You are on page 1of 34

Energiapolitikai Fzetek

XIX. szm

Az rampiac knlati oldalnak elemzse, javaslatok a mdostsokra

GKI Energiakutat s Tancsad Kft.

AZ RAMPIAC KNLATI OLDALNAK ELEMZSE, JAVASLATOK A MDOSTSOKRA

Budapest, 2010. prilis

GKI Energiakutat s Tancsad Kft. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail: hegedusm@gkienergia.hu Honlap: www.gkienergia.hu Postacm: 1092 Budapest Rday u. 42-44.

Az anyagot szerkesztette: Dr. Hegeds Mikls

Ksztettk: REKK ENERGIAPIACI TANCSAD KFT A BCE REGIONLIS ENERGIAGAZDASGI KUTATKZPONT munkatrsai

Copyright: GKI Energiakutat Kft. A tanulmnynak vagy rszeinek brmely mdon val sokszorostsa tilos. A tanulmny megllaptsai csak a forrs megjellsvel idzhetk.

ELSZ

A jelen kzreadott elemzs a budapesti Corvinus Egyetem Regionlis Energiagazdasgi Kutatkzpontjnak a magyar villamosenergia-kereskedk Egyeslete megbzsbl kszlt. A hazai rampiac szablyozsnak kritikja, javaslatok a tovbblpsre cmet visel elemzsbl terjedelmi okok miatt csak a knlati oldal krdseit trgyal fejezeteket adjuk kzre. Br a keresleti oldal szablyozsa is mdostsra szorul, de megtlsnk szerint az utbbi idszakban bekvetkezett igen tetemes remelkeds alapvet tnyezi a knlati oldalon jelentkeznek meghatrozan. Az Energiapolitikai Fzetek kiadst gondoz GKI Energiakutat s Tancsad Kft. ksznett fejezi ki, mind a tanulmnyt kszt BCE Regionlis Energiagazdasgi Kutatkzpontnak, mind a megrendel Magyar Villamosenergia-kereskedk Egyesletnek, hogy hozzjrultak a tanulmny kzreadshoz.

Dr. Hegeds Mikls

TARTALOMJEGYZK

BEVEZETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. NAGYKERESKEDELMI PIAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. PIACSZERKEZET, A TERMELI PIAC KONCENTRCIJA S PIACSZABLYOZS . . . . . . 1.2. NAGYKERESKEDELMI RAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3. A PIACI DOMINANCIA KEZELSNEK SZKSGESSGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. A JELENTS PIACI ERFLNY ALAPJN TRTN SZABLYOZS TALAKTSRA VONATKOZ JAVASLATOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. A HATRKERESZTEZ KERESKEDELEM HELYZETE S SZABLYOZSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. A HATRKERESZTEZ KAPACITSOK ALAKULSA AZ EGYES HATROKON . . . . . . . . 2.2. AZ VES S HAVI HATRKERESZTEZ RAK SSZEHASONLTSA . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. A HATRKERESZTEZ TVITELI JOGOK MSODLAGOS PIACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. KAPACITSKIHASZNLTSG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.5. NAPI HATRKERESZTEZ AUKCIK S A TERMKPIAC KAPCSOLATA . . . . . . . . . . . . . 3. A KTELEZ TVTEL RENDSZERE S AZ AZZAL KAPCSOLATOS KERESKEDELMI PROBLMK, BIZONYTALANSGOK . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. SZABLYOZSI HTTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. A KTELEZ TVTEL AL TARTOZ VILLAMOSENERGIA-TERMELS . . . . . . . . . . . 3.3. A KTELEZ TVTEL RNAK S A TMOGATS MRTKNEK ALAKULSA . . . . . 3.4. A KAPCSOLT TERMELS TMOGATSRA VONATKOZ ELKPZELSEK . . . . . . . . . . . 3.5. A KAPCSOLT TERMELS SZABLYOZSRA VONATKOZ KVETKEZTETSEK . . . . . . 3.6. A MEGJUL VILLAMOSENERGIA-TERMELS SZABLYOZSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7. A KT MRLEGKR MKDSVEL KAPCSOLATOS PROBLMK . . . . . . . . . . . . . . 4. A RENDSZERSZINT SZOLGLTATSOK PIACA SZABLYOZSNAK S A PIACI RALAKULS RTKELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. SZABLYOZSI HTTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. POZITV FEJLEMNYEK A SZABLYOZSBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3. NEGATV FEJLEMNYEK A KIEGYENLT ENERGIA PIACON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. JAVASLATOK AZ RAMPIAC SZABLYOZSNAK MDOSTSRA (A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-KERESKEDK LTAL, A TANULMNY ALAPJN SSZELLTOTT ANYAG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6 6 10 14 15

17 17 18 21 22 22

23 23 24 26 27 30 30 33

34 34 34 38

40

BEVEZETS

A hazai rampiac jelents fejldsen ment keresztl annak 2003. janur 1-i megnyitsa ta. Ma mr a hazai fogyaszts ktharmada szabadpiaci szerzds keretben tall gazdra. Ugyanakkor az rampiac hatkonysgt, teljestmnyt a fogyasztk s ms piaci szereplk rszrl szmos kritika ri. Az albbi jelensgek csak utalsszeren jelzik a piaci mkds problmit: A 2008. januri un. teljes liberalizcit megvalst rampiaci modellvlts utn a szabadpiaci fogyasztk rambeszerzsi rai tlagosan tven szzalkot meghalad mrtkben nttek. 1. bra. Felhasznlknak rtkestett villamos energia mennyisge s hlzati djttelek nlkli tlagra ktelez tvtellel s ktelez tvteltl megtiszttva
2 400

Kiskereskedelmi tlagr

30

2 000

25

Mennyisg [GWh]

1 600

20

1 200

15

800

10

400

2007. janur

2007. prilis

2007. jlius

2007. 2008. oktber janur

2008. prilis

2008. jlius

2008. 2009. oktber janur

2009. prilis

Forrs: MEH, REKK szmtsok

Mint lthat, a 2008. v vgn beksznt gazdasgi visszaess s az annak kvetkeztben bekvetkez ramkereslet cskkens s nagykereskedelmi rzuhans csak lassan s kismrtkben jelenik meg a szabadpiaci vgfelhasznli rakban. Ugyanakkor a szabadpiaci kiskereskedelmi rrs a korbbi (s az egyetemes szolgltati piacon ma is jellemz) 2 Ft/kWh rtkrl idn tavaszra jelentsen megemelkedett. Felteheten rszben a fenti okok miatt a szabadpiaci nagyfogyasztk tlagos rambeszerzs kltsgt tekintve Magyarorszg az EU nyolcadik legdrgbb tagllama volt 2009. janurjban. Regionlis versenytrsainknak a magyar nagyfogyaszti ram tlagrhoz viszonytott relnyt (-) s rhtrnyt (+) az albbi bra foglalja ssze. Mikzben az ipari tlagrak regionlis szrst szmos tnyez magyarzza, a vgeredmnyt a hazai feldolgozipar versenykpessge snyli meg. Felmerl, hogy a magas rak egyik oka a szablyozott djelemek indokolatlanul magas mrtke is lehet. Az ram vgfogyaszti rnak szablyozott komponenseire vonatkoz pontos nemzetkzi sszehasonlt adatokkal csak az tviteli dj tekintetben rendelkeznk.1
1

ETSO Overview of transmission tariffs in Europe: Synthesis 2008. http://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/publications/etso/tariffs/Final_Synthesis_2008_final.pdf

tlagr [Ft/kWh]

Becslt tlagr KT nlkl

Ezen a tren 2009 vgig a hazai djelemek eurpai sszehasonltsban szernyek voltak. Az eloszti djak, illetve az egyb szablyozott djelemek tekintetben kln sszehasonlt elemzsre van szksg. A hazai piac b egyharmadt ad egyetemes szolgltati szegmensben semmilyen verseny s szolgltat vlts nincs. A nyomott rak ellenre a meghatroz fogyaszti lmny a folyamatos remelkeds s az alternatv ajnlatok teljes hinya. E tanulmny clja a fenti jelensgek mgtt meghzd szablyozsi s piacszerkezeti problmk minl alaposabb feltrsa, s olyan ajnlsok megfogalmazsa a kvetkez kormnyzat szmra, amelyek elsegthetik a gazdasgi nvekedst szolgl, hatkony s diszkrimincimentes hazai rampiac tovbbi fejldst. Elszr a nagykereskedelmi piac szerkezett s legfontosabb szablyozsi krlmnyeit vesszk szemgyre. Kln taglaljuk a hazai termeli kapacitsokhoz val hozzfrs krdst, a ktelez tvteli (KT) rendszer jellemzit, az importverseny szempontjbl dnt hatrkeresztez kapacitsokhoz val hozzfrs problmit, illetve a rendszerszint szolgltatsok piact. Ezutn rtkeljk a piacszerkezeti jellemzk s a szablyozs hatst a szabadpiaci szegmenset jellemz ralakulst illeten. Kln rtkeljk az egyetemes szolgltats (ESZ) rendszert. Vgl a hazai rampiac mkdsi krnyezett meghatroz olyan fontosabb intzmnyi jelleg krdseket tekintnk t, mint a szablyozsi krnyezet stabilitsa s kiszmthatsga, a transzparencia s a hazai ramtzsde lehetsge. Vgl sszefoglaljuk javaslatainkat, ajnlsainkat. 2. bra. Kzepes (2000 MWh) s nagy (24000 MWh) ves tlagos fogyaszts ipari fogyasztk magyar rtkhez viszonytott relnye, 2009. janur
10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60%
Es to ni a La tv B u ia lg ar ia Li th ua ni a Cz Po ec la n h Re d pu bl ic Sl ov en Ro ia m an ia Au st ria Sl ov ak ia

Kzepes ipari Nagy ipari

Forrs: Europes Energy Portal http://www.energy.eu, REKK szmts

1. NAGYKERESKEDELMI PIAC

Ebben a fejezetben a hazai ramtermel s nagykereskedelmi piac mkdst vizsgljuk a 2007 s 2009 kztti idszakban. Elemezzk, hogy a 2008-as modellvlts s a piaci krnyezetben bekvetkez vltozsok milyen piacszerkezetet hoztak ltre, s hogy ez hogyan befolysolta a hazai nagykereskedelmi rak alakulst az elmlt kt vben. Az elemzs clja hogy azonostsa a piaci s szablyozsi krnyezet azon elemeit, amelyek gtoljk a nagykereskedelmi piac egszsges mkdst. A versenytorzt tnyezk elhrtsra s a verseny erstsre vonatkoz javaslatainkat a fejezet vgn ismertetjk.

1.1. PIACSZERKEZET, A TERMELI PIAC KONCENTRCIJA S PIACSZABLYOZS Piacszerkezet Az elmlt kt vben jelentsen talakult a hazai ramtermel s a nagykereskedelmi piac szerkezete. A korbbi hibridmodellt felvlt j szablyozsi modell elssorban a piac keresleti oldaln hozott lnyeges vltozsokat. A kiskereskedelmi rtkests 2/3-ra kiterjed rderegulci kvetkeztben a piaci razs vgfelhasznlkat ellt kereskedk piaci rszesedse 20%-rl 58%-ra nvekedett, mg a hatsgi razs fogyasztkat ellt egyetemes szolgltatk (korbban kzzemi szolgltatk) rszesedse a korbbi 71%-rl 32%-ra cskkent. A nagykereskedelmi piacon a kereskedk s a hlzati trsasgok ez utbbiak ignye a piaci forgalom 10%-nak felel meg piaci alapon, az egyetemes szolgltatk viszont tovbbra is hatsgi rkontroll mellett vsroljk a villamos energit. 3. bra. A nagykereskedelmi piac szerkezete, 2007-2009
40
9%

9%

35 30 25 TWh 20 15 10 5 0 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2009 I-III.n. 2009 2009
MVM Trade 81% MVM Trade 74% 32% 20%

Beszerzsi forrsok: Ktelez tvtel Szabadpiaci import


58% 54%

Hazai erm MVM Trade Piaci szegmensek: Hlzati trsasgok


MVM Trade 54%

71%

Kereskedk
37%

Egyetemes szolgltatk

Forrs: MEH, MAVIR, MVM, sajt szmtsok

A knlati oldal szerkezetben 2007-rl 2008-ra nem trtnt jelents vltozs. A korbbi idszakbl rklt s az j szablyozsi rezsim ltal is kezeletlenl hagyott HTM-es struktra kvetkeztben a piacot 2008-ban is az MVM nagyfok dominancija jellemezte. A belfldi nagykereskedelem hromnegyede a modellvlts vben is az MVM-en keresztl bonyoldott.

A 2009. v ipargi fejlemnyei ugyanakkor jelents vltozsokat indukltak a knlati oldalon. Egyrszt cskkent az MVM HTM-es portfolija, miutn a rgi HTM-ek kzssgi versenyjoggal ellenttes voltt megllapt EU Bizottsgi hatrozat megjelenst kveten az MVM a korbbi szerzdses partnerei kzl az Electrabel s az AES Tisza ermvekkel 2008 vgn nem kttt j szerzdseket. Ennek nyomn az MVM-hez kthet villamosenergiartkests hozzvetlegesen vi 4-5000 GWh-val cskkent, a fggetlen termeli knlat pedig ugyanyennyivel ntt. Msrszt tovbb emelkedett a ktelez tvtel termels rszarnya, miutn egy szablymossts kvetkeztben a nagy kapcsolt ermvek (Budapesti Erm s Debreceni Erm) is a szubvencionlt ktelez tvteli szablyozs hatlya al kerltek. Vgl a gazdasgi vlsg kvetkeztben visszaes nemzetkzi ramrak a villamos energia import nagyarny nvekedshez vezettek. E hrom tnyez egyttes hatsra az MVM piaci slya jelentsen, az elz vi 74%-rl 54%-ra cskkent. A termeli piac koncentrcija A nagykereskedelmi piac fbb jellemzinek ttekintse utn most rtrnk a piaci koncentrci vizsglatra. Mivel a vllalatok rfelhajt kpessge szoros sszefggst mutat az iparg koncentrltsgval, a koncentrci elemzsvel elzetes kpet kaphatunk arrl, hogy egy adott piacon mennyiben llnak fenn a hatkony verseny felttelei. A piaci koncentrci mrsre a versenypolitikai elemzsekben legelterjedtebb mutatszmot, a Herfindalh-Hirshman indexet (HHI index) hasznljuk. A HHI index, amelyet az egyes szereplk rszesedseinek ngyzetsszegeknt szmolunk, 0 s 10000 kztti rtket vehet fel. A HHI index hasznlta sorn ltalban az 1000-es s az 1800-as rtkeket tekintik a kszbrtknek. A piac HHI < 1000 rtkeknl nem, a 1000 < HHI < 1800 kztti rtkek esetben mrskelten, 1800 < HHI fennllsa esetn pedig ersen koncentrlt. Ez utbbi piacokon a versenykorltozs veszlye egyrtelmen fennll. A piaci koncentrcit a hazai ramtermel szektorra vonatkoztatva, a hazai ermvek s importrk 2009. I-III. negyedvi rtkestsei adatai alapjn szmoltuk ki. A koncentrci mrsekor teht figyelembe vettk az import hatst, de a hatrkeresztez tviteli kapacitsok mennyisgnek s hasznlatnak korltai miatt relevns piacnak a belfldi piacot tekintettk. A belfldi piac meghatrozsakor a ktelez tvteli krbe tartoz, s ezrt a hatsgi ron rtkest ermvek termelstl ugyanakkor eltekintettnk. A koncentrcis elemzs sorn figyelembe vettk az MVM ltal lebonyoltott kapacitsrversek koncentrcira gyakorolt hatst is. Az inkumbens nagykereskedt jogszablyok (lsd a kvetkez rszt)2 ktelezik arra, hogy lekttt kapacitsai egy rszt idrl-idre transzparens mdon, n. virtulis kapacitsrverseken rtkestse.3 Az MVM 2008-ban sszesen 10,3 TWh, 2009-ben pedig 8,6 TWh villamos energit rtkestett VPP rverseken. Szmos Eurpai orszg hasznlja ezt a szablyozsi eszkzt a piaci koncentrci mrsklsre s a likvidits javtsra. A VPP rversek gyakorlati elnye abban rejlik, hogy ily mdon az inkumbens(ek) piaci slya ermvei eladatsa s/vagy fennll hossz tv szerzdsei felbontatsa nlkl is cskkenthet. Az albbi brn sszesen ngy forgatknyv alapjn vizsgljuk a piaci rszesdsek s a piaci koncentrci (HHI index) alakulst. A harmadik s a negyedik forgatknyv tkrzi leginkbb a jelenlegi helyzetet, mg az sszehasonlts cljbl definilt els s a msodik forgatknyv olyan hipotetikus helyzeteket r le, amelyben nem szmolunk az AES Tisza s Electrabel szerzdsek felbontsval s/vagy a VPP rversekkel.

2 3

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet, 110. (3) s MEH 739/2008 hatrozat A virtulis kifejezs arra utal, hogy az rverseken nem ermvek, hanem ermvi termkek cserlnek gazdt

4. bra. Termeli piackoncentrci, 2009


100% 90% 80% Termelk piaci rszesedse 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nincs HTM felbonts Electrabel s s ves VPP s ves plusz AES HTM-jei rverseket vkzi VPP megsznnek tartanak rverseket tartanak MVM Trade MVM Trade Import Egyb erm Import Electrabel AES Egyb Import Electrabel AES Egyb VPP VPP 5000 4000 MVM Trade 3000 MVM Trade 2000 1000 0 Import Electrabel AES Egyb 10000 9000 8000 7000 HHI index 6000

Forrs: MEH, MAVIR, MVM, sajt szmtsok (A piaci rszesedsek szmtsakor a HTM-ek alapjn az MVM-nek rtkest ermvek termelst az MVM Trade-nl vettk figyelembe.)

Az els forgatknyv alapjn, vagyis a rgi HTM-es struktra mellett, 5700-as HHI rtket kapunk, ami nagyon ers koncentrcit jelez. Az Electrabel s AES Tisza ermvekkel kttt szerzdsek megsznsvel a HHI rtke 4650-re cskken (2. forgatknyv). rdemes megjegyezni, hogy ezeket az ermveket elssorban menetrendtart s szablyozsi funkcira terveztk. gy br ezek az ermvek kapacitsaik mrete alapjn jelents szerepli a hazai piacnak, ves villamosenergia-termelsk alig ri el a teljes piaci forgalom 10-15%-t. Ha vals kpet szeretnnk kapni a piaci koncentrci mrtkrl, akkor nem tekinthetnk el az MVM ltal rendezett VPP rversek piacszerkezetre gyakorolt hatstl. A VPP rversek hatsnak vizsglatt nehezti az a tny, hogy az MVM a tavalyi v vgn s az idei v sorn is rtkestett 2009-es szlltsra vonatkoz VPP termkeket. A kiskereskedelmi piac sajtossgai folytn azonban a kiskereskedelmi rak alakulsa szempontjbl csak a tavalyi vi rvers kapacits-knlatnak van jelentsge. A tipikusan fix-ras s egy naptri vre szl fogyaszti szerzdseket ugyanis az aktulis vet megelz hnapokban ktik meg, s gy azokat a kvetkez naptri vre szl hatrids nagykereskedelmi termkek aktulis jegyzsi raihoz razzk. Ezrt az vkzben megjelen VPP termkek, mg ha bvtik is a rvidtv piacok knlatt, a kiskereskedelmi rakat meghatroz ves nagykereskedelmi termkek piaci folyamataira nincsenek rdemi hatssal. Mindez amellett szl, hogy a piaci koncentrci szmtsakor csak a kiskereskedelmi szerzdsek megktsnek idszakban, azaz tavaly sszel rtkestett VPP termkeket vegyk figyelembe (3. forgatknyv). Ebben a forgatknyvben a piaci koncentrci HHI rtke 3550. Ha a VPP termkek kztt az vkzi rversek rtkestseit is figyelembe vesszk, akkor a HHI rtke 2450 lesz (4.forgatknyv). Amint lthat, a HHI rtke mg a legoptimistbb megkzeltst alkalmaz 4. forgatknyvben is bven a magas koncentrcit jelz 1800-as HHI rtk felett van, a valsgos helyzetet legjobban megkzelt 3. forgatknyvben pedig jelentsen meghaladja azt. Ehhez mg azt is hozz kell tennnk, hogy a fent kapott HHI rtkeket inkbb a piaci koncentrci als becsl-

seinek kell tekintennk. A szmtsok sorn szmos olyan feltevst kellett ugyanis hasznlnunk, amelyek a HHI rtkt lefel torztjk. Egyrszt, adatkorltok miatt az MVM piaci rszesdst az egykori kzzemi nagykeresked MVM Trade kereskedelmi adatai alapjn szmtottuk. Ez alulbecsli az MVM csoport vals piaci rszesedst, hiszen nem tartalmazza a termeli piacon szintn jelents rdekeltsgekkel rendelkez MVM Partner adatait. (Az MVM Partner eszkzei kztt emlthet pldul a Mtra I-II ermvel kttt hossz tv ramvsrlsi szerzds.) Msrszt, az importszlltsok s a VPP termkek figyelembevtele sorn azzal a feltevssel ltnk, hogy azok hrom egymstl s az ramtermel piac tbbi rsztvevjtl is fggetlen szerepl kztt oszlanak meg. Ez minden bizonnyal lefele torztja a koncentrcira vonatkoz becslseinket, hiszen egszen biztos, hogy az import s a VPP termkek egy bizonyos rsze fltt a termeli rdekeltsgekkel is br piaci szereplk rendelkeznek. A piaci koncentrcira vonatkoz elemzsnk alapjn teht megllapthatjuk, hogy a br az Electrabel s az AES Tisza ermvek hossz tv szerzdseinek megsznse s az MVM ltal rendezett VPP rversek hozzjrultak a termeli piaci koncentrci jelents mrtk cskkenshez, a hazai rampiac tovbbra is ersen koncentrlt maradt. Piacszablyozs Az j villamos energia trvny s a hozztartoz vgrehajtsi rendelet kln fejezetben foglakozik a piaci erflnnyel kapcsolatos problmk kezelsvel. A piac dominancia mrsklsre a trvny az albbi rendelkezseket foganatostja: A vgrehatsi rendelet elrja, hogy az inkumbens nagykeresked bilaterlis rtkestsnek piaci rszesedse nem haladhatja meg a 40%-ot, s hogy az ezen fell rendelkezsre ll villamos energit a vllalatnak nyilvnos kapacitsrversen kell rtkestenie. A trvny bevezeti a jelents piaci erflny (JPE) alapjn trtn szablyozs jogintzmnyt. A JPE szablyozs lnyege, hogy az gazati hatsg ex ante a piaci erflnyes helyzettel val visszals bekvetkezte eltt ktelezettsgek rhat ki a piaci erflnyes helyzetben lv vllalkozsokra. Az Energiahivatal eddig hrom JPE hatrozatot hozott, amelybl kett a nagykereskedelmi s a rendszerszint szolgltatsok piacra vonatkozak 2008 nyarn, mg a kiskereskedelmi piacra vonatkoz 2009 tavaszn jelentek meg. A nagykereskedelmi JPE hatrozat az MVM Tradeet mint jelents piaci erflnyes helyzetben lv szereplt az albbiakra ktelezte. Egyrszt a trvny rendelkezsei alapjn (lsd elz paragrafus) a vllalatnak a rendelkezsre ll villamos energibl akkora mennyisget kell rversre bocstania, hogy az rversen rtkestett villamos energia nlkl szmtott piaci rszesesedse 40% al cskkenjen. A 2009-es vre vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy a ktelez tvteli termels nlkl szmtott hozzvetlegesen 32,5 TWh forgalm nagykereskedelmi piacon4 az MVM-nek 13 TWh-ra kell cskkentenie bilaterlis villamos energia rtkestseinek sszvolument. Figyelembe vve a Dunamenti s az AES-Tisza ermvekkel kttt szerzdsek 2008. december 31-ei hatllyal trtn felmondst, ennek teljestshez az MVM-nek szerzdses portfolijbl kb. 8,4 TWh villamos energit kell virtulis kapacits rverseken rtkestenie. Az rversi ktelezettsg megllaptsa mellett a JPE hatrozat rmaximumokat hatroz meg az MVM villamos energia rtkestseire vonatkozan. A Hivatal a vllalat 2009-es rtkestsnek maximlis tlagrt 19,05 Ft/kWh-ban llaptotta meg. A hatrozat kln rsapkt llapt meg az MVM egyetemes szolgltatk fel trtn rtkestseire, amelynek kiindul rtkt a hatsgi gzr vltozshoz indexlja. Egy ksbbi hatrozatban a Hivatal a vllalat 2008 oktberben tartott virtulis kapacitsrversen trtn villamos energia rtkestsre is rplafont llaptott meg.
4

A JPE hatrozat a nagykereskedelmi piac mrett gy hatrozza meg, hogy abban a ktelez tvteli termelst nem veszi figyelembe

10

1.2. NAGYKERESKEDELMI RAK A piacszerkezet bemutatsa utn rtrnk a nagykereskedelmi rak alakulsnak vizsglatra. A piac mkdst a hazai rak s a kzp-eurpai rgiban benchmarkknt hasznlt nmet tzsdei (EEX) rak sszevetse alapjn rtkeljk. Elemzskben a fogyasztk szmra legfontosabb nagykereskedelmi termk, a kvetkez naptri vi zsinrszllts hatrids rfolyamra koncentrlunk. Az MVM rtkestsi raira kiterjed hatsgi rkontroll kvetkeztben a kereskedk s az egyetemes szolgltatk szmra elrhet nagykereskedelmi termkek rai elszakadtak egymstl. Az rakat elsknt a nagykereskedelmi piac versenypiaci fogyasztkat ellt piaci razs szegmensben vizsgljuk. rak a piaci razs szegmensben A hatrids zsinrszlltsok rfolyamnak folyamatos nyomon kvetsre a hazai rampiacon csak a prgai ramtzsde magyar szekcijnak 2009 tavaszi megnyitsa ta van lehetsg. Az ezt megelz idszak nagykereskedelmi rait msodlagos piaci informcik az MVM virtulis kapacitsrversei s a hatrkeresztez kapacitsok rverseinek eredmnyei alapjn becsltk. Az albbi bra a hatrids ves zsinrszllts rfolyamnak alakulst mutatja a nmet s a magyar piacokon. A nmet villamos energia rak a nyersolaj drmai mrtk emelkedse kvetkeztben 2008 els felben gyorsan nvekedtek, majd ezt kveten elbb a mrskld olajrak, ksbb pedig a kibontakoz gazdasgi vlsg hatsra 2008 msodik felben jelentsen visszaestek, s jelenleg a 2007-et jellemez szint alatt tartzkodnak. A nmet piaccal sszevetve a magyar piacon 2007 kzeptl jelents drguls kvetkezett be. A kvetkez vi zsinrszllts rfolyama 2007 szn 12 EUR/MWh, 2008 szn pedig 13 EUR/MWh felrat mutat a nmet piachoz kpest, amely 2009 tavaszn 5 EUR/MWh cskkent. Az albbiakban a hazai rak nemzetkzi raktl val jelents mrtk elszakadsnak okait vizsgljuk. 5. bra. A kvetez naptri vi zsinrszllts rfolyama a magyar s a nmet rampiacokon
90 80
EUR/MWh Hazai felr 2008-ban: 12 /MWh

Hazai felr 2009-ban: 13 /MWh

70 60 50 40 30
v v j l v j l ok t ok t pt sz e 20 r no no no p 07 06 07 08 09 07 08 09 09 no v
EEX

20

20

20

20

20

20

20

20

MVM rvers

Osztrk import ra

PECE magyar szllts

Forrs: EEX, MAVIR, MEH, MVM, PECE, sajt szmtsok

20

09

11

A 2008-as remelkeds okai A hazai piacon 2007 novemberben nagyjbl 72 EUR/MWh-s ron lehetett 2008-as zsinrtermket vsrolni, ami 14 EUR/MWh-s emelkedst jelentett az elz vhez kpest. Ugyanebben az idszakban a nmet villamos energia piacon pusztn 4 EUR/MWh-s drguls volt tapasztalhat. A nemzetkzi remelkedst jelentsen meghalad hazai rnvekeds htterben az albbi tnyezk lltak: Az j szablyozsi modellt lefektet 2007-es villamos energia trvny felmondta az MVM s a korbbi kzzemi szolgltatk kztti ramvsrlsi szerzdseket (VEASZ-ok), megszntette az MVM nagykereskedelmi rtkestsnek hatsgi razst, ugyanakkor rintetlenl hagyta az MVM s az ermvek kztt fennll HTM-eket. Ebben a piaci struktrban az MVM egy rendkvl ers piaci hatalommal br szereplv vlt (lsd az elz rszt). A MVM piaci hatalmnak korltozsra a kormny csak nagy ksssel, a villamos energia trvny 2007. december vgn megjelen vgrehajtsi rendeleteiben tett ksrletet. A tny, hogy a dominns szerepl sajt kompetencijban dnthetett arrl, hogy mikor s mekkora mennyisg villamos energit rtkest nyilvnosan s mekkora mennyisget egyni alkuk keretben risi bizonytalansgot szlt a piac vsrli oldaln. Az MVM a jliusban (Szivrvny tender) s oktberben (Nagyaukci) megrendezett kapacitsrversein sszesen 10,3 TWh 2008-as szllts villamos energit rtkestett. Az MVM VPP termkei ugyan jelents volument kpviseltek, de a nagykereskedelmi piac ignyeinek mindssze egynegyedt, illetve a deregullt fogyaszti kr s a hlzati trsasgok egyttes ignynek mindssze 38%-t tette ki. Az rversen megjelen kereslethez kpest szk knlat az rak felhajtshoz vezetett. Egy vratlanul megjelen s a kzssgi jogszablyokkal ellenttes kormnyzati intzkeds az MVM szmra preferencilis hozzfrst biztostott az importszlltsok szempontjbl kulcsfontossg szlovk-magyar hatrkeresztez kapacitshoz, melynek kvetkeztben a tbbi piaci szerepl ezen a hatrmetszken 2008-ban nem juthatott ves szlltsi joghoz. Ez a nagykereskedelmi ramknlat tovbbi szklshez vezetett. 2007 folyamn jelentsen ntt a dl-kelet eurpai orszgok villamos energia importja, miutn egy hosszabb ideig tart aszly a rgi vzermvi termelsnek drasztikus mrtk visszaesshez vezettet. A nvekv nemzetkzi kereslet tovbb fokozta a hazai ermvi termkek irnti versenyt. Az rak alakulsa 2009-ben A benchmarkhoz viszonytva a hazai rampiacot 2008 szn is az egy vvel ezelttihez hasonl mrtk felr jellemezte. Mg a 2009-es villamos energival ebben az idszakban a nmet piacon 63 EUR/MWh-s ron, addig a hazai piacon 76 EUR/MWh-s ron kereskedtek. Az, hogy a hazai rampiac drgasga a piaci krnyezetben vgbemen kedvez vltozsok s a szablyoz hatsgnak a piaci dominancia mrsklsre tett erfesztsei ellenre is fennmaradt, azt az albbi tnyezkkel tudjuk magyarzni: Az Electrabel s az AES Tisza ermvek hossz tv szerzdseinek megsznse nem hozott drasztikus vltozst a termkpiac szerkezetben, mivel ezeket az ermveket elssorban menetrendtart s szablyozsi funkcira terveztk. Radsul, ezen ermvek kibocstsa az idei vben a gzbzis villamosenergia-termels relatv drgulsa kvetkeztben mg a korbbi vek szintjtl is jelentsen elmarad majd. Az MVM 2009-ben sszesen 8,6 TWh villamos energit rtkestett VPP termkek formjban. Pusztn a mennyisg alapjn tlve az MVM 2008-rl 2009-re jelentsen nvelte a VPP termkek knlatt, figyelembe vve, hogy a felvev piac mrete az egyetemes szolgltatsra val jogosultsg kiszlestse s az ipari fogyasztk keresletnek visszaesse miatt 2009-ben jelentsen szklt. A nagyobb mennyisg azonban egy jval kedveztlenebb termkszerkezetben kerlt felajnlsra. Mg a megelz vben az MVM a teljes

12

VPP termkvolument a szlltsi vet megelzen rtkestette, addig 2009-ben a VPP termkek jelents rszt (kb. 3 TWh-t) csak a szlltsi v sorn tette hozzfrhetv. Tovbb, a korbbi VPP rversektl eltren a knlat szmottev rszt (kzel 30%-t) nem szabvnyos termkek tettk ki. Hiba teljesltek teht a nagykereskedelmi JPE hatrozat kapacitsrversekre vonatkoz mennyisgi elrsai, a kedveztlen termkstruktra miatt az MVM rverseinek versenylnkt hatsa korltozott maradt. rak a hatsgi rkontroll mellett mkd szegmensben A nagykereskedelmi piaci JPE-hatrozat rmaximumot vezetett be az MVM egyetemes szolgltatk fel trtn rtkestsnek tlagrra. A szablyozs jellemzit az albbi tblzatban foglaltuk ssze. 1. tblzat. Az MVM egyetemes szolgltati rtkestsnek rszablyozsa. MEH hatrozat (idpont) Szablyozott v 2008 739/2008 (2008. jnius) 2009 16,5*(1+FG1/4)*(1+FG2/4) Maximlis tlagr (Ft/kWh) 15,96*(1+FG/4) Megjegyzs FG = Hatsgi gzr 2008. oktberi %-os vltozsa FG1 s FG1= Hatsgi gzr 2008. oktberi, illetve 2009. januri %-os vltozsa FG = Hatsgi gzr vkzi %-os vltozsa

963/2008 (2008. december)


Forrs: MEH hatrozatok

2009

15,6*(1+FG/4)

Amint lthat, az rsapka rtkt egy olyan rkplet szablyozza, amely a kiindul rat a hatsgi gzr vltozshoz indexlja. Az albbi bra az rsapka aktulis rtknek s az egyetemes szolgltati villamos energia beszerzs tlagrnak vltozst mutatja. Az brn ezen kvl feltntettk a versenypiaci fogyasztkat ellt kereskedk villamos energia vsrlsainak tlagrt is. 6. bra. A kereskedk s egyetemes szolgltatk tlagos villamos energia beszerzsi ra
24,00 22,00 tlagos beszerzsi r 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00
20 20 08. 08 ja . n 20 m 08 rc . 2 m 20 008 j 08 . j . l 20 sze 08 pt 20 . no 20 09. v 09 ja . n 20 m 09 rc . 20 m 20 09 j 09 . j .s l ze pt

18,00 16,00 14,00 rklnbsg 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Kereskedk Egyetemes Szolgltatk rsapka (MVM ESZ rtkests) rklnbsg

Forrs: MEH

13

Lthat, hogy a hatsgi rkontroll az egyetemes szolgltatk villamos energia beszerzsnek rt jelentsen a deregullt vgfelhasznl piacot ellt kereskedk beszerzsi ra al nyomta. A piaci razs s az rplafonnal szablyozott szegmensek rai kztti klnbsg tlagosan 2,5 Ft/kWh volt az elmlt msfl vben. Ha arra gondolunk, hogy a piac piaci razs szegmensben a hazai fogyasztknak az elmlt kt vben a nemzetkzi rsznvonalat jelentsen meghalad nagykereskedelmi rakkal kellett szembenznik, akkor az rplafon bevezetst pozitvan kell rtkelnnk, hiszen azzal legalbb a piac egyik felben sikerlt a kzgazdasgilag indokolatlan mrtk remelkedst megakadlyozni. A hatsgi rszablyozs azonban ktl fegyver: br rvid-tvon nvelheti a fogyaszti jltet, hosszabb tvon knnyen a verseny kibontakozsnak effektv korltjv vlhat. Az albbi brn szembelltottuk az MVM 2009-es egyetemes szolgltati rtkestsre vonatkoz hatsgi rplafon vrhat rtknek s a 2009-es villamosenergia-szllts nemzetkzi hatrids piacok ltal jelzett rnak alakulst a 2008. jlius s december kztti idszakban. A 2008. jniusi JPE hatrozatban lefektetett rplafon-kplet (16,5*(1+FG1/4)*(1+FG2/4) Ft/kWh)) vrhat rtkt minden hnapban jraszmoltuk a hatrids olaj- s deviza-rfolyamok aktulis jegyzsi rai alapjn elrejelzett hatsgi gzrvltozs becslt nagysga alapjn. Arra voltunk kvncsiak, hogy norml piaci viszonyok mellett az rkorlt akadlyozta volna-e az egyetemes szolgltatk beszerzseirt foly nagykereskedelmi verseny kialakulst. 7. bra. Az MVM 2009-es ESZ-rtkestseire vonatkoz rplafon vrhat rtke vs. a 2009-es villamosenergia-szllts hatrids rfolyama.
100,0 90,0 EUR/MWh 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 EEX CAL 09 Base Load MVM rspaka (impliklt zsinrram r)

08 no v.

au g.

Forrs: EEX, BET, NYEMEX

Az bra tanulsga szerint 2008 msodik felben az MVM 2009-es vrhat rtkestsi ra olyan alacsony volt, hogy azzal nem lehetett volna piaci alapon versenyezni, mg akkor sem, ha egybknt a hazai nagykereskedelmi termkek ra nem szakadt volna el a nemzetkzi rszinttl.

1.3. A PIACI DOMINANCIA KEZELSNEK SZKSGESSGE Az elmlt kt v piaci folyamatainak elemzse rmutatott arra, hogy a hazai nagykereskedelmi rak jelentsen elszakadtak a nemzetkzi rszinttl s hogy e kedveztlen folyamatok kialakulsban az egyik legfontosabb tnyez az inkumbens nagykeresked piaci dominancija volt. Br a 2010-es hazai nagykereskedelmi termkek razsa jelenleg a nemzetkzi rszinthez iga-

14

de c. 08

l .0

08

pt .0

ok

t.0

zodik, ez gy vljk pusztn a kereslet nagyarny visszaesse nyomn kialakult idleges kapacitsbsg kvetkezmnye. Amennyiben a piacon jelenleg is fennll strukturlis problmk kezeletlenl maradnak, akkor a villamos energia irnti kereslet meglnklsvel a hazai rak jra elszakadhatnak majd a benchmarkszinttl. Az MVM piaci dominancija az Electrabel s az AES Tisza ermvekkel kttt szerzdsek megsznse utn is ers maradt. A villamosenergia-termels terletn a vllalat piaci rszesedse meghaladja a 60%-ot. Az MVM tulajdonosi vagy szerzdses alapon az sszes hazai alapermvi egysg termelst kontrolllja, s ezrt a zsinrtermkek piacn ennl is jval nagyobb rszesedssel br. Piaci slynl fogva az MVM tovbbra is kpes a nagykereskedelmi rak befolysolsra, ami szksgess teszi a piaci dominancia szablyozi eszkzkkel trtn kezelst. A piachatalmi problmk kezelse jelenleg a 2007-es villamos energia trvny ltal bevezetett jelents piaci er alapjn trtn szablyozs keretei kztt zajlik. Az albbiakban ttekintjk s rtkeljk a JPE szablyozs elvt s eddigi mkdst s megvizsgljuk, hogy milyen vltoztatsokra lenne szksg ahhoz, hogy a JPE szablyozs valban a versenylnkts hatkony eszkzv vljon. Fontos megjegyezni, a piaci dominancia mrsklshez kzvetett mdon azok az intzkedsek is hozzjrulnak, amelyek elsegtik a dominns szerepltl fggetlen nagykereskedelmi knlat bvlst. A piaci knlat lnktsnek lehetsgeivel - gy mint a klkereskedelem feltteleinek javtsa vagy a ktelez tvteli rendszer talaktsa a tanulmny ksbbi fejezeteiben foglalkozunk rszletesen.

1.4. A JELENTS PIACI ERFLNY ALAPJN TRTN SZABLYOZS TALAKTSRA


VONATKOZ JAVASLATOK

A JPE szablyozs logikja A jelents piaci er alapjn trtn szablyozs alapjait a villamos energia trvny A verseny elsegtse cm XIII. fejezete fekteti le. A JPE szablyozs lnyege, hogy a hatkony verseny elsegtse s a piaci erflnyes helyzettel val visszalsek megakadlyozsa rdekben az energiahivatal idrl idre piacelemzst vgez a villamos energia szektor nagykereskedelmi, rendszerszint szolgltatsok s kiskereskedelmi piacain azt vizsglva, hogy vannak-e olyan piaci szereplk, akiknek a piaci erflnye akadlyozhatja a hatkony verseny kialakulst. Amennyiben a piacelemzs eredmnyei ilyen szereplket azonostanak, akkor szmukra a szablyoz hatsg sajt hatskrben a versenyt korltoz akadlyok ltal indokolt, azokkal arnyos a VET-ben nevestett tbbletktelezettsgeket (pl. mintaajnlat ksztse, ktelez kapacits-aukci, hatsgi rkontroll) rhat el. Az elrt ktelezettsgek mindaddig fennllnak, ameddig egy jabb JPE vizsglat eredmnyei alapjn azokat nem mdostjk. A hagyomnyos versenyjogi szablyozstl a JPE szablyozst ex ante jellege klnbzteti meg. A versenyhatsgok ex post versenyfelgyeleti jogkrrel rendelkeznek: csak akkor jrhatnak el, ha a versenykorltoz piaci magatarts vagy a piaci erflnnyel val visszals bizonythatan bekvetkezett. Ezzel szemben a JPE szablyozs lnyege, hogy a szablyoz hatsg beavatkozsnak nem felttele a piaci erflnnyel val visszals megvalsulsa. Elgsges annak bemutatsa, hogy erre egy adott trsasg dominns pozcija lehetsget ad. Ex ante jellegbl addan a JPE szablyozs a hagyomnyos versenyszablyozsnl jval gyorsabb beavatkozst tesz lehetv. A jelents piaci er alapjn trtn szablyozst viszonylag rgta alkalmazzk a tvkzlsi szektorok szablyozsban. A JPE szablyozst az az igny hvta letre, hogy az inkumbensek

15

ltal dominlt piacokon a szablyoz hatsgoknak gyors beavatkozsi lehetsgeket biztost, de ugyanakkor kiszmthatan vgzett piacfelgyeleti tevkenysgre adjon mandtumot. A JPE jogintzmny alkalmazsnak szempontrendszert s vizsglati mdszert a tvkzlsi szektorban unis irnyelvek szablyozzk. Br a JPE jogintzmny formlis alkalmazsa az energiaszektorban viszonylag ritka, a magyar JPE szablyozs alapjn foganatosthat korrekcis intzkedsek tbbsgt pldul a kapacits-felszabadtsi programokat ms orszgok szablyoz hatsgai is gyakran alkalmazzk. A JPE szablyozs a nagykereskedelmi piacon Az energiahivatal hrom (nagykereskedelmi, rendszerszint szolgltatsok s a kiskereskedelmi piacokra vonatkoz) JPE hatrozata kzl az albbiakban csak a nagykereskedelmi piacra vonatkoz hatrozattal foglalkozunk. A virtulis kapacits rversi program szablyozsnak talaktsa A virtulis kapacits rversi programok clja az, hogy a piaci szereplk szmra nyilvnos s diszkrimincimentes hozzfrst biztostson az inkumbens szmra rendelkezsre ll forrsok egy rszhez. Bevett szablyozsi mdszerrl van sz: kapacits-felszabadtsi programokkal tallkozhatunk tbbek kztt Belgiumban, Csehorszgban, Franciaorszgban, Hollandiban, Nmetorszgban, Portugliban s Spanyolorszgban. A jl tervezett VPP programok hrom mechanizmuson keresztl fejthetnek ki versenytmogat hatst: enyhthetik a piaci koncentrcit a termeli piacon; a szabad hozzfrs ermvi knlat nvelsvel elsegthetik az j belpk megjelenst a villamos energia kereskedelemben; s nvelhetik a nagykereskedelmi piac likviditst. A VPP rversek azonban csak alapos tervezs s megfelel lebonyolts esetn kpesek a fenti hatsokat kifejteni. Az albbiakban sorra vesszk a VPP rversi programok eredmnyessgnek feltteleit s megvizsgljuk, hogy ezek mennyire teljeslnek a magyar gyakorlatban. Dntsi kompetencik Mivel a VPP programok els szm clja az inkumbens(ek) piaci hatalmnak cskkentse, nyilvnval hogy a program kulcsfontossg elemeinek a meghatrozsa gy mint a program hossza vagy a rendelkezsre bocstand termkknlat mennyisge s sszettele szablyozi kompetencia kell, hogy legyen. Ez a nemzetkzi gyakorlatban magtl rtetd kvetelmny Magyarorszgon sem jogszablyi szinten, sem a szablyozi gyakorlatban nem rvnyesl. A villamos energia trvnyben megllaptott piacrszesedsi korlt ugyan indirekt mdon meghatrozza az MVM rverses rtkestseinek ves mennyisgt, de nem rendelkezik a knlat sszettelrl, s nem fogalmaz egyrtelmen az energiahivatal ez irny kompetencijt illeten sem. A hazai VPP rversek mrskelt sikere nem kis mrtkben arra vezethet vissza, hogy a szablyozsi krnyezet hinyossgait kihasznlva az elrt energiartkestsi kontingenst az MVM rossz minsg termkekkel tlttte fel. A program hossza A kapacits-felszabadtsi programok ltalban tbb ves idtartamak. Az rversi ktelezettsg hossza az EDF esetben pldul t, az Electrabel, az Iberdola s a dn Elsam vllalatok esetben pedig hrom vre szl. A kapacitsrversekre minden esetben egy elre rgztett menetrend alapjn kerl sor. A menetrend pontosan rgzti a kapacitsrversek gyakorisgt, s az rversre bocstand termkek sszettelt/mennyisgt. A kapacitsrversek menetrendhez ktse a VPP knlat tervezhetsgt szolglja.

16

Br a villamos energia trvnyben s a JPE hatrozatokban tallhatk elrsok az rversek idpontjra vonatkozan, az MVM kapacitsrversi programjt sszessgben a hossz-tv menetrend hinya s a nagyfok kiszmthatatlansg jellemzi. Az rversek gyakorisga, a felknlt termk mennyisge s tpusa az elmlt kt vben folyamatosan vltozott, s egy-egy rvers termkknlatrl az MVM csak az rvers meghirdetse eltt adott tjkoztatst. Megjegyezzk, hogy az idei vben az MVM tett nhny lpst a kapacitsrversek kiszmthatsgnak javtsa rdekben. Pldul 2009. jniusban kzztette, hogy az elkvetkez flvben milyen idpontokban s nagyjbl mennyi villamos energit kvn 2010-re vonatkozan aukcira bocstani. Knlat: mennyisg, termktpus, szlltsi idtartam A villamos energia trvny alapjn az MVM-nek annyi villamos energit kell vente kapacits rversek tjn rtkestenie, hogy az anlkl szmtott piaci rszesedse 40%-ra sllyedjen. A VPP termkek mennyisgnek meghatrozsa jelenleg teht normatv mdon trtnik. A normatv meghatrozs alternatvjaknt megfontolsra javasoljuk a kzgazdasgi modellezsen alapul mdszertan bevezetst. A stratgiai viselkedst felttelez oligopolium modellekkel egzakt mdon vizsglhat az a krds, hogy milyen nagysg rverses rtkestssel szntethet meg az inkumbens rdekeltsge az rak felhajtsban. A kzgazdasgi modellezs szablyozi clokra val alkalmazsnak szmos nemzetkzi pldja van. Tbbek kztt a belga s a holland regultorok is vgeztettek arra vonatkoz modellszmtsokat, hogy mekkora menynyisg VPP eladsok teremtenk meg a hatsos nagykereskedelmi verseny feltteleit (Den Haag 2005, Frontier Economics 2006).

17

2. A HATRKERESZTEZ KERESKEDELEM HELYZETE S SZABLYOZSA

Ebben a fejezetben a knlati oldal msik fontos szegmenst, a hatrkeresztez tviteli kapacitsokhoz val hozzfrs szablyozst vizsgljuk. Noha tudatban vagyunk annak, hogy a hatrkeresztez tviteli kapacitsok elosztsnak koordinlt, ramls alap elosztsi mechanizmusa tbb hatrmetszk esetben rvidesen megvalsulhat, az elemzs a jelenleg is rvnyes explicit aukcik jellemzit vizsglja. A fejezet els rszben bemutatjuk, hogy mekkora mennyisg hatrkeresztez tviteli jogot osztottak ki az elmlt vekben az egyes hatrokon. Ezt kveten vizsgljuk a kapacitsok ralakulst. sszehasonltjuk a havi s ves aukcikon rtkestett jogok egymshoz viszonytott rtkt s becsljk a MAVIR hatrkeresztez aukcikon befolyt bevteleinek alakulst. A fejezet vgn rmutatunk e rszpiac mkdsnek nhny problmjra s javaslatokat fogalmazunk meg az eloszts hatkonysgnak javtsra.

2.1. A HATRKERESZTEZ KAPACITSOK ALAKULSA AZ EGYES HATROKON A kvetkezkben havi bontsban bemutatjuk, hogy az egyes hatrmetszkeken miknt alakultak az NTC rtkek. Az elemzs sorn nem klnbztettk meg, hogy az adott hatrkeresztez jogokat transzparens mdon allokltk-e vagy direkt mdon odaadtk egy-egy szereplnek, mivel 2009 ta a magyar oldali kapacitsallokcinl nincsenek olyan preferlt piaci szereplk, akik hatrkeresztez aukcin kvl kaphatnnak ilyen jogokat.5 Minden hatron megklnbztettk, hogy az adott kapacitsjogokat havi (szrke tglalapok) vagy ves aukcin (srga tglalapok) allokltk. A pozitv tartomnyban a magyarorszgi importot, mg a negatv tartomnyban a magyarorszgi exportot brzoltuk. A kvetkezkben csak a magyar-szlovk hatrt mutatjuk be rszletesen, a tbbi hatrra vonatkoz brkat a mellklet tartalmazza. 8. bra. A magyar-szlovk hatrkeresztez kapacitsok havi s ves rtkei 2005-2009 kztt
1500

1000

500

MW

pr.05

pr.07

pr.06

pr.08

pr.09

jan.05

jan.06

jan.07

jan.08

jan.09

jl.08

okt.05

jl.07

okt.07

jl.09

okt.06

-500

-1000

Forrs: MAVIR
5

2008-ban a szlovk-magyar metszk magyar oldali allokcija sorn ves kapacitsjoghoz csak az MVM juthatott.

18

okt.08

okt.09

jl.05

jl.06

HU import HU export

A fenti brn lthat, hogy 2005 s 2007 kztt az ves kapacitsallokci sorn kiosztott hatrkeresztez kapacitsjogok mennyisge 850 - 900 MW volt. Ezek egy rsze azonban nem transzparens mdon kerlt kiosztsra. 2008-tl jelentsen lecskkent a kiosztott jogok menynyisge ezen relciban, elbb 700 MW-ra, majd 2009-ben mindssze 400 MW-ot allokltak a szereplk kztt. A 2010. vre meghirdetett ves mennyisg a szlovk magyar irnyra 300 MW. Ezzel prhuzamosan megntt a havi kapacitsallokci jelentsge. Mg 2008 eltt a havi allokci lnyegesen kisebb mennyisget jelentett az ves allokcihoz kpest, addig 2008-tl kezdve ez az arny fokozatosan eltoldik a havi aukcik javra. Ettl kezdve nincs olyan hnap sem, amikor a havi aukcikon ne osztottak volna ki hatrkeresztez jogokat. 2008-ban a kiosztott havi mennyisg minden hnapban meghaladta a 235 MW-ot, mg 2009-ben ez a szm 255 MW volt. Azonban a felajnlott mennyisg hnaprl-hnapra jelentsen eltr. A tbbi hatr folyamatait is ttekintve nem fedezhet fel konzisztencia, trendszersg vagy szezonalits sem az ves/ havi aukci arnynak krdsben, sem a havi aukcira bocstott kapacitsok havi vltozsa tekintetben.

2.2. AZ VES S HAVI HATRKERESZTEZ RAK SSZEHASONLTSA A havi aukcin kiosztott mennyisgek bizonytalansga ahhoz vezet, hogy a havi hatrkeresztez jogok rtke jval kisebb, mint az ves jogok rtke. Ezt empirikus mdon is al lehet tmasztani. Vizsgljuk meg, hogy mennyibe kerl egy MW-nyi ves zsinr kapacits ra, ha azt az ves kapacits aukcin vsroljuk, s ez hogyan viszonyul ahhoz az esethez kpest, ha az ves zsinr kapacitsjogot havi aukcikon szerezzk be. Ezt nyilvnvalan csak azon esetekben tudjuk vizsglni, ha minden hnapban nullnl nagyobb mennyisg kapacitst rtkestettek az adott hatron. A kvetkez kt tblzat mutatja az ves hatrkeresztez kapacitsok rt, illetve a havi kapacitsaukcibl kpzett ves hatrkeresztez kapacits rt azon esetekben, amikor lehetsg nylik az sszehasonltsra.

2. tblzat. ves hatrkeresztez kapacitsok rai, Milli Ft/MW 2004 AT-HU HU-AT HR-HU HU-HR SK-HU HU-SK RS-HU HU-RS RO-HU HU-RO
Forrs: MAVIR

2005 0,28 1,63 0,57 2,83 -

2006 2,33 22,95 -

2007 9,80 0,60

2008 26,73 1,28 20,18 1,22

2009 29,50 1,30 2,96 16,05 3,83 4,37 0,60

16,04 0,91 4,68 18,61 1,04 -

19

3. tblzat. Havi kapacitsokbl kpzett ves zsinr kapacits ra, Milli Ft/MW 2004 AT-HU HU-AT HR-HU HU-HR SK-HU HU-SK RS-HU HU-RS RO-HU HU-RO
Forrs: MAVIR

2005 0,24 1,58 0,50 8,15 -

2006 0,59 15,91 -

2007 14,27 1,66

2008 3,67 0,07 3,51 0,32

2009 3,04 2,14 0,96 3,07 1,82 1,77 0,35

2,20 0,06 0,42 9,99 0,04 -

A fenti tblzatokban feltntettk, hogy melyik varici volt olcsbb: az ves kapacitsaukcin beszerezni a hatrkeresztez kapacitst, vagy minden havi hatrkeresztez kapacitsaukcin egysgnyi jogot megvenni. Mindssze ngy olyan eset van, mikor a havikbl kpzett ves kapacitsjog olcsbb, mint vesen megvenni. Ebbl is lthat, hogy a havi kapacitsjogok rtke elmarad az vestl, aminek hrom oka van. Egyrszt a kereskedk a portfolijuk jelents rszt ves kapacitsokkal fedezik, msrszt a havi kapacitsok jelents bizonytalansggal terheltek. A havi kapacitsok mennyisgt a rendszerirnytk a trgyhnap eltti hnap elejn kzlik, amely hnaprl-hnapra jelentsen vltozik, radsul kiszmthatatlan mdon. Ennek j pldja a horvt-magyar relciban 2009 augusztusa, amikor nem kerlt meghirdetsre havi kapacitsjog, mg az v sszes tbbi hnapjban a meghirdetett kapacits mennyisge egysgesen 400 MW-ot tett ki. A harmadik ok, amirt kisebb rtket jelent a havi kapacitsjog, mint az ves, a lekttt kapacitsok korltozsa. Abban az esetben, ha a rendszerirnytnak rszben korltoznia kell a hatrkeresztez kapacitsokat, akkor elszr a napin, majd a havin, vgl az ves aukcin lekttt kapacitsokat korltozzk, amibl kvetkezen az ves aukcit vsrolt kapacitsjog nagyobb rtkkel br, mint a havin rtkestett. A hatrkapacitsok rendelkezsre llsa a karbantartsok hatsa A hatrkapacitsok rtkt cskkent tovbbi bizonytalansgi tnyez a karbantartsok miatti kiess, klnsen akkor, ha a karbantartsra nem elre bejelentett mdon kerl sor. ttekintettk, hogy az egyes hatrokon milyen gyakorisggal vgeztek karbantartsi munkkat s becsltk, hogy a karbantartsok milyen mrtk villamosenergia-szllts kiesst jelentettek. Ennek rdekben a meghirdetett hatrkeresztez kapacits jogok mennyisgt tszmtottuk potencilis ramlsi mennyisgekre (azaz a megawatt rtkeket beszorozzuk az adott hnap rinak szmval). Ezutn a karbantartsok idtartama alatt kiesett szlltsi mennyisget viszonytjuk a teljes potencilis villamosenergia-forgalomhoz. A kvetkez tblzat mutatja ezen arnyokat a klnbz hatrokon 2005-2009 kztt. 4. tblzat. Az egyes hatrokon a karbantartsi munkk miatti kiesett villamosenergia-szllts, %

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

GKI Energiakutat s Tancsad Kft.


Energy Research and Consulting LTD. www.gkienergia.hu IRODA: 1092 Budapest, Rday u.42-44. Tel.: (36-1) 373-0751, Fax: (36-1) 373-0752 E-mail: hegedusm@gkienergia.hu
Energiakutat

Energiakutat Kft.

A GKI Energiakutat s Tancsad Kft. az elz vek tapasztalatait is figyelembe vve, sszelltotta a 2010-re vonatkoz, elfizetses rendszer tanulmnyainak jegyzkt. Az energiahordozk rnak jelents ingadozsa s hosszabb tvon llandsulni ltsz nvekedse, a villamos energia s a gzpiac teljes liberalizcija, a krnyezeti szempontok s a megjul energia fokozottabb trnyerse sok vonatkozsban, az eddigiektl minsgileg is eltr gazdlkodsi s fejlesztsi krnyezetet jelentenek mind az energiaszektor szerepli, mind a felhasznlk szmra. Bzunk abban, hogy a bizonytalan s kockzatokkal terhes nemzetkzi s hazai gazdasgi krnyezetben mindezen problmk sikeres kezelshez segtsget adhat a GKI Energiakutat s Tancsad Kft. rvid s hosszabb tvra szl informcii, elemzsei s prognzisai. Megksznve a 2009. vi nvekv rdekldsket, a GKI Energiakutat s Tancsad Kft. 2010. vi elfizetses rendszer jelentsei s tanulmnyai a kvetkezk, amelyeket vltozatlan rakon ajnlunk az n figyelmbe. 1., Kthetente megjelen Energiapiaci Hrlevl, amely fkpp a nemzetkzi, de esetenknt a hazai energiapiaci keresleti s knlati helyzetrl s viszonyokrl ad szmot, rendszeresen, a felhasznli ignyeknek megfelel sszelltsban kzli a fontosabb energiahordozk tzsdei, illetve OTC piaci ralakulst, valamint a rvid tv kiltsokat s az energiaszektort rint fontosabb fejlemnyeket. (vente kb. 25 jelents kerl kibocstsra) Elfizetsi ves dj: 250.000 Ft + FA 2., ves kitekints prognzis a gazdasg s az energiaszektor vrhat fontosabb mutatinak alakulsra: nvekedsi tem, energiaignyek sszesen s a fbb energiahordozk megoszlsban, inflci, rak, vilgpiaci trendek. (vrhat megjelens: prilis) Elfizetsi dj: 375.000 Ft + FA 3., Kzptv kiltsok (3 v) a gazdasg s az energiaszektor helyzetre A magyar gazdasg s az energiaszektor helyzett, kiltsait 2012-ig vizsgl tanulmnyban mindenekeltt a vrhat strukturlis vltozsokra, a szablyozk vltozsra, az energiahordozk felhasznlsra, az energiahordozk terletn bekvetkez helyettestsi viszonyokra, az rakra, beruhzsokra stb. helyezzk a hangslyt. (vrhat megjelens: december-janur) Elfizetsi dj: 850.000 Ft + FA 4., vente kt alkalommal megjelen Makrogazdasgi adatok s elrejelzs, klns tekintettel a pnzgyi mutatkra s az energia rakra (2008-2030) egy-egy szm: 700.000 Ft + fa Az egyttes ves megrendels 1.300.000 Ft + fa Mindezeken tl a GKI Energiakutat Kft. a gazdasg s az energiaszektor sszefggseire, terleteire irnyul egyedi ignyek alapjn megfogalmazott kutatsi feladatok teljestst is vllalja, szles ltkr s felkszlt, kls s bels szakrtkre tmaszkodva, tovbb a vllalati tervekhez, fejlesztsekhez kapcsoldan rvid, kzp s hossz tvra is kszt rak-energiarak, kamatok, rfolyam stb. prognzisokat.

Tanulmnyainkat a honlapon tallhat Megrendellap visszakldsvel lehet elfizetni.