You are on page 1of 18

Pie: Vlada Sineli

HAZARSKI KRUG
Svetom vlada veliki novac. Onaj ko ga poseduje i kontrolie ima neograniene mogunosti uticaja na svakodnevni ivot, ne samo pojedinaca ve i drava. Iz ugla dananjih svetskih monika i vlasnika novca Hazara, sve to lii na igru, u kojoj su unapred odreeni gubitnici. Burni istorijski dogaaji, koji su obeleili poslednja etiri veka, su bili neophodan redosled dogaaja u obezbeivanju globalne dominacije Jevreja(Hazara), koji su zapravo tursko-mongolskog porekla, i ine skoro 90% celokupnog dananjeg jevrejstva. Hazari danas imaju najveu vladu na svetu Sanhedrin, ija su odeljenja razmetena u SAD, Britaniji, Francuskoj, Nemakoj, Austriji, Maarskoj, Bugarskoj...U toj hijerarhiji vano mesto zauzima organ B'naiB'rith, u koji ulaze lanovi odeljenja. Kljuno mesto u hazarskom krugu zauzima Velika Britanija, iz koje se koordinie dranje pod kontrolom ostatka sveta. Francuska je vezana preko dinastije Rotild. Nemaka, Austrija i ostatak EU su konji koji vuku. S druge strane Atlantika se nalazi batina hazarskog imperijalizma u vidu SAD. Graani zemalja, koje se okupiraju, pod uticajem hazarske propagande stiu uverenje, da uzroci njihovih nesrea lee u nesposobnoj vlasti, looj ekonomiji, nepostojanju demokratije, slobode, ljudskih prava... Naravno da su to samo veto smiljene dijagnoze hazarskih nauka(sociologija, politika ekonomija...) koje se unesreenim narodima nude kao jedini mogui odgovori. To dovodi do stvaranja paranoine slike o svetu koji ih mrzi zato to su nacionalisti, ovinisti, fundamentalisti, rasisti, primitivci... Kada se kontroliu politika, ekonomija, kultura, mediji, obavetajne slube... sve to na prvi pogled izgleda logino. Meutim iza zavese slika je drugaija. Upravo zbog toga hazarski termin teorija zavere se danas najee koristi za obesmiljavanje svakog pokuaja da se ukae na fantomsko delovanje hazarske imperije.

Hazari u Velikoj Britaniji i Francuskoj VELIKA BRITANIJA

Hazari(90% dananjih Jevreja) su Velikom Britanijom zagospodarili tokom 17.veka, kada je njihov, poverenik i agent od uticaja, Oliver Kromvel zbacio kralja arlsa i uspostavio diktaturu. Time je ostvaren povratak Jevreja na britansko tlo sa kog ih je proterao kralj Edvard I u 13.veku. U kratkom periodu Kromvelove republike, Hazari su napravili imperiju u imperiji. Preuzeli su celokupno upravljanje novcem i kapitalom, politiku, nauku, kulturu...osnovali najmoniju obavetajnu slubu na svetu(sadanju MI6). Imperijalna Britanija je zapravo bila hazarska instalacija pomou koje su krenuli u porobljavanje sveta. To sve je zapeaeno savezom sa britanskom Krunom, koji funkcionie ve skoro tri veka. Danas, ovu imperiju predvode Rotildi, kao kraljevi Hazara i britanska kraljica Elizabeta. Jakob Rotild dri govor. Na drugoj strani su njegov sadanji poverenik, Gordon Braun i nekadanji, Malkolm Rifkin

Srbija se u svojoj istoriji konstantno nalazila u nemilosti britansko-hazarske imperije. Za imperiju, Srbija predstavlja malu Rusiju koju treba ukloniti na putu ka velikoj. Smrt njihovog agenta od uticaja Tita, roaka Rotildovih, bila je signal za ubrzanje toka dogaaja na Balkanu, u emu su jasno mesto zauzele britanske vlade, od Margaret Taer, preko Dona Mejdora, Tonija Blera i nezaobilazne obavetajne slube. Od sredine 2007. premijersko mesto je zauzeo Hazar Gordon Braun. Pogledajmo hronoloki ko vodi britansku politiku u javnom smislu, i ko je sve od Jevreja(Hazara)doprineo razbijanju Jugoslavije i Srbije.

Kabinet Margaret Taer 1979-1990 Premijerka Taer je tokom svoje vladavine bila pod uticajem Viktora Rotilda(bio savetnik za bezbednost), oca Jakoba Rotilda(Jakob je otac Filipa Natanjela Rotilda, novog kralja). Osim toga, u njenom kabinetu dugo godina je bio Norman Lamont, Rotildov agent. S druge strane, Taerka je bila poklonik ideja Fon Hajeka. Ne treba zaboraviti na izraziti antisrbizam eline lejdi, koji je na najbolji nain saoptila u svojoj knjizi ,,Dravniko umee. Devedesetih godina je lobirala za raun svih protivnika Srbije. - Srpske paravojne formacije etnici na koje su se regularne snage sve jae oslanjale, bile su mnogo motivisanije zbog uroene mrnje prema svemu nesrpskome. No i one su se u naelu bolje snalazile u silovanju i masakriranju civila, negoli kad se trebalo suoiti sa disciplinovanim vojnim protivnicima

Margaret Taer, jedna od Rotildovih figura Jevreji(Hazari) lanovi kabineta: John Major , Nigel Lawson, John Ganzoni, Janet Young , Leon Brittan baron (brat Sir Samuel Brittan), Kenneth Baker , David Ivor Young, baron, bio predsednik International Council of Jewish Social and Welfare Services, John Gummer, Keith Sinjohn Josep

Kabinet Dona Mejdora 1990-1997

John Major premijer , Hazar. Otac Tom Pascal Hubert Major . Po profesiji bankar, Mejdor je svoju politiku karijeru zapoeo jo 1964 godine. Na elu konzervativaca je bio od 1990. Oenjen je Hazarkom Normom Vagtaf(Norma Wagstaff). Tokom svog mandata, Mejdor je sa svojim hazarskim kolegama(pogotovu Rifkin) doprineo slamanju Srba u Bosni i Krajini. Treba napomenuti da su Rotildi vrili direktan uticaj preko Vilijama Valdgrejva(bio ministar finansija trezora 1995-1997) i Dona Redvuda. Mejdor je lan Peresovog Centra za Mir(u okviru britanske delegacije uestvuju, pored Mejdora, David Alijans, Evelin Rotild, Nil Kinok, Lord Levi, Bernar Riks i Mario Varga). Jevreji(Hazari) lanovi kabineta: David Charles Waddington baron, Lord uvar dravnog peata Malcolm Rifkind ministar za saobraaj 1990-1992, ministar odbrane 1992-1995(period kada su bombardovani Srbi u Bosni i Krajini), ministar inostranih poslova 19951997.

Malkolm Rifkin, Hazar poreklom iz Litvanije

Michael Howard ministar za zapoljavanje 1990-1992 ministar unutranjih poslova 1993-1997, ministar za ekologiju 19921993. Do este godine se prezivao Heht(Hecht). Potencijalni kandidat za premijera

Majkl Hauard, rumunski Hazar

David Hunt ministar za zapoljavanje 1993-1994 sekretar za Vels 1990-1993 i1995, kancelar za Vojvodstvo Lankastera John Gummer ministar za ekologiju i zatitu ivotne sredine 1993-1997 ministar poljoprivrede 1990-1993 Virginia Bottomley (Maxwell) ministarka zdravlja 1992-1995, ministarka kulture i sporta 1995-1997 Sir George Samuel Knatchbull Young ministar saobraaja 1995-1997 William Hague sekretar za Vels 1995-1997 Roger Freeman kancelar za Vojvodstvo Lankastera 1995-1997, baron Jonathan Aitken - ministar finansija 1994-1995 Michael Portillo ministar finansija 1992-1994, ministar za zapoljavanje 1994-1995, ministar odbrane 1995-1997 *Sefard iz panije Majkl Gabrijel Portiljo *Trba dodati i to, da je u kabinetu bio prisutan i Don Vejkhem, Rotildov agent. Vejkhem ima dugogodinju politiku karijeru.

Kabinet Tonija Blera 1997-2007 Toni Bler je svoj desetogodinji mandat okonao preputanjem premijerskog mesta Hazaru Gordonu Braunu i preuzimanjem uloge specijalnog posrednika za Bliski Istok. Ostae upamen kao agresivni zagovara vojne kampanje protiv Srbije 1999. godine. Smatran je za bisera britanske politike, sposobnog i mladog dravnika. No, pogledajmo nalije. Ko je stajao iza njegove blistave karijere i politike. Naravno, isti stoje iza Gordona Brauna.

Izjava Tonija Blera za BBC tokom bombardovanja 1999 - ,,Vano je da se teta i dalje nanosi Lord Michael Levy jedan od glavnih finansijera laburista i lan iste partije. Blera je upoznao preko Hazara Gideona Meira 1994. lan je u Domu lordova. Vrlo uticajan na Bliskom Istoku. lan Peresovog Centra za Mir Lord Levi(desno) sa Blerom

Lord Woolf do 2005 je bio Lordsekretar za pravdu. Zauzimao je brojne vane pozicije u pravosuu. Od 2005 se nalazi na znaajnom mestu u banci Engleske (Bank of England). 2007 je postao predsednik suda u katarskom finansijskom centru u Dohi. Brat Tonija Blera, Vilijam, se takoe nalazi na vanoj poziciji u finansijskom centru. Blizak je za Rotildima. Lord Volf Lord Peter Goldsmith bio savetnik Krune za Englesku i Vels do 2007. lan znaajnih pravosudnih organizacija i instituta. lan laburistike partije.

Lord Goldmit

Lord Janner barister, laburista. Bio je Predsednik jevrejske organizacije u Britaniji od 1978 do 1984.

Lord David Sainsbury lan laburista. Takoe znaajan finansijer iste. Vlasnik velikog lanca supermarketa Sensburi u Britaniji. Doprineo uspostavljanju ekonomskih veza Izraela i Britanije.

Lord Sensburi Paul Bertrand Wolfgang Hamburger(1926-2001) Hazar, poreklom iz Nemake, poznatiji kao Pol Hemlin. Bio je vlasnik vie izdavakih kua. Sir Ronald Cohen Sefard, poreklom iz Egipta. Najvei finansijer laburista i dugogodinji partner Jakoba Rotilda sa kojim ima zajedniku kompaniju Spencer House Partner. Pored toga, vlasnik je investicione kompanije Apax Partners. Vrlo blizak sa Gordonom Braunom. Od 2005 je direktor Britanskog muzeja. Ronald Koen Alan Sugar biznismen, vlasnik vie kompanija u oblasti medija i elektronske opreme. (Amstrad je prodao Murdokovom ,,Skaju 2007). Bio je vlasnik londonskog fudbalskog kluba Totenhem od 1991 do 2001, kada ga je prodao Danijelu Leviju. Sigmund Sternberg Hazar poreklom iz Maarske. Vrlo uticajan u partiji laburista. Finansijer partije od 1977. Kao ugledni biznismen, vrlo je prisutan u oblasti softvera i elektronike(vezan je za britansku vojnu industriju). lan je Kraljevskog instituta za inostrane poslove. Sigmund Sternberg

Lord David Simon biznismen, dugo godina je bio na elu Briti Petroleuma. Bio je u kabinetu Tonija Blera od 1997 kao ministar za evropsku trgovinu. Do 1997 kao Rotildov agent, bio je direktor u sledeim kompanijama: Grand Metropolitan, Deutsche Bank, Rio Tinto Zinc (RTZ) i Allianz AG Holding. Stajao iza dovoenja Hajdara Alijeva na mesto predsednika u Azerbejdanu, nakon ega je BP dobio primarno mesto u naftnoj privredi u regionu. Lord Simon

Rupert Murdoch vodea linost u svetu medija, komunikacija i informisanja. Novine i asopisi: The Times, The Sun, The Sunday Times and the News

of the World. Mediji i televizija: Sky Global Networks, Twentieth Century Fox... Predvodnik medijske satanizacije Srba tokom ratova devedesetih. Prijatelj dinastije Rotild(Jakob i Natanjel). Rupert Merdok Ostali finansijeri laburista: Sir Trevor Chinn biznismen, bavi se prodajom automobila Alex Bernstein uticajan u oblasti medija Bob Gavron biznismen u oblasti izdavatva Sir Emmanuel Kaye bio je vlasnik kompanije Lansing Bagnall(proizvodnja kamiona) Robert Earl vlasnik uvenog restorana u Njujorku(okupljaju se filmske zvezde i reiseri) Planet Hollywood

Jevreji(Hazari) lanovi kabineta: Gordon Brown ministar ekonomije 1997-2007 DesBrowne ministar za javne finansije i ekonomsku politiku 2005-2006, ministar odbrane od 2006 Frank Dobson ministar za zdravlje 1997-1999 David Blunkett ministar unutranjih poslova 2001-2004

David Blanket

Jack Straw Lord uvar dravnog peata, ministar inostranih poslova 2001-2006 sekretar unutranjih poslova 1997-2001 predsednik donjeg doma Parlamenta 2006-2007 Harriet Harman ministar za socijalna pitanja

Peter Benjamin Mandelson ministar za trgovinu i industriju 1998, jedan od Rotildovih agenata Mendelson

Ivan Lewis podsekretar za javne finansije i ekonomsku politiku Margaret Hodge(Oppenheimer) ministarka za decu i omladinu od 2001 Barbara Maureen Roche nekoliko pozicija u vie ministarstava Oliver Letwin Treba rei da je visoko mesto u okviru britanske armije, od 1994 do 1997 Naelnik generaltaba, od 1997 do 2001 ef armijskog personala, zauzimao Lord Gatri(Charles Guthrie), dugogodinji bankar Rotildovih. lan ,,Maltekih Vitezova. Lord Gatri

Kabinet Gordona Brauna 2007Gordon Ebenezer Brown premijer (Ebenezer, Eben-Ezer na hebrejskom kamen pomoi, spasa). Otac Don je bio predsednik jevrejske zajednice u kotskoj. Vrlo je blizak dinastiji Rotild.

Jevreji(Hazari) lanovi kabineta: Jack Straw Visoki Lord Kancelar, ministar za pravdu

Dek Stro

David Miliband ministar inostranih poslova, roeni brat ministra Samjuela Milibanda. David je odgovoran i za rad obavetajnih slubi. David Miliband

DesBrowne ministar odbrane Harriet Harman ministarka za ene i ravnopravnost, predsednik donjeg doma Parlamenta

Heriet Harman

Peter Hain ministar za rad i penzije, sekretar za Vels

Edward Samuel Miliband ef kancelarije premijera, prvi savetnik Ed Miliband

Endi Bernham

Andrew Burnham ministar finansija Mark Malloch Brown ministar za Aziju, Afriku i UN Margaret Hodge(Oppenheimer) podsekretar za kulturu i sport

Obavetajne slube

Informacija i dezinformacija u saradnji sa novcem ini ubojito oruje, koje Hazari najee koriste. U tom smislu bezbednosne slube predstavljaju vitalan element u hazarskoj maineriji. Najvanija i istovremeno najperfidnija je MI6, za koju se slobodno moe rei, da je neposredno odgovorna za brojne pueve, atentate i teroristike akcije. U Srbiji za samo poslednjih sto godina, Intelidens servis ima potpis na ubistvu princa Ferdinanda, kralja Aleksandra, martovskim demonstracijama iz 1941, oktobarskoj smeni vlasti iz 2000., ubistvu Miloevia... Treba napomenuti da je koordinator MI6 u periodu pre i posle 5. oktobra bio Entoni Monkton. Zasluan je za ruenje Miloevia i njegovo odvoenje u Hag. Bio je takoe saradnik administratora Pedija Edauna. Entonijev brat, Kristofer je svojevremeno bio politiki savetnik Margaret Taer. Obavetajna sluba MI6 zajedno sa CIA-om kontrolie vie od 90% svetske trgovine drogom. Vrednost godinje trgovine je vie od 500 milijardi evra! Profit od ove poasti se uglavnom skladiti u bankama, koje zajedno sa Rotildima kontrolie Kruna(Bank of England i Barclays). Vanu ulogu u ovom poslu ima Kosmet preko koga se najvei deo trgovine odvija. Stoga ne treba da udi, ko je, i zato toliko zainteresovan za secesiju ovog dela Srbije i pravljenje heroinske republike.

Sedite obavetajne slube MI6

Za rad slube MI6 odgovoran je ministar inostranih poslova, trenutno je to David Miliband. Pored obavetajnih slubi MI5 i MI6, vano mesto u obavetajno-informacionom sistemu zauzima takozvani vladin biro za komunikacije Government Communications Headquarters (GCHQ), na ijem elu se nalazi Hazar David Peper (David Pepper). Hazari i parlament

Politike partije: Konzervativna partija

David Cameron Lider konzervativaca, potomak hazarske porodice Levita, koja se tokom 19 veka iz Poljske doselila u Manester. Davidov deda, Evan Donald Kameron je bio oenjen Enidom Levita. Osim toga, Evan Donald je bio Rotildov bankar, koji je sa ostalim Rotildovim agentima(Don Baring, Artur Levita, Koh, Markus Samjuel, Karl Mejer i Oto Kan) stajao iza finansiranja Japana tokom rata sa Rusijom 1904-1905. David Kameron Ostali znaajni lanovi: Michael Howard David Davis poslanik Oliver Letwin direktor u NM Rothschild William Hague lan kabineta Dona Mejdora Malcolm Rifkind Damian Green Maurice Saatchi baron Liam Fox

Oliver Letvin

Laburistika stranka

Gordon Brown lider laburista Ostali znaajni lanovi: Tony Blair Valerie Amos Jack Straw David Miliband Edward Samuel Miliband

Liberalno demokratska stranka Walter Menzies Campbell lider kotska nacionalna stranka Alex Salmond lider Pravosue Hazari, lanovi Vrhovnog suda, koji obavlja sudsku funkciju Doma Lordova: Lord Thomas Bingham Lord Leonard Hoffmann Lord Mark Saville Lord Simon Brown, Lord David Neuberger Lord Hofman

Znaajni Jevreji(Hazari) u pravosuu: Gerald Norman Butler Alex Carlile, Baron Carlile of Berriew lan Doma Lordova Lawrence Collins Hazel Josephine Cosgrove zauzima visoko mesto u kotskom pravosuu Hazel Genn Peter Goldsmith, Baron Goldsmith javni tuilac do 2007., predstavnik kraljice i vlade u sudovima. Ima supervizorna ovlaenja Nicholas Walter Lyell, Baron Lyell of Markyate javni tuilac od 1992 do 1997. William Goodhart predsednik organizacije za reformu pravosua i ljudskih prava. Potpredsednik Meunarodnog Suda Pravde 2002. Rosalyn Higgins(roena Cohen) predsednica Meunarodnog Suda Pravde u Hagu. Poznata po donoenju presude po tubi BiH za genocid. Rozalin Higins(Koen) Anthony Julius poznati britanski advokat. Potpredsednik memorijalnog fonda Princeza Dajana. Bernard Rix sudija Apelacionog suda Ostale znaajne linosti u javnom ivotu i politici:

Karl Popper(1902-1994) jedan od najuticajnih filozofa s kraja 20. veka. Arhitekta savremenog liberalizma. Poperu se pripisuju zasluge za izvoenje na pravi put istono-evropskih zemalja. Takoe, Poper je tvorac uvene besmislene kovanice teorije zavere. Njegovi najplodonosniji aci su dananji neprijatelji slobode i nacionalnog identiteta Hazari, er Soro(Rotildov ef za Istonu Evropu i Rusiju) i Zbignjev Beinski(ideolog). Pored Soroa i Beinskog, na spisku Popera se nalaze sledee sluge i idejni nastavljai hazarskog poretka sveta, Hazari Fridrih Hajek, Milton Fridman, Imre Lakato, David Miler, ozef Agasi, Pol Levinson, Piter Minc, Brajan Medi, Konrad Zaharijas Lorenc...

Felicia Nicolette Gavron bila je kandidat za gradonaelnika Londona 2004 James Goldsmith bio je osniva Referendumske partije Larry Sanders aktivista Stranke zelenih. Njegov roeni brat, Barni Senders je senator u SAD. Walter Julius Wolfgang potpredsednik meunarodnog pokreta za nuklearno razoruanje.