You are on page 1of 8

1.

0 Pengenalan
RadioaktiI merujuk kepada sesuatu partikel yang dibebaskan oleh nukleus yang berpunca
daripada ketidakstabilan nukleus itu sendiri. Kebanyakan isotope nulear tidak stabil dan akan
memancarkan beberapa jenis radiasi antaranya sinaran gamma, beta dan alpha. Akan tetapi,
terdapat beberapa jenis sinaran yang lain. Pereputan kadar radioaktiI selalunya dikenali sebagai
separuh-masa (halI-liIe). RadioaktiI merupakan bahan yang terpenting yang berguna dalam
kehidupan seharian.

#ajah 1.0 menunjukkan nukleus radioaktiI yang mengalami pereputan dan memancarkan beberapa jenis
radiasi.
2.0 Aplikasi bahan radioaktif dalam kehidupan seharian
2.1 Perubatan
Bidang perubatan merupakan salah satu bidang yang meluas dalam penggunaan bahan radioaktiI.
Penyurih radioaktiI merupakan salah satu bahan yang mengandungi atom radioaktiI yang
bertujuan untuk memudahkan pengesanan dan pengukuran. Terdapat beberapa jenis penyurih
radioaktiI antaranya Iodine-131, Iron-59, Phosphorus-32, Technetium-99 dan sebagainya.
Sebagai contoh, Iodine-131 dimana ia digunakan untuk menguji aktiviti kelenjar tiroid. Kelenjar
ini merupakan salah satu kelenjar yang terpenting yang banyak menggunakan iodin dalam badan.
Pesakit meminum larutan sodium iodide (NaI) yang mengandungi iodin-131. Hanya sedikit
sahaja amaun yang digunakan supaya pesakit tidak menerima dos radioactiviti yang berlebihan.
Kaunter Geiger
1
diletakkan di sebelah tyroid di bahagian leher. Ini adalah untuk menentukan
kebolehan tiroid untuk mengambil iodine. Tiroid yang normal menyerap iodine pada kadar 12

1
Se[enls alaL unLuk mengesan dan mengukur radloakLlvlLl Cperasl kaunLer Celger berdasarkan kadar penglonan
sesuaLu bahan yang dlsebabkan oleh radlasl
dalam beberapa jam. Sebagai kesimpulannya, Iodin-131 digunakan untuk mengkaji Iungsi
kelenjar tiroid disamping mengesan penyakit.

#ajah 2.0 menunjukkan larutan iodine yang mengandungi iodine-131 dimasukkan ke dalam mulut dan
akan dikesan aktiviti kalenjar tiroid oleh kaunter Geiger.
Selain itu, Technetium-99 juga merupakan salah satu bahan radioaktiI yang digunakan
dalam bidang perubatan. Pengimejan tulang adalah suatu proses dimana keretakan atau kesakitan
dikesan menggunakan alat penyurih radioaktiI. Jika seseorang itu mengalami masalah kesakitan
di kaki, doktor akan menyuntik cecait yang mengandungi Technetium-99 atau lebih dikenali
sebagai T-99. Technetium-99 merupakan radioisotope iaitu mengandungi sinaran gamma yang
mempunyai separuh masa iaitu 6 tahun. Selepas disuntik, pesakit tersebut menjalani pengimejan
tulang di bahagian kaki. Selepas itu, penyurih radioaktiI akan disambungkan kepada skrin untuk
melihat sebarang kecederaan di bahagian kaki.
Terdapat banyak kegunaan bahan radioaktiI dalam bidang perubatan iaitu Pisau Gamma
radiosurgeri. Prosedur ini diaplikasikan untuk merawat penyakit yang berkaitan dengan otak.
Contohnya, tumor dan juga kecacatan saluran darah. Prosedur ini tidak melibatkan sebarang
pisau langsung, cuma menggunakan sinaran yang kuat dan mempunyai Iokus yang tinggi iaitu
sinar gamma ( ). Sinaran ini akan tertumpu kepada tumor atau kecacatan yang terdapat di otak.
Sinaran gamma tersebut dipancarkan oleh radioaktiI cobalt-60.

#ajah 3.0
Seperti #ajah 3.0, pesakit memakai pelindung besi kepala yang mempunyai banyak liang-
liang kecil. Liang-liang kecil itu merupakan lubang di mana sinaran gamma memasuki ke dalam
otak. Tisu yang diIokuskan adalah tisu yang rosak akan menerima sinaran gamma dan akan
musnah, akan tetapi, tisu yang sihat tidak akan dipengaruhi oleh sinaran gamma tersebut.
2.2 Pertanian
Radioisotope boleh digunakan untuk mengkaji proses kimia dan biologikal dalam tumbuhan.
Sebagai contoh dan berdasarkan #ajah 4.0, larutan IosIat yang mengandungi radioaktiI IosIorus-
32, larutan ini disuntik ke dalam sistem akar tumbuhan. Kaunter Geiger akan mengesan laluan
IosIorus-32 diseluruh bahagian tumbuhan tersebut. Maklumat yang diberikan oleh Kaunter
Geiger ini tentang pergerakan IosIorus-32 membantu para saintis untuk memahami dengan lebih
lanjut tentang mekanisme penggunaan IosIorus oleh tumbuhan untuk membesar dan membiak.

#ajah 4.0

2.3 Makanan
Pencahayaan bahan radioaktiI terhadap makanan adalah suatu cara bagi memastikan keselamatan
makanan terjamin dan baik dalam jangka masa yang panjang. Proses ini tidak terlalu berbeza
dengan cara yang lain seperti, penggunaan racun serangga, makanan dalam tin, pembekuan dan
pengeringan. Tujuan proses ini adalah untuk melambatkan dan menghentikan pertumbuhan
mikroorganisma yang menyebabkan penyakit dan yang akan merosakkan tekstur makanan
tersebut. Dengan adanya method seperti pencahayaan makanan ini akan menyebabkan keadaan
makanan tersebut selamat dan dapat mengekalkan kesegaran berpanjangan. Pencahayaan
makanan adalah dimana makanan tersebut dipancarkan dengan cahaya radioisotope iaitu
pancaran gamma ( ) ; cobalt-60. Tenaga daripada pancaran gamma melalui makanan adalah
cukup untuk menghapuskan dan membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit dan juga
menyebabkan makanan tersebut rosak. Tetapi, tenaga pancaran tersebut tidak cukup kuat untuk
mengubah tekstur, rasa dan kualiti makanan tersebut. Dan perlu diingatkan bahawa makanan
tidak akan bercampur dengan bahan radioaktiI dan tidak pernah berisiko untuk menjadi
radioaktiI.

#ajah 5.0 menunjukkan buah strawberi yang disinarkan dengan cahaya Gamma ( ).
Proses ini sangat meluas dalam pengawetan rempah-ratus, herba dan sayuran-sayuran
kering. Oleh kerana tumbuhan-tumbuhan ini tumbuh di kawasan tanah, ia berisiko untuk
terdedah dengan serangga perosak seperti bakteria, molds, Iungus dan serangga.


2.4 Perindustrian
Penggunaan radioaktiI juga sangat meluas dalam bidang perindustrian. Sebagai contoh,
sebilangan kilang minyak yang berbeza mungkin akan menunggu giliran untuk menggunakan
paip (saluran untuk memproses laluan minyak ke kilang penapis) yang sama. Jadi, bagaimanakah
caranya untuk setiap pemilik kilang itu mengetahui minyak siapa yang melalui paip itu? Oleh itu,
salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencampurkan penyurih radioaktiI
ke dalam minyak tersebut. Setiap kilang menggunakan penyurih radioaktiI yang berbeza.
Juruteknik akan menunggu di hujung paip dan dengan menggunakan Kaunter Geiger, juruteknik
akan meneliti perubahan radiasi tentang kedatangan minyak itu. Perubahan itu akan
menyebabkan pemilik minyak tersebut dikenalpasti.

#ajah 5.0 menunjukkan sekunpulan juruteknik mengesan laluan minyak disepanjang bawah tanah
dengan menggunakan penyurih radioaktiI.
2.5 Penyelidikan
Dalam bidang penyelidikan merupakan salah satu bidang yang menggunakan bahan radioaktiI
dengan meluas. Contohnya, penggunaan penyurih radioactiI dalam penyelidikan saintiIik tentang
nutrisi tumbuhan. Para saintis ingin mengetahui bagaimana tumbuhan menggunakan nutrisi
seperti IosIorus. Saintis akan menyuntik baja yang megandungi radioaktiI IosIorus dalam
tumbuhan. Apabila tumbuhan tersebut membesar, lokasi IosIorus akan diketahui dengan
menggunakan Kaunter Geiger. Selain itu juga, megetahui posisi IosIorus dalam tumbuhan itu
dengan menggunakan Iilm IotograIi. Dengan meletakkan Iilem IotograIi bersebelahan dengan
tumbuhan, pancaran daripada IosIorus traser akan dipancarkan kepada Iilem IotograIi dan
mnegambil gambar bagi menjelaskan tentang penggunaan IosIorus dalam tumbuhan.

2.6 Bidang Arkeologi
Antara kepentingan radioaktiI adalah dapat menentukan umur sampel bahan arkeologi dan
geologi. Jika sesuatu bahan mengandungi nukleus radioaktiI sejak ianya dibentuk, pereputan
nukleus itu akan menentukan laluan waktu ibarat jam, separuh nukleus itu akan hancur semasa
separuh nyawa. Jika separuh nyawa dapat diketahui, jumlah bilangan nukleus yang tinggal pada
waktu tersebut dengan pada mulanya dapat menetukan umur bahan tersebut. Setiap organisma
biologi mempunyai kepekatan carbon-14 dalam sel. Kita boleh mengetahui tarikh sesuatu
organisma itu mati dan luput. Sesuatu organisma mempunyai nisbah jisim spesiIik carbon-14 dan
carbon-12 yang terdapat dalam sel. Apabila saat kematian, tiada carbon-14 akan diambil dan
dimetabolismakan, kesannya nisbah carbon-14 terlalu tinggi di dalam sel. Selepas kematian,
nisbah carbon-14 dan carbon-12 berkurangan kerana carbon-14 mereput pada kadar yang tetap
dan boleh diramal. Separuh hidup bagi carbon-14 adalah 5700 tahun. Selepas 5700 tahun,
sebanyak setengah carbon-14 yang tinggal dalam organisma tersebut.
O Method Carbon-14
Terdapat 3 jenis carbon isotope yang wujud secara semulajadi antaranya, C-12, C-13
(kedua-duanya stabil) dan C-14 (tidak stabil). Bilangan C-14 merupakan bilangan yang
paling sedikit berbanding dengan isotope carbon yang lain. Method radiocarbon ini
berdasarkan kadar pereputan radioaktiI ataupun C-14 yang tidak stabil, dimana ia
terbentuk di permukaan atmosIere melalui kesan daripada sinaran kosmik neuron
terhadap Nitrogen-14. Tindak balas seperti berikut :
N-14 + n C-14 + p
where ; n is neutron and p is a proton.
Carbon-14 yang terbentuk akan teroksida dengan cepat menjadi 14CO
2
dan akan
menyerap masuk ke dalam tumbuhan dan haiwan di bumi melalui proses Iotosintesis dan
rantai makanan. C-14 akan memasuki lautan dan juga menjadi larutan karbonat.
Tumbuhan dan haiwan menggunakan carbon dalam proses rantai makanan mereka akan
mengambil C-14 sepanjang hidup mereka. mereka wujud dalam keseimbangan dengan C-
14 atmosphere, dimana, jumlah atom C-14 dan jumlah atom yang bukan radioaktiI adalah
sama sepanjang masa. Apabila haiwan dan tumbuhan itu mati, tiada pengambilan dan
penambahan C-14 dan yang ada hanyalah pereputan. Apabila C-14 mereput, ia akan
memancarkan zarah beta ( . ) yang lemah, ataupun electron yang mempunyai tenaga
sebanyak 160keV. Persamaan bagi pereputan adalah :
C-14 N-14 +.
Oleh itu, C-14 mereput kembali ke N-14. Terdapat kesinambungan kuantiti antara
kereputan C-14 dengan penghasilan zarah beta ( . ). Pereputan itu merupakan satu
proses yang tetap dimana kebarangkalian pereputan atom C-14 dalam sampel merupakan
proses yang konstant dan oleh itu diperlukan dalam aplikasi prosedur statistik dalam
menganalisis kiraan data.


Universiti Pendidikan SuItan Idris
Semester 2 (2009/10)
FundamentaI Chemistry 2
TKU 1043
SoaIan :
Tindak balas bahan radioaktif dalm kehidupan seharian.
Pensyarah :
Prof. Madya Dr Salihan bin Siais
Nama
Azuita Binti Zoolkiflie
No. Matriks
D20091035125
Tarikh Hantar
26 Mac 2010