You are on page 1of 3

Nhm mnh trin khai ti Mng nng cao v Ipv6 nh sau:

cng d kin: 1. Tm hiu v Ipv6. 2. Trin khai Ipv6. 3. Kt lun Trong thi gian tun ti 02/10/2011 n 09/10/2011 I. Phn cng:

Nhm mnh thnh ra 2 nhm: 1. Nhung + Hunh: tm hiu Ipv6 tm ti liu thng tin v cc tiu ch sau: 1. Tm hiu ipv6 1. Cu trc a ch Ipv6 ( Nhung) 2. c im Ipv6 ( Nhung) i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. Kiu nh dng tiu ca Ipv6 Khng gian a ch m rng C s h tng nh tuyn v nh a ch phn cp hiu qu. Cu hnh a ch statefule v stateless Bo mt H tr QoS Giao thc cho s tng tc Node lng ging. C kh nng m rng.

3. Phn b a ch ipv6 ( Qunh) ix. x. C ch cp pht chung Cp pht a ch theo nh cung cp

4. Phng thc gn a ch ipv6( Qunh)

xi. xii. xiii.

Cch nh a ch ipv6 Phng thc gn a ch ipv6 Khun dnh ca gi tin ipv6

5. Phn loi a ch ipv6( Qunh) xiv. xv. xvi. xvii. Unicast Anycast Multicast Cc dng khc.

2. So snh ipv4 v ipv6 (Nhung) 2.Trang v Phng tm hiu cch trin khai ipv6 A. L thuyt 1. Cc giao thc lin quan n ti ipv6 (Trang) a. Giao thc ICMPv6 b. Giao thc nh tuyn OSPF 2. Trin khai ipv6 trn nn ipv4 (Trang) a. Cc vn ny sinh b. C ch chuyn i. 3. Cng ngh chuyn i IPV4 sang IPV6 (Phng) a. Chng Giao thc Kp b. Cng ngh ng hm c. Cng ngh Bin Dch Tiu . 4. S dng IPV6 trong URL. (Phng) B. Thc hnh: lm cc demo: (Trang + Phng) - kt ni 2 my = ipv6 - dng ipv6 kt ni internet Ghi ch:

Ti liu H nh km, mi ngi c th tham kho v search thm thng tin cho chi tit v hiu.

- Quan trng l hiu, cn gii thch cho c nhm. c hoc tm hiu ci g kh qu th ghi ch li c nhm cng tm hiu, ri tm hiu ci khc tit kim thi gian.

- Trong tun ny mi ngi c gng tm hiu ht sc, ti u hay ti (c gng hn 50% nha). Tun sau H s tng hp li v ra k hoch chi tit hn. - Mi nhm 2 ngi s lm vic chung c th bn lun v cng hiu v vn . - C ti liu g hay thc mc, kh khn th share mail nhm. y ch l k hoch d kin, nu khng ng th bo sm cho H nha.