P. 1
relatii publice

relatii publice

|Views: 94|Likes:
Published by Alina Dia

More info:

Published by: Alina Dia on Nov 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

RELATII PUBLICE

1.DEFINITIE

Relațiile publice reprezintă funcția managerială distinctă care ajută la stabilirea și menținerea unor limite reciproce de comunicare, la acceptarea reciprocă și la cooperarea dintre o organizație și publicul ei; ele implică managementul problemelor, ajutându-i pe manageri să fie informați asupra opiniei publice și să răspundă cererilor opiniei publice; ele definesc și accentuează obligațiile managerilor de a anticipa tendințele mediului; ele folosesc ca principale instrumente de lucru cercetarea și comunicarea bazate pe principii etice.
Alte definiții importante: 1.Institutul Britanic de Relații Publice : “Efortul planificat să influențeze opinia publica prin bună reputație și performanță responsabilă, bazat pe acte satisfăcătoare de comunicare bidirecțională”.

2.International Public Relations Association -(IPRA ): “Relațiile publice sunt funcția managerială care evaluează atitudinea publicurilor, identifica politicile și procedurile unui individ sau ale unei organizații față de interesul public, elaborează și execută un program pentru a dobândi înțelegerea și acceptarea publicului.”

Cu alte cuvinte, Relațiile publice reprezintă acel element al mixului promoțional, care se bazează în principal pe comunicarea nonverbală și nonpersonală, care urmărește evaluarea atitudinii publicului, identificarea acelor aspecte care pot să trezească preocuparea consumatorilor și elaborarea unor programe care să atragă înțelegerea și atitudinea favorabilă a publicului față de firmă și produsele ei, informarea potențialilor clienți cu privire la natura și caracteristicile bunurilor, în vederea încurajării clienților să cumpere produsele sau serviciile sale, a investitorilor să cumpere acțiunile sale, precum și cu scopul convingerii acestora de a repeta procesul de cumpărare.

1

c) spaţiul mediatic. În interiorul spaţiului social putem identifica şi supune analizei elemente cu un grad ridicat de relevanţă comunicaţională. să se afirme ca individualitate. Identitatea socială presupune simultan două valenţe1: a) identizarea.Spaţiul social este constituit din organizaţii. Instituţiile sociale (actorii publici) sunt. economice. Deficitul de identitate generează carenţe de autoritate şi împietează asupra consistenţei democratismului social. naţiune). Spaţiul relaţiilor publice Ideile profesorului Friedman. O caracteristică fundamentală a spaţiului public vizează relaţia de complementaritate şi interferenţă cu spaţiul privat. În prima valenţă. Drepturile omului. este tot mai mult un spaţiu al schimbării globale. o modalitate de evidenţiere a „activismului social”. În a doua valenţă. actorul social tinde să se integreze într-un ansamblu mai cuprinzător ( grup social. în fond. SPAŢIUL PUBLIC – Istoria contemporană se desfăşoară în spaţiul public. Spaţiul public este orientat prin interesul public. Acesta exprimă o stare de spirit al individului şi o caracteristică a atmosferei sociale.  (agenţi ai informării publice). SPAŢIUL ORGANIZAŢIONAL . b) spaţiul organizaţional. în sens general. actorul social se diferenţiază. 2 . Acestea sunt următoarele: a) spaţiul public. social ca mediu extraorganizaţional. În spaţiul public se constituie şi evoluează:   -politici (societatea civilă). Mediul. El este de fapt spaţiul vieţii comunitare. B. ca autoritate publică şi ca interes identitar (naţional). Acesta este un interes de factură comunitară şi de expresie identitară. organizaţii. b) identificarea. evidenţiau rolul comunicării sociale şi al informării publice în susţinerea acestor schimbări. Cele două valenţe sunt interdependente. ca drepturi ale individului sunt institute prin autoritatea intrinsecă spaţiului public. În strânsă asociere cu spaţiul public se află timpul public.Problema actorilor spaţiului public este. regiune. tot una de factură identitară. Marea provocare a tuturor organizaţiilor publice sau private (politice. educaţionale. Într-o altă ordine de idei spaţiul public şi timpul se constituie în principalele coordonate ale inteligenţei publice. din cartea sa„Liber să alegi”. tinde să devină autonom. comunitate.2. Tipologia actorilor publici este simplă. A. Maturizarea identitară nu este cu putinţă decât prin strategii de comunicare (informare) publică. În cadrul acestuia este normal să opereze valori (norme) ale agregării sociale. interesul public se articulează ca expresie a voinţei „demosului” (ca legitimitate democratică exprimată public). În esenţă. Este o istorie a „publicurilor” în acţiune şi a comunicării de masă.

Numai că ea nu mai este suficientă. SPAŢIUL MEDIATIC . Cele trei spaţii (public. Suportul adaptării organizaţiilor este de ordin comunicaţional. continuă şi constructivă. Auzim adesea următoarea sintagmă: comunic. expresia actuală a acelei sintagme este: comunic ofensiv. . În ultima vreme numeroase studii abordează problemele managementului schimbării. Dacă în spaţiul public informarea publică este legitimă prin norma democratismului social. Accesul la informaţii se sprijină tot pe norma democratismului social. . Comunicarea nu mai este un instrument social. iar mass-media acţionează pentru prevenirea şi blocarea eventualelor excese şi abuzuri ale actorilor puterii în suporturile cu cetăţenii4. În spaţiul public contemporan este validă şi utilă prin efecte doar comunicarea ofensivă. de factură comunicaţională. Paradigma instrumentală este înlocuită cu paradigma socială. internaţionale etc. în spaţiul organizaţional informarea publică se impune ca imperative funcţional. ci o forţă socială. Prin urmare relaţiile publice constituie ansamblul structurilor şi proceselor de comunicare publică prin care organizaţiile se adaptează la schimbările din mediul extern3. iar procesele sunt. la agresiunea mass-media. organizaţia sănătoasă răspunde printr-o comunicare agresivă. este pe deplin nesatisfăcătoare. deşi rămâne utilă. perspectiva organizaţională face cu putinţă o modalitate relevantă de definire operaţională a relaţiilor publice. În spaţiul mediatic.Spaţiul mediatic este spaţiul public şi organizaţional aflate sub impactul mass-media. Şcoala de la Palo Alto (California)realizează o extensie a abordării clasice7. Strategia adaptării este. S-a impus conceptul de sănătate organizaţională ca expresie a capacităţii organizaţiilor de a genera răspunsuri adecvate la presiunile interne şi externe ale schimbării. În acest context se formează şi se exprimă „publicurile” organizaţiei: a) publicul intern. centrată în jurul paradigmei instrumentale6 (emiţător – canal – receptor – reacţie de răspuns). deci exist. Orientarea reală a spaţiului mediatic decurge din interesul actorilor mediatici de a avea acces la resursele şi canalele de informare. organizaţional şi mediatic) se interferează în spaţiul comunicaţional Perspectiva clasică asupra comunicării. Publicul este implicat în evaluarea politicii publice. de natură comunicaţională. De aceea.publicul internaţional. în esenţă. C.publicul naţional.publicul local. deci exist (încă)! Prin urmare. Interesele sunt de ordin adaptiv. principala tensiune se acumulează la nivelul conexiunilor reciproce dintre organizaţiile mass-media (care-şi urmăresc interesul accesului la informaţii) şi organizaţiile publice(care au ca interes protejarea şi promovarea imaginii proprii). 3 . b) publicul extern: .) este însăşi schimbarea.naţionale. În acelaşi timp. Legitimarea socială a spaţiului mediatic rezultă din dreptul democratic al publicului la informare.

 relaţiile cu proprii angajaţi. De asemenea.  editarea de broşuri.  organizarea unor emisiuni radio sau TV. 3. sex.2 Relaţii publice externe O bună desfăşurare a activităţii într-o companie. Avem de a face cu un proces care poate fi denumit procesul de relaţii publice. Procesul de relaţii publice cuprinde următoarele componente:  relaţiile cu presa. condusă de Elton Mayo a pus în evidenţă faptul că relaţiile umane constituie un factor al muncii productive. Marele public trebuie investigat ţinându-se seama de vârstă. şi de climatul comunicaţional stabilit cu exteriorul (partenerii cu care organizaţia vine în contact)9. clienţilor şi marelui public. ci acţiunile sau perspectivele acesteia. în anumite limite. se va ţine în permanenţă legătura cu liderii formali sau informali ai grupurilor sociale deoarece aceştia pot influenţa atitudinile celorlalţi pentru a ajunge la o viziune mai apropiată.1 Relaţii publice interne În perioada 1924 – 1927 şcoala de la Harvard. instituţie etc. personalitatea fiecăruia. mediul de provenienţă a individului etc. desfăşoară acţiuni de relaţii publice interne şi acţiuni de relaţii publice externe. iar organizaţia să-i apară în minte ca fiind cea care îi permite să-şi manifeste din plin spiritul inventiv. 3. profesie. Ele nu trebuie să ia forma unei campanii publicitare. creator. organizaţie. 4 . fotografii etc.3. pliante. Clasificarea relaţiilor publice Majoritatea specialiştilor consideră că o companie. 4. Informaţiile trebuie să prezinte nu produsele sau serviciile companiei. Se apreciază că o mare atenţie trebuie acordată furnizorilor. Procesul relaţiilor publice Relaţii publice se bazează pe sentimentul de încredere pe care îl generează persoanele sau organizaţiile interesate la nivelul altor organizaţii sau publicului larg. instituţie sau organizaţie depinde.  relaţiile cu publicul. Esenţialul este ca fiecare angajat să se considere coparticipant la activitatea organizaţiei sau companiei respective. Acesta funcţionează pe baza unor reguli bine conturate şi structurate şi care se regăsesc în mecanismul psihologic al încrederii. Activităţile de relaţii publice cu caracter intern pot fi realizate în diverse modalităţi:  reuniuni informative cu propriul personal. Informaţiile care se vehiculează pentru a crea un climat comunicaţional favorabil în rândul publicului din afara organizaţiei trebuie foarte bine selectate10.  difuzare de filme pe teme ale companiei.

Activităţile care urmează a se derula sunt ordonate în funcţie de:  _ priorităţi. Elaborarea strategiei Faza finală a cercetării de teren are drept scop de a pune derularea unor activităţi într-o concepţie unitară folosind metode şi tehnici specifice relaţiilor publice.3. 5.2. Desigur acest lucru presupune anumite costuri. relaţiile cu autorităţile. Stabilirea obiectivelor Scopul procesului de relaţii publice se precizează împreună cu beneficiarul serviciilor. agentul de RP 2. 5. Aceasta este o etapă importantă deoarece dă posibilitatea celor doi interlocutori să se cunoască.  _ perioadele de timp în care se vor derula.  studierea mediului în care urmează a se implementa procesul de relaţii publice.  identificarea problemelor esenţiale care fac ca imaginea instituţiei sau organizaţiei să nu fie cea dorită.  identificarea căilor şi metodelor pentru a derula un program de relaţii publice corect şi eficient. Cercetarea în teren Este cea mai importantă etapă în procesul de relaţii publice.1. Etapele procesului de relaţii publice 5. Majoritatea specialiştilor consideră că procesele de relaţii publice se vor dezvolta şi în secolul XXI. Cercetarea în teren trebuie să asigure următoarele funcţii:  determinarea domeniilor de unde trebuie culeasă informaţia. Ea are ca scop următoarele:  promovarea unei imagini dorite a unei instituţii (organizaţii) avută în vedere. serviciile specifice.  identificarea acelor tehnici de comunicare care sunt utile şi pot da randamentul cel mai bun în mediul vizat. dar totodată se armonizează interesele celor două părţi.  relaţiile cu alte organizaţii (instituţii).  conturarea (stabilirea) unei strategii de abordare a activităţilor de relaţii publice. deoarece societatea modernă este tot mai mult controlată de informaţie. Strategia de relaţii publice trebuie să fie aplicată ţinând seama de următoarele coordonate: 5 . 5. deoarece nu toate obiectivele pe care doreşte să le realizeze beneficiarul pot fi efectiv atinse. Acest lucru este relevant. clientul (beneficiarul) 3.  obţinerea unor date despre instituţia (organizaţia) respectivă. Desfăşurarea unui proces de relaţii publice presupune prezenţa a trei elemente: 1.  _ fondurile avute la dispoziţie.

identificându-se prin compartimente funcţionale bine definite. 6 . d)Funcţia de „evidenţă cenuşie” a organizaţiei Este foarte important ca specialistul în relaţii publice să fie un fel de „cap limpede” al echipei manageriale pentru care lucrează. dar întreprinderea cu oameni conştienţi este o structură organizaţională cu conştiinţă”. b) Funcţia de comunicare Experţii departamentului de relaţii publice al companiei trebuie să-şi utilizeze ansamblul de tehnici. mijloacele şi aptitudini pentru a transmite cele mai potrivite mesaje în timp real. pe căile cele mai eficiente. _ toate 6.  _ găsirea canalelor de transmisie cele mai performante şi adaptarea lor la publicul vizat. Funcţiile relaţiilor publice. Evaluările secvenţiale pot duce la modificări ale strategiei.4. În acest context deosebim: a) Funcţia de senzor al schimbării din societate Specialistul în relaţii publice trebuie să cunoască toate schimbările importante de pe piaţă şi din societate. firmelor etc. Aceasta se realizează secvenţial (odată cu terminarea fiecărei faze) şi final. Subsistemului relaţiilor publice i se asociază patru funcţii majore prin care se evidenţiază poziţia pe care o ocupă specialiştii acestuia faţă de echipa managerială a companiei. Aceste subsisteme sunt asemănătoare la majoritatea instituţiilor. strategia de relaţii publice are următoarele repere:  _ identificarea publicului ţintă. În acest context. activităţile se desfăşoară concertat urmărind obiectivele rezultatele din cercetarea pe teren. c)Funcţia de monitorizare instituţională Potrivit acesteia specialistul în relaţii publice trebuie să ajute ca politicile de firmă şi programele concepute să satisfacă aşteptările consumatorilor. când se evaluează întregul program. aceasta se menţine într-un permanent contact cu proprii angajaţi şi cu partenerii de pe piaţă. companiilor. De regulă. Hewnry David Thoreu spunea: „este destul de adevărat că o structură organizaţională nu are conştiinţă. dar care nu pot afecta fondul problemei. să informeze şi să consilieze echipa managerială avertizând-o asupra impactului prezent şi de perspectivă şi asupra posibilelor efecte ivite. În acest mod. Evaluarea programului Este ultima fază a procesului. Orice instituţie sau organizaţie poate fi privită ca un sistem alcătuit din subsisteme care interacţionează şi se influenţează reciproc afectând întregul. către şi dinspre conducere.  _ stabilirea strategiei pe baza rezultatelor trecute şi prezente ale organizaţiilor respective. 5.

 _ face parte dintr-o organizaţie profesională de referinţă.  _ alcătuiesc programe de relaţii publice. programează şi scriu broşuri.  _ scriu scrisori.  • elaborarea programelor de acţiune. Rolul specialistului în relaţii publice Majoritatea teoreticienilor consideră că expertul în RP îndeplineşte o dublă funcţie: a) activează ca un gen de consilier.  _ participă la întruniri.  _ studiază opinia publică.  _ stabileşte modalităţile de cooperare cu ceilalţi angajaţi.  _ planifică şi pun în aplicare activităţi deosebite. de obicei.  _ discută cu editorii şi reporterii.etc. Expertul în relaţii publice se identifică. Cei care lucrează în domeniul relaţiilor publice desfăşoară o activitate foarte complexă.  • aplicarea lor practică. rapoarte şi buletine.  _ deţine cunoştinţe teoretice substanţiale şi o vastă cultură.  _ mobilizează vorbitori pentru întrunirile organizaţiei. foi volante. De regulă. b) utilizează un set de tehnici şi mijloace de comunicare.  • integrarea în viitoarele strategii a concluziilor rezultate din programele anterioare. rolul expertului în relaţii publice se distribuie pe următoarele coordonate:  • identificarea problemelor de luat în considerare.  _ ţin conferinţe de presă.  _ vând programe conducerii de vârf.  _ pregătesc materiale publicitare.  • analizarea rezultatelor. 7 .  _ conduc turnee.  _ ascultă şi ţin discursuri.  _ editează scrisori de informare a personalului. cu următoarele caracteristici:  _ operează cu un set de valori profesionale.  _ furnizează vorbitori pentru programele radio şi TV.  _ dă dovada unor aptitudini tehnice cu care s-a născut sau pe care le-a dobândit prin pregătire. Iată câteva din multiplele faţete ale acesteia:  _ participă la deciziile ce ţin de adoptarea strategiei organizaţiei.  • conturarea opiniilor pentru adoptarea unei strategii sau alteia.  _ scriu articole pe teme de interes.  _ scriu discursurile altora.  _ ajută la stabilirea cooperării cu nivelul imediat următor şi inferior al conducerii.  _ aderă la normele de etică profesională.  • analizarea problemelor selectate.7.  _ planifică şi conduc întruniri.

care servesc la crearea opiniei numai în exteriorul instituţiei. Ele explică şi vorbesc în numele publicului. unor organisme care. c) relaţiile publice constituie supapa de siguranţă a libertăţii. În continuare. 8 . presupunând cultivarea relaţiilor umane în interiorul propriei instituţii. respectiv întărirea sentimentului individual de apartenenţă la propria organizaţie (instituţie) şi creşterea eficacităţii muncii angajaţilor. Ele se manifestă în toate domeniile vieţii. Toată lumea face caz de principiile practice ale relaţiilor publice când încearcă să obţină acceptarea. în mod obişnuit. trezirea interesului faţă de politica internă a organizaţiei (instituţiei). b) relaţiile publice constituie modalitatea de realizare a unei adaptări între instituţii şi grupuri. vom pune în evidenţă valorile RP. Cu alte cuvinte. sunt insuficiente dacă nu se bazează pe încrederea angajaţilor în conducerea proprie. relaţiile publice încep „de acasă”. cooperarea sau afecţiunea celorlalţi. măsurile de relaţii publice puse la punct. f) relaţiile publice reprezintă o activitate universală. Relaţiile publice bine realizate presupun o informare permanentă a publicului larg. sunt lipsite de reacţie şi. Valorile relaţiilor publice Până acum relaţiile publice au fost privite în contextul activităţilor procesului de desfăşurare a acestora. ceea ce face ca acţiunea-arbitrară şi constrângerea. d) relaţiile publice reprezintă un element esenţial al sistemului de comunicare care dă posibilitate indivizilor de a se informa asupra multor aspecte privind o problemă care le afectează existenţa. se adresează publicului din partea acestor organisme.8. fie „Employer Relations” (relaţii cu angajaţii). să aibă puţine şanse de manifestare. Acest ultim domeniu specialiştii americani îl denumesc fie „Personal Relations” (relaţii cu personalul). prin stabilirea unor relaţii reciproce de colaborare. cât şi a unor categorii specifice asupra unor întâmplări curente în interiorul instituţiei. ţinând seama de conţinutul acestora. Potrivit opiniei specialiştilor. Astfel: a) relaţiile publice constituie mijlocul prin care publicul îşi face cunoscute dorinţele şi interesele în faţa instituţiilor societăţii noastre. în beneficiul publicului. în acelaşi timp. e) personalul care lucrează în relaţii publice poate ajuta la ridicarea conştiinţei sociale a unei organizaţii. datorită faptului că furnizează mijloacele de realizare a acomodărilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->