You are on page 1of 3

Husordensregler for Hagemannsskogen Borettslag

Et godt bomilj avhenger i frste rekke av beboernes egen evne til omgs medmennesker og til vise hensyn og omtanke under forskjellig forhold. I noen sammenhenger er det likevel ndvendig med felles regler, og derfor er disse reglene laget.

ANSVAR-OMFANG
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer og eventuelle leietakere gjres kjent med reglene og overholder disse.

ALMINNELIGE ORDENSREGLER
Hovedinngangsdr skal vre lst mellom kl 22.00 og 07.00. Ytre kjellerdr skal alltid vre lst. Rist ikke ty eller gulvmatter fra balkong eller vindu i trapp eller gang hvor det kan sjenere noen. Heng ikke ut klr p sn-og helligdager.

RO OG ORDEN
Hver borettshaver plikter srge for ro og orden i sin leilighet og vise behrig hensyn ovenfor de andre borettshavere sledes at for eksempel styende musikk og ellers annen uro ikke sjenerer naboer etter kl 22.00. Fredager og Lrdager fra kl 24.00 til 09.00 neste dags morgen. Ved strre selskapeligheter br naboene varsles. Ingen bruk av styende maskiner sndager og helligdager. HELGEFREDEN SKAL RESPEKTERES! Bruk av vaskemaskin etter kl 22.00 er ikke tillatt.

FELLESANLEGG-BODER
Fellesrom/vaskerom m ikke benyttes til andre forml enn det de er bestemt for. Rommene skal til enhver tid holdes rene og ryddige. Dersom borettshaver ikke rydder opp etter seg i kjeller og p loft ved flytting, kan man bli fakturert for dette ved senere anledning dersom andre m rydde opp etter tidligere borettshaver. I vintertiden m flgende huskes: Kjellervinduer og drer m holdes godt lukket, slik at frostskader unngs. Husk ogs koble fra vannslange p utekran. I sommertiden m flgende huskes: Kjellervinduene br st oppe slik at kjelleren blir godt utluftet. Vinduene skal vre forsynt med fluenetting, p sensommeren er det viktig at man holder drer og vinduer igjen hele tiden. Husk det finnes rotter og mus som da gjerne vil inn! Av hensyn til brannforskrifter skal barnevogner, sykler, ski, redskaper ol. ikke oppbevares i trapperom og oppganger. Det finnes egne rom beregnet for slikt utstyr, egne boder kan ogs benyttes. Trappeoppgang er heller ikke lagringsplass for sko, ytterty ol. Husk trappene er felles rmningsveier i tilfelle brann RYKING I HUSENES FELLESAREAL ER FORBUDT

ALL BRUK AV PEN FLAMME/ILD (feks. stearinlys) I INNVENDIGE FELLESAREAL ER STRENGT FORBUDT. Ved lagring av ved i kjeller br det pses at det er godt luftrom under, over og ved siden av vedlaget. Helt r ved br selvsagt ikke lagres direkte i kjelleren.

RENHOLD AV FELLESAREALER
Borettshaver evt. leietaker skal srge for renhold av sin trapp. Beboere i 2 etg. vasker fra loftet og ned til 1 etg. Beboere i 1 etg vasker ned til og med kjellertrapp, andre ordninger kan avtales beboere imellom. Vask skal skje min en gang pr uke. Ved flytting, oppussing evt. andre aktiviteter som medfrer tilgrising utover normalt skal ansvarlig for dette vaske etter seg uavhengig av rengjring forvrig. I de tilfeller beboerne ikke klarer bli enige eller ikke oppfyller sine plikter i forhold til dette kan styret forlange at det blir frt arbeidslister evt. sette opp vaskelister som m flges.

SIKKERHET-ANSVAR
Pse at leiligheten er tilstrekkelig oppvarmet ved fravr, flytting etc. i den kalde rstiden slik at vann og avlpsrr ikke blir frostskadet. VEDLIKEHOLD AV BRANNSLUKNINGSAPPARAT Pulverapparat skal plasseres slik at det er lett tilgjengelig (ikke innerst i en fullstappet bod). Det er den enkelte andelseier og beboer som har et overordnet ansvar for at utstyret fungerer og har dermed ansvar for flgende vedlikehold og kontroll av slukningsapparat. - kontroller minst en gang i mneden at manometernlen str p grnt. - Vend apparatet minst en gang i ret, slik at pulveret ikke klumper seg (gjerne oftere). - Se til at sikringssplinten er p plass, kontroller at slange ikke er blokkert. - Se til at apparatet blir etterfylt etter bruk evt. skiftet. Borettslaget har gjort avtale om ndvendig periodisk ettersyn av apparatene utover normal brukerkontroll . Det vil gis varsel om utsetting av apparater i trappeoppgang nr dette skal utfres. Ved grilling p terrasser skal enten elektrisk grill eller gassgrill benyttes. DET ER FORBUDT BRUKE TREKULLGRILL OPPE P TERRASSER DET ER FORBUDT BRUKE PORTABEL GASSOVN TIL OPPVARMING AV LEILIGHETENE. For unng farlige situasjoner/skader skal blomsterpotter/kasser etc. sikres. Fallende objekter kan pfre store skader.

DYREHOLD
Anskaffelse av husdyr skal godkjennes av styret og beboerne i samme hus. Dvs. det skal skes om tillatelse til dette.

Parkering
Biler skal ikke parkeres i gaten eller p gress men p parkeringsplasser ved bthavnen eller p parkeringsplasser i Skolegaten. Parkering i gaten hindrer fremkommeligheten til uttrykningskjrety og brytebiler mm. For sikre parkeringsplasser til alle m de som har garasje benytte denne.

KILDESORTERING-AVFALL
Matavfall, papp, plast og restavfall sorteres og legges i lukkede poser og plasseres i utplasserte avfallsdunker som er merket i forhold til hva som skal hvor. Pse at disse dunkene til enhver tid er ordentlig lukket, om ikke drar fugler/dyr sppelet utover.

MATING AV FUGLER
Mating av fugler eller dyr kan trekke rotter og andre skadedyr til husene og er derfor ikke tillatt. Men det er lov til mate smfuglene om vinteren, s lenge dette skjer et stykke bort fra huset i beholder beregnet p fr til smfugler.

PLIKTER-MISLIGHOLD
Disse reglene er laget som retningslinjer for holde ro og orden i borettslaget og for at alle innen fellesskapet skal ta hensyn til hverandre og trives der. Reglene skal sledes ikke legge undige plikter p beboerne, noen plikter er likevel ndvendige for sikre at bomilj som de fleste vil vre tilfreds med. Alle beboerne m derfor sette seg inn i og flge husordensreglene. Brudd p reglene anses som mislighold, ved vesentlig mislighold og etter advarsel fra borettslaget kan borettslaget plegge eier selge boligen dersom en ikke retter seg etter plegg/advarselen.