You are on page 1of 45

PHÚT GIÂY IM LẶNG……TƯỞNG NHỚ

NGÀY 2 THÁNG 9…NGÀY QUỐC TANG CỦA VIỆT NAM


AI VIỆT GIAN…AI BÁN NƯỚC…NGƯỜI Dân ĐÃ BIẾT
CHỦ NGHĨA VONG BẢN NGOẠI LAI …DIỆT CHỦNG
…MÃI Ở TRONG LÒNG DÂN ĐẤT THẦN
KINH
CỘNG SẢN LẠNH LÙNG XUỐNG TAY…
NGƯỜI CHẾT CŨNG KHÔNG THA…
ĐÁNH PHÁ TÔN GIÁO…CHIA RẼ GIÁO HỘI
DIỆT PHẬT GIÁO…TÔN THỜ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN
ĐÀN ÁP, BẮT BỚ, TÙ ĐÀY, BỊT MIỆNG…NGƯỜI TU
LOÀI QUỈ ĐỎ CÒNG TAY LÊ THỊ CÔNG NHÂN CÔ GÁI VIỆT YÊU
NƯỚC
VIỆT NAM BẤT HẠNH… SINH QUÁI VẬT HỒ CHÍ MINH
CƯỠNG BỨC DÂN NAM THỜ TÊN SÁT NHÂN NHƯ MỘT VỊ
BỒ TÁC
ĐÀN ÁP TRONG NƯỚC…DÃ TÂM TIÊU DIỆT NGƯỜI VIỆT HẢI
NGOẠI
THẦN PHỤC GIẶC TÀU …MIỄN CHIẾU KHÁN CHO
CHỆT
TÊN DÃ MAN …TÀN SÁT NGƯỜI VIỆT NAM VÔ TỘI
TOÀN DÂN…………..NGHE CHĂNG……
TÊN MA CÔ HỒ BÁN NƯỚC…CỔNG RẮN VỀ CẮN GÀ
NHÀ
ĐANG ĐÊM CHUN LỔ…DÂNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM CHO
GIẶC TÀU
ĐẢNG CỘNG SẢN CỦA CÁO HỒ …TRIỀU CỐNG BẮC PHƯƠNG
QUỲ LẠY DÂNG ĐẤT CHO TÀU…CÁO HỒ CÓ CÔNG GIỮ
NƯỚC
CÁO HỒ ĐẢNG CỘNG SẢN V.N…BÁN NƯỚC CHO GIẶC
TÀU
NGƯỜI BỘ ĐỘI CÁO HỒ …NGẬM NGÙI ĐÓN XUÂN
QUÀ TẾT TỪ MẤY THẰNG CỘNG SẢN Á NÀM…COI LƯỢC
NỊ DÂNG CHO NGỘ…NGỘ SỰC LUÔN CẢ LƯỚC VIỆT
LAM.
MẤY THẰNG LÃNH LẠO CỦA NỊ…CHO NGỘ LÓ CHỚ
ĐÒI ĐÒI,ĐÒI CÁI CON KHỈ…
BÁC VÀ ĐẢNG ĐÃ DÂNG CHO TÀU VĨ ĐẠi RỒI…ĐỒ NGU
TỔ CHA NỊ…DẸP CÁI PIỂU TÌNH PHẢN LỐI LÓ ĐI
KHÔNG
LỒNG CHÍ CÁI CON MẸ GÌ…NGỘ CHÉM CHẾT CHA CẢ

NỊ CHẾT KỆ CHA NỊ… NGỘ LÀM GIÀU TRÊN XƯƠNG MÁU NỊ

TOÀN DÂN ĐỨNG LÊN…DẸP TAN LOÀI BÁN NƯỚC
TẾ CHIẾN SĨ TRẬN VONG…LÊN ĐƯỜNG DIỆT NỘI THÙ
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT…QUÉT SẠCH VẸM NẰM
VÙNG
TRUY NÃ KẺ NỘI THÙ…LÒNG DÂN NAM PHẤN KHỞI
DIỆT XONG QUÂN BÁN NƯỚC….CÙNG NHAU ĐUỔI GIẶC
TÀU
TẨY CHAY TÀU CỘNG …THẾ VẬN HỘI 2008
DÙNG THẾ VẬN HỘI…CHE DẤU CHÍNH SÁCH XÂM
LƯỢC
TIBET, VIETNAM, NHÂN QUYỀN…DẬP TẮT ĐUỐC BẠO
QUYỀN
CHIẾC ÁO THÂM TÌNH …LÊN ĐƯỜNG GIẾT GIẶC
THEO GƯƠNG TRƯNG, TRIỆU…CHÉM QUÂN XÂM LƯỢC
MÁU GIẶC TÀU… ĐỎ TƯƠI TRÊN SÔNG HÁT
HƯNG ĐẠO VƯƠNG…XÂM LƯỢC TÀU CÒN NHỚ
TRẬN BẠCH ĐẰNG…XÁC QUÂN TÀU NGHẼN CẢ KHÚC
SÔMG
HÀ HỒI, NGỌC HỒI, ĐỐNG ĐA…QUANG TRUNG GHI CHIẾN
TÍCH
DIỆT NỘI THÙ.LẤY LẠI HOÀNG SA, TRƯỜNG SA.
THÁC BẢN GIỐC.Ải NAM QUAN…CỨU NƯỚC
HẬN NAM QUAN

Con yêu quý, chớ xuôi lòng mềm yếu,


Gát tình riêng vỗ cánh trở về Nam.
Con về đi, tận trung là tận hiếu,
Đem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn
tang,
Nếu Trời muốn cho nước ta tiêu diệt
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu dân.
Về ngay đi, rồi chí nguyện công thành.
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,
Chỉ nghiến răng vung kiếm quét quân
thù,
Trãi! Con ơi, tương lai đầy ánh sáng,
Cha đứng đây trông suốt được ngàn thụ .
.
Nghe cha nói tương lai đầy ánh sáng
Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mệ
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,
Rời Nam Quan, theo gió con bay về.
Ôi! Sung sướng, trời cao chưa nỡ tắt,
Về ngay đi, ghi nhớ hận Nam Quan.
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,
Cha nguyện cầu con lấy lại giang san.