You are on page 1of 15

Cu 1: Hnh vi sau, l hnh vi vi phm php lut t ai 1.

UBND huyn M ra quyt nh giao t cho h ng D 4 ha t nui trng thy sn l vi phm php lut t ai V: Cn c khon 1 iu 69 Ngh nh s181/2004/N-CP ngy 29/10/2004 Qui nh hn mc giao t trng cy hnh nm, t nui trng thy sn, t lm mui, ca mi h gia nh, c nhn khng qu 03 ha cho mi loi t i vi cc tnh thnh ph trc thuc trung ng thuc khu vc ng nam b v khu vc ng bng sng cu long; khng qu 02ha cho mi loi t i vi cc tnh thnh ph trc thuc trung ng khc. Nh vy UBND huyn giao vt hn mc theo qui nh ca php lut t ai 2.UBND huyn N ra quyt nh giao cho ng X l ngi Vit nam nh c nc ngoi 30 ha t nng nghip thc hin d n u t l vi phm php lut t ai V: Cn c khon 2 iu 37 lut t ai nm 2003 qui nh U ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh quyt nh giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t i vi h gia nh, c nhn; giao t i vi cng ng dn c.Nh vy UBND huyn N giao t cho ng X l ngi Vit nam nh c nc ngoi 30 ha t nng nghip thc hin d n u t l sai thm quyn theo qui nh ca Php lut t ai Cu 2: Xc nh ng hay sai cho nhng nhn nh sau .Ti sao? 1. T ngy 01/01/2009 c nhn chuyn nhng quyn s dng t khng phi np thu chuyn quyn s dng t ng: Bi v ngy 1/1/2009 lut thu thu nhp c nhn c hiu lc qui nh thu nhp c nhn t chuyn nhng quyn s dng t v ti sn gn lin vi t. c qui nh ti im a khon 3 iu 3 Lut thu thu nhp c nhn 2007. V vy c nhn chuyn nhng quyn s dng t khng phi np thu chuyn quyn s dng t 2. Ta n nhn dn khng c thm quyn gii quyt tranh chp quyn s dng t trong trng hp ng s c giy chng nhn quyn s dng t tm thi Sai: V cn c vo khon 1iu 136 lut t ai nm 2003 qui nh Tranh chp v quyn s dng t m ng s c giy chng nhn quyn s dng t hoc c mt trong cc loi giy t quy nh ti cc khon 1, 2 v 5 iu 50 ca Lut t ai nm 2003 v tranh chp v ti sn gn lin vi t th do To n nhn dn gii quyt 3. T chc kinh t khng thuc i tng c nh nc cho thu t tr tin thu t mt ln k t ngy 1/07/2004

ng: V cn c im e khon 1 iu 35 lut t nm 2003 qui nh Nh nc cho thu t thu tin thu t hng nm trong cc trng hp sau y: T chc kinh t, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi thu t thc hin d n u t sn xut nng nghip, lm nghip, nui trng thu sn, lm mui; lm mt bng xy dng c s sn xut, kinh doanh; xy dng cng trnh cng cng c mc ch kinh doanh; xy dng kt cu h tng chuyn nhng hoc cho thu; hot ng khong sn, sn xut vt liu xy dng, lm gm 4. UBND cp huyn khng c thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t cho ngi Vit Nam nh c nc ngoi Sai: V cn c khon 2 iu 52 lut t ai nm 2003 qui nh U ban nhn dn huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh cp giy chng nhn quyn s dng t cho h gia nh, c nhn, cng ng dn c, ngi Vit Nam nh c nc ngoi mua nh gn lin vi quyn s dng t . 5.Mi trng hp bi thng thit hi v t u p dng gi t do UBND cp tnh ban hnh theo khung gi t ca Chnh Ph Sai: Cn c theo Ngh nh s:69/2009N-CP qui nh ti khon 1, 2 iu 11 th Xc nh li gi t trong mt s trng hp c th Th y ban nhn dn cp tnh quy nh thi im quyt nh thu hi t, m gi chuyn nhng quyn s dng t thc t trn th trng trong iu kin bnh thng th y ban nhn dn cp tnh cn c vo gi chuyn nhng quyn s dng t thc t trn th trng xc nh li gi t c th cho ph hp Gi t c th c xc nh li theo quy nh ti khon 1 iu ny khng b gii hn bi cc quy nh ti khon 5 iu 1 Ngh nh s123/2007/N-CP ngy 27 thng 7 nm 2007 ca Chnh ph sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s188/2004/N-CP ngy 16 thng 11 nm 2004 v phng php xc nh gi t v khung gi cc loi t 6. H gia nh, c nhn thu t ca nh nc khng c quyn chuyn i quyn s dng t ng. V theo quy nh ca Lut t ai, H gia nh, c nhn c nh nc giao t, cho thu t cho php chuyn mc ch s dng t u c CQSD t theo iu 9 Lut t ai 2003. Trong trng hp trn,H gia nh, c nhn thu t ca nh nc (t cng ch hoc t s dng vo mc ch phi nng nghip)vn c quyn chuyn i trong thi hn thu t ca Nh nc trong trng hp c c quan nh nc c thm quyn cho php v vn phi s dng theo mc ch thu t trc . Mt khc, khi chuyn i vn phi lm th tc theo quy nh ti iu 126 Lut t ai Cu 2: Cc nhn nh sau y ng hay sai ? Gii thch ti sao ? (3 im) a. Mi ch th s dng t u c la chn hnh thc s dng t. b. Ngi VN nh c nc ngoi c nhn tha k quyn s dng t t c nhn trong nc. c. Tt c cc ch th s dng t u phi c ngha v np thu s dng t.

d. Mi t chc kinh t s dng t thu u khng c thc hin giao dch quyn s dng t. Cu 3: Xc nh ngha v ti chnh ca ngi s dng t trong cc trng hp sau a.T chc nc ngoi u t xy dng nh tin hnh bn nh, cng chuyn nhng quyn s dng t. b. C nhn trong nc s dng t lm mt bng xy c s sn xut kinh doanh. Cu 1: (2 im) So snh thm quyn giao t vi thm quyn cp giy chng nhn QSD. Cu 2: (3 im) Xc nh ngha v ti chnh ca cc ch th s dng t sau: a) Ngi VN nh c nc ngoi s dng t u t xy dng nh bn b) C nhn s dng t xy dng ch kinh doanh sp ch Cu 3: (5 im) Nhng nhn nh sau y ng hay sai? Ti sao? a) Thi hn s dng t nng nghip ca h gia nh c nhn v t chc kinh t l ging nhau? b) Mi trng hp s dng t u phi np tin SD cho nh nc. c) Ch cc Ngn hng thng mi mi c nhn th chp QSD. d) Ngi nc ngoi thu t ca nh nc khng c quyn chuyn nhng QSD. e) Mi trng hp Nh nc giao t nng nghip u khng phi np tin SD. 1) Mi trng hp tha k QSD u lm thay i ch th s dng t. 2) TAND ch th l gii quyt tranh chp QSD khi ngi s dng t c GCN QSD. 3) Cn c xc lp QSD ca ngi s dng t l c s lm pht sinh quan h php lut t ai. 4) H gia nh s dng t nng nghip c chuyn i QSD 5) Ch c cc ch th s dng t c nh nc giao t th mi phi np thu t. 6) T chc kinh t chuyn nhng QSD thu khng phi np thu t vic chuyn quyn. II.BI TP: ng K ang s dng 2 ha t trng la v 300 m 2 t ( c cp GCN QSD ti huyn T tnh ng Nai). Thng 11/2004, ng K qua i li di chc tha k QSD ni trn cho ngi con duy nht l ch H hin l gio vin, sau ch H np h s tha k QSD (GCN QSD, di chc v n ngh nhn tha k) n vn phng ng k QSD huyn T, sau khi nhn c h s ca ch H, vn phng ng k QSD huyn T ch cho php ch H nhn tha k i vi 300 m2 t cn 2 ha t nng nghip ch H khng c quyn tha k v l do ch H khng trc tip

sn xut nng nghip v ngh UBND huyn T thu hi 2 ha t ni trn theo khon 7 iu 38 L 2003. Anh ch c nhn xt g v tnh hung trn? I. NHN NH NG SAI? GII THCH (6 im) 1) Mi trng hp tha k QSD u lm thay i ch th s dng t. 2) TAND ch th l gii quyt tranh chp QSD khi ngi s dng t c GCN QSD. 3) Cn c xc lp QSD ca ngi s dng t l c s lm pht sinh quan h php lut t ai. 4) H gia nh s dng t nng nghip c chuyn i QSD 5) Ch c cc ch th s dng t c nh nc giao t th mi phi np thu t. 6) T chc kinh t chuyn nhng QSD thu khng phi np thu t vic chuyn quyn. II. BI TP: (4 im) ng K ang s dng 2 ha t trng la v 300 m 2 t ( c cp GCN QSD ti huyn T tnh ng Nai). Thng 11/2004, ng K qua i li di chc tha k QSD ni trn cho ngi con duy nht l ch H hin l gio vin, sau ch H np h s tha k QSD (GCN QSD, di chc v n ngh nhn tha k) n vn phng ng k QSD huyn T, sau khi nhn c h s ca ch H, vn phng ng k QSD huyn T ch cho php ch H nhn tha k i vi 300 m2 t cn 2 ha t nng nghip ch H khng c quyn tha k v l do ch H khng trc tip sn xut nng nghip v ngh UBND huyn T thu hi 2 ha t ni trn theo khon 7 iu 38 L 2003. Anh ch c nhn xt g v tnh hung trn? I CU 1: Nhng nhn nh sau y ng hay sai, ti sao ? a. Ngi s dng t c giy chng nhn quyn s dng t u c chuyn quyn s dng t ? b. T chc, c nhn nc ngoi, thu t m tr tin thu mt ln th c chuyn nhng quyn s dng t ? c. C nhn s dng t u phi np tin s dng t cho nh nc ? d. Ngi s dng t khi c thu nhp t vic chuyn quyn s dng t u phi np thu chuyn quyn s dng t ? e. Ngi s dng t lm mt bng xy dng c s sn xut kinh doanh u phi thu t ca nh nc s dng ? f. Mi hnh vi vi phm php lut t ai ca cn b, cng chc u b x l k lut ? CU 2 : ng A s dng 100 m2 t t nm 1974 ( t c bng khon do c quan c thm

quyn ca ch c cp ). Nm 1994 , ng A lm hp ng chuyn nhng 100m2 t ny cho ng B (hp ng c xc nhn ca UBND cp x ni c t ). Sau khi thc hin hp ng, ng A giao bng khon 100m2 t ny cho ng B gi. Thng 01/2005, ng B lm th tc xin cp giy chng nhn quyn s dng 100m2 ni trn nhng b UBND huyn ni c t t chi, l do ngi c tn trong bng khon t l ng A v hai bn cha hon tt th tc chuyn nhng quyn s dng t theo quy nh ca php lut. Hi a. Vic t chi cp giy chng nhn ny l ng hay sai, ti sao? b. Nu ng B cho rng vic t chi cp giy chng nhn quyn s dng t trong trng hp trn l tri php lut, th ng phi lm g bo v quyn li hp php ca mnh? ---------------------------------------------------------------------- ------------ II: CU 1: Nhng nhn nh sau y ng hay sai, ti sao ? a . Trng hp t chc kinh t s dng t b ph sn th nh nc s thu hi t ? b . T chc kinh t kinh doanh nh phi np thu chuyn quyn s dng t ? c . Doanh nghip c vn u t nc ngoi u phi s dng t di hnh thc thu ? d . U ban nhn dn c thm quyn gii quyt cc tranh chp v quyn s dng t m ng s khng c giy chng nhn quyn s dng t ? d . C nhn ch c nhn chuyn nhng quyn s dng t ti ni ng k h khu thng tr? f . Vit kiu khng c nhn chuyn nhng s dng t ti Vit Nam ?

CU 2: ng A s dng n inh 1000m 2 t vo mc ch sn xut nng nghip ti x Y, huyn X tnh T t 1980 cho n nay ( t khng c giy t v QSD). Thng 01/2005, ng A n UBND x Y lm th tc xin cp giy chng nhn quyn s dng t cho 10002 t ni trn. V phn t 1000m2 ny nm trong khu vc xy dng cng trnh cng cng c xt duyt trong quy hoch, k hoch s dng t chi tit nm 2004, nn UBND x Y kin ngh UBND huyn X thu hi t ny . Sau khi xem xt, ch tch UBND huyn X y quyn cho ch tch UBND x Y thu hi t. Trn c s y quyn ny, ch tch UBND x Y ra quyt nh thu hi 1000m2 t ni trn v khng bi thng cho ng A v t khng c giy t v QSD. Hi: a. Hy cho bit quan im ca cc anh (ch) v cc tnh tit nu trong v vic trn v cho bit ng A c th c xem xt cp giy chng nhn quyn s dng t i vi 1000m2 t ni trn khng, ti sao? b. ng A c th lm g bo v quyn, li ch hp php ca mnh nu cho rng

hnh vi ca cc c quan nh nc trn l tri php lut, xm phm n quyn , li ch hp pht ca ng ? Cu 1 (6 im) Nhng nh sau y ng hay sai, ti sao? a) Ngi s dng t hp php u c chuyn nhng QSD. b) T chc c nhn nc ngoi, Vit Kiu khng c nhn tng cho QSD. c) C nhn s dng t u phi np tin s dng t cho nh nc. d) Ngi s dng t khi c thu nhp t vic chuyn QSD u phi np thu chuyn QSD. e) Ngi s dng t lm mt bng xd c s sx-kd u c la chn hnh thc s dng t. f) Mi hnh vi vi phm PL t ai u b x pht vi phm hnh chnh theo qui nh ca PL. Cu 2 (4 im) ng A s dng n nh 100m2 t ti x Y huyn X tnh T t 1995 cho n nay (t khng c giy t v QSD). Thng 1/2007 ng A n UBND huyn Y lm th tc xin cp giy CN-QSD cho 100m2 t ni trn. a) ng A c c c giy CN-QSD /v 100m2 t ni trn khng? Ti sao? Nu c, c quan no c thm quyn cp? Ngha v ti chnh m ng A phi thc hin? b) Gi s 100m2 t ny nm trong khu vc xy dng cng trnh cng cng c xt duyt trong qui hach, k hach sd t chi tit nm 2005. Thng 6/2007 Ch tch UBND huyn X ra quyt nh thu hi 100m2 t ni trn m khng bi thng cho ng A v t khng c giy t v QSD. Vic khng bi thng ny c ng PL khng? Nu ch ng ng A phi lm g bo v li ch hp php ca mnh? Cu 1 (5 im) Nhng nh sau y ng hay sai, ti sao? a) Thu chuyn quyn QSD l ngha v ti chnh bt buc phi thc hin /v tt c cc trng hp chuyn nhng QSD. b) H g khng c sd qu 3ha t trng la. c) C quan c thm quyn giao t, cho thu t, cp GCN-QSD khng c y quyn. d) C quan c thm quyn gii quyt tranh chp QSD cng l c quan c thm quyn gii quyt tranh chp v ti sn trn t. e) T chc kinh t u t xy dng nh bn hoc cho thu c la chn hnh thc s dng t. Cu 2 (3 im) ng A s dng 2ha t trng rau mu t 1975. Do hiu qu s dng t khng cao, thng 2/2005 ng A quyt nh chuyn 2ha t ny sang lp vn trng xoi. Hi: a) ng A c c chuyn mc ch sd khng? Nu c, c quan no c quyn

qut nh cho php chuyn mc ch sd? b) Xc nh thi hn sd v ngha v ti chnh m ng A phi thc hin trong trng hp c chuyn mc ch sd? Cu 3 (2 im) So snh quyn v ngha v ca c nhn c UBND cp H cho thu t nng nghip vi quyn v ngha v ca c nhn thu t nng nghip thuc qu t cng ch ca UBND cp X. NHN NH NG, SAI 1. C s tn gio c php s dng t hnh thc giao c thu tin. 2. Ngi thu li t ca ban qun l trong khu cng ngh cao khng c cp giy chng nhn quyn s dng t. 3. C nhn c thc hin giao dch chuyn i quyn s dng t i vi tt c cc din tch t thuc quyn s hu ca mnh. 4. Tt c t rng iu c nh nc giao khng thu tin. 5. L ph trc b l khon tin m ngi s dng t phi tr khi c cp giy chng nhn quyn s dng t. 6. Tranh chp t ai l tranh chp v quyn v ngha v ca cc bn trong quan h php lut t ai. 7. Thu chuyn quyn s dng t l thu nh trn li nhun c t giao dch v quyn s dng t 8. Ngi s dng t hnh thc giao c thu s c bi thng khi nh nc thu hi. Cu 1: Nhng nhn nh sau y ng sai? ti sao? 6 a. Ban qun l khu cng ngh cao, khu kinh t cng c thm quyn thu hi t. b. y ban nhn dn cc cp u c thm quyn t chc lp quy hoch s dng t c. Ch nhng ngi s dng t c giy t v quyn s dng t khi b nh nc thu hi t mi c bi thng. d. C s tn gio cng c thc hin cc gia dch quyn s dng t nh h gia nh, c nhn e. Ngha v np tin s dng t khng p dng i vi ngi s dng t nng nghip. f. Trng hp t chc kinh t s dng t b gii th th nh nc s thu hi t. Cu 2: 4 Thng 1/2000 ng Sn c nh nc cho thu 2.000 m2 t lm nh xng sn xut g vi thi hn l 30 nm. ng Sn tr trc tin thu t cho c thi gian

thu l 300 triu ng (tin thu mi nm l 10 triu ng). n thng 1/2010 ng Sn mun chuyn 2.000 m2 t ny sang s dng di hnh thc giao t. Hi a/ Vic chuyn hnh thc ny c c php lut cho php khng? ti sao? 1 b/ Gi s ng Sn c chuyn hnh thc s dng t. Sau khi chuyn hnh thc s dng t th cc quyn giao dch v ngha v ti chnh ca ng c g thay i khng? Nu r nhng thay i nu c? 2. c/ Trong trng hp khng chuyn hnh thc s dng t, ng Sn mun chuyn nhng quyn s dng 2.000 m2 t ny cho mt Vit Kiu v u t ti Vit Nam. Vic chuyn nhng ny c ph hp vi quy nh ca php lut khng? ti sao?

Tng hp cu hi n tp Lut t ai
I. Cc nhn nh sau y ng hay sai, gii thch ti sao? 1. Khi giao dch quyn s dng t, ngi s dng t khng c tha thun gi t thp hn gi t do Nh nc quy nh. 2. Khung gi t do Chnh ph ban hnh khng c p dng trong vic xc nh ngha v ti chnh ca ngi s dng t. 3. C quan c thm quyn giao t, cho thu t l c quan c thm quyn cp giy chng nhn QSD. 4. Hn mc giao t l din tch t ti a m cc ch th c php s dng. 5. Mi trng hp chuyn mc ch s dng t u phi c php ca c quan nh nc c thm quyn. 6. Ch th s dng t xy dng kinh doanh nh u c la chn hnh thc s dng t. 7. Mi trng hp b Nh nc thu hi t s dng vo mc ch quc phng, an ninh u c bi thng. 8. Mi trng hp c Nh nc giao t u c cp GCNQSD. 9. C quan c thm quyn cp GCNQSD c y quyn cho c quan qun l t ai cng cp cp GCNQSD. 10. Khi cn t s dng cho mc ch pht trin kinh t th Nh nc u p dng bin php thu hi t ca ngi ang s dng chuyn giao cho nh u t. 11. Mi trng hp s dng t u xc nh c thh v thi hn. 12. UBND cp Huyn khng c thm quyn thu hi t ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi s dng t thc hin d n u t ti Vit Nam. 13. H gia nh, c nhn s dng t nng nghip u c chuyn i quyn s dng t vi h gia nh, c nhn khc.

14. Ngi Vit Nam nh c nc ngoi c nhn tha k quyn s dng t t c nhn trong nc. 15.T chc, c nhn nc ngoi s dng t u t ti Vit Nam c gp vn bng quyn s dng t hp tc sn xut kinh doanh. 16. Khi s dng t di hnh thc thu, t chc kinh t trong nc khng c thc hin giao dch quyn s dng t. 17. Th chp v bo lnh bng quyn s dng t l hai hnh thc chuyn quyn s dng t khc nhau. 18. Ngi Vit Nam nh c nc ngoi s dng t u t ti Vit Nam khng c tng cho quyn s dng t. 19. Cng ng dn c c th chp bng quyn s dng t vay vn sn xut kinh doanh. 20. C s tn gio khng c thc hin giao dch quyn s dng t. 21. Ngi s dng t phi c giy chng nhn quyn s dng t mi c thc hin giao dch quyn s dng t. 22. H gia nh c tha k quyn s dng t cho ngi Vit Nam nh c nc ngoi thuc i tng quy nh ti khon 1 iu 121 Lut t ai. 23. Mi trng hp khi xc nh ngha v ti chnh ca ngi s dng t u da vo gi t do U ban nhn nhn cp tnh ban hnh theo khung gi t ca Chnh ph. 24.Tin s dng t l ngha v ti chnh bt buc phi thc hin ca cc ch th khi c nh nc giao t. 25.Mi trng hp thu tin s dng t u p dng gi t do Nh nc quy nh. 26.T chc kinh t c nh nc giao t nng nghip th khng phi np tin s dng t. 27.Ch th nhn chuyn nhng quyn s dng t hp php t ngi khc th khng phi np tin s dng t. 28.Ch c cc ch th c Nh nc cho thu t mi phi thc hin ngha v np tin thu t. 29. Tt c cc ch th c Nh nc cho php s dng t th phi np thu s dng t. 30.Thu s dng t l ngha v ti chnh ch p dng i vi cc ch th s dng t di hnh thc giao t khng thu tin s dng t. 31.Mi trng hp chuyn nhng quyn s dng t phi np thu chuyn quyn s dng t. 32. T chc kinh t, h gia nh, c nhn khi chuyn nhng quyn s dng t u phi np thu chuyn quyn s dng t.

33. Thu thu nhp t vic chuyn quyn s dng t p dng i vi tt c cc ch th c hnh vi chuyn quyn s dng t. 34.L ph trc b l ngha v ti chnh ch p dng i vi cc ch th khi ng k quyn s dng t giao. 35.Thu l ph trc b khng p dng gi t do Nh nc quy nh. 36. Cn b, cng chc vi phm php lut t ai u b x l k lut theo quy nh ca php lut t ai. 37. TAND ch gii quyt cc tranh chp QSD m ng s c GCNQSD. 38. Tranh chp tha k QSD u thuc thm quyn gii quyt ca TAND. 39. Mi tranh chp t ai u phi c ha gii ti UBND cp x. 40. Trng hp khng ng vi quyt nh gii quyt khiu ni v t ln u th ngi khiu ni c quyn khiu ni ln c quan hnh chnh cp trn trc tip ca c quan gii quyt khiu ni ln u. 41.C nhn ch c nhn chuyn nhng quyn s dng t ni mnh c h khu thng tr. II. Xc nh hnh thc s dng t cho cc trng hp sau: 1. H gia nh s dng t vo mc ch trng la. 2. C nhn s dng t ti nng thn xy dng chung tri nui gia sc. 3. C nhn s dng t . 4. ng A l Vit kiu M s dng t thc hin d n u t xy dng nh bn ti Vit nam. 5. T chc nc ngoi s dng t xy dng nh bn cho h gia nh, c nhn trong nc (xc nh hnh thc s dng t ca t chc nc ngoi v ca h gia nh, c nhn mua nh gn lin vi quyn s dng t ca t chc nc ngoi ny). 6. Cng ty X l t chc kinh t trong nc s dng t cho mc ch sn xut gch ngi. 7. Cng ty c phn K s dng t xy dng xng sn xut thc phm. 8. Cng ty K l t chc kinh t nc s dng t xy dng kt cu h tng trong khu cng nghip chuyn nhng, cho thu QSD gn lin vi kt cu h tng. III. Giao dch quyn s dng t ca ngi s dng t trong cc trng hp sau y c c thc hin theo quy nh php lut hay khng? Ti sao? 1. ng A tha k quyn s dng t trng la nc ca mnh cho con gi l B hin l gio vin mt trng PTTH. 2. H gia nh C i 1000m2 t nng nghip ca mnh ly 70m2 t ca h gia nh D.

3. T chc kinh t M tng quyn s dng t cho b E l m Vit Nam anh hng c hon cnh rt neo n. 4. Cng ty TNHH N dng quyn s dng t ca mnh th chp cho cng ty CP H nhm m bo cho khon n m cng ty N vay ca cng ty H. 5. ng Smith, cng dn M ang u t ti Vit Nam, nhn chuyn nhng 20.000m2 t ca h gia nh ng T thc hin d n u t ca mnh IV. Xc nh ngha v ti chnh ca cc ch th trong cc trng hp sau: 1. A l ngi Vit Nam nh c nc ngoi c Nh nc cho php s dng t u t xy dng kinh doanh nh . 2. Cng ty c phn X s dng t cho hot ng khong sn 3. H gia nh b T s dng 400 m2 t ti Qun 9 Tp H Ch Minh t nm 1971 khng c giy t v quyn s dng t nay c cp giy chng nhn quyn s dng t. 4. Cng ty TNHH s dng 100 ha u t xy dng khu cng nghip. 5. B H chuyn nhng 5ha t trng cy c ph 6. H gia nh ng K ang s dng 7 ha t trng cy cao su 7. Ong B c Nh nc cho php chuyn mc ch s dng t 500 m2 t trng rau mu sang lm mt bng sn xut. 8. Do c nhu cu s dng t lm mt bng kinh doanh nn Cng ty c phn in giy v bao b X nhn chuyn nhng 200 m2 t ca b T sau chuyn mc ch sang lm mt bng kinh doanh. Hi Cng ty c phn in giy v bao b c phi thc hin ngha v np tin s dng t khi chuyn mc ch s dng t khng? Trong qu trnh s dng t th Cng ty phi thc hin nhng ngha v ti chnh no vi Nh nc? 9. Cng ty TNHH Z chuyn hnh thc s dng 2000m2 t lm nh xng sang giao t c thu tin s dng t. V. Cu hi so snh, phn bit, chng minh 1. So snh quyn ca h gia nh, c nhn vi quyn ca ngi Vit Nam nh c nc ngoi. 2. So snh quyn ca h gia nh, c nhn vi quyn ca t chc, c nhn nc ngoi. 3. So snh quyn ca t chc kinh t trong nc vi quyn ca t chc, c nhn nc ngoi. 4. So snh quyn chuyn nhng quyn s dng t ca h gia nh, c nhn vi quyn chuyn nhng quyn s dng t ca t chc kinh t trong nc. 5. So snh quyn chuyn i quyn s dng t vi quyn chuyn nhng quyn s dng t.

6. Chng minh s nh hng ca cc yu t sau y n quyn ca ngi s dng t: ch th s dng t, hnh thc s dng t, mc ch s dng t, thi hn s dng t. 7. Phn bit giao dch quyn s dng t vi giao dch ti sn gn lin trn t VI. Bi tp 1. ng A s dng 2ha t trng la ti Cn Gi, TP. HCM t nm 1990 n nay (khng c giy t v QSD). Hi: a. ng A c c Nh nc cp GCNQSD khng? Ti sao? b. ng A mun m rng sn xut nng nghip nn nhn chuyn nhng thm 10 ha t trng la ti Cn Gi. Vic nhn chuyn nhng ny c c php khng, ti sao? c. ng A mun chuyn 200 m2 t trng la sang lm nh . Hy cho bit iu kin ng A c chuyn mc ch? Trng hp ny c phi xin php khng, ti sao? d. Cho bit thi hn s dng 2 ha t trng la ni trn? Nu ht thi hn s dng th gii quyt th no? e. Nu pht sinh tranh chp quyn s dng 2 ha t trng la ni trn gia ng A v ng M th c quan no l c quan c thm quyn gii quyt? Ti sao? 2. Cng ty TNHH K l t chc kinh t trong nc c chc nng kinh doanh BS. Cng ty K mun thc hin d n u t xy dng khu nh bn v cho thu ti qun 9, TP.HCM. Khu t m cng ty K mun s dng thc hin d n hin trng l t nng nghip do nhiu h gia nh, c nhn s dng. Hi: a. Trng hp ny Nh nc c thu hi t ca cc h gia nh, c nhn giao cho cng ty K thc hin d n khng, ti sao? b. Nu thuc trng hp thu hi t th c quan no c thm quyn thu hi? c. Hnh thc s dng t ca cng ty K trong trng hp ni trn? NHN NH UNG, SAI 1. C quan nh nc c thm quyn giao t cho thu t chnh l c quan hnh chnh nh nc c thm quyn chung ng. Bi: Quyt nh giao t, cho thu t cho ngi s dng t l th hin quyn nh ot t ai ca ngi i din ch s hu ton dn v t ai. Vi t cch l c quan c thm quyn chung cao nht ti a phng v ngi thc hin thm quyn i din ch s hu ton dn v t ai trn a bn tnh, huyn, x. Trc y thm quyn qun l nh nc i vi t ai, nht l thm quyn giao t cn mang tnh tp trung ch yu chnh ph. Hin nay lut t ai 2003 xc nh thm quyenf giao t, cho thu t cho cc c quan hnh chnh chung ti a phng. Cc c quan hnh chnh nh nc c thm quyn chung bao gm: UBND tnh v thnh ph trc thuc trung ng; UBND huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh; UBND x

phng, th trn 2. Thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t c xc nh theo thm quyn giao t, cho thu t ng. Bi: Thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t c thit k trn c s iu 37 lut t ai 2003 v thm quyn giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t. nh vy, c quan nh nuwocs c thm quyn giao t, cho thu t, cho php chuyn mc ch s dng t th ng thi c thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t. vic quy nh nh vy s m bo hn trch nhim c th ca tng c quan. 3. Thm quyn cho php chuyn mc ch s dng t c xc nh theo thm quyn giao t, cho thu t. Sai. Bi: Thm quyn giao t, cho thu t bao gm cc c quan hnh chnh c thm quyn chung gm UBND tnh, thnh ph trc thuc trung ng; UBND huyn qun th x v UBND x phng c thm quyn cho thu t. trong ch c UBND tnh v thnh ph trc thuc trung ng mi c thm quyn chuyn mc ch s dng t 4. Mi t chc, c nhn trong nc v nc ngoi c nhu cu s dng tlm mt bng thc hin hot ng kinh doanh u phi thu t ca nh nc Sai. Bi: Mi c nhn trong nc v ngoi nc c nhu cn s dng t lm mt bng thc hin hot ng kinh doanh th c th la chn hnh thc giao t c thu tin s dng t ch khng nht thit l phi thu t 5. Ngi Vit Nam nh c nc ngoi c nhu cu s dng t ti vit nam thc hin cc d n u t th phi thu t Sai. Bi: Ngi VN nh c nc ngoi v u t c nh nc giao t cho thu t, c la chn hnh thc giao t c thu tin s dng t hoc thu t tr tin mt ln hoc hang nm. 6. Ban qun l cc khu cng nghip, khu kinh t, khu cng nghip cao c quyn cho thu t i vi cc t chc, c nhn c nhu cu s dng t trong cc lnh vc ny Sai. Bi: Trong khu cng nghip th nh nc l ch th giao t c thu tin s dng t hoc cho th t thu tin t hang nm ( theo iu 90 lut t ai v iu 84 ngh nh 181/2004). Ch c khu cng ngh cao v khu kinh t th ban qun l mi c quyn cho thu t cho ngi c nhu cu s dng t theo quy nh ca php lut 7. UBND x, phng, th trn c thm quyn cho cc h gia nh, c nhn thu t nng nghip ti a phng khi qu t ny cha c k hoch giao cho ai s dng

Sai. Bi Theo quy nh ti khon 3 iu 37 lut t ai: 3. UBND x, phng, th trn cho thue t thuc qu t nng nghip s dng vo mc ch cng ch ca x, phng, h trn. nh vy, UBND x, phng, thi trn ch c thm quyn cho thu t trong qu t nng nghip s dng vo mc ch cng ch x, phng, th trn m thi 8. UBND cp tnh l c quan c thm quyn cp giy chng nhn quy s dng t hoc giy chng nhn quyenf s hu nh gn lin vi quyn s dng t cho ngi vi nam nh c nc ngoi tai Vit Nam Sai. Bi: Theo quy nh ti khon 1 v khon 2 iu 52 th UBND tnh khng c thm quyn iu 52, thm quyn cp giy chng nhn quyn s dng t: - UND tnh, thnh ph trc thuc trung ng cp giy chng nhn quyn s dng t cho t chc, c s tn gio, ngi VN nh c nc ngoi, t chc, c nhn nc ngoi, tr trng hp quy nh ti khon 2 iu ny - UBND huyn, qun, th x, thnh ph thuc tnh cp giy chng nhn quyn s dng t cho h gia nh, c nhn, cng ng dn c, ngi VN nh c nc ngoi mua nh gn lin vi quyn s dng t . 9. Mi tranh chp v nh v t m cc bn ng s khng c bt k loi giy t no th u thuc thm quyn gii quyt ca UBND t cp huyn tr ln Sai. Bi: Cn c vo im b khon 2 iu 136 th b trng v taid nguyn mi trng cng c thm quyn gii quyt y l c quan c thm quyn chuyn mn: Tranh chp v quyn s dng t m ng s khng c giy chng nhn quyn s dng t hoc khng c 1 trong cc loi giy t quy nh ti cc khon 1,2 v 5 iu 50 ca lut ny c gii quyt nhu sau: - Trng hp ch tch UBND huyn, qun, th x, thnh ph gii quyt ln u m 1 bn howcj cc bn ng s khng ng vi quyt nh gii quyt th c quyn khiu ni n ch tch UBND tnh, thnh ph trc thuc trung ng gii quyt; quyt nh ca ch tch UBND tnh, thnh ph trc thuc trung ng l quyt nh gii quyt cui cng - Trng hp UBND tnh, thnh ph trc thuc trung ng gii quyt ln u m 1 bn hoc cc bn ng s khng ng vi quyt nh gii quyt th c quyn khiu ni n b trng b TN &MT , quyt nh ca b trng b TN&MT l quyt nh gii quyt cui cng 10. UBND x, phng, th trn c thm quyn lp quy hoch, k hoch s dng t trong phm vi x, phng, th trn thuc quyn qun l ca mnh Sai. Bi: Nu UBND x thuc trng hp quy dnh ti khon 4 iu 25 th UBND khng c thm quyn lp quy hoch, k hoch s dng t: UBND x khng thuc khu vc quy hoch pht trin th trong k quy hoch s dng t t chc thc hin vic lp quy hoch, k hoch s dng t ca a phng. Trong trng hp ny thm quy s thuc v UBND huyn, th x, thnh ph thuc tnh theo quy nh ti khon 4

iu 26: UBND huyn, th x, thnh ph thuc tnh xt duyt quy hoch, k hoch s dng t ca x quy nh ti khon 4 iu 25 ca lut ny.