Nama : _______________________ Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan KVKVK

.

__ __ r e k

__ __ y a m

__ __ b i s

__ __ w a n

__ __ l a s

__ __ m u n

__ __ b a k

__ __ b u n

__ __ k a t

__ __ l o n

__ __ t i l

__ __ l u t

Nama : _______________________ Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan KVKVK.

__ __ w a r

__ __ t a m

__ __ l a t

__ __ p u t

__ __ d a k

__ __ j a h

__ __ c a k

__ __ p a s

__ __ m u t

__ __ s u t

__ __ r a t

__ __ p u r

Nama : _______________________ Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan KVKVK.

__ __ n e k

__ __ t u k

__ __ p a l

__ __ t u t

__ __ d a h

__ __ m a h

__ __ t a r

__ __ l a t

__ __ j a n

__ __ p a k

__ __ k u l

__ __ k o k

Nama : _______________________ Eja dan isikan tempat kosong dengan huruf yang betul untuk membentuk perkataan KVKVK.

__ __ r u m

__ __ k e t

__ __ t o l

__ __ b a h

__ __ t a k

__ __ k u s

__ __ b u r

__ __ k u l

__ __ k a n

__ __ n u m

__ __ d u r

__ __ r u s