Ito ay isang uri ng contraceptive na iniinom ng mga babae upang mapigilan ang paghinog at paglabas ng itlog sa obaryo. .

.Magpakonsulta sa Obgyne/ midwife ng barangay health center para maresetahan ng tamang pills.

Ang pills ay kadalasang iniinom araw-araw sa loob ng 21 na araw. . Inuumpisahan sa unang araw ng regla.

Hindi permanente. . maari muli magbuntis ang babae kapag itinigil and pag-inom. Hindi sagabal sa pagtatalik. Ang ibang pills ay maaring inumin ng inang nagpapasuso ng sanggol na may gulang na 6 na buwan pataas.

Ito ay kinakailngan inumin araw-araw Hindi nagbibigay proteksyon laban sa STD/HIV Maaaring makaranas ng mga side effects. .

Spotting Pagkahilo Naduduwal Pananakit ng ulo Pagbigat/ pagtaba Pananakit ng dede/ paglaki ng dede .

.Posibleng panandalian lamang ang mga side effects at kadalasang sa unang tatlong buwan ng paggamot lamang ito nararanasan.

Paano kung nakalimutan uminom ng pills sa isang araw? Paano kung nakalimutan uminom sa loob ng magkasunod na araw? Paano kung nakalimutan sa higit 2 araw? .

Ito ay mabisang kung tama ang paggamit. .

.Magpakunsulta sa Ob-gyne/ midwife ng barangay health center Ito ay 99.7% mabisa Ito ay iniijection kada tatlong buwan. Walang epekto sa pagpapasuso at pakikipagtalik.

7.3 3 5.3 9..!48-03 5.9.98./.2.7.3. 8/0 0110.8.3 94 3.3 .2.. :3.3 8.3..3 .3 2.3 .249 .3/.8.943 -:.

2:9. 9 .3 2.2:9.7..34 :33.3 :2342 3 588..3 .3 8.7..2:9.7. P!. .34 :33... P!.. . 8..3 :2342 8. 44.34 :33.8:34/ 3.P!.

2.-8...3 5.94.2.3 :3 9.29 .

8. - 30.

9 .943 .:38:9.9.95.5.03907 P94.5..8:84 .943 -:. .3 05094 8.3 P. P. 9.5.7. 5.5.30. P94.-8./. 2. 0. 2/103 -.3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful