UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DISCIPLINA: DIAGNOSTICUL ECONOMICO-FINANCIAR AL FIRMEI TEME DE REFERATE Nr. crt.

Denumirea temei Data orientativă a susţinerii 03.11.2011 Nume şi prenume student

1 Diagnosticul mediului concurenţial . (micromediului) – industrie, comerţ 2 Diagnosticul mediului concurenţial . (micromediului) – turism, servicii 3 Analiza dimensiunii, structurii . comportamentului personalului 4 Analiza eficienţei utilizării resurselor umane . 5 Analiza dinamicii, mărimii, structurii şi stării . activelor fixe 6 Analiza eficienţei folosirii activelor fixe . 7 Analiza activelor necorporale . 8 Analiza gestiunii stocurilor (vitezei de rotaţie) . 9 Tipologia cheltuielilor întreprinderii – definire . şi clasificări, cu exemplificarea clasificărilor prin regruparea cheltuielilor din contul de profit si pierdere 1 Analiza factorială a cheltuielilor pe baza 0 indicatorilor sintetici . 1 Analiza principalelor categorii de cheltuieli – 1 analiza factorială a cheltuielilor materiale şi . salariale şi

03.11.2011

10.11.2011

10.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

17.11.2011

24.11.2011

24.11.2011

24.11.2011

1 Analiza Cifrei de afaceri – abordări 4 conceptuale. modificării costului unitar asupra altor indicatori 1 Evoluţii actuale în metodologia de analiză a 3 costurilor – metoda Activity Based Costing . analiza dinamicii şi structurii . probleme specifice ale analizei CA în . sfera distribuţiei.2011 15. analiza factorială pe baza a unui model de descompunere pe fracţii.2011 22. 1 Analiza structurală şi factorială a rezultatelor 7 .12. CA.12.12.2011 .12.2011 15. analiza factorială a CA pe baza modelului sumă de produse. 1 Analiza performanţelor pe baza indicatorilor 8 de cash-flow .2011 08.12.1 Analiza cheltuielilor pe baza metodei „direct 2 costing”.2011 15.2011 15.2011 08.12. 2 Analiza ratelor de rentabilitate la SC… 0 .12.2011 24.12. 2 Analiza indicatorilor de echilibru financiar 1 calculaţi pe baza bilanţului financiar . efectele .11.2011 22.11. metoda analizei valorii. 1 Analiza Cifrei de afaceri – Analiza CA pe 5 produs. . consecinţele modificării CA asupra altor indicatori 1 Analiza corelată a valorii adăugate şi a 6 cheltuielilor materiale la SC . metoda costului „obiectiv”.12. 2 Analiza indicatorilor de echilibru financiar 2 calculaţi pe baza bilanţului funcţional 24. 1 Analiza performanţelor pe baza indicatorilor 9 de creare de valoare .2011 08. costul şi decizia strategică a întreprinderii.

12. analiza riscului de . analiza funcţională a riscului de faliment 2 Analiza riscului de faliment – definirea si 7 clasificarea riscurilor la nivelul întreprinderii.2012 12. 2 Alte teme propuse de studenţi 9 . .01.2012 19.2012 19.Principalele 6 cauze care duc la falimentul unei . 2 Analiza riscului de faliment .01.01.01.2012 19. analiza riscului de faliment prin metoda ratelor şi metoda scorurilor 2 Modele de evaluare globală a diagnosticului 8 economico-financiar .01. 2 Analiza corelată a riscului de exploatare şi 4 financiar la SC… .2012 . întreprinderi.01.2012 19.2 Analiza cost-volum-profit 3 .conceptul de 5 întreprindere în dificultate. faliment pe baza bilanţului financiar /patrimonial 2 Analiza riscului de faliment .

Bucureşti. Ed. G. V. A. Economică.. – Analiza rezultatelor întreprinderii. 4. – Diagnosticul şi evaluarea întreprinderii. Gh.Analiză financiară. Economică. Georgescu 15. Concepte şi studiu de caz. Ed IROVAL. Păvăloaia W. Mărgulescu. Timişoara. Eros-Stark. 2006 7. Iaşi. Economică. – Diagnostic economico-financiar. Bucureşti. Robu. 2003. Stan S. Georgeta – Gestiunea financiară a întreprinderii. 4. Romcart. risc şi eficienţă în afaceri. 2003) 11. Concluzii şi propuneri 7. Conf. Studiu de caz. (Cap V Analiza diagnostic). 2002. Bucureşti. Ed. Ed. 1997.. 1994 Niculescu. Ed. Mirton. Bucureşti.Un referat trebuie să conţină minim 10 pagini şi să respecte structura: 1. şi – Management financiar. Metode de analiză utilizate Definirea conceptelor de bază folosite Semnificaţie (mod de calcul şi interpretare indicatori) Consecinţele modificării indicatorilor asupra rezultatelor economico-financiare ale întreprinderii 5. – Ghid practic de analiză economică-financiară. 1999. Bucureşti.Diagnostic economic (vol I. 6. Bucureşti. 3. N. 2004 9. 14. Economică. Bibliografie. V. “Tribuna (coord. Bucureşti. Niculescu. Didactică şi Pedagogică. Ed. 12. Buşe L. Ed. Helfert E. – Analiza situaţiei financiare a firmei. 2. P. Pantea.Evaluarea întreprinderii. Vâlceanu. 2004. Timişoara. Al.Studiu de caz 6. Ed BMT Publishing House. Băileşteanu. Bucureşti. Economică. Diagnostic financiar (vol II. 10. Ed. inclusiv ataşarea situaţiilor financiare din care s-au preluat informaţiile pentru studiul de caz Surse bibliografice orientative: 1. 2. Ed.Analiza situaţiilor financiare ale întreprinderii. Elemente teoretice. .univ. Ed. Lezeu Dorina . 2005. 1997. D. Ed.. Robu V. Buglea. Tehnopress. Işfănescu. M Ed. Ed. . Vintilă. Timişoara. Maria – Diagnostic global strategic. L. Ed.) Economică”. Mirton. 2006 Păvăloaia D. 2003). 2005. 8. Dorina Popa .dr. – Diagnostic. Bucureşti. 2006 13. Bucureşti. Economică. 3. – Analiză economico-financiară”. I. . Ştefea.Tehnici de analiză financiară. Aplicabilitate practică . vol. M. Dragotă. Bucureşti. 2001. – „Analiză economico-financiară”. 2000. colectiv 5. . Mirton..