P. 1
GODS PLAN en IK Proef 15 Pagina's

GODS PLAN en IK Proef 15 Pagina's

5.0

|Views: 151|Likes:
Published by api-26419872
Proefpagina's uit de nieuwe tienercursus van het EJV: "Gods plan en ik"
Proefpagina's uit de nieuwe tienercursus van het EJV: "Gods plan en ik"

More info:

Published by: api-26419872 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2014

pdf

text

original

!

Voorwoord
De Gods Plan & Ik cursus is ontworpen om schoolgaande jongeren uit te dagen Gods Woord te bestuderen, zodat ze de persoon en het plan van de Here God beter leren kennen. De inhoud van dit handboek laat jongeren kennis maken met de Bijbelse leer, geeft een overzicht van de Bijbel en toont belangrijke aspecten van een leven als christen. Dit handboek werd geschreven als hulp voor jongeren om hun geloof in Jezus Christus te versterken en uit te drukken. We geloven dat het tegemoet kan komen aan hun geestelijke behoeften en dat het hen kan leiden in een groeiproces naar volmaaktheid in Christus (Kol. 1:28).

3

Inhoud: GODS PLAN & IK 1, 2, 3:
Deel 1: Overzicht Van De Bijbel
Projecten: Ideeën voor Projecten Het Oude Testament 1 De Bijbel: Gods Eigen Woorden 2 De Bijbel: Hoe komen we eraan? 3 Plaatsen in de Bijbel 4 Vanaf de schepping tot de toren van Babel 5 Gods uitgekozen volk 6 Exodus - Veroveringen - Chaos 7 Periode van koninkrijken 8 Ballingschap en terugkeer Het Nieuwe Testament 9 Geboorte en jeugdjaren van Jezus 10 Het werk van Christus op aarde 11 Dood - Opstanding - Hemelvaart 12 De eerste Kerk 13 Wandel door de Bijbel

Deel 2: Bijbelse Leer, Kerkgeschiedenis & Zending
Projecten: Ideeën voor Projecten Bijbelse Leer 1 Wie is God? 2 Christus: Wie is Hij, wat doet Hij? 3 De Heilige Geest 4 De Bijbel: Inspiratie 5 De Bijbel: Bijbelstudie 6 De mens: Schepping en zondeval 7 Redding: Nieuw leven 8 De tweede komst van Christus 9 De eindtijd 10 De gemeente: Het lichaam van Christus 11 De gemeente: De plaatselijke gemeente Kerkgeschiedenis 12 De ontstaan en werking van de VEG Zending 13 Zending in de wereld

Deel 3: Het Leven Als Christen
Projecten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 Ideeën voor Projecten Na je geboorte Stille tijd Gebed Gemeenschap Verleiding Wandelen met God Zelfbeeld Vrienden Ouders Uitgaan, liefde, trouwen Je geloof delen

IDEEËN VOOR PROJECTEN
1. Maak een lijst van de aanwijzingen die je in de natuur ziet, die het bestaan van God aantonen. Schrijf twee paragrafen over het bewijs dat je het belangrijkst vindt. 2. Plan een uitstap naar het kantoor van de VEG (Nederzwijnaarde 23, 9052 Zwijnaarde (Gent) ) voor een rondleiding. Interview het personeel over hun bediening. 3. Bezoek een Joodse synagoge, als het kan rond chanoeka (december). Schrijf op voorhand een samenvatting over het judaïsme en chanoeka. 4. Interview een zendeling. 5. Interview een voorganger of de leider die het onderwijs in jouw kerk verzorgt. Vraag hem of haar naar de specifieke noden van zijn of haar bediening. 6. Lees een biografie van een zendeling en schrijf hierover een opstel. 7. Maak een zendingsboek over de zendelingen of zendingsorganisaties die jouw kerk ondersteunt. Je kunt er bijvoorbeeld kaarten, foto’s, brieven, etc. inplakken. 8. Start met de hele groep een nieuwe gemeente op, met naam, logo, doelstellingen en verantwoordelijken, etc. inbegrepen. 9. Interview één van de oudere mensen uit je gemeente over de geschiedenis van je kerk. 10. Verdeel de zendelingen die je gemeente ondersteunt onder de mensen in je groep. Schrijf brieven of mails naar de zendelingen. Onderzoek het land waarin de zendelingen dienen en schrijf een rapport over wat je te weten komt. 11. Interview een lid van het bestuur van de gemeente, en vraag hem of haar naar de bediening van de plaatselijke gemeente. Laat één van de diakenen komen om zijn ervaringen te delen met de groep. 12. Maak een schema voor jouw gemeente (zoals in Deel 2, op pagina 63). 13. Schrijf een opstel over de geschiedenis van jouw gemeente. 14. Maak een tijdslijn van de eindtijd. 15. Schrijf de vruchten van de Heilige Geest uit Galaten 5 op. Schrijf een opstel over de gebieden in je leven waar je verbetering nodig hebt.

6

16. Schrijf een opstel over wat het betekent om christen te zijn. 17. Schrijf een opstel over wat Christus’ leven voor jou betekent. 18. Gebruik het boek Romeinen om de stappen tot redding te beschrijven. Maak een reddingsplan. 19. Schrijf een opstel over een Bijbelse persoon. 20. Maak een grote tijdslijn van het Oude Testament. 21. Maak een grote tijdslijn van het leven van Christus. 22. Breng de zendingsreizen van de apostel Paulus in kaart. 23. Schrijf een psalm die je lofprijs en dankbaarheid naar God toe uitdrukt. 24. Ontwerp een symbool voor elke les van de Gods Plan en Ik cursus. 25. Ontwerp een symbool voor elk boek uit de Bijbel. 26. Eigen idee …

Ik heb volgende projecten gekozen:

Handtekening Presentatie Leerkracht Datum

7

BEWIJZEN VAN BUITENAF:
1. Christus aanvaardde het Oude Testament als Gods Woord (Matteüs 5:17-20; Lukas 24:25-27,44) en regelmatig haalde Hij de Schrift aan (Matteüs 4:1-10). 2. De schrijvers van het Nieuwe Testament beschouwden het Oude Testament als geïnspireerd door God (2 Timoteüs 3:16). 3. De Bijbel overleefde eeuwen van verdrukking. 4. De Bijbel verandert het leven van wie erin leest.

BEWIJZEN VAN BINNENUIT:
1. De Bijbel beweert zelf het Woord van God te zijn. Uitdrukkingen als ‘het Woord van de HERE kwam…’, ‘de HERE zei…’, etc., komen 3808 keer voor in het Oude Testament. 2. Vervulde profetieën ondersteunen de bewering dat de Bijbel Gods Woord is. Een voorbeeld daarvan vind je in Micha 5:1, waar de geboorte van Jezus in Betlehem voorspeld wordt. In Lukas 2 gaat die profetie in vervulling. 3. De ongewone eenheid van de Bijbel is een ander bewijs. Veertig verschillende schrijvers, met verschillende achtergronden en op verschillende tijdstippen in de geschiedenis, schreven in essentie allemaal dezelfde boodschap neer. Bijvoorbeeld: a. Het thema van het Oude Testament is: “Hij komt eraan”. b. Het thema van het Nieuwe Testament is: “Hij is gekomen”. c. Het thema van Openbaring is: “Hij komt terug”.

WELKE FUNCTIE HEEFT HET OUDE TESTAMENT?
a. Lukas 24:44__________________________________________________________ b. Romeinen 15:4 _______________________________________________________ c. I Korintiërs 10:11 ______________________________________________________

1. Noem 3 redenen waarom je dankbaar bent voor de Bijbel. 2. Op welke manier kan de Bijbel jouw leven veranderen? Re n? 9

DE BIJBEL: FEITEN
Veertig verschillende schrijvers schreven met de inspiratie van de Heilige Geest de 66 boeken van de Bijbel, in een periode van ongeveer 1600 jaar. Stel het je op deze manier voor:

1. Oorspronkelijk was het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven. 2. De verdeling in hoofdstukken is in 1250 aan de Bijbel toegevoegd. De verdeling in verzen volgde in 1551.

BIJBELBIBLIOTHEEK

We kunnen de Bijbel bekijken als boeken in een huis. Er zijn twee verdiepingen met elk vijf kamers.

10

Naam: ___________________

DE BIJBEL: GODS EIGEN WOORDEN
1. Bewijzen van buitenaf dat de Bijbel Gods Woord is: 1. 2. 3. 4. 2. Bewijzen van binnenuit: 1. 2. 3. 3. De Bijbel werd door __________ schrijvers geschreven in een periode van ________ jaar. De Bijbel bevat _________ boeken met _________ boeken in het Oude Testament, die oorspronkelijk in het ____________ geschreven zijn. 4. De vijf verdelingen van het Oude Testament zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 5. De 5 verdelingen van het Nieuwe Testament zijn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zorg ervoor dat je de boeken van het Oude Testament in volgorde kunt opzeggen aan je cursusleider!

13

GELOOFSBELIJDENIS
De geloofsbelijdenis is een samenvatting van wat de Vrije Evangelische Gemeenten geloven, in tien beknopte stellingen. Die stellingen definiëren wat VEGleden geloven in verband met verschillende aspecten van de Bijbelse leer. Onze geloofsbelijdenis is belangrijk omdat ze: 1. alle VEG-kerken rond één geloof samenbrengt; 2. richtlijnen voorzien door ons geloof een Bijbelse standaard te geven; 3. een getuigenis is naar anderen toe om hen te laten weten wat we precies geloven.

HOE ZIT GOD IN ELKAAR?
De eerste stelling van de geloofsbelijdenis erkent de eenheid van God en het bestaan van de Drie-eenheid:

“Wij geloven in één God, de Schepper, Onderhouder en Voleinder van hemel en aarde. Hij is geest, één in wezen, van eeuwigheid bestaande in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest… .”
Hoewel de Bijbel veel over God openbaart, probeert de Bijbel nooit het bestaan van God te bewijzen. In plaats daarvan vertelt de Bijbel simpelweg hoe God in elkaar zit en hoe Hij werkt. De Bijbel vertelt over de eigenschappen of de kenmerken van God. Zoek de Bijbelverzen naast ieder kenmerk op, en gebruik een woordenboek om een korte definitie van elke term op te schrijven. Schepper: Genesis 1:1 _______________________________________________________ Soeverein, Onderhouder: Psalm 135:5-6; Kolossenzen 1:16-17________________________ __________________________________________________________________________

8

Geest: Johannes 4:24 ________________________________________________________ Eeuwig: Psalm 90:2__________________________________________________________ Onveranderlijk: Maleachi 3:6 __________________________________________________ Alwetend: Psalm 139:1-6 Volmaakte kennis hebben op elk gebied Almachtig: Jeremia 32:17 Volmaakte kracht; niets is voor U onmogelijk Alomtegenwoordig: Psalm 139:7-12 U bent er; U bent overal persoonlijk aanwezig

Oneindig in Liefde, Waarheid en Trouw: 1 Johannes 4:8; Johannes 1:14, 17; Exodus 34:6-7 __________________________________________________________________________ Volmaakt in Wijsheid, Rechtvaardig en Heiligheid: Romeinen 11:33; Psalm 71:19; Jesaja 6:3 __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

OM TE ONTHOUDEN
“Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven; wie Hem wil naderen moet immers geloven dat Hij bestaat, en wie Hem zoekt zal door Hem worden beloond.” Hebreeën 11:6

DE DRIE-EENHEID
Marcus 12:30 zegt dat de Heer ___________ is (zie NBG’51). 1 Korintiërs 8:4 zegt dat _________________________________. Dat helpt ons om de eenheid van God te begrijpen. MAAR: Tegelijkertijd zegt de Bijbel ons: __________________________________ is God - 1 Korintiërs 8:6 __________________________________ is God - 1 Johannes 5:5 ________________________________ is God - Handelingen 5:3-4 Dit wordt de drie-eenheid genoemd, geen polytheïsme, maar één God, in drie personen.

9

Een christen is een persoon die alleen op Jezus Christus vertrouwt om gered te worden. Blader even terug naar het Bijbelse Leer gedeelte van deze cursus (Deel 2 – pagina 42) en bekijk de stappen tot redding. Lees 2 Korintiërs 5:17 en maak een lijstje van de drie dingen die gezegd worden over een persoon die “één met Christus” is (de christen), en leg uit wat ermee bedoeld wordt. SLEUTELWOORDEN BETEKENIS

1. ____________________ __________________________________________________ 2. ____________________ __________________________________________________ 3. ____________________ __________________________________________________

OM TE ONTHOUDEN
“Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.” 2 Korintiërs 5:17
Soms kun je je even geen christen voelen, maar onthoud dat het christelijke geloof niet gebaseerd is op een gevoel. In plaats daarvan is het gebaseerd op de feiten uit de Bijbel, die Gods Woord is. Met de volgende tekening kan je deze drie aspecten van je nieuwe leven visualiseren, en ze laat ook zien hoe ze in relatie tot elkaar staan.

8

FEIT GELOOF GEVOEL

Een kind van God gebruikt de historische feiten uit de Bijbel, de geboorte, dood en opstanding van Jezus, als een basis voor het geloof. Bijbelse feiten moeten altijd op de eerste plaats staan (1 Kor 15:3-4). Geloof (vertrouwen, overtuiging) in de feiten, maken die feiten persoonlijk in het leven van iedere christen. Je vertrouwt op wat God zegt, omdat je weet dat God nooit liegt (Johannes 1:12). Een nieuw leven in Christus brengt de ene dag een prachtig gevoel met zich mee, en de volgende dag kun je je ellendig voelen. De stabiliteit van je geloof hangt gelukkig niet af van een gevoel, maar wel van de feiten uit de Bijbel.

Deze drie aspecten moeten altijd in de juiste volgorde staan. Als Satan je ooit verzoekt om te twijfelen aan je redding, verdedig je dan tegen die aanval door je naar Gods Woord, de Bijbel, te richten om de feiten uit te zoeken.

VERZEKERING
LEES 1 JOHANNES 5:11-13
1. Wie gaf je het eeuwige leven? (vs. 11) ______________________________________ 2. Waar is dat eeuwige leven? (vs. 11) ________________________________________ 3. Wie heeft het eeuwige leven? (vs. 12) ______________________________________ 4. Wie heeft het eeuwige leven niet? (vs. 12) ___________________________________ 5. Waarom schreef Johannes dit? (vs. 13) _____________________________________ De zekerheid die een christen heeft, kan samengevat worden in het woord WETEN. Onderlijn dit woord en zet er een cirkel rond, want het is belangrijk. Je kunt de bovenstaande passage ook in je Bijbel onderlijnen. God heeft het gezegd, en je mag er zeker van zijn dat Hij meent wat Hij zegt. LEES JOHANNES 5:24. Dit is een ander vers dat te maken heeft met de zekerheid van redding. Wat zijn de drie voordelen voor hen die Gods Woord horen en in Hem geloven (op Hem vertrouwen)? 1. ______________________________________________ 2. ______________________________________________ 3. ______________________________________________

9

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->