You are on page 1of 12

Comportamentul

consumatorului romn de
produse ecologice
Lungu Elena Cristina
Grupa 8111
|aa romneasc a produse|or eco|og|ce
11 ulmenslunlle ple(el
Crlce culLur ecologlc exclude
ingrsmlnLele chlmlce
@lLle
093
093
111
118
133
177
183
193
44
12
ungarla
Cermanla
lLalla
lndla
Spanla
8razllla
Chlna
usa
ArgenLlna
AusLralla
!rimele 10 gri cu cele mai ecologice terenuri
agricole la nivelul anului 2009
,llloane hecLare
gricultura bio- o afacere
profitabilg
38
3
21
71
'enituri din agricultura ecologicg n Europa la
nivelul anului 2009
Germania Frana Marea Britanie Restul rilor
,lllarde euro
$ua Germania Frana Italia Canada Japonia $pania Austria
17833
3800
3041
1300
1284
1000 903 868
Egrile cu cele mai dezvoltate piee interne
pentru produsele ecologice alimentare
la nivelul anului 2009
. m|||oane euro
Cererea i Oferta pe piaa produselor ecologice
Oferta pe piaa produselor ecologice
Anul 2010 3200 operaLorl ecologlcl in 8omnla
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
2006 2007 2008 2009 2010
Dinamica operatoriIor n agricuItura ecoIogic
81
3
13
2 1
Operatorii nregistrai n agricultura ecologicg din Romnia
la nivelul anului 2010
productori
procesaLorl
aplculLorl
comerclan(l
al(ll
irme ecologice n Romnia
W aturaLand - import o gam larg de produse ecologice
alimentare
- distribuie n Romnia 60 de produse ecologice
oncurena
W Concureni direci: Euro$olaris ; Pukka Food
W Concurenii productori i procesatori
W Concurenii comerciani care vnd i ecologic
W Concurenii nedeclarai
W produse convenionale
ererea de produse eco|og|ce
Cermanla lran(a sl AusLrla ungarla 8omnla
3
3
2
1
Consumul de produse ecologice n Europa () din totalul
alimentelor la nivelul anului 2008
21 arLlcularlL(l ale procesulul declzlonal prlvlnd
achlzl(lonarea produselor ecologlce
W ldenLlflcm nevola de a mnca
W ncepem s cerceLm pla(a
W ldenLlflcm c nl se ofer sl eco
W uecldem mncm ca s Lrlm sau Lrlm ca s
mncm???"
W Anallzm dac a fosL blne sau ru ca am mncaL eco
Factorii care inIluieneaz comportamentul
consumatorului de produse ecologice
W CulLura gradul de lnformare
W lacLorl economlcl re(ul
W lacLorl phlhologlcl de percep(le de moLlvare
W facLorll soclall famllla aparLenen(a la un grup
mod
W facLorll personall vrsL sex ocupa(le sLll de
vla( persoanallLaLe
W gradul de acceslblllLaLe sl medlul de rezlden(
$peciIicitatea comportamentului de cumprare al
cumprtorului de produse ecologice
W n general consumaLorll ecologlcl au o vrsL medle (3040 de anlun
venlL medlu spre rldlcaL sLudll superloare sl se caracLerlzeaz prln
grl[a penLru ce il incon[oar
W co|og|a |ntre responsab|||tate ;| |pocr|z|e
W ue ce cumprm eco???
penLru c nu reclclm deseurl?
e la mod?
asa ne gndlm c puLem ulLerlor gresl fa( de
medlu?
ne slm(lm lerLa(l de alLe gresell?
onc|uz|| ;| propuner|
W organlzarea campanlllor de promovare a produselor
ecologlce
W campanll de lnformare la nlvel na(lonal
W romovarea slmbolulul unlc european sl in 8omnla