S.C.

______________________ COD FISCAL: _____________ LOCALITATEA ________________________ JUDETUL IALOMITA

N O T A 10

ALTE INFORMATII
SC _______________________ cu sediul in localitatea ______________________ str. _________________ nr. este o societate ___________________ , înfiinţată in baza Legii __________. Este înmatriculata la Registrul Comerţului Ialomiţa sub nr. _________________ Are ca obiect de activitate ________________________________________________ __________________________________________________________________________ . Societatea nu deţine relaţii cu filiale , întreprinderi asociate sau cu întreprinderi asociate sau cu alte întreprinderi in care se deţin titluri de participare strategice. Elementele patrimoniale au fost exprimate in moneda naţională , neînregistrând venituri si cheltuieli in alta monedă. Nu s-au înregistrat venituri si cheltuieli extraordinare in exerciţiul financiar 2007. Cifra de afaceri înregistrată la data de 31.12.2007 este de _______ mii lei. Profitul brut înregistrat la data de 31.12.2007 este in suma de ______ mii lei, rezultând un impozit pe profit in suma de ________ mii lei si un profit net de ______ mii lei. In exerciţiul financiar 2007 , unitatea a înregistrat cheltuieli nedeductibile in suma de ____________ mii lei, rezultând din dobânzi, amenzi, penalităţi. Nu înregistrează in exerciţiul financiar 2007 împrumuturi bancare si leasing-uri operaţionale. Nu au fost necesare plăti către auditori financiari . Angajamente acordate: _______________ Angajamente primite: ________________

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful