ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE S A R A J E V O

PRIJAVA ŠERIJATSKOG VJENČANJA

MLADOŽENJA Prezime Ime Datum rođenja Mjesto i općina rođenja Jedinstveni matični broj Državljanstvo Prebivalište i adresa stana Prezime i ime oca
Djevojačko prezime i ime majke

MLADA

Prezime i ime svjedoka pri zaključenju braka

1.

2. 3.

Mehri muedždžel Dogovoreno prezime

Vjenčanje zakazano u općini _______________________dana __________2011. god. u _____________sati. Primjedba:__________________________________________________________________________________ Telefon ili Mobitel ___________________________________________________________________________ Slike i podatke o Vašem šerijatskom vjenčanju objavit ćemo i na službenoj web stranici Medžlisa, www.medzlis-sa.ba, ukoliko nam iste pošaljete na mail adresu: medzlis@medzlis-sa.ba ili medzlisa@hotmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful