You are on page 1of 1

Predmetov sloves, ktor vyjadruj innos, delme na: 1.

Prechodn (tranzitvne) - s sloves, ktor maj priamy predmet (predmet v bezpredlokovom akuzatve). iak pe lohu. Eva ta knihu. Nemm as. Vidm moju sestru. Pozn ju? 2. Neprechodn (netranzitvne) - s sloves, ktor nemaj priamy predmet (predmet v bezpredlokovom akuzatve), ale maj predmet v akuzatve s predlokou alebo predmet v ostatnch pdoch. Rozprvame sa o przdninch. iak sa pripravuje na vyuovanie.