You are on page 1of 12
760706 ~ RESERVDELSLISTA FOR BELOS 252 unassit Stos zing Kopplingsaxel Bussning Bricke Bricko Skruv Nellanligs Tryckplatta Léphjulskona Sussning Planethjul Bussning Dubbelt Lépdrev Dubbelt 1épdrev for nallager Bussning Bussning for n8llager NBM amar 093.4406 0915801 0921502 0921700 0921601 0305805 0826008 0928705 093.4802 0928507 0934604 0930107 0814608 0824805 0933101 0924308, 092320 0925008, 0923607 0924902 0923706 0936005 0923805 0936104 n9a4nn2 Bricka 0936401 Mellenliigg 0928904 Konhéliaze V 0928408 Konh&llare 1 0928309 L&sbricka 0833400 0924001 0923003 Ytterhylsa 0924704 Styzpinne 0804203 Yeterbana 0935106 Lager 0935007 Sniickdrev 0926402 Snéickexel 0924506 Snackdrevékil 0927301 Justermutter 0923300 Lasbricka 0924605 Skrov 0824904 Fjéder 0926105 Pinnpletta 0923102 Centralkugghj 0923508 Skruv 0925602 0814806 0827600 kona 0924209 _ @ VAXELLADA BELOS252 70706 4 Zo 49 Backdrevshall. 50° Skruv 51 Konh@llere H 52 Konh&llare V 53 Bussning 54 Drevhallore 55 Backvéxel 56 Tryckplotte 57 Bussning 58 Packning 59 Handtag 60 Ror 61 Lager 62 Ytterbana 63. Styrning 64 Excentercxel 65 Kopplingsképa 66 Skruv 67 Huvudaxel 68 Klokoppling 69 Slitstycke 0924407 0924803 0921304 092975 093180! 0932202 0932303 0929903 0925909 0920009 0921106 0925703 0925809 0922609 wtter | Laswtter 5 Planbricka 6 Bussning Hévorm ‘ivottapp, fast Skruv 10 Stalltapp ring (utgér vid ~vaxellada) 11 Sp&rringsmonschett 2 st Bussning 12 Realagetopp 13 Bult 14 Bricka 15 Axelhus 16 Véxelférore 17 Koppling, fost 18 Koppling, rérlig 19 Ytterbana 20 Skruv Lager Kopplingshus Shims 0,10 am Shims 0,50 mm Logerbricka 6 NEllager oe DIFFERENTIAL 0817700 0818500 4 0818401 0815902 0941809 0941708 0944009 0825208 0942003, 0942201 0945006 0940809 0941609 0942309 0833202 0934000 0941401 0944504 0944405 0945204 0825802 0945105 0944306 0942607 0942706 0943100 i voecarva 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 48 4g 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 252/760706 Skruv Ol jetétring Lagerlock Oljetétring Packning MeLlanliigg 0,10 mn Mellanlégg 0,50 mm Ytterbana Loger Kil Tryckbricka Trycklager Piniondrev Kuggdrev UtgBende drev Differentialdrev Tryckpinne Drev Styrtapp Differenticlhus mm Differenticlhus tum Yeterkana mm Ytterbanc tum Lager ma Lager tum Snickdrev L&sring Distansring Differentialkors Lasbleck Hjulaxel Skruv L8sbricko Skruv (fér BID) Axelhus Packning Mellanlégg 0,10 mm 0940007 0940403 0940298 0940! 0949700 O940106 0940908 0944693 0941104 0948600 0932707 09455 0932608 0950402 0950204 0950303 0950105 0944205 0933705 0828608 0814905, 0828707 09500"