LASDER
 KURULUŞ TARİHLERİMİZ
– Dernek: 11.Nisan.2007 – İktisadi İşletme: 16.Haziran.2008

 KURUCU ÜYELER
– BRİSA – CONTINENTAL – GOODYEAR – MICHELIN – PİRELLİ

LASDER  ÜYELER – BAYTUR – ÇELİK MOTOR – İNCİTAŞ – ANLAŞ .

LASDER  LASDER.Aralık.  Ayrıca.Ocak.2011 itibariyle uygulanmaya başlanacaktır. .  Bakanlıkça kabul edilen “Atık Yönetim Planı”na Rekabet Kurumunca da 5 yıllık “Bireysel Muafiyet” tanınmış olup.2009 tarihinden itibaren Çevre ve Orman Bakanlığınca. 2010 Uygulama Planı Bakanlıkça kabul edilmiştir. 30. Türkiye’de Ömrünü Tamamlamış Lastik’lerin(ÖTL) yönetiminden “Yetkili Kuruluş” olarak kabul edilmiştir. üyeleri adına. 1.

LASDER’İN İŞ ORTAKLARI  Çevre ve Orman Bakanlığı  Malzeme Geri Kazanım Firmaları  Enerji Geri Dönüşüm Firmaları  Belediyeler  Yatırımcılar  Uluslararası Kuruluşlar .

− Bölge geçici depolama alanlarındaki stokların ve tüm Türkiyedeki ÖTL stoklarının gerçek zamanlı izlenmesi. .LASDER BİLGİ SİSTEMİ: ALTOS ALTOS: Atık Lastik TOplama Sistemi  SİSTEMİN AMAÇLARI − ÖTL’lerin zamanında toplanması ve satış noktalarında birikme süresinin azaltılması. − Bakanlık ve LASDER üyelerine gerçek zamanlı ve istendiği anda rapor alma olanağı sağlanması. − Geri kazanım ve geri dönüşüm firmalarının ihtiyaçlarının gerçek zamanlı izlenmesi. − Yüklenici bazında gerçek zamanlı taşıma bilgilerinin kontrolünün sağlanması.

2006 tarihinde “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolu Yönetmeliği”ni yayınladı.YASA VE YÖNETMELİK  Çevre ve Orman Bakanlığı 25.  Yönetmeliğin temel prensipleri “Üretici Sorumluluğu” ve “Kirleten Öder” dir.Kasım.  ÖTL sisteminin alt yapısı olarak Avrupa Birliği uygulamaları esas alındı. takiben “Enerji Geri Dönüşüm” firmalarının ve diğerlerinin gereksinimleri karşılanacaktır.  ÖTL teslimatında öncelik “Malzeme Geri Kazanım” firmalarında olup. .

 Mühendislik amaçlı projelerde ÖTL kullanımı serbesttir.YÖNETMELİĞİN GENEL ESASLARI  ÖTL’lerin malzeme olarak geri kazanılması esastır. .  ÖTL ithalatı yasaklanmıştır. iç ve/veya dış alanlarda ısınma amaçlı yakılması ve katı atık depolama alanında depolanması kesinlikle yasaktır.  ÖTL’lerin toprağa gömülmesi veya dolgu amaçlı kullanılması.

 2012 kotası için Bakanlıkla görüşülecektir.YÖNETMELİĞİN GENEL ESASLARI  Yetkisi olmayan kişi veya kuruluşların ÖTL toplaması kesinlikle yasaklanmıştır.  ÖTL toplama yükümlülükleri LASDER üyelerinin satışından oluşan toplamın 2010’da %45. . 2011’de %50’si oranında kota ile sınırlandırılmıştır.

– Bir “Yönetim Planı” oluşturarak. ihracatı ve transit nakliyesi ile ilgili sorumlulukların ve sınırlamaların oluşturulması.YÖNETMELİĞİN GENEL ESASLARI  Amaç : – Çevreye zarar verecek şekilde ÖTL’lerin dolaylı veya doğrudan alıcı ortama verilmesinin önlenmesi. . ÖTL Yönetim Sisteminin kurulması ve standartlarının belirlenmesi ve düzenlemelerin devamlılığının sağlanması. – Geri Kazanım ve bertaraf amaçlı toplama ve taşıma sisteminin kurulması. – ÖTL’lerin ithalatı.

 Tüm ÖTL taşıma faaliyetleri yetkili toplayıcılar tarafından ve Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) kullanılarak yapılmalıdır. ihracatı ve transit geçişleri ile ilgili sınırlamalar ve benzeri yükümlülükleri kapsar. bertarafı. . toplanması.  Tüketiciler ÖTL’leri yetkili satış noktalarına bedelsiz olarak bırakmalıdırlar. ithalatı. diğer atıklardan ayrı olarak.YÖNETMELİĞİN GENEL ESASLARI  İçeriği : ÖTL’lerin. geri kazanılması. taşınması. geçici depolanması.

2010 yılı sonunda 62.000 ton toplama gerçekleştirilmiştir.TÜRKİYE ÖTL PAZARI  İlk sistematik ÖTL toplama faaliyetleri LASDER tarafından 2009 yılı Haziran ayında başlatılmış ve 2009 yılında 21.  Sistematik toplama faaliyetleri 2010 yılında da devam etmekte olup. Ekim 2010 itibariyle 50. .000 ton kota’nın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.000 ton ÖTL toplatılarak geri kazanım ve geri dönüşümü sağlanmıştır.

TÜRKİYE ÖTL PAZARI .

• Kapasiteleri günlük 8-10 çalışma saati ile 42.TÜRKİYE ÖTL PAZARI  MALZEME GERİ KAZANIMI – GRANÜLATÖRLER • Türkiyede 11 granülatör bulunmaktadır. .) • Tümü Türkiye’nin orta ve batısında yerleşiktirler.000 ton/yıldır. (2007 yılında sayıları 4 idi.

000 ton/yıldır. . henüz lisanslı üretici değildirler.TÜRKİYE ÖTL PAZARI  MALZEME GERİ KAZANIMI – PİROLİZ • Türkiye’de dört adet piroliz firması bulunmakta olup. • Kapasiteleri günlük 8-10 çalışma saati ile 24.

– Halen enerji üretimi amaçlı ÖTL kullanımı yoktur. Halen 10 fabrika ÖTL’leri alternatif yakıt olarak kullanmaktadır. LASDER’in yıllık toplama miktarına bağlı olarak.000 tona ulaşması beklenmektedir.5 milyon ton klinker kapasiteli 48 çimento fabrikası vardır. – Önümüzdeki iki ile dört yıl içinde. . – 27 fabrikanın ÖTL’leri alternatif yakıt olarak kullanma lisansı vardır. çimento fabrikalarının ÖTL kullanma kapasitelerinin 100.TÜRKİYE ÖTL PAZARI  ENERJİ GERİ DÖNÜŞÜMÜ – Türkiye’de 62.

TÜRKİYE’DE ÖTL’DEN ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLERDEN UYGULAMA ÖRNEKLERİ .

TÜRKİYE’DE ÖTL’DEN ÜRETİLMİŞ ÜRÜNLERDEN UYGULAMA ÖRNEKLERİ .

 LASDER.TOPLAMA SİSTEMİ  Türkiye’de 8 toplama bölgesi oluşturulacaktır. bir yüklenici birden çok bölgede yüklenici olabilecektir. yüklenicileri ile 5 yıla kadar uzayan sözleşmeler imzalayacaktır.  Her bölgede bir yüklenici olacak.  LASDER. . 2010 yılı sonunda 8 bölge için yüklenici seçimi yapacaktır.

ÖTL YÖNETİM SİSTEMİNİN GETİRİLERİ  Yeni iş ve ticaret alanları yaratmak.  İkincil hammadde kullanımını arttırmak  Daha az birincil hammadde kullanımının sonucu olarak doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak.  İhracat olanakları yaratmak.  Yeni yatırım olanakları sağlamak.  İlgili hammaddelerin ithalatında azalmaya katkıda bulunmak. .  Yeni istihdam yaratmak.  Daha temiz bir çevre yaratılmasına katkı sağlamak.

vb.  ÖTL ürünleri ve üretim metodları ile ilgili standartların oluşturulması için ilgili kurumlarla (TSE.  Kauçuk katkılı asfalt uygulaması için Ulaştırma Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile temas kurulması. .DİĞER FAALİYETLER  ÖTL’lerin çelik üretim sürecinde kullanılmasını sağlama amacıyla çelik üreticileri ile ilişki kurulması.) temas kurulması.

 Ülkelerin güçleri ve yetenekleri biraraya getirilmelidir.  Bulunan çözümler ulusal organizasyonlarla beraber uygulanmalıdır. .ATIKLAR VE LASDER  Atık sadece Türkiye’nin değil. tüm Dünya’nın önemli bir sorunudur.  Bu nedenle atıklarla ilgili sorunlar uluslararası boyutta ele alınmalıdır.

ETRMA’in Nisan. .2010’da yapılacak toplantıya katılacaktır. LASDER. Bu toplantılarda ülkelerin ÖTL konusundaki durumları gözden geçirilmektedir. Romanya ve Yunanistan’dan oluşan bölgesel toplantılara katılmaktadır. Macaristan.LASDER & ETRMA  ETRMA Lastik ve kauçuk ürünleri ile ilgili çalışan bir Avrupa Birliği kuruluşu olup. Polonya.2010’da yapılan yıllık gözden geçirme toplantısına katılmış olup.  LASDER. Kasım. ÖTL ile ilgili konuları bir alt komitesi aracılığı ile yürütmektedir.  Bunun dışında.

ETRMA & LASDER .

 Dev iş makinası lastiklerinin ÖTL’lerinin işlenmesini sağlayacak teknolojilerin Türkiye’ye getirilmesine aracılık etmeyi.  2013 yılından itibaren ÖTL ürünleri katkılı modifiye asfalt kullanımını sağlatmayı. hedeflemektedir.  2012 yılından itibaren ÖTL’lerin çelik fabrikalarında kullanımını sağlatmayı.LASDER’İN HEDEFLERİ  LASDER Üyeleri tarafından oluşturulan ÖTL’lerin 2012 yılında %60’ını ve 2013’ten itibaren %100’ünü toplamayı.  Avrupa Birliği uygulamaları paralelinde ÖTL ürünleri standartlarının Türkiye’ye getirilmesini. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful