Šipke - specifikacija

ozn.

oblik i mere
[cm]

Ø

TIP

lg
[m]

n
[kom]

lgn
[m]

STEPENIŠTE - PODST 1 (1 kom)
80
8

1

1.68
RA2

10

GA

6

17

28.56

2.49

18

44.82

80

7

2

7

235

STEPENIŠTE - PODST 2 (1 kom)

1

8

80
RA2

10

1.68

17

28.56

GA

6

2.92

18

52.56

RA2

10

1.32

18

23.76

80

2

7

285

3

7

125

STEPENIŠTE - KRAK 1 (1 kom)
37
21

101
42

47

1

23

2

41

90

4

12

1.43

9

12.87

RA2

12

3.27

9

29.43

RA2

10

1.89

9

17.01

RA2

10

3.49

9

31.41

GA

6

1.35

35

47.25

RA2

12

2.70

9

24.30

RA2

12

1.42

6

8.52

8

280

RA2

9.

3

90

87

42

4

262

76

10

5

10

115

71
34
34

34

13
6

13
71

14

7

14

114

65 RA2 12 4.52 RA2 10 2.53 RA2 10 1.79 9 16.56 9 14.11 RA2 12 1.17 9 10. oblik i mere [cm] Ø TIP lg [m] n [kom] lgn [m] STEPENIŠTE .61 RA2 12 1.Šipke .specifikacija ozn.29 9 38.28 9 20.35 188 97 47 2 188 85 12 5 62 3 RA2 109 304 40 20 4 77 35 40 20 5 139 35 45 22 6 111 39 10 7 10 115 .04 GA 6 1.KRAK 2 (1 kom) 19 40 1 35 10 2.35 41 55.85 9 25.

rekapitulacija Ø [mm] lgn [m] Jedinična težina [kg/m'] Težina [kg] GA 6 199.00 10 191.27 12 138.91 125.99 14 0.00 1.00 0.63 121.Šipke .58 0.29 0.30 0.00 2.00 19 0.00 16 0.22 Ukupno 44.62 0.41 0.24 0.40 RA2 8 0.98 0.00 Ukupno 247.40 44.26 .00 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful