P. 1
SEKOLAH WAWASAN

SEKOLAH WAWASAN

|Views: 2|Likes:
Published by Zain Azzrai

More info:

Published by: Zain Azzrai on Nov 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

SEKOLAH WAWASAN : Sejauh manakah Ia Mampu Melahirkan Generasi

Bersatu padu di Masa Akan datang
Prof. Madya Dr. Azizi Yahaya
Amir Hamzah Abdul
Sanif bin Sapaat

Abstrak
Malaysia sebagai negara yang kian pesat membangun, sudah pasti
akan mengalami perubahan dalam semua aspek keperluan negara,
khususnya dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Namun, keutuhan
Malaysia mengekalkan konsep pemafmukan kaum, fika tidak diimbangi
dengan betul , akan mewufudkan satu lagi pertentangan kaum. Konsep
Sekolah Wawasan yang kini dipraktikkan, dipandang sebagai salah
satu usaha pemimpin negara untuk melahirkan anak bangsa Malaysia
yang lebih bersifat cintakan negara. Jika dilihat kerangka konsep yang
berkenaan, sekolah yang dahulunya terasing antara satu sama lain
kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam dan selari
dengan hasrat negara untuk menghasilkan rakyat yang mempunyai
semangat baru bagi meneruskan wadah wawasan negara. Falsafah
Pendidikan Negara fuga menitikberatkan keharmonian dalam proses
penimbaan ilmu. Justeru itu langkah bifak itu dianggap sebagai
persediaan Malaysia menempuh alaf mendatang, yang sudah pasti
lebih mencabar, menuntut ketahanan mental dan kerohanian manusia
yang hidup ketika itu.
PENGENALAN
Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 merupakan titik hitam dalam sejarah negara.
Walaupun kejadian itu sudah lama berlalu, tidak mustahil ia berulang kembali jika
gagal memanIaatkan masa dan zaman yang sedang diharungi. Ketika itu Malaysia
mengalami kekacauan yang sungguh mengaibkan. Lantaran peristiwa itu,
pemimpin
negara diketuk minda mereka untuk memulihkan semula hubungan antara kaum di
negara ini. Kesinambungan usaha itu berlanjutan sehinggalah ke dekad baru ini.
Cadangan Perdana Menteri, Dato` Seri Dr. Mahathir Mohamad, untuk membentuk
sistem persekolahan yang lebih bersiIat kolektiI dan berciri keharmonian kaum
dianggap langkah bijak.
Sebagai negara yang kian pesat membangun, sudah pasti Malaysia akan
mengalami perubahan dalam semua aspek keperluan negara, khususnya dalam
bidang
politik, sosial dan ekonomi. Namun, keutuhan Malaysia mengekalkan konsep
pemajmukan kaum, jika tidak diimbangi dengan betul, akan mewujudkan satu lagi
pertentangan kaum.
KONSEP
Konsep Sekolah Wawasan ialah usaha melahirkan anak bangsa Malaysia yang
lebih
bersiIat cintakan negara dengan menyatukan sekolah dalam satu sistem pendidikan
yang seragam yang dahulunya terasing antara satu sama lain untuk mewujudkan
satu
pertembungan etnik dalam satu ruang yang sama. Ini bermaksud penggabungan
sekolah berkenaan sudah pasti akan menemukan pelajar kepada satu andaian baru
dalam hidup mereka.
OB1EKTIF
ObjektiI utama pengujudan sekolah wawasan ialah untuk melahirkan anak bangsa
Malaysia yang lebih bersiIat cintakan negara. Sekolah wawasan yang dicernakan
oleh
Perdana Menteri mampu menjadikan pemangkin dalam merealisasikan impian
wawasan 2020. Sekolah Wawasan ialah sekolah yang dahulunya terasing antara
satu
sama lain kini disatukan dalam satu sistem pendidikan yang seragam. Apabila anak
Melayu, Cina, India dan kaum lain dapat berinteraksi sejak peringkat awal
persekolahan sudah tentu akan lahir satu generasi Malaysia yang bersiIat pelbagai
budaya. Pada masa ini, orang Melayu mampu menguasai budaya bangsa lain.
Begitu
juga kaum lain, sudah tentu siIat kekitaan yang pernah berlaku pada 13 Mei 1969
tidak akan lahir lagi dalam diri rakyat Malaysia.
SEKOLAH WAWASAN
Hari ini masih lagi wujud sekolah bersiIat perkauman. Masih ada sekolah yang
dikhaskan untuk kaum Melayu, Cina dan India. Bagaimana jika sekolah sebegini
masih wujud untuk tempoh 20 hingga 30 tahun akan datang? Adakah sistem
pendidikan sedemikian mampu menjamin perpaduan antara kaum di Malaysia
tetap
kukuh?
Ilham yang telah dicernakan oleh Perdana Menteri iaitu pengujudan Sekolah
Wawasan mampu menjadi titian untuk mencapai matlamat penyatuan etnik yang
terdapat di Malaysia untuk mencintai negara sepenuhnya. Untuk menuju ke
matlamat
itu, Malaysia perlu bersedia menyediakan elemen manusia yang jauh daripada
virus
perosak. Bukan mudah bagi negara memastikan ia sentiasa berada dalam kawalan.
Pembentukan sistem persekolahan sedemikian adalah variabel kepada pemusatan
etnik berjiwa Malaysia. Ini kerana dalam sistem itu bukan sahaja bangsa Melayu
yang
akan bersekolah berkenaan tetapi akan turut terhimpun pelbagai ras dan agama.
Lantaran daripada pertemuan itu, satu wadah pendidikan akan mewujudkan
pertembungan budaya dan bangsa.
Mekanisme pemusatan etnik perlu sejajar, baik dari segi kurikulum dan
kokurikulum. Sekolah Wawasan yang telah diluluskan oleh kabinet pada tahun
1997
memerlukan satu sistem pendidikan yang jitu. Penyediaan keperluan pendidikan
perlu
selaras dengan hasrat dan matlamat penubuhan sekolah berkenaan.
Kementerian Pendidikan selaku institusi yang bertanggungjawab perlu
memikirkan input yang akan dipraktikkan dalam memastikan ia benar-benar
memberi
manIaat untuk tempoh terdekat dan masa hadapan. Perancangan, pengkajian dan
penyelidikan berterusan perlu dilakukan bagi menjamin mutu dan jumlah yang
keluar
daripada perlaksanaan sistem ini agar tidak tersasar daripada kehendak negara.
Dalam penubuhan Sekolah Wawasan, kita perlu melihat dalam konteks
penggunaan kaedah pemikiran timbal balik, iaitu proses melihat setiap
perancangan
yang dilakukan bagi mewujudkan elemen pertentangan atau lebih tepat lagi
wujudnya
konsep pro dan kontra. Jika kita Iikirkan bahawa Sekolah Wawasan akan
menjamin
mutu pendidikan negara kita, namun adakah ia akan dapat mencapai matlamat itu
sepenuhnya?
Jika dilihat secara global, mungkin akan wujud pelbagai masalah daripada
sistem ini. Jika hanya melihat dalam satu sudut pandangan memanglah amat baik
tetapi perlu juga diIikirkan pro dan kontra dalam membina sesuatu sistem itu.
Kesankesan
negatiI dengan penubuhan Sekolah Wawasan akan dibincangkan kemudian.
Seperkara yang perlu diingat, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai
kaum dan isu-isu sensitiI akan mengundang konIlik yang membawa parah. Sejarah
negara telah menyaksikan bahawa sistem pendidikan yang ditinggalkan oleh
penjajah
Inggeris iaitu pengasingan sekolah dan tiadanya peraturan yang seragam dipakai
untuk semua sekolah telah melahirkan bibit-bibit semangat perkauman yang
menebal.
Pada ketika itu, sekolah Cina menggunakan sukatan dan sistem pendidikan
yang berorientasikan negara China. Begitu juga dengan sistem pendidikan bagi
masyarakat India yang berkiblatkan negara India. Di beberapa buah sekolah pula,
guru-guru diambil dari negara China dan India. Situasi beginilah yang ingin dilihat
oleh penjajah dengan rakyat Melayu pada ketika itu tidak bersatu padu. Semangat
perkauman yang tebal ini terbawa-bawa selepas merdeka sehingga mencetuskan
peristiwa 13 Mei 1969.
Maka jika penyelesaian yang wajar diambil ialah mewujudkan semangat
integrasi antara kaum. Integrasi yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah
mewujudkan kerjasama dan harmoni di antara kaum di negara ini.
Jika diteliti Penyata Razak 1956 yang mana 'tujuan dasar pelajaran di dalam
negara ini ialah bermaksud hendak menyatukan murid-murid daripada semua
bangsa
di dalam negara ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua
bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa penghantar.
Walau bagaimanapun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta merta
melainkan hendaklah dilaksanakan dengan 'beransur-ansur¨. Pernyataan ini jelas
menunjukkan bahawa sistem pendidikan di Malaysia adalah satu kaedah untuk
mengekalkan perpaduan di kalangan kaum. Perpaduan di sini dalam erti kata lain
berupaya menangkis semua gejala-gejala yang boleh memecah-belah rakyat seperti
semangat perkauman yang merebak dan perasaan kedaerahan yang melampau.
Oleh
sebab itulah, Penyata Razak telah mengambil langkah supaya sistem pendidikan di
Malaysia menggunakan kurikulum yang sama untuk semua sekolah dan bahasa
Melayu wajib diajar di SRJK. Manakala SRJK terus kekal menggunakan bahasa
ibunda mereka.
Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh menteri pendidikan, Tan Sri Musa
Mohamad, Sekolah Wawasan tidak akan menghapuskan identiti SRJK tetapi
Sekolah
Wawasan adalah gabungan ketiga-tiga sekolah rendah iaitu SRK (Sekolah Rendah
Kebangsaan), SRJKC (Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina) dan SRJKT
(Sekolah
Rendah Jenis Kebangsaan Tamil) dalam satu kawasan. Di dalam kawasan ini,
sekolah tersebut akan menggunakan segala kemudahan yang ada seperti padang,
kantin, perpustakaan dan pelbagai lagi secara bersama atau dikongsi bersama.
Manakala setiap sekolah tetap mempunyai bangunan dan pentadbiran mereka
sendiri.
Murid-murid akan dibiarkan mereka bergaul, berinteraksi dan bermain bersama-
sama.
Proses integrasi dan asimilasi seharusnya dibiarkan berlaku secara evolusi serta
semula jadi. Sebarang percubaan untuk mewujudkan integrasi dan asimilasi secara
paksaan pasti akan menemui kegagalan. Dengan cara ini dapat menghapuskan
tembok
pemisah serta mengurangkan jurang yang wujud di antara pelbagai kaum di negara
ini.
Jaminan dan penjelasan yang dibuat oleh menteri pendidikan ini diharap akan
menghilangkan kegusaran dan kegelisahan pihak berkenaan mengenai status
SRJK.
Walaupun mereka tetap ditempatkan di sekolah yang sama adalah diyakini bahawa
usaha-usaha ini akan lebih berjaya dan berkesan jika dilaksanakan di peringkat
awal
usia pelajar iaitu di sekolah rendah. Ini bersesuaian dengan pepatah Melayu iaitu
'melentur buluh biarlah dari rebungnya¨
Pelajar sekolah rendah ini akan bergaul secara langsung apabila mereka
bersukan di padang, makan di kantin atau semasa mengadakan hari terbuka
sekolah.
Jika perkara ini telah ditanam dan disemai sejak awal lagi, masalah perkauman ini
akan terhapus sedikit demi sedikit dan perasaan syak wasangka antara kaum tidak
akan wujud lagi.
Cuma dalam hal ini, KPM perlu memberi jaminan yang tegas dan penjelasan
yang meluas kepada semua pihak bahawa Sekolah Wawasan ini tidak akan
menguburkan identiti SRJK.
Sebenarnya masyarakat Malaysia akan dan mampu berinteraksi dengan
pelbagai kaum dalam pertubuhan belia, perniagaan, politik dan aktiviti masyarakat,
mengapa kita tidak melaksanakannya di peringkat sekolah? Sesungguhnya Sekolah
Wawasan ini perlu diberi peluang yang luas untuk dilaksanakan dan KPM mestilah
memantau perkembangannya dari semasa ke semasa.
Maka disarankan kepada semua pihak agar berlapang dada menerima konsep
Sekolah Wawasan ini kerana hasil yang ingin di kecapi daripada konsep tersebut
tidak
mungkin dapat dicapai dalam tempoh masa yang singkat, sebaliknya mengambil
masa
yang lama. Kita penuh yakin dan percaya bahawa pelajar yang bakal lahir dari
sekolah ini akan lebih bersatu padu dengan mengetepikan semangat perkauman
yang
menebal, malahan bangga menggelar diri mereka sebagai bangsa Malaysia.
Jika disoroti kembali sejak negara mencapai kemerdekaan, berbagai usaha
telah dilakukan untuk membetulkan semula kepincangan dan 'kerosakan¨ yang
dilakukan oleh pihak penjajah terutamanya untuk menyatupadukan semula kaum
melalui pelbagai program yang bersepadu seperti Dasar Ekonomi Baru (DEB).
Penyusunan semula masyarakat kita supaya menjadi lebih seimbang terutamanya
dari
segi pemikiran ekuiti ekonomi sudah hampir tercapai. Namun, penyusunan
masyarakat kita dari segi pendidikan masih belum menampakkan hasil yang
membanggakan.
Sementara itu konsep Sekolah Wawasan harus dilihat dari konteks dan
perspektiI yang positiI iaitu mewujudkan sebuah bangsa Malaysia yang bersatu
padu
dan bukannya bertujuan untuk menghapuskan identiti sesuatu kaum serta
menghilangkan entiti SRJK.
Kalau disoroti dengan teliti akan didapati bahawa penempatan tiga aliran
sekolah yang berbeza di dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar-pelajar
SRJK menguasai Bahasa Melayu. Ketegangan hubungan kaum dan masalah yang
berkaitan berpunca daripada sikap prejudis serta perasaan curiga mencurigai,
lantaran
kurangnya interaksi dan hubungan yang terjalin di antara mereka. Keadaan ini
diburukkan lagi apabila anak-anak mereka dibesarkan dalam lingkungan
masyarakat
kaum mereka semata-mata. Isolasi yang berlaku itu tidak memungkinkan mereka
mendapat gambaran yang sebenarnya mengenai masyarakat dan kaum yang lain.
Akibatnya mereka membesar di dalam suasana yang penuh dengan prasangka
terutamanya bagi mereka yang tidak pernah menjejakkan kaki ke sekolah
kebangsaan.
Berbeza dengan sikap para pelajar Cina dan India yang mendapat pendidikan di
sekolah kebangsaan serta bercampur gaul dengan pelajar Melayu kerana didapati
sikap mereka lebih terbuka, bertoleransi dan tidak meminggirkan dirinya daripada
masyarakat yang lain.
Sebarang usaha ke arah integrasi nasional dan perpaduan kaum tidak boleh
dilihat sebagai percubaan untuk membunuh atau menghapuskan budaya, bahasa
dan
identiti sesuatu kaum. Dalam hal ini, semua pihak harus meletakkan kepentingan
nasional dan negara pada kedudukan yang paling utama daripada kepentingan
peribadi atau kaum masing-masing. Ini dapat dilakukan dengan memberikan
sokongan dukungan kepada usaha-usaha yang dapat memupuk dan mengukuhkan
hubungan kaum yang terdapat di Malaysia.
Pelaksanaan Sekolah Wawasan masih lagi di peringkat percubaan. Setakat ini,
hanya tiga buah sekolah seumpama itu diwujudkan dan dua daripadanya telah
mendapat liputan meluas iaitu Sekolah Wawasan Lurah Bilut, Bentong, Pahang
dan
Sekolah Wawasan Teluk Sengat, Johor. Peluang, ruang dan laluan perlu diberikan
kepada Sekolah Wawasan ini beroperasi untuk melihat kesan dan sejauh manakah
kemampuannya untuk mengukuhkan hubungan kaum serta integrasi di kalangan
pelajar sekolah rendah sebelum konsep itu direalisasikan secara menyeluruh pada
peringkat yang lebih luas lagi.
Kebaikan
Seperti yang dimaklumi, tujuan penubuhan Sekolah Wawasan ialah untuk
mengeratkan perpaduan yang sudah sedia ada terjalin kukuh dalam masyarakat
majmuk di Malaysia. Penekanan semangat perpaduan dan integrasi antara kaum
sejak
kecil lagi iaitu di bangku sekolah rendah akan lebih memudahkan kerana mereka
ini
masih kanak-kanak yang boleh dilenturkan. Di samping itu juga dapat menghayati
tujuan Penyata Razak 1956 yang di antaranya hendak menyatukan murid-murid
daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan
pelajaran.
Sekolah Wawasan yang menempatkan tiga aliran sekolah yang berbeza di
dalam sebuah kawasan akan membolehkan pelajar-pelajar SRJK menguasai bahasa
Melayu. Ini kerana penguasaan bahasa Melayu di kalangan pelajar SRJK agak
lemah
dan dengan adanya interaksi pelajar pelbagai keturunan ini membuka ruang
seluasluasnya
untuk mereka berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan. Dalam masa
yang sama pula, membolehkan pelajar memahami budaya, bahasa serta pemikiran
rakannya daripada kaum lain. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia juga dapat
memainkan peranan yang lebih berkesan dengan hanya mengeluarkan kurikulum
yang sama untuk semua sekolah. Kurikulum yang sama ini dapat dipantau dengan
lebih berkesan dan dapat diperbaiki sekiranya berlaku kepincangan dengan cepat.
Sejajar dengan pembangunan dan kemajuan pesat yang dicapai oleh negara
maka sudah sewajarnya, SRJK ditempatkan di dalam sebuah kompleks yang lebih
baik sama ada dari segi kemudahan atau suasana persekitarannya. Ini kerana
kebanyakan SRJK berada di dalam keadaan yang cukup daiI dengan struktur
bangunan yang sudah lusuh dan suasana yang tidak begitu sesuai bagi pemelajaran
para pelajar. Menerusi pelaksanaan konsep Sekolah Wawasan ini, hal ini akan
merangsang pembinaan lebih banyak bangunan sekolah yang baru.
Antara lain kebaikan penubuhan Sekolah Wawasan ialah;
a. Peluang kepada para pentadbir, guru-guru dan kakitangan sokongan dari
setiap sekolah untuk berinteraksi dengan lebih kerap, berkongsi dan
bertukar-tukar pendapat, pengalaman dan cadangan demi kemajuan
sekolah masing-masing
b. Kesempatan kepada warga setiap sekolah membudayakan sikap bertolak
ansur, bertimbang rasa, tolong-menolong dan hormat menghormati dalam
situasi sebenarnya
c. Kesempatan mengkonkritkan semangat permuaIakatan melalui pembinaan
projek-projek guna sama
d. Peluang untuk menjalankan aktivitiaktiviti kokurikulum yang integrasi
dan interaksi dengan matlamat memantapkan semangat dan amalan
muhibah dan perpaduan di kalangan murid-murid
e. Mewujudkan persaingan yang sihat dari aspek akademik
I. Mewujudkan perkongsian kemahiran pengajaran dan kemudahan peralatan
pengajaran dan pembelajaran
g. Memantapkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi
h. Peluang mewujudkan masyarakat sekitar yang lebih harmonis melalui
hubungan mesra ibu bapa yang kerap bertemu di kawasan sekolah semasa
menghantar atau mengambil pulang anak masing-masing, atau pun semasa
menjalankan aktiviti-aktiviti bersama seperti gotong royong dan
sebaginya.
Keburukan
Konsep Sekolah Wawasan merupakan suatu kaedah yang terbaik bagi
merealisasikan
integrasi nasional dan menghapuskan jurang yang wujud di antara pelbagai kaum
di
negara ini namun di dalam kebaikan terdapat juga keburukannya. Sehingga hari
ini,
sistem pendidikan Malaysia tidak pernah lekang daripada kemelut dalaman yang
lahir
daripada ketidakupayaan murid dan institusi pendidikan itu sendiri. Memetik
katakata
Setiausaha Parlimen Kementerian Pendidikan Malaysia, Dato` Mahadzir Mohd
Khir, istilah 'gangsterisme¨ tidak terlalu sinonim dengan suasana pendidikan
negara
ini. Pengawasan yang lebih menyeluruh dengan bilangan pelajar yang lebih ramai
perlulah diIikirkan dan perancangan serta pentadbiran yang lebih teliti.
Pengumpulan
pelajar secara pemusatan akan menemukan kepelbagaian dalam budaya, agama,
ras,
sosial dan ekonomi setiap ahli sekolah berkenaan. Sekiranya Iaktor ini tidak
disambangi dengan betul, wujud kecenderungan pelajar melakukan sesuatu di luar
jangkaan. Dengan jumlah pelajar yang ramai, mampu guru dan sekolah
menghadapi
tekanan bagi memenuhi peranan mereka? Sungguhpun sekolah sedia ada masih
terasing antara satu dengan lain, institusi sekolah gagal mengawal keruntuhan
disiplin
pelajar mereka. Pendidik pula perlu menyiapkan diri mereka dari segi mental dan
kerohanian. Jika pendidik tidak mempunyai ketahanan kendiri yang kuat, konsep
Sekolah Wawasan akan dianggap kabur dan gagal untuk melahirkan individu yang
diingini oleh negara.
Apabila Kementerian Pendidikan Malaysia mengumumkan untuk
memperkenalkan Sekolah Wawasan, timbul pelbagai reaksi daripada pelbagai
pihak,
baik individu, NGO, mahupun parti-parti politik. Masyarakat Cina terutamanya,
begitu gusar dan bimbang dengan konsep Sekolah Wawasan akan menguburkan
identiti Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan yang didukung selama ini. Mereka juga
khuatir kewujudan sekolah tersebut akan menjejaskan pentadbiran SRJK Cina dan
penggunaan bahasa ibunda di kalangan pelajar daripada aliran berkenaan.
Alasan-alasan Dong 1iao Zhong menolak penubuhan Sekolah Wawasan
Dong Jiao Zhong adalah singkatan daripada perkataan Dong Zong yang bermaksud
persatuan sekolah Cina dan Jiao Zong yang bermakna guru-guru sekolah Cina.
Maka
dengan ini terbitlah perkataan Dong Jiao Zhong atau dikenali sebagi gabungan
Persekutuan Persatuan-persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina dan
Persekutuan
Guru-guru Sekolah Cina. Mengikut sejarahnya persatuan ini telah ditubuhkan sejak
awal 1950an ketika negara belum mencapai kemerdekaan yang mewakili 1,284
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJKC). Dong Jiao Zhong juga mampu
menyalurkan bantuan RM1 bilion setahun untuk membiayai 1,284 SRJKC dan 60
Sekolah Menengah Persendirian Cina. Baru-baru ini persatuan ini telah dapat
mempengaruhi pilihan raya kecil Kawasan Undangan Negeri Kedah, Kawasan
Lunas.
Di sini akan diperkatakan mengapa Dong Jiao Zhong menolak penubuhan
Sekolah Wawasan. Alasan terbesar mereka ialah kekhuatiran akan kehilangan
identiti
Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJKC) dan identiti orang Cina akan
terhakis, walaupun telah di perjelaskan beberapa kali oleh pihak kerajaan namun
mereka tetap sangsi dengan hasrat untuk menyatupadukan antara kaum. Mereka
masih beranggapan terdapat sesuatu agenda yang tersirat yang dapat mengganggu
gugat kepentingan mereka.
Penasihat Kehormat persatuan ini, Datuk Sim Mou Yu, menganggap
pelaksanaan Sekolah Wawasan tidak perlu kerana semua pelajar Melayu, Cina dan
India akan belajar dan membesar bersama ketika di Sekolah Menengah
Kebangsaan
dan Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Katanya lagi, sekolah yang sedia ada sudah
mencukupi bagi membuktikan perpaduan rakyat.
Sukatan Pelajaran yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk
semua aliran sekolah termasuk Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina (SRJKC)
adalah berlatarbelakangkan Malaysia dan semua rakyat termasuk orang Cina akan
sentiasa setia dan taat kepada negara.
Jika dilihat kepada Akta Pendidikan 1996 yang mengatakan semua sekolah
aliran Cina dan Tamil dibenarkan menggunakan bahasa ibunda masing-masing
sebagai bahasa pengantar di sekolah sepatutnya diIahami oleh persatuan ini,
(Datuk
Hon Choon Kim Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia).
Sebenarnya terdapat segelintir orang Cina yang tidak Iaham tentang konsep
Sekolah Wawasan sehingga menganggap Sekolah Wawasan sebagai senjata untuk
mengikis identiti orang Cina di Malaysia. Berbeza pula dengan pentadbir SJKT
yang
menerima baik dan bersikap terbuka dengan Sekolah Wawasan.
Kekhuatiran lain ialah mereka bimbang jika anak-anak mereka bergaul dengan
kanak-kanak lain ketika kecil, mereka akan terpengaruh dengan bahasa lain. Jika
ketika kecil mereka sudah biasa berbahasa Melayu, kanak-kanak ini tidak lagi
mempunyai kecenderungan untuk berbahasa Cina. Lama kelamaan bahasa itu akan
pupus.
Di samping itu siIat tidak mahu berkongsi atau perkongsian pelbagai peralatan
seperti dewan, padang sekolah dan gelanggang permainan akan menimbulkan
masalah sekiranya berlakunya pertembungan bagi menganjurkan sebarang aktiviti
yang menggunakan kemudahan yang dikongsi bersama. Adalah sukar untuk
membuat
jadual aktiviti kerana jadual sekolah adalah terlalu ketat dan bukan senang untuk
ketiga-tiga guru besar sekolah mempunyai sikap bertolak ansur kerana masing-
masing
mempunyai pendapat yang berbeza-beza.
Kenyataan-kenyataan Dong Jiao Zhong yang bersikap negatiI mendapat
ulasan daripada Perdana Menteri Malaysia, Dato` Seri Dr. Mahathir Mohamad
yang
menyiIatkan pendidik ekstremis Cina menolak konsep Sekolah Wawasan sebagai
penentang proses menyatupadukan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Mereka
bukannya mempertahankan bahasa Cina atau pelajaran dalam bahasa Cina tetapi
sengaja membangkitkan isu supaya dapat menghalang perpaduan di kalangan
masyarakat majmuk. Dong pandai bertutur dan menentang tetapi bukan memberi
ikhtiar bahkan menentang ikhtiar orang lain.
KESIMPULAN
Konsep Sekolah Wawasan yang diluluskan oleh kabinet pada tahun 1997 adalah
menggabungkan tiga sekolah berlainan aliran dalam satu kompleks yang mana
para
pelajarnya berkongsi menggunakan kemudahan seperti padang dan kantin bagi
membolehkan mereka berinteraksi serta berkomunikasi di antara satu sama lain.
Matlamat Sekolah wawasan ini adalah untuk memperkukuhkan hubungan dan
perpaduan pelbagai kaum di kalangan para pelajar aliran Sekolah Rendah
Kebangsaan
dengan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) Cina dan Tamil. Bila dilihat
matlamat dan objektiI Sekolah Wawasan ini memang mudah dituturkan di atas
kertas,
tetapi perlaksanaannya jika tidak diatur dengan teliti akan kembali di takuk lama.
Perancangan yang mendalam serta perbincangan di antara pelbagai pihak seperti
NGO, Badan-badan bukan kerajaan, pertubuhan-pertubuhan, Suqiu, Dong Jiao
Zhong dan lain-lain amatlah diharapkan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
pula hendaklah memberikan penjelasan kepada semua masyarakat berhubung
kekeliruan dan kebimbangan yang timbul mengenai perlaksanaan konsep Sekolah
Wawasan ini.
Di harapkan Dong Jiao Zhong tidak terus menolak konsep Sekolah Wawasan
tetapi duduk berbincang dan mencari jalan penyelesaian agar dapat memenuhi dan
memuaskan hati semua pihak. Tidak guna mereka berkeras kerana Menteri
Pendidikan, Tan Sri Musa Mohamad berkata, perlaksanaan Sekolah Wawasan
tetap
akan diteruskan pada tahun ini juga dan melibatkan beberapa buah sekolah baru
dan
lama telah bersetuju menyertai Sekolah Wawasan sebagai projek perintis. Para
pendidik juga disarankan supaya menjadikan agenda perpaduan sebagai keutamaan
dalam semua aktiviti dan program pendidikan yang dilaksanakan. Di harapkan
Sekolah Wawasan akan diterima semua lapisan masyarakat dan berjaya
direalisasikan.
BIBLIOGRAFI
Ahmad Yani Abdul ManaI. (2000, Okt.) Perintis Sekolah Wawasan Negara.
Dewan
Masyarakat, 24-25
Azhar Abu Samah. (7/12/2000). MCA Mula Terikut Rentak Dong Jiao Zhong.
Berita Harian, 27.
Aziz Ishak. (2000, Dis, 9-15). Mendepani Kuasa` Dong Jiao Zhong. Massa, 17
Dong Jiao Zhong Diminta Buktikan Keikhlasan. (8/11/2000). Berita Harian, 20
Hassan Mohd Noor (2001, Jan, 13-19). Suqiu dan Pemuda Sepakat. Massa, 12-13
Heng Pek Koon. (1988). Chinese Politics In Malaysia A Study OI The Malaysian
Chinese Association. Singapore: OxIord University Press.
http://yik.itgo.com/tex/AktaPendidikan.html
Idris Zakaria. (7/12/2000). Nilai Toleransi Melayu. Berita Harian, 17.
Johari Ibrahim. (20/11/2000). Usah Bimbang Pelaksanaan Sekolah
Wawasan:Abdullah. Berita Harian, 4.
Kemelut Di Sebalik Isu Sekolah Wawasan. (11/11/2000). Berita Minggu,
Konsep Wawasan Gagasan Terbaik Generasi AlaI Baru. (20/12/2000). Berita
Harian, 21.
Masyarakat Cina Perlu Bersikap Lebih Terbuka. (4/12/2000). Berita Harian, 11.
MCA Akui Faham Konsep Sekolah Wawasan. (2/12/2000). Berita Harian, 2.
Means, G.P. (1991). Malaysian Politics: the second Generations. Singapore:
OxIord University Press.
Penolakan Sekolah Wawasan Singgung Perasaan Orang Melayu. (20/11/2000).
Berita Harian, 25.
Ramlan Abd Wahab. (2001, Jan). Matlamat Perpaduan Melalui Sistem Pendidikan.
Dewan Masyarakat, 50-51.
Sekolah Wawasan Punca Cina Tolak BN. (2000, 3 Dis). Berita Harian, 7.
Sekolah Wawasan Tetap Diteruskan Tahun Ini. (2001, 12 Jan).). Berita Harian, 3.
Sekolah Wawasan: Ciri Sekolah Aliran Cina Kekal. (4/12/2000). Berita Harian, 6.
Tan Liok Ee. (1997). The Politics OI Chinese Education In Malaya, 1945 1961.
Kuala Lumpur: OxIord University Press.
The Kean Kiat. (20/11/2000). Isu Sekolah Wawasan Masih Diperdebatkan. Berita
Harian, 7

3.. :.. ..3..3 /.2 5./.-.:2.8..9 9: .3. 5079039. 80503:3...340!07/.9:. -. 3-072.3/.::/804.3 /.:2.8.325.3  $04.9:.:5..-.3:39:.202. :8..3 /.950-.33/8.502.9..3 0.:2 .9:.3502.2.03907./.3 .3 .38.5 :: .2.3093.3093/. .9:.3.-07. .3 .732...: 3.89.3/..9:0307.7.89.9:.-0781. 2.9.25:203..3.3 .7:8 50748..330. ..9503.-07.9:7:.3 . .3:8...3 30.2. 8.3/.8../..7.9: 507902-:3../.39.3-..3 . 8./99.3 8.705..7.38./.-:3.-.80-03 2.39./...2.3/.3.7.25:203. .7: /.3./:.39..9.8..2./.0 9/. $ $ ..3 00203 2.: /.3203.8..8. 3/..7.8::/:39:90254 3./03./. ..8.5.3../.8.3.. :39: 203.9 ..9:88902503//..8039...:20./2-.23 5075.-0703.8. !.503::/. &39: 203:: 0 2..9: 8.3. 507804.. 0.. $04.32:/.073.3. -.::3. 907. . 30.9039:.: 2.3804.039072.2.:39:20.8.. 907...::3./.3 8:/. 507: -0780/. 804.3 804.8.5.2.8.7.3.:2 / .9507.9/.9039:81.5..8.3 80/02.3807. -:/.9 / .3 :39: 20::/.25: 203.28.7.3 /.5073.2.350.. 2030/.8.8. 20. 9.:2  $! 43805 $04.8.39..83 ..5.8.3.3 40 !07/.3$04..3-09: .3 907/.. 909.320302:.3.2/:52070.3 0- -0781. . .33/.3 807.8.9:88902503//.9:503::/.:2.8:/503.28.7.390.8.8.804.8.3 ..3 .320::/.3.35073.3 09: :.38.39. .880.9.9...:3.8.7.88902 503//./.78.2:.3 .073./.33/..9: 8. -:/.3804.32.38:/..3..38.39.3/. ./. .2.3-0781.3 .75.3 2.3 0- -0781. .8. 3 47.909.3. % -091:9.804. .38.2.2/77...3/03.30..3.7.2 .9-073907.38:/.22070..25: 203:.: 3.3:39:203.9.83 .28.

/. 20::/.3 503.39.3. .-0703.9/...: 0- 905.75.23 2:9: /. -.:2/./.2.3. 17.7 -..3 503//..3 093 -07.3/-3..8.3807..308.503//.3..79/.38.9/.3 .3820502:8./.8.7. 0.5 507: :.3 35:9 .7.3 ..3-07804.9078..39: 8. ..2.3-:/.87..9:.3804.7. . .7.3$04..9 809.4-. $0. 889023 .9 .7/..3.780:7::2/.3 $0507.5. ::/3./.50-./.3 .3$04..31.507. /::8.003/.302:/.9/.. .330.3 . /...:.75.7 -03.9: 88902 503//...9:7.-005.2/5.2./. 203...9.3804.3 .3 /93. 5027.39:7:990725:350-.380/02..3 507902-:3.. .3 /. .3 9..8/03../.-507: 2027.2 202-3.3889023.2503:-:.3 4397.5..3 0:.3 40 503.3.32.3 :2.3 /.5.3 . 0..!02-039:.. . 9.3 -.907/7/.8..3 9: !030/.5.3.8..3 -07907:8./.. 3.30./.3 00203 5079039. 307.3909.3.3/..9-.. . -./.3!03//.8.9.3 8..2 88902 9: -:.3 30..3 203..:3 20207:..243908 503:3.9: 574808 20.7.75. .9 2.388902507804.9/.../.9:39:90254907/0./.3 507: /.3 .3 4:7::2 $04..3 !07. /.8..3.38: 8:803891.3507:/3.3-079.3 8./.3202.380.20.9:8:/:95.. 90..7 202-07 2.7.2. 2:33.507:20.9503:-:.2:3.3 .3202-. 30.3 ./.3093507:80.3. 3078..5 507.3.28.3 92-..-0703.7 /..3 5030/..-309 5.: .7..3:3.3 90. 808:.23 2:9:503//.3 0507:.3 507: 80. 88902 503//.7.9..3/.3.320::/.9:503.3 .2.3203:3/././.7.8/.9.3::/50-.89.32.3.:3899:8..8..3/.8.3431.3 /57.502:8. .8.3.3... -03.507902:..3 -.0/.3.9.3-...3 4397.3/.38.3. 203..3 574 /..3 -.5.9.507.83..75. /17.9. 909...2 202.39...3 0203907.9: 88902 9: 08.7.9203.8.980.3.3 40 .7..7.:. 43805 574 /.91/03.2.3503:-:.8. $04..8. 9.9.3./..99: 80503:3..75.3 -.

3 2070....$#907:80.803.. -...3/ .3 2070-..7. 9.:2 !075. 203.39.7/$# .3-0747039./03...9:.3-.390-.33 804.8..390. -0-07.#.:39:802:.7..330.8. //.8..88902503//. 20::/.503008.3 /...38../.3.703/.:2 3907.3.7. #03/.. $9:.9.8.3. .388902503//. .2. 809..2.-.8.3.750.7.8050795.. 802:.307.. 0-.3 .3 9/.2..3 . 90.230.#03/./0./: $02...3/. 803/7 ./ $04..2.3 $#% $04.3...3 2:7/ 2:7/ /.3.9.8.388902503//.8.. -0..3 -07:5.7.3202.2...3.2439083.5...... $0-.9..7.38.88902503//..3 %.3/2. 20.8005..3907-.2-/.8.3203:3... 09::./.203:3././03././.203.5:.-078.75.38:.38.: 0 80-.3/.9./.2.:5.3.-9:.9:$# $04.. 0.380.33/.-/.-:3.38:7 .38802:.3/03.350.0-.38./.3 0/.3.8.3.3 2030-. 038 0-..0..8. -.9:7.3.8.3-./03.3.730. !. #03/.3 .0380-./:.9:507.503..3/.9.02:/.5 804.93/.2079.3.9 507.3..:39: 2030.8.8 203:3:.804.3.203:3.8:/ 03/.9 40503.39/.3.8.3 --9 --9 802.39..3.9 507.9:9/.3/03..80.3/.5./:..7.8:5..333/.8.7/..3203:3.35075.9805079 802..203.203.3-.-:.9: 804.303/. 0. 804.:39: 802:.:2.3.90780-:9.3205:9802:.3-402020.... ./-7..7.3.3/83/.38.3 50789.8-03..:/438-078.3-..350-.3/.25.3 . 4.38:7 !073..37.3 -07.3%..38079.3.28.. -.203:3.0 ...330.0/.. /.3 203.9.3/.3 20.3//. -072.804..8..8.7.38.7..2-.9:.3:3.3 .8:/..8.38.7..:.8..90..8.3/.3 3.3802.39.330...:2/30.3 /0399 $# 909.5 2025:3.5:8.3$7:8. 2.2. /. -.7.90.2070.9 507../909!03./.2079.3 $# $04. -:3/./.2.09.3..5 $04.7 .#.09.:2.340203907503//. 3 .7243/.2 30..309.3-.2-../.9 3907.07.3 5039.09:8.:2.8.804.3..3/03.32. 909...9:5.3..7..... !03./. :7: :7:/.3-07-.:-.2 /. 20.3.8207/0.5:3507.7..3 .7...3 /.380-. 9::.3.8.393 5075:89.20::/./..9..3 507.-078. .3:7::2.9:.3.9/...8.

5:880/9/0280/9/.2.8079.305..3.75.3 / 5073..7. 203.9: 5.3.9:8 $# ...:2.5/.507.507.0..25079:-:.9: 20039:7-::-.:29/.7.703/.3 0- -07..3-0..2.3..3507..7.9 80-.. 3 .8./.32..3 2030905.3.3507. /.3 203:-:7.7.3.:80.9 507.3-07.802:..3 .770-:33...33507:/-0750:.3/.. .3.8.23./9..9 203./: /03.3.3 !507:202-07.2030. :8..7:83.503:. 802:. -078:./.3 83.3-.$08:3:3.:2/30.. !0.8.50.3-.3.33.9.2.-. 8.3 2./.9.3...8..8/.3:39:20::/..7./.3505./ $0-.3. 2..3 .8.. .3!2089.50-. -0703.3 5.92./8..2/. 3 /.3 203.7.-./.3 2030-.3 902-4 5028..3::/. ..3 /-.7/72070.3.39.5/9025.3.7.. 3 . 4380590780-:9 9/.8.7.203:7..3.880.3 0:8.20. 202.3:.8.3/-:.5./..:7/ 2:7/ ..35030.9..3 20302: 0.390./.3.9804.5..8.2.-....3 . 804.7.. :2.9:/804.8 .:2/.73..5..8.4:88079.8.3.9 /.0802.7 907-:.5.82...3507.3/..8..33907.25:-073907.$04.9.2. .7 804. 5.393 .7... 2.3 03..: 802./-.3 / .80.8 /. .7. /.. :8.:.3.3 .. 3 .390.3 802./.$04..8.3/03.. 89.333 /0..3:7.:2.3/0399$# $0-03.23..3./.2. 5073.8..3/802.880.3 3 07..8.3 -0708. 203.9. :8.3.5.8.3 50-...320:.7.3 008. .5. -07.8.80-.50.203072..82.35030.. /.3 .3/.8:39:/.9 203.3 0- -078../5073..8./.7802..3 -078.. 3-07808:...3 20303.:-.7804.9..3-07.3 2070...8..2 90254 2.33 ...5:8..39. ..7.7/.5.43805 $04.805.909. !748083907.:50702-..3.: -073907..940203907503//.5..38:3..2- 2.7.3907...9/.3/.7..5.38.0.3:://.33/..3 5.3/.8.89 .7.38.3/804.:5:32070..8/03.:80.7.33. .339/.38.8/.-.3.3 / 5.3 549/.3 -072.3... 9.802:..2070..7-07.7.8.3 /.3.703/.7./.39. .9 .8/. 2:33 /.3-.8.

33/..9:5.3../.3/..3 802:.3 -:/. ... .2.7.3 .7:8/...2.2.9-.8. .. -079407.-079::.3-07-0.25../. 2070./:.350.202:33.0-..3202-40.5.3 804.39/.38.3907. 907:9.-40 /..5../.:29/.3050393.8.503025.:22./03.843.9 8.7. 84.33./.7 805027.73.3 .3..9503//.9.3.3/0399808:.3 $02039.3:-:3.83.7.38079.3//.8.3 9/.3:39:202-09:...3 :-:3.75..9.5 570:/8 8079..3/.3-07805.2...7. 507.3:39:203.: 203.7:  !03:8:3.9. 203/.3 -07-./:805079.80. .30.7.3.3.8.3802:.3 802:..3907./.7.9: 20::/...330.3/ 804.5.3 907:9..5.9.050393.380-03..:2 .3503:/03.257907.9/..3/03.7. .9 .3.:2 20.:.9.74342..33 /-:7:. 5073.:/84749/03.:.//.25:7.9/.3 80-:. -. -././. .8.3 8443.305..8.35.7.2-.3 .3 -078.2070.7.3. :8.7. . 90.7.3 :39: 202-:3: .8-0:2203..3./.7:82009.3.:9:9/. 203.8.9 80-..802.32./.2.3.7.83 3/.9:43805$04.:8.7 $#203:.:8.//.. ..:7.9:..8.3..350.9:../.3 2..70.3 202-. /. 2.7./8474902-..:-.52070.38.35075.3. 0.5:8.3 /.3203::.8.39.3202-07.9/. 2.9..7 50.3203/.202-08..0-907-:. 203.:50-. 0 804.38/.5.3/.8.. ..3802:.5.3.3:8.20303..3.3..38.39. /-08.5.8.3907/..3-07.8.3 07-0.:07. 2070.0/:/:.3. 507.9..3.3909..3 -075:3. 0-..3/::3.33.9.-. 8.8./ 0- 802-.2 3:3.3.3.5:8./.99.2070.: 090..7.3-:.9/.83 2.:.7//.:2/. 2030. 203.:/03.7.8.5.3:9.3.3:-:3.:2..:2./.7.8.3405.75.3 ./.3 -.3..3 0748.2.:7.. /.0207/0..3 2..3 :7..39.3907.73..28:.8/.-07.5. -.32.3 54891 .3 50785091 .75. 8:5.30:9043428:/.2:3 503:8:3.55.203.:39:203.3 3. 2.3..843../.3 /0399808:.780503//.3 /.503.8.50.:22070...0.9202:5:/.5..:.2..30399$# .3/73.32070.3 -07.3 $0-.0. /..3 507-.907:9.9: 5./:..20237.5.5.743908/.8..3./: /.280-:.:28079.8.9 9..3.357.93.38.053.8.5747.

3.2539::.-0742:3.9./..343805$04.8.8.3.9 5075.9.3..7/03. 5073.3.3 3 202-:.8. 02...38:...3 50.. ..#.7 0307:850.3 .3..9 447 !0:.80/.9..8.22. 7:. 09:7:3.50.75.25:.83..7.39.907.39/.3/.7.3...32:7/ 2:7/ /..3 802.. .3.5. $#/9025..3.3897:9:7 -.8203:3.8.33.:8:/.380.:39: 20307.3 8.3 50.3./5073.8.:053.3507.5.3. 0-..7 50.-.:2 9::.5.9 2.7.3.3502-.3.. 503:.3 -. 2.9:7.9/5././/.2030:7:5. :39:2070.8.3!03//..38.3:3. 2070..7$#203:.3 7.38:/.3. 202-40. /.8..3.3:7::2 ...9 5:9.3 /03.3/03.5.9507..3-40/039:7./.908.3.350..3 $04.3. .7.3.5:.3 50.9..35075../.3/:. :7::2.3 7:. 802:.2.3 $05079.3 $04.9: / -.3.9.3:3.: / .3.3: 804.3 /.38.3.8/.75.507809.3804...3907.8079..32.80-0:2438059:/70.:. 3 2.9: 507..9 $0.3/..703/.8 .9: $04. 307.9 9::.2.-07. .7....30- -...8.3.3.3.33 ./.38.$04.:-.3 0- 202:/.3.05.3.8.-:.3$#-07.:2.8.807.8..30--.380.3 20:.3507:/-07.. 0....-09:808:.3.9.4030.33.7804.8.:.1/03../.:/03..39.80:25..804.5020.22.3.7.3.9.39.8.:8:.7.3202-40.3 5..2-:/.:39:802:.3:-:3.9/507-.:28079./.8..3 207..2 3007 3 /03.8.3-.350.0-.38. / /.3.3/.3804.280-:./ /.3/.8:/.3 05.3%0:$03.8..-.3.3. 0.804.:2.302.3-07-0.9203.8.75.3/.3203025.38:/./... 8.-..3 202./.8./.3502-3.3..2030:.30-:..3.3 !.3!03. .3::/.8.3/03.3 0--0708.73.03/.8 50..3/.42508..9:/::/.7....8:. 0-./:./.90.: 3 07. -.. 0. 3907.3./:.80.3-.2.2..93 .3$04.. 02.20.3$04.3 3907.8..3/2./..30--0708.7: .33-074507.3 07.9.8.3. -.5027.3/.3 $09.8.7 50-.3508.3.3:3...3/.7.38../.3 80:.3//.3 .39.:39:203::.8 .::5/.. !030..3.5.8.3/.8.9:.7202.8:39:20. ..703/..78002:/.:2 80.5...0203907.3 /.203.. .../.3 :7.2.3.3503:-:.3..3. 203/.33.8.. :9 03943 !.7.!0.8.:...8./.2: / .7 $# .9 202.280-:.38..7.

. 503//.33907.3.38907820 9/.50-.3503.3-.73..3 .3. 3 3.9202./.3 2:7/ /.32087.9.3 907/. /17.9. 0-:7:.880-03.30-.42:3.30-07.7.:5.8.3 .350.39..94:7::2.8/03.3 80-.5039.307.30-.:39:-073907...7503/. 09/.5.5.3.32034379.3./.9.7 809.3..2. -.2.3 -079:..2. 020:9 /.: :-:3.3 5740 5740:3.7...3 203.32.38.2 89:./02 1 0::/.94 .2.3 30./. 08025..33..83 2..7.3.202-:/.:.3 9: 803/7 0209 ..3 2:-. .35078.3$04.3503:-:.38:7 -0792-..3802.0.305.83.3.5.7.8. / !0:.3 02.95072:.9.32:7/ 2:7/ 0 0::/.302.8.1.3 8:.:5:3802.8. 5073..7. ...320.5:8.:203.7 /.5-0794./:./-7. .3.3 8:..8.8.3..9203472.3 /.3 507..30-7. 507:.3.3.9. 0.9/.8.:2 / 30. .35075.843.3 207:5.3/.7 9:.3.320::/.3.8.2:3 / /..39.3503:3..3 3907.3 ...5804.39.7.8. !0:.8 /.30-2030:7:/03.:502-3.33907.3 ::// ..9.83 .2 0-. 9443 203443/.7.3507.3.9.9: .9 503. 5039.9 .7./..302:/.:8.3472.8.850.9 .3 503.9 :.3!03//.2.7.8.3 907-.809...5804.3 43805 $04.9-078.75.9.75..80507949437443/.9.7.3./.305.3..8.5.8 !0:.3. $09.. .3/.38./.9.802. 907.3/.3/.72030203907.7 3 88902 503//..3 804.8..5..3.7..7.32.39.83 - 08025.3502-0.3. 0-:7:...7243820. 3 !03.39.3 3899:8 503//.2-5:.7./.0/.: 83432 /03.-. .9. 2070.3 0- 909 !03:25:.3:7.9809.:80-.3.5-07902:/.3..2.. 203. .3507438.9.3804.3 .9./74/ 7 89.3.9/.7.5..9/.2.8.2.3/0202.3..8..2.3 .7.5 -07438/.8/03... .38443.3802.3/.8. 9/..!.-:-.3 8079.37./-7 :7: :7:/. $03.3..83 2.3.3 /.. 203.9.3 .3:39:203.

.380.79549 .8.3/039947.1..3!03//.3.2.20203:507.8.. .3..3 92-: 50-.8.. ./:.:/03.!07803/7.. $# /.3 /.-:7/.309. 502:8./.3390..3-.7 .3 .3390.3 $04.25: 203.03/07:3...9:/:.3 ..3$04..7:35078.8..350.3/72070. /03.8..32070.720.8.9 43805 $04.75.2. 0.3/..3. :.3 ..203:2:2..:39:20./.80-. !03//5:..9:.5..3.3.503:-:.507:203.80/.303/7. :7: :7: 804.9.9:.5.3 /0399$04.34343. 70.3 $07...3804.7.8 848..0207/0.3 20302:.3 03.3 :7: :7:$04.2.7: 5.3.804.3:../..3 7.3 $04... 50.0380-.8 /.38. 3..50.9.9:./..39.2 -:/.3//::380..3 /0399 $04. .3808:.3 !0780:9:..:7.3-../.3 804. /.9.5078. 50-..343.5.7. 8./.5. /8.25: :7: /.33.507.83 .9:. .90780-:9.3.3..2025:3. $#/. .343805$04.3 /853 50.3203.97.7/.5.3$#3. $04./.2....2.3 02-.:5:35. 07:39:.3.3-09: ::/0.3/. 0:./: 2.3-. ./.72070.907:9.3 .-:3.33907-9.3 /334030.3 503:3.3.#03/.7.3/.350.-0703. 203.0380-.. -..8. ./.:..39:.3..9. .3 !078.0380-.5 90.7 2070.79 5./-7.8.93.7.3...3 074.3.343.#03/.38.-.. -09::8.75.3-2-..-:3/. 5.7802039.38.30.$:3:5:3804..7.-0:2203.3.2.3-0703.5.3 3899:8 804..3 7./.3.0203907.3.3 :3. 5.8..8.3 -072.443.3 .9 202503.970::/.:.. !03:7:8 $04.3 007 0/.35039.3.3 907-08..3 !0780:9:. 2. 7.3 .443.7: -.3.3 070. 3.33.3203:-:7.43.9..3 $04.7.320.3 5078.#03/.33. 03:980.83.9: /03.4432034. 203..7 .09.3 &3/.443:....3/507./...3 43.3:39: 20250703.3 804.3/03.7.9..8.3/03.33/.33.0303.3 .75./... 3.8:/ 5078.503:-:.507.7/.3 . .7 80.9:.3.3 :2.7.3 ..8.3 050-.3 0.3.3#-43809..8..4432034.8.:3:39:202-.8 907.32030.8 83. /.94739/. $# 43./9:-:.304342809. . .2-.4 43 ...503//9/.3-072.

./.3.0..32070.:/03.3 8039. 804. 503.: ......0380-..38.9808:.9.7.8.99072. 805..3.3203:3.3!03//.3..203.3 5039.9 $:.380-..2..3-.8...07.32032-:...8.8.9.::5-.. 9..7 / 804..8.33 ..3 5./..#03/.3:39:-07-.3-078.0.907/.2. .3.9.3!0.2539:81./-7 $% .38/03.3.9. 07-0.3-078.2./:..39.3.3.3.9.5.9:$24:: 203. .3...33.5.8.8:/.405.:39: 802:.29039.507.3803. 2070.3802:.3 .3..5 -0794.3.-07.. .-07-.5.809.907. 203.530.5.980039747.380-..-07./:.8. !03.9.33.0. $# .380/.443.3907503.5907-:.3203.03/.8 .. /1.3-07-0.8.9. $0-03.39/.37.2./5070.3802:.3 -0.3.3$04.!03//.35072.203.:507438..-.7.5.58..5.:5:390. -0.3 /438 -078.39.3 203:3..3 2.303907!03//.3.7.0.3 ./.5.8.202-:9.9/.-.39/.91203/.1.3907/.9.7 -078..-2-.8.3.3 . .5 50.9: 434432 %2-.3804.39/.33.3$04.2070.9 .8.: 3./:.:3. /03...0.3-..:2 070.309.3.907.8-07.907. .343805 $04.7.70.8.3.3 0:.97...3..8.3.9.3.39.8:$04.8:47. 8. 8:.9 ./.803..2/-03.3..9:5..8..3: :./:.30.3/-:.. 2.. 09.7. /. 2..3.9072.905. 03.3../03...3/.3.:-07438.5$04.7..9.38:7 07.2:3 2070.33899:8!03.3 3.804.03/07:3.8./.2.90472.95078.38..3.99/. 2025:3.83 80-. 0303.. ..3 203072.3%3 !% .503/.3803.87.7 :39: 202-:.9:93.2070..:09.9:.3%..3 3/.3. 5:.33.83 2025:3..3 3 .350-./.3-0-07.3804...3-.83 2../. / . -.9.3 805079/0. 2025:3.905. 0-.7:/03.3.35075.9.343.9203..3..9 .7-0.7 /.-07.9:..3 02:/.3-.7 804.9:..3-:.9:39:203./..8.507:07./..50.2.3 5:5:8 8. .507902-:3.9400203907. :7: -08.7.73.9..-:3/.8./.909.:39: 2038 /0399 47./.8..3 03.2070...3.3 202-08.8.390787.3..83 2.802:... .8.807.7. 09. / $04.3:39: 09.3.8:/.3.30.3 /.9050393.9:.2 40 5078./.9./.3:7.804..33..

380-.3 / .3.3:-:3. 0-..9:7/03.9203.8.3 $7 :8.. /9:9:7.3. .3 4-091 $04.9-07:-:3 007:./.73.2 .3/.3 /.3 /.2034..3 .:.3-:.8 079.2802:..9.7.3.7.3.380-.5.8.7.8.3574808203.38.3 ./ .9.3 -0-07.3-07.8..33 .3.5/:/:-07-3. 804./9.3 -. -07../ -07.-3095.3 /.3 $04. 5.-073907.3 5.343. !07.2.2: 435...3 909.3 2.8.5..3.7.3/.8..909.3 /03.2070.2.39.. 507...#03/.7.8.38.9802:..33.3909.920203:/..2.3/./.92.3.9:8.8/.7. #03/..:2 / ./. !07/.9 /./.9.94 $07 7 .7/./.$04.5./.3/::8./..5 .380-.7-.8.3. 03907 .3 3 202.. /70.9.43805$04.3.747.5740507398 !. ...3.3.9/.3 /907:8.2....38:5..8.2.9..3 2.392-:20303.43805$04.5075. 503//:.3 9.8 909.3 .3 .:3 3 :...3./.3203...4 43/.33.5 803.2. .8.3.3..5. 804.-07438203:3.9/.50-.507-3.8.8.7./.3 2:/.3 $04.30-2-./8..507..8.3...7./.9.2.202-.8.5507..0203907.203..8..7.03907 !03//.8.0:9.3 5079:-:.97 4.35030.3.:3..3.2.37....8.. %/../:.3 $04.907:82034..9/.3503008.3$04./.3 5075.3. 50.9.3. .:39:202507::...39.3 $!& 43805$04. 50.340.5.805079 .3/. 4.8.3.9: 42508 .3203039.:50.3 !.:3. 9.3.-079:9:7/../. /...3203039.3!03//.3 .-0742:3.8.5.28079.35075.3909./:.5.2503//.38:8:5..307...4439/.75.2.9.302-./:. 5:.202-07.3 $:6: 43..8.3-.33.32...3%./:.2025079..3 202:..3.03/.7 .3503//08970283..58.3/. 202-40.8..3/.8.343805$04. -:.950-.3 2031.8..7.0380-..39.5..802:.-:3.3/.88079.38050795..3..3.807.2.3 5079:-:.03/./.7...5-:.9 2...3 %.3.90. -:.-0707.. 503039.3.7.393-.7.9:5.32070.8.:2/30.3/..3/.35747.8.3 $# 3.3 20-./.802:.8.3 ..9.3/9072.3 50-..3..305.-07809::203079.7.3.3203/. .3 070.9$04.3 909.9.39.3 5.7./.2 8..3.7.:..2-.7: /.7.3.3..3202-07 9. -. 203.302:/.

7. .. # 2.8./ .3. 0.7.3 -/: .3 . .8.2.1  9 !07398 $04.3 0.9  .7-:$..

.

%07:9#039. 43. 43.:9.8.443 ..  8  03/05.43.7.88.443239.443 079. :.3 :.3 .30.8.3  8.

.

3!02:/..8...3 3080884. 079.8.34/447  .5470 147/&3.$9:/ 1%0.3  .7.88.88.  03!0443  3080!49.943 $3.0789!7088 995.9 ...$05.83.3  $:6:/.

.

 94 .42.

90.

 .7.!03//..9.3 92 /78.

.

7.380.2  ..7-7.3  4. .: 079.%407.

.

 &8.8. 079.7.3!0.2-....3 .3-/:. ...8.3$04.3  020:9$0-.3.8:$04.8.

.

. 079..7:  .3: 43805.3%07-.8.8.8.0307.1.3.

.

!07:078. .7.. .50-%07-:.7.3  .93.8. 079.

.

..7.3  :.8.243805$04...3 . 079.

.

.30. 079.8.5470 147/&3.7.3  0.3 7.3!49.3$3:3!07...43/0307..89080.8.:  .38 !  .3$04.8.9438 $3..0789!7088 !034..

.

7..30./:.5907:8..3 .3%..8.3. 079...7.2.37$04.9.3  $04....3 079. ..-  .%4.0.  8 079.3!:3..3..7.3%09.8.:$8902!03//..8.7.33.3 0.3-/.3  #.:33  .3  $04.2.9  $04.9!075.7.8.

.

.9433.3.  :.3  %.:25:7 147/&3.7..9  .0789!7088 %00..8 13080/:..340  %0!49.. 079.

.

3 079.8. 8:$04.3 .8507/0-..9. .7..3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->