You are on page 1of 5

Zaawansowane wyszukiwanie w Google

Znajc podstawy wyszukiwania za pomoc wyszukiwarki Google, warto sprbowa wyszukiwania zaawansowanego. Jego liczne opcje umoliwi wprowadzanie precyzyjniejszych zapyta i uzyskiwanie przydatniejszych odpowiedzi. Do strony opcji zaawansowanych mona przej wyszukujc Zaawansowane szukanie na stronie Google lub pod adresem http://www.google.pl/advanced_search Google Zaawasnowane umoliwia precyzyjne wyszukiwanie hase lub filtrowanie wynikw. Stosujc wyszukiwanie zaawansowane, mona wyszukiwa strony, ktre: zawieraj WSZYSTKIE wpisane wyszukiwane hasa (1) zawieraj dokadn wpisan fraz (cytat) zawieraj co najmniej jeden z wpisanych wyrazw NIE zawieraj adnego z wpisanych wyrazw (2) s napisane w okrelonym jzyku maj okrelony format pliku (3) zostay zaktualizowane we wskazanym okresie znajduj si w okrelonej domenie lub witrynie

ktrych autorzy zezwalaj na ponowne wykorzystanie lub kopiowanie treci strony (dostpne na wolnych licencjach) (4)

Cz opcji z Wyszukiwania Zaawansowanego dostpna jest rwnie po wyszukaniu dowolnego terminu w normalnym widoku Google. Po lewej stronie ekranu mamy moliwo zawenia wynikw wyszukiwania wycznie do map, obrazw, newsw, wtkw na forach. Poniej moemy rwnie okreli daty z jakich interesuje nas strona lub informacja, ktrej szukamy.

Zaawansowane wyszukiwanie obrazw


Zaawansowane wyszukiwanie obrazw w Google (dostpne pod adresem http://www.google.pl/advanced_image_search?hl=pl), wyglda podobnie do wyej opisanej wyszukiwarki, ale mamy dostpne inne opcje np. rozmiar (1) gwna cecha zdjcia (twarz, krajobraz, clip art, grafika wektorowa) (2) filtrowanie pod wzgldem dominujcego koloru (3) prawa do ponownego wykorzystania (4) format pliku (5)

Alternatywne wyszukiwarki zdj


TinyEye (http://www.tineye.com/) to wyszukiwarka zdj podobnych. Dodajemy do niej zdjcie z naszego komputera (jak zacznik) lub podajemy adres URL zdjcia, ktre nas interesuje, a TinyEye wyszuka miejsca w sieci gdzie to samo lub najbardziej podobne zdjci si znajduje. To przydane narzdzie gdy szukamy tego samego obrazka, ale np. w wikszej rozdzielczoci lub gdy chcemy ustali, skd zdjcie pochodzi.

Flickr (www.flickr.com/) to najwikszy serwis fotograficzny na wiecie (ponad miliard zdj) cho serwis dostpny jest w jzyku angielskim to wyszukiwanie i poruszanie si po nim jest bardzo intuicyjne. Na gwnej stronie znajdziemy pole wyszukiwania, a po wpisaniu we szukanych terminw obok wynikw wyszukiwania w postaci miniatur zdj znajdziemy link do wyszukiwania zaawansowanego (http://www.flickr.com/search/advanced/) w ktrym bdziemy mogli okreli daty z jakich zdjcia nas interesuj (1), ale co najwaniejsze prawa do wykorzystania zdj (2). Poniewa ponad 200 milionw zdj w serwisie Flickr objta jest licencjami Creative Commons jest to najwikszy zasb darmowych zdj, z ktrych moemy legalnie korzysta.

Wolfhram Alpha (http://www.wolframalpha.com) to jedno z najciekawszych narzdzi w tym zestawieniu poniewa to nawet nie jest wyszukiwarka, a raczej program ktry zbiera z sieci dane i przedstawia nam naukowe informacje na zadany temat. Dlatego nie ma co liczy na to, e Wolfram Alpha poleci nam ciekawe linki, zamiast tego moe poda najwiesze dane o populacji kraju, notowania giedowe lub dane i mapy ostatnich trzsie ziemi na caym wiecie.