You are on page 1of 3

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS DAN MATEMATIK BAGI SEKOLAH R

Ditulis oleh Suhaimi Shaarani @ Tan Ahad, 23 Ogos 2009 00:06 - Terakhir dikemaskini Ahad, 23 Ogos 2009 00:08

KENYATAAN AKHBAR

Y.BHG. TAN SRI DATO ALIMUDDIN HJ. MOHD DOM KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS DAN MATEMATIK BAGI SEKOLAH RENDAH DAN SEKOLAH MENENGAH

Kenyataan akhbar ini bertujuan menerangkan dengan lebih jelas kepada masyarakat mengenai pemansuhan PPSMI dan pelaksanaan Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuhkan penguasaan Bahasa Inggeris (MBMMBI).

Berdasarkan keputusan Mesyuarat Kabinet pada 8 Julai 2009 telah diputuskan bahawa dasar PPSMI akan dimansuhkan secara berperingkat-peringkat mulai 2012 bagi Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

Mesyuarat Jemaah Menteri pada 5 Ogos 2009 telah bersetuju melaksanakan mekanisme "soft landing" untuk P&P Sains dan Matematik bagi membantu pelajar-pelajar mengatasi masalah peralihan dasar berkenaan. Mekanisme "soft landing" adalah seperti berikut:

(i)P&P Sains dan Matematik boleh dilaksanakan dalam dwibahasa mulai tahun 2010 di sekolah rendah dan sekolah menengah. Dwibahasa bermaksud penggunaan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dalam P&P Sains dan Matematik di sekolah kebangsaaan dan sekolah menengah; dan penggunaan bahasa ibunda dan Bahasa Inggeris bagi SJK(C) dan SJK(T).

(ii)Pelaksanaan dasar ini bermula pada tahun 2012 bagi pelajar-pelajar Tahun 1, Tahun 4, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Walau bagaimanapun mekanisme "soft landing" akan memberi

1/3

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS DAN MATEMATIK BAGI SEKOLAH RE
Ditulis oleh Suhaimi Shaarani @ Tan Ahad, 23 Ogos 2009 00:06 - Terakhir dikemaskini Ahad, 23 Ogos 2009 00:08

ruang kepada pelajar-pelajar lain menyesuaikan diri dengan peralihan dasar di mana P&P boleh dilaksanakan dalam dwibahasa. Kohort-kohort yang terlibat adalah seperti berikut:

(a)Kohort Tahun 1 (2009) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2014.

(b) Kohort Tahun 1 (2010) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2015.

(c) Kohort Tahun 1 (2011) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2016.

(d) Kohort Tahun 1 (2009) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2013.

(e) Kohort Tahun 1 (2010) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2014.

(f) Kohort Tahun 1 (2011) boleh menggunakan dwibahasa sehingga 2015

PENTAKSIRAN

(a)Peperiksaan UPSR bagi matepelajaran Sains dan Metematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2016.

(b)Peperiksaan PMR bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehinggan tahun 2013.

(c)Peperiksaan SPM bagi matapelajaran Sains dan Matematik akan terus dilaksanakan dalam dwibahasa sehingga 2015.

2/3

PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) SAINS DAN MATEMATIK BAGI SEKOLAH RE
Ditulis oleh Suhaimi Shaarani @ Tan Ahad, 23 Ogos 2009 00:06 - Terakhir dikemaskini Ahad, 23 Ogos 2009 00:08

Ini bermakna penggunaan Bahasa Malaysia di sekolah kebangsaan dan bahasa ibunda bagi SJK(C) dan SJK(T) bagi pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik akan dilaksanakan sepenuhnya dalam pengajaran dan pembelajaran Sains dan Matematik di sekolah menengah akan terlaksana pada tahun 2016. Walau bagaimanapun pengajaran Sains dan Matematik bagi Tingkatan 6 dan Matrikulasi akan kekal dalam Bahasa Inggeris.

Jadual Pelaksanaan MBMMBI dan mekanisme "soft landing" adalah seperti yang dilampirkan.

Muat turun: Jadual Pelaksanaan MBMMBI

3/3