You are on page 1of 3

1. Tht nghip v hnh bao gm nhng cng nhn khng c vic lm v c vic lm nhng vi mc lng rt thp.

(S) Tt nghip v hnh bao gm nhng ngi c vic lm nhng vic lm c thu nhp thp, thi gian lm vic t. 2. Ricardo cho rng t ai v vn l nhng nhn t lm hn ch s tng trng ca nn kinh t (S) Ch c t ai l hn ch s tng trng khi sn xut nng nghip trn nhng t ai km mu m-chi ph sn xut-li nhun lm hn ch tng trng kinh t 5. Tit kim trong nc ca t nhn c hai ngun l tit kim ca cc cng ty v tit kim ca h gia nh (S) Ngoi ngun trn cn c ngun t nc ngoi v 8. iu kin thu ht c hiu qu FDI l hon thin c s h tng kinh t x hi (D) u t ca cc t nhn nc ngoi i vi cc nc pht trin c h tng tt l iu kin ca cc nh u t. 9. GDP l tng sn phm x hi theo quan im ca Mark l ch tiu phn nh tng thu nhp (S) v theo quan im ca Mark tng sn phm x hi bng tng C+V+m , thu nhp quc dn th ch bng v+m, tc l ch c khu vc sn xut vt cht mi sng to ra ca ci cho x hi. 10. Chin lc thay th nhp khu v chin lc xut khu ho phi ph hp vi nhau (S) Chin lc thay th nhp khu l y mnh s pht trin cng nghip trong nc nhm sn xut sn phm ni a thay th cc sn phm nhp khu, cn chin luc xut khu l vic tn dng cc ngun lc trong nc v cc li th sn xut hng ho cho xut khu nhm pht trin tng thu nhp quc dn. 11. Ti nguyn thin nhin c vai tr i vi s pht trin (S) Ti nguyn thin nhin l yu t ca thin nhin m con ngi c th s dng khai thc v ch bin cho ra sn phm cho x hi, ti nguyn thin nhin khng phi l ng lc mnh pht trin kinh t 12. Pht trin kinh t l nng cao thu nhp u ngi (S) Pht trin kinh t l mt qu trnh tng tin v mi mt ca nn kinh t trong thi k nht nh trong bao gm c s tng thm v quy m sn lng v s tin b v c cu kinh t x hi 13. Kinh t c in vai tr ca nh nc c tnh quyt nh pht trin kinh t (S) Pht trin kinh t ngoi cng nghip ho cn phi hin i ho t nc 14. Tin lng trong th trng sc lao ng khu vc nng thn v th trng phi chnh thc l nh nhau v cng c xy dng ti im cn bng trn th trng.l (S) W khu vc nng thn v thnh th u xy im cn bng song W nng thn thp hn khu th thnh phi chnh thc 15. Pht trin kinh t l qu trnh cng nghip ha t nc (S) Ngoi cng nghip ho cn phi hin i ho 16. Tt c cc nc c nn kinh t th trng pht trin u khng coi trng cng tc k hoch ho v m nn kinh t (S) mi c ch th trng c s qun l ca nh nc k hoch ho uc tin hnh theo hai cch : v m v vi m: V m l k hoch nh hng pht trin kinh t x hi tm quc gia, Vi m l k hoch sn xut kinh doanh ca doanh nghip

17. Li nhun thu uc t m ti nguyn c cht lng cao hn v chi ph sn xut thp hn gi l li nhun thng thng (S) a t chnh lch 19. Nu hai nc c cng t l u t v cng mc ICCR th 2 nc s c cng tng trng ca thu nhp bnh qun u ngi. (S) s=s, k=k, g=g, nhng tng trng htu nhp bnh qun = g- tc tng dn s 20. Khi thu nhp bnh qun u ngi tng ln , t l u t t ngun tit kim ngoi nc s tng ln (S) Khi thu nhp bnh qun u ngi tng dn n tch lu ni b tng (tit kim trong nc tng) 21. Khi li sut u t gim th tin lng (GDP) v mc gi (PL) s thay i do c tng cung dch chuyn sang bn tri v bn pha trn (S) khi li sut u t gim, vn u t tng ln lm cho c AD chuyn sang pha phi (ln trn). Sn lng tng lm GDP tng, Gi PL tng 22. Khu vc thnh th phi chnh thc hu ht cc nc ang pht trin lun c s ngi lao ng xp hng ch vic lm mc tin lng cao hn mc tin lng cn bng trn th trng (S) a s nhng ngi lm vic khu vc thnh th phi chnh thc l nhng ngi thnh th khng c trnh chuyn mn, ch vi mt s vn nh ngi ta c th bn rong hoc lm thu cho ngi khc: khi lng ln vic lm vi mc tin lng thp 23. Chnh sch bo h thc t ca chnh ph bng thu c ngha l chnh ph nh thu vo hng tiu dng nhp c sc cnh tranh vi hng sn xut trong nc (S) y mi ch l bo h danh ngha cn bo h thc t ngoi vic nh thu vo hng nhp tng gi cn nh vo nguyn vt liu nhp 24. L thuyt li th s snh cp n nhng s khc nhau gia cc nc v chi ph sn xut hng ho (S) l li th tuyt i, cn li th so snh a vo chi ph so snh 25. Nhng khon tit kim t ngn sch ca chnh ph cc nc ang pht trin khng phi ngun vn u t c bn (D) ngn sch chnh ph =tng thu-tng chi. Trong tng chi c phn chi cho u t pht trin, xy dng c s h tng, pht trin mt s ngnh mi nhn 26. Tc tng trng kinh t c tnh bng mc tng thm tuyt i v tng sn phm trong nc. (S) mc tng tng i so vi nm gc 27. Theo nh ngha v tht nghip, tt c nhng ngi c vic lm trong khu vc thnh th khng chnh thc u c tnh l tht nghip 28. Vic pht trin nhng ngnh cng nghip sn xut t liu sn xut thng l mc tiu ban u ca chin lc thay th hng nhp khu. (S) sn xut hng tiu dng phc v th trng trong nc.