SOALAN

(1)DeIinisi jus soli dan jus sanguinis.
(2)Animisme
(3)Paleolitik
(4)Negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh Perancis

AWAPAN SOALAN 1
DeIinisi jus soli
us soli (bahasa Latin bagi "hak untuk kawasan") atau kewarganegaraan hak lahir bermaksud hak
kerakyatan sama rata iaitu taraI kerakyatan yang diberi berdasarkan tempat kelahiran tanpa
mengira bangsa dan keturunan. Menjelangnya abad ke-19, negara telah mula terbahagi kepada
mereka yang mempunyai kerakyatan terhadap tanahnya mengikut jus soli (contohnya Perancis)
dan memiliki tanahnya mengikut jus sanguinis (hak darah) (contohnya erman). Walau
bagaimanapun, kebanyakan negara Eropah menerima konsep erman sebagai "kenegaraan
objektiI", berdasarkan darah, bangsa atau bahasa (seperti takriIan klasik Fichte bagi sebuah
negara), membuatkan mereka bertentangan dengan ahli republik Ernest Renan yang
mencadangkan "kenegaraan subjektiI", berdasarkan pungutan suara harian bagi perlengkapan
tanah airnya. Konsep bagi kenegaraan yang tidak penting ini membolehkan pelaksaan jus soli,
menentang kepada jus sanguinis. Walau bagaimanapun, dengan penambahan pelarian masa kini
telah mengkaburkan beza antara keduanya.

DeIinisi jus sanguinis
us sanguinis (Latin: hak darah) adalah satu dasar sosial yang kewarganegaraan tidak ditentukan
oleh tempat lahir, tetapi dengan ibu bapa (s) yang merupakan warganegara negara. Ia berbeza
dengan ius soli (bahasa Latin untuk "hak tanah").


AWAPAN SOALAN 2
Animisme
Kepercayaan animisme atau kepercayaan kepada makhluk halus dan roh dipercayai merupakan
asas kepercayaan agama yang mula-mula muncul dalam kalangan manusia primitiI purba kala.
Kepercayaan animisme mempercayai bahawa setiap benda di bumi ini, (seperti kawasan tertentu,
gua, pokok atau batu besar), mempunyai semangat yang mesti dihormati agar semangat tersebut
tidak mengganggu manusia, malah membantu mereka dari semangat dan roh jahat dan juga
dalam kehidupan seharian mereka. Semangat ini juga dikenali dengan pelbagai nama, antaranya
jin, mambang, roh, datuk, tuan, dan penunggu. Kadang-kala semangat ini juga dianggap roh
leluhur mereka yang telah meninggal yang kini menetap ditempat sedemikian.
Selain daripada semangat dan roh yang mendiami di tempat-tempat yang dinyatakan di
atas, kepercayaan animisme juga mempercayai bahawa roh orang yag telah mati boleh masuk ke
dalam tubuh haiwan, misalnya suku Nias, di sebuah pulau yang terletak di barat Sumatera
mempercayai bahawa seekor tikus yang keluar masuk dari rumah merupakan roh daripada
wanita yang telah mati beranak. Roh-roh orang yang telah mati juga boleh memasuki tubuh babi
atau harimau dan dipercayai akan menuntut bela ke atas orang yang menjadi musuh simati pada
masa hidupnya. Kepercayaan ini menyerupai dengan kepercayaan kelahiran semula seperti yang
terdapat pada agama Hindu.AWAPAN SOALAN 3
Paleolitik
Zaman Paleolitik (Bahasa Inggeris: Paleolithic atau Palaeolithic, Yunani (palaios) adalah purba
dan lithos adalah batu) adalah zaman yang bermula kira-kira 50 000 hingga 100 000 tahun
dahulu. Zaman ini wujud antara tahun 50 000 SM - 10 000 SM.Pada zaman ini, manusia Peking
dan manusia awa telah wujud. Di AIrika, Eropah dan Asia, manusia Neanderthal telah hidup
pada awal tahun 50 000 SM, manakala pada tahun 20 000 SM, manusia Cro-magnon sudah
menguasai kebudayaan moden di AIrika Utara dan Eropah.Manusia juga hidup secara nomad
atau berpindah-randah dalam kumpulan kecil untuk mencari makanan. Mereka memburu
binatang, menangkap ikan dan mengutip hasil hutan sebagai makanan. Mereka tidak tahu
bercucuk-tanam. Mereka menggunakan batu, kayu dan tulang binatang untuk membuat peralatan
memburu. Alat-alat ini juga digunakan untuk menetak dan mempertahankan diri daripada
musuh. Mereka membuat pakaian daripada kulit binatang.
Selain daripada itu mereka juga telah pandai menggunakan api untuk memasak,
memanaskan badan dan menakutkan binatang. Mereka tahu menggunakan api apabila
menyaksikan kebakaran hutan.Manusia ini tinggal di dalam gua atau pondok yang diperbuat
daripada ranting dan rumput. Gua atau pondok ini penting untuk melindungi diri daripada
binatang liar atau cuaca buruk. Mereka mengamalkan kepercayaan animisme iaitu setiap benda
mempunyai roh. Pada dinding gua terdapat gambar-gambar yang dilukis oleh mereka untuk
melahirkan idea dan perasaan mereka.
Di antara kegiatan yang mereka lakukan ialah mereka memburu binatang liar di hutan
seperti rusa, kijang dan sebagainya sebagai bahan makanan dan pakaian.Mereka juga memungut
hasil hutan seperti buah-buahan, dan juga pucuk-pucuk daun serta memungut hasil hutan seperti
rotan. Mereka juga mengamalkan cara hidup sara diri.Selain itu, mereka menggunakan alat batu
sebagai alat utama dalam kehidupan seharian.Antara penemuan Zaman Paleolitik di Malaysia
ialah kapak genggam, alat repihan yang digunakan untuk meraut dan memotong, alat penetak
yang digunakan untuk menetak pokok dan memotong daging dan manusia Perak, iaitu rangka
manusia yang dikebumikan dengan kaki terlipat.Dalam bab kepercayaan , mereka mengamalkan
kepercayaan animisme. Animisme bermaksud kepercayaan setiap benda seperti batu dan pokok
mempunyai semangat ( jiwa dan roh ) orang mati. Mereka juga mengamalkan upacara
perkuburan. Dalam upacara perkuburan masyarakat Zaman Paleolitik, mayat dikebumikan
dengan barang - barang seperti makanan dan alat-alat batu.


AWAPAN SOALAN 4
Negara di Asia Tenggara yang dijajah oleh Perancis
Hampir semua negara di Asia Tenggara dan AIrika pernah dijajah oleh kekuatan kolonial Eropah
Barat, bukan hanya Inggeris dan Perancis, tetapi juga Belgia, erman, Portugal dan Sepanyol.
Struktur ekonomi, pendidikan dan lembaga-lembaga soaial yang ada di negara-negara jajahan
tersebut biasanya di bentuk oleh bekas negara penjajahnya. Tentu sahaja pertimbangan utamanya
adalah kepentingan si penjajah sendiri, bukannya negara-negara berkembang yang terjajah.
Sebagai akibatnya, struktur warisan kolonial biasanya tidak sesuai dengan kepentingan khas dari
negara-negara berkembang itu sendiri. Sebagai contoh, negara di AIrika yang baru sahaja
memperoleh kemerdekaannya harus menyisihkan waktu dan usaha yang begitu besar hanya
untuk menangani masalah-masalah konsolidasi dan mengembangkan apa yang diwariskan oleh
penjajah secara bertahap untuk memupuk perekonomian nasional serta struktur politik mereka
sendiri. Konsekuensinya, mereka tidak sempat memberi perhatian yang memadai untuk
mengupayakan pertumbuhan ekonomi secara cepat.
Selama ini, kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan lebih bersiIat politis yang antara
lain dilakukan dalam rangka menyembuhkan luka-luka akibat penjajahan (sebagai salah satu
contohnya adalah program 'AIrikanisasi¨ secara cepat terhadap keseluruhan jajahan pegawai
pemerintah, sipil mahupun militer di banyak negara AIrika. Kekuatan-kekuatan kolonial Eropah
telah meninggalkan dampak abadi yang begitu dramatis terhadap struktur perekonomian dan
politik atau institusional di bekas daerah-daerah jajahannya di AIrika dan Asia Tenggara. Hal ini
terjadi melalui pengenalan tiga gagasan yang kemudian terbukti menimbulkan pengaruh yang
begitu luas dan kuat iaitu kepemilikan peribadi, pajak perseorangan dan keharusan bahawa pajak
itu harus dibayar dengan wang, bukannya dengan barang atau sesuatu yang lain.
Ketiga-tiga gagasan dasar khas Barat tersebut telah mengikis sendi-sendi ontonomi
masyarakat lokal dan membuat para warganya begitu rapuh terhadap berbagai bentuk eksploitasi.
Negara-negara Amerika Latin memiliki sejarah kemerdekaan politik yang lebih lama serta
warisan penjajahan yang lebih seragam (kerana semua Negara di Amerika Latin tersebut dahulu
sama-sama dijajah oleh Sepanyol dan Portugal), maka walaupun terpisah secara geograIis dan
demograIis, mereka memiliki banyak persamaan ciri ekonomi, sosial serta institusional
kulturalnya. Cakupan masalah yang mereka hadapi juga banyak persamaannya. Sementara itu,
negara-negara berkembang di Asia Tenggara dijajah oleh banyak pihak. Padahal, kebudayaan
asli dari penduduk peribuminya sudah sangat bervariasi.
Oleh kerana itu, di kawasan ini struktur kelembagaan pola soaial di satu negara sangat
berlainan dengan yang ada di negara-negara lainnya. Keseragaman yang diakibatkan oleh variasi
penjajahan ini, dalam banyak hal menyulitkan usaha kerjasama antara negara dalam berbagai
bidang pembangunan ekonomi. Kondisi dan ciri-ciri ekonomi, sosial dan politik di India (dahulu
dijajah oleh Inggeris), jauh berbeza dengan yang ada di Filipina (pernah dijajah oleh Sepanyol
dan Amerika Syarikat), Vietnam (pernah dikuasai oleh Perancis), mahupun Indonesia (Belanda).

ASSl6tHFtT Hußut6At FTtlK
(SA0t 1043)

NAMA : NURWAFIHIDAYAH BINTI ROSLI
NO.MATRIK : 211525
NO.K/P : 910415-02-5828
PENSYARAH : DR. AHMAD BUNYAN WAHIB

32029.3.43943.3.309:7:3.3:38 .030.3-0.8.7 909.9.38.072.8./.9.030.3.3 203./.30.350..90.7.3/...38.7848.35:3:9.39025.38:-091 -07/.2..5:3 0-..:88.:-.-07-0.-.32070.3-:-..9.8.7. 07.50703..380-.7.9.3:884 203039.:39:.90-.330.-.39/.3.3:38 :88.7.8.59./9039:.3 030.8.8.30.30..3030. 30. /03.7.9:9.7-072.3.3.7.93:39:..93.705:-73089#03.7.8:/.38..3907.2-.3-.3:38 .3:38 .7.3503..3... 2070./.3.107.9../0 30.8.3.5.3. 8 .203072.43805072.. ./.8.3.7.3/03.3/-07-07/. 8050799.7..7. 43805-.305.7.745.7..3.3 9.203.9:/.3.35.7.73.3 409025.8...!07. 2037.5/03.3.. -.93-.7.43943.. .7.7.39.2.8.5:3 /03..203:9:884 .9...: -.203:9:88.3./..:-.2:..38:.9.9.7.39/.7.30.7.-:7.5.32.3.3.!$ 0138:884 :884 -.7./.30..3207:5. .7.3 4-091 -07/.2./.05.8.  ..7.7.8 /.90.3 .39.7.0/:.3...350.80-:.  0138:88.3.:0.503933202-40.3 90...33.71.9..-079039.3:884 -.7.32025:3../.07. 202-:.8.3..3 .907-..

- .75...8 0507. .:.:8/.3/ .95.907.3.8..3..5/9025.802.207:5..9/.29:-:..3203:39:9-0.39..:/.3320307:5.-.30:.. 2.-.3 907/.3 28.9-07.9 9025.5./..75.2. 544.3.3..800479:8.8 /80-:.:.3.9:..374/...5:. 3 2.3...9/.2.350-.3 .3 /..3..8:/.2..980/02.3/..802..77:2..990780-:9 9/.390709.9....7 2025:3..3.. 202507.3 . 0507./.9./2:8:82.9.802..809.8.3.7802.2033.9.30././03.203.:0507. $02..72..3:8...207:5.572915:7-./.3/3..9..2/9025.7.9-402..9.9/./:53.-40202. 0507..3.32820202507.:.3/507.202507.:/.3/:   ..8::.3..390.3../03.9.7./03.9$:2.8:0 /.9.2.3. #4 7447.3:8.39079039: :..32.5-03/..3:.39:2070.20/:5.3.3320309.../...!$ 32820 0507..0.380.3:2..3.2.72...9:-08.390.374/507.305..374.374.7.32089/472.:-.2..2.93:.3 74 /./-:23 805079.39.90...7447./.3..93:./.3.847.32820...9: 9:.. 2.80507.95.3203/.3503:3: .8..32070.9.. /.2.7802.. 2:. .3..3203.3 $0.3802:.3..2:3.574 0::72070./-./.32:.202-.-.390.32820:.805079.7.2-..8:9:-:-.30507.

/.:.32070.3438:/..3203:95.3 070. .90.3.3.32.3!.3:8.2:25:.32.3/./. 9.9..8.9: ..5.75...74 !.203:3.3 070.7.32820.3-3.3507.37:25:9 :.95.39.!03 /..::/ 17./.:.202:3:9 .8.32025079.7..33 2.9:809.8.:.3..:!.2070.80-.7.30..:.3:8.3/.75. 203:.3/079.-.3 $0.5.2..:203:3.39:./.75.9.90.9: . .9.2:.:/.324/03/17.9. 203./3/3:.5.9507.:543/4350393:39:203/:3/7/.5:39:202.9.3.0-:/.7.203:3.202-:.393/../ ./..3 .:39: 20.2-.049 .3 070.:543/4.32070.3948.3.9.48 ..5.7..9. 2..:../.3.7/:9. 3..3/.2./...//.:9.38.3:39:20309.3/.9../..3 5.:3 /.3:8.!$ !..9.3:39:202-:./..2-.3./.93:.380-..203..7.7./..-.&9.3:9.2.. :3...7.0.: 9.3078!.3 070.74 2./. 745.3/7/./.3203.3/.35.342...3/.3.. 7.:9-3.3.9.90.39.5....30507.202-:7: -3..7 .:.: -07.9.3/507-:.3/:8402070.3.049././:580..5..:3 $ 2.3:8.72..9.:3 $ 2.3/. 202./.-:7: 070.3/.:: .3-..9.5:7-.3.8:9.7./:5 5.3.3.9/.3 8050797:8.049 .75.3 202-:7: ./.2 070.9:2070....3-. /.2.907/.393.3.:..8.5-03/.9./.8.8..2. 7.9 .7. 2025:3..3.202-:7:-3..3 203.3:8..3:8.9.33::/.75.0.9 /. .9.3745.:39:203.380-./:3. -3.:-0753/.049..9.3-072:.9.:3 $  $ !.-.3/0. 2:8: 070..9./.3..3-3.3.2.30-.

3.3:5...9 .2.32024943/.:.3805079 749.9 .3.:/.7.32..3 -.374 47.3/:3.3.8..202:3:9..3:.8:9.5:.5..3 39.3 070.9-.2-.50302:..3/.32./:58.7....9705.:38079.2.7....7.3..3:39:207..9:7../.-0507.3-.203:3.3 /03.3 /.2 .20/:5.3/..7...3:39:20309..203..9:      ..3.9.3/0-:2.9/0-:2.: 5:.3/03...380.203..9:/..2.7.3809. 2.3/:3.9 ..2.39: 2070..544/.3.3..3.3544 2025:3... .:9/.:. .049 2.507:-:7.9 070..7.9:9..805079-./7 $0..8:/0507.5-03/.2:5.2.3 .9: 80-. .9075.3:8..3:8.32024943 . -:.03.3.203.38050792. 507:-:7.2..7.3 0507.3 2070...8:9..32820 32820-072.3!../.3.7.9-.802.8.3!.32.!07.950309.049/.3805079-:.

7.8.320302-.3.9 -:.%03.38./..9.302-.8.8.3-.317.3/..3!07.2033.3 0:.3.-.9/.84.32070..3.7:82038.3.3.7.7:.. .302:/.8.30434280.745.8.32. 02-.808:.3..2..%03./17.3.803/7 -:.35079:2-:.3.8079.8 80...3-09:-08.-079.3.9.9.95498..3050393./-0.33./-039:40-0.3443.3..-.8/.33.5.30..9202-07507. :.20302-:.43943.33..7.-.7.78.3 907./8.9503.7.8 .897:9:75492070.78.5:.38.8/.3:9.:39: 203:5..3. 2.3 90780-:9-... 5020739. /.3/.3 0-.340 503./17.3/..3:..:5:32907/-.93.3/.3.257802:.7.7. 072...07. 202507400207/0...8.3..3..3443.7.5073.3078/.7..350.9907...:50303.2..7.3 !479:./....907.8025..:3899:843..30--0781.39:803/7 $0-.3202.4394 30.8/. $0-.7. 2070.9/./.2.3 0-.../20./.7:8.050393.38503.27.7.5:39:202:5:50704342..7./30.3./.... ..5080:7:...3/.17.:..4384/. 90. 0:.7 30.5.9: . 803/7 4380:0383./.7.9..5747.503.3.3. 30. 30.3.0..3$05./.50792-.. %039:8.07.3-09:/7.!$ 0../.3 549.3 .3:8.3503.9 $0.9:/..3..25..8 909.400:...39.-0702-.7. .30.7./.33./03.3907-:92032-:. 30.05.3.7.3907..7.30.843..-.. 897:9:7.5897:9:750704342...%03..39.3/. 852. .98907.745..830.40!07.7.7.80.8.9.05.3./. :39:203.3.2 17.34 $97:9:704342 503//.3 80-..3443././8.3/.3..-0702-.3.

7.39.7.7.9-07.3549/3/. 0-:/.8.7/03./30.7. $02039.94.../..8.3 -:.33...3.33.8 503./ 5.95...340. 9:./.3 /0247.3.7.8/.3.3-.3/03.2.8079.3207.3 09.34 /.2./207...3502-.3/.203:9.5078..8...3./.3/.$. 9./:.9390780-:9/.3.9.8.:808:.7.7.0207/0.9.3.40-.5:.33897:9:7002-..7 ..5078047.3. 30.3202-:.3.2038803/ 803/4394342 2..:: 8....9: 30.78. 2.-.802:.-.9 -07.2-.-09::.33. :9:7.7.5:907.7.2 07.30-.7.3./.3/.3507-.8./03.7503/:/:507-:23. 30.:5:33/4308.7. -/.8..704342 848.3:8.3!479:.8.7.3./.3/8.7.3:....8079.704342 848.18/. 30.:5.3.7.3. 5073.047.2.:5:390758. 0.40$05.7.3.30..8 0..3.3/...3549.3899:843.3.990780-:990.5.7.3:3../8.7..8:/.32.. .3 .%03.8.8 2../.8/.30.40!07.3.-0702-....33 /.-09:7.2.403078 .354.3.18 2070.9 '093.9. 8.7.32070.:: /.5-07-.7.07..40$05.9:0502..8... 0807.3.30-807.3-....0.7:8/-..80.2-07-.3. .84.7.3././03..9:.   .9: /.9:30.7.304342 43/8/..3.9320280.././.2 5073.5.2./..7.3503.3. !.3.8  007.2.34/.5078.8.3.. /.7:8.:-07-0.202-.2./.-039:08549..7./53.207..

 $$%&&% $  &#%# $ %# .

!  !$## & .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful