P. 1
Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

Viata Si Nevointele Sfantului Grigorie Palama

5.0

|Views: 1,795|Likes:
Published by api-3859389

More info:

Published by: api-3859389 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

Grigorie a rămas igumen ceva mai mult de un an, însă istoricii bisericeşti sânt încredinŃaŃi că a
părăsit acea dregătorie la sfârşitul lui 1335. Una din pricinile plecării sale a fost faptul că unii călugări de
la Esfigmenou nu îşi puteau stăpâni neorânduiala, băgându-i vină igumenului că este prea tânăr, că e prea
nevoitor, că face schimbări şi că pune o rânduială prea aspră, ridicând cu potrivnicie şi pe ceilalŃi din
obşte ca să se răzvrătească.

Sf. Grigorie, iubitorul păcii şi al sfintei liniştiri, văzând nebunia lor, s’a încredinŃat că pentru el cel
mai bine era să se întoarcă la iubita sa sihăstrie de la Sf. Savva. Deşi nu a stat prea mult la Esfigmenou,
unii dintre călugări au ajuns să-l iubească şi să-l cinstească. Când Grigorie a plecat, acei călugări l-au
urmat, răspândindu-se în tot Athosul, pe la schituri şi sihăstrii, unde lucrau vieŃuirea isihastă deprinsă de
la sfânt.

Apoi Sf. Grigorie şi-a urmat vieŃuirea la Sf. Savva, ajungând la înaltele culmi ale desăvârşirii
duhovniceşti. Văzându-i minunile, mulŃi părinŃi cuvioşi se uimeau de purtarea sa virtuoasă. El scotea
diavoli din oameni, pomii neroditori se făceau roditori cu rugăciunile sale, şi prorocea cele viitoare ca şi
cum ar fi fost de faŃă. Însă Grigorie, podoaba cea mai aleasă a vieŃii monahiceşti, nu a scăpat de tot felul
de ispite drăceşti. Căci, zice Sf. Pavel, „toŃi carii voiesc cu bunăcinstire a vieŃui întru Hristos Iisus
prigoni-se-vor” (2 Tim. 3, 12).

NevoinŃele lui Grigorie în asprele ierni macedoniene i-au vătămat sănătatea. La vârsta de treizeci şi
nouă de ani suferea de o boală de ficat. Dar el îndura totul, astfel ca „lămurirea credinŃei sale – cea cu
mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc – să se afle spre laudă şi cinste şi slavă întru
descoperirea lui Iisus Hristos” (1 Pt. 1, 7).

26

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->