FORMULAR DATE ÎNFIINŢARE PFA / IF / II

(persoană fizică autorizată, intreprindere familială, intreprindere individuală)
A. Completaţi formularul cu datele necesare
B. Salvaţi-l în calculatorul dumneavoastră
C. Expediaţi-l apoi la: informatii@actefirma.com
Tip autorizare (încercuiți tipul dorit): PFA / I.F. / I.I.
I.I.
2. Nume persoană PFA:
Roibu Alexandru-Alin
3. Documentele care atestă:
1.

a. Pregatirea
profesionala
diploma
facultate…………………………………………………………..

absolvire

b. Experienta profesională: ………………………………………………………….
4.

Numai pentru intreprinderi familiale:

Nr. Nume șI prenume membri

Raport
între
membri

Reprezentant?
DA / NU

Cotele
din
venitul
net

cetăţenie

1
2
3
4
5
6
7

Precizați:
a.

Participarea fiecarui membru la intreprindere:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………

b. Conditiile participarii:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
c. Conditiile de retragere:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
1

……………………………… 8. protecției muncii protecției mediului. la un punct de lucru: …………………………………………………………………………... Alte prevederi exprese pe care dorițI să le introducețI în actul constitutiv al societății: ……………………………………………………………………………………………………. la sediu: ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………. Activițățile pe care doriți să le autorizați din punct de vedere al protecției sanitare. ……………………………………………………………………. 13. Datele dumneavoastră de contact: Nume:Roibu Alexandru-Alin Telefon (fix... C. mobil. Plătitor de TVA sau nu: Tva……. ……………………………………………………………………………………………. Pentru sediul profesional alegeți ce formă de contract doriți să încheiați cu proprietarii (încercuiți tipul dorit): Contract de comodat / contract de închiriere Trebuie declarat un singur obiect principal de activitate cod CAEN din 4 cifre: ………… ……………………7413……………………………………………………. Determinarea venitului net (încercuiți tipul dorit): sistem real / normă de venit Norma de venit 11. 9. …………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… 5. 12. Obiecte de activitate secundare (găsiţi codurile CAEN pe site la pagina infoutile.. …………………………………7310…………………………………………………………………. 7. Adresa punctului de lucru (dacă este cazul): ………………………………………………………………………… 10.. protecției împotriva incendiilor și a situațiilor de urgență.……………………………… …………….. B.. fax): 0765630242 E-mail: roibualin@yahoo. Adresa sediuluui profesional: Caransebes………………………………………………………… ………… ………………………………………………………………………………… 6.………………………………………………………………………………………. la terți (la sediul clientului sau activitățI mobile) ……………da……………………………… …………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………….. scrieţi doar codurile de 4 cifre deoarece denumirile activităţilor le cunoaştem): ……………………………7320………………………………………………………………………. protecției sanitar-veterinare (obținere certificat constatator de la Registrul Comerțului) în situațiile de mai jos: A.com 2 . ……………………………………………………………………..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful