You are on page 1of 9

Dasar sekolah satu aliran

Falsafah dan dasar pendidikan Malaysia

Definisi
Sistem sekolah satu aliran ialah sistem yang menggunakan satu bahasa penghantar sahaja.

Bahasa penghantar- Bahasa Melayu.

Melibatkan 3 kaum utama di negara kita- melayu,india dan cina.

5/2/2012

Sistem ini disarankan oleh tokoh akademik - Prof Emeritus Tan Sri Khoo Kay Kim.

Tujuan : bagi merapatkan jurang antara kaum di Malaysia serta memahami budaya etnik atau kaum lain.

5/2/2012

Matlamat
Menyatupadukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ini selaras dengan konsep 1 Malaysia. Falsafah pendidikan kebangsaan - mengatakan bahawasanya suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebngsaan sebagai bahasa pengantar. Melupuskan sekolah vernekular yang asalnya daripada zaman pendidikan penjajah.

5/2/2012

Isu yang dihadapi

Tentangan MIC dan MCA-mengatakan sekolah jenis kebangsaan yang ada sekarang tidak akan menghalang ke arah perpaduan negara.

Presiden MIC(Datuk Seri S.Samy Vellu) berkata : sekiranya


cadangan itu dikemukakan dalam usaha menjalin perpaduan kaum, ada banyak cara lain lagi untuk melakukannya dan bukan melalui sistem pendidikan satu aliran Bagi sekolah Tamil, pelajar (India) akan berpeluang bergaul dengan kanak-kanak daripada kaum lain apabila mereka memasuki sekolah menengah

5/2/2012

Ketua pemuda MCA (Datuk Dr. Wee Ka Siong)-Ia bukan


penghalang kepada perpaduan nasional, sebaliknya bantu menerapkan semangat bersatu padu di kalangan masyarakat majmuk Menteri Besar Kelantan (Datuk Nik Aziz Nik Mat)-tidak bersetuju dengan sekolah satu aliran kerana ia akan menyekat kaum Cina dan India daripada menguasai bahasa ibunda masing-masing.

5/2/2012

Mantan perdana menteri Malaysia (Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad) banyak bantuan pendidikan telah diberikan kepada sekolah jenis kebangsaan dengan harapan supaya mereka menyertai sekolah kebangsaan, tetapi ibu bapa bimbang anak mereka terpengaruh dengan adat dan ajaran orang Islam.

5/2/2012

Presiden Youth Malaysia dan Asia (Joel Neoh) berpendapat sekolah satu aliran wajar dilaksanakan di peringkat sekolah menengah kerana ia platform integrasi nasional terbaik. Di peringkat sekolah rendah, sekolah vernecular masih diperlukan bagi anak2 kecil memahami budaya dan bahasa ibunda mereka. Sekolah menengah perlu didedahkan dengan integrasi kaum demi masa depan Malaysia.

5/2/2012

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, cadangan sekolah satu aliran ini banyak mendapat tentangan daripada pelbagai pihak. Ini kerana, setiap manusia mempunyai pandangan masing-masing dan mempunyai hak dalam mengutarakan pendapat. Walaubagaimanapun, sekolah satu aliran ini masih lagi dalam perbincangan.

5/2/2012