P. 1
Upravljanje Ljudskim Resursima Skripta

Upravljanje Ljudskim Resursima Skripta

|Views: 2,365|Likes:
Published by Daniela Radic

More info:

Published by: Daniela Radic on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. MLJP KAO NAUCNA DISCIPLINA
 • 2. FUNKCIJE MLjP-a
 • 3. EKSTERNO OKRUZENJE MLJP-a
 • 4. ORGANIZACIJA SEKTORA MLjP-a
 • 5. STRATEGIJSKI MENADZMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
 • 6. MEDJUNARODNI MENADZMENT LJP-a
 • 1. POJAM ANALIZE POSLA
 • 2. ULOGA ANALIZE POSLA U MLJP-a
 • 3. METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA ANALIZU POSLA
 • 4. KVANTITATIVNE METODE ZA ANALIZU POSLA
 • 5. METODE ANALIZE MENADZERSKIH POSLOVA
 • 6. OPIS POSLA
 • 7. SPECIFIKACIJA IZVRSILACA
 • 8. SAVREMENE TENDENCIJE U ANALIZI POSLA
 • 1.POVEZANOST STRATEGIJSKOG PLANIRANJA SA PLANIR. LJP
 • 2. PLANIRANJE LJUDSKIH POTENCIJALA
 • 3. ANALIZA POSTOJECIH LJP-a
 • 4. PREDVIDJANJE POTREBA ZA LJP-a
 • 5. PREDVIDJANJE PONUDE LJP- a
 • 6. USKLADJIVANJE TRAZNJE I PONUDE LJP-a
 • 7. KONTROLA I EVALUACIJA SISTEMA PLANIRANJA LJP-a
 • 1. POJAM I ZNACAJ REGRUTOVANJA LJP-a
 • 2. CILJEVI I PROCES REGRUTOVANJA
 • 3. EKSTERNI I INTERNI FAKTORI REGRUTOVANJA
 • 4. ALTERNATIVE REGRUTOVANJA
 • 5. INTERNE METODE REGRUTOVANJA
 • 6. EKSTERNI IZVORI REGRUTOVANJA
 • 7. METODE EKSTERNOG REGRUTOVANJA
 • 8. INTERNET REGRUTOVANJE
 • 9. APLIKACIONI FORMAT I REGRUTOVANJE
 • 10. EVALUACIJA PROCESA REGRUTOVANJA
 • 11. DRUGA STRANA REGRUTOVANJA
 • 1. POJAM I ZNACAJ SELEKCIJE U MLJP
 • 2. FAKTORI OKRUZENJA KOJI UTICU NA PROCES SELEKCIJE
 • 3. PRELIMINARNI INTERVJU I POPUNJAVANJE APLIKACIJA
 • 4. TESTIRANJE KAO SREDSTVO SELEKCIJE
 • 5. KARAKTERISTIKE EFEKTIVNIH TESTOVA
 • 6. INTERVJU KAO SREDSTVO SELEKCIJE
 • 7. VRSTE INTERVJUA PO STRUKTURI
 • 8. VRSTE INTERVJUA PREMA SADRZAJU (fokusu pitanja)
 • 9. PROVODJENJE INTERVJUA
 • 10. GRESKE U INTERVJUISANJU
 • 11. USPEŠAN INTERVJU
 • 12. ZAVRSNI KORACI U PROCESU SELEKCIJE
 • 13. DRUGA STRANA SELEKCIJE
 • 1. ORIJENTACIJA NOVOZAPOSLENIH
 • 2. PLANIRANJE, IZVRSENJE I EVALUACIJA ORIJENTACIJE
 • 3. SOCIJALIZACIJA NOVOZAPOSLENIH
 • 4. UCENJE
 • 5. TEORIJE UCENJA
 • 6. OSNOVE I PRINCIPI OBUKE
 • 7. FAKTORI KOJI UTICU NA OBUKU
 • 8. METODE OBUKE
 • 9. EVALUACIJA PROCESA OBUKE
 • 1. POJAM UPRAVLJANJA PERFORMANSAMA ZAPOSLENIH
 • 2. OCENA PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 3. NOSIOCI I VREMENSKI OKVIR PROCESA OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 4. PROCES OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 5. METODE OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSELNIH
 • 6.GRESKE U OCENJIVANJU PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 7. NACINI PREVAZILAZENJA PROBLEMA OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 8. INTERVJU OCENE PERFORMANSI ZAPOSLENIH
 • 9. KARAKTERISTIKE EFEKTIVNIH INTERVJUA OCENE
 • 1. POJAM I ZNACAJ RAZVOJA ZAPOSLENIH
 • 2. RAZVOJ POMOCU RADNOG ISKUSTVA
 • 3. OBRAZOVANJE KAO METODA RAZVOJA ZAPOSLENIH
 • 4. RAZVOJ POMOCU PROFESIONALNIH MEDJULJUDSKIH ODNOSA
 • 5. POJAM I ZNACAJ UPRAVLJANJA RAZVOJEM MENADZERA
 • 6. PROCES RAZVOJA MENADZERA
 • 7. PROGRAMI I METODE RAZVOJA MENADZERA
 • 8. UPRAVLJANJE RAZVOJEM KARIJERA
 • 1. POJAM I ZNACAJ RAZVOJA ORGANIZACIJA
 • 2. TEHNIKE I METODE UPRAVLJANJA PROMENAMA
 • 3. MODELI ORGANIZACIONOG RAZVOJA
 • 4. POJAM ORGANIZACIJE KOJA UCI
 • 5. IZGRADNJA ORGANIZACIJE KOJA UCI
 • 6. PRVA UČEĆA DISCIPLINA: SISTEMSKO UCENJE
 • 7. DRUGA UČEĆA DISCIPLINA: LICNO USAVRSAVANJE
 • 8. TRECA UČEĆA DISCIPLINA: MENTALNI MODELI
 • 9. CETVRTA UČEĆA DISCIPLINA: ZAJEDNICKA VIZIJA
 • 10. PETA UČEĆA DISCIPLINA: TIMSKO UCENJE
 • 11. MENADZMENT U ORGANIZACIJAMA KOJE UCE
 • 12. MERENJE REZULTATA U OBLASTI ZNANJA
 • 1. MOTIVISANJE I NAGRADJIVANJE ZAPOSLENIH
 • 2. ZNACAJ MOTIVACIJE
 • 3. SADRZAJNE I PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE
 • 4. NAGRADJIVANJE ZAPOSLENIH
 • 5. TRZISTE RADA KAO FAKTOR DEFINISANJA NIVOA ZARADA
 • 6. UTICAJ ORGANIZACIJE NA NIVO ZARADA
 • 7. UTICAJ RADNOG MESTA NA NIVO ZARADA
 • 8. ODREDJIVANJE NOVCANE VREDNOSTI RADNOG MESTA
 • 9. ZAPOSELNI KAO FAKTOR U ODREDJIVANJU NIVOA ZARADA
 • 10. DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE
 • 11. DOBROVOLJNI PODSTICAJI I BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE
 • 12. NEMATERIJALNE MOTIVACIJE
 • 1. ZAKONSKI OKVIR RADNIH ODNOSA
 • 2. POJAM SINDIKATA
 • 3. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE
 • 4. PROCES KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA
 • 5. STRAJKOVI I PREKIDI KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA
 • 6. RATIFIKACIJA I SPROVODJENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA
 • 7. BEZBEDNOST I ZASTITA NA RADU
 • 8. STRES
 • 9. DISCIPLINA
 • 10. PREMESTAJI I PRESTANAK RADA U ORGANIZACIJI

GLAVA I – UVOD U MENADZMENT LJUDSKIH POTENCIJALA

1. MLJP KAO NAUCNA DISCIPLINA
MLjP je deo sveopste nauke o organizaciji koja se bavi svim pitanjima zaposlenosti u organizaciji. On ima za cilj koriscenje ljudskih potencijala u svrhu ostvarivanja organizacionih ciljeva. Razvoj MLjP datira od dvadesetih godina proslog veka pod uticajem razlicitih istrazivanja, drugih naucnih disciplina (kao sto su psihologija, ekonomija, sociologija itd.) i brojnih radnickih pokreta i strajkova, koji su kroz svoje sindikalno organizovanje pokrenuli nastanak i razvoj radnog zakonodavstva. MLjP podrazumeva: • poslovnu filozofiju, • naucnu disciplinu i • poslovnu funkciju ili praksu. Kao poslovna filozofija (odnos prema ljudskom faktoru u organizaciji), izrazava odgovarajuce stavove i shvatanje menadzmenta vezano za centralnu ulogu ljudskog faktora u poslovnom okruzenju. Zbog promena u okruzenju, poslovanju, tehnologiji, postavljaju se drugaciji zahtevi pred coveka, paznja je usmerena na individualnu odgovornost i uvazavanje licnosti, decentralizaciju, fleksibilnost, kreativnost, znanje. MLjP kao naucna disciplina je podrucje istrazivanja i organizovanja znanja usmerenog na razumevanje, predvidjanje, usmeravanje, menjanje i razvoj ljudskog ponasanja i potencijala u organizacijama. MLjP se moze okarakterisati kao: interdisciplinarna, humanisticka, drustvena i primenjena teorija. Interdisciplinarna, jer se razvila na znanjima iz razlicitih naucnih oblasti. Humanisticka, jer se njegovi ciljevi i principi baziraju na usaglasavanju individualnih i organizacionih ciljeva. Drustvena, jer je predmet spoznaje covek i njegov odnos prema organizaciji, a kroz taj odnos se prelamaju mnogo siri drustveni odnosi. Orijentisan je i na prakticnu primenu teorijskih znanja radi brzeg razvoja ciljeva organizacije i individualnih potencijala pojedinaca.

2. FUNKCIJE MLjP-a
1

MLJP je jedna od funkcija u organizaciji koja obuhvata pet funkcionalnih podrucja: • „Staffing“ kadrovsko podrucje, • Razvoj ljudskih potencijala, • Kompenzacije i beneficije, • Bezbednost i zdravlje i • Radni odnosi. 1) Kadrovska politika je proces kojim se obezbedjuje odgovarajuci broj zaposlenih sa adekvatnim vestinama na pravim poslovima u pravo vreme kako bi se postigli ciljevi organizacije. Ona ukljucuje: - Analizu posla – sistemski proces odredjivanja vestina, znanja i obaveza potrebnih za obavljanje poslova u organizaciji; - Planiranje ljudskih potencijala – proces uporedjivanja zahteva organizacije za ljudskim potencijalima sa njihovom raspolozivoscu i utvrdjivanje da li postoji visak ili manjak zaposlenih; - Regrutovanje – proces privlacenja kvalifikovanih pojedinaca; - Selekcija – proces kojim se iz grupe regrutovanih kandidata biraju najadekvatniji pojedinci za upraznjena mesta. 2) Razvoj ljp-a se sastoji od: obuke i razvoja, individualnog planiranja i razvoja karijere, organizacionog razvoja i ocene performansi. Cilj obuke je da ranije zaposlenim i novozaposlenim osigura znanja i vestine potrebne za efektivno obavljanje sadasnjeg posla. Razvoj podrazumeva ucenje u cilju podizanja znanja o sadasnjim i buducim poslovima. Planiranje karijere je proces kojim pojedinac definise ciljeve karijere i nacin za njeno ostvarenje. Razvoj karijere je procedura koja organizacijama osigurava da im ljudi sa odgovarajucim kvalifikacijama budu na raspolaganju kada su im potrebni. Organizacioni razvoj je planski proces poboljsanja organizacije razvijanjem njenih struktura, sistema i procesa kako bi se poboljsala efikasnost. Ocena performansi je formalizovani sistem pregleda i procene individualnih ili grupnih doprinosa ostvarenju ciljeva organizacije. 3) Zarade i beneficije ukljucuju: - Zarade: novac koji osoba prima za obavljanje posla; - Beneficije: dodat6ne finansijske nekanade (placen odmor, bolovanje, osiguranje); - Nefinansijske naknade: uzitak u obavljenom radu, zadovoljavajuca radna okolina. 4) Bezbednost ukljucuje zastitu zaposlenih od povreda na radu, a zdravlje se odnosi na zastitu od fizickih i emotivnih povreda. Radnici koji uzivaju ovu zastitu su produktivniji. 5) Radni odnosi. Organizacije po zakonu moraju da priznaju slobodu sindikalnog organizovanja zaposlenih, ali danas mnoge organizacije minimiziraju njegovu vaznost. Sva funkcionlna podrucja su medjusobno povezana i menadzment mora da prepozna kako ce odluke u jednom podrucju uticati na druga.

3. EKSTERNO OKRUZENJE MLJP-a
2

Funkcija MLjP-a je pod snaznim uticajem internog i eksternog okruzenja. Interni faktori su prethodno objasnjeni (kadrovska politika, bezbednost i zdravlje, radni odnosi) i oni se nalaze pod kontrolom organizacije. Ekterno okruzenje obuhvata eksterne faktore koje organizacija malo ili nikako moze da kontrolise. Ti faktori su: trziste rada, pravno okruzenje, drustvo, sindikati, dionicari, konkurencija, klijenti, tehnologija i ekonomija. Trziste rada cine pojedinci izvan organizacije odakle ona regrutuje potencijalne zaposlene. To trziste se menja, sto uzrokuje promene u strukturi zaposlenih organizacije. Pravno okruzenje utice na kadrovsku politiku zakonima i sudskim odlukama. Drustvo. Da bi organizacija bila prihvatljiva javnosti, mora biti u skladu sa drustvenim normama. Kada odgovara interesima drustva kaze se da je drustveno odgovorna. Sindikat cine zaposleni koji su se udruzili u cilju podizanja pregovaracke moci sa poslodavcem. Vazan su faktor jer su treca strana u odnosima sa organizacijama. Dionicari su vlasnici korporacije. Njihov prevashodni interes je povecanje profita, sto po pravilu utice na odluke MLJP-a. Konkurencija. Ako organizacija zeli da opstane, raste i razvija se mora zadrzati kompetentne zaposlene, ali i druge organizacije streme istom. Glavni zadatak je da se osigura dolazak i zadrzi dovoljan broj zaposlenih sa adekvatnim kompetencijama i dozvoli im se da se efikasno takmice. Klijenti. Ljudi koji koriste robe i usluge organizacije su takodje dio eksternog okruzenja. Zadovoljavanje njihovih potreba je presudno za opstanak organizacije, zbog cega zaposleni treba da budu u stanju da permanentno obezbedjuju visok kvalitet robe i usluga, sto zahteva adekvatne vestine i motivaciju zaposlenih. Tehnologija. Prema jednom istrazivanju, najizrazeniji trend za nova zaposljavanja je podrucje tehnologija. Profesionalci koji shvate i usvoje novu tehnologiju su oni koji ce uspeti. Neki od tehnoloskih trendova su: povecanje broja radnih mesta sa mogucnoscu prikljucenja na mrezu, virtuelna radna mesta, kao sto su online sastanci, videokonferencije. Upotreba tehnoloskih dostignuca bitno ce olaksati upravljanje ljp-a. Ekonomija je glavni faktor okruzenja koji utice na ULJP. Kada ekonomija raste, regrutovanje kvalifikovanih radnika je teze dok je u stanju ekonomske stagnacije obrnuto.

4. ORGANIZACIJA SEKTORA MLjP-a
3

Sektor MLJP u organizaciji se tretira kao troskovni centar za cije aktivnosti se godisenje izdvajaju sredstva iz ukupnog budzeta. U danasnje vreme broj jedinica i osoba koje obavljaju zadatke MLJP znacajno se povecava. Menadzer ljp-a obavlja svaku od pet funkcija ljp-a. To je osoba koja deluje u funkciji savetnika ili kadrovskog sluzbenika saradjujuci sa ostalim menadzerima. Izmedju menadzera i pofesionalaca ljp-a jasno je izrazena podela odgovornosti. Linijski menazeri od sektora ljp-a dobijaju smernice po pitanjima promocije, zaposljavanja, otpustanja i sl. Linijski menadzeri su pojedinci koji su direktno odgovorni za ispunjavanje primarnih ciljeva organizacije. Cesto obavljaju mnoge od kadrovskih funkcija koje je ranije obavljao menadzer ljudskih potencijala, kao npr. intervju. Strucnjaci MLjP uglavnom obavljaju neke od poslova MLjP. To su pretezno analiticari poslova i zarada, saradnici za obuku ili intervjuisanje kandidata i sl. Zajednicki servisni centar (SSC) poznat kao centar ekspertize preuzima rutinske aktivnosti transakcija rasirenih sirom organizacije i konsoliduje ih na jedno mesto. Najcesce funkcije ljp-a koje koriste usluge SSC su penzijska administracija, kompenzacije i beneficije, obuka i razvoj itd. Angazovanje eksternih organizacija je proces prenosa zadataka i odgovornosti usluznih aktivnosti na eksterne dobavljace. Sektor MLJP moze da se organizuje na razlicite nacine. Kako organizacije rastu i postaju slozenije, funkcija ljp-a dobija vecu vaznost. Male organizacije retko imaju formalnu jedinicu ljp-a i specijalistu MLJP, vec te poslove obavljaju menadzeri. Fokus je na angazovanju i zadrzavanju kvalitetnih kadrova. Kako organizacija raste, javlja se potreba za uvodjenjem posebnih funkcija MLJP i njihovom koordinacijom. U srednjim organizacijama odabrana osoba obavlja vecinu aktivnosti ljp-a. Menadzer ljp-a u sustini predstavlja celo odeljenje. Kada poslovi ljp-a prevazidju mogucnosti obavljanja od strane jedne osobe, stvaraju se posebna odeljenja koja su u nadleznosti predsednika ljp-a. Svaka funkcija ljp-a (obuka i razvoj, kadrovski poslovi itd.) moze imati menadzera i zaposlene koji su odgovorni predsedniku. U rastucim firmama organizaciona struktura ljp-a se menja prenosom funkcija na usluzne centre organizacije znacajnim ukljucivanjem linijskih menadzera u tradicionalne zadatke ljp-a. Npr. izvrsni razvoj je poveren eksternim konsultantima, beneficije zajednickom usluznom centru, bezbednost i zdravstvo su direktno u nadleznosti izvrsnog direktora. Ostali zadaci ostaju pod kontrolom potpredsednika, ali su linijski menadzeri vise ukljuceni u izbor zaposlenih.

5. STRATEGIJSKI MENADZMENT LJUDSKIH POTENCIJALA
4

Edwards i Ferner su dizajnitali model „cetiri uticaja“ na MMLJP. sto narocito vazi za americke kompanije. Ovo planiranje podrazumeva: definisanje i utvrdjivanje misije. Globalni menadzment ljp-a nalazi primenu u globalnim kompanijama u cilju ostvarivanja njihovih ciljeva bez obzira na geografske granice. povezivanje mljp-a sa strategijskim ciljevima organizacije. kao i usvajanjem formalnih pravila. moraju svoja odeljenja voditi prema istim kriterijumima kao i druga odeljenja u organiz. Pojedinci koji obavljaju poslove globalnih ljp-a supcavaju se sa mnogim izazovima koji su iznad njihovih lokalnih desavanja. MEDJUNARODNI MENADZMENT LJP-a Rast interesa za MMLJP proizilazi iz pojacane globalizacije. • Pritisak za medjunarodnu intergaciju operacija multinacionalnih kompanija. Davanje strategijske dimenzije ljudskim potencijalima podrazumeva: povezivanje ljp-a sa strategijom organizacije. analizu internih potencijala radi identifikovanja snaga i slabosti i formulisanje dugorocnih i kratkorocnih planova. sto se moze postici nametanjem jednolicne vizije širom korporativne strukture. To su sledeci faktori: • Efekti maticne zemlje. • Efekat zemlje domacina. • Efekti dominacije. mora da 5 . upravljanje ljp-a treba da bude integralni deo strategije organizacije. analizu eksternog okruzenja radi identifikovanja sansi i pretnji iz okruzenja. Globalni menadzeri nisu u mogucnosti da globalnim operacijama upravljaju iz jedne tacke. kao odgovor na izazove okruzenja. upravljanje ljp-a treba da bude transformisano sa funkcionalne oblasti na nivo menadzmenta. Pre nego sto se visi menadzment odluci za globalni potez. to su uticaji na operacije u zemlji domacina koji se dozivljavaju kao sprovodjenje prevlasti maticne ili drugih zemalja. 6. Mozemo ga definisati kao skup odluka i aktivnosti koje za cilj imaju osmisljeno razvijanje ljp-a radi obezbedjivanja konkurentske prednosti organizacije i strategijskih ciljeva poslovanja. Strategijski ljp-i ukljucuju pisanje kvantitativnog strateskog poslovnog plana i pracenje njegove implementacije. koji postoje tamo gde su politike ljp-a MNK-a u stranoj zemlji pod uticajem nacionalnih institucija ili razumevanja koje dolazi iz zemlje porekla organizacije. tj.Prihvatanje zaposlenih kao konkurentske prednosti vodi ka novom polju proucavanja koje se definise kao strategijski menadzment ljp-a. kako za lokalnu tako i za globalnu konkurentsku prednost. Da bi menadzeri ljp-a postali strateski partneri. jer organizacija mora postovati pravne odredbe i propise kolektivnog zaposljavanja zemlje domacina. MMLJP se bavi identifikovanjem i razumevanjem kako multinacionalne kompanije (MNK) upravljaju svojim geografski diversifikovanim snagama da bi obezbedile izvore ljp-a.

Radne aktivnosti .. Svaki posao mora da se planira.Kontekst posla . .nivo kvaliteta i kvantiteta rada koji se ocekuje za svaki posao. odlucivanje. dovoljno slicne da se mogu obuhvatiti jednom analizom. Dakle. duznosti i odgovornosti. npr.Zanimanje – siri pojam za citav niz slicnih poslova koji se obavljaju u razlicitim org.Osobine izvrsilaca . GLAVA II – ANALIZA POSLA 1. vestina i stavova koje zaposleni mora da poseduje kako bi uspesno obavljao posao. .zeljeno obrazovanje. obuhvata podatke o poslu i o izvrsiocu. radnom vremenu i sl. Pored navedenog. POJAM ANALIZE POSLA Analiza posla predstavlja pocetnu tacku i temeljnu aktivnost MLJP. .Radno mesto – skup zadataka. znanja koja se primenjuju.objasnjenji su pojedinacni zadaci izvrsioca i nacin kako ih obvljati..Porodica poslova – skup poslova koji traze iste ili slicne osobine izvrsilaca ili sadrze paralelne radne zadatke odredjene analizom posla. dok dug znaci da se posao retko ponavlja u odredjenom vremenu. . obuhvata jedan ili vise elemenata. . . pisanje. Rezultat analize su opis posla i specifikacija izvrsioca. To je proces utvrdjivanja konkretnih zadataka koji se moraju obaviti da bi posao bio zavrsen a ciljevi organizacije ispunjeni. Za analizu je neophodno utvrditi duzinu ciklusa rada. Sirina posla odnosi se na broj operacija koje zaposleni obavlja kako bi izvrsio postavljeni zadatak. Kvalitetno razumevanje sta sve analiza posla ukljucuje zahteva definisanje pojmova .Masine.Ljudska ponasanja . . Kratak ciklus znaci da se posao cesto ponavlja. licne osobine. Svaki posao se sastoji od nekoliko faza i podela po fazama se naziva dubina posla.Element – najmanja komponenta radne aktivnosti.uzme u obzir razne kulturoloske i politicke barijere kao i internacionalne aspekte.Standardi performansi .Posao – skup radnih mesta koji su identicni s obzirom na njihove glavne zadatke.informacije o fizickim uslovima rada. .Odgovornost – obaveza izvrsavanja odredjenih zadataka i preuzimanja duznosti. zarade i beneficije. . alati. vestine.Duznost – obuhvata odredjen broj medjusobno povezanih zadataka koji cine veci segment rada pojedinca i izrazava osobine odgovornosti posla. oprema i radna pomagala koja se koriste.komuniciranje. . . Primena GMLJP nuzna je za postizanje uspesnih performansi kako organizacije kao celine tako i njenih delova. 6 . on predstavlja osnov za naredne korake kao sto su: planiranje ljp-a. kao i kvalifikacija.Zadatak – posebna radna aktivnost koja se obavlja kako bi se postigao odredjeni cilj. moraju se obezbediti resursi da bi se posao mogao izvrsiti.. analiza posla podrazumeva definisanje dubine i sirine posla. . Analizom posla se dolazi do sledecih informacija: . regrutovanje i selekcija itd.

o poslovima za koje je neophodan timski rad. kao pokusaj da se prosire odgovornosti zaposlenih za posao. degradaciji zaposlenih. iskustvo). s kim koje radno mesto komunicira. Procesna shema pruza detaljniju sliku toka rada. kao i opisa poslova. Analiza posla se vrsi: za poslove koji se dizajniraju po prvi put u novom biznisu. nije potrebno analizirati svaki vec samo najtipicnije. 7 . procedura. METODE PRIKUPLJANJA PODATAKA ZA ANALIZU POSLA Kada se definise cilj analize posla i identifikuju poslovi koji se trebaju analizirati. za podizanje bezbednosti i zastite zaposlenih. Analiza posla ukljucuje sledece korake: 1) Definisanje cilja analize posla. vestine. koje je radno mesto kojem odgovorno. za ukazivanje na neohodnost obuke koju posao zahteva. Kada postoji veci broj slicnih poslova. 5) Provera informacija dobijenih analizom u kojoj ucestvuju izvrsioci i linijski menadz. Organizacione sheme prikazuju naziv svakog radnog mesta. za donosenje odluka o unapredjenjima. za ocenu performansi (poredjenje stvarnih performansi izvrsioca sa postavljenim standardima za radno mesto.Ukoliko se radnom mestu dodaju slozeniji poslovi iz sledece faze rada. Ona je osnova za: predvidjanje potreba za ljudskim potencijalima i planiranje aktivnosti. za proces regrutovanja i selekcije gde pruza informacije o tome sta posao podrazumeva i koje su karakteristike zaposlenih potrebne za njegovo obavljanje. 4) Prikupljanje podataka za analizu i sama analiza. prilazi se prikupljanju potrebnih podataka. pruza informacije korisne za kolektivno pregovaranje. kao i nacina na koji ce podaci biti koristeni. rec je o produbljivanju posla. 2. metoda. ULOGA ANALIZE POSLA U MLJP-a Analiza posla je osnovna aktivnost ljp-a i greske napravljene u ovom procesu prenose se na sve dalje aktivnosti MLJP-a. 6) Formulisanje opisa posla (pismena izjava kojom se opisuju aktivnosti i odgovornosti posla. a najpoznatije su: intervju. radi stvaranja novih radnih mesta i kada se menjaju stara radna mesta usled pojave novih tehnologija. Metode prikupljanja su brojne i razlicite. 2) Razmatranje organizacionih i procesnih shema. zatim za odredjivanje vrednosti svakog posla i uspostavljanje efektivnog sistema zarada. posmatranje i izvršiteljski dnevnik. upitnik. radni uslovi) i specifikacije izvrsilaca (licni kvaliteti. 3) Identifikovanje poslova koji se trebaju analizirati. 3.

a moguce je napraviti upitnike sa otvorenim pitanjima na koje zaposleni odgovaraju svojim recima. pregovaranje. sto omogucava uporedivost dobijenih odgovora. Izvrsiteljski dnevnik. Rangiranjem elemenata posla po navedenim kriterijumima dobija se slika sta posao pretezno ukljucuje (rad sa podacima. ljudima (mentorstvo. kopiranje. Upitnici. Drugi dio predstavlja pisane sumirane rezultate kompletne 8 . 4) Odnosi sa drugima. drugi na izvrsioca. Grupni sa grupom zaposlenih koji obavljaju slicne poslove. Individualni se sprovodi sa svakim zaposlenim pojedinacno. za razliku od onih koji zahtevaju mentalni napor. Pojavljuje se u tri varijante: individualni. obrada). 2) Mentalni procesi. Posmatranje. Struktuirana je u dva dela: jedan se odnosi na posao. fizicka aktivnost. izvodjenje aktivnosti koje zahtevaju vestinmu. Ovo je laksi i brzi nacin prikupljanja podataka od intervjua. Za te potrebe adekvatnije su: analiza radnog mesta. funkcionalna analiza i analiza rasporeda poslova. Analiza rasporeda posla. Elementi su podeljeni u 6 dimenzija: 1) Informacioni inputi. 4. Ukoliko linijski menadzer ne prisustvuje grupnom intervjuu. ljudima ili stvarima). Moguce je napraviti jako struktuiran upitnik sa spiskom mogucih odgovora gde zaposleni zaokruzuje opcije koje se odnose na njegov posao. Obicno se kombinuje sa intervjuom. Problem se javlja kada zaposleni zna da je posmatran pa menja ponasanje i stvara pogresnu sliku o poslu koji obavlja. Pogodan metod za dobijanje podataka o poslovima koji ukljucuju fizicke aktivnosti zaposlenih. Zaposleni se zamoli da vodi dnevnik. 6) Karakteristike posla. upravljanje vozilima i obrada informacija. grupni i intervju sa supervizorom izvrsilaca. Daju se zaposlenima da ih sami popune. Upitnik za analizu radnog mesta – PAQ (Position Analisys Questionnaire) je strukturirana metoda koja ukljucuje 194 elementa koji mogu biti dio posla. tako da se ista pitanja postavljaju svim zaposlenim. Svaki element ocenjuje se ocenom od 1(nezastupljen element) do 5 (velika zastupljenost u poslu). dakle da dnevno biljezi sve svoje radne zadatke koje je obavio i vreme koje mu je za to bilo potrebno. U prvom se ocenjuje sta zaposleni treba da uradi kako bi obavio posao i to sa: podacima (npr. instrukcije) i stvarima (manipulacije. moguce je sa njim obaviti individualni intervju. povremeno ih zovu i pitaju sta trenutno rade. Intervju najcesce prati format čeklista. podsecanje zaposlenog da popuni dnevnik. KVANTITATIVNE METODE ZA ANALIZU POSLA Prethodne metode nisu dovoljne za kvalitetnu analizu posla i kreiranje pravicnog sistema zarada i beneficija. Na taj nacin smanjuje se najveci nedostatak ovog metoda. 3) Rezultati rada. ali skuplji i dugotrajniji zbog izrade i prevodjenja upitnika. 5) Kontekst posla.Intervju. Njena najznacajnija prednost je sto daje profil bilo kog posla u odnosu na 5 osnovnih aktivnosti: odgovornost u odlucivanju. sintzetizovanje). Neke organizacije dodeljuju zaposlenima mobilne telefone.

posebnim strucnim specijalnostima. • Ekspertiza. podacima i stvarima. • Odobravanje finansijskih obaveza. 43 na zahteve i ogranicenja pozicije. • Specijalisticke i strucne usluge. marketinsko i finansijsko strategijsko planiranje. a to su: • Proizvodno. Slicna je prethodnooj metodi ali postoje dve razlike. Upitnik se sastoji od 208 stavki od kojih se 63 odnose na aktivnosti na radnom mestu. • Rukovodjenje. svaki posao ukljucuje podatke. Rangira poslove.. zahteva visoku strucnost analiticara. vec i po 4 dodatne dimenzije: koliko je potrebno instrukcija za izvrsenje posla. U upitniku je svaki faktor detaljno razradjen nizom skala kojima se procenjuje njegova frekvencija pojavljivanja i vaznost u obavljanju menadzerskog posla. jer menadzeri cesto u procesu analize posla opisuju ono sto stvarno rade. • Velika odgovornost za zaposlene. • Kompleksnost i stres. • Odnosi s javnoscu i potrosacima. 9 . 49 na druge razlicite aktivnosti i karakteristike pozicije. 5. u odnosu sa njima zaposleni funkcionisu na jedinstven nacin. • Autonomija u delovanju. identifikuje standarde perfomansi i zahteve za treningom. 53 na zaduzenja i odgovornosti. a ne sta bi trebali raditi i jer se menadzerski poslovi menjaju tokom vremena. Faktorskom analizom identifikovano je 13 kljucnih faktora za opis menadzerskih pozicija. • Visok stepen finansijske odgovornosti. • Koordinacija organizacionih jedinica i zaposlenih. Pored opstih podataka ukljuceni su i podaci o izvrsiocu (pozeljnom obrazovanje. Najpoznatija metoda za analizu je Upitnik za opis menadzerskih radnih mesta. verbalne i jezicke vestine. Nedostaci se sastoje u duzini upitnika i kompleksnosti primene. uz racunarsku podrsku moguca je brza obrada podataka. • Odgovornost za proizvode i usluge. ljude i stvari.. pogodna je za utvrdjivanje sistema zarada. matematicke sposobnosti. interesima). koliko prosudjivanja. ne samo po ljudima.procedure. Prednosti ove metode su: primenjiva je u razlicitim organizacijama i omogucava poredjenje razlicitih poslova prema istim dimenzijama. • Unutrasnja kontrola poslovanja. standardizovana je pa u nekim slucajevima sadrzi nerelevantna pitanja. Funkcionalna analiza se zasniva na sledecim pretpostavkama: pravi se razlika izmedju posla koji mora da se obavi i onoga sto zaposleni mora da uradi da bi ga obavio. Drugo. METODE ANALIZE MENADZERSKIH POSLOVA Analiza menadzerskih poslova zahteva posebnu paznju.

Strucnjaci koji sastavljaju specifikacije su i sami skolovani i iskusni. 3. Svi podaci se grupisu u dokumentima koji preciziraju sta izvrsilac treba da uradi. standard performansi. Razlikuje se proces sastavljanja specifikacije izvrsioca za obucene zaposlene i one kojima je potrebna obuka. Ne postoji standardni obrazac za opis posla. Koriscenje statistickih analiza je kompleksnije. Poslodavci pozeljne osobine izvrsilaca identifikuju subjektivnom procenom i statistickom analizom. iznos mesecne zarade. ovlascenja izvrsioca. Opis i specifikacija mogu da budu dva odvojena dokumenta. Ipak. duzina trajanja ugovora. Moraju biti precizno formulisani i predstavljati stvarno stanje. Ocenjivanje performansi kandidata. a neretko su sadrzana u jednom. Cesto se koriste i web stranice za pronalazenje pozeljnih karakteristika. Primer prvog slucaja je zamena racunovodje gde se specifikacija svodi na potrebne diplome i godine iskustva na slicnim poslovima. Njegov sadrzaj varira u zavisnosti od potreba organizacije. Odnosi sa drugim radnim mestima se najcesce javljaju kao: odgovoran direktoru. mesto rada. kratak opis posla. Analiziranje posla i odredjivanje standarda performansi. Ova procedura se sastoji iz 5 koraka: 1. U drugom slucaju potrebno je odrediti licne karakteristike. Standardima performansi se precizira ocekivani nivo kvaliteta za svaku pojedinacnu duznost. kao sto us standardi performansi. SPECIFIKACIJA IZVRSILACA Ovde se opisuje najmanji neophodni nivo kvalifikacija i karakteristika izvrsioca kako bi on mogao uspesno obavljati radne zadatke navedene u opisu posla. 2. Testiranje kandidata na te karakteristike. Cilj im je da se odredi statisticka veza izmedju ljudskih karakteristika i kriterijuma za efektivnost u radu. Kratak opis posla ukljucuje opste smernice i opis kljucnih obaveza. 10 . vecina njih se sastoji od istih delova: identifikacija posla. Odredjivanje licnih karakteristika koje su pozeljne. OPIS POSLA Rezultati analize posla formulisu se u opisu posla i specifikaciji izvrsioca.6. 7. 4. radni uslovi i specifikacija izvrsioca (ako je jedan dokument). tako da bez poteskoca mogu subjektivno da izrade valjane specifikacije. odobrava kupovinu u nekoj vrednosti i sl. duznosti i odgovornosti. Primer duznosti i odgovornosti koje se navode su: izradjuje i izvrsava marketinske planove. Identifikacija posla podrazumeva osnovne podatke o poslu: naziv posla. kako. interese i sl sto predstavlja potencijal za uspesno obavljanje posla i sprovodjenje obuke. u kojim uslovima i na kojem nivou kvaliteta. saradjuje sa spoljnim saradnicima. odgovornosti i radnih zadataka.

U reinzenjeringu zaposleni kolektivno postaju odgovorni za opste rezultate. na osnovu koje se donose sve poslovne odluke. gde menadzeri imaju vise ljudi koje nadziru tako da poslovi i odgovornosti podredjenih postaju obimniji i dublji. GLAVA III – PLANIRANJE LJUDSKIH POTENCIJALA 1. kao sto su rotacija poslova. te ohrabruje zaposlene da se oslobode stava „to nije moj posao“. kao odgovora organizacije na zaostrene uslove privredjivanja. Reinzenjering je fundamentalno revidiranje i radikalno dizajniranje poslovnih procesa radi postizanja bitnih poboljsanja u kriticnim merama performansi kao sto su trosak. Mnoge organizacije menjaju tradicionalne opise posla u opise zasnovane na performansama. sposobnosti. koji sadze samo opste smernice i neka ocekivanja. Na pocetku procesa glavni zadatak je definisanje misije i podrazumeva pazljivo odredjivanje delatnosti organizacije. Buducnost opisa posla. Organizacioni metod koji menadzeri koriste da bi to postigli je da oslabe znacenje posla kao jasno definisanog seta odgovornosti. Bezgranicna organizacija koristi timove i slicne mehanizme koji smanjuju granice koje odvajaju odeljenja i hijerarhijske nivoe. kvalifikacija. LJP Strategijsko planiranje je dug i kontinuiran proces. Metode koje su tome doprinele: Pljosnate organizacione strukture sa 3 ili 4 nivo menadzera umesto tradicionalnih piramidalnih sa 7 i vise nivoa. opste inteligencije. Nakon postizanja saglasnosti o delatnosti i 11 . POVEZANOST STRATEGIJSKOG PLANIRANJA SA PLANIR. Doslo je do novih resenja. ali u posledne vreme koncept posla se prilicno izmenio. Alec Roger-ov sedmostepeni plan je jednostavan nacin u vidu cek-listi za utvrdjivanje potrebnih: fizickih karakteristika. motivacija i emotivne stabilnosti i prilagodjavanja.5. potrebu da budu fleksibilnije. znanja i obrazovanja. Smatra se da se danas stvari jako brzo menjaju i organizacije ne mogu tako brzo da poduce zaposlene novim vestinama. prosirenje i produbljivanje posla. te se moraju oslanjati na izvrsioce i njihovu motivaciju za samostalni licni razvoj. Statisticka analiza odnosa izmedju karakteristika i radnih performansi. interesa. 8. a za to su potrebni ljudi koji su dorasli zadatku i spremni da prihvate izazov. globalnu konkurentnost. kvalitet. ne samo za svoje zadatke. licnosti i licne okolnosti. specific sposobnosti. usluga i brzina. Menadzeri sve vise organizuju timove za radne zadatke i procese oko specijalizovanih funkcija. SAVREMENE TENDENCIJE U ANALIZI POSLA Posao se uglavnom definise kao set blisko povezanih aktivnosti koje se obavljaju uz novcanu naknadu. Frejzerov sistem pet kategorija ukljucuje ocenjivanje: uticaja na druge.

Strategijski planovi obuhvataju ocenu implikacija buducih poslovnih potreba na menadzment. Vrste planova. vremenski okvir. planovi i ciljevi pretvaraju u procene potrebne kolicine i kvaliteta zaposlenih za njihovo uspesno sprovodjenje. 12 . kao i kvalitet i kvantitet zaposlenih koji ce za to biti potrebni. vrste i kvalitet informacija za predvidjanje. teziste je na analizi kljucnih pitanja. vestina i sposobnosti koje su neophodne zaposlenima. slabosti. povecanje duzine trajanja rada novih zaposlenih i sl. Planovi ljp-a mogu biti kratkorocni i dugorocni. Nosioci i vremenski okvir planiranja. Organizacija mora odrediti koji poslovi treba da se izvrse. vremena na koje se odnose. Ovde se najcesce koristi SWOT analiza. Na proces planiranja uticu eksterni i interni faktori. ali ne iskljucivo. U sledecoj fazi vrsi se procena organizacije. 2. Operativni ukljucuju detaljne prognoze ponude (interne i eksterne) i traznje ljp-a kao i njihov odnos. Takodje se razlikuju planovi za kompletnu organizaciju i za njene delove. vazecih strategija. Eksterni su: neizvesnost okruzenja. Dugorocni uglavnom ukljucuju prilagodjavanje vestina i stavova zaposlenih promenama koje su uslovljene eksternim okruzenjem. sansi i opasnosti organizacije. Planiranje se oslanja na rezultate analize posla i ukljucuje: • Ocenu raspolozivih ljp-a. trziste rada. • Predvidjanje buducih zahteva za ljp-a. Interni su: poslovna strategija. odnosno da li se ciljevi mogu postici sa trenutno raspolozivim potencijalima organizacije. • Planove za resavanje suficita ili deficita ljp-a i • Kontrolu i evaluaciju. Razvijene i iskusnije planiraju za duzi period. Kratkorocni planovi formulisu se godisnje. eksternog okruzenja. Svi poslovi u organizaciji moraju biti povezani sa organizacijskom misijom i strategijskim smerom. najcesce do tri godine. zakonska regulativa i sindikati. Planiranje je u nadleznosti sektora ljp-a. snaga.klijentima organizacije. vrste poslova i strucne kvalifikacije. Ono je jedan od najvaznijih zadataka svih menadzera u organizaciji. Ciljevi ljp-a mogu se formulisati u smislu zeljenih ponasanja ili planiranih rezultata. Planiranje ljp-a je kontinuiran proces koji prati ukupne procese planiranja u organizaciji. To se zove organizovanje. vrhovni menadzment pocinje uspostavljanje strategijskih ciljeva organizacije za narednih 5-20 godina. Kratkorocni ukljucuju povecanje sirine i dubine kruga kandidata za poslove. To je proces analize ciljeva. Uspostvljanje organizacione strukture pomaze u definisanju znanja. Oni variraju u zavisnosti od okruzenja organizacije. odnosno strategijski i operativni. PLANIRANJE LJUDSKIH POTENCIJALA Planiranje ljp-a je proces kojim se organizacione strategije. karakteristicni su za novoosnovane ogranizacije. ocenu faktora eksternog okruzenja. njenih planova.

prethodnim radnim mestima. pruzaju niz informacija u skladu sa zahtevom. To je sistem zamene menadzmenta koji radi na razvoju grupe visokopotencijalnih kandidata za nedefinisane direktorske poslove koji se fokusira na 13 . jezicke sposobnosti. nagrade. planiranje sukcesije menadzera. transfer. Sve manje kompanija uspeva da popuni menadzerske pozicije internim kandidatima. obuku. bez analize interne ponude ljp-a moze se stvoriti visak zaposlenih eksternim zaposljvanjem itd. Inventar obicno sadrzi: informacije o radnom mestu na kojem zaposleni radi. vece zadovoljstvo zaposlenih i uspesniji razvoj njihovih karijera. Oni. vestine i iskustva trenutno zaposlenih sa onima koji ce biti potrebni u buducem periodu. dodelu specijalnih projekata.Prednosti planiranja i posledice neplaniranja. Prednosti planiranja organizacije obicno uvide tek nakon sto pretrpe posledice ad hoc odlucivanja. cuva se i inventar vestina pojedinacnih menazera da bi se utvrilo postoji li dovoljno menadzerskog potencijala koji bi mogao popuniti upraznjene pozicije. IS mora da bude troskovno prihvatljiv. unapredjenja. ANALIZA POSTOJECIH LJP-a Kada se postave ciljevi ljp-a. da pruza adekvatnu vrednost za novac. pohadjanje obuke. relevantne. cine osnovu informacionog sistema ljp-a. koji istice varijacije u operacijama koje su dovoljno ozbiljne da zahtevaju paznju menadzera. zajedno sa drugim datotekama. kao na primer: Izvestaj o izuzecima. Neke org. onda je korisno uporediti broj. obrazovanje. prognoze kvaliteta i kvantiteta zaposlenih koji su potrebni da bi se zadovoljila traznja za proizvodima i uslugama. Prednosti planiranja su: povecava fleksibilnost i konkurentnost u org. ranije iskustvo. izradjuju i menadzment inventar. koji ukljucuje sva menadzerska radna mesta srednjeg i viseg nivoa i istice mesta koja bi mogla da budu upraznjena u buducnosti zbog penzionisanja. U svakoj org moze da se uspostavi inventar ljp-a koji se izradjuje na osnovu formulara ili upitnika koje popunjavaju zaposleni i njihovi supervizori. Obicno se koristi za identifikaciju kandidata za unapredjenje. Organizacije obicno instaliraju informacioni sistem ljp-a u cilju efikasnijeg odrzavanja inventara. omogucava efikasniju i efektivniju upotrebu i razvoj ljp-a. Pored spiska pozicija. Izvestaji po zahtevu. Jedan od mogucih odgovora na ovaj problem je stvaranje sistema ubrzanih radnih grupa. angazovanje eksternih kandidata za menadzerske pozicije moze uzrokovati odlazak nekih strucnjaka iz org. otkaza zaposlenog. Mora da bude dizajniran tako da pruza informacije koje su blagovremene. jer su ocekivali unapredjenje. tacne. Najcesce se zove karton zamene. Efektivan sistem ljp-a pruza podatke i prognoze o poslovnim operacijama. 3. To je datoteka u kojoj se cuvaju bitne informacije o zaposlenima. disciplinske mere.. utice na smanjenje troskova. kao sto su: ceka se da se oslobode radna mesta da bi se regrutovali novi kandidati.

medjutim moguce je da dodje do promena. nakon cega se unose dodatne informacije nakon drugog kruga razmatranja. PREDVIDJANJE POTREBA ZA LJP-a Svrha prognoze ljp-a je da se procene zahtevi organizacije za zaposlenima za odredjeni period. Metoda odozgo na dole se oslanja na vrhovni menadzment.povecanje njihovih vestina i znanja. kako bi se predvidele potrebe u buducnosti. Prvo se prikupljaju pojedinacna misljenja eksperata koja se zatim prosledjuju ostalima na razmatranje. zato se prognoze moraju modifikovati na osnovu faktora za koje se veruje da ce biti vazni. politicke nestabilnosti. analizom trenda projektuje se nivo prodaje za naredne godine. Eksterna i interna ponuda. njegovo mesto se ne popunjava automatski vec se pravi analiza kojom se utvrdjuje da li je to 14 . a ne na odabir jedinog ili dva coveka za svaku poziciju vrhovnog menadzmenta. Agregatna eksterna i interna traznja za ljp-a i 3. koji na osnovu planova i usvojene strategije utvrdjuje potrebe za ljp-a.. Pretpostavlja se da menadzeri poslovnih jedinica najbolje poznaju situaciju u svojoj jedinici i da su u stanju predvideti potrebe. obim prodaje) i broja potrebnih radnika. Delfi tehnika okuplja tim strucnjaka koji grupno odlucuju o potrebama za ljp-a. Kriva ucenja objasnjava kako broj sati rada opada po jedinici proizvoda sa proizvodnjom dodatnih jedinica proizvoda i pogodnija je za planiranje proizvodnje. do zastarevanja proizvoda. ocekivana prodaja sa potrebama za ljp-a. Kada zaposleni iz nekog razloga napusti org. Postupak se ponavlja dok se ne postigne konsezus. gde se dovode u vezu dva uslovljena faktora. Potrebno je izvrsiti dve vrste prognoza: 2. 4. Nedostatak ovih metoda je pretpostavka da ce se proslost u neizmenjenom obliku nastaviti u buducnosti. Dobijeni rezultat se uporedi sa ljp-a i dobije potreban broj zaposlenih u narednim godinama. Nulto predvidjanje je pristup koji trenutni broj zaposlenih uzima kao polaznu tacku za odredjivanje buducih potreba. Racionaliza je matematicki model koji se temelji na predvidjanju odnosa izmedju nekog uzrocnog faktora (npr. Simulacija je tehnika eksperimentisanja mogucih situacija upotrebom matematickih modela kako bi se predvideli razliciti scenariji. Malo je verovatno da ce se bilo koji trend nepromenjeno nastaviti u buducnosti. Svoje prognoze prosledjuju nadredjenim nivoima. Analiza trenda oznacava proucavanje varijacija u nivoima zaposlenosti u prethodnim godinama. Menadzersko prosudjivanje igra veliku ulogu u prognoziranju. kao sto je npr. tehnoloskih revulucija. Na osnovu podataka o prodaji iz prethodnih godina. Najzastupljenije tehnike za predvidjanje potreba ljp-a su: Visestruka regresija i korelaciona analiza. Metoda odozdo na gore se oslanja na menadzersko rasudjivanje.

Ovaj problem se resava koriscenjem pristupnih matrica koje definisu prava pristupa korisnika razlicitim elementima baza. Plan ljp-a moze da predvidja povecanje ili smanjenje ukupnog ljp-a organizacije. ne i promena obima. Plan sukcesije menadzera znacajno olaksava predvidjanje interne ponude. deficitarnost ili povecanje traznje za odredjenim kadrovima. profilu i strucnosti. Predvidjenja struktura i obim ponude porede se sa predvidjenim potrebama radi utvrdjivanja suficita ili deficita. Potrebe se mogu zadovoljiti iz internih i eksternih izvora. ali i kada se planira samo strukturna promena. Org.popunjavanje opravdano. Deficit oznacava stanje u organizacjama u kojima je traznja za ljp-a veca od njene ponude. prave plan i za nize nivoe u hijerarhijskoj strukturi. Bitno je pratiti broj. strukturu. koriste da bi obezbedile ljp-e. a suficit oznacava visak radnika. Kompjuterizovane tehnike podrazumevaju upotrebu programa koji na osnovu odredjenih informacija predvidjaju potrebe za ljp-a. PREDVIDJANJE PONUDE LJP. Organizacija prvo pokusava zadovoljiti potrebe internim kandidatima. moraju dobro da prouce svoje inventare ljp-a i kartone zamene i da se oslone na svoj informacioni sistem ljp-a. Interna ponuda. 6. jer je skuplje zaposliti novog kandidata nego obuciti postojeceg. Predvidjanje eksterne ponude zahteva opstu informisanost i pracenje drustvenih. Neophodna je prisutnost na trzistu kako bi se pratila stopa zaposlenosti. Cesto se ne popunjava nego se posao podeli medju zaposlenima koji su ostli. Postoji nekoliko mera koje org. a najvaznije su: 15 . Neke org. 5. za koje se planiraju odgovarajuce mere. postavlja se pitanje postovanja prava pojedinaca na privatnost. USKLADJIVANJE TRAZNJE I PONUDE LJP-a Cilj planiranja zaposlenosti je dovodjenje u vezu prognoza sadasnje i buduce ponude i traznje ljp-a i identifikovanje podrucja u kojima postoji visak ili manjak zaposlenih. politickih i ekonomskih trendova. Sto je stopa nezaposlenosti manja. planiranju mora ozbiljno da se pristupi.a Planiranje ponude ljp-a obuhvata pokusaj predvidjanja raspolozivosti radne snage po broju. Iz tog plana dobijaju se podaci o spremnosti preuzimanja vece odgovornosti i vremenskim okvirima za njihovu realizaciju. to je regrutovanje kompleksnije. Kada se govori o bazama podataka o zaposlenima. Najcesci problem kod planiranja ljp-a je nedostatak razumevanja za vaznost planiranja. profesiju nezaposlenih kako bi se raspolagalo informacijama o raspolozivoj ponudi radne snage. Obe situacije zahtevaju izradu plana koji treba da se uravnotezi ponudu i traznju.

kvalitet njihovih radnih odnosa sa specijalistima ljp-a i linijskim menadzerima. nepopunjavanje upraznjenih mesta ili minimalno zaposljavanje novih kandidata. a ne na osnovu objektivnih podataka. Kvantitativni i kvalitativni ciljevi igraju korisnu ulogu u planiranju ljp-a. Beneficije su instrument kojim se organizacije takmice u privlacenju sto kvalitetnijih kandidata: placanje premija. nagrade. Za to su potrebni indikatori i instrumenti merenja. planirani i sprovedeni akcioni program i sl. odnosno ublazavanje kriterijuma pri izboru kandidata. mogu biti ukljucena sledeca poredjenja: planirani i ostvareni broj zaposlenih. zeljene i stvarne fluktacije zaposlenih. regrutovanjem iz drugih geografskih podrucja. centri za brigu o deci i sl. planirani i ostvareni nivo produktivnosti. treninzi za sticanje vestina su cesto stimulativni. GLAVA IV – REGRUTOVANJE LJUDSKIH POTENCIJALA 16 . koliko donosioci odluka koriste rezultate planiranja ljp-a itd.Kreativno regrutovanje je pristup smanjenju deficita primenom drugacijih metoda regrutovanja. Otpustanje viskova je ponekad jedini izbor. Kvantitativni cine proces kontrole i evaluacije objektivnijim. Smanjenje zarada zaposlenima. Obrazovni programi. zato sto se prognoza ponude i traznje obavlja na osnovu instikta i subjektivnog misljenja. KONTROLA I EVALUACIJA SISTEMA PLANIRANJA LJP-a Svrha kontrole i evaluacije je identifikovanje devijacija i njihovih uzroka od planom predvidjenih ljp-a. U takvim uslovima planeri bi trebalo da ocene: koliko su upoznati sa problemima i sansama ljp-a. U tek uspostavljenom sistemu planiranja ljp-a. koje se odnosi samo na poslove koji se vrednuju po satnici. a merenje devijacija preciznije. 7. Mere za otklanjanje suficita ljp-a su: Restriktivno zaposljavanje. Drugaciji standardi selekcije. Programi obuke. sa fokusom na kontrolu. Prevremeno penzionisanje moze biti uspesan program samo ako je stimulativni paket dovoljno privlacan. U razvijenom sistemu. u kojem su ciljevi i akcioni planovi poduprti meriljivim standardima performansi. Cesto se zaposleni i menadzeri sami dogovore da jedno vreme primaju nize zarade i na taj nacin pokusaju kratkorocno da rese problem suficita. Skracenje radnog vremena. kontrola i evaluacija su vise kvalitativne nego kvantitativne. ali na duge staze uzrokuje brojne nepovoljne posledice.

Proces zapocinje izdavanjem naloga od strane menadzera. Proces regrutovanja ukljucuje nekoliko faza: Prvo. Ogranizacija stice potrebne informacije iz iskustva prethodnih procesa zaposljavanja. Prosecno ukupno vreme je 43 dana. Uspesno regrutovanje podrazumeva prikupljanje dovoljnog broja kandidata koji ispunjavaju kriterijume kako bi organizacija mogla sprovesti selekciju i odabrati najboljeg kandidata. svaka poslovna strategija ce da dozivi neuspeh ako ne postoji dovoljno potencijala da je sprovedu. planiranjem ljp-a iskazuju se potrebe za izvrsiocima nakon cega org. POJAM I ZNACAJ REGRUTOVANJA LJP-a Regrutacija je proces privlacenja potencijalnih kandidata za stvarna ili predvidjena slobodna radna mesta organizacije. Efektivno i efikasno regrutovanje zahteva vreme. vreme potrebno za kompletan proces zaposljavanja. procenjuje alternative regrutovanja. Kada se identifikuju izvori potrebno je odabrati metode regrutovanja. Ovaj proces zahteva ozbiljnu paznju menadzmenta iz dva razloga. ne moraju uvek pribeci zaposljavanju. Menadzer ljp-a koji vrsi regrutovanje jedini je odgovoran za uspeh ovog procesa. regrutovanje zavisi od eksterenih faktora. kao sto su opsta ekonomska situacija i stepen nezaposlenosti. povere nekoj profesionalnoj agenciji. Od aplikanata koji se prijave za posao obicno svaki peti ili sesti zadovoljava uslove. mogu da dio posla npr. te zahteva sistemski pristup. 2. Da bi se odredio nophodan broj kandidata kako bi se postigla selektivnost moze da se koristi metoda racio prinosa. Sledeci korak je utvrdjivanje da li je kvalifikovani pojedinac dostupan u organizaciji (interni izvori) ili ga je potrebno traziti iz eksternih izvora (univerziteti. trziste rada. zapocinje proces regrutovanja. Ako je ta alternativa neprikladna. I kada postoji deficit zaposlenih.1. ovom procesu prethodi analiza posla i planiranje ljp-a. konkurenti). Takodje je veoma vazan vremenski okvir regrutovanja. Sto se vise aplikacija primi. Pre nego sto se odredi broj i tip potrebnih izvrsilaca potrebno je odrediti koji poslovi treba da se urade i koje karakteristike izvrsilaca su za to potrebne. org. Analizom tih procesa dobijaju se podaci o broju ljudi koji su se prijavili za upraznjeno mesto i procenat onih koji su dovoljno kvalifikovani. Cilj regrutovanja je da se uz minimalne troskove zaposli onoliko kompetentnih pojedinaca koliko je organizaciji potrebno. Prvo. Drugo. detaljnu analizu i planiranje. Sto se tice mesta regrutovanja u kompletnom MLJP. Zadovoljavanjem tog dvostrukog cilja minimiziraju se troskovi i vreme za obradu aplikacija nekvalifikovanih kandidata. pri cemu je potrebno izbeci zaposljavanje nekvalifikovanih i prekvalifikovanih kandidata. To su sredstva koja se koriste da bi se privukli potencijalni 17 . to su vece sanse za pronalazenje adekvatne osobe. Dobar program regrutovanja treba da privlaci kvalifikovane i obeshrabruje nekvalifikovane kandidate. CILJEVI I PROCES REGRUTOVANJA Prvi cilj regrutovanja je da se upraznjena pozicija za posao iskaze na takav nacin da oni koji traze posao zele da se prijave za tu poziciju.

Alternative obicno ukljucuju: Prenos poslova na eksterne saradnike je proces prebacivanja obaveza eksternim kooperantima na osnovu ugovora. Los imidz (npr. 3. 4. org moze da odluci da ne poveca broj zaposlenih nego razmatra alternative. Imidz organizacije. neprofesionalnost i sl. efikasni sistemi komuniciranja i povecano obrazovanje svetske populacije doprinose prosirenju trzista rada za veliki broj poslova. ALTERNATIVE REGRUTOVANJA Cak i kada planiranje ljp-a pokazuje potrebu za dodatnim zaposljavanjem. 18 . Da bi se ostvarili maksimalni efekti regrutovanja potrebno je koristiti izvore i metode koju su primereni specificnim potrebama organizacije. tako da preferiranje pojedinaca na osnovu faktora koji nisu povezani sa poslom. medjutim regrutovanje menadzera i strucnjaka za slozene poslove cesto zahteva angazovanje na nacionalnom ili globalnom trzistu rada. Cesto budzetska ogranicenja stavljaju limit na istrazivanja trzista radne snage. Ovakva odluka ima smisla kada eksterni saradnik moze izvrsiti obaveze sa vecom efikasnoscu i efektivnoscu. sto utice na motivaciju zaposlenih da teze za unapredjenjima. daje prioritet pojedincima u organizaciji u odnosu na eksterne kandidate. Istrazivanje alternativnih izvora regrutovanja i odredjivanje najproduktivnijih izvora i metoda za privlacenje kandidata zahteva planiranje. regrutovanje je kompleksnije. Danas Internet. nije prihvatljivo. EKSTERNI I INTERNI FAKTORI REGRUTOVANJA Na proces regrutovanja utice niz faktora koji mogu biti eksterni i interni. organizacije koje imaju nesigurne radne uslove. ali je potrebno obezbediti i nove snage koje ce doneti nove ideje neophodne da bi organizacija opstala. Planiranje ljp-a. kao npr. elektronski mediji). Interna politika organizacije. Proces regrutovanja je jednostavan kada je stopa nezaposlenosti na trzistu rada visoka i obrnuto.) ogranicava privlacenje kandidata. Ako je pozicija neprivlacna. Uticaj zakonskih regulativa na regrutovanje treba uvaziti. ne vode brigu o nezaposlenima. kao sto su fizicki izgled ili pol. Interni faktori su: Privlacnost posla. Troskovi regrutovanja. Zakonske regulative. interno unapredjenje gde god je to moguce. Uslovi na lokalnom trzistu rada su dovoljni za nemenadzerske i pozicije srednjeg menadzmenta. Eksterni faktori su: Trziste rada.kandidati (oglasi u novinama.

Preporuka od strane zaposlenih je jedan od najboljih nacina popunjavanja mesta. Menadzment treba da bude sposoban da identifikuje kompetencije trenutno zaposlenih koji su sposobni da popune slobodne pozicije. vodjenju administracije ljp-a. Profesionlne organizacije poslodavaca (iznajmljivanje zaposlenih) rade sa svojim klijentima-kompanijama u svojstvu saradnika: pri zaposljavanju. planiranja sukcesija. Problemi koji se javlajaju kod privremeno zaposlenih radnika su: nehuman tretman od strane poslodavaca. a zaposleni ostvaruje vece prihode. ohrabruje individue koje su ambiciozne. nesigurnost zaposlenja i pesimistican stav prema buducnosti itd. Objavljivanje slobodnog mesta je procedura informisanja zaposlenih da postoji upraznjeno mesto. Takmicenje za posao je procedura koja dozvoljava zaposlenima koji veruju da poseduju potrebne kvalifikacije da se prijave za slobodno mesto. manje je skupo od eksternog regrutovanja. radnicima se cesto pruza prilika za poslovnu mobilnost itd. Prednosti internog unapredjenja su: izgradjuje moral. ispunjavanje zakonske obaveze placanja doprinosa na koje imaju pravo i sl.Privremeni radnici. Prekovremeni rad je jedan od najcescih metoda prevazilazenja kratkorocnih fluktacija u obimu posla. jer zaposleni retko preporucuju nekog za koga ne veruju da moze adekvatno izvrsavati 19 . Drugi faktor su nizi troskovi rada. Prednosti iznajmljivanja su: iznajmljujuci radnike za mnoge kompanije ove org. Nedostatak je erozija lojalnosti zaposlenih zato sto oni plate dobijaju od ogranizacija za iznajmljivanje. Da bi se izbegli ti problemi. za sta naplacuju proviziju. INTERNE METODE REGRUTOVANJA Mnoge organizacije preferiraju interna unapredjenja umesto eksternog regrutovanja. Primarni razlog za povecani rast poslova za privremene radnike jeste da se postigne fleksibilnost. Pomocna sredstva koja se koriste za interno regrutovanje ukljucuju baze podataka zaposlenih. Imaju fleksibilno radno vreme. Menadzment mora odabrati najkvalifikovanijeg aplikanta ili sistemu nedostaje kredibilnost. Nezavisni strucnjaci ili konsultanti se angazuju da izvrsavaju specificne poslove za koje su strucni u kompaniji ili od kuce. ali zaposleni postaju umorni i zbog manjka energije manje produktivni. sto je i nedostatak ovog metoda. ostvaruju prednosti ekonomije obima koja im dozvoljava da ponude siri spektar povlastica po nizim troskovima. kandidati vec poznaju organizaciju. selekcije i obuke. kreiranju programa beneficija zaposlenih. potrebno je obezbediti tim radnicima iskrene informacije o duzini zaposlenja. objavljivanje slobodnog mesta i procedura takmicenja za posao. promeniti politiku koja obezbedjuje nediskriminatorski tretman privremenih radnika. Poslodavac izbegava troskove regrutovanja. Koristi imaju i poslodavac i zaposleni. proceni rizika i obracunu poreza. 5. Unapredjenja se mogu ostvariti putem angazovanja trenutno zaposlenih koji su se prijavili za posao. koji su preporuceni od strane drugog zaposlenog i ponovnim zaposljavanjem bivsih radnika. koji su identifikovani kroz menadzerski sistem ljp-a.

EKSTERNI IZVORI REGRUTOVANJA Ako org zakljuci da ne moze da popuni slobodna radna mesta internim potencijalima. Pozicije nizih nivoa cesto se popunjavaju preporukama trenutno zaposlenih. Univerziteti za mnoge org predstavljaju glavni izvor eksternog regrutovanja.. Starije osobe. ekonomija jaca a smanjuju se vladina izdvajanja za te osobe. manju stopu izostanka. a redje bliskih prijatelja. odakle se najcesce regrutuju zaposleni pocetnog nivoa. stariji imaju pozitivne radne navike. koje su pri tom cesto vredne koliko i zdrave.zadatke. Kvalifikovani kandidati svakog dana iz razlicitih razloga ostaju bez posla. zapocinje proces regrutovanja. Osobe sa invaliditetom se oduvek suocavaju sa stereotipima. Neke od tih institucija imaju programe obuke za specificne strucne vestine. a za vise nivoe se koriste preporuke profesionalnih poznanstava. Drustvo ima koristi od zaposljavanja ljudi s invaliditetom. Mnoge organizacije ukljucuju nagradu ako se preporuceni kandidat zaposli na neku od specificnih pozicija koju je tesko popuniti. 6. ali danas se neretko koristi. Ponovno zaposljavanje bivsih radnika doskora se smatralo neefikasnim. Vise skole su znacajne za lokalna trzista rada i njihove specificne potrebe. Mnoge od njih nude kvalitetne programe obrazovanja za srednje nivoe menadzmenta kombinovane sa obukom za obavljanje specificnih poslova. U poredjenju sa mladjim radnicima. Eksterni izvori su brojni: Srednje i strucne skole. ukljucujuci i penzionisane mogu biti izvor. Nezaposleni su cesto vredan izvor. METODE EKSTERNOG REGRUTOVANJA 20 . Vazno je uspostaviti dobru saradnju izmedju org i univerziteta. ali s druge strane mogu se ponovo zaposliti a da nemaju pozitivan stav o org. konkurenti i druge organizacije u istoj industriji ili geografskom podrucju su najvazniji izvori regrutovanja. Prednosti ovog nacina su sto radnici poznaju stil. Ovaj proces se narocito koristi da se popune poslovi pocetnog nivoa. Obicno su to kreativni i inteligentni pojedinci koji mogu da budu kandidati za veliki broj poslova koji zahtevaju profesionalni ili preduzetnicku strucnost. Negativne strane ove metode su npr. a to se odrazava i na regrutovanje. da se dobiju vestine koje ne poseduju trenutno zaposleni i da se dobiju zaposleni razlicitog porekla kako bi se obezbedila klima za kreativne ideje. kulturu i nacin rada org. sto se prijateljstvo moze pomesati sa kompetncijama. Kada je organizaciji potreban kandidat sa iskustvom. 7. Samozaposleni radnik takodje moze da bude kvalitetan eksterni kandidat. gde pronalaze potencijalne profesionalce i menadzere. Trziste rada.

Ovo je brz i jeftin nacin. a u isto vreme pomazu pojedincima u lociranju upraznjenih mesta. Ako org ima reputaciju da pruza dobre prilike za rad moze da privuce kvalifikovane kandidate i bez aktivnosti regrutovanja. Slucajni aplikanti. Njihov cilj je identifikovanje idealnih kandidata. A kandidati imaju priliku da stupe u kontakt sa velikim br poslodavaca. Profesionalna udruzenja iz razlicitih podrucja (finansije. Najcesci fokus regrutera su tehnicke. Ako je on odbojan. Rezervne dobijaju honorar samo nakon uspesnog zaposljacvanja kandidata. Postoje dve vrste ovih agencija: rezervne i stalne. Organizacija potencijalno zaposlenima treba da prezentira tacnu sliku posla i organizacije. neljubazan. kandidat moze sve te osobine pripisati org. Stalne se smatraju konsultantima svojih klijenata i imaju ekskluzivne ugovore sa njima i obicno regrutuju vrhunske poslovne rukovodioce. Regruteri organizacije cesto igraju vaznu ulogu u privlacenju kandidata. Ovo je jednostavan nacin za 21 . to je obicno procenat zarade koju kandidat ostvari u prvoj godini rada. kao sto su novine. marketing) svojim clanovima obezbedjuju usluge regrutovanja. To mogu biti privatne agencije ili biroi za zaposljavanje. Agencije za trazenje rukovodilaca su org cije usluge koriste neke org da bi lcirale iskusne profesionalce i rukovodioce kada se pokaze da su drugi izvori neadekvatni. vulgaran. Otvorena vrata su sredstvo regutovanja gde organizacije zdruzuju potencijalne kandidate i regutere u ugodnom okruzenju i isticu trenutne ponude za upraznjena mesta. INTERNET REGRUTOVANJE Vecina organizacija koje prate savremene trendove koriste Internet u cilju regrutovanja novih kandidata dodajuci link za regrutovanje na svom sajtu.Oglasavanjem se iskazuju potrebe za zaposljavanjem uz pomoc medija. Bez obzira koji metod oglasavanja se korsiti. 8. ali moze da privuce veliki br nekvalifikovanih kandidata. Staziranje je specijalan oblik regrutovanja koji ukljucuje primanje studenata na privremeni posao bez obaveze od strane kompanije da studenat stalno zaposli. radio. vise skole i univerziteti. Kandidati samoinicijativno mogu da traze priliku u perspektivnoj kompaniji. Sa aspekta poslodavca prednost sajma je sticanje prilike da se za kratko vreme susretne sa velikim brojem kandidata. strucne. jer se njegove akcije smatraju odrazom karaktera organizacije. televizija ili industrijske publikacije. Sajam poslova je metoda koja ukljucuje jednog ili grupu poslodavaca kako bi se privukao veliki broj kandidata na intervjue. pri odredjivanju sadrzaja poruke oglasa organizacija mora da odluci koji korporacijski imidz zeli da projektuje. Agencije za zaposljavanje su organizacije koje kompanijama pomazu da regrutuju kandidate. Regruter bi trebao da istice prilike koje posao pruza i odrzava linije komunikacije otvorenim. a u isto vreme doprinosi izvrsavanju zadataka org. Tokom staziranja student stice praksu.

na bilo kom mestu. radno iskustvo. aplikanti treba da znaju da vecina org koristi automatizovane sisteme koji predvidjaju odredjen stil. 9. mogu se prijaviti u bilo koje vreme. Primarna razlika izmedju rada agencija za trazenje rukovodilaca pre i nakon uspostave interneta je brzina. Organizacije koje teze pravicnom regrutovanju po principu „najkvalifikovanija osoba za posao“ ne uzimaju u obzir pol. Internet je vredan. zasto se prijavljuje za posao. ali ima odredjena ogranicenja koja se moraju uzeti u obzir. on nije sredstvo selekcije. E-mail je popularan metod prikupljanja biografija. Znacaj i uloga Interneta u procesima eksternog regrutovanja rastu. religiju. Nakon prijema aplikacija. vecina org kontaktira samo one aplikante koji ce biti pozvani na intervju. pitanja vezana za obrazovanje. Mada je u vecini org dovoljno predati biografiju i propratno pismo. Aplikacije za radnike u proizvodnji koji su placeni po satu treba da se fokusiraju na alate i opremu sa kojima radnik ima iskustva. To je kvalitetan nacin informisanja zaposlenih. Biografije koje se razlikuju od tog stila se ignorisu. Aplikacija obicno sadrzi i dodatna pitanja na koja aplikant treba da odgovori na svoj svoj nacin (npr. dok je ranije trebalo nekoliko meseci. 22 . veliki br kandidata salje biografije internetom. zatim. U praksi uglavnom postoji nekoliko vrsta aplikacionih formata. strucnjaci za regrutovanje su ograniceni zbog nedostatka licnog kontakta sa aplikantima.prijavljivanje kandidata za upraznjena mesta. intervju licem u lice. Prilikom pisanja biografija na internetu. Danas pronalazenje rukovodilaca traje nekoliko sedmica. posebno u globalnoj eri kada radnici izvrsavaju poslove na razlicitim lokacijama. Interna mreza ili Intranet je sistem kompjutera koji zaposlenima unutar org omogucava da komuniciraju jedni s drugima. starost i sl. sta misli da je u njemu vazno). Prvi dio aplikacije sadrzi stranicu sa detaljima kontakta. Takodje se mogu postaviti pitanja kojima se proverava konkretno znanje ili informisanost o nekoj oblasti vaznoj za posao. Za tehnicke i menadzerske pozicije aplikacija treba da sadrzi detaljne odgovore na pitanja vezana za obrazovanje. Cesto i zavodi za zaposljavanje imaju stranice kojima poslodavcima obezbedjuju lak pristup potencijalnim kandidatima. Aplikacione formate koriste one org koje vec u prvom krugu zele da saznaju vise o kandidatima. spisak preporuka. Agencije za zaposljavanje imaju svoje web sajtove kojim potencijalnim kandidatima prikazuju podrucja dostupnih poslova. APLIKACIONI FORMAT I REGRUTOVANJE U proces regrutovanja spada i izrada aplikacionog formata ako su oni uobicajen nacin na koji org prima podatke od aplikanata. nacionalnost. Prvo. ne zamenjuje sprovodjenje provera porekla. Pojedinci koji zele promeniti posao u org pronalaze prilike za posao na web sajtu organizacije. Drugo. a to organizacijama predstavlja ozbiljan problem.

Cilj je da se uz sto manje troskove zaposli onoliko kompetentnih pojedinaca koliko je organizaciji potrebno.. broju. potpuna. Bitno je zakljuciti sta je potrebno za njihovo ostvarivanje. da nije duza od 3 stranice. Tek onda se vrsi ocena uspesnosti ostvarenog cilja. preterano napadan. str) 11. Postoji mnogo nacina za povecanje produktivnosti u organizaciji ali nijedan nije toliko efikasan kao dobra odluka o zaposljavanju. Cilj dobrog procesa regutovanja je donosenje pravih odluka o zaposljavanju pravih kandidata i odbijanju nekvalitetnih. ne postavljati pitanja o visini plate. Neki prakticni predlozi za trazenje posla su: na paniciti. Samo regrutovanje je proces privlacenja individua u odredjenom vremenu. ali se 23 . priroda posla. ne udaljavati se od cilja. Ona treba da je dobro prezentovana. Ogranizacija koja odabere visokokvalifikovane zaposlene stice znacajne prednosti koje se ponavljaju iz godine u godinu. jasna. kao i odredjenih profesionalnih interesovanja. (tabela i formula na 181. da se lako cita. Svako ko trazi posao suocava se sa cinjenicom da mora imati biografiju ili CV. mogucnost napredovanja. ne koriste aplikacije za posao. kvalitet saradnika. Stepen uspeha odluke moze se utvrditi na sledeci nacin. Cilj selekcije je pravilno spajanje ljudi sa poslom i organizacijom. Selekcija je u nadleznosti sektora za MLJP. Troskovi losih odluka su cesto znacajni. primera i formata za pisanje CV-a. dok lose odluke prouzrokuju nepopravljive stete. beneficije. CV treba da sadrzi opis stecenog obrazovanja i relevantna radna iskustva. plata. ne biti lijen. Evaluacijom se ukazuje na greske i sticu nova znanja. Pojedinci prvo treba da prodju kroz proces samoispitivanja sopstvenih slabosti i snaga.. Prilikom odlucivanja o izboru posla niz faktora utice na donosenej odluke: otvorene komunikacije. DRUGA STRANA REGRUTOVANJA Kandidati koji traze posao treba da prodju kroz slican proces kao i organizacije koje ih traze. sigurnost posla. menadzer ljp-a je obavezno ukljucen u sve faze pa i selekciju. Sledi postavljanje licnih ciljeva i rad na njihovoj implementaciji. Zatim je bitno informisati se o mogucnostima i sansama za dobijanje zeljenog posla. ne biti ogorcen.10. stidljiv. Vecina org zaposljava na osnovu biografije. EVALUACIJA PROCESA REGRUTOVANJA Kada je rec o kontroli i evaluaciji prvo treba razgraniciti pojam i cilj regrutovanja. da nema gramatickih gresaka. Cilj evaluacije je poboljsanje efikasnosti buducih aktivnosti regrutovanja. GLAVA V – SELEKCIJA LJUDSKIH POTENCIJALA 1. ne lagati. POJAM I ZNACAJ SELEKCIJE U MLJP Selekcija je proces u kojem se iz grupe aplikanata biraju pojedinci koji najvise odgovaraju odredjenoj poziciji. Internet je pravi izvor saveta. sa odredjenim kvalifikacijama da se prijave za posao. stimulacije.

Postoji znacajna razlika izmedju zaposljavanja CEO uloge i sluzbenika za unos podataka. 5) provera preporuka. javni. Proces moze da bude u pravom smislu selektivan ako se prijavilo njih vise. Preliminarno ispitivanje izraza interesa i 24 . selekcija je pitanje izbora iz onoga sto je na raspolaganju. Ukoliko situacija nalaze brzo donosenje odluke. Sektor ekonomije koji zaposljava pojedince. 7) ljekarski i fizicki pregled i 8) poslovna ponuda. visestruki intervjui. 3. dok u drugom aplikant radi test iz obrade teksta i ima kratak intervju. medjunarodni poslovi zahtevaju posedovanje specificnih licnih karakteristika. 6) uslovna ponuda posla. Za CEO uloge potraga moze trajati mesecima. U prvom slucaju potrebna je detaljna provera porekla. Grupa aplikanata. nekoliko telefonskih poziva i dva kratka intervjua mogu da cine kompletan proces. Raspolozivo vreme za donosenje odluke o selekciji ima veliki uticaj na sam proces. takodje utice na selekciju. 2. Organizaciona hijerarhija. Ako ih se prijavilo samo nekoliko. zakone i pravilnike radi sprecavanja diskriminacije u procesu selekcije. 3) testovi za zaposljavanje. Proces selekcije obicno se sastoji od 8 koraka: 1) preliminarni intervju. privatni. Broj kvalifikovanih aplikanata utice na proces selekcije. a to su: Zakonske regulative se odnose na sudske odluke. Probni rad omogucava da firme ocene sposobnost zaposlenog na osnovu ostvarenih performansi. Brzina donosenja odluka. PRELIMINARNI INTERVJU I POPUNJAVANJE APLIKACIJA Aktivnosti regrutovanja kulminiraju preliminarnim pregledom potencijalno prihvatljivih kandidata. Kriterijumi selekcije za obavljanje medjunarodnih poslova su siri i kompleksniji od onih za domacu selekciju. Svaki korak predstavlja tacku odluke koja. To pocetno istrazivanje predstavlja proceduru od dva koraka: 1. Moze da zameni neke faze selekcije ili proveri validnost procesa. Osim faktora kao sto je tehnicka strucnost i sposobnost za vodjenje. sa direktno nadredjenim buducem zaposlenom ili njegovim buducim kolegama koji najbolje poznaju posao.cesto konsultuje sa ostalim zaposlenima. zahteva afirmativni povratni odgovor. neprofitni. 4) intervju. fleksibilnost i adaptaciju. Broj kandidata koji su zaposleni za odredjeni posao uporedjen sa brojem aplikanata se naziva racio selekcije i izracunava se po formuli: Selekcija = broj upraznjenih mesta / broj aplikanata. Tip organizacije. 2) ispunjavanje aplikacionih formulara. da bi se proces nastavio. Privatni je obicno profitno orijentisan pa pojedinci koji mogu doprineti ostavrenju profitnih ciljeva su kandidati koji se preferiraju. FAKTORI OKRUZENJA KOJI UTICU NA PROCES SELEKCIJE Na proces selekcije uticu brojni faktori u organizaciji i njenom okruzenju.

ako posao zahteva pracenje smernica. intervjueri videom snimaju odgovore kandidata. Uz pomoc strukturiranog intervjua koji dizajniraju poslodavci. tj. cesto podstice nekvalifikovane da se dobrovoljno povuku iz konkurencije. Preliminarni intervju je takodje prava prilika da MLJP opiše posao sa dovoljno detalja. On sluzi kao druga prepreka. vestine. to je razlog za odbijanje. aplikanti se zamole da ispune aplikacioni formular. nedostatak mu je sto nije moguce posmatratri neverbalne poruke koje mogu ukazati na vestine kandidata. Test psihomotoricnih sposobnosti meri snagu. koordinaciju i spretnost kandidata. Intervju snimljen na video traci takodje pomaze da se smanje troskovi selekcije. tako da kandidati mogu proceniti da li ostaju u ozbiljnoj nameri u vezi sa prijavljivanjem. to opravdava otkaz. recnika. Ovi testovi porede pojedinacne interese sa interesima zaposlenih koji su uspesni u obavljanju odredjenih poslova. Ako su netacne. U odnosu na licni kontakt. Ovo testiranje je potrebno zbog sirikog spektra karakteristika potrebnih za uspesno obavljanje fleksibilnih poslova. To je efikasan nacin dobijanja informacija uz niske troskove. Virtuelni se obavlja putm procesa koji se zove Virtuelni Intervju Portal. Nakon preliminarnog ispitivanja. memorije. Vrste testova: Test kognitivnih sposobnosti utvrdjuje sposobnost opsteg rezonovanja. Ako je proces regrutacije bio uspesan. kao i virtuelno. Procenjeni formulari pomazu regruterima da naprave razliku izmedju potencijalno uspesnih i neuspesnih izvrsilaca posla. Na kraju. godine skolovanja. 25 . pogotovo sa udaljenih podrucja. aplikacije zahtevaju potpis koji svedoci o istinitosti informacija i davanju dozvole da se provere. Test strucnih interesa ukazuje na zanimanja za koja je kandidat zainteresovan i koja ce mu sigurno pruziti satisfakciju. uz niske troskove. grupa prijavljenih kandidata je kvalitetna. neki zbog nedovoljnog iskustva. Neki od njih mogu se eliminisati na osnovu opisa posla i specifikacije izvrsilaca. Preliminarni intervju. duzina opstanka na ranijem poslu itd). putem konferencijskih poziva ili videokonferencija. intervjuer ne ostvaruje interakciju sa kandidatom. Preliminarni intervju. Dozvoljava poslodavcu da obavi preliminarne intervjue sa velikim brojem kandidata. TESTIRANJE KAO SREDSTVO SELEKCIJE Organizacije testove koriste kako bi identifikovale stavove i vestine potrebne za posao koje se intervjuom ne mogu prepoznati. a aplikant ne uspije da to uradi u aplikaciji. Telefonski je najekonomicnije sredstvo razmene informacija sa kandidatima. 4. Kandidat sedi ispred racunara sa kamerom koji snima odgovore na prethodno postavljena pitanja i putem Interneta ih distribuira velikom broju org. Kako bi se obezbedila standardizovanost sa drugim intervjuima. moze se obavljati licem u lice. Aplikacije sadrze informacije koje kompanija zeli pribaviti (Opsta slika performansi.2. Test poznavanja posla meri kandidatovo znanje i duznosti koje posao podrazumeva. verbalne tecnosti.

Visoka pouzdanost malo znaci ako sredstvo selekcije ima nisku validnost. da li smo samotnjaci ili drustveni. objektivni. Postavljaju testove na Internet ili koriste eksterne izovre testiranja. alkohola) je pitanje koje se tice radnog mesta. Grafoanaliza predstavlja analizu rukopisa kako bi se odredile osobine. Dobro dizajniran profil licnosti moze spojiti odgovarajuce osobine licnosti sa zahtevima posla. Uzorak posla predstavlja minijaturnu repliku posla. Testovi sa ponudjenim odgovorima (tacno-netacno) su objektivni. Postoji pet faktora koji oblikuju svaku licnost: potreba za stabilnoscu. pouzdani i validni. Usavrseniji set testova simulacije performansi. Genetsko testiranje vrsi se radi identifikovanja predispozicija prema nasledjenim bolestima kako bi se predvideli troskovi zdravstvene zastite i izbeglo zaposljavanje rizicnih kandidata ili kako bi se omogucile terapeutske intervencije i time produzila radna karijera kandidata. Testiranje na zloupotrebu supstanci (droga. Sve vise organizacija koristi Internet testiranje. KARAKTERISTIKE EFEKTIVNIH TESTOVA Adekvatno dizajnirani testovi su standardizovani. Pouzdanost znaci da bi performanse bilo kojeg sredstva selekcije trebale proizvesti konstantne rezultate svaki put kada se sredstvo koristi. specificno dizajniran da se proceni menadzerski potencijal kandidata. Ovi upitnici ulaze u osetljiva podrucja kao sto su liderstvo. obavlja se u centrima za procenu. 5. ako se mere koje su dobijene ne povezuju sa znacajnim 26 . da li smo vise linearni ili fleksibilni u pristupu ciljevima. Testovi simulacije performansi zahtevaju od aplikanata da se ukljuce u specificna ponasanja potrebna za uspesno izvrsavanje posla. rezultat se poredi sa normom i onda se odredjuje znacaj rezultata testa. ovaj nije vremenski ogranicen i ne meri nikakvu vestinu. Standardizacija predstavlja uniformnost procedura i uslova. Za razliku od testova sposobnosti. tj. timski rad. Potencijalni zaposleni radi test. Organizacije ih koriste da bi utvrdile afinitete aplikanata za posao. Objektivnost u testiranju je prisutna ako svi koji ocenjuju test dobiju isti rezultat. (Merenje visine stapom i gumom). temperament. neophodno je da su svi testirani u identicnim uslovima. da li vise tezimo inovativnosti ili efikasnosti. Kako bi se uporedile performanse vise aplikanata na isti test.Test licnosti meri karakteristike. Aplikanti stvarnim izvrsavanjem zadataka pokazuju da poseduju potrebne sposobnosti. stepen do kojeg se drzimo svojih stavova ili prihvatamo tudje ideje. Norme su referentni okviri za poredjenje aplikantovih performansi sa performansama drugih aplikanata. zasnovani na normalnim normama. gde se obavljaju grupne i individualne vezbe.

Validnost konstrukcije je stepen do kojeg test meri osobinu potrebnu za postizanje uspesnih performansi na poslu. aplikacije i testove obicno se pozivaju na intervju. rezultate testova. 6. da se uklopi u organizaciju. Oni koji provode intervju mogu slediti unapred odredjen uzorak koji identifikuje i pitanja i ocekivane odgovore (situacioni). konstrukcijom i kriterijumom. Takodje. neefikasan. Rezultati testa ne koriste se odmah. Validnost povezana sa kriterijumom je stepen do kojeg pojedino sredstvo selekcije tacno predvidja nivo performansi ili vaznih elemenata ponasanja na poslu. Treba obratiti paznju na tri vrste validnosti: povezanu sa sadrzajem. Da bi se utvrdila validnost predvidljivosti. Njihovi rezultati se analiziraju otkrivajuci vezu izmedju rezultata i podataka procene performansi. potencijalni kolega ili svi. Iako su intervjui obicno dio procedure u potrazi za poslom. oni koji vrste intervju 27 . organizacija treba da podeli test svim aplikantima.kriterijumom kao sto je performansa posla. istrazivanja pokazuju da je intervju skup. aplikacije. Intervjui su dizajnirani da istraze podrucja do kojih se lako ne dolazi putem aplikacija i testova. Nakon odredjenog vremena od zaposlenja. Da bi se uspostavila. cesto nije povezan sa poslom. kao sto je procenjivanje motivacije kandidata. potencijalni supervizor. a ocene se uporedjuju sa rezultatima testa i procenjuje se ima li veze izmedju rezultata testa i ocene performansi. koriste se dva pristupa: validnost predvidljivosti i istovremena validnost. Intervju vrse menadzer iz organizacije. supervizori ocenjuju poslovne performanse aplikanata. onaj koji ukljucuje nekoliko osoba koje intervuisu alikanta istovremeno (panel intervju). Validnost sadrzaja je stepen do kojeg sadrzaj testa predstavlja situacije na poslu. Intervju se pokazao kao gotovo univerzalno sredstvo selekcije koje moze imati vise oblika. vec se aplikanti zaposljavaju kao rezultat uspesnog prolaza kroz ceo proces selekcije. Intervju je procedura kreirana za dobijanje informacija od kandidata kroz verbalne odgovore na verbalna pitanja. Metod istovremene validnosti procenjuje testove koristeci kao subjekte trenutno zaposlene koji eksperimentalno rade test. uvidom u biografiju. To moze da bude licni susret aplikanta i onoga ko vrsi intervju (tradicionalni). INTERVJU KAO SREDSTVO SELEKCIJE Aplikanti koji prodju preliminarno ispitivanje. vrednosti i sposobnosti da radi pod pritiskom.

ocene i izlazni intervju. Npr. Prema strukturi razlikujemo: struktuirane i nestruktuirane. kako bi zakljucio o sposobnosti kandidata da se snadje u finansijskim aspektima posla. strukturi. Mnoge tehnike intervjua su zajednicke za inetrvju ocene i izlazne. takodje smanjuju subjektivnost. Cilj je da prikupi informacije o poslu i svemu s njim povezanim. Nekoliko pitanja moze da bude odredjeno unapred. a najprimerenija tehnika je selektivni intervju. vec uporedjuje stvarnog aplikanta sa slikom koju je formirao ranije. postavlja im se pitanje da ispricaju kada su radili s frustriranim klijentom i kako su preokrenuli situaciju. VRSTE INTERVJUA PO STRUKTURI Menadzeri koriste intervjue za razlicite svrhe. Npr. Primer je pitanje „koji su vas se kursevi u poslovnoj skoli najvise svideli. S obzirom da intervjueri uglavnom postavljaju ista pitanja.mogu da stvore predrasude o kandidatu i da se ne oslanjaju na podatke dobijene samim intervjuisanjem. kandidat za supervizora se moze pitati kako bi postupio kada bi podredjeni kasnio na posao tri dana zaredom. Oni se mogu podeliti prema: 1. Intervju ocene je diskusija koja sledi nakon ocene performansi u kojoj supervizor i zaposleni razgovaraju o radu zaposlenog i mogucim korektivnim merama. Kod intervjua povezanim s poslom intervjuer pokusava zakljuciti da li ce aplikantov ucinak na poslu biti baziran na njegovim odgovorima na pitanja o ponasanju iz proslosti. U strukturiranim pitanja i odgovarajuci odgovori su odredjeni unapred. umesto da pokusa predvideti kako ce kandidati reagovati kada ih se pita da li bi radili s nervoznim klijentima. 8. pa intervju moze krenuti u raznim smerovima. Kod stres intervjua intervjuer pokusava da 28 . VRSTE INTERVJUA PREMA SADRZAJU (fokusu pitanja) U situacionom intervjuu kandidati se mogu pitati kako bi se ponasali u odredjenoj situaciji. 2. Ova vrsta intervjua onima koji intervjuisu dozvoljava da predvide kako ce se potencijalni zapiosleni ponasati i reagovati pod stresom. Bihejvioristicki trazi od aplikanta da opise kako bi reagovao na stvarnu situaciju iz proslosti. a odgovori se ocenjuju prema kvalitetu sadrzaja. kao sto su: intervjui selekcije. Kod nestrukturiranih nije definisana uopstena forma. ovi inervjui su pouzdaniji i vredniji. Intervjuer moze da pita propratna pitanja i prati reakcije aplikanata. sluzbenik za ljp-e vrsi izlazni intervju. ali obicno ne postoji formalno uputstvo za ocenjivanje odgovora. Kada zaposleni napusti organizaciju iz nekog razloga. a sta lose u org.. kako bi ocenio sta je dobro. kako organizacije sprovode intervju. sadrzaju i 3. 7.

kao sto novinari rade na konferencijama za stampu. cesto pruza osecaj kandidatima da je poslodavac bezlican. 10. pre donosenja konacne odluke. Cilj je zapaziti osetljive aplikante i one s visokom i niskom tolerancijom na stres. U sekventivnim intervjuima vise osoba intervjuise istog aplikanta u nizu. Ova forma dopusta postavljanje popratnih pitanja na osnovu kandidatovih odgovora. pa cak i pre intervjua na osnovu biografije ili testa. Prednosti su im: smanjuju vreme koje menadzer provede intervjuisuci nekoga za koga se ispostavi da je neprihvatljiv. svaki intervjuer ocenjuje kandidate po standardnoj ocenjivackoj formi. obicno donose odluke koje se baziraju na pogresnim stereotipima sta je to dobar kandidat. Ako je nestrukturiran. Dvoje ljudi se sastane nasamo i jedan intervjuise drugog trazenjem verbalnih odgovora na verbalna pitanja. Kompjuterizovani intervju je onaj u kome su kandidatovi verbalni ili kompjuterizovani odgovori dobijeni kao odgovor na kompjuterizovana pitanja. PROVODJENJE INTERVJUA Intervjui mogu biti provedeni na razne nacine: jedan na jedan. Jedna od najcescih gresaka u intervjuisanju je da su intervjueri skloni preranom zakljucivanju o kandidatu tokom prvih nekoliko minuta intervjua. 9. Neverbalno ponasanje aplikanta ima veliki uticaj na njegovo ocenjivanje zbog toga sto intervjuer procenjuje karakter kandidata kroz nacin na koji se on ponasa na intervjuu. a jos stresnija varijanta su masovni intervjui. Vecina intervjua je jedan na jedan. Intervjueri koji ne znaju precizno sta se na poslu trazi i koji bi kandidat najbolje odgovarao za taj posao. Nerazumevanje posla. Kod panel intervjua grupa intervjuera ispituje kandidata. sa vise intervjuera . svaki intervjuer moze postavljati razlicita pitanja. aplikanti su iskreniji prema kompj.aplikantu priredi neprijatnost povremenim postavljanjem nepristojnih pitanja. S druge strane. Tipican kompj. nego prema ljudima. intervju zadaje pitanja na koja se odgovara biranjem jednog odgovora pritiskom na tipku. Prvi utisci posebno su stetni kada su informacije o kandidatu negativne. Mudriji kandidati tu cinjenicu koriste tako sto ostavljaju odgovarajuci trazeni utisak. Licni intervju. komjuterizovani ili licni. U struktuiranom. 29 . Oni na bazi videa mogu suociti kandidata s realisticnim scenarijima.jedan za drugim ili svi zajedno. Danas intervjue cesto umesto ljudi obavlja kompjuter. Ovakvi intervju se smatraju stresnim. na koje moraju dati odgovor. a zatim nekorektno porede kandidate sa tim stereotipima. kao sto su nervozni klijenti. Za intervjuera je vazno da zna kakav bi idealan kandidat trebao da bude. GRESKE U INTERVJUISANJU Prvi utisci. gde odbor za intervjuisanje intervjuise vise kandidata u isto vreme kako bi videli koji kandidat ce preuzeti vodstvo u formulisanju odgovora. jer one imaju vecu tezinu. donosenje pogresne odluke na osnovu izgleda aplikanta je onemoguceno i sl.

ne treba telegrafisati zeljeni odgovor. po mogucnosti onih koji su kreirali pitanja i odgovore. Neki nesvesno telegrafisu ocekivane odgovore. ne treba glumiti psihologa i donositi nagle odluke. intervju zavrsiti u pozitivnom tonu. gde je idealan odgovor 5. pre nego intervju tipa jedan na jedan. treba ostaviti vremena da se odgovori na bilo koje pitanje koje kandidat ima za intervjuera. upotreba istih pitanja za sve kandidate. pre intervjua treba pregledati biografije). a sta nisu prihvatljivi odgovori. marginalan 3. koriscenje situacionih pitanja. odbijanje obaviti diplomatski. ali uvek postoji puno toga sto se moze uraditi da se popravi uspeh intervju: strukturiranje. Nijedno od navedenih ponasanja nije dobro. 11. Intervjueri se moraju postaviti na pravi nacin i ne smiju da dopuste da aplikantova privlacnost. odnosno standardizacija intervjua (baziranje pitanja na stvarnim zadacima radnog mesta. Procedura je sledeca: 1) analiza posla. Drugi. USPEŠAN INTERVJU Postoje dva nacina da se prilikom intervjuisanja izbegnu greske i problemi. 3) kreiranje pitanja za intervju. ne pripisivati aplikantu reci koje nije rekao. prilikom postavljanja pitanja treba slediti listu. neki glume okruznog tuzioca ili psihologa. 30 . Postoji sumnja da strukturirani situacioni intervju (pripremljena pitanja i odgovori) daje visoke rezultate. za svaki odgovor daje se ocena od 1-5. 4) kreiranje rezervnih odgovora. pol i rasa uticu na ocenu. neki toliko pricaju da aplikanti nemaju vremena da daju odgovore. Ponasanje intervjuera ima uticaj na ocenjivanje. kada kandidat ode i dok je intervju jos svez pregledati biljeske i ispuniti upustvo za strukturiranje intervjua. upotreba skala odgovora). zatim se dogovore sta jesu. Organizacija mozda nema vremena ni potrebe da kreira strukturirani situacioni intervju. priprema za intervju (treba ga sprovoditi u posebnoj prostoriji bez uznemiravanja. 2) ocena poslovnih zadataka. Organizacije uspesno sprovode intervju koristeci panel. 5) zaduziti panel za intervju i sprovesti intervju. Kod takvih intervjua intervjueri koji su upoznati sa zahtevima posla postavljaju situaciona i pitanja iz domena posla koja se baziraju na stvarnim zaduzenjima na tom radnom mestu.Uticaj licnih karakteristika. Panel se obicno sastoji od 5-6 clanova. ostvarivanje prisnosti (treba biti ljubazan i opustiti aplikanta). neki dopustaju da aplikant dominira intervjuom. Prvi. a los 1. biti pazljiv prilikom kreiranja i strukturiranja intervjua.

Takodje je vazna percepcija kandidata o privlacnosti posla i organizacije. ali njegova uloga je samo administrativna. legalnog statusa osobe za rad. Ovaj pristup prevazilazi losu stranu diskretnog metoda. kako bi se identifikovali aplikanti ciji fizicki potencijali nisu u skladu sa zahtevima posla. a konacna odluka zasniva se na razumnoj proceni rezultata iz svih faza. noc pre intervjua dobro se odmoriti. dustvene osobe bave se psihologijom. Stvarnu ponudu sastavlja menadzer u odeljenju u kojem postoji upraznjeno mesto. Ako je aplikant prosao sve korake. ali u nekim slucajevima ne obezbedjuje dovoljno informacija. Nemarno zaposljavanje dogadja se kada poslodavac ne uspije kvalitetno da ispita poreklo zaposlenog koji se kasnije lose ponasa. Medjutim ovaj pristup nije uvek najefektivniji. Istrazivanja pokazuju da kandidati teze poslovima koji su kompatibilni sa njihovom licnom orijentacijom (npr. proveravanje kreditnih preporuka i dosijea o kaznjavanju pa cak i provera porekla. 13.12. To podrazumeva kontaktiranje bivseg poslodavca da se potvrdi dosije kandidata i dobije njihova procena njegovih performansi. Ljudi zele da rade tamo gde su im ocekivanja velika i gde veruju da mogu da ostvare vlastite ciljeve. pri upoznavanju 31 . Kako bi odabrani kandidati prihvatili ponudu vazno je razumevanje procesa kako kandidati biraju posao. Unutrasnja se provodi ispitivanjem bivsih poslodavaca. Pri razumnoj. Primer: osoba koja radi s decom ne sme biti osudjivana zbog zlostavljanja dece. uslovna ponuda ce se ukloniti i ponuda ce biti stalna. Diskretni proces selekcije podrazumeva da spoticanje o bilo koju prepreku u procesu selekcije ostavlja kandidate izvan igre. potvrdjivanje obrazovnih postignuca. Spoljasnja obicno ukljucuje koriscenje usluga agencija za proveravanje preporuka. obicno mu se nudi uslovna ponuda koja pokazuje da ako se sve drugo slaze. Neki predlozi za postizanje pozitivnih rezultata u procesu intervjuisanja su: prikupiti informacije i znanje o organizaciji. fizickog testa ili testa zloupotrebe supstanci. eliminisanje potencijalno dobrih kandidata samo zato sto su dobili prihvatljivu ali nisku ocenu u jednom koraku selekcije. kao sto je prolazak ljekarskog. Kandidati koji su bili uspesni u prethodnim koracima dobijaju ponudu za posao. licnih preporuka i mogucih kredibilnih izvora. ZAVRSNI KORACI U PROCESU SELEKCIJE Zavrsni koraci u procesu selekcije su provera preporuka i podataka aplikanta za kojeg se veruje da je potencijalni zaposleni. odluka o zaposljavanju sada je u rukama aplikanta. svi aplikanti zavrsavaju svaki korak procesa selekcije. Ponudu obicno saopstava predstavnik MLJP. Ponekad treba dati prednost razumnoj nad diskretnoj selekciji. Potrebno je paziti na imidz firme. Pri proveri porekla mogu se koristiti dve metode: unutrasnja i spoljna istraga. DRUGA STRANA SELEKCIJE Ako je proces selekcije bio efektivan u otkrivanju razlika izmedju kandidata koji ce biti uspesni izvrsioci posla i onih koji nece. jer on moze biti presudan u donosenju odluke. Mali broj kandidata poslovnu ponudu dobija a da ne prodje proces intervjuisanja. Sledeci korak u procesu selekcije je neophodnost da aplikant prodje ljekarski/fizicki pregled. socijalnim radom).

sadasnjost. sastavljanje programa orijentacije. Potrebno je formalno i sistemski dopunjavati orijentaciju. Orijentacija je zajednicki zadatak MLJP i linijskog menadzera. odrzavati kontakt ocima. PLANIRANJE. treba shvatiti proslost. 4. planiranje nacina predstavljanja tih informacija (pisani dokumenti. 3. sto kod njega izaziva veliki stres jer zeli postati dio ogr sto je pre moguce. Greska koju org moze napraviti je da ignorise novozaposlenog nakon orijentacije. Informacije mogu doci iz razlicitih izvora: sluzbeni izvori. a ponekad ukljucuje prezentaciju radnog dnevnika nekog od zaposlenih.intervjuera cvrsto se rukovati. ORIJENTACIJA NOVOZAPOSLENIH Novi radnik u pocetnom periodu stoji na granici organizacije. Orijentacija je proces upoznavanja novozaposlenog sa org. kolektivnog ugovora i sl. kopija prirucnika. Planiranje ukljucuje: pripremu sastanka. pripremu informacija koje su potrebne novozaposlenom. SOCIJALIZACIJA I OBUKA ZAPOSLENIH 1. kontrolisati i unapredjivati. radnika koji obavljaju iste poslove. Na pocetku orijentacije novozaposleni treba da dobije set informacija kao sto su: organizacione sheme. nakon prvog radnog dana ili sedmice. pratiti. kao i svaki drugi proces u MLJP mora se planirati. nije autsajder ali jos nije ni prihvacen od ostalih clanova. treba da mu bude jasno sta se od njega ocekuje u pogledu rada i ponasanja. 2. uslovima rada i placanja i sl. kratak obilazak kancelarija i pogona. Dobar program orijentacije moze da doprinese smanjenju stresa i omoguci brzu adaptaciju. politikama. GLAVA VI – ORIJENTACIJA. Proces orijentacije ima 4 cilja: 1. viziju buducnosti org. pravilnici. audio. pravila i procedure. novozaposleni treba da se oseca ugodno i dobrodosao. njenim procedurama. radnim vremenom. sto je pogresno jer bez osnovnih informacija o pravilima i procedurama novozaposleni gubi vreme i gresi. 2. Novozaposlenima su potrebne specificne informacije iz tri glavne oblasti: 32 . kulturom. karta objekata. npr. kada se intervju zavrsi zahvaliti intervjueru za odvojeno vreme i ukazanu priliku. Orijentacija je cesto samo povrsno upoznavanje sa filozofijom org. pre intervjua odrzati nekoliko probnih intervjua vezbanjem sa porodicom ili prijateljima. treba da ulaze napore da se sto pre uklopi u organizaciono ponasanje. video ili usmeno prenosenje) i koordinaciju aktivnosti svih clanova u procesu orijentacije. formalne strukture. IZVRSENJE I EVALUACIJA ORIJENTACIJE Orijentacija. sef treba da obnovi i dopuni orijentaciju. kljucni termini jedinstveni u org.

Standardi. Davanje previse informacija prebrzo ima dobru nameru ali los pristup i prouzrokuje da se radnik oseca preoptereceno. politika. Njome se povecava stabilnost organizacije jer se njeni ciljevi bolje prenose kroz org.1. povrsna orijentacija. MLJP i linijski menadzer treba da osmisle orijentacioni proces koji je u skladu sa kulturom org. upitnikom koji obuhvata sve novozaposlene u posmatranom vremenskom periodu. Socijalizacija se ne desava u vakuumu. • Letimican pregled osnova. socijalizacija predstavlja dugorocnije prilagodjavanje organizaciji (novom poslu. 3. novi radnik je odmah na poslu: Potoni ili plivaj! • Miki Maus posao. a sta ne. Determinante koje uticu na proces socijalizacije su: Socijalizacija bitno utice na rezultate rada zaposlenih i organizacionu stabilnost. norme. jer novi clanovi osecaju nedostatak identifikacije sa poslom. 2. • Gusenje. Prvi zadatak novozaposlenog je da obavi neki beznacajan posao. nadredjenim. tradicija. Najmanje jednom godisnje program orijentacije mora da se oceni da bi se utvrdilo da li postize cilj. saradnicima. za sta su potrebne povratne informacije od svih ukljucenih u taj proces. koji obezbedjuje sve neophodne informacije i koji cini da se novozaposleni osecaju opusteno i dobrodoslim. Prilikom orijenacije treba izbeci: • Naglasak na papirologiji. Pravilno razumevanje posla znaci ispravna socijalizacija. uprave. Sektor ljp-a i linijski menadzer odgovorni su za prenosenje vaznih informacija novozaposlenom. SOCIJALIZACIJA NOVOZAPOSLENIH Za razliku od orijentacije koja predstavlja upoznavanje novozaposlenog sa osnovama organizacije i njenim karakteristikama. sto se obezbedjuje razgovorom sa radnikom nakon prve godine posla. Nakon popunjavanja formulara radniku se pozeli dobrodoslica a zatim se uputi ka novom sefu: radnik se ne oseca kao dio org. 3. Drustveno ponasanje. 33 . radna atmosfera. Prelazak iz autsajdera u insajdera po pravilu stvara nervozu. sefu. da bi se unapredio.. upoznavanje kolega i nadredjenih. radnika. Zbog toga im treba posvetiti paznju da se opuste. Rezultati rada zavise od poznavanja onoga sto bi trebalo da se radi. klijenata i ostalih ljudi sa kojima novi clan dolazi u kontakt. Tehnicki aspekti posla. grupi saradnika). sto bi radniku trebalo da znaci: od dna na gore. Novi clanovi pate od nervoze. Brza. Na socijalizaciju uticu pazljive i nepazljive izjave i ponasanje: kolega. novoj sredini. ocekivanja.

Ucenje kao rezutat predstavlja relativno trajnu promenu u ponasanju. muzicka (muzike). Uvazava cinjenicu da svaki pojedinac dolazi sa setom organizacionih vrednosti. stavova i ocekivanja. Razlikuju se dve vrste ucenja: • Ucenje kao proces. interpersonalna (sposobnost 34 . ali ne uzimaju u obzir druge talente koje osoba ima. fizicko-kineticka (sposobnost koritsenja tela i alata za efektivnu akciju). UCENJE Da bi se detaljnije objasnila problematika obuke i nacin na koji se ona sprovodi neohodno je osvrnuti se na ucenje. Socijalizacija je proces koji obuhvata 3 faze: Prva faza obuhvata saznanja koja je novozaposleni stekao prije stupanja u org. • Ucenje kao rezutata. O ucenju kao procesu postoji vise teorija koje objasnjavaju proces razumevanja nove materije. uspesno obavljaju poslove i uklapaju se u vrednosti i norme saradnika. U tom slucaju novozaposleni se mora socijalizovati kako bi zamenio ranije pretpostavke sa osnovnim organizacionim standardima. Gardner je identifikovao 8 inteligencija koje predstavljaju razlicite talente: lingvisticka (sposobnost koristenja jezika za opisivanje dogadjaja). U drugoj fazi novozaposleni stice jasnije razumevanje org i shvata da se ocekivanja i stvarnost obicno razlikuju. Ta tvrdnja je tacna. logicko matematicka (brojeva). Sadasnji testovi inteligencije fokusiraju se na poznavanje jezika i matematike kao odlika inteligencije. Objasnjavanje procesa ucenja povezano je sa inteligencijom. Na mnogim poslovima novi clanovi bi trebalo da imaju odredjen stepen predsocijalizacije stecen na skolovanju i obuci. Treca faza ukljucuje trajne promene. prostorna (sposobnost tacnog percipiranja vizuelno-prostornog sveta).Pojedinci se prilagodjavaju novim situacijama na slican nacin. 4. sposobnosti i znanju koja je rezutat prakse ili iskustva. ali sadrzaji tih prilagodjavanja pojedinaca mogu varirati. novozaposleni su potpuno obuceni za poslove.

prozivljavanje iskustva). ili intuitivno-secanje). osvrt na iskustvo). TEORIJE UCENJA Obuka ce dati maksimalan ucinak samo onda kada ljudi imaju motivaciju za ucenjem. U pogledu obuke mogu da se uvaze neke Maslovljeve ideje. kako ucenik napreduje do razumevanja (sekvencijalno ili globalno). sinteza (sastavljanje delova u celinu). zakljucivanje iz iskustva) i aktivno eksperimentisanje (akcija. zatim potrebe za sigurnoscu. jer ako obuka ne ostavlja vremena za jelo i pice. vid. Cilj higijene je da ukloni rizike po zdravlje iz ljudskog okruzenja.cinjenice su date a principi se izvode. na koji nacin najefektivnije percipira informacije (vizuelno ili verbalno). sekvencijalni/globalni. 5. za pripadanjem i ljubavlju. planiranje sledeceg koraka). Blumova taksonomija objasnjava kako se odvija proces ucenja u 6 koraka: znanje (prisecanje ranije naucenog materijala). apstraktna konceptualizacija (razmisljanje. sa kojom organizacijom informacija je najzadovoljniji (indukcija. aktivni/reflektivni. Maslovljeva teorija je najjednostavnija i najstarija teorija motivacije. Treci krug se odnosi na preispitivanje procesa stvaranja pretpostavki. Pitanja koja se korste za definisanje stila su: iz kojih izvora ucenik radije prima informacije (preko cula-npr. Jednokruzno se svodi na utvrdjivanje i korekciju gresaka u okviru datih vodecih pretpostavki. Kolb proces ucenja podrazumeva kao kruzni tok. Temelji se na tezi da u coveku postoji hijerarhija potreba: fizioloske. ili dedukcija-obrnuto). za druzenjem i za vlascu. reflektivna opservacija (posmatranje. vizuelni/verbalni. zivotinja). analiza (rastavljanje na delove. Ciklus sacinjava: konkretno iskustvo (osecanje. Ove potrebe samo pokazuju razlicite stavove. Zadovoljavanje potreba nizeg ranga iziskuje povecanje zadovoljavanja visih potreba. induktivni/deduktivni. kako bi se ti elementi uvrstili u program obuke. Ali to samo po sebi ne dovodi do povecanja 35 . Proces ucenja je kompletan ako osoba prodje sve korake. interese i vrednosti ljudi. Felder i Silvermen su predlozili pet stilova ucenja koji ukazuju na ucenikove preferencije u nacinu prijema i obrade podataka: culni/intuitivni.organizacije ljudi i izrazavanja sta treba da se uradi). kako ucenik preferira da procesuira informacije (aktivno-ukljucivanjem u diskusiju ili reflektivno-samoposmatranjem). ucesnici nece biti u mogucnosti da je uspesno savladaju. evaluacija (sposobnost prosudjivanja vrednosti za svrhu). razumevanje (shvatanje znacenja materijala). Donald Šon i Kris Argiris dele proces ucenja na dva dela: jednokruzno i dvokruzno ucenje. potrebe za postovanjem i potreba za samoostvarivanjem. Teorija dva faktora se zasniva na postojanju dva nivoa potreba (nizeg reda ili higijenske i viseg reda) i da prava motivacija nastaje kao posledica nagona da se zadovolje potrebe viseg reda. zakljucivanje). primena (sposobnost koristenja naucenih materijala u novoj situaciji). Pre koncipiranja programa obuke potrebno je istraziti sta motivise ljude de se obucavaju. Dejvid Meklilend je identifikovao tri vrste potreba: za uspehom. a dvokruzno ukljucuje ispitivanje vodecih pretpostavki. intrapersonalna (sposobnost procene sopstvenih snaga i slabosti) i naturalisticka (sposobnost prepoznavanja biljaka. da uslovi rada ne budu uzrok nezadovoljstva kolektiva.

motivacije. jak i ima autoritet u organizaciji. Osobi u procesu ucenja je potrebno priznanje i nagradjivanje za uspeh koje deluje motivirajuce. Metode i tehnike moraju biti pazljivo odabrane i sistematski primenjivane tako da najbolje doprinesu ostvarivanju 36 . vestinama. priznanje za ono sto je postignuto. Programi obuke trebaju uzeti u obzir ove potrebe kako bi pomogli ucesnicima da povecaju sposobnosti i ostvare svoje performanse. vrednosti odredjene nagrade za pojedinca i ocekivanja. Ako se utvrdi da raspoloziva radna snaga ne moze ostvariti ciljeve. radi zadatke. grupe ili organizacije. Teorija ocekivanja je zasnovana na pretpostavci da je motivacija proces pravljenja izbora izmedju razlicitih vrsta ponasanja. mora se pristupiti planiranju programa obuke. Teorija pojacavanja se temelji na logici da ljudi zele zadovoljstvo. misije. moze u potpunosti odustati od ucenja. socijalnom ponasanju. sledeci zadatak je da se stvori okruzenje u kom ce se ciljevi postici. Postavljanje ciljeva kao stimulacija za bolji rad zasnovana je na teoriji da jasno definisani i visoki ciljevi. 6. ako su prihvaceni. Valenca moze biti pozitivna (nesto sto se mnogo zeli) i negativna (nesto sto se izbegava). jer je njegovo ponasanje pozeljno i prihvatljivo. Mora se tacno znati sta zaposleni treba da mogu uraditi nakon obuke. zadataka koje je potrebno izvrsiti. Postoji razlika izmedju obuke i razvoja zaposlenih. Prema ovoj teoriji motivacija je proizvod valence. Primer je student koji zeli desetku. ako dobije 10 nastavice sa takvim ponasanjem. Razmatraju se planovi i zadaci i porede sa trenutno raspolozivim ljp-a kako bi se utvrdilo poklapanje ili nedostaci vestina. a ne kaznu i da izracunavaju koja ce akcija proizvesti najvise koristi uz najmanju cenu. ciljeva. povecana odgovornost na radnom mestu i mogucnost napredovanja. znanja i broja zaposlenih. OSNOVE I PRINCIPI OBUKE Obuka se sastoji iz planiranih programa osmisljenih tako da poboljsaju performanse pojedinaca. Takodje uzori u radu mogu da deluju motivirajuce. On pohadja nastavu. Obuka je orijentisana na poboljsanje trenutnih performansi i fokusirana na vestine koje se odmah primenjuju na poslu. Faktori motivacije su: uspeh. Nakon sto su ciljevi pazljivo odredjeni. Planiranje je fundamentalna faza od koje zavisi uspeh celog programa. Proces obuke obuhvata nekoliko faza: planiranje. na osnovu kojih se definisu ciljevi obuke. Na osnovu utvrdjenih potreba definisu se ciljevi. izazovan posao. Ljudi zele da se identifikuju sa modelom. Pocinje utvrdjivanjem potreba za obukom. njegovog shvatanja o tome da li ce neko ponasanje dovesti do zadovoljavanja njegovih potreba ili ne. izvrsenje i evaluaciju. Model treba da bude neko ko je kompetentan. dovode do boljeg rada zaposlenih. Utvrdjivanje potreba obuhvata analizu celokupne organizacione perspektive. Ako se takve stvari budu ponavljale. Ako dobije manju ocenu bice frustriran. sto podrazumeva da su se desile merljive promene u znanju. a razvoj se fokusira na buduce poslove u org.

ciljeva obuke. Izvrsavanje obuke je najvazniji dio. Transfer se odnosi na ono sto je polaznik naucio, stecene vestine, sposobnosti koje se mogu primeniti na poslu. On moze biti pozitivan, negativan i neutralan. Transfer je uspesniji ako su polaznici samouvereni da mogu koristiti novostecene vestine, svesni situacije da su na poslu pozeljne nove vestine, ako veruju da znanje i vestine stecene obukom pomazu u resavanju problema vezanih za posao. Svaka obuka je slucaj za sebe, sa specificnim ucesnicima, ciljevima i metodama. Na pocetku obuke ucesnicima treba predstaviti plan i program obuke, kao i materijal (generalni pregled da steknu utisak kako ce se obuka vrsiti). Materijal treba da bude dobro pripremljen, pun cinjenica, razumljiv za polaznike. Uvek prvo treba poducavati jednostavnijim, a kasnije kompleksnijim vestinama. Ucesnik treba da ima priliku da vezba sto je naucio. Osoba koja provodi program obuke takodje je bitan faktor. Njen itegritet, govor, neverbalna komunikacija, rad i vladanje materijom su pod pazljivim posmatranjem ucesnika. Kada su obe faze kompetentno odradjene, evaluacija ukljucuje dve stavke: uspostavljanje indikatora na obuci, kao i na poslu, te jasno odredjivanje koje su se promene pojavile kao rezultat obuke. Evaluacija mora obezbediti kontinuitet i povratne informacije koje ce biti od koristi u poboljsanju buducih programa obuke.

7. FAKTORI KOJI UTICU NA OBUKU
Promena je jak faktor koji utice na obuku i na koji utice obuka. Promena ukljucuje pokret iz jednog stanja u drugo i ima uticaj na pojedince, grupe i celu organizaciju. Najvaznije promene koje uticu na obuku koje se danas desavaju na poslu su: promene u organizacionoj strukturi izazvane spajanjem firmi, brzim razvojem, promene u tehnologiji i podizanje obrazovnog nivoa zaposlenih, povecani zahtevi za uspostavljanje organizacije koja uci. Da bi programi obuke bili uspesni, menadzment ih mora podrzavati. Najefikasniji nacin da program uspe je da vrhovni menadzeri ucestvuju u njemu i da omoguce neophodne resurse za njeno sprovodjenje. Pored vrhovnih i ostali menadzeri moraju biti ukljuceni u proces. Na program obuke najvise utice tehnicki napredak. Tehnologija igra ogromnu ulogu u nacinu kojim se znanje prenosi na zaposlene, a promene koje se kontinuirano desavaju zahtevaju cestu obuku. Sledeci faktor je organizaciona kompleksnost. Organizacije sa manjim brojem menadzerskih nivoa deluju jednostavnije, ali nije tako. Zadaci pojedinaca i timova u takvim org su kompleksniji, sto stvara vecu potrebu za obukom. Poslednjih godina razvoj tehnologija, proizvoda, sistema i metoda ima presudan uticaj na zahteve posla. Izvrsioci stalno moraju unapredjivati svoje vestine koje im omogucavaju da se prilagode promenama.
37

8. METODE OBUKE
Bez obzira da li se programi obuke izvode u organizaciji ili izvan nje, koriste se mnoge metode da bi prenele znanje i vestine meadzerima i operativnim izvrsiocima. Jedna od metoda su programi u ucionici, sto je efikasan nacin gde instruktor ima sansu da veliki broj informacija prenese korisnicima u kratkom vremenu. Aktivnosti mentorstva i instruktaze primarno se koriste kada je neophodno ucenje jedan na jedan. Mentorstvo je pristup savetovanja i obuke koji ima za cilj praktican odnos koji podstice karijeru pojedinca. Uloga mentora je da daje izazovne zadatke, da stiti zaposlene od negativnih uticaja, podstice razvoj njihove sposobnosti, pruza savete. Instruktaza je slicna. Studija slucaja je metoda u kojoj polaznici proucavaju informacije o nekom slucaju na osnovu kojih donose odluke. Koriscenje video traka je pogodno za male org koje ne mogu priustiti skuplje metode. One obezbedjuju fleksibilnost jer omogucavaju modeliranje ponasanja, gde se ilustruju vestine medjuljudskih odnosa da bi se pokazalo kako menadzeri reaguju u razlicitim situacijama. Igranje uloga podrazumeva stavljanje zaposlenih u odredjenu ulogu gde uce iz direktnog iskustva. Staziranje predstavlja kombinaciju instrukcija u ucionici s obukom uz rad. Uobicajeno je kod zanatskih poslova. Programi staziranja traju od 2 do 5 godina. Obuka van radnog mesta odvija se izvan proizvodnje na opremi koja podseca na opremu koja se zaista koristi na radnom mestu. Glavna prednost je sto otklanja pritisak zaposlenog da mora raditi dok uci. Simulacija koristi programe ili sredstva koji repliciraju zadatke izvan radnog mesta. Poslovne igre su simulacije koje pokusavaju docarati odabrane faktore u odredjenoj poslovnoj situaciji. Ukljucuju dve ili vise organizacija koje se takmice na virtuelnom trzistu, a ucesnici dobijaju uloge direktora, kontrolora itd. Obuka za rad sa papirologijom je simulacija u kojoj se od ucesnika trazi da odrede prioritete, a onda rade sa vecim brojem poslovne papirologije ili e-mail poruka kao sto si izvestaji, telefonske poruke koje bi se obicno mogle naci na radnom stolu menadzera. Ucenje na daljinu i videokonferencije nude mogucnost povecanja broja ucesnika uz ustedu novca. Narocito su korisne organizacijama koje posluju na globalnom trzistu. Kompjuterizovana obuka koristi prednosti brzine, memorije i mogucnosti pristupa bazama podataka i omogucava fleksibilnost instrukcija. Virtuelna stvarnost je jedinstven kompjuterizovani pristup koji polazniku omogucava da gleda predmete iz odredjne perspektive koja bi inace bila nemoguca. Internet ucenje je termin kojim se opisuju instrukcije putem interneta. Prednost je dostupnost u svako doba, bilo gde na razlicitim jezicima. Obuka uz rad je neformalni pristup obuci koji omogucava zaposlenom da nauci radne zadatke obavljajuci radne aktivnosti. Kljuc uspeha je prenosenje znanja sa iskusnog radnika na novog. Rotacija poslova je oblik obuke uz rad gde se zaposleni premestaju s jednog mesta na druge da bi prosirili iskustvo. Volontiranje podrazumeva zaposljavanje obicno studenata koji uz teorijsku nastavu rade za neku org radi sticanja prakse. Korporativni univerziteti
38

razlikuju se od tradicionalnih programa obuke po tome sto se fokusiraju na kreiranje organizacionih promena, proaktivni su i strateski, a ne reaktivni i takticki. Drustveni koledzi obezbedjuju zanatsku obuku i programe specijalistickog obrazovanja.

9. EVALUACIJA PROCESA OBUKE
Da bi se procenili rezultati obuke potrebno je odgovoriti na pitanja: da li su polaznici dostigli specifican nivo vestina, znanja i izvrsenja, da li sus e desile promene, da li je obuka uzrok promena, da li je promena pozitivno uticala a ciljeve organizacije, da li ce se iste promene dogoditi sa novim polaznicima uz primenu istog programa obuke. U evaluaciji programa obuke promene se mogu meriti na 4 nacina: 1. Reakcija – Kako se polaznici obuke osecaju zbog programa obuke; 2. Ucenje – Koliko su naucili od onoga sto je poducavano; 3. Nacin rada – sta se promenilo u nacinu rada zbog prisustva obuci; 4. Rezultati – Do koje mere su rezultati nacina rada povezani sa troskovima. Postoji nekoliko nacina evaluacije programa obuke, ali je Kirkpatrikov najzastupljeniji. Sadrzi 4 nivoa: 1) misljenje ucesnika, 2) stepen ucenja, 3) promene ponasanja i 4) ostvarivanje ciljeva obuke i razvoja. Evaluacija programa obuke trazenjem misljenja ucesnika o programu je pristup koji nudi povratne informacije brzo i jeftino i predloge za poboljsanja. Stepen ucenja. Neke org sprovode testove kako bi utvrdile koliko su ucesnici naucili. Testovi pre i posle obuke za kontrolisanu grupu su jedna od procedura. I eksperimentalna i kontrolisana grupa dobiju isti test pre i posle obuke, ali samo eksperimentalna dobije obuku. Svaka grupa dobija slucajno odabrane polaznike, tako da se razlike u rezultatima izmedju grupa pre i posle testa pripisuju pruzenom programu obuke. Promena ponasanja. Testovi mogu pokazati sta je polaznik naucio, ali oni daju malo uvida u to da li je obuka dovela do toga da polaznici promene svoje ponasanje. Npr jedan problem je da menadzer nauci sve o tehnikama motivacije, a sasvim drugi da primeni novo znanje. Postizanje ciljeva obuka. Ocenjivanje programa obuke ukljucuje odredjivanje stepena do kojeg su programi ostvarili zadane ciljeve i uticali na rad. Npr ako je cilj smanjiti br nesresca za neki procenat, poredjenje broja nesreca pre i posle obuke je merilo uspeha. Poredjenje prema standardu podrazumeva pracenje i merenje internih procesa organizacije i poredjenje tih podataka sa informacijama od ogrnaizacija koje su vodece u toj oblasti.

GLAVA VII – UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA ZAPOSLENIH
39

1. POJAM UPRAVLJANJA PERFORMANSAMA ZAPOSLENIH
O upravljanju performansama treba razmisljati kao o kompasu koji pokazuje stvarni pravac, kao i zeljeni, a posao menadzera je da pokaze gde se pojedinac ili tim sada nalaze, te da pomogne da se aktivnosti fokusiraju na zeljeni pravac. Neki menadzeri teze da izjednace koncept upravljanja performansama sa ocenom performansi, ali to je pogresan pristup. Ocena je neophodan ali nedovoljan dio upravljanja performansama. Ona se obicno vrsi jednom godisnje, a upravljanje zahteva volju i posvecenost poboljsanju performansi pojedinca ili tima svaki dan. Siri proces upravljanja performansama zahteva da se kvalitetno izvrse tri aktivnosti: 1) Definisu, 2) Olaksaju i 3) Podrzavaju performanse. Menadzer koji jasno definise prihvatljive performanse cini da pojedinci ili timovi znaju sta se od njih ocekuje i da budu fokusirani na efektivne performanse. Menadzer to postize usmeravajuci paznju na ciljeve, mere i ocene. Ciljevi usmeravaju paznju na specificne performanse, mobilizuju aktivnosti za postizanje visih nivoa performansi. Menadzeri takodje moraju da da budu sposobni da izmere stepen ostvarenja ciljeva, a jedna od njihovih glavnih odgovornosti je i olaksavanje performansi, tj. eliminacija prepreka (npr. zastarela oprema) do ostvarivanja uspesnih performansi. Poslednje podrucje odgovornosti menadzmenta je podrzavanje performansi, za sta je potrebo izvrsiti tri aktivnosti: 1) obezbediti dovoljno nagrada koje zaposleni stvarno cene – npr plata, povlastice, 2) u pravo vreme – ubrzo nakon postizanja visokih performansi, i 3) na odgovarajuci nacin – nacin koji zaoposleni smatraju adekvatnim.

2. OCENA PERFORMANSI ZAPOSLENIH
Ocena performansi zaposlenih je formalni sistem pregleda i ocena performansi pojedInaca ili grupa na zadatku, koji sluzi ostvarenju sledecih ciljeva: 1. Ocene obezbedjuju legalno i formalno opravdanje za odluke o zaposljavanju – da se unaprede najbolji izvrsioci, iskorene losi i sl. 2. Ocene se koriste kao kriterijum za validnost testa, kako bi se ocenila hipoteza da rezultati testa predvidjaju poslovne performanse. 3. Ocene obezbedjuju povratni odgovor zaposlenima i sluze kao sredstvo za licni razvoj i razvoj karijere. 4. Ocene mogu da pomognu uspostvaljanju ciljeva programa obuke i da identifikuju potrebe razvoja zaposlenih. 5. Ocene mogu da pomognu da se identifikuju organizacioni problemi, kao rezultat pozeljne specifikacije niova performansi. Ako sistem ocenjivanja nije adekvtano dizajniran moze da stvori probleme i konflikte izmedju supervizora i podredjenih i dovede do disfunkcionalnog ponasanja. Na proces ocenjivanja uticu mnogi interni i eksterni faktori, kao sto su: zakonodavstvo, sindikati, korporativna kultura i sl. Karakteristike efektivnih sistema ocenjivanja su: relevantnost, upucuje na cinjenicu da postoje: 1) jasne veze izmedju poslovnih standarda za posao i ciljeva org, i 2) jasne veze izmedju kriticnih poslovnih elementa utvrdjenih
40

kao sto je broj prodatih jedinica. U nekim poslovima kao sto je prodaja. NOSIOCI I VREMENSKI OKVIR PROCESA OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH Nosioci su: Odeljenje za ljp-e vrsi izradu politike i ima savetodavnu ulogu. Za svakog zaposlenog ocene dobijene od razlicitih ocenjivaca treba da se poklapaju. mogu da budu korisne informacije. Posmatraci. Samoocenjivanje. sekretarice. neposredni supervizori ne mogu da posmatraju stvarne poslovne performanse podredjnih. Ponekad objektivni indikatori. prihvatljivost. Standardi poslova prevode uslove poslovanja u prihvatljive ili neprihvatljive nivoe za ponasanje zaposlenih. pouzdanost upucuje na konzistentnost. odgovorno je za obuku supervizora u cilju poboljsanja njihovih vestina ocenjivanja i za pracenje ocenjivanja. fabricki ili postanski radnici. moraju imati podrsku onih koji ce ih koristiti. 41 .analizom poslova i odnosa koje treba ocenjivati. ali u drugim okolnostima sud ocenjivaca je mnogo objektivniji. Relevantnost se utvrdjuje odgovorom na pitanje „Sta zaista cini razliku izmedju uspeha i neuspeha nekog posla?“. Podredjeni. cije ocene mogu da budu korisne informacije za ocenjivanje supervizora.3). Supervizor (direktno nadredjeni) je osoba koja je u najboljoj poziciji da oceni performanse pojedinaca u odnosu na to sta odeljenje ili org pokusava da postigne. Oni imaju kriticnu ulogu u odnosu analiza posla – ocena posla (Shema 7. senzitivnost upucuje na cinjenicu da je sistem sposoban da razdvoji efikasne od neefikasnih zaposlenih. prakticnost podrazumeva sa su ocenjivacki instrumenti laki za razumevanje i upotrebu. Usluzni klijenti (kupci) mogu obezbediti jedinstvene informacije za ocenu performansi u nekim situacijama (npr. 3. klijenti banke). ali s druge strane pokazuje nizak stepen slaganja sa ocenama drugih. Prilika da se ucestvuje u procesu ocenjivanja performansi deluje motivirajuce na onoga ko se ocenjuje i smanjuje njegovu odbrambenu moc tokom intervjua ocene. Kompjuteri mogu da posluze za merenje kvantitativnih zadataka koje obavljaju npr. agenti za rezervisanje avio-karata i sl.

podredjnih. Ukljucuje posmatranje iz razlicitih perspektiva i razlicite aspekte performansi. shvata da takav pristup ne funkcionise dobro i zahtevaju od menadzera da formalno prate zaposlene bar dva puta godisnje i da neformalno sa njima razgovaraju o tome kako izvrsavaju poslove. ali su uporedive jer reflektuju iste dimenzije performansi. Kratkorocni isticu donju granicu rezultata za tekuci period (porast traznje npr.Sistem ocenjivanja 360 stepeni koristi informacije od strane menadzera. Tokom procesa. zaposleni moraju razumeti ocekivanja u vezi sa izvrsenjem zadataka. Tradicionalno. a dobar nacin je ukljuciti zaposlene u definisanje ciljeva. 4. period ocenjivanja. metode ocenjivanja. potencijalni problemi u ocenjivanju se predvidjaju i razmatraju poredjenjem sa karakteristikama efektivnih sistema. ocenjivac i zaposleni zajedno pregledaju radne performanse i uporedjuju ih sa definisanim standardima. Pocetna tacka procesa ocenjivanja je identifikovanje ciljeva performansi. Vremenski okvir ocenjivanja. ukoliko je to primenjivo. postavljanje mogucih ciljeva i krug se nastavlja. Ciljevi ocenjivanja performansi mogu biti kratkorocni i dugorocni. ali sve vise org. istrazuju razlozi odstupanja od planiranog i ostvarenog. pomaze u predvidjanju performansi osoba koje se prijavljuju za upraznjena radna mesta. Ocene iz razlicitih uglova se retko slazu. pruza osnovu za racionalno odlucivanje u vezi sa nagradjivanjem. a onda se performanse formalno ocene.) Neki sistemi ocenjivanja se 42 . unapredjivanjem. Na kraju perioda ocenjivanja. Takav pristup ima vecu vrednost jer obezbedjuje tacne informacije za odluke o nagradjivanju i napredovanju i salje jasne poruke zaposlenima gde se nalaze. Nakon toga donose se odluke o pitanjima ko ce biti odgovoran za ocenjivanje. utvrdjuju razloge odstupanja i plan za ispravku problema. ocenjivanje se vrsi jednom godisenje. Proces se nastavlja predstavljanjem ciljeva onima kojih se to tice i uspostavljanjem kriterijuma performansi. Menadzment zatim pruza obuku i druge odgovarajuce podrske kako se period ocenjivanja nastavlja. te uloga komjuterskog softvera. Nakon sto se ustanove ciljevi ocenjivanja. PROCES OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH Dobro sastavljen sistem ocenjivanja performansi pruza uvid u snage i slabosti ljp-a organizacije. U te svrhe sluzi i mesecna supervizija zaposlenih od strane njihovog direktno nadredjenog – dvocasovni sastanak gde se pregledaju rezultati rada. degradiranjem zaposlenih. Poslednji korak ukljucuje intervju ocene sa zaposlenima. posmatraca i klijenata da bi se obezbedilo ocenjivanje performansi iz svih uglova. istice specificne potrebe zaposlenih za obukom. razmatraju planovi za naredni mesec.

nezadovoljavajuca). pouzdanost) i vrednosti za svaku od performansi (npr. Spisak pozeljnih ponasanja ocenjivacu obezbedjuje niz izjava koje opisuju ponasanja zaposlenog na radnom mestu. Metoda uporedjivanja parova podrazumeva ocenjivanje zaposlenih izradom grafikona svih mogucih parova zaposlenih za svako obiljezje i naznacavajuci koji je zaposleni u paru bolji. dok se svi zaposleni ne ocene. povecanje trzisnog ucesca. uspostavljanja dugorocnih odnosa sa klijentima. Kompetencije ukljucuju sirok raspon znanja. Jako je zastupljena. Npr. To ukljucuje utvrdjivanje potencijala zaposlenih. U svrhu ocenjivanja treba birati one kompetencije koje su usko povezane sa uspesnim poslovanjem. Svakih sest meseci supervizor i zaposleni sastaju se i razgovaraju o performansama koriscenjem incidenata kao primera ponasanja. Zato org treba da istaknu buducnost. povezana sa interpersonalnim sposobnostima ili poslovno orijentisana. Zadatak menadzera je da proveri koja od izjava i u kom obimu opisuje zaposlenog. Ukoliko org ne preduzmu odredjene korake. Ako org smatraju rezultat vaznijim od nacina na koji se on postize. Metoda kriticnog incidenta podrazumeva vodjenje zapisnika o neobicno dobrim ili nepozeljnim primerima ponasanja zaposlenih na radnom mestu. Najucestaliji kriterijumi ocenjivanja su: karakteristike zaposelnih (stav. karakteristika i ponasanja koja mogu da budu tehnicke prirode. 30% niskih. ukljucujuci ponasanja i rezultate koji su potrebni za razvoj zaposlenih i postizanje ciljeva.fokusiraju na rezultate. METODE OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSELNIH U narativnoj metodi ocenjivac napise kratak sastav opisujuci performanse zaposlenih. rezutati odnosno postizanje ciljeva postaju odgovarajuci faktor za ocenjivanje. Zaposleni se ocenjuju ocenom koja najbolje opisuje njihove nivoe performansi za svaku karakteristiku. timski rad). Metoda prisilne distribucije slicna je ocenjivanju po krivoj: predodredjeni procenti ispitanika postavljau se u razlicite kategorije performansi. sposobnosti. Kada org ocenjuju performanse zaposlenih uglavnom se fokusiraju na proslost. 5. pre nego na to kako su rezultati postignuti i usmerenu su na kratkorocne ciljeve. Sa stanovista mendzmenta performansi problem je da se proslost ne moze promeniti. inicijativa). imenujuci najboljeg do najlosijeg. Ova metoda se fokusira na ekstremno ponasanje u radu zaposlenog vise nego na rutinske svakodnevne performanse. Skale ocenjivanja vezane za ponasanje je metoda procene ciji je cilj kombinovanje prednosti narativnih 43 . Navodi se niz karakteristika (npr. lojalnosti i sl. 15 % visokih performansi. 20% prosecnih. podaci o ocenjivanju posatju samo istorijski dokument. Drugi naglasak stavljaju na performanse ponasanja pre nego na objektivne ishode i zaposleni se ocenjuju po ulozenom trudu. Metoda skale graficke ocene je nejjednostavnija. Kada je tesko odrediti ishod zadatka pojedinca. izgled. Kratkorocni rezultati manje su vazni od dugorocnog licnog razvoja. Ocenjivanje zavisi od sposobnosti pisanja ocenjivaca. org mogu ocenjivati ponasanja zaposlenog povezana sa zadatkom (stil vodjstva. Metoda naizmenicnog ocenjivanja podrazumeva ocenjivanje zaposlenih po odredjenom obiljezju od najboljeg ka najlosijem.

Predrasude iskrivljuju vrednost ocenjivanja i umanjuju objektivnost procesa posmatranja. razviti konacni instrument. Subjektinost ce uvek postojati u metodama ocenjivanja. a zatim elektronski ocene zaposlenog u nizu obiljezja performansi. GRESKE U OCENJIVANJU PERFORMANSI ZAPOSLENIH Neke org koriste kriterijume ocenjivanja koji su suvise subjektivni ili nepovezani sa poslom i time ocenjivanje cine neobjektivnim. Davanje nezasluzenih visokih ocena naziva se popustljivost koja za rezultat moze imati 44 . ponovno dodeljivanje incidenta. To omogucava ocenjivacu da navede nekoliko kriticnih incidenata. ne samo po pitanju slaganja sa drugima. razvoj dimenzije performansi. definisanje ocekivanih rezultata. supervizori cesto zaposlene sa kojima imaju verbalna neslaganja ocene niskim ocenama po svim obiljezjima. Metoda radnog standarda uporedjuje performanse svakog zaposlenog sa postavljenim standardom ili ocekivanim nivoom rezultata. a zatim periodicno ocenjivanje ucinjenog napretka. Ovaj sistem se sastoji od 6 koraka: postavljanje ciljeva organizacije. Komjuterski programi omogucavaju menadzerima da vode evidenciju o svojim podredjinima tokom godine. pruzanje povratnih informacija. Program zatim generise pisani tekst kako bi objasnio svaki dio ocenjivanja. graficka skala sa opisnim frazama koje su ukljucene da bi definisale svako obiljezje. Npr. Nejasni standardi. raspravljanje o ciljevima odeljenja. postavljanje ciljeva odeljenja. povratna informacija. Ova metoda zahteva vise vremena ali nudi niz prednosti: tacnija uskladjenost. Nedostatak objektivnosti. Izrada skala obuhvata 5 koraka: generisanje kriticnih incidenata. 6. stalnost. ali ipak ocenjivanje zaposlenih na osnovu licnih karakteristika stavlja ocenjivaca i org u nezavidnu poziciju prema zaposlenima i prema zakonu. Upravljanje pomocu ciljeva (MBO) ukljucuje postavljanje posebnih merljivih ciljeva za svakog zaposlenog. Vecina org u skladu sa svojim ciljevima i potrebama kombinuje nekoliko metoda. Takodje ima prostor predvidjen za komentar ispod svakog obiljezja. npr. skala kao metod ocenjivanja moze biti nepravican. Oni dopustaju zaposlenima da demonstrriraju dimenzije performansi povezane sa poslom vezbama koje simuliraju vazne situacije koje se dogadjaju na poslu.kriticnih incidenata i kvantitativnih ocenjivanja povezivanjem kvantitativnih skala sa posebnim narativnim primerima dobrih i losih performansi. jer razliciti supervizori ce razlicito definisati dobre ili prosecne performanse obiljezja kao sto su kvalitet rada ili kreativnost. Ocenjivanje se moze vrsiti i pomocu kompjutera i Interneta. Centri ocenjivanja sluze da identifikuju i odaberu zaposlene za visoke pozicije. oznaciti incidente na skali. Neke internet stranice omogucavaju menadzerima da ocene zaposlene preko interneta na osnovu njihovih kompetencija. ciljeva i razvojnih planova. Npr. dobrim kvalitetom. jasniji standardi. Efekat oreola se definise kao uticaj opsteg utiska ocenjivaca na ocenjivanje posebnih kvaliteta. Najbolji nacin za ispravljanje ove greske je ukljucivanje opisnih fraza koje definisu svako obiljezje gde se tacno zna sta se podrazumeva pod npr.

7. jer u suprotnom proces ocenjivanja moze da dovede do nesigurnosti i konflikta. nadredjeni zeli da poveca platu odredjenom zaposlenom i da bi to opravdao daje mu visoke ocene. njihovo ponasanje se cesto poboljsa nekoliko dana pre ocenjivanja. Iako je popustljivost izrazenija od strogosti. dok je treci prosecan. Greske se dogadjaju kada nadredjeni dozvoljavaju da licne predrasude kao sto su polne. Time se eliminisu iznenadjenja u ocenjivanju. Ako zaposleni znaju kada je zakazano ocenjivanje performansi. a uzrok moze biti nerazumevanje razlicitih faktora ocenjivanja. Subjektivni faktori kao sto su inicijativa. Zaposleni je ocenjen visoko ili nisko po mnogim aspektima poslovnih performansi zbog toga sto ocenjivac zna da zapolseni kotira visoko ili nisko po nekom specificnom aspektu. odanost su vazni ali ako nisu povezani s poslom ne bi trebali da se koriste. neki menadzeri primenjuju rigorozniju ocenu od usvojenih standarda. Nezasluzena kriticnost prema performansama zaposlenog naziva se strogost. Pri ocenjivanju bi trebalo uzeti odredjeni vremenski period i razmatrati ucinak za citav taj period. Ako npr. Greska kontrasta javlja se kada ocenjivac uporedjuje nekoliko zaposlenih jedne s drugima pre nego prema objektivnim standardima performansi. a dobar sistem ocenjivanja im stalno pruza te podatke. Centralna tendencija je greska kada su zaposleni ocenjeni blizu proseka ili sredine skale i uobicajena je u svim sistemima rangiranja koji zahtevaju da ocenjivac pismeno opravda ekstremno visoke ili niske ocene pa to izbegava davanjem prosecnih ocena. Organizacija treba da koristi iste instrumente ocenjivanja za sve zaposlene u istoj poslovnoj kategoriji i koji su pod kontrolom jednog nadredjenog. rasne i starosne uticu na ocenu. kakao bi zaposleni unapred mogli znati koji ce se rezultati i ponasanja meriti i na vreme ih poboljsati. on moze dobiti odlicnu ocenu zbog kontrasta s prva dva.nemogucnost prepoznavanja popravljivih gresaka. a ocenjivac se bolje seca nedavnog ponasanja nego dalje proslosti. a menadzeri se koncentrisu na resavanje dnevnih performansi onim tempom 45 . vecina zaposlenih ima potrebu da zna kakve su im performanse. a narocito odlicne zaposlene. prva dva zaposlena nezadovoljavaju performanse. da prodju obuku za davanje i primanje ocena. NACINI PREVAZILAZENJA PROBLEMA OCENJIVANJA PERFORMANSI ZAPOSLENIH Jedan od nacina je da kriterijumi ocenjivanja performansi zaposlenih budu povezani s poslom. Svi ocenjivaci treba da budu obuceni. Lose je imati sistem koji demoralise prosecne. Menadzeri i zaposleni se moraju sloziti u pogledu ocekivanja vezanih za performanse. Kontinuirana otvorena komunikacija. Halo greska podrazumeva ocenjivanje na osnovu uopstenih utisaka ocenjivaca prema onome koji se ocenjuje. sto je pri tom i nezakonito. Ta praksa moze smanjiti nagrade dostupne za najbolje zaposlene. U nekim slucajevima nadredjeni kontrolisu svaki aspekt procesa ocenjivanja te su u poziciji da manipulisu sistemom. Npr. Sledeci nacin je standardizacija. Predrasuda nedavnog ponasanja.

ne dozvoljavajuci da se nagomilaju. cilj intervjua je saciniti akcioni plan za ispravljanje nezadovoljavajucih performansi. gde supervizori i podredjeni razgovaraju o rezultatima ocenjivanja i prave planove za otklanjanje nedostataka i jacanje performansi. 3. Najbolje resenje je naci motivaciju koja je zaposlenom dovoljna da odrzi zadovoljavajuci ucinak: dodatno slobodno vreme. Potrebno je odvojiti vreme za formalnu diskusiju o performansama zaposlenih. 2. prostudirati opis posla zaposlenog. tj. Zadovoljavajuce performanse – nemoguce unapredjenje odnosi se na zaposlene cije su radne performanse zadovoljavajuce ali za koje unapredjenje nije moguce. obicno se izbegava intervju. reviziju performansi. Slabe performanse mogu se tolerisati ili ce zaposleni biti otpusten. Nadredjeni obicno intervju sprovode na kraju perioda ocenjivanja i zaposleni znaju kada je intervju zakazan. Kada su radne performanse zaposlenog nezadovoljavajuce ali ispravljive.kojim se one pojavljuju. Cilj je rasprava o planovima karijere zaposlenog i donosenje akcionog plana za obrazovni i profesionalni razvoj koji zaposleni treba da bi presao na novi posao. Performanse zadovoljavajuce – moguce unapredjenje je jedna od najlaksih varijanti. a to nije lako. Cilj je da se odrze zadovoljavajuce performanse. pomoc zaposlenom u postavljanju ciljeva i planova licnog razvoja i predlaganje nacina za ostvarenje tih ciljeva. ocenjivac treba da razmotri tri aktivnosti: razgovor o radnim performansama zaposlenih. treba da ih razvije kako bi zaposlenima omogucila priliku da se zale na rezultate ocenjivanja koje smatraju netacnim. uporediti ostvareno sa standardima i pregledati prethodne ocene radnih performansi. 46 . INTERVJU OCENE PERFORMANSI ZAPOSLENIH Proces ocenjivanja performansi zavrsava intervjuom ocene. Kada planira intervju. priznanja u obliku povremenih pohvala i sl. Vazno je pripremiti se za intervju: prikupiti podatke. Performanse su zadovoljavajuce i sledi unapredjenje. Revizija dopusta zaposlenima da otkriju bilo kakve greske u ocenjivanju. Postoje tri tipa intervjua: 1. Osiguravanje primerenog procesa je od vitalnog znacaja. da preispitaju ocene. 8. Ako organizacija nema formalne procedure zalbe. Ako su performans nezadovoljavajuce i tesko se mogu poboljsati.

Pri provodjenju intervjua treba imati na umu 4 stvari: 1) treba biti direktan i konkretan (koristiti objektivne podatke kao sto su kasnjenja. 2) ne treba biti prisan (npr. sto ima pozitivne efekte na performanse. Time sto je aktivan slusalac. Treba podsticati podredjene da se pripreme za intervju ocene performansi. Resavanje problema fokusom na posao je proces kojim supervizor daje podrsku podredjenom u smislu motivacije da poboljsa ranije poslovne performanse. Time se poboljsavaju odnosi supervizora i podredjenog. Redovno ocenjivanje napretka prema ciljevima pomaze da se zadrzi ciljno ponasanje. ali intervjui koji ukljucuju postavljanje ciljeva i jasne povratne informacije mogu uticati na buduce radne performanse. Postaviti zajednicke. specificne. 3) treba podsticati zaposlenog da govori (npr. Ako podredjeni uocavaju vezu 47 . cime se podredjenim precizno obrazlaze sta se ocekuje. 4) ne treba hodati kao po jajima (ne treba biti prisan vec se uveriti da osoba sa intervjua odlazi znajuci tacno sta cini dobro a sta lose). Istrazivanja pokazuju da su godisnje ocene performansi upitne i da bi obuka trebala da bude svakodnevna aktivnost. Ocenjivaci treba da budu obuceni za tacno i precizno posmatranje ponasanja. skart. izazovne i dostizne ciljeve. otpad. pitati sta oni misle sta treba uciniti da se poboljsa situacija). narocito u slucaju losih performansi ili novih zaposlenih. Treba suditi o performansama zaposlenih. jer ce biti zadovoljniji procesom menadzmenta performansi. jer osecaj zaposlenih da su njihove ideje menadzerima dobrodosle uticu na njihovo zadovoljstvo intervjuom ocene. motivisani da poboljsaju performanse. a ne o njihovim licnostima i manirima. Izbegavati destruktivne kritike. 9. sistemom ocenjivaja. onda bi sledecim aktivnostima trebalo da pristupi ozbiljno: Cesta komunikacija sa podredjenima u vezi sa njihovim performansama. ne porediti performanse zaposlenog sa dr ljudima i reci „on je brzi nego vi“). jer doprinose ostvarenju losih performansi izazvanih unutrasnjim raspolozenjem zaposlenih i losom motivaciojm. KARAKTERISTIKE EFEKTIVNIH INTERVJUA OCENE Ako je organizacija stvarno predana pristupu poboljsanja performjansi zaposlenih. Ne moze se izmeniti proslost. Treba ohrabriti podredjene da ucestvuju. obezbedjuje razumevanje razloga za dati nivo performansi i poboljsava obavezu podredjenog da efektivno izvrsava zadatke. supervizor pokazuje iskren interes za ideje podredjenog. broj gresaka).

ocene performansi i razgovorom sa zaposlenima o njihovim licnim razvojnim ciljevima. GLAVA VIII – UPRAVLJANJE RAZVOJEM ZAPOSLENIH 1. Veliki br org teze da postanu org koje uce. dok razvoj ukljucuje ucenje koje prevazilazi sadasnje poslove i fokusiran je dugorocno. Takve org vide razvoj kao stratesku investiciju a ne kao rashod.izmedju rezultata ocenjivanja i odluka o napredovanju vezanih za platu. instruktaza). Programi razvoja zaposlenih uvek pocinju analizom potreba za razvojem. Informacije o potrebama dobijaju se iz raznih izvora: poslovnih ciljeva. rezultata analize posla. Obuka pruza znanje i vestine za obavljanje sadasnjih poslova. orijentisan je na obrazovanje zaposlenih. a ne na obuku za odredjeni posao. Najznacajnija konkurentska prednost svake organizacije su njeni zaposleni. razvojem partnerstva. unapredjenjem aktivnosti istrazivanja i razvoja i ostvarenjem krajnjeg cilja org. indikatori uspesnosti i vremenski rokovi. Uloga 48 . to ce uticati na njih da se pripreme za intervjue ocene. beneficije. vestinama i razvojnim potrebama. koja se odrzava provodjenjem kontinuiranih programa obuke i razvoja. POJAM I ZNACAJ RAZVOJA ZAPOSLENIH Razvoj treba razlikovati od obuke zaposlenih. Zaposleni se najcesce razvijaju radnim iskustvom i dodatnim obrazovnim programima. da aktivno ucestvuju u njima i bice zadovoljni ukupnim sistemom menadzmenta performansi. Razvojni programi izradjuju se kao pojedinacna resenja za pojedince sa specificnim postojecim znanjima. razvojne aktivnosti. ali u poslednje vreme primenjuje se praksa strukturiranih medjuljudskih profesionalnih odnosa usmerenih na razvoj (mentorstvo. a ne po sistemu jedno resenje za sve. Razvoj priprema zaposlene da prate dinamiku promena i razvoja organizacije. Dobijeni podaci predstavljaju osnovu za individualni razvojni plan kojeg sacinjavaju razvojni ciljevi. unapredjenja. Programi obuke i razvoja danas se nagradjuju vecom satisfakcijom klijenata. Organizacije koje uce dosta paznje posvecuju priblizavanju licnih vizija zaposlenih viziji org.

Unapredjenje je ocigledna metoda razvoja.menadzmenta u razvoju zaposlenih je takodje znacajna. uce gledajuci druge kako rade i istrazuju specificne organizacione probleme. Istovremeno pruzaju priliku za sticanje radnog iskustva i razvoja zaposlenih. jer se time kvalifikuju za odgovornije 49 . rotaciju. OBRAZOVANJE KAO METODA RAZVOJA ZAPOSLENIH Vrlo cesto se desava da zaposleni koji imaju zelju za napredovanjem odluce da unaprede svoje teorijsko znanje i steknu visu strucnu spremu. Asistencije su dobra prilika za razvoj. a horizontalna ukljucuje nekoliko pozicija istog ranga na kojima se zaposleni rotiraju u odredjenom vremenskom periodu. Ovakvi privremeni zadaci mogu biti stimulativni za razvoj zapsolenih. Transfer podrazumeva potpunu promenu mesta boravka ili radnog mesta i odlicna su prilika za napredovanje. Rotacija kao metod ukljucuje pomeranje zaposlenih na razlicite pozicije u org u cilju prosirenja njihovih vestina. nesposobnosti zaposlenog da se nosi sa zahtevima odgovornijeg posla. pomaze a ne sprecava. a transferi izmedju razlicitih delova kompanije. Ali najcesci razlozi za odbijanje transfera su porodicne prirode. Na taj nacin svi dobijaju iskustvo u radu na svim pozicijama. zdravstvenih problema. znanja i sposobnosti. Kompanije cesto ugradjuju u redovne poslovne procese unapredjenja. degradacije. a psiholoski im pomaze da zadovolje potrebu za sigurnoscu. privilegija. jer su oni duzni da stvore radni ambijent u kojem se razvoj podstice. Transferi su slicni rotaciji. nepozeljna od strane zaposlenih jer podrazumeva smanjenje plate. 3. Ali degradacija treba da bude obostrano zadovoljavajuca. transfer. Unapredjeni zaposleni preuzimaju vece odgovornosti i nadleznosti u zamenu za vecu zaradu. Moze se javiti kao posledica disciplinske mere. RAZVOJ POMOCU RADNOG ISKUSTVA Sticanje radnog iskustva najrasprostranjenija je metoda razvoja zaposlenih. Komisijski zadaci pruzaju priliku zaposlenima da ucestvuju u donosenju odluka. Vertikalne rotacije nisu nista drugo do unapredjenja. Degradacija je cesto podcenjena metoda razvoja. Asistenti obavljaju poslove pod nadzorom instruktora. statusa. narocito ako je neko asistent na nekom zanimljivom projektu ili strucnjaku od koga moze mnogo nauciti. 2. Privremene komisije cesto deluju kao radne grupe za resavanje problema iznalazenjem alternativa. a to znanje je i najtrajnije. Ljudi najvise nauce prakticnim iskustvom. jer su vid pomeranja zaposlenih sa pozicije na poziciju u cilju razvoja. asistenciju i komisijkse zadatke kao metode razvoja. licnim razvojem i sl. beneficije i privilegije. strukturalnih promena i sl. s tom razlikom sto se rotacija dogadja u okviru jedne org ili poslovne jedinice. cime sticu iskustvo i pripremaju se za preuzimanje odgovornosti sledeceg viseg nivoa.

iskustvo i mudrost sa drugim pojedincem. organizacije mogu zaposlenog da posalju na pohadjanje eksternih programa razvoja. diskusiju ili razmenu ideja i misljenja. a tu su razni kratkorocni programi obuke. Ukoliko org uoce koristi od obrazovanja zaposlenih. Tradicionalne metode obrazovanja podrazumevaju pohadjanje univerzitetskih. vodi i razvija 50 . seminari i konferencije i clanstvo u profesionalnim udruzenjima. Mentor je potvrdjen i iskusan strucnjak koji ima posebno interesovanje da pomaze. Ako nemaju svoju jedinicu za razvoj. Konferencija predstvalja sastanak. Ovi programi pohadjaju se van radnog mesta i iziskuju mnogo slobodnog vremena i posvecenosti. a ako je rec o grupi zaposlenih iz jedne org program moze da se dizajnia tako da odgovra potrebama org. razvije liderske kvalitete i sl. konsultaciju. prilagodjavaju se pojedinacnim potrebama kandidata. Svrha mentorstva je da pomogne kandidatu da nesto promeni. od njega dobijaju licencu za rad. Pored tradicionalnih metoda obrazovanja. Nedostatak ove metode je sto se cesto placaju programi razvoja sastavljeni po sistemu „jedno resenje svima odgovara“ i nisu prilagodjeni specificnim potrebama org. popravi performanse. 4. Mentorstvo je uceci odnos podrske jednog pojedinca koji razmenjuje znanje. pohadjaju seminare i simpozijume iz te oblasti i na taj nacin se razvijaju.i vise pozicije. postdiplomskih studija. Primer su racunovodje koje se ukljucuju u savez racunovodja i revizora. a kompanije time sticu konkurentsku prednost privlacenjem talenata koji su spremni na razvoj. ali se ne smiju poistovjecivati jer se u mnogome i razlikuju. Iako se razlikuju. Korporativne univerzitete i razvojne centre osnivaju vece firme radi pruzanja prilika razvoja zaposlenih u razlicitim oblastima na fleksibilan nacin prilagodjen radnim obavezama. cime se ostvaruje i visi platni razred. Prednost je sto zaposlene obucavaju strucnjaci iz date oblasti. Simpozijum je sastanak zbog diskusije koji se organizuje tako da postoji publika i neko ko vrsi prezentaciju novih nalaza ili izvestaja na datu temu. dobiju specijalisticku licencu za rad i u toj oblasti se razvijaju. razvijaju se i uce sticanjem visih licenci. Postoje razne org i konsultantske kuce koje uz odredjenu nadoknadu organizuju programe razvoja za zaposlene. upotpunjuju formalnu obuku itd. zajednicko im je to da su strucni. Licence profesionalnih asocijacija. RAZVOJ POMOCU PROFESIONALNIH MEDJULJUDSKIH ODNOSA Mentorstvo i instruktaza predstavljaju strukturirane i definisane medjuljudske odnose kojima je prevashodan cilj razvoj kandidata. Ova dva pojam su slicna: oba podrazumevaju interakciju jedan na jedan. Seminar ukljucuje malu grupu prakticara koji se bave nekim istrazivanjem ili studijom i cesto se sastaju pod vodstvom iskusnijeg strucnjaka. brojene kompanije osnivaju sopstvene univerzitete koji obucavaju zaposlene. profesionalni sastanci koji imaju cilj unapredjenje prakse prisutnih prakticara.. odobre slobodno vreme a isplacuju punu platu. izradu doktorskih disertacija. a takodje je skupa. mogu da im pruze podrsku. vece penzije. Cesto se zaposleni specijalizuju za odredjenu oblast. koji je spreman da uci iz te razmene kako bi obogatio svoj profesionalni put.

neformalno zamoli nekog starijeg kolegu da mu bude mentor. Razvoj menadzera sve vise postaje preokupacija ravijenih org i jedna od najvaznijih aktivnosti MLJP. Prednosti internih su: obika zasnovana na stvarnim potrebama. To je proces kojim menadzeri dobijaju potrebe vestine. jedan na jedan. Mentor moze da ima razlicite uloge: da pomaze zaposlenom da resi odredjeni problem. a mentorstvo je vise povezano sa karijerama i savetodavnim radom. sprecavanje zastarevanja menadzera itd. gde stariji uce od mladjih. filmovi i sl. Prednosti eksternih su: eksterni pogled na bitne teme. ali se cesto upotrebljavaju i simulacije. Instruktaza je vrlo slicna mentorstvu. Smatra se da se njihovim razvojem obezbedjuje kontinuirana strategijska konkurentska prednost. ali to ne znaci da se mentorstvo odvija neformalno i nestrukturirano. najpopularniji pristup obrazovanju su konferencije. zaposleni sam. stiti kandidata od negativnih uticaja. da posveti vreme i potrebu energiju za to. Odnosi se na obrazovanje menadzera i strucnjaka u cilju sticanja vestina koje su im potrebne za sadasnje i buduce poslove. Da bi se neko odlucio da bude mentor potrebno je da sagleda da li zaista: ceni razvoj drugih. poboljsava radni pristup. nova gledista. pruza izazovne zadatke. osposobljavanje menadzmenta za resavanje kompleksnih problema. Neke od prednosti programa razvoja su: jacanje konkurentske prednosti. Mentorstvo se moze uspostavljati formalno. pomaze razvoju pozitivnih performansi kandidata i podstice unapredjenje. pokazuje kandidatu kako nesto da radi na jasno definisan nacin. 5. Instruktor je tu da. Iako razvojni programi pruzaju kljucna znanja i vestine. U poslednje vreme aktuelno je obrnuto mentorstvo. razvoj organizacione kulture i timskog rada. Kompanije mogu primenjivati interne i eksterne programe razvoja.mladjeg i neiskusnijeg pojedinca. iskustvo i stavove neophodne da postanu ili ostanu uspesni lideri u svojim org. krace trajanje. mentor je planski imenovan i dodeljen zaposlenom sa jasnim zadatkom i neformalno. Ideja o instruktazi dolazi iz sporta. 51 . Instruktaza se primenjuje kod jasno definisanih ciljeva koji se baziraju na poboljsanju vestina. Primer je instruktor casova voznje. ima volju da prenese znanje. Preuzimanje odgovornosti za sopstveni razvoj najvazniji je aspekt procesa razvoja. pomoc org da se brze razvija i raste. kandidatu objasni i nauci ga novim vestina. proces ucenja takodje zahteva licnu angazovanost menadzera. osecajima kandidata i tu je da mu pomogne da odgovori na svoja pitanja i iznadje nacin za resavanje sopstvenih problema. Instruktor predaje. najcesci oblici obrazovanja su seminari ili drugi interni programi. bolja kontrola sadrzaja. uci. uci novim vestinama. a mentor se vise bavi ponasanjem. Istrazivanja su pokazala da vecina kompanija organizuje obuku srednjeg menadzmenta a zatim i visih. nizi troskovi. da li poseduje vestine aktivnog slusanja. misljenjem. sira vizija. POJAM I ZNACAJ UPRAVLJANJA RAZVOJEM MENADZERA Razvoj menadzera u teoriji i praksi izdvaja se od razvoja ostalih zaposlenih.

sa jasnim indikatorima uspesnosti. stavovima. PROCES RAZVOJA MENADZERA Kao i kod obuke. Drugi razvojni programi imaju za cilj popunjavanje tacno odredjenih pozicija menadzmenta. Strategijski plan rasclanjuje se na kratkorocne. Tako. novi menadzeri prolaze kroz Fordov program razvoja i rotiraju se na razlicitim zadacima kako bi se identifikovao njihov potencijal i kako bi stekli razlicita iskustva. ocena razvojnih potreba. znanjima. proces razvoja menadzera podrazumeva: procenu organizacionih potreba. Neki programi razvoja odnose se na nove ili potencijalne menadzere u org. Uspeh obicno podrazumeva menadzera sa onim vestinama. menja se iz perioda u period u zavisnosti od strategija i planova. Na isti nacin menadzer moze da uporedi nivo sopstvene kvalifikovanosti i odredi u kom smeru treba da se razvija. planovima i potrebama jedinice za koju je menadzer odgovoran. Taj proces ukljucuje nekoliko koraka: anticipiranje potreba za menadzerima.. projekta ili plana u datom trenutku. sto podrazumeva planiranje sukcesije menadzera. Individualni razvojni plan mora da oslikava sve navedene faktore. ali i ljudski potencijali. Ti podaci cesto ukazuju na potrebu povecanja ili smanjenja broja zaposlenih. operativne planove org jedinica i individualne planove. sredstvima i vremenskim rokovima potrebnim za njegovo ostvarenje. Org nakon toga najbolje kandidate ukljucuje u intenzivni razvojni program koji ih brze priprema za odgovornosti viseg nivoa menadzmenta. npr. sto ukazuje na potrebu za novim zaposlenima. teskocama sa kojima se susrece. planiranja i postizanja organizacionih ciljeva. na osnovu cega se definise individualni plan razvoja. postojecim vestinama i znanjima menadzera. revizija inventara menadzerskih vestina kako bi se ocenio trenutni nivo kvalifikovanosti i trece.6. Kada se potrebe za brojem i kvalifikacionom strukturom ljp-a uporede sa trenutnim stanjem. a najcesce su: problem motivacije zaposlenih. Na nivou org jedinica. Uspesni menadzeri su: projekt menadzeri (koji su inovirali i inicirali novi rast i razvoj). Proces identifikacije razvojnih potreba menadzera podrazumeva razmatranje brojnih faktora koji su uslovljeni: strategijskim planovima kompanije. procenu performansi i potreba menadzera i razvoj menadzera. U praksi. tehnologije i sl. kao i licnim tendencijama i stilu. proizvodni menadzeri (koji teze stabilnosti. Razvoj menadzera tesko je jasno odrediti zato sto je menadzerski posao specifican. dobijaju se podaci o uskladjenosti ljp-a sa potrebama. Na pojedinacnom nivou (odredjenog radnog mesta) porede se zahtevi buduceg posla sa trenutinim stepenom kvalifikacije zaposlenog. obezbedjenja sredstava za rad i ljp-a. programi se najcesce organizuju prema teskocama sa kojima se menadzeri susrecu. efikasnosti i profitu) i kriticni lideri (koji balansiraju promenjivi fokus sa rasta na profite i opet nazad kako bi ostvarili viziju buducnosti). novim vestinama i znanjima. potrebnim za ostvarenje datog zadatka. Taj plan nekada navodi da je za poboljsanje poslovnih rezultata potrebno uvodjenje novog procesa. 52 . Procena organizacionih potreba vrsi se na osnovu strateskog plana kojim se definisu potrebna materijalna i finansijska sredstva. ovi podaci dace informacije o tome sta menadzer treba da ostvari u narednom periodu u smislu zadataka.

gde se menadzeru daje mogucnost da sagleda svoje ponasanje i shvati zeljeno ili ciljano ponasanje. jer se u njoj menadzeru daje prilika da vezba zeljena ponasanja igranjem uloga. simuliranjem i sl. Formiraju se 12-oclane grupe. i primena naucenog na poslu. ali imaju odredjeno disfunkcionalno ponasanje: lose vode podredjene. svoje reakcije i osecaje i koji je u stanju da uspesno upravlja svojim odnosima sa drugima. interakcija. gde je ucesce dobrovoljno. Ako ima.7. Programi akcionog ucenja daju menadzerima vremena da rade na nekom projektu puno radno vreme. Grupe vode instruktori obuceni za vodjenje diskusije o sopstvenim osecajima. elementima ucenja ponasanja. njegovih podredjenih. Razvoj menadzera sa disfunkcionalnim ponasanjem je metoda koja se primenjuje kod menadzera koji su dobri u svom poslu. PROGRAMI I METODE RAZVOJA MENADZERA Danas se organizacije uglavnom fokusiraju na izbor programa razvoja menadzera koji su organizaciono relevantni i efektivni. Trening za povecanje interpersonalne senzibilnosti se zasniva na shvatanju da je uspesan menadzer u stvari emotivno inteligentan covek koji dobro poznaje sebe. Sastoji se iz 4 koraka: prezentacija zeljenog ponasanja u datoj situaciji putem videa. nadredjenih. gde se podaci dobijaju putem psiholoskih testova direktno od menadzera. nastavlja se otvorenim raspravama o licnim osecajima i stavovima. Ucesnici se periodicno sastaju u grupama od 4 do 5 clanova i analiziraju probleme. Neke karakteristike licnosti su toliko jake da onemogucuju promenu ponasanja. analiziraju i resavaju probleme u odeljenjima u kojima nisu zaposleni. cime se postize bolje sopstveno razumevanje sto je preduslov mogucnosti 53 . arogantni su i sl. lose resavaju konflikte. Sastoji se od nekoloko faza: prva se odnosi na dijagnozu problema. Cetvrta faza se odnosi na primenu novog ponasanja na radnom mestu. gde je cilj da se ucesnici motivisu da uloze napore za promenu ponasanja nabolje. U drugoj fazi vrsi se obuka i savetovanje. drustveno pojacanje i podrska povratnom informacijom. definisu se ciljevi i sadrzaj programa u koji se ukljucuju menadzer i njegov nadredjeni. pa je potrebno proceniti ima li smisla ukljucivati menadzera u program. Menadzeri rade zajedno kao projektna grupa ili porede biljeske i razgovaraju o razlicitim projektima. Rad pocinje prezentacijom o konceptima komunikacija. kolega. ponavljanje ponasanja i vezbanje ucesnika. Oblikovanje ponasanja je relativno nova metoda koja se fokusira na zeljena menadzerska ponasanja u odredjenim situacijama. Treca je faza oblikovanja ponasanja.

Nabolji stil je 9. Potrebno je isprobati razlicite poslove da bi covek 54 . ali su dva osnovna pristupa. igrama sportskog. cime menadzeri razvijaju samokontrolu. Poslovne igre se zasnivaju na simuliranju problema i realnih poslovnih situacija. To je subjektivna karijera zasnovana na individualnom konceptu koji se sastoji od percipiranih sposobnosti i talenata. Vrum-Jetonov je usmeren na razvijanje menadzerske sposobnosti da odredi stepen participacije zaposlenih u odlucivanju. Izgradnja i razvoj timova ima za cilj poboljsanje timske strukture. vertikalnu – usmerenost na ljude i dijagonalnu – koja oznacava motivacionu dimenziju menadzerskog stila. planiranje aktivnosti. Napoznatiji programi razvoja stila su: Blejk-Mutonov zasnovan na menadzerskoj mrezi koja sadrzi tri dimenzije: horizontalnu – usmerenost na zadatke. niska usmerenost na ljude i zadatke) do 9. toleranciju prema drugima. implementacija dogovorenog resenja i ocena uspesnosti implementiranog resenja. Istrazivanje se vrsi na razne nacine: razgovorom s porodicom i prijateljima. Nekonvencionalne metode razvoja se zasnivaju na verovanju da je menadzerima potrebno opustanje i da se nekad razvijaju bavljenjem nesvakidasnjim aktivnostima ili ucestvovanjem u neobicnim situacijama. S obzirom da stil odredjuje nacin rada menadzera. procesa. Programi razvoja menadzerskog stila. analiza podataka i problema. Fidlerov program uskladjivanja stila vodjstva i situacije usmeren je na osposobljavanje menadzera da postignu maksimalnu uskladjenost te dve velicine. UPRAVLJANJE RAZVOJEM KARIJERA Karijera se moze definisati na vise nacina. njegovo ophodjenje prema drugima i vodjenje poslovanja. osnovnih vrednosti. Objektivna karijera predstavlja niz pozicija koje jedna osoba zauzima u odredjenom vremenskom periodu.9 jer podrazumeva maksimalnu usmerenost na ljude. Ova metoda obuhvata nekoliko koraka: identifikaciju problema. najmanje je znacajna za organizaciju. prikupljanje podataka. Mreza je podeljena u 9 horizontalnih i 9 vertikalnih polja. njome se pokusava podici interpersonalni senzibilitet na grupni nivo i time usavrsiti timski rad. na kojima menadzeri vezbaju vestine dijagnostikovanja i resavanja problema. Gledano iz druge perspektive karijera se sastoji u osecaju identifikacije sa nekim zvanjem. njome se moze poboljsati grupna produktivnost.razumevanja drugih. sto je narocito znacajno za menadzere koji imaju vodecu ulogu u izgradnji i razvoju timova.1. promena i poboljsanje njihovog stila je jedan od vaznih nacina povecanja uspesnosti org. a moguce kombinacije idu od 1. Primenjuje se zato sto se: fokusira na osecaje i stavove clanova koji su najcesce prepreka promenama. Postoji 5 faza u karijeri: Istrazivanje je faza koja se odvija pre zaposlenja.9 (visoka usmerenost ). kako bi se osigurao maksimalan kvalitet odluka. privrzenost saradnika i visoku motivaciju. potreba i motiva u karijeri. u toku grupnih diskusija fokusira se na interpersonalne odnose koji mogu otkloniti prepreke skladnom timskom radu. avanturistickog i rekreativnog karaktera. preko sredstava javnog informisanja itd. (osiromasen menadzment. 8.

Ovde ljudi dobro poznaju svoj posao koji im vise ne predstavlja vise veliki izazov. Individualno planiranje karijere. Za one sa zastarelim vestinama i nije toliko teska. gde se vidim u buducnosti. Karijere se mogu razvijati u razlicitim smerovima: Tradicionalni razvoj podrazumeva vertikalno pomeranje sa pozicije na poziciju u okviru org hijerarhije. ucenju neke nove vestine.video sta mu se svidja. bez preuzimanja menadzerskih odgovornosti. Ipak. Ovu fazu obiljezavaju dva cilja: pronalazenje nise (delatnosti) i ostavljanje sopstvenog pecata u njoj. Ovi zaposleni su vredni organizaciji jer poseduju iskustvo koje mogu podeliti sa mladjima. povecana lojalnost i motivacija zaposlenih itd. vrse ocenu performansi i prave pojedinacne razvojne planove. razvoj karijera u razlicitim divizijama i geografskim podrucjima. dozivljavaju kao prijatnu sa mogucnoscu opustanja i uzivanja u stecenom statusu. Faza opadanja je svima teska. cime bi mogao da se bavi. Oni koji su nastavili sa razvojem u srednjoj karijeri cesto poznu karijeru. Svako planiranje zasniva se na detaljnoj samooceni. doslo je vreme za penzionisanje. zaposleni se moraju prilagoditi novonastalim uslovima. Mrezni razvoj ukljucuje vertikalo napredovanje. ogranicene sanse za napredovanje i velike tehnoloske promene. ova faza zavrsava. Pocetak karijere oznacava period trazenja posla i prihvatanje prvog posla. njihov rad i uklapanje u organizacionu kulturu. Menadzeri prate novozaposlene. Cilj ovog procesa je: efektivan razvoj raspolozivog potencijala. Zavrsava se pronalazenjem pravog posla. Organizacije imaju ulogu u planiranju karijera zaposlenih. Zbog toga mnoge org uspostavljaju sisteme beneficija i kompenzacija kojima se ti zaposleni nagradjuju za doprinos organizaciji. pri cemu je vrlo vazno biti iskren. obavljaju ga bez napora. ali i obavljanje razlicitih poslova u horizontalnoj hijerarhiji. odnosno upoznavanju samoga sebe. Putanja dvojne karijere odnosi se na cinjenicu da mnogi strucnjaci sa tehnickim vestinama imaju osecaj da nemaju prostora za napredovanje ako ne zele da udju u menadzment strukture. jer se povezuje sa neuspehom. U svakom slucaju. poboljsanje performansi. Proces definisanja smerova kretanja karijera zaposlenih u okviru org naziva se organizacionim planiranjem karijera. Cim se to ostvari. Ono pocinje zaposljavanjem pojedinca i njegovom orijentacijom u org. kao cetvrtu fazu. mada i najobicniji spisak slabosti i snaga moze uspesno da posluzi ovoj svsi. Degradacija je najcesce neprijatna za sve. Nakon stalnog uzdizanja. cime doprinose ostvarivanju konkurentske prednosti. Prve dileme vezane za posao javljaju se u fazi srednje karijere. Problem je sto zaposleni cesto gube interesovanje za posao i nisu spremni na promene. sta mi pricinjava zadovoljstvo u radu i sl. Kod njih je cesto prisutan strah od gubitka posla pa se mnogi raduju penziji i delegiraju odgovornosti podredjenima. Na internetu se mogu naci razni formulari za samoocenu. opravdavaju degradaciju kao validnu opciju 55 . Putanja lateralnih vestina zaposlenima omogucuje kreativna pomeranja u org koja za cilj imaju da pomognu zaposlenom u pronalazenju novih izazova. Cilj org u ovoj fazi je da pokrene zaposlene i ne dozvoli im da njihova znanja i vestine zastare. Planiranje razvoja karijere pocinje pronalazenjem odgovora na pitanja: cime se zelim baviti. cak joj se raduju. ali najteza je onim akoji su imali uzastopne uspehe. Dobro izvrsena samoocena moze pojedincu pruziti informacije koje ce mu pomoci da izbegne greske koje mogu uticati na celu karijeru.

misije i vizije i ceste su u procesima organizacione obnove. zato je smanjenje njihovog otpora kljucno u provodjenju ovih promena. a promene nisu povremene i vanredne. pojasniti prioritete alociranjem nagrada i statusa. Strateske promene odnose se na promenu strategije. kako bi se poboljsala efektivnost i postigli zeljeni ciljevi. drzi sve opcije otvorene. kontrole. Druga metafora uzima u obzir cinjenicu da je okruzenje dinamicno i nepredvidivo. adekvatno reagovanje u kriticnim incidentima. Da bi se lakse objasnio proces promena u org cesto se koriste dve metafore. Kapetan i posada tacno znaju kuda idu jer su tim morem plovili vec nekoliko puta. GLAVA IX – UPRAVLJANJE RAZVOJEM ORGANIZACIJA 1. Stabilnost i predvidivost gotovo vise ne postoje. ne znaju tacno kuda idu. upravljaj svojom reputacijom. ne poznaju reku. On smatra da uspesna promena zahteva odmrzavanje statusa quo (koje se postize jacanjem pokretackih snaga. POJAM I ZNACAJ RAZVOJA ORGANIZACIJA Organizacioni razvoj je planirani proces poboljsanja organizacije razvojem njenih struktura. smanjivanjem snaga otpora i njihovom kombinacijom). njegovu tehnologiju. Metafora vodenih brzaka oslikava org kao mali camac koji se bori sa besnim i stalnim bujicama. sistema i procesa. Promena se tu pojavljuje kao povremena oluja na inace mirnoj plovidbi. U ovoj metafori promena je prirodno stanje. Sve org u nekom momentu dozivljavaju promene odredjene vrste. mentor i instruktor treba da bude uzor za vrednosti koje se zele ustaliti. a saveti koji mogu biti od koristi su: jasno objasnjavanje zaposlenima cemu se posvecuje paznja. procese i ljude. Promene obicno uticu na cetiri oblasti: organizacioni sistem. reorganizovanje strukture. promenu u novo stanje i ponovno zamrzavanje nove promene kako bi se ona ucinila trajnom. metafora mirnih voda je dominirala u razmisljanjima prakticara i teoreticara menadzmenta. Za uspesnu implementaciju promena 56 . procesa odlucivanja je relativno lak nacin promene organizacije. biljezi svoja dostignuca. izgradi mrezu kontakata. Slobodni agenti (sopstvene gazde) su ljudi koji preuzimaju odgovornosti za svoje karijere tako sto sami rade za sebe ili za druge. Strukturne promene. Promena organizacione kulture podrazumeva usvajanje novih korporativnih vrednosti – novog smisla za ispravno i pogresno. Preovladjujuca metoda savladavanja promena najbolje je ilustrovana opisom procesa promene Kurta Levina. a upravljanje promenama kontinuiran proces.za razvoj karijere. Saveti za unapredjenje karijere: upoznaj sebe. ova metafora je zastarela i ne odgovara okruzenju u kome menadzeri danas rade. Metafora mirnih voda oznacava org kao veliki brod koji plovi mirnim morem. koordinacije. ali samo onoliko koliko to zadovoljava njihove licne potrebe. Donedavno. zahtevaju vise napora. Medjutim. Ove promene zahtevaju napore ljudskih resursa. Mnogo je teze uvesti promene u korporativne vrednosti nego u strategije. budi u toku. Na camcu je ukrcano oko desetak ljudi koji nikad pre nisu radili zajedno.

predlagali resenja i preduzimali korektivne mere kada za to imaju ovlascenje. Zasnovana je na pretpostavci da ce grupa pojedinaca. sto je nekada vrlo tesko jer zahteva promene u stavovima koji nisu blagonakloni promenama. inovativnoscu i brzim reagovanjem na promenjivo okruzenje. kojima se zaposlenima olaksavaju tranzicioni periodi. uspostaviti nekakve radne odnose i iz tog iskustva nauciti mnogo o sebi i o tome kako ih vide drugi u grupi. veca produktivnost. neformalnim odnosima sa zaposlenima i formalnim kanalima komunikacije. Konfrontacioni sastanci menadzementa i zaposlenih pomazu resavanju nesporazuma i problema medjusobnih odnosa. Konsultacije su procesi u kojima spoljni saradnici pomazu clanovima org da shvate i funkcionisu u aktuelnim promenama. fluktacija i odsustva.kljucno je prevazilazenje otpora promenama. To cine prikazivanjem promena grafikonima. Efektivna izgradnja timova moze da bude jedan od najefikasnijih nacina za podizanje morala. Ova metoda se cesto kombinuje sa drugim vidovima intervencija u organizacionom razvoju kao sto su dizajn radnih procesa. koji su se sastali u nestrukturiranoj situaciji. a odobrene mere provode se uz ucesce zaposlenih. 57 . a to moze da zahteva dodatnu obuku i razvoj. Grupe za kvalitet su grupe zaposlenih koji se dobrovoljno redovno sastaju sa svojim pretpostavljenim kako bi diskutovali o problemima. zadrzavanja zaposlenih i profitabilnosti kompanije. Pojedinci moraju biti svesni znacaja promena i posledica nemenjanja. intevjua. TEHNIKE I METODE UPRAVLJANJA PROMENAMA Postoji niz metoda i tehnika upravljanja promenama. a najcesce su: ispitivanje povratnih informacija. Izgradnja timova predstvalja napor svesno ulozen u razvoj efektivnih radnih grupa i vestina saradnje u celoj org. MODELI ORGANIZACIONOG RAZVOJA Svrha razvoja org lezi u potrebi za fleksibilnoscu. Izgradnja pomaze clanovima da definisu medjusobne odnose i pronadju resenja problema. Grupna obuka je procedura dizajnirana da pomogne pojedincima da uvide kako drugi percipiraju njihovo ponasanje. 3. Ostale metode su: medjugrupni razvoj koji pokusava da postigne koheziju izmedju razlicitih timova u org. objektivnih podataka i drugih izvora. Ispitivanje povratnih informacija je proces prikupljanja podataka od zaposlenih putem upitnika. istrazivali uzroke. razvoj timova i obuka. grupe za kvalitet. Preporuke tima prezentuju se menadzerima visih nivoa. Ti podaci omogucavaju menadzemntu da stvori radno okruzenje u kojem vladaju bolji radni odnosi. kao sto su evidencije produktivnosti. moraju biti sposobni da se menjaju. strukturne promene i odnosi izmedju grupa. Org preduzimaju razlicite korake i programe kako bi to ostvarile. 2.

povezuje pojedinacne performanse sa organizacionim. obuka zaposlenih za ISO 9000. Radi se o dozivotnom programu ucenja i prakse sustine koncepta org koja uci koji obuhvata: licno usavrsavanje. Certifikacija ukljucuje 5 koraka: priprema prirucnika i politike obezbedjenja kvaliteta. Ucenje se odvija kada ljudi menjaju svoje mentalne modele. Organizacija koja uci ima kapacitet kontinuiranog prilagodjavanja i promena jer svi clanovi preuzimaju aktivnu ulogu u identifikovanju i resavanju pitanja vezanih za posao. Kvalitet je ukupnost karakteristika proizvoda i usluge koje se zasnivaju na njihovoj sposobnosti da zadovolje potrebe. Vizija kao pogled na buducnost predstavlja osnovu za okupljanje ljudi i usmeravanje org. POJAM ORGANIZACIJE KOJA UCI Org koja uci je org ciji clanovi kontinuirano povecavaju svoje sposobnosti za stvaranje novog nacina misljenja i gde kontinuirano uce da bi efikasno funkcionisali kao tim. Mentalni modeli su licne paradigme i slike o tome kako svet funkcionise ukljucujuci eksplicitna i impicitna razumevanja i pretpostavke u potrazi za utvrdjivanjem odluka i akcija. Transformacija formalnog sistema u korporacijama u organizaciju koja uci stvorice okruzenje potrebno da bi humani sistem napredovao i dace firmi neuporedivu konkurentsku prednost. koristi ucenje za ostvarenje ciljeva. a poslovanje u Evropi zahteva postovanje standarda ISO 9000. zajednicku viziju. Programi kvaliteta u mnogome se oslanjaju na dobro obucene i posvecene zaposlene. mentalne modele i timsko ucenje. Ona ima sledece karakteristike: pruza kontinuirano prilike za ucenje. stoga odeljenje ljp-a igra veliku ulogu u stalnom unapredjenju kvaliteta poslovanja. usvaja radoznalost i dijalog stvaranjem bezbednog okruzenja za ljude da otvoreno razmenjuju iskustva i preuzimaju rizike. Zaposleni imaju praksu upravljanja znanjem i kontinuiranim sticanjem i razmenom novog znanja i voljno ga primenjuju u donosenju odluka i radnim performansama. Zaposleni u org koje uce su odgovorni za sopstveno usavrsavanje i prosirivanje licnih sposobnosti ucenjem. Piter Seng predlaze pet ucecih disciplina koje svaka org mora da razvija ukoliko zeli da postane org koja uci. sto upucuje na veliku vaznost timova. Njome se gradi smisao posvecenosti clanova grupi. Timsko ucenje postoji kada dve ili vise individua uce zajedno iz istog iskustva. 4. sistemsko razmisljanje. cime se povecava konverzacija i vestina razmisljanja. Liderstvo takodje igra veliku ulogu. Programi TQM odnose se na kompletnu org i imaju za cilj maksimiziranje kvaliteta i satisfakcije potrosaca kontinuiranim unapredjenjem. Najvaznija uloga lidera je olaksanje stvaranja zajednicke vizije organizacione buducnosti i odrzavanje zaposelnih na putu njenog ostvarenja. 58 . svesna je okoline i s njom je kontinuirano u interakciji. dokumentacija radnih instrukcija i registraciona revizija. ISO 9000 poziva se na osnovne pisane standarde Medjunarodne organizacije za standardizaciju za menadzment i obezbedjenje kvaliteta. Danas su standardi kvaliteta medjunarodni. U ovim org kljucno je da clanovi dele informacije i saradjuju.Menadzment totalnog kvaliteta.

Ideje vodilje u ucecim org pocinju sa vizijom. metode i instrumenti za izgradnju i odrzavanje i stalne inovacije u strukturi koje bi olaksavale proces rada org koja uci. Sinergija teorija. osecaja svrhe niti smera. Stvarna moc navedenih ideja vidi se tek kada se delovi spoje u celinu. kojom se definisu pojedinacne vizije. Ako je svrha org stvaranje profita. Pet dosciplina org koje uce predstavljaju kostur znanja koji deluje kao osnova za akciju. Infrastruktura je sredstvo pomocu kojeg org ljudima stavlja na raspolaganje resurse kako bi im omogucila da rade. Bez teorija. druga se odnosi na razumevanje prirode varijacija i treca se tice ljudske motivacije. a zatim i na praksu interaktivnosti koja pomaze definisanju zajednicke vizije. praksu refleksije. Bez ideja vodilja nema strasti. treba im dati alate cijom ce upotrebom sami doci do novih nacina razmisljanja. Ideje vodilje imaju i drugu karakteristiku koja ih razdvaja od obicnih izjava vizije i misije.5. zatim teorije. metoda i instrumenata lezi u osnovi svake od ovih disciplina. one evoluiraju kako ljudi o njima razmisljaju i primenjuju ih prilikom odlucivanja. razgovor i konceptualizacija. metoda i instrumenata koji su vazni za izgradnju org koja uci. nove dizajne radnih procesa. a to je shvatanje procesa kao kontinuirane pojave. U Japanu su radi menadzmenta totalnim kvalitetom organizovali radnike u prvim radnim redovima u grupe kvaliteta i uspostavljali razlicite menadzment komisije da bi poboljsali kvalitet. Piter Seng je definisao neke ideje vodilje koje su relevantene za sve napore izgradnje org koja uci. IZGRADNJA ORGANIZACIJE KOJA UCI Da bi se izgradila org koja uci potrebne su prvo vodece ideje koje podsticu. Prilikom izgradnje org koja uci mora se fokusirati na sva tri elementa. vrednostima i svrhom: u sta org veruje i sta njeni clanovi zele da stvore. 59 . Ako se zeli ljude nauciti novom nacinu razmisljanja. One nisu staticne. Obicno su orijentisani na prvo. Org koje su htele da pospese ucenje eksperimentisale su sa razlicitm inovacijama u infrastrukturi. Ima mnogo teorija. priroda zajednistva unutrasnjosti bica podstice da se vidi medjupovezanost koja postoji u bicima. nove sisteme nagradjivanja. refleksije (razmisljanje. i generativna moc jezika koja osvetljava medjuzavisnost koja se desava u kontaktu sa stvarnoscu. zapazanje). Za menadzment kvalitetom kljucne su tri ideje vodilje: prva se tice postojanosti svrhe u org kao celini. onda se po toj definiciji svaka druga ideja podredjuje ideji bogacenja. a to su: podredjenost licnih ciljeva zajednickim. jer ljudi nemaju ni priliku ni resurse da ostvare viziju ili primene instrumente. informacione mreze. metoda i instrumenata ljudi ne mogu da razvijaju nove vestine i sposobnosti potrebene za dublje ucenje. a sve pomazu poboljsanju sposobnosti karakteristicnih za njih: aspiracije (teznja za necim). Bez inovacija u infrastrukturi. u suprotnom organizacija se rusi. inspirativnih ideja i mocnih instrumenata nema kredibiliteta. Obicno su inovacije u infrastrukture obuhvatale razlicite promene u organizacionoj strukturi.

U periodu brzog rasta org provode previse vremena planirajuci dalji rast i pocinju manje da investiraju sto dovodi do usporavanja rasta. vrlo lako se nailazi na iznenadjenja: pozitivnog ili negativnog zacaranog kruga. Prebacivanje tereta je sledeci prototip. krug povgratne sprege u kojoj je svaki element i uzrok i posledica. obicno se suocava sa manifestacijom problema i utvrdjivanjem uzroka problema. Tako postoje mehanizmi u svim sistemima koji popravljaju probleme. mentalni modeli. PRVA UČEĆA DISCIPLINA: SISTEMSKO UCENJE Piter Seng predlaze pet ucecih disciplina koje svaka org mora da uspostavi. a to su: pojacavanje krugova i uravnotezenje. U pojacavajucem moze da bude vise elemenata od kojih svaki ubrzava rast sledeceg. One uvek stvaraju krug uzrocnosti. utice na nesto i pod uticajem je necega. Pojacavanje krugova stvara rast ili pad koji se desava pri velikoj brzini. Ostali su: Popravke koje se osvecuju. savlada i usavrsava da bi bila org koja uci. Slican je prototipu popravke koja se osvecuju. pokusati doci do pravog uzroka problema. Razumevanje tih elemenata i njihovih veza je kljucno resenje za mnoge organizacione probleme. a vec sledeci se pocinje raditi na planovima za jos veci uspeh. Procesi uravnotezenja generisu sile otpora koje ogranicavaju rast. tako da se svaka posledica pre ili kasnije vrati na pocetak. U sistemu sacinjenom od podsistema povezanih medjusobnim vezama. Kaze se da se uspeh slavi samo jedan dan. Samo je nekada rast jaci od ogranicenja i obrnuto.6. koji opet povecava treci. Kada se shvati postojanje problema. Kada shvate sta se desilo. Primer: smanjenje br zaposlenih da bi se povecala profitabilnost. jer podrazumeva 60 . Postoje dva nacina predstavljanja sistema: uravnotezenje uzrocnih krugova ili njihovo pojacavanje. To su: sistemsko razmisljanje. smanjiti ih. jer jedan efekat pojacava drugi. Sistemsko razmisljanje u org svodi se na posmatranje org kao skupa razlicitih podsistema koji imaju odgovarajuce medjusobne veze. Treba povecati svest ljudi o kratkorocnosti i posledicama popravki. (primer kredit i rate). Piter Seng je prikupio osam prototipova koji odrazavaju najcesca ponasanja vecine sistema. Sistem se definise kao skup medjusobno povezanih elemenata po odgovarajucim zakonitostima. a on opet pojacava prvi itd. Svaka popravka ima kratkorocne i dugorocne dimenzije. posao pada na ledja manjeg br ljudi koji postaju preoptereceni sto dovodi do gresaka i pada profitabilnosti. Svaki sistem trazi brzo resenje problema. zajednicka vizija i timsko ucenje. odrzavaju stabilnost i postizu ravnotezu. Granice rasta su drugi prototip. te veze nikada ne postoje u izolaciji. Ako ne postoji sistemsko ucenje. licno usavrsavanje. U osnovi sistemskog razmisljanja nalazi se identifikacija i razumevanje uzrocnih krugova ili krug povratne sprege. ali nenamerne posledice mogu da pogorsaju stanje koje je trebalo ispraviti. Rast i ogranicenja su uvek prisutni jedno s drugim. obicno se vise ne raspolaze potrebnim sredstvima ili ljudima. pa se time smanjuje br iskusnih radnika. Prva dva su objasnjenja.

koje se sastoji od sledecih koraka: moje idealno ja (ko zelim da budem). Licno usvarsavanje ima dve komponente: definisanje vizije ili cilja koji se zeli postici i jasnu sliku trenutne realnosti. Tragedija zajednickog je prototip koji pocinje sa velikim br ljudi koji koristi neko javno dobro.bitno je definisati licni vrednosni sistem. odnosno odluka o posvecenosti stvranju zeljenih rezultata. da li ce ici linijom manjeg otpora ili ce raditi ono sto stvarno zeli. Bitno je proveriti da li je licna vizija u skladu sa organizacionim i da li ce org podrzati njeno ostvarenje svojom strukturom i praksom. zatim 5. Ako se zaposleni ne usavrsavaju. nece napredovati ni org. U toj situaciji obe strane misle da su u pravu i da je problem samo u ubedjivanju druge strane u ispravnost sopstvenog misljenja. 7. Danijel Golman ovaj proces objasnjava kroz „Pet otkrica samousmerenog ucenja“. 61 .postojanje problema koji treba brzo resiti pa se iznalazi kratkorocno efikasno resenje kojim se ne resava pravi problem nego samo popravljaju simptomi problema. snage i slabosti). stvara se guzva i ta linija prestaje da bude najkraca zbog cekanja. sve prepreke kao ostvarenju zeljene vizije. Ova disciplina istice znacaj licnog izbora. Zatim se definise trenutna stvarnost. odakle postaje jasno sta se mora uraditi da bi se vizija ostvarila. eksperimentisanje i praksa sa novim ponasanjem. Slucajno protivnistvo pojavljuje se kada dve strane koje bi trebale da rade zajedno. Primer: nova linija gradskog prevoza koja je najkraca. sto takodje nije jednostavno. jacanje dugorocnog resenja. Ono sto tu cini tragediju je destrukcija javnog dobra. ali svi pocinju da je koriste. Cesto se koristi metoda u kojoj se pojedinac prvo odlucuje za 10 vrednosti. moje stvarno ja (ko jesam. DRUGA UČEĆA DISCIPLINA: LICNO USAVRSAVANJE Ova disciplina je sustinska za izgradju org koja uci. Jaz izmedju te dve komponente naziva se kreativna tenzija. sto je ponekad tesko jer neki ljudi ne znaju sta zele ili se boje onoga sto zele. Kreativnost se stvara onda kada je neko jako nezadovoljan realnoscu i spreman je da je promeni. moj uceci plan (izgradnja snaga i smanjeje slabosti). Preporucuje se identifikovanje pravog uzroka problema. odnosno prebacuje teret. govori o tome da svaki covek ima snagu da ostvari ono sto snatra vaznim i da je stvar izbora kako ce tu snagu koristiti. slucajno predju u protivnike. i izgradnja poverljivih odnosa koji pomazu i ohrabruju svaki korak procesa. Proces definisanja licne vizije pocinje zamisljanjem sebe u buducnosti. cija korist s vremenom opada. Kljucni koncept koji podrzava ovu disciplinu razvio je Robert Fric koji je formulisao trostepeni proces usvajanja stvaralacke orijentacije u zivotu: jasna licna vizija. zatim 3 koje uporedjuje sa zeljenom buducnoscu da proveri da li su te vrednosti zastupljene u njegovoj viziji i da li ce se dalje razvijati. Preporucuje se da se ne preteruje sa svojim idejama. jasno sagledana sadasnja realnost i izbor. vec da se saslusa i razumije i druga strana.

opusteniji i otvoreniji.: menazder kaze Maji da su njene performanse ispod standarda. Sjajno je raditi s ljudima u org u kojoj su svi navikli da se preispituju. pretpostavke. Scenariji podsticu ljude da budu iskreniji. Primer. bez straha od greske. ocigledno je kritikuje. Metoda razvoja mogucih scenarija omogucava predvidjanje mogucih razvoja situacija i sagledavanje te situacije objektivnije bez stvarnog pritiska koji postoji u stvarnim kriznim situacijama. • Uciniti razmisljanje vidljivim i jasnijim drugima. institucijama i svakom aspektu zivota. moguce je poboljsati nacin na koji se komunicira refleksijom i koriscenjem skala zakljucaka na sledeci nacin: • Postajati svesniji o sopstvenim nacinima razmisljanja. TRECA UČEĆA DISCIPLINA: MENTALNI MODELI Mentalni modeli su slike. Ovde vidimo da na dnu skale stoje podaci i iskustva kojima dodajemo znacenja koja su kulturno i licno uslovljena na osnovu kojih stvaramo pretpostavke i zakljucke koji formiraju nasa ubedjenja o svetu i uslovljavaju nase radnje. Jos jedna metoda za otklanjanje nepravilnosti u sopstvenim mentalnim modelima je metoda „Leva kolona“. To je nacin posmatranja sveta. drugim ljudima. Mentalni modeli su najbolje objasnjeni na modelu „skale zakljucaka“. pa je u takvim uslovima ucenje mnogo lakse. Nemoguce je ziveti bez dodavanja znacenja posmatranim podacima. jer shvataju mogucnosti za ucenjem koje pruza konflikt ako mu se pravilno pristupi. precutni i postoje duboko ispod nivoa svesti i zato su cesto neispitani i neistrazeni. Postoje dve vestine koje su centralne u radu sa mentalnim modelima: reflektivnost (usporavanje procesa razmisljanja kako bismo postali svesniji sopstvenog mentalnog modela) i zapitkivanje (razgovori u kojima otvoreno razmenjujemo poglede i sirimo znanje). Ucenje se odvija kada leva i desna strana pocnu da se poklapaju. Učeće laboratorije se koriste za sticanje prakse iz vise ucecih disciplina i pokazuju se kao jako efikasne. a u levu se zapisuje ono sto je osoba stvarno mislila dok je govorila. naravno da se usmerio na nju kad znamo da mrzi zene. Ali. Kada se tehnike refleksije i raspitivanja ugrade u učeće laboratorije one postaju polje za vezbe na kojem ljudi mogu razvijati vestine razgovaranja o pretpostavkama u pravo vreme i u momentu kada se suocavaju sa bitnim problemom. Najcesce se koristi metoda scenarija i učeće laboratorije. 62 . Ona zahteva biljezenje nekog razgovora u desnu kolonu. menadzer stvarno ne bi trebao da bude supervizor zenama. Org stvaraju inovacije u infrastrukturi da bi osigurale okruzenje pogodno za preispitivanje mentalnih modela. svoje postupke i mentalne modele.8. jer bi to bio monoton nacin zivljenja. price koje nosimo u glavi o sebi. • Zapitkivati o tudjim misljenjima. koji nemaju potrebu da se brane pred konstruktivnim predlozima i kritikama i ne beze od otvorene transformacije konflikta. Mora se stvoriti kultura u kojoj se otvoreno govori ono sto se misli i u kojoj se zna prihvatiti kritika bez namere da se osoba brani. Mentalni modeli su uglavnom intuitivni.

Druga faza podrazumeva da menadzer zna da mu je potrebno da zaposleni razumiju. Menadzer odredjuje kako ce org izgledati u buducnosti. ali menadzer mora da poseduje izuzetnu snagu da iznese teret bez podrske zaposlenih. U fazi konsultovanja menadzer i dalje donosi krajnju odluku. Podrazumeva zajednicku izgradnju vizije i menadzera i zaposlenih. u zavisnosti od pocetne tacke na kojoj se org nalazi: komandovanje. konsultovanje i zajednicko stvaranje vizije. odgovaraju na pitanja. Poboljsani razgovori su primarno sredstvo putem kojih menadzment timovi izgradjuju sposobnosti. sto povecava zelju i motivaciju zaposlenih da se ta vizija ostvari. Ona se odrzava zivom stalnim razgovorima. Vizija nije staticna. Ovde su moguca lazna odobravanja. Da bi tim bio sposoban za zajednicko ucenje. Primenom koncepcije komandovanja zaposleni nemaju pravo glasa. da li su entuzijaste i koji im se delovi vizije svidjaju vise od drugih. zaposleni samo kazu da se slazu. CETVRTA UČEĆA DISCIPLINA: ZAJEDNICKA VIZIJA Zajednicka vizija je sastavljena od pojedinacnih licnih vizija zaposlenih. Potrebno je da se usavrse vestine pristojnog ponasanja sa postovanjem drugih. To je proces koj zahteva dosta refleksije (vestine vezane za licno usavrsavanje i poznavanje sopstvenog mentalnog modela) i otvorene komunikacije. pronalazenje nacina za zajednicko obavljanje zadataka i uspostavljanje jakih medjusobnih odnosa. a zatim formulisanju zajednicke vizije koja odgovara licnim vizijama. 10. Proces izgradnje vizije moze da se odvija na vise nacina. ali ne postoji istinska podrska za viziju. Tim se definise kao grupa ljudi koji nesto zajednicki rade. izgraditi odnos sa zaposlenima. poboljsanje komunikacije. menadzer to zeli da cuje i svi srecni. PETA UČEĆA DISCIPLINA: TIMSKO UCENJE Nalazimo se u fazi u kojoj je tim postao kljucna komponenta svake org. ali ga stvarno interesuju primedbe i predlozi zaposlenih. otkrivanja sopstvenog misljenja drugima. Da bi se doslo do zajednicke vizije menadzeri moraju da budu spremni da provode vreme sa zaposlenima. Posao izgradnje zajendicke vizije je okrenut razmeni licnih vizija i aspiracija. revizijom i raznim dopunama. kao i svest o sopstvenim pretpostavkama i predrasudama. Timsko ucenje pretvara te vestine u sposobnosti koje postaju kolektivni pokretaci izgradnje zajednickog shvatanja. prvo mora da se izgradi na jakim osnovama. da slusaju. 63 . testiranje. U fazi zajednickog stvaranja vizija se definise na nivou kompletne org.9. Treba drzati otvorene kanale komunikacije. Primenjuje se u kriznim periodima kada je potrebna cvrsta ruka. a ako se neko ne slaze moze da cuti ili napusti org. Vestine timskog ucenja podrazumevaju vesto prolazenje kroz proces refleksije i postavljanja pitanja. prihvataju i podrzavaju viziju. usmeravaju. Testiranje se odnosi na ispitivanje da li zaposleni prihvataju viziju. Taj proces ukljucuje vise faza. ubedjivanje.

odnosno nacin na koji se oni nose sa sopstvenim emocijama i reakcijama i kako upravljaju odnosima s ljudima. koji se razvija u konverzaciju. ljudi ne bi trebalo da se bore ili povlace vec samo da slusaju kako bi se nastavio tok dijaloga i preslo u trecu fazu. Bolje je kada je taj primer pozitivan nego negativan. isto je i s onim sto rade. a zaposleni se onda prirodno u njemu lagano orijentisu i snalaze. Dijalog se definise kao kolektivno preispitivanje svakodnevnih iskustava. Mnogo je bolje kada su ti ljudi optimisticni i vedri jer tako povoljno uticnu na radni elan zaposlenih.Najefektivniji oblici ovog sredstva su dijalog i strucne diskusije. Uspeh lidera ne zavisi od onoga sto radi. Menadzeri moraju imati kompetencije da obavljaju posao. nijedan zakljucak nije definitivan sto dovodi do krize suspenzije. Secanje je jako subjektivno. vec kako to radi i kako salje poruke zaposlenima. Bitno je da se liderstvo moze nauciti. Sledeci uslov je emotivna inteligencija. narocito kada se oseti kako sami stvaramo sopstvenu izolovanost od drugih u toku citavog zivota. Da li su to zvucne poruke koje deluju motivirajuce ili su to disonantne poruke koje iritiraju ljude i zbog kojih oni zaboravljaju posao. Ubrzo dolazi do ispoljavanja razlicitih stavova. Tu se najcesce javljaju novi vidici ali stvara i nova kriza jer ucesnici postaju svesni sopstvene odvojenosti. kao i svaki drugi zaposleni. Dolazi do haosa razlicitosti. Ako se ova kriza produktivno resi. povecanje nivoa svesti o kontekstu iskustva kao i procesa razmisljanja. Cilj je otvaranje novog horizonta. Stariji menadzeri imaju najvazniju ulogu u stvaranju organizacione kulture. jasnije se vide razlike izmedju secanja i misljenja. MENADZMENT U ORGANIZACIJAMA KOJE UCE Osnovni zadatak liderstva je stvaranje polja kompetentnosti i ucenja u organizaciji. Razmena na ovom nivou ucesnicima omogucuje da naprave velike pomake na nove inteligencije i stvaralastva koji obogacuju njihov rad i zivot. a misljenje obuhvata objektivnije posmatranje stvari. ucesnici tek pokusavaju da se razumiju. Oni upravljaju sopstvenim primerom. Kako konverzacija napreduje dolazi se do faze premisljanja o tome da li da suspenduju svoja misljenja ili smanje verovanje u njegovu apsolutnu ispravnost ili da ih brane. 11. Sam dijalog razvija se u 4 faze. Ova faza moze da bude bolna. 64 . a fokusiraju se na zelju da vide pad bezobzirnog menadzera. Diskusija je konverzaciona forma koja promovise podelu celine na delove. Sve sto oni govore mnogo vise se slusa i ima vise odjeka. To je vec druga faza. Tada se pravo ucenje i odvija. Da bi se kriza resila. Takvo okruzenje lider prvo definise do detalja. U ovoj fazi dolazi do punijeg shvatanja sveta koji je tesko recima objasniti. U prvoj fazi identifikuje se poziv na dijalog.

Prva dva su indikatori stvaranja znanja. Investicije u znanje su samo pola posla. Potrebno je strpljenje jer dublje ucenje cesto ne donosi opipljive rezultate ili dokaze o ucenju neko vreme. samopouzdanje). Preuranjena merenja vode do pogresnih zakljucaka. hrabrost. upravljanje konfliktima.suosecanje s drugima. • Upravljanje odnosima (inspiracija. razvoj drugih. a druga tri difuzije znanja. transparentnost. Ljudi u ovim situacijama razvijaju odlican interni sistem kontrole koji ih tera da sami zavrse posao na vreme i da se domacinski odnose prema svojoj org. • Samoupravljanje (samokontrola. Reklo bi se da tradicionalnoj kontroli u organiozacijama koje uce gotovo da nema mesta. a to su: napori ulozeni u istrazivanje i razvoj. Dva kljucna kombinovana indikatora su: kombinovani indikator investicija u ekonomiju znanja i kombinovani indikator performansi ekonomije znanja. Vremenski period za merenje mora se podudarati sa vremenom potrebnim za sticanje znanja. 65 . Merenje rezultata u org koje uce. Merenje rezultata u ekonomiji znanja. One moraju da budu usmerene na povecanje produktivnosti. Dva su povezana pitanja u oceni rezultata ucecih procesa: strpljenje i kvantifikacija. kupovina nove opreme i tehnologije i modernizacija javnog servisa. Evropska komisija bavila se problemima merenja rezultata ulaganja u znanje i u tu svrhu formulisala kombinovane indikatore uspesnosti ekonomije znanja. Zato indikator investicije kombinuje varijable oba ova dela. organizaciona svest. inovativnost.Kljucne liderske kompetencije koje se mogu unapredjivati su: • Samosvest (tacna samoprocena. Ovim indikatorima pokusava se obuhvatiti kompleksna priroda ekonomije znanja agregacijom vise kljucnih varijabli i predstavljanjem rezutata u formi generalnog indeksa. Da bi zemlje brze napredovale ka ekonomiji znanja moraju da ulazu u stvaranje ali i difuziju novog znanja. kup. • Socijalna svest (empatija. lojaln. on uz pomoc org i drugih ljudi moze aktivno da radi na izgradnji svojih liderskih sposobnosti. Meri se kvantitativno ono sto se tako moze iskazati (prodaja. poboljsanju rezultata (profita. troskovi. investicije u visokoobrazovani ljudski kapital. konkurentnosti i ekonomskog rasta. Cim menadzer u procesu samoocene odredi koje od ovih vestina treba da unapredi. inicijativa). uticaj. jer sami snose odgovornost za neuspeh. kapacitet i kvalitet obrazovnih sistema. profit). usluga). briga za kupce). Drugi problem vezan je za kvantifikaciju rezultata. MERENJE REZULTATA U OBLASTI ZNANJA Ocenjivanje ucenja temelji se na rezultatima.). prilagodljivost. timski rad i kolaboracija). 12. a kvalitativno ono sto se ne moze kvantifikovati (inteligencija.

2. Drugi kombinovani indikator regrupise 4 najvaznija elementa performansi u tranziciji ka ekonomiji znanja: sveopsta radna produktivnost. Zadovoljstvo se odnosi na ispunjenje koje osecamo zbog ostvarene zelje. efektivnu upotrebu informacione infrastrukture i uspesnu implementaciju obrazovnog sistema. povecanu radnu produktivnost. Menadzeri moraju primeniti one motivatore koji ce navesti ljude da uspesno rade za organizaciju u kojoj su zaposleni. Pre samog izbora odgovarajuce strategije motivisanja. sto se odrazava na racionalnost. motive za rad mozemo podeliti i na vanjske (npr. Pruzanjem materijalnih i nematerijalnih oblika stimulacije postize se puna angazovanost zaposlenih u radu. svojevrsne nagrade za podsticaj koji pojacavaju nastojanje za zadovoljenjem odredjenih zelja. GLAVA X – MOTIVISANJE I NAGRADJIVANJE ZAPOSLENIH 1. Odnos izmedju investicije i performansi je vrlo kompleksan. Zavisi od pogodne strukture uslova i politike rada. Znaci. Osim podele na finansijske i nefinansijske. vecu odgovornost i obaveze. 66 . ekonomicnost i efikasnost rada. motivacija implicira ceznju za rezultatom dok je zadovoljstvo posledica tog rezultata. ali je moguce identifikovati osnovne svremene motivacione tehnike. naucne i tehnoloske performanse. zahteva. sistem zarada. upotreba informacione strukture i efektivnost obrazovnog sistema. investicije u znanje moraju da proizvedu povecanje performanse u istrazivanju i inovacijama. povecanje rezultata. ekonomicnost. sto se odrazava na racionalnost. Motivacija se postize koriscenjem motivatora. Kombinacijom materijalnih i nematerijalnih oblika stimulacije postize se puni angazman zaposlenih. neposredne i posredne. duznost menadzera je da prouci sve teorije i mogucnosti njihove primene. Menadzer treba znati pravilno individualizovati nagrade te ih odredjivati prema radnim ucincima i realizaciji ciljeva. potreba i zelja za postizanjem ciljeva. Stimulacija podstice zaposlene na stvaralastvo. produktivnost i efikasnost organizacije. ZNACAJ MOTIVACIJE Motivacija je uopsten pojam koji se odnosi na skup nagona. kao i vremenske distance izmedju investicije i zabiljezenog rasta performansi. To su elementi koji pojedinca podsticu na delovanje. MOTIVISANJE I NAGRADJIVANJE ZAPOSLENIH Motivisanje je jedan od strateskih zadataka funkcije MLJP. uslovi rada) i unutrasnje poput obrazovanja i napredovanja. Motivacija je vrlo kompleksna i licnog je karaktera te u sustini nema jedinstvenog odgovora kako motivisati ljude.Da bi se doslo do tih rezultata.

Samomotivacija je prisutna kada se faktori koji uticu javljaju iznutra i zato je najefikasnija jer podrazumeva slobodu delovanja i mogucnost razvoja. 3. vezan uz potrebe kao osnovu njenog generisanja. Finansijski su usmereni na poboljsanje materijalnog polozaja zaposlenih i predstavljaju temelj motivacionog sistema. Razlikuju se dva tipa motivacije: samomotivacija i vanjska motivacija. povisicu. a za sticanje radnih navika najvaznija je motivacija. ali i radne navike. potreba za pripadanjem (povezivanjem s dr ljudima). potrebe povezanosti ili socijalne se odnose na povezanost ljudi s drugim osobama (porodica. prijatelji). Napoznatije su: Teorija hijerarhije potreba. tj. potrebe i motivi koje uzima za osnovu ponasanja rezultat su ucenja i specijalizacije u drustvu. SADRZAJNE I PROCESNE TEORIJE MOTIVACIJE SADRZAJNE TEORIJE objasnjavaju i klasifikuju ljudske potrebe koje ih navode da deluju na odredjen nacin. i u celosti je orijentisan na unutrasnju motivaciju.Za postizanje poslovnih rezultata zasluzan je talenat. ali je potrebno razraditi i sistem nematerijalnih motivatora za rad koji zadovoljavaju razlicite potrebe ljudi. da svako sledi hijerarhiju potreba. Teorija trostepene hijerarhije predstavlja modifikaciju Maslovljeve teorije u kojoj se ljudske potrebe klasifikuju u 3 kategorije: egzistencijalne se odnose na fizioloske potrebe i faktore koji doprinose njihovom zadovoljavanju (plata. Ovu motivaciju uvek podstice neko drugi (menadzer. Teorija motivacije dostignuca je specifican teorijski pogled na motivaciju. za samopostovanjem (donosi moc. potrebe rasta i razvoja navode pojedinca da koristi i razvija svoje potencijale. Danas se za motivaciju koriste brojni finansijski i nefinansijski motivatori. poznata i kao Teorija potrebe za postizanjem rezultata. sigurnost od gubitka posla. radno ponasanje objasnjava znacenjem pojedinacnog motiva koji smatra osnovnim. potreba za sigunoscu (npr. 67 . fizicka). Vanjska je ono sto ljudi. ciji je tvorac Maslov. organizacija) dajuci nagradu. Ona se razlikuje od ostalih teorija u nekoliko dimenzija: usmerena je prvenstveno na motivaciju za rad. fizicki uslovi rada). voda). Razvijene su brojne teorije koje pokusavaju da objasne motivaciju i proces motivisanja. koje je on prema stepenu vaznosti podelio na: fizioloske (hrana. i za samoostvarenjem (postici nesto u zivotu). odnosno zelja za postizanjem sto vecih rezultata. unapredjenje. okolina ili drustvo cine pojedincu da bi ga usmerili na odredjeno ponasanje. Motivacija je uvek individualna pojava pa je upravo zato i izazov kreirati takvo radno okruzenje gde ce svaki pojedinac biti motivisan. a dve osnovne grupe su: sadrzajne i procesne motivacije koje se razliku u pogledu uzroka razlicitog ponasanja. Motivacija ljudi je tesno povezana sa uspesnoscu u poslovanju. ugled). On smatra da su potrebe nizeg nivoa uslov za potrebe viseg.

Motivacija = (AU) x (UN) x (PN) A = aktivnost. sposobnost obavljanja specificnog zadatka. pravicnost itd. pored motivacije. valencijom i motivacijom i odredjuju ga sledeci faktori: • Ocekivanje da je moguce uspesno obaviti zadatak vecim zalaganjem. krecuci se u intervalu od -1 do 1. P = pozeljnost Porter-Lawlerov model u faktore koji uticu na ponasanje zaposlenih u radu. svesnog izbora alternativa ponasanja. Lawlerov model ocekivanja je modifikovan prethodni model. U = ucinak. Teorija motivacije uloga predstavlja specifican pristup motivaciji koji se zasniva na potrebama i na pretpostavci specificne motivacione strukture razlicitih tipova poslova. napor. unutrasnje nagrade.Dvofaktorska teorija motivacije se naziva i motivaciono-higijenska ili dvojna teorija. pri cemu se pojedinci vode odredjenim ocekivanjima o rezultatima i efektima ponasanja. Cine je eksterni i interni faktor motivacije. a interna motivacija je ona kod koje je potreba nastala iz unutrasnjih pobuda. • Verovatnoca da ce za uspesno obavljen posao uslediti nagrada i • Valencija ili privlacnost nagrade za pojedinca. s tim sto moze da ima i vrednost 0 sto znaci da je pojedinac nezainteresovan za konacni ishod. PROCESNE TEORIJE motivacije polaze od toga da je u analizu ljudskog ponasanja potrebno. Od procesnih teorija najvaznije su: Vroomov kognitivni model polazi od pretpostavke voljnog. Motivacija = (zalaganje – ucinak) x (ucinak – nagrada) x valencija 68 . Koncept valencije se odnosi na to da razliciti ishodi ili motivacioni faktori imaju razlicitu vrednost za pojedinca. percepcija zahtevanog zadatka. Koncept ocekivanja se odnosi na trenutno verovanje da ce odredjenu aktivnost slediti odgovarajuci ishod. odnosno na ocekivanja da se izborom alternative mogu ostvariti zeljeni ciljevi. percepciju zadataka. verovatnocom da ce postici ciljeve. pretpostavljena verovatnoca odnosa napor-nagrada. pored potreba. Ovaj model je prosiren ocekivanjima. Valenca moze da ima pozitivnu i negativnu vrednost. Postoje dva koncepta koja pomazu da se odgovori na to pitanje: koncept valencije ili privlacnosti efekata (nagrada) radne aktivnosti za pojedinca i koncept ocekivanja. • Procene verovatnoce hoce li za postignuti ucinak biti nagradjen (UN) i • Privlacnosti nagrade za pojedinca (PN). Svrha je da ukazu na glavne razloge koji dovode do razlicitog ponasanja ljudi. vanjske nagrade i percepcija pravednosti nagrade. ubraja i: sposobnosti pojedinca. a zadovoljstvo proizilazi iz same te aktivnosti ili njenog znacenja. Eksternoj motivaciji porekolo je u faktorima izvan individue (npr nagrade). odnosno uloga: tabela na 473. N = nagrada. ukljuciti i druge faktore: percepcija. ocekivanja. Ovaj model karakterise 9 varijabli: vrednost nagrade. vrednosti i njihove interakcije.str. Glavni cilj modela je da da odgovor na pitanje: zasto se pojedinac ponasa bas na taj nacin. radna uspesnost. ocekivanja. jer je Lawler smatrao da je nedovoljno precizno obradjen koncept ocekivanja u odnosima zalaganje-ucinak i ucinaknagrada. Motivacija pojedinca za neku aktivnost zavisi od: • Procene pojedinca da li moze odredjenu aktivnost uspesno izvesti (AU). te preferencijama izmedju njih.

Skoro sve org sprovode ova istrazivanja. a to su: trziste rada. neke cak vrse globalno regrutovanje kandidata koji poseduju odredjene vestine. celishodnosti i istrazivanja zarada. Nematerijalne nagrade uglavnom predstavljaju zadovoljstvo koje zaposleni imaju od rada na svom radnom mestu. Rezultate koriste kako bi identifikovale relativnu poziciju u odnosu na konkurente i kao input za usvajanje budzeta zarada i vodjenje politike nagradjivanja. 4. a na drugoj za to od organizacije dobija razlicite kompenzacije. Npr. TRZISTE RADA KAO FAKTOR DEFINISANJA NIVOA ZARADA Trzsite rada cine potencijalni kandidati na jednom geografskom podrucju. NAGRADJIVANJE ZAPOSLENIH Nagradjivanje zaposlenih je jedna od najtezih i najizazovnijih oblasti upravljanja ljudskim potencijalima zato sto naknade za rad zaposlenih u sebi sadrze naknade za obavljeni rad. honorari. skracena radna sedmica itd). Ukupan sistem nagradjivanja zavisi od brojnih faktora. troskova zivota. drustveno i fizicko okruzenje (vaznost zadatka. 69 . 5. to trziste je sire od same lokacije u kojoj organizacija posluje. sindikata. iskustvo. Trziste rada utice na odredjivanje nivoa zarada preko legislative. U toj razmeni je moguca i nejednakost koju mogu osecati obe strane ili samo jedna. zivotno osiguranje).Adamsova teorija nejednakosti u socijalnoj razmeni polazi od koncepta u kojem posmatra odnos pojedinaca i organizacije kao specifican odnos razmene. Na jednoj strani pojedinac ulaze svoje znanje. fleksibilno radno vreme. mogu da buud nezadovoljni i da napuste organizaciju. energiju. organizacija. bonusi) i indirektne: propisane zakonom (zdravstveno. Ljudi rade iz razlicitih razloga pa adekvtanost paketa nagrada treba da bude u skladu s tim razlozima. Osnovna teskoca u sprovodjenju ovih istrazivanja je odredjivanje uporedivih poslova. razlicitost vestina. drustva. Potrebno je utvrditi metode resavanja tih nejednakosti. jasne politike. Materijalne mogu da budu direktne (zarade. penziono osiguranje) i dobrovoljne (placeno odsustvo. Za neke poslove. ako ljudi osecaju da su nepravedno nagradjeni. ekonomije. te taj osecaj Adams smatra osnovnim pokretacem u socijalnim situacijama. direktno ili indirektno (preko konsultantskih org). kompetentni zaposleni. Tesko je zaposlenima pruziti savrsen paket nagrada. Sistem nagradjivanja sadrzi razne materijalne (zarade) i nematerijalne (zadovoljstvo u radu) oblike nagradjivanja. kolegijalnost. radno mesto i zaposleni. ali i stimulacije za buducu produktivnost. Istrazivanjem zarada dobijaju se podaci o zaradama koje placaju druge organizacije za odredjene poslove u okviru datog trzista.

pa su zbog toga potrosaci zainteresovani za politike zarada koje org sprovode. Org obicno koriste kombinaciju varijabilnog i fiksnog dela zarade. Adekvatnost: Iako su istrazivanja zarada od velike pomoci org u uspostavljanju logicnih struktura zarada. a time smanje cene proizvoda i usluga. 6. Postoji niz izbora koje org mora da usvoji prilikom uspostavljanja interne pravednosti sistema nagradjivanja. UTICAJ ORGANIZACIJE NA NIVO ZARADA U okviru svake org postoji niz faktora koji uticu na sistem nagradjivanja i niz izbora koje svaka org moze primeniti u svom opredeljenju za politiku sistema nagradjivanja. Nekada je konkurencija za nekim strucnjacima toliko jaka da se menadzerima prepusta da iznadju nacine da ih privuku i zadrze. Ekonomija definitivno utice na nivo zarada. Eksterna postoji tamo gde zaposleni primaju plate slicne onima koju primaju zaposleni na slicnim poslovima u dr org. Oblast kolektivnog pregovaranja ima veliki uticaj na odluke o zaradama. Drustvo: nivo zarada zaposelnih utice na cene proizvoda i usluga organizacije. tj. Koriscenje troskova zarada kao faktora definisanja nivoa zarada je logicno: ako cene rastu u odredjenom periodu a zarade ostaju iste. Pravednost vezana za pojedinca ili pripadnost timu predstavlja izbor izmedju vezivanja zarada za performanse svakog zaposlenog ili pripadnost odredjenom timu. da su pravedno placeni u odnosu na svoje kolege. Interna postoji tamo gde zaposleni percipiraju da su zarade unutar org pravedno rasporedjene. maksimalno radno vreme. stoga bi trebao da bude pravedan. Legislativa: zakonom i raznim odlukama odredjuju se minimalne zarade. Prvi primenjuju male org koje posluju u izrazitom konkurentskom ambijentu i kojima odgovara da premestaju zaposlene s jednog mesta na drugo bez promene zarada. radnom vremenu i dr uslovima od interesa za zaposlene. Sto je varijabilni veci. a time cena rada opada. a elitizam velike kompanije. Javnost ili tajnost zarada. a time i cena rada raste. realne zarade su smanjene.Takodje je potrebno odrediti geografsko podrucje za istrazivanje. Sindikati sa menadzmentom pregovaraju o zaradama. U razvijenim privredama neretko izvrsna vlast reaguje na misljenje javnosti tako da sugerise organizacijama da uspore rast zarada. Rastuca ekonomija opet povecava potraznju za radnom snagom. to zaposleni snose veci rizik poslovanja. konkurenciju sa kojom se poredi i poslove koji se porede. Sistem sluzi organizacijama kao instrument za privlacenje. Varijabilne ili fiksne zarade. u periodu depresije ponuda radne snage raste. Egalitarizam ili elitizam je izbor izmedju jedinstvenog sistema zarada za sve zaposlene i diferenciranog sa posebnim planovima za pojedine grupe zaposlenih. Org koje nagradjuju prema nivou ostvarenih perfomansi moraju da imaju razvijene sisteme za merenje performansi. 70 . Postoje dve vrste pravednosti: interna i eksterna. godisnji odmori itd. Npr. Mnoge org nisu voljne da razmenjuju podatke o zaradama pa dobijanje valjanih podataka o svim poslovima nije uvek moguce. motivisanje i zadrzavanje kompetentnih izvrsilaca. desava se da menadzeri ignorisu podatke dobijene tim istrazivanjima.

71 . Metoda poredjenja po faktorima je manje kvalitativna od prethodnih. Najveci br org isplacuje prosecne zarade u skladu sa zaradama zaposlenih na slicnim poslovima kod konkurenata. Iako ove org stede na zaradama. U diversifikovanim org strukturiranim po organizacionim jedinicama odluke se donose decentralizovano. Org se opredeljuju za jednu od 3 razlicite politike: Lider u zaradama je org koja isplacuju vece plate zaposlenima od konkurencije i na taj nacin privlace kadrove. S druge strane. Opis klase koji najvise odrazava opis posla odredjuje klasifikaciju tog posla. imaju vece troskove zbog neproduktivnosti zaposlenih. Potrebno je definisati i nacin donosenja odluka gde postoje dva pristupa: centralizacija i decentralizacija. Opisi posla se porede sa opisom klase. 4 osnovne metode evaluacije posla su: Metoda rangiranja je najjednostavnija. UTICAJ RADNOG MESTA NA NIVO ZARADA Vrednost radnog mesta se odredjuje analizom i evaluacijom posla. Centralizovani sistem podrazumeva da se odluke o zaradama donose centralizovano za celu org i kada menadzment zeli da drzi kontrolu nad nivoom zarada. Politika zarada je instrument org kojim se definisu upustva za donosenje odluka o zaradama. odgovornosti i funkcije radnog mesta. 7. Radi se o obracunu zarada po trzisnoj vrednosti. Proizvod analize je opis posla. samo sto se ovde radi o oceni poslova a ne zaposlenih. dokument koji opisujue duznosti.Kod tajnosti zaposleni obicno imaju pogresne utiske o visini svoje zarade u odnosu na kolege. Porastom inflacije kupovna moc zarada i novca pada pa org mogu odluciti da povecaju zarade u skladu sa inflacijom. Zaposleni politiku ocenjuju kao pravdenu ili nepravednu. kada su zaposleni ukljuceni u proces izgradnje sistema nagradjivanja mnogo vise ga postuju i imaju vise poverenja u organizaciju. dodeljuju im odredjene vrednosti i na kraju prave rang-listu poslova po njihovim ukupnim vrednostima. a menadzmentu pogoduje jer ostavlja slobodu u odlucivanju bez potrebe pravdanja. a opisi klasa definisu razlike izmedju razlicitih grupa poslova. Analiza posla je potrebna za utvrdjivanje sadrzaja posla iz kojeg se izvlace informacije o kompleksnosti i vrednosti svakog radnog mesta. Evaluacija posla je proces odredjivanja relativne vrednosti radnog mesta u odnosu na druga radna mesta. Na osnovu toga im se dodeljuje odgovarajuca zarada. Evaluatori ocenjuju sve poslove. Metoda klasifikacije ukljucuje definisanje razreda ili klasa kako bi se opisale grupe poslova. Umesto da se posao posmatra u celini. Ovo je pravedno resenje ali ga je tesko postici narocito kod hiperinflacije kada je nemoguce povecati zarade u skladu sa stopom inflacije. Slicna je oceni performansi zaposlenih. odluke se donose po odvojenim aspektima ili faktorima posla. Org koje isplacuju zarade ispod trzisnie vrednosti su uglavnom u finansijskim problemima ili veruju da im visokokvalifikovani izvrsioci nisu potrebni. Obracunavanje ili neobracunavanje inflacije je vazno pitanje u vreme monetarne nestabilnosti. Svrha je eliminisanje interne platne nepravednosti. Utvrdjuju se vestine i znanja potrebna za obavljanje nekog posla.

a peti 250 ili maksimalana br bodova koji se dobije mnozenjem ukupnog br bodova u sistemu (npr 500) sa dodeljenim nivoom tezine. tako da ova metoda zahteva da svaka klasa poslova ima svoje definisane faktore. Ovom metodom. Know-how je ukupnost znanja i vestina potrebnih za obavljanje posla. donosenje zakljucaka. Koristi faktore: know-how-a. Odbor mora odrediti tezine faktora u skladu sa njihovim relativnim znacajem u okviru jednog posla. Primer: obrazovanje kao faktor ima tezinu posla 50% i vrednuje se sa po 5 stepeni. mentalni i fizicki napori itd. resavanja problema. Zatim komisija ocenjuje poslove u svakoj od grupa uporedjivanjem svakog opisa posla sa faktorima u prirucniku.Postoji 5 univerzalnih faktora: mentalni zahtevi. Procedura uspostavljanja metode bodovanja je sledeca: nakon definisanja grupa poslova koji se ocenjuju. analiticari obavljaju analizu i pisu opise posla. grupe za ocenu poslova kreiraju monetarnu skalu koja sadrzi jedan od pet faktora i rangiraju poslove po njihovoj vrednosti za svaki faktor. omogucava poredjenje razlicitih kompanija i odredjivanje eksterne i interne pravednosti. ako je vazno iskustvo za odredjenu grupu poslova. npr: obrazovanje. Nakon toga odbor bira i definise faktore za merenje vrednosti posla koji postaju standardi i koriste se za evaluaciju posla. Sledeci problem je broj stepena za svaki faktor kao i svaki od stepena. Faktori posla variraju od jedne grupe poslova do druge. fizicki zahtevi. sposobnost koordinacije vise funkcija i sposobnost efektivne motivacije ljudi. Ima dve dimenzije: okruzenje razmisljanja u kome se resavaju problemi i izazovi razmisljanja koje problemi postavljaju. Metodom bodovanja odredjenim faktorima posla se dodeljuju numericke vrednosti. odgovornosti i dodatne elemente. Odgovornost je odgovaranje za akcije i posledice tih akcija. Resavanje problema je stepen originalnog razmisljanja potrebnog za analizu. tezina ovog faktora moze da bude odredjena kao 35%. Posao kome je dodeljen prvi stepen obrazovanja dobio bi 50 bodova. faktore. Prvi npr. Sledeci korak je priprema prirucnia za evaluaciju posla. ocenu. a suma svih vrednosti daje kvantitativnu ocenu relativne vrednosti radnog mesta. definicije stepena i opis posla. Zatim se bodovi dodeljuju svakom stepenu faktora. peti magistareske diplome. Dodatni elementi se odnose na poslebne uslove u okruzenju posla. specijalizovanog ili naucnog znanja. vestine. 8. odgovornost i radni uslovi. koji sadrzi uvod. uticaj posla na rezultate i finansijske efekte. Hejova metoda je unapredjena verzija metode bodovanja i najcesce koristena u svetu. Stepen prestavlja br razlicitih nivoa povezanih sa odredjenim faktorom i zavisi od zahteva posla. Izrazava se kao procenat know-how-a. Ima tri dimenzije ukljucujuci kolicinu potrebnog prakticnog. S obzirom da se ova metoda koristi sirom sveta. ukazuje na potrebu posedovanja srednje strucne spreme. Ima tri dimenzije: stepen slobode koju zaposleni ima. Odbor za evaluaciju poslova kasnije koristi te opise kao osnovu za donosenje odluka o konacnim ocenama. ODREDJIVANJE NOVCANE VREDNOSTI RADNOG MESTA 72 . poznavanje posla. iskustvo. Npr.

povecati raspon zarada u jednom razredu kako bi se plata najplacenijeg izvrsioca dovela u okvir platnog razreda. Njime se definise minimalna i maksimalna zarada za grupu poslova. kratkorocne i dugorocne podsticaje i beneficije. potrebno je odluciti da li ce svi zaposleni u jednoj grupi imati jednaku platu ili ce se definisati platni razred. vestinama. Nakon sto se odrede grupe poslova. Linearna prava se koristi kada se kristi metoda bodovanja. Eksponencijalna pokazuje cenu koja se trenutno placa za svaki posao u grupi. ZAPOSELNI KAO FAKTOR U ODREDJIVANJU NIVOA ZARADA Zaposleni uticu na visinu zarada svojim radnim performansama. Platni plan za menadzere sadrzi: osnovnu platu. zatim se linija zarada povlaci kroz tacke na dijagramu koje oznacavaju zarade za grupe poslova. razlikuju se samo faktori posla koji se mere. Koristi se linija zarada kojom se grupama dodeljuju novcane vrednosti i koja pokazuje progresiju izmedju razlicitih grupa. Ovaj sistem treba nadopuniti merama nagradjivanja zaposlenih. jer omogucava nagradjivanje zaposlenih po osnovu ostvarenih performansi i iskustva. Zarade na liniji zarada cine prosek platnog razreda za svaki posao u grupi. U postupku izrade linije zarada postoji nekoliko koraka: prvo. Nejednakost u sistemu nagradjivanja se desava kada je zaposleni placen ispod minimalne ili iznad max zarade u okviru platnog razreda. Za vise pozicije u org potrebno je ostaviti vise razlika i mogucnosti za rast plata kako bi one bile podsticajne za ostvarenje boljih performansi. Danas organizacije koriste model broadbanding. U situaciji gde svi zaposleni rade iste poslove bez mogucnosti diferencijacije u produktivnosti. zamrzavanje zarade dok se povecanjem ostalih zarada ne dovedu u isti nivo. Ona moze biti linearna i eksponencijalna. a da bi dobio povecanje taj zaposleni mora biti unapredjen na posao viseg platnog razreda. Odredjivanje nivoa zarada za menadzere je isto kao i za ostale zaposlene. Platni razredi bi trebali biti dovoljno siroki i predstavljati podsticaj i motivaciju za najbolje izvrsioce. iskustvom. duzinom rada u org kao i drugim potencijalima. Zarade za grupe poslova. gde se radi o prosirenju platnih razreda na osnovu smanjenja broja grupa poslova. preplacene unaprediti u visi platni razred ako je kompetentan. cene poslova dodeljuju se svakoj grupi poslova. Njih je teze meriti i odredjivanje zarada je time kompleksnije. Drugo. 9. Minimalna zarada je pocetna i dodeljuje se zaposlenom u toku probnog rada. u odnosu na br bodova dodeljen poslu u procesu evaluacije. Vertikalna osa oznacava cenu rada za grupe poslova sa horizontalne ose. Resenja: povecati zaradu na minimalan nivo. vestine resavanja problema. potrebno je naci prosecnu zaradu za grupu poslova. a ovde su to: rasudjivanje. Na kraju se odredjuje zarada za svaki posao. Slicni poslovi grupisu se radi jednostvanijeg odredjivanja zarada za radna mesta. Radne performanse su faktor koji utice 73 .Odredjivanje apsolutne vrednosti posla znaci dodeljivanje novcane vrdnosti svakom poslu. Maksimalna je maks novcani iznos koji zaposleni moze primiti bez obzira na performanse. Ovakav sistem podstice zaposlene da se premestaju na poslove razlicitih sektora jer im zarada ostaje u istoj platnoj porodici. primenjuje se sistem jednakih zarada (svi primaju istu platu). Za izrazavanje novcane vrednosti org koriste grupe poslova i platni razred. Ovaj sistem org cesce koriste od sistema pojedinacnih zarada za svaki posao. Linijom se pokazuje odnos vrednosti odredjene metodom evaluacije posla i trenutne prosecne cene posla.

vrednosti i samopouzdanje. potrebno je da postoje standardi rada kao sistem merenja ucinka po zaposlenom. Placanje po ucinku je plan kojim se zaposleni placaju po svakoj jedinici proizvoda ili usluge. Plan podele profita ima tri varijacije: Trenutna podela (isplata zaposlenima u gotovini ili zalihama robe cim se profit utvrdi). rodjake za povisicu. Clanstvo u org se nagradjuje s ciljem odrzavanja prihvatljive stope fluktacije zaposlenih. vestine ili ucinak. dobit se deli na osnovu ostvarenih performansi organizacije. Odlozeni plan (uplata na racun dostupan tek po odlasku u penziju). Varijabilne plate se daju u vidu bonusa. Iznenadne smrti zaposelnih. Principi ovog plana su: identitet (zaposleni zna sta je misija kompanije). a ne po titulama i pozicijama. radi privlacenja mladih. ali i motivaciju. Zarada po zaslugama je povecanje zarade na osnovu ocene performansi. orijentisanost na rezultate. zarade moraju da budu privlacne i kandidatima koji nemaju iskustva. Sreca je cesto bitan faktor. sposobnost (plan zahteva najvise standarde ponasanja u poslu). neke zajednicke su: timska orijentacija. Pruza finansijske nagrade zaposlenima za ustede u troskovima radne snage koje predlazu sami zaposleni. bez obzira da li se mere performanse zaposlenog. 74 . Cilj sistema nagradjivanja zasnovanog na performansama je povecanje produktivnosti. Zaposlenima se povecavaju zarade u skladu sa duzinom radnog odnosa. Da bi mogla da se koristi ova metoda. Iskustvo podrazumeva potencijal za unapredjenje. tu ustedu deli sa zaposlenima. Iako su kompetencije specificne za svaki posao. Vodeca pretpostavka je da su zaposelni koji imaju te vestine vredan kapital za org i da time zasluzuju nagradu za napore ulozene u njihovo sticanje. Ako je org u stanju da ustedi povecanjem produktivnosti. ucesce ( koristi ideje iskusnih zaposlenih) i jednakost ( korist imaju i zaposleni i kompanija). trudnicka i porodiljska odsustva ostavljaju upraznjena radna mesta. dok se sindikati zalazu za seniorstvo. s ciljem da se integrisu interesi zaposlenih i kompanije. vrline. Za menadzment je jednostavnije nagradjivanje po osnovu performasi. to je jednokratna nagrada koja se ne prenosi u naredni obracunski period. ali cesto ima uticaj na obracun zarada. 25% ostaje kompaniji. Planovi koji ukljucuju podelu dobiti dizajnirani su tako da vezu zaposlene za produktivnost org. talentovanih i perspektivnih kandidata. Kombinovani plan. sposobnost zaposlenog za rad. Zarade zasnovane na kompetencijama podrazumevaju nagradjivanje zaposlenih za iskazanu ekspertizu. Poslodavcima je ova metoda nepovljna jer povecava osnovnu zaradu. Zarade zasnovane na vestinama zaposlenih obracunavaju se po osnovu njihovih vestina i znanja potrebnih za obavljanje posla. Zaposleni dele 75% dobiti. predstavlja podelu unapred odredjenog procenta profita zaposlenima. Politicki uticaj ne bi trebao. Kompetencije ukljucuju vestine. Podela profita kao plan kompenzacija. predanost klijentima. Kako bi se takvi privukli. biti u pravo vreme na pravom mestu. Seniorstvo podrazumeva vreme koje zaposleni provede u odredjenoj org ili radnom mestu. Cesto menadzeri favorizuju prijatelje. Scanlonov plan podele dobiti se smatra najuspesnijim do danas. osim ako se performanse zaposlenog nastave poboljsavati. potencijal.na visinu zarada. Podaci dobijeni ocenom performansi se koriste kao osnova za utvrdjivanje visine zarada po raznim metodama. Org cesto placaju zaposlene za njihov potencijal. inovativnost. Ova mogucnost se materijalizuje samo ako je iskustvo pozitivno. Cilj je podsticanje zaposlenih da se obrazuju.

placeno trudnicko. penziono-invalidsko i osiguranje od nezaposlenosti su propisani zakonom i svaki poslodavac je duzan da ih upacuje na zaradu zaposlenog za svaki mesec. a da pri tom prodju nekaznjeno. zivotno osiguranje. a neke poslodavci dodeljuju dobrovoljno. slobodne dane u toku godine (za godisnji odmor. Mnogi poslodavci uplacuju i druge dobrovoljne doprinose: privatno zdravstveno osiguranje. bolesti. uglavnom u vidu besplatnih usluga. u praksi zaposleni cesto ostaju i bez osnovnih prava na osiguranje. DOBROVOLJNI PODSTICAJI I BENEFICIJE ZA ZAPOSLENE Org preduzimaju razlicite aktivnosti kako bi privukle i zadrzale talentovane i efektivne izvrsioce. mada postoje i privatne org koje se time bave. PIO s takodje obracunava kao procenat na neto zaradu. Cilj je da zaposleni na kraju radnog veka ostvari pravo na penziju koja se utvrdjuje na osnovu visine premija koje su mesecno bile uplacivane i visine strucne spreme. Zaposleni imaju pravo i na slobodno vreme u toku radnog dana (pauze za obrok). Fond alocira ove opcije na racune 75 . Osiguranje za nezaposlene omogucava zaposlenima koji su ostali bez posla bez vlastite krivice da odredjen vremenski period primaju novcanu naknadu u visini mesecne neto zarade. Dio doprinosa je regulisan zakonom. Razmatraju potrebe zaposlenih i pokusavaju da ih zadovolje. gde su regulisana sva prethodno navedena prava radnika. Zdravstveno. DOPRINOSI ZA ZAPOSLENE Podrazumevaju sve finansijske nadoknade koje se primaju indirektno. pa se zato ovo osiguranje zove PIO. Fond za ZO je drzavni. u smrtnim slucajevima. porodiljsko odsustvo i za sluzenje vojnog roka. Penzija se moze ostvariti prijevremeno na osnovu invaliditeta. Cilj zdravstvenog je da porodica zaposlenog ima besplatnu zdravstvenu zastitu. jer drzava dozvoljava poslodavcima da ne postuju te zakone. Kod nas su doprinosi za zaposlene regulisani Zakonom o radu. Plan opcija za zaposlene je plan po kojem org daje akcije fondu. 11. Nazalost.10. kao naknadu za vernost organizaciji.

Premijum nagrade su nagrade zaposlenima koji duzi vremenski period obavljaju poslove u opasnim i uslovima stetnim za zdravlje. pokrivanje svih ili dela troskova nekretnina vezanih za kupovinu novog ili prodaju prethodnog stambenog objekta i sl. mora da sadrzi i neke oblike nematerijalnih strategija koje zadovoljavaju razlicite potrebe ljudi u org. Poslodavci time obezbedjuju povecanu produktivnost trosenjeme manje vremena. finansijeke usluge. To je plan ucesca u profitu. 12. ciju osnovu cine materijalne strategije. pomoc pri obrazovanju u vidu finansijske pomoci za skolarinu ili slobodnog vremena za ucenje. Filozofija opsteg pristupa 76 .zaposlenih koji ucestvuju u planu prema njihovim primanjima. pruzanje pravne pomoci zaposlenim. On polazi od intenzivne motivacije koja je po pravilu suprotna intenzivnoj specijalizaciji. uvazavanje itd. cuvanje dece. a one ukljucuju: beneficije preseljenja ukljucuju prevoz namestaja i pokrice privremenih troskova zivota. Motivacioni je drugaciji. zagovornoci ovog pristupa smatraju da se na taj nacin moze povecati produktivnost i kontrola zaposlenih. Za vecinu ljudi sve su vaznije tzv. a time poboljsala njihova motivacija. zadataka menadzera u motivisanju zaposlenih i svakodnevnog ponasanja menadzera. Org pruzaju niz beneficija koje nazivaju usluge zaposlenima. Postoje 2 pristupa oblikovanju posla: specijalisticki se bazira na visokoj podeli rada i vrlo uskoj specijalizaciji. prehrambene usluge (restorani i menze) cesto se mogu naci u prostorijama org u kojima zaposleni mogu da se hrane. a cilj je teznja da se zaposleni motivisu da iskazu sve svoje vestine i znanja i da im se omoguci rast i razvoj. u slucaju promene mesta prebivalista zbog prihvatanja odredjenog posla. kojom se vertikalno prosiruje posao tako da se zaposlenima daju razni zadaci i vise autonomije u odlucivanju. kompleksnosti i autonomije zadataka. funkcije i socijalni odnosi zaposlenih kako bi se postigli org ciljevi i zadovoljile individualne potrebe radnika. Jos jedna metoda motivacije je obogacivanje posla. osnivanje vrtica u prostorijama organizacije zbog smanjenja odsustva zaposlenih s posla. potrebe viseg reda: razvoj. NEMATERIJALNE MOTIVACIJE Sistem kompenzacija zaposlenih. povecan moral zaposlenih a cesto i bolje zdravlje zaposlenih. Cilj je da se priblize interesi zaposlenih interesima kompanije stimulisuci produktivnost i vernost organizaciji. Ili za prekovremeni rad i rad nedeljama i praznicima. Kao rezultat tih potreba nastale su brojne nematerijalne strategije: Oblikovanje posla je proces kojim se utvrdjuje njegov sadrzaj. npr kupovina polise osiguranja. Postoji trend koji se odnosi na spajanje vise prostih poslova i dodeljivanja radnicima kako bi se vratio smisao poslu i kako bi se dalo vise autonomije radnicima. Demonstriranje prihvatljivog stila menadzera: menadzeri svojim stilom znatno uticu na motivaciju zaposlenih. Odnos menadzera i motivacije je slozen i moze se analizirati posredstvom: opsteg pristupa i stila menadzera. sto znaci da je usmeren na povecanje razlicitosti. potvrdjivanje. vecoj odgovornosti i sl.

uz upotrebu tehnologije. projekat ili osobu i upotrebljavaju ih za pracenje njihove uspesnosti. Razliciti stilovi (autokratski. ili se da okvirno vreme dolaska. Jedna od mogucnosti je i skraceni casovi. Od dominantnog misljenja o tome kakvi su ljudi i sta zele od svog posla uveliko zavisi ono sto meandzeri preduzimaju i pruzaju u svrhu motivisanja zaposlenih. racunara. zasnovanih na razvoju individualnih potencijala. odlucivanje. Participacija zaposlenih u odlucivanju i resavanju problema je metoda koju odlikuje veliki motivacioni potencijal koji nastaje kao posledica ukljucivanja zaposlenih u proces odlucivanja o vaznim pitanjima. ovlascenju i odlucivanju i sl. tako sto oni unutar nekih okvira sami odredjuju najpogodnije radno vreme za obavljanje posla: npr. npr od 7-10 i odlaska od 15-18h. Proces obuhvata nekoliko faza: menadzer i zaposleni zajedno raspravljaju i odredjuju zadatak. demokratski) se razlikuju u sledecim dimenzijama: motivisanje. kao i istancan sluh za njihov razvoj i radnu disciplinu. mogu odrediti vreme dolaska i odlaska s posla uz obavezu da odredjeno vreme provedu na poslu. 77 . Fleksibilno radno vreme je jedan od nematerijalnih nacina motivisanja. dok demokratski pociva na raznovrsnim motivima i oblicima nagradjivanja. Fleksibilno radno mesto omogucuje zaposlenima da radne obaveze obavljaju od kuce. interakcije. mogucnostima i pretpostavkama njihove realizacije. Cilj je da se usklade radne obaveze i privatni zivot zaposlenih. Zatim razrada plana u kojoj treba postici saglasnost o ciljevima. povecanje kvaliteta odluka. upotreba kreativnih potencijala zaposlenih. Autokratski pociva na mehanizmu naredba-izvrsenje i vrlo uskom segmentu ekonomskih motiva. Svaka org predvodjena menadzerom ima svoj stil rukovodjenja koji se odrazava na uspeh menadzmenta. njegove naravi i motivacije koji su osnova za razradu konkretnih organizacionih i menadzerskih resenja.se zasniva na koncepciji coveka. niski troskovi. kako bi zaposleni mogli dati puni doprinos sopstvenom i razvoju organizacije. kontrolisanje. To je metoda kojom menadzeri i zaposleni zajedno odredjuju ciljeve za svaku jedinicu. te programu aktivnosti. utvrdjuju podrucja odgovornosti i postavljaju ciljeve koje treba ostvariti. odnosno sazeta radna sedmica u kojoj se predvidjeni sedmicni radni casovi mogu odraditi u 4 dana po 10 casova npr. dobre radne uslove. Upravljanje pomocu ciljeva (MBO-Menagement by objectives) je oblik participativnog menadzmenta zasnovanog na procesu utvrdjivanja zadataka i samokontrole. Odredjivanje elementa. Zadaci motivisanja zaposlenih i svakodnevno ponasasnje menadzera su usko povezani s obzirom na to da menadzeri imaju konkretne zatake koji se mogu svrstati u 3 kategorije: oblikovanje posla. sto predstavlja fazu evaluacije rezultata. Karakteristike ove metode su: efikasan nacin motivisanja zaposlenih. komuniciranje. nacin postavljanja ciljeva. Statusni simboli su nagrade zaposlenima koje se manifestuju u velicini kancelarije. Na kraju planiranog razdoblja menadzer i izvrsilac zajedno analiziraju posignute rezultate i uporedjuju ih s ciljevima. Menadzeri moraju da pruze svestranu pomoc u resavanju problema zaposlenih. kreiranje uslova za rad i ugradjivanje motivacionih faktora u org kako bi se zadaci kvalitetno izvrsavali. tacaka i razdoblja provere ostvarivanja zadataka i ciljeva je vazan segment upravljanja pomocu ciljeva. participaciji.

POJAM SINDIKATA Sindikat je organizacija radnika. zahvale. odsustva. uslovi zaposljavanja. prilagodjava se potrebama sposobnih ljudi. Prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih definisu se zakonom i podzakonskim aktima koji su obavezni za obe strane. nacin formiranja i funkcionisanja. cena rada. radno vreme. Procitati ostale odredbe zakona. plate. razvija klimu koja podstice i nagradjuje kreativnost. Najvazniji zakonski akt je Zakon o radu. ZAKONSKI OKVIR RADNIH ODNOSA Radni odnosi u svakoj zemlji su regulisani zakonom. resavanje sporova izmedju radnika i poslodavaca. njime se definisu uslovi rada: radno vreme. Stepen razvoja zemlje utice na uredjenost radnog zakonodavstva. ali da imaj vremena i za druge obaveze. koji se potpisuje izmedju sindikata i menadzmenta. prava i obaveze kao i nacin na koji se zaposleni udruzuju u sindikate. Najvazniji razlozi koji zaposlene motivisu da se 78 .privatnim sekretaricama i sl. kakvi su rezultati njihovog rada. odmori. koji kolektivnim pregovaranjem teze da promovisu i zastite zajednicke interese. Ova oblast je regulisana Zakonom o radu ili podzakonskim aktima kojima se definise pojam sindikata. radno vreme. ucesce radnika i sindikata u zastiti prava radnika. otkazni rok i dr prava. Cesto pored Zakona o radu postoje i pravilnici o radu. reprezentativnost sindikata i poslodavaca. organizaciona kultura je skup normi i pravila koji ukazuju na pravilno ponasanje i vrednosti koje se cene u org. nadzor nad primenom zakona i dr. odsustva. koji obuhvata osnovna prava i obaveze zaposlenih. kvalitetan rad. Neke od osnovnih odredbi Zakona o radu Repiblike Srpske su: ovim zakonom uredjuju se nacin i postupak zakljucivanja ugovora o radu izmedju radnika i poslodavaca. zastita prava iz radnog odnosa. prijateljsku atmosferu itd. obiljezavanje vaznijih dogadjaja i radnih uspeha itd. Zaskon o zdravstvenom i penzijsko-invalidskom osiguranju i dr akta koja drzava smatra vaznim za regulisanje navedene oblasti. jer su definisani ugovorom. odmori. Str 530. npr prava na zarade i dr primanja. Rad sa pola radnog vremene omogucuje mladim roditeljima ili studentima da budu prisutni na trzistu rada. GLAVA XI – RADNI ODNOSI I KOLEKTIVNO PREGOVARANJE 1.pohvale. Modifikovana penzija je opcija koja starijim zaposlenima dozvoljava da rade skraceno radno vreme pred penziju kako bi izbegli naglu promenu zivota. bolovanja. Ostale strategije su: priznavanje uspeha . koja je vaznost posla koji obavljaju. Kultura koje deluje motivirajuce povezuje osnovne vrednosti uz ljude. bezbedna radna okolina. Rezultat rada sindikata je kolektivni ugovor. povratna informacija se odnosi na saznanje zaposlenih o tome kako rade. Potpisivanjem kolektivnog ugovora menadzment gubi pravo unilateralnog pregovaranja sa pojedincima o tim uslovima. prestanak ugovora o radu. zaljucivanje i primena koletivnih ugovora. 2.

Prvi korak je priprema za pregovore. jednake i uporedive sa zaradama kolega na slicnim poslovima. kolizija – strane saradjuju dok ne dodju do tacke da uticu na legitimne interese zaposlenih. a neki od mogucih odnosa su: konflikt – ne postoji saradnja. proces kolektivnog pregovaranja se uvek odvija na isti nacin. Pod srukturom se podrazumeva imenovanje predstavnika sindikata ovlastenog za pregovaranje i imenovanje odbora za kolektivno pregovaranje. naoruzano primirje – obe strane su neprijateljski raspolozene. prilagodjavanje – strane se medjusobno tolerisu.uclane u sindikate su: Nezadovoljstvo mendzmentom. ali obe strane imaju svoje instrumente i argumente kojima ce ubediti drugu stranu da promeni misljenje. Prekidi u pregovaranju su cesti. PROCES KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA 79 . pregovaranje moze da pocne. Stav menadzmenta. dobavljaca i cena. drugih poslovnih grana. ne brinu o njima i ne uvazavaju ih. Sigurnost posla je bitnija starijim radnicima nego mladjim. Odbor cine zaposleni priznati od strane menadzmenta i registra sindikata. Proces kolektivnog pregovaranja je osnova odnosa izmedju menadzmenta i sindikata. Ako org nisu u stanju da radnicima pruze osecaj sigurnosti posla. kao i potrosacke javnosti. 3. moze zatraziti pomoc sindikata. moze imati problema sa sindikatom. pregovaranje oko moci – obe strane se takmice da dobiju prednost u odnosu na drugu. Ako je zaposleni nezadovoljan tretmanom menadzmenta ili nekog kolege. KOLEKTIVNO PREGOVARANJE Da bi uopste doslo do kolektivnog pregovaranja sindikat mora da bude registrovan. dostavljanje menadzmentu resenja o upisu i uspostavljanje organizacione strukture. pristupa se ilegalnoj ili neetickoj kontroli trzista. Ovaj korak je osnova procesa i zahteva napore obe strane. Zarade su jedan od najcescih razloga. a nakon toga sledi ratifikacija sporazuma u sindikatu i njegovo sprovodjenje u organizaciji. ali pokusavaju da izbegnu direktan konflikt. Ako menadzeri tretiraju zaposlene kao lako zamenjive stvari. 4. Uticaj na radne uslove. Registracija se regulise Zakonom o radu i podrazumeva upis u registar sindikata. Nezavisno od prirode odnosa. Ostali razlozi su liderske ambicije (interes) i pritisak kolega. Sindikati imaju jacu pregovaracku moc u odnosu na pojedinca i mogu se izboriti za vece zarade za sve zaposlene. nekompromisni stavovi i agresivnost sindikata. oni ce se za to obratiti sindikatu. Pre ili posle dolazi se do sporazuma. Aktivnostima sindikata radnici obezbedjuju efektivan nacin protestvovanja protiv uslova rada koje smatraju nehumanim. Cim se utvrde teme pregovora i pripreme privedu kraju. saradnja – medjusobno prihvatanje i saradnja na resavanju problema. Zaposleni zele da njihove zarade budu pravedne.

sloboda odredjivanja upotrebe materijalnih sredstava org. a da se izbori za svoje ciljeve. zaposleni koje sindikat predstavlja. Medijator daje 80 . indeks troskova zivota kako bi se zastitila kupovna moc zaposlenih. obe strane otkrivaju tacke koje se moraju dodati. mora se postici sporazum prihvatljiv i za sadasnjost i za buducnost. zabranjene teme su zabranjene zakonom. odnosno zahtevanje i popustanje u zahtevima. radno vreme i dr uslove koji imaju veliki uticaj na efikasno obavljanje posla. tj. sigurnost posla – je bitna za zaposlene i sindikat insistira na regulisanju ove oblasti. faktori vezani za posao – radna pravila. standardi i pravila vezana za bezbednost i zastitu na radu. Proizvod kolektivnog pregovaranja je dokument koji se zove kolektivni ugovor. trenutne ekonomske situacije. plate za fizicki opasne poslove. kao i da se odredi pregovaracka jedinica. placeno prekovremeno radno vreme. procedura zalbi – njome se opisuje putanja izrazavanja nezadovoljstva zaposlenih nekom menadzerskom odlukom. ali postoje odredjene pregovaracke teme koje su iste za sve ugovore. kojim se regulise odnos izmedju poslodavaca i zaposlenih. garantuje se da ce zaposleni sa najvise radnog staza biti poslednji otpusten. izbaciti ili modifikovati iz ugovora. 5. a te tacke se dele na: obavezne – ukljucju zarade. strukture nagradjivanja u org i slicnim organizacijama. Cak i kada obe strane zele da postignu dogovor. a to su: priznanje sindikata – cilj je da se identifikuje sindikat koji je priznat kao reprezentativan za pregovaranje. klime.Pitanja sa kojima se susrecu menadzment i sindikati su kompleksna i zahtevaju intenzivne pripreme obe strane. Dva osnovna tipa intervencija trecih lica su: medijacije i arbitraze. to mu je lakse da stice nove i zadrzava postojece clanove. a obe se nadaju dogovoru oko neke sredine. Oni se mogu otkloniti intervencijom trecih strana. menadzerska prava koja se cesto pominju u kolektivnom ugovoru su: pravo izbora poslovnih ciljeva. sindikalnim i menadzerskim strategijama. proslosti. i procedure donosenja disciplinskih mera nad zaposlenima. STRAJKOVI I PREKIDI KOLEKTIVNOG PREGOVARANJA Sam proces pregovaranja podrazumeva uzimanje i davanje. prekidi dogovora su moguci. sloboda izricanja disciplinskih mera. regulative vezane za sistem nagradjivanja . U toku vazenja ugovora. S obzirom da se kolektivni ugovori uglavnom potpisuju na tri godine. Uglavnom preovladava princip seniorstva koji podrazumeva duzinu radnog staza u org.. sindikalna sigurnost – cilj sindikata je sigurnost da ce nastaviti da postoji i obavlja svoje funkcije i u buducnosti.plate. Sto mu je veca sigurnost. Svaki ugovor je jedinstven set resenja za odredjeni problem. Prvom sastanku za pregovarackim stolom moraju da prethode istrazivanja kulture. moguce – mogu se pomenuti ali nijedna srana ne moze insistirati da se o njima pregovara. otpremnine i sl. Medijacija je proces u kojem neutralne trece strane pokusavaju da rese spor koji je doveo do prekida pregovora i postigne sporazum. Cilj je da se snize zahtevi druge strane. Obe strane definisu idealne uslove ali i minimalne na koje mogu da pristanu.

Nekada clanovi sindikata odbiju ugovor pa ponovo pocinje proces pregovaranja. bojkoti i aktivizam su osnovni instrumenti strategije sindikata. a najbolje vreme je kada je posao u usponu. Ponekad sindikat pribegava ekstremnim pritiscima kako bi primorali menadzment da zadovolji njihove interese. a u skladu sa 81 . Menadzment org je najvazniji za implementaciju ugovora. Dve osnovne vrste sporova su: vezan za prava i vezan za interese. Arbitraza je slicna sudskom procesu. Za sindikat je to kompleksniji zadatak. Ugovorom se uspostavlja odnos sindikata i menadzmenta. a drugog se odnosi na sporove oko uslova predlozenog kolektivnog ugovora. Time stvaraju ekonomski pritisak na menadzment koji traje duze nego strajk. disciplinske mere. RATIFIKACIJA I SPROVODJENJE KOLEKTIVNOG UGOVORA Nakon postizanja sporazuma na pregovorima. Za menadzment je to jednostavniji zadatak. one ce se zadrzati i kad bojkot zavrsi. Izbor pravog momenta za strajk je kljucni za uspeh ove strategije.predloge. za razliku od pregovaranja – faze koja dospeva u medije. S obzirom na to da ne rade. Tokom strajka zaposleni imaju smanjena primanja tako da strajkacki fondovi pokrivaju samo minimalne troskove. Iako se ova strategija retko koristi. Ovaj proces pocinje sastankom na kojem se objasnjavaju najvaznije tacke ugovora i analiziraju sve klauzule. datum od kada ugovor pocinje da vazi i period njegovog vazenja. pomoc u iznalazenju resenja i radi na otvaranju kanala komunikacije. jer je on uglavnom informisan o tokovima pregovora i odobravanje konacne verzije stvar je formalnosti. jer se spor ustupa trecoj strani koja donosi odluku koja je obavezujuca za obe strane. Arbitraza prvog spora je cesta u slucajevima zalbi zaposlenih. Sledeca strategija je dogovor clanova sindikata da bojkotuju kompanijine proizvode. Strajk podrazumeva prekid proizvodnje. Nakon toga potrebno ga je ratifikovati. sacinjava se ugovor koji ukljucuje sve tacke o kojima se pregovaralo. Menadzer za ljudske potencijale ima kljucnu ulogu u svakodnevnom sprovodjenju ugovora. zaposleni ne primaju plate. On daje savete vezane za zalbe. moze imati uspeha u ponovnom otpocinjanju pregovora. Strajkovi. Supervizori i operativni menadzeri moraju najvise da budu upoznati sa svojim odgovornostima i pravima u slucaju neslaganja sa zaposlenima i duzni su da obaveste vrhovni menadzment o potrebama promene ili dodacima ugovora za sledecu rundu pregovora. a zaposleni ga odobravaju. Kad kupci jednom promene kupovne navike. nijedna strana ne moze promeniti tacke ugovora. Sindikat strajkovima pribegava samo kao poslednjoj opciji. ali i pomaze supervizorima da uspostave dobru radnu atmosferu sa zaposlenima. a poslove obavljaju operativni menadzeri ili privremeni radnici. Dokle god vecina zaposlenih ne glasa za kolektivni ugovor nije vazeci. Jedna od strategija menadzmenta kojom uticu na sindikat da nastavi pregovore je udaljavanje zaposlenih sa radnih mesta. Predlog za strajk daju sindikalni predstavnici. a time gubitak klijenata i prihoda u nadi da ce gubici naterati menadzment da pristane na predlozene uslove sindikata. Sprovodjenje kolektivnog ugovora je aktivnost koju javnost ne moze da vidi. osim ako se obe strane sloze s tim promenama. 6.

Neadekvatne menadzerske bezbedonosne politike i odluke. sto je briga menadzmenta i to iz dva razloga: moralnog – duzni su da zaposlenima obezbede sigurnost. Neke od njih je moguce u odredjenoj meri kontrolistai. Poslovi treba da su dizajnirani tako da otklanjaju ili smanjuju fizicku opasnost po zivot ili zdravlje radnika. individualnog je karaktera. Svaki poslodavac mora da ima sveobuhvatan program bezbednosti bez obzira na nivo prisutne opasnosti. Organizacioni faktori podrazumevaju: korporativnu kulturu . Faktori koji uticu na rast stresa na radnom mestu su: kolicina posla. osiguravajucih kompanija. funkcije menadzera ljp-a se dele na funkciju vezanu za poslove ljp-a i funkciju radnih odnosa. gde podpredsednik radnih odnosa komunicira sa sindikatom. Faktori vezani za sam posao: priroda posla. koji se uglavnom prevaljuju na potrosace kroz vece cene. Obezbedjenje bezbednih radnih uslova je prva odgovornost poslodavca. Radna okruzenja su bezbednija zahvaljujuci ulozenim naporima zaposlenih. Tri velika polja sa kojih dolazi stres su: organizacija. Supervizori i menadzeri su zaduzeni da u odredjenim vremenskim intervalima proveravaju bezbednost i zastitu na radu. BEZBEDNOST I ZASTITA NA RADU Bezbednost podrazumeva zastitu zaposlenih od povreda na radu. Zdravlje zaposlenih se odnosi na zastitu zaposlenih od fizickih i dusevnih oboljenja. Povecanje bezbednosti postize se smanjenjem nebezbednog ponasanja zaposlenih. drugo – negativne posledice povreda i bolesti se odrazavaju na produktivniost i dovode do ekonomskih gubitaka. 8. politika i procedurama zatite na radu. 7. dvosmislene uloge (ne 82 . Kada org postane sindikalizovana. sto se postize orijentacijom. Prve godine rada su narocito kriticne i novozaposleni se moraju upoznati sa programima.Stil rukovodjenja postavlja dinamiku posla. Ovi programi daju rezultate na dva nacina: fokusiranjem na nebezbedne radnje zaposlenih i na nebezbedne radne uslove. treningom kao podrskom razvoju bezbedonosnije svesti. licni faktori i faktori okruzenja su glani uzroci niskog stepena bezbenosti. sindikata i drzavnih organa. upozoriti na opasnosti i raditi na razvoju njihove svesti o znacaju bezbednosti.uslovima ugovora. STRES Stres je nespecificna reakcija covekovog organizma na neki zahtev koji se pred njega postavlja. Autokratski stil moze da bude jednako stresan kao i slabo vodjstvo. zatim pravila i procedure koje ne dozvoljavaju fleksibilnost na radnom mestu. korporativni skandali i siromasna ekonomija. licni faktori i opste okruzenje. terorizam. Sistem nagradjivanja koji podstice konkurenciju stvara stres.

a pomaze u prevenciji misli koje odvlace paznju. biofeedback je metoda kojom se utice na autonomne telesne procese. kao sto je krvni pritisak. drustvena izolacija. vezbanje. kolicina posla. odmaranje. zakoni. dugo putovanje do radnog mesta su uzroci stresa. a onda dolazi do sagorevanja. To je stanje u kojem pojedinac gubi osecaj za svrsishodnost i ispunjenost radom koji obavlja. lose radne performanse ili lose zdravstveno stanje. Ako je covek u hipnotisanom stanju. lose osvetljenje. bitno je da se sprovodi pazljivo. To je ustvari kazna za zaposlenog koji nije zadovoljio postavljene standarde. Ponekad je potrebno sprovodjenje disciplinske mere kao pokusaja promene nekonstruktivnog ponasanja zaposlenog. osoba moze da nauci da smanji nivo krvnog pritiska. terorizam. 9. Istovremeno se uspostavljaju i 83 . uticu na povecanje stresa. iznenadne promene izgleda. Licni faktori nisu vezani ni za posao ni za okruzenje. Opste okruzenje. buka. losih radnih performansi.razumiju sadrzinu posla). spavanje. vestacki dobijeno. sto utice na smanjenje produktivnosti. ratovi. Moze da prouzrokuje neredovno prisustvo na poslu. upravljanje vremenom. kao sto su ekonomska nesigurnost. Korisni saveti za drzanje stresa pod kontrolom su: prepoznajte vlastite simptome. vrednosti. Neke od tehnika za oslobadjanje stresa su: hipnoza je napredno stanje svesti. Ljudi uglavnom jedno vreme uspesno podnose stres. zaboravnost. transcedentalna meditacija je tehnika kojom osoba ponavlja tajnu rec koju mu je predlozio obuceni instruktor. a mogu da uticu na radne performanse. koje karakterise povecana spremnost za prihvatanje predloga. DISCIPLINA Odrzavanje discipline je vazan preduslov za ostvarenje ciljeva org. politike). Menadzeri su duzni da prepoznaju devijantno ponasanje zaposlenih i upute ih zdravstvenim strucnjacima. uzimajuci u obzir eksterne (tehnoloske inovacije. razgovor s prijateljima itd. neadekvatna oprema. zloupotrebu alkohola i droga. Znakovi prekomernog stresa su iritantnost. povecane fluktacije. Npr . sindikati) i interne faktore (org kultura. Org ciljevi i pravila moraju da budu poznati zaposlenima tako da znaju kakva ponasanja se od njih ocekuju. To su najcesce porodicni i finansijski problemi. Radni uslovi: velika guzva. Disciplina je stanje samokontrole zaposlenog i njegovog ponasanja koje ukazuje na opseg istinskog timskog rada u okviru org. konflikti uloga (zahtev za ostvarenje suprotinih ciljeva). Disciplinski proces je kontinuiran i dinamican.upotrebom vizuelne opreme za prikaz krvnog pritiska. relaksacija. Stres je jednako stetan za ljude kao i povrede na radu. pre prihvati predlog za relaksaciju.

moraju se sprovesti odmah. Otkaz je konacna i najozbiljnija kazna koju org moze izreci nekom zaposlenom i on se ozbiljno razmatra u procesu sprovodjenja disciplinskih mera. PREMESTAJI I PRESTANAK RADA U ORGANIZACIJI Status zaposlenih u org nije fiksan. 3. Zalbe se uglavnom podnose u slucajevima krsenja zakona. razocarenja i ljutnje. sledeci korak je razmatranje od visokih sindikalnih funkcionera. Ako se ni tada ne resi. 10. preduzimaju se korektivne akcije. unapredjenja. Proces zalbi i arbitraza su opisani u kolektivnim ugovorima. otkazi. a u nesindikalizovanim nije formalizovano pa je time olaksano. Ako se tako ne rese. clanove ugovora ili zakona koji se krse i predlozeno zeljeno resenje. na kraju radnog vremena). Ako se ni tako ne resi. Ovde je bitno da su sva pravila napisana i dostupna zaposlenima tako da su upoznati sa posledicama postupaka. Prilikom krsenja pravila menadzer zaposlenima daje usmeno upozorenje. Nekada je dovoljno samo usmeno upozorenje. Produkuju osecaje straha. Zalba se prilaze u pisanoj formi. Sledi i pismeno. Strane u zalbi ustupaju spor trecoj strani da ona odluci o krajnjem resenju koje ce biti obavezno za obe strane. nanize ili napustaju org. postoji procedura podnosenja zalbe za sve one koji misle da su disciplinske mere bile nepraverdne. Postoji niz koraka koje menadzer prolazi i u skladu sa prekrsajem odredjuje kaznu. promena u radnim uslovima. Oni se uglavnom premestaju navise. Tezi se da se zaposlenima na vreme formalno objasne problematicne tacke tako da imaju sansu da poprave svoje ponasanje. tako da pojedinac razumije njihove razloge. 2. Kada sindikati predstavljaju zaposlene. Otpustanje neprofesionalaca i radnika u sindikalizovanim org je regulisano kolektivnim ugovorom. Disciplinske mere bez kazne su primer inovacija kojima se pokusava motivisati zaposlene da preuzmu odgovornost za svoje postupke. kaznjavati konzistentno – svakog ko prekrsi pravila.standardi rada po osnovu kojih se kasnije odredjuje da li su necije radne performanse zadovoljavajuce. Tri osnovna koncepta disciplinskih mera su: 1. Proces zalbi. Otpustanje izvrsnih menadzera nije formalizovano. ali brinu o zadovoljavanju interesa akcionara 84 . samovoljna napustanja i penzionisanje. ringla pece bilo koga ko je dodirne. Zaposleni prvo usmenu zalbu predstavljaju direktno nadredjenom u prisustvu predstavnika sindikata. analogne dodiru ringle: odmah se opeci – ako se mere sprovode. pruziti upozorenje – bitno je unapred upozoriti zaposlene da ce uslediti kazna za neprihvatljivo ponasanje. Progresivne disciplinske mere imaju za svrhu da obezbede minimalne ali adekvatne kazne za ucinjeni prekrsaj. lateralno. sledeci korak je arbitraza. fizicki napad daje se otkaz. viskovi. (Idealno vreme za otkaz: petak popodne. ali za npr. Oni su stresni i za one koji ih izricu i dobijaju. Koncept vrele ringle podrazumeva da mere moraju da imaju sledece posledice. opisuje razloge koji su doveli do zalbe. degradacije. odrzava se sastanak sa sledecim nivoom menadzmenta. tako da ko se priblizava toj ringli toplota ga upozorava da ce se opeci ako je dodirne. opekotina nije licne prirode – mere moraju da budu nelicne. ali u toku procesa zaposleni sam treba da razmisli o svom ponasanju i posledicama. Oni se ne brinu da ce im se pozicije ukinuti. Ako nisu. Moguci nacini pomeranja i napustanja org su transferi. organizacionih pravila.

Transferi su nekada neohodni prilikom reorganizacije. uporediti novi i stari posao. smanjenja broja nivoa u org strukturi. ali prekomerna zahteva da org nesto ucini da je spreci.ili upravnog odbora i na taj nacin osiguravaju svoje zaposlenje. Otkaze obicno daju najkompetentniji zaposleni koji su najveci gubitak za org. tako da oni koji nisu unapredjeni mogu biti razocarani sto utice na smanjenje njihovih performansi. Da bi se izbegle tuzbe i los imidz org bitno je da se svaka odluka o otpustanju donese u skladu s planom. 85 . Potreban je jasan plan kojim se predvidjaju viskovi i poslovi koji trebaju biti ukinuti. Nisu popularni kao pojava ni za menadzment ni za zaposlene. istraziti stavove zaposlenih prema starom poslu. U drugim slucajevima. Odredjena stopa fluktacije je povoljna. Radni odnos po volji je nepisani ugovor izmedju zaposlenog i poslodavca kojim se zaposleni slaze da radi bez dogovra o duzini zaposlenja. korisni su kod licnih sukoba u timu ili odeljenju. Kada org ima visoku fluktaciju menadzera srednjeg nivoa i strucnjaka. podrazumevaju i povecanje zarade i statusa. a zatim se donosi odluka koji zaposleni ce biti otpusteni. Unapredjenja su vertikalna pomeranja zaposlenih navise. razocaranim i dovodi do pada produktivnosti. Viskovi su danas cesta pojava u zemljama u tranziciji u kojima se sprovodi privatizacija preduzeca. trudi se da sazna uzroke nezadovoljstva i napustanja kroz izlazni intervju. razloge odlaska. otpustanja viskova. Izlazni intervju obavlja strucnjak za ljp-e i prati sledecu strukturu: uspostaviti dobar kontakt sa zaposlenima. na osnovu objektivnih razloga i u skladu sa postavljenim standardima radnih performansi. Transferi podrazumevaju lateralna pomeranja zaposlenih. a nekada da bi se zaposlenom otvorile mogucnosti daljeg napredovanja u situacijama kada je zaposleni dosao do maksimalne pozicije u odredjenom odeljenju ili poslu. ponudice starijim zaposlenima da se penzionisu ranije uz odredjenu nadoknadu. Samovoljno napustanje org se desava u ogr koje su posvecene stvaranju dobrog radnog okruzenja. koji obicno podrazumeva i umanjenje zarade. Ako org nedostaje izvrsilaca. Neki zaposleni jednostavno ne vide sansu za napredovanje i odlaze drugim poslodavcima. izloziti svrhu intervjua. ona ce starije zaposlene motivisati da ostanu u org i odloze penzionisanje. zabiljeziti promene koje predlaze zaposleni. Uvek postoji vise kandidata za unapredjenje. zaposleni nisu ni nagradjeni ni degradirani. Zaposleni odlaze u penzije po osnovu starosti. Degradacija je proces pomeranja zaposlenog na nizi nivo duznosti i odgovornosti. Najcesce nisu clanovi sindikata i ne stiti ih kolektivni ugovor. ponizenim. zakljuciti intervju i zahvaliti se zaposlenom. Najranjivija grupa za otpustanje su srednji menadzeri i strucni saradnici. duzine radnog staza i gubljenja trajne sposobnosti za rad. Otpustanje viskova se ne vrsi bez tacne procene da je smanjenje br zaposlenih neophodno. dakle profesionalci. Prilikom rekonstruisanja. Mogu biti i licna zelja zaposlenih. restrukturiranja. ali taj proces je pracen losim emocijama jer se zaposleni oseca izdanim. donosi svezu krv i nove ideje. org cesto ne zele da izgube zaposlene pa im nude poslove na nizim nivoima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->