Nurshahira Binti Nasir

Lot 4552, Jalan Bukit Bakar
Kampung Bukit Tiu
18500 Machang, Kelantan

Tarikh: 20 Julai 2011

Pegawai Pelajaran Daerah Machang
Pejabat Pelajaran Daerah Machang
D/A Sekolah Kebangsaan Tok Bok
18500 Machang, Kelantan
(U.P: Encik Azman B. Ab. Rahman
Pegawai Khas KGSK)


Tuan,
Per: MEMOHON SEBAGAI GURU GANTI

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Saya dengan ini memohon jasa baik pihak tuan untuk memohon guru ganti di sekolah
dalam PPD Machang. Saya juga diIahamkan terdapat guru yang cuti bersalin di
Sekolah Kebangsaan Hamzah 2 yang mana berhampiran dengan tempat tinggal saya.

3. Butiran saya adalah seperti berikut:
i. Nama penuh: Nurshahira Binti Nasir
ii. No. Kad Pengenalan: 870115-29-5144
iii. Kelulusan: Bachelor OI Education (Teaching English As A Second Language)
(Honours)
iv. Alamat rumah: Lot 4552, Jalan Bukit Bakar,
Kampung Bukit Tiu,
18500 Machang, Kelantan.


4. Bersama-sama ini saya sertakan sijil-sijil berkaitan untuk pihak tuan. Diharap
mendapat perhatian dan pertimbangan dari pihak tuan. Pertimbangan dari pihak tuan itu, saya
ucapkan ribuan terima kasih.
Sekian. Terima kasih

Yang benar,
........................
Nurshahira Binti Nasir
No. Kad Pengenalan: 870115-29-5144

7.7.3/.943 %0..5 203/.3 0.3 .9 :7: ...3 !07 $&#&% 03..0-.97:2./..0  434:78 .3  .3:...7  :78. 9:.....93. :.7./.9:.3 / $04. :. 8079.75. /1..3 8 8 -07.9. 3 8.-.38..3472.2 !! .39: 8.805079-07:9  .3388$0.   :97.3:9.8 $0.75.993. .8$  %:.3/03.43/.2.2.2.38.3 .3 %072.3   078.3 :39: 5.3/.5.507.7  .3.33202443.3:39:202443:7:.3.2.:9 -078... 8.3.2....../..3 $..3.047 1/:..0-..257.3 & !3..32.-07.39/804.3 !0792-.37-:.38..3 - #.25:3:9%:  .39..3-03.9.2../!0303. /.503::78.2..$04.2.8.5..39.3/.3 907/.7.3%44 .9./03..350792-.3 0./7::   $.3.3 !0..87 4 .5.39.8./!0303.3   0::8.9:.8.49 ..87  4 .39.9:.39025.8 .39072.9507.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful