Tentang 1malaysia

KEDUDUKAN KONSEP 1 MALAYSIA
Konsep 1 Malaysia bukanlah satu wawasan atau gagasan pemikiran baru. Sebaliknya Konsep 1
Malaysia Rakyat didahulukan, Pencapaian Diutamakan` lebih merupakan satu konsep dalam
bidang pentadbiran yang menyarankan pemimpin-pemimpin Kerajaan menjalankan tugas dengan
lebih cekap, amanah dan bertanggungjawab demi kepentingan rakyat.


MATLAMAT
1 Malaysia` bermatlamat untuk mengekalkan dan meningkatkan perpaduan dalam kepelbagaian
yang selama ini menjadi kekuatan Malaysia serta rakyatnya dan kelebihan ini akan dipelihara
sebagai bekalan terbaik kita untuk menghadapi sebarang cabaran.

1 Malaysia` juga akan mewujudkan sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian
berpaksikan keutamaan rakyat seperti yang terpamer melalui slogan YAB Dato` Sri Najib Tun
Razak iaitu Rakyat didahulukan, Pencapaian diutamakan`.

NILAI-NILAI 1 MALAYSIA
Terdapat lapan nilai yang diterapkan oleh YAB Dato` Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dalam
konsep 1 Malaysia`. Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia
dengan Iikiran dan tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Lapan
nilai-nilai tersebut adalah:
1. Budaya kecemerlangan
2. Ketabahan
3. Rendah hati
4. Penerimaan
5. Kesetiaan
6. Meritokrasi
7. Pendidikan
8. Integriti
K£5lMPULAN

Konsep Satu Malaysia akan membawa aspirasi untuk memperkukuhkan hubungan kaum bagi
memastikan rakyat Malaysia dapat menjalin perpaduan yang lebih erat sebagaimana kehendak
prinsip Rukun Negara. Perkara yang perlu diwujudkan dalam semangat perpaduan adalah
perasaan hormat menghormati dan sikap saling mempercayai antara kaum. Rakyat perlu
memahami dan mengamalkan bahawa segala tindakan perlulah mengutamakan kepentingan
negara.
Semua kaum perlu menganggap bahawa mereka adalah bangsa Malaysia di mana segalanya
perlu dinikmati secara bersama. Malaysia adalah negara kita di mana tidak ada masyarakat atau
kaum yang akan dipinggirkan daripada menikmati pembangunan dan pembelaan daripada
kerajaan.
Nilai-nilai murni ini diharap dapat menyatu padukan rakyat Malaysia dengan Iikiran dan
tindakan yang menjurus kepada satu matlamat iaitu untuk negara. Melalui konsep 1 Malaysia`
ini tidak akan wujud perasaan tidak berpuas hati kepada mana-mana kaum kerana semua rakyat
adalah Bangsa Malaysia dan Rakyat Malaysia yang mempunyai satu hala tuju dan cita rasa untuk
bersama memajukan negara.
Pembinaan negara bangsa bagi sebuah negara berbilang kaum seperti Malaysia adalah amat
penting terutama dalam era globalisasi yang membenarkan pengaliran secara bebas dan pantas
bukan sahaja maklumat, modal serta manusia tetapi juga sistem nilai, budaya dan kepercayaan
dari pelbagai negara. Keupayaan membina negara bangsa bergantung kepada perkongsian nilai
integriti, kebolehan, dedikasi dan kesetiaan.
Sesungguhnya semua rakyat Malaysia perlu mendasari prinsip-prinsip utama 1 Malaysia iaitu
kebersamaan (togetherness) dan kekitaan (sense oI belonging) bagi menjayakan konsep ini.

202.3203.8.$!&  43805$...980-.2070..7.3.: ..:2-.309./. 39079 0-40.3.37.9: 0-078..2/.8.3 /.3..5:....909.:207.3.....7.3/.3..39/.802:.-.8.9/../..2...3507:/::/..3507:.3050393.8.9:2../:.../.003/. 507:/32.-07..30..75.3:3..  !02-3..80..5.8.8.9507: 202.7.30.80.3503. -:/.3. 0.3./.7...9.905.750-.75.2.38.7.3.9.857..3/537.9.2032..3  .3 30.2.9:..2:733/.5/.... 2..7..3 9409073088 /./..9203./.:39: -078..8.3438053   .3 /0/.3203:7:805..30507.39. 07..30.9502-..9 24/./..35.3.507:203/..7.7...39..3202-.207.8079.8.3#.:2507:203..9.7.-.:2.2.7.95075.9 50393907:9.:43805 .7...757385 57385:9./2.8:39:202507::.3  $08:3:3..9.7.38.9 .8/.-075:.380.8 -:.3/. 0:5./. !07./.3472.3.7.802:.2802. 57385#::30.38.30809.330.3..980...8.2.8.2.3.8..7.7../. 507.8.317.8./2.3202507.8.2./.3:-:3..9:..-.203.8/.30-07.3..9/.:./..3:8.9203.9:5.7. 3. ..3202-3.8.8..3 93/.8.-0-.  39/..8.38.9.889023..:2805079.35075...3/.8.5-.3202-03.58.80-:./:.././.3/...  $02:.2.-.9.507438.5.2....8.4-.330.2..9.7.3-.38.3..39:305.:2.93/.9.3.9203472..203:9.33.7.3.7.2.. 202.3/.2..:2 #./:....37.3 8038041-0433 -.8..7..2..-078.30..9::39:30.9.3502-0.32025:3.2./..9::/.38./03.89.3::/507.-07-.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful