si-
ţ ţ oameni au ţ ă au nevoie de lentile
din ce în ce mai puternice. Din ă miopia se ă ă ţ ş
Alte ă presupun chirurgia ă cu raze laser, pen-
tru a încrusta lentile corectoare în ţ corneei. Ca orice alt tip
de ţ asta ă anumite riscuri, mai ales ă ne gândim ă
grosimea corneei este de doar ă de milimetru, mai ţ deci
decât trei pagini de carte. Evident, asta nu prea ă loc unei marje de
eroare, iar rezultatul este ireversibil.
98
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatilral _
Miopia poate varia de la foarte ş ă (mai ţ de 2dioptrii)
la foarte ă (mai mult de 4 dioptrii). ş ă trebuie ă ă
strategiile de Antrenare aOchilor, pentru fiecare dintre cele trei grade
de severitate. În mod evident, cu cât sunt necesare mai ţ dioptrii
pentru corectareavederii, cu atât mai simplu este ă ş ochii ă
ţ din nou normal.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lentilele de contact
Multi oameni folosesc lentile de contact în fiecare zi, timp de ani
de zile. realizat ş ţ în ţ lentilelor de con-
tact ş s-au creat noi materiale.
ş atunci când ţ ceva în ochi, ă ţ frecarea cu mate-
rialullenti1elor ş stratul de proteine protectoare începe ă se uzeze.
Aceste proteine sunt importante, întrucât ele ă prima linie de
ă împotriva organismelor care pot provoca ulcere corneene ş
apoi orbire. Când ţ lentile de contact, ă ţ o parte din pro-
teinele protectoare. Acest lucru este inevitabil. Cu cât lentilele sunt
mai vechi, cu atât mai mare este frecarea ş în ţ ă daunele
provocate de ele. De exemplu, un set de lentile de contact stricate sau
plesnite au o margine ă care poate zgâria corneea.
De asemenea, lentilele de contact permit ă unei can-
ă ţ mai mici de oxigen la cornee. Cu alte cuvinte, corneea se ă
Chiar ş lentilele de contact bine ţ ă ă uzeze pro-
teinele. Când ă ţ ţ lentilele, fluidul de ă ţ distruge aceste pro-
teine. ş o parte din proteinele modificate ă pe lentilele de
contact. ţ începe ă ţ ţ la aceste "proteine ă
ă ă cu ţ la ţ ă unei albine. ţ ă
ă formarea unor mici ă pe
Aceste ă sunt numite hipertrofiepaptlara Ş cresc senSIbIli-
tatea ochiului ţ ă de lentilele de contact.
ţ ă lalentilele de contact doar ca la o ţ ă
folositoare în timp ce ă ţ ochii. ţ doar ca pe un dIS-
pozitiv de antrenament.
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••
99
_________LeoAngart _
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
101
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Culorile sunt focalizate în diferite puncte
w. de-a lungul axei optice. De exemplu, culoarea al-
ă are o lungime ă mai ă decât cu-
.-
loarea ş La folosirea unei diagrame cu fundal
ş pe o parte ş verde pe ă parte, oamenii cu
miopie vor constata ă ă mai bine literele de pe
partea ş ă ă faptul ă Interva-
lul ţ Cromatice totale (de la ş mai pro-
ţ ă la verde mai ţ este de 0,50-
0,75 dioptrii.
Folosim diagrame colorate diferite, pentru a observa mai ş
progresul, lucrând cu contraste de culori potrivite ochiului.
Cum ă ţ cu optotipul
Optotipul (varianta Snellen) ă poate servi ca dispozitiv de ve-
rificare pentru a ă monitoriza progresul. Obiectivul este ă ţ capa-
bili ă ţ cât mai multe rânduri aflate cât mai jos. ş ţ optotipul
într-un loc bine luminat cu ă ă ă o ă de trei , ,
metri. ţ marcatori pe podea, din metru în metru. ă ş reco-
ă dr. Bates pentru ţ cu optotipul.
1. ş ţ optotipul pe un perete luminat de ă ă
2. ş ţ ă la trei metri de optotip ş ţ cât ţ de mu!t,
ă ă ă ţ efort. In
dreptul ă rândse ă
'. ş litere mici, care in-
•K't' ă ţ În dreptul li-
LV" . . . E 1 t
t$"'.! tere! marI va oarea es e
J.iU," 4 v
de 20/ 00, ş ca aceasta
ă poate fi ă de la
distanta de o ă treizeci
metri,' ă vederea este
·E.
KR
LVD·*
HC-
·HSCICRN.LO-'
CHGKRR: -:
• "'.it. _.:
••Il<<!,'lt: .:.:
·IUtM:••l'tI ..
.• lO':o :
....::
..
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Diagrame colorate
100
Corectarea miopiei cu mai ţ de 2 dioptrii
Aceasta este omiopie ş ă care ă doar vederea detalia-
ă la ţ ă Se ă destul de rapid, prin câteva ţ de ochi.
- Purtati ochelarii doar când este absolut necesar. Nu aveti ne-
, ,
voie de ochelari pentru citit ş lucrul la birou. ţ ochilor
ş ă se adapteze.
- ţ cu optotipul pentru a vedea rânduri din ce în ce mai
mici, ă când ţ ă ţ foarte clar ş ultimul rând.
- ş ţ ă ă ă ş ţ ochii de la obiecte aflate în apro-
piere, la obiecte aflate mai departe.
- ţ ţ ă vederea, trecând cu privirea de la un obiect la altul.
ţ palmelor
ţ palmelor este elementul specific Metodei Bates. Dr.
Bates arealizat ă problemele vizuale erau cauzate în principal de blo-
caje mentale. ş ă a ă în ţ ă moduri de a relaxa ochii.
Efectul acoperirii ochilor cu palmele este ă vederea devine mai
ă Uneori s-ar ă ţ ă de claritate, atunci când
ţ palmele la o parte. In alte momente, s-ar putea ă dureze câteva
momente, ă ce vi se ă vederea.
Pentru acest ţ ţ prin ă freca palmele una de
alta, ca într-o zi ă Acest lucru le va ă ApOi ţ pal-
mele peste ochii ş astfel încât accesul luminii ă fie complet blo-
cat. Esimplu, ă ă ş ţ degetele pe frunte.
ţ ă ţ ă ă ţ pe cât de lent posibil
ş ă ţ un întuneric perfect în spatele pleoapelor. Când ţ fi
complet ţ ţ percepe un întuneric profund, asemenea unei ca-
tifele negre. ă ţ umbre gri sau scântei de ă acest lucru
ă faptul ă sistemul vostru vizual este tensionat.
Dr. Bates ă ţ cu palmele pe perioade prelun-
gite de timp. Eu recomand efectuarea lui timp de maxim un minut o
ă ş cu o ţ ă pe cât de mare ă pentru ca ochii ă ă
ă cât mai ţ
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_________Leo Angart _
ă Începâncf cu rândul al doilea din optotip, literele pot fi citite
de la ţ de trei metri.
3. Acum ă presupunem ă ţ citi ă la al cincilea rând.
ţ remarca faptul ă ultima ă de pe acest rând este N. Acum aco-
ţ ă ochii ş ţ ă acel N. ă imagine ă ă va aju-
ta ă ţ litera de imediat mai jos, care este un D. ţ acest
proces, mergând în josul diagramei.
4. ă ţ privi cu ţ ă ultima ă a rândului, ţ ob-
serva ă toate literele acelui rând devin ţ ş Ebine ă ţ
ochii pentru ă vreme ş ă ă ţ privirea asupra primei litere.
ţ clipitul cu mutul ţ de la prima ă la ultima. ţ ob-
serva ă ţ citi toate literele acelui rând, închizând ochii pentru un
timp foarte scurt, la fiecare ă ţ diagramei este extrem de
folositor, atunci când ţ doar 1-2 dioptrii de corectat. ă ţ
mai mult de 5dioptrii, nu ţ vedea prima ă din optotip.
Cea mai ă ţ ă de a ă antrena cu optotipul este cea de
la care ţ lucra cu ă ă aacestuia. Pe ă ă ce în-
ţ ă ţ din ce în ce mai multe rânduri, ă ţ ă de op-
totip. În cele din ă ţ ajunge ă ţ rândul20/20 de la ţ
de 3metri.
Acesta este un alt ţ dezvoltat de dr. Bates, pentru rela-
xarea ochilor ş dezvoltarea ă ţ ă câteva moduri de realizare.
ş ă de pendul
1. ţ cu picioarele ş ă ca ă ţ stabilitate. Con-
ţ ă asupra diagramei ş ă ţ un rând în care ţ distinge
.. .... literele, dar nu le ţ vedea cu claritate.
l{ '4 'El) )) 2. ţ ă ă ş ţ corpul într-o
. . .. , rq parte ş în alta. ă ţ ă ochii ă ă
- 1.;- .) rândul respectiv. Din nou, de trei-patru ori.
ţ ochii ş nu ă mai ş ţ
3. Când ă ţ ţ ţ ţ
ochii ş ă ţ o ă pe ş rând. ţ
102
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ţ de sus a literei ş apoi partea ei de jos. ţ observa ă litera _
ş poate chiar întregul rând - devin mai clare.
Pendulare ă
În ă ă ă ă ţ corpul din talie, într-o ş
care de 180°. ţ ochilor ă ă ă încet diverse obiecte
din jurul vostru. La început, ţ mai încet. Viteza nu este importan-
ă ţ într-un mod cât mai relaxat posibil. ş ţ ă privind Ia
ţ diferite în ţ ţ observa ă lucrurile încep ă ă
mai clare.
Pendularea ochilor
ă ş este ă ă doar cu ochii. ţ un cuvânt sau
o ţ ă ş ţ cu ochii de Ia începutul ă Ia ş
acesteia, de câteva ori. ţ ochii pentru câteva momente ş apoi
ţ ă ş cuvântul. ţ descoperi ă a devenit mai clar.
Cu secole în ă ă japonezi samurai au descoperit
ă în timpul antrenamentelor de tras cu arcul, samuraii care vizuali-
zau calea ă ţ ă Ia ţ ă ş ă ă ţ ă ţ vizuale. Chiar
ş aceia care aveau vedere ă au observat ă ă ţ ţ
ale ă ţ lor vizuale. Maestrul japonez le spunea elevilor: "Pri-
ţ copacul, apoi ţ o ă ă ap?i o ă ă apoi
nervurile frunzei ş apoi vârful unei frunze". In ţ ă ă varia-
ţ în focalizare ă cheia unei vederi naturale clare.
Recuperarea a 2-3 dioptrii, în cazul miopiei
Aceasta este aria medie a miopiei. La ă dioptrii ţ vedere
ă ă Ia 50 cm. ă este comod ă ţ ş ă ţ ă ă ochelari,
Ia ţ mici. În cazul lucrului pe calculator, s-ar putea ă ţ ne-
voie ă ţ monitorul ceva mai aproape.
La 3dioptrii, vederea vi se ă Ia treizeci ş cinci cm. Asta
e în ă pentru citit, dar pentru lucrul Ia calculator, ţ este
103
_______--...\,..._ LeoAngart _
r.am ă pentru afi ă Obiectivul de ă va fi ş une-
sau a ă dioptrii, pentru a putea lucra confortabil.
ţ pentru miopie cu 2-3 dioptrii
- ţ ţ cu sfoara, pentru a muta punctul de vedere
ă la ă la o ţ ă cât mai mare posibil. Nu tre-
buie ă ş ţ decât cincisprezece centimetri, pentru aajun-
ge la 2dioptrii.
- ţ ţ ă diagramei, pentru a schim-
bul dintre punctul de apropiere ş cel de ă ţ
cu textul mai mare ş apoi ţ ă ţ spre literele
mai mici, ă ce ş ţ ceva ţ ă
- Când ă ţ de valoarea de 2dioptrii ţ ă ţ
ţ cu optotipul. ţ descoperi ă ă ă ţ undeva în ju-
ă ă a acesteia.
- ţ ţ balansului descris înainte ş ţ domi-
no-ului descris în continuare.
ţ ă optotipului
Scopul acestui ţ este ă ă ţ capacitatea de con-
centrare între punctul de apropiere ş cel de ă ţ dez·
ă ş ă sacadice* ale ochilor ş localizarea ţ ă prin alterna-
rea privirii de un optotip ţ în ă cu un optotip aflat pe perete.
1. ş ţ ă la o ţ ă ţ ă de optotip, astfel încât ă ă fie
oarecum dificil ă ţ clar.
2. Ţ în ă un optotip mai mic, ţ trei litere cu voce
tare în minte. Apoi ţ în timp ce ţ ă trei li-
tere de pe optotipul de pe perete, rostindu-Ie cu voce tare.
3. ă ş varianta de a schimba modul în care ţ literele.
De exemplu, ţ începe de la stânga la dreapta, ca în cazul
lecturii normale. O ă ar putea fi citirea literelor în
sus ş în jos, pe coloane. Sau ţ începe de lafinal ş merge

* ş ă ş ş rapide ale ambilor ochi n. t.
104
---_ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural _
spre început. I.a final, ţ alege trei litere la întâmplare ş
ă ă ţ ă trei litere pe ă optotip. Provoca-
rea ă ar fi ă ţ cuvinte, citind o ă de pe un
optotip, litera ă de pe ă optotip, ş ş mai de-
parte. Cel mai important lucru este ă ă ţ ţ mintea
ă ş ă ă ţ ă ţ
4. Pentru a ă ă ă ţ putereade concentrare aochilor, apro-
ţ ă ş ă ţ ă de optotipul de perete, în timp ce în-
ţ ă ţ literele cu claritate, la ţ ă posi-
ă ţ ş lucru cu optotipul pe care îl ţ ţ în ă
Pentru a ă ă ă ţ vederea de aproape, ţ ţ optotipul
mai departe. Pentru vederea la ţ ă ş presbitism, adu-
ţ optotipul din ce în ce mai aproape.
5. ţ acest ţ timp de câteva minute, apoi ţ ă
ochii, acoperindu-i cu palmele. Scopul este ă ţ proce-
sul de schimbare, cât se poate de rapid ş de clar. ţ
timp de cinci minute, de fiecare ă ţ ţ ă e bine ă fa-
ţ ţ cât mai frecvent. ţ poate fi efectuat ş
în alte ţ - la ş ă sau la serviciu. Acesta este un exer-
ţ foarte util, mai ales când ă ţ în aria medie de mio-
pie. De asemenea, ţ ă ţ acest ţ cu ş
carea trombonului" (apropierea ş ă în timp ce
ţ ă ţ ţ imaginea ă
îrniil
l
,
'.
!
!
105
_---'- Lea Angart _
OFNPVDTCHE
YBAKOEZLRX
ETHWFMBKAP
BXFRTOSMVC
RADVSXPETO
MPOEANCBKF
CRGDBKEPMA
FXPSMARDLG
TMUAXSOGPB
HOSNCTKUZL
106
_-'-- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Exercitiul domino-ului
,
Acesta este ţ ă introdus de Aldous Huxleyîn
cartea sa, Arta de a vedea, ă în 1943. Scopul acestui ţ
este ă ă ă ă ţ ţ vederii, ă ţ ă ochii ă se relaxeze. Con-
trastul marcat dintre punctele albe ş piesa ă de domino ş
ă ţ unor bune rezultate. Personal consider ă ţ do-
mino-ului este foarte folositor pentru extinderea ariei vederii clare, a
celor care au mai ţ de 2-3 dioptrii.
1. ţ prin a ă acoperi ochii cu palmele, timp de un minut.
2. ă ţ ţ ţ ă de ţ de pe pagina ă de
unde ţ vedea tiparele de domino în mod clar. ă ş ţ pu-
ţ mai înapoi, pentru ca piesele de domino ă ă ţ
mai neclare. Nu ţ ş doar neclare.
3. În timp ce ă ş ţ încet capul dintr-o parte în alta, ă ţ ă
ochii ă ă ă prima linie de piese de domino. Nu pri-
ţ una anume. Doar ă ţ ă ochii ă ă peste ele. Obser-
ţ marginile albe, laturile ă piese ş punctele albe.
4. ţ ochii ş ţ ă ă ş ţ capul, ca ş cum ţ
uita în continuare la primul rând de piese. În timp ce ţ
asta, ţ cât mai lent posibil.
5. ţ ochii ş ţ piesele de domino, în timp ce ă
ş ţ ţ ce se ă ă ţ ă din ce în ce
mai mult, pe ă ă ce vederea vi se ă ă ţ ş
6. ţ ochii din nou ş ă ţ primul rând de piese, în
minte.
7. ţ ochii ş ţ la al doilea rând. ţ între a
ţ ochii ş ş ş ca ş cum ţ citi rândurile ă
la ş diagramei. .
ţ domino-urile ca ş cumar fi coloane. ţ ţ ă
se implice, adunând punctele ş spunând totalul acestora, pe ă ă
ce ţ fiecare ă în parte. De exemplu, prima ă are doar trei
puncte. Adoua are ă ş ş puncte, ş ă ţ opt .. , ş ş mai
departe. ţ ă ţ ş adunareaîntregului rând de piese. ţ ă
cu acest ţ de trei-patru ori pe zi ş ţ observa ă vederea vi se
va ţ în ă vreme.
107
__--"'---_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
109
Miopia cu mai mult de 4 dioptrii
La omiopie de 4dioptrii, vederea ajunge doar ă la ă
ş cinci cm, ceea ce este prea aproape pentru citit sau lucru. În cazurile
mai grave de miopie, aria ă este chiar ş mai ă ă prindpiile
de ă pentru ş vederii în cazurile de miopie cu mai mult
de patru dioptrii (-4):
- ţ mereu lentile mai mici cu odioptrie decât cea ă
Acest lucru va oferi vederii posibilitatea de ă ă ţ
- ţ ă ă ochii sunt destul de ţ pentru a func-
ţ bine. Energia ă ă ă ă progresele.
- ţ cu sfoara, pentru a ă echilibra ochii, astfel încât am-
bii ă ă ş punct de ă ş ş punct de apro-
piere. ApOi ţ ă ă ţ punctul de ă
- ă ţ valoarea lentilelor folosite, pe ă ă ce ţ
ă ţ miopie cu valori cuprinse între 4 ş 14 dioptrii, atunci
ţ nevoie de o ă de Antrenare aOchilor, de la câteva luni, la
ţ ani. Globii oculari trebuie ă ă prin ş ă majo-
re, înainte de a ă ă ă vederea ă ă
Primul pas este ă ţ lentile mai slabe decât e necesar.
ă ţ lentile potrivite, ochelarii sau lentilele de contact vor face
ă munca de concentrare, în locul vostru. ş oculari sunt folo-
ţ foarte ţ ş în timp, ş pierd tonusul.
Purtarea ochelarilor face ca ochii ă se adapteze la lentilele pe
care le ţ Un prieten al meu voia ă evite serviciul militar, ş ă
aîmprumutat ochelarii unei ş ţ care avea-10 la dioptrii. Apur-
tat ochelarii aceia timp de o ă ă ă înainte de a se prezenta în
ţ comisiei militare. ş cum ă ţ s-a considerat ă vederea
lui este sub standarde ş afost respins. I-a înapoiat prietenului ochela-
rii, iar vederea a revenit la normal.
ă ă ne ă exact cât de mult se poate schimba
vederea, într-un interval scurt de timp.
ş cum am ţ mai înainte, nu ă nicio ă ă
vederea este ţ ă de factori externi. Ca urmare, purtarea lenti-
lelor mai mici cu ă la o dioptrie le permite ochilor ă se adapteze
• ••
• •
. .. ..
....

....
• ••
.. . .
· .. . .
• •
· . . ..
· . . .
.. . '"
· ....

.. ....
.. . .
,
... .
,
. ..

.. .
• III •
.. .'"
108
· ..
. "
• •
·". ..
* • .. •
.. .. .
· . .. ..
· ...

• •
· " . .
• •
• • • •
·... .."
·".. .".
,.
• •

• •
• •
• •
· ..

• •
..
• •
.. .
.. .
• •
• •
.. .. .

•• •
••• • •

••• • •
· ..

• •
... ,. .

••• • •
_____-'----,-- Lea Angart _
_________LeoAngart _
ş ă se schimbe în mod natural, pe parcursul unei zile. Purtarea len-
tilor subcorectoare nu ă ă ţ ş prea mult vederea. Eposibil ă
ă ritmul ă dar nu aduce o ă ă ţ specta-
ă ş acest gen de lentile, ă cu ţ din ă
carte pot deveni un instrument pentru Antrenarea Ochilor.
Pe ă purtarea lentilelor subcorectoare, ă ă tipuri
de ţ pe care e bine ă le ţ ă ţ ca ochii ă ş ă la
normal. Primul este pentru energizarea ochilor, iar al doilea pentru
a-i antrena ă ş mute mai departe punctul de claritate.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ţ
Sunt foarte ţ studii care ă efectele ţ To-
koro ş Kable (1964, 1965) au comparat viteza de progresie a miopiei,
pe parcursul unei perioade de trei ani, la treizeci ş trei de copii care au
început ş cu omiopie ş ă Treisprezece dintre ei au primit oche-
lari corectori normali ş li s-a spus ă poarte mereu. Zece copii au fost
ţ ă au primit ochelari cu una sau mai multe dioptrii mai
ţ Restul de zece copii au primit tot ochelari corectori normali, dar
li s-a spus ă poarte doar atunci când era strict necesar.
Gross (1994) a calculat rata de ş a miopiei pentru copiii
care nu au primit tratament medicamentos. El a raportat ă pentru
ş unsprezece copii care au folosit tot timpul ochelari de ţ
ă rata ă de progresie a miopiei (±1 SD) a fost de 0,83
dioptrii. Iar pentru cei cinci copii ţ rata ă de progre-
sie afost de numai 0,47 dioptrii (±O,009 SD). Deci rata de progresie a
miopiei aproape ă s-a ă ă ţ
Din cele de mai sus putemvedea ă ţ este un mijloc
eficient de oprire a progresiei miopiei. În ţ cu Antrenarea
Ochilor, ea poate duce chiar la regresia ă a miopiei. Dar numai
ţ nu este ă pentru regresia miopiei. Desigur, este
mult mai simplu atunci când miopia are doar câteva dioptrii.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
110
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ţ de energizare
Ochii ă ca parte acreierului. Când priviti un obiect ei
. , ,
ă cam30%din energia ă de creier. Ca urmare, esimplu de
ţ ă ochii au nevoie de omare cantitatede energie. Una dintre con-
ţ miopiei, chiar la numai câteva dioptrii, este lipsa energiei în
ochi. Chinezii numeau ă energie ă ă de ţ ă ehi.
Acest ţ are ă ă ţ Mai întâi, trebuie ă ă ţ din
ochi energia veche, ă ş ă ţ o ă ă de vitali-
tate. Scopul este ă le ţ ochilor destul de ă energie pentru ca
ei ă ă ă la rândullor, cu putere la ţ de Antrenare a
Ochilor. Acest exercitiu este unul dintre cele care mi-au vindecat mie
.
vederea ş se ă pe ţ de Vindecare ă ă de
maestrul Choa Kok Sui.
1. ţ ă mâinile, atingând ş mijlocul ă palme cu vâr-
furile degetelor mâinii opuse ş apoi ţ mâinile cu putere.
2. ţ cele patru degete ale mâinii drepte saUAstângi, pe care o
ţ pentru a forma o ă ă ă ţ ochii ş
ţ ă ă o energie ă de culoarea ă verde,
curge din centrul palmei printre degetele strânse, ca o ă de
energie verde. .
ţ degetele strânse ş ţ ţ acest flux ă centrul de
energie aflat între sprâncene (chakra celui de-al treilea ochi).
ţ ă ă energia curge într-un flux continuu din vârfurile
11i
_________Leo Angart _
degetelor, în punctul dintre sprâncene ş ă umple ochii cu acea
energie verde, care ă ţ ă Acest lucru trebuie ă dureze cât ă ia
ă ţ de 6-8 ori. ă ţ mâna în jos.
3. Apoi ţ ă ă ţ o ă ş ă de energie verde sau vio-
ă care se extinde cu ă la zece cm ţ ă de vârfurile degete-
lor. ţ degetele energetice, ă ă ş pentru a ă
stresul ş energia veche din ochi. Eimportant ă ă ţ ţ ochiul
în întregime, ă în spatele globului ocular. ţ ţ cum toa-
ă oboseala ş tensiunea sunt ă
4. Acum, ţ ă ă oenergie de culoarea ă ţ sau de un
violet palid curge din ă ş se ă spre punctul de
energie dintre ochi. Ea ă va reenergiza întregul sistem vizual.
ţ ă ş timp de 6-8 cicluri respiratorii complete.
5. ţ capul spre stânga, ă ţ dreptaci. ă ţ punctul
de energie din spateJe capului, aflat la ş nivel cu ochii.
6. ţ energia de culoare verde ş ă ţ ţ pentru scurt
timp, centrul energetic.
ţ energie ă în spatele capului ş ţ ă ă
ă energie curge din vârfurile degetelor, înspre spatele cre-
ierului. Acest lucru ă ă cortexul vizual, localizat în
capului. ţ acest proces - energizarea ş ă
derea energiei în centrul creierului, unde se ă în ă flu-
xuri care ă nervul optic, apoi ă în dosul ochi-
lor, energizând retina, pata ă ş din jurul ochilor,
cristalinele, corneea ş pleoapele. ţ ă ă ochii sunt plini
112
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
de o ă ă ă ţ ă ţ când ă va
spune ă este destul ce ţ ă
7. ţ ă ă mâna ă este un trafalet înmuiat în energie
de culoarea cerului albastru. Cu câteva ş ă ţ un strat
de albastru în jurul energiei pe care ţ proiectat-o în ochi. Albas-
trul ova stabiliza.
8. cele ă ţ ă palmele una de alta, ă când de-
ţ acest ţ ţ pe ochi, timp de
treIzeCI de secunde. S-ar putea ă vedeti tot felul de culori fru-
moase în jur. Aceasta este energia ă de voi.
La s-ar putea ă nu ţ culorile, ş ă nu ă îngrijo-
ţ Dupa o vreme, acest lucru se ă In orice caz, aminti-
ţ ă ă scopul este ă directionati eneroia. Retineti ă eneroiaUf-
t , t)& , , " 0&
ă gândul". ă ţ ă ţ în a ă imagina culorile
ţ o ă din fiecare culoare, chiar înainte de aovizualiza:
Acest ţ este foarte eficient ş ă va reface rapid energia
ochilor, care se vor ţ ţ ş ţ Culorile din jurul vostru
vor ă mai ă
ă e posibil ă ă ţ ochii. ă ţ ţ ca ş
cum capul v-a fost umplut cu ţ Remediul este ă excesu-
lui de energie. Sau, pur ş simplu, ţ ş ţ ă de un copac.
Copacul ă va echilibra automat nivelul energetic. .
Pentru beneficii maxime, ţ acest ţ la fiecare ă
ore. Scopul principal este ă ţ ă energie în ochi, astfel
încât ş ă se ă confortabil întreaga zi. ă ţ ochelari .
cu o putere mai mare de ă dioptrii, e posibil ă fi observat cât de
repede ă obosesc ochii, ă îi ţ Exact ca în cazul unei ş
a ă baterie s-a terminat, aceasta va porni doar ă câteva încer-
ă Scopul este mai întâi ă ţ energia din ochi la un nivel
adecvat. Apoi, ţ induce energie ă pentru ca ochii ă
ă ă la ţ de Antrenare a Ochilor.
ă ă un nivel energetic ă în ochi, nu ţ ajunge
prea departe.
113
_------__Lea Angart _
ţ acesta este cheia programului pentru miopie. Ar tre-
bui ă la fiecare ă ore, ă când ochii s-au energizat corespun-
ă Una dintre participantele la un seminar de la Manilla, în Insu-
lele Filipine, a ş ă ă trei dioptrii, în doar trei zile. Aajuns de
la -6 dioptrii în ţ de vineri, la -3 dioptrii în ţ de du-
ă Pentru asta, doamna în ă a ă acest ţ la fiecare
ă de ă
Aspectul energetic al vederii nu este ţ în totalitate - ş e
chiar mai greu de ţ ce se poate face în ţ lui. De fapt, aceas-
ta este cheia ş ă vederii. Amavut ţ care au ă 5,
7sau chiar 8dioptrii prin acest ţ Rezultatele au fost ă
obiectiv, ţ ă ş controale optometrice regulate, pentru
ş determina valoarea dioptrlilor.
Exercitiul cu sfoara
,
ţ cu sfoara, pe care ţ mai întâlnit o ă în ă
carte, pentru testarea miopiei, este gândit pentru a ă oferi o ă
de ă a parametrilor vederii. Majoritatea oamenilor au dificul-
ă ţ în a ţ sensul citirii dioptriilor. ţ ă un rezultat
precis ş ă Tot ce ă trebuie este o ă de ă de vreun
metru ş ă în lungime, un marker cu ă ă o ă
de hârtie în ă de semn de carte sau ocarte de ă ş o ă
114
_ ă ne ă ă vederea, în modnatural
----
1. Mai întâi trebuie ă ă ă ţ de vedere a ă
ochi. Asta se face punând un cap al sforii pe ă obrazului, chiar
sub ochiul pe care îl ţ ţ ă ă de un scaun sau de
ceva aflat la ă
2. ţ o ă de hârtie în ă de semn de carte sau car-
te de ă pe care escris un text, cu litere mari ş culori ă
ţ încet semnul de carte, ţ ă ă ş ţ de
la ă ă al sforii. ţ ă în punctul unde textul nu mai este
vizibil. Este important ă subliniemcuvântul clar. Vrem ca mintea ă
ţ ă faptul ă ne dorim ovedere ă ş ă trimiterea acestui
mesaj este de o ţ ă ă
Folosind unul din markere, ţ acest punct pe ă - punc-
tul apropiat al vederii absolut clare. În majoritatea cazurilor, punctul
de apropiere este foarte ş de identificat. Ar trebui ă fie la mai pu-
ţ de cincisprezece cmde ochi.
3. Apoi, vrem ă ă punctul de pe ă undevederealadis-
ţ ă nu mai este absolut ă ţ afla asta, ă încet sem-
nul de carte, ă la punctul unde textul nu mai e clar. ţ punc-
tul de ă al vederii, pe ă Acum ţ o ă ă a ă ac-
tuale avederii ochiului respectiv. ă aici, ţ se ă doar la
oferirea unui punct de reper) pentru a vedea cum ţ Acum
ajungemla partea de antrenament real, oferit de ţ
4. ţ unul din ochi ş ă ţ cum markerul se ş ă cu
cinci cm în ţ punctului de ă ş apoi cu cinci cmîn spatele
acestuia, astfel încât ochii ş ă ă ă se concentreze din ce în
ce mai departe. ţ ă ă ţ ş ţ ţ pe ă ă
ce ă ţ privirea spre exterior ş ţ pe ă ă ce ă
ţ privirea înapoi. ţ acest lucru, încet. ţ observa ă ochii
încep ă ş ă ă ţ ă abilitatea de concentrare asupra markeru-
lui, pe ă ă ce se ă ă din ce în ce mai mult. Acest ţ
nu trebuie ă dureze decât cinci minute o ă dar ţ ă ţ
de zece ori pe zi.
Acest ţ cu sfoara este extraordinar de eficient pentru ca-
pacitatea de concentrare - termenul medical este acomodare. ţ
observa rezultatele, pe ă ă ce ţ De fapt, ă acest
115
_-------- LeoAngart _
ţ ă ţ ă ă ţ vederea într-un mod impresionant. De
exemplu, ă ţ 5dioptrii, punctul de ţ ă va fi camla ă
ci cm de ă sforii. ă ţ sfoara înainte ş ă punctul de dis-
ţ ă cu cinci cm. În momentul în care abilitatea de avedea vi s-a îm-
ă ă ţ suficient ca ă ţ semnul de carte cu cinci cm mai de-
parte, ă ţ fi ş odioptrie.
ţ ambii ochi ş ţ punctele de apropiere ş punc-
tele de ă ale amândurora. Punctul de apropiere ar trebui ă
fie la cincisprezece cm sau mai ţ de ă sforii. ă ţ un
grad mai înaintat de miopie, atunci punctul de apropiere s-ar putea ă
fie foarte aproape de ă sforii. ă ş stau lucrurile, nu ă fa-
ţ probleme. Pe de ă parte, ă punctul de apropiere este mai de-
parte de cincisprezece cm, atunci ă ă ţ "ochi ă sau
prezbitism. De obicei, ă ţ miop, asta nu e o ă
ţ punctele de ă Ar trebui ă fie identice. ă
evreo ţ ă atunci ţ vedere ă ă unul dintre
ochi are vedere mai ă decât ă De acest lucru trebuie ă ă
ţ mai întâi. ă nu o ţ s-ar putea ă ţ ambliopie la
ochiul mai slab. Asta ă ă la un moment dat, creierul va igno-
ra, pur ş simplu, ţ primite de acel ochi. Adesea, oamenii nu
ş dau seama de asta, pentru ă ţ se ă foarte încet.
Pentru a corecta dezechilibrul dintre cei doi ochi, ţ exer-
ţ cu sfoara ş ţ cu ochiul mai slab, ă când ambii ochi sunt
la fel. ţ cu sfoara este un instrument minunat de restaurare a
vederii, în cazul unui ochi ambliopic.
ţ "du-te, vino"
Presupunând ă miopia este un fenomen ţ am ă
ani de zile un ţ pentru miopie, care ă fie la fel de eficient cum
este Roata ă în cazul astigmatismului. Problema ă a
miopiei este ă ş obUci sunt prea ţ în ţ cu
ceea ce oftalmologii numesc "acomodare ă - ă faptul ă
ş ciliari din jurul cristalinului sunt într-o ă stare de
tensiune. Cu alte cuvinte, ă ţ ă ţ
116
ă ne ă ă ţ în modnatural
----
Când ţ un ă sau gâtuI ţ ţ ă le ş ţ ş
astfel, ş se întinde ş ă tensiunea Acesta
este unul dintre principiile fundamentale abordate de ă carte.
Întrebarea este: "Cum ă ţ cei doi ş oblici ai ochiului?"
ş ochiului ă în perechi ş sunt ţ cu ţ în
orice ş ş întoarcerea ochilor este ă ă de perechi de
ş Este o ţ ă care ă între tragere ş ţ
ă ă permite ş ă a ochilor, pe ă ă ce ur-
ă ţ zborul unei ă ă dintr-un copac într-altul, sau ţ pagina
aceasta. În mod normal, acest proces se petrece oarecum natural ş
ă ă efort. ş ă pentru un motiv sau altul, ţ prea mul-
ă tensiune într-unul dintre ş oculari, ei vor exercita în mod au-
tomat opresiune în exces asupra globului ocular, cauzând stres. Cerce-
tarea ă de dr. Peter Greene, care ş principiile ingine-
riei mecanice în studiul miopiei, ă ă tensiunea ă de
ş oblici ă un nivel ş mai mare de stres pe spatele ochiu-
lui, acolo unde, în cazurile de miopie, apare ţ
Privind modul în care ă ş oculari, amremarcat ă
ş oblici sunt cei mai ţ atunci când ă ţ ochii spre
interior, privind spre vârful nasului. ţ "du-te, vino" este gân-
dit astfel încât ă ă ş oblici ş este foarte benefic persoa-
nelor care ă de miopie.
Ce trebuie ă
ş ă acestui ţ sunt ă pe linia ă chiar în
ţ ă Ţ ţ ă capul ş ş ş ţ doar ochii.
1. ţ un creion, sau ţ ă unul dintre degete ş ţ
ă ş ţ încet de jos, din apropierea corpului, în sus, spre vârful na-
sului. Privind creionul, ţ ş ă când acesta chiar
atinge vârful nasului ş ochii vi se întorc spre el.
2. Apoi, foarte încet, ţ ă ş ţ stiloul pe ţ ori-
ă în ţ ă ţ ă ă ţ la stilou, pe ă ă ce
îl ă ţ cu olungime de ţ
117
_________LeoAngart _
Acum ţ ţ de ă creion. ţ în jur ş ţ ce
ţ Nu ă ă imaginea e ă sau nu. Ceea ce ă este
ă ţ semnale ă creier, ă ţ ă ţ mai departe, la dis-
ţ ă ţ ă la creion ş ţ ă ţ de vârful nasului.
ţ ă ţ ă când acesta va atinge fizic vârful nasului. .
3. Apoi ţ ă ş ţ în sus ă cu privirea. Asta
este ş de "du-te". ă aceea, ţ înapoi ş ţ ă cu
el vârful nasului.
4. ţ ă ţ aceste ş ă foarte încet, ş ş cu con-
tinuitate. ţ de cinci ori. ţ ce se ă cu musculatu-
ra ochilor. ă încep ă ă ă ţ ă o vreme ş apoi ţ
ţ ţ "du-te vino" este bun pentru orice tip de miopie
ş poate fi combinat ş cu alte ţ la fel de bune.
ă ce ţ ă ţ ţ probabil ă ş din spatele
ochilor au fost bine ţ ţ ţ ă nu ţ ş obli-
ci. ă ţ ţ ă ă doare ceva, ţ ă din exersat. ţ face acest
ţ în multe locuri, ă ă ă atrageţ prea ă ţ asupra
ă Cu cât gradul de miopie este mai mare, cu atât acest ţ
. este mai important.

118
Cititi din nou ă ă ochelari?
,
Prezbitismul, nevoia de ochelari de citit, ă o multime
de oameni, atunci când trec de patruzeci de ani. Primul semn pe 'care
îl ţ observa este dificultatea de a citi la ă ă Apoi ţ ob-
serva ă ă e greu ă ţ litere mici. S-ar putea ă ţ nevoie ă ţ
ţ textul din ce în ce mai departe, ă când ţ nu ă vor mai
fi de ajuns pentru a-l vedea.
Din ă ş ă ă ă ţ nevoie de ochelari
de citit, atunci când ţ de vârsta de patruzeci de ani. Ş multe ca-
zuri în care ţ nici ă nu au fost ţ - doar li s-a spus ă
ar trebui ă poarte ochelari cu lentile bifocale. Declinul vederii este
atât de liniar, încât s-au ă tabele corelând vederea în ţ de
vârsta unei persoane. La zece ani ţ o capacitate de focalizare de
circa 20 dioptrii. ă toate ş ă ţ pierde cam ă din
puterea ă de acomodare, ă la treizeci de ani, iar pe la pa-
truzeci ţ fi pierdut cam ă treimi. Oacomodare sau capacitate de
focalizare mai ă de 5 dioptrii se ă a fi deja prezbitism. La
vârsta de ş de ani se presupune ă puterea de focalizare este
practic ă ş în oftalmologie ă prezbitismul
ca fiind prezent la ţ oamenii în ă de peste cincizeci de ani. Din
fericire, acest lucru nu ă realitatea.
ă ă teorii principale, care ă ă explice prezbitis-
mul. Influentul omde ş ţ ă german Helmholtz (1866) sugera ă prez-
bitismul era cauzat de o ă a cristalinului, iar oftalmologul olan-
dez Donders (1864) atribuia prezbitismul unei ă a fibrelor ş
chilor cHiari care ţ cristalinul. Pe parcursul ultimilor o ă trei-
zeci ş cinci de ani, progres în domeniu a fost foarte mic. Drept ur-
mare, ş în ziua de azi ş ă ă cam ş ţ
119
_________Lea Angart _
ş nu ă lumea a ă de acord în ă ţ ă Cer-
ă Saladin ş (1975) au publicat olucrare în care au inves-
tigat ţ ş ciliari. Ei au descoperit ă de fapt, ş aces-
ta ă ă se contracte ş ă acomodare, sugerând astfel ă el
avea mai ă ţ ă ş putea fi contractat chiar ş mai mult. Tamm ş
colaboratorii (1992) au postulat ă ţ ş ciliari nu ar trebui
ă ă valoarea zero, ă la vârsta de o ă ă de ani.
Propria mea ţ ă privind prezbitismul ă face ă cred ă
acesta este foarte ş de corectat. Una dintre multele ş de suc-
ces, cu privire la eliminarea nevoii de ochelari de citit, este cea a unei
bune prietene, pe care am vizitat-o într-o ă în Illinois. Cu câteva
luni înainte, i s-a spus ă are nevoie de ochelari de citit, dar întrucât
urma ă ţ acolo un curs de Antrenarea Ochilor, nu s-a dus ă ş cum-
pere. De fapt, eu nu ş în acel moment ă are nevoie de ochelari.
S-a întâmplat ă lucrez cu ţ dintre prietenii ei, ni s-a ă ş ea
- ş ă în ziua de azi, ş perfect ă ă ochelari. Ceea ce trebuie
ă ţ este ă ă ş ţ privirea de la detalii foarte mici - ca de
exemplu litere ă - la litere mari ş ă ţ lucruri ş la dis-
ţ ă medie ş la ţ ă mare. Obiceiul acesta ă va ţ ochii
flexibili ş astfel ţ putea citi confortabil, un timp foarte îndelungat.
ă un alt exemplu despre cât de simplu se poate corecta prez-
bitismul. L-am invitat, în ă pe un prieten al unui profesor de of-
talmologie, care purta ochelari, ă ă cu profesorul, la ţ de ve-
dere pe care o ţ în ziua ă cu promisiunea ă îl voi în-
ă ţ ă ă ă ă ochelari. În ziua ă la seminar, l-am pus
ă ă progresivtexte scrise din ce în ce mai ă Spre uimirea
profesorului, prietenul ă a ş ă ă litere foarte mici, ă
numai zece minute. În anul ă profesorul a ă ă ş unui
grup de oftalmologi ă ţ pentru prezbitismpe care îl ă ţ
la seminar a avut ca rezultat ă cu ă la 50% a ă de
ochelari de citit. Un fapt interesant ă a fost ă pe durata anului în
care doctorul le ă ă ş ţ ţ de Antrenarea
Ochilor, ă acestora a crescut.
În timpul unui seminar de ă pe care l-am ţ în Cork, Ir-
landa, amcunoscut un ă irlandez de paisprezece ani, care purtase
120
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
lentile pozitive timp de mai bine de opt ar.! (mai mult de ă din
ţ ă I-am spus ă recordul mondial penti li a ă ţ ă ă ă ă
ochelari era de cincisprezece minute. ă voia, putea doborî recordul
ş urma ă ţ cazul ă la seminarele mele din întreaga lume.
A ş în doar zece minute, ă ţ de citire aunui scris din
ce în ce mai mic.
Ceea ce cred despre prezbitism este ă pe ă ă ce ă
nim, ş ş devin din ce în ce mai ţ flexibili. La patruzeci
ş cinci de ani, nu mai suntemla fel de agili ca la cincisprezece. Foarte
folositoare sunt ş ţ de tip Tai ehi pentru ochi. TehnicaA
ci
-
tirii progresive de litere din ce în ce mai mici este foarte ă In-
tr-un articol publicat în "Better Eyesight", în februarie 1922, William
H. Bates M.D., bunicul ă Ochilor, a scris o poveste interesan-
ă despre felul în care a descoperit leacul pentru prezbitism.
Calea lui Bates ă descoperirea leacului
pentru prezbitism
Dr. Bates scrie despre un incident care aavut loc prin 1912, când
un prieten i-a cerut ă ă o scrisoare. Bates a trebuit ă ă
ceva timp, ă ş ochelarii de citit.
"...Fiindu-mi prieten, ş permitea lucruri pe care ţ nu mi le-ar
fi spus. Printre cele mai ă lucruri pe care le-a rostit pe un ton
dur, sarcastic, dezagreabil, ă chiar, au fost: «Pretinzi ă ţ
vindeca oamenii ă ă ochelari; de ce nu te vindeci ş pe tine?» Nu
voi uita ă acele cuvinte. Ele m-au stimulat ă fac ceva. Am în-
cercat toate ă ţ prin concentrare, ă efort, ă
grea, ă devin capabil ă citesc. ziarul de aproape.
...Am consultat ş în ă neurologi de tot soiul ş
ţ ţ Unul dintre cei pe care i-am contactat - un medic care era
o autoritate în ă - a fost destul de ă ţ ca ă asculte
problema. În cât mai ţ cuvinte posibil, i-am explicat metoda sim-
ă prin care diagnosticam miopia cu ajutorul retinoscopului. A
El mi-a examinat ochii ş mi-a spus ă erau normali, dar cand fa·
ceamun efort ca ă ă la ţ ă mi-a spus ă ochii mi se concentrau
121
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
_____ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural _
Punctul de apropiere în ă
Pe ă ă ce ă ţ musculatura ă devine mai pu-
tin ă ş punctul vederii clare de aproape tinde ă oia în ă
Mai jos ţ o ă ă a punctului mediu de vedere ă
în raport cu vârsta.
ţ
40cm
35cm
20cm
14cm
10cm
7cm
123
Vârsta
50
Distanta ă de citire
,
40
30
20
10
amintesc ş negre, am ş din nou.
Cu cât încercam mai mult, cu atât mai ţ ş ş eram
amândoi ţ Am discutat problema ş am vorbit despre mai
multe lucruri ş dintr-o ă ă ă nici un efort, mi-am amintit ş
rile ş asta m-a ajutat ă citesc. Am continuat ă vorbim. De ce nu reu-
ş ă amintesc ş negre, atunci când ă ă atât
de mult? De ce îmi aminteam de ele, când nu încercam sau când ă
gândeam Ia altceva? Aici era problema. Eram amândoi foarte intere-
ţ ş în cele din ă mi-a trecut prin minte ă puteam ă amin-
tesc ş doar atunci când nu ă nici o ţ nici un efort.
Descoperisem ă o memorie ă se ţ ă ă efort - ş
nu altfel. Ş în plus, când memoria sau ţ sunt perfecte, la fel
este ş vederea."
Prezbitismul se ă stresului, nu vârstei. În ţ ă
ă stresul ş tensiunea sunt ă capacitatea de a citi ş de a
vedea de aproape revine.
pe distant1 de citire, deci era vorba despre miopie. Apoi, când pri-
veam scrisul ă aflat la ţ ă ş încercam ă citesc, mi-a spus
ă ochii mi se concentrau astfel încât, cu cât încercam mai mult ă ci-
tesc, cu atât mai departe îmi împingeam punctul de focalizare. Me-
dicul a fost foarte convins de ă fapte: efortul de a privi la
ţ ă provoca miopie, în vreme ce efortul de aprivi aproape provo-
ca prezbitism...
_________ LeoAngart _
Omul care m-a ajutat, în cele din ă ă ş - sau, mai de-
ă omul care a ă orice ca ă ă încurajeze - afost un preot epis-
copal din Brooklyn. ă programul meu de la birou, mergeam la el
ă Cu ajutorul retinoscopului, în timp ce ă eforturi pentru
a-mi concentra privirea asupra punctelor apropiate, el îmi spunea cum
ă descurcam. ă câteva ă ă sau luni, ă nu ă nici-
un progres.
Într-o ă priveam o ă de pe perete, care avea pete ne-
gre în diverse zone. Petele erau izbitor de negre. Observându-Ie, mi-am
imaginat ă erau ş întunecate ş ă în ele se ş oameni. Prie-
tenul meu mi-a spus ă ochii mei se ă acum asupra punctu-
lui de apropiere. Când am încercat ă citesc, ochii mi s-au focalizat din
nou ţ ă
In ţ mea, pe ă se afla o ă cu o ă ă care
avea pete de un negru intens. Mi-am imaginat ă acestea erau deschi-
derile de ş cu oameni care se ş în ele. Prietenul meu mi-a
spus ă ochii mi se ă pe punctul de apropiere; ş când am
privit un text, am putut ă citesc. Apoi am privit un ziar ş mi-am
amintit negrul perfect al ş mele imaginare, ş astfel ă
citesc perfect. Amdiscutat problema, pentru aafla ce provocase rezul-
tatul. Fusese un efort - sau ce anume? Am încercat ă amintesc din
nou ş negre, în timp ce priveam ziarul, dar memoria mea a ce-
dat. Nu puteam citi nimic. Prietenul m-a întrebat: ţ ş ş
rile?", ş i-am ă "Nu, nu ş ă mi le amintesc." "Ei bine",
mi-a spus el, "închide ochii ş ş ţ Ş când am deschis ochii
am ş ă citesc - pentru câteva momente. Când am încercat ă
Nas în nas cu ă
122
__________ LeoAngart _
Principiile ă Ochilor
pentru prezbitism
• ţ punctul de focalizare ă la circa cincisprezece cm
în ţ ochilor.
• ţ ş oculari, pentru ca ş ă se ă întin-
de ş contracta la capacitatea ă Asta se face cu ajutorul
unui ţ simplu, ce ă citirea ă de texte
scrise din ce în ce mai mic.
• ţ ă ochii ă ţ într-o varietate de surse de
ă
• Al patrulea principiu ă abilitatea ochilor de a se con-
centra pe un text.
Dintr-un punct de vedere al ă Ochilor, prezbitismul este
considerat afi rezultatul pierderii totale a ă ţ tonusului mus-
cular. Când ţ optsprezece ani, ţ dansa întreaga noapte ş
în ziua ă ţ ă ţ la ă sau la ş ă ă ă prea
mari probleme. ă la vârsta de patruzeci ş cinci de ani, ţ pierdut
oparte din acea flexibilitate ş ş nu mai au ş ţ Ace-
ş lucru se ă ş cu ochii. Prin urmare, pentru a ă ş ca-
pacitatea de aciti, trebuie ă ţ ş ă ţ ş ochi-
lor, pentru ca ş ă ş ă reveni la aria ă de acomodare
pentru citire.
Pentru a ă ă ă capacitatea ă de citit, trebuie ă fa-
ţ ş ţ simple. Acestea sunt create pentru a ă relaxa ochii
ş pentru a-i permite musculaturii acestora ă se ă în mod trep-
tat ş astfel, capacitatea de a citi ă ă În general, e bine ă exer-
ţ ă când ţ putea citi ş scrisul ă Astfel ţ putea citi
etichetele din supermarket, chiar ş când ţ fi ţ sau ă ţ
cartea de telefon la lumina lunii, ă ţ avea ă nevoie.
În prezent avem acces la iluminare ă ă ş patru
de ore pe zi, ş ă tindem ă nu ne mai folosim vederea pentru lumi-
na ă cum am fi ă ă nu am mai fi avut ă ă
noaptea. Ochii folosesc un set diferit de celule fotosensibile pentru de-
tectarea luminii slabe (celulele cu ş ţ ă de lumina ă
124
_____ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural _
toare ş im?ginile colorate (celulele cu conuri). M'l ă pentru antrena-
rea ă ţ a citi în diferite ţ de ilumin<ire, recomand exer-
sarea cu tot felul de tipuri de ă ă când ţ putea citi scrisul
ă la lumina unei singure ă Astfel ă ţ ş capa-
citatea de avedea bine, în orice ţ de ă
Vorbind despre ă cea mai ă ă de ă pe care
o ţ folosi pentru lucru sau citit sunt tuburile fluorescente. Lumi-
na ă produce, de obicei, un spectru luminos distorsionat.
De exemplu, lumina ă rece ă cea mai ă are ode-
ţ ă a culorilor ş ş albastru-violet - arie în care lumina ă
este ceamai ă De asemenea, lumina ă ă foar-
te ţ umbre. sunt importante pentru ochi, pentru detecta-
rea formei obiectelor. In plus, tuburile fluorescente ţ doar ă
tate dintre culori, în ţ cu lumina zilei ş tind ă fluctueze,
ţ astrel ochiul. Asta se ă mai ales în zonele unde furni-
zarea energiei electrice ă
ă ţ într-un mediu unde nu ţ decât ă fl,uores-
ă ă sugerez ă ă ţ o ă de ă cu bec incandescent
sau cu halogen. Lumina acesteia se va amesteca cu culorile emise de
tuburile fluorescente ş va produce un mediu mai bun pentru ochi.
ţ ţ foarte repede ţ Adesea a trebuit ă ţ seminare
în ă în care era doar ă ă Oamenii încep ă
dezvolte tensiuni oculare, ă doar câteva ore într-un asemenea me-
diu. În ţ ă cer mereu ca ă pentru seminare ă fie lu-
minate cu lumina ă a zilei. Nu este nimic mai bun decât aceas-
ta - ş nu ă nimic.
Energie ă ă
........-...-----------
ă ă de zi
1t .-.
... .....
Lungimea de ă in nm
125
__________LeoAngart _
o ă ă este ţ (abilitatea de a ă concentra
amândoi ochii în ş punct). Adesea, un ochi se va concentra pe
hârtie, în vreme ce ă se va concentra la câtiva centimetri în fata
, ,
sau în spatele hârtiei, ă ă ă ţ repede. În anumite cazuri,
oamenii au ceea ce se ş monoviziune, când ş folosesc un ochi
pentru citit ş pe ă pentru vederea la ţ ă Pentru a corecta
ţ în citirea la ţ ă folosim diagrame de ţ ă
care ă ă ochii ă unifice imaginile primite de ambii ochi, în-
tr-o imagine ă
ţ prezbitism?
ă ţ ovedere de citit de 20/20, atunci ar trebui ă ţ
citi ă rânduri, într-o ă ă de zi, folosind distan-
ţ ă
20/50 AbCdEfGhlj K13 5792468
20/40 AbCdEfGhIjK 13 5792 468
20/30 AbCdBfGhl j KI 3579246 8Vederea de citire s-ar ă ă fie ă în roajoril:\tea
ţ ş s-ar putea ă ţ ă ţ în ţ in care lumina este
20/25 AbCd EfG h 1JK) 35792468Vederea vi esle destul de buni. CII doar ofraC\lune sub oplim.
20/20 AbCdErGhljKl3S792468
Numerele din stânga sunt indicatorii Snellen. ţ ă ti-
pul de ă are omare ţ ă asupra ă ţ de aciti. În inte-
rior, seara, acuitatea ă pentru citire va ă cu un rând sau
ă În mod normal, ar trebui ă ţ vedea rândul de 20/20 cu cla.-
ritate, la circa ă cmîn ţ ochilor. Asta este acui· .
tatea ă ă pentru ă ţ ă ş de aproape. Co-
piii pot vedea acest text la circa zece cmîn ţ ochilor.
Cititul caracterelor mici
Dr. William H. Bates a ţ ă este imposibil ă se ă
un text cu litere foarte mici, ă ă relaxareasistemului vizual. Ca urma-
J71;
-- ă ne ă ă ţ vederea; în modnatural
----
re, citirea unui asemenea scris, contrar opiniei generale aduce mari
beneficii vederii. ,.
Pur ş simplu, ţ textul ă atât de aproape de ochi în-
cât ă nu ă fi citit. Desigur, ă ţ seama ă nu ţ citi de
ş ă ochii nici ă nu ă ă ă - ş se ă
ţ ş ţ alternativ ochii, pentru câteva secunde, în timp
ce ţ un scris ş ţ ce se ă
03.menll • ciror \-edere mcepe si cedeze 12. punctul de apropiere, sau care se aprop5e dl: ş ă ar trebuI si urmeze
remarcabil, in vârst1, pe care kmcunoscut. Luati °mostti de scris bute mlrunt ş ţ citeva ori pe ţ Ialumlna tiJel, 1
ţ d1Iente: tipuri de iluminat, aducind tatul din ce in ce mai :aproape de ochi, pini clnd ţ si-l ţ la odistlllti de dndsprezeceonsau lDJ1 -:
Sau luop UD ton tipirtt, pe are sf.! J<dU'"li prin li>IoeopieJo pinl la ro",. mic, li faoetl a«lajl luau. ţ ripa titiolDU DUJnI.! de D«OSiUrea de ,';.,..
ochelari ctt.irt ş aproape. dar ş de tolle celelalte problemecare acumlfi!aeazi atit de. des oamenii. :Satura nea si '"edmnawraJl cl1ri.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ă ă pentru citit
S-a efectuat un studiu, pentru a compara efectele vizuale ale di-
feritelor tipuri de ă asupra unei pagini ă Lumina ă
ă la ă de o ă ă ă ă aînregistrat nu mai pu-
ţ de omie trei sute de footcandle (o footcandle este luminaunei can-
dele la ţ de aprox. 33 de cm), iar în umbra de ă reflexia a
fost ă la o ă treizeci de footcandle.
În interior, la lumina unui bec reflector de 150 watt s-a înregis-
trat o ă treizeci de footcandle, ş citire ca aceea de ă într-o
zi ă Un bec de 60 watt, la ş ţ ă a înregistrat doar
ă candele, reflectate de ş ă Lumina ă a unui
bec de 300 watt, din tavan, a ă doar o ă ş ă Lu-
mina ă a înregistrat cam un sfert de ă Nu e de mi-
rare deci, ă lumina ă este atât de obositoare.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Citirea caracterelor mici
ţ ar trebui ă fie ă t cu pagina ă de lumi-
na zilei. Inainte de a citi textul de mai jos, ă ţ ă ochelarii de
citit ş ţ ă ochii, timp de câteva minute ă ce ţ acoperit
cu palmele. Apoi ţ pagina cu susul în jos ş ţ ă ţ
ţ albe dintre rânduri ş ă ă ţ ă fundalul este de un
alb ă asemenea luminii solare reflectate de ă sau ă ă
127
_____----LeD Angart __
ţ ş ş adânc.. ţ ă ţ ţ albe ca ş când
ţ citi. ţ ă la ş paginii. Acum ţ cartea cum·
trebuie ş ţ câte cuvinte sau paragrafe ţ citi.
Nu enevoie ă ţ fiecare paragraf - este ş text scris cu di-
ferite dimensiuni de litere. ţ acest ţ timp de cinci mi-
nute, ă când ţ putea citi ultimul paragraf. Asta ă ă ţ
la orice ţ ă mai ă decât lungimea ţ ţ observa mai
întâi ă toate cuvintele tind ă ă mai clare ş ă ţ - iar, în
final, întregul paragraf - se ă Pentru unii oameni, acest proces
este foarte rapid, dar ţ au nevoie ă exerseze de câteva ori, înainte
de a se relaxa destul pentru a le permite ochilor ă se adapteze. Este
vorba doar despre a explora posibilitatea de a dezvolta o mai mare
flexibilitate ş de a descoperi cum ţ ţ Eo întrebare care ă
ă nu? Cum ş ţ ă ş putea citi un scris atât de ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de
apropiere, sau care se apropie de ş ă prezbitis-
mului, ar trebui ă urmeze exemplul unui domn remarcabil, în
ă pe care l-am cunoscut. ţ o ă de scris foarte
ă ş ţ de câteva ori pe zi. ţ la lumina zilei,
apoi ţ cu diferite tipuri de iluminat, aducând textul
din ce în ce mai aproape de ochi, ă când ţ ă ţ la
o ţ ă de cincisprezece cmsau mai ţ Sau ţ un text
ă pe care ă ţ prin fotocopiere ă la foarte
mic, ş ţ ş lucru. ţ ă astfel nu numai de nece-
sitatea de a purta ochelari pentru citire ş lucrul de aproape,
dar ş de toate celelalte probleme care acum ă atât de
des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apro-
piere, sau care se apropie de ş ă prezbitismului, ar
trebui ă urmeze exemplul unui domn remarcabil, în ă pe
care l-am cunoscut. ţ o ă de scris foarte ă ş ţ
de câteva ori pe zi. ţ la lumina zilei, apoi ţ cu diferite
128
_____ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural
----
tipuri de iluminat, aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi,
ă când ţ ă ţ la o ţ ă de cincisprezece cm sau mai
ţ Sau ţ un text ă pe care ă ţ prin fotocopiere
ă la foarte mic, ş ţ ş lucru. ţ ă astfel nu numai
de necesitatea de a purta ochelari pentru citire ş lucrul de aproa-
pe, dar ş de toate celelalte probleme care acum ă atât de
des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apropiere,
sau care se apropie de ş ă prezbitismului, ar trebui ă ur-
meze exemplul unui domn remarcabil, în ă pe care l-am cunoscut.
ţ o ă de scris foarte ă ş ţ de câteva ori pe zi. ţ
la lumina zilei, apoi ţ cu diferite tipuri de iluminat, aducând tex-
tul din ce în ce mai aproape de ochi, ă când ţ ă ţ la o dis-
ţ ă de cincisprezece cm sau mai ţ Sau ţ un text ă pe care
ă ţ prin fotocopiere ă la foarte mic, ş ţ ş lucru.
ţ ă astfel nu numai de necesitatea de apurta ochelari pentru citire
ş lucrul de aproape, dar ş de toate celelalte probleme care acumafectea-
ă atât de des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apropiere, sau care
se apropie de ş ă prezbitismului, ar trebui ă urmeze exemplul
unui domn remarcabil, în ă pe care l-am cunoscut ţ o ă de scris
foarte ă ş ţ de câteva ori pe zi. ţ la lumina zilei, apoi ţ
cu diferite tipuri de iluminat, aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi,
ă când ţ ă ţ la o ţ ă de cincisprezece cm sau mai ţ Sau
ţ un text ă pe care ă ţ prin fotocopiere ă la foarte mic, ş
ţ ş lucru. ţ ă astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari
pentru citire ş lucrul de aproape, dar ş de toate celelalte probleme care acum
ă atât de des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apropiere, sau care se
apropie de ş ă prezbitlsmului, ar trebui ă urmeze exemplul unui domn re-
marcabil, în ă pe care l-amcunoscut ţ o ă de scris foarte ă ş ţ
de câteva ori pe zi. ţ la lumina zilei, apoi ţ cu diferite tipuri de iluminat,
aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi, ă când ţ ă ţ Ia o ţ ă
de dndsprezece cmsau mai ţ Sau ţ un text ă pe care ă ţ prin foto-
copiere ă la foarte mic, ş ţ ş lucru. ţ ă astfel nu numai de necesitatea
129
____________ LeoAngart _
de apurta ochelari pentru citire ş lucrul de aproape, dar ş de toate celelalte probleme
care alUm ă atât de des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apropiere, sau care se apropie de
ş ă prezbitismului, ar trebui ă urmeze exemplul unui domn remarcabil, în ă pe
care l-amcunoscut. ţ o ă de scris foarte ă ş ţ de câtevaori pe zi. ţ la lumi·
na zilei, apoi ţ cu diferite tipuri de iluminat, aducind textul din ce în ce mai aproape de ochi,
ă când ţ ă ţ la o ţ ă de cincisprezece cm sau mai ţ Sau ţ un text ă pe
care ă ţ prin fotocopiere ă la foarte mic, ş ţ ş lucru. ţ ă astfel nu numai
de necesitatea de a purta ochelari pentru citire ş lucrul de aproape, dar ş de toate celelalte prob-
leme care acum ă atât de des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă clari
Oamenii a ă vedere incepe ă cedeze la punctul de apropiere, sau care se apropie de ş
ă prezbitismului, ar trebui ă urmeze exemplul unui domn remarcabil, in ă pe care l·am cunoscut. ţ
O ă de scris foarte mârunt ş ţ de câteva ori pe ţ la lumina zllei, apoi ţ cu diferite tipuri
de iluminat, aducând textul din ce in ce mai aproape de ochi, ă când ţ ă ţ la o ţ ă de cinci-
sprezece cmsau mai ţ Sau ţ un text ă pe care ă ţ prinfotocopiere ă la foarte mic, ş ţ
ş lucru. ţ ă astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire ş lucrul de aproape, dar ş
de toate celelalte probleme care acum ă atât de des oamenii. Natura vrea ă ţ vedere ă ă
Oamenii a ă vedere începe ă cedeze la punctul de apropiere, sau care se apropie de ş ă prezbltismu·
lui, ar trebui ă urmeze exemplul unui domn remarcabil, în ă pe care l-am cuooscut. ţ o ă de scris foarte ă ş
ţ de câteva ori pe zi. ţ la lumina zilei, apoi incercap cu diferite tipuri de Iluminat. adudînd t""'lU1 din ce in ce mal aproape
de ochi, ă dînd putep ă dtip la o ţ ă de dndsprezece cm sau mal pupa. Sau luap un ă pe care ă reducep prin
fotocopiere ă la foarte mic, ş facep ş lucru. Vep ă astfel nu numal de necesitatea de apurtaochelari pentru dUre ş lucrul
de aproape, dar ş de toate celelalte probleme care acum ă atât de des oamenti. Natura vrea ă avep vedere ă ă
felicit1rl! ă ţ citi acest text conilrtabil, atât la lumina ziJei cât ş la lumini artifldali, înseamni ă ţ o ..'edere de aproape de 20/20.
Pentru a vi plstn vederea de aproape. e ne\'Oie si un text scris ca acesta, sau cu lItere mai mici, mica.r de câteva ori in fiecare lunii. ţ un ten care vi
intereseazi ş ş ţ pânila un scris de asemenea dimensiuni Apoi lumini ş ă ş apoi doar la o lumânare. ţ ă ţ Ull pahar de vin ca
recompensil. Când ţ la cel mal slab grad posibil de iluminat Yl antrenati sistemul \"lzual ă ţ comod in. ţ de lumini ă AaJm mergeti ş
g<1siti cel mai intunecat loc dinincipere ş ţ arest text din DaU. Qlma mers? Acum ţ asta camodati pe ă ă ş vedereavoa.stn1 va fi perrecta pen-
tru ţ
OICI pulq1 dtl 1I:t51le:rt la Iumim1iIe1, nep Ovedere deaproape perfeaL WI,Ior\UIeIOIlllelillot poIcillll;'.e$t tQt doar II ţ Sol YiJutlJlal ClpldWclde

ă pas este ă ţ ă este vreo ţ ă între cei
doi ochi. ţ unul din paragrafele scrise ă pe care ă ţ
citi comod. ţ ochiul stâng. ă trebuie ă ţ cartea, în-
ă ă ă ţ între ochi. Acum ţ ochiul ş ţ
din nou textul. Din nou, ă trebuie ă ţ cartea, ă ţ
Pentru echilibrarea ţ de citire dintre cei doi ochi, închi-
ţ ochiul care ş la o ţ ă mai ă ţ cartea ă la
punctul unde ochiul care ş mai departe poate citi textul cu clari-
tate. Pentru aîncuraja ochiul ă se adapteze, ţ ă ţ cartea
doar ţ mai aproape, ă unde textul devine ţ ş Ochiul va
încerca acum ă se adapteze la ş ţ ă ş în majoritatea ca-
130
_ ă ne ă ă vederea, în modnatural
-----
zurilor, va ş ş ă ofacil ţ aceste ş ă înainte ş î1'!apoi,
ă când ochii pot citi la ş nivel.
În cele din ă ă ţ antrena ochii ă ă într-o varieta-
te cât mai mare de conditii de iluminat. în lumina ă azilei
, ,
celulele cu conuri sunt active ş ă ă ovedere extrem de ă În
ă ă ă veti avea nevoie ă folositi mai mult celulele cu basto-
, ,
ş care sunt mai sensibile la ă Trecerea de la un tip de celule
la ă se face în mod natural ş ţ capacitatea de aciti texte scri-
se ă în ţ slabe de ă Asta e ca ş cum ţ citi cartea
de telefon la lumina lunii, ă cum spuneam mai înainte. Antrena-
ţ ă ochii ă ă citi cu ş ţ ă meniuri multicolore, în restaurante
slab luminate.
Când ţ citi confortabil paragraful de mai sus, în ţ de
ă ă ţ ă ţ ş în ă din ce în ce mai ă
ţ în ă ş ţ cum vi se ă capacitatea de a citi.
ţ ă ă ţ diferite nivele de ă ă când ţ putea citi
texte cu litere mici, la doar olumânare.
ţ citirii ş
Scopul acestui ţ este ă dezvolte flexibilitatea între
punctul de apropiere ş cel de ţ ă ş ă ă puterea de focali-
zare. El mai ă ş capacitatea de a citi cu ş ţ ă
1. ă ţ o carte sau o ă ă ă cu multe ţ albe între
rânduri ş cu caractere care ă ă ş ţ ş când ţ
ţ pagina în ţ ă
2. ţ pagina cu susul în jos, ca ă nu ţ citi textul.
3. ţ cu ochii încet pe margini, de câteva ori, privindu-Ie ca
ş cum ţ face-o din spatele capului.
4. Acum ţ ă puncte în ţ de sus ale paginii, ş un
altul, cum ar fi ocutie de ş ţ la ţ ă în ă
5. ţ ă ochii de la ă la cutie - ş invers.
6. Apoi, ţ ţ albe dintre rânduri, mergând în jos pe
ă ca ş cum ţ citi. Pe la ă traseului s-ar putea
131
_________ Leo Angart _
ă vi se ă ă totul este mai clar, dar nu ă ţ pentru
claritate, ci ţ
7. Când ţ jos, ţ textul cumtrebuie ş ţ de-a
lungul ţ alb de sub primul rând ă
8. ţ ochii acum ş din memorie ţ un alb imaginar,
în ţ de sub primul rând ă într-un sens ş în ă
9. ţ ochii ş ţ ţ de sub primele rânduri,
ă ă sunt ă precum ă în lumi-
na soarelui. ţ asta de câteva ori, închizând ş deschi-
zândochii.
10. Acum ţ cu privireaînainte ş înapoi peste rânduri, ă ă
ă ţ
11. ţ în ă ţ apoi ţ ă la ă Negrul
scrisului va ă mai negru, iar albul ţ va ă mai
alb decât ţ ă ă înainte. Cuvintele vor ş în
ţ ă cu claritate.
ţ acestui ţ cincisprezece minute pe zi. În ă ă
mânile care vor urma, ţ treptat dimensiunea textului ă cu
care ţ ă când ţ putea citi cu ş ţ ă text ă mirunt
Exercitiul cercului
,
Acest ţ ă ţ ă ă ă ţ la ă ş de ş
care, ă cu ş pentru focalizare. De obicei, când ş
de ş a privirii sunt ţ de tonus, ă ţ concentra auto-
mat mai mult ş punctul de apropiere va fi împins dincolo de pagina
pe care o ţ Asta poate conduce la prezbitism sau astigmatism.
ş ţ ă ă din carte, astfel încât cercurile ă fie
foarte aproape de ochi. Cercurile din stânga ş dreapta vor pluti îm-
ă formând oimagine 3Dîn centru. Cercul interior ş acum
deasupra cercului exterior, asemenea unui tort cu mai multe etaje.
Cuvântul SEEING ş deasupra ş ţ vedea ă cuvinte, unul
deasupra altuia.
ă ţ "R"-ul ş "L"-ul, ă ă fuziunea nu este com-
ă Alinierea ă ă cuvântul SEEING în ă rânduri, per-
132
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
fect ll,liniate unul peste ă Nu se vedp. nici un R" ş nici un L"
" )) .
ă imaginea ş ă ţ încet cartea, ă când ajunge la o
lungime de ţ Ar trebui ă ţ ă fuziunea ş imaginea în per-
ă focalizare la toate ţ de la cincisprezece cm ş ă la
lungimea unui ţ Apoi ţ în ă parte - ş din nou înapoi. Ar
trebui ă ţ fuziona la loc imaginile, în mod instantaneu. ţ
timp de câteva minute o ă ş în mod frecvent, ă când ţ ţ
imaginea. ă ţ ă ş ochilor ă dor, atunci ţ ă în-
ă ă le ă flexibilitatea, ş ă trebuie ă fim blânzi cu ei.
Ţ ţ diagrama la ţ ă de citit ş ţ ă ş
ţ pagina în cercuri, în sensul acelor de ceasornic, ă progresiv
cercuri din ce în ce mai mari. ţ ş lucru ş în sensul invers
acelor de ceasornic. Asta ă va antrena capacitatea de a ţ fuzi-
unea pe întreaga pagina ă
•. .......·.·.·N•
... @@
În cele din ă ar trebui ă ţ ţ fuziunea ă de
aproape, ă la o lungime de ţ ş de asemenea, ă ţ privi în
ă parte, la ceva aflat la ţ ă ş apoi ă ţ ş ă ţ ţ ins-
tantaneu imaginea perfect ă Din momentul în care ţ
face asta, ţ ă ţ ţ la acest ţ ţ
ă ce ar trebui ă ţ
133
VEDEREA LA Ă
,
Hipermetropia
Hipermetropia este o ă ş ă la copiii mici. ş cumsu-
ă ş numele, vederea este ă dar ă ţ efectuate de
aproape ă disconfort. ă ne ă faptul ă majorita-
tea copiilor au camodioptrie de hipermetropie. ş procesul natu-
ral al ş ă vederea ş doar 10% din copii mai au hi-
permetropie, în timpul anilor de ş ă
Hipermetropia afost ă cititului ş problemelor de ă ţ ă
ă De exemplu, în 1989 Rosner ş Rosner au comparat caracteristi-
cile vizuale ale copiilor care aveau ă ţ la ş ă În mod surprin-
ă au descoperit ă 54% dintre ei aveau hipermetropie. Analizând
copiii care mergeau bine cu ş au descoperit ă mai mult de ă
tate erau miopi ş 16% ţ Într-un studiu ulterior, efectuat în
1989, Rosner ş Garber au analizat ş sute zece copii ş cu vâr-
stele cuprinse între ş ş doisprezece ani. S-au descoperit ă ţ
semnificative vizuale la 82% dintre copiii cu hipermetropie, în vreme
ce doar 14%dintre copiii miopi aveau probleme.
Problemele de citire asociate hipermetropiei sunt atribuite, în
general, ă care conduce la efort mintal în timpul cititu-
!ui. În ţ ă copiii tind ă evite ă activitate cât pot de mult.
In plus, punctul de ţ ă de apropiere este suprasolicitat.
Esimplu ă ne ă modul în care problemele de vedere
ş ă ţ merg ă în ă ă ţ de ă ţ se ă siste-
mic cu multe alte aspecte ale ţ de copil.
Ofta1mologii au ă tipuri principale de abordare ahipermetro-
piei la copii. Unii dintre ei prescriu lentile pozitive, pentru aelibera ten-
siunea ă ş ă ă hipermetropia ă poate
134
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
conduce la ă ţ binoculare, asemenea ambliopiei sau strabismului
(Ingram ş col., 1986). ă curent ă folosirea lentilelor,
chiar ş în cazul erorilor de ţ de ă la +7 dioptrii (Raab 1982).
Motivul este acela ă abilitatea copiilor de ş concentra ochii este cu
mult mai mare ţ ă de ceea ce trebuie pentru a trata hipermetropia.
Evident ă asta ă o ă pentru ă ţ întrucât un
doctor va spune: "Nu ţ ochelari", în vreme ce un altul va spune:
ă nu ţ ochelari, atunci se va ă asta ş asta". Emai
bine ă nu se prescrie lentile pozitive, ă când un copil nu demons-
ă ă are "nevoie" de ele. ş copii nu au ă ţ în aciti la ta-
ă dar când citesc de aproape ă tensiune ă dureri de
incapacitate de concentrare pe termen mai lung, ş chiar proble-
me de comportament. v
Hipermetropia este ă de prezbitism, care se dezvolta
ă cu ă Prezbitismul ş face ţ în mod ş
pe la vârsta de patruzeci de ani. Din punctul de al ă
Ochilor, se pot folosi ţ care ă dezvolte capaCItatea de
zare în apropiere a ochiului. Este doar un ţ muscular, care da
rezultate excelente.
Principiile ă Ochilor pentru hipermetropie
• ţ întregul sistemvizual.
• ţ ă ă punctul de vedere ă de nu e mai

.. , .. .'. . departe ochi.
.
..f;. :...... .> .. .... • ţ texte cu scns marunt.
1'1' Sunt multe moduri în care ă ţ rela-
xa uchil. Atât de simplul ţ cu palmele"
\,.".... ..... al dr. Bates este un mod excelent pentru ş
\ \uli· ceva. Pur ş simplu, ţ ă palmele ca într-o
II \ ,J zi ă de ă Când palmele s-au
\\/ ! zit, ţ peste ochii ş Mâinile tr:bUle
Punctul normal ş în ş fel, încât doar palmele aco-
\ I pere ochii. Degetele nu au mare ă
\ li palmelor ş ţ de polantate dmtre
Punctul de hipermelropic mâini ş ochi ă relaxarea acestora.
este m:iî departe
135
_________LeoAngart _
Un alt mod excelent de relaxare a ochilor - ş poate ş de redu-
cere a ridurilor din jurul lor - este ş de ţ de ceai pe
pleoapele închise. Temperatura lor trebuie ă fie ă ţ ă Ceaiul de
ş ţ este oalegere ă pentru ă ă ă are proprie-
ă ţ calmante.
Alternarea prosoapelor calde ş reci peste ochii ş este un
alt mod eficient de a-i relaxa. Când ţ pe ţ lungi, ţ
rele de zbor ă vor oferi prosoape calde, când este momentul ă ă
ţ ş unui prosop cald pe ochii ş ă ă oboseala.
Prosopul rece ă ţ ă la fel cum ar face-o
un ş rece ă ă ţ asta de câteva ori ş ţ ţ o ă
vitalitate în ochi.
ţ ă ă în cazul hipermetropiei, deja ţ capacitatea
de a ă concentra de aproape, ş ă trebuie doar ă ă ţ aceas-
ă abilitate. ţ de orice ocazie în timpul zilei, pentru a analiza
cel mai mic detaliu pe care îl ţ de la cea mai ă ţ ă posi-
ă Când cu copii, le spun ă ă ş ă ă în ochii
furnicilor. ţ structura ă a unui perete, liniile unui copac
etc. Scopul este acela de a ă exersa abilitatea de concentrare de
aproape, pentru ca aceasta ă nu mai necesite atât efort. Veti desco-
,
peri ă ă câteva zile de asemenea ţ ţ citi pentru pe-
rioade mai lungi, ă ă ă mai ţ ţ disconfort.
Dr. William Bates, bunicul ă Ochilor, ţ ă ă
ţ în mod regulat citirea de texte scrise cu litere mici, atunci ă
ţ ţ vederea ă ă Când ţ citi scrisul ă
ă ţ în mod perfect vederea în pata ă ă ş este im-
posibil ă ă ţ ochii.
ă ş paragraf, scris de data asta cu caractere cu dimensi-
unea de 3puncte.
DT. William bulllculAnt=.lril OdlfIor, S1lS\fnea d cl.td ewsapÎlIIllOd roguIat citimde lut< ""'"cu liIere mId, tllIJIcI vi ''li menllne
'-.de'eadalt _ Qad put<\letllsaiollmirwlt, vi.,losiPÎlIIllOd per"" _ÎlI pwgalbealwunJili .... imposlblI si visupnsl>
lidt'llodlJl.
Cititi-Ila lumina ă a zilei. Cum ă simtiti când cititi un scris
, , , ,
atât de ă Cât de aproape ţ ă ţ cu claritate?
136
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ţ citirea la ţ ă cât mai ă de ochi. Punctul normal
de claritate al vederii de aproape ar trebui ă fie cam pe la cincispre-
zece cmde ochi. ş ţ materialul de citit înainte ş înapoi, pentru ca
ochii ă ă ă refocalizeze, la ţ ă din ce în ce mai ă
De fapt, cu ajutorul acestei ş ă simple de trombon, ă ţ
abilitatea de a citi mai de aproape.
ţ observa ă ă ţ aproape imediat.
ţ ă ţ acest ţ ă când ă este foarte
simplu ă ă ţ la ţ ă ă ş ă ţ astfel, pentru
perioade mari de timp.
Ulterior, ţ face aceste ţ doar din când în când, pentru
a ă ţ focalizarea de aproape.
137
Coordonarea ochilor
ţ
Privirea persoanelor care au vedere ă ă se îndreap-
ă spre ş converge la obiectul de interes. Asta ă ă ochii se ro-
tesc ş astfel încât pata ă acolo unde vederea este cea mai
ă ă se îndrepte direct spre lucrul la care ţ Termenul medi-
cal pentru acest lucru ţ de ţ ţ remarcat probabil
cum ochii se ă spre interior, atunci când cineva se ă la un lu-
cru de foarte aproape - de exemplu, când ă ţ în ac. Ochii se în-
torc automat, pentru a ţ acul ş ţ în focalizare ă Pe de
ă parte, când cineva ş un peisaj, ochii par ă ă aproa-
pe drept înainte. Ochii pot privi un schior care ă pe coasta unui
munte ş ă ţ ă ă imaginea sa, în timp ce fundalul trece
pe ă ea.
Cu o ţ ă ă ţ adâncimea de
câmp ş ţ lumea tridimensional. Creierul ş automat
imaginea ă de ochiul stâng, cu cea ă de ochiul drept,
într-o ţ ă Ş ţ în mod instantaneu, unde sunt
localizate lucrurile. O ţ ă a adâncimii de câmp este foarte
ă ă ţ jocuri în care trebuie ă ţ mingea. ă
nu ţ o ţ ă ă eposibil ă ţ ş punctul în care
va ă mingea. Fie ţ încerca ă o ţ prea devreme, fie min-
gea va trece peste capul vostru. De obicei, lipsa de ţ ă sau
stereoviziunea nu ă cititul. Persoanele cu monoviziune, care
folosesc doar un ochi, ă moduri alternative de aproximare a
ţ judecând ă dimensiunea lucrurilor, de exemplu.
Se crede ă viziunea ă se ă începând cu vârs-
ta de patru luni ş este complet ă în jurul vârstei de opt ani.
• ţ este ş ă a ambilor ochi, în ţ opuse,
pentru a ţ sau a ţ ovedere ă n. tr.
138
_____ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural
----
În general, se presupul1e ă
întregul sistem vizual este complet
dezvoltat în jurul vârstei de opt ani.
Problemele severe de conver-
ţ ă se ă atunci când unul
dintre ochi se întoarce spre interior,
ca în esotropie, sau spre exterior, ca
în exotropie. ă ţ mai este ă sub numele de stra-
bism. Când imaginea ă de un ochi ă linia ă a
retinei, acest lucru ţ ă ca un detonator ş creierul ă
imaginile percepute de acel ochi, pentru aevita dubla vedere - diplopia.
Pentru a ilustra acest fenomen, ţ un lucru de la ţ ă
Acum, ţ degetul ă ă între voi ş obiect. Câte degete ţ
ţ degetul - ce s-a întâmplat cu obiectul la care ă ţ Când
ţ un lucru de la ţ ă tot ce se ă între ochi ş acel lucru va
ă dublu, pentru ă ochii converg ă (se ă spre) un
obiect aflat la o mai mare ţ ă Prim-planul va fi ş defocalizat.
ţ ă poate degenera încet. Acest lucru se pe-
trece cu ă foarte ă ş probabil ă nu ţ observa, ă când nu
ţ face un control al ochilor. Problemele de ţ ă ă adesea
un rol în starea vederii oamenilor. ă ochii converg în ţ ă
ţ mai în ţ obiectului pe care ţ ă ţ atunci ţ de
ţ ă iar vederea va fi ă - mai ales în ă
ă În medii unde pupilele sunt dilatate larg, adâncimea ă de
câmp va fi ă În ă ă pupilele vor fi foarte mici,
iar adâncimea de câmp va fi foarte mare, rezultând o imagine mai
ă Lumea va ă mult mai ă într'O zi ă de ă
Principiile de ă pentru corectarea ţ
• ţ ţ sforii, pentru a afla ă ţ probleme
de ţ ă
• ţ mutarea punctului de ţ ă în punctul de
ţ Acest lucru se face pentru corectarea ţ
care se petrece înainte sau ă obiectul la care ă ţ .
• ţ ă ţ ţ ă atât de aproape, cât ş la dis-
ţ ă
139
140
V
!\
Y
1\
A
Alinierea punctului de fuziune este ş ă Pur ş simplu, mu-
ţ agrafa mai sau mai departe, ă când coincide cu încru-
ş "X"-ului crucii. In unele cazuri oamenii ă un "V", iar ţ mai
mult un "A". Unii oameni ă fenomenul ca pe un "Y". Oricare dinvari-
ante este ă atâta vreme cât punctul de ţ ă trece direct
prin ă Când agrafa se ă în punctul de fuziune, ţ ă o
ş ţ înainte ş înapoi, ţ punctul de fuziune prin
ă ă ş ţ agrafa încet, creierul va începe ă ă
alinieze ochii, astfel încât ş ă ă ă exact ceea
ce vreti ă vedeti. Asta este orecalibrare ş creierul va începe
ă ă ă perfect vederea, în mod automat.
Tot ce îi trebuie ţ este un punct de ţ ă ş ea
va face automat ă în locul vostru. ţ acest exer-
ţ timp de câteva minute, cam de zece ori pe zi, ă când
ţ ş cu ş ţ ă centrul "X"-ului, oriunde pe ă
ă când ţ privi în ă parte, ş apoi la loc, ş ă ă ţ
crucea trecând tot prin ă Atunci ţ terminat ţ
ş ţ ţ ă ă Conform ţ mele,
care corespunde descoperirilor, ă ajustare se instalea-
Posibilele imagini pe care le ţ vedea ă destul de repede ş este
nctul din cantru ă ă chiar prin ă ă ă sugereaza o
ţ ă de peste 85%.
141
ţ ş citirea
Întâlnesc adesea oameni care ă de prezbitism (nevoia de
ochelari de citit), în cazul ă ţ este o mare pa!te a
blemei. Dintr-un motiv sau altul, ochii ă odificultate 1ll a se 1ll-
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Ce e de ă
. În unele cazuri, ş exteriori ai <'chilor sunt prea ţ ş re-
ă ă le ă ochilor ă se ş spre i.11terior. ă ş stau lu-
crurile, atunci ţ ă la deget, în timp ce îl ţ de
la o lungime de ţ ă la atingerea nasului. Când ţ ceva de
foarte aproape, ochii se ă spre nas.

, o
o
• OI:'"
_________LeoAngart ---
Din punctul ele vedere al ă Ochilor, ţ este
foarte simplu de corectat, folosind o ă ca instrument de verifi-
care. Folosim o iluzie ă ce are loc atunci când ţ de-a lungul
unei sfori, cu ambii ochi ş ă ţ ţ ă ă
ţ vedea o cruce ă cu centrul în obiectul la care ă ţ
Centrul crucii este locul unde ă ţ ţ pe ă
Cum ă ă testati coordonarea ochilor
,
Fuziunea este unul dintre cele mai simple lucruri de verificat ş
corectat. ţ o ă cu lungimea cam cât ţ deschise (cam
1,25 m). ţ sfoara de ă unui scaun, sau de mânerul unei ş
Apoi ă trebuie o ă pe care ă o ţ în sus ş în jos pe ă
1. ţ ă liber al sforii lipit de vârful nasului, astfel în-
cât sfoara ă stea ă
2. ţ agrafa pe ă undeva la mijloc.
3. Când ţ agrafa, ar trebui ă ţ ă linii ă tre-
când direct prin ă ă ţ crucea în ţ agrafei, atunci ţ
ţ ă ă ţ crucea ă ă atunci ţ supra-
ţ ă Asta ă ă ochii se ă prea departe. ă ţ
doar o ă atunci unul dintre ochi are imaginea ă Cre-
ierul ş doar o imagine ş ă ochiul afectat - ţ
doar un ochi. Orice aliniere ă contribuie la problemele de ve-
dere ş face ca imaginea ă ă ţ ş ă
__ LeoAngart__---;__---
toarce spre interior. ş exterior al ochiului este prea strâns.
Poate pentru ă mama lor le-a spus, când erau copii, ă nu ă
ş De fapt, pentru a citi cum trebuie, ochii au nevoie ă se ă
ă ă ă cu câteva grade. ă nu fac asta, atunci punc-
tul de apropiere al vederii clare se va ă din ce în ce mai mult
ş ţ dezvolta prezbitism.
ţ poate fi ă optic, cu elemente prismatice. O
ă aduce mereu ă ă baza prismei - ş astfel ă
ţ Dezavantajul terapiei cu prisme este ă foarte repede, de-
vine prea greoaie. De asemenea, o ă poate compensa aria de di-
ţ ă ă la anumite limite. Prismele sunt folosite mai ales pen-
tru tratarea strabismului. Desigur ă prisma nu va face nimic pentru
problema ţ existente.
ţ pentru ţ ă
Acest ţ este destinat ă unei ţ per-
fecte. ţ o ă ş ă ţ doi metri. Apoi ţ noduri din zece
în zece cm, de-a lungul sforii. Pentru ascoate nodurile în ţ ă col-
ţ cu diferite culori. Sau ţ lega bile colorate sau inele mici de
plastic. Pot fi folosite ş agrafe.
Pentru a efectua acest ţ ţ un ă al sforii de mâ-
nerul unei ş sau de ă unui scaun. ţ ă liber al sforii
pe vârful nasului. Ţ ţ sfoara ă ş ţ în lungul ei. ţ vedea
un "X" centrat în fiecare nod la care ă ţ ţ ă ţ de la
, un nod la altul ş ţ cum"X"-ul contin-
. " ti ă ă se ş ţ ţ privind la al
.... .', J ţ ", doIlea nod, al treilea nod, etc. De asemenea,
:.. • ţ în ă parte ş apoi ă ţ "X"-ul
.". instantaneu. ş ţ ă ă ţ "X"-ul,
.'. ă ce ţ în sus, în jos ş lateral. ţ
acest ţ de cinci ori pe zi, ă când
ţ ă ţ ă ă efort - ş atunci înseam-
ă ă ţ ţ ă ă


142
8trabismul
Ochiul divergent
Strabismul este ţ în care unul dintre ochi este întors în-
tr-o ţ ă decât cea a ochiului folosit la vedere. ţ
poate fi spre centru ş se ş esotropie (de la grecescul "ese", în-
semnând interior). ş ţ interiori sunt prea ţ ă
cind astfel ochiul prea mult spre interior. Asta se ă camîn 50%
dintre cazuri. Când ochiul se întoarce spre exterior, fenomenul se nu-
ş exotropie (de la grecescul "exo", însemnând exterior). Diver-
ţ poate fi de la ş ă ş aproape ă la foarte ă
caz în care pupila este aproape ă în ţ ochiului. ţ
poate ă ş în sus, ş atunci e ă hiperforie (de la grecescul
"hyper", însemnând deasupra), sau în jos, ş atunci e ă hipoforie
(de la grecescul "hypo", însemnând jos). Strabismul este prezent, de
obicei, de la o ă foarte ă dar se poate dezvolta ş la ţ
ă dublei viziuni divergente care ă încordare, cre-
ierul ş imaginea ochiului divergent creând ambliopie. Din cau-
za asta, strabismul ş ambliopia sunt asociate.
Mai ă un tip de strabism cunoscut ca heteroforie, care este
devierea ţ ă sub control de ţ ă ţ observa la
unii oameni o ş ă ţ ă mai ales când sunt ţ în gân-
duri. ş când se ă asupra unei persoane sau asupra
unui obiect de interes, ochii sunt perfect ţ .
Cauza strabismului nu este ă în prezent. Abordarea ş
ă este mai întâi tratareaambliopiei, ă este ă Strabismul în
sine poate fi tratat prin inserarea de prisme în ochelari, pentru corec-
tarea ţ ş ă o ă a ţ ce poate fi ă
(prisme cu maxim 5 dioptrii) înainte ca ochelarii ă ă prea grei.
143
Unghi
lSappa
pozitiv
145
I '
.,
- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
ă alte câteva ş ţ ochii ei ţ normal ş priveau în
ţ diferite doar ă începea ă ă
Un alt caz este cel al unei doamne care dezvoltase strabism la
ochiul drept, care începea ă ă în ă (exotropie). Asta s-a întâm-
plat la ă vreme ă ce a trebuit ă se mute din ă Cred ă stre-
sul este cel care a ă ca ochiul ei ă se deplaseze. Vizitase mai ţ
oftalmologi ş ţ îi ă ă doar ţ putea ă rezolve pro-
blema. Doamna participase la unul dintre seminarele mele de Antre-
narea Ochilor, cu un an înainte, ş s-a gândit ă s-ar putea ă ş ă
folosind ă naturale. ş nu ş exact ce ă ă Am ă
ţ ş pe ea ţ
fluturelui, menit ă ajute
la coordonarea celor doi
ochi. În mod uimitor,
ă ce a efectuat acest
ţ de câteva ori,
ochii au început ă i se
coordoneze în mod nor-
mal. Acesta a fost un caz
în care ţ ochi-
lor nu se stabilise cu fer-
mitate. Creierul uman în-
4>
\ ţ ă uluitor de repede.
, . o' o o . În majoritatea ca-
ftj-
... "r.fl!i. '. zurilor, strabismul ă
punde minunat la exer-
ţ de Antrenare a
Ochilor. Evident ă este
mai bine ă ţ exerci-
ţ ă cu altci-
neva, pentru ă nu ţ
ă ţ ş ă ă ş ve-
o
,o. o" • '\ ţ ochii în ş timp.
4" f o 0-'
.. ""/"',
144
_________ LeoAngart _
Uneori sunt fol0site Lentilele Fresnel, pentru ă sunt mai ş ş pot
fi create pentru corectarea unui grad mai mare de ţ ă
Corectarea ţ cu instrumente optice nu face prea multe
pentru cauza generatoare. Unghiul prismei ă ţ imaginii, ast-
fel încât creierul ă o ă ca fiind în aria de ţ ă Dar în
momentul în care ă ţ prismele, ţ din nou strabism.
Chirurgia este o ă ţ ă adesea de oftalmo-
logi, întrucât ă ţ ochiului, ş ă ţ ă
este ă ă ţ ă ş vederea nu este mereu ă ă ţ ă atunci
când ă sau ţ ă ş ochiului. În orice caz, chirur-
gia ar trebui ă în considerare, doar când toate celelalte ţ au
fost eliminate.
Oftalmologul WilliamH. Bates M.D. (1920) concluziona ă strabis-
mul era cauzat nu de ţ ş ci de încordare. În ă ţ ă
considera ă nu enicio ţ ă între miopie, prezbitismş astigmatism.
Toate erau probleme ţ ce ă ă Ochilor.
De obicei, strabismul este o ă ce ă copiii. To-
ş ă ş cazuri de ţ În multe ţ persoana a mers pe la
o ţ de doctori. Adesea tratamentul ţ nu duce ă
ci doar induce mai ă frustrare celor ţ
Conform ţ mele, copiii ă foarte repede la An-
trenarea Ochilor ş sunt foarte ş ţ ă nu mai trebuie ă poarte
ceva pe ochi, sau ă urmeze tratamente incomode. ă caz se
ă la o ţ ă de ă ani, care a fost la mai ţ medici. Atunci
când am cunoscut-o eu, purta lentile bifocale. Vederea la ţ ă era
destul de ă dar problema ei eravederea obiectelor la ţ me-
dii ş scurte. Doctorii ă ţ dar ă ţ ezitau, mai
ales când ş dat seama ă ş de succes nu erau prea mari.
Mai întâi am ă ţ ţ fluturelui, care ă
ochiul deplasat ă lucreze ă de ochiul normal. Fata a ă
foarte bine, pentru ă în ziua ă a intrat în clasa de Antrena-
rea Ochilor ca o ă ţ ă Nu purtase ochelari aproape întreaga
zi ş acum putea ă ş ă privirea asupra obiectelor apropiate
ş putea ă ă crucea ă de pe ă ceea ce indica faptul ă
ambii ochi lucrau ş convergeau ă obiectele pe care voia ă le ă
_________LeoAngart _
Testarea strabisml'lui
ă ă teste simple, prin care se poate determina gradul ş
tipul de strabism. În primul se ş o ă de forma unui sti-
lou, ţ ă la ţ ă la nivelul ochilor. ţ lurrJnaîn ochi, pen-
tru avedea pata de ă pe cornee. La ochii normali, pata se va afla
exact în centrul pupilei negre. Cu cât ochii diverg mai mult, cu atât e
mai mare gradul de strabism. ă ochiul se întoarce spre interior,
este esotropie. ă ochiul se întoarce spre exterior, este exotropie.
Întoarcerea în sus este hipertropie, iar întoarcerea în jos este hi-
potropie. ţ ţ ă deplasarea cu 1 mm ă unghi pozitiv ka-
ppa, ă ochiul se întoarce spre interior, ş unghi negativ kappa, ă
ochiul se întoarce spre exterior) este ă ă
Testul cross-over - este folosit pentru a ă cât de avansat
este strabismul. Testul ş un element de blocare (ceva care va
acoperi ochiul) ş care va fi transferat de la un ochi la altul. Cu cât este
ţ mai mult pe un ochi, înainte de transfer, cu atât ă mai
mult fuziunea. Acest test este realizat ş cu un material semitranspa-
rent, pentru a ă ă ă strabism latent (ascuns). ă este
prezent strabismullatent, atunci ochiul afectat se va întoarce în spa-
tele elementului de blocare.
Principiile de ă în tratarea strabismului:
Se presupune ă strabismul este cauzat de proasta coordonare
a ş oculari. Scopul este ă ă ţ ă creierul ă echilibreze
ş astfel încât ş ă ă corect.
• ţ ă coordonarea ochilor, pentru a corecta ţ
• ţ creierul ă ă ambii ochi, pentru a ţ ove-
dere ă
• ţ ă de miopia ă adesea în cazul ochilor ţ
...
..

.:.;.' .....,.. ,
; . .':;:'
,.>., .i..
146
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
În Antrenarea Ochilor ne gândimla ş exteriori ai ochilor,
ca ş cumar fi un sistemhidraulic. Ca urmare, în cazul strabismului tre-
,
buie ă ă ş care sunt prea ţ ş ă ă ş
care sunt prea ţ Cu alte cuvinte, ă ă ă ă un
echilibru natural al modului în care cei doi ochi se ă
Cât de bine ţ ă Antrenarea Ochilor în cazul strabis-
mului? Clara Hackett, în cartea ei ă ş Vezi (1955), scria
despre cazurile de strabism studiate:
"Erau o ă ş ş ă de ţ care priveau ş
Ş ş unu au ş ă ş îndrepte ochii ş ă ţ ă ş ofuziune
ă ă ş ş ş îndreptat ochii ş au ş ofuziune ă dar
uneori apare o ş ă deplasare de la normal, când sunt bolnavi, su-
ă ţ sau ţ DOisprezece nu au suferit nicio ă ă ţ
Asta ă o ă de succes de 90,5%, ş este mult mai bine
decât ce s-ar ţ prin metode optice ş medicale. De obicei, copiii
ă foarte repede la Antrenarea Ochilor, ş ă timpul investit în
cazul lor este camde câteva ă ă maxim câteva luni de antrena-
mente zilnice.
Cel mai minunat lucru referitor la Antrenarea Ochilor este ă
aproape ţ copiii ş ă ă vederea ă Rezultatele Clarei
Hackett, ş cumsunt expuse mai sus, sunt tipice. În Europa continen-
ă ş ţ se ă asupra ă strabis-
mului la copii. Este un program care ă cam un an, presupune
vizite regulate la optometrist ş promite o mare ă de succes.
Pentru a ă o ă de ă s-a efectuat un studiu in-
teresant asupra strabismului pe cimpanzei, o specie care are o struc-
ă a ochiului ă celei umane.
S-a operat un ochi, iar scurtarea unuia dintre ş ţ a
indus strabism. Interesant este faptul ă ochii cimpanzeilor se îndrep-
ă de la sine, la doar ă ă ă de la ţ Cu alte cuvin-
te, creierul a compensat ţ ă ă de ţ Asta
ă faptul ă ţ minte-trup are mare ă ă cu cauzele
ascunse ale strabismului. Acesta este chiar principiul pe care se bazea-
ă Antrenarea Ochilor.
147
_________LeoAngart _
Sunt ă ă ţ în antrenamentul
pentru strabism
• Mai întâi, scopul este corectarea ţ dintre cei doi
ochi, prin încurajarea ă ţ ş oculari. Trebuie
ă ă ochiul suferind de strabism ă se coordoneze cu
ă ochi. Asta se face folosind o ă de ă ca
punct de ţ ă Scopul este ă ţ crucea ă care
este ă atunci când ochii sunt ţ ş converg
asupra obiectului de interes.
• În al doilea rând, trebuie ă ă ochiul divergent, în-
trucât, de obicei, el are un grad mai înaintat de miopie decât
ochiul dominant. La copii, asta poate avea mai ţ con-
ţ întrucât ţ poate ă consteaîn puterea de aco-
modare a ochiului.
Pentru cea mai mare parte a antrenamentului pentru strabism
folosim o ă de ă ca punct de reper. În Antrenarea Ochilor
este important ă ă mereu creierul, ca ă ne furnizeze ă
suri clare. Sfoara ă atât o ă ă aprogresului, cât ş ă la
întrebarea ă am ş
Exercitiul fluturelui
,
Pentru a atinge primul scop - cel de corectare a ţ
dintre ochi - ţ ş ş
ţ avea nevoie de cineva care ă ă ajute.
1. Ţ ţ sfoara pe vârful nasului, astfel încât ă stea ă Ce-
ţ asistentului ă ţ ă ă ă al sforii.
2. ţ ochiul bun, punând o ă peste el, pentru abloca
vederea complet. Asta va obliga creierul ă ă ochiul diver-
gent. De obicei, ochiul este perfect capabil ă se ş ş ă se concen-
treze asupra obiectului de interes.
3. ţ un obiect colorat, ca de exemplu un marker, ş ş ţ
în planul în care diverge ochiul. De exemplu, ă ochiul se ă ş
spre interior (esotropie) atunci ş ţ pixul înainte ş înapoi, astfel
148
_____ ă ne ă ă ţ vederea, mmodnatural
----
ÎP.cât creierul ă ş ş care trebuie ă se ajusteze.
ş ţ pixul înainte ş înapoi (în planul în care ochiul diverge) folosind
ş ă din ce în ce mai ample, astfel încât persoana ă ă ş
ă ă ochiul ă poate ă ă ă ă un obiect. Apoi, ţ
ş ă din ce în ce mai mici, pe ă ă ce ă ţ de ă ca
un fluture plutindînainte de a se ş definitiv pe ofloare. ş ă
din ce în ce mai mici vor ajuta la antrenarea ochiului divergent.
4. Acum, foarte încet, ţ ochiul bun. Pentru un moment
ţ observa o ă ă a crucii ă care se ă
atunci când ochii converg. La început, astava dura doar o ă În cele
din ă durata va ş ă când ochii vor începe ă ă ă
ă
5. Când ochii încep ă lucreze ă ă ţ pixul cu amân-
doi ochii, ş ă se ş la unison. ţ ă ş
are loc în ş plan. Când ochii se simt confortabil ă în
ş plan, ţ ă ş ţ pixul ă ş în ă pentru ă
ochii ă ă nevoia ă ă în planuri diferite pentru a-l ur-
ă În ă ţ voi ţ al doilea scop al ideii de a deter-
mina ambii ochi ă lucreze, coordonându-se într-un mod natural.
ţ acest ţ doar câteva minute o ă dar de mai mul-
te ori pe zi, ă cum e mai convenabil. Emai bine ă ţ ţ
de zece ori pe zi câte un minut, decât ă ţ treizeci de minute, osin-
ă ă Scopul este ă antreneze mintea ă coordoneze ş ocu-
lari, pentru ca ambii ochi ă ă asupra obiectului de interes.
În cazul copiilor, cel mai bine este ă folosimdiferite obiecte, pen-
tru ale atrage ţ De asemenea, este important ă facem ţ
ca pe un joc ş ă nu ă ă ă doar pentru ă trebuie ă Re-
ţ ţ ă mintea copiilor trebuie ş ea ă ş acest lucru se real-
_ f \' ă .bine, ă

•• ţ ţ ca pe o ţ
. __ Poate ă ar fi ă ţ ş

.
. :. J.. o .atuncI
y
cand
-: h .)... ş
.. :.- :((' \f-- ·1.. obIceI, ă la
.1 'Str. \. ţ mteresulm.
7_.
149
_________Lea Angart _
ţ ă îndelungi a corpului
Acest ţ a fost folosit de antrenorii de vedere, ă de la
începutul secolului ş s-a constatat ă este extrem de util în cazul stra-
bismului. Uneori mai este denumit ş ă elefantului", deoare-
ce ş ă ă cu a unui elefant care ş ă hrana.
ă ă dintr-o parte în alta ă ochii ş ca urmare,
ă coordonarea lor ă Se ă pe ţ ă a
ţ de aconverge asupraobiectului de interes. Pe ă ă ce ţ
încet dintr-o parte în alta, mintea va încerca în mod natural ă con-
ă asupra obiectului de interes. Acest ţ este efectuat cel mai
bine de copiii care sunt destul de mari pentru a ţ ţ
ţ cu picioarele paralele ş suficient de ă pentru ca
ă ţ confortabil. ţ ă greutatea de pe un picior pe ă
lalt, printr-o ş ş ă ă ş cum ţ ă ă fac ţ la
ă ă ş ă de pe un picior pe altul este
ţ ă în mod firesc ş în ş ţ de ş întregului
corp: trunchi, ţ ş cap, ă ţ cu voce tare, într-un tempo rit-
mic. Acest lucru este important, deoarece atunci când ă ţ cu
voce tare sau ţ este imposibil ă ă ţ ţ ţ ţ
ă ş ă este ţ ă pentru relaxare ş vedere ă
ţ ă ă ş gâtului, ai umerilor ş pieptului sunt re-
ţ ş ţ ă întregul corp mai întâi într-o parte, apoi în ă
Pe ă ă ce ă ţ de la unu la ş ţ ţ gradul dorit de
relaxare. De la ş la o ă ţ detensiona complet nervii ş ş
chii. Cel mai bun lucru este ă ochii vor începe ă se ş fapt care
ă ă ţ ş vederea. Nu ţ ţ acest lucru, dar ţ ş ă ş
este, când întreaga ă începe ă alunece pe ă voi în ţ
ă ca ş cum ţ ă ă într-o ă de vagoane mergând înain-
te ş înapoi. Poate ă ţ ă ş omelodie care ă ă ajute ă ă ă
ţ în ritm.
ţ acest ţ încet. Scopul este ă ă ţ ă ă
ţ ţ ţ ţ ochii nu mai sunt în ritm. ţ ă ă ţ ţ ş
rea, pe ă ă ce ă ă ţ Când mintea ş ochii dau voie mediului
ă ă ă pe ă voi ă ă ă se ţ sau ă se fixeze
150
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
asupra obiectelor trec, ţ de ă de ş ă ă de ascensor
ş ă de mare vor ţ trecutului.
ţ acest ţ de ă ori pe zi, pentru a induce o
stare ă de relaxare ş omai ă coordonare a ochilor.
Pendularea în ţ oglinzii
Acest ţ este descris în cartea Relaxeazd-te ş vezi, de
Clara Hackett. Scopul lui este ş cu ă întregului corp -
relaxarea ochilor ş stimularea lor ă ţ ă Este un
exercitiu bun de ă dimineata când ă aflati la baie.
'1. ţ cu picioarele ş ă spatele la ă
ă ochiul stâng se întoarce spre interior, atunci ţ ă
ochiul drept cu o ă ş ţ drept înainte cu ochiul stâng.
2. ă ţ ă încet partea ă a corpului, ă când ă
ţ ochiul stâng în ă
ţ încet în ţ ţ ă
ţ asta de patru ă la ş ori.
3. Apoi, ţ ă ochiul stâng ş ţ ă spre dreapta,
pentru a ă vedea ochiul drept în ă
ţ asta de ă ori.
Scopul acestui ţ este ă ă mereu ochiul diver-
gent ă se îndrepte. ş ă ţ ă în ţ în care ţ
ă ţ ochiul. ă ochiul se întoarce prea mult spre dreapta,
atunci trebuie ă ă ţ mereu spre stânga.
ă cântarului
Acesta este un alt ţ pentru strabism, al Clarei Hackett.
Scopul este tot corectarea privirii. Ebine ă ţ ovarietate de exer-
ţ de lucru pe care ă le ţ
1. ţ în picioare, cu picioarele ş ă ş cu ţ la
nivelul umerilor. ţ ă mereu în partea ă celei în care
ochiul diverge. Astfel, ă ochiul stâng se întoarce spre interior, sau
ochiul drept spre exterior, trebuie ă ţ capul spre stânga.
151
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _

. . .
, . .
i
J
··.,,,". .....

,:·.1\
: .-;+ .
'.
0.0 .: ./.:
ă ochiul se întoarce spre inte-
rior, ş ţ paleta în ţ
ă nasului,
153
ă ochiul se întoarce spre exteri-
or, ş ţ paleta înspre nas
• ă ochiul stâng ş Jn ă atunci ţ paleta pes-
te linia ă ş cât mai mult spre dreapta. ţ ă
ochiul drept, pe ă ă ce ş ţ încet padela înainte ş
înapoi, privind la unele detalii de pe ţ ş încercând
ă ă ţ asupra lor cât mai mult timp posibil.
• ă ochiul stâng se ă ş spre interior, ă ţ paleta
de linia ă spre stânga. ţ ă ochiul drept, în
timp ce ţ paleta spre centru ş înapoi, privind la unele
detalii de pe ţ ş încercând ă ă ţ asupra
lor, cât mai mult timp posibil.
• ă ochiul drept se ă ş spre interior, ă ţ paleta
de linia ă spre dreapta. ţ ă ochiul stâng, în
timp ce ţ paleta spre centru ş înapoi, privind la unele
detalii de pe ţ ş încercând ă ă ţ asupra
lor, cât mai mult timp posibil.
Acest ţ poate fi ă cu aproape orice element de
suport ş oricând este convenabil. ş ă mintea ă
ajusteze coordonarea ş oculari. ţ ţ pe
perioade scurte de timp, dar ţ frecvent.
_ LeoAngart _
152
ţ "trombonului" pentru ochi ţ
Acesta este un ţ sugerat ţ de dr. Janet Goodrich, în
minunata ei carte, ă ă ţ Vederii Naturale, din 1985. ş
cum ă ş numele, trebuie ă ţ un obiect înainte ş înapoi,
ş cum un trombonist ş ş ă instrumentul.
Mai întâi trebuie ă ă ţ trombonul. ţ o ă ase-
ă ă celei de tenis de ă dintr-un carton colorat. ţ pe ea
ş ţ colorate, pentru a ă atrage ţ ş a avea ceva in-
teresant la care ă ă ţ
• ă ochiul drept ş în ă ţ paleta peste linia
ă ş cât mai mult spre stânga. ţ ă ochiul
stâng, pe ă ă ce ş ţ încet paleta înainte ş înapoi, pri-
vind la unele detalii de pe ţ ş încercând ă ă con·
ţ asupra lor, cât mai mult timp posibil.
2. ţ ă partea ă a corpului spre dreapta, ri-
dicând ţ stâng spre tavan ş coborând ţ drept spre podea.
3. ţ ă ş apoi ţ ă spre stânga, ă în jos
ţ stâng ş ridicând ţ drept.
Privirea va ă tot timpul ţ stâng, indiferent ă se
ă coborât sau ridicat.
ţ asta de ş ă la opt ori.
Apoi ţ ş lucru, ă ţ drept. ă ochiul
drept se întoarce spre interior sau ochiul stâng spre exterior, ţ
capul spre dreapta, ţ corpul spre stânga ş ă ţ ţ drept.
,.'l1,
""1''1'1
. ., .
r
V
'""
"Ochiul lenes" sau amhliopia
,
Ambliopia
Ambliopia este ă ca fiind ţ ă ţ vizuale, care
ă ă ţ erorii de ţ ş ă ă obsta-
cole patologice din calea vederii. Aceasta este o ţ de origine ne-
ă în care vederea unui ochi este ă de ă creier. Re-
cent, s-a luat în considerare faptul ă ambliopia s-ar putea ă fie o
adaptare ă la strabism, caz în care unul dintre ochi ş
într-o ţ ş ă
Unii medici ă ă ă o ă ă de dezvol-
tare pentru diverse ţ vizuale. Experimentele ă pe ţ
ă ă pierderea timpurie a vederii (de la trei la ş luni) îm-
ă dezvoltarea ă tiparelor ş abilitatea de a vedea tridi-
mensional (vederea ă Instalarea mai târzie a pierderii ve-
derii ă la ă ş cinci de luni) are ca rezultat reducerea sen-
ă ţ contrastului. Vaegan ş Taylor (1980) notau ă pierdereaved-
erii în primii trei ani de ţ ă ă în ă ovedere ă Pa-
ţ la care pierderea vederii s-a instalat mai târziu au suferit mai
ţ pierderi virtuale, iar ţ ţ ă vârsta de zece ani
nu au suferit nici opierdere. ă veni vorba, ţ dintre ţ aces-
tui studiu au prezentat ă ă ţ ţ ale vederii, ă co-
ţ optice ş ţ de Antrenare a Ochilor (tratament ortoptic).
Ambliopia se poate dezvolta ca urmare a mai multor cauze:
Ochiul deviat - ambliopia poate ă se dezvolte la copii sub
vârsta de 3ani, ă unul dintre ochi este deviat ş spre inte-
rior sau spre exterior), ca în cazul strabismului. În ţ netratate
se poate dezvolta o ă ă a ă ţ vederii, în doar câ-
teva ă ă
Ochiul defocalizat - când unul dintre ochi ă de miopie
ă iar imaginile apar în ţ ă la toate ţ (mai mult de 4
dioptrii), este foarte posibil ă se instaleze ş ambliopia. ţ cu un
154
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural

ochi suferind ele miopie ă pot dezvolta ambliop!e, ă nu se fac
ţ de Antrenare a Ochilor, chiar ă ă lentile corectoare.
Ochiulprivatde vedem - ambliopia poate ă ca rezultat al
acoperirii unui ochi ă ziua, pentru o ă ă ă în timpul stadi-
ilor timpurii de dezvoltare avederii copiilor.
Tratamentul medical folosit în prezent este acoperirea ochiului
bun, lucru la care, în timp, s-a ă stimularea ă aochiului, cu
ajutorul unor stimuli electrici ş chimiei. Strategiile folosite includaco-
perirea ă cu ajutorul unor plasturi adezivi ţ pe piele, pen-
tru eliminarea ă a luminii ş formelor. În ş scop se mai
pot utiliza lentile de contact negre opace, sticla ă ă ş alte filtre.
Ambliopia se ă în ă ş rareori ş face ţ
ă vârsta de opt ani. ă este implicat strabismul, adesea se reali-
ă o înlocuire ă a ş oculari, în încercarea de a
îndrepta ochiul, pentru ca ambii ochi ă ă ă imaginile îm-
ă Rezultatul este un aspect mai ă
Rata de succes în cazul plasturilor nu este foarte mare. Un stu-
diu, condus de Watson ş colaboratorii, în 1985, compara efectele unei
acoperiri pe termen lung sau pe termen ţ S-a descoperit ă 23%
dintre ţ ţ nu prezentau nicio ă ă ţ în ciuda tra-
tamentului adecvat ş riguros. Justificarea ă adesea pentru a ex-
plica ş metodei este ă pacientul nu aurmat întocmai ţ
nile. ş studiul descris mai sus s-a ă într-un spital, ş ă nu se
putea ca ţ ă nu respecte regimul.
Am lucrat recent cu o ţ ă de ş ani din Mexic, pe nume
Shara. Îi fusese ă cristalinul din ochiul stâng. ţ avusese
succes, dar fata dezvoltase o ambliopie ă în acel ochi. Ochiul ă
rea lipsit de ţ ă ş ă se deplaseze încet. Shara nu ă
dea la niciun fel de tratament medical. În final, ţ ă mai spere
ă va vedea ă cu ochiul stâng.
La început, Shara nu a ă la niciun fel de ţ Avea o
vedere ă de 20/20 în ochiul drept ş în ţ ă îl folosea în
ţ ă ţ copii ţ la seminar ă un ţ cu op-
totipuri. Într-un moment de ţ am dat jos un optotip ş i-am
cerut ă se uite la "E"-ul mare, cam de la ă cm ţ ă de ochi.
155
_."....- Lea Angart _
Fata arecun0scut litera. I-amcerut ă ş relaxeze ochii, acoperindu-i cu
palmele. Curând a putut ă ă rândul de 20/200 ş chiar 20/160, de
la ă cm. Afost o ţ ă ă atât pentru mine
cât ş pentru mama ei, deoarece acumera evident ă ochiul ei putea ă
ă ă la Antrenarea Ochilor. În ziua ă ă mai multe
ţ scurte, Shara putea ă ă cu ochiul stâng chiar ş litere mai
mici. ă lucru ă ş mai important era schimbarea aspectului ochiu-
lui. Acum avea mai ă ţ ă ş începuse ă ă ă ă de
ochiul drept dominant. Shara, cu ajutorul mamei sale, ă mai are de
ă ani de zile de exercitii. Vestea ă este ă acum ea crede ă este
posibil. În fond, ă cataractei nu ă retina, ă par-
tea ochiului care este ă cu vederea.
Problema cu abordarea ţ ă este ă este ă ş nu im-
ă mintea. În ţ ă se ş ţ pentru aobliga ochii ă func-
ţ normal.
Principii de restaurare a vederii unui ochi ambliopic
• Mai întâi ţ gradul de vedere al ochiului ambliopic. Asta
se face cu ajutorul sforii ş markerelor.
• ţ ochiul ambliopic ă ă cu claritate, centimetru
cu centimetru, ă treptat acuitatea ă
Prima ă de hotar este atingerea ş punct de vedere
de aproape, pentru ambii ochi. ă va fi citirea cu ambii ochi.
ţ antrenamentul pentru strabism, ă este necesar,
pentru a obliga ambii ochi ă ă ă ă
Abordarea ă Ochilor ă includerea ţ în an-
trenament. Pornimde laideea ă ochiul are capacitatea de avedea na-
tural, ş ă trebuie doar ă facem a ţ cu el. În multe cazuri, im-
plicarea de ş ă ş laterale - ca, de exemplu, ţ
Brain Gym - sunt de mare folos în activarea diferitelor ţ ale
creierului, care sunt implicate în comportamentul coordonat adecvat.
Copiilor le place ă se ş ş ă ţ Brain Gymsunt oactivi-
tate folositoare, prin faptul ă fac ş ţ ă ş distractive. S-ar
putea ă dureze mai mult timp, iar ţ ă ă ă de
mai multe ori pe zi. Dar recompensa ă ă - claritateavederii.
156
ţ culorii
ţ culorii poate fi ă
Antrenarea Ochilor ă ţ de ţ de cu-
loare din spectrul comun ş prin încurajarea ţ
din ce în ce mai fine a ă Se fac ţ care folosesc
culori, ş astfel o mai ă ţ a modului în
care acestea ă Abilitatea ă de a percepe culorile este
unul dintre lucrurile care fac lumea atât de ă Culorile nu sunt
doar frumoase - ele sunt ş extraordinar de utile. Culoarea unui ă
ă ă ă este copt sau nu. Ecranele color, ţ ă ţ sau re-
viste, ă atrag ţ Culorile sunt ţ în ă In fiecare ano-
timp se ă un nou set de culori.
ţ de ţ a culorii ă aproximativ 8%
din ţ ă Se crede ă sunt ş de obicei, din
partea bunicului pe linie ă ţ de culoare ă ş
verde poate fi mult ă ă ţ ă cu ajutorul ă Ochilor.
Studiul ş ţ al culorii începe cu marea lucrare alui Newton,
Optick (1704). Aceasta este o lucrare ă care ă ex-
ţ lui Newton la Trinity College, în Cambridge. Optick ţ
cele mai speculative gânduri ale lui Newton asupra ţ dintre fizi-
ă ş om, prin ţ Universului. Newton a ă ă lumina ă
este ă ă din toate culorile spectrale. Teoria ă aundelor a
clarificat faptul ă fiecare culoare corespunde unei anumite ţ
Thomas Young (1773-1829) apropus teoria ă (1802),
ce ă ă ă trei culori primare. Omul de ş ţ ă
Herman von Helmholtz a dezvoltat ş mai mult ideile lui Young - Ş
astfel acestea au devenit teoriaYoung-Helmholtz. ă trei receptori
sensibili laculoare (celulele cu conuri), care ă respectiv la ş
verde ş albastru. Toate culorile sunt ă ca un amestec de semnale
157
_________LeoAngart _
ale celor trei receptori de culoare. ă ţ acesta este ş
principiu din spatele ecranului calculatorului. In limbaj tehnic, acesta
este cunoscut ca sistemul de culori RAV.
Teoria culorilor complementare
Fiziologul german Edward Hering nota ă ş ş verde nu sunt
ă ă simultan, ş culoarea ş nu este ă fo-
ă Culorile sunt fie ş fie verzi, dar nu ă ş lucru
este valabil pentru albastru ş galben. ă ţ l-a condus pe
Hering ă ă teoriavederii culorilor complementare (1920-1964).
Spre ş anilor '50, Leo Hurvich ş DorotheaJameson au
oferit multe ţ ca suport al ideii ă ţ culorilor ă
un rol important în procesarea ţ cu privire la culori. Au fo-
losit o ă de anulare a ţ (se ă ţ stimulu-
lui, ă când acesta devine alb), pentru a determina sensibilitatea
ă a canalelor complementare ş ş albastru-galben.
Se crede ă aceste canale ş ş albastru-galben) codea-
ă doar ţ de ţ ă Un canal independent al ă co-
ă ă ă ţ ţ ţ este reprezen-
ă ca o ţ a lungimii de ă atunci vedem ă un stimul cu o
lungime de ă ă ă (sub 550 nm) ă sau ovite-
ă ă ă de reactie din partea celulei. In contrast, un stimul cu olun-
, . gime mare de ă
Conuri eonuri Conurl
albastre verzi ş (peste 550 nm) produce
. .. ţ sau viteza cres-
ă de ţ neurona-
ă Când o ă fotosen-
ă ă la o por-
ţ a spectrului cu ex-
ţ ş la ă ţ
... cu ţ spunem ă
. este un neuron al culori-
lor complementare.
Nervii ce conduc impulsurile la creier
158
----- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Desco,erirea neuronilor culorilor complelT'entare în sistemul
vizual ne spune ă ţ receptorului ţ este ă
într-un mod opus, la niveluri post-receptorale. Cu alte cuvinte, cele
trei clase de celule cu conuri sensibile la culoare sunt "legate" împreu-
ă într-un asemenea mod, încât sunt antagonice spectral. ă pro-
cesare ă se petrece foarte devreme în sistemul vizual, la
nivelul celulelor orizontale. S-a stabilit ş ţ ă ţ cromati-
ă este ă de neuronii ş ş albastru-galben, care sunt de
asemenea ţ în ţ de ţ de culoare ş
Nu este clar ă ă ţ referitoare la ă este ă
de ă ş neuroni, sau de ă o ă ă de celule necom-
plementare coloristic.
Distingerea ţ
ţ ş cea mai ă lungime de ă a luminii, cu
cea mai ă ţ ă posibil de sesizat de ă ochiul uman. Obser-
ă ă ă o ş ă a ă ţ la ş produ-
când o capacitate ţ ă de distingere a ţ în zona
verde - galben - portocaliu - ş Acest lucru este extrem de impor-
tant, pentru ă multe alimente ş fructe ne ă ă sunt bune de mân-
cat, prin faptul ă ş ă culoarea. Putem vedea imediat ă o
ă ş ă este sau nu ă în ţ de culoarea pe care o are.
Filmul color este un aranjament complex al filtrelor celor trei
culori primare. Pelicula color de tip Kodachrome poate reproduce
ă complexitatea culorilor din ă
Vederea culorilor este foarte ă ş nu poate fi ă la
simple teorii. Culoarea nu depinde doar de lungimile de ă ş de in-
ă ţ ci ş de ţ de intensitate dintre regiuni ş ă tipar-
ele sunt acceptate ca reprezentând obiecte cunoscute. Asta ă un
nivel înalt de procesare în creier, lucru foarte dificil de cercetat.
Ochiul tinde ă accepte albul nu ca pe un amestec aparte de cu-
lori, ci ca pe iluminarea ă Astfel, ţ farurile unei ş ca
fiind albe pe un drum de ţ ă - dar în ş unde prin ţ
luminile albe ă acelea ă aproape galbene, ş ş
159
_________ LeoAngart _
lucru este valabil ş în cazul luminii ă Asta ă ă orice
ţ ca punct de reper pentru culoarea alb se poate modifica. ş
tarea ş ş culorilor normale este un factor important în per-
ţ culorilor.
ţ ţ culorilor
În mod ă confuzia ă dintre ş ş verde nu a
fost ă înainte de ş secolului al XVllI-Iea, când chimis-
tulJohn Dalton adescoperit ă nu putea distinge anumite ţ în
ţ de culoare, ş ţ puteau face asta cu ş ţ ă Testele de
vedere a culorii depind de capacitatea de a izola culoarea ca o ă
ă ă ă de identificare. ă stabilit acest lucru, este simplu de ă
tat ă o ă are abilitatea ă de a distinge între culori,
sau ă vede ca fiind o ă culoare, ceea ce ţ percep ca fiind
culori diferite. Emult mai ă sensibilitatea ă la anumite cu-
lori, decât ţ ă a unei culori.
ă ţ luminii ş ş verzi necesare pentru armonizarea
cu un galben monocromatic ă cea mai ă ă ă
pentru ţ de culoare. Lord Rayleigh a descoperit, în 1881, ă
oamenii care confundau ş cu verde cereau ointensitate mai mare
de ş sau verde, pentru a se asorta cu galben. S-a creat astfel un ins-
trument special, numit anomaloscop, pentru testarea acestei defi-
ţ de culoare. Acest instrument ş faptul ă galbenul este
mereu ă ca un amestec de ş ş verde.
Motivul din spatele ţ de ţ a culorii ş
nu este clar. ş ţ cu anomaloscopu1 ă ă anomalia cu-
lorilor nu se poate datora ă la culoare. Convingerea ă
este ă ţ de ţ aculorii se ă unei reduceri asen-
ă ţ unuia sau mai multor receptori de culoare (celule cu conuri)
din ă poate prin pierderea ţ ă a ţ Pot exista mai
multe cauze, dar nu se ă reducerii ţ pentru ă
altfel, anomaloscopul nu ar ţ ţ ă de ţ
a culorii ş este mai ă ointerpretare a ţ sen-
zoriale furnizate cortexului vizual care ă vederea culorilor.
160
-- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Testul tipic folosit peNru ţ ă a culorii !o-
ş este testul "Ishihara".- Acesta ă în puncte ă ş de
diferite culori, în care ţ greu de sesizat pentru persoanele cu
ţ ă de ţ aculorii ş sunt folosite pentru a ă
tui numere. ă aceste imagini sunt scanate cu un program grafic ş
variabila de ţ ă este ă cu aproximativ +70, o ă cu
ţ ă în ţ culorii ş va vedea clar numerele obs-
cure. ă poate fi posibil ă ă ochiul ă ă culorile
care sunt confuze ş apoi ă observe cum acestea devin mai distincte,
ă ă mai ţ ă distorsiune de ă
.
Capacitatea de a eticheta culorile este, ă la un nivel, o abili-
tate ă ţ ă Pe ă ă ce ş ă ţ ă ă ă culorile, în
ş mod în care ă ţ ă ă ş orele pe un ceas. Pentru
unii, acest proces de ă ţ nu este complet, ş încât antrenarea
ţ culorilor poate fi ă pentru a se ă ă ţ ţ
Graficul de mai jos ne ă modul în care oamenii cu ţ
ă ă culorile. Fiecare ă ă ă o identifi-
care ă ă cu succes. ţ observa ă ă multe linii între albastru
ş verde, ş între galben ş portocaliu. Spectrul albastru-verde este cel
care ă cele mai mari ă ă de cap persoanelor cu ţ ă ă de
ţ a culorilor ş Culorile turcuaz sunt confundate cu
gri, mai ales ă intensitatea culorilor este ş
V' ..... .
. Culori normale
pen::epJie
Protanormalie. DeficienJi
Verde. Albastru/Verde apare gri
sau neclar
DuateraOlIl'lIlBlie. Verde apare
neclar apropiat de gri
Protanopie. Albastru este recu-
noscut spectrul verde este
ă ca gri
DeDteranDpie
Verde apare gri
Lungimea de unda (nmJ
_________LeoAngart ---'- _
ă ă al spectrului produce ş el probleme. Culorile ro-
ş sau ş sunt adesea confundate cu maro. ş cumve-
ţ pe graficul de mai sus, atât protanomalia cât ş deuteranomalia
pot distinge toate culorile, dar cu mai mici ţ între ele.
Eposibil ă ă ă ţ ă deosebire, prin antrenarea per-
ţ culorilor ş exersarea ă ţ de etichetare. Cele mai multe
ţ de ţ de culoare sunt pe linia ş Acest tip
de vedere de culoare este unul din cele ă tipuri principale legate
de lungimeade ă aluminii. Lumina ş cu lungime mare de ă
- protanomalia - poate însemna, de fapt, o protanopie ă în
care este ă ş culorii albastre. ş cu ă
ţ spectrul verde este perceput ca alb sau gri, ş orice se ă în-
tre verde ş ş poate fi recunoscut doar în ţ de ă sa,
ori de context. Fiecare ă le apare celor cu protanopie ca un sistem
de cu ă ş ţ diferite pe fiecare ă
Incazul protanomaliei, care este mai des ă sunt recunos-
cute majoritatea culorilor. Partea spectrului care, în mod normal, apare
albastru-verde este ă de persoanele cu protanomalie ca fiind
ş sauavândoculoare imposibil de distins. Complementaralui al-
bastru-verde - care este ş - va ă ş ea ă
Lumina verde cu lungime de ă medie poate însemna deute-
ranopie, în care partea spectrului - care este în mod normal ă
ca fiind verde - apare gri. Culoarea ă lui verde - violet-
ş - apare ş ea gri sau ă
ţ cea mai ţ ă este deuteranomalia. În acest caz
nu ă nicio parte a spectrului care ă ă gri, dar partea verde a
spectrului (care în cazul deuteranopiei apare gri) poate ă indis-
ă ş ă de gri. Protanomalia ş deuteranomalia sunt mai
simplu de corectat decât mai severele protanopia ş deuteranopia.
Cele din ă au mai ţ ţ cu care se poate începe, ş ă
ă mult mai ă ă
ă culorilor
Unii oameni au ă ţ în a distinge ţ unei culori.
Acest ţ ă ă abilitatea de a vedea ş eticheta culorile
unor materiale diferite ş în ţ diferite de ă
162
---_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
. ]. ? ă din zi ă ţ toate ţ unei culori pe care
deJa o ş ţ De exemplu, una dlOtre culorile primare, ş albastru
sau galben. '
2. ă ă ţ toate ţ diferite de verde pe
care le ţ gasi.
3. ÎnU:'O zi ă ţ toate exemplele de culori secundare pe
care le ţ Culorile secundare sunt portocaliu, verde ş violet.
4. ţ ă ţ ş ă ă ţ toate nuantele de
gri pe care le ţ ă '
5. ţ la ţ de maro ş culori ă precum ocru,
siena ş culoarea lutului ars.
ţ cum ă culorile în lumini diferite. Cum ă ma-
roul ţ în ţ cu aspectul ă la apus? Cum ă în-
tr'O zi ă ă ş identificarea culorilor ă ă ş ă
ă de a le Omare parte a ă ţ de per-
ţ a culorilor se datoreaza ă de culori pe care le dis-
ţ Dezvoltând din ce în ce mai multe ţ de ţ ă cu
dlStingerea unor ţ din ce în ce mai flOe, ţ ajunge, în cele din
ă la o mai ă ţ a culorilor.
Potrivirea culorilor
Când ă ţ abilitatea de a distinge mai multe culori, cu
ajutorul ţ de mai sus, ţ începe ă ţ culorile din-
tr'O cutie cu acuarele. ţ chiar ă ă ţ ţ mai multe despre modu-
rile diferite în care ţ organiza culorile.
1. ţ nume culorilor ş ţ un prieten ă le verifice pentru
voi. ţ nevoie de verificare, pentru a progresa.
2. ţ culorile în ordinea ă ţ astfel încât ă ţ nu-
ţ mai deschise la un ă ş ă ţ progresiv spre ţ din
ce în ce mai întunecate. ţ ă ţ ţ de ţ cât mai
mici posibil. ţ ă în special cu culorile albastru/verde ş ş violet,
întrucât acesteasunt cele pe care le ţ cu cea mai mare dificultate.
3. ţ potrivind diferitele materiale ş aranjându-Ie în
ţ de intensitate. ţ ă ţ cu materiale textile ş potri-
ţ fire de ţ ă la culoarea materialului.
163
_________LeoAngart _
ţ fire de ţ ă ş ţ în ordinea ă ţ ş nuan-
ţ ţ creativi ş ţ orice alte lucruri. Cu cât ă ţ mai
mult, cu atât e mai bine.
Lucrul cu culori
Pentru adistinge mai bine aculorile, este foarte folositor ă ex-
ţ fie cu acuarele, fie cu culori pastel. Scopul este ă ţ
ţ modul în care ă culorile ş mai ales, felul în care ă
ţ de culoare se ă diferit în ţ de ă dar în
ă vi se cere cel mai mult ă ş ţ culorile reflectate de
ţ ă
ţ ă cu culorile primare
Toate ţ posibile de culoare pot fi ţ din cele trei
culori primare - ş galben ş albastru. ş ă primul pas este ă ă
ţ cu aceste trei culori primare. ţ cel mai ă gal-
ben posibil. Probabil ă se ş galben crom, sau galben ă
tor. Acest pigment va produce cel mai ă galben posibil. Pic-
ţ mostre din acest galben, pe o ă de hârtie ă ţ
cu diverse ă ţ de galben - de la 100%, ă la doar 1%, sau un
galben atât de palid, încât ă fie aproape imperceptibil; Acum ţ
aceste mostre de culoare în lumini diferite ş ţ cumse ă
ţ ă ţ ş ţ de galben pe hârtie gri neu-
tru ş ţ cum se ă culorile, în ţ cu ş cu-
lori aflate pe fond alb. Când ţ pastelurile, ţ ă ţ in-
ă ţ diferite de galben sau negru, pe hârtie maro. ţ cum
acest lucru ă modul în care apar ţ de galben. Apoi în-
ţ ă ă ţ ă ă între toate culorile de test de ă acum. Fa-
ţ la fel cu culorile primare ş ş albastru. Unele dintre culori vor fi
ş de recunoscut, pentru altele s-ar putea ă fie necesar ţ efort.
ţ ă cu culorile secundare
Culorile secundare sunt ă prin amestecarea unor ă ţ
egale din cele trei culori primare. Mai întâi, ţ ş ş galben
ş ţ ţ o culoare portocalie ă Apoi ţ gal-
ben ş albastru, pentru acrea verde. În cele din ă ţ ş
i64
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ş albastru pentru a pro1uce violet. Acum ţ mostre ale trei
culori secundare ş ţ un spectru de ş culori. ţ hecare
din cele ă culori ş ţ în ă ţ diferite. Obser-
ţ cum ă
ă proiect este ă ă ţ ă o culoare de fiecare
parte a celor ş culori pe care deja le ţ Asta ă va oferi un cerc
de ă culori. Acum ţ începe ă ţ cumse ă
toate culorile la un loc. ă ţ ţ ă ă oculoare între
fiecare dintre cele ă culori pe care le ţ deja. ţ ob-
ţ amestecuri ş mai fine între culori.
ţ ă cu gri ş negru
În continuare, ţ o serie de mostre de gri ş negru, pentru a
ă putea face o idee asupra modului în care se ă pigmentul
negru. ţ ă ţ pot ă diferit, în ţ de puritatea
lor. ţ ă ţ ţ de gri ş ţ colorate în ţ de
intensitate.
ţ ă cu maro ş culori ă
Marourile sunt amestecuri de ţ de portocaliu ş negru.
ţ ă ţ portocaliu ş negru în ă ţ egale ş apoi
creati ă culoare într-o serie de nuante din ce în ce mai deschise.
ţ ă cu culoarea lutului ars, siena ă ş ocru. ţ intensi-
ă ţ diferite. ţ ş ţ ţ de maro, cu alte mostre
de culoare pe care le ţ în ţ
ţ prin ă de mici ă ţ de violet ş
ş la maro ş ţ cum ă asta culorile. ă acum ar
trebui ă ţ ţ deja ţ apar ş cum ă culorile ă
Amestecarea culorilor
Pentru ţ problema e posibil ă fie identificarea ţ
ilor care se ă între albastru ş verde. Aceasta este cea mai ă
ă pentru ochii cu protanomalie. Pentru a ă dezvolta abilitatea de
a identifica aceste culori, luati ofoaie mare de hârtie (A3) ş ţ
ocutie mare, cât aproape ă pagina. Apoi ă ţ ţ ă cutie în
165
_________LeoAngart _
zece nivele de sus pânil. jos. Apoi ţ zece coloane verticale, astfel
încât ă ţ o ă cu o ă de ă
ţ ă din ţ din dreapta sus cu 0%, apoi ă
tul de sub el cu 10%, apoi sub el cu 20%, etc. ţ la fel ş orizontal.
La ş ţ avea o foaie care are ă ţ progresive din coltul
din dreapta, ă în ţ din stânga ş de sus ă jos. '
Apoi ţ o ţ de ţ de gri pe margine. Asta ă
va oferi posibilitatea de acompara intensitatea. Acum ţ fiecare
ă cu culori. ţ ş prin a avea un grafic de culori, care ă
ă amestecul gradat de verde ş albastru. Diagonala din coltul
dreapta sus ă în stânga jos include toate culorile pe care ă
exersati ă le identificati.
, ,
ţ un alt grafic, folosind ş ş violet. Aceasta este culoarea
ă pentru albastru-verde, o ă ă unde trebuie ă ă
ţ capacitatea de a distinge ţ mai fine.
Aranjarea culorilor
ă alt ţ care este util pentru aranjarea mostrelor de
culoare, în ordinea ă ţ Acest ţ ă va dezvolta abilita-
tea de etichetare ă a culorilor. ţ s-ar putea ă ţ nevoie
de ajutor din partea cuiva care are o ă ţ a culorilor, pen-
tru averifica aranjamentul.
ă ţ mostre din culorile pe care le-ati folosit în exercitiile an-
terioare. În mod alternativ, ţ folosi o de mostre Munsell
(disponibile pe http://munsell.com). Scopul exercitiu este ă
ţ m?strele în ţ de intensitatea lor. ţ o ţ spe-
CIala culorilor care au ş intensitate, dar ţ diferite. ă ex-
ţ astfel limitele ă ţ de a distinge culorile.
Acum ţ merge mai departe, la potrivirea ş aranjarea
diferitelor tipuri de material. Acestea pot fi ă de material textil
ă ţ de ţ ă etc. Potrivirea ţ de cusut la culorile materialelor
tile este un mod foarte bun de antrenare a ţ culorilor. Este un
joc pe care îl ţ juca oricând ţ
166
Cei cu vederea ă
Ce se poate spune despre cei cu vederea ă
Problemele de vedere ă foarte mult, existând ş persoane
care nu au absolut niciun stimul vizual. ş ţ oameni conside-
ţ orbi în mod oficial au, de fapt, ooarecare ţ aluminii ş pot
beneficia de pe urma ţ de Antrenare a Ochilor. ţ dintre
cei care percep oarecumlumina - ă cei care ş dau seama când ezi
ş când e noapte ş recunosc lumina ă - ş pot ă ă ţ
vederea ş pot ajunge ă ă obiecte. Clara Hackett, un profesor
de Antrenarea Ochilor, care alucrat între anii 1940 ş 1950, a raportat
ă din opt oameni cu care a lucrat ş care doar percepeau lumina, un
ă a putut reveni la ă ţ normale, iar patru au ajuns ă recu-
ă obiectele. Doar trei dintre ei nu au avut nicio ă ă ţ
Oamenii care percep obiectele - ă pot identifica elemente
de ă sau oameni în ş - ş pot adesea ă ă ţ ă
ţ vizuale. Clara Hackett, a raportat ă din paisprezece oameni care
aveau o oarecare ţ a obiectelor, opt ş ă ă vederea
ă ş nu au mai fost ţ "orbi". Din treizeci ş patru de oa-
meni care erau ţ ţ pentru a putea munci, ş
au putut munci din nou, în vreme ce ţ opt au prezentat ă ă ţ
ale ă vizuale. Zece nu au avut nicio ă ă ă
sunt ş ş minunate; ă cel ţ posibilitatea
ă ă ţ Evenimentele traumatice care conduc la diagnosticul
pierderii vederii pot ă o ă ă ă nici o ţ ă ş nu
ă ţ ă ţ de Antrenare a Ochilor vor ţ
ă ş posibilitatea ca vederea ă se ă ă ţ ă ş chiar ă
se stabilizeze. Oricare ar fi gradul de vedere din prezent, de ce ă nu
ţ timp de o ă ă tehnici? ă ă o ă nu
167
_________ LeoAngart _
ţ siguri ă vi se ă ă ţ ş vederea, sau ţ ă doar ă
ţ ţ ă o ă ş în acest fel nu ţ mai avea
îndoieli. Va fi clar ă vor fi sau nu semne clar de ă ă ţ
ş ţ luminii
ă nu ţ lumina deloc, atunci primele eforturi trebuie
ţ ă acest lucru. Tehnicile sunt foarte simple. Când soa-
rele ă ş ţ cu pleoapele închise spre soare, un minut sau
ă de zece ori pe zi. Când ă ţ capul spre soare, ţ ţ
ă acestuia. ş ţ capul încet dintr-o parte în alta, ă în
ţ ă cu ochii ş în ţ soarelui. Energia ă este
ă ş ă va ajuta ă ă ţ ochii. ţ în ţ ă cât timp
ţ cu ochii ş
ţ ă ochii
Relaxarea este un aspect important al ă Ochilor. Pen-
tru a ă folosi palmele, ţ ă mâinile ă cu putere, ca ă se
ă ă ţ peste pleoapele închise, ă ă ă atingeti ochii.
Degetele sunt ş pe frunte. În timp ce ţ asta, ţ ă ă
ţ cumar fi ă ţ lumina. ţ ă la lucruri pe care vi le
ţ cu ă
Se ş ă vizualizarea ă conexiunea minte/trup. Princi-
piul de ă este ă energia ă gândul- deci, cu cât ă ţ
mai multe, cu atât mai bine.
ă ă printre ţ voastre
ţ chinestezic ă este mult dezvoltat ş este folosit pentru a
ă orienta în ţ Mâinile - ş mai ales, vârfurile degetelor - sunt
foarte sensibile la energie. ţ ă ţ ă ţ cu mâinile ener-
gia ă de oameni ş obiecte. De exemplu, majoritatea oamenilor
pot detecta energia ă de diverse culori. ţ mostre de ă
mea unor semne de carte, cu culorile primare ă ş al-
168
_ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural
----
ş galben) ş cu culorile secundare (portocaliu, verde violet),
ca Ş cu negru ş alb.
A Mai întâi, ţ cum ţ ţ culoarea ă ă
mana, peste ţ ţ negrul. Acum ţ ţ
albu! Ş ţ ţ ţ peste fiecare culoare ş ţ ţ
pe rand. Acum ţ ă ă ţ fiecare culoare, ă ceea ce ţ ţ
ş ş obiectelor
ţ cu ceva foarte simplu, ca de exemplu încercarea de a
distinge ă degete în ă ţ de aici ş ţ limitele
viziunii. Cât de mult ţ vedea în dreapta? Cât de jos ă ţ vedea
degetele? Asta s-ar putea ă dureze mai mult, ş ă ţ exer-
ţ într-un joc pe care ă ţ zilnic. în cele din ă s-ar putea ă
ţ cele cinci degete ale mâinii, la olungime de ţ în ă
ţ de energizare de la pagina 111, ca ş ă de soare
ă ochilor, ă ă ă ă ţ de energie. ţ ă ţ
ş ţ ş ă ş ţ obiectele într-un mod în care nu ţ mai
ă ă acum. Astapoateînsemna ă ţ abilitatea de avedea
obiecte mari, precumcase sau ş sau poate ţ ş ă ă ş ţ
în libertate ş ă ţ ţ ca o ă care ă doar de miopie.
169
Ochi de vultur
Acuitate ă de peste 20/20
În timpul ţ cu arcul, ţ au descoperit ă vederea
ţ ă ă se ă ă ţ ă atunci când urmau calea ă
ţ cu ochii în stare ă ă ă nu numai ă ă
ă ţ ş focalizarea, dar întinde vederea ţ ă ă la normal - ş
mai departe.
ţ ă ă ă ă ţ ţ vederea, chiar ă deja ţ exce-
lent. Îmi amintesc un seminar din Istambul, unde se aflau ş oameni
care aveau vedere ă ă Participau la seminar, pentru ă
doreau ă ş ţ ă vederea în ă stare. Aveam o ă
ă asupra Strâmtorii Bosfor, ş ă am sugerat ă ne ă cu
ă ţ noastre vizuale. ă o ă pe care o ţ folosi pen-
tru a ă extinde vederea mai departe de 20/20. Mai întâi, ţ ceva
care se ă mai departe decât ţ nevoie ă ţ În acest caz ne-am
folosit de ă de pe malul asiatic al Strâmtorii Bosfor. Apoi, ţ
ceva mai aproape. ţ descoperi ă ochilor le va fi mai simplu ă se
concentreze asupra obiectului mai apropiat. Efectul este ă ă
ă ţ cu privirea ă ă obiectului aflat mai departe. Ochii ă
vor urma ţ ă ă ţ ţ mai departe decât ţ
vedea în mod normal, ă ţ ş ă ă ţ ţ ă ţ vizuale.
Echipele de salvare care ă deasupra zonelor ă în-
cercând ă descopere persoanele pierdute sau cu probleme, folosesc o
ă ă în timp ce se ă asupra unor obiecte din ce
în ce mai mici. Oamenii ţ în ş care au cele mai bune
rezultate, au strategii ă ă
În timpul Primului ă Mondial, ă ţ care pilotau avioa-
ne nu aveau instrumente care ă ajute ă se ghideze, ş ă trebuiau
170
_____ ă ne ă ă vederea, în modnatural
----
ă SP. bazeze pe ovedere ă Cei mai dl' succes ţ vedeau ă la
zece .id.lometri pe cer. Ochii se ă la doar câteva sute de metri în
ţ ă nu ă ţ ţ mai departe. ş lucru este val-
abil ş când ţ o ş ă ţ ă ochii ă la orizont, de-
a lungul drumului, ă la ş din ţ ă - ş mult mai de-
parte. ă ţ ă ochii ă ă peisajul. ţ vedea ă vederea vi se
ă ă ţ ş
ă sunt un alt grup de oameni care au strategii naturale,
pentru ovedere de ţ Un ă va scana terenul înainte ş va
observa diferite ă cum ar fi câteva frunze dintr-un copac
care nu se ş ă în ţ ă pentru ă acolo se ascunde o ă
ă ţ ă spun ă se ă ă lucruri care nu sunt acolo.
ţ lor sunt atrase automat de lucrurile care sunt diferite, iar ochii
li se ă spre acel punct ş se ă în mod automat asu-
pra unor detalii minuscule. Eun proces de ă ă în care
mai întâi ţ un copac, apoi o ă ă apoi un ă
nunchi de frunze, apoi doar o ă ş chiar vârful frunzei. În timpul
acestui proces ochii vor ă automat unde vi se ă ţ
Cu alte cuvinte, mintea ă ţ în care vor ă ă ochii.
Un alt mod de exersare avederii la ţ ă este ă ţ teh-
nica privirii la ceva care este mai departe decât ceea ce ţ ă ţ
Ochii vor încerca ă se concentreze asupra obiectului aflat la ţ ă
Când ţ privi înapoi la obiectul pe care ţ ă ţ ţ obser-
va ă ochilor le este mult mai ş ă observe. ţ ă expe-
ţ ă în timp ce ţ ţ semnele de ţ care sunt
foarte ă apoi cele care sunt în imediata apropiere ş ţ ob-
serva ă vederea începe ă ă puncte mult mai ă decât
înainte. Asemenea ţ de ă din Primul ă Mondial,
care ş ă ă în mod deliberat ă la zece kilometri în ţ
ochii ş vor ă la ş strategie ş vor începe ă ă
lucruri la ţ mari.
ă ţ ă ţ ochi de vultur, ţ ă cu câteva din-
tre ideile descrise aici. ţ din asta un joc pe care ă ţ mereu,
indiferent ă ţ ţ sau doar ă ţ
171
_________LeoAngart _
ţ pentru ă ă ţ vederii
la ţ ă
ă ţ ă pentru acest ţ ă cu ajutorul
palmelor, timp de câteva minute.
1. ţ un optotip sau un text cu caractere de diferite ă ş
ş ţ nivelul ochilor, în lumina zilei. ţ în picioare,
suficient de departe de optotip, astfel încât literele ă fie se-
parate, dar neclare.
2. ţ o pendulare ţ ă de optotip, ş ă capul ş
trupul mult într-o parte, apoi în ă neprivind nimic în
mod deosebit. Optotipul sau textul vor ă ă se ş oda-
ă cu voi.
3. ţ ă ţ ş ş ţ balansul de la cincizeci
cmpe o ă aoptotipului, lacincizeci cmpe latura ă
ă ţ partea de sus a optotipului ă ă chiar pe sub linia
ă de vedere, astfel încât ă nu ă ţ cu ă la
el. ă ţ ă ţ în a ă imagina ă ş în-
ţ ochii pentru un moment, în timp ce ă ţ ş
ş se va realiza mai ş
4. ţ pendularea la ă ş cinci cmîn fiecare parte a
optotipului, apoi la cincisprezece cm, apoi la cinci cm, de
fiecare ă ă marginea de sus în ş ă
dintr-o parte în ă ţ ă ă ţ pe parcursul
întregului ţ ş ă ţ câteva ă de ă cu
ochii ş din când în când, ă ş în
timp ce o ţ
172
Ochelarii de soare
Ochelarii de soare
Cumau ă ochelarii de soare? ă fie ă progresului teh-
nologic ş ă plasticului? Sau a fost o ă ţ ă a modei?
Se presupune ă motivul pentru care ă de soare este ă
ne ă de expunerea la raze ultraviolete. In ultimii ani, lumina
ultravioleta a ajuns ă fie ă ă drept ceva periculos. ş ome-
nirea a evoluat sute de mii de ani, ă ă ajutorul ochelarilor de soare.
ă ne ă ă simpla purtare aunei ă ă reduce expunerea
la razele ultraviolete cu 34%.
Lumina ă a anilor 1920 ş 1930, inclusiv spectrul ultravio-
let, a fost ă cu succes în tratarea anumitor boli precum!Ubercu-
loza, artrita ă eczemele, herpesul, astmul ş altele. In 1903,
Premiul Nobel pentru ă afost înmânat lui Niels Finsen, din Da-
nemarca, pentru crearea cu succes a tratamentului cu raze ultravio-
lete împotriva tuberculozei. Finsen a mai folosit lumina ş pentru alte
probleme ale pielii. De exemplu, lumina ş previne formarea cica-
tricelor, ca urmare avariolei. Razele ultraviolete sunt spectrul imediat
inferior luminii vizibile ş sunt ă ţ în trei benzi.
Ultravioletele de energie ă numite IN-C, se ă în zona
dintre 100-290 llm. Acestea sunt întâlnite doar în ţ speciale, ca
de exemplu sudura cu arc electric sau ă pentru sterilizarea ger-
menilor. Întrucât corneeaabsoarbe aproape orice ţ sub 290 llm,
sunt necesare echipamentele de ţ precum ă ş de ă
sau ă ţ de sterilizare specifice. ţ ă ţ în ă ă
- este ă
Ultravioletele de energie medie, numite IN-B, se ă în
aria dintre 290-320 T]m. Corneea absoarbe mare parte din ă arie,
iar cristalinul preia restul. Doar un singur procent ajunge la ă
173
_-------- LeoAngart _
UV-B ă arsuri. ş tot ele sunt cele care ă sinteza
vitaminei Dş ţ calciului ş aaltor minerale. ă ă
ă UV-B pot fi ş un factor în formarea cataractelor corticale.
Ultravioletele de energie ă ă numite UV-A, se ă în
aria dintre 320-380 llm. ă ă este ă cu bronza-
rea ş cu ţ fotosensibile, care ţ ă procesul de oxidare, aso-
ciat cu radicalii liberi ş formarea cataractelor. Cristalinul absoarbe mai
mult de ă din razele UV-A care ă în ochi.
Eimportant ă fim ş ţ ă orice fel de ă nu doar lu-
mina UV, va ţ o ţ ă în ochi. Pentru a evita ca
acest lucru ă se întâmple, ar trebui ă ă în întuneric total. Emai
simplu ă combatem daunele, luând suplimente de vitamina C. Expu-
nerea la lumina ă este ţ ă pentru ca organismul nos-
tru ă ă ţ
Purtarea ochelarilor de soare poate fi ă ă ă ţ
într-un mediu cu ă ă ă De exemplu, ă
ă ă ă circa 80% din lumina UV. În ţ ă ochelarii
de soare sunt ş accesorii binevenite pentru sporturile de ă
Cantitatea de raze UV care ajung la ochi depinde de anotimp ş
de mediul ă De exemplu, peste 90% din lumina UV inci-
ă trece prin stratul de nori. 95% din lumina UV ă pene·
ă apa, din care 50%ajunge ă la oadâncime de doi metri. Prin
urmare, ă ă ţ doar cu ă ş tub de oxigen, într-o zi
ă ă ţ bronza.
;,_ .... ţ
ţ

;HI' n
'.
Umoarea __
Cristalin
Umoarea ă ---
174
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Ochelarii de soare ar putea ă fie necesari ş ă ţ în va-
ţ ă într-o ă parte a lumii. De exempiu, ă ţ ă ă din Lan.
dra înJamaica, va trebui ă ă ţ ochelarii cu voi, pentru ă ochii nu
ă sunt ş ţ nici cu intensitatea luminii, nici cu razele ultraviolete
din timpul unei zile însorite în Caraibe. ă ţ ochelari de soare
tot timpul, ă ţ ochii ă ă ultrasensibili la ă ţ
observat acest lucru, ă ţ purtat lentile care se ă automat în
ţ de intensitatealuminii. ţ oameni ă ă ă ce dau
ochelarii la o parte, îi dor ochii din cauza luminii. Purtarea de ochelari
din ce în ce mai puternici poate deveni un lucru ă ă
ţ ţ ă ochii ş sunt ţ pentru ă ş ă fil-
trarea ă a luminii ă cu proiectele naturii. Oamenii
care ă ochelari de soare ţ pentru perioade îndelungate
de timp, tind ă dezvolte osensibilitate ă ă la ă la fel ca atun-
ci când ţ într-o ă întreaga zi ş ş ţ dintr-o ă ă în
lumina ă Ochii ă dor din cauza luminii, ă vi se ajus-
ă Acesta este un proces natural de adaptare.
Îmi amintesc de o ă la un seminar din Vancouver, care
ne-a spus ă ă ochelarii în ă pentru ş ă ochii de ra-
zele UV. Voia ă ş ce putea face cu privire la sensibilitatea ţ ă de lu-
ă Denumirea ş ţ ă a acesteia este fotofobie.
ă un mod foarte simplu de a ă antrena ochii, ca ă se
ă confortabil în lumina ă Pur ş simplu, ă ţ soarele
ă ă ă deasupra pleoapelor închise, timp de câteva secunde.
Asta ă va ş treptat ochii ă se adapteze la lumina ă
Este foarte simplu, ş eficient. În fond, soarele este sursa ţ
Vedere Monovision
ă vederea ă este monovision ă ă ă
ţ un ochi pentru ă ţ efectuate de aproape, ca de exem-
plu cititul, ş ă ochi pentru sarcini ce ă vederea la ţ ă
Astfel, s-ar ă ă vederea este în întregime ă ş asta se
face în detrimentul ţ tridimensionale. Monovision nu este o
vedere ă de exemplu în sport, unde s-ar putea ă fie nevoie
175
_________LeoAngart _
UV-B ă arsuri. ş tot ele sunt cele care ă sinteza
vitaminei Dş ţ calciului ş a altor minerale. ă ă
ă UV-B pot fi ş un factor în formarea cataractelor corticale.
Ultravioletele de energie ă ă numite UV-A, se ă în
aria dintre 320-380 TJm. ă ă este ă cu bronza-
rea ş cu ţ fotosensibile, care ţ ă procesul de oxidare, aso-
ciat cu radicalii liberi ş formarea cataractelor. Cristalinul absoarbe mai
mult de ă din razele UV-A care ă în ochi.
Eimportant ă fim ş ţ ă orice fel de ă nu doar lu-
mina UV, va ţ o ţ ă în ochi. Pentru a evita ca
acest lucru ă se întâmple, ar trebui ă ă în întuneric total. Emai
simplu ă combatem daunele, luând suplimente de vitamina C. Expu-
nerea la lumina ă este ţ ă pentru ca organismul nos-
tru ă ă ţ
Purtarea ochelarilor de soare poate fi ă ă ă ţ
într-un mediu cu ă ă ă De exemplu, ă
ă ă ă circa 80% din lumina UV. În ţ ă ochelarii
de soare sunt ş accesorii binevenite pentru sporturile de ă
Cantitatea de raze UV care ajung la ochi depinde de anotimp ş
de mediul ă De exemplu, peste 90% din lumina UV inci-
ă trece prin stratul de nori. 95% din lumina UV ă pene-
ă apa, din care 50% ajunge ă la oadâncime de doi metri. Prin
urmare, ă ă ţ doar cu ă ş tub de oxigen, într-o zi
ă ă ţ bronza.
174
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Ochelarii de soare ar putea ă fie necesari ş ă ţ în va-
ţ ă într-o ă parte a lumii. De exempiu, ă ţ ă ă din Lon-
dra înJamaica, va trebui ă ă ţ ochelarii cu voi, pentru ă ochii nu
ă sunt ş ţ nici cu intensitatea luminii, nici cu razele ultraviolete
din timpul unei zile însorite în Caraibe. ă ţ ochelari de soare
tot timpul, ă ţ ochii ă ă ultrasensibili la ă Ati
observat acest lucru, ă ţ purtat lentile care se ă automat fu
ţ de intensitatealuminii. ţ oameni ă ă ă ce dau
ochelarii la oparte, îi dor ochii din cauza luminii. Purtarea de ochelari
din ce în ce mai puternici poate deveni un lucru ă ă
ţ ţ ă ochii ş sunt ţ pentru ă ş ă fil-
trarea ă a luminii ă cu proiectele naturii. Oamenii
care ă ochelari de soare ţ pentru perioade îndelungate
de timp, tind ă dezvolte osensibilitate ă ă la ă la fel ca atun-
ci când ţ într-o ă întreaga zi ş ş ţ dintr-o ă ă în
lumina ă Ochii ă dor din cauza luminii, ă vi se ajus-
ă Acesta este un proces natural de adaptare.
Îmi amintesc de o ă la un seminar din Vancouver, care
ne-a spus ă ă ochelarii în ă pentru ş ă ochii de ra-
zele UV. Voia ă ş ce putea face cu privire la sensibilitatea ţ ă de lu-
ă Denumirea ş ţ ă a acesteia este fotofobie.
ă un mod foarte simplu de a ă antrena ochii, ca ă se
ă confortabil în lumina ă Pur ş simplu, ă ţ soarele
ă ă ă deasupra pleoapelor închise, timp de câteva secunde.
Asta ă va ş treptat ochii ă se adapteze la lumina ă
Este foarte simplu, ş eficient. În fond, soarele este sursa ţ
Vedere Monovision
ă vederea ă este monovision ă ă ă
ţ un ochi pentru ă ţ efectuate de aproape, ca de exem-
plu cititul, ş ă ochi pentru sarcini ce ă vederea la ţ ă
Astfel, s-ar ă ă vederea este în întregime ă ş asta se
face în detrimentul ţ tridimensionale. Monovision nu este o
vedere ă de exemplu în sport, unde s-ar putea ă fie nevoie
175
_________Leo Angart _
ă prinzi ominge sau ă evaluezi o ţ ă În anumite cazuri, oame-
nilor li se spune ă trebuie ă poarte ă lentile diferite, sau ă
tratamente laser care au ca rezultat ă vedere.
Folosirea unui ochi pentru citit ş aceluilalt pentru condus, nu
este nid un lucru natural ş nici de dorit. în Antrenarea Ochilor le re-
ă mereu oamenilor ă exerseze pentru ş echilibra ochii ş
ale da oacuitate ă ă În cazul oamenilor cu ţ vi-
ă ă ş ă de ceea ce se ş ansiometropie.
Pentru a echilibra ţ ă ţ prin aexersa ţ
nerea punctului de apropiere, astfel încât ambii ochi ă ă citi scrisul
ă de la cincisprezece cm. Aceasta este oacuitate ă pentru
vederea de aproape. Când ţ ş ă o ţ ţ ambii ochi vor fi impli-
ţ în procesul de citire. ţ ă ş coordonarea ă (de
exemplu "X"-ul de pe ă Asta va necesita ţ efort, ă la
început, creierul s-ar putea ă fie atât de ş ă alterneze folosirea
ochilor, încât ş va continua obiceiul de a folosi doar câte un ochi pe
rând. Al doilea scop este ă vederii la ţ ă aochiului slab.
Procedurava fi ş cu cea aunui ochi cu miopie mare. Con-
ţ ă ţ cu fiecare ochi, ă când acuitatea lor ă este
ş ş apoi ţ cu ambii ochi, ă când ţ ă ă per-
ţ ţ vederea. Provocarea în acest caz este ă ţ ă ţ
ţ deoarece, în majoritatea timpului ochii par ă ţ
normal, exact ş cum sunt. ş ă valabil faptul ă ceva din
sistemul vostru vizual ar putea ă se dezechilibreze, caz în care eposi-
bil ă ţ probleme. ş ă e mai bine ă ţ aceste ţ cât
ă sunt simplu de ă
176
Ochi ţ chirurgical
Ochi ţ chirurgical
În ultimii ani, s-a ă ă publicitate pentru o ă
ă uluitor de ă care poate ă ă vederea perfec-
ă Acesta este un exemplu important de ţ ş de ă Mesa-
jul ţ ă procedura dura doar câteva ş ş ă corecteze ochii
definitiv. Ba existau ş clinici care ofereau înregistrareavideo ă
a ţ ş în unele cazuri, ţ este ă chiar în com-
plexe comerciale!
De obicei, acesta ă este ă ca fiind ă si-
ă ş ă ş sunt ţ oameni care au avut de ş
de pe urma ei, sunt ş destui a ă vedere afost ă pe ţ ă în
zilele ulterioare ţ pot ă dureri destul de mari. Mai mult
de ă dintre fibrele nervoase superficiale ale corneei sunt ă
iate, prin atât de populara ă LASIK. Acest lucru are impact
asupra vitezei de clipire, care scade, ceea ce face ca oehiul ă se usuce.
ţ trebuie ă ă ă adesea luni de zile, înainte ca
ochii ă ş ă la normal.
ţ ţ ă grosimea corneei este de doar ă de milime-
tru, ş ă orice ţ ă pe ea trebuie ă fie extrem de pre-
ă De asemenea, întrucât nu ă vase sanguine în cornee, vinde-
carea ă mai multe luni. Unii ă spun ă de fapt, ă tu-
ra ă în timpul procedurii LASIK nu se ă ă În plus,
ţ cornean este ă de laser ş ca o ţ ă între 30 ş
40% din ă corneei este ă ş nu se mai poate pune ă
la loc. Acum apar cazuri în care corneea iese în ă ducând la oboa-
ă ă cheratocon - care face ca ochiul ă capete o ă ţ ă
177
_-------'----- Lea Angart _
În anumite e ă efectuarea unui transplant.de
cornee, pentru a salva vederea ochiului afectat. .
Legea din SUA ă faptul ă ţ laser trebuie ă
de un medic, dar nu ă ţ pentru studii de specialitate. Orice
medic, chiar ş un ginecolog sau pediatru poate urma un seminar de
ş de ă ă ă ţ de ă aparatului ş în ziua
ă ă practice în mod legal chirurgia ă Neajunsurile
asociate acestei ă se întind de la metodele dificile de vânzare
ş ă la sortimentul ă ţ despre chirurgia laser, pe care doctorul
care v-a ă operatia eposibil ă le distribuie, ă ce ş pus numele
ca autor pe ă ţ chiar ă ş ţ o ţ laser ă ca
premiu la un concurs. În graba de a face bani, medicii ş clinicile ă -
uneori, pentru ă le convine ş - ă ţ posibilele probleme,
sau ă analizeze cu ţ ţ înainte de ă Doctorii
ă ă ţ aavut succes, ă pacientul poate vedea cu clar-
itate rândul20/20 de pe optotip. ş este posibil ă ţ vedere de
20/20, dar ă ţ alte probleme, precum pierderea vederii în
ţ slabe de iluminare. S-ar putea ă ţ ă trebuie ă
ţ cu bicicleta, pentru ă nu mai ţ conduce noaptea. Un alt
efect ş minor este dubla sau chiar tripla vedere ş faptul ă ţ
ca ş focuri de artificii care ă obiectele ă
Administratia ă aAlimentelor ş Medicamentelor (FDA)
se ş ă ca 10%din oamenii care au suferit chirurgie ă ă
fie nemultumiti de rezultate. FDA se mai ş ă ş ca 20% dintre ei
ă ş ă contrastului ă Structura corneei
• Epiteliu format
ZUt. ă la 15%dintre ţ ţ din 5 sau 6 stra-
ilor laser se ş ă ă solicite ţ
de ă ă sau de corectare, ceea
ce duce în frecvent la cheltuieli su-
plimentare.
Mai ă ş acummai ţ po- Stroma
pulara Keratotomie· ă sau micro-
Orice incizie în tesutul corneal care întrerupe cârn-
pul Bowman induce ă permanente în
curbura corneei. Grosimea corneei este de aproxima- Membrana.
tiv 0,5 mrn. Descemet
178
---__ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural
----
chirurgia, ă în realizarea unor incizii mici în jurul ă ţ centrale
a Cu cât inciziile sunt mai aproape de zona ă ă
cu atât efectul este mai mare. ă ă ă ă deschi-
se pe cornee. Tiparele de presiune ă ale corneei fac ca ă ă
se ă pentru a egaliza ţ ă Întrucât vindecarea
ă mai multe luni, riscul de ţ este destul de ridicat. De ase-
menea, rezultatele sunt mai ţ previzibile decât în cazul mai mo-
dernului tratament laser.
Lucru ş mai grav este ă ă proiecte de legi atât în SUA, cât
ş în Canada, care vor interzice oamenilor care au suferit ţ laser
ă mai ă pe timp de noapte. ă numeroase dovezi referitoa-
re la faptul ă tratamentele laser ă pierderea ă ţ de a dis-
tinge detaliile la ă ă ş în ţ de iluminat din spate. De
exemplu, e ş ă ţ ă ă cuiva, atunci când ă în ţ
ă unei ferestre luminate de soare. În urma ţ unii oameni
vor putea ă ă doar conturul, dar nu vor mai putea distinge detali-
ile. în anumite cazuri, oamenii s-ar putea ă ă halouri în jurul obiec-
telor ă ceea ce ar face condusul pe timp de noapte foarte
periculos. Chirurgia ă a fost ă ă pe lista de factori de
risc, ă ce Laboratorul de Cercetare aTransporturilor din MareaBri-
tanie a analizat persoanele cu miopie care ă ţ laser ş a
descoperit ă 80% din ei nu puteau vedea un semn de ţ la cin-
cizeci ş cinci metri. Mai ă 40%dinei nu puteauvedea semnul nici la
cincisprezece metri, ă la o ţ ă ă cu lungimea a patru ma-
ş în august 2000, ţ ă ă a ă chirurgia
ă pe lista factorilor de risc pentru un condus nesigur.
. ţ oameni care au suferit ţ de microchirurgie sau tra-
tamente laser ă ă nu au ă decât ă schimbe ochelarii de
miopie, cu ochelari de citit. ţ dintre cei care au participat la semi-
narele mele de Antrenarea Ochilor au suferit, înainte, unul din cele
ă tipuri de ţ de chirurgie ă Vin la mine, deoarece
vederealor începe ă ă la starea dinainte de ţ ţ ţ ă
ă ce ţ suferit ţ ţ ă miopi. Starea ochiului, ă
miopie, este la fel. Ceea ce s-a întâmplat este ă o parte din cornee a
fost ă ă modificând astfel focalizarea ochiului.
179
_________LeoAngart _
De fapt, lentilele v-au fost încrustate în ochi. Edoar un pas în
plus ţ ă de purtarea de lentile de contact. ,'.
Pentru ă ă un nivel atât de mare de ş ă ş dezinfor-
mare cu privire la tratamentul laser, includ aici câtevaextrase din lista de
verificare IASIKaFDA ş ţ cu Antrenarea ă a Ochilor.
ă ţ ă ţ ce se poate întâmpla ă chirurgia refrac-
ă ţ acest website www.surgicaleyes.org. Acest website este
echilibrat ş plin de ţ cu multe articole ş istorii personale
despre ce poate merge prost în chirurgia ă Un oftalmolog în-
ţ a spus ă ţ de chirurgie ă ar trebui ă fie ulti-
ma ţ Tot ş cum credeam ă implanturile mamare sunt sigure,
nu ş ce se va întâmpla în zece sau ă de ani ă ţ
FDA a aprobat cea mai ă ă LASIK, în 1998.
Website-ul FDA este www.fda.gov\LASIK\
. Antrenarea
ă a ţ LASIK Descriere
Ochilor
lDe ce nu ţ un
lPosibil candidat
iN'u ă
lUnii angajatori interzic opera
IImpactul asupra carierei
Ipile LASIK.
!Un seminar
Imtre 1500 E3000 Epe ochi !costuri
!mult mai ţ
lN'u ă
ţ care ş saI
ţ ă
ă vindecarea.
lN'u ă
lVederea trebuie ă ă fie stabi
\Vedere ă
ă timp de un an.
lNu ă
ă pupilele sunt mai deschi
lDimensiunea pupilei de 5,5 mm noaptea ţ ve
Idea "artificii".
lNu ă ţ ă IGrosimea corneei
lN'u ă
tfratamentul laser agraveaz[
Ochi ţ
ţ ochilor ţ
180
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Ş ţ ă ...?
S-ar putea ă ţ nevoie
Nu ă
de mai mult de o ă
ţ pentru aajun
ge la rezultatul dorit
Nu ă
S-ar putea ă mai ţ
ochelari
Rezultatele tind ă Rezultatele pot ă nu du
dureze. eze mult
Nu ă
S-ar putea ă ă ţ
Ivederea complet.
FDA ă ă 20% din
oameni ş pierd sensibilita
Nu ă
tea contrastului, fiindu-le im S-ar putea ă nu ma
posibil ă ă în lumina sIa ţ conduce noaptea
ă precumîn restaurante sau
cinematografe.
!Nu ă
Unii oameni ă cu efecu S-ar putea ă ţ "arti
kie vedere ă sau ă Ificii" ş halouri
ţ observa un Rezultatul final s-ar putea lN'u ă ş ţ ă ţ
Iprogres stabil. ă ă luni de zile. cu claritateîn primele ZilE
Unii oameni ă imagini
Nu ă ă ca în cazul re
ţ TV proaste
lN'u ă
ş ţ ă ă ţ ă ş ţ ă la durere ş
turi pentru atenuarea durerii kiisconfort
ă ţ ş ă estE
ţ includ astig
Nu ă ă ca urmare aunei proas
te proceduri chirurgicale
Imatismul neregulat
ă ţ inevitabile
lN'u ă
a ţ cornean, corneel Se poate dezvolta
Ipoate ă ă în ă din cau ă
za presiunii intra-oculare.
181
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Opacitate ă
';,;\N
Opacitate ă
183
Opacitate ă
ă
Opacilate ă
Op.olm,


sens. Unii ă merg ă la aspune ă ă J:"enuntati la fumat
riscul de afOrDia cataracte va scade cu ă la 25%. " ,
Cataractele au fost induse experimental, prin simpla expunere
la o ă ă în oxigen - de exemplu, în timpul terapiei hiper-
barice cu oxigen. Studiile pe animale nu ă nicto ă cu privire la
faptul ă ă o ă ţ între nivelele mari de oxigen ş cataracte.
Priestley (1775), omul care a descoperit oxigenul, a observat ă
procesele vitale ard mai repede atunci cândoxigenul din mediul încon-
ă este înlocuit cu oxigen pur, aparent ă faptului ă acesta
are oputere mai mare de oxidare. Primul produs derivat din oxigen, în
procesul reducerii lui la ă este peroxidul de hidrogen, care se trans-
ă în dioxid de carbon ş apoi în radical superoxid (Oz)' Cu alte cu-
vinte, molecula de oxigen, mai ţ re ă este ă în su-
peroxid, un radical liber extrem de reactiv, capabil ă oxideze ş ă pro-
voace ă ă ă ţ Chiar ş ocantitate ă de ţ foto-
sensibilizatoare (ce pot fi ă în antibiotice, inhibitori ai colesterolu-
lui ş diuretice, între altele) ă se ă ş în fluidul sau ţ
ochiului, precumumoarea ă ş cristalinul, poate conduce la gene-
rarea ă de 0z ş derivatele sale HzO
z
ş OH. Atâtavreme cât ochii
sunt ş lumina ă iar oxidarea are loc.
În majoritatea cazurilor de ă procesul este provocat de
o ă ă ţ ă a membranelor celulelor epiteliale, care sunt ex-
Capsul.
CDrp dIlar:
182
Când cristalinul ochiului ş pierde ţ ş se ă
zone de opacitate, ţ de ceea ce se ş ă ă la
vârsta de ş de ani, conform anumitor ă aproape ă tre-
imi din ţ ă un început de ă În SUAse ă
mai mult de 1,35 milioane de extractii de ă anual. Cataractele se
ă de obicei la ambii ochi, ă cu viteze diferite, ast-
fel ă vederea unui ochi este adesea cu mult mai ă decât aceluilalt.
Cataractele se ă din cauza ă ă ă radicalilor liberi
provocate de mai ţ factori de mediu. ă la ochi pot da ş
la cataracte, indiferent de ă ° ă ă o ţ ă ă o
ă ă ă ă sau arsurile chimice pot afecta cristalinul
ş da ş la ceea ce se ş Cataracta ă De aseme-
nea, anumite ţ medicamente sau boli precum diabetul pot ă
genereze ţ ş cristalinului ş formarea unei cataracte secun-
dare. Medicamentele cauzatoare de fotosensibilitate ă daune-
le ă radicalilor liberi, pe care lumina le ă cristalinului.
Medicamentele pentru ă medicamentele de ă acolesterolu-
lui, antibioticele ş diureticele sunt cele mai prescrise medicamente
care au ca efect secundar, fotosensibilizarea. Sunt cunoscute cel ţ
ă sute medicamente care ă cataracte. De exemplu, steroizii
pot provoca cataracte la copii. Fumatul este ş el un factor în acest
Epiteliu
,
Cataractele
_________LeoAngart _
puse în !nod direct mediului apos. Radicalii liberi sunt ţ ş apoi
ţ în fluidul care ă cristalinul. Scopul principal este
deci prevenirea sau minimizarea ă ă ă membranelor celulare.
Într-un studiu s-a descoperit ă piruvatul este foarte eficient în
prevenirea ă cataractelor la puii de ş Cataractele erau
induse cu ajutorul a 0,5 micromoli de selenit. Ş care au pri-
mit ş 0,5 micromoli de piruvat, nu li s-au dezvoltat cataracte. Într-un
experiment cunoscut sub numele de "modelul ă ş
au fost ă ţ pe baza unei diete ce ţ 30% ă Singurii ş
bolani ă nu le-au ă cataracte au fost cei care au primit oso-
ţ de ă de ochi cu 15%piruvat.
ă dovezi contradictorii privindfaptul ă razele ultraviolete
UV-B ar cauza cataracte. Unele ă ă o ă ă în acest sens,
altele nu. ş s-a demonstrat ă razele UV-B sunt asociate doar cu
cataractele corticale.
Când cataracta este ă pe marginea ă acristali-
nului, s-ar putea ă nu se observe nicio schimbare de vedere. ă blo-
cajul se ă spre centrul cristalinului, atunci ă vederea
ă
Simptomele ş legate de dezvoltarea cataractelor, includ
vederea ţ ş ă sau ă sensibilitatea la ă ş ă ş o
ţ mai ă ă a culorilor. Pupila, care în mod normal apare
ă poate trece prin ă de culoare ş poate ă ă
sau ă
Când cataractele încep ă blocheze vederea, sunt ă chi-
rurgical, printr-o ă ă În multe cazuri, în ş timp se
ă un cristalin artificial, care ă o vedere ă în
ţ cu lentilele de contact sau ochelarii. La un ă din ce în
ce mai mare de cazuri, ă ţ nu se mai poate face, din cauza
ţ de chirurgie ă suferite anterior.
ă o ţ extraordinar de mare de vitamina C(acid
ascorbic) în ţ ş fluidul ochiului, în ţ cu alte ă ţ
ale corpului. ţ mare este ţ ă printr-un transport
activ de ascorbat sau vitamina Cdin ă în umoarea ă ă
trându-se o ţ de 20 de ori mai ă în umoarea ă
184
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Robert Garrison Jr. Ş EHzabeth Sommer au descoperit, în ce!"-
ă lor, ă ţ cu au în plasma din sânge nivele mai
ă decât normal, pentru trei ţ cheie: vitamina C, vita·
mina Eş beta-carotenul. Ei scriu:
"Un studiu adescoperit ă suplimentarea pe termen lung cu vi-
tamina Cpoate reduce riscul de ţ a cataractei, cu ă la 45%.
Un alt studiu a comparat consumul de ţ la ţ cu ca·
taracte, cu cel al unor persoane ce nu aveau cataracte, ş a descoperit
ă ţ cu cataracte consumau cu mult mai ţ ă vitamina Eş vi·
tamina Cdecât ţ Acest studiu a descoperit ş faptul ă suplimen·
tarea cu ţ reduce cu 50% riscul de ţ a cataractelor."
mglkg Continutul de acid ascorbic din tesuturi
, ,
110 Creier
95 Ficat
21 ă
240 Cornee
250 Cristalin
200 Umoarea ă
360 Umoarea ă
Un studiu efectuat la Universitatea Thfts adescoperit ă vitami-
na Cpoate reduce riscul de ţ a cataractelor la femei. Consumul
pe termen lung de ă ţ mari de vitamina Cpoate reduce substan-
ţ opacizarea cristalinului, în ţ de ă Consumul de supli-
mente de vitamina C, timp de zece ani sau mai mult, afost asociat unei
ă cu 77%a ţ timpurii a ă ţ cristalinului ş unei ă
deri cu 83% a ţ ă ţ medii a cristalinului, în ţ
cu femeile care nu au luat suplimente de vitamina C.
Vitamina Creduce riscul ţ cataractelor, deoarece func-
ă ca un antioxidant. De asemenea, vitamina Cpoate ă prote-
jeze ochiul împotriva luminii solare. Studiul Tufts asupra vitaminei
a ă ă cele mai bune rezultate le-au avut femeile care au luat supli-
mente de 400-800 miligrame pe zi. ţ ă ţ ă vi·
tamina C, mai ales tipul bioflavonoid rutin.
185
VitaminaC
VitaminaA
Vitamina Bcomplex
VitaminaE
Glutation Lipo-Spray
187
Alimentele extrem de utile în prevenirea ş lupta împotriva ca-
taractelor sunt nucile braziliene (care ţ vitamina Eş seleniu),
morcovii, leguma verde ă ă ă ş condimentul numit cur-
cuma (bogat învitamina C, E, cartenoizi ş acizi ş ţ Omega-3),
ţ de floarea soarelui ş ă (care este foarte ă în anti-
oxidantul cuercitina).
ă ţ de suplimente recomandate
Multivitamine o ă sau de ă ori pe zi, de ţ ă ova-
ă de multivitamine utile ochilor
10.000 ă ţ pe zi
o ă sau ă pe zi
Multivitaminele ţ de obicei, ă ţ
adeCvate pentru prevenirea cataractelor
500 mgpe zi
ă ţ ţ cu ă atunci
ă ţ doza ă cu ă la 3.000 mg
400-800 ă ţ pe zi
ţ o ă pe zi, ţ ţ în ă
de 20 secunde ş apoi ţ ţ (Ca antioXl-
ă dietetice pentru cataracte
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Din ă de mai sus, acum este foarte dar faptul ă nutri-
ţ ă un rol important în prevenirea ţ ş ă cata-
ractelor. Eclar ă ă în lumea de azi, nu putem ţ din dieta
ă ţ ţ necesari corpului nostru. Ca urmare, sunt ne-
cesare suplimente pentru lupta împotriva radicalilor liberi. În cazul
ă ă ă cristalinului, ş sunt principalii ţ pentru dez-
voltarea de cataracte.
ţ de ă au evoluat mult ş în ă lumea sunt
efectuate ca o ă ş ş prefera ă le previn printr-o ă echi-
ă ş ă ă ţ ă cu suplimente. ă ă de
suplimente ă va oferi o idee despre ce este necesar pentru preveni-
rea ş ă este cazul, reducerea ă de cataracte.
Conform unui alt s!udiu, publicat în "American ]ourna! of
Clinical Nutrition", în 1991, s-a descoperit ă nivelurile ă de car-
tenoizi ş ţ pe vitamina A) ş vitamina Cdin sânge sunt
asociate unui risc ă de ţ a cataractelor. Un studiu similar,
publicat în "British]ournal of Medicine", în 1992, a examinat efectul
consumului de legume asupra riscului de ă la mai mult de cin-
cizeci de mii femei, pe o ă de opt ani. Studiul a descoperit ă
ţ cataractelor a fost ă cu 50%, în cazul consumului a cinci
ţ de spanac pe ă ă ă
Un studiu epidemiologic, ă pe parcursul a cinci ani, adesco-
perit ă suplimentele de vitamina Ear reduce, singure, riscul ţ
cataractelor cu ă la 50%. Riboflavina (vitamina B2), acidul panto-
tenic (vitamina B5), seleniul ş glutationul sunt, de asemenea, eficien-
te în neutralizarea radicalilor liberi.
Glutationul, un compus ţ în crearea enzimelor din ţ
turi ş crucial pentru oprirea efectelor ă ă ale radicalilor liberi,
este extrem de eficient ş în prevenirea ă cataractelor. Studiile .
au ă ă toate cristalinele care ă cataracte ţ o canti-
tate ă de glutation - a cincisprezecea parte din cantitatea nor-
ă - ş un nivel de vitamina Cde zece ori mai mic decât normal. Ini-
ţ s-a crezut ă aceste ţ erau un rezultat direct al cataracte-
lor, dar acum se crede ă de fapt, ă nivelului de ţ
precede formarea cataractelor.
Precursorul glutationului (cistinul) se ă ş în ă usturoi,
avocado, sparanghel, ă ş carne ş Dieta ă ar trebui ă
ă alimente care ţ sulf sau cisten, care ă ţ de
glutation din organism. Glutationul este disponibil ş sub forma unui
spray sub-lingual, care este absorbit mult mai repede decât varianta în
capsule. ă ă o ţ de zece ori mai ă anutrien-
ţ în varianta ă ă toate ţ vitamina B, aci-
dul pantotenic, ş ă ă proteinelor cristalinului ş
se ă ş pe ţ ă sub forma ă ă Cuercitina, un
bio-flavonoid disponibil sub ă de suplimente, ă la oprirea ca-
taractelor, prin blocarea unei enzime (aldoza reductaza) care ţ
ă asupra zaharurilor, astfel încât ă ş cataractelor.
_________LeoAngart _
186
L-listina
Cuercitina
MagneZiu
Seleniu
Zinc
_________LeoAngarf _
dant, reduce radicalii liberi ş de stres ş
fumat.)
Un bio-flavonoid care ţ ă activitatea
vitaminei C
ţ ţ de pe ă ă la
vindecarea cristalinului.)
Superoxid dismutaza (SOD) ţ ţ de pe ă (con-
sumator al radicalilor liberi, cunoscut afi foarte
eficient în reducerea ă ţ cataractelor.)
500 mgpe zi
50-100 mg pe zi
30 mg pe zi (totalul pentru o zi) ă
împotriva ă ă ă provocate de ă
Cupru 2mg
Mangan 2-5 mg ş dezvoltarea cataractelor)
ă ţ ă de fumat ş ţ ţ la alte medicamente pe care le
ţ (de exemplu steroizi ş medicamente fotosensibilizatoare). ţ
ingerarea produselor lactate, a ă saturate ş a ă ă
sau uleiuri care au stat la cald, în timpul ă sau prepararea mân-
ă Aceste alimente ă la formarea radicalilor liberi. ţ
doar uleiuri vegetale presate la rece. De asemenea, ţ antihistami-
nicele ş ţ sau ţ consumul de ă
Dr. William H. Bates - rezultate obtinute
,
în cazul cataractelor
William H. Bates M.D. scrie despre un incident de pe vremea
când era student la ă Unul dintre profesori ţ o prele-
gere despre ochi, folosind globi oculari ţ de lavaci. El ademons-
trat ă atunci când globul ocular era strâns, ş ă ţ opacita-
tea sau cataracta pe cristalin. Când presiunea era ă ă cristali-
nul redevenea perfect clar. Bates ă
188
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
"Într-o zi, studiamochi'll unei paciente cu ă ţ ă În
timp ce pacientavorbea despre tot soiul de lucruri ă ă nicio ă ă
am putut vedea câteva deschideri în ă zone cu reflexe ş
ce, care demonstrau faptul ă cristalinul nu era complet opac. Am în-
trebat pacienta cât de mult putea ă ă ş în timp ce îmi spunea lite-
rele de pe optotipul Snellen, pe care le putea citi, opacitateacristalinu-
lui adevenit ă Apoi, ea a ă efortul ş de ş aminti
unele dintre literele mici, când, spre marea mea ă întregul cris-
talin adevenit opac. Amrepetat ţ ă cum ă amîn-
trebat-o: ţ ş ă ai ă un Cmare?». «Da.>', mi-a ă ea.
Atunci cristalinul s-a eliberat ţ ş am putut vedea din nou refle-
xele ş prin ţ deschise.
Am întrebat-o: ţ ş ă fi ă vreuna din literele mici
de pe ultimul rând?». Mi-am dat seama ă ă eforturi deosebite, iar
cristalinul s-a opacizat din nou. Am devenit atât de interesat, încât am
rugat mai ţ prieteni ă repete ţ iar ei au fost la fel de ui-
ţ ca mine, când au ţ ş rezultat." (Better Eyesight, febru-
arie 1925 - VoI. IX, nr.8)
Bates a folosit ţ palmelor, pendularea ş alte metode
care ă ă relaxare. Unele dintre cazurile prezentate de Bates sunt
absolut uluitoare. ă dovezi interesante referitoare la vindecarea
cataractelor ă ă ţ sau cel ţ la tratarea lor, astfel încât ă
nu se mai dezvolte ă la punctul în care pot provoca probleme.
Tehnica culorii reflectoare
ă o ă ă cu rezultate bune în tratamentul cata-
ractelor. Nu ş cum sau de ce este ă Eunul dintre acele reme-
dii care, pur ş simplu, ţ ă dar ă mai avem de ă ţ de ce
stau lucrurile ş Într-o zi, vomafla ce se ă dar ă atunci, de
ce ă nu fim ş ă ă tehnica ş ă vedem cum merge.
Aveti nevoie de ă ă de hârtie sau carton colorat, una
ş ş ă Ţ ţ cele ă ă ţ de carton colorat în ţ
ochilor, alternativ, astfel încât ă ţ luminii colorate reflecta-
te ă ă ă ă în ş ţ ă ţ ochii ş ţ timp te
189
_________LeoAngart _
cincisprezece secunde, apoi ţ ş ţ ă ţ asta
de vreo ş ori. Atât Clara Hackett cat Ş dr. Marilyn B,. Rosa-
nnes-Berret au relatat ă s-au înregistrat rezultate bune cu ajutorul
acestei tehnici. Unii oameni chiar au ş ă evite chirurgia, folosind
tehnica culorii reflectoare.
Amrecomandat ă ă mai multor persoane. °doam-
ă în ă din Mexic a ă ţ cu ţ ă ş ca urmare, nu
amai avut nevoie de ţ de ă
Evident ă ţ unui echilibru optimde vitamine Cş E,
în timp ce ţ ă de ochii ş ş ţ lucru care ar
ă fotosensibilizeze, este calea cea mai buna. Formarea cataractelia
un anumit moment al ţ nu este un lucru absolut obligatoriu. Ur-
mând ă de mai sus, acesta poate ă doar un subiect
de interes academic.
190
Glaucomul
Cauza ă aglaucomului este blocarea canalului lui Schlemm.
Acest canal se deschide ş se închide la fiecare patru ore, pentru a-i
permite umorii apoase ă ă ă în ş apoi ă ă ă ă ţ
dintre cornee ş umoarea ă cunoscut sub numele de camera
ă a ochiului. Glaucomul ş ă fie definit în întregime
prin ă presiunii interne a ochiului, pe care doctorii o numesc
Presiune ă (IOP). Presiunea ă a ochiului se ă
între 12 ş 21 milimetri ă de mercur.
Dr. Alan Robin M.D., de la Centrul Medical Greater Baltimore ş
Spitalul]ohn Hopkins, explica, în ţ din decembrie 1997 aziarului
"Ophtalmology Times", ă glaucomul ar trebui ă fie definit nu prin
presiunea ă ă ci prin ă ă nervului optic ş în ţ ă
pierderea vederii. Noua ţ a dr. Robin este ţ ă de ă
studii extinse asupra glaucomului, anume Studiul asupra Ochiului
Beaver Dam ş Studiul asupra Ochiului East Baltimore, ambele desco-
perind ă 40%dintre oamenii care ă de glaucomau presiune ocu-
ă ă
Problema de ă în cazul glaucomului este fie proasta drenare
a fluidelor intraoculare, fie ţ ă ă nervul optic. ţ
suferinzi au alte boli fizice, ş cum
s-a demonstrat printr-un studiu pe o
ă de ţ cu glaucom consecu-
tiv cu "unghi deschis", dintre care
...•. de lICUIlI"'" ţ erau ş unor diferite medi-
ţ ţ ă de
care sufereau ş ţ era pre-
siunea ă a sângelui.
191
_________Lea Angart _
Este clar ă glaucomul se ă stresului. Avem ă sisteme
nervoase involuntare, sistemul simpatic ş sistemul parasimpatic. Când
ă echilibrul celor ă ă stresul cronic. Siste-
mul nervos parasimpatic ă ţ la relaxare ş ş
ritmul inimii, iar sistemul nervos simpatic (sau adrenalina) contro-
ă ţ la anxietate, având ca rezultat ş ritmului inimii ş
al ţ ă dezechilibrelor prelungite între cele ă siste-
me, pot ă probleme asemenea glaucomului.
Presiunea ă asemenea presiunii sângelui, se poate modi-
fica în ţ de greutate, starea de relaxare ş anxietate - inclu-
siv stresul unei vizite la doctor. Testarea presiunii oculare nu este o
ă tocmai ă ă
Toate tratamentele pentru glaucomfolosite în prezent de ă
oftalmologi ă nivelul adrenalinei din corp, fie stimulându-l fie
blocându-l. Presiunea mare a sângelui (hipertensiunea) este evident
ă ă ţ ă de ă nivelul ridicat de anxietate, mai ales la femei. Mul·
te ţ în afara stresului, pot ridica nivelul presiunii interne a
ochiului, inclusiv ţ tiroidiene (hipertiroidismul), obezitatea,
diabetul ş bolile cardiovasculare. DeranJamentele digestive pot ş ele
ă Joace un rol în ţ glaucomului la anumite persoane.
Dr. Edeltraut Garbe M.D., Jurnalul ţ Medicale America-
ne 277:722-27, 1997, ş colegii ei din Montreal, Canada, au dovedit o
ţ între tratamente cu steroizi ş dezvoltarea glaucomului.
ţ ţ ă (de obicei ă de ochi) ar
trebui ă foarte repede, pentru a ţ glaucomul sub con-
trol. Între timp, trebuie ş ţ ş pentru a determina
care dintre terapiile alternative poate fi ă Glaucomul este, de obi-
cei, principalul vinovat, atunci când oamenii au simptome de presiune
ă ă ş nervi optici cu aspect diferit de la un ochi la altul.
Fibrele nervoase care ă vederea ă sunt foarte sus-
ceptibile la înfometare din cauza lipsei fluxului sanguin - una dintre
cauzele care ar putea provoca glaucomului.
Anxietatea ş stresul ă ţ de cortizon ş alte ele-
mente chimice naturale, care sunt de ă pentru ochi ş creier. Ocom-
ă ţ ă în tratarea ş prevenirea glaucomului este ă
192
-- ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
de stres. În ă ficatul este considerat 1. fi
m ă ă ă cu ochii ş un rol în protejarea lor, ş ă ar tre-
bui ă ţ tot posibilul pentru a avea ă de ficat.
Glaucomul ă bine la tehnicile care ă ă reia-
xarea, ţ ş ş ochilor. Ca ş în cazul miopiei, nu
ă ă prin ochi. De fapt, ă ţ miopi, ţ o
ş ă de 60% ă ţ glaucom. ţ de energizare descris
la pagina 111 este ă ă pentru glaucom, în special etapa ă
ţ ochiului, care ă energia ă ă ă ă circule
mai liber. Presopunctura ă la pagina 74 este ş ea ă pentru a
face energia ă circule. Tehnica palmelor este de asemenea folositoare
în acest sens, imaginându-ne ă avemocatifea moale ă în interi-
orul globului ocular.
Seminarul meu nu se ă în mod direct la glaucom. ş
pot cita multe exemple de oameni care, ă ce l-au urmat, mi-au spus
ă doctorul le-a schimbat ţ eliminându-Ie anumite ă iar în
anumite cazuri ne mai trebuind ă ă niciun tratament cu ă
În ţ ă ş ţ Clara Hackett a lucrat cu patruzeci de
oameni ţ cu glaucom. unsprezece dintre ş ş ă
git câmpul vizual ş optsprezece au suferit o ă a presiunii intra-
oculare. ClaraHackett i-a ă ţ metodele de ă ale ţ Bates,
tehnica palmelor, ă de soare ş ş mai departe.
Întrucât ochii ă starea ă de ă ă a unei persoa-
ne, elogic ca ei ă fie ţ de mâncarea pe care o ă ş de abi-
litatea de a absorbi ţ În ultimii doi ani, s-a format o ţ ă
de utilizarea de suplimente, ca mijloc de ţ a unei bune ă ă
ă ţ Asta include ş ă ă ochilor.
ă suplimentare pentru glaucom
Acizi ş ţ Omega-3 500 mg pe zi
Multivitamine o ă sau de ă ori pe zi
Vitamina A: 10.000 ă ţ pe zi (Doza ă este .
de 30.000 ă ţ pe zi, timp îndelun-
gat) Este imposibil ă ţ o supra-
ă de caroten
193
_____--'- Leo
Luteina/ Zeaxantina
Vitamina B complex
Vitamina C
VitaminaD
VitaminaE
AMINOACIZI
L-arginina
BIOFLAVONOIDE
Afine
Ginkgo biloba
MINERALE
Magneziu
Zinc
Cupru
Crom
Seleniu
Acid alfa lipoic
Usturoi
meselor
IERBURI
Coleus forskohUi
Trifola ,
Oregano ş
Silimarina
Skullcap .
Pueraria
Aloe
Xiao Yoo Sau
6-20 mg pe zi
50-100 mg din toate vitaminele B
1.000 mg de trei ori pe zi
400-600 ă ţ pe zi
400-600 ă ţ pe zi
500 mgpezi
100 mg o ă sau de ă ori pe zi
15 ă de ă ori pe zi
500 mg pe zi
ă la 30 mg pe zi pentru ţ
ă se iau suplimente de zinc, atun-
ci ţ 2ing pe zi
200 mg pe zi
50-20 mg pe zi
200 mg, de ă ori pe zi
1.000 mg usturoi matur, în timpul
Ierburi ayurvedice care scad pre-
siunea ă
2gpe zi
Antioxidant
ş nivelul glutationului din ficat
2gpezi .
ţ 1%
2-4 gpe zi
Cuidium, citrus, eapillaris ş corydalis
au fost dovedite ca ă fluxul de
sânge în ă
ş ă ficatul
194
Degenerarea ă
Atunci când ochiul ş drept înainte, macula este punctul
de pe ă pe care cade imaginea, când este ă de ă cor-
nee ş cristalin. Macula este foarte ă pentru capacitatea de a
vedea ceea ce se ă exact în ţ ă De asemenea, este ă
pentru ă ţ care ă detalii, precum cititul ş cusutul, ş abili-
tatea de a aprecia subtilitatea culorilor.
Fiecare ă cu conuri din ă ţ propria ei ă ner-
ă care ă direct cu creierul, acesta fiind motivul pentru
care macula transmite cele mai detaliate imagini, în ţ cu ori-
care ă ă a retinei. În zonele periferice ale retinei, unele celule
fotoreceptoare împart o ă ă ă
Pe ă faptul ă are cea mai mare ţ de celule cu
conuri, macula are o densitate foarte mare de pigment galben. Acest
pigment protector este un derivat primar din doi cartenoizi (Iuteina ş
zeaxantina). El ă ă ă ă retinei, cauzate de ă
filtrând lumina ă ş stabilizând stratul pigmentar de sub ă
Degenerarea ă începe adesea prin ţ de pete pe
ă numite drusen, care sunt ă ă petelor de ă Din
fericire, de obicei acestea nu ă capacitatea ă a unei per-
soane. Celulele cu conuri ş cu ş au o ţ de discuri bo-
gate in lipide sau segmente exterioare, care se extind spre un strat
unic de celule ce compune pigmentul retinian, epiteliu!. În mod regu-
lat, fotoreceptorii ă discurile care sunt ţ ş digerate de
ă epiteliu. ă ă de digestie este foarte mare ş se pare ă
e vorba de mai mult de ă mii de discuri fotoreceptoare pe zi. Se
crede ă drusenul ar fi compus din ş care se ă din
cauza lipsei de ţ pentru a ă ţ ş din ochi.
195
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
inclusiv expunerea la ă ş metabolismul oxidativ. S-a ar3tat ă
ţ de vitamina E ş gradul de deteriorare a retinei, Jato-
ă expunerii la ă în vreme ce suplimentarea cu sau injectarea
de ţ (asemenea vitaminei C) reduce ă deteriorare.
S-a descoperit ă ţ ă - cea care reduce stresul oxidativ,
prin ă vitezei metabolismului oxidativ - are ca urmare decli-
nul ă lipofuscinei, în retina animalelor de test.
2. Teoria ă circulatiei coroidale
,
ă din coriocapilare au fost ă la ţ cu
degenerare ă care include ş septei intercapilare ş
îngustarea lumenului capilarelor. Dr. S. Duke-Elder (1966) a emis teo-
retia ă îngustareacoriocapilarelor, ă ă arterioscle-
rotice asemenea celor care au loc în cazul bolilor cardiovasculare, li- ,
ă schimbul de ţ dintre epiteliul pigmentar retinian ş
fluxul sanguin.
3. Teoria ă membranei Bruch
ă cu înaintarea în ă membrana Bruch se ş ă în
special pe latura coroidei. Se pot observa ţ anormale de co-
lagen, calcifierea ş hia1inizarea acestei membrane. Are loc o ş a
ă ţ de lipide din membrana Bruch, ă cu înaintarea în ă
ş o ţ mai ă în zona ă acolo unde sunt con-
ţ fotoreceptorii, în ţ cu zonele periferice ale retinei.
CapUare Choreo
ă Vârstnic Mac:ulapalie
Degenerare
ă
ţ ş ţ de ş schimbate între epiteliul
pigmentar retinian ş sângele care îl ă la nivelul complexu-
lui coriocapilare, prin membrana Bruch. Membrana Bruch, ă
cu epiteliul pigmentar retinian, ş drept ă ă
Asta ă ă este foarte ă pentru ţ
ă ţ retinei.
În 10% din cazurile de degenerare ă sub ă se dez-
ă noi vase sanguine, care ă prin membrana Bruch, în epi-
teliul pigmentar retinian. Acest lucru produce distrugerea maculei ş
duce la pierderea ă ă a vederii. Când degenerarea macu-
ă conduce la pierderea vederii, începe de obicei la un singur ochi.
Este posibil ă nu fie ceva evident, întrucât ochiul ă ă poate ă dis-
ă detalii. În majoritatea cazurilor, vederea ă ă acti-
ă ş ă ţ descurca destul de bine. Rareori se ă ca o per-
ă cu degenerare ă ă ş ă atât vederea de detaliu
ă cât ş pe cea ă ă
ţ ă ă ă în 2030, un ă de patruzeci de
milioane de americani vor suferi de degenerare ă din cauza
vârstei. Conformstatisticilor Medicale din 1996, cel ţ paisprezece
milioane de americani dau deja semne de degenerare ă
În prezent, se pare ă nu ă ă ţ eficiente de oprire
sau vindecare a ă maculare. În unele cazuri s-a folosit chi-
rurgia laser pentru aîncetini varianta ă ă mai ţ ş
ă dar este ă doar ă tratamentul se ă în stadiile
, A
foarte timpurii ale bolii. In ţ ă ceea ce se face este ă sigileze mem-
branele sângerânde ş ă ă ţ ă
În prezent ă trei teorii principale, cu privire la cauzele pri-
mare ale ă maculare. Ele sunt:
1. Teoria stresului oxidativ
Stresul oxidativ este un mecanism care poate conduce la deze-
chilibrul între producerea ş eliminarea ă a radicalilor liberi,
rezultati din metabolismul celular - a reziduurilor nedigerabile bo-
gate în hpide - de ă epiteliul pigmentar retinian. Acest stres oxida-
tiv poate fi indus de mai ţ factori care produc radicalii liberi,
_________LeoAngart _
196
197
_________LeoAngart _
Aspectul celulelor sistemului imunitar, precumleucocitele, ma-
crofagele ş celulele gigant multi-nucleate, în ţ cu membrana
Bruch, la ţ cu degenerare ă acondus la teoria ă celu-
lele sistemului imunitar contribuie la degenerarea acestei membrane
ş la neovascularizarea ă S-a sugerat ă celulele macrofage
ale sistemului imunitar, care sunt atrase de reziduuri, s-ar putea ă se
acumuleze ca o ţ la acumularea de lipide ş reziduuri metabolice
din epiteliul pigmentar retinian. ţ colagenazei ş elastazei de
ă macrofage poate contribui la eroziunea acestei membrane, care
este atât de ă în colagen ş ă S-a sugerat ă aceste schim-
ă ar fi o ă a ş ă de vase sanguine subretiniene,
care este ă unor stadii mai înaintate ale anumitor tipuri de dege-
nerare ă
Un studiu al Institutului ţ pentru Ochi a ă ă în
multe cazuri, dieta ş suplimentele pot întârzia sau chiar opri pierde-
rea vederii din cauza ă maculare. ş nu se cunosc cauzele
precise ale ă maculare, Robert AbelJr. M.D., în cartea SaRe-
ţ îngrijirii ochiului, 1999, enumera ceea ce el considera ă ar
fi cauzele principale.
1. Deteriorarea ă radicalilor liberi ş luminii albastre. ş
radicali sunt ă ţ de fumat, oboseala ă ş imunitatea
ă ă Stresul ş toxinele din mediul ă ă ţ
ţ ş ca urmare, contribuie la degenerarea ă ca
ş la alte ţ oculare.
2. ţ de ţ mai ales lipsa de zinc, ă acizi ş
ţ vitamina Bcomplex ş ţ mai ales luteina,
zeaxantina ş ţ cartenoizi.
3. ş ă de vase sanguine. ţ nou descoperi-
tului factor de ş a endoteliului vascular pare ă ţ
ş ă de vase sanguine, care ă daune atât
în degenerarea ă cât ş în retinopatia ă
4. Genetica.
5. ţ ă ş ţ ă Pentru furnizarea
unei ă ţ suficiente de oxigen ş ţ ţ ţ (in-
clusiv celui macular) ş pentru ă toxinelor, sunt nece·
198
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnaturaJ _
sar
p
O ă ţ ş o ţ ă ţ
ă ă ş relaxarea.
6. Congestia ă ţ nu sunt ţ ă
ă ficatul este blocat sau nu ă eficient.
7. Digestia - o cantitate ă ă de acid în stomac poate conduce la
odigestie ă ş la fel se ă când ă un dezechilibru
între o ă ă ă ş prea multe toxine în colon. Anti-
bioticele sunt recunoscute pentru deranjarea acestui echilibru. O
ă de acid în stomac - lucru ş în cazul oamenilor în
ă -'are ca rezultat ţ unei ă ţ mari de ţ
ţ Poate rezulta o ă de ţ ş se reduce abili-
tatea de a lupta împotriva daunelor produse de radicalii liberi în
ochi. Ceea ce este bun pentru digestie, este bun ş pentru ă
Odigestie ă are ca rezultat înfometarea ochiului ş a restu-
lui organismului, pentru ţ ani. Degenerarea ă este o
ă a proastei digestii.
ă trei grupe de componente de ă care pot afecta stresul
oxidativ al retinei. O ă sunt ţ care ă mole-
culele reactive de oxigen ş ţ radicali liberi, în componente non-re-
active. Oa ă ă include ţ cartenoizi ai plantelor, care
pot ş stresul oxidativ prin absorbirea luminii albastre, redu-
când astfel reactia ă Oa treia ă include acizii ş diete-
tici, care ar ţ sensibilitatea la stresul oxidativ. '.
Pe ă ţ care sunt ţ ţ ţ ţ
cum ar fi mineralele ţ (de exemplu zinc, cupru, seleniu, ş
ă pot ţ stresul oxidativ în mod indirect, prin impli-
carea în sistemele enzimatice antioxidante. Aceste sisteme enzimatice
ă pentru a distruge radicalii liberi ş alte specii de oxigen
reactiv, precum radicalulliber anion superoxid ş peroxidul de
gen, care sunt ş ca urmare a metabolismului energetic ş expu-
nerii la ă Retina pare ă fie ă la ă legate de
zinc. Suplimentele zilnice de zinc sunt asociate unor ş Cu 40% mai
ă de ă a anomaliilor pigmentare maculare Ş unor ş
cu 60% mai ă de ţ a unor atare anomalii, ă cinci ani
de tratament continuu.
199
_________LeoAngart _
]onathanV. Wright M.D. aoprit cu succes progresul ă
maculare ş în câteva cazuri, chiar l-a ă cu succes. Seleniul ş
zincul par ă fie cheia tratamentului de succes împotriva ă
maculare, în timp ce vitamina E ă activitatea seleniului.
Tratamentul lui Wright consta în administrarea de seleniu ş zinc in-
travenos, la fiecare câteva ă ă ţ ă de administrarea ă
de seleniu, zinc, ă ş vitamina E. Rezultatele au fost bune, ă
ce afolosit acest tratament timp de mai mult de zece ani. Tratamentele
medicale sunt întrerupte ş se mai ă doar câte un trata-
ment ocazional, pentru a ă doza de suplimente orale.
Robert GarrisonJr. M.D. Ş Elizabeth Somer au descoperit ă ni-
velele de vitamina Cdin ochi sunt de 20-70 ori mai mari decât în plas-
ma din sânge ş ei spun ă »Unele dovezi ă aportul crescut de vita-
mina Cîn organism, de un risc ă de degenerare ă ă
cu înaintarea în ă ... "Ben Lane, ţ ă nevoia de suplimen-
tare cu vitamina Cş vitamina B6 - aceasta din ă mai ales în cazu-
rile de degenerare ă ă
Dr. Johanna Seddon de la Harvard astudiat dieta atrei sute cin-
cizeci ş ş de oameni cu degenerare ă ş a comparat-o cu
dieta a cinci sute de persoane cu alte ţ oculare. S-a descoperit
ă nivelele ridicate ale cartenoizilor (referindu-se la toate moleculele
asemenea carotenului) erau asociate unui risc ă de ă Cei
care aveau un aport zilnic de 20% caroten prezentau un risc cu 43%
mai ă în ţ cu cei al ă aport zilnic mai mic de 20%.
ţ ţ precumvitaminele Cş E, nu au fost ţ ca
având ă importante cu I"""T"T-r'""'r<rT""r-T'"'T1..-rrrT"T"l.,-n
degenerarea ă
Apoi, ă de la s::a:ss:a::a:Ea:a:a:ES
Harvard au analizat efectele ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ
anumitor cartenoizi. Unii, pre- ţ ţ ţ ţ
cum licopenul ţ în to- ."".,-1.I-+-f-++-t-HH
mate), nu reprezentau o pro-
ţ pentru ochi. Dar aportul ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ
ţ Amsler
PersDanele cu degenerare ă VDr ţ ţ ţ ţ ţ ţ ţ
vedea linii valurile
200
____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ridicat de beta-caroten a ă riscul ă maculare cu 41%.
Chiar ş mai impresionant a fost ţ dintre ă zeaxantina ş
riscul de ă Cel mai ridicat apoit alimentar de ă ş zeaxanti-
na (un total de 5,8 mg pe zi) a fost asociat unei ă de risc de de-
generare ă cu 57%.
ă ă la Universitatea de Stat Louisiana au creat un
experiment dublu-orb, în care s-a administrat fie 80 mg de zinc, fie 80
mg de placebo, timp de doi ani, la o ă cincizeci ş unu de ţ
care sufereau de degenerare ă La ş studiului, grupul
ă i se administrase zincul suferise odeteriorare mai ă cu 42%.
Un simptom frecvent ş semnificativ al ă maculare
este distorsiunea liniilor drepte. ţ un ochi ş ţ grila Ams-
ler. Verificati ă ţ acest simptom, ă ă o ă din ă
ă apare ă ş ă ă ţ par ă varieze în dimens!une ş
ă Culorile din ă pot ă variate de la un ochi la altul. Inune-
le cazuri ţ observaun punct gri, ă ă postimaginii de
un ţ fotografic. ă ţ ă ţ oricare dintre sunp-
tome nu mai ţ vizita la oculist. ţ programarea chiar acum.
, Date fiind ţ disponibile, calea ţ ă pare ă
fie ă ă ţ peste ş de ani, ă ţ consumul de spanac ş
ă pe de o parte ş ţ suplimente de ă zeaxantina, be-
ta-earoten ş zinc pe de alta ă ş 2-3 mg de cupru).
ă deja ţ ţ cu degenerare ă poate
n-ar fi ă ă ţ cu medicul curant despre tratamentele dr.
than V. Wright M.D. bazat pe seleniu, zinc, ă ş vitamina E, adrm-
nistrate intravenos.
Suplimentele pentru degenerare ă
. Multivitamine una sau ă capsule la ă
Vitamina A 10.000 ă ţ pe zi
Beta-caroten 5.000-10.000 ă ţ pe zi .
ă 6-20 mg pe zi ţ o ă de spray
gual. 5-6 ă pe zi în primele
apoi 3 ă pe zi pentru doua Ş
în cele din ă opulverizare pe ZI preventiv.)
201
_--------LeoAngart....,.. _ _ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ş ţ optopipul din carte pe un perete
bine luminat. ă ţ ţ de 1, 2
ş 3 metri de la optotip. ţ ă
acuitatea ă de la ţ de 3
metri cu ambii ochi.
Care este rândul cel mai de jos pe care-l
ţ vedea ş de pe care ţ numi
literele corect? ţ valoarea de 20/??
ă ă în partea ă a optotipu-
lui)
ţ ă ochiul drept cu mâna
ă Care este cel mai de jos rând pe
care îl ţ vedea suficient de bine
pentru a numi literele? ţ valoarea
de 20/??
ţ ă ochiul stâng cu mâna
ă Care este cel mai de jos rând pe
care îl ţ vedea suficient de bine
pentru a numi literele? ţ valoarea
de 20/??
ă ţ dioptrii mai mari de -5, atun-
ci trebuie ă ţ ă ă cu aju-
torul sforii, ă la pagina 80.

ă ţ ţ de la ă sforii la
punctul de ţ ă al ochiului stâng, în
cm.
Punctul de la ochiul drept
ă ţ ţ de la ă sforii la
punctul de ţ ă al ochiului drept, în
CID.
Planul vostru de Antrenare a Ochilor
Acuitatea ă aochiului stâng
Acuitatea ă a ochiului drept
Acuitatea ă aambilor ochi
ţ ă vederea 15 ă o ă sau de ă ori pe zi
o ă ă (l00-1.000 mg, în ţ de
Cel ţ 1.000 mg, ş crescând ă la 3.000 mg
pe zi
400 ă ţ pe zi
500 mg pe zi ă nu ţ probleme cu rinichii)
100 mg pe zi (s-a demonstrat ă sunt benefice
pentru degenerarea ă
Crom
Zinc
VitaminaE
Magneziu
Afine
Vitamina C
Extractde
ginkgo biloba
Usturoi
ţ ă
Acizi ş ţ o ă de ulei de ă ţ ă de in pe zi
ă de ş DHA (sau derivate DHA din microalge): 500 mg pe zi,
sau de ă ori pe zi, ă nu ţ ulei de ă ţ ă de in. ţ mai
ţ ă ţ tratament cu anticoagulante precum cumadina sau
aspirina. ţ ă doctorul.
Dieta sau suplimentele ar trebui ă ă de asemenea:
Seleniu 50-200 mg pe zi
ă 2mg pe zi
ă în regenerarea rodopsinei ş este
ţ ă pentru epiteliul pigmentar retinian,
strat care ă ş ă ţ ă discurile celule-
lor fotoreceptoare.)
200 mgpe zi
. 30 mg sau mai ţ pe zi
Enzime digestive ă ţ ă
Eliminati orice medicamentatie care nu e ă Medica-
, ,
mentele pentru presiunea mare a sângelui ă mineralele esen-
ţ ş vitaminele solubile în ă ş pot chiar ă accelereze degener-
area ă S-ar putea ă ă intereseze faptul ă dr. Thomas O. Obi-
sessan a descoperit ă ă pahare de vin pe zi ş sau alb) au înju-
ă ă ţ riscul de dezvoltare a ă maculare la ţ ă
202 203
_____.,...--__--'-_ LeoAngart _
ţ ă ă ţ ă
da, atunci trebuie mai întâi ă ă ţ
ambii ochi ă ă ş punct de dis-
ţ ă
ţ ă ţ astigmatism. ţ în oglinda ă de la pagi-
na 87. ţ imaginea în întregime. ă
ţ ă oricare dintre linii este mai
ă sau ă ţ sunt mai strânse
sau mai largi, atunci ţ astigmatism.
ţ ă ă ţ la ţ dife-
rite ş ţ fiecare ochi în parte.
Astigmatism
ţ ţ ţ Tibetane descris la pagina 106.
Miopie sub 2 dioptrii - ă ţ vedere ă ă la 50 cm.
ţ ochelarii doar atunci când este absolut necesar, ca de exemplu
atunci când ţ
ţ cu optotipul, ş cum scrie la pagina 117.
ţ ţ de balans descrise la paginile 118 ş 119.
ş ţ ă ă ă ţ cel mai mic obiect posibil pe care îl ţ vedea,
de la cea mai mare ţ ă
ţ acest ţ ă ţ ă îl ţ cu lentilele de contact puse.
Miopie între 2 ş 3 dioptrii - vederea ă este undeva între 37 cm ş
50cm.
Nu ţ ochelarii pentru citit, ţ doar când este necesar.
ţ ţ cu sfoara descris la pagina 140 pentru a ă punc-
tul de ţ ă
ţ schimbarea de optotip ă la pagina 121.
ţ ă cu ţ domino-ului descris la pagina 122 .
Când ă ţ de 2dioptrii, ţ ă ţ ţ cu optotipul
descris la pagina 117.
Miopie mai mare de 4 dioptrii - ţ vedere ă doar ă la 25 cm.
ţ lentile cu 0,5-1 dioptrii mai ă decât ţ
ţ ţ energetic descris la pagina 130.
ţ ţ descris la pagina 132.
204
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Hiperopia
ţ ă ochii cu ajutorul palmelor sau alternând comprese calde ş reci.
ţ ă abilitatea de a privi lucruri foarte mici; de foarte aproape.
Nu ţ lentile pozitive decât ă este absolut necesar.
ţ scrisul ă cât de des ş de cât de aproape se poate.
Prezbitismul
ţ ă punctul de apropiere al vederii clare ă la 15 cmde ambii ochi.
ţ ă ţ lentilelor ă e necesar.
ţ ţ cu citirea textului din ce în ce mai mic de la pagina 144.
ţ ţ fluturelui - pagina 148.
ţ ă coordonarea ochilor cu ţ cercurilor.
ţ ă ţ ă ă ochelari ţ ă lumina zilei este ă
Ambliopia
ţ ţ sforii cu ochiul ş vezi pagina 130.
ţ ţ energetic descris la pagina 127.
Strabismul
ţ ţ fluturelui de la pagina 148
ţ balansarea ă - pagina 185.
ţ ţ oglinzii - pagina 186.
Antrenarea ţ culorilor
ă ţ culorile - pagina 189.
ţ culorile
ţ cu culorile
ţ culorile
Pentru cei cuvederea ă
ş ţ lum.in).i
ă ă ţ printre ţ
ş ţ obiectelor
205
_-------- LeoAngarf ,.-- _
ă
Ş ţ ă Ochilor
Capacitateade a ţ ă ă ţ ţ ale ă ţ vizuale
ă ă ajutor este bine ă intre altele, de ă ţ Optometri-
ă ă Raport special: ţ terapiei vizuale optometrice - J. Am
OptomAssoc, 59,95-105, (1988). Primele ă au fost întreprinse de:
William H. Bates, "Vederea ă ă ă ochelari", NewYork, Central
Fixation Publ., (1920).
H.W. Ewalt, "Proiectul Baltimore pentru controlul miopiei", J. Amer
OptomAssoc 17(5), 167-185, (1945)
Woods, "Despre rezultatele ţ în tratamentul miopiei prin an-
trenament vizual", Am. J. Am Acad Optom 29(4), 167-184 "Raport de
la Institutul Wilmer" (1946).
H.R. Hildreth, W. H. Mainberg, B. Milder ş colaboratorii "Efectele an-
trenamentului vizual asupra miopiei existente". Am. J. Ophthakmol,
30,1563-1576, (1947).
E. Marg, "Sclipiri de vedere ă ş acomodaria ă cu ţ ă
la metoda Bates de antrenament vizual". Am J. Optom Arch. Acad.
Optom 29(4),167-184, (1952).
1. H. Epstein, F. L. Collins ş H. J. Hannay, "Pierdereavederii ş ă
sul ă ă ţ vizuale", J. Behav. Med, 1,273-287, (1978).
1. H. Epstein, D. J. Greenwald ş D. Hennon ş colaboratorii "Pierderea
vederii monocuIare ş ă Efecte asupra ă de vedere
la ochiul antrenat ş ochiul neantrenat". BehavModif 5. 171-186, (1981)
F.1. Collins, 1. H. Epstein, H. Y. Hannay, "O ă ă aunui
program de antrenament operativ pentru ă ă ţ ă ţ vi·
zuale la ţ miopi", Behav Ther., 12,692-701, (1981).\
F. L. Collins, J. A. Ricci, P. A. Burkett, "Antrenament comportamental
pentru miopie: ţ pe termen lung a ă ţ ă ă ţ
Behav Res Ther, 19, 265-268, (1982).
Baillet ş colaboratorii "Antrenarea ă ţ vizuale în miopie".J. Am
OptomAssoc, 53, 719-24, (1982).
206
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
. K. M. Gil ş F. L. Collins, "Antrenament !:omportamental pentru mio-
pie: Generalizarea efectelor". Behav Res lher 21,269-273, (1983).
Blount ş colaboratorii, ă ă ţ ă ţ vizuale la copilul
miop: ţ ă ţ ş ţ Behav.Res. Ther, 22,
53-57, (1984).
R. C. Rosen, H. R. Shiffman ş H. Meyers, "Tratamentul comportamen-
tal al mioliei: Eroarea de ţ ş ă de acuitate în ţ
cu lungimea ă ş presiunea ă AmJ. Optom Physiol
Otp. 61,100-105, (1984).
P. E. Berman S. 1. Levinger, N. A. Massath ş colaboratorii ţ
antrenamentului vizual cu biofeedback ca ă ă de trata-
ment ş reducere a miopiei". J. Optom. Vis. Dev. 16, 17-21, (1985).
Ş ţ astigmatismului
De-a lungul anilor, un ă de ă au sugerat diverse teorii
referitoare la cauzele astigmatismului. Eminentul om de ş ţ ă german Hel-
mholtz (1906) sugera ă ă factorilor anatomiei, ochiul ar trebui ă su-
fere de astigmatism neregulat, dar ă ţ ă este contrata de presiu-
nea pleoapelor, care tind ă cauzeze astigmatism direct. Duke-Elder (1932)
sugera ă astigmatismul direct era legat de faptul ă diametrul vertical este
ţ mai mare decât diametru! orizontal. Poos (1950, 1952) sugera ă distri-
ţ ă ă de sânge în ochi poate fi cauza astigmatismului.
Duke-Elder (1970) sugera ă presiunea pleoapelor poate provoca, sau
poate modifica, astigmatismul corneean. Ulterior, Vihlen ş Wilson (1983) au
descoperit ă atât astigmatismul direct cât ş coeficientul elastic al pleoa-
pelor ă în declin ă cu vârsta, dar nu au descoperit nici o ă ă to-
roiditatea ă ar fi fost ă de tensiunea pleoapei. Wilson ş
colaboratorii (1982) au ă ă ridicarea pleoapelor reducea curbatura cor-
ă pe meridianul orizontal. Ei au concluzionat ă presiunea pleoapelor
produce ă astigmatism direct, dar ă în general, ridicarea pleoa-
pelor are prea ţ efect asupra curbaturii corneene, ă astigmatismul se
ă ş între valoarea de odioptrie direct sau odioptrie invers.
Presiunea ă de ş extraoculari
Un ă de autori, inclusiv Fairmaid (1959), Lopping ş Weale
(1965), Bannon (1971) ş Millodot ş Thibault (1985) au raportat ă conver-
207
_______ LeoAngart _
ţ ochiului este ţ ă de o ă a meridianului corneean orizontal,
crescând ş un astigmatism direct sau ă un astigmatism neregulat.
Lopping ş Weale (1965) ş Bannon (1971) au estimat ă ă de putere
a meridianului corneean orizontal ţ ţ este de la 0,245 la
0,50 dioptrii, la ochii ţ
Hofsteller ş Rife (1953) au concluzionat ă astigmatismul este mai
mult o ă ă ă ă de mediul ă Lyle (1965) aafirmat ă
nu ă tipare ereditare, care ă fie asociate astigmatismului sub 2dioptrii.
Lentilele de contact rigide
Lentilele de contact rigide nu numai ă ă o ţ aas-
tigmatismului cornean, dar adesea, cu trecerea timpului, corneeadevine mai
ă De exemplu, purtarea lentilelor de contact mai plate decât normal,
în încercarea de areduce miopia (lucru cunoscut sub numele de ortokerato-
logie), produce efecte variabile asupra ă ţ corneene, adesea in-
cluzând un astigmatism direct ă (Kerns 1978). Dezvoltarea astigma-
tismului direct asociat cu purtarea de lentile de contact rigide a fost rapor-
ă de ţ autori, inclusiv Rengstorff (1965,1971, 1976), Rubin (1967) ş
Grosvenor (1977). Valoarea de astigmatism ă de lentilele PMMA afost
ă de Harystein (1965) ca fiind între 2,5 ş 6dioptrii.
Astigmatismul rezidual
Astigmatismul rezidual (intern) se ă la partea astigmatismului
total, care nu este ă corneei. Astigmatismul rezidual este un astigma-
tismîmpotriva regulli pentru ţ oameni (Neumueller 1953). Carter (1963)
adescoperit ă 87%dintre oamenii pe care i·a testat aveau astigmatismnere-
gulat. Majoritatea ă au descoperit astigmatisme cu va·
loarea între 0,5 ş 0,75 dioptrii -Mote aud Fry (1939), Krats ş Walson (1949),
Loper (1959), Carter (1963), ş Reading (1972). ă au fost ţ
în principal, de descrierea fenomenului de astigmatism. Doar ţ au suger-
at ă ş extra-ocuJari ar putea fi ţ în crearea distorsiunii corne-
ene tipice acestor ţ Abordarea ă Ochilor presupune ă
ş exteriori ai ochiului in primul rând ş ţ - sunt ţ
în distorsionarea corneei. Nu eun ţ preaIDare de ţ intrucât
se ş ă purtarea de lentile de contact dure conduce la astigmatism.
208
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Ş ţ Miopiei
Miopia este o ţ a ochilor care a fost ă mai mult decât
alta. este ă purtarea ochelarilor afost ă
m ţ a secolului al XIX-lea în cazurile de miopie (Mac-
Kenzle) Ş hipermetrople (Sichel).
Extinderea miopiei este ă de nivelul de ţ
Concluzia primilor ă (Cohn 1867, Dor 1878, Florchutz 1880,
von]aeger 1861, Ware 1813) a fost aceea ă ţ copii din medii ţ
nale unde studiul era mai intensiv prezentau omai mare ţ spre
miopie. ă descoperire afost ă într-un studiu asupra copiilor
neo-zeelandezi (Grosvenor 1986), care a ă o ţ mult ă
la cei ţ în studii intensive, ţ ă de cei care nu erau.
În 1950, Bind nu a descoperit aproape niciun caz de miopie la copiii
ş Skeller, 1959, araportat ă miopia era ceva extremde rar în cazul
ş ş în 1969, Young ş colaboratorii au raportat ă nu exis-
tau cazuri de miopie în rândurile ă ţ ş bunicilor, dar mai mult de ju-
ă dintre copii ş erau miopi.
ţ ş crescânde pentru copii sunt ţ de Sato, în
1957, notând ă ţ miopiei a crescut de la 15% în 1914, la valoarea
ă de 45% în 1955, când s-au cercetat ă legate de copiii
de gimnaziu dinJaponia.
Rosner ş Belkin (1987) au condus un studiu larg la nivel ţ
observând gradele de miopie ş nivelul de ţ ă la 157.748 ă ţ cu
. vârstele între ş ş ă ani. Asta a reprezentat o popu-
ţ în general ă întrucât ţ ă ţ evrei, cu vârstele între ş
sprezece ş ă ani, trec prin ă medicale necesare servi-
ciului militar. Ei au descoperit ă atât "anii de ş ă cât ş ţ cân·
ă la fel de mult, când era vorba despre miopie.
Extinderea miopiei este în ş
Scheerer (1928) ş Betsch (1929) au examinat ă ş cinci de mii
de ţ cu vârsta de peste ă ş cinci de ani ş au descoperit ă 13,7%
dintre ei aveau miopie. Walton (1950) a examinat omie de oameni cu vârs-
tele între treizeci ş ă de ani ş a descoperit ă 17,7% aveau miopie.
Statisticile britanice din 2001 ă ă 61%persoane ă de miopie. Din
ă ă miopilor pare ă ă cu o ă ă
209
__________ LeoAngart _
În acest ill0ment, oamenii de ş ţ ă nu ş de ce apare miopia. Sunt
multe teorii care ă ă explice acest lucru. ă teorii care merg de la
ţ ă ş ă la suprasolicitarea ochilor în ă ţ care cer
privire de aproape.
Munca în exces conduce la miopie?
Gross (1988) ş Gross ş Hzai (1994) au propus un mecanism ipotetic
de explicare a ă miopiei. Ei au sugerat ă o ă care ă
mult la ţ ă ă ş care are oîntârziere de acomodare mai mare decât
ă ş ca urmare, oimagine ă ă eposibil ă ă mi-
ă Asta, din ă ă întârziereaîn ţ ă imagi-
nea ă de sistemul optic al ochilor, în spatele retinei. Ca urmare, lungi-
mea ă ş pentru a ţ efectul ş ă imaginii clare pe ă
Munca ă de aproape poate ă lungimea ă Acest pro-
ces pare, conform ipotezelor, ă opereze în ş mod ca ş mecanismele
normale emetropizante. Unii ă se ă la acest lucru ca fiind eme-
tropizarea (vederea ă la punctul de apropiere.
Gwiazda, Thome, Bauer ş Held (1936) au sugerat ă în cazul unui in-
divid care are o ţ ă imaginile în ţ ă - ş nu efectul acomo-
dativ - sunt cauza miopiei. ţ acomodative au fost ă la copiii
ţ miopi ş emetropi (cu vedere ă în trei ţ În prima
ţ stimulul pentru ţ sau focalizare a fost accentuat prin
mutarea ţ vizuale mai aproape (astfel stimulând ţ de proximi-
tate); în adoua ţ stimulul de acomodare afost amplificat, prin folosi-
rea lentilelor concave; ş în a treia ţ stimulul de ţ a fost
ă prin utilizarea lentilelor convexe.
Când au fost folosite lentilele convexe pentru ă stimulului de
ţ nu a existat la ă nicio ţ ă a întârzierii de ţ
pentru cele ă grupuri de ţ Când ţ a fost ă de
mutarea ţ mai aproape de subiect, întârzierea medie de ţ a
fost ă ă atât la miopi, cât ş la emetropi, ţ cea mai apropia-
ă fiind de ă ş cinci cm, caz în care întârziereade acomodare amiopi-
lor afost cu 0,4 dioptrii mai mare decât aemetropilor. ş când s-au folo-
sit lentile concave pentru ă ă ţ întârzierea aco-
ţ a fost mult mai mare în cazul miopilor. Folosirea unei lentile de
-3,50 dioptrii (cea mai mare putere ă afost echivalentul a 2,7 dioptrii
pentru miopi, în ţ cu 1,5 dioptrii pentru emetropi.
210
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural
----
Gwiazda ş colaboratorii (1933) ? sugerat ă ţ ă
ap;,re pentru o ă înainte ş poate, ă stabilirea miopiei, indife-
rent de vârsta la care se ă acest lucru". (Copiii miopi ă ore-
ţ ă ă la ţ ş vederii, Invest. Ophthal.
Vis. Science., 1993, pp 693.)
Miopia ă experimental
Mediul are o mare ţ ă asupra vederii. De exemplu, ţ
de laborator sunt mult mai mioape decât ţ din ă ă iar mai-
ţ ţ în ş ă miopie mai mult decât animalele ţ în ţ
curi, ă (Young 1967).
ă german Levinson a fost primul care a efectuat experi-
mente pe animale. El a înaintat prima lucrare ă Societatea ă din
Berlin, în 1912. Levinson credea ă miopia ă din întinderea nervului
optic, atunci când ochii erau ţ în jos, astfel încât axa anterior-poste-
ă a globului ocular ă fie ă vertical. Pentru testarea acestei teo-
rii, ţ au fost ş într-o cutie ă cu podeaua, ceea ce aavut
ca rezultat, ă câteva luni, ţ miopiei, care acontinuat ă ă pe
ă durata experimentelor. Griswell ş Gross (1983) au ţ trei ţ
în ă ţ Una dintre ele avea miopie de 14-15 dioptrii, ă ă
luni. Adoua avea miopie de 7-9 dioptrii ă un an, iar a treia avea miopie
de 1-2 dioptrii ă patru ă ă Presiunea ă nu acrescut pe
parcursul experimentului, iar miopia afost de ă ă - fiI alte cuvinte,
globul ocular s-a elongat într-un mod tipic miopiei.
Ş ţ ţ
Numeroase studii clinice ă ţ ă Ochilor pen-
tru cazurile de ţ ă ă J. Cooper ş R. Duckman, au între-
prins cincisprezece studii de Antrenarea Ochilor pentru ţ conver-
ţ pe o ă de patruzeci ş ş de ani. Aceste studii au ă
aproape ă mii de ţ ş au raportat o ă ă de vindecare de
72%, cu ă ă ţ la alte 19% din cazuri ş ş la doar 9% din cazuri.
Rate impresionante de vindecare sunt raportate de Duthie ş S.
Mayou. Ei au ţ ă la 72%din cei trei sute ş ş patru de pa-
ţ cu ţ ă ă
211
__________LeoAngart _
Ş ţ strabismului
De obicei, strabismul este tratat cu ajutorul lentilelor prismatice, sau
corectat chirurgical, prin ă a sau ă ş oculari. Adesea se
ă o presiune ă asupra ă ţ pentru ca ş ă ş dea acor-
dul pentru ţ copiilor. ş rezultatele ţ în cazurile de
strabism nu sunt impresionante. În multe cazuri, aceasta este doar o proce-
ă ă ce nu ă la ţ viziunii stereoscopice.
ţ ă ne-chirurgicale
a ă Ochilor
B. Wick a ă o examinare ă a dosarelor a cincizeci ş
patru de ţ care ă tratamente de vedere pentru esotropie aco-
ă - ochiul întorcându-se spre interior. ţ au fost ţ pe
baza unei ă Duane, ca având fie exces de ţ ă (n = 11) fie
eso-diversiuni egale (n = 43).
Peste 90% dintre ţ au atins o restaurare ă a ţ bi-
noculare normale, ă acestei ă (Esotropia ă efi-
ţ terapiei,Journal of American Optometry Association, 1987.)
G. Chryssanthou a studiat ă ş ş ţ având exotropie
ă - unul din ochi întorcându-se spre exterior - ş având
vârstele cuprinse între cinci ş treizeci ş trei de ani. În total, 89%din ţ
au demonstrat o ă ă ţ ă 66,6% dintre ei având vedere exce-
ă timp de ş luni - doi ani ş ă ă tratament. (Abordarea or-
ă aexotropiei intermitente, American OrthopticJournal, 1974.)
Dr Gary Etting, optometrist., araportat o ă ă de succes de 65%
la ţ cu strabism constant. Mai precis, 57% în cazul esotropiei (ochiul
întorcându-se spre interior) ş 82% în cazul exotropiei (ochiul întorcându-se
spre exterior). Dr. Etting a raportat o ă de succes uluitoare, de 91 %în
cazurile în care ţ ă era ă (Terapia strabismu-
lui înpractica ă rate de vindecare ă trei luni de terapie,Journal
of the American Optometric Association, 1978.)
Flax ş Duckman au examinat ţ ortopticii ca modalitate via-
ă de tratare a strabismului. Ei au studiat literatura în domeniu ş au pre-
zentat o ă a datelor. Rezultatul numeroaselor studii a ă o ă de
vindecare ţ ă de 74%. (Tratamentul ortoptic al strabismului, Jour-
nal of the American Optometric Association, 1978.)
212
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnaturaI _
W. M. Ludlama ţ tratamentului ortoptic strabismu-
lui într-un grup de o patruzeci ş ă de persoane cu strabism, care au
efectuat tratamente de Antrenarea Ochilor, ş a avut o ă ă de succes
de 73%. (Tratamentul ortoptic al strabismului, Am.]. Otom. Arch. AmAcad
Optom, 1961.)
Într-un studiu ulterior, Ludlam ş Kleinman au descoperit ă rata de
succes pe termen lung în cazul terapiei vizuale pentru strabism a fost de
65%. (Rezultatelepe termen lung ale tratamentului ortoptical strabismu-
lui, Am]. Optom. Arch. Am. Acad. Optom, 1965.)
. J. J. Bryer, înEvaluarea rezultatelortratamentului ortopticîn cazul
heteroforiei, Br. Orthopt]., 1961, ainvestigat efectele pe termen lung ale tra-
tamentului heteroforiei. Din optzeci ş ă de ţ ale ă simptome
ţ au fost complet ă pe durata tratamentului, 81%au ă de
aceste simptome timp de ş ani ă tratament. Doar 4% au ţ
orevenire asimptomelor, destul de ă pentru a necesita tratament ulte-
rior. Multe dintre ă de mai sus pot ă învechite. ş ţ
unea strabismului ă ă în timp, iar ţ este astfel rele-
ă ş ă
Ş ţ ambliopiei
ă în prezent, ă nu au ţ cauzele ce ă ambli-
opia. Când ambliopia este ă strabismului, se crede ă conflictul de in-
ţ de la cei doi ochi rezulta în suprimarea ă ş ambliopia ochiului
ne-dominant. Ambliopia poate fi ş rezultatul ă de stimul din cauza bi-
cataractelor, sau aunor erori mari hipermetropice.
ţ ă se ă asupra tratamentului ş ă am-
bliopiei. ţ ă este ă cea mai ă vedere aunui ochi ambliopic
este ţ ă prin împiedicarea ochiului normal ă ă M. Pugh (1954), în
Vedereafoveala în ambliopie, BritishJournal of Ophthalmology, 38, 321-8,
adescoperit ă vedereascade atunci când ambii ochi sunt ş acest lucru
indicând faptul ă ochiul normal are un efect inhibitor asupra ochiului
ambliopic. Într-un studiu din 1966; G. K. von Noorden ş M. B. Leffler au
demonstrat ă în ţ de cât de mari sunt ţ stimulului pentru
ochiul normal, cu atât este mai ă gradul de vedere al ochiului ambliopic.
În unele cazuri, ochiul normal devine ambliopic, ă purtarea de
plasturi. lkeda ş Tremain (1978) au demonstrat ă privarea de stimuli, în
cazul ambliopiei, poate rezulta din utilizarea atropinei sau din purtarea de
plasturi optici.
213
___Lea Angart _
Bandaja.rea sau aplicarea de plasturi pe ochiul blm a fost recoman-
ă prima ă în 1743, de M. de Buffonîn ţ asupra cauzelorstra-
bismului la ochii ş Hist. Acad. R., Sci., pp 231, (1743). Bandajarea sau
aplicarea de plasturi optici este ă metoda ă de tratament adocto-
riIor. De-a lungul anilor, s-au ă ă de înlocuire a acestui tratament
pasiv, prin stimularea ă a ochiului. S-a încercat stimularea ă ş
ă dar ă ă prea mare succes.
Diferitele strategii folosite sunt:
Ocluderea ă excluzând orice ă ş ă Un exemplu în acest
sens este plasareade plasturi adezivi peste ochi. În anumite cazuri, s-au folo-
sit lentile negre de contact.
Ocluderea ă excluzând formele, dar ţ ţ ă ă
Exemple ale acestui tratament ar fi purtarea de ochelari cu lentile ă
sau alte filtre.
Ocluderea ţ ă ţ aprecierea formei, dar diminuând
acuitatea. Un exemplu în acest sens ar fi acoperirea ţ ă aochiului. Oclu-
derea ţ ă este mult ă în ţ Un alt exemplu este blocarea ju-
ă ă ţ inferioare alentilei, pentru aîncuraja utilizarea folosirii ochiului am-
bliopic, în ă ţ de aproape.
Penalizarea ă ş lentile pentru a ţ ş vederea ochiu-
lui bun, cu scopul de a ţ ochiul ambliopic ă lucreze.
Medicamentele cicloplegice sunt folosite pentru ţ ş vederii
ochiului bun. Medicamentul cel mai des utilizat este atropina 1%sau 0,5%,
sub ă de ă sau unguent.
Abordarea ă ă este ţ ochiului ambliopic ă
lucreze prin blocarea vederii ochiului bun. ţ copiilor mici ă poarte
plasturi ş uneori, blocarea ţ acestora, pentru a-i împiedica ă ş scoa-
ă plasturii este, din fericire, un lucru din ce în ce mai neacceptat de ă ţ
Obligarea vederii ochiului bun ă se ţ ş este de asemenea o
abordare ă întrucât se ş ă purtarea unui anumit tip de ă
face ca ochiul ă se adapteze la lentila ă în acest caz, practic, ochiul
normal va fi ţ ă ş ă acuitatea ă ş cum au demonstrat
ă efectuate de Ikeda ş Tremain, în 1978.
Ş ţ cataractelor
În SUA, cataraetele ă aproximativ 5-6 miliarde de dolari pe an ş
întârzierea ă de cataracte pentru zece ani, reduce ă dizabil-
214
----- ă ne ă ă ţ vederea,.îJ;l modnatural _
, ă ţ vizuale, cu aproximativ 45% (C. "Cucerirea cataraetei, oprovo-
Lare ă Trans Ophthal Soc. UK,
Fumatul ă cataracte
Fumatul pare ă fie un factor de risc pentru cataracte, întrucât induce
stresul oxidativ. Afost asociat atât cu nivelele ă de ţ ascor-
bat (vita.mina C) ş cartenoizi (vitamina A), cât ş cu formarea de cataracte la
vârste tinere (G. Scheetman ş colaboratorii, ţ asupra
ţ vitaminei Cla ţ Am.]. Health, 1989; D. W. Giraud ş colabora-
torii Nivelele de vitamina Cş Bdin ă ş dieta ă la per-
soanele care ă ă ş cei care nu au aceste obiceiuri,].
Am. Diet. Assoc., 1995; C. K. Chow ş colaboratorii Nivelele ă înplas-
ă ale vitaminei Cş carotenilor ă J. Am. ColI. Nutr., 1986; A.
Mezzetti ş colaboratorii, Vitaminele E, Cş peroxidul de lipide în ă ş
ţ arteriale ă ş ă Ateroscieroza, 1995;
C. Bolton-Smidt ş colaboratorii. Aportul de ţ evaluatpe baza
unui chestionar de ţ ă ă ţ cu ţ biochim-
ă ă ş ă Br. J. Nutr., 1991; D.E. Flye ş colabora-
torii, Cataracta ş fumatul: studiul ochiului de ş Ochiul, 3, 379-384,
1989; S.K. West ş colaboratorii, Fumatul ş riscul de ă ă
Arch Ophthalmol., 1989; S. West ă ă fumul de ţ ă în ochi?]AMA,
1992; S.E. Hankinson ş colaboratorii, Un studiuprospectivasuprafumatu-
lui ş riscului ţ de ă iafemei, ]AMA, 1992.)
Lumina ă este unfactor cauzator de ă
Se crede ă expunerea la lumina ă ar fi unul dintre princi-
palii factori cauzatori de ă ş doar formarea cataractelor corti-
cale a fost ă în acest sens. Orice ă nu doar spectrul UV,
ă una dintre principalele ţ în începerea ţ oxidativ,
care este factorul principal în formarea cataractelor. O.M. Dolezal, E.S.
Perkins, R.B. Wallace, Lumina ă sensibilitatea pielii ş cataracta
ă Am J. Epidemiol, 1989. Ş M.Mohan ş colaboratorii Studiu de caz
asupra cataractelor datorate vârstei în India-SUA, grup de studiu in-
dia-SUA, Arch Ophthalmol, 1989.)
S-au întreprins trei studii asupra ă dintre razele UV-B ş cata-
racte, care au conclus ă dovezile epidermiologice sunt ă pen-
tru stabilirea unei ţ cauzale între razele UV-B ş cataraete C. McCarty ş
H. Taylor, ă recente în cercetarea vederii: ă ă ă provocate
215
__________LeoAngart _
de ă în cazul cataractei, I!J.vest Ophthalmol Vis Sci, 1996. S.K. West\
ş C.T. Valmadrid, Factori de risc epidemiologicipentru cataracta ă
vârstei, Surv. Ophthalmol, 1995. P.J. Dolin, Evaluarea dovezilor epidemio-
logice cu privire la cauzarea cataractelor ă expunerii la ţ
solare ultraviolete, Doc Opthalmol, 1994.. ţ ă resping în totali-
tate ă cu razele UV-B J.J. Harding., Lipsa de valabilitate a ipotezei
cataractogenezei datorate luminii solare, Doc Opthalmol, 1994.)
Expunerea ă aochilor la raze UV-B afost ă în Studiul
asupra locuitorilor din Chesapeake Bay (H.R. Taylor ş colaboratorii, Efecte-
le ţ ultraviolete ă de cataracte, NEnglJ Med, 1988.),
Studiul Beaver Dam (K.J. Cruickshanks, B.E. Klein ş R. Klein, Expunerea la
lumina ă ş opacitatea cristalinului: studiul Beaver Dam
asupra ochilor, AmJ Public Health, 1992.) ş Proiectul Melbourne de Pierde-
rea Vederii (C.A. McCarty ş H.R. Taylor, Factoti de risc pentru cataracta
ă de ă în Australia, Exp Eye Res, 1998.). În toate cele trei stu-
dii s-a descoperit ă expunerea vederii persoanelor la razele UV-B afost aso-
ă cataractei corticale. Un alt studiu (1.B.Brilliant ş colaboratorii, Asocia-
ţ între extindere a cataractei, orele de ă ă ş altitudinea din
ţ Himalaya, Am J Epidemiol, 1983.) a concluzionat ă între 6% din
38%dintre cazurile de ă ă sunt cauzate de expunerea la lumi-
na ă cea mai ă estimare de risc ă ă ţ în aer liber.
Aportul de suplimente ă sau previne cataracta?
ă numeroase ă care ă faptul ă abordarea ţ
ă pentru prevenireacataractei se ă pe primul loc. Cristalinul este format
din 98%proteine iar ţ ş din cristalinsunt ascorbatul (vitami-
na C) O.M.Seddon ş colaboratorii, Utilizarea suplimentelorde vitamine ş
riscul de ă între medicii ă ţ din SUA. Am J Public Health,
1994.) ş cartenoizii din cristalin sunt luteina ş zeaxantina. Vitamina Econ·
tribuie la ă riscului ă ţ nucleare a cristalinului. (M. C. Leske ş
colaboratorii, Vitaminele antioxidante ş opacitatea ă - Studiu
Longitudinal al Cataractei, Ophthalmology, 1998).
VitaminaC
Ingerarea de ă ţ mari de ascorbat (vitamina C) a încetinit pro-
gresul sau aprevenit: cataracta ă de ă la ş de Guinea
(D.C.Kosegarten ş T.J.Mayer, Folosirea ş de Guinea ca model
pentru studiul ă de cataracte induse de ă J Pharm. Sci., 67,
216
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
1978) ş ş O.A.Vinson ş colaboratorii, Efectele r.cidului ascorbic
asupra cataracte;or induse cu ajutorullactozei Nutr. l\.eports Int., 33,
1986) cataractele induse la ş cu ajutorul selenitului
(P.S.Devamanoharan ş colaboratorii, Prevenirea cataractelor datorate se-
lenitului cu ajutorul vitaminei C, Exp. Eye Res., 52, 1991) opacizarea crista-
linului în GSH - embrioni de pui (H. Nishigori ş colaboratorii Alterareaper-
oxidului de lipide in cataracta ă cu glucocorttcoizi la embrionii de
pui ţ în dezvoltare ş efectul acidului ascorbic, Curr. Eye Res., 5, 1986)
ş încetinirea ă proteinelor din crista1inele cobailor ă cu aju-
torul razelor UV. Dublarea ă ţ de ascorbat (vitamina C) din cristalin a
fost ă unei ţ împotriva deteriorarilor similare cataractei. O·
Blondin ş colab, Încetinirea ă proteinelor cristalinului la ochi-
ul supus razelor UV în cazul cobai/or, prin administrarea de ascorbat,
Free Radic. Biol. Med., 2,275-281, 1986.)
Eposibil ă facem exces de ascorbat? Acest lucru s-a testat prin ali-
mentareaunor cobai cu o ă din care 8%era ascorbat, ş care nu au format
cataracte. (K.G. Bensch ş colaboratorii, Rolul acidului ascorbic în catarac-
ta ă Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 82, 1985.)
Consumul de vitamina Cş riscul de ă
ă studii epidemiologice au examinat asocierea dintre
ă ş ţ O.M.Seddon ş colaboratorii, folosirea suplimente-
lor de vitamineş riscul ţ cataractelorla medicii ă ţ din SUA,
Am J. Public Health, 84, 1994, Grupul de Studiu de ă Ita-
lian-American, Factori de riscpentrucataractelecorticale, nucleareş pos-
terior subcapsulare datorate vârstei, Am. J. Epidemiol., 133, 1990, J.A.
Mares-Perlman ş colaboratorii, ţ dintre opacitatea cristalinului ş
utilizarea de suplimente de vitamine ş minerale, Ophthalmology, 101,
1994, J McD Robertson ş colaboratorii, Aportul de vitamina Eş riscul
cataractei la oameni, Ann. NY Acad. Sci., 570, 1989, M.C. Leske ş colabora-
torii, Studiu de caz asupra ă ţ cristalinului,factori de risc de cata-
ă Arch Ophthalmol., 109, 1991, J.A. Mares-Pearlman ş colaboratorii,
Dieta ş ă ţ nucleare ale cristalinului, Am. J. Epidemiol., 141,
1995b, P.F. Jacques ş 1.T. ChylakJr., Dovezi epidemiologice ale rolului vita-
minelorş cartenoizilor ţ înprevenireacataractei, Am. J. Clin.
Nutr., 53, 1991, M. Mohan ş colaboratorii, Studiu de caz India-8UA asupra
cataractei datorate vârstei, Arch. Ophthalmol., 107, 1989, S.E. Hankinson ş
colaboratorii, Dieta ş ţ de ă la femei: un studiuprospec-
217
__________ _
tiv, Br. Med. J., 305, 1992, Svitale ş colaboratorii ţ din ă
ş riscul c;ataractei corticale ş nucleare", Epideniiol., 4, 1994, P.F. Jacques
ş colaboratorii, ţ dintre aportul pe termen lung de vitamina Cş
ţ cataractei ş de ă maculare, Exp. Eye Res., 55 (suppll),
1992, abstr. P. Knekt ş colaboratorii, "Vitaminele antioxidante din ser ş ris-
cul de ă Br. Med. J., 305, 1392-1394, 1992). ţ ţ de
ţ a structurii, datele ă faptul ă suplimentele ţ
scad riscul de ă (Bazele ş ţ pentru terapia ă acata-
ractei cu ajutorul ţ de Varma, S.D., AmericanJournal of eli-
nical Nutrition 53,1991.)
În "Proiectul de ţ ş vedere" (P.F. Jacques, Folosireape termen
lung avitaminei Cş ţ ţ la o ă ă ă a ă ţ
cristalinului, Am. elin. Nutr., 66, 1997.) au fost efectuate analize, în ţ
de ă asupra a 165 de femei cu aport ă de vitamina e (în medie =
294 mg pe zi) ş 136 femei cu aport ă de vitamina e (în medie = 77 mg
pe zi) ă faptul ă femeile care au luat suplimente de vitamina e, timp de
zece ani sau mai mult au avut un ritm de opacitate timpurie cu 70% mai ă
ă ş un risc cu 80%mai ă de opacitate ă în orice loc al crista-
linului, în ţ cu femeile care nu au luat suplimentele de vitamina e.
Robertson ş colaboratorii au comparat cazurile (de ă care a
condus la pierderea vederii) cu controale la persoane de ş sex care fie
nu aveau ă fie prezentau ă ţ minime, care nu duceau la pierde-
rea vederii. Extinderea cataractei la persoanele care au consumat supli-
mente de vitamina e în ă ţ mai mari de 300 mg pe zi a fost de aproxi-
mativo treime din cea la persoanele care nu au ă asta.
VitaminaE
Vitamina Epare ă stabilizeze membranele celulare ale cristalinului
(T. Libondi ş colaboratorii, Efectul în vitro alalfatocoferolului asupra dete-
ă cristalinului induse cu ajutorul lisofosatifatidilcolinului, Exp.
Eye Res., 40, 1985) care sunt cele mai expuse la oxidarea ă radicalilor
liberi. ţ vitaminei Eca ş antioxidant poate fi ă de vitamina e
(ascorbat), ş de asemenea ă ş reciclarea glutationului, ajutând poate la
ţ unor nivele ă de glutation în cristalin ş umoarea ă
Robertson ş colaboratorii au descoperit ă ţ cataractei avan-
sate era cu 65% mai ă ă la oamenii care au luat suplimente de vitamina
Emai mari de 400 ă ţ pe zi, decât la oamenii care nu au luat suplimente.
218
_ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
ă studii prospective demonstrat un risc redus de progres al
cataractei la oamenii care prezenî.au nivele mari de vitamina Eîn ă
Ronhiainen ş colaboratorii au descoperit o ă cu 73%a riscului de pro-
gres al cataractei, în vreme ce Leske ş colaboratorii au raportat o ă de
risc cu 42% a progresului cataractei nucleare.
ş ţ ă macu1are
În acest moment, originea ă maculare nu este ă
ă multe studii care ă ă o ă ş ă descopere cumpoate fi
ă
Drusenul
Drusenul mic ş tare este ş ş pare ă fie inofensiv. Drusenul
mare, moale ş confluent este mai comun ş mai des observat, la oamenii cu
degenerare ă (R.P.Burns ş Feeney-Burns ţ clinico-morfo-
logice ale drusenului membranei Bruch Trans Am Ophthalmol. Soc., 78,
1980; w,R. Green ş e. Enger, Studii histopatologice asupra de ă
macularedatorate vârstei; Prelegerea din 1992 alui Lorens E. Zimmerman,
"Oftalmologie", 100, 1993; S.H. Sarks, Tipare de drusen cu ţ
spre atrofierea ă a epiteliului pigmentar retinian, Aust. J. Oph-
thalmol. 10,91, 1982).
Drusenul poate ă ş ă ă cum spun ş ă
(R. Klein ş colaboratorii, ţ ş progresul timp de cinci ani al macu-
lopatiei datorate vârstei: Studiul de Ochi Beaver Dam, Ophthalmology,
104, 1997; N.M. Bressler ş ţ de cinci ani ş ţ
drusenului ş ă ţ ale epiteliului pigmentar retinian", Studiu
asupra ş Arch. Ophthalmol., 113 1995.)
Teoria stresului oxidativ
Se crede ă ă ţ factori care cresc stresul oxidativ. ş
includ expunerea la ă ş fumatul (R.H. Taylor ş colaboratorii, Efectele
pe termen lung ale luminii vizibile asupra ochiului, Arch. Ophthalmol.,
110,99, 1992., K.J. eruickshanks ş colaboratorii, Lumina ă ş degener-
area ă ă vârstei: Snidiul de Ochi Beaver Dam", Arch.
Ophthalmol., 11, 1993), lipsa de pigmentare (Z. Gregor ş L.Jaffe, ă
maculare senile la negrii africani, Br. J. Ophthalmol., 62, 1978, L.Hyman ş
colaboratorii Degenerarea ă ă studiu de caz, AmJ. Epide-
miol, 118, 1983, Studiul Rotterdam, Arch. Ophthalmol, 114, 1996., R. KIein ş
219
__________LeoAngart__- _
colaboratorii, ţ rintre fumat ş ţ maculopatiei datorate
vârstei, Studiul Beaver Dam, Am.}. Epidemiol., 147, 103, 1998.).
În acest moment ă nu s-a dovedit o ţ între stresul oxidativ ş
degenerarea ă
Teoria ă ţ coroidale
Duke-Elder ede ă în Sistemul Oftalmologiei, în Boli ale Tractu-
lui Uveal, VoI IX., H. Kimpton Ed., C.V. Mosby, St Louis, 1966, ă îngustarea
coriocapilarelor, ă ă arteriosclerotice similare celor ce se
petrec în cazul boillor de ă se limita la schimbul de ţ dintre RPE
ş fluxul sanguin. ă teorie este ţ ă de ţ ale unui ă
mai mare de persoane cu degenerare ă dintre cei care au suferit un
atac cerebral (Cazuri de boli de ochi - Grup de Studiu de Control, Factori
de riscpentru degenerarea ă non-vasculara ă vârstei Arch.
Ophthalmol., 110, 1992). ş ţ studiilor epidemiologice nu
sunt consistente.
Teoria ă membranei Bruch
ă cu înaintarea în ă se poate observa ş membra-
nei Bruch ş ţ anormale de colagen, calcifierea ş hialinizarea mem-
branei. (M.}. Hogan ş Alvarado, Studii asupra macu/ei umaneIv. Schim-
ă ale membranei Bruch datorate vârstei, Arch. Ophthalmol. 77, 1967,1.
Feeney-Burns ş M.R Ellersieck, ă datorate vârstei în ultrastruc-
tura membraneiBruch, Am.]. Ophthalmol, 100, 1985.)
Abordarea ţ ă a ă maculare
Majoritatea studiilor epidemiologice ale ţ dintre vitamina E
ş degenerarea ă au notat un risc mai ă ă cu ă nivelu-
lui de vitamine din regimul alimentar (Grup de Studiu de Boli de Ochi, Situa·
ţ ţ ş degenerarea ă neovasculara ă vârs-
tei, Arch. Ophthalmol, 11, 1993.,}.M.Seddon ş colaboratorii Pentru Grupul
de de Boli de Ochi. ţ ţ cartenoizi, vitamine/e
A, Cş Eş degenerarea ă avanasata ă vârstei. Grup de
Studiu al Boillor de Ochi, JAMA, 272, 1994., rAB. Sanders ş colaboratorii,
Acizii ş ţ colesterolul din ă ş vitaminele lipo-solubi/e la
ţ cu maculopatie ă vârstei ş ţ de ţ ă Am.
Clin. Vutr., 57, 1993., S. West ş colaboratorii ţ sau suplimen-
tele ă împotriva de ă maculare datorate vârstei? Arch
220
_ ă ne ă ă ţ vederea, fu modnatural _
Ophtalr!lol, 112, 1994., Seddon ş colaboratorli Vitaminele, minera/ele ş
degenerurea ă Arch. Ophtalmol., 112, M.L. Katz ş colabora-
torii Efecte ale ţ de ţ asupra retinei ş epiteliulpig-
mentar retinian al ş ş studiu de ă ş microscopie
ă Exp. Eye Res., 34, 1982.
VitaminaC
S-au descoperit dovezi ă vitamina C ă împotriva ă
rii conform studiilor pe animale ă li s-a administrat vitamina C. (D.r.
Organisciak ş colaboratorii Efectul protectiv al ascorbatului în
rarea ă ă expunerii la ă la ş Invest. Ophthal-
moI. Vis. Sci., 26, 1985., D.r. Organisciak, Z.Y. Li ş colaboratorii,
rarea leziunilor fotice ale retinelor ş cu ajutorul acidului
ascorbic: studiu histopatologic, Invest. Ophthalmol., Vis. Sci., 26, 1985.).
Înainte de a se putea dovedi impactul vitaminei Casupra ă macu-
Iare, trebuie ă se ă studii masive pe ţ
Cartenoizii
Doi dintre cei ş cartenoizi care se ă din ţ ă în plasma
ă sunt ţ în ă Cartenoidulluteina este ă difuz în
ă în vreme ce perechea sa, zeaxantina, este ă în fovea cen-
ă (RA.Bone, Analizapigmentului macularprin HPLC: ţ reti-
ă ş studiu de ă Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 29, 1988.). Într-un
studiu, s-a observat ă dozele mari de beta-caroten ă nivelele retiniene
(L.M.Rapp ş colaboratorii Evaluarea ă ţ retiniene la
rarea ă luminii ă de ş pigmentati ţ cu
suplimentede beta-earoten, Curr., Eye Res., 15(2), 1996.,}.M. Seddon, Ajanu
U.A., Sperduto RD., ş colaboratorii Cartenoizii, vitaminele A, Cş Eîn
deita ş degenerarea ă ă ă vârstei, Journal of the
American Medical Association 1994, 272).
Luteina
Câteva studii ă ă suplimentele de ă ă densitatea
ă ă (J.r. Landrumş colaboratorii, Studiu de un an asupra
pigmentului macular, Exp, Eye Res., 65,57,1997, B.R HammondJr. Ş cola-
boratorii, Modificarea prin ă a ă ţ pigmentare a maculei
umane, Invest Ophthalmol. Vis. Sci., 38, 1997)
221
__________ Leo Angart _
Zineul
Retina pare ă fie ă la ă ă ţ disponibile de
zinc (DA Samuelson ş colaboratorii, Microanaliza cu raze Xamelaninei
oculare la porci ţ ă prin dieta cu nivel normal ş ă de zinc,
Exp. Eye Res., 56, 63, 1993). Aportul de zinc din ă ş suplimente în cazu-
rile de valori extreme în studii ă ş pe durata a zece ani ă ş
cu '40% mai mici pentru ţ ă ţ pigmentare ş ş cu
60% mai mici de ţ aunor ă ţ pigmentare ă pe durata
a cinci ani ulteriori. J.A. Mares-Perlman ş colaboratorii ă între nu-
ţ ţ zinc ş ţ ş maculopatia ă vdrstei,
Arch. Ophthalmol., 114, 1996., Wright, Johnatan V. M.D., Ogle, DavidJ. M.D.
Ş Hare, Loretta RN. ă ă ţ vederii în cazul de ă maculare
asociate cu terapia de zinc ş seleniu intravenos, Journal of Nutritional
Medicine 1990, Newsome, DA, Swartz M, Leone N.e. ş colaboratoriiAdminis-
trarea ă de zinc în degenerarea ă Arch Ophtalmol1988, 106.
Cuprul
Cuprul este un cofactor al formei citosolice a enzimei de ă îm-
potriva ă superoxid dismutaza, ş de asemenea se ă ş în câteva
structuri oculare (A.R Rosenthal ş e. Eckhert, Cuprul ş Zincul în Medicind,
Z.A. Karioglu ş RM. Sarper, Eds., Springfield, Îl., Charles e. Thomas, 1980.
222
_____ ă ne ă ă ţ vederea, în modnaturaJ _
ă ţ despre vedere
Aceasta este doar o ă ţ a ă ţ despre vederea ă
scrise în ultimii 85 de ani.
Bates, William Horatio, "Perfect Sight without Glasses", New York,
Barnes, Jonathan, "Improve Your Eyesight: A Guide to The Bates
Method for Better Eyesight without Glasses", UKSouvenir Press, 1990.
Benjamin, Harry, "Better Sight without Glasses", 1929 (lst ed.)
Wellingborough, Thorsons, 1992.
Chaney, Earlyne, "The Eyes Have It: ASelf-Help Manual for Better
Vision", NewYork, Instant Improvement, 1991.
Cohen, Neville S., "Out of Sight into Vision: There Is More to Good
Vision Than Reading Fine Print", Simon& Schuster, 1977-
Corbett, Margaret Darst, "Help Yourself to Better Sight", New York,
Prentice-Hall, 1949.
Corbett, Margaret Darst, "A Quick Guide to Better Vision: How to
Have Good Eyesight without Glasses", 1957.
Goodrich, Janet, "Natural Vision Improvement", Berkeley, Calif.
Celestial Arts, 1986.
Grossmann, Mare, "An Encyclopedia of Natural Eye Care", Keats Pub.
Inc., 1997.
Hackett, Clara A., and See: Adaily guide to better vision", New
York, Harper, 1955.
Hoops, Ann, "Eye Power: Improved Self-Awareness, Vitality, and
Mental Efficiency through Visual Training", New York, Knopf, 1970.
Huxley Aldous , "The Art of Seeing", UK, Faber, 1943.
Kaplan Robert-Michael, "The Power behind Your Eyes: Improving
Your Eyesight with Integrated Vision Therapy", USA, Inner Tra-
ditions, 1995.
223
_________LeoAngart _
Kaplan RC'ryert-Michael, "Seeing without Glasses: Improving Your
Vision Naturally", USA, Beyond Words Publishing lnc., 1994.
Iieberman, Jacob, "Take off Your Glasses and See", Crown Publica-
tions, 1996.
Iieppman, Michael E., "Preserve Your Sight: the Definitive Nutritional
and Iifestyle Guide to Preventive Eye Care", Eye Communications,
1994
Mansfield Peter, "The Bates Method, Alternative Health", 1997
Markert, Christopher, "Seeing Well Again without Glasses", USA,
Prentice-Hall, 1983.
MacFaydyn, RalphJ. "See Without Glasses", New York, Fawcett (Pre-
mier), 1958.
Peppard, Harold H., "Sight without Glasses", New York, Garden City
Books, 1940.
Price, Cecial Stanley, "The Improvement of Sight by Natural Methods",
(lst ed. London 1934) Reprinted Cleveland, Sherwood Press, 1946.
Rosner,Jerome,JoyRosner, "VisionTherapyin Primary Care Practice,
with Procedures Manual", Butterworth Heinemann,1988.
Rosannes-Berrett, Marilyn, "Do You Really Need Glasses?" USA,
Station Hill Press, 1991.
Quackenbush, Thomas R., "Relearning to See", USA, North Atlantic
Books, 1997.
224
Leo Angart
Leo Angart s-a ă în Danemarca ş a ă în Asia, timp de mai bine
de treizeci de ani. Majoritatea acestui timp l-a petrecut în Hong-Kong. În pre-
zent ş în Miinchen.
Leo a purtat ochelari mai bine de ă ş ş de ani, înainte ă
descopere cum ă ş ş vederea ă în 1991. Lucrul cel mai re-
marcabillegat de descoperirea sa este ă a fost ă prin metode aflate
în afarametodelor ţ de ă ă ţ avederii. Leo acombinat cu-
ş ţ sale de Programare ă cu ţ ani de ţ ă
în ajutarea oamenilor de ş ş vederea. Ş cristalizat metodologia
în ţ simple, specifice ă probleme în parte. Un fapt foarte impor-
tant este ă acestea dau rezultate rapide.
ă carte este ă în special pentru oamenii cu probleme ş
nuite de vedere, precummiopia, prezbitismul, astigmatismul, problemele de
coordonare ocuIare, strabismul ş ambliopia. În cadrul ţ chineze
din Asia, rata de miopie a ă ş deja nivelul de 80%. Leo simte ă trebuie
ă ceva pentru remedierea acestui lucru.
ffispune:
ţ unet bune vederi nu este in optometrte. Ochelarii doar
dau Impresia ă ă ă vederea. ă cum ş ţ ă cu ă
rarea ochelarilor, ţ din nou miop;. Abordarea mea cu privire la
Antrenarea Ochilor ă va oferi din nou vederea ă pe care natura
a ţ ă o ţ "
începând din 1996, Leo a condus seminare de Antrenarea Ochilor la
ş de ă ă ă de mai mult de ă ş cinci de ori în fiecare an, în
ş mari dinlume. seminarele lui sunt foarte frecventate, pentru ă ă
modul practic de efectuare a ă OChilor. Leo ă va oferi ţ ş
ş specifid în schimb, responsabilitatea ă ţ ă ţ
Partea încurajatoare este ă ţ vedea ă ă ţ aproape imediat
Pentru a ă face ă ţ cât mai ă posibil, Leo a înregistrat
ă DVD-url, exemplificând ţ În plus, ă mai multe ţ
pe website-ul www.visiontraining.com
ă ţ ă ţ la unul dintre seminarele lui Leo, ţ
programul acestora pe website. ţ siteul http://www.andyszekely.ro
/ro/traininglvision_trainin&.-poze.html pentru a citi despre seminarele din
România ş www.visiontraining.ro/pentru a afla când mai vine Leo Angart
în ţ ă
225
_________LeoAngart _
_ ă ne ă ă ţ vederea, in modnatural _
Ă Ţ PUBLICATE DE EDITURA FOR YOU
CUPRINS
ţ 6
Introducere 7
Cum ţ trage foloase de pe urma acestei ă ţ 12
Ce este Antrenarea Ochilor 13
ă istorie a ă Ochilor 16
Este posibil ă ne ş ă vederea? 24
Anatomia ochiului 29
Acuitatea ă 42
Vederea: latura ă 50
Principiile de ă în antrenarea ochilor 56
ţ ă capacitatea de avedea ;66
Presopunctura ă pentru ochii ş .74
Astigmatismul 84
Miopia 93
ţ din nou ă ă ochelari? 119
Vederea la ţ ă 134
Coordonarea ochilor 138
Strabismul 143
ş sau ambliopia 154
ţ culorii : 157
Cei cu vederea ă , 167
Ochi de vultur 170
'Ochelarii de soare 173
Ochi ţ chirurgical 177
Cataractele 182
Glaucomul 191
Degenerarea ă 195
Plan de Antrenare aOchilor 203
ă 206
Bibliografie 223
ă ţ despre vedere 223
Leo Angart 225
226
Monica ş
ă ă de ă ţ
a gramaticii limbii engleze
ţ de ă ă voI 1
ţ de ă ă voI. II
Neale Donald Walsch
ţ cu Dumnezeu, volumul 1
ţ cu volumul II
ţ cu Dumnezeu, volumul III
Prietenie cu Dumnezeu
Comuniune cu Dumnezeu
Momente de ţ
Cei ce aduc lumina
ă ş ă
la ţ cu Dumnezeu;
ţ cu Dumnezeu
pentru ţ ş ă ţ
Noile ţ
Dumnezeul de mâine
ă cu Dumnezeu
PaulFerrini
Iubire ă ă ţ
ţ ale ţ Christice
ş inimii,
ţ ale ţ Christice, partea a II-a
Miracolul iubirii,
ţ ale ţ Christice, partea a III-a
Întoarcerea în ă ă
ţ ale ţ Christice, partea a IV-a
Cuvinte de ţ pentru fiecare zi
Amour sans conditions (lb. ă
Legile Dragostei
Puterea Dragostei
Iubirea este Evanghelia mea
227
6,50 LEI
5,50 LEI
7,50 LEI
6,50 LEI
6,50 LEI
8,00 LEI
8,00 LEI
6,00 LEI
6,00 LEI
3,00 LEI
9,00 LEI
8,00 LEI
13,00 LEI
20,00 LEI
15,00 LEI
3,50 LEI
6,00 LEI
5,00 LEI
5,00 LEI
7,00 LEI
10,00 LEI
8,00 LEI
8,00 LEI
8,00 LEI
Lea Angart
ă ne ă ă ţ vederea, fn modnatural
Cum ă ă o ţ ă
10,00 LEI
ţ ă ă moarte
18,00 LEI
Christul cel viu
15,00 LEI
RamDass
Debbie Ford
Rânduri pentru suflet
4,50 LEI
Partea ă a ă ă de ă
6,00 LEI
Shirley MacLaine
ă potrivite
5,00 LEI
Camino
8,50 LEI
Secretul umbrei
12,00 LEI
Lee Carroll ş Tober
JohnJ. Falone
Copiii Indigo
9,00 LEI
ţ Geniu,
James F. Twyman
instructiuni de accesare a Mintii Cosmice
10,00 LEI
Emisarii luminii
9,00 LEI
' .
***
Emisarii Iubirii
7,00 LEI
ET 101. Manual cosmic cu ţ
BruceDavis
pentru ţ ă
3,00 LEI
Pacea ă a sufletului
5,50 LEI
Suzanne Ward
ţ ă aSf. Francis de Assisi)
Matei, ş despre rai
6,00 LEI
ă ă ă ziduri 7,50 LEI
ţ pentru o ă ă
7,50 LEI
Marianne Williamson
ă pentru o ă ă
12,50 LEI
Iubire ă
7,50 LEI
Vocile Universului
11,00 LEI
ţ de fiecare zi 9,00 LEI
Era iluminarii
16,00 LEI
Dr. Doreen Virtue
Jasmuheen
Copiii Indigo:
În ţ ă
12,00 LEI
cum ă ă ş ă îngrijim 8,00 LEI
Legea iubirii
18,00 LEI
Copiii de cristal 3,50 LEI
Biocâmpuri ş extaz
18,00 LEI
Magia ă 10,00 LEI
ţ ă
18,00 LEI
ă îngerilor ă 10,00 LEI
Vindecarea ă
18,00 LEI
Sri Vasudeva
Programul pranic
20,00 LEI
Voi ţ lumina 5,50 LEI
Regina Matricei
18,00 Lei
Divinitatea ă
5,50 LEI
Ken Keyes ş Penny Keyes
Sotirios Crotos
ţ pentru fericire
3,00 LEI
Ucenicul lui Iisus Hristos 7,00 LEI
Russ Michael
Anthony de Mello
Sufletul pereche te ă
6,00 LEI
ş ţ 5,50 LEI
TomKenyon ş Virginia Essene
Tobias
ă ţ ă Hathor;
Seria Creatorului 14,00 LEI
Mesaje de la o ţ ă ţ ă
6,50 LEI
Seria ţ ă 22,00 LEI
Deepak Chopra
Seria ă ţ 30,00 LEI
Vindecarea sufletului
GreggKrech
de ă ş ţ ă
6,00 LEI
Naikan 7,00 LEI
spre iubire
12,00 LEI
Stuart Wilde
ş ş ă ş mai mult
12,00 LEI
ţ 5,00 LEI
228
229
_________LeoAngart --'-__
---__ ă ne ă ă ţ vederea, în modnatural _
Robert Rabbin
Pune suflet în ceea ce faci 12,00 LEI
Tristan
Clepsidra cu ş 19,00 LEI
RAMTHA
Cartea ă 24,00 LEI
James Twyman, Gregg Braden, Doreen Virtue
Pacea ă ă 6,00 LEI
Steve Rother
Bun venit ă Noua ă ă 18,00 LEI
Erik.Pearl
Reconectarea 16,00 LEI
Daphne Rose Kingma
ş pe tine ţ 7,00 LEI
Kenneth Wapnick
Introducere ă la Cursul de miracole 7,00 LEI
Gloria Wendroff
Scrisori ţ cer 13,00 LEI
Maureen Moss
Certitudini. Imboldul
Al ş ţ
Carlos Warter
Reîntoarcerea la sacru
Gregg Braden
Efectul Isaia
Codul lui Dumnezeu
Trezirea la punctul zero
ş între lumi
Matricea ă
BrianTracy
Succesul în ţ ă
Beata Bishop
Vremea ă
JamiLin
Aromaterapie ş Feng Shui
Dianne Lancaster
Copiii Indigo - de la mânie la iubire
Lisette Larkins
De ă cu ş
Dr. Max Gerson
Oterapie naturala ă pentru tratarea
cancerului ş a altor boli grave (cu DVD inclus)
Sorin Telimbeci
ă ă ă ţ
Dnmvalo Melchizedek
ţ sacru al inimii
Joan Borysenko
Vina ne ţ ă iubirea ne ă
Elena ş si Nicolae ă
Razele ţ ale arhanghelilor.
Cannen Harra
Decodificarea destinului
Semne, secrete ş simboluri
ă ă la treri niveluri
Kostas Danaos
Magul din lava
230
18,00 LEI
18,00 LEI
10,00 LEI
12,00 LEI
18,00 LEI
22,00 LEI
30,00 LEI
23,00 LEI
18,00 LEI
15,00 LEI
9,00 LEI
15,00 LEI
18,00 LEI
31,00 LEI
15.00 LEI
8,00 LEI
18,00 LEI
28,00 LEI
10,00 LEI
6,00 LEI
16,00 LEI
16,00 LEI
BUSS
Aurelia LouiseJones
TELOS voL 1, II ş III

Templul ă
John Perkins
Schimbarea de forme
DawnBaumann Bnmke
Vocile Animalelor
Evelyn Fuqua
De la Sifius, la Pamânt
Augusto Cury'
ă ţ ţ profesori ţ
Daniel Meurois-Givaudan
Bolile karmice
Când nimeni nu te vrea
ţ ş ă
Michael Dawson
Vindecarea cauzei
231
12,00 LEI
33,00 LEI
28,00 LEI
12,00 LEI
28,00 LEI
18,00 LEI
12,00 LEI
12,00 LEI
12,00 LEI
18,00 LEI
15,00 LEI
_________ LeoAngart _
_ ă ne imbunAtAtim vederea; in modnatural _
IN Ă
Ă INSPIRATE DE UN CURS INMIRACOLE
Kenneth Wapnick Introducere ă la Cursul de miracole
Michael Dawson Vindecarea cauzei ş Iertarea
Toate ă ţ scrise de Paul Ferrini
Toate ă ţ scrise de Neale Donald Walsch
Toate ă ţ scrise deJames Twyman
Paul Ferrini
Iluminare pentru fiecare
Gregg Braden
Misterul anului 2012
Vindecarea ă a ţ
Alberlo ViiloMo
Cele patru ţ .
Ş ă ţ
Vise curajoase
Barbara Hand Clow
Codul ş
Deepak Chopra
Cartea secretelor
Al treilea Iisus
20,00 LEI
22,00 LEI
15,00 LEI
17,00 LEI
12.00 LEI
15,00 LEI
TimlJthyWillie
Delfini, ET ş îngeri
Alberlo VilloMo
ă ă trecutul, ă ă viitorul,
prin recuperarea sufletului
KennyWerner
ă ă ă efort
Robert Sehwartz
Suflete curajoase
WilliamGammill
Reuniunea
LEOANGART
ă ne ă ă ţ vederea, în mod natural
23,00 LEI
18,00 LEI
15,00 LEI
8,00 LEI
18,00 LEI
25,00 LEI
27,00 LEI
15,00 LEI
28,00 LEI
24,00 LEI
28,00 LEI
25,00 LEI
15,00 LEI
15,00 LEI
18,00 LEI
23,00 LEI
18,00 LEI
10,00 LEI
18,00 LEI
7,00 LEI
Elihu
JimTueker
ţ înainte de ţ ă
Paul Elder
Ochii unui inger
SandyForester
Cum ă devii fantastic de bogat,
în cel mai scurt timp
Gay Hendrieks, Debbie DeVoe
Puterea unui singur gând
Bruee D. Sehneider
ă ş deja perfect
JonWhale
ă spiritului. Odiseea ă
Robert Monroe
ă ă în afara corpului
Miehio Kushi / Stephen Blauer
Calea ă
James Van Praagh
Rai ş ă
Iertarea
BrianWeiss
ş suflet, multe trupuri
Multe ţ multi ş
Mesaje de la ş
Eugen Herrigel
ZEN în arta de atrage cu arcul
RonBaker
Olume în curs de vindecare
CarrieHart
Quado ne ş
Caroline Myss
De ce nu ne ă ş cumputem ă ofacem?
P.M.H. Atwater, LH.D.
Copiii cei noi ş ţ din preajma ţ
Jonette Crowley
Vulturul ş Condorul
WolfgangWallner F
233
_________LeoAngart _
Stuart Wilde
Gladiatorii Domnului
Russ Michael
Autobiografia unui nemuritor
DoreenVu1Ue
ş schimba ţ ă ş putea
Îngerii lui Solomon
BmceLipton
Biologia ţ
Dr. Angel Escudero
Vindecare prin gând, NOESlTERAPIE
LeoAngart
ă ne ă ă ţ vederea, în mod natural
James Twyman
Codul lui Moise
234
JEDlI11JRA FOR rou
Ş str. Hagi ţ ă nr.58, sector 1
TeVfax, 021/6656223; 0311001455
telefon mobil 0744352963, 0724212690
E-mail: edituraforyou@b.astral.ro
editura_foryou@yahoo.com.
monica.visan@b.astral.ro
site http://www.editura-foryou.ro
http://www.copiii-indigo.ro
Imprimarea s-a ă la tipografia "GRUP EXCELSIOR"
Tel: 031 405 88 84; Fax:031 4058885;
0723292510;0723507144.
E-mail:tipografie@excelsiortrade.ro
Adresa:Str.Calea Plevnei,nr.204-206,sector 6, Bucuresti.

LEG ANGART
Să ne îmbunătăţim vederea
uşor,

în mod natural, eficient şi cu rezultate rapide

astral. a textului din aceastli carte este posibilli numai cu acordul prealabil al Editurii For You.7:615. 0724212690 e-mail monica.editura-foryou. Tel.astral. 021/6656223. Reproducerea integralli sau parţialli.an Toate drepturile asupra versiunii în limba română aparţin Editurii For You. 0744352963.ro.ro Printed in Romania ISBN 978-973-1701-31-8 EDITURA FOR YOU .Bucureşti : For You. editurajoryou@yahoo.ro. eficient şi cu Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ANGART. 0311001455.com site: http://www.Copyright ©Leo Angart 2005 Titlul în limba engleză IMPROVE YOUR EYFSIGHT NATURALLY LEG ANGART easy. mod natural. see results quickly Copyright © 2008 EDITURA FOR YOU Coperta: PDG Advertising Tehnoredactare: Felicia Drăguşin Să ne îmbunătăţim vederea în uşor.8 rezultate rapide Traducere Uliana Ntgoi Monica Vi. effective. în mod natural / Leo Angart. 2008 ISBN 978-973-1701-31-8 617.edituraforyou@b./fax. . sub orice formli.visan@b.LEO Să ne îmbunătăţim vederea.

-- WOMY"d. şi nu numai. editorul şi distribuitorul nu sunt în niciun fel răspunzători pentru orice rău provocat de utilizarea sau de proasta utilizare a acestui material sau." 5 .Jiy~uVdeduY~~~_ " uwnuk~~97~ nW-w ~ ~ CO/U!/ idei' tJaIo.a exerciţiilor sugerate. adresaţi-vă doctorului. inclusiv orice lezare adusă unei persoane. Dacă aveţi vreo îndoială. Autorul.CO/U!/ nv-w ~ en-ouw fte" ~~~~ Atentie: ) "Să ne îmbunătăţim vederea în mod natural" nu este o carte menită să diagnosticheze şi să trateze nici o stare medicală a ochiului sau aîntregului sistem optic.

La început. când ajungem la maturitate. S-ar putea să fiţi surprinşi să aflaţi că acuitatea vizuală este de fapt o abilitate pe care o învăţăm pe măsură ce ne maturizăm şi că ochii unui nou-născut nu sunt complet dezvoltaţi. . Multumiri din inimă şi antrenorilor meI NLP. În cele din urmă vreau să le mulţumesc nenumăraţilor oamem care au participat la se~arele mele şi care au beneficiat din ~eea ce au învăţat . p. De asemenea vreau să le mU~ţum. vreau să-i mulţumesc Maestrului Choa Kok Sui pentru devotamentul său în dezvolw:ea abordării Vindecă~ Pranice. credeam că nu se putea face nimic în această privinţă. şi după aceea dintre ochi şi corp. Bates p~ntru curajul ş. De fapt. Un bebeluş începe să distingă culorile la vârsta de aproape patru luni. ceea ce predau în seminarele mele funcţionează rapid. 7 Vreau să-i mulţumesc Dr. îmi place să simt că progresez în douăzeci de minute sau chiar mai puţin. Vindecarea Pranică a fost cea care ffil-a redat vederea. pentru că m-au invitat.Judith DeLozier şi Robert Dilts pentru că m·au învăţat să caut diferenţa care conteaza. zâmbetul de pe faţa cuiva drag şi inocenţa din ochii unui copil.şi vă mulţumesc vouă că citiţi şi învăţaţi din această carte.:sc ~~i Lulu Heinse din Irlanda şi Monicăi şi lui Maurice Cruz. dacă vreţi să obţineţi succese în ceea ce priveşte rec~tigarea vederii. Apoi se dezvoltă coordonarea dintre mână şi ochi. în 1991. din acel moment. Vedem splendoarea unui apus. Vreau să-i mal mulţumesc şi lui Wolfgang Gillessen din Munchen. bebeluşii încep să meargă şi. Asta însemna că trebuia să port ochelari pentru majoritatea activităţilor. Am mţeles de multă vreme că energia este un factor cheie. Scriu această carte pe baza experienţei mele proprii. . inclusiv pentru citit. întrucât am purtat ochelari timp de mai bine de douăzeci şi cinci de ani. Părea doar o consecinţă a îmbătrânirii . aveam două perechi de ochelari. Candlce Temple. altfel nu sunt interesat. . dar după trei ani încă mai purta ochelari. dar vreau să simt că progresez şi că nu-mi imaginez doar că se întâmplă ceva. pentru aportul nepreţuit pe care l·a avut la transpunerea aces~ei cărţi în limba germană. . Un prieten de-al meu încercase să-şi îmbunătăţească vederea. În general. William H.i hotărârea sa de a-şi urma convingerile şi de a construI astfel fundaţia pe care se bazează Antrenarea Ochilor. La vârsta de aproximativ douăsprezece luni. care m-a încurajat să-mi transpun toate aceste cunoştinţe într-o carte.. vederea lor continuă să se dezvolte în modul intenţionat de către natură. . Multumiri speciale sponsorilor mei devotaţi. De asemenea. Proiectele pe termen lung nu mă atrăgeau deloc. Aşa că.singura întrebare fiind care va ceda mai întâi: ochii sau părul. asemenea majorităţii oamenilor. Îi mulţumesceditoarei mele. ajunsesem la aproape 5.John Grmder pentru că m-a inspirat să încep această aventură. Abordarea mea se bazează pe metodologia NLP. Nu pretind să am vedere de 20/20 după doar un exerciţiu. .entru orele nesfârşite în care mi-a făcut manuscrisul mai plăcut la citire. La acea vreme. Mama natură s-a asigurat că acest simţ este perfect dezvoltat.5 dioptrii. mal ales Katrmei Patterson din Londra.Mulţumiri Introducere Vederea este cel mai preţios dintre simţurile noastre. v 6 . aflaţi maI mUti ~a Manila şi acum la Melbourne. una pentru citit şi una pentru distanţă.

De atunci. după alte două săptămâni. Am devenit foarte interesat de acest lucru. am ajuns să mă pot descurca Îară ochelari. Acest lucru mi-a deschis ochii.xperienţa ca bază pentru o nouă abordare a vindecării miopiei. Până atunci nu-mi dădu­ sem se~ma că atât de mulţi oameni voiau să scape de ochelari. care m-au ajutat într-o oarecare măsură. Au devenit foarte interesaţi şi m-au rugat să le spun ce am făcut ca să obţin o asemenea performanţă. trase de mintea unui copil.cel puţin până după prânz. un domeniu excelent de explorat şi apoi să găsim omodalitate de a ne transfera cunoştinţele şi altora. din câte îmi amintesc. De atunci. La pagina 166. 1996. veţi vedea că dacă vă daţi jos ochelarii. le-am spus colegilor mei că purtasem ochelari. seara. până în acest moment. Până la sfârşitul săptămânii. am participat la un curs de o lună de Maestru Praeticant NLP. Totuşi. MajOritatea se reduceau la concluzii inocente. din 1940. La început m-am juqt cu exerciţii de vizualizare. Aşa că. după-amiaza. m-am întors la Universitatea NLP pentru alt curs. Apoi. mi-am continuat cercetările pentru un mod prin care să-mi recuperez vederea mea naturală. Cu toate astea. şi cartea luiJanet Goodrich din 1985. ca urmare îşi pierduse toţi prietenii. Din nefericire. scrisă de Bandler şi Grinder. aşa că viaţa mea socială şi-a reluat cursul. cu soarele etc. treptat. puteam recunoaşte oamenii de pe cealaltă parte a străzii. nu am avut parte de accidente în ziua aceea! Eram hotărât să nu-mi pun ochelarii . De data asta trebuia să avem un "proiect de modelaj". în cadrul Universităţii NLP din Santa Cruz. Îmbunătăţirea vederii naturale. Nu voiam ca subconştientul meu să aibă impresia că nu eram serios. La amiază. O lucrare de studiu în acest domeniu este Tranceformations. Aşa că l-am încercat şi am simţit imediat că ochii mei au devenit mai puternici.n în buzunar. am continuat să fac acel exerciţiu şi. ochii vă obosesc foarte repede. văzând perfect. Imaginaţi-vă cum ar fi să mergeţi la hipnoterapeut şi să ieşiţi de acolo. clientul a putut să vadă fără ochelari. NLP). Am continuat să practic exerciţiul la fiecare două ore şi EVRIKAl în ziua următoare. in mod natural ---- în 1990 am devenit interesat de Programarea Neuro Lingvistică (Neuro"Linguistic Programrning. răsfoiam nişte cărţi şi mi s-a întâmplat să pun mâna pe o una în care se vorbea despre vindecare cu ajutorul energiei. Din aceste cărţi am învăţat despre tehnicile de lucru cu palmele. California. vederea mea acontinuat să se îmbunătăţească şi. In anul următor. voiam să mă vindec complet şi să elimin complet lentilele. interesul mi-a fost stârnit şi am ajuns la concluzia că trebuie să existe un mod natural de refacere avederii. La acea vreme. mi-am ţinut ochelar. După cum ştim. un băieţel fusese mutat de la o şcoală la alta. Asta din cauză că. scoţându-i doar când t. nu ştiam pe nimeni care să-şi fi recăpătat vederea. Aşa că. ca atunci când era copil. Totuşi. am putut prelungi perioadele când stăteam fără ochelari. întrucât nu am putut găsi pe nimeni care să mă îndrume în acest sens. iar luni dimineaţa m-am hotărât să merg la serviciu fără ochelari. universul a avut alte planuri. pe când avea doar opt ani şi. în general. Această carte este. Pe parcursul programului. A vedeafără ochelari. Am descoperit o mulţime de informaţii interesante despre genul de experienţe de viaţă care ar fi putut avea diverse influenţe asupra vederii cuiva. autorii descriu o regresie în care duc clientul înapoi în perioada copilăriei. Din acel 8 moment. în 1995. Dacă purtaţi dioptrii mari pentru miopie. Într-un moment de inspiraţie. dar păstrându-şi vederea din copilărie. ochii îmi erau foarte obosiţi. M-am hotărât să-mi servesc eu însumi drept subiect şi să-mi folosesc e. câte o zi întreagă. De exemplu. nu mi-au mai trebuit ochelari de citit Am continuat să exersez pe parcursul sfârşitului de săptămână. Următorii cinci ani nu am mai făcut nimic în ceea ce priveşte ochii mei şi aproape că am uitat că am purtat cândva ochelari.!"ebuia să iau pe cineva de la aeroport. am ţinut un discurs la care au participat nu mai puţin de şaize­ ci de persoane. cum ar fi lucrarea lui Bates. puteam citi fără ochelari. după numai o oră. Am luat un tren şi._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ ____ Să ne fmbunătătim vederea. În această carte era un exerciţiu care trebuia să fie util în ca" zul miopiei. când suntem copii avem. John Grinder a adus clientul înapoi în prezent. Dintr-o dată. în mare. Alt copil a dezvăluit o amintire 9 . aşa că nu puteam ruga pe nimeni să mă ajute. transcrierea unui seminar de hipnoză. Într-o vineri noaptea. În acest punct. am ajuns la concluzia că era mai prudent să înţe­ leg orice prejudecăţi care ar fi putut sta în calea redresării vederii. învăţasem moduri eficiente de regresare a oamenilor înapoi în timp. ovedere perfectă. Am început să cumpăr cărţi despre cum se poate recupera vederea.

Înainte de pauza de prânz de la primul seminar.ştiin~ice arată că îmbunătăţirea vederii înseamnă ca puteţI. Asta a fost o încurajare nemaipomenită şi mi-am dat seama că majoritatea participanţilor puteau beneficia de programul meu. Am văzut adesea copii recâştigân­ dU-ŞI "Ochii MagICI In maI puţin de o oră de Antrenare a Ochilor.Intors l~ mine şi mi-a spus că acum putea să citească li~a de 20/16 dIn optOtip. Rezultatul dorit al seminarului este ca participanţii să descopere faptul că au control asupra vederii proprii şi să afle exact ce exerciţii trebuie să facă şi ce rezultate să aştepte. mulţi oameni îmi spun că vad cu treI sau patru linii mai jos.~a~e o coborâţi pe optotip reprezintă o îmbunătăţire de 5% a acu~ tăţu ~u~e. pentru a-şi confrunta prejudecăţile şi pentru a se elibera de aceste limitări. COP. Nu vreau să minimalizez cantitatea necesară de muncă ce trebuie depusă şi care. la evenimente neplăcute care avuseseră loc în vieţile lor. am ţinut acest seminar de peste douăzeci şi cinci de ori în Londra.ye~erea unei doamne era cu două dioptrii mai puţin d~mmIca seara. Nu există niciun motiv pentru ca aceştia sa ~Ie c~~damnaţiv s~ poarte ochelari.i? răs~~~~ şi m~ repede. am fost convins că jumătate din cei ce participau aveau nevoie de şedinţe ulterioare personale. Anul următor l-am întâlnit din M" rifi nou pe ax v ŞI I-am ve cat vederea. unul dintre participanţii care suferea de miopie a descoperit că putea citi linia de 20/20 din optotip. Un alt motiv este acela că vreau ~a-ID1. Altele. Începând cu 1996 am ţinut cam douăzeci şi cinci de seminare pe an. Coincidenţele şi micile miracole au continuat să apară şi am fost invitat în tot mai multe locuri ca să ţin asemenea seminare. v C~rcetăril~. dar nu au avut posibilitatea. Pentru un copil sub zece ani e normal să poată vedea ultima linie adiagramei. oamenii pot experimenta şi învăţa mai multe despre vedere. ci şi de a vă da seama că aveţi mai multă putere decât credeţi. P: optOti~. în oraşe din toată lumea. în paranteză fie spus fiecare lini Pve . Obţinerea unei îmbunătăţiri de 10-20% observabile şi mă­ sura?ile In do~r două zile este o realizare considerabilă. dar în legătură cu care nu aveau nici o putere. De exemplu. Inamte de a pleca acasă.ochii voştri va vor afata ca se pot Imbunătăţi şi schimba. decât aş putea să fac eu într-o şedinţă personală de o oră. vScnu aceasta carte deoarece vreau ca oamenii să ştie că este cu adevar~t P?~ibil vsă:Şi recâştige vederea. De exemplu. IŞI pot recapata cu uşurinţă şi în mod natural vederea folOSInd metodele Antrenării Ochilor.cazurilor.. Adesea întâlnesc oameni care îmi spun că de multă vreme îşi doriseră să participe la seminarele mele. Acest mesaj este important ~n ·~o~ deosebIt pentru copii. În procesul învăţării despre diferitele situaţii. Asta din cauză că. La SfarşItuI seminarelor mele. în anumite cazuri.Să ne fmbunătăţim vederea. am început să-mi dau seama cam ce fel de exerciţii ar putea fi de folos.cazIe~ la B~rlin. Aşa ca. Unele dLtltre expese refereau la oameni care au văzut lucruri pe care nu trebuiau să le vadă. asupra propriei voastre vederi şi că sunt paşi pe care îi puteţi face ca să o îmbunătăţiţi. atunci când.Impar~e~c cu~oştinţele cu lumea întreagă. Ceea ce este remarcabil este ca doamna avea nouăzeci şi doi de ani! . în modnatural ---- rienţe conform căreia nu-i plăcea un anume profesor. în vârstă de opt ani care la început avea o r~ţ~tă d~ miopie de aproape 20/40. fie ave~ o mem~rie incredibilă. în majoritatea. poate însemna ani de exer10· ciJii. Dinamica grupului este de mare ajutor în încurajarea şi motivareaoamenilor de aface aceste exerciţii. astfel încât tot ~aI mulţi oame~ sa poată beneficia de ele. ' A 11 . fie chiar i se îmbunătăţise vederea. Când am început să pun laolaltă rezultatele seminarelor. Incă putea să citească linia de 20/16. Nu e numai o problemă de obţinere a informaţiilor. în paisprezece ore. Un asemenea exemplu a fost Max. Cee~ ce v~ promi! totuşi este că veţi sireţi progresul.. Cu o anumită o. După do~ăzeci de minute d~ exerCIţii s-a. cu atât mai puţin ce se putea face în privinţa lui.vedea ŞIAId~ntifIca cinci litere pe o linie mai jos decât înainte. ca şi scrisul mărunt. un oftalmolog a măsurat vederea oamenilor înainte ŞI dup~ svemmar.._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . Prefer varianta seminarelor în locul celei a şedinţelor personale. în acel moment habar n-aveam ce este astigmatismul. În procesul creării seminarelor am început să învăţ despre alte tipuri de probleme obişnuite legate de vedere.

m . În Statele Unite ale Ame~ ricii şi Canada exis~ în cur~. Pur şi simplu. dar aveţi m continuare mIOpIe ŞI prezentaţi riscurile asociate acesteia .. una dmtre cerinţele pentru obţinerea carnetului A 12 13 .. Există. Chirurgia laser este cea mai nouă în abordarea mecanică a pro~leme~or de vedere.~limbare de numai treizeci de minute în fiecare zi vă poate Imbunataţi.Cum puteţi trage foloase de pe urma acestei cărţi? Sunt sigur că veţi încerca să săriţi direct la capitolul care tratează problema voastră de vedere. unde veţi beneficia de interacţiunile directe şi veţi descoperi exact care vă este reţeta şi ce puteţi face în privinţa asta. Apoi vă sugerez să citiţi prima parte a cărţii. cât şi condiţia fizică. oftalmologii se simt mai bine dacă tratează imediat s~ptomele . este foarte posibil ca vederea nocturnă să fie puternic diminuată aşa că nu veţi mai putea conduce pe întuneric. Cu toate acestea m~l? oftalmologi fie se opun în mod direct. atunci citiţi anexele de la sfârşitul cărţii. Mai mult. Cu timpul. să mai conducă pe timp de noapte. Pentru a compensa acest lucru. unde am rezumat câteva dintre cele mai importante cercetări despre condiţia fiecărui tip de ochi.de aprobare legi care să interzică persoanelor care au sufe~t opera~ laser pe ochi. v. doar citind despre ele. In general. eu doar vă arăt "cum" puteţi reuşi.!ar acest lucru s~ face prescriind ochelarii potriviţi sau fă­ cand ope~aţii cu laser. Ebine cunoscut faptul că dacă faceţi exercIţiiv m m. veţi dori să participaţi la seminare. Pagina de web www. purtarea ochelarilor nu face nimic pentru a va . Ce este Antrenarea Ochilor? Antren~rea Ochilor se bazează pe simplul fapt că exerciţiile au un ef~~~ ?enefic asupra sănătăţii. totul depinde de voi. La un anumit moment. iar aceasta este consecm'ta inevitabilă a operaţiei. As~Cla~a de Optica Americană (1988) nota că "Eficienţa Antrena~ ~chilor m remedierea problemelor oculomotoare. S-ar putea să vi se pară greu de realizat toate acestea. pentru a învăţa pe viu despre vederea voastră.od regulat sănătatea vi se va îmbunătăţi.. degenerare maculară. fie sunt foarte sceptici ~ pnvrre la An~ena:ea Ochil~r."!lldeca. ~en~ele corectează eroarea de refracţie. Este foarte important să vă monitorizaţi progresul. Aceasta presupune inserarea de lentile în cornee. vă sugerez să începeţi să faceţi exerciţiile din secţiunile care vi se adresează. Citiţi-l şi faceţi testele care vă pot determina acuitatea vizuală. ci şi la a vă influenţa şi motiva ca să reuşiţi. e t c . Abordarea mea nu se referă numai la transmiterea informaţiei conţinute de această carte. desigur. În cele din urmă. un risc cu 60% mai mare de dezlipire de retină glaucom. şi limitări în transmiterea informaţiei în scris. Complicaţiile ulterioare vă pot afecta vedere~. ca şi mai multe cercetări detaliate la care această carte doar face referinţă.vision-training. Terapia Vizuală sau Ortoptică. am înregistrat un DVD cu demonstraţii ale exerciţiilor. care prezintă fondul şi principiile generale ale metodei. Rezultatele pozitive sunt foarte importante pentru a vă păstra motivaţia. .com conţine informaţii suplimentare. Dacă sunteţi interesaţi de bazele ştiinţifice ale eficienţei acestei metode.mod se~icativ atât sănătatea. Ar trebui să observaţi rezultate destul de repede. Doctorul vă va ~pune ~avo. ' . vă recomand să participaţi la un seminar. In Germama. După ce v-aţi obişnuit cu modul meu de abordare. Intrucat cotneea este groasă de numai jumătate de milimetru orice operaţie slăbeşte destul de mult ţesutul. TO~ŞI. nU vor sa vadă alternative la ochelari sau la chirurgia refractivă. de acomodare ŞI bmoculare a fost subliniată de multe studii".de exemplu.de nnop~e.

Bates a publicat multe articole înJurnalul Medical New York re~ermd~-se la. 1886 până în 1986.t:ctă~rii ochelari._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . Aşa că. Alţi oameni descoperă că trebuie să poarte ochelari şi după ce au trecut prin operaţia laser. ~a~s a fost de. Dr. într-o anumită perioadă de timp. trebuie definită o metodă clară de măsurare a progresului. pentru diverse probleme de vedere. Majoritatea oamenilor îşi pierd interesul. Dr.. Succesul programului de Antrenare a Ochilor depinde de dezvoltarea strategiilor vizuale optime şi de asimilarea lor ca pe o adoua natură. După experienţa mea. . dar să le faceţi frecvent. care durează cam cinci minute. şi-a învăţat studenţii cum sa-şI1ffibunatăţeasca miopia şi a fost exmatriculat din facultate în 1891. Bates a fost asistent chirurg la Spitalul de ochi New York. Mulţi oameni care au trecut prin operaţii laser LASIK greşesc la aceste teste şi. poate chiar de zece ori pe zi. as~menea profesor de oftalmolOgie la Şcoala de ~e<!i~ma N:~ York ~I SpItalul acesteia.Să ne îmbunătăţim vederea. Oschimbare importantă în miopie ar duce la o scădere consistentă a măşurătorii. Din această cauză. într-o carte numită Ve~erea l!er. la Dispensarul North-western şi la Spitalul Harlem. Dr. Bates a dezvoltat oserie de exerdţii simple. in modnatural de conducere este reprezentată de nişte teste speciale de contrast.descoperirea sa cum că problemele de vedere sunt de~ prmse ŞI funcţIOnale. Din. Şi-a publicat lucrările în 1920. Repetiţia frecventă este necesară pentru a beneficia de schimbări permanente. este foarte important ca progresul să fie înregistrat şi sărbătorit în mod constant. dar foarte dese. 15 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 14 . tot ce fac e să treacă de la o pereche de ochelari. ca urmare. Exerciţiile oculare fă­ cute o singură dată pe săptămână nu sunt suficiente pentru adetermina schimbări serioase în ceea ce priveşte miopia. nu pot obţine carnetul de şofer.fării ochelari. Antrenarea Ochilor este foarte eficientă dacă este făcută pe perioade scurte. Lucrarea este mca de actualitate. Antrenarea Ochilor este orientată spre urmărirea a ceea ce se întâmplă şi are ca scop să vă facă conştienţi de schimbările interne ce au loc. William Bates este considerat a fi bunicul Antrenării Ochilor. Abordarea mea este aceea de a vă stimula şi motiva să faceţi serii scurte de exerciţii.. Pentru ca Antrenarea Ochilor să fie eficientă. ochii voştri vor răspunde la exerdţii1e care implică relaxar~. la alta. Aşa că. William Bates a absolvit Colegiul Medicilor şi Chirurgilor dm cadrul Universităţii Columbia în 1885... ---- Bunicul Antrenării Ochilor . Cartea a fost reeditată ulterior în 1940 ~I p~blicată sub titlul Ovedere mai bună. Totuşi. dacă nu simt nicio îmbunătăţire.

când ochii oscilau dintr-o parte în alta. Donders (1864) şi apoi 17 . când pupila era dilatată sau când era contractată cât un vârf de ac. în mod spontan. Nu pot exista excepţn.. CompOltamentul acestei umbre. Acesta trimite o rază de lumina în pupilă.şi. uşor diferit... reptile şi peşti. ca' şi astigmatismul. de sus în jos şi în alte direcţii.. ci forţării ochiulUI să . fie şi-au schimbat fonua. . Retmoscopul este un 16 instlUment foll:'sit pentru mă urarea refracţiei ochiuhi. Timp de treizeci de ani am folosit retinoscopul ca să studiez refracţia oculară. iatic. ne arată condiţia refractivă a ochiului . la Spitalul de 'Ochi şi Urechi din New York şi la alte instituţii'Aam observat multe cazuri în care erorile de refracţie fie s-au corectat m mod spontan.contrar credinţelor noastre îndelungate. de fiecare dată.. sute de nou-născuţi şi mii de animale. Rezultatele au fost în perfectă concordanţăcu observaţiile mele anterioare şi nu mi-au oferit altă opţiune decât să resping întregul corp de învăţăminte clasice. chiar şi atunc~ când aceste exphcaţu erau disponibile. culoarea retinei . vaci. pot apărea după dorinţă. putem vedea o pOlţiune mai mare sau mai mică din pupila luminată. cai. . de asemenea. Dacă v-ati măsura la fiecare oră vederea. inventat de eminentul om de ştUnţă german! H. acoperind o parte din pupilă. Descoperirile Dr. Bates M.~pla. Helmholtz. când pacienţii erau liniştiţi sau excitaţi. despre acomodarea vederii şi refracţie.dar poate fi albă. de refracţie sunt ireversibile." Un lucru care i-a devenit clar lui Bates. când încercau să vadă şi când nu încercau. Dacă eronl~. a fost că ochii sunt într-o continuă schimbare. că mCI o eroare de tan>X • . în mod natural ----- o scurtă istorie a Antrenării Ochilor ap~ine oftalmologului William H. (1860-1931) d~ N~~ York. aproape în mod direct. L-am folosit când pacienţii se odihneau şi când erau în mişcare . Cu ajutorul lui am examinat ochii a zeci de mii de şcolari.. câini. L-am folosit în timpul zilei şi în timpul nopţii.mu~: ţumesc cu explicaţiile ortodoxe. ca parte a activităţii sale de la Spitalul de Ochi şi Urechi din New York. În cazul ochilor umani nOlmali aceasta trebuie să fie un galben ro. Iată ce spune el: "Multe dintre informaţiile pe care le deţin cu ~rivire la ochi au fost obţinute cu ajutorul retinoscopiei simultane. când minţeau şi când spuneau adevărul. fOrţa~ rea pentru apropiere fiind asociată hipennetroplel. Acest instrument extrem de util are posibilităţi care încă nu sunt înţelese complet de că­ tre medici .. prin reflecţia dată de o oglindă. când pleoapele erau închise parţial. şi nu am putut să le ignor sau să mă . incluzând aici pisici. am descoperit că miopia şi . De-a lungul timpului. Astfel am descoperit multe fapte. lumina situându-se fie în afara instrumentului . Dr. rezultatul ar fi. păsări. ea ~e­ buia să fie întotdeauna adevărată. gândirii tradiţionale despre modul de focalizare a privirii.. ele nu ar trebui să se corecteze sau Să-ŞI schimbe fonua. Bates examina mii de ochi in fiecare an.a?ă la ~1~tanţă.deasupra şi în spate .hipermetropla. încă de la inceputuri. nu este asQCia~ foioSIDI oc~or pentru a vedea un punct apropiat. 4' ·. Asta m-a determinat să susţin seria de experimente despre care am vorbit.iar subiectul este aranjat în interior. Bates sunt opuse. Dacă ochiul nu se concentrează exact spre punctul de unde este urmărit. Dr. Bates a examinat ochii pacienţilor săi in tot felul de condiţii şi astfel a invăţat foarte multe despre modul lor de concentrare. Capacitatea de concentrare aochiului poate fi determmată prin observarea cu ajutorul acestui instrument. neştiute dinainte. că ~i. Privind prin orificiul de observaţie. Consideram că dacă o afumaţH~ era ad~vărată. aceasta este verde. cu ajutoml unei baterii electrice. Examinând treizeci de mii de perechi de ochi pe an. În cazul ochilor unei pisici. dacă retina este afectată..Să ne îmbunătăţim vederea. broaşte ţestoase. atunci când oglinda este mişcată în diferite direcţii. De-a lungul anilor ~ Ideea că o persoană îşi poate antrena ochii prin exerciţii îi inceput să pună la indoială inţelepciunea teoriilor emise de fondatom oftalmologiei. refracţie nu este o cond lţle cons 14· La acea vreme devenise disponibil un nou lnstrumenţ retinos- copul. când eram şi eu în mişcare.D. putem vedea o umbră întunecată la marginea pupilei. pe care nu le-am putut pune de acord cu învăţăturile clasice despre subiectul respectiv. iepuri.

după cum au demonsollt testele de retinoscopie.cum ca ac d P'ndPe de ~chimbarea curburii lentilelor . dar după încetarea efectelor atropinei.patru cunoscuţi ca m ~rara dre ţi" şi doi ca "oblici". " h' t t roduce de fOlta lentilelor. fOlţa lor de tracţiune a fost mă­ rită. iar în acest mod. conform spuselor lui Bates: .. y În anumite cazuri. A fost produsă de orice manevrare a oblicilor. sau în situaţii mai rudimentare. drept "superior" ŞI" infenor. spre mlO~l~. globului ocular . Iată mal JOs conţmutul acestor experimente în rezumat. sau prin apropierea punctului în care aceştia se leagă de sclerotică.. unde sunt legaţi de osul ce înconjoară marginile orificiului prin ~~ trece nervul optic.. ale unor peşti şi al unui iepure . y . Acest lucru s-a efectuat printr-o operaţie de strângere a unuia sau ambilor muşchi.-------- Lea Angart _ .oblic metropiei şi astigmatismului. Prin manipularea acestor mu 7 . am descoperit că are un efect minor asupra capacităţii ochiului de a-şi modifica puterea de concentrare. efectul operaţiilor de mărire a fOlţei de tracţiune a fost intensificat. acomodarea nu s-a mai putut produce prin stimulare electrică.în j'urul mij'locului globului ocular şi sunt cunoscuţl. dar dacă doi dintre aceşti muşchi sunt prezenţi şi activi. . unul clintre oblici este absent sau neformat. Ochii cărora li s-au înlăturat cristalinele. Ar trebui subliniat aici că pentru a paraliza fie muşchii drepţi.. hIpel:metrOple ŞI asti:matism. în cazul absenţei unuia dintre muşchii oblici _ ca în situaţia unor specii de rechin sau de biban. în toate experimentele mele. acomotraţla adPa~de în întregime' de actiunea muşchilor extrinseci şi deloc darea epm .posibilitatea ca acestea sa epl '1 ' t aibă legătură cu ajustarea vederii ochiulm a difente d'l~ta. dar. mca mpICIOare şi are o mare influenţă asupra oftalmologilor. T' rnh 1 omodarea o Ul du ă resu usa demonstratie a lui HeI o tz .. pisici. dar când aceştia au fost paralizaţi cu injecţii cu atropină în orbită. câini şi alte am~alale. v EXista sase muşchi ~ iti. ca ale tuturor pisicilor observate.Dchiul stang de sus. "intern" şi "extem". confhi~rmd po~ La. care să ofere forţa necesară de contra-o'acţiune. acomodarea. Acest narcotic ar trebui să paralizeze acomodarea. lângă locul din creier de unde încep ei. Conform pozlţlel lor. sunt cunoscuţi ca drepţii "superior" inferior".Să ne îmbunătăţim vederea. iepuri. ConfOlm experimentelor mele as~pra muşc 01' oculari extrinseci la peşti. Din nou.. pe lân~ă ră~~clrea gl bul ". Superior oblic spre partea din spate a omltel. Muşc I repo ' s~nt :taşaţi scleroticii. sau în care acestea au fost mîşcate de la axa vederii. Dar atunci când muşchii rudimentari au fost întăriţi prin apropiere. muşchii drepţi sunt Inferior responsabili de producerea hiper. Din nou. în Iăca"ul său a reprezentat subiectul multor dlSCUţU. jos şi laterale ale glob~u~.. dar. în mod natural _ Helmholt?. Cei oblici formează o centură . După retezaTea unuia sau ambilor muşchi oblici. a fost necesară injectarea de atropină mult în spatele globului ocular.n~ fo~~zare îl are lentila din interiorul ochiului. • ' " . y y y . demonst să sugereze că în cazul ochilor acestor amm e. M~şchii oblici sunt muşchii de acomodare. a fost produsă fie prin stimularea electrică a globului ocular sau a nervilor de acomodare. sau în cazul în care muşchiul absent a fost înlocuit de o sutură. Aceasta teone stă. c sau ~eveni acomodarea după dorinţă. sau să previn aceste situaţii.r:. sau după paralizarea lor prin injectarea de atropină.aproape com'p'le'. cu ajutorul unei seringi hipodermice. atunci când este picurat în ochii oamenilor sau animalelor. acomodarea prin stimulare electrică a redevenit posibilă. fie pe cei oblici. au răspuns la stimulare electrică exact ca şi un ochi normal. zitiei e care o ocupă. spre faţă. Functia muşchilor exteriori globului ocular. sau cu producerea de erori de refracţie a fost respinsă ca ne mal fimd de~na de luat în seamă. oc~ar. an: pu u p . adânc în orbită. sau învelişului exterior al globulm.1. (1866) au ajuns la concluzia că ~olul ~rinc!~al !. 19 18 .acomodarea nu s-a mai putut stimula electric. atâta vreme cât muşchii au rămas activi. acomodarea stimulată electric s-a produs din nou ca de obicei. stimularea electrică nu a mai avut nici un efect asupra refracţiei. şi continuă direct spre păIţil: Muşclili Dculari . Când unul sau mai mulţi muşchi drepţi au fost tăiaţi.e.

Corbett. pentru probleme diferite de vedere.perioadă de la o lună la do~ ani. cu excepţia oblicului superior şi dreptului exte~' s-~ observat că al pahulea nerv cranian.şi anume. efectuat în repetate rând~i. al cărei soţ a fost ajutat enorm de Metoda Bates în anii 1930. stimula:ea. precum miopia şi hipertropia şi exerciţiile pentru cei care poartă ochelari cu lentile bifocale. Doamna Corbett a deschis Şcoala pentru educaţia ochitor. în vreme ce stimularea nervului neparalizat a produs acomodare. A '. Clara Hackett a publicat lucrarea Relaxează-te şi vezi. acomodarea nu s-a mal prod~ l~ stimularea electl-ică a nici unuia dintre nervi. a trecut toate testele şi s-a alăturat escadronului "Flying Tigers" din Burma. stImularea celUl de-~ treilea nerv a produs nu acomodare. Apoi rana a fost lăsată să se vindece. cu doar câteva excepţii. în ochiul !1?rmal s-a produs întotdeauna acomodarea. Când originea ambilor nervi . şi în cele din urmă a ajuns locotenent colonel. la Los Angeles. a publicat şi o revistă numită. pe care a descris-o în cartea sa O vedere mai bună. Cartea ei.a fost acoperită cu vata îmbibată în atropină. Interesul faţă de Antrenarea Ochilor este încă viu şi cartea lui Bates se află încă în tipografii. Ajută-le să vezi mai bine (1949). Dr. m aceeaşI masura ca si al treilea nerv. prin aplicarea şi înlăturarea altemahva a atropmel. în acel moment Totuşi. Metoda Bates. Una dintre aceste persoane a fost Margaret D. un îndrumar zilnic către o vedere mai bună. Ulterior. Acest experiment. făcând exerciţiile lui Bates. cei ce nu disting culorile şi cei 21 . Bates a continuat să-şi dezvolte teoria pe cont propriu şi a deschis o clinică. în mod natural _ Într-un experiment c fost înlăturat cristalinul ochiului drept ~ unui iepure. Bates a fost înlăturat fără prea multe reţineri. Ulterior. după ce mai întâi se măsurase refracţia oculară a fiecaruI ochi cu ajutorul retinoscopului şi se constatase că aceasta era normală. este un fact~r Im~ortant în acomodare. În plus. în repetate rânduri. În prezent cunoaştem cercetările Dr. De fapt. S-a mai descoperit şi că. care acţionează doar superiorul oblic. numărul acestora acontinuat să crească. În Quackenhush. Corbett a pregătit mulţi oameni în Metoda Bates. se stabileşte că acomodarea este controlată de al treilea nerv cranian. care acţionează toti muschii ochiului. din postul de profesor de la Spitalul de Ochi şi Urechi din New York.: pe dur~ta ~ mai mult de o oră. De atunci. exact ca mamte de aplIcarea atropinei. stimularea acelUl ne~ nu a mai produs acomodare. Dr. la fel şi gradul lui. El şi-a normalizat ochii. 1997 20 DesCflperirea Dr.dar a demons~t si că muşchiul oblic supel-ior. nu numai că a demonstrat clar un lucru neştiut înainte . Când nervul al treilea sau al pahUlea au fost stimulaţi cu electricitate în apropierea punctului lor de origine din creier. mmUlat mtl-~ solutie de 2% de sulfat de atropină în soluţie salină. La înlăturarea vatei ŞI spălarea nervilor cu soluţie salină normală. ci hipermetropie. că nervul al pahUlea este răspunzător cu acomodarea . Susţinătorii metodei sale sunt oameni care au fost ajutaţi de aceasta. Acelaşi rezultat a fost obţinut şi după alte teste pe iepuri. a ignorat complet descoperirile lui Bates.D. O asemenea situaţie se referă la un tânăr care fusese respins. Conducerea a considerat că vederile sale erau prea radicale faţă de cele acceptate ştiinţific. Ovedere mai bună. Cartea conţine un program de exerciţii pe douăsprezece săptămâni. ." . S-a întors cu un palmares de zece avioane japoneze doborâte. v v W H Bates. devenindu-Ie conducător. M. de Forţele Aeriene. în care a aplicat Antrenarea Ochilor. funcţionează ca nerv de acomodare. comunitatea ştiinţi­ fică._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lea Angart _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea. electl-ică a . câini şi peşti. după mai bine de optzeci de ani de la prima sa apariţie. acţionat de acest nerv. Cân? Ol-igine: ~rică~i: dl~­ tre cei doi nervi a fost acoperită cu un strat illlC de vata. Concluzia evidentă este aceea că cristalinul nu reprezintă un factor pentru acomodare. şi a pregătit un număr de oameni pentru tehnicile dezvoltate de el. Bates nu a fost primită f!l prea mare entuziasm de către l:omunitatea ştiinţifică. Acestea includ problemele obişnuite de vedere.fără ochelari (1920).unuia sau ambilor nervi a produs acomodal'e. Bates sub forma a ceea ce numim. pentru că avea un deficit de vedere. stimularea elech-ică a produs aceeaşI acomodare a ochiului fără cristalin. descrie mai multe situaţii de impact ale muncii sale asupra carierei militarilor. cei ce privesc cruciş. În majoritatea cărţilor pe teme de fiziologie. în aceeaşi măsură ca şi în cazul ochiului care mai avea cristalinul. În 1955. atunci ?ând aCţlUne~ muschilor oblici a fost împiedicată prin separarea lor. pentru o .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart

_

_____

Să ne îmbunătăţim vederea,

în mod natural

_

care ?1J cataractă, dar şi pentru cei cu glaucom şi probleme serioase de vedere. Scriitoarea a inclus de asemenea şi exerciţii pentru cei orbi. D-ra Hackett, care timp de nouăsprezece ani şi jumătate a purtat ea însăşi oc1).elari, a predat Antrenarea Ochilor în Seattle, timp de cinci ani şi a pregătit profesori în cadrul G.I. Bill of Rights. Avizitat Universitatea din Seattle în 1949 şi 1950, predând cursuri despre Antrenarea Ochilor. După venirea la New York, a fost arestată în 1950 sub acuzatia de practicare a oftalmologiei fără licenţă şi a apărut în fata Marel~iJuriu din New York, în 1951. Marele Juriu a deliberat timp d~ numai câteva minute - Antrenarea Ochilor nu este o infracţiune. Janet Goodrich, medic, discutând posibilele motive pentru care atât de puţini oameni au auzit despre Metoda Bates, scria în cartea ei Îmbunătăţirea Vedel'iiNaturale (1985):
" ... practicanţii profesionişti,pregătiţi tehnic ... au fost învăţaţi că metoda Bates este ineficientă, trebuie luată în râs şi dispreţuită ... Margaret Corbett i-a sfătuit pe sutele de profesori pe care i-a pr~­ gătit în anii 1940 şi 1950, să nu publice mticole şi să nu ţină prelegen. Veti întelege mai bine acest lucru, când veţi afla că a fost arestată (şi achitată) de două ori penhu practicarea oftalmologiei fără licenţă ... În 1974, colega mea din San Francisco, Anna Kaye, care predase pe ascuns principiile metodei Bates, timp de câteva decenii, a fost vizitată de agenţi sub acoperire. I s-a spus că încălcase legea în şaisprezece state ... Vă puteţi da seama, acum, de ce există atât de puţine dovezi concrete."

Ianet Goodrich, Îmhunătăpi-ea VedeJii Naturale, (Berkeley, CalifOIwa: Celestial Alts, 1985), paginile 184-185.

Janet Goodrich a contribuit foarte mult în domeniul Antrenării Ochilor, prin cele două lucrări ale sale, Îmbunătăţirea vederii natu-, rale (1985) şi Vederea perfectă, intr-un mod natural (1996), ca ŞI prin prelegerile şi seminarele susţinute în toată ~umea~ În 1997 Thomas R. Quackenbush a publicat Sa mvaţăm dm nou să vedem, care e probabil lucrarea cea mai cuprinzătoare referitor la metoda Bates, până în prezent. Cartea se leagă cu fidelitate de
A

studiile originale ale lui Bat':'s, iar Quackenbush citează adesea lusră­ rile acestuia. Thomas Quackenbush se află în Olanda. Oftalmologul indian Dr. R. S. Agarwal a devenit interesat de munca Dr. Bates în 1930 şi de atunci predă în mod activ metoda Bates în Pondicherry, în India. De-a lungul anilor, Dr. Agarwal a publicat multe articole în "Mother India", un jurnal lunar din Sri Aurobindo Ashram, şi a dezvoltat o sinteză între oftalmologia tradiţională şi metoda Bates. Agarwal a publicat acest lucru în Mintea şi vederea şi secretele medicinii indiene. Ocarte foarte populară, numită Yoga vederiiperfecte a fost publicată în 1971. Această carte încă se mai publică şi conţine multe istorii minunate despre modul în care Dr. Agarwal a ajutat oameni să-şi recapete vederea. În Marea Britanie, metoda Bates s-a înrădăcinat şi este reprezentată de Asociaţia Bates din Marea Britanie. Metoda este descrisă în Metoda Bates, publicată de Peter Mansfield în 1997. În timpul anilor '90 a existat o mişcare semnificativă în direcţia abordărilor complementare a problemelor de sănătate. De exemplu, a fost acceptată acupunctura ca metodă validă de tratament, iar acum este predată şi învăţată în câteva şcoli de medicină. Totuşi, avantajele economice ale prescrierii de medicamente sau aparate sunt mult mai mari financiar decât simpla antrenare a ochilor pentru ca aceştia să-şi recapete starea normală de vedere clară. Chiar şi mai profitabilă este chirurgia refractivă, care costă mii de dolari pentru fiecare ochi. Din punctul de vedere al consumatorului, cel mai eficient mod de a trata problema nu este neapărat şi cel mai scump. Din fericire, în noul mileniu se va vedea un interes crescut faţă de metodele eficiente şi noninvazive, atât din partea oamenilor în general, cât şi din partea ştiinţei în particular. În prezent, procentul de oameni care poartă ochelari este de aproape 60% din întreaga populaţie. În Asia, cifra se apropie cu repeziciune de 80%. Trebuie făcut ceva pentru a rezolva
această problemă.

v

V

Antrenarea Ochilor, începută încă de timpuriu, este răspunsul simplu pentru păstrarea unei vederi bune.

23

22

_____

Să ne îmbunătăţim vederea,

în mod natural

----

Este posibil să ne recâştigăm vederea?
Majoritatea oamenilor cred că nu se poate face nimic, atunci când vederea se deteriorează. În concepţia generală, pe măsură ce îmbătrânim ,simturile noastre încep să cedeze, iar vederea este prima care slăbeşte. Oamenii de ştiinţă ne spun că, în conformitate cu statistica, populaţia umană în vârstă de şase ani are o vedere clară şi străluci­ toare. Un studiu al miopiei, făcut pe durata ultimei sute de ani, care a fost solicitat de armata Statelor Unite, ne aduce la cunoştinţă că răs­ pândirea problemelor de vedere este, în prezent, în jurul a 60%. Oftalmologii nu învaţă aproape nimic despre Antrenarea Ochilor, atunci când urmează şcoala de medicină. Totul se concenu:ează asupra medicamentelor şi chirurgiei. Într-adevăr, chirurgia este soluţia preferată pentru multe probleme grave de ochi. Cristalinele sunt remediul cel mai obişnuit, cu recomandarea chirurgiei laser dacă miopia afost stabilă, timp de cel puţin trei ani. Eimportant să înţelegeţi că purtarea ochelarilor nu vă ajută cu nimic miopia. Când daţi ochelarii jos, aveţi în continuare probleme, nu-i aşa? Ochelarii oferă o rezolvare rapidă pentru o problemă, dar nu se adresează cauzei ascunse ce a determinat problema respectivă. Chirurgia laser este în prezent foarte populară şi foarte recomandată de mulţi oftalmologi. Încrustarea corneei cu cristaline este un mod irevocabil de a vă deteriora vederea. Totuşi, tot ceea ce face de fapt chirurgia laser este să şteargă câţiva microni din cornee. Orice greşeală vă va urmări tot restul vieţii. Ochii mei sunt ultimul lucru cu care aş lăsa pe oricine să se joace - mai ales din moment ce există moduri naturale de recâştigare a vederii. Optometriştii sunt licenţiaţi şi pregătiţi să vă măsoare ochii şi să prescrie lentile corectoare. Întreaga lor pregătire se învârte în jurul corectării defectelor de vedere şi vânzării de ochelari. E de înţeles,

.

deci, d,:- ce nu. sunt atât de entuziaşti cu pri"lre la alte sugestii, conform ~~~ora ~ţi putea să vă descurcaţi şi fără ochelari, doar cu ajutorul exerciţiilor simple de Antrenare a Ochilor. Optometriştii behaviorişti sunt un grup care crede că exerciţiile pot reduce avansarea miopiei. Ei sunt deschişi, în general, ideii de Antre~are a.Ochilor şi, în majoritatea cazurilor, vor fi fericiţi să vă presc~e lentile cu o rată de corecţie sub 100%. Dacă mergeţi la optometriSt sau oftalmolog şi spuneţi că vreţi să efectuaţi exerciţii de Antrenare a Ochilor, cu scopul de a scăpa de ochelari, vi se va spune probabil, cu mare răbdare, că acest lucru nu este, din păcate, posibil şi că ar trebui să continuaţi să-i păstraţi. Dintre toţi optometri'ştii practicanţi din Europa, doar două mii sunt membri ai Asociaţiei Optometrice Behavioriste. Optometriştii funcţionali sau behaviorişti sunt preocupaţi, în principal, cu tratamentul ambliopiei, strabismului şi al problemelor de coordonare ocuIară. Ei nu cunosc încă metode de tratare a problemelor obişnuite de vedere, precum astigmatismul, miopia şi hipermetropia. Abordarea terapeutică implică, de obicei, un control iniţial al ochiului, în care se determină starea vizuală. Apoi sunt prescrise reţete pentru lentile şi exerciţii pentru ochi. Ulterior, au fost dezvoltate şi introduse programe software pentru Antrenarea Ochilor asistată de către calculator. P~rsonal am anumite rezerve cu privire la acest tip de abordare, întrucat lucrul pe calculator reprezintă una dintre cauzele miopiei. Folosirea computerului pentru eliminarea problemelor de vedere pare să fie o contradicţie. Optometriştii behaviorişti au adesea un sortiment variat de echipamente pe care le folosesc la măsurători şi la exerciţii. Abordarea mea nu implică niciun echipament mecanic. Nu trebuie să cumpăraţi sau să aveţi nimic, nu există şedinţe scumpe de terapie, pentru care să plătiţi. Ceea ce vi se cere este participarea activă, prin efectuarea exerciţiilor corespunzătoare, după care veţi vedea un progres constant în sensul recâştigării unei vederi clare.
Controlati-vă ,

ochii

Pentru determinarea puterii lentilelor de care aveţi nevoie pentru a vă corecta vederea până la valoarea de 20/20 se folosesc două
25

24

_ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart

_ - - - - - Să ne îmbLmătăţÎm vederea, în modnatural

tpste. De obicei optometristul va folo~i un aparat pentru a realiza o citire obiectivă. Aparatul foloseşte o medie calculată, cu o marjă de eroare de plus sau minus jumătate de dioptrie. Acest aparat testează concentrarea perfectă a vederii, la o distanţă de şase metri. Cel de-al doilea test este unul subiectiv, în care vi se cere să priviţi prin mai multe tipuri de lentile, pentru a stabili care vă sunt cele mai comode. De obicei, acest test are loc într-o cameră cu lumină slabă. Oparte a problemei este că ochii voştri tind să se adapteze la variatele tipUli de lentile şi, din cauza asta, va exista posibilitatea ca reţe­ ta pe care o veţi primi să fie prea puternică. Vi s-a întâmplat, probabil, să reveniţi în ziua următoare ca să probaţi noii ochelari şi să constataţi că vă dor ochii, atunci când îi purtaţi. Acest lucru se întâmplă deoarece ochelarii au o rată prea mare de corecţie şi vă concentrează prea mult vederea. Acuitatea vizuală a ochiului uman variază cu maxim două dioptrii în timpul zilei. Dacă vă măsuraţi vederea la fiecare câteva ore, de fiecare dată veti descoperi o valoare diferită. Totuşi, e' bine să vă controlaţi ochii înainte de a începe programul de Antrenare a Ochilor. Astfel veţi şti cu precizie care este starea vederii şi cum va înregistra echipamentul medical acest fapt. Apoi, puteţi începe programul de Antrenare a Ochilor. Foarte repede veţi observa îmbunătăţiri. Aceasta este experienţa voastră subiectivă legată de vedere, care apare mereu înaintea măsurii obiective. S-ar putea să fiţi capabili să vedeţi şi să citiţi cu patru sau chiar cinci linii în plus pe optotip, dar aparatele nu vă vor arăta nicio îmbunătăţire. Aparatul măsoară doar concentrarea perfectă, nu şi faptul că puteţi vedea mai bine. Faceţi-vă un bine şi efectuaţi exerciţiile de Antrenare a Ochilor, timp de o lună înainte de a merge la un nou control de ochi. Totuşi, de-a lungul acestei perioade, 's-ar putea să aveţi nevoie să reduceţi puterea lentilelor pe care le purtaţi, întrucât reţeta veche nu va mai fi valabilă şi lentilele s-ar putea să înceapă să vă afecteze ochii.

----

L_ăsaţi .0ptometristlJl să vă măsoare ochii cu ajutorul in~trumen­ telor. Ca veru vorba., simpla măsurare a ochilor cu echipamente automate este doar o ~s~are~enera1ă. Aparatul variază şi are un factor de eroare de. plus/~us Ju~atate de dioptrie (o linie de pe optotip). Când optometristul şI-a termmat testele, veţi afla ceea ce el consideră a fi core~t~re~ 100~ a ~ederii voastre. De obicei, aceasta va fi extrem de precI.sa, ŞI ~n~or: atat d: precisă încât vă vor durea ochii. Cereţi-i opto~etns~lUl s~ va reduca reţeta cu o jumătate sau chiar cu o dioptrie ~treaga. A~OI ~~r~e~ afară şi priviţi prin lentilele prescrise. Nu e suflc~ent doar sa pnvIţII,? Ju~ul vostru, în cabinetul optometric sau în magazmul de unde cumparaţi ochelarii. Trebuie să vedeti cum funetionează ochelarii la lumina zilei şi să priviţi prin ei lumea în~onjurătoa,;.e. . Pe.ntru rezulta~e mai bune, cereţi o reţetă puţin mai blândă pentru mIOpIe. A~eas.ta va :a ~or~cta vederea la distanţă până Ia o rată de 2?/40: Totuş~ aSIguraţI-va ca reţeta nu e mai mică cu mai mult de o dIOp~r~e. Dac~ r:duceţi corectura cu mai mult de atât există posibilitatea ~a mcepeţI sa forţaţi ochii, caz în care progresul datorat Antrenării Ochilor va scădea simţitor.

Cum să vă înţelegeţi reţeta
pla ~ecat aţi crede. Mai întâi vă arată măsurătorile pentru o~hiul stâng, apOI pentru cel drept. De regulă, acest lucru se marchează prin iniţia­ lele "S" şi "D". _ Prima ~oloa~ă ~di~ă ~~dul erorii de re fracţie - de exemplu, va spune daca aveţI mIOpIe ŞI fi ce grad. Această măsurătoare este indicată în dioptrii. Dacă sunteţi miop, atunci va exista o indicatie neg~tivă~ c.a de exemplu -2,50 D- minus doi şi jumătate dioptrii. Î~ anumIt: ţăn, ac.es~ lucru se trece simplu ca 250, renunţându-se la virgulă. Daca sunteţi hipermetrop sau prezbit, atunci indicatia va fi de +1 50 D ~au plus unu şi jumătate dioptrii. Reţineţi că ades~a există dife;enţe fitre reţetele pentru fiecare ochi, întrucât unul din ochi vede mai bine decât celălalt.
27

_ Pentru mulţi oameni, reţeta pe care o primesc de Ia optometrist ar~ta c~ greaca veche. Pare să nu aibă niciun sens. De fapt e mai sim-

Vizita la optometrist
opun reducerii dioptriilor, cu excepţia situaţiilor în care aşa le indică aparatul. Dacă optometristul vostru face parte din această categorie, vă sfătuiesc cu tărie să vă căutaţi un altul!
26
Anumiţi optometrişti se

Oaltă posibilitate este cea de a primi o reţetă pentru ochelari. Ochiul fizic este răspunzător pentru captarea imaainilor obiectelor din lumea înconjurătoare. Citirea pentru strabism este. împreună cu axa în care se găseşte astigmatismul. Acesta se măsoară tot în dioptrii. Atreia coloană este dedicată divergenţei. sau ca gradele şi axa să difere de la un ochi la altul. Muşchii ochiului Specificaţii G. Ochiul are cam 24 mm în diametru şi funcţionează ca o interfaţă între lumea exterioară şi cea interioară. 28 glob ocular. iar litera Dse foloseşte pentru a indica faptul că a fost inclus un element prismatic. şi s-ar putea să primiţi o reţetă pentru o combinaţie de lentile "bifocale". Vă puteţi găsi drumul printr-un întuneric aproape absolut.5. Axa: 85. dacă veţi purta lentile de contact. cu două sau trei zone de putere a lentilelor.ei camere video şi are multe lucruri în comun cu aceasta. Camera video are o arie extrem de limitată. Totuşi. Se comportă asemenea u. Sunt importante şi hârtiile imprimate de către aparatele care V-au testat acuitatea vizuală. de obicei.5 Data Tipullentilei Add Prisma Axa 85° Tipullentilei Soluţii Putere Diam._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lea Angarf _ Tif Nl!me Cyl -0. pentru menţiuni suplimentare ale optometristului. Va exista şi un spaţiu gol în formular. Reţineţi că s-ar putea să aveţi astigmatism doar la un ochi. corectată folosind "elemente de prismă". Traducerea reprezintă o corectare cilindrică de minus unu şi jumătate dioptrii. ochiul uman are o sensibilitate la lumină cu mult mai mare.5 Sph -2. Acestea sunt indicate la dioptriile prismatice. De exemplu. când su~teţi pe plajă. la o axă de 85 de grade. pentru a vă ajuta să vă mişcaţi ochii în toate direcţiile. ochiul uman este net superior oricărei camere video construite până în prezent. cu puncte diferite de focalizare ale lentilelor. întrucât arată anumite valori relevante. Se notează de asemenea şi lentilele şi ramele sugerate. la fel cum puteţi să staţi şi într-o lumină extrem de puternică. Muşchii oculari sunt unici în capacitatea lor de a mişca Muşchii Există şase muşchi externi ataşaţi fiecărui Dculari Muşchiul lateral drept Muschiul lale~al drept 29 .C. Notaţia apare de obicei cam aşa: Cil: -0. în comparaţIe cu ochiul uman. Tip Strat Culoare Mărime Model Rama Următoarea coloană indică dacă este vorba de astigmatism.5 1. Uneori miopia vă va fi şi ea testată. BC Optic 20/20 Data: CNP: Dreapta Nume: Stânga Lentile Extras: Lentile de Subtotal: contact ConsultC/L Total: Nuanţă Anatomia ochiului Ochiul uman este o capodoperă anatomică. Aceşti muşchi lucrează în perechi.

Dr.I?U. Miopia este o situaţie în care cei patru muşchi drepţi sunt foarte strânşi. Im~reu~a. înlăturarea celei mai mici p01ţiuni de cornee are un efect major asupra puterii de concentrare a ochiului. vi se îmbunătăţeşte vederea. ~uşchiul obltc superior este ataşat de osul de lângă n~s.c~ ajuto~~ unUl tendon lung.Of1C~ gradaţie. In cazul filapiei. Muşchii exterj. Un muşchi determină dimensiunea irisului şi câtă lumină intră în ochi. în principal! de către ~i doi muşchi oblici. Acesta este un strat de celule similare colagenului.şcll1lucr~a­ ză împreună.Illişca In once dIrec~e.Smm SlrDma actiune este îndeplinită. Funcţia lor este să protejeze ochiul de vătămări.d1'eptul superior . distanţa normală de citit. şi constă dintr-un strat protector de celule. Acest 24 mm diametru O. dai obiectivul mai aproape. C~l de deasupra ochiului . AC~ŞtI dOl. Inăuntrul ochiului există doi muşchi circulari. William Bates M.e ~nas . spatele ochiului este împins în permanenţă în afară. pentru a va perIllite să urmăriti o 'minge de tenis. . la a fi capabili să vedeţi numai până la treizeci cm în faţa ochilor._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Suprafaţa fizică a corneei se numeşte epiteliu. cu suprafaţa relativ tare.este muşchiul resp~nsa~il cu mişcarea ochiului în sus. Folosirea prelungită a lentilelor de contact. Stratul exterior este pelicula de lacrimi. Imediat sub suprafaţă se află stratul Bowmao. In cercetările sale de ~lO~er m d?me~u. Această 30 31 . In plus. vederea voastră ar putea involua de la normal. AceştI muşch~ mişcă ochiul de-a lungul axei orizontale. Acest muşchi este folosit atunci când pnV1ţi ~u ~c~ ~spr. mai există mspatele ochiulUl o pereche ~e muş~hl.ochii m timp ~e urmăriţi obiecte apropiindu-se sau depărtându-se de VOI. Al doilea muş­ chi este circular şi se află în jurul cristalinului. Mişcările orizontale sunt mdeplimte d~ dr~ptul m~dtan ş~ dreptul lateral. dreptul 't1if!3rwr este responsabil cu mişcarea ochiulUl m JOs. fiecare inilimetru de alungire a globului ocuiar echivalează cu circa trei dioptrii în cazul miopiei. De aceea este posibilă chirurgia refractară. Muşchiul d~~p~ de jos -.ra unui obiect din apropiere. De asemenea muşchii se pot ajusta în timp real. Cu acest grad de miopie. este responsabilă pentru aproximativ 75% din puterea de focalizare a ochiului. deoarece face ca ochii să ~e a?rO~Ie sa? ~a s~ mdepărteze unul de altul... din cauza dificuItătilor de focalizare. Corneea are cam o jumătate de milinletru grosime în centrul pupilei şi constă din mai multe straturi. (1915) a ajuns la concluzIa ca muşchii oblici focalizează privirea. corneea. Schim~ările fizice care au loc sunt mici. Pentru a vă oferi o idee des~re scara acestor mişcări. In cazul ~chiu­ lui uman se aplică acelaşi principiu. strângând globul ocular şi mişcând reti~a într~ poziţie în care imaginea să se afle în centru~ focal. în modnatural _ ochiul extrem de repede şi de a-l îndrepta în direcţia pe car: o dor~ţi. dar cu consecinţe uriaşe. cU. Cei' patru muşchi d1'epţi sunt localizaţi în jurul ochiului. localizaţi de fiecare par~e a ochi~IUl . pentru a păstra imaginea focalizată. mai ales a celor dure. Aţi observat probabil că.D. strângând globul ocular mcet. atunci când clipiţi. Epiteliu tratullw BDwman scurtând astfel globuLocular. uzează în cele din urmă epiteliul corneei şi lentilele de contact nu mai pot fi folosite. C~I pa~ n~uşcht drepţi ~ oferă ochiului c~pacitatea de ~ se . de la lm jucător la altul. ~ a~asemUl~ fu~cţiunea cu cea a unui aparat de fotografiat. care ajută corneea să-şi păstreze forma.ori ai ochiului sunt ŞI ~l ~pli:aţi m aJ~starea focalizării privirii. Acest lucru vă ajută să va Illişcaţi. Corneea Partea clară a ochiului. care hrăneşte corneea şi este o parte a elementelor refractare ale ochiului. Cand vreI sa-l fo~alizezi asup. ~ceş­ tia sunt numiţi oblici. Efectul cel mai mare de refracţie se obţine la interfaţa dintre aer şi pelicula de lacrimi. pentru a face ca ochiul~să se ~~te msus ŞI mJOs.

Cristalinul În vreme ce corneea furnizează marea partea a puterii optice a ochiului.373 1.99D 43. În cadrul testelor de vedere. s~bţiind ~o:.. iar acţiunea zonulelor modifică forma acestuia. iar cristalinul se bombează în afară.. astf~l mc~t să se modifice puterea de refracţie. în mod natural _ strat nu se vindecă niciodată. atunci când corpul ciliar se contractă. De la douăzeci şi până la optzeci de ani cristalinul îşi dublează grosimea. Vătămă­ rile prin oxidare datorate radicalilor liberi fac ca aceste celule cristaline să devină opace... Când inelul corpului ciliar este relaxat. se spune despre ochi că se "acomodează". Acest strat este cel pe care se efectueaza chlf~rg~a laser.Să ne îmbunătăţim vederea. este hrănit numai de umoarea apoasă.neea. oc~i~lui. pentru ca lumina să poată pătrunde prin ele.340 Aria 7. se foloseşte uneori un medicament numit atropină.. crescându-i astfel puterea de focalizare. cristalinul este foarte flexibil..56mrn 1. s-ar putea să vă miraţi de ce nu vi se paralizează coloana atunci când vi se măsoară înălţimea. Stratul Bowman e ca apretul pentru gulere.06mrn 7. aceasta slăbeşte simţitor.scăzând astfel puterea de focalizare.380 1.0 1. din cauza operaţiei.50 D 20. Oparte a stromei este înIătu~ată. Partea cea n:ai ~are. Intrucat nu eXlStăvvase ~e sange m cornee durează cam şase luni pentru ca aceasta sa se vmdece. Cristalinul este suspendat în spaţiu de fibre minuscule numite zonule.~ . cristalinul este oparte importantă a sistemului optic.. a corneei este stroma.7mrn 49. obţinem o stare vizuală "reală". P~rs?nal mă d~clar uimit de faptul că ochiul este atat de mIC ş~ ca. Vitamina Ceste cel mai important supliment pentru cristalin. ca urmare. Această con33 Dimensiunile optice ale ochiului pentru cei care sunt interesaţi în aspectele ale dimensiunilor op:ice ale. În fiecare an se mai adaugă un strat. ştiinţifice Această pagină este Structurile ochiului Index de refracţie Aer Cornee Epiteliul corneei Stroma anterioară Stroma posterioară Umoarea apoasă Umoarea vitroasă Cristalinull. Aplicând aceeaşi logică. .376 1. Motivul este acela că.50D -6.50 D 0.. atunct când se elimină activitatea corpului ciliar. secretată în mod continuu de corpul ciliar.. Din cauza conţinutului mare de apă. Când corpul ciliar este relaxat.6mm mrn 39-48 dioptrii 50-60 lJ1Il .eXls.ta diferenţe atat de uriaşe în puterea dioptrică dintre cornee ŞI CrIstalin.8mrn 6. zonulele se contractă şi cristalinul devine mai plat .. Unii optometrişti cred că acesta este singurul test valid.00D 63. şi.Clmjunctiva cea mai mare concentraţie de vitamina Cdin întregul nostru organism.__---. Cristalinul nu prezintă vase sanguine. De aseme~ea.. Pe de altă parte.20mrn 0. pentru a paraliza corpul ciliar. precum o foaie de ceapă. Cristalinul are cam 10 rom în diametru şi constă din celule cristaline care sunt complet transparente. dacă are loc o intervenpe chirurgicală. zonulele sunt relaxate..336 Raza centrală a curbaturii Suprafaţa anterioară a corneei Suprafaţa posterioară a corneei Puterea dioptrică Suprafaţa anterioară a corneei Suprafaţa posterioară a corneei Puterea netă a corneei Puterea netă a cristalinului Puterea totală a ochiului Grosime Corneea centrală Corneea periferică Epiteliu! corneei 32 Media 1.0-8... pentru a înlătura posibilitatea de a vă întinde şi astfel de a deveni mai înalţi! Celulele cristaline ale cristalinului rămân la fel pe tot parcursul vieţii. Cristalinul are .401 1._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ .337 1.

şi doar 4% din . ambele fnnd fo~r~e de d~teriorare ale integrităţii retinei. roşu. tate. la o singură fibră nervoasă (celula ganglionară). verde şi albastru. unul fiind c:lulele cu b~tonaşe. . chiar şi nemaiavând cristalinele în ochi. Percepţia celulelor cu conuri se • v • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Sensibilitatea la 5cotopic _~ lumină Există două l . maţia în spaţiu..\ Schimbul dintre rezoluţia vizuală şi sensibilitatea vizuală este în mare parte datorat modului în care celulele cu conuri şi bastonaşe sunt conectate la elementele post-receptoare ~l:l~~~e~ bastonaşe sunt con~ctate într-o numeşte Vlzmnefotopică. Britrolabele sunt sensibile la undele lungi ale luminii roşii. atunci vederea este pierdută complet. puteţi Conurl i::! obţine orice culoare imaginabilă. echivalentul a două rânduri de pe optotip. exact în spatele irisului şi a celorlalte ~~ optice ale ochiului. un Celulele fotosensibile tipuri de celule fotosensibile în ochi. şi cianolabele. Extrem de interesant este faptul că în ll'·. Celălalt tip de celule fotosensibile sunt celulele cu conuri. Punctul maxim al densităţii acestora 51 35 . Ele sunt extrem de sensibile la grade scăzute de lumină şi mişcare. . O altă problema este dezliprrea retmei. Pentru focaliza~e şi percepţia culorilor sunt folOSite celulele cu conuri. De asemenea. denl2.'1 pata galbenă. puteţi vedea chiar şi dacă vă este înlăturat cristalinul. Cele mai serioase 34 ~stă trei tipuri de celule cu conuri. Dacă retina este afectată în vreun fel. Limita legală de acuitate vizuală pentru condus este de 20/40.retinei sunt degenerarea maculară şi retinopatia diabetica. Totuşi.'\ P . conexiunile celulelor cu conuri maximizează rezoluţia vizuală şi extinderea sensibilităţii. \ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ '-- Să ne îmbunătăţim vederea. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Retina Retina este un strat subţire ca o foaie de hârtie. Celulele cu bastonaşe nu detectează culorile iar acuitat~a lor vi~uală este de ~proximativ 20/200. Am~stecând aceste trei culori de bază. Viziunea scotopică preLungimea de undă (nml zintă oînsumare spaţială minunată. care se întâmplă la oamenii cu grad avansat de miopie. Fo/t:O. asemenea manieră încât însumează infor_" : . Celulele cu conuri sunt conce~tr~te ~ zona petei galbene. conţinând celule fotosensibile. aflat în spatele ochiului. Mama natură ob/ ~'W--'P'»"'-'»"r"::":"''''". Astfel aţi putea conduce în mod legal.) zona petei galbene nu se găsesc celule sensibile Ceu e cu I bastonaşe la albastru.. lumina trebuie să fie prezentă într-un anumit interval de timp.! celulele cu conuri se găsesc chiar în pata gal1. dand aşa-nuffilta vedere scotopică. diţie este cunoscută sub numele de cataractă. Ocelulă ganglion ară va semnaliza un eveniment după măcar 10 absorbţii luminoase. în mod natural ----- numai o mică parte a sistemului optic al ochiului. producând o mare sensibili· . vă Bastonaşe permit să vedeţi toate culorile spectrului. sau se pierde. sitatea cea mai mare a acestora situându-se în . Pe de altă parte. Întrucât cristalinul este p:obleme al~ . Clorolabele sunt sensibile la undele medii de lumină verde.>.':' ţine asta conectând mai multe celule cu bas_ _ ~. care funcţionează în condiţii slabe de lumină.\. Celulele cu bastonaşe sunt cele mai numeroase cam o sută douăzeci de milioane. dar o proastă rezoluţie. Sunt cam şase SIDiSCUri milioane.de celule cu conuri în fiecare ochi. care sunt sensibile la undele scurte de lumină albastră. O asemenea pierdere va duce la o scădere cu aproximativ 10% a acuităţii vizuale. Cele trei culori primare. care oferă o vedere clară şi percepţia culorilor. benă. celulele cu conuri sunt .' tonaşe în paralel.) prezente până la periferia retinei. fiecare sensibilă la o anumita arie de frecvenţe luminoase.

mele cu frunze verde închis şi fructele galbene Nu numai că ochii noştri sunt oglinda sufletului. Nutriţia sănătoasă este evident un aspect important referitor la ovedere bună. Vitamina C este un antioxidant important. gume precum ardeiul portocaliu şi porumbul dulce. Exerciţiile fizice sunt un factor important care contribuie la sănătatea noastră generală. Esuficientă o unitate luminoasă pentru a albi o moleculă de redospină. Aceste celule sunt de asemenea conectate la o arie foarte mare din cortexul vizual făcându-vă astfel să vedeţi cu claritate. Acest lucru --explică de ce nu putem vedea obiectele foarte mici albastre. Când lumina cade pe o celulă cu bastonaşe. un mod de a ImpIedica oxidarea radicalilor liberi. Fiecare moleculă este c'apabilă să capteze un foton de lumină.. numită maculă. aşa că e foarte logic să facem în aşa fel încât să beneficiem de toţi nutrienţii necesari. este unul dintre cele mai eficiente moduri de a opri degenerarea maculei..ar lângă pata galbenă. dar informaţia e prea importantă ca să nu o includem. Toată lumea se aşteap­ tă ca o persoană să aibă o stare extrem de bună. Zona centrală ~~~ Macula ---. Acest tratament înseamnă. In pata galbenă. în vreme ce multe alte zarzavaturi.) . De fapt. sunt bogate în luteină şi beta-caroten. Zeaxantina este carotenoidul dominant din le- Ochi sănătoşi Macula Retina are o zonă centrală..--Nervul optic Cele mai bune sur.. dacă face exerciţii fizice şi e activă. Antrenamentele şi sporturile sunt principalele activităţi prin care ne menţinem condiţia fizică. Nutriţia nu este chiar o parte a Antrenării Ochilor..WP. sau pigment fotosensibil al retinei. 'r- 36 . Cataractele pot cauza orbirea. distribuţia de zeaxantină pare a fi paralelă celei de celule cu co'~""'" nuri fotoreceptoare. Numită după aspectul său.. 'Macula este acoperită cu un pigment galben. de obicei. al cărei rezultat final este formarea de cataracte. celula cu bastonaşe constă din aproximativ o mie de discuri mici.~ se alimentare sunt legu. fotoreceptorii au cea mai mare concentraţie de celule fotosensibile cu conuri. Luteina._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . Cristalinul. datorită proceselor foto-reactive. înlăturarea chirurgicală a cristalinului. imaginea şi percepţia culorii sunt perfect clare. umoarea apoasă şi umoarea vitroasă conţin cam de şapte ori mai multă vitamina C decât orice altă parte a corpului uman. Se credea că pigmentul galben ~jută la rezoluţia vizuală filtrând undele scurte albast~e ?e lu~­ nă. iar roşiile furnizează licopenul.. .. sub forma spray-urilor sub-linguale.. sensibilitatea scotopică spectrală a ochiului corespunde proprietăţilor redospinei. ce constă din pigmentii carotenoizi luteină şi zeaxantină. o boală în care macula se deteriorează progresiv. In ~ceastă parte aochiului. fiecare disc sustinând cam zece mii de molecule de redospină. cam o sută cincizeci de mii pe mm pătrat. şi roşii. Nu pot să cred că dacă iau o pastilă.. redospina se albeş­ te. ci sunt şi o reflexie a întregii noastre stări de sănătate fizică.Fovea centralis . în mod naturaJ _ se găseşte ch!. de ce anume avem nevoie pentru o sănătate optimă a ochilor? Există doi nutrienţi vitali pentru ochi. dacă sunt fixate în centrul nostru de vedere.. Numărul mare de molecule de redospină are deci capacitatea enormă de a capta lumina. precum varza. Morcovii sunt cea mai bună ~ursă de beta-caroten. Celulele cu bastonaşe conţin un pigment fotosensibil numit redospina. În centrul maculei se află pata galbenă. o să am ovedere clară. în mod indirect. care lupta împotriva vătă­ mării provocate de către radicalii liberi. chiar în spatele corneei şi~ristalinu­ lui. În prezent se consideră că efectul de filtru este o protecţIe ~pot~I­ va luminii albastre dăunătoare şi. dacă nu sunt tratate. de bunăstare emoţio­ nală şi de energie vitală.._ Să ne îmbunătăţim vederea. 37 (::'. Ca o coincidenţă. spanacul şi Iăptuca. Aceştia încep o reacţie în lanţ.. Unul este vitamina C.. Deci. Sunt multe de spus şi despre celebrul aforism: "Eşti ceea ce mă­ nânci".

39 . Celulele fotosensibile sunt afectate şi rezultatul este pierderea permanentă a vederii. Roşiile acelea frumoase pe care le vedeţi în magazine au fost cu siguranţă rupte de pe vrej când er~u încă verzi şi coapte artificial în timpul transportului către magazin. Cantitatea de legume ingerate va fi chiar şi mai mare.şi. Nicotina din ţigări şi alcoolul ard de asemenea vitamina A. lucrul cel mai important. ' Pe de altă parte. dar a te hrăni în exclusivitate cu alimente crude este o provocare pentru majoritatea oamenilor. se găseşte în fructele şi legumele galbene şi verzi. În ceea ce priveşte Vitamina A. Ea este consumată prin expunerea la căldură şi lumină strălucitoare._ Să ne îmbunătăţim vederea. Îmi place spanacul. soluţia în acest caz sunt suplimentele.000 unităţi.. dacă le transformati în suc. Încercati să includeti acest~ vitamine şi minerale în dieta normală şi să luaţi s~plimente. Cea mai bună sursă de beta-earoten este în morcovi. în întregime. In general. Unii purişti sustin avantajeie unei diete ce constă.şi toate astea în detrimentul valorilor nutriţionale. Aşa că. Dozajul recomand pentru supliment este de 5000-25._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . Grija mea este menţinerea capacităţii naturale a corpului de a-şi sintetiza nutrienţii de care are nevoie. In plus. Vitamina A. Totuşi.este vitală pentru vederea naturală. limita este de nu mai mult de 10.. Şi iau cuvântul "suplimente" at litteram. Dacă aţi mâncat vreodată roşii rupte direct de pe vrej atunci când erau coapte. amintiţi-vă că mama natură ştie cel mai bine. la cerere. în modnatural ---- Celălalt nutrient vital peI!tru ochi este vitamina A. care protejează celulele fotosensibile de lumina albastră dăunătoare. fructele cele mai bune sunt în ţările în care cresc în mod natural şi pot fi obtinute de la fermele locale. mai ales în sucul lor proaspăt. nu mă pot imagina mâncând spanac în fiecare zi. Deficitul de vitamina Ase află în strânsă legătură cu orbirea nocturnă. pentru o bună sănătate a ochilor. întrucât nu există o limită cu privire la cât puteţi lua. Cea mai bună cale este cea de mijloc. care este ne- în procesul de transformare a luminii în energie nervoasă. Nutriţia corectă este un subiect foarte confuz. care este deteriorarea maculei. Există o boală numită degenerare maculară. În prezent. persoane din ce în ce mai tinere capătă această afecţiune. aşa cum sugerează un studiu.000 unităţi de Vitamina Ape zi. În continuare aveţi o listă cu el~mente nutritive de care aveti nevoie. din ce în ce mai mulţi oameni cumpără şi mănâncă alimente crescute organic. aplicarea sulJ-linguală de luteină. Beta-earotenul este stocat în ficat şi apoi transformat în Vitamina A. Iau vitamine şi minerale ca suplimente alimentare. Luteina şi zeaxantina oferă învelişul galben peste zona maculară a ochiului.. Aşa că. Ne-am oprit şi am cumpărat o sacoşă de asemenea 38 fruc~e. ştiţi că între ele şi celelalte există o diferenţă uriaşă. Este mai sigur să ingeraţi beta-earoten. cesară Ce pot face pentru a-mi optimă a ochilor? păstra o sănătate Personal nu cred în mega doze de suplimente.partea ochiului unde aveţi o vedere absolut clară. şi plin de Vltarnma C. din alimente crude. Doi alţi nutrienţi pe bază de beta-earoten sunt importanţi pentru funcţionarea corespunzătoare a maculei . pentru a vă satisface imaginea vizuală a unei roşii minunate . dar n-aş mânca zilnic. dar nu ca înlocuitori de alimente. Înainte.obţinută pe cale naturală. Imi plac salatele. d~ar dacă este necesar. Din păcate. Din ce în ce mai multe studii leagă nutriţia şi proasta digestie. pe o perioadă lungă de timp. modul cel mai eficient de a preveni şi trata degenerarea maculară este cel bazat pe nutriţie . încercaţi să includeţi în salate cât mai multe legume portocalii şi cu frunze verde închis. aceasta era o problemă a bătrânilor. Ei afirmă că în~ălzirea legumelor la 60°c distruge majoritatea elementelor nutritive. În prezent. într-un complex de caroten. Cu câţiva ani în urmă. ale cărui tendinte şi opinii fluctuează la fiecare câteva luni. de creşterea gradului de deteriorare macuIară. De asemenea. mărgi­ nite cu portocali. planta a fost stimulată ca să producă roade mai mari şi cu coaja mai groasă. monitoare de calculator şi ecrane TV. din mâncarea pe care o ingeram. c~apte în co~aci~ Sucul din ele a fo~t de-a dreptul divin. am călătorit pe nişte drumuri în Mexic. lumini fluorescente.

controlează nivelul calciului şi se găseşte în uleiul de ficat de cod. Se găseşte în germenii de grâu. senzaţia de arsură şi imposibilitatea de a vedea la orele apusului. Această vitamina se găseşte în scoici. Vitamina 8 12 . Calciul se găseşte în lapte. Reţineţi ca fumatul reduce ruvelul de vitamina C şi este un factor important în dezvoltarea de cataracte. Dozajul recomandat este de 90 mg. Una este Luteina şi cealaltă este Zeaxantina.acidul ascorbic este vital pentru sănătatea crista.Cianocobalamina. migdale şi alte nuci. porumbul dulce şi gălbenuşul de ou. veţi obţine cea mai mare parte de vitamine necesare din mâncarea pe care o mâncaţi şi din suplimentele de multivitamine.-_ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Dozajul recomandat ca supliment este de 15-50 mg. 'ouă. Zahărul din băuturile carbogazoase pare să fie unul dintre factorii cauzatori ai miopiei. Totuşi. cereale integrale. acolo unde vederea este extrem de clară. Dozajul recomandat ca supliment este de 50-100 mg. linelor. peştele gras şi gălbenuşul de ou. nucile şi seminţele. morcovi. lime-ul şi portocala. peşte şi cereale integrale. în mod natural ---- Mai ~llfit alte două componente din caroten care sunt importante pentru ocOl. Evitaţi dozajele mai mari de 300 mg pe zi. zarzavaturile verzi şi sardine. Dozajul recomandat ca supliment este de 200400 micrograme. Zeaxantina se găseşte în ardeiul portocaliu. Luteina este stratul galben care acoperă macula ochiului. precum lămâi a. In mod normal. spanacul şi Iăp­ tuca. acetatul de alfa-tocoferol.Riboflavina. peşte.Piridoxina HCL. Evitaţi vitamina E sintetică. Luteina se găseşte în zarzavaturi precum varza. Sursele naturale de vitamina C sunt citricele. scurtând astfel globul ocular. Cristalinele conţin de şapte ori mai multă vitamina C decât orice altă parte a corpului. Vitamina 8 1 .. mcluslv m ochi. De obicei. lapte de soia şi lapte. Dozajul recomandat ca supliment este de 200-500 mg pe zi. este inclusă în cerealele de la micul dejun. în prezenţa calciului. împreună cu Luteina. drojdie de bere. Vitamina Ceste un antioxidant imp~rtant. ouă. orez brun.mai multe studii au descoperit că nivelele ridicate de calciu au un efect pozitiv asupra miopiei. a retinei desprinse şi a glaucornului. Dozajul recomandat ca supliment este de 10-50 mg. Vitamina B complex . Se găseşte în banane. Vitamina 8 6 . struguri şi merişoare. Se mai întâlneşte în pepeni şi roşii. n~cesar luptei împo?"iva oxidării provocate de radicalii liberi. Calciul scade cantitatea de fluid din ochi. este responsabilă pentru cataractă şi glaucom. ochiul revine la forma normală. De obicei. suplimentele de Vitamina C trebuie să conţină bioflavonoide. precum şi în uleiurile presate la rece. Pacienţii cu cataractă duc lipsă de vitamina B2• Ea se găseşte în migdale. este importantă pentru echilibrul emotional. vitamina Dse adaugă în lapte. drojdia de bere. Bioflavonoidele se găsesc în coacăzele negre.aceste suplimente e bine să fie luate împreună. Lipsa ei provoacă oboseala ochilor. sub nivelele medii._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ . 40 Vitamina C. Vitamina E. Dozajul recomandat este de 6-20 mg. Pentru a fi complet eficiente. Calciul ar trebui luat împreună cu magneziu (vital pentru activitatea enzimelor şi energie). ouăle. lactate şi fructe de mare. ~rans~or:e 41 . Vitamina E pare să fie importantă şi în menţinerea elasticităţii muşchilor oculari şi a cristalinelor. Zeaxantina se găseşte mai ales în zona petei galbene. Se consideră că ea protejează împotriva vătămării produse de lumina albastră.Tiamina menţine musculatura ochiului în acţiu­ ne. Complexul vitaminic Beste distrus de stres.acetat de alfa-tocoferol. Calciul . Vitamina D. Vitamina 8 2 . gălbenuş de ou. ajută ca fluxul sanguin să oxigenul necesar şi toţi nutrienţii în toate părţile corpului. ajută la capacitatea de acomodare la lumina puternică şi pare să joace un rol în circulaţia nutrienţilor către cristalin. pui. drojdie de bere. deoarece trebuie echilibrate pentru ca organismul să le asimileze. Surse de vitamina B12 suntlegumele de culoare verde închis. lapte şi boabe de soia.

puteţi vedea litere înalte de 8. testarea în funcţie de literă Acuitatea zecimală Cu o acuitate vizuală zecimală de 1.45 mm.. de la aproximativ 20/14 la vârsta de douăzeci şi cinci de ani.. Ca urmare.-__<'_---'_ _~---- Q l' .N ~ 4'l Ş>f ~ 14 . Dacă acuitatea vizuală se calculează rând cu rând. ± 5 litere pe optotip. se acordă importa~ţă fiecărei litere identificate corect. de la distanţa de 6 metri. . Acuitatea vizuală normală În funcţie de vârstă (după Elliot ~i colaboratorii. dimensiunea celei mai mici litere care poate fi citită ar trebui să fie de 17..0 devine 100%. în modnatural _ Acuitatea vizuală Deşi valoarea de 20/20 reprez~tă de .} L-~.726 mm/înălti.. unei litere pentru orice valoare zecimală de acui. mală identifică literele cu o încredere de 95%. duse de Baily şi asociaţii în 1991 au arătat că oamenii cu vedere nor.. .ob~cei ~o ve~er~ no~maIă~ majoritatea oamenilor c~ ve~ere bu~a ~re. ~' magmea mea litereI. pe măsură ce dimensiunea literei creşte. pentru o literă de o înălţime dată.. cineva care poate citi doar litera "E" din optotip va auzi că are o vedere de numai 5%. Valoarea zecimală scade....W Vârsta (ani) Acuitatea procentuală Detectarea micilor schimbări în acuitatea vizuală Când vreti să detectati micile schimbări de acuitate vizuală.(l. Numai dacă auzi aşa ceva şi orbeşti de-a binelea! 43 . Acest lucru reprezint~ o sur~liză pentr~u major: tatea oamenilor... Aceasta se foloseşte cand se corn În functie de foveea cenpară acuitatea vizuală cu alte variabile. . zecimale de acuitate este următoarea. limita de 95% încredere la schimbare este de ± 2 rânduri. E . la puţin mai bine decât 20/20 la vârsta de ~a~­ tezeci şi cinci de ani. De exemplu.. Înălţimea ~". Asta înseamnă că atunci când acuitatea vizuală se calculează la linie. pare să fie o metodă mai eficientă de măsurare._ . dimensiunea literei ar trebui să fie de două oli mai mare..: decât 20/20. acuitatea zecimală de 1. deoarece sună oarecum înspăi­ mântător. Formula de construire a unei diagrame .. Această masu~a reprezmta liffilta supenoara a vedem bune. care este de ± 1 rând. . întrucât credinţa comuna este ca vederea mcepe sa se altereze încă din copilărie.. Ca urmare. tralis u~de aveţi o vedere absolut clară . pentru o acuitate vizuală de 0.7 mrn. Cercetările conduse de Elliot şi colaboratorii săi în 1995 arată un uşor declin al acuităţii vizuale. De exemplu.5. tate poate fi determinată printr-o formulă foarte' simplă: înălţimea literei = 8.-_ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Pentru ca acuitatea vizuală să fie egală cu jumătate din 1. trebuie parcurse cel puţin două linii.l ' 20/ 2o a rIterel. Cercetările con42 Multiplicarea acuităţii zecimale cu 100 generează acuitatea procentuală..0.. acuitatea zecimală = 8. Astfel. pentru că discrepanţa de 95% se găseşte în următoarea categorie..z~ta masu~ator! mal ma. .726 mrn/acuitatea zecimală. Acuitatea procentuală poate să vă inducă în eroare. înainte ca specialistul să determine dacă a avut loc vreo schimbare reală. 1995) Iti ....

într-o zi însorită.05 At:uitatea procentuală Înălţimea Iluminatul şi contr~stul literei 4. 20/40 sau 6/12 este şi limita legală pentru condus fără corecţie optică.. Poate că aţi păţit asta. Acuitatea normală de citire la lumina zilei este citirea unui text scris cu litere cu dimensiunea de 3 puncte.Să ne îmbUl1ătăţim vederea.. prescurtare de la Candela.4mm 6.7mm 13.. acuitatea vizuală este cam jumătate din valoarea normală.5 6/12 6/15 6/30 6/60 6/120 2. l.1 0..e- În limbajul curent.. 44 . Lu-. Următoarea povestioară este imprimată cu litere cu dimensiunea de 3 puncte. definită după cum urmează: Distanţa Acuitatea miopiei gramele pentru testarea miopiei sunt realizate.w . dezvoltat de oftalmologul olandez Snellen. Î11 modnatural ---- Acuitatea Testul Sl~~llen Sistemul metric zecimală în' valori englezeşti 20/10 20/15 20/20 20/30 20/40 20/50 20/100 20/200 20/400 6/3 6/4.pIIOro.. care este de obicei de 6 metri.când.. folosindu-se aceleaşi principii ca acelea folosite pentru testele vederii la distanţă. într-un restaurant slab luminat. dItk. mina fluorescentă este cea mai puţin eficientă.. "IiIn'U Tfrllo ppe. Cu alte cuvinte. a unei surse care emite o radiaţie monocromatică cu frecvenţa de 540 x 10 12 hertzi şi a cărei intensitate energetică.67 0. când aţi încercat să citiţi un meniu.. Acest text este imprimat folosind litere cu dimensiunea de 11 puncte. Dia- la care se face testarea Fracţia Snellen = Designation of smallest read line Acuitatea Snellen se poate exprima fie în unităţi metrice fie în unităţi englezeşti.. ceea ce face ca lectura să fie comodă.5mm 8../JI:oorL"'""..lDsru""'" Capacitatea de a citi vă este influenţată de calitatea luminii.'f .. iluminarea este de probabil 40 sau 50 lamberţi (1lambert într-o cameră cu ferestre.. în 1862. Acuitatea vizuală suferă atunci când contrastul scade sub 90%..llil.5 0. într-o direcţie dată. Prima valoare se referă la testarea distanţei. care este intensitatea luminoasă. 45 .4262591 cd pe metru pătrat. pe baza a ceea ce acum se numeşte fracţia Snellen. Acuitatea Snellen Optotipul obişnuit pentru ochi e un sistem de testare a acuităţii vizuale..0 1.. Contrastul este şi el un factor important. Ferestrele mari. Creşterea nivelului de iluminare nu îmbunătăţeşte vederea.4 0...-tl'llbl:lo.a.8mm 43. în majoritatea tipurilor de condiţii de iluminat. Diagramele pentru testarea contrastului sunt realizate alternând tonuri de gri între litere şi fundal. dolllplilool' DocIonol:~III-.. acest lucru s-ar exprima prin 6/12. dar reducerea lui poate provoca pierderi considerabile în ceea ce priveşte acuitatea vizuală. In unităţi metrice. literele ar fi invizibile. evident.0 0. Cd.5 6/6 6/7. ridică nivelul de iluminare până la 100 lamberţi.. Doao.2 0. d1 .5mm 87. Dacă citiţi acest material la lumina zilei. în vreme ce lumina soa* 1 foot-Iambert = 3.5mm 21. .3mm 174. 0% contrast ar fi litere gri pe un fundal de exact aceeaşi nuanţă de gri .33 1. Contrastul de 100% se defineşte ca litere negre pe fundal alb. Aşa că o citire de 20/40 ne spune că o persoană cu vefterea normală ar putea să vadă aceste litere de la doisprezece metri.tBftl/._ _ _ _~ LeoAngart _ . în această direcţie este de 1/683 dintr-un watt pe steradian. .5 mm 200% 133% 100% 67% 50% 40% 20% 10% 5% Iluminarea standard pentru testele de acuitate vizuală este de minim 10 fl *. este vorba despre capacitatea de a citi.lL'*""" .dnil. Adoua valoare se referă la distanţa de la care cineva cu vedere normală ar putea să vadă acest rând de litere.~IJIIaL.1 mm 17. prollIo.

Totuşi. ochii vă devin de o sută de mii de ori mai sensibili la lumină.tr. vom vedea la fel indiferent că o facem într'O încăpere cu lumină scăzută sau afară. Vederea nocturnă Noaptea ne bazăm în mod exclusiv pe celulele cu bastonaşe. Vederea nocturnă este influenţată de vitamina A. egală cu inversul focale n. Intr'O oarecare măsură. fie distanţei Contrastul Diferenta dintre intensitatea obiectului la care vă uitaţi şi fimdaI se numeşt~ contrast. la celulele cu bastonaşe. e maI greu sa atiţi un sens marunt. contrastul rămâne acelaşi. veţi observa că. în modnatural ---- Iară este cea mai indicată pentru citire. rareori se mai realizează transferul complet la vederea nocturnă. în situaţii de război. noaptea se cere întuneric complet. După operaţie. Oraşele moderne au lumini stradale. obţineţi o fotografie în care fundalul nu mai este focalizat. t~ c~ntra:'tul nu variază în funcţie de condiţiile de lumină. ~d~erent de co~diţiile de iluminare. şi din cauza asta. Obiectul iese în relief fată de un fundal ceţos. Arma· ta este foarte conştientă de acest fapt. Acesta e doar un exemplu cu privire la puterea vederii nocturne. VI se mtampla asta. Avea dreptate. mulţi oameni găsesc că le este imposibil să distingă detaliile unui obiect luminat puternic din spate. este o idee bună să vă menţineţi abilitatea de a citi un text mărunt.000-10.000 unităţi vitamina Ape zi. 47 . Tot ceea ce văd este ceva similar fotografiei unei persoane pe fundalul unui apus de soare. Sistemul vostru vizual ~au. Dacă aveţi probleme cu condusul noaptea. Antre: narea Ochilor este foarte eficientă pentru prezbitism. mai ales daca începeţi să efectuaţi exerciţiile când deveniţi conştient de dificultatea de a citi . celulele fotosensibile transferă activitatea de la celulele cu conuri. Acestor celule le ia cam treizeci şi cinci de minute pentru a se adapta complet la întuneric. o ţigară aprinsă poate fi văzută de la câţiva kilometri. probabil. Acelaşi fenomen este bine cunoscut în fotografie. Pierderea simtului contrastului după operaţiil~ laser Una din cele mai nefericite consecinţe ale chirurgiei laser este pierderea contrastului. In lu~a scăzută. Încercaţi să citiţi rândurile de mai sus.tă contr~tul între obiectele pe care vreţi să le vedeţi şi fundalu~~~ Jurul. aceasta se leagă şi de vergenţa .-_ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Euluitor cât de mult se poate vedea.devine mult mai mică. . Pe măsură ce începeţi să vă daţi seama cum arată scrisul mărunt în condiţii diferite de lumină. încercaţi să luaţi 5. Noaptea. la o lumină slabă. adâncimea de câmp . în condiţii diferite de lumină şi veţi simţi imediat efectul. folosite noaptea. în condiţii de lumină slabă. Nivelul contrastului între alb ş~ negru :e . cu atât de puţină lumină. când cititi. Ştiu că mama v-~ spus probabil să nu citiţi în lumină slabă. dacă ne referim la a citi un roman cu lanterna sub pătură. pentru că punctul de focalizare pentru apropiere s-a dereglat. Fotografii portretişti folosesc adesea ace~tă 'tehnică pentru a scoate în evidenţă chipul. chiar înainte.~~nţine. când constataţi că braţul nu vă mai este suficient de lung pentru a ţine cartea ca să citiţi confortabil.sau. În mod uimitor. în prezent. După o jumătate de oră în întuneric. Vi s-a întâmplat vreodată să vă treziţi noaptea şi să vă întrebaţi de unde vine lumina? Cel mai probabil. lor. utilizate în timpul zilei. Cu o apertură mare. Prezbitismul este o stare care afectează capacitatea de a citi.zona unde se poate vedea cu clantate .. de fapt. abilitatea noastră de a detec46 • Mărime caracteristică unui sistem optic centrat. Dacă priVIm Impnmeul negru de pe o cămaşă albă. Cercetările au arătat legături directe între vederea nocturnă şi vitamina A. ' Pentru a vă menţine abilitatea de a citi în lumină slabă. Pe măsură ce crepusculul se transformă încet în noapte. încercati să citiţi texte scrise mărunt. vă daţi seama că încăperea este luminată de ecranul ceasului electronic. în l~mina stră­ l~cit~are: F:rmit~tea contrastului se obţine prin pierderea sensibilită­ ţii. rareori mai putem avea situaţii de întuneric complet. în condiţii slabe de lumină. chiar dacă abilitatea voastră de a citi variază. Totuşi._ _ _ _ _~ Leo Angart _ . Fie vedeţi apusul şi persoana e doar o umbră. Aşa că. extrem de sensibile. în diverse condiţii de lumină. Totuşi.

descrisă la pagina 80 în aceasta carte. în jnod natural ---- vedeţi per'loana şi apusul este supra-expus. folosind formula de mai sus.. ca urmare. folosite pentru corectarea miopiei. în condiţii de lumină scăzută. folosind lumina artificială asupra persoanei._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . Dacă înmultiti această valoare cu 100. • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • Lentile cu plus sau cu minus? Lentilele cu plus măresc şi aduc mai aproape punctul de apropiere. în cm 1 ----------=-------. Ele sunt folosite şi pentru hipermetropie.-_ _ Să ne îmbunătăţim vederea. În Germania sunt necesare teste de sensibilitate a contrastului. nu au un centru focal real. Fotograful compensează acest efect. Formula este după cum urme~ă: . Din această cauză. Mulţi oameni care au suferit operaţii laser ratează testul şi.x 100 = Dioptrii1e ~unctul cel mai îndepărtat în care vedeţi cu absolută claritate poate fI tr~format cu uşurinţă în dioptrii. Atunci când conduceţi. pentru a elibera tensiunea oculară. legislaţia din SUA şi Canada încearcă să instituie o regulă. vi se întâmplă adesea să întâlniţi situaţii când trebuie să faceţi apel la capacitatea de a distinge contraste. dacă sunteţi în spatele unui camion şi vin maşini din sensul opus. nu pot obţine carnetul de conducere. puteţi determina cu acuitate câte dioptrii vă trebuie. pentru ca persoanele care au suferit operaţii laser pe ochi să nu mai aibă voie să conducă noaptea. pentru că ele fac ca lumina să fie divergentă. !olOSind m~urătoarea cu sfoara. la punctul în care razele divergente s-ar întâlni. Iată ŞI un exemplu: Dacă vedeţi cu claritate la 20 cm atunci calculul de mai sus devine: 1/20 = 0. după ce suferă operaţii laser. înainte de obţinerea carnetului de conducere. Un fapt puţin ştiut este că mulţi oameni renunţă să mai conducă noaptea. Punctul cel mai îndepărtat în care se vede clar. Ochelarii de citit au astfel de lentile. t~nţă este la 20 cm. '. adesea nu se menţionează posibilitatea pierderii semnificative de sensibilitate la contrast. veţi avea nevoie de lentile cu 5 dioptrii pentru a va corecta vederea la normal. Puterea dioptrică a unei astfel de lentilă este determinată măsurând distanţa de la lentilă. Lentilele cu dioptrii cu minus. aptitudinea de a distinge contraste vă va permite să vedeţi şi bicicleta dintre voi şi linia neagră a camionului din faţă. dacă li s-ar inversa sensurile. rezultă 5 dioptrii. În consultaţiile dinainte de operaţie.05. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ce este o dioptrie? Unitatea folosită pentru a descrie puterea lentilelor este dioptria lungimii focale a lentilelor. Dacă punctul de vedere clară la dis48 49 . De exemplu.

p~ntru a menţme ~blectele m centrul atenţiei.corneea.axa musculatura şi modela forma globulUi o~lar: Ace~t ~uc~u e~te eC~lvalent cu mişcarea înainte şi înapoi a unui ObIeCtiv.se combină pentru a concentra imaginea pe retină.~'t-. cam la mijlocul creierului.' . '. mea din jur. În fond. r~\ tj! 1 /. e important să observaţi ce se află 51 50 .. Culorile sunt percepute prin intermediul a trei tipuri de celule fotosensibile şi.lt1~:. şi ajunge la corpul geniculat. Vede~ea este poate cel mai important dintre simţuri. văzând pe unde conduceţi. Imaginea este acum transformată în 1 ! i energie. acelaşi principiu de subsi ~ tracţie a culorii fiind folosit şi în televiziune. pentru că serveşte ca mterfaţă între lumea noastră internă şi realitatea fizică din jurul nostru. / !n timpurilev preistorice. Partea optică a aparatului este ochiul. doar pentru a ne croi drum prin trafic sau pe o strada aglomerată.. care acţionează în mod continuu. Retina este o parte extrem de importantă a vederii.. De exemNllcl~. verde şi al/ "bastră.:. În retină avem celule cu Câmp tridimensional JI ~ conuri sensibile la lumina roşie. văzând un client. ŞI apOI. .(~::. Ce lume minunată e în jurul nostru! . există trei straturi.le'"t. când oamenii trăiau în s?!băticie. să se concentreze asupra unui lucru foarte îndepărtat.~r plu~ eXIstă unele parţi care recun. Asta nu mseamnă că nu puteţi funcţiona fără vedere . /'" 1 '. Sunteţi genul de persoană care este curioasă cu privire la lumea înconjurătoare. o clipă mai târziu.1 t i / Unde vi se îndreaptă atenţia? v v • ' Privirea vă este direcţionată--de către atenţie.. Toate cele cinci simţuri sunt implicate în experimentarea lumii din Jur.. Vederea utilizează cam două treimi din Ne{~' ~~ t~< ~\1\ creier. pana cand llDagmea e clară. sau sunteţi mai interesaţi de lectura cărţilor şi vă vedeţi de treaba voastră? Dacă vreţi să vă recâştigaţi vederea. etc. i j fibre nervoase adunate la un loc în nervul optic. dar asta reprezintă o pierdere semnificativă de conexiune cu lu.::. Imaginea obţinută este mereu focalizată şi extrem de clară. ŞI o alta de'\~"'~~lfi' termină aşezarea în spaţiu a obiectului.'. localizat '~1\i~ . fică. Vede"3:?fJ f rea periferică este foarte sensibilă la mişcare.. '. l. cristalinul şi fluidul care umple ochiul . Aici nervii se rami. în mod natural ---- VEDEREA: LATURA MENTALĂ Vederea se petrece în mare parte în minte. g~~~~ ~ ~.~ formatii în urma perceptiei vizuale. Orice persoană cu vedere n?rm~la p~ate sa se concentreze asupra unui lucru extrem de apropIat. ACţiunea este similară celei unui aparat de fotografiat. Latura fizică a vederii reprezintă doar 10% din ceea ce se întâmplă atunci când citiţi. Structurile optice ale ochilor .i . care curge de-a lungul a milioane de L.:.osc forma..puteţi. O cameră video este prea lentă pentru a face o asemenea schimbare fără să se întrerupă. Î~ Antrenarea Ochilor implicăm atât partea fizică a vederii cât ŞI la~~~le mentale şi psihologice.il Alta parte recunoaşte culoarea. Văzând ce~a ce faceţi. . vederea este cel mai important simţ pe care îl avem.'. Filmul din aparat este retina.---~_Să ne îmbunătăţim vederea. fiecare fiind sensibil la una dintre culorile primare. Munca voastră implică o componentă vizuală semnifi~ativă. Multe părţi ale creierului primesc inOjllic~~. . In cazul vederii umane acesta este ~n pro. era foarte llD~ortant S~-Şl ~:a seama dacă se apropia vreun VericoI. Azi ne fo10slID a~eastă abilitate. asemenea unui film color.~: /-J {:\. 1--' .. Galbenul este rezultatul combinării / "de roşu şi verde. Conversia luminii în energie nervoasă are loc în retină. Ochii sunt net superiori oricărei camere vV1deo co~struită până în prezent.ces d~amic. Latura fizică implică efectuare~ de exerclţu create pentru a rel.

". sau un altul. pur şi simplu.. nu erai conştient în~te.. JI:. a fost cel că lumea ne răspunde în funcţie de cât de departe ne îndreptăm atenţia. . şi devino conştient de propria respiraţie. Intenţia voastră se îndreaptă spre ceasul din turn.-_ _ Să ne îmbunătă. iar energia se întoarce cu informaţia pe care o căutaţi . vreţi să ştiţi cât e ora exactă şi vă uitaţi la ceasul din turn. 2." 52 Aşează-te tot mai mult de Vizual. Observă că.. de-a lungul acestei experienţe. Fixează-ti ochii asupra lui. . în mod natural ---- în met:!iul din jurul vostru..i treptat. Bucură-te.. Faceţi acest exerciţiu fără lentilele corectoare. în apropiere. Acum. faceţi acest exerciţiu în aer liber... pe măsură ce te îndepăr­ teZI de AudItiV spre punctul de la jumătatea traseului. Vechii greci credeau că miopia este provocată de un spirit slab..=~j. şi din nou la fel. ci tot ce e în jurul lui. Acum să facem altceva foarte interesant. Dacă se poate. nici atenţia mi se va îndrepta prea departe. Focalizează-te mai puţin puternic şi extinde-ţi câmpul vizual.· . Întregul tău sistem vizual se închide.-:~'7' '~~ sunt foarte apropIate. într-un triunghi perfect. de libertatea de mişcare. foarte încet cu paşi mici. Localizează un obiect pe care îl poţi vedea relativ clar. ţ::-). cu aceeaşi concentrare uşoară şi naturală. Unul dintre conceptele care mi-a luat ceva vreme ca să-I asimilez. blând. Remar~~ schimbările subtile care au loc.. '" ... Energia urmează atenţia. cu acelaşi grad de concentrare._ Lea Angart _ . Gă­ seşte un punct sau un obiect pe care îl poţi vedea clar. . din ce în ce mai conştient de sul<') Audihv ~ ~ ~ Ajk.. te îndrepţi spre\'izu~l. în depărtare .în cazul de faţă. Asiguraţi-vă că vârful Vizualului este văzut foarte bine. treptat. auzi cât mai multe. pă:ăse~ti A~~itivul ~.. Continuă să fixezi acel punct fără să clipeşti. cel auditiv sau cel tactil. până când poţi vedea nu doar obiectul. ~ ... Energia pe care o consumăm ne aduce înapoi informaţia pe care o căutăm. Fiecare vârf al triunghiului corespunde unuia dintre cele trei simţuri . trecand uşor de la un obiect la altul...~. diferitele nuanţe de culoare şi contrastul dintre lumini şi umbre. altele ~ foarte depărtate.'" -» . iar câmpul vizual să se îngusteze şi să slăbească. dacă privesc într-un punct fix prea mult timp. nete1 d"m JUfU1tău. S-ar putea să '. iar ochii tăi sunt în continuă mişcare. Apoi priveşte-l a doua oară._:'" ~..~. trebuie să vă îndreptaţi atenţia în mod consecvent din ce în ce mai departe în lume. Observă cum poţi să extinzi această senzaţie din ce în ce mai mult. Auditiv şi Tactil. în vârful dedicat Auditivului (nu contează ordinea în TadU care aţi desenat triunghiul). . ~~ll\ 1. l J . Acum începi să devii Vizual .. Poate fi acelaşi dinainte._ _ _ _ _ _ _---. fără să te concentrezi sau să-I fixezi foarte puternic. înce71i să te mişti foarte încet. Marcaţi trei puncte pe podea. cu cât te concentrezi mai puternic.] Mulţi oameni descoperă că claritatea vizuală începe să li se deterioreze. Alinierea simturilor .. natural. tţ. Acum să experimentăm şi să vedem dacă putem învăţa ceva.. ... Devino conştient de ceea ce se află în apropierea ta. concentrează-te profund asupra lui. Aici şi acolo. Mai întâi. Ace~stă experienţă vă va face de asemenea mai conştienţi de cât de precis funcţionează sistemul vostru vizual. Priveşte de jur împrejur.. continuând să faci asta şi să te relaxezi.1J. cu atât vezi mai puţin în jur. până când simti o schimbare în ceea ce se află în fata ochilor tăi Ce se întâmplă cu claritatea vizuală şi cu câ~pul tău viz~al? [Acordă-ţi ceva timp pentru această experienţă. ~In cearca sa e ţ~1 . apoi de ceea ce se află în ~jlocul terenului şi ce se află la distanţă. Scopul acestui exerciţiu este să deveniţi conştienţi care dintre simturi vă este cel mai natural . Pentru a vă recâş­ tiga vederea.. stând în spaţiul Vizual. Acum priveşte acelaşi obiect. începe să remarci culorile. . -_..tim vederea. dar mai puţin concentrat. 53 Când eşti pregătit. Tot ce vezi este la fel de important. fără să se mişte. Ochii vor să fie liberi să se mişte.. apropiindu-te . . De exemplu. până când tot ce există în câmpul vizual este perceput la fel. remarci anumite sunete de care ..~ "'~ ~. care nu are energia să se aventureze prea departe. oră exactă. Unele '..<.Vizual.cel vizual. aşa că în cazul în care crtdeţi că nu puteţi vedea. Emai simplu dacă rugaţi un prieten să vă îndrume.. mişcându-se uşor.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart

_

_

Să ne îmbunătăţim vederea,

în mod natural

----

Ştii cum poţi să te concentrezi asupra unui singur detaliu, în timp ce vezi doar atât, deşi continui să vezi întreaga imagine? Ştiai şi că poţi să faci ambele lucruri în acelaşi timp? Alege un obiect şi priveş­ te-l doar pe el. Acum relaxează-ţi concentrarea şi înglobează şi restul imaginii. Lasă-ţi ochii să se mişte în jur, încet, uşor, natural. Acum, poţi să începi să te mişti încet, foarte încet, de la Vizual spre Tactil. Observă schimbările treptate care se petrec pe măsură ce te mişti, încet, care se petrec pe măsură ce ajungi la jumătatea drumului dintre Vizual şi Tactil. Continuă să observi şi să te îndrepţi spre Tactil. 3. Acum, stând în vârful rezervat Tactilului, începe să simţi pă­ mântuI de sub picioare. Simte-i temperatura, simte fluxul de aer din jurul tău. Simte-ţi ritmul propriei respiraţii, încet... inspiră ... şi expiră. Simte-ţi prezenţa în acest loc, chiar acum, complet. Simte-ţi sentimentele pe care le ai şi bucură-te de a fi în legătură cu sinele tău şi cu mediul înconjurător, încet, uşor, natural. Când eşti gata, începe să te mişti, încet, către Auditiv. Începe să simţi schimbările subtile care se petrec, pe măsură ce te îndrepţi încet către Auditiv. Care sunt schimbările care îti dau de înteles că ai trecut , , de mijlocul traseului? Apropie-te din ce în ce mai mult de Auditiv. Acum ai ajuns înapoi la Auditiv. 4. Păşeşte în afara triunghiului şi vorbeşte despre experienţele şi descoperirile făcute. Dacă îţi place, reia exerciţiul din fiecare punct. 5. Pune-i persoanei care te-a ajutat, următoarele întrebări: "Arată-mi unde ai sta în triunghi, dacă ai asculta muzică." "Arată-mi unde ai sta, dacă ai vedea un film sau ogalerie de artă." "Unde ai sta, când asculţi un program de radio, sau când asculţi un vorbitor la un seminar?" "Unde ai fi, în triunghi, dacă ai avea o intuiţie puternică cum că ceva se va petrece într-un anume fel şi ţi se dovedeşte că ai avut dreptate? Când eşti cel mai centrat şi încrezător în această privinţă?" "Ce se întâmplă când treci la un grad mai slab de concentrare?" 6. În cele din urmă, stai în centrul triunghiului, având acces egal la toate simţurile. Ce simţi?" Mulţi oameni se simt extrem de conectaţi cu lumea. Astfel aveţi acces, în mod egal, la cele mai importante trei canale de informare.

7. G/Jndeşte-te la trei momente din trecut, când ti-ai dori să fi fost la fel de conectat. Pe măsură ce îţi aţinteşti mintea spre trecut, observă cum se schimbă amintirea, acum că ai adăugat această conectare puternică. Treci prin amintiri, una câte una. Alege diferite contexte: de exemplu, un episod poate fi la muncă, altul poate implica modul cum interacţionezi cu oamenii. Al treilea poate fi comunicarea cu un membru al familiei. Observă cum se schimbă amintirile. 8. "Acum gândeşte-te la trei momente din viitor când intenţio­ nezi să acţionezi dintr-o asemenea stare de conectare. Din nou, alege trei contexte diferite. Astfel, mintea începe să asimileze această resursă şi să o pună la dispoziţia ta, în viaţa de zi cu zi." La final, scrieţi o notă despre această experienţă.

54

55

_____

Să ne îmbunătăţim veden~a, în

mod natural

_

Principiile de

bază

în Antrenarea Ochilor

Există o dispută filozofică străveche între o persoană obiectivă care spune: "Când o să văd, atunci o să cred" şi o persoană subiectivă, care spune: "Crede şi vei vedea". Oamenii de ştiinţă tind să fie complet obiectivi, şi cred numai în ceea ce pot vedea şi măsura cu ajutorul instrumentelor. Totuşi, mulţi oameni simt că o fiinţă umană nu e doar un amestec aleator de elemente chimice, adunate la un loc, din greşeală. Ofiintă umană este mai mult decât anatomia ei fizică. , Dacă sunteţi adeptul modelului obiectiv, atunci sunteţi limitaţi de sensibilitatea echipamentelor de măsurare. Unii ar spune că încă nu putem şti exact, deoarece nu avem încă echipamentele necesare de măsurare a acestui fenomen. Vederea este unul din acele simţuri care e greu de abordat ştiinţific. În prezent, maşinile oferă doar o măsură­ toare aproximativă a componentelor ochiului nostru. Percepţia proprie în privinţa vederii este mereu subiectivă şi diferă de la o persoană la alta. Un alt exemplu este percepţia culorilor. Fiecare dintre noi are o percepţie uşor diferită a culorilor. ştiinţa poate măsura cu precizie lungimea de undă a luminii, dar ochii văd lucrurile în felul lor. Percepţiile pot să ne inducă şi în regres. De exemplu, în anii '50 se considera că e imposibil ca oamenii să-şi influenţeze tensiunea arterială şi temperatura la nivel cutanat. Apoi a apărut biofeedback-ul, şi acele lucruri au devenit brusc posibile. La un moment dat se credea că e imposibil să alergi un kilometru şi jumătate, în mai puţin de un minut. În prezent, pentru mulţi oameni pare imposibil ca cineva să-şi recapete vederea. În realitate, putem face lucruri uluitoare. Sunt multe exemple de oameni care au depăşit boli grave, fără ajutor medical. Medicina este adesea lipsită de putere în faţa multor probleme de sănătate, dar mintea umană are puterea de a genera schimbări foarte dramatice.

O demonstraţie impresionantă în acest sens este cazul oamenilor care suferă de schizofrenie. Psihiatrul Bennett Brown din Chicago a condus un experiment cu zece asemenea pacienţi. Fiecare şi-a evaluat ochii pe parcursul manifestării a trei personalităţi. Aşa că avem zece oameni şi treizeci de măsurători. Spre marea mirare a cercetătorilor, s-au observat diferenţe măsurabile în curbatura corneei, de la o personalitate la alta. Schimbările uimitoare în acuitatea vizuală au apărut în decursul a doar câteva minute, pe măsură ce pacientul trecea de la o personalitate la alta. De fapt, diferenţele vizuale sunt doar o mică parte din schimbările fizice care apar la un pacient care suferă de schizofrenie, cu manifestări de personalităţi multiple, atunci când trece de la o personalitate la alta. Unii dintre ei au boli serioase, precum diabetul, în cazul unor personalităţi, şi nu le mai au la altele. Unii sunt dependenţi de droguri în cadrul unei personalităţi, şi persoane extrem de inteligente în cadrul altora. Cercetarea pe schizofrenici este un exemplu tulburător al modului în care se poate transforma corpul uman, din punct de vedere fizic. Vederea e un lucru foarte simplu de modificat, în comparaţie cu alte boli sistemice serioase, pe care un schizofrenic pare să le contracteze şi să scape de ele de parcă ar fi o haină de ploaie. Acest lucru îmi spune că vederea nu este o problemă de hardware, ci software. Latura mentală a vederii este poate mai importantă decât cea fizică. De asemenea, amintiţi-vă că majoritatea oamenilor se nasc cu vedere naturală clară. Mama natură s-a asigurat că cel mai important simţ va funcţiona perfect, întreaga voastră viaţă. Vederea fizică este ceea ce vedeţi când deschideţi ochii şi ceea ce se întâmplă între părţile ochiului, care sunt implicate în focalizare, şi retină. Impulsurile nervoase (le la celulele cu conuri din retină se dezvoltă în ceea ce percepem ca fiind "vedere". Asta este ceea ce numim latura fizică a vederii. Este legată de ceea ce percepem în lumea
înconjurătoare.

Partea "software" a vederii, mai mare, se petrece în general în cortexul vizual, localizat în spatele creierului. Întrucât orice program software poate fi adus la zi, aceasta este o zonă în care putem induce schimbări ale abilităţii noastre de a vedea.
57

56

_ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart

_

_____

Să ne fmbunătăţim vederea,

în mod natural_--:._ _

.Credintele si convingerile sunt concepte şi idei pe care le considerăm a reprez~nta adevărul. Credinţel~ noastre ne. înc~nloară lumea ca un gard. Ce se află în afara acestuIa pare a nu f~'pOSlbil ~a? real. Din cercetări ştim că modul în care definim ceva ca fund credIbil sau real este influentat de propriile noastre structuri conceptuale. interesant este totuşi ~ă sunt oameni care trebuie să creadă cu tărie în ceva înainte că acel lucru să se petreacă. Alţii trebuie să creadă că un luc~ este real, înainte să creadă că este posibil. Dacă credeti că un lucru este posibil, atunci acesta devine mult mai simplu de obţinut. Dacă cre~e? că ~n lucru ~şte ~po~ibil, ~tu?ci nu veţi investi prea multă energle m. a.mcerca sa;l o~ţmeţl. Recapatarea vederii este un lucru cu mult mal slffiplu decat aţi putea crede. De fapt, unul dintre obiectivele principale.~le s~minarulu~ ~eu de ~ouă zile este ca oamenii să plece de acolo ştood cat de multa influenţă pot avea asupra propriei vederi. Desigur că unul dintre obiective. este şi aflarea exercitiilor specifice fiecăruia. Haideţi să facem un ffilC exerciţiu, care vă ~a ajuta să obţineţi o mai mare ~~aritate a vede~i.. . În primul rând, care este starea vedem voastre? AV~ţl miOpIe? Sau doar vă trebuie ochelari de citire - termenul medIcal pentru aceasta fiind prezbitism. Poate că aveţi hipermetropie sau astigmatism. Scrieţi pe o hârtie ceea ce ştiţi despre starea vederii voastre. Scrieţi aici:

Mulţi

, De exemplu, credeţi că problemel~ de vedere sunt moştenite? oameni consideră că au dovezi în acest sens. Există familii în care ambii părinţi poartă ochelari, şi la fel şi copiii. Acest fapt pare să susţină teoria că problemele de vedere au o predispoziţie genetică. Totuşi, există cazuri în care un singur membru al familiei are probleme de vedere. Iar asta nu mai susţine ideea unei stări moştenite. S-au efectuat câteva studii pentru a descoperi dacă miopia este moştenită. În anii '50 şi '60 cercetările s-au îndreptat spre eschimoşii din Alaska. Primele studii au constatat că nu există miopie în cadrul acestei populaţii, indiferent de vârstă. Ulterior, Frances Young şi colaboratorii săi (1966) au descoperit într-una dintre comunităţi că, din cei 253 de copii, aproximativ 45% au miopie. Totuşi, nici unul din pă­ rinţii sau bunicii copiilor afectaţi nu avea probleme de vedere. Aşa că miopia nu pare să fie moştenită genetic, în cazul eschimoşilor. De fapt, miopia şi alte probleme de vedere sunt influenţate de anumite gene. Iar terapia genetică pentru miopie nu pare să apară prea curând - presupunând că totuşi va apărea cândva. Daţi-mi voie să vă pun o altă întrebare. Este oîntrebare magică, aşa că lăsaţi-vă imaginaţia să zboare liberă. Să presupunem că, la noapte, în timp ce dormiţi, ar veni un înger sau o zână şi v-ar corecta vederea, până la perfecţiune. Dar din moment ce dormiţi, nu sunteţi conş­ tienţi că acest miracol se petrece. Când vă treziţi în dimineaţa urmă­ toare, care ar fi primul lucru pe care l-aţi observa ca fiind diferit?" Vă rog, scrieţi cum credeţi că ar fi. Ce aţi simţi, vedea şi auzi?

Apoi faceţi o pauză şi gândi ţi-vă care anume ar fi putut cauza pentru care vederea voastră este aşa cum e acum. "Prin ce ar fi diferită această zi?" Sunt multe păreri despre cauzele deteriorării v~de~. ?e fa~t, oamenii de ştiinţă nu înţeleg complet ceea ce cauzeaza ffilOp!a, astlgmatismul etc. Aşa că, orice părere aţi avea, este la fel de buna ca a tuturor celorlalţi.
58

"Ar fi diferită relaţia dintre voi şi ceilalţi?"

59

_ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ - Să ne îmbunătăţim vederea. Mintea voastră va începe să se concentreze asupra scopului de a obţine ovedere naturală clar~. Scrieţi calităţile senzoriale ale modului în care aţi luat micul dejun. Dar dacă aţi fi mâncat pâine prăjită? Cum percepeţi acum întregul scenariu? Repetaţi experimentul de mai sus şi remarcaţi dacă apar schimbări. asta ar putea fi diferenţa în lumea voastră dintre ceva ce pare real şi ceva ce este imaginar. Dacă ati fi avut o vedere perfectă în ultimii cinci sau zece ani ~e ar fi ~chimbat în viaţa voastră acum? În ce mod ar fi contat acest lucru?" Asta. Nu veţi mai fi la fel.ce altceva mai puteţi face? Strategia realităţii voastre Cunoaşterea modului în care se creează codul interior. În anumite cazuri. deoarece aces! model poate fi folosit pentru a întăr. Pentru alţi oameni. în timp ce mâncaţi micul dejun.sau dacă vă vedeţi ca spectator al imaginii. Veţi schimba mai ~ult decâ~ doar acuitatea vizuală. în mod natural _ lalţi "În afara faptului că nu mai purtaţi ochelari. Gandlţi-va puţm. schimbaţi-le cu un alt aliment.lucrurile pe care doriţi cu tărie s-a. ci şi o evoluţie a ldentitaţll voastre personale. Cu răbdare. De exemplu. Scrieţi despre modul în care aţi trăit întregul scenariu imaginar. le experimentaţi în realitatea voasi. Poziţia în spaţiu a imaginii este adesea extrem de semnificativă. ce ar remarca ceica fiind diferit la voi?" "Ce fel de persoană aţi fi?" illtima întrebare este una importantă. Re~ăpăt~e~ vederii implică nu doar exerciţii fizice. Dacă imaginea s-a mişcat. daca puteţl sa vă modificaţi vederea . bine~ţeles~ s: va schimba şi lumea din jurul vostru. diferenţele s-ar putea să fie mai subtile. Iată un mod de a verifica felul în care interpretaţi lumea în care trăiţi: 1. este de o imensă valoare. cercetaţi înăuntrul vostru şi descoperiţi răspunsu­ rile la întrebările de mai sus. cum este localizată imaginea în relaţie cu voi. E posibil să apară una sau două diferenţe semnificative. deşi în experienţa reală fusese în culori.ca şi cum sunteţi parte a scenei . să zicem cu zece cm în afară. ele vor fi evidente. Există sunete? Amintirea include şi simţul gustului? Există emoţii? Remarcati toate calitătile senzoriale care alcătuiesc această experienţă. acum imaginea s-ar putea să fie în alb şi negru. Imaginea este în alb şi negru sau în culori? Remarcaţi şi detaliile spaţiale. care vă spune când un lucru este real pentru voi. De exemplu. ca ŞI imaginea interioară pe care o aveţi desp:e v?~ u:şivă ~i. dacă aţi mâncat cereale. 60 61 . Gândiţi-vă la ce-aţi mâncat la micul dejun. 2. Acum schimbaţi un element al experienţei.ră. Abilitatea fizică de avedea se va schlffiba. Cum simţiţi această amintire? Vedeţi mâncarea de la micul dejun în faţa ochilor? Observaţi dacă vedeţi asta prin propriii voştri ochi (asociere) .

Ce puteţi spune despre Slmete şi senzaţii tactile? Gă­ siţi elementul care face diferenţa între cele două experienţe. dar ce vreau să spun. îl faceţi să înveţe o lecţie? (Sper că nu!) Când vă gândiţi la ceva de genul acesta. cum ar fi culorile. analizaţi modul în care experimentaţi acest lucru. poate fi ceva ce v-ar fi plăcut să obţineţi. în comparaţie cu euro? Credeţi că veţi primi o mărire de salariu. s-ar putea să simţiţi siguranţa ca pe o senzaţie aparte. Cu ochii minţii. Se schimbă poziţia imaginii? Sentimentul este acelaşi? Scrieţi despre asta. chiar sub coaste. între ceva complet de necrezut şi a crede cu mare siguranţă.foarte bine v-aţi descoperit strategia realităţii. Strategia propriei credinţe Cum hotărâţi dacă ceva este credibil? Ce vă face să credeţi că un lucru este adevărat? Sunteţi 100% convinşi. elementele cheie ale unei strategii de credinţă:. Verificaţi calităţile imaginii. Din nou. de obicei. oameni care au îndoieli cu privire la aceste lucruri.. Rezultatul ar trebui să fie acela că aţi începe să aveţi îndoieli dacă lucrul pe care îl doriţi este sau nu real. De exemplu. anul acesta? Acum verificati modul în care simtiti asta.' în modnatural ---- 3. Apoi. aici.. Dacă ajungeţi până la acest punct . culoarea. Ceva asupra căruia nu aveţi nicio îndoială. De exemplu.LeoAngart _ ____ Să ne îmbunătăţim vederea. Scrieţi despre asta. Ultimul pas este să verificaţi dacă aţi găsit diferenţa esenţială. În cele din urmă. acela de a fi cu picioarele pe pământ. Remarcati diferentele şi asemănările cu 'sentimentul de abs~l~tă siguranţă d~ exerciţiul anterior. dar nu sunteţi complet siguri. Schimbaţi modul în care vă gândiţi la ast~ şi reproduceţi configuraţia pe care o foloseşte mintea voastră. Scrieţi despre ea. gândiţi-vă la ceva care are un anume grad de nesiguCeva ce credeţi că se poate întâmpla. remarcaţi cum trăiţi această experienţă. Faceţi asta. De exemplu. De asemenea. dar încă nu-l aveţi. gândindu-vă la un lucru din viaţa voastră pe care v-ar fi plăcut să-I realizaţi. De exemplu._ _ _ _.. credeţi că soarele va răsări mâine şi că va fi o nouă zi? Credeţi că pământul este rotund? Ar 62 3. credinţa poate fi trăită ca o senzaţie. Analizaţi cum e să trăieşti în siguranţă absolută. vino continuu. Iată cum vă puteţi dezvolta propria strategie de credinţă: 1. gândiţi-vă la ceva în care nu credeţi deloc. Calitatea imaginii şi poziţia acesteia sunt. credeţi că dolarul american va urca. aid. 63 .. Ceva care credeţi că este complet fals. mişcarea şi distanţa. In anumite cazuri. vizualizaţi ceva ce ştiţi cu siguranţă. înţelegeţi 4. poziţionarea în spaţiu etc. într-o anumită parte a corpului. când vă gândiţi că ar putea fi real. Unde se află imaginea. ranţă. putea fi şi 2. De exemplu. în spaţiu? Sentimentul este diferit de cel anterior? Scrieţi detaliile. Sau ar putea fi un sentiment puternic. Evident că a şti cât de mult credeţi ceva poate avea o valoare imensă pentru voi. până la punctul de a şti că un lucru este un fapt absolut? Credinţele voastre sunt un du-te. credeţi că dacă bateţi un copil. dar încă nu aţi reuşit. poate fi dorinţa de a fi pricepuţi într-un domeniu anume. Comparaţi cele două experienţe şi verificati fiecare modalitate prin care sesizaţi calitatea imaginii.

. iar credinţele şi convingerile noastre sunt aduse la zi. Deschiderea spre credinţă Muzeul credinţelor vechi Dorinţa de l Credinţa nouă l l a crede Ciclul "crede şi schimbă" Noi ne schimbăm în permanenţă. E ceva în care obIşn~Iap sa c:edeţi. Acesta e un mod ingenios de-păstrare a uneI cr~dmţe :vevchI .. înainte de a o muta în configuraţia voastră mentală pentru ceva real.şi lucrurile devin reale ulterior. Efoarte posibil să existe ceva care să se schimbe.o depuneţi la. Robert Dilts sugerează să. ReţineţI . Dacă sunteţi deschişi spre îndoieli. atunci sunteţi deschişi şi spre credinţă. Prima etapă a schimbării unei credinţe este sentimentul nesiguranţei. Verificaţi cum funcţionează sistemul vostru. La un moment dat pur i . Urcă pe scala sigurantei.Să ne îmbunătăţim vederea. în cazul în care credeţi în ceva cu multă tărie. înainte ca ei să creadă în el. Experienţa devine mai puternică? Inversaţi secvenţa şi verificaţi dacă este mai puternică pentru voi. Folosiţi câteva cuvinte ca să o descrieţi. De exemplu. În cele din urmă. introduceţi-l în strategia realităţii voastre. 4. dar care nu mai e relevant. prin aceste etape şi deveniţi mai puterrucI.cre m "I?uze~l credmţ~lor vechi". Nu mai credeţi la fel de mult ca înainte. Treceţi-vă vechea credinţă despre capaclt~~ea d~ a v~ recaştiga ~ederea. de la Universitatea NLP. în mod natural ---- Probabil că deja v-aţi. Noua credinţă pare 64 65 . Acum deţineţi unul dintre cele mai importante instrumente pentru a vă pune mintea să lucreze pentru voi şi să vă ajute să vă modificaţi limitele credinţei.făcut o idee despre modul în care sunt codate credinţele voastre. La un moment dat. Alţii încep de la credinţă .. în funcţie de cât de siguri sunteţi de un lucru. noua . descoperirea finală. credeaţi că e periculos să traversezi strada. ceva trebuie mai întâi perceput ca fiind real. Acesta este echivalentul unei diplome de absolvire în vizualizare. când eraţi un copil de patru ani. fără ca un adult să vă ţină de mână. Remarcaţi cum simţiţi acest lucru. Mai întâi.. mai atractiv:'!. a descoperit că credinţele trec prin mai multe etape.a vedea mseamnă a crede. Gândiţi-vă la ceva ce v-ar plăcea să fie real în viaţa voastră. 1 ' Ş StmPu renunţaţi. Credinţa a scăzut pe scala siguranţei. " d 'mţa veche._ _ _ _ _ _ _ _ _ Lea Angart _ . Aceasta este strategia voastră de credinţă. Pentru unii oameni. as~el încât să nu vă mai influenţeze. aţi crezut şi în Moş Crăciun . Robert Dilts. apoi mutaţi-l în acea poziţie care ştiţi că înseamnă să credeţi în ceva cu absolută siguranţă.eu încă mai cred! Fondatorul NLP.credmţa de~e ~ceva sigur. Şi acum. pe măsură ce se înnoiesc şi se schimbă..

întrucât o mare cantitate de informaţii poate fi stocată vizual.fim vederea. Aveţi şi o vedere internă. am prezentat un număr de exercitii specifice pentr~ anumite probleme de vedere. Priviţi obiectul pe care l-aţi ales. .şi aşa mai departe. înainte să vă recăpă­ tati vederea naturală. Apropiaţi mâinile de faţă şi continuaţi să priviţi prin deschizătură. un impact mai mare decât lucrurile mai îndepărtate şi mai mici. Mintea voastră a conectat cu succes for~a vizuală. de fapt. cu ambii ochi. În general. Memoria vă este de folos când înţelegeţi rostul pe care literele individuale îl au în formarea unui cuvânt. din cauză că nu mai sunt folositi. muşchii încep să se atrofieze.. 67 . Baza voastră de date vizuală internă a rulat câteva posibilităţi. etc. sunt doa~ două sau trei exerciţii pe care trebuie să le faceţi. Poate că aţi privit ceva. Acum. în vrem~ ce baza internă de date furnizează înţelesurile cuvintelor şi frazelor. Imaginile colorate sunt mai atractive decât cele alb-negru. Poate fi un steag. Imaginile în mişcare sunt mai interesante decât cele statice .. cu ambii ochi. De exemplu. pentru a se integra percepţiei interioare . dacă tot ce-aţi vedea ar fi alb sau negru. Amintiţi-vă ceva foarte plăcut. Ce s-a întâmplat cu sentimentele? Aţi devenit mai pUţin implicat şi mai detaşat de ele? În domeniul Programării Neuro-Lingvistice. pe măsură ce cititi aceste cuvinte. aşa că rezultatul este valabil doar la momentul testării. dar acest lucru se poate schimba în timp. siguri ce este. lucrurile care sunt mai apropiate şi mai mari au. Se pare că lentilele cu dioptrii cu minus reduc dimensiunea lumii. de fapt. prin spaţiul dintre mâini. Adesea vederea se îmbnnătăţeşte. Simţiţi senzaţiile. schimbaţi perspectiva. culoarea. Atunci când ochelarii sunt cei care foc~lizează kaginea în locul vostru. cu acel obiect. în mod natural _ rine mai mică. de la bun început. De fapt. ~agini foarte mici. Orice schimbare pe care o faceţi cu privire la calitatea oricărui aspect al unei sub-modalităţi are un impact asupra modului în care percepeţi lumea. dar nu aţi fost. de obicei. numim aceste schimburi sub-modalităţi. priviţi prin deschizătură doar cu ochiul dominant. în creier. Când mâinile vă ating faţa. ca şi cum aţi vedea-o în faţa ochilor şi ca şi cum aţi fi prezenţi şi aţi trăi experienţa chiar acum. Priviţi ceva ce puteţi reţine cu uşurinţă. Aceasta înseamnă a şti. În această carte._ Să ne îmbunătă. Acest lucru are un sens practic. veţi descoperi că. În functie de cât de avansată este miopia. dacă facem paşii ne-. ce-ar însemna asta în termeni referitori la cum vă trăiţi realitatea? Cum v-aţi simţi? Hai să ne jucăm puţin cu acest lucru. pentru a simti o îmbunătătire. Acelaşi lucru se petrece cu un ritm mult mai rapid.. Experienţa vizuală internă este la fel de importantă ca şi cea externă. cu adevărat. Mulţi oameni descoperă că ochiul lor dominant este. până când v-aţi dat seama că vă uitati la o componentă de maşină. De exemplu. S-ar putea să fiţi surprinşi. cesari pentru a corecta acest dezechilibru. Priviţi această amintire. Apropiaţi palmele şi creaţi un spaţiu prin care să priviţi. Sistemulvizual este în strânsă legătură cu memoria. mare parte din experienţa vizuală se petrece.o ima66 Aflaţi-vă ochiul dominant Puteţi afla dacă ochiul dominant este stângul sau ·dreptul. s-ar putea ~ă aveţi nevoie de câtev~ seturi de exerciţii. Exersati-vă . Ochii voştri preiau tiparele formate de litere.. astfel încât să vă priviţi din afară propria persoană care trăieşte acea experienţă. 1. Mi se pare foarte interesant de notat că multi oameni cu miopie tind să păstreze în memoria ochiului interior. Al doilea principiu pe care trebuie să-I recunoaştem este importanta exercitiilor fizice şi mentale. sau o literă de pe optotip. capacitatea de a vedea Cum să vă descoperiţi vederea interioară Proprietăţilevederii interioare au o mare influenţă asupra modului în care percepeţi lumea.

Închideţi ochii şi priviţi imaginea sto. Lentilele cu dioptrii pozitive măresc lumea. mutaţi-vă ochii în jos. Ar fi mai simplu poate dacă v-aţi mişca şi mâinile înapoi. . Când aţi obţinut o imagine interioară bună şi clară. care sunt folosite la corectarea miopiei.LeoAngart _ -- Să ne îmbunătă. Mulţi oameni cu prezbitism descoperă că imaginile interioare par mai mari decât imaginile fizice. în poziţia normală. ' 4. vedeţi mai bine dacă vă imaginaţi că aveţi ochii la ceafă. 6. cu cea fizică Scopul acestui exerciţiu este să descoperim exact modul în care creierul procesează informaţiile vizuale. Acum priviţi imaginea din memorie. dintr-o dată. Priviţi obiectul. Vederea voastră pare să se îmbunătăţească în vreun fel? 2.. Dacă aşa stau lucrurile. In anumite cazuri. I.micşorează imaginile. Ce se întâmplă cu vederea? Aduceţi-vă ochii înapoi. Faceţi astfel încât imaginea care pare să fie cea mai clară să fie deasupra. cât şi exterior. în mod natural ---- cel pe care îl considerau a fi ochiul mai prost.\ chideţi ochii de câteva ori. Când îmi imaginez ochii ca fiind în faţa ochilor mei adevăraţi. aţi fi uimiţi să aflaţi că. Observaţi daca este vreo diferenţă între im~ginea interioară şi imaginea fizică. sau îmi îmbunătăţesc cu 5% acuitatea vizuală.atât interior. cu celălalt ochi. 3. Observaţi ce se întâmplă. ~deschideţi ochii încet şi priviti imaginea fizică originală. atunci câştig un rând de optotip. Acelaşi lucru se petrece şi în cazul reversului. 3. imaginile s-ar putea să aibă dimensiuni diferite. 5. Ce se întâmplă cu vederea voastră? Acest lucru este foarte folositor celor ce susţin seminare. Oparticipantă la un seminar de la Bruxel şi-a dat brusc seama că obişnuia să citească. '2. ApOi mutaţi-vă ochii imaginari spre mijlocul capului. sau dacă vizualizaţi poziţionarea unor ochi imaginari. atunci mutaţi mental imaginile. astfel încât să se poată mişca spre fundul capului. Imaginaţi-vă că aveţi ochii montaţi pe nişte rotiţe. Acest exerciţiu necesită o bună dex~eritate a imaginaţiei. la cinci 68 centimetri în faţa ochilor f'2ici. Există vreo diferenţă în calitatea imaginii? 5. până când vi se formează o imagine bună a acestuia în minte. 4. aflaţi ce se întâmplă dacă vă mutaţi ochii imaginari în sus. pentru a observa dacă vi se îmbunătăţeşte vederea. cu aceeaşi viteză cu care se mişcă ochii voştri imaginari.\ cată în memorie. In orice caz. Distraţi-vă experimentând şi descoperind ce funcţionează pentru voi. Aduceţi-vă ochii înapoi. întrucât lentilele cu dioptrii negative. În cazul meu. sau să fie în locuri diferite. Apoi. pot cuprinde întreaga încăpere cu vederea. în poziţia normală. pentru că. Luati imaginea care pare a fi cea mai clară şi folosili-vă imaginaţia pentru 'a aduce şi cealaltă imagine la aceeaşi calitate. 6. Dacă da.. Observaţi cu care ochi faceţi acest lucru. aşa că s-ar putea să nu se potrivească tuturor. De exemplu._ _. Priviţi optotipul sau ceva care este destul de detaliat pentru voi... atunci aduceţi imaginea la aceeaşi dimensiune . Vrem să descoperiţi configuraţia optimă care vă face ochii să funcţioneze mai bine. În cele din urmă. obţin un contrast mai bun._ . Vi se îmbunătăţeşte vederea? Una dintre participantele la Berlin a descoperit că vederea ei' 69 . Mişcându-şi ochii în sus a reuşit să citească imediat cu ochii de adult. vă sugerez să-I încercaţi şi să descoperiţi singuri dacă funcţionează în cazul vostru. folosindu-şi ochii copilăriei. ca pe un sandviş. Acest exerciţiu se face cu ochii deschişi. astfel încât să ocupe acelaşi spaţiu. astfel încât să vedeţi lumea de undeva de sus. dacă îmi imaginez că am ochii în ceafă. Eca şi cum aş manevra butonul de contrast de la televizor. Apoi mişcaţi-vă ochii cu zece cm mai departe. Am observat că mulţi oameni cu miopie descoperă că imaginile interioare sunt mai mici decât imaginile fizice corespunzătoare. în poziţia normală. de fapt asta fac . ca şi cum aţi avea două poze ale aceluiaşi lucru şi le-aţi suprapune. de fapt. apoi închideţi şi-des. Tineti minte care ochi a fost cel dominant. Ce se întâmplă dacă vă imaginaţi că aveţi acei ochi cu cinci cm în faţa ochilor reali? Vi se îmbunătăţeşte vederea? Aduceţi-vă ochii înapoi.tim vederea. Scopul este să descoperiţi configuraţia care produce claritatea imaginii. Echilibrarea vederii imaginare. Acest lucru este interesant.

Un caz deosebit. vederea persoanei. treptat. pe parcursul ultimilor zece ani. m ceea ce privea subconştientul. ceea ce nu vreţi să vedeţi? Este din ce în ce mai acceptată legătura dintre minte şi trup. în modnatural ---- s-a îmbunătăţit foarte mult. dar acestea nu vor dura prea mult. Dacă această idee persistă mai mult timp. dacă s-a întâmplat ceva când aveaţi opt ani. pentru că. cu nişte ani înainte ca eu să-mi încep propriul proiect de recâştigare a vederii. Întrucât nu vă mişcaţi decât ochii imaginari. E vorba de o fetiţă de numai şapte ani din Londra. Ne-am împărtăşit informaţii despre tehnicile care au funcţionat pentru fiecare dintre noi.. nu pot face nimic în această privinţă. se petrecea în continuare în jurul său. Pe când avea unsprezece ani. Acest exerciţiu exploatează faptul că vederea este o activitate predominant mentală. cumva. Cu toate astea. pentru a citi un semn de pe stradă. nimeni nu va remarca faptul că v-aţi mutat ochii în spatele capului. a spus: "Da. Un asemenea exerciţiu implică mişcarea ochilor imaginari. O doamnă din Irlanda studiase Metoda Bates timp de trei ani. Concepţia uzuală este că dacă oamenii cred că. pentru că niciodată n~ reuşise să depăşească stadiul de sclipiri de vedere clară. astfel încât creierul să fie încurajat să se comporte într-un mod neobişnuit. Avenit la seminarele mele. Când i-am spus că probabil ceva din trecutul ei trebuie procesat. ilustrează în mod dramatic această situatie. JoCul cu ceea ce functionează în cazul vostru vor deveni. pe când era copilă. în experienţa lor imediată. asocieri inocente ale unei minti de copil. care creează un context ce poate ajuta subconş­ tientul să descopere motivele care au determinat slăbirea vederii. cred că ştiu despre ce este vorba". I-am sugerat să explorăm asta unul cu celălalt. fă­ cuse o legătură între purtarea de ochelari şi înţelepciune..chiar dacă. aşa că la controlul de specialitate se prefăcuse că nu vede. tatăl ei avusese o relaţie cu o veri70 şoară. Alimentându-vă creierul cu informaţii noi şi neobiş­ nuite. pentru ca problema să nu mai fie vizibilă. Pe parcursul explorărilor a ceea ce-ar fi putut cauza acea situaţie. în mod conştient. La nivel subconştient nu există timp şi spaţiu -: doar prezent. a văzut cum diverşi avocati din biroul ei aveau av~n­ turi între ei sau cu clienţi. Charles R. Evitaţi. Aspectele psihologice şi emoţionale ale realităţii noastre au influenţe enorme asupra vederii. atunci când şi-a mutat ochii imaginari. aţi uitat acel eveniment. partea ne-eonştientă a mintii ei a fost de acord. Prietena mea pr~ctica dreptul familiei iar ~idelit~t~a era un motiv obişnuit pentru a-ţi angaja un avocat. Fără să înţelegeţi care decizie din trecut a determinat deteriorarea vederii. după numai câteva zile. În timpul seminarelor fac un exerciţiu scurt de regresie. mi-a spus că. nu avem vo!e sau nu vrem să vedem poate fi diminuat sau şters de către minte.. Un exemplu tipic pentru acest lucru este cazul unei prietene. Oamenii descoperă._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ . pur şi simplu. m-a sunat şi mi-~ spus foarte încântată că făcuse progrese uimitoare. aşa că i-am sugerat să nu-şi mai asume responsabilitatea asupra modului în care se comportau alţi oameni. atunci când era copil. modul natural de a fi. voia foarte mult să-i semene tatălui său care purta ochelari. vederea ei nu s·a îmbunătăţit semnificativ. Din acest motiv. aratat ca. de obicei. Prietena mea avea o relaţie foarte stabilă cu soţul ei. În 1962. De exemplu un bărbat mi-a spus că. Participase la un seminar de Antrenarea Ochilor. Pe parcursul anilor. Antrenarea Ochilor include exerciţii care sunt proiectate pentru a schimba tiparele psihologice şi mentale vechi. în acel interval de timp atât de scurt. Amprenta emoţională este încă activă . pentru că voia să fie la fel ca sora ei. In munca mea legată de probleme de vedere. mintea va "închide". există ceva ce nu le place.. am observat anumite tipare. care era avocat. Ei nu i-a convenit acest lucru şi nici nu '! vrut să vadă situatia.Să ne îmbunătăţim vederea. înainte ca subconş­ tientul să-i permită o vedere clară. acel copil de opt ani este încă în voi. O doamnă mi-a spus că sora ei geamănă a trebuit să poarte ochelari. Kelly a cercetat acest aspect şi a descoperit că tot ceea ce nu ar trebui. pe care l-a ţinutJanet Goodrich. Aşa că. undeva lângă colţurile gurii. descoperiţi moduri noi şi mai bune de utilizare a ochilor. a cărei vedere ~ scă- i-am 71 .. Aparent. ceea ce îi deteriorase vederea încă de la bun început. e posibil să aveţi clipe de claritate a vederii.

corespunde energiei toamnei. Elementul foc corespunde energiei verii. Ultimul. .. mintea ei i-a slăbit vederea. Latura yang este cea a intestinului subţire şi a triplului încă1zitor. Conform acestui concept. şi este asociat cu plămânii pe latura yin şi cu intestinul gros pe latura yang. ochii sunt lipsite de energie şi vor funcţiona mult mai puţin eficient Pentru a menţine fluxul energetic. În jurul ochilor şi pe cap există multe puncte care pot să direcţioneze anumite energii.)r~~ /" ··~!'Jt~n. În consecinţă. În cazul presopuneturii folosim degetele şi două mişcări de bază. Dacă fluxul energetic este blocat. >I!"~.~ . Elementul lemn corespunde energiei primăverii şi este asociat pe planul yang cu colecistul. Pe latura yin i se asociază inima şi circulaţia. . Această că­ lătorie descrie şi anotimpurile unui an. :t ~~: . există linii energetice care întăresc sau echilibrează aceste elemente.:.. Psihologii care studiază atenţia au descoperit că vederea tinde să scadă cu până la 60%. apăsăm şi eliberăm. . . Unul dintre cele mai vechi modele de bază din medicină şi acupunctura chinezească este conceptul celor cinci elemente. mişcări în sensul acelor de ceasornic.. ~1. în foc. energia să curgă În China. energiile vindecătoare trec din apă în lemn.):i ".:'. pentru a elibera energia. : Foc /Vara Intestinels stJbliri I TriplultncăIzitcr Lemn Primăvara Vezica bUtarii Stomacul Cele 5 elemente 73 . în mod natural ---- zut de la normal. în numai zece zile. Pe parcursul cercului.J . Fiecare element este asociat unui sistem major de organe din corp. în locul acelor. a descoperit că fetiţa fusese bătută la şcoală şi ajunsese la concluzia că nimic nu oputea ajuta. După ce mama ei a făcut câteva investigaţii. Acesta ar putea fi unul dintre motivele pentru care atât de mulţi copii încep să aibă probleme de vedere. la minus 4dioptrii.în acest caz. Prima mişcare. }"il· !{ (.{ \. Modelul celor cinci elemente îi permite practicantului de medicina tradiţională chinezească să cunoască localizarea sistemelor. Este recomandat a se realiza mai întâi trei mişcări în sensul invers acelor de ceasornic. Latura yin a lemnului este ficatul. . tratamentul cu ajutorul acupuncturii este o parte a medicinii. pentru a curăţa şi apoi în sensul acelor de ceasornic. .. putem folosi presopunetura sau masajul. . ._~ LeoAngart _ _ Să ne fmbunătăţim vederea. Scopul acestor abordări este de a obţine un echilibru între energiile yin şi yang. Astfel cercul se închide. Adoua etapă foloseşte mişcări circulare în sens invers acelor de ceasornic. Nu putea opri bătăile prin care trecea.~. El trebuie să intervină de aşa manieră. în pământ. atunci când oamenilor li se cere să rezolve probleme de matematică foarte dificile sau chiar imposibile pentru ei. SpUna este legată de latura yin iar stomacul de latura yang. în metal şi înapoi în apă. :-*t\ . şi nici nu credea că părinţii sau profesorii puteau să o ajute în vreun fel. Elementul pământ corespunde verii târzii şi Echinocţiului.. Lăsaţi majoră obţină echilibrul perfect şi sănătatea. Aşa cum am menţionat mai sus. iar pentru a energiza. elementul metal.t ). vrem să avem un flux liber de energie prin ochi şi cap. organele .} . pentru a energiza. încât să 72 Punctele de acupunctură de la cap "-'li. Elementul apă corespunde energiei iernii şi este asociat cu vezica urinară pt: latura de yang şi cu rinichii pe latura de yin.

şi care se găseşte de fiecare parte a rădăcinii nasului. \ ~ \\ """1 sunt următorii: 1. mai simplu mod de a face asta este să folosiţi patru degete puse unul lângă altul şi să apăsaţi în jos pe ~ marginea osului. în colţurile exterioare ale ochilor. cări circulare de la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasornic). Acum este rândul punctului colecistului.:::-: '". iar apoi să eliberaţi presiunea. 2. care îmbunătăţeşte şi problemele ochilor. Al doilea pas vizează meridianul vezicii urinare. pur şi simplu. Exact sub centrul globului ocular. care este responsabil cu cataractele şi umflăturile ochilor şi se află pe umerii obrajilor. Paşii 3. Faceţi trei mişcări circulare de la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasornic) pentru a curăţa. Cel '. localizat . L' ' ~'~ ~ l \1 MI::' . Mişcările de masaj vor pune din nou lucrurile în mişcare şi. veţi simţi o minunată vitalitate şi deschidere. puteţi presa şi elibera de câteva ori. alternativ. 5. excesullacrimal şi problemele legate de miopie. La primul pas ne ocupăm de meridianul vezicii un- nare. Urmează zona inferioară a ochiului. c:.\. Apoi energizaţi cu mişcări de la )~ stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). Puneţi vârful degetului mare cât mai aproape posibil de colţului ochiului şi apăsaţi în sus. indicând astfel fluxul energetic. Puteţi presa şi elibera de câteva ori. după acest exerciţiu. Începeţi de unde am găsit prinlUl punct. Masaţi cu trei miş. 74 4. La colţul interior al ochiului găsiţi primul punct al meridianului vezicii urinare. de-a " lungul arcadei. Faceţi trei mişcări circulare de la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasornic) pentru a curăţa şi apoi de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a energiza. Scopul este de a lăsa energia să vă curgă prin ochi şi cap.____ Să ne îmbunătăţim vederea. 'Of 75 . Une. care ' calmează ochii roşii. lipsa vederii pe timp de noapte. ochelarii. până spre colţul exterior al ochiului. se află la rădăcina nasului şi imediat sub sprânceană. în modnatural ---Ir- Presopunctura chinezească pentru ochii voştri Există zece paşi în cadrul acestui exerciţiu.' sim primul punct al meridianului stomacului. Acolo unde se află punctul respectiv. Folosiţi degetul mare şi arătătorul pentru a apuca rădăcina nasului. pentru a energiza. Acum . gă. şi cu siguranţă veţi atinge acel punct. Rotiţi de trei ori de la dreapta la stânga (în sensul invers acelor de ceasornic) pentru a curăţa şi apoi de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). m' L1 6. veţi simţi un loc moale. De asemenea. pe orizontală. care îmbunătăţeşte toate problemele ochilor. cam la un deget şi jumătate de acestea. la acelaşi nivel cu nările. Aiternativ. Acest lucru indică faptul că energia nu circulă liber în acel punct energetic. ' ori veţi simţi o răcoare minunată care curge în jos.. peste ochi. puteţi să apăsaţi şi să eliberaţi. de obicei. ' . apoi presaţi treptat fiecare punct. acolo unde se sprijină.~ste rândul meridianului stomacului. Al patrulea pas implică o serie de puncte de presopunctură de-a lungul arcadei (meridianul colecistului şi triplului încălzitor. Folosiţi trei degete unul lângă altul. S-ar putea să observaţi că anumite puncte se simt puţin mai moi. de câteva ori. apoi de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a energiza.

'. colecistului. " i 10. --\ :. Incepeţi de la linia părului şi ur. Ultimul punct este localizat în spatele capului. ~ \ -' 8. Din păcate. nu doar pentru citit sau pentru a folosi calculatorul. învăţăm să ne reprimăm semnalele interne. înclin să cred că ajută şi la creş­ terea părului. ajungeţi la linia părului. ". Înainte de această călătorie. iar stilul lor de viaţă le menţine vederea. Problemele apar în momentul în care începem să ne forţăm sistemul vizual. de la stanga la dreap~. Masaţi cu trei mişcări circulare de la ffi~ r~\: dreapta l. Undeva. Oamenii care lucrează în condiţii în care privesc la distanţă. Prin această mişcare. Dacă un copil de patru ani se simte obosit se freacă la ochi . Cunosc o antropoloagă care a mers în Peru pentru a locui timp de doi ani. ~\ nic). pentru recuperare. Relaxaţi-vă şi vedeţi 9. ce urcă dinspre urechi. în mod natural _ încălzitur.' ". Masaţi cu trei mişcări circulare de la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasornic). iar tensiunea începe să se acumuleze în sistemul vizual. au de obicei vedere mult mai bună. . ' Presaţi.. continuăm să citim cu mult peste momentul în care ochii au nevoie de o pauză. chiar acolo unde muşchii gâtului se leagă de craniu.a stânşa (~ se~s ~~ers acelAor de ceasor. Treceţi puţin mai în spate.'. Aşa cum puteţi vedea. Este un exerciţiu pe care îl puteţi face. Apoi energizaţi cu mişcări de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). Ochii noştri au fost proiectaţi pentru a fi folosiţi într-o varietate de circumstanţe aflate într-o permanentă schimbare. ' . Cercetările arată că şi cea mai mică perioadă de stres necesită câteva ore bune de relaxare. 76 Vederea naturală nu presupune efort . El face ca energia să se mişte în jurul ochilor şi în cap. în mod natural. ". şi mai ales când începem să mergem la şcoală. ApOi. aşezându-vă:vârfurile degetelor pe o linie verticală imaginară." ' " caţi spre creştetul capului. de multe ori un doctorat este însoţit de miopie. pentru a da drumul fluxului energetic. ta (în sensul acelor de ceasormc). Ei trăiesc în strânsă armonie cu natura.şi de pe urma căruia puteţi avea multe beneficii.. pe măsură ce începem să-I forţăm din ce mai mult. ApOl energlzaţl cu ffilşcan. la punctul triplului r-=='~ /l. Apoi energizaţi cu mişcări de la stânga la dreapta (în sensul acelor de ceasornic). " '.. aveţi unghii lungi) sau vă puteţi folosi chiar unghiile.este un semnal că are nevoie de odihnă. Deschideţi şi închideţi de. cu ţăranii de acolo. purta mereu ochelari. folosind o mişcare prelun-. '. câţi cowboy cu ochelari aţi văzut? Societăţile tribale au rareori probleme de vedere.'. exact cum faceţi atunci când vă spălaţi pe cap. De exemplu.' . Tensiunea miopică se dezvoltă atunci când încercăm să ne concentrăm prea mult asupra unei cărţi pe care o citim. Masaţi cele patru puncte de sub vârfurile degetelor voastre. învăţăm să reprimăm această nevoie naturală. Această mişcare este adesea menţionată ca fiind "tigrul care urcă muntele". mai 'ales atunci când vă simţiţi confuzi. Când s-a întors 77 . Pe măsură ce înaintăm în vârstă. Este foarte util.._ 7. pe parcurs. Sau.. există mai multe puncte importante de presopunctură atinse de acest exerciţiu simplu._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea.. " getele ca şi cum ar fi gheare. indiferent de problema de vedere pe care o aveţi . pur şi simplu. Acest exerciţiu de mişcare a energiei poate fi folosit ori de c?te ori doriţi. . gă şi blândă.". Asta ar explica relaţia dintre realizările academice şi vedere. Veţi simţi nişte ridicături pe fiecare parte a capului acolo unde se găsesc cele douăzeci de puncte ale .. Acesta este meridianul colecistului. De asemenea. atingeţi mai mult de cincisprezece puncte de acupunctură pe fiecare parte a capului.pur şi simplu deschideţi ochii şi vedeţi. Masaţi cu trei mişcări circulare de la dreapta la stânga (în sens invers acelor de ceasornic). Puteţi folosi pernuţele degetelor (dacă ".

pentru a vă testa singuri vederea. dar este momentul să luaţi în serios exerciţiile de Antrenare a Ochilor._ _ _ _ _ _ _ _ _ uoAngart acasă. Dacă bănuiţi că vederea voastră e pe cale să se schimbe. ştiţi la ce se referă reţeta pentru vedere. ambii ochi Acum sţaţi la distanţă de trei metri şi observaţi optotipul cu ambii ochi. lucru explicat după optotip. până când. Vedeţi pagina 101. iar după ovreme a început să se descurce şi ea fără ochelari. atunci aveţi doar o miopie uşoară şi. _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea. Dacă aţi fost de curând la un optometrist. dar şi aceasta se poate rezolva cu ajutorul exerciţiului de la pagina 101. Nu trebuie să vedeţi perfect. doar destul de bine încât să identificaţi literele. vederea Dacă puteţi vedea rândul de 20/25. Dacă nu puteţi vedea prima literă • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20/20. Nici unul dintre ţăranii din Peru nu purta ochelari. în cele din urmă. Amplasaţi pe podea etichete care să delimiteze distanţele de unu. Diagramele de mai jos sunt desemnate pentru vederea la trei metri. aşa că trebuie să găsiţi un loc unde aveţi parte de lumină naturală bună şi să măsuraţi trei metri. a diagrame! de la distanta de trei metri. Dacă vedeţi până la 20/30. Ce rând puteţi vedea? Notaţi ultimul rând al diagramei pe care distingeţi literele. Scrieţi rezultatele aici: Testaţi •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sistemulmetrit Snellen 20/400 6/133 " 20/ 6/ Testaţi-vă ochiul stâng Acoperiţi-vă ochiul drept cu mâna. Cum să vă verificati vederea la . Verificati-vă . atunci aveţi mai mult de 5dioptrii de miopie şi trebuie ~ă vă verificaţi vederea. ajutându-vă de o sfoară. Dacă vedeţi până la rândul de 20/40. atunci s ar putea să aveţi o problemă mai complicată. atunci puteţi încă sa conduceţi în mod legal fără ochelari. distantă . după câteva zile de exerciţii. doi şi trei metri faţă de diagrame. ochii şi-au revenit la modul natural de funcţionare. în modnatura! ---- vederea ei revenise la !lormal. Care este cel mai mic rând ale cărui litere le puteţi identifica? Scrieţi rezultatele aici: 20/ 78 6/120 K· R·· 79 20/200 6/48 6/37. folosiţi optotipul încorporat în această carte. veţi putea corecta pana Ia Mai întâi trebuie să vă cunoaşteţi starea vederii. Care este cel mai mic rând ale cărui litere le puteţi identifica? Scrieţi rezultatele aici: 20/ 6/ Testaţi-vă ochiul drept Acoperiţi-vă ochiul stâng cu mâna.5 6/ Z··S H· C LVD 20/160 20/125 .

la punctul de depăr­ tare. Închideţi celăRO în efi 100 80. exprimată în centimetri. Legaţi sfoara de un scaun.5 28.0 44. sau cereţi cuiva să vă ajute.50 lalt ochi şi priviţi textul care se află pe cartea de vizită pe care o faceţi să alunece de-a lungul sforii.00 13..0 12.5 22.00 2.00 3.50 3. ca şi între cele de depărtare. folosind markerul cu cealaltă culoare. Acum puteţi vedea dacă există vreo diferenţă între punctele de apropiere ale celor doi ochi. care acum este împăIţită în două jumătăţi.5 15.0 21.50 2.75 H K G BeA N O M P V E S R 20/25 y O UHA V E PER F E C T E Y E S I G H T 20/20 6/6 6/4. ' 3.00 4.0 14.1 dioptrie la punctul de depărtare. Dacă există diferenţe.00 5.50 8.Y.0 30.5 18.50 9. Ţineţi markerulla capătul îndepărtat al sforii şi apropiaţi-l încet.0 10.00 6.75 5. Marcaţi punctul pe sfoară.50 1.V.0 16.---'- _ _ Distanţa Să ne îmbunătăţim vederea.5 10.0 Calculaţi-vă dioptriile Măsuraţi distanţa în centimetri de la nod. atunci măsuraţi pentru fiecare ochi în parte. până la punctul unde începeţi să vedeţi textul.75 6. necesară corectării vederii.0 18. Există o relaţie liniară între distanţa către cel mai îndepărtat punct.00 9. Puneţi laolaltă cele două noduri ale sforii şi întindeţi sfoara. şi 5. în mod natural ---- Sistemul metric Snellen 6/24 6/21 CHGRN DCNSPK E HOGSDCV YOUCANDRIVE B DC L K Z V HS ROA 20/80 20/70 20/60 6/18 6/15 6/12 6/7.00 7. cu o culoare.5 27. şi puterea în dioptrii. Repetaţi întregul proces şi cu celălalt ochi.0 57.75 2.25 2. 2.0 23. Formula pentru calcul este cea care urmează: 1 Distanţa I X 100 .75 3.6 THISIS. Veţi avea nevoie de o bucată de sfoară lungă de aproximativ un metru şi jumătate..00 1.75 4._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart_ _. Acesta este punctul de distantă pentru acel ochi.00 8. scris cu mărimi diferite de litere şi două markere de culori diferite..0 20.0 19.25 5.0 Dioptria 1. Ţineţi fiecare capăt al sforii chiar sub mijlocul ochiului. Acesta este punctul de vedere apropiată. 4.0 50.N • • TT. Faceţi un nod la fiecare capăt al sforii. apropiaţi semnul de carte şi mai mult.25 4.5 O K H D T N VRe 5 20/ 50 20/40 20/30 6/6.0 65. Acum aveţi punctul de depărtare de apropiere pentru vedere perfectă pentru ambii ochi.5 11.MAGIC. ca să vă fie uşor să o ţi­ neţi cu mâna.5 11. înspre voi.S 20/16 Cum să verificaţi dacă miopia voastră are mai mult de 4 dioptrii (vedere clară până la douăzeci şi cinci cm sau mai puţin) Acuitatea vizuală este în strânsă legătură cu cel mai îndepărtat punct până la care puteţi vedea cu claritate.25 3.50 10.25 1. pe vârful fiecărui obraz.5 33. un semn de carte sau o carte de vizită cu text pe ea.RYOUHAV.5 40.50 7.0 25. în centimetri 81 . 1. astfel încât să priviţi în lungul sforii.50 4.0 36. pentru a găsi cel mai apropiat punct în care puteţi vedea partea de sus a semnului cu claritate absolută. Apoi. Găsiţi punctul unde vedeţi cu maximă claritate.

În orice caz. Ideea de bază este că aveţi nevoie de capacităţi suplimentare pentru ca atunci când ochii vă devin obosiţi să puteţi totuşi să citiţi la o distanţă confortabilă. 20/80 şi să.li' şi un "N" .. .lII. înainte de a deschide din nou ochii. contrastul. trebuie să faceţi exerciţii care să vă aducă punctul la valoarea de 15 cm. Două majuscule . atunci aveţi nevoie de exerciţiile pentru prezbitism descrise la pagina 119..= . Semnificaţia punctului trebuie să interpreteze eze ceea ce vede... Există În mod normal. obţinem valoarea de 5 Dioptrii. 83 Dacă ...... punctul de apropiere ar trebui să fie la aproximativ 15 cm de nod..... Ochiul vede. . LeoAngart ~_ _ Să ne îmbunătăţim vederea.. Priviţi acest optotip în lumina naturală a zilei... privirea în jur pentru a observa dacă vedem cu claritate absolută. .N" are o bară în diagonală..un . la care nu ar trebui să citiţi sau să lucraţi._ . scrisul de pe acest optotip va apărea mai negru dacă închideţi ochii pentru un moment şi vă imaginaţi ofoaie albă imaculată în faţă... Memoria tste suma tota1l a experientelor noastre invitate §I IDelllOrate. Lumina zilei este cea mai bună lumină.... dar . .. 20/100 Priviţi optotipul în lumina clară Vederea este coordonarea dintre minte şi ochi. .. ._ ••_ .tll.l.. sau foarte aproape de el. Verificaţi şi dacă aveţi astigmatism. . dacă punctul de distanţă la un ochi măsura 20 cm de la nod.-. in timp de . s-ar putea să fiţi prezbit (să aveţi nevoie de ochelari de citit). Prezbitismul înseamnă că aveţi dificultăţi la citire.. De exemplu..au ambele laturi paralele.. atunci aveţi vederea de aproape perfectă. . Comparaţia este evaluarea asemănărilor şi deosebirilor. ~ Test pentru vederea de aproape a zilei.-. veţi găsi un test pe care îl puteţi face pentru a vă determina acuitatea vederii de aproape. dar vedeţi excelent la distanţă. .... memoria şi judecata.. atunci cu siguranţă că trebuie să începeţi să faceţi exerciţiile pentru prezbitism la pagina 119. =. cu ajutorul diagramei la pagina 84. Observaţi care este rândul pe care îl puteti citi mai confortabil. dioptria va fi de 1/20.. 20/60 20/50 20/40 20/30 20/25 20/20 20/16 Contrastul este reprezentat de gradaţiile diferite dintre fundal şi ceea ce se află în apropiere. de exemplu. Numărarea obiectelor şi culorilor este cel mai bun mod de a manifesta curiozitate... După ce v-aţi măsurat acuitatea vizuală.. evalu- de apropiere 20/70 cinci componente de bază ale vederii mentale: curiozitatea.. Cu ajutorul acestei metode.jjud<blddcl_ luilaii . Reţineţi că iluminarea spaţiului vă influenţează capacitatea de a citi. Acum. Dacă puteţi citi ultimul paragraf. Dacă punctul de apropiere al vederii clare este mai departe de 25 cm. ...... comparaţia. ""\l_lie< -.._~ Cto_.. "'P_"""' d " . puteţi determina cu precizie acuitatea vizuală a ochilor voştri. Problemele sunt mai mult mentale decât fizice.. adică 0.. folosind distanţa normală de citit (cam 35 cm)...~. Thburile fluorescente produc cel mai prost tip de lumină. În continuare.. .. .eIIIod""""'__.05.-. Asta vă va indica acuitatea vizuală. înmulţind totul cu 100. .H" are o bară orizontală... dar mintea 82 20/90 vederea de citit e mai mică de 20/25 la distanţă normală de citire.8_...!III lIIIIlIlollW. Dacă punctul de apropiere este mai departe... mergeţi la paginile care descriu exerciţiile pe care trebuie să le faceţi pentru a vă recăpă­ ta vederea. Curiozitatea înseamnă cercetarea vizuală inteligentă. în modnatural ---- De exemplu.

Acesta este cunoscut ca astigmatism direct.şi se presupune că acestea sunt probleme congenitale. Toată lumea a presupus că vorbea despre astigmatism. Tot el trebuie să se asigure că lentilele corectoare sunt purtate în poziţia precisă de corecţie. care au dispărut după numai câteva exerciţii. linia dintre ora 12:00 şi ora 6:00. razele de lumină variază de la plan la plan. Puteţi avea astigmatism la unul sau la ambii ochi. Eimportant să ştiţi cum progresaţi.Observaţi rezultatele în conformitate cu diagrama astigmatică._____ Să ne îmbunătăţim vederea. cauzată de tensiunea şi presiunea asupra globului ocular. toate razele de lumină se înclină în În cazul astigmatismului. astigmatismul dispare după doar câteva zile de exerciţii. Totuşi. în acelaşi timp atât. Explicaţia obişnuită este că erorile de funcţionare sunt inerente în cazul globului ocular .ceva Astigmatism a exa oblic aceeaşi direcţie. Aproximativ 5% din cazurile de astigmatism au această caracteristică. "E la fel. După ce am îndrumat grupul de-a lungul exerciţiului roţii tibetane. Există şi alte cazuri. astigmatismul este direct corectat de o combinatie de lentile sferice şi cilindric~ care formeaza O curb. dlindrului dlindrului Din punct de vedere of. ceva mai rar întâlnit este cazul în care puterea de refracţie a corneei este mai mare dealungul meridianului orizontal. Cercetările indică faptul că acesta este de departe cel mai comun tip de astigmatism şi că se gă­ seşte la cam 88% din cazuri. una faţă de cealaltă . astigmatismul este o neregularitate a curbaturii corneei. Pentru a face să meargă o asemenea combinaţie.orele 9 şi 3 pe ceas. în situaţii rare. i-am arătat doamnei oglinda astigmatică din nou. În cazurile mai severe. Între ascultători se afla o femeie care a observat că unele dintre rândurile diagramei păreau a fi mai întunecate decât altele. aseminător secţiunilor unei Principiile Antrenării Ochilor pentru astigmatism .. În general. Am văzut cazuri uşoare de astigmatism (mai mici de o dioptrie).e la fel". majoritatea oamenilor vor remarca apariţia unei schimbări. din Londra. sau în unghiuri diferite la fiecare ochi. Cu alte cuvinte.două linii în unghi drept. pentru a-i face să devină mult mai flexibili. Alt tip de astigmatism. şi mai rare. astigAxa de Axa de matismul se poate forma în criscorectie cu corecţie cu plus a minus a tatin sau în retină. astigmatismul este de obicei uşor de corectat. . au înţeles cu toţii că astigmatismul ei dispăruse după numai un exerciţiu. optometristul trebuie să definească axa erorii de refracţie . în modnatural _ Astigmatismul În cazul ochiului normal. De fapt. de fapt. Acesta este.fie în cornee fie în întregul glob .care indică unghiurile cele mai mari şi mai mici de eroare. 84 mingi de fotb31. 85 . este posibil să aveţi astigmatism în orice punct al busolei şi. Relaxarea reprezintă cheia tratamentului. să aveţi astigmatism vertical cât şi orizontal. un semn de astigmatism (vezi oglinda astigmatica la pagina 87). în care astigmatismul este oblic. Dintr-o dată. am ţinut un cuvânt introductiv la o conferinţă de la Regent's College. în majoritatea cazurilor. iar ea astrigat. s-ar putea să fie nevoie de exerciţiul roţii tibetane timp de câteva săptămâni.Exersaţi muşchii exteriori într-un ritm treptat.Astigmatism talmologic. ea se referea la culoarea rândurilor de pe oglinda astigmatică. Contrar credinţelor tradiţionale. Astigmatismul nu dispare întotdeauna atât de repede. În mod obişnuit.comp1 . înainte ca ochiul să revină la normal. Totuşi. corneea are cea mai mare putere de refracţie pe meridianul vertical.. oftalmologii definesc astigmatismul ca fiind cauzat de suprafaţa corneană anterioară toroidală. Astigmatismul este una dintre problemele de vedere care răs­ pund minunat la Antrenarea Ochilor. Cu ceva vreme în urmă.

astigmatismul apare doar pentru anumite distanţe.. .. Aflaţi dacă la voi astigmatismul este mai pronuntat 12 1 9-:0---.în~âi priViţi. În consecinţă. Pe măsură ce exersaţi. Sunteţi gata să vă mişcaţi în orice direcţie. Mulţi dintre muşchii corpului se află într-o trecere permanentă de la relaxare completă. Eca şi cum aţi monta un cort. ~ai. în momentul în care atenţia v-a fost atrasă de ceva din mediul înconjurător.dintre cele patru cercuri va peti să-i relaxati.. provocând astigmatismul. de la distanţe diferite. pentru a monitoriza progresele făcute. 86 . pe măsură ce vederea continuă să vi se îmbunătătească . În timpul zilei. ceea ce face ca linia corneei să se curbeze mai mult de-a lungul meridianului vertical (axa de la ora 12:00 la ora 6:00). aţi avut probabil muşchii extrem de tensionaţi în zona gâtului. nu vă puteţi baza pe ea.. vom explora câteva moduri prin care puteti. de exemplu. diagrama va rămâne precisă. Deoarece acesta este provocat de tensiunea din muşchii înconjurători ai ochiului. De la un caz la altul. cortul se va înclina în directia unde ati întins corzile mai bine. Aceasta generează o forţă excesivă de mişcare în sus şi în jos.. ca şi de obiceiurile vizuale personale pe care le-aţi adoptat. mai târziu ac~st lucru va reprezenta o informaţie de valoare. de axa astigmatismuiui duinneavoastră. în principal. Rigiditatea corneei. Se aplatizează uşor în laterale. Ţesutul flexibil cornean reflectă tiparele de stres care influenţează ochiul.' determina rapid Dacă aveti astigmatism. joacă şi ea un rol important.Lea Angart Există _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea. '"lr . Dacă nu păstraţi tensiunea egală între corzi. În cadrul Antr~nării Ochilor.. cel mai bun mod de corectare a lui este eliberarea tensiunii în exces.. Muşchii gâtului sunt un bun exemplu în acest sens. care poate să varieze de la o persoană la alta. menţineţi un echilibru delicat între tensiune şi relaxare. În decursul vieţii. în mod natural ---- din ce în ce mai multe dovezi că dezvoltarea astigmatismului depinde de influenţe de mediu. de tensiunea suportată de muşchii drepţi care se află în jurul ochiului. atunci când muşchii drepţi superiori şi inferiori (cei patru muşchi care controlează mişcările ochiului de la stânga la dreapta şi în sus şi în jos) sunt prea tensionaţi. când veţi dori să verificaţi ce progres aţi făcut. . ca să înce._ . verificaţi din când în când oglinda astigmatică. Totuşi. Incercaţi să priviti diagrama. . La unii oameni. unul care dintre muşchi este tensionat. pentru a vă păstra flexibilitatea mişcărilor. În exerciţiul următor. părea mai întunecat în functie la apropiere sau la depărtare. plecăm de la supoziţia că astigmatismul este cauzat. 3 - 7 5 6 87 . la tensiune maximă.. Astigmatismul poate să apară.. cele mai bune strategii de corectare a astigmatismului implică exerciţii desemnate să slă­ bească sau să ajusteze tensiunea suportată de aceşti muşchi. oglinda ast!gmatică sau cercurile de alături şi IdentlfIcaţI-va starea de moment. In afara ariei vederii naturale. Remarcaţi că o~linda astigmatică va fi predsă doar în câmpul vederii voastre clare.

Apoi mişcaţi-vă ochii în jos. Exerciţii relaxaţi şi să redur:eţi mare parte din tensiunea acumu1. veţi reuşi să vă 88 -Expira!i incet Cum să vă mişcaţi ochii 89 . Faceţi acest exerciţiu cu sincronizare de respiraţie. Scopul este acela de a induce flexibilitate muşchilor. apoi în sens invers acestora. Relaxaţi-vă întregul corp. cep să aibă aceeaşi lungime. cât mai lent posibil. Apoi. scopul este să exersaţi musculatura oculară. Acum. 1. pe mă­ sură ce reveniţi spre centru. daunghiului ascuţit dintre diagramă şi ochi. înainte de a încerca exerciţii mai solicitante. inclusiv ochii. Când sunteţi pregătiţi. până când nu îl puteţi face pe acesta în mod confortabil. iar rezultatul va fi acela că muşchii vor începe să-şi recapete flexibilitatea normală şi corneele îşi vor reveni la forma originală. mişcaţi degetul în jos. cu aceeaşi viteză cu care expiraţi . Inspiraţi pe măsură ce mergeţi spre marginea exterioară şi expiraţi lent. Continuaţi privind toată diagrama mai întâi în sensul acelor de ceasornic. în modnatural ---- observa că liniile negre încep să se uniformizeze. veţi întinde muşchii ochilor. restaurându-vă astfel vederea naturală clară. ţinând vârful nasului în cercul alb din centrul ei. mişcând degetul în cerc. dar de data asta sincronizaţi-vă mişcările cu respiraţia. pe trepte.. 2.ată de musculatura oculară . lăsaţi-vă ochii să treacă din treaptă în treaptă. 3. Aţi observat că mişcarea spre anumite unghiuri este mai dificilă decât spre altele? Asta indică faptul că muşchii drepţi sunt mai puţini flexibili în acele unghiuri. la o distanţă mai mică decât lăţi­ mea palmei. 4. atunci luaţi-o mai încet. foarte încet. Dacă vi se pare că este dureros.iar. din moment ce tot ce vrem să facem este să exersăm musculatura oculară. Degetul ar trebui să se afle faţă de ochi. Pe măsură ce inspiraţi. 1. 3. Inspiraţi Acest exerciţiu este menit să relaxeze uşor muşchii ochiului. Aşezaţi diagrama tibetanălaaproximativ 2. pe o anumită perioadă de timp. pentru relaxarea muşchilor oculari torită Exercitiul Rotii Tibetane . foarte încet. Nu trebuie decât să atingeţi un maxim de concentrare şi apoi să relaxaţi. Făcând asta în mod repetat. cu câteva ore de pauză între ele. faceţi acelaşi exerciţiu. Continuaţi să mişcaţi degetul în unghiuri diferite. de jur împrejur. iar când îl coborâţi expiraţi. până când puteţi vedea cercul negru._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart Veţi _ _ Să ne îmbunătăţim vederea.5 cm distanţă faţă de nas. relaxaţi-vă ochii şi braţul. Când aţi terminat o serie de asemenea mişcări. corneea îşi va reveni la forma normală. o dată în sensul acelor de ceasornic şi o dată în sens invers acelor de ceasornic. sau că liniile în. 2. Lăsaţi-vă ochii să urmeze întregul desen. Mişcându-vă ochii în diverse unghiuri în jurul roţii. E ca un fel de gimnastică aerobică pentru ochi. Observaţi cum întregul corp începe să se relaxeze. S-ar putea să nu puteţi vedea diagrama cu claritate. 4. Acest exerciţiu vă va întinde mai mult musculatura oculară. Pe mă­ sură ce mişcaţi degetul în sus inspiraţi. ţineţi-vă capul nemişcat şi urmăriţi degetul cu privirea până unde îl puteţi vedea. conform desenului. Faceţi acest exerciţiu de trei ori pe zi. mişcaţi degetul în sus. Plasaţi-vă degetul mare chiar în faţa ochilor.cât mai lent posibil. Unii s-ar putea să nu vadă degetul cu claritate. Nu încercaţi exerciţiul Roţii Tibetane. . Verificaţi-vă progresul pe diagrama astigmatică. ca rezultat. Nu e nicio problemă.

relaxantă. faceţi exerciţiul şi pentru axa opusă. astigmatismul este în mod normal destul de simplu de înlăturat prin exerciţiul arătat. Olmagl90 91 . De exemplu. Exerciţiile sunt sigure. doar că mişcaţi ochii mai mult. atunci când vă veţi putea mişca ochii cu uşurinţă în toate direcţiile şi veţi vedea diagrama astigmatică în mod clar. Faceţi acest exerciţiu de trei ori pe zi. Acum. sau axa astigmatismului este diferită pentru fiecare ochi în parte. Roata tibetană sunt suficiente doar câteva zile de e'Xerciţii regulate pentru a reveni la o vedere clară. De fiecare dată mergeţi cât de mult vă permit ochii. ştiţi ce aveţi de făcut. Veţi observa că puteţi să vă mişcaţi ochii puţin mai departe. . ca semănând unui papion (conform imaginii din stânga). cu ochii deschişi. . uitându-vă la oglinda astigmatică. Aşa cum am menţionat mai înainte. cu câteva ore de pauză între ele. Ceea ce este clar e că merită făcut . închideţi ochii şi imaginaţi-vă că faceţi acelaşi lucru. În cele din urmă.dar merită făcut bine. în fiecare direcţie. Exerciţii fără diagramă Dacă aveţi astigmatism la un ochi. unii oameni preferă să asculte o muzică lentă. Apoi faceţi din nou exerciţiul. În timp ce fac acest exerciţiu. Aduceţi-vă aminte să priviţi graficul de la distanţe diferite şi mai ales în zonele în care aţi observat distorsiuni înainte de programul de exerciţii. Veţi şti că aţi reuşit acest lucru. atât timp cât nu vă suprasolicitaţi musculatura oculară. Ţineţi un deget sau un stilou la circa trei cm distanţă de ochi şi mişcaţi-l de trei ori înainte şi înapoi. fără distorsiuni. În multe cazuri. Până acum aţi aflat deja în care unghi vă este tensionată musculatura cel mai mult. 1. puteţi să faceţi acest exerciţiu pentru a relaxa grupa specifică de muşchi care este tensionată. în mod natural _ 5. Luaţi-o uşor şi permiteţi-le muşchilor să-şi revină la flexibilitatea naturală. pe parcursul a câteva zile sau chiar săptămâni. Dacă._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. astigmatismul revine. ar fi vorba de axa dintre orele 11:00 şi 5:00. 2. Acest lucru se face pentru a ne asigura că nu transferăm astigmatismul de la o axă la alta. de-a lungul axei respective. Imaginati-vă că faceti asta de trei ori. Verificaţi-vă progresul. poate fi vorba de axa dintre orele 2:00 şi 7:00. În cazul nostru. Dovezi obiective Astigmatismul se identifică pe imaginile topografice ale ?chi~­ lui. 3. în viitor. Ritmul muzicii întăreşte efectul de relaxare.

. ca urmare. Aceasta este o dovadă obiectivă care se referă la eficienta Antrenării Ochilor în cazul astigmatismului. a cât de eficiente sunt exerciţiile pentru ochi. Imaginea din dreapta ne arată acelaşi ochi în ziua următoare exerciţiilor de Antrenare a Ochilor.':. foarte im~resio~antă.. când vă daţi seama că aveţi probleme întrucât nu înţe­ legeţi ce scrie pe tablă. Se credea că ochelarii agravau problema deja existentă şi că făceau rău..5 A. în cele din urmă. adevărul este că aţi putea să vedeţi perfect fără ei...ţ. . Aceste imagini sunt dovada obiectivă. de obicei. Totuşi. oftalmologul german Herman Chon a observat că miopia creştea. Totuşi.w- ~_ . [(Dreapta) Data] <Ref. Imaginile pe care le vedeţi pe această pagină sunt realizate la doar o zi distanţă. pentru a vedea confortabil. Chon a publicat un studiu al ochilor a zece mii de copii care urmau cursurile şcolilor din Breslau._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ ne topografică poate fi comparată cu liniile de pe o hartă care ne arată contururile reliefului.. • .. în prima jumă­ tate a acelui secol. ' 30 octombrie 1999 31 octombrie 1999 .. nu s-a acordat atât de multă atenţie problewelor de vedere. ~ MIOPIA Miopia este cea mai comună problemă de vedere şi afectează.!'L . """ 1 ~ 4: . q§ . În 1866. din momentul în care începeţi să purtaţi ochelari. Dr. la un moment dat. unt: '1· ': Care este cauza miopiei? ~ "j. . din anii de şcoală. Când simţiţi primele semne ale miopiei.. în realitate. ..Imaginea din stânga ne indică un astigmatism de jumătate de ~lopt?e (C: -0... 92 93 . . Puteţi vedea o ~odificare ce indică faptul că ochiul şi-a revenit la normal şi că nu mai prezintă senme de astigmatism.. În timpul deceniului 1860-1870. o . vă daţi seama că miopia tinde să progreseze şi să se agraveze. dar devine curând o problemă serioasă.. Destul de interesant este faptul că. Remarcaţi desenul asemănător unui papion care ne mdlca prezenţa axei astigmatice .. sunteţi siliţi să purtaţi ochelari. până la jumătatea secolului al XIX-lea.... "f4. Miopia începe. ... în cazul astlgmatlsmului. 83 Pierderea vederii la distanţă este cunoscută încă din vremuri Conceptul grecesc al miopiei era acela că din creier curge "prea puţin spirit de vedere" şi. Doar obiectele de la distanţă par înceţoşate. la un unghi de 83 grade (A:83).kk:~. Data> S: + 1. La început e simplu să ne acomodăm cu ea. vieţile a aproape jumătate din populaţia globului. ".când.. . Atunci veţi avea nevoie de o reţetă mai puternică.~ . Curând veţi descoperi că trebuie să purtaţi ochelari tot timpul . ~ .75 C: A. Concluzia lui a fost străvechi. Data> S: +0. pe măsură ce copiii înaintau în şcoală. Ochii au recâştigat şi 0.: [(Dreapta) Data] <Ref.' • . Trebuie să vă verificaţi ochii şi. purtarea de ochelari era descurajată.în acest caz.&~$'':.5). . puteţi încă să vedeţi destul de clar ceea ce se petrece în imediata voastră apropiere.25 dioptrii de hiperopie.00 C: -0. vederea e prea slabă pentru a se extinde şi asupra obiectelor de la distanţă.

Pe de altă parte. care duc la înmuierea acestuia. Cristalinul îngroşat se Amplitudinea de acomodare nea clinică. se credea că muşchii ciliari slăbesc şi nu mai pot susţine cristalinul. Această presiune crescută face ca extinderea să se petreacă în principal la polul posterior. În acest caz. imaginea de pe retină va forma cercuri cetoase. o imagine bidimensională. percepeţi o imagine nefocallzată. Kelly (1975) se referă Ia miopie ca fiind "glaucom juvenil expansiv". este formată din mai multe cercuri estompate care urmează linia literei la care vă uitaţi. întrucât atât tusea. exprimat în dioptrii. rezultată din adunarea sângelui în ochi. aşezate unele peste altele." Până când a fost inventat echipamentul care să poată măsura cu acuitate mărimea globilor oculari. folosirea (şi. Teoria lui Chon a dominat următorii cincizeci de ani şi a început o adevărată cruciadă pentru standarde mai bune de igienă vizuală. în mod obiectiv. Scanările cu ultrasunete au demonstrat. Oftalmologul danez Donders credea că miopia apare ca rezultat al unei tensiuni prelungite asupra ochilor. că în cazurile de miopie avansată există şi o alungire a globului ocular. în mod natural ---- una rezonabilă: în principiu. în poziţie nemişcată. Acest lucru se referă Ia distanţa de Ia ochi până la primul punct unde se vede"în ceaţă". 2. dar încă' şi mai mult sub presiunea crescută a fluidelor ochiului. După părerea multora. '. localizaţi în jurul cristalinului. o linie va arăta mai mult . . 95 . cauzele alungirii sunt diverse. în consecinţă. Ca şi în unei camere foto. de către mulţi specialişti în optică. în funcţie de diametrul pupilei. teoria presiunii este puţin probabilă.. se contractă. Dimensiunea relativă a cercurilor estompate creşte. Această teorie este încă oferită ca explicaţie a miopiei. în şcolile din întreaga Germanie. precum un optotip. şi se explică prin dorinţa de susţinere a muş­ chilor oculari în acel loc. Dacă imaginea nu e bine focalizată. De exemplu. Procesele de congestie din fundul ochiului. pe timpul lucrului la distanţe mici şi alungirea globului ocular. folosirea abuzivă) a ochilor era cea care ducea la miopie. care astfel dau naştere extinderii membranelor. cât şi creşterea temperaturii corpului pot cauza creşterea presiunii intraoculare._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngm·t _ - Să ne îmbunătăţim vederea. În cazul miopiei. în strânsă convergenţă cu axele vizuale. Unii cercetători cred că problema este presiunea crescută din ochi. pentru a focaliza o imagine clară pe retină. Cercurile estompate diferă în funcţie de forma .. Donders scria: "Cum se explică această alungire? Există trei factori care trebuie luaţi în considerare: 1.. A. chiar şi în cazul ochilor normali. în raport cu distanţa imaginii optice a retinei. vederea este foarte bună. tensiunea scade pentru a-i permisă iasă în afară şi să se îngroaşe. atunci când muşchii ciliari se relaxează cristalinul este tras înapoi şi devine mai su bţire. Partea din dreapta. Aceasta este amplitudi- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Când vederea se înceţoşează Acomodarea Aceasta este o teorie sugerată mai întâi de omul de ştiinţă german H. 3. . imaginea optică se 10callzează în faţa retinei şi. Presiunea crescută a fluidelor. Ac()modarea se referă Ia starea de refracţie a ochiului. ca o serie de cerculeţe în ceaţă. Totuşi. mai ales. la om. Atunci când muş'chii ciliari. Pe de altă parte.. se spun~ că este în stare neacomodată. Presiunea muşchilor pe globul ocular. datorită modificării în bombarea cristalinului. adâncimea de ~âmp variază în ochi. arată cristalinul acomodat. În cartea Despre Anomalii de Acomodare şi Refracţie ale Ochiului (1864). Helmholz în 1863. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• te crista~ului spune ca s-a acomodat. 94 Atunci când elementele optice ale ochiului focalizează imaginea pe retină. obiectului privit. De exemplu.

Lucrul de aproape presupune să citiţi foarte mult. Zecile de găuri minuscule micşorează cercurile estompate. După seminarul de Antrenarea Ochilor a descoperit că putea citi textul scris cu caractere ~e 8 puncte. nu poţi vedea. Coleman şi colaboratorii au demonstrat schimbări ale lungimii axiale aochiului cu acomodare. pe baza principiilor inginereşti. Cercetările ştiinţi­ fIce ne spun ca mstalinul reprezintă doar 10% din puterea de refracţie a ochiului. convergenţă. aajuns la concluzia că muşchii oblici sunt factorul major în concentrarea ochilor. Greene adescoperit că regiunea dintre două capete de muşchi oblici este supusă unei tensiuni mai mari decât oricare altă locaţie de pe globul ocular. El aconsiderat că muşchii ciliari şi cristallnul au doar o mică importanţă. joacă un rol important în elongarea axială şi în dezvoltarea miopiei. Astfel că revenim la observaţia lui Herman Chon din 1866~ ref~rit~r. în mod natural ----"- Ochelarii cu găurele profită de acest fenomen.tea vedea rândul de 20/30 din optotip.lu.. ~al~le cr~escut~ în medii închise devin mioape. şi acest lucru focalizează vederea în mod predominant asupra cărţilor. chiar dacă ambele apăreau simultan. Aexaminat fOIţele care stresau sclerotica prin acomodare. 1981) evalua stresul suportat de ochi. o persoană fără cristaline ar putea totuşi să conducă o maşină. de la trei metrI. 96 Pe a~~c~ n~ s: pu~eau . care încep să înveţe să citească şi să scrie de la vârsta de patru-einci ani. Sunt o mulţime ~e teorii cu p~~e la ce anume cauzează miopia ş~ sun~ ~~lte pr?punen ~ent~ clarificarea acestei probleme. Copiii sfârşesc prin a-şi fo~aliza privirea doar în apropiere. Young şi BeII au sugerat amândoi că presiunea vitroasă crescută. De ex~m~. iar rezultatul este perceperea unei imagini mai clare. Calculele sale au arătat că stresul total suportat de sclerotica posterioară este suma stresurilor induse de presiunea intraoculară şi de muşchii oblici. dacă aţi corecta-o în totalitate. pot totuşi să vadă la valori mai bune decât 20/40. Există dovezI ştiinţifIce solide ca medIUl influenţează vederea. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Într-un studiu publicat în 1969.in~oduce cristaline artificiale. chirurgical. ceea ce cauzează blocaje mentale şi.nu ai cristalin. În comparaţie cu copiii dm TaIwan. "Miopia Funcţională" are loc atunci când. In consecinţă. şi reuşesc mult ~aI b~e să-şi păstreze vederea naturală clară.. şi pu. presiune vitroasă şi muşchii oculari externi.ca de exemplu lucrull~ u? calcu!ator. . Ca să înveţi să citeşti şi să scrii car~cterele chinezeşti e nevoie de multe.a maJuntatea vieţii fără cristaline.bunătăţim-vederea. copiii din Vanuatu l~i folosesc ochii pentru a privi la toate distanţele. In esenţa. atunci când ochii se concentrau asupra unei ţinte foarte apropiate. În contrast. Peter Greene (1980. Oftalmologul new yorkez William H. Prin urmare. multe ore de efort concentrat. care rezultă din acomodarea prelungită susţinută în cazul vederii de aproape. pe vremea când era copil. Bates şi alţii au remarcat că unii oameni cărora li s-au înlăturat complet cristalinele. menţinandu-va concentrarea la distanţa de aproximativ jumă­ tate de metru. aducându-ne aminte cât de fixiste ~e pot fI conc~'p~e . va antrenaţi ochii să se concentreze doar pe lucrurile de aproape şi neglijaţi să vă exersaţi vederea la distanţă. Limita legală a acuităţii vizuale pentru şoferi este de 20/40. Viaţa de elev a copiilor din insula Vanuatu din oceanul Pacific est~ foarte diferită de cea copiilor chinezi. aşa că a fost neVOita sa-şI tralasc.IDplificam puţm lucrurile ŞI In funcţie de cauze să categorisim miopIa astfel: "Miopie Funcţională" şi "Miopie Structurală". vă folosiţi ochii prea mult pentru lucru de aproape . toate de aceeaşi mărime. după patru ani de cercetare a acomodării şi focalizării ochiului. In sistemul şcolar taiwanez examenele care sunt foarte stricte. 97 . această teorie a putut explica alungirea axială a globului ocular. Ochelarii cu găurele vă pot oferi o idee despre cum ar fi vederea voastră.apariţia miopiei. (1915 şi 1918). e nevoie de multă concentrare. Greene a tras concluzia că efectele mecanice sau convergenţa le dominau pe cele create de acomodare. pe durata întregii zile. fost o revelaţie pentru toţi. A. Acum să st. Bates M. care are loc în cazurile acute de miopie. Ca să scrii perfect o sută de caractere._ _ _ _ _ _~_ _ LeoAngart _ _ Să ne în7. l~ faptul ~că ~ctivităţile de aproape sunt principala cauza a mIOpleI. în mod legal. Acest lucru pare să se coreleze cu experienţa utilizatorilor de calculatoare şi a celor care au munci migăloase.D. Odoamnă care a participat la seminarul meu de la Viena suferise o operaţie de înlăturare a cristalinului. Cu alte cuvinte. ~eea ce necesită pregătiri minuţioase.

asta implică anumite riscuri. miopia se înrăutăţeşte. dar că există câteva tipuri de miopie cu tipare genetice diferite. dar până când un copil ajunge la vârsta de cincisprezece ani extinderea miopiei ajunge la 20-25%. Când purtaţi lentile de contact. Totuşi. Concluzia lui este că factorii genetici sunt importanţi. mai puţin deci decât trei pagini de carte. Când curăţaţi lentilele. abordarea curentă este folosirea de lentile negative corectoare. cu atât mai simplu este să obişnuim ochii să funcţioneze din nou normal. Dimpotriv~. De asemenea. atât timp cât lentilele sunt purtate. asta nu prea lasă loc unei marje de eroare. chinuindu-se cu fracţii la lecţia de matematică. 98% din copiii cu vârste cuprinse între cinci-şase ani au vederea bună. Totuşi. Goldschmidt (1968) oferă o amplă trecere în revistă a lucrărilor care se referă la cauzele genetice ale miopiei. iar rezultatul este ireversibil. pentru a încrusta lentile corectoare în suprafaţa corneei. Studii psihologice referitoare la atenţie au descoperit că. în consecinţă. Cu cât lentilele sunt mai vechi. Ca orice alt tip de operaţie. la mai mult de 1-2% din populaţie. Toţi prietenii lui înţeleg despre ce este vorba. cu cât sunt necesare mai puţine dioptrii pentru corectarea vederii. o parte din proteinele modificate rămân pe lentilele de contact. Veţi începe să reacţionaţi la aceste "proteine străine". 98 prezenţa Miopia poate varia de la foarte uşoară (mai puţin de 2 dioptrii) la foarte severă (mai mult de 4 dioptrii). atunci când purtaţi ceva în ochi. Acest lucru este inevitabil. pentru fiecare dintre cele trei grade de severitate. E cunoscut faptul că majoritatea ne începem viaţa cu vedere naturală clară. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Lentilele de contact Multi oameni folosesc lentile de contact în fiecare zi. Cu alte cuvinte. asemănător cu reacţia la înţepătura unei albine. dacă unui student i se cere să rezolve probleme dificile. daunele provocate de ele. Folosiţi-le doar ca pe un dISpozitiv de antrenament. timp de ani de zile. Imaginaţi-vă un copil de nouă ani. Adesea. De fapt. cu atât mai mare este frecarea şi.inte. înlăturaţi o parte din proteinele protectoare. întrucât ele formează prima linie de apărare împotriva organismelor care pot provoca ulcere corneene şi apoi orbire. • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 99 . emoţionale şi mentale. dar mintea lui refuză să accepte acele informatii. folositoare în timp ce vă exersaţi ochii. Aceste umflături sunt numite hipertrofie paptlara ŞI cresc senSIbIlitatea ochiului faţă de lentilele de contact. Alţi cercetători nu au găsit nicio bază pentru teoria miopiei de origine genetică. Evident. corneea se sufocă. gradul de focalizare al ochilor va tinde să scadă cu până la 60%. În mod evident. fluidul de curăţare distruge aceste proteine. Ce se petrece în timpul primilor zece ani de şcoală? Această perioadă este una de formare a multor aspecte fizice._ _ _ _ _ _ _-----'-_ LeoAngart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Teoria "miopiei structurale" sugerează că şi anumiţi factori genetici produc alungirea globului ocular şi dezvoltarea miopiei. Reacţia imunitară generează formarea unor mici umflături pe . Gândiţi-vă la lentilele de contact doar ca la o soluţie temporar:ă . Din păcate.?~rul pleoap~l?~. un set de lentile de contact stricate sau plesnite au o margine abrazivă care poate zgâria corneea. lentilele de contact permit pătrunderea unei cantităţi mai mici de oxigen la cornee. mulţi oameni au senzaţia că au nevoie de lentile din ce în ce mai puternice. măriţi frecarea cu materialullenti1elor şi stratul de proteine protectoare începe să se uzeze. în mod natilral _ În nici unul dintre studiile referitoare la miopie nll s-a constatat miopiei la naştere. încearcă să se concentreze din ce în ce mai mult şi probabil că . Aşa că trebuie să analizăm strategiile de Antrenare a Ochilor. Aceste proteine sunt importante. mai ales dacă ne gândim că grosimea corneei este de doar jumătate de milimetru. Acest lucru oferă ovedere bună. Alte abordări presupun chirurgia refractivă cu raze laser. De exemplu. Lentilele însele nu fac nimic pentru îmbunătăţirea situaţiei. dificultăţile la învăţătură sunt una dintre cauzele problemelor de vedere ale copiilor. Chiar şi lentilele de contact bine întreţinute continuă să uzeze proteinele. După cum ştiţi. S-~u realizat paşi importanţi în construcţia lentilelor de contact şi s-au creat noi materiale. devine interiorizat. sau la vârste foarte fragede.

până ce vi se clarifică vederea. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·E. . Efectul acoperirii ochilor cu palmele este că vederea devine mai clară. 1.LO-' miopie vor constata că văd mai bine literele de pe CHGKRR: -: partea roşie._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Dr.: : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cum să exersaţi cu optotipul Corectarea miopiei cu mai puţin de 2 dioptrii Aceasta este omiopie uşoară. nişte litere mici. dică. . fără să depuneţi efort. In dreptul fiecărui rând se află '. Când veţi fi complet relaxaţi.! tere! marI va J.50~~. Se corectează destul de rapid.Purtati ochelarii doar când este absolut necesar. Aşezaţi optotipul pe un perete luminat de lumină naturală.~:~:~. pentru ca ochii să rămâ­ nă cât mai relaxaţi. atunci când daţi palmele la o parte. ..iU.- ·IUtM:• • l'tI . Folosim diagrame colorate diferite.: lul Aberaţiei Cromatice totale (de la roşu mai pro~. .~·-- _f)y~:itif:~: ..'. Aşezaţi optotipul într-un loc bine luminat cu lumină naturală.it. . . până când ajungeţi să vedeţi foarte clar şi ultimul rând.~ de 20/ ca aceasta ~ literă poate fi citită de la distanta de o sută treizeci ~ metri. începeţi prin a.>.E t$"'. 2.. 't-~~$- ~~j:l. Obiectivul este să fiţi capabili să citiţi cât mai multe rânduri aflate cât mai jos. în mod natural _ Exerciţiul palmelor •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Diagrame colorate Culorile sunt focalizate în diferite puncte de-a lungul axei optice. metri. asemenea unei catifele negre. Nu aveti ne.'lt: .75 dioptrii. Uneori s-ar puteaAsă vedeţi fulgerări de claritate. oamenii cu ~S HC·HSCICRN. din metru în metru. _. dacă expiraţi pe cât de lent posibil şi vă imaginaţi un întuneric perfect în spatele pleoapelor. dacă vă încrucişaţi degetele pe frunte. care in• . w. s-ar putea să dureze câteva momente.vă freca palmele una de alta. trecând cu privirea de la un obiect la altul. Aşa că a căutat în permanenţă moduri de a relaxa ochii. Acest lucru le va încălzi.:. pentru a observa mai uşor progresul. . Bates pentru exerciţiile cu optotipul. Bates recomandă exerciţiul cu palmele pe perioade prelungite de timp. lucrând cu contraste de culori potrivite ochiului.~lll'4l1:.Lucraţi cu optotipul pentru a vedea rânduri din ce în ce mai mici. şi cu o frecvenţă pe cât de mare posibilă. culoarea albastră are o lungime focală mai scurtă decât cuKR ~ loarea roşie. 100 Optotipul (varianta Snellen) vă poate servi ca dispozitiv de verificare pentru a vă monitoriza progresul. prin câteva exerciţii de ochi. Pentru acest exerciţiu. voie de ochelari pentru citit şi lucrul la birou. Exerciţiul palmelor este elementul specific Metodei Bates. Dr. Aşezaţi-vă la trei metri de optotip şi citiţi cât puteţi de mu!t. Veţi grăbi apariţia relaxării. La folosirea unei diagrame cu fundal LVD·* roşu pe o parte şi verde pe altă parte. acest lucru indică faptul că sistemul vostru vizual este tensionat. Plasaţi marcatori pe podea. Cercetările indică faptul că IntervaO~~ • "'. In alte momente...'!"'~ nunţat.• lO':o : . Eu recomand efectuarea lui timp de maxim un minut o dată.Obişnuiţi-vă să vă mişcaţi ochii de la obiecte aflate în apropiere. Esimplu. astfel încât accesul luminii să fie complet blocat. . care afectează doar vederea detaliată la distanţă.li. Iată şi recomandările dr. veţi percepe un întuneric profund.. Daţi-le ochilor şansa să se adapteze. ~~:..~j 0. aşa oarea es e ~ (:':Î~.. De exemplu. În1dreptul tliK't' LV" .' dacă vederea este v 101 . la obiecte aflate mai departe.distanţa." 400. Bates arealizat că problemele vizuale erau cauzate în principal de blo- caje mentale. până la verde mai pronunţat) este de 0.~:~~:.. Dacă vedeţi umbre gri sau scântei de lumină. Măsurati o distantă de trei ..: 1OI~~ • • Il<<!. ca într-o zi friguroasă. ApOi puneţi palmele peste ochii închişi.Ascuţiţi-vă vederea.

lucraţi mai încet. vederea vi se limitează Ia treizeci şi cinci cm.. la fiecare literă. în timpul antrenamentelor de tras cu arcul. 'El) )) parte şi2. Lăsaţi-vă ochiicorpul într-o Începeţi să vă mişcaţi . Cu secole în urmă. literele. pentru relaxarea ochilor şi dezvoltarea acuităţii. 3. Mişcarea simplă parţp. Această imagine mentală vă va ajuta să vedeţi litera de imediat mai jos.1. Acesta este un alt exerciţiu dezvoltat de dr.a de şi poate chiar întregul rând sus a literei şi apoi partea ei de jos. Ebine să închideţi ochii pentru scurtă vreme şi să vă mutaţi privirea asupra primei litere. Priviţi un cuvânt sau o propoziţie scurtă şi treceţi cu ochii de Ia începutul până Ia sfârşitul acesteia. dar pentru lucrul Ia calculator. Cea mai bună distanţă de a vă antrena cu optotipul este cea de la care puteţi lucra cu jumătatea inferioară a acestuia. Staţi cu picioarele uşor îndepărtate. Alternaţi clipitul cu mutul atenţiei de la prima literă la ultima. care este un D.. În cele din urmă.. Iată câteva moduri de realizare. s-ar putea să aveţi nevoie să trageţi monitorul ceva mai aproape. ap?i o singură frunză. depărtaţi-vă de optotip. distanţa este clară până Ia distanţe 103 rândul respectiv.. . La 3 dioptrii. Pendularea ochilor Această mişcare este făcută doar cu ochii. Din nou.. Veţi observa că puteţi citi toate literele acelui rând. această variaţie în focalizare oferă cheia unei vederi naturale clare. . Veţi observa că lucrurile încep să devină mai clare. La început. Continuaţi acest proces. Vă este comod să citiţi şi să lucraţi fără ochelari. apoi priviţi o singură ramură. Închideţi ochii pentru câteva momente şi apoi priviţi iarăşi cuvântul. Exerciţiul diagramei este extrem de folositor. prelungită Pendulare În legănarea prelungită. nu puteţi vedea prima literă din optotip. Acum acoperiţi-vă ochii şi amintiţi-vă acel N. Începâncf cu rândul al doilea din optotip. într-o miş­ care de 180°. ca să aveţi stabilitate. In esenţă. în cazul miopiei Aceasta este aria medie a miopiei.. Bates. mici. Dacă aveţi mai mult de 5 dioptrii. veţi observa că toate literele acelui rând devin înceţoşate. Chiar şi aceia care aveau vedere bună au observat îmbunătăţiri substanţiale ale capacităţilor lor vizuale. dar nu le puteţi vedea cu claritate. Închideţi ochii şi nu vă mai mişcaţi.) Recuperarea a 2-3 dioptrii. Dacă veţi privi cu insistenţă ultima literă a rândului. în mod natural _ normală.. rq să parcurgă . La două dioptrii aveţi vedere Ia 50 cm. Priviţi 102 . Când vă simţiţi centraţi. Maestrul japonez le spunea elevilor: "Priviţi copacul._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ _ _ _ _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Veţi remarca faptul că ultima literă de pe acest rând este N. Veţi observa că litera _ .devin mai clare. l{ '4 ~. Pe măsură ce începeţi să vedeţi din ce în ce mai multe rânduri. Permiteţi-le ochilor să urmărească încet diverse obiecte din jurul vostru. exersaţi într-un mod cât mai relaxat posibil. 3. în alta.. atunci când aveţi doar 1-2 dioptrii de corectat. Acum să presupunem că puteţi citi până la al cincilea rând. Mişcaţi-vă. 4.. privind Ia distanţe diferite în spaţiu. Viteza nu este importantă. Concentraţi-vă asupra diagramei şi găsiţi un rând în care puteţi distinge . războinicii japonezi samurai au descoperit că. samuraii care vizualizau calea săgeţii până Ia ţintă îşi îmbunătăţeau calităţile vizuale. mergând în josul diagramei. În cazul lucrului pe calculator. de trei-patru ori. Asta e în regulă pentru citit. de pendul 1. veţi ajunge să dtiţi rândul20/20 de la distanţa de 3 metri. apoi nervurile frunzei şi apoi vârful unei frunze". literele pot fi citite de la distanţa de trei metri. de câteva ori. deschideţi ochii şi găsiţi o literă pe acelaşi rând. închizând ochii pentru un timp foarte scurt. vă răsuciţi corpul din talie. . Veţi descoperi că a devenit mai clar.

în timp ce citiţi următoarele trei litere de pe optotipul de pe perete. Reţineţi că e bine să faceţi exerciţiul cât mai frecvent. Obiectivul de bază va fi câştigarea uneExerciţii pentru miopie cu 2-3 dioptrii - Folosiţi exerciţiul cu sfoara._ Să ne îmbunătăţim vederea.. Apoi clipiţi. pentru a putea lucra confortabil. rostindu-Ie cu voce tare. ! ! 105 .. prin alternarea privirii de un optotip ţinut în mână. apoi relaxaţi-vă ochii. spre început. ţineţi optotipul mai departe._ _ _ _ _ _ _--. 3. îrniil l ~-T---------_: '.Folosiţi exerciţiul schimbării diagramei. Exersaţi timp de cinci minute. Exerciţiul dez· voItă mişcări sacadice * ale ochilor şi localizarea spaţială. după ce câştigaţi ceva experienţă. astfel încât să vă fie oarecum dificil să vedeţi clar.Faceţi exerciţiul balansului descris înainte şi exerciţiul domino-ului descris în continuare. citiţi trei litere cu voce tare în minte.la şcoală sau la serviciu. Sau puteţi începe de la final şi merge ale ambilor ochi n. aduceţi optotipul din ce în ce mai aproape. Provoca- ge la 2 dioptrii..am scurtă. Nu trebuie să câştigaţi decât cincisprezece centimetri. in mod natural _ i~ sau a două dioptrii. acoperindu-i cu palmele. Incepeţi cu textul mai mare şi apoi îndreptaţi-vă atenţia spre literele mai mici.Când vă apropiaţi de valoarea de 2 dioptrii începeţi să faceţi exerciţii cu optotipul. Scopul este să realizaţi procesul de schimbare. O alternativă ar putea fi citirea literelor în sus şi în jos. cu un optotip aflat pe perete. Faceţi acelaşi lucru cu optotipul pe care îl ţineţi în mână. t... litera următoare de pe celălalt optotip. apropiaţi-vă şi depărtaţi-vă de optotipul de perete. citind o literă de pe un optotip. Pentru a vă îmbunătăţi vederea de aproape. puteţi alege trei litere la întâmplare şi să găsiţi următ(Jarele trei litere pe celălalt optotip. Exerciţiul schimbării optotipului ----~ * mişcări bruşte şi rapide Scopul acestui exerciţiu este să vă antrenaţi capacitatea de concentrare între punctul de apropiere şi cel de depărtare. pentru a exers~ schimbul dintre punctul de apropiere şi cel de depărtare. I. Cel mai important lucru este să vă menţineţi mintea interesată şi să vă distraţi făcând exerciţiul. la o distanţă cât mai mare posibil. . 5. . 2. Acesta este un exerciţiu foarte util.._ LeoAngart _ . De asemenea.. Exerciţiul poate fi efectuat şi în alte locaţii . r. pentru a ajun- rea supremă ar fi să construiţi cuvinte.\. pentru a fi comodă. puteţi începe de la stânga la dreapta. Există şi varianta de a schimba modul în care citiţi literele. Faceţi acest exerciţiu timp de câteva minute. .a final. 1. Veţi descoperi că vă găsiţi undeva în jumătatea inferioară a acesteia. . în timp ce încercaţi să vedeţi literele cu claritate. puteţi să combinaţi acest exerciţiu cu "miş­ carea trombonului" (apropierea şi depărtarea) în timp ce încercaţi să menţineţi imaginea clară. la distanţa maximă posibilă. cât se poate de rapid şi de clar. 104 4. pe coloane. Pentru a vă îmbunătăţi puterea de concentrare aochilor. de fiecare dată. Pentru vederea la distanţă şi presbitism. ca în cazul lecturii normale. mai ales când vă aflaţi în aria medie de miopie. şi aşa mai departe. Aşezaţi-vă la o distanţă faţă de optotip. Ţinând în mână un optotip mai mic. De exemplu. pentru a muta punctul de vedere clară la depărtare.

Personal consider că exerciţiul domino-ului este foarte folositor pentru extinderea ariei vederii clare. Închideţi ochii şi continuaţi să vă mişcaţi capul. Scopul acestui exerciţiu este să vă îmbunătăţiţi vederii. doar neclare. pe măsură ce vederea vi se îmbunătăţeşte. 6. 107 . Puteţi să faceţi şi adunarea întregului rând de piese. ca şi cum aţi citi rândurile până la sfârşitul diagramei. Observaţi ce se întâmplă. 7. Nu înceţoşate. în timp ce vă mişcaţi. de unde puteţi vedea tiparele de domino în mod clar. adunând punctele şi spunând totalul acestora. 5. a celor care au mai pUţin de 2-3 dioptrii. Contrastul marcat dintre punctele albe şi piesa neagră de domino uşurea­ ză obţinerea unor bune rezultate. în minte. Deschideţi ochii şi priviţi piesele de domino. Deschideţi ochii şi treceţi la al doilea rând. şi aşa mai departe.. aşa că spuneţi opt . Păşiţi puţin mai înapoi. . În timp ce vă mişcaţi încet capul dintr-o parte în alta. Alternaţi între a ţine ochii închişi şi deschişi. învăţându-vă ochii să se relaxeze. Găsiţi distanţa faţă de ilustraţia de pe pagina următoare. Jucaţi-vă cu acest exerciţiu de trei-patru ori pe zi şi veţi observa că vederea vi se va perfecţiona în scurtă vreme. Adoua are două şi şase puncte. Doar lăsaţi-vă ochii să treacă peste ele. Acesta este exerdţiul "penduIării" introdus de Aldous Huxley în cartea sa. Arta de a vedea. ca şi cum v-aţi uita în continuare la primul rând de piese. pe măsură ce citiţi fiecare piesă în parte. pentru ca piesele de domino să devină puţin mai neclare. 2._---'- Lea Angart _ _-'-- Să ne îmbunătăţim vederea. Începeţi prin a vă acoperi ochii cu palmele. Nu priviţi una anume. Închideţi ochii din nou şi urmăriţi primul rând de piese. în mod natural ---- OFNPVDTCHE YBAKOEZLRX ETHWFMBKAP BXFRTOSMVC RADVSXPETO MPOEANCBKF CRGDBKEPMA FXPSMARDLG TMUAXSOGPB HOSNCTKUZL 106 Exercitiul domino-ului . expiraţi cât mai lent posibil.. lăsaţi-vă ochii să urmărească prima linie de piese de domino. timp de un minut. Îndepărtaţi-vă din ce în ce mai mult. 3. Observaţi marginile albe. publicată în 1943. prima piesă are doar trei puncte. În timp ce faceţi asta. 1. De exemplu. laturile fiecărei piese şi punctele albe. 4. Permiteţi-i minţii să se implice. Priviţi domino-urile ca şi cum ar fi coloane.

.". • • Miopia cu mai mult de 4 dioptrii La o miopie de 4 dioptrii. înainte de a vă recăpăta vederea naturală clară. . nu există nicio îndoială că vederea este influenţată de factori externi. ••• • • • • • • · . ·. .. ... pe măsură ce progresaţi. ... atunci aveţi nevoie de o perioadă de Antrenare a Ochilor. . • * • . înainte de a se prezenta în faţa comisiei militare. .. • . Energia scăzută vă limitează progresele. Purtarea ochelarilor face ca ochii să se adapteze la lentilele pe care le folosiţi..Lucraţi cu sfoara. ••. . .. ApOi începeţi să îndepărtaţi punctul de depărtare.• .. vederea ajunge doar până la douăzeci şi cinci cm.. .. · .. ·• . în modnatural ---- • . . . . Muşchii oculari sunt folosiţi foarte puţin şi. purtarea lentilelor mai mici cu până la o dioptrie le permite ochilor să se adapteze 109 . . · . Dacă aveţi miopie cu valori cuprinse între 4 şi 14 dioptrii. . · .. . astfel încât ambii să aibă acelaşi punct de depărtare şi acelaşi punct de apropiere. . Un prieten al meu voia să evite serviciul militar.Asiguraţi-vă că ochii sunt destul de energizaţi pentru a funcţiona bine. . .. Iată prindpiile de bază pentru recâştigarea vederii în cazurile de miopie cu mai mult de patru dioptrii (-4): . Acest lucru va oferi vederii posibilitatea de îmbunătăţire. îşi pierd tonusul... . s-a considerat că vederea lui este sub standarde şi a fost respins... Aşa cum vă închipuiţi. de la câteva luni.. Dacă folosiţi lentile potrivite._ _ _ _ _-'----. .Purtaţi mereu lentile mai mici cu o dioptrie decât cea corectă. • . • • Primul pas este • să purtaţi lentile mai slabe decât e necesar. 108 · •.. • • • •" • . . ." · .. ·. Globii oculari trebuie să treacă prin nişte schimbări majore. ..... Ca urmare.. •• '" •• • ·• • .... .. ..•.. într-un interval scurt de timp. aşa că aîmprumutat ochelarii unei cunoştinţe care avea -10 la dioptrii. . . în locul vostru.. .. •• ••• • • • ••• • • . • • III • • . • • •• . .Scădeţi valoarea lentilelor folosite. .-- Lea Angart _ _ _--"'---_ Să ne îmbunătăţim vederea. ceea ce este prea aproape pentru citit sau lucru. ... ·".. Apurtat ochelarii aceia timp de o săptămână.. • .. la câţiva ani. iar vederea a revenit la normal.. • • • " . ... pentru a vă echilibra ochii. . Această istorioară ne arată exact cât de mult se poate schimba vederea.. În cazurile mai grave de miopie. . • '" .. · • •• •• . în timp... .. . aria vizuală este chiar şi mai mică..• . ochelarii sau lentilele de contact vor face toată munca de concentrare. I-a înapoiat prietenului ochela- • rii. Aşa cum am menţionat mai înainte. . . ·".

rata anuală de progresie a fost de numai 0. cu putere la exerciţiile de Antrenare a Ochilor. pe care o preferaţi. ca o rază de energie verde. Primul este pentru energizarea ochilor. consumă cam 30% din energia folosită de creier.47 dioptrii (±O. Imaginaţi-vă că energia curge într-un flux continuu din vârfurile 11i . Zece copii au fost subcorectaţi. Ca urmare. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 110 furile degetelor mâinii opuse şi apoi scuturaţi mâinile cu putere. Dar numai subcorecţia nu este suficientă pentru regresia miopiei.83 dioptrii. Subcorecţia . atingând uşor mijlocul fiecărei palme cu vâr- . la rândullor. la treizeci şi trei de copii care au început şcoala cu omiopie uşoară. ehi. dar nu aduce o îmbunătăţire spectaculoasă. în mod natural ---- şi să se schimbe în mod natural. pe parcursul unei zile.ei . Scopul este să le oferiţi ochilor destul de multă energie pentru ca ei să răspundă. Totuşi. dezvoltată de maestrul Choa Kok Sui. 1965) au comparat viteza de progresie a miopiei. Deci rata de progresie a miopiei aproape că s-a înjumătăţit. Când priviti un obiect. Purtarea lentilor subcorectoare nu îmbunătăţeşte prea mult vederea. iar al doilea pentru a-i antrena să-şi mute mai departe punctul de claritate. adică au primit ochelari cu una sau mai multe dioptrii mai puţin. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Exerciţiul de energizare Ochii functionează ca parte a creierului. Restul de zece copii au primit tot ochelari corectori normali. trebuie să înlăturaţi din ochi energia veche. ea poate duce chiar la regresia totală a miopiei. este lipsa energiei în ochi. pe parcursul unei perioade de trei ani. Mai întâi. Inchideţi ochii şi imaginaţi-vă că o energie blândă. Treisprezece dintre ei au primit ochelari corectori normali şi li s-a spus să-i poarte mereu. împreună cu exerciţiile din această carte pot deveni un instrument pentru Antrenarea Ochilor. curge din centrul palmei printre degetele strânse. de culoarea mărului verde.009 SD). Desigur. Strângeţi cele patru degete ale mâinii drepte saUAstângi. dacă vreţi ca ochii să-şi revină la normal. Pe lângă purtarea lentilelor subcorectoare. El a raportat că pentru aceşti unsprezece copii care au folosit tot timpul ochelari de corecţie normală. Acest exerciţiu are două părţi. chiar la numai câteva dioptrii. Eposibil să încetinească ritmul deteriorării. acest gen de lentile. Gross (1994) a calculat rata de creştere a miopiei pentru copiii care nu au primit tratament medicamentos. şi să introduceţi o sursă nouă de vitalitate. obosită._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _ _ _ _ _ Să ne îmb~ătăţim vederea. 1. Sunt foarte puţine studii care urmăresc efectele subcorecţiei. e simplu de înţeles că ochii au nevoie de omare cantitate de energie. este mult mai simplu atunci când miopia are doar câteva dioptrii. . Tokoro şi Kable (1964. 2. dar li s-a spus să-i poarte doar atunci când era strict necesar. rata anuală de progresie a miopiei (±1 SD) a fost de 0. În combinaţie cu Antrenarea Ochilor. pentru a forma o săgeată imaginară. Chinezii numeau această energie dătătoare de viaţă. Una dintre consecinţele miopiei. Din cele de mai sus putem vedea că subcorecţia este un mijloc eficient de oprire a progresiei miopiei. Activaţi-vă mâinile. Ridicaţi degetele strânse şi direcţionaţi acest flux către centrul de energie aflat între sprâncene (chakra celui de-al treilea ochi). Iar pentru cei cinci copii subcorectaţi. există două tipuri de exerciţii pe care e bine să le faceţi. Acest exercitiu este unul dintre cele care mi-au vindecat mie vederea şi se bazează pe tradiţia de Vindecare Pranică.

Apoi. până în spatele globului ocular. Dacă purtaţi ochelari . S-ar putea să vedeti tot felul de culori frumoase în jur. Proiectaţi energia de culoare verde şi curăţaţi. Continuaţi acest proces . 112 113 . făcute căuş. cu o putere mai mare de două dioptrii. dacă sunteţi dreptaci. imaginaţi-vă că o energie de culoarea levănţicii sau de un violet palid curge din palmă şi se îndreaptă spre punctul de energie dintre ochi. înspre spatele creierului. 5. Aceasta este energia abso~bită de voi. aceasta va porni doar după câteva încercări. pietaţi un strat de albastru în jurul energiei pe care aţi proiectat-o în ochi. Găsiţi punctul de energie din spateJe capului. centrul energetic. Acest lucru vă energizează cortexul vizual. t)& . în mod natural ---- degetelor. timp de treIzeCI de secunde. mergeţi şi sprijiniţi-vă de un copac. Acest lucru trebuie să dureze cât vă ia să respiraţi de 6-8 ori. în punctul dintre sprâncene şi vă umple ochii cu acea energie verde. Pentru beneficii maxime. Retineti că eneroia Uf0& mează gândul". dacă îi scoateţi. Incheiaţi acest exerciţiu ţinându-Ie pe ochi.energizarea şi pătrun­ derea energiei în centrul creierului. puteţi induce energie suplimentară. Fără un nivel energetic corespunzător în ochi. Dacă aveţi dificultăţi în a vă imagina culorile priviţi o mostră din fiecare culoare. Imaginaţi-vă că mâna voastră este un trafalet înmuiat în energie de culoarea cerului albastru. Acum. Lăsaţi mâna în jos. muşchii din jurul ochilor. frecaţi-vă palmele una de alta. . Ea vă va reenergiza întregul sistem vizual. Sau. chiar înainte de a ovizualiza: t . e posibil să fi observat cât de repede vă obosesc ochii. 4. unde se separă în două fluxuri care energizează nervul optic. timp de 6-8 cicluri respiratorii complete. care curăţă. care se extinde cu până la zece cm faţă de vârfurile degetelor. Albastrul o va stabiliza. Ascultaţi-vă intuiţia când vă va spune că este destul ce aţi făcut._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. 6. apoi pătrund în dosul ochilor. Eimportant să curăţaţi ochiul în întregime. Scopul este mai întâi să readuceţi energia din ochi la un nivel adecvat. pata galbenă. 3. acest lucru se schimbă. Veţi simţi cum toată oboseala şi tensiunea sunt înlăturate. Imaginaţi-vă că ochii sunt plini de o lumină strălucitoare. albă. pentru scurt timp. !aceţi această mişcare. aflat la acelaşi nivel cu ochii. ~şa că nu vă îngrijoraţi. Notă: e posibil să vă supraenergizaţi ochii. Cu câteva mişcări. Intoarceţi capul spre stânga. pur şi simplu. pentru a înlătura stresul şi energia veche din ochi. Scopul principal este să induceţi suficientă energie în ochi. Î~ cele din~urmă. Apoi imaginaţi-vă că purtaţi o mănuşă de energie verde sau violetă. La ~cep~t s-ar putea să nu vedeţi culorile. nu veţi ajunge prea departe. . Folosiţi degetele energetice. Exact ca în cazul unei maşini a cărei baterie s-a terminat. energizând retina. cristalinele. amintiţi-vă că scopul este să directionati eneroia. localizat în sp~tele capului. pentru ca ochii să răspundă la exerciţiile de Antrenare a Ochilor. până când deVI~ cal~e. Proiectaţi energie albă în spatele capului şi imaginaţi-vă că această energie curge din vârfurile degetelor. corneea şi pleoapele. In orice caz. 7. care se vor simţi proaspeţi şi curaţi. astfel încât aceştia să se simtă confortabil întreaga zi. 8. Dupa o vreme. faceţi acest exerciţiu la fiecare două ore. Culorile din jurul vostru vor apărea mai strălucitoare. Copacul vă va echilibra automat nivelul energetic. " Acest exerciţiu este foarte eficient şi vă va reface rapid energia ochilor. Vă veţi simţi ca şi cum capul v-a fost umplut cu fOIţa! Remediul este înlăturarea excesului de energie.

Până aici. aceasta este cheia recâştigării vederii. o bucată de hârtie în formă de semn de carte sau o carte de vizită şi o riglă. pentru testarea miopiei. Ar trebui să fie la mai puţin de cincisprezece cm de ochi. Pentru asta. De fapt. marcaţi acest punct pe sfoară .. 1. un marker cu cerneală colorată.şi e chiar mai greu de înţeles ce se poate face în privinţa lui. până la punctul unde textul nu mai e clar. a reuşit să scadă trei dioptrii. pe măsură ce vă îndreptaţi privirea spre exterior şi inspiraţi. Veţi observa rezultatele. aşa că trimiterea acestui mesaj este de o importanţă vitală. Este important să subliniem cuvântul clar. Asta se face punând un cap al sforii pe umărul obrazului. doamna în cauză a făcut acest exerciţiu. Acest exerciţiu cu sfoara este extraordinar de eficient pentru capacitatea de concentrare . Expiraţi. Opriţi-vă în punctul unde textul nu mai este vizibil. Veţi afla asta. pentru a-şi determina valoarea dioptrlilor. Începeţi să vă folosiţi şi respiraţia.. Apropiaţi încet semnul de carte. încet. chiar sub ochiul pe care îl testaţi. Aajuns de la -6 dioptrii în dimineaţa de vineri. pe măsură ce progresaţi. îndepărtând încet semnul de carte. făcând acest 115 114 . Apoi. Tot ce vă trebuie este o bucată de sfoară de vreun metru şi jumătate în lungime. 3. 7 sau chiar 8 dioptrii prin acest exerciţiu. Majoritatea oamenilor au dificultăţi în a înţelege sensul citirii dioptriilor.termenul medical este acomodare._ . Acum av:eţi o măsură a stării actuale avederii ochiului respectiv.. şi apoi cu cinci cm în spatele acestuia. 4. ţinându-Ilângă sfoară şi începeţi de la celălalt capăt al sforii. cu litere mari şi culori strălucitoare. Acest exerciţiu nu trebuie să dureze decât cinci minute o dată. 2.punctul apropiat al vederii absolut clare. Aspectul energetic al vederii nu este înţeles în totalitate . în doar trei zile. la -3 dioptrii în dimineaţa de duminică. pe măsură ce vă aduceţi privirea înapoi. Legaţi celălalt capăt de un scaun sau de ceva aflat la îndemână. Ar trebui făcut la fiecare duuă ore. Folosind unul din markere. vrem să aflăm punctul de pe sfoară unde vederea la distanţă nu mai este absolut clară. Acum ajungem la partea de antrenament real.-_ _ Lea Angart _ _ Să ne îmbunătălim vederea. În majoritatea cazurilor. Exerciţiul cu sfoara. punctul de apropiere este foarte uşor de identificat. Veţi observa că ochii încep să-şi îmbunătăţească abilitatea de concentrare asupra markerului. Exercitiul cu sfoara . exerciţiul se referă doar la oferirea unui punct de reper) pentru a vedea cum progresaţi. la fiecare jumătate de oră. până când ochii s-au energizat corespunzător. pe sfoară. Exerciţiul oferă un rezultat precis şi măsurabil. Marcaţi punctul de depărtare al vederii. Una dintre participantele la un seminar de la Manilla. în modnatural ---- Exerciţiul acesta este cheia programului pentru miopie. în Insulele Filipine. Folosiţi o bucată de hârtie în formă de semn de carte sau carte de vizită pe care e scris un text. oferit de exerciţiu. pe măsură ce se îndepărtează din ce în ce mai mult. dar încercaţi să-I faceţi de zece ori pe zi. pe care l-aţi mai întâlnit o dată în această carte. Rezultatele au fost măsurate obiectiv. este gândit pentru a vă oferi o metodă de măsurare a parametrilor vederii. Am avut participanţi care au scăzut 5. Mai întâi trebuie să măsurăm distanţa de vedere a fiecărui ochi. pacienţii făcându-şi controale optometrice regulate. Faceţi acest lucru. Vrem ca mintea să înţeleagă faptul că ne dorim o vedere clară.. De fapt. astfel încât ochii voştri să înceapă să se concentreze din ce în ce mai departe. Folosiţi unul din ochi şi urmăriţi cum markerul se mişcă cu cinci cm în faţa punctului de depărtare.

folosiţi exerciţiul cu sfoara şi lucraţi cu ochiul mai slab.LeoAngart exerciţiu. în cazurile de miopie. dacă. în cazul unui ochi ambliopic. 2. vino" Presupunând că miopia este un fenomen funcţional.. acolo unde. atunci aveţi vedere ansiometropică. creierul va ignora. apare elongaţia. Această dinamică permite mişcarea fluidă a ochilor. astfel. foarte încet. pentru că afecţiunea se dezvoltă foarte încet. Privind modul în care lucrează muşchii oculari. Dacă aveţi un grad mai înaintat de miopie. s-ar putea să dezvoltaţi ambliopie la ochiul mai slab. acest proces se petrece oarecum natural şi fără efort. dacă aveţi 5dioptrii. Peter Greene. Cu alte cuvinte. Ar trebui să fie identice. cauzând stres. începeţi să le mişcaţi şi. care să fie la fel de eficient cum este Roata Tibetană. În momentul în care abilitatea de a vedea vi s-a îmbunătăţit suficient ca să vedeţi semnul de carte cu cinci cm mai departe. pe măsură ce urmăriţi zborul unei păsări dintr-un copac într-altul. Urmăriţi sfoara înainte şi după punctul de distanţă cu cinci cm._ . informaţiile primite de acel ochi. Adesea. De obicei. vă chinuiţi să vedeţi. cu toţii.. În mod normal. Exerciţiul Când aveţi un umăr sau gâtuI înţepenit.. Exerciţiul "du-te. 116 sunt făcute pe linia mediană. Întrebarea este: "Cum să relaxaţi cei doi muşchi oblici ai ochiului?" Muşchii ochiului lucrează în perechi şi sunt implicaţi. privind spre vârful nasului. Cercetarea efectuată de dr.. 1. nu vă faceţi probleme. Acesta este unul dintre principiile fundamentale abordate de această carte. Dacă nu o faceţi. sau citiţi pagina aceasta. dacă sunteţi miop. Apoi. la un moment dat. am remarcat că muşchii oblici sunt cei mai folosiţi atunci când vă întoarceţi ochii spre interior. începeţi să mişcaţi stiloul pe direcţie orizontală în faţa voastră.. Dacă aşa stau lucrurile. care foloseşte principiile ingineriei mecanice în studiul miopiei. pentru un motiv sau altul. din apropierea corpului. ei vor exercita în mod automat o presiune în exces asupra globului ocular. pe măsură ce îl îndepărtaţi cu o lungime de braţ. Exerciţiul cu sfoara este un instrument minunat de restaurare a vederii. punctul de distanţă va fi cam la douăze­ ci cm de capătul sforii. am căutat ani de zile un exerciţiu pentru miopie. 117 Mişcările acestui exerciţiu . vino" este gândit astfel încât să întindă muşchii oblici şi este foarte benefic persoanelor care suferă de miopie. până când ambii ochi sunt la fel. sau folosiţi-vă unul dintre degete şi începeţi să-I mişcaţi încet de jos. în sus. De acest lucru trebuie să vă ocupaţi mai întâi. Comparaţi punctele de depărtare.. în orice mişcare.adică faptul că muşchii ciliari din jurul cristalinului sunt într-o permanentă stare de tensiune. vă veţi fi recâştigat o dioptrie. Ţineţi-vă capul nemişcat şi mişcaţi doar ochii. acumulaţi prea multă tensiune într-unul dintre muşchii oculari. Privind creionul. Ce trebuie făcut "du-te. în combinaţie cu ceea ce oftalmologii numesc "acomodare excesivă" . Este o relaţie fluidă care există între tragere şi menţinere. Luaţi un creion. Problema principală a miopiei este că muşchii obUci sunt prea tensionaţi. Continuaţi să vă uitaţi la stilou. Dacă evreo diferenţă. muşchiul se întinde şi eliberează tensiunea acumulat~. în cazul astigmatismului. spre vârful nasului. Pentru a corecta dezechilibrul dintre cei doi ochi. De exemplu. dacă punctul de apropiere este mai departe de cincisprezece cm. chiar în faţa voastră.. continuaţi mişcarea până când acesta chiar atinge vârful nasului şi ochii vi se întorc spre el. pur şi simplu. vă puteţi îmbunătăţi vederea într-un _ _~ Să ne îmbunătăţim vederea~ în mod natural ---- mod impresionant. Asta înseamnă că. Totuşi. Punctul de apropiere ar trebui să fie la cincisprezece cm sau mai puţin de capătul sforii. atunci înseamnă că aveţi "ochi bătrâni" sau prezbitism. Pe de altă parte. Verificaţi ambii ochi şi comparaţi punctele de apropiere şi punctele de depărtare ale amândurora. arată că tensiunea înmagazinată de muşchii oblici creează un nivel şi mai mare de stres pe spatele ochiului. Totuşi. asta nu e o problemă. atunci punctul de apropiere s-ar putea să fie foarte aproape de capătul sforii. întoarcerea ochilor este făcută de perechi de muşchi. adică unul dintre ochi are vedere mai bună decât celălalt. oamenii nu îşi dau seama de asta.

fără ochelari? el vârful nasului. Prezbitismul. Ceea ce contează este să trimiteţi semnale către creier. Continuaţi să faceţi aceste mişcări foarte încet. După aceea. veţi simţi probabil că muşchii din spatele ochilor au fost bine lucraţi. 4. Puteţi face acest exerciţiu în multe locuri. întoarceţi-vă la creion şi începeţi să-I apropiaţi de vârful nasului. S-ar putea să aveţi nevoie să ţi­ neţi textul din ce în ce mai departe. că vreţi să vedeţi mai departe. Apoi veţi observa că vă e greu să citiţi litere mici._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ Acum priviţi spaţiul de după creion. Declinul vederii este atât de liniar. Priviţi în jur şi observaţi ce vedeţi. opriţi-vă din exersat. 119 118 . la distanţă.~#!.. Cu cât gradul de miopie este mai mare. până când acesta va atinge fizic vârful nasului. Exerciţiul "du-te vino" este bun pentru orice tip de miopie şi poate fi combinat şi cu alte exerciţii la fel de bune. După ce l-aţi făcut. Nu contează dacă imaginea e clară sau nu. Faceţi-le de cinci ori. afectează o multime de oameni. Din păcate. opriţi-vă o vreme şi apoi reluaţi exerciţiul. uşor şi cu continuitate.doar li s-a spus că ar trebui să poarte ochelari cu lentile bifocale. Cititi din nou . nevoia de ochelari de citit. acest lucru nu reflectă realitatea. Din fericire. 3. până când braţele nu vă vor mai fi de ajuns pentru a-l vedea. Primul semn pe 'care îl veţi observa este dificultatea de a citi la lumină slabă. optometriştii hotărăsc că aveţi nevoie de ochelari de citit. Ştiu multe cazuri în care pacienţii nici măcar nu au fost testaţi . După toate aşteptările veţi pierde cam jumătate din puterea originală de acomodare. La zece ani aveţi o capacitate de focalizare de circa 20 dioptrii. progres în domeniu a fost foarte mic. Drept urmare. iar pe la patruzeci veţi fi pierdut cam două treimi. până la treizeci de ani. şi în ziua de azi specialiştii vă oferă cam aceleaşi explicaţii. este mai important. aduceţi-l înapoi şi atingeţi-vă cu . fără să atrage ţi prea multă atenţia asupra voastră. La vârsta de şaizeci de ani se presupune că puterea de focalizare este practic inexistentă. Apoi începeţi să-I mişcaţi în sus urmărindu-1 cu privirea. încât s-au făcut tabele corelând vederea în funcţie de vârsta unei persoane. Fiţi atenţi să nu suprasolicitaţi muşchii oblici. Specialiştii în oftalmologie consideră prezbitismul ca fiind prezent la toţi oamenii în vârstă de peste cincizeci de ani. Observaţi ce se întâmplă cu musculatura ochilor. Influentul om de ştiinţă german Helmholtz (1866) sugera că prezbitismul era cauzat de o întărire a cristalinului. care încearcă să explice prezbitismul. cu atât acest exerciţiu . Dacă încep să vă doară. Asta este mişcarea de "du-te". Pe parcursul ultimilor o sută treizeci şi cinci de ani. Dacă simţiţi că vă doare ceva. atunci când trec de patruzeci de ani. Oacomodare sau capacitate de focalizare mai mică de 5 dioptrii se consideră a fi deja prezbitism. iar oftalmologul olandez Donders (1864) atribuia prezbitismul unei slăbiri a fibrelor muş­ chilor cHiari care susţin cristalinul. Există două teorii principale. Continuaţi să-I priviţi. atunci când treceţi de vârsta de patruzeci de ani. .

citească fără ochelari era de cincisprezece minute. am cunoscut un băiat irlandez de paisprezece ani. de fapt. Foarte folositoare sunt nişte exerciţii de tip Tai ehi pentru ochi. ni s-a alăturat şi ea ..Fiindu-mi prieten. să vină cu profesorul. insultător chiar. La patruzeci şi cinci de ani.! (mai mult de jumătate din Viaţă). Bates scrie despre un incident care a avut loc prin 1912.un medic care era o autoritate în psihanaliză . după numai zece minute. _ _ Să ne îmbunătăţim vederea.şi. Cercetătorii Saladin şiStark (1975) au publicat o lucrare în care au investigat forţa muşchilor ciliari. Cu câteva luni înainte. muşchii noştri devin din ce în ce mai puţin flexibili. Unul dintre cei pe care i-am contactat . Tehnica citirii progresive de litere din ce în ce mai mici este foarte eficientă. Irlanda. numărul acestora a crescut.Am consultat specialişti în hipnoză.a fost destul de drăguţ ca să-mi asculte problema. la lecţia de vedere pe care o ţineam în ziua următoare. l-am pus să citească progresiv texte scrise din ce în ce mai mărunt. În ziua următoare. este cea a unei bune prietene. care purta ochelari. Propria mea experienţă privind prezbitismul mă face să cred că acesta este foarte uşor de corectat. În timpul unui seminar de seară. pe care l-am ţinut în Cork. În anul următor. pe măsură ce îmbătrâ­ nim. au fost: «Pretinzi că poţi vindeca oamenii fără ochelari. Ceea ce trebuie să faceţi este să vă mişcaţi privirea de la detalii foarte mici . nu s-a dus să şi-i cumpere. la seminar. ". cu promisiunea că îl voi învăţa să citească fără ochelari. Ele m-au stimulat să fac ceva. Dacă voia. sugerând astfel că el avea mai multă forţă şi putea fi contractat chiar şi mai mult. profesorul a împărtăşit unui grup de oftalmologi că exerciţiul pentru prezbitism pe care îl învăţase la seminar a avut ca rezultat scăderea cu până la 50% a vânzării de ochelari de citit. sarcastic. efort. putea doborî recordul şi urma să menţionez cazul său la seminarele mele din întreaga lume. pe un prieten al unui profesor de oftalmologie. a scris o poveste interesantă. Tamm şi colaboratorii (1992) au postulat că forţa muşchilor ciliari nu ar trebui să atingă valoarea zero. Areuşit în doar zece minute. prietenul său a reuşit să citească litere foarte mici. prin concentrare. Bates a trebuit să piardă ceva timp. despre felul în care a descoperit leacul pentru prezbitism. dar cand fa· ceam un efort ca să văd la distanţă. Spre uimirea profesorului.. un timp foarte îndelungat. Printre cele mai neplăcute lucruri pe care le-a rostit pe un ton dur. nu mai suntem la fel de agili ca la cincisprezece.. eu nu ştiam în acel moment că are nevoie de ochelari. pe care am vizitat-o într-o vară în Illinois. Am încercat toate modalităţile. dar întrucât urma să ţin acolo un curs de Antrenarea Ochilor. îşi permitea lucruri pe care alţii nu mi le-ar fi spus. Iată un alt exemplu despre cât de simplu se poate corecta prezbitismul. Una dintre multele poveşti de succes. să devin capabil să citesc. căutându-şi ochelarii de citit. pe durata anului în care doctorul le împărtăşise pacienţilor exerciţiile de Antrenarea Ochilor._ _ _ _ _ _ _ _ _ Lea Angart Totuşi. Intr-un articol publicat în "Better Eyesight". muncă grea. i s-a spus că are nevoie de ochelari de citit. . bunicul Antrenării Ochilor. până în ziua de azi.la litere mari şi să priviţi lucruri şi la distanţă medie şi la distanţă mare.. Ceea ce cred despre prezbitism este că. Bates M. de ce nu te vindeci şi pe tine?» Nu voi uita niciodată acele cuvinte. S-a întâmplat să lucrez cu câţiva dintre prietenii ei. cu privire la eliminarea nevoii de ochelari de citit. în glumă. neurologi de tot soiul şi mulţi alţii.. Obiceiul acesta vă va menţine ochii flexibili şi astfel veţi putea citi confortabil. William H.ziarul de aproape. citeşte perfect fără ochelari. dezagreabil. A Calea lui Bates către descoperirea leacului pentru prezbitism Dr. muşchiul acesta continuă să se contracte şi după acomodare.D. strădanie. ~ El mi-a examinat ochii şi mi-a spus că erau normali. Un fapt interesant însă a fost că. în februarie 1922. făcând exerciţiile de citire aunui scris din ce în ce mai mic.ca de exemplu litere mărunte . care purtase 120 lentile pozitive timp de mai bine de opt ar. Ei au descoperit că. mi-a spus că ochii mi se concentrau A 121 . În cât mai puţine cuvinte posibil. L-am invitat. De fapt. până la vârsta de o sută douăzeci de ani. i-am explicat metoda simplă prin care diagnosticam miopia cu ajutorul retinoscopului. în mod natural _ nu to~tă lumea a căzut de acord în această privinţă. I-am spus că recordul mondial penti li a învăţa să. când un prieten i-a cerut să-i citească o scrisoare.

dintr-o dată. nu vârstei. când nu încercam sau când mă gândeam Ia altceva? Aici era problema. cu atât mai pUţin reuşeam şi eram amândoi nedumeriţi." Prezbitismul se datorează stresului. Când am încercat să citesc. în timp ce priveam ziarul. Petele erau izbitor de negre. când memoria sau imaginaţia sunt perfecte. Apoi am privit un ziar şi mi-am amintit negrul perfect al peşterilor mele imaginare. "închide ochii şi aminteşte-ţi-Ie". priveam o pictură de pe perete. atunci când mă străduiam atât de mult? De ce îmi aminteam de ele. Mai jos aveţi o scală aproximativă a punctului mediu de vedere clară. in mod natural _ pe distant1 de citire._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea. Apoi. deci era vorba despre miopie. cu cât încercam mai mult să citesc. fără nici un efort. doar atunci când nu făceam nici o sfOIţare. se afla o revistă cu o reclamă ilustrată. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Punctul de apropiere în derivă Pe măsură ce îmbătrâniţi. Şi. 40 30 20 10 40cm 35cm 20cm 14cm 10cm 7cm 123 . După programul meu de la birou. în raport cu vârsta. Nu puteam citi nimic.. mi-am amintit peşte­ rile şi asta m-a ajutat să citesc.şi nu altfel. el îmi spunea cum mă descurcam.sau ce anume? Am încercat să-mi amintesc din nou peşterile negre. Am continuat să vorbim. Am discutat problema. şi când am privit un text. nu reuşesc să mi le amintesc. am eşuat din nou. Când am încercat să-mi 122 amintesc peşterile negre. mi-a spus că ochii mi se concentrau astfel încât. în timp ce făceam eforturi pentru a-mi concentra privirea asupra punctelor apropiate. mi-am imaginat că erau peşteri întunecate şi că în ele se mişcau oameni. în cele din urmă. am putut să-I citesc. reuşind astfel să citesc perfect. mi-a spus el. capacitatea de a citi şi de a vedea de aproape revine. În consecinţă. în cele din urmă. Prietenul meu mi-a spus că ochii mei se focalizaseră acum asupra punctului de apropiere. ochii mi s-au focalizat din nou pe~ distanţă. şi i-am răspuns: "Nu.sau. Eram amândoi foarte interesaţi şi. Cu cât încercam mai mult. Nas în nas cu adevărul Omul care m-a ajutat. în plus. musculatura oculară devine mai putin flexibilă şi punctul vederii clare de aproape tinde să o ia în derivă. pe masă.afost un preot episcopal din Brooklyn. mergeam la el acasă. când priveam scrisul mărunt aflat la distanţă şi încercam să-I citesc. care avea pete negre în diverse zone. în vreme ce efortul de aprivi aproape provoca prezbitism. Descoperisem adevărul: o memorie perfectă se obţine fără efort . omul care a făcut orice ca să mă încurajeze .. Şi când am deschis ochii am reuşit să citesc . In faţa mea. mai degrabă. Fusese un efort . dacă stresul şi tensiunea sunt înlăturate. Medicul a fost foarte convins de următoarele fapte: efortul de a privi la distanţă provoca miopie. Cu ajutorul retinoscopului. să reuşesc . Am discutat problema şi am vorbit despre mai multe lucruri şi. Într-o seară. dar memoria mea a cedat. mi-a trecut prin minte că puteam să-mi amintesc peşterile. la fel este şi vederea. Prietenul m-a întrebat: "Îţi aminteşti peşte­ rile?". pentru a afla ce provocase rezultatul. nici un efort. care avea pete de un negru intens. încă nu făcusem niciun progres. Observându-Ie. De ce nu reuşeam să-mi amintesc peşterile negre. Prietenul meu mi-a spus că ochii mi se concentraseră pe punctul de apropiere. După câteva săptămâni sau luni. cu atât mai departe îmi împingeam punctul de focalizare." "Ei bine".pentru câteva momente. Mi-am imaginat că acestea erau deschiderile de peşteri cu oameni care se mişcau în ele. Vârsta Distanţa 50 Distanta normală de citire .

De asemenea. Dacă lucraţi într-un mediu unde nu aveţi decât lumină fl. . Nu este nimic mai bun decât aceasta . aşa că tindem să nu ne mai folosim vederea pentru lumina slabă. pentru ca aceştia să se poată întinde şi contracta la capacitatea maximă. cer mereu ca încăperile pentru seminare să fie luminate cu lumina naturală a zilei.arie în care lumina solară este cea mai puternică. În general. în ziua următoare. În consecinţă. cea mai frecventă. aţi pierdut o parte din acea flexibilitate şi muşchii nu mai au aceeaşi supleţe..şi nu costă nimic. Prin urmare. vă sugerez să adăugaţi o lampă de masă cu bec incandescent sau cu halogen.. după doar câteva ore într-un asemenea mediu. un spectru luminos distorsionat. are o deficienţă a culorilor roşu şi albastru-violet ... cea mai proastă sursă de lumină pe care o puteţi folosi pentru lucru sau citit sunt tuburile fluorescente.. . faţă de lumina străluci124 toare şi im?ginile colorate (celulele cu conuri). Asta se întâmplă mai ales în zonele unde furnizarea energiei electrice fluctuează. • Antrenaţi-vă ochii să funcţioneze într-o varietate de surse de lumină. Astfel veţi putea citi etichetele din supermarket. în orice condiţii de lumină. chiar şi când veţi fi obosiţi. . cum am fi făcut-o dacă nu am mai fi avut lumină electrică. În prezent avem acces la iluminare adecvată douăzeci şi patru de ore pe zi. Astfel vă veţi recâştiga capacitatea de a vedea bine. Dintr-un punct de vedere al Antrenării Ochilor. Energie radiantă relativă iO'~··~·· ~. M'l că.. . pentru detectarea formei obiectelor. Pentru a vă recăpăta capacitatea comodă de citit. Asta se face cu ajutorul unui exerciţiu simplu.-. Ochii folosesc un set diferit de celule fotosensibile pentru detectarea luminii slabe (celulele cu bastonaşe). forţând astrel ochiul. lumina fluorescentă aruncă foarte puţine umbre.uorescentă. puteaţi dansa întreaga noapte şi. Veţi simţi foarte repede diferenţa. De exemplu... . Adesea a trebuit să susţin seminare în încăperi în care era doar lumină fluorescentă. Acest~a sunt importante pentru ochi. • Al patrulea principiu implică abilitatea ochilor de a se concentra pe un text. prezbitismul este considerat a fi rezultatul pierderii totale a flexibilităţii tonusului muscular.. tuburile fluorescente conţin doar jumă­ tate dintre culori. Lumina acesteia se va amesteca cu culorile emise de tuburile fluorescente şi va produce un mediu mai bun pentru ochi. . sau să citiţi cartea de telefon la lumina lunii. în comparaţie cu lumina zilei şi tind să fluctueze. pentru a vă recâştiga capacitatea de a citi. de obicei.. Oamenii încep să dezvolte tensiuni oculare. trebuie să faceţi nişte exerciţii simple. Vorbind despre lumină.. ...~. pentru ca aceştia să-şi poată reveni la aria normală de acomodare pentru citire. Lumină fluorescentă de zi 1t . . scrisul mărunt. până când veţi putea citi scrisul mărunt. lumina fluorescentă rece albă. puteaţi să mergeţi la muncă sau la şcoală. Acestea sunt create pentru a vă relaxa ochii şi pentru a-i permite musculaturii acestora să se întindă în mod treptat şi astfel. • Relaxaţi muşchii oculari. trebuie să întindeţi şi să detensionaţi muşchii ochilor. Lungimea de undă in nm 125 . dacă veţi avea vreodată nevoie. pentru antrenarea abilităţiide a citi în diferite condiţii de ilumin<ire. recomand exersarea cu tot felul de tipuri de lumină._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _____ Să ne îmbunătăţim vederea.. capacitatea de a citi să crească. fără prea mari probleme. In plus.. ce implică citirea progresivă de texte scrise din ce în ce mai mic. noaptea. la lumina unei singure lumânări. in mod natural _ Principiile Antrenării Ochilor pentru prezbitism • Aduceţi punctul de focalizare clară la circa cincisprezece cm în faţa ochilor.. .. . Până la vârsta de patruzeci şi cinci de ani. Când aveaţi optsprezece ani. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu ochii. e bine să exersaţi până când veţi putea citi uşor... Lumina fluorescentă produce.

timp de câteva minute după ce i-aţi acoperit cu palmele. atunci ar trebui să puteţi rânduri. de o pagină albă. un ochi se va concentra pe hârtie. aduceţi textul mărunt atât de aproape de ochi încât să nu poată fi citit. într-o lumină normală de zi.! J<dU'"li prin li>IoeopieJo pinl la ro".şi se relaxează. Inchi~~ţ~ şi deschideţi alternativ ochii. reflexia a fost redusă la o sută treizeci de footcandle. pentru câteva secunde. la circa cincisprezece-douăzeci cm în faţa ochilor. 1 iDceraţicu d1Iente: tipuri de iluminat. ° •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• prezbitism? de citit de 20/20. a măsurat doar o candelă şi jumătate. CII doar ofraC\lune sub oplim. acuitatea vizuală pentru citire va scădea cu un rând sau două. înlăturaţi-vă ochelarii de citit şi odihniţi-vă ochii. la aceeaşi distanţă. oamenii au ceea ce se numeşte monoviziune. În mod normal. asupra unei pagini tipărite.irt şlluaulde aproape. În interior. pentru activităţi desfăşurate de aproape. Lumina fluorescentă a înregistrat cam un sfert de candelă.! de D«OSiUrea de . aceeaşi citire ca aceea de afară. contrar opiniei generale aduce mari beneficii vederii. Apoi întoarceţi pagina cu susul în jos şi începeţi să scanaţi spaţiile albe dintre rânduri şi să vă imaginaţi că fundalul este de un alb strălucitor.ritate. 127 . mic. S-a efectuat un studiu. într-o zi însorită. sau care se aprop5e dl: aşa-numita \irStă prezbltismutu~ ar trebuI si urmeze ~empluJunuJ ~mn remarcabil. făcându-vă să obosiţi repede.. vă daţi seama că nu puteţi citi atâ~ de ~proape. reţi ripa titiolDU DUJnI.. fără relaxarea sistemului vizual. Totuş~ s-ar putea să aveţi difiaJltăţi în situaţiile in care lumina este slab~ 20/25 20/20 Ab Cd EfG h 1J K) 35792468 Vederea vi esle destul de buni. pentru a compara efectele vizuale ale diferitelor tipuri de lumină. iar în umbra de afară. Un bec de 60 watt. ..'. reflectate de aceeaşi pagină. Ca urmaJ71. la amiază. Lumina solară reflectată. în timp ce pnvIţI un ase~enea scris şi observaţi ce se întâmplă. Bates a susţinut că este imposibil să se citească un text cu litere foarte mici. :Satura nea si ~ '"edm nawraJl cl1ri. Nu e de mirare deci. la lumina unui bec reflector de 150 watt s-a înregistrat o sută treizeci de footcandle. des oamenii.: Sau luop UD ton tipirtt. in vârst1. când îşi folosesc un ochi pentru citit şi pe celălalt pentru vederea la distanţă. în vreme ce celălalt se va concentra la câtiva centimetri în fata . pe are sf. Lumina indirectă a unui bec de 300 watt. Inainte de a citi textul de mai jos. pini clnd puteţi si-l dtiţi la o distlllti de dndsprezece on sau lDJ1 . În interior. Desigur. re. folosim diagrame de convergenţă. tatea vizuală normală. Cititul caracterelor mici Dr. care vă pregătesc ochii să unifice imaginile primite de ambii ochi. Pentru a corecta convergenţa în citirea la distanţă. sau în spatele hârtiei. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Citirea caracterelor mici Ac~st exerciţiu ar trebui să fie făcu t cu pagina luminată de lumina zilei. punctul de apropiere. citirea unui asemenea scris. Adesea. tipărită aînregistrat nu mai puţin de o mie trei sute de footcandle (o footcandle este lumina unei candele la distanţa de aprox. într-o imagine tridimensională. . 33 de cm). folosind distanLumină bună pentru citit Dacă aveţi o vedere citi următoarele ţa uzuală: 20/50 AbCdEfGhlj K13 5 7 9 2468 20/40 AbCdEfGhIjK 13 57 92 468 20/30 Ab CdBfG hl j K I 3579246 8 Vederea de citire s-ar puteasăvă fie bună în roajoril:\tea situaţiilor. a înregistrat doar două candele. Copiii pot vedea acest text la circa zece cm în faţa ochilor. Remarcaţi că tipul de lumină are o mare influenţă asupra capacităţii de a citi. Numerele din stânga sunt indicatorii Snellen. în mod natural ---- o altă problemă este convergenţa (abilitatea de a vă concentra amândoi ochii în acelaşi punct). . Aveţi 03. seara. asemenea luminii solare reflectate de apă sau zăpadă. În anumite cazuri. aducind tatul din ce in ce mai :aproape de ochi... Asta este acui· . li faoetl a«lajl luau.porfettI.menll • ciror \-edere mcepe si cedeze 12. AbCdErGhljKl3S792468 FeIidllrf. aşa că ochii nici măcar nu încearcă să vadă . ar trebui să puteţi vedea rândul de 20/20 cu cla. că lumina fluorescentă este atât de obositoare._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ -- Să ne îmbunătăţim vederea. dar şi de tolle celelalte probleme care acum lfi!aeazi atit de. ochelari ~tn1 ctt. din tavan. Luati mostti de scris bute mlrunt şi citiţi-ode citeva ori pe zilna:peţi Ialumlna tiJel. pe care kmcunoscut. William H.lV<lio~deIJllO'pe. Pur şi simplu.

dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară. Veţi observa mai întâi că toate cuvintele tind să apară mai clare şi că propoziţiile . aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi. Nu enevoie să citiţi fiecare paragraf . până când puteţi să-I citiţi Ia o distanţă de dndsprezece cm sau mai puţin. aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi. în vârstă. in mod natural ---- adânc. pe care să-I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. Sau luaţi un text tipărit. şi faceţi acelaşi lucru. şi faceţi acelaşi lucru. pe care să·I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi. Sau luaţi un text tipărit. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbitismului. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. până când puteţi să-I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. pe care l-am cunoscut Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi dtiţi-o de câteva ori pe zi. Începeţi la lumina zilei.~ ~ .LeD Angart_ _. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară. Sau luaţi un text tipărit. pe care să-I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. pe care l-am cunoscut.. apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat. Începeţi la lumina zilei. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. Începeţi la lumina zilei. înainte de a se relaxa destul pentru a le permite ochilor să se adapteze. în final. până când puteţi să-I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. în vârstă. Sau luaţi un text tipărit.se clarifică. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbitismului. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. şi faceţi acelaşi lucru. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de apurta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. pe care l-am cunoscut Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. dar alţii au nevoie să exerseze de câteva ori. apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere.iar._ _ _ _ _. până când puteţi să-I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. Acum întoarceţi cartea cum· trebuie şi observaţi câte cuvinte sau paragrafe puteţi citi.- _ _ _ _ _ Să ne îmbW1ătăţim vederea. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil.. Pentru unii oameni. în vârstă. şi faceţi acelaşi lucru. până când veţi putea citi ultimul paragraf. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea 129 Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. întregul paragraf . apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat.. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară. aducând textul din ce în ce mai aproape de ochi.Continuaţi să scanaţi spaţiile albe ca şi când aţi citi.. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii. Sau luaţi un text tipărit.este acelaşi text scris cu diferite dimensiuni de litere. acest proces este foarte rapid. Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbitismului. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbitismului. Începeţi la lumina zilei. în vârstă. apoi încercaţi cu diferite 128 . Mergeţi până la sfârşitul paginii. pe care l-am cunoscut. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară. până când puteţi să·I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. nu? Cum m-aş simţi. în vârstă. şi faceţi acelaşi lucru. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbitlsmului. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii. pe care să-I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. Asta înseamnă să citiţi la orice distanţă mai scurtă decât lungimea braţului. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii.. dacă aş putea citi un scris atât de mărunt? Respiraţi uşor şi tipuri de iluminat.. pe care să-I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. Continuaţi acest exerciţiu timp de cinci minute. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. Începeţi la lumina zilei. apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat. Este vorba doar despre a explora posibilitatea de a dezvolta o mai mare flexibilitate şi de a descoperi cum v-aţi simţi. pe care l-am cunoscut. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. E o întrebare care vă intrigă.

la doar o lumânare. până când veţi putea citi texte cu litere mici. Pe la jumătatea traseului s-ar putea 131 130 . El mai dezvoltă şi capacitatea de a citi cu uşurinţă. pe care să-I reducep prin fotocopiere până la foarte mic.r de câteva ori in fiecare lunii. Asta e ca şi cum aţi citi cartea de telefon la lumina lunii. închideţi ochiul stâng. pe care să-I puteţi citi comod. pe care să-I reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. e ne\'Oie si cttI~ un text scris ca acesta. în vârstă. care sunt mai sensibile la lumină. condiţii de lumini scăltIti. sau care se apropie de aşa-numita prezbitismului. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. în lumina strălucitoare a zilei. Qlm a mers? Acum faceţi asta cam o dati pe săptlmină şi vederea voa. şi să ascută puterea de focalizare. sau care se apropie de prezbitismului. până când ochii pot citi la acelaşi nivel. de câteva ori. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. Luaţi O mostră de scris foarte mârunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. celulele cu conuri sunt active şi vă oferă o vedere extrem de clară. până când puteţi să-I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. şi un altul. Natura vrea să avep vedere naturală dară. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. înseamnă că există diferenţe între ochi. 1. Puteţi să beţi Ull pahar de vin ca recompensil. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii. există diferenţe.lncepeţi la lumina zllei. mergând în jos pe pagină. Mutaţi cartea până la punctul unde ochiul care citeşte mai departe poate citi textul cu claritate. Intraţi în cameră şi observaţi cum vi se schimbă capacitatea de a citi.lvl'fl:tJplslnIQlIUtelvizwJ'delprop~l'toptiDl. privindu-Ie ca şi cum aţi face-o din spatele capului. scanaţi spaţiile albe dintre rânduri. felicit1rl! Dacă puteţi citi acest text conilrtabil. Apoi. Sau luap un tex~ tipărit. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenii. Continuaţi să găsiţi diferite nivele de lumină. Vep scăpa astfel nu numal de necesitatea de apurta ochelari pentru dUre şi lucrul de aproape. Luaţi un ten care vi intereseazi şi micşoraţi·1 pânila un scris de asemenea dimensiuni Apoi dtl~lla lumini obişnuită şi apoi doar la o lumânare. înseamni că aveţi o . Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi citiţi-o de câteva ori pe zi. Pentru a vi plstn vederea de aproape. şi facep acelaşi lucru. În lumină scăzută veti avea nevoie să folositi mai mult celulele cu basto. Pentru echilibrarea distanţei de citire dintre cei doi ochi. 2. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _ Să ne îmbunătă. Când puteţi citi confortabil paragraful de mai sus. in vârstă. pe care l·am cunoscut. în restaurante slab luminate. atât la lumina ziJei cât şi la lumini artifldali.'edere de aproape de 20/20.fim vederea. 4. întoarceţi pagina cu susul în jos. . mica.ii OICI pulq1 dtl 1I:t51le:rt la Iumim 1iIe1. şi faceţi acelaşi lucru. Antrenaţi-vă ochii să poată citi cu uşurinţă meniuri multicolore. până unde textul devine înceţoşat. în condiţii de lumină diurnă. Veţi scăpa astfel nu numai de necesitatea de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape.şi invers. Începeţi la lumina zilei. Treceţi cu ochii încet pe margini. 3. Trecerea de la un tip de celule la celălalt se face în mod natural şi aveţi capacitatea de a citi texte scrise mărunt. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil. în condiţii slabe de lumină. va şi reuşi să o facil Continuaţi aceste mişcări înainte şi î1'!apoi. cum ar fi o cutie de şerveţele. Sau luaţi un text tipărit. Mutaţi-vă ochii de la pagină la cutie . Sau luaţi un text tipărit. naşe. În cele din urmă. în mod natural ----- de a purta ochelari pentru citire şi lucrul de aproape. pe care l-am cuooscut. Începeţi la lumi· na zilei.fulf1emld. Acum alegeţi două puncte în colţurile de sus ale paginii. Din nou. pe care să·j reduceţi prin fotocopiere până la foarte mic. Luaţi o mostră de scris foarte mărunt şi dtiţk> de câteva ori pe zi. Când dtiţi la cel mal slab grad posibil de iluminat Yl antrenati sistemul \"lzual să funcţioneze comod in. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară. adudînd t""'lU1 din ce in ce mal aproape de ochi. în majoritatea ca- Scopul acestui exerciţiu este să dezvolte flexibilitatea între punctul de apropiere şi cel de distanţă. dar şi de toate celelalte probleme care alUm afectează atât de des oamenii. 5. apoi incercap cu diferite tipuri de Iluminat. dar şi de toate celelalte probleme care acum afectează atât de des oamenti. AaJm mergeti şi g<1siti cel mai intunecat loc din incipere şi citiţi arest text din DaU. până dînd putep să·1 dtip la o distanţă de dndsprezece cm sau mal pupa. după cum spuneam mai înainte. închideţi ochiul care citeşte la o distanţă mai mică. Exerciţiul citirii leneşe Următorulpas este să verificaţi dacă este vreo diferenţă între cei doi ochi. Ochiul va încerca acum să se adapteze la uşoara diferenţă şi. 6. apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat. pe care l-am cunoscut. sau cu lItere mai mici. Oamenii a căror vedere începe să cedeze la punctul de apropiere. Acum schimbaţi ochiul şi priviţi din nou textul. aducind textul din ce în ce mai aproape de ochi.. aducând textul din ce in ce mai aproape de ochi. Natura vrea să aveţi vedere naturală clară.Ior\UIeIOIlllelillot poIcillll. Dacă trebuie să mutaţi cartea.stn1 va fi perrecta pentru totrestul\ieţ. Priviţi unul din paragrafele scrise mărunt. Găsiţi o carte sau o revistă tipărită cu multe spaţii albe între rânduri şi cu caractere care să apară uşor înceţoşate. sau care se apropie de aşa-numita vârstă prezbltismu· lui. încercaţi să-I citiţi şi în lumină din ce în ce mai slabă. ca şi cum aţi citi. ca să nu puteţi citi textul. când ţi­ neţi pagina în faţa voastră. Pentru a încuraja ochiul să se adapteze.e$t tQt doar II kimlllaJOwLContIDuaţI YiJutlJlal ClpldWclde Sol 1(ltilertefiwte.'. începeţi să mutaţi cartea doar puţin mai aproape. vă veţi antrena ochii să citească într-o varietate cât mai mare de conditii de iluminat. în vârstă.l zurilor. nep Ovedere deaproape perfeaL WI. apoi încercaţi cu diferite tipuri de iluminat. până când puteţi să-I citiţi la o distanţă de cincisprezece cm sau mai puţin. dacă trebuie să mutaţi cartea. Natura vrea să aveţi vedere naturală clari aşa-numita vârstă vârstă Oamenii a căror vedere incepe să cedeze la punctul de apropiere. şi faceţi acelaşi lucru. la distanţă în cameră. ar trebui să urmeze exemplul unui domn remarcabil.

. Repetaţi asta de câteva ori. Ar trebui să puteţi fuziona la loc imaginile. când muşchii de încrucişare a privirii sunt lipsiţi de tonus.. Acordaţi-i acestui exerciţiu. Negrul scrisului va părea mai negru. 9. încercăm să le dezvoltăm flexibilitatea.·.·. în mod natural ---)) să vi se pa!'ă că totul este mai clar.·.·. cincisprezece minute pe zi.·. Asta poate conduce la prezbitism sau astigmatism. puteţi să renunţaţi la acest exercţţiu.. @@ •.·. Asta vă va antrena capacitatea de a menţine fuziunea pe întreaga pagina imprimată. Acum treceţi cu privirea înainte şi înapoi peste rânduri. Nu se vedp. Închideţi ochii acum şi din memorie pictaţi un alb imaginar.~v~. astfel încât cercurile să fie foarte aproape de ochi. 7. 11. Exersaţi timp de câteva minute o dată şi. Dacă vedeţi "R"-ul şi "L"-ul. în spaţiul de sub primul rând tipărit.. Acest exerciţiu vă învaţă să vă puneţi la treabă muşchii de miş­ care. Apoi priviţi în altă parte . Dacă observaţi că muşchii ochilor vă dor. într-un sens şi în celălalt. 10. unul deasupra altuia. Cuvântul SEEING pluteşte deasupra şi veţi vedea două cuvinte. până la o lungime de braţ şi. ci wntinuaţi. De obicei. Priviţi în altă direcţie. În săptă­ mânile care vor urma. ··. fără să citiţi.·.·.·. înseamnă că fuziunea nu este completă.·. Aşezaţi această pagină din carte. în mod frecvent. per132 În cele din urmă. în sensul acelor de ceasornic. dar nu vă luptaţi pentru claritate. Cercurile din stânga şi dreapta vor pluti împreună. 8.~·. împreună cu muşchii pentru focalizare. întoarceţi textul cum trebuie şi priviţi de-a lungul spaţiului alb de sub primul rând tipărit. Cuvintele vor ieşi în evidenţă.·.liniate unul peste celălalt. asemenea unui tort cu mai multe etaje. de la cincisprezece cm şi până la lungimea unui braţ.şi din nou înapoi.·.·.·. Cercul interior pluteşte acum deasupra cercului exterior. până când ajunge la o lungime de braţ. reduceţi treptat dimensiunea textului tipărit cu care lucraţi. Ar trebui să puteţi păstra fuziunea şi imaginea în perfectă focalizare la toate distanţele. imaginându-vă că sunt strălucitoare precum zăpada în lumina soarelui. apoi întoarceţi-vă la pagină. atunci opriţi-vă.·. până când veţi putea citi cu uşurinţă text tlpărlt mirunt fect ll. Deschideţi ochii şi scanaţi spaţiile de sub primele rânduri._ _ _ _ _ _ _ _ _ Leo Angart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. nici un "R" şi nici un L" . 133 . închizând şi deschizândochii..·.· .. Alinierea perfectă arată cuvântul SEEING în două rânduri. iar albul spaţiilor va părea mai alb decât le-aţi văzut vreodată înainte. vă veţi concentra automat mai mult şi punctul de apropiere va fi împins dincolo de pagina pe care o citiţi. în mod instantaneu. la ceva aflat la distanţă şi apoi să reveniţi şi să obţineţi instantaneu imaginea perfect fuzionată. Păstra~i imaginea şi îndepărtaţi încet cartea. Faceţi acelaşi lucru şi în sensul invers acelor de ceasornic. Când ajungeţi jos. să puteţi privi în altă parte. formând o imagine 3D în centru. . Ţineţi diagrama la distanţa normală de citit şi începeţi să miş­ caţi pagina în cercuri. aşa că trebuie să fim blânzi cu ei. până când obţineţi imaginea. Din momentul în care puteţi face asta.·~. de asemenea. cu claritate. Iată ce ar trebui să vedeţi.·N• Exercitiul cercului . ar trebui să puteţi obţine fuziunea perfectă de aproape. făcând progresiv cercuri din ce în ce mai mari.

Bates este un mod excelent pentru aşa ceva. în timpul anilor de şcoală.. • CItiţI texte cu scns marunt. • Asiguraţi-vă că punctul de vedere clară de aproa~e nu e mai . . pe la vârsta de patruzeci de ani. 135 . Atât de simplul "exerciţiu cu palmele" al dr. au descoperit că 54% dintre ei aveau hipermetropie.. Este doar un exerciţiu muscular. în vreme ce doar 14% dintre copiii miopi aveau probleme. Pur şi simplu. ._____ Să ne îmbunătăţiIn vederea. Problemele de citire asociate hipermetropiei sunt atribuite. Ofta1mologii au două tipuri principale de abordare ahipermetropiei la copii. Unii dintre ei prescriu lentile pozitive. asemenea ambliopiei sau strabismului (Ingram şi col. CăI. . care da rezultate excelente. în general. :. şi chiar probleme de comportament. pentru a elibera tensiunea oculară. Când palmele s-au înc~lzit. întrucât un doctor va spune: "Nu puneţi ochelari". Hipermetropia Hipermetropia este o boală obişnuită la copiii mici. Hipermetropia a fost asociată cititului şi problemelor de învăţă­ tură. . Principiile Antrenării Ochilor pentru hipermetropie • Relaxaţi întregul sistem vizual.. ~ . În consecinţă. vederea este bună. Totuşi. Dificultăţile de învăţare se leagă sistemic cu multe alte aspecte ale vieţii de copil. Într-un studiu ulterior.. au descoperit că mai mult de jumă­ tate erau miopi şi 16% prezbiţi.. Analizând copiii care mergeau bine cu şcoala. efectuat în 1989. se pot folosi exerciţii care să dezvolte capaCItatea de foca~ zare în apropiere a ochiului..> . chiar şi în cazul erorilor de refracţie de până la +7 dioptrii (Raab 1982)... Aceştia consideră că hipermetropia netratată. Esimplu să ne imaginăm modul în care problemele de vedere şi învăţare merg mână în mână. poate 134 conduce la dificultăţi binoculare. Aşa cum sugerează şi numele...J \\/ ! . în 1989 Rosner şi Rosner au comparat caracteristicile vizuale ale copiilor care aveau dificultăţi la şcoală. incapacitate de concentrare pe termen mai lung. cu vârstele cuprinse între şase şi doisprezece ani. . încât doar palmele s~ acopere ochii. dureri de ca~. De exemplu.'. în vreme ce un altul va spune: "Dacă nu puneţi ochelari. E mai bine să nu se prescrie lentile pozitive. Cercetările ne indică faptul că majoritatea copiilor au cam o dioptrie de hipermetropie.. Celălalt curent descurajează folosirea lentilelor. puneţi-le peste ochii închişi.. în mod natural _ VEDEREA LA DISTANTĂ . frecaţi-vă palmele ca într-o zi friguroasă de iarnă. dar activităţile efectuate de aproape provoacă disconfort. v . 1'1' J~ \. suprasolicitării. Hipermetropia este diferită de prezbitism. Prezbitismul îşi face apariţia. care conduce la efort mintal în timpul cititu!ui. Evident că asta provoacă o dilemă pentru părinţi. ~ \ \u li· II\ .. În mod surprinzător. copiii tind să evite această activitate cât pot de mult.f. Motivul este acela că abilitatea copiilor de a-şi concentra ochii este cu mult mai mare faţă de ceea ce trebuie pentru a trata hipermetropia. Degetele nu au mare e~ect. departe d~ ~i~cisprezece ~m d~ ochi.. Aceşti copii nu au dificultăţi în a citi la tablă dar când citesc de aproape dezvoltă tensiune oculară. până când un copil nu demonstrează că are "nevoie" de ele. Mâinile tr:bUle aşezate în aşa fel.". care se dezvolta odată cu îmbătrânirea. . atunci se va întâmplă asta şi asta".dura palmelor şi diferenţa de polantate dmtre mâini şi ochi generează relaxarea acestora. în mod obişnuit. Punctul de~comfdare normal \I \ li Punctul de hipermelropic este m:iî departe acom~!are Sunt multe moduri în care vă puteţi relaxa uchil. Rosner şi Garber au analizat şapte sute zece copii şcolari. procesul natural al creşterii normalizează vederea şi doar 10% din copii mai au hipermetropie. punctul de convergenţă de apropiere este suprasolicitat.. In plus.. Din punctul de vede~e al Antrenăr~i Ochilor. S-au descoperit dificultăţi semnificative vizuale la 82% dintre copiii cu hipermetropie. 1986).

. Profitaţi de orice ocazie în timpul zilei. Punctul normal de claritate al vederii de aproape ar trebui să fie cam pe la cincisprezece cm de ochi.şi poate şi de reducere a ridurilor din jurul lor . aşa că trebuie doar să vă exersaţi această abilitate. bunicul Antrenării Ochilor. după câteva zile de asemenea exerciţii. puteţi citi pentru perioade mai lungi. atât de mărunt? Cât de aproape puteţi să-I citiţi cu claritate? 136 137 . vă exersaţi abilitatea de a citi mai de aproape. Când puteţi citi scrisul mărunt.. vi. S1lS\fnea d cl.. tllIJIcI vi ''li menllne '-. Când zburaţi pe distanţe lungi. Temperatura lor trebuie să fie călduţă. în mod natural _ Un alt mod excelent de relaxare a ochilor . susţinea că dacă exersaţi în mod regulat citirea de texte scrise cu litere mici. Scopul este acela de a vă exersa abilitatea de concentrare de aproape. Când luc~ez cu copii. când este momentul să vă treziţi. Continuaţi să faceţi acest exerciţiu. cu ajutorul acestei mişcări simple de trombon. însoţitoa­ rele de zbor vă vor oferi prosoape calde. pentru că această plantă are proprietăţi calmante. Priviţi structura detaliată a unui perete. lidt'llodlJl. Prosopul rece activează circulaţia sanguină. . Ulterior.lril OdlfIor. Dr. liniile unui copac etc.. fără să mai simţiţi disconfort. atunci vă veţi menţine vederea clară naturală. pentru a vă menţine focalizarea de aproape. deja aveţi capacitatea de a vă concentra de aproape. veţi face aceste exerciţii doar din când în când. Faceţi asta de câteva ori şi veţi simţi o nouă vitalitate în ochi. Amintiţi-vă că. la fel cum ar face-o un duş rece după saună. aproape imediat. Cum vă simtiti când cititi un scris . De fapt. Mişcaţi materialul de citit înainte şi înapoi. pentru ca aceasta să nu mai necesite atât efort. pentru a analiza cel mai mic detaliu pe care îl vedeţi de la cea mai mică distanţă posibilă. pentru ca ochii să înceapă să refocalizeze. DT.este aşezarea de pliculeţe de ceai pe pleoapele închise. peri că. pentru perioade mari de timp. până când vă este foarte simplu să vă concentraţi la distanţă mică şi să citiţi astfel. Veti desco._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart _ _ Să ne îmbunătăţim vederea. Aşezarea unui prosop cald pe ochii închişi înlătură oboseala. Iată acelaşi paragraf. le spun să meargă şi să privească în ochii furnicilor. William ~ bulllculAnt=.de'eadalt _ Qad put<\letllsaiollmirwlt. imposlblI si visupnsl> Exersaţi citirea la distanţă cât mai lT'ică de ochi. Ceaiul de muşeţel este o alegere excelentă. . per"" Cititi-Ila lumina clară a zilei. la distanţă din ce în ce mai apropiată.. Alternarea prosoapelor calde şi reci peste ochii închişi este un alt mod eficient de a-i relaxa.td ewsap ÎlIIllOd roguIat citim de lut< ""'" cu liIere mId. Veţi observa îmbunătăţiri. în cazul hipermetropiei.losiPÎlIIllOd _ Î l I pwgalbealwunJili . vă folosiţi în mod perfect vederea în pata galbenă centrală şi este imposibil să vă suprasolicitaţi ochii. William Bates. scris de data asta cu caractere cu dimensiunea de 3 puncte.

atunci când cineva se uită la un lucru de foarte aproape . Aţi remarcat probabil cum ochii se răsucesc spre interior. Ştiţi. iar adâncimea de câmp va fi foarte mare. Prim-planul va fi uşor defocalizat. se presupul1e că întregul sistem vizual este complet dezvoltat în jurul vârstei de opt ani. Cu o convergenţă corespunzătoare. 139 . Principiile de bază pentru corectarea convergenţei • Practicaţi exerciţiul sforii. în direcţii opuse.diplopia. percepeţi adâncimea de câmp şi vedeţi lumea tridimensional. • Exersaţi mutarea punctului de convergenţă în punctul de atenţie. până când nu veţi face un control al ochilor. Această condiţie mai este cunoscută sub numele de strabism. ochii par să privească aproape drept înainte. Convergenţa naturală poate degenera încet. acest lucru funcţionează ca un detonator şi creierul suspendă imaginile percepute de acel ochi. cât şi la distanţă. În medii unde pupilele sunt dilatate larg. eposibil să estimaţi greşit punctul în care va cădea mingea. într'O zi strălucitoare de vară. Persoanele cu monoviziune. ca în esotropie. Problemele severe de convergenţă se dezvoltă atunci când unul dintre ochi se întoarce spre interior. n. Acest lucru se petrece cu viteză foarte mică şi probabil că nu veţi observa. Fie veţi încerca să o prindeţi prea devreme. in mod natural ---- Coordonarea ochilor Convergenţa Privirea persoanelor care au vedere naturală bună se îndreaptă spre şi converge la obiectul de interes. cu cea percepută de ochiul drept. într-o percepţie tridimensională. O percepţie bună a adâncimii de câmp este foarte importantă. unde sunt localizate lucrurile. Dacă ochii converg în permanenţă puţin mai în faţa obiectului pe care vreţi să-I vedeţi. Dacă nu aveţi o convergenţă bună. În lumină strălucitoare. judecând după dimensiunea lucrurilor. care se petrece înainte sau după obiectul la care vă uitaţi . pentru a obţine sau a menţine ovedere binoculară. puneţi degetul arătător între voi şi obiect. Când imaginea formată de un ochi traversează linia mediană a retinei. Ochii se întorc automat. dacă jucaţi jocuri în care trebuie să prindeţi mingea. Termenul medical pentru acest lucru estefuncţie de vergenţâ. când cineva priveşte un peisaj. dezvoltă moduri alternative de aproximare a distanţei. Asta înseamnă că ochii se rotesc uşor. • vergenţa este mişcarea simultană a ambilor ochi. Pe de altă parte. Lumea va apărea mult mai clară. când bagă aţa în ac. lipsa de convergenţă sau stereoviziunea nu afectează cititul. Câte degete vedeţi? Priviţi degetul . tr. Se crede că viziunea stereoscopică se dezvoltă începând cu vârsta de patru luni şi este complet dezvoltată în jurul vârstei de opt ani. Problemele de convergenţă joacă adesea un rol în starea vederii oamenilor. adâncimea voastră de câmp va fi neclară. rezultând o imagine mai clară. în timp ce fundalul trece pe lângă ea. să se îndrepte direct spre lucrul la care priviţi.de exemplu. pupilele vor fi foarte mici. acolo unde vederea este cea mai clară. Ochii pot privi un schior care alunecă pe coasta unui munte şi să menţină focalizată imaginea sa. tot ce se află între ochi şi acel lucru va apărea dublu. iar vederea va fi defocalizată .mai ales în lumină slabă. în mod instantaneu. ca în exotropie. priviţi un lucru de la distanţă. de exemplu. Acum. pentru a evita dubla vedere . De obicei. • Verificaţi dacă aveţi convergenţă atât de aproape. Creierul contopeşte automat imaginea percepută de ochiul stâng. atunci suferiţi de supra-convergenţă. pentru a menţine acul şi aţa în focalizare perfectă. Acest lucru se face pentru corectarea convergenţei._____ Să ne îmbunătăţim vederea. 138 În general. sau spre exterior. Pentru a ilustra acest fenomen. pentru că ochii converg către (se îndreaptă spre) un obiect aflat la o mai mare distanţă.ce s-a întâmplat cu obiectul la care vă uitaţi? Când priviţi un lucru de la distanţă. fie mingea va trece peste capul vostru. astfel încât pata galbenă. care folosesc doar un ochi. pentru a afla dacă aveţi probleme de convergenţă.

Dacă aşa stau lucrurile. 2. această ajustare se instaleaPosibilele imagini pe care le puteţi vedea ză destul de repede şi este foa~te nctul din cantru să treacă chiar prin agrafă. atunci exersaţi uitându-vă la deget. Când priviţi ceva de foarte aproape. fuză să le permită ochilor să se mişte spre i. Puneţi agrafa pe sfoară. astfel încât aceştia să urmărească exact ceea ce vreti să vedeti. ochii se răsucesc spre nas. folosind o sfoară ca instrument de verificare. Apoi vă trebuie o agrafă. 3. ~ • ~ o o OI:'" Convergenţa şi citirea Întâlnesc adesea oameni care suferă de prezbitism (nevoia de ochelari de citit). de la o lungime de braţ până la atingerea nasului. în mod automat. In unele cazuri oamenii văd un "V". Atunci aţi terminat exerciţiul şi aveţi convergenţă perfectă. Dintr-un motiv sau altul. menţinând punctul de fuziune prin agrafă. Până când puteţi privi în altă parte. muşchii exteriori ai <'chilor sunt prea scurţi şi re- Cum să vă testati coordonarea ochilor . Tot ce îi trebuie minţii este un punct de referinţă şi ea va face automat ajustările. începeţi să o mişcaţi înainte şi înapoi. cu ambii ochi deschişi.folosiţi doar un ochi. veţi vedea o cruce fantomă. atunci aveţi sub-eonvergenţă. Dacă mişcaţi agrafa încet. convergenţa este foarte simplu de corectat. ar trebui să vedeţi două linii fantomă trecând direct prin agrafă. În unele cazuri. Centrul crucii este locul unde vă concentraţi atenţia pe sfoară. cu centrul în obiectul la care vă uitaţi. pe care să o mutaţi în sus şi în jos pe sfoară. atunci unul dintre ochi are imaginea suprimată. Cercetările sugereaza o eficienţă de peste 85%. şi să găsiţi crucea trecând tot prin agrafă. şi apoi la loc. !\ V 1\ Y A . Unii oameni văd fenomenul ca pe un "Y". Faceţi acest exerciţiu timp de câteva minute. Dacă vedeţi crucea după agrafă. Pur şi simplu. atâta vreme cât punctul de convergenţă trece direct prin agrafă. mutaţi agrafa mai aproap~ sau mai departe. Folosim o iluzie optică ce are loc atunci când priviţi de-a lungul unei sfori._ _ _ _ _ _ _ _ _ LeoAngart --- _____ Să ne îmbunătăţim vederea. în locul vostru.25 m). cam de zece ori pe zi. undeva la mijloc. în cazul cărora convergenţa este o mare pa!te a p~o­ blemei. creierul va începe să vă alinieze ochii. oriunde pe sfoară. sau de mânerul unei uşi. Dacă vedeţi crucea în faţa agrafei. Orice aliniere incorectă contribuie la problemele de vedere şi face ca imaginea să apară înceţoşată. Ce e de făcut? Fuziunea este unul dintre cele mai simple lucruri de verificat şi corectat. iar alţii mai mult un "A".11terior. Când agrafa se află în punctul de fuziune. astfel încât sfoara să stea întinsă. Legaţi sfoara de spătarul unui scaun. care corespunde descoperirilor. ochii dezvoltă o dificultate 1ll a se 1ll140 141 . atunci aveţi supraconvergenţă. Conform experienţei mele. până când coincide cu încrucişarea "X"-ului crucii. în timp ce îl apropiaţi. Luaţi o sfoară. Dacă vedeţi doar o sfoară. în mod natural _ Din punctul ele vedere al Antrenării Ochilor. Puneţi capătul liber al sforii lipit de vârful nasului. Asta înseamnă că ochii se uită prea departe. Dacă aveţi convergenţă perfectă. 1. eficientă. cu lungimea cam cât braţele deschise (cam 1. până când puteţi aşeza cu uşurinţă centrul "X"-ului. Când priviţi agrafa. Creierul foloseşte doar o imagine şi blochează ochiul afectat . Asta este o recalibrare şi creierul va începe să vă ~ontopea~că perfect vederea. Alinierea punctului de fuziune este uşoară. Oricare din variante este bună. .

. Dezavantajul terapiei cu prisme este că. 143 pentru convergenţă Acest exerciţiu este destinat dezvoltării unei convergenţe perfecte. de la o vârstă foarte fragedă. răsu­ cind astfel ochiul prea mult spre interior. 142 .' . mai ales când sunt cufundaţi în gânduri._ _~ LeoAngart_ _. Exerciţiu 8trabismul Ochiul divergent Strabismul este condiţia în care unul dintre ochi este întors într-o direcţie diferită decât cea a ochiului folosit la vedere. Veţi observa la unii oameni o uşoară divergenţă. Muşchii drepţi interiori sunt prea tensionaţi. un nod la altul şi observaţi cum "X"-ul contin. instantaneu.să se mişte. în jos şi lateral. Mutaţi-vă atenţia de la . '~. Strabismul este prezent. Divergenţa poate apărea şi în sus. " ti uă . doIlea nod. ochii sunt perfect coordonaţi . devine prea greoaie... Va?aţi exerciţiul. la foarte severă. Pentru a efectua acest exerciţiu. Apoi faceţi noduri din zece în zece cm. sau de spătarul unui scaun. însemnând jos). există o limită a divergenţei ce poate fi tratată (prisme cu maxim 5 dioptrii) înainte ca ochelarii să devină prea grei. Prismele sunt folosite mai ales pentru tratarea strabismului.. strabismul şi ambliopia sunt asociate. Cauza strabismului nu este cunoscută în prezent.".~.- toarce spre interior. privind la al . Strabismul în sine poate fi tratat prin inserarea de prisme în ochelari. De asemenea. Mai există un tip de strabism cunoscut ca heteroforie. pentru a citi cum trebuie. Divergenţa poate fi spre centru şi se numeşte esotropie (de la grecescul "ese". al treilea nod. Poate pentru că mama lor le-a spus. . dacă este prezentă.. Obişnuiţi-vă să vedeţi "X"-ul. de obicei.. De fapt.. însemnând exterior). Ţineţi sfoara întinsă şi priviţi în lungul ei. fenomenul se numeşte exotropie (de la grecescul "exo". Convergenţa poate fi corectată optic. care este devierea ţinută sub control de convergenţa normală. J :.k. _ _ . Muşchiul exterior al ochiului este prea strâns. când erau copii. . ". şi atunci e numită hipoforie (de la grecescul "hypo".şi atunci înseamnă că aveţi convergenţă perfectă... Luaţi o sfoară şi măsuraţi doi metri. ochii au nevoie să se răsu­ cească (să conveargă) cu câteva grade. legaţi un capăt al sforii de mânerul unei uşi. Când ochiul se întoarce spre exterior. Divergenţa poate fi de la uşoară şi aproape imperceptibilă. Totuşi. sau în jos. dar se poate dezvolta şi la adulţi. până când puteţi să-I faceţi fără efort . până la anumite limite. Abordarea obiş­ nuită este mai întâi tratarea ambliopiei. creierul opreşte imaginea ochiului divergent creând ambliopie. etc. de-a lungul sforii. Sau puteţi lega bile colorate sau inele mici de plastic. foarte repede. Veţi vedea un "X" centrat în fiecare nod la care vă uitaţi. după ce priviţi în sus. ~. o prismă poate compensa aria de divergenţă. şi atunci e numită hi