MÜHENDİSLİK İSTATİSTİĞİ DERSİ YARIYIL SONU SINAVI (Kaynaklar açık, Süre 90 dakika) 16 Ocak 2005 Adı : Soyadı : İmzası

: SORULAR S.1. Bir ihracat firması yurtdışına portakal satmaktadır. Hollanda’dan portakal satın almak isteyen bir firma, 80 ile 120 gram arasındaki portakallardan 40 ton talep etmektedir. 100 ton ürün olduğu tahmin edilen bir bahçedeki portakalların ortalama ağırlığı 90 gram, standart sapması 20 gramdır. Dağılım normal dağılım olduğuna göre, firma Hollanda’nın talep ettiği 40 ton portakalın tümünü bu bahçeden sağlayabilir mi? S.2. Şampuan üreten bir firmada pet şişe içerisinde sunulan ürünlerin net ağırlık ortalaması 200 gram’dır. Tek bir üretim partisinden rastgele seçilen 8 adet şişenin net ağırlıkları gram olarak aşağıdaki gibi bulunmuştur. Ana kütle dağılımının normal olduğu varsayımı ile, üretimin düzgün işleyip işlemediğini, gerekli hipotezleri kurarak, % 5 anlam düzeyinde sınayınız. 215 198 196 208 202 204 203 207 S.3. Yeni bir kahvaltılık margarin üreten MARSA firması bu ürünü İzmir ve Ankara’daki 100’er kişiye tattırarak görüşlerini almıştır. Margarinin beğenilmesi bakımından bu iki ilde yaşayan insanlar arasında bir fark var mıdır? % 5 anlam düzeyinde sınayınız. İzmir Ankara Toplam Beğenen 75 55 130 Beğenmeyen 25 45 70 Toplam 100 100 200

S.4. Bir otomobil firmasının reklam harcamaları (Milyar YTL) ile satışları (100milyar YTL) aşağıdaki gibidir. Reklam Har. (YTL) 1 2 3 4 5 6 Satışlar (YTL) 2 5 8 10 14 15

a) Gerekli hesaplamaları yaparak regresyon modelini kurunuz b) İki değişken arasındaki ilişkinin derecesini irdeleyiniz c) Reklam için 10 milyar YTL harcandığında satış hacminin ne olacağını tahmin ediniz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful