Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Tài liệu tổng hợp các bài viết SEO- Search Engine Optimization
(căn bản)

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 1

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Contents
I. TỔNG QUAN VỀ SEO ..........................................................................................................................4 1.1 Search Engine là gì? ...........................................................................................................................4 1.2 Search Engine làm việc như thế nào? .................................................................................................6 1.3 SEO là gì? ........................................................................................................................................10 1.4 Kết quả tự nhiên và kết quả được tài trợ (Google SEO và Google Adwords) ....................................10 1.5 Mục đích của các Search Engine Optimization .................................................................................13 1.6 SEO là nghệ thuật hay khoa học ? ....................................................................................................13 II. CÁC SEARCH ENGINE XẾP HẠNG CÁC TRANG WEB NHƯ THẾ NÀO? .....................................15 III QUY TRÌNH THỰC HIỆN 1 CHIẾN DỊCH SEO ............................................................................17 3.1 Nghiên cứu & xác định từ khóa.........................................................................................................18 3.2 Tối ưu hóa trong trang ....................................................................................................................19 3.3 Tối ưu hóa ngoài trang .....................................................................................................................20 3.4 Theo dõi thứ hạng ............................................................................................................................21 IV. NGHIÊN CỨU & XÁC ĐỊNH TỪ KHÓA .........................................................................................23 4.1 Thực tế quá trình chọn keyword cho 1 Website ................................................................................23 4.2 Nghiên cứu từ khóa ..........................................................................................................................25 4.2.1 Nghiên cứu từ khóa mục tiêu trước khi SEO ..................................................................................25 4.2.2 Bốn bước nghiên cứu từ khóa thiết kế web ...................................................................................26 4.3 Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa .........................................................................................29 4.3.1 Công cụ gợi ý từ khóa trong seo ....................................................................................................29 4.3.2 10 công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí hay nhất ......................................................................30 4.3.4 công cụ keyword của google..........................................................................................................33 4.3.5 Tối ưu keyword cho seo tốt hơn ...................................................................................................41 V. TỐI ƯU HÓA TRONG TRANG (ON-PAGE OPTIMIZATION) ........................................................43 5.1 Tối ưu snippets với thẻ meta description ..........................................................................................43 5.2 tối ưu hóa thẻ meta descriptions ..............................................................................................45 5.3 TỐI ƯU CÁC THÀNH PHẦN CỦA HTML..............................................................................................47 5.3.1 tối ưu metal Title ...........................................................................................................................47 5.3.2 Tối ưu hóa thẻ Alt và Title Image cho hình ảnh .............................................................................47 5.3.3 nội dung trong phần body .............................................................................................................49 5.3.4 Sử dụng thật tốt các thẻ : H1 ,H2 , H3 ,P, LI .................................................................................49 5.3.5 Nội dung trong liên kết ..................................................................................................................49 5.3.5 Tối ưu hóa cấu trúc URL trở nên thân thiện với công cụ tìm kiếm .................................................49

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 2

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

5.4 TỐI ƯU BỐ CỤC CỦA TRANG ............................................................................................................51 5.5 TỐI ƯU NAVIGATOR & MENU ...........................................................................................................54 5.6 CSS & SEO ........................................................................................................................................55 5.7 TRÙNG LẶP NỘI DUNG- NỘI DUNG KÉP ...........................................................................................62 5.7.1 Nội dung kép và phương pháp phát hiện mới của Google ..............................................................62 5.7.2 cách tránh lỗi Trùng lặp nội dung (Duplicate Content) ...................................................................64 5.8 SEO & VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ........................................................................................................................65 5.8 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG LẬP CHỈ MỤC...................................................................68 5.8.1 Đạt nhiều chỉ mục từ Google (Google Index) .................................................................................68 5.8.2 Làm thế nào để tạo google sitemap cho website của bạn.............................................................69 5.8.3 cách làm sitemap cho yahoo ..........................................................................................................71 5.8.4 - 7 bước làm tăng tốc độ index webiste của Google ......................................................................72 5.8.5 Để Google index các videos của bạn? ............................................................................................73 5.8.6 Các cách ngăn không cho google index một số trang trên website ................................................73 5.9 Tính khả dụng và thứ hạng trên máy tìm kiếm .................................................................................74 5.10 Robots.txt & Googlebot - Allow & Disallow......................................................................................76 5.11 Sử dụng nhiều keyword ở các trang hơn là tập trung keyword ở trang chủ ....................................78 5.12 Tập tin “mồ côi” – Lỗi 404 not found ..............................................................................................79 VI. TỐI ƯU HÓA NGOÀI TRANG (OFF-PAGE OPTIMIZATION) .....................................................81 6.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM ..............................................................81 6.2 Đăng ký với các công cụ tìm kiếm ....................................................................................................82 6.3 Tạo sơ đồ website thân thiện với các công cụ tìm kiếm ....................................................................83 6.4 Đăng ký website vào các thư mục internet .......................................................................................85 6.4.1 Đăng ký website vào các thư mục internet ....................................................................................85 6.4.2 15 Directory hang đầu ...................................................................................................................87 6.4.3 Danh sách các Directory Việt Nam .................................................................................................89 6.5 GIỚI THIỆU VỀ GOOGLE PR & CÔNG THỨC TÍNH PR.......................................................................89 6.6 PHỔ BIẾN LIÊN KẾT & CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT ...............................................................................90 6.6.1 PHỔ BIẾN LIÊN KẾT (LINK) ..........................................................................................................90

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 3

chẳng hạn như các phiên bản khác nhau của cùng một site (site dự phòng).Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh I. Theo kết quả khảo sát người tiêu dùng của một công ty khác vào năm 1999 thì 88% người dùng trực tuyến có sử dụng một search engine và 72% có dùng một search engine để tìm kiếm hàng hoá bán lẻ. Như vậy. tên trang. nó chiếm tới 77% tổng thời gian tìm kiếm. công việc này rất đơn giản: chương trình phần mềm thông minh sẽ “chu du” khắp trên Web. TỔNG QUAN VỀ SEO 1. tìm kiếm và lưu trữ bất cứ thông tin nào chưa có trong chỉ mục và thường là lưu toàn bộ trang Web.com Page 4 . Tuy nhiên. Một số search engine có khả năng phân tích nội dung trang Web và cho biết tần suất mà những trang khác liên kết đến trang này. Hãy thử tưởng tượng một cuộc sống hoàn toàn không có niên giám điện thoại hay một trợ giúp nào khác.1 Search Engine là gì? Search engine phần mềm cung cấp các địa chỉ Web có chứa một hay nhiều thông tin. Thông tin thu thập được có thể từ những trang đã được lập chỉ mục trước đó nhưng đã thay đổi. Một khi các chỉ mục đã được tập hợp lại.com http://duyanhpham. sao chép từng trang nó tìm được và lập chỉ mục các từ khóa. loại bỏ những trang lập lại quá nhiều lần cùng từ khoá. bạn chỉ cần biết một vài thông tin hay từ khoá là có thể tìm được nơi cần đến. Điều này cũng tương tự như dùng Web mà không có công cụ tìm kiếm (search engine). Mặt khác. với số lượng quá lớn các trang không được truy cập đến trong nhiều năm và trang có chứa những từ quá phổ biến dẫn đến những site không liên quan. Với search engine. về căn bản. Web crawler còn được gọi là spider (con nhện) là một phần của search engine. một nghiên cứu gần đây của NEC Research Institute và Inktomy cho thấy có tới hơn một tỷ trang Web riêng biệt trên Internet và hầu hết các search engine đã bỏ qua không lập chỉ mục cho 1/4 số trang này. chúng sẽ được kiểm tra để loại bỏ những thông tin trùng lắp. việc lập chỉ mục dù chỉ một phần của Web để có thể trả về kết quả phù hợp là một quá trình đòi hỏi rất nhiều công sức to lớn. chuyên “chu du” khắp Web. Một số search engine còn có khả năng gán trạng thái đặc biệt cho trang Web có dùng siêu thẻ (metatag) chứa các thành phần mô tả thông tin. Thuật ngữ search engine đôi lúc được dùng không chính xác để chỉ các chỉ mục Web do các biên tập viên biên soạn. Bên trong việc tìm kiếm Với quy mô của Web. Theo một nghiên cứu do công ty Zona Research (Mỹ) tiến hành năm 1999 thì search engine hiện là phương thức tìm kiếm thông tin trên Web được sử dụng nhiều nhất. search engine là yếu tố định hình nên bức tranh về kho thông tin trên Web. liên kết đến những trang chưa được lập chỉ mục và các địa chỉ Web do các công ty thứ ba đưa lên. nhưng mục tiêu thì giống nhau: dự đoán người dùng cần gì và trả về duyanhphamkiller@gmail. Khi người dùng đưa yêu cầu tìm kiếm thông tin cho search engine hay dịch vụ thư mục. từ khoá mà người dùng cần tìm kiếm. Mỗi search engine có một cách xử lý khác nhau đối với thông tin mà nó nhận được từ người dùng.wordpress. trang Web càng phổ biến thì nội dung của nó càng dễ tìm kiếm. khoảng 7-14% những nội dung đã được lập chỉ mục lại không còn tồn tại trên Net. Đối với nhiều người dùng. các giải thuật tinh vi bên trong sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên. Sử dụng điện thoại lúc đó sẽ trở nên rất khó khăn.

thường là các cụm từ ngắn hay một phần của một đoạn văn bản. Dữ liệu về những trang Web sẽ được lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu chỉ mục để sử dụng cho những lần truy vấn sau. Tuy nhiên.wordpress. với mức tăng trưởng hàng năm 70% tổng số trang Web từ nay đến 2003 theo như dự báo của International Data Corp.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh thông tin tương ứng. Khi người dùng nhập vào các Search Engine một truy vấn (chủ yếu là các keyword). trái lại với một số SE khác. Một số SE khác lại sử dụng những phương pháp tiên tiến hơn như Proximity Search (tìm kiếm gần kề) để cho phép người dùng xác định được khoảng cách giữa các từ khoá. heading hay một số trường đặc biệt gọi là meta tags) để trả về những thông tin mà người tìm kiếm mong muốn nhất. sẽ lưu trữ toàn bộ hay một phần trang gốc (được xem như một cache) cũng như thông tin về trang Web đó.com http://duyanhpham. OR và NOT để xác định các search query (truy vấn tìm kiếm). như AltaVista. sử dụng phương pháp phân tích ngôn ngữ để xác định dịch vụ thư mục. Thay vào đó.com Page 5 . các biên tập viên sẽ thực hiện việc tổng hợp thư mục Web một cách thủ công. những từ khoá được thu thập từ các titles. các SE này sẽ kiểm các index của nó và cung cấp danh sách các trang Web phù hợp nhất. như Google chẳng hạn. Những thông tin này sẽ được thu thập bởi các Spider (chính là Web crawling) và nội dung của mỗi trang sẽ được phân tích để SE quyết định nên index cái nào (ví dụ. Hầu hết các Search Engine đều sử dụng các Boolean Operators (toán tử luận lý) như AND. Mặc dù Yahoo không lập chỉ mục trang Web như cách của search engine nhưng nó thực sự cung cấp dữ liệu chất lượng cao. thì những dịch vụ thư mục kiểu này sẽ phải gia tăng liên tục số lượng biên tập viên để có thể duy trì được tính hữu dụng của dịch vụ. sẽ lữu trữ tất cả các từ của những trang mà nó tìm thấy. Những vấn tin của người dùng thường được phân tích rất chi tiết để phát hiện những sai sót chính tả trong từ khoá hay liệu thông tin này đã được tìm kiếm chưa. Một số Search Engine. Nguyên lý hoạt động Một Search Engine hoạt động theo các bước sau: Web crawling Indexing Searhing Search Engine làm việc bằng cách lưu trữ thông tin về nhiều trang Web trên WWW. Một loại search engine lai mới đang xuất hiện. search engine hay cơ sở dữ liệu sẽ đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu tìm kiếm thông tin duyanhphamkiller@gmail. Dịch vụ thư mục Các dịch vụ thư mục như của Yahoo và hỏi-đáp như của Ask Jeeves không dùng phần mềm thu thập tự động thông tin Web.

Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh của người dùng. Có nhiều cách khác nhau trong cách tìm kiếm này.com Page 6 . Search engine có thể lập chỉ mục trang Web XML dễ dàng hơn nhờ những thẻ này cho biết thông tin tương ứng xuất hiện ở đâu trên trang. Flash và dạng âm thanh. Vào những năm cuối thập kỷ 80. Trong bài này chúng tôi muốn giới thiệu về các nhiệm vụ chính sẽ được thực hiện như thế nào. Ngày nay. Các chương trình với những cái tên như "gopher" và "Archie" đã giữ chỉ số của các file được lưu trên máy chủ kết nối với Internet. còn rất nhiều nội dung multimedia như hình ảnh động của Shockware. Xem xét Web Khi hầu hết mọi người nói về các cỗ máy tìm kiếm Internet. họ đều cho đó là cỗ máy tìm kiếm World Wide Web. liên kết đến các Web site. Tương lai của việc tìm kiếm Một số search engine đã có tính năng tìm kiếm các đối tượng thay vì văn bản – chẳng hạn ảnh của một “ngôi sao” nào đó ở dạng JPEG. thẻ định danh “125” báo cho search engine biết rằng 125 là giá. chúng thường nhận có thể một hoặc hai nghìn yêu cầu tìm kiếm mỗi ngày. Các cỗ máy tìm kiếm trước kia đều giữ chỉ mục của hàng trăm ngàn trang web và tài liệu. và được đặt trên máy chủ với các tên khó hiểu.2 Search Engine làm việc như thế nào? Internet và World Wide Web có đến hàng trăm triệu website có sẵn mang các thông tin về nhiều chủ đề khác nhau. Search engine trên Internet là các site đặc biệt trên web.wordpress. Archie. Khởi đầu duyanhphamkiller@gmail. Ví dụ. Điều này cho phép search engine so sánh giá của nhiều nhà bán lẻ khác nhau một cách dễ dàng và nhanh chóng. XML là một ngôn ngữ mô tả nội dung. Veronica và một số chương trình tương tự khác. không chỉ có khả năng chuyển tải thông tin mà còn có các thẻ định danh để mô tả thông tin này có ý nghĩa gì. Ví dụ. cỗ máy tìm kiếm hàng đầu đánh chỉ mục hàng trăm triệu trang và đáp trả đến hàng chục triệu yêu cầu mỗi ngày. và cách các cỗ máy tìm kiếm này sẽ xử lý như thế nào để cho phép bạn tìm thông tin cần thiết trên web. việc có được các giá trị quan trọng từ Internet có nghĩa là biết cách sử dụng gopher. đã giảm được một cách rõ rệt số lượng thời gian cần thiết để tìm kiếm các chương trình và tài liệu. được thiết kế để giúp mọi người tìm kiếm thông tin được lưu trên các site khác nhau. thư mục và các thông tin có liên quan. Tuy nhiên hầu hết chúng đều được đặt tiêu đề theo ý thích của tác giả. hiện thời chưa thể lập chỉ mục được. vấn tin “dân số Việt Nam” sẽ trả về thông tin điều tra dân số của Việt Nam. hầu hết người dùng Internet chưa hiểu nhiều về cách tìm kiếm của họ trên Web.com http://duyanhpham. Ngày nay. Khi bạn cần biết về một chủ đề nào thì sẽ phải đọc các trang nào? Phần lớn mọi người khi băn khoăn về vấn đề này họ sẽ sử dụng một công cụ tìm kiếm trên Internet (Internet search engine). 1. hình ảnh liên tục. nhưng tất cả chúng đều thực hiện ba nhiệm vụ cơ bản:    Tìm kiếm Internet – hoặc chọn các mẩu thông tin trên Internet – dựa trên các từ quan trọng Giữ một chỉ mục cho các từ tìm thấy cùng với địa chỉ tìm thấy chúng Cho phép người dùng tìm kiếm các từ hoặc cụm từ được tìm kiếm trong chỉ mục đó. chính vì vậy chúng tôi sẽ giới thiệu vấn đề này bằng cách tập trung vào nội dung của các trang web. Tuy nhiên trước khi Web trở thành phần dễ thấy nhất của Internet thì thực sự đã có các cỗ máy tìm kiếm để giúp mọi người có thể tìm được các thông tin trên mạng. Tuy nhiên.

Các thẻ Meta Thẻ Meta cho phép chủ sở hữu của trang có thể chỉ định các từ khóa và khái niệm sẽ được đánh chỉ duyanhphamkiller@gmail. tạo ra khoảng 600KB dữ liệu mỗi giây." "the" và các từ “không quan trọng” khác. Google. Theo cách này. Việc giữ được tốc độ tìm kiếm nhanh cũng có nghĩa phải xây dựng hệ thống có thể cung cấp được các thông tin cần thiết cho Spider. thường là có đến 3 spiders hoạt động đồng thời. sử dụng đến 4 Spider. phụ đề.com Page 7 . nó lưu ý hai thứ:   Các từ bên trong trang Nơi tìm thấy các từ Các từ xuất hiện trong tiêu đề. đánh chỉ mục các từ đơn trên mỗi trang." "an. Các Spider khác lại sử dụng các phương pháp khác. Các phương pháp khác mà Spider áp dụng thường là cố gắng làm cho hệ thống của Spider diễn ra nhanh hơn. Spider sẽ bắt đầu với một site phổ biến nào đó. Với hiệu suất đỉnh của nó. cho phép người dùng có thể tìm kiếm hiệu quả hơn. các heading nhỏ và liên kết. Tính đầy đủ trong phương pháp này được so khớp bởi các hệ thống khác trong phần thẻ meta của Website. để thành lập danh sách các từ tìm thấy trong các website. gồm có cả "a. Ví dụ. các thẻ meta và các phần quan trọng khác có liên quan được lưu ý bằng những xem xét đặc biệt cho những tìm kiếm của người dùng sau đó. hoặc cả hai. Google đã có DSN của chính họ để độ giữ chậm diễn ra chỉ trong khoảng thời gian tối thiểu. Quá trình spider xây dựng danh sách được gọi là Web crawling. Hệ thống Google trước kia có một máy chủ chuyên dụng dùng để cung cấp các URL cho Spider.com http://duyanhpham. Spider của Google đã được xây dựng để có thể đánh chỉ mục mọi từ quan trọng trên một trang và chỉ để lại các mạo từ như "a. Họ đã xây dựng hệ thống ban đầu để có thể sử dụng nhiều spider. Sergey Brin và Lawrence Page đã lấy một ví dụ về spider của họ có thể làm việc nhanh đến cỡ nào. Mỗi Spider có thể giữ tới khoảng 300 kết nối với các trang web mỗi thời điểm." "an" và "the". hệ thống của họ có thể tìm thêm trên 100 trang mỗi giây.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Trước khi cỗ máy tìm kiếm có thể cho bạn biết về nơi một file hoặc tài liệu nào đó được lưu trữ thì nó phải tìm ra được chúng. hệ thống Spider sẽ nhanh chóng thực hiện công việc của nó và trải rộng ra toàn bộ các phần được sử dụng rộng rãi nhất của web. Để tìm các thông tin trên hàng trăm triệu trang web đang tồn tại. cùng với 100 từ thường được sử dụng trên trang và các từ trong 20 dòng đầu tiên của văn bản. một số Spider giữ liên hệ với các từ trong tiêu đề. Trong bài viết mô tả về cách hệ thống được xây dựng như thế nào. Các hệ thống khác chẳng hạn như AltaVista lại tiếp cận theo một hướng khác. đánh chỉ mục các từ trên trang của nó và theo các liên kết tìm thấy bên trong site này. Để tạo và duy trì một danh sách hữu dụng cho việc tìm kiếm thì spider của cỗ máy tìm kiếm phải xem được nội dung của các trang web. mỗi một cỗ máy tìm kiếm phải sử dụng đến các robot phần mềm đặc biệt. các robot phần mềm này được gọi là spider (con nhện).wordpress. Khi Spider của Google xem các trang HTML. Vậy cách spider thực hiện công việc của nó trên Web như thế nào? Điểm khởi đầu là danh sách các máy chủ và trang web phổ biến. Thay cho việc phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ về DSN để dịch tên của máy chủ thành địa chỉ.com bắt đầu như một cỗ máy tìm kiếm của trường đại học.

Tất cả vấn đề này khởi nguồn từ chủ sở hữu của trang này. Công thức này được thiết kế để cung cấp cho các entry trên số lượng được xác định trước các phần chia. Một chỉ mục chỉ có một mục đích: Nó cho phép thông tin được tìm thấy một cách nhanh chóng. giao thức loại trừ robot đã được phát triển. loại ra các thẻ không thỏa khớp với các từ trong trang. Xây dựng chỉ mục Khi Spider đã hoàn tất nhiệm vụ tìm thông tin trên các trang web (chúng tôi lưu ý rằng đây là nhiệm vụ không bao giờ hoàn tất vì luôn có sự thay đổi của các trang nên điều đó có nghĩa là Spider sẽ luôn thực hiện nhiệm vụ của nó). hoặc trang đó có chứa liên kết đến các trang khác có chứa từ hay không. một game xây dựng các trang active mới mỗi lần các section của trang được hiển thị hoặc theo sau là các liên kết mới. Đây chính là một trong những lý do tại sao một tìm kiếm cho những từ giống nhau trên các cỗ máy tìm kiếm khác nhau lại cho ra danh sách khác nhau.thẻ Meta có thể hướng dẫn cỗ máy tìm kiếm trong việc chọn nghĩa nào trong số các nghĩa có thể là đúng đối với một từ nào đó. họ muốn trang web được hiển thị trong kết quả tìm kiếm của các cỗ máy tìm kiếm này. Nó có thể gán “trọng lượng” cho mỗi một entry nào đó. hoặc từ đã được sử dụng một lần hay nhiều lần. Để làm cho các kết quả tìm kiếm được phù hợp nhất. Phần chia bằng số này khác với duyanhphamkiller@gmail. Nói theo cách khác là sẽ không có cách nào xây dựng được danh sách thứ hạng để bình chọn các trang hữu ích nhất ở trên đầu mỗi danh sách kết quả tìm kiếm. trong các heading con. các trang được thể hiện theo thứ tự khác nhau. Có khá nhiều cách cho việc xây dựng chỉ mục. các liên kết và trong thẻ meta hoặc trong tiêu đề của trang. nhưng cách hiệu quả nhất vẫn là xây dựng một bảng hash. Spider sẽ tương quan các thẻ Meta với nội dung của trang. hầu hết các cỗ máy tìm kiếm đều lưu nhiều từ và URL. Trong thực tế. đặt biệt trong nhiều trường hợp các từ trên trang có thể có đến hai hoặc 3 nghĩa . Mỗi một cỗ máy tìm kiếm mang tính thương mại đều có một công thức khác nhau đối với việc gán trọng lượng cho các từ trong chỉ mục của nó.com Page 8 . Nhiều khi. chủ sở hữu không muốn trang của họ xuất hiện trên các trang kết quả của một cỗ máy tìm kiếm hoặc không muốn Spider truy cập vào trang của họ. thông báo cho Spider phải rời trang của nó – không đánh chỉ mục các từ trên trang này hoặc cố gắng lần theo các liên kết của nó. (Ví dụ. Không quan tâm đến sự kết hợp nghiêm ngặt các mẩu thông tin bổ sung được lưu bởi mỗi search engine.wordpress. một cỗ máy tìm kiếm có thể chỉ lưu các từ và URL nơi mà nó tìm ra. Một công thức được sử dụng để gắn giá trị bằng số cho mỗi một từ. Có hai thành phần chính liên quan tới việc tạo dữ liệu đã thu thập được để có thể truy cập với người dùng:   Thông tin được lưu với dữ liệu Phương pháp mà thông tin được đánh chỉ mục Trong trường hợp đơn giản nhất. Một engine có thể lưu số lần từ nào đó xuất hiện trong một trang. Để khắc phục hiện tượng này. Giao thức này bổ sung vào phần thẻ meta ở bắt đầu mỗi trang. Tuy vậy vẫn có một lo lắng trong việc tin cậy nhiều vào thẻ Meta vì các trang kém chất lượng mà chủ sở hữu của nó lại đưa vào thẻ này những chủ đề phổ biến nhưng không có nội dung gì về nó. Nếu một Spider Web có thể truy cập vào và bắt đầu đi theo tất cả liên kết cho các trang mới thì game có thể mắc lỗi activity cho player tốc độ cao và kéo dài sự kiểm soát.com http://duyanhpham.) Để tránh tình trạng này. điều này sẽ làm hạn chế rất nhiều vì sẽ không có cách nào để nói từ đó đã được sử dụng là quan trọng hay không có giá trị trên trang đó. tăng dần giá trị gán cho các từ khi chúng xuất hiện gần phía trên của tài liệu. Đây là một trong các thẻ rất hữu dụng. cỗ máy tìm kiếm phải lưu các thông tin này theo một cách nào đó để có lợi nhất.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh mục. dữ liệu sẽ được mã hóa để lưu trữ trong các điểm lưu trữ riêng.

Một số nghiên cứu này liên quan đến việc sử dụng phân tích thống kê về các trang chứa từ hoặc cụm từ mà bạn tìm kiếm.com http://duyanhpham. Site truy vấn ngôn ngữ tự nhiên nhất hiện nay là AskJeeves. Nó cũng phân biệt chỉ mục với entry thực tại. Một trong những lĩnh vực nghiên cứu tìm kiếm là tìm kiếm dựa trên khái niệm. Điều này có thể phát sinh một vấn đề khi các từ được nhập có đa nghĩa. Sự không công bằng này có nghĩa rằng việc tìm một từ bắt đầu với một ký tự “phổ biến” có thể lâu hơn nhiều so với việc tìm một từ bắt đầu với một ký tự kém phổ biến hơn. Phạm Duy Anh Trong tiếng Anh. Ý tưởng ẩn đằng sau nghiên cứu truy vấn ngôn ngữ tự nhiện là bạn có thể đánh vào đó một câu hỏi giống như cách bạn hỏi đối với người ngồi bên cạnh bạn – khong cần đến các toán tử Boolean hoặc các cấu trúc truy vấn phức tạp. Rõ ràng các thông tin được lưu trong mỗi trang thực sự rất quan trọng cho tìm kiếm dựa trên khái niệm. Sự kết hợp giữa việc đánh chỉ mục hiệu quả và lưu trữ hiệu quả làm cho người dùng có thể thực hiện các thao tác tìm kiếm một cách nhanh chóng thậm chí khi họ tạo một tìm kiếm phức tạp. một số search engine thay thế bằng dấu “-”. duyanhphamkiller@gmail. Tuy nhiên site này chỉ làm việc với các truy vấn đơn giản vì việc đặt khái niệm cho một truy vấn khá phức tạp. NOT – Mục hoặc các mục sau toán tử này không xuất hiện trong trang hoặc tài liệu. có một số ký tự được bắt đầu nhiều hơn với các ký tự khác. NEAR – Một trong các mục phải nằm bên trong một số các từ cụ thể Dấu ngoặc kép – Các từ giữa các dấu ngoặc kép phải được coi như một cụm từ. Ví dụ như bạn sẽ thấy phần “M” của từ điển sẽ dày hơn phần “X”. Nhiều nhóm nghiên cứu đã và đang làm việc hết mình để cải thiện cả kết quả và hiệu suất của các cỗ máy tìm kiếm này. và giảm thời gian trung bình để tìm kiếm mỗi entry. Một số nhóm khác đã chuyển sang một lĩnh vực nghiên cứu khác như truy vấn ngôn ngữ tự nhiên.com Page 9 . Bảng hash gồm có các số được đánh hash cùng với một con trỏ dữ liệu.wordpress. Truy vấn có thể khá đơn giản như một từ chẳng hạn. Việc xây dựng một truy vấn phức tạp hơn cần sử dụng các toán tử Boolean để cho phép bạn lọc và mở rộng dưới dạng tìm kiếm. Tìm kiếm trong tương lai Các tìm kiếm đã được định nghĩa bởi toán tử Boolean trở nên khá bình thường. con trỏ này có thể được phân loại theo bất cứ cách nào cho phép lưu trữ hiệu quả nhất. và cụm từ đó phải được tìm thấy trong tài liệu hoặc file.Tài liệu SEO căn bản phần chia từ trong bảng alphabet và đó chính là hiệu lực chính của bảng hash.com. Nếu bạn chỉ quan tâm đến một trong các nghĩa đó thì có thể không muốn thấy xuất hiện các trang tiêu biểu cho tất cả các nghĩa của nó. Một số search engine thay thế toán tử này bằng dấu “+”. để tìm ra các trang khác có thể bạn quan tâm. engine sẽ tìm kiếm các từ hoặc cụm từ chính xác khi chúng được nhập vào. FOLLOWED BY – Một trong số các mục phải được theo sau trực tiếp bởi mục khác. Thuật toán Hash cân bằng sự khác nhau này. và xa hơn nữa là việc xử lý được yêu cầu cho mỗi tìm kiếm. Tuy bạn có thể tạo một tìm kiếm bằng cách loại trừ ra các nghĩa không mong muốn nhưng nếu cỗ máy tìm kiếm giúp được bạn việc này thì tốt biết bao. nó có khả năng phân tích cú pháp truy vấn về các từ khóa để áp dụng cho chỉ mục của các site mà nó đã xây dựng. Các toán tử Boolean thường được sử dụng nhất là:       AND – Tất cả các mục đã được nối bằng toán tử này phải xuất hiện trong trang hoặc các tài liệu. Xây dựng một tìm kiếm Việc tìm kiếm thông qua một chỉ mục cần người dùng xây dựng một truy vấn và đệ trình nó thông qua search engine. OR – Ít nhất một trong các mục đã được nối bằng “OR” phải xuất hiện trong các trang hoặc tài liệu.

4 Kết quả tự nhiên và kết quả được tài trợ (Google SEO và Google Adwords) duyanhphamkiller@gmail. Hiện nay. Người sử dụng không ý thức được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa website.wordpress. hoặc làm các phương thức để các máy tìm kiếm trỏ đến. Hiện trên mạng Internet có 3 công cụ tìm kiếm hữu hiệu nhất và phổ biến nhất:    Google.com) SEO có thể coi như là một kỹ thuật. xây dựng website hay đơn thuần là người làm trong lĩnh vực truyền thông. Các công cụ tìm kiếm hiển thị một số dạng danh sách trong trang kết quả tìm kiếm (SERP) bao gồm danh sách trả tiền. một bí quyết thực sự đối với mỗi người quản trị. dánh sách trả tiền theo click và danh sách tìm kiếm miễn phí.3 SEO là gì? SEO là chữ viết tắt của Search Engine Optimization (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). là những nhà tư vấn đưa ra những dự án tối ưu hóa cho các website của khách hàng.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 1.com (MSN. danh sách quảng cáo. nhận thức của người quản trị website tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung nhận biết việc tối ưu hóa website để các máy tìm kiếm trỏ tới rất ít. SEO là một tập hợp các phương pháp nhằm nâng cao thứ hạng của một website trong các trang kết quả của các công cụ tìm kiếm và có thể được coi là một tiểu lĩnh vực của tiếp thị qua công cụ tìm kiếm. Thuật ngữ SEO cũng có thể được dùng để chỉ những người làm công việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. SEO đôi khi là một dịch vụ độc lập hay là một phần của dự án tiếp thị và có thể rất hiệu quả ở giai đoạn phát triển ban đầu và giai đoạn thiết kế website.com Page 10 .com http://duyanhpham.com Live. Mục tiêu của SEO chủ yếu hướng tới việc nâng cao thứ hạng của danh sách tìm kiềm miễn phí theo một số từ khóa nhằm tăng lượng và chất của khách viếng thăm đến trang.com Yahoo. 1.

wordpress. Không khó để có thể phân biệt được quảng cáo Google Adwords và có tới 54% người sử dụng dễ dàng nhận biết yếu tố này. Khách hàng dễ dàng phân biệt đâu là quảng cáo Quảng cáo và không quảng cáo tạo những ấn tượng khác nhau cho người dùng trước khi click vào đường link dẫn tới website. Mức độ tin tưởng Kết quả tự nhiên luôn mang lại sự tin tưởng cao hơn quảng cáo.com Page 11 . khả năng thay đổi thứ hạng đó sẽ chậm duyanhphamkiller@gmail. Một khi bạn đã đạt thành công ở một thứ hạng cao. Bên cạnh đó.Tài liệu SEO căn bản TỐI ƯU HÓA WEBSITE (SEO): NHỮNG ƯU ĐIỂM "TỰ NHIÊN" Càng "tự nhiên" càng thu hút nhiều click Phạm Duy Anh Google Adwords dù sao cũng là quảng cáo.. trong khi đó kết quả tự nhiên là những kết quả không phải quảng cáo. cấu trúc. SEO là mức phí duy trì hợp lý và ít biến đổi. Dưới đây là một số thống kê giúp bạn có thể định hình vai tròcủa SEO:    86% người tìm kiếm chọn các kết quả tự nhiên hơn là kết quả quảng cáo.) so với quảng cáo tài trợ và tỷ lệ Conversion từ SEO thường ở mức cao hơn so với Adwords. không chỉ là nội dung. các khách hàng này "có giá trị" hơn so với những khách hàng đến từ Pay per click. Ngược lại. một từ khóa hot sẽ nhanh chóng bị đẩy lên một mức giá cao hơn khả năng của khách hàng và nếu muốn duy trì khả năng tiếp cận khách hàng thì không có cách nào khác là phải tăng giá. Kết quả bền vững SEO đó là tối ưu hóa website. Cụ thể qua các thông tin khảo sát có khoảng 14% khách hàng tin tưởng vào Quảng cáo Adwords. cụ thể có khoảng 17% khách hàng thao tác nhiều hơn (chuyển trang. Giá trị của khách hàng 10 kết quả đầu tiên của Google đem lại cho bạn khách hàng mà bạn không phải trả phí cho mỗi lần họ ghé thăm website bạn. kỹ thuật liên kết mà còn cả việc thu hút truy cập. nhưng có tới 29% cảm thấy khó chịu với hình thức quảng cáo tài trợ này. Đây cũng là thông số rất quan trọng giúp các nhà hoạch định quảng cáo có phương án tối ưu trong việc chiếm các vị trí quảng cáo và sáng tạo thông điệp cho riêng mình. Do vậy không có gì ngạc nhiên khi tỷ lệ khách hàng lựa chọn những kết quả "tự nhiên" cao hơn rất nhiều lần so với chọn Quảng cáo Google Adwords.com http://duyanhpham. Đây là những con số buộc các nhà quảng cáo phải nghĩ tới các phương án đưa ra các thông điệp quảng cáo hấp dẫn hơn tới khách hàng. Giá click sẽ bị đẩy lên cao Với chính sách đấu giá từ khóa của Google Adwords.. đây là yếu tố vô cùng quan trọng khi các nhà quảng cáo muốn hướng tới đối tượng khách hàng và tính hiệu quả. đây là yếu tố quan trọng giúp khả năng quản lý ngân sách của Marketer được dễ dàng hơn. 70% đối tượng tìm kiếm ngay lập tức nhìn vào kết quả tự nhiên (nghiên cứu về hoạt động của mắt khi tìm kiếm). Theo một khảo sát khác: có 78% người được hỏi thấy thông tin từ quảng cáo Adwords hữu ích chỉ chiếm 40%. đọc bài.

QUẢNG CÁO GOOGLE ADWORDS: QUẢNG CÁO THẬT LINH HOẠT VÀ ĐƠN GIẢN Không có phương thức nào có thể đưa thông điệp quảng cáo tiếp cận khách hàng nhanh bằng Adwords và cũng khó tìm ra được những mô hình quản trị nào đơn giản và hiệu quả đến vậy. Tối ưu hóa từ khóa. với Yahoo tỷ lệ này là 60.2% cũng đủ cho thấy vai trò quan trọng của SEO tác động như thế nào. Với 100 USD để thực hiện 1 chiến dịch SEO tổng thể là điều không thể nhưng ngược lại với Adwords. Nếu một chiến dịch khuyến mãi chỉ thực hiện trong vòng 1 tuần hoặc 1 tháng thì Adwords luôn là sự lựa chọn tuyệt vời nhất.com http://duyanhpham. Dễ dàng kiểm soát Adwords với phương thức quản lý linh hoạt và đơn giản. Một chiến dịch SEO đòi hỏi cần nhiều kỹ thuật và phương duyanhphamkiller@gmail. Ngân sách Ngân sách nhỏ nhưng vẫn có hiệu quả.com Page 12 . Yếu tốphù hợp 72. Kết quả tìm kiếm Nếu một chiến dịch SEO bắt đầu được đầu tư cho đến khi bạn thu được kết quả thì khoảng thời gian 3-5 tháng không hề ngắn.8% . đó là con số đủ để thực hiện 1 chiến dịch quảng cáo Adwords với một vài từ khóa quan trọng. Quảng cáo Google Adwords có những ưu điểm to lớn mà không một phương án marketing nào khác có thể đem tới hiệu quả nhanh và cụ thể như nó.3% chọn Quảng cáo Adwords.39. đó là ưu điểm không thể chối cãi của Adwords.wordpress. Đó chính là cơ sở đầu tư lâu dài nếu thật sự SEO mang lại những nguồn lợi to lớn đối với từ khóa bạn đã chọn. Adwords nhanh chóng đưa quảng cáo hiển thị chỉ sau 10 phút lên chương trình. "Thời gian là vàng" và nếu thực hiện chiến lược SEO bạn phải chấp nhận hi sinh thời gian của bạn.3% người dùng Google đánh giá cao kết quả tìm kiếm tự nhiên so với 27. tập trung vào các cụm từ có liên quan trực tiếp tới nhu cầu của khách hàng là cơ sở để bảo đảm từng đồng đôla đặt cược vào Adwords mang lại hiệu quả tối đa. Ngược lại.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh hơn nhiều so với tốc độ biến mất của Adwords. nhưng nó cũng không từ chối mức phí 100 USD hàng tháng mà bạn trả vào tài khoản. Awords có thể tiêu tốn của doanh nghiệp hàng nghìn đôla. dễ dàng giúp khách hàng có thể kiểm soát quy trình và chiến dịch quảng cáo hơn so với SEO.

tới xây dựng liên kết. KẾT LUẬN Với những yếu tố đã so sánh. hãy kết hợp nhuần nhuyễn kiến thức SEO và quảng cáo Adwords. và để đạt đến đỉnh cao nghệ thuật đó con người cần 1 sự đam mê và 1 sự nỗ lực hết mình. ngược lại nếu không có tiền để chạy quảng cáo. Những nguyên lý của quảng cáo tài trợ cũng khá đơn giản trên khía cạnh bạn chấp nhận trả một mức giá hợp lý cho quảng cáo của bạn.wordpress.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh án tổ chức. nắm bắt thời điểm và đưa ra kết luật: Kết luận 2 từ tưởng như bình thường nhưng chắc rằng để tìm ra nó bạn cần phải ít nhiều động não. 1. ngân sách và năng lực của mình để lựa chọn phương thức phù hợp nhất. bạn sẽ nhanh chóng biến mất cho đến khi tiếp tục có ngân sách quảng cáo. Nhưng mấy ai trong hầu hết những người đang và sẻ đọc bài viết này hiểu rằng SEO thật sự là 1 nghệ thuật. Yahoo. đạt ranking cao trên SERPs (seach engine result pages) hay nói cách khác là quảng bá website.com Page 13 . bạn hoàn toàn có thể làm chủ các chiến dịch quảng cáo của mình. Với mỗi chiến lược đầu tư Marketing. trực tiếp đến từ trang kết quả của các máy tìm kiếm (Google.5 Mục đích của các Search Engine Optimization SEO hay tối ưu hóa Website cho máy tìm kiếm nằm trong chiến dịch quảng bá Website là từ viết tắt của "Search Engine Optimization" hoặc "Search Engine Optimizers". Có thể tối ưu quảng cáo Google Adwords để giảm chi phí Không chỉ có SEO mới là tối ưu hóa website mà khi tham gia Google Adwords bạn hoàn toàn có thể tự tối ưu quảng cáo. 1. doanh nghiệp sẽ có phương án phù hợp nhất hoặc thông qua những chuyên gia tư vấn quảng cáo tìm kiếm để tối ưu hóa chi phí. xây dựng nội dung website trong khi đó quảng cáo Google Adwords không quan tâm tới yếu tố này. Những người ảm hiểu hơn 1 chút thì lại luôn nghĩ tới tối ưu hóa. nâng cao tham số chất lượng (Quality Score).. Hợp đồng không quá phức tạp Nếu những ràng buộc về mặt hợp đồng với đối tác SEO gồm cả những điều khoản bảo mật thông tin và nguy cơ penalty thì Adwords không quá nặng nề về khoản này. Vậy nếu bạn có khả năng. tới google.. Microsoft) với một số từ khóa nhất định. tới từ khóa. Phân tích. tiên đoán. khó có thể nói rằng phương thức SEO hay Adwords tốt hơn. Mục đích của SEO là nhằm cải thiện lượng truy cập về cả chất lẫn lượng cho Website. Mà từ website thường khiến con người ta liên tưởng đến 1 bộ mộn trong chuyên ngành lập trình khô cứng của CNTT. Vấn đề quan trọng và cốt lõi nhất của mỗi chiến dịch chính là hiệu quả kinh doanh của bạn. suy luận để có thể năm bắt được thời điểm để duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.6 SEO là nghệ thuật hay khoa học ? Khi nhắc đến SEO (search engine optimization) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Chỉ cần bạn nạp tiền vào tài khoản là quảng cáo của bạn nhanh chóng xuất hiện. Kết luận là kết quả của cả 1 quá trình phân tích. vậy hãy cùng phân tích kỹ lưỡng ưu nhược điểm.

Vì vậy những phân tích dựa trên những số liệu về thời gian. Cần có 1 tầm nhìn tốt: Một phân tích sâu thông qua cách sử dụng các phần mềm hỗ trợ để có được những điều cần làm để điều chỉnh website của bạn sử dụng tốt. nó có thể làm mất đi của bạn rất nhiều thứ quan trọng hơn. Search engine là cả một bộ máy sàn lọc khổng lồ. Một kết hoạch làm SEO tốt là không bao giờ thừa. Sự chú ý phân tích. nó ko phải là 1 sản phẩm trí tuệ của riêng bất kì ai. Việc đầu tư chắm sóc.com Page 14 . từ một số cách điều chỉnh các thẻ meta và tìm kiếm hàng trăm liên kết để có thể rank cao ở 1 keyword nào đó trên search engine. bạn đừng nghĩ việc cạnh tranh chỉ phụ thuộc vào website của bạn VS website đối thủ. những thủ thuật được xây dựng dựa trên sự am hiểu và tìm tòi của mỗi người. điểm yếu về sản phẩm mà website của bạn cung cấp. Chiến thuật tốt được xây dựng thông qua sự phân tích về các điểm mạnh. bạn cần 1 tầm nhìn tốt để những gì bạn đã và đang xây dựng sẻ hỗ trợ cho những dự định trong tương lai. tưới tắm từ lúc còn trong mần sẻ xây dựng cho hạt giống 1 tương lai vững chắc với 1 bộ rễ khỏe mạng và sự chăm sóc thường xuyên. bạn sẻ không bao giờ biết trước cái gì sẻ được thu thập từ bộ máy này cho đến sau khi nó index sản phẩm đó. Làm SEO cần phải đi 1 chặn đường dài. nhưng lại thiếu đi tầm nhìn về việc sử dụng của người đọc hay nói cách khác là khách hàng. Dựa trên hàng loạt những hành động kéo dài. keyword.. Vấn đề là phải có 1 tầm nhìn đủ sức gây ảnh hưởng tốt cho công việc của bạn trong tương lại.. phải luôn biết xây dựng cho mình những chiến thuật cố gắng hướng chiến thuật của bạn đi đúng hướng. một kết quả sẻ được tạo nên để góp phần vào việc sử lý tổng thể. Thật ra nó cũng tương tự như việc bạn trồng cây mà thôi. sẻ đưa đến cho bạn ít nhất là 1 sự hình dung về tương lai của dự án. từng chuyên mục để tạo ra 1 sức mạng cho tổng thể trang web. Mọi sự nóng vội đều dẫn đến hiệu quả xấu. Dịch vụ của bạn đã hoàn hảo chưa ? Đa phần những khách hàng của SEO Việt Nam đều đặt 1 câu hỏi tương tự là liên quan đến việc liệu công việc SEO có đảm bảo 1 tương lai lâu dài hay không? Điều này minh nghĩ cũng khá nhiều webmaster quan tâm đến. phân bón. Mà trên thực tế việc cạnh tranh ở đây chính là việc bạn vs với chính bạn với thuật toán của công cụ tìm kiếm là vị quan tòa thầm lặng. theo dỏi là hoàn toàn cần thiết. duyanhphamkiller@gmail.wordpress. Cũng giống như việc bạn dùng xe để chuyên chở 1 khối lượng lớn hàng hoá mà không để ý đến người đi đường bên dưới.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh xây dựng 1 kế hoạch hành động chi tiết. Đối thủ của bạn luôn không ngừng phát triển và sẳn sàng vượt qua bất kì lúc nào. Phải biết tối ưu hóa từng trang. đối thủ. mà nó là những kinh nghiệm. Đối thủ như thế nào ? Cạnh tranh luôn là yếu tố tạo nên sức sống của thị trường. SEO là phân tích. Tham khảo: Nhưng điều cần biết trước khi đâu từ makerting vào SEO Luôn chú ý theo dỏi và đề phòng: SEO không phải là của riêng bạn. là năm bắt thời điểm và sự thành công hay thất bại của nó dựa trên kết luận cuối cùng của bạn. Và nếu bạn muốn rank cao trong 1 loạt từ khóa về các sản phẩm.com http://duyanhpham.

. Brian Pinkerton . Những cỗ máy tìm kiếm cũng kiểm tra xem phải chăng những từ khóa cần tìm kiếm xuất hiện duyanhphamkiller@gmail. lục lọi trong đống hồ sơ hàng trăm triệu trang của chúng để tìm ra những kết quả liên quan cho bạn? Câu trả lời ở đây là chúng có những quy tắc nhất định. được biết đến như những giải thuật đặc biệt. Nó ít khi đưa ra cho bạn một gợi ý tốt hơn (ngoại trừ từ bạn đưa vào bị sai chính tả). thì gần như ngay lập tức. Nhưng.com http://duyanhpham. nó là phương pháp định vị (vị trí)/ tần số. nhưng nhìn chung. tốc độ load web và kể cả trọng lượng page của bạn (đơn vị kb).Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Sự cạnh tranh này được chính bạn thực hiện với việc tinh chỉnh về các meta tag title. những khoảng đầu tư về thời gian và công sức phải có 1 hiệu quả nhất định trong sự phát triển của tông thể. Việc xây dựng phải được tiến hành 1 cách bài bản theo những kế hoạch đã đựoc dựng sẵn. Vì vậy việc cần làm từ khi mới bắt đầu là phải tố chức 1 kế hoạch quản lý hàng loạt từ khóa. vị trí. vì đây là bí mật thương mại. những cỗ máy tìm kiếm không luôn luôn đúng. Những kết quả phù hợp hơn sẽ được liệt kê trên cùng. Tất nhiên. Đối với các search engine thì không phải như vậy. II.com Page 15 . làm sao để những cỗ máy tìm kiếm có thể tìm kiếm. bạn hỏi người thủ thư: 'travel'? Người thủ thư sẽ nhìn bạn chằm chằm và đưa ra vài gợi ý để bạn có thể miêu tả nhiều hơn. kết quả thật đáng kinh ngạc. bạn sẻ phải đầu tư vào cuộc chơi này khá nhiều thời gian và công sức. Gọi ngắn gọn. dựa trên 1 cơ sở các cụm tự liên quan bạn có thể mix được. chúng có những điểm cơ bản sau đây: Vị trí. hiểu chỉnh server. Mỗi giải thuật được thể hiện chính xác như thế nào thì không ai được biết. mọi chiến thuật.wordpress. Sự kiên trì và nỗ lực: Hầu hết các từ khóa cạnh tranh đều cấn đến thời gian vài tháng cho đến vài năm để có thể xem xét kết quả. nhưng keyword có thể chỉ ranking được no. Việc hiểu chỉnh sao cho theo kịp với sự thay đổi của các thuật toán là 1 việc không hề đơn giản. Lấy lại ví dụ trước: Khi bạn hỏi một thủ thư về "travel". đối với những cỗ máy tìm kiếm lớn. rõ nghĩa hơn những gì bạn cần tìm liên quan đến từ khóa 'travel'. Bạn chỉ có thể tìm được những thông tin liên quan đến từ khóa bạn nhập vào. nhưng bạn phải luôn chắc chắn 1 điều rằng những dự tính của bạn sẻ không bao giờ theo đúng 100%. Những trang không liên quan làm nó bỏ qua. các cỗ máy tìm kiếm sẽ tìm trong cơ sở dữ liệu hàng triệu trang của nó lấy một hay nhiều kết quả phù hợp nhất cho bạn. traffic có thể chỉ bằng 50% dự kiến. Các cỗ máy tìm kiếm cũng làm việc như vậy.1. mọi sự hy sinh hay thay đổi trong nước đi đều hướng tới 1 chiến thắng sau cùng." Vậy. vị trí. mọi cách dàn binh bố trận.và tần số Một trong số những quy tắc chính trong giải thuật xếp hạng bao gồm sự định vị (vị trí) và tần số xuất hiện của những từ khóa trên một trang Web.. Việc này đòi hỏi bạn phải động nào và suy tính đến những trường hợp có thể xảy ra và tiên liệu trước cho nó. Một cái nhìn bao quát những xâu xa sẻ giúp tiếp kiệm phần lớn công sức và thời gian. rõ ràng anh ta sẽ đi tìm đến những cuốn sách có tiêu đề liên quan đến Du lịch (travel).người sáng lập webCrawler nói: "khi bạn vào một thư viện. description . và đôi khi nó có thể đưa nhiều hơn những gì bạn cần. Việc làm SEO cũng giống như việc bạn chơi cờ. Những trang với những thuật ngữ tìm kiếm xuất hiện trong tiêu đề HTML thường là những nội dung liên quan nhất của đề tài.2 thay vì no. CÁC SEARCH ENGINE XẾP HẠNG CÁC TRANG WEB NHƯ THẾ NÀO? Khi tìm kiếm bất cứ thứ gì với các cỗ máy tìm kiếm ưu thích của các bạn.

Tất cả những cỗ máy tìm kiếm chính cho phép nó tới độ nào đó. Ngoài ra. Các cỗ máy tìm kiếm sẽ phân tích tần số xuất hiện của một từ khóa trong tòan bộ trang web. nếu họ phát hiện ra các trang dạng " Spamming.wordpress. Một nhân tố bên ngoài khác có tác động lớn là việc đếm số lần truy cập vào trang web. Gia vị trong công thức Bây giờ sẽ là thời gian phân loại phương pháp định vị (vị trí)/ tần số được mô tả ở trên. Những nhân tố bên ngoài (Off Page) là những nhân tố không dễ bị tác động bởi các webmaster. mỗi cỗ máy tìm kiếm sẽ cho ra kết quả khác nhau với cùng một từ khóa được tìm kiếm. duyanhphamkiller@gmail. Một trang hôm qua đang xếp hạng thấp. các webmaster kinh nghiệm còn sử dụng các mối liên kết giả tạo nhằm đẩy cao thứ hạng website của mình. Còn những trang ở top trên. Tần số là nhân tố chính khác trong những cỗ máy tìm kiếm xác định mối quan hệ như thế nào. những cỗ máy tìm kiếm thêm đồ gia vị vào phương pháp định vị (vị trí)/ tần số. Với hình thức giống như vậy. các search engine theo dõi xem trang nào được tìm kiếm nhiều hơn với một từ khóa nào đó." Một ví dụ là một từ khóa nào đó được lặp đi lặp lại hàng trăm lần trên một trang web với mục đích nâng cao tần số để được xếp hạng cao hơn. với số người truy cập cao luôn có vị trí cao trong các cỗ máy tìm kiếm. Đứng đầu trong số này là sự phân tích những mối liên kết. Chính vì vậy.com Page 16 . Các search engine sử dụng các phương pháp theo quy định chung (bao gồm cả những than phiền hay sự tố cáo của người dùng internet) để xem xét.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh gần đỉnh của một trang web. Không có một công thức nào là mẫu số chung. Những nhân tố bên ngoài (Off the page factors) Các search engine hiện nay đã có nhiều kinh nghiệm đối với một số webmaster có kiến thức siêu hạng có thể áp dụng những công thức làm đảo lộn kết quả để trang web của họ được xếp hạng cao hơn. một số cỗ máy tìm kiếm lập chỉ mục nhiều trang web hơn so với các cỗ máy khác. Một số cỗ máy tìm kiếm lại thường index một số trang web nào đó thường xuyên hơn. Đầu tiên. nhưng có nhiều người tìm kiếm truy cập vào thì sẽ được nâng cao trong hiện tại. đánh giá một trang web xem nó có vi phạm quy định hay không. Nói ngắn gọn. Bằng việc phân tích những trang liên kết tới nhau như thế nào. Những cỗ máy tìm kiếm có thể cũng phạt những trang hay loại trừ họ từ danh bạ của họ. Trừ phi những người nấu bếp thích thêm những thành phần bí mật của mình.com http://duyanhpham. Kết quả là không có cỗ máy tìm kiếm nào có cùng kết quả về danh sách hồ sơ chúng tập hợp được. Một từ xuất hiện lặp lại nhiều lần thường trên một trang được coi là liên quan hơn so với các trang khác. nhưng hiếm khi được ai đó truy cập sẽ bị mất dần ngôi vị. Bởi vậy. Đấy chính là lý do vì sao hầu hết các trang báo lớn. một cỗ máy tìm kiếm có thể xác định một trang là có vị thế gì và liệu trang kia có "quan trọng" và xứng đáng được xếp hạng cao hay không. Đó là điều tự nhiên khi chúng ta thử so sánh kết quả. giống như những người nấu bếp có thể đi theo sau một công thức tiêu chuẩn. hầu hết các Search engine chính hiện giờ đều lấy nhân tố "Off Page" làm tiêu chuẩn để đánh giá xếp hạng một trang web. như trong hàng tít hay trong câu đầu tiên văn bản. Chúng giả thiết rằng bất kỳ trang nào liên quan đối với đề tài sẽ đề cập những từ đó ngay từ đầu tiên.

từ đó có phương án sửa chữa.. GLINK triển khai seo cho khách hàng theo quy trình sau: Bước 1: Khảo sát thông tin khách hàng     Lấy thông tin về doanh nghiệp khách hàng Xác định lĩnh vực hoạt động. xem đã đặt đúng chưa. Alexa Xác định vị trí website khi search trên Google với các từ khóa là domain. tính cạnh tranh trong ngành.wordpress. số lượng ảnh. Làm seo không đúng cách sẽ không mang lại hiệu quả.com . mà còn phản tác dụng. Yahoo. tối ưu. ngành hoạt động.. có sitemap hay không. sitemap có hiệu quả không? Số lượng page đã được Google. kế hoạch khoa học. mức độ cạnh tranh Lên danh sách các đối thủ cạnh tranh. title. Kiểm tra khả năng seo hiện tại: check lại các thẻ meta. Ask và một số search engine khác. từ đó đưa ra phương án quảng bá phù hợp (không nhất thiết phải là quảng bá qua Internet) Bước 2: Khảo sát website (áp dụng cho doanh nghiệp đã có website)           Domain đang sử dụng là gì? Website sử dụng công nghệ nào? Máy chủ đặt ở đâu? Tốc độ nhanh hay chậm? Kiểm tra tính tối ưu của website: tốc độ truy cập. chúng ta sẽ có cái nhìn tổng quan về doanh nghiệp. từ khóa là tên công ty. cụ thể. kỳ Bước 5: Biên tập & Quảng bá  Bước 5-A: cập nhật nội dung Page 17 duyanhphamkiller@gmail. cần có phương án. nếu máy chủ không đáp ứng nhu cầu Sửa lại website. cache dữ liệu. Bước 3: Tối ưu hóa website       Nâng cấp máy chủ. có hiệu quả hay không? Kiểm tra tốc độ load trang. apc-cache. và các dữ liệu nặng khác Xác định Rank hiện tại: rank Google.. các trang refer được đặt trên những server quốc tế. file flash.. content. Yahoo.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh III QUY TRÌNH THỰC HIỆN 1 CHIẾN DỊCH SEO SEO cũng giống như làm PR. tháng. xác định hình thức quảng bá của họ Kết thúc bước này.com http://duyanhpham.. Bước 4: Lập các thống kê   Tạo tài khoản thống kê trên Google. Bing index trên trang Số lượng Backlink (link trên trang khác) tìm thấy trên Google Kết thúc bước này. footer. memcache.. có thể biết được khả năng hiện tại của website. description. từ khóa theo lĩnh vực hoạt động Kiểm tra sitemaps hiện tại của trang. nâng cấp website phù hợp cho việc seo. copyright. thêm thẻ keyword. Bing. x-cache Cài đặt Gzip tăng tốc website Tạo các trang refer. description. submit sitemaps lên các search engine Tạo cache site trên máy chủ: filecache. tốc độ cao. Tạo sitemaps. Alexa. băng thông.. Thống kê kết quả theo ngày.

Việc chi tiền vào những từ khoá đắt tiền là hợp lý nhưng chi phí nhiều vào những từ khoá không hiệu quả sẽ tốn phí của Doanh nghiệp Trên ảnh là thống kê của 1 từ khoá hot được search nhiều nhất trên Google.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh   Tạo chuyên mục Tin tức.com Page 18 . Hiện nay nhiều khách hàng đã bắt đầu biết đến SEO và Ranking nhưng vẫn làm 1 cách thiếu hiểu biết. Enbac. xây dựng mạng lưới kết bạn trên Facebook.com. Tùy từng trường hợp cụ thể.100. Yahoo. Bước 5-C: Gửi Email Marketing o Xác định list email tiềm năng cho site: 20. o Tạo gian hàng trên Enbac.wordpress. lên kế hoạch làm việc.com. LinkIn. Việc áp dụng các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cũng như gặp được những đối tác tư vấn am hiểu thì sẽ giúp ích nhiều cho việc quảng bá của mình trên Internet. Bước 5-B: Quảng bá website o Tạo account quảng bá trên các mạng: Facebook. Twitte. Chodientu. tiến hành lên lịch gửi mail o Kiểm tra mail reply. Nhìn thống kê ta biết được người sử dụng Internet search gì nhiều nhất mà áp dụng chính sách quảng bá phù hợp và tiết kiệm tối đa chi phí.. o Cập nhật nội dung trên các blog khởi tạo. Opera. Blogger o Cập nhật nội dung. o Submit link website lên các web directories của Việt Nam và nước ngoài. Chodientu. Submit các bản tin mới lên các site: Linkhay. duyanhphamkiller@gmail. chuẩn hóa quy trình sales & marketing của doanh nghiệp. Digg. MySpace. Timnhanh.com o Tạo account trên các trang rao vặt: Rongbay.vn.1 Nghiên cứu & xác định từ khóa Xác định từ khoá cần SEO : Có những từ khoá ta tưởng nhiều người tra cứu nhưng thực tế lại rất ít và ngược lại. Vatgia o Submit từ 10-20 tin rao vặt mới/ngày trên các site raovat. lên danh sách khách hàng tiềm năng từ việc gửi mail o o o Bước 6: Xây dựng hệ thống quản lý khách hàng (tùy chọn)  Hệ thống quản lý khách hàng trực tuyến sẽ thống kê thông tin khách hàng. Yahoo. MySpace.com http://duyanhpham. cập nhật nội dung thường xuyên cho trang.. submit nội dung này lên các trang chia sẻ: Sig.50 bài viết trên các forum. quản lý thông tin liên hệ..com. Vatgia.. BlogViet o Tạo trang blog riêng trên Yahoo. chính xác là sử dụng một dịch vụ của Digital Marketing một cách am hiểu. chăm sóc các chuyên mục trên những forum này. tối thiểu một ngày sẽ có 30 . Việc cập nhật nội dung được tiến hành thường xuyên. hàng ngày. tạo fanclub trên Facebook.com. Cuối tuần GLink sẽ có báo cáo cho khách hàng về số lượng bài viết mới. tạo chữ ký chứa backlink vào dòng quảng cáo. Linkhay. Trên đây là các bước công việc chính cần tiến hành khi quảng bá website doanh nghiệp. o Tạo Account trên các forum (tối thiểu 100 forum).000 email o Viết nội dung mail.com. Tagvn. trả lời email. Khách hàng của chúng tôi được xuất hiện ở vị trí đầu tiên (Số 1) và đã có gần 100K visitors 1 tháng từ riêng 1 từ khoá này. tối thiểu 1000 web directories. Twitte.000 . BlogViet. 3.vn tháng 11/2008 và những key liên quan. Sigg. kế hoạch trên có thể được thay đổi để phù hợp hơn. Digg.

vì thế bạn cần chú ý những điều sau đây: 1." .Cố gắng giữ description trong khoảng 255 ký tự. Đây là phần mà visitor sẽ thấy khi tham quan website của bạn. Meta Description tag : Meta Description tag mô tả nội dung website của bạn.com http://duyanhpham.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 3.Sử dụng 5-7 từ và tối đa 65 ký tự cho title tag. Search engine sẽ dùng nội dung này để mô tả ngắn gọn nội dung trang web khi thể hiện kết quả tìm kiếm cho người dùng.com Page 19 . Một website có chất lượng là site mang đến cho khách viếng thăm những thông tin bổ ích vì thế sau khi đã chọn keyword. 3. Dưới đây là ví dụ của thẻ header của một website : Quote: (tells robots to follow links) Thỉnh thoảng sẽ có thêm một vài đoạn mã cần thiết phải đặt trong thẻ header. .2 Tối ưu hóa trong trang Search Engine thì liên tục hoàn thiện thuật toán để mà có thể cung cấp cho người dùng những kết quả tốt nhất ( những website chất lượng).Tránh spam: đừng nên lập lại cùng một keyword quá 2 lần. or. Lưu ý là nội dung thẻ header sẽ không được thể hiện trên trình duyệt. đừng nên sử dụng những từ được gọi là stop word như "a. 4. Một số qui luật chung bạn nên tuân theo khi optimize title tag: . tiếp theo là Meta Description và Meta Keywords tags. 2. Meta Keyword tag : Meta Keyword tag cho phép bạn cung cấp thêm thông tin cho search engine về nội dung website của bạn. On-page SEO có nghĩa là tối ưu hóa các mã trên trang web. ví dụ như khi sử dụng JAVA scripts hay CSS (cascade style sheet). Có nhiều vấn đề cần xem xét khi đặt duyanhphamkiller@gmail. Body text : Nội dung trong thẻ body. . Tile tag thì rất cần thiết trong mã HTML. công việc tiếp theo của bạn là xây dựng nội dung trang web liên quan đến keyword đó.wordpress. nó tạo ra những từ mà xuất hiện trên thanh tiêu đề của trinh duyệt. sẽ hiện lên trong trình duyệt. Thường thì title tage là yếu tố đầu tiên trong thẻ ..Nếu có thể.Đặt keyword phrase ở đầu description để đạt được thứ hạng cao nhất có thể. and. Bạn nên kèm theo 25 từ hay cụm từ ngăn cách bởi dầu phẩy trong mete keyword tag. Thẻ Meta description nên bao gồm nhiều từ khóa được tổ chức trong 1 câu có ý nghĩa. . Title Tag : thẻ tiêu đề Title tag là trong những một nhân tố quan trọng trong việc đạt được thứ hạng cao.

Để trao đổi liên kết. đặt quảng cáo của bạn trên đầu trang chủ directory.com Page 20 . Một số cách khác để người khác trỏ liên kết đến site của bạn: -Cho phép người khác phát hành nội dung.Cung cấp thêm tài nguyên cho trang web của bạn . và mỗi keyword phụ trong 2 thẻ H2. . Khi trao đổi liên kết bạn nên tìm những website có nội dung tốt. cùng chủ đề hoặc tương tự website của bạn. H2. vì thế nội dung của bạn nên có tối thiều 100 words. và nó sẽ chỉ là trang được index bởi 1 số SE. bạn nên đặt keyword chính trong những thẻ này.com http://duyanhpham. Ebook phải có nội dung liên quan đến website của bạn. .Tăng hạng trên các search engine.. vì thế việc việc đặt keyword xuyên suốt nội dung trang web thì rất quan trọng. Khi submit website của bạn vào directories thì các Directories đòi hỏi website của bạn phải có nội dung tốt (quality content) . bạn email cho các webmaster .. mỗi search engine (SE) sử dụng các thuật tóan khác nhau để xếp hạng webpage.Đảm bảo trang chủ chính của bạn có đủ keyword.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh keyword trong nội dung của website.Phát hành miễn phí ebook cho visitor. hỏi xem họ có vui lòng trao đổi liên kết với mình không.H6 (heading) thì cũng rất hữu ích trong việc SEO.In đậm và in nghiêng các keyword chính ít nhất 1 lần (khuyến cáo không nên in đậm hoặc nghiêm tất cả keyword). . bạn sẽ đặt liên kết đến website của bạn ở cuối nội dung bài viết. Một vài search engines xếp hạng webpage cao nếu nó có ít nhất 100 từ. Tuy nhiên. bài viết của bạn trên website của họ.Các thẻ H1. Nó sẽ có cơ hội được index nhiều hơn những trang khác.Tạo một directory trên site của bạn và cho phép người khác submit site họ vào directory của bạn. Thực hiện đúng chiến lược xây dựng liên kết sẽ mang lại cho bạn các lợi ích sau: .Gia tăng traffic cho website của bạn.3 Tối ưu hóa ngoài trang Link Exchange (Trao đổi liên kết ) Có một vài điều lưu ý khi trao đổi liên kết mà bạn cần xem xét. đó trang web của bạn phải có nội dung thật sự chứ không phải chỉ là trang list các keyword. . bài viết của bạn phại ghi rõ nguồn gốc bài viết và do đó họ tự động link đến site của bạn.Tiết kiệm được tiền quảng cáo. 3. duyanhphamkiller@gmail.wordpress. bạn thực hiện như sau : bạn tìm kiếm những site có cùng chủ đề. Tôi đề nghị dùng 1 keyword chính trong 1 thẻ H1. . những người khác muốn sử dụng nội dung. Sau đó. Đưới đây là một số quy định chung mà mội người nên tuân theo: . Nếu họ đồng ý thì họ sẽ đặt liên kết đến website của bạn. Cho phép họ phát hành miễn phí cho visitor của họ nhưng phải đặt liên kết đến website của bạn. Hầu hết các search engine sẽ chỉ mục (index) tất cả chữ (text) trong mỗi trang web. ngược lại bạn cũng sẽ đặt liên kết đến website của họ. .

Yahoo (phí $299/năm) . 3.seoserp.Jayde B2B miễn phí .GoGuides miễn phí .wordpress. Bước 1: http://www.v…) duyanhphamkiller@gmail.Vn sẽ khác Google.asp Kiểm Tra Thứ Hạng Website Trên Google Bước 2: Lựa chọn Google theo từng Quốc gia mà bạn muốn kiểm tra (vì kết quả Google.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Directory Submission (Submit website vào các directory) Một vài search engine sẽ đánh giá cao website được list trên các directory có uy tín. Trước khi submit website vào các directories bạn phải tối ưu hóa website.com/web_tools/google_top_1000_serps_checker.com Page 21 .4 Kiểm Tra Thứ Hạng Website Trên Google Khi Thực Hiện SEO Hướng dẫn cách để kiểm tra thứ hạng của website trên google với những từ khoá đang thực hiện SEO. Dưới đây là một vài directory uy tín mà bạn nên submit: .Us v. submit vào đúng category nếu không sẽ bị từ chối.Com hay Google.Com.Zeal miễn phí.DMOZ miễn phí .com http://duyanhpham. điều đó giải thích tại sao việc submit site bạn vào directory là rất cần thiết.

com Page 22 .com với từ khoá internet marketing Kiểm Tra Thứ Hạng Website Trên Google Từ Khoá Internet Marketing Bước 3: Ấn vào SERP và đợi kết quả Kết Quả Kiểm Tra Thứ Hạng Website Trên Google Từ Khoá Internet Marketing Bước 4: Kiểm tra lại trên Google thuộc Quốc gia đã lựa chọn duyanhphamkiller@gmail.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Lựa chọn từ khoá và website muốn kiểm tra.com http://duyanhpham. Ví dụ: mình kiểm tra thứ hạng của website akuvn.wordpress.

com Page 23 . Đây là 1 cách để bạn có thể theo dõi và kiểm tra quá trình thực hiện SEO của mình thường xuyên. Chúc bạn thành công! IV. NGHIÊN CỨU & XÁC ĐỊNH TỪ KHÓA 4.Website này của 1 công ty gốm sứ xuất khẩu . duyanhphamkiller@gmail.1 Thực tế quá trình chọn keyword cho 1 Website Chọn keyword cho 1 website để bắt đầu chiến dịch SEO và SEM luôn là bước đầu tiên và rất quan trọng ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình làm SEO và SEM của 1 một website. Sau đây mình sẽ chia sẻ cùng các bạn quá trình lựa chọn keyword cho 1 website mà mình đã làm Một số thông tin về website : .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Kiểm tra lại trên Google Đôi khi kết quả có sự chênh lệch nhưng không nhiều.wordpress.com http://duyanhpham.

Tài liệu SEO căn bản .Làm mới keyword và tiến hành seo với những keyword mới với mục tiêu tăng cao traffic hơn những keyword cũ .com . .Tìm kiếm 4 keyword chủ đạo cho website Các bước thực hiện : Bước 1: Xác định rõ mục tiêu của website .Tăng lượng truy cập từ những khách hàng tiềm năng . Bước 3 : Keyword research tools . không có nhiều tác dụng Tiếp tục sử dụng Keyword Tool .com http://duyanhpham.Lướt qua tất cả các title của các website đối thủ .wordpress. Bước 2 : sử dụng www.google. Qua bước này mình đã nhận ra được một vài vấn đề cơ bản .com ) .Mình bắt đầu search các keyword của website và đánh giá mức độ ranking của website so với các website cùng ngành . tìm hiểu sự khác nhau giữa title của các website đó với website mình đang làm . Qua đây đã nhận định được 1 từ khóa trong cụm từ cần tìm có thể giúp rút ngắn quá trình làm seo : vietnam .Google AdWords duyanhphamkiller@gmail.Thị trường nhắm tới là các nước Châu Âu và Châu Mỹ .Website đã ranking tốt với những từ khóa ban đầu Yêu cầu : Phạm Duy Anh .com Page 24 . .Nhắm tới khách hàng Âu và Mỹ muốn mua sản phẩm gốm sứ của việt nam . .Thử dùng Google Insight For Search 1 kết quả nghèo nàn . Đánh giá : ranking tốt ( đều nằm ở vị trí thứ 2 đến thứ 5 trên google.

Luôn phải động não vì từ khóa Chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu từ khóa bất kỳ đâu nhưng nên bắt đầu từ một danh sách các từ khóa phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn nhất.com http://duyanhpham.wordpress.2 Nghiên cứu từ khóa 4. Vậy là ngoài 2 keyword cũ và 1 keyword mới có được mới chỉ có 3 keyword . hãy luôn nghĩ về nó. có thể bạn phải trả giá cho những sai lầm không đáng có trong quá trình thực hiện dịch vụ SEO của mình. Nếu bạn không quan tâm đến vấn đề này. chắc chắn bạn phải bỏ thời gian để thực hiện nó. tạm lưu lại keyword này . chỉ còn 1 keyword nữa có lượng tìm kiếm ngang ngửa là vietnam handicrafts . Bạn không nên thực hiện công việc của bạn một cách vội vàng.2. chính xác để đảm bảo tìm ra những cụm từ thích hợp và loại bỏ những cụm từ không thích hợp với website cần thực hiện. bạn phải lật đi.com Page 25 .1 Nghiên cứu từ khóa mục tiêu trước khi SEO Việc nghiên cứu những từ khóa chính cho một website trước khi thực hiện SEO là công việc rất quan trọng và cần thiết. trước khi bắt đầu công việc của mình. duyanhphamkiller@gmail. Bạn muốn nghiên cứu từ khóa nào.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Cũng đơn giản đúng không các bạn . Trong quá trình nghiên cứu. Nghiên cứu chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian Để nghiên cứu một vấn đề nào đó. được 1 list các keyword và lượng tìm kiếm tiềm năng Để ý vào các keyword có lượng tìm kiếm khá cao thì đã có 2 keyword nằm trong những keyword đã có . bạn phải bỏ ra một khoảng thời gian để nghiên cứu từ khóa mục tiêu trước khi thực hiện công việc SEO của mình. Mỗi một cụm từ phải được nghiên cứu kỹ lưỡng. 4. lật lại để tìm ra được những từ khóa phù hợp nhất. Dịch vụ SEO cũng vậy. Chúng ta cần phải nghiên cứu nhiều từ khóa và tại một thời điểm nào đó sẽ tập trung cho một từ khóa. Quá trình nghiên cứu từ khóa cho dịch vụ SEO của bạn không thể tiến triển một cách tuyến tính.

có nghĩa là website đó bị giảm bớt sự chăm sóc rất nhiều. vì bạn phải xác định được nội dung cung cấp của trang đó mới đưa ra được quyết định. Đừng vội vàng trả lời những câu hỏi đó mà hãy dành thời gian đó để kết hợp nhiều câu hỏi trước khi đưa ra những câu trả lời chính xác. chúng ta sẽ được một danh sách từ khóa rất khách quan. Tùy thuộc vào nội dung website bạn có. hãy nghĩ về những đến các câu hỏi có liên quan đến bạn. chúng ta nên nghiên cứu những từ khóa cốt lõi. Trong quá trình này. bạn nên loại bỏ để lấy những từ khóa chính phù hợp với trang web của bạn nhất. Hãy luôn luôn nghiên cứu từ khóa cho website bạn đang thực hiện dịch vụ SEO. rất hiếm khi từ khóa chỉ có một từ. Khi có được danh sách từ khóa thích hợp.com Page 26 . do mục tiêu chính là tăng doanh thu bán hàng qua website.com http://duyanhpham.2. trợ giúp từ khóa và kết quả tìm kiếm của khách hàng đến với website của mình. Như vậy. Lưu ý rằng. Nếu bạn không tìm được từ khóa thích hợp và cũng không thể thay đổi được nội dung trên trang web đó. càng nghiên cứu bạn sẽ có càng nhiều từ khóa thích hợp cho website đó. sau đó chúng ta thực hiện hiệu chỉnh nội dung trang web cho phù hợp hơn. rõ ràng bạn sẽ thu được kết quả là danh sách rất nhiều các từ khóa. Nếu bạn dừng nghiên cứu từ khóa. chúng ta nên thiết lập một sơ đồ ánh xạ từ khóa với nội dung trên website của mình. nhưng trong quá trình thực hiện dịch vụ SEO dựa vào việc sử dụng các công cụ SEO. Tuy nhiên. một từ khóa tốt sẽ chứa hai đến ba từ. để chuyển sang công việc tiếp theo bạn cần có đủ thông tin về website đó. Hãy nghiên cứu những từ khóa chính trước Trong quá trình nghiên cứu từ khóa. không phụ thuộc vào chủ quan của bất kỳ ai. Tất nhiên là chúng ta không thể đưa ra hết được các từ khóa trước khi SEO.. bạn phải đưa ra những câu hỏi và trả lời nó một cách chính xác. chúng ta có thể đưa ra nhiều từ khóa cho website của mình.wordpress. khách quan để có được những từ khóa phù hợp. Tạo ánh xạ giữa từ khóa và nội dung Sau khi có danh sách các từ khóa chính để phục vụ cho mục đích SEO. hãy dùng đến công cụ SEO . Khi đã có danh sách các câu hỏi và câu trả lời tốt. Quá trình thực hiện tối ưu sẽ được thực hiện nhanh hơn bằng cách dựa vào từ khóa mục tiêu và sơ đồ ánh xạ bạn đã lập.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Với cách này.Webmaster Tools để có được những gợi ý khách quan... công việc này có thể thực hiện rất dễ dàng nhưng cũng có thể rất khó khăn. Chính những từ khóa này là cơ sở để bạn phát triển thêm các từ khóa liên quan. cách làm tốt nhất vẫn là có những từ khóa thích hợp. Trước tiên. Để đưa ra từ khóa chính rất khó khăn. sau đó mới đến các từ khóa có ưu tiên thấp hơn. chính xác. 4. hãy cố gắng thử một từ khóa khác.2 Bốn bước nghiên cứu từ khóa thiết kế web duyanhphamkiller@gmail. Điều này tránh được việc bạn phải bỏ nhiều thời gian cho việc nghiên cứu từng trang cụ thể. Bạn cũng nên lưu ý thêm mỗi trang web trên website khi cung cấp thông tin cho người dùng chỉ nên đề cập một từ khóa chính. Tuy nhiên. thực hiện tối ưu chúng trước.

Có rất nhiều các công cụ tuyệt vời có để giúp bạn xác định có bao nhiêu hoạt động từ khóa của bạn duyanhphamkiller@gmail. Đôi khi họ có thể xem trang web của bạn khác biệt so với cách bạn tự nhìn thấy nó. và từ đơn và đa. trong khi các trang web thương mại điện tử tập trung vào bán hàng. nhưng bạn không có kiểm soát những gì bạn tối ưu hóa. bạn có thể nhanh chóng tìm hiểu có bao nhiêu người dùng đang tiến hành tìm kiếm cho rằng thuật ngữ mỗi ngày. Bạn muốn thu hẹp danh sách của bạn để chỉ bao gồm đánh giá cao đạt được. Bạn không thể có quyền kiểm soát cuối cùng về việc ai thăm trang web của bạn. quảng cáo trên Internet. quá trình nghiên cứu từ khóa có thể được chia thành các giai đoạn sau đây: Giai đoạn 1 .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Nghiên cứu từ khoá thường là một trong những nhiệm vụ đầu tiên khi thiết kế web và tối ưu cho các máy tìm kiếm. Điều này bao gồm tư duy của những cụm từ rất rộng và nhắm mục tiêu. Tránh các điều khoản quá chung chung như 'giày' hoặc 'quần áo'. bước tiếp theo của bạn là xác định các hoạt động cho mỗi từ khóa được đề xuất của bạn. sau khi cụm từ đó sẽ đem lại cho giao thông có trình độ nhất để trang web của bạn. tìm kiếm. đồng nghiệp hay khách hàng để được giúp đỡ. mua và nghiên cứu theo định hướng. Bí quyết là bắt đầu chậm. Các từ này là vô cùng khó khăn để xếp hạng cho và sẽ không đủ điều kiện lưu lượng truy cập đến trang web của bạn. hãy hỏi bạn bè. và quan trọng phân tích các thông tin khác. Mỗi trang web đều là khác nhau. Động não tất cả các từ bạn nghĩ rằng một khách hàng sẽ gõ vào ô tìm kiếm của họ khi cố gắng tìm thấy bạn. hy vọng trang web của bạn để làm hoặc quảng bá là gì? Hãy đến với các từ. Thông thường. Điều đầu tiên mà cần lưu tâm đến khi nghiên cứu từ khóa cho một trang web đó là làm sao để tăng lưu lượng truy cập. đủ để trang trải tất cả các dịch vụ cung cấp trang web của bạn. Nếu bạn cần giúp đỡ những ý tưởng. Bằng cách nhập các từ khoá được đề xuất của bạn thành một công cụ nghiên cứu từ khóa. Bước đầu tiên trong quá trình này là tạo ra một danh sách các từ khoá tiềm năng.com http://duyanhpham. Giai đoạn 2 – sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa Bây giờ bạn có danh sách của bạn. Nó cũng có thể điều chỉnh bạn vào từ bạn trước đó đã bị lãng quên hay từ đồng nghĩa bạn không biết. Nhiều trang web được phát triển như một công cụ để giới thiệu công ty.com Page 27 .Tạo danh sách và kiểm tra Ý tưởng ban đầu của nghiên cứu từ khóa là việc tạo một danh sách các từ khóa có liên quan tới nội dung site vủa bạn. Bạn cần phải nắm được những nhóm khách thăm nào sẽ là đối tượng chính để ban nhắm tới khi nghiên cứu từ khóa cho site. bao nhiêu của những người tìm kiếm thực sự chuyển đổi.wordpress. Hầu như toàn bộ quá trình SEO được xây dựng trên nền tảng của việc nghiên cứu từ khóa trên website.

Bắt đầu nghĩ về bao nhiêu trang bạn sẽ cần phải tạo ra để hỗ trợ các từ mới. đó là thời gian để thu hẹp lĩnh vực và quyết định những điều khoản sẽ được đưa vào từ khoá danh sách cuối cùng của bạn. xác định các cách viết thông thường và lỗi chính tả. H2. Giai đoạn 4 – xây dựng kế hoạch của bạn Có thể.com http://duyanhpham.com Page 28 .Tài liệu SEO căn bản nhận được. do đó. Nội dung của bạn trên trang không phải là nơi duy nhất mà bạn có thể chèn thêm các từ khoá.wordpress. … * Thẻ ALT khi hiển thị hình ảnh * Các menu liên kết trên site Thực ra khách hàng của bạn và trang web của bạn cũng thay đổi theo thời gian. nếu bạn đã phải nghiên cứu từ khóa của bạn. Google AdWords Keyword Tool Công cụ này sẽ hiển thị một biểu đồ từ khóa đơn giản. tạo cho người sử dụng chỉ một tỉ lệ xấp xỉ về mức độ phổ biến của từ khóa.Hoàn chỉnh danh sách của bạn Bây giờ bạn có danh sách ban đầu của các từ và đã được thử nghiệm hoạt động của họ. Điều này là rất hữu ích cho việc tìm ra cách nó sẽ được khó khăn để xếp hạng cho một thời hạn nhất định. ít nhất là một số từ trong danh sách của bạn đã xuất hiện trong nội dung trang web của bạn. và làm thế nào và ở đâu cụm từ khóa của bạn sẽ được sử dụng. Trellian Keyword Discovery tool Đây là một công cụ mà người sử dụng có thể xác định giá trị thị phần cho một tìm kiếm được. xem như thế nào nhiều người sử dụng tìm kiếm cho nó hàng ngày. Từ khoá cũng nên được sử dụng trong một số yếu tố khác trên trang web của bạn: * Thẻ tiêu đề . Google Suggest Google Suggest là một cách tuyệt vời để tìm từ đồng nghĩa và gợi ý từ liên quan có thể giúp bạn mở rộng danh sách ban đầu của bạn. nhưng một số người trong số họ có thể không.Title tag * Thẻ mô tả . từ khoá của bạn duyanhphamkiller@gmail. cho phép bạn tìm kiếm cụm từ khóa phổ biến để xác định hoạt động và nổi tiếng của họ trong số các đối thủ cạnh tranh. Dưới đây là một vài trong số mục yêu thích cá nhân của chúng tôi: Phạm Duy Anh Wordtracker Wordtracker là một công cụ trả phí.Meta Description * Thẻ từ khóa – Meta Keyword * Đề mục – thẻ H1. Giai đoạn 3 .

1 Công cụ gợi ý từ khóa trong seo Đâu đầu đi tìm cho mình 1 keyword ưng ý + đáp ứng đúng nhu cầu người dùng + thể hiện rõ content cần truyền tải thật khó chứ không dễ.com http://duyanhpham. Điều quan trọng là phải giữ sự theo dõi từ khóa của bạn và làm những điều chỉnh về từ khóa khi cần thiết. điều đó chứng tỏ đó là những keyword quan trọng và có tính cạnh tranh cao. Tuy nhiên dẫu sao vẫn là gợi ý mang tính tham khảo. 2.com Page 29 .3. chúng ta vẫn có quyền lựa chọn keyword khác và phân tích nhiều dựa trên content và định hướng sản phẩm.wordpress. những kết quả truy vấn trả về khi search sẽ là gợi ý tốt để có cái nhìn đúng đắn về keyword mà chúng ta đang có ý định nghiên cứu và phát triển. 4.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh cũng vậy. Google AdWords duyanhphamkiller@gmail. Muốn kiểm nghiệm sâu hơn khi nghiên cứu keyword thì có thể click trực tiếp lên mỗi gợi ý. vậy sao chúng ta không dựa vào chính nơi mà người dùng search để xem họ search cái gì? và kết quả đó thế nào? tính khả dụng keyword dự định của chúng ta là như thế nào? 1. Ví dụ ở đây keyword chúng ta đang muốn kiểm nghiệm là “quà tặng giáng sinh” và đây là kết quả: Với kết quả như hình bên thì chúng ta có thể thấy 1 list danh sách được đưa ra gợi ý rất chi tiết và rõ ràng.3 Sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa 4. Google search box Không gì có thể định hướng cho chúng ta tốt hơn là google đặc biệc là trong SEO. Mỗi gợi ý google đưa ra không phải ngẫu nhiên mà là dựa trên số lần search nhiều nhất đến các cụm từ liên quan trên.

hoặc bị hỏng. xin vui lòng cho tôi biết và tôi sẽ được vui để bổ sung vào. họ hy vọng sẽ giúp bạn.com Page 30 . nơi nào tìm kiêm nhiều nhất.2 10 công cụ nghiên cứu từ khóa miễn phí hay nhất Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng sử dụng một trong số các công cụ này. Điểm mạnh nhất của công cụ này cho phép bạn biết được nhu cầu tìm kiếm của từ khóa đó.. hầu hết trong số họ đang có. Nhưng thành thật với quý vị. nếu bạn là SEOer.com http://duyanhpham. Spacky Spacky SEO là công cụ về miễn phí Nghiên cứu từ khoá mà sẽ giúp bạn ước lượng các khoảng số khối duyanhphamkiller@gmail. Hiện có hàng trăm công cụ SEO và tôi đánh dấu trang của họ. Nhiều người làm SEO đang cố gắng và thử nghiệm để kiểm tra xem các công cụ có thực sự làm việc hay không. nếu có nhiều tiện ích và công cụ SEO hiệu quả nhất. Google Insights Đây là công cụ phân tích từ khóa hữu hiệu.. vì vậy mà tôi có thể kiểm tra lại thường xuyên. Ví dụ khi cần gợi ý về keyword “SEO” thì được Google gợi ý như sau: 1 danh sách dài lê thê nhưng tớ tóm gọn là cho dể nhìn hơn. tiềm năng phát triển. Nếu bạn tìm thấy bất kỳ được công cụ nào hay hơn trong danh sách ở đây.. Hình sau đây là minh họa khi mình search với từ "SEO" : 4. Tôi thử tất cả các công cụ SEO tôi tìm thấy trên Google. Sau đây là danh sách 10 công cụ nghiên cứu từ khóa hay nhất: 1. có thể bạn sẽ không nhìn thấy nó ở đây. hoặc đơn giản chỉ vì không hoạt động hoặc API không cho phép người dùng hoặc mã số là sai..Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Nên sử dụng tool này để có thêm những gợi ý đáng “đồng tiền bát gạo”.3. do đó.wordpress. rất tổng quan và rõ ràng phải không? 3. Tôi nghĩ rằng nó đã đi đến một điểm mà tôi có thể chia sẻ nó với bạn bây giờ.

CSV. Niche Bot Keyword Research Công cụ này được dựa trên WordTracker. nếu không phải là một trong những tinh chế hay nhất. SEO Book Keyword Research Tool Một công cụ phổ biến nhất trên thế giới. Có thể lưu các dats Xml vào tác phẩm. một công cụ thu thập từ các nguồn như wordtracker. 5. Submit Expresss Tôi tin rằng công cụ này sẽ giúp bạn tìm thấy trung bình khối lượng tìm kiếm của một từ khóa vào từ khoá Wordtracker và khám phá.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh lượng tìm kiếm cho một từ khóa trên Google. là vì nó luôn luôn dài. Tuyệt vời cho các phân tích cạnh tranh. SEO Digger Một nghiên cứu từ khóa phổ biến công cụ mà sẽ giúp bạn tìm ra các từ khóa là có tiềm năng tốt cho các thứ hạng cao trên SERPs hay có thực sự xếp hạng cao trên SERPs. theo sluggish. Google AdWords Keyword Tool Đây là một trong những công cụ tôi yêu thích như sự đáng tin cậy của nó.com http://duyanhpham. Nó cho bạn thấy được cập nhật dữ liệu.com Page 31 . Mặc dù cơ sở dữ liệu phù hợp hơn cho Yahoo. Bạn có thể lưu được kết quả như XML. Word Tracker Bản phổ biến nhất về công cụ miễn phí từ khóa nghiên cứu có sẵn trên mạng Internet ngày nay. XLS hoặc TXT. 6. Yahoo và MSN. 4. 9. nhưng những gì tôi thích công cụ này là "mở rộng" công cụ thành pops lên một cửa sổ với các phương pháp để theo dõi các từ khóa. 3. WordTracker Keywords Đây là một trang web tốt với các UI liệt kê ra rằng thông tin dữ liệu liên quan đến bất cứ từ khóa nào được quan tâm. rất hữu ích trong khi đang làm nghiên cứu về tính cạnh tranh từ khóa. tuy nhiên bạn có thể có một số sự cố khi gõ trong những Captcha. Keyword Spy Đây là một công cụ tuyệt vời nếu bạn muốn tính toán chi phí trung bình cho mỗi nhấp chuột của một từ duyanhphamkiller@gmail. 8. và bạn đang có quyền lưu thông tin tại đây. nó là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến nhất. 2. một số nhu cầu sàng lọc và chế biến. Hoạt động tốt. Google và Yahoo cùng một lúc.wordpress. 7. Dữ liệu.

Good Keywords Các nghiên cứu về từ khóa tốt nhất là phần mềm phổ biến với SEO. 10. .v. Các công cụ được thiết kế dựa trên Softnik của Chennai.com Page 32 ..com http://duyanhpham.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh khóa. Ngoài ra danh sách các cạnh tranh. trung bình chi tiêu hàng ngày v. nó giúp bạn thu hẹp dữ liệu rất dễ dàng với các bộ lọc.wordpress.hữu ích cho mọi người tập trung vào thu nhập AdSense. Mặc dù các dữ liệu tương tự như WordTracker. duyanhphamkiller@gmail.

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

4.3.4 công cụ keyword của google
Hẳn bạn đã nghe thấy tin rằng Google đã hiện đang cung cấp một công cụ cho việc nghiên cứu từ khóa rất hữu hiệu, Keyword Research Tool, cho tất cả mọi người (trước đây nó chỉ hiển thị lượng tìm kiếm có liên quan trong một thanh bar nhỏ màu xanh). Tuy có nhiều công cụ nghiên cứ từ khóa, có thể phải trả phí hoặc miễn phí nhưng cho tới tuyên bố này, không công cụ nào có thể địch được công cụ về lĩnh vực này của Google. Chính vì lẽ đó chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số mẹo về sử dụng công cụ này theo những nhu cầu và cách các bạn có thể áp dụng nghiên cứu này để tiến xa trong chiến dịch SEO – chiến dịch tối ưu hóa cỗ máy tìm kiếm, và PPC nhằm thực hiện cho các hành động quảng bá Website của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó bài viết cũng đề cập đến những hạn chế của nó. Các mẹo với Keyword Research Chọn quốc gia Google chia sẻ lượng tìm kiếm dựa trên vùng lãnh thổ quốc gia (không chắc chắn rằng nó được tính toán từ Google.ca, Google.fr hoặc gồm có các tìm kiếm của Google.com được thực hiện bên ngoài nước Mỹ). Chính vì vậy bạn có thể thay đổi cơ sở dữ liệu mặc định về với đích mong muốn. Tuy nhiên nếu bạn có mục đích bán sản phẩm nào đó cho nhiều nước khác nhau trên một Website, hoặc nhắm đến nhiều nước từ một chiến dịch AdWord, bạn có thể chọn nhiều nước bằng cách thực hiện “Control + Click” hoặc “Command + Click” – điều này hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đang sử dụng Mac hay PC.

Bạn cũng có thể chọn một cách đơn giản All Countries nếu cần bán hàng trên phạm vi toàn cầu. Bên cạnh đó cũng có nhiều tùy chọn cho các thành phần ngôn ngữ. Tạo các từ khóa Có một số tùy chọn cho việc tạo từ khóa – bạn có thể nhập vào từ khóa của chính bạn, hoặc sử dụng một URL đang tồn tại. Trong tùy chọn thứ hai, Google sẽ trích rút các từ khóa khỏi trang và tạo các từ khóa có liên quan. Tùy chọn 1: Từ khóa (Keywords) Đánh vào một vài từ bạn nghĩ trong đầu mình hoặc imporrt một danh sách các từ đang tồn tại từ AdGroup, cho ví dụ.

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 33

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Nếu bạn là một nhà bán lẻ các hàng hóa về đồ chơi học tập cho trẻ nhỏ “learning toys” – hãy đánh “learning toys,” “educational toys,” “baby toys,” “toddler toys,” “children’s toys.”

Có thể chọn sử dụng từ đồng nghĩa “synonyms” hay không hoặc chọn các từ khóa mang tính phủ định. Sau đó kích “Get keyword ideas.” Tùy chọn 2: URL Đây là một mẹo – không sử dụng URL của riêng bạn. Nếu bạn bán đồ chơi học tập “learning toys” – hãy chọn kết quả tìm kiếm trên cùng cho “learning toys” trong Google và cho phép Google trích rút các từ khóa có liên quan khỏi trang đó.

Bạn có thể chuyển đổi giữa hai tùy chọn mà không hề mất đi danh sách các từ khóa hoặc đầu vào URL, chỉ cần kích “Get keyword ideas” lần nữa để chạy lại quá trình tìm kiếm. Khi bạn thực hiện một tìm kiếm từ khóa với trọng trách nặng, khi đó bạn cần phải nghĩ rộng hơn những gì đang có trong đầu mình – điều đó mới có tác dụng với các đối thủ cạnh tranh của bạn. Cần bảo đảm rằng chỉ bỏ qua các từ khóa không liên quan đến site của bạn. Thiết lập kiểu hợp lệ là “Exact” Khi bạn quan sát dữ liệu, nếu chọn kiểu tương xứng rộng “broad” hoặc cụm từ “phrase”, bạn sẽ nhận được số lượng từ khóa nhiều hơn vì nó sẽ gồm có các truy vấn dài hơn gồm có cả từ khóa trong đó. Cho ví dụ, “learning toys” sẽ có trong các tìm kiếm “learning to make wooden toys” với kiểu “broad” hoặc “used learning toys” với kiểu “phrase”. Kiểu “Exact” sẽ thể hiện cho bạn số lượng từ khóa chính xác.

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 34

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Trừ khi bạn sử dụng công cụ để làm việc trên chiến dịch AdWords (xây dựng các AdGroup hoặc quan sát advertiser competition hoặc giá cả bỏ thầu đã được định đoạt với các kiểu “broad” và “phrase”) bằng không bạn không cần xem kiểu “broad” và “phrase” này. Thêm hoặc bớt cột Mặc định, bạn không thể thấy được tất cả dữ liệu đều trong trạng thái hiện hữu. Kích “Show All” để xem mọi thứ và remove các cột nào đó nếu bạn không cần thiết, giống như Average Position hoặc CPC nếu bạn không thựciện các AdWord (Một số nhà quảng cáo AdWord không tin tưởng và sự đánh giá này).

Remove các cột không chỉ đơn giản như những gì bạn thấy, mà còn trợ giúp bạn export dữ liệu bạn cần thành dạng văn bản .CSV hoặc với plug-in Table Tools của Firefox. Nhảy đến các phần dữ liệu Nếu đã sử dụng tùy chọn URL, Google sẽ cắt các từ khóa của bạn thành các nhóm nhỏ hơn, tuy nhiên bạn có thể điều hướng chúng thông qua các liên kết.

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 35

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Phân loại dữ liệu Không được quên rằng dữ liệu bảng của Keyword Tool, Google AdWords và Google Analytics là hoàn toàn có thể phân loại giống như bảng tính của Excel.

Download tất cả các từ khóa, không tạo danh sách Bạn có thể kích “Add {match type}” để tạo một danh sách các tư khóa mong muốn, tuy nhiên thao tác này sẽ không giữ được dữ liệu về lượng tìm kiếm của bạn. Chính vì vậy khi bạn đang quan sát dữ liệu mà bạn muốn giữ (các cột có liên quan), hãy kích download {option} (text, .CSV):

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 36

Tài liệu SEO căn bản

Phạm Duy Anh

Tiếp đó xóa các từ khóa mà bạn không muốn trong đó. Với cách làm này, bạn có thể giữ được danh sách các từ khóa sát với mong muốn của mình để có thể dễ dàng làm việc và tạo các quyết định từ đó thay cho mọi từ khóa có thể sử dụng cho site (chọn một hạng mục hoặc một dòng sản phẩm). Bạn có thể paste dữ liệu vào một bảng tính lớn nếu muốn (một bảng tính cho mỗi một nhóm từ). Sử dụng Keyword Research Lúc này chúng ta đã sẵn sàng cho việc sử dụng dữ liệu này để thực hiện các hành động quảng bá khác nhau. PPC Nếu bạn đang nghiên cứu cho PPC và phân loại bởi advertiser competition (kích hai lần để chọn lowhigh), bạn có thể thấy một lượng từ khóa rẻ, chẳng hạn trong hình bên dưới là “learning express toys.” Nếu bạn không muốn chuyên trở sản phẩm đó (và không vì nó là một cửa hàng đang cạnh tranh về đồ chơi), thì chắc hẳn bạn sẽ muốn bổ sung từ khóa “express” vào danh sách từ khóa thiếu hấp dẫn của mình (nếu sử dụng kiểu “broad”).

duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.wordpress.com

Page 37

Average Search Volume” (không phải các tìm kiếm của tháng trước mà tìm kiếm trung bình hàng tháng). Khách hàng có thể nghĩ gì về “educational toys” hoặc “learning toys”? “Educational games” hoặc “learning games”? Bạn có thể có nhiều phán đoán khác nhau như công cụ nghiên cứu từ khóa này sẽ cho phép bạn có được những tham khảo tốt hơn. bạn có thể so sánh các từ đồng nghĩa: Sử dụng keyword research để phân loại và điều hướng các nhãn Trong trường hợp này.com Page 38 . Nếu bạn phân loại bởi “Approx. Nếu bạn phát hiện thấy các từ khóa nào đó được tìm kiếm ở mức độ cao. duyanhphamkiller@gmail. “view all” hoặc “more” để xem tất cả các hạng mục). có thể bạn sẽ tạo các hạng mục hoặc ưu tiên các liên kết xuất hiện trong menu của mình (để giữ khả năng quản lý các menu.wordpress. một số người bán sản phẩm sẽ chia các menu thành nhiều liên kết nhỏ.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh SEO và khả năng sử dụng của Site Đôi khi có hai cách có thể diễn tả cùng một thứ giống nhau. người bán lẻ đồ chơi sẽ sử dụng “Learning Toys” và “Educational Games” với tư cách là liên kết văn bản trong các menu điều hướng.com http://duyanhpham. Điều này không chỉ nâng khả năng SEO cho các trang về hạng mục đó mà còn là một cơ hội tốt khi được đánh dấu bởi một khách hàng nào đó đang scan trang để tìm kiếm từ khóa đó mà người này đánh vào trong search engine.

nhưng điều đó có thể là vì bạn đã dấu chúng trong site của mình và không tạo các chiến dịch làm tăng lưu lượng như SEO và PPC đối với các thuật ngữ này. chính vì vậy đề cao chúng trên trang chủ ở mỗi một thời điểm khác nhau trong năm để tạo ra sự nhậy cảm. Ví dụ như những cái tên như Melissa.com http://duyanhpham. Bạn cũng cần cung cấp các liên kết đến các hạng mục hoặc sản phẩm bằng cách liên kết trực tiếp từ trang chủ (làm cho nó trở nên quan trọng hơn trong các tìm kiếm của search engine). duyanhphamkiller@gmail. hoặc trong hạng mục Educational Toys or Learning Toys? Thậm chí dữ liệu bán hàng của bạn hiển thị việc bán hàng cho các chi nhánh này là thấp.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Sử dụng keyword research giữa các vùng Các kiểu sản phẩm khác nhau có thể có tác dụng ở các thời điểm khác nhau.wordpress. Doug và V Smile các nhánh theo yêu cầu – tại sao không đề cao chúng trên trang chủ.com Page 39 .

… và nhiều vấn đề khác nữa.wordpress.” Nếu bạn sử dụng việc gắn thẻ từ khóa cho các sản phẩm (điều này có thể tạo các trang được tối ưu bởi từ khóa trong search engine. Dữ liệu này không thể thể hiện tốc độ chuyển đổi hoặc click thực của bạn. Bạn cũng nên quan tâm đến các từ đồng nghĩa mà bạn có thể đã không tối ưu hóa tìm kiếm bên trong site.com Page 40 . điều đó có thể sẽ không bao giờ dự đoán trước được tương lai. sự liên quan đến sản phẩm và giá cả. sự cạnh tranh và việc cung cấp sản phẩm của bạn.  duyanhphamkiller@gmail. Các ứng dụng khác Đẩy mạnh SEO bởi việc tạo những nội dung mới (hoặc nội dung blog). phụ thuộc vào các bạn thực hiện như thế nào).… Nếu bạn thực sự táo bạo. Những hạn chế Mặc dù công cụ này có tuyệt vời đến đâu thì nó cũng không thể là hoàn hảo:   Dữ liệu ở đây mang tính quá khứ. Có thể là bạn đang đốt ngân khố của mình vào các từ khóa có số lượng cao – những từ khóa rộng. nơi mọi người chỉ đang nghiên cứu và không sẵn sàng mua.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Sử dụng nghiên cứu từ khóa cho việc tìm kiếm site Bạn cũng có thể điều chỉnh việc tìm kiếm site của mình để làm cho các nhánh hot nhất sẽ xuất hiện trên đỉnh (miễn là công cụ tìm kiếm site của bạn cho phép).com http://duyanhpham. Hoặc sử dụng từ khóa và các sản phẩm hot trong dòng tít đầu. cũng có thể găn thẻ với các từ đồng nghĩa. Không thể hiện cho bạn được tính có lợi của từ khóa. Có thể bạn sẽ mất đến 50% doanh số bán hàng chỉ đơn giản vì kết quả tìm kiếm là “0 results found” đối với cụm từ “educational games” vì hạng mục của bạn được gọi là “Learning Games. bổ sung thêm vào các từ khóa đến các tag tiêu đề hoặc sử dụng các từ khóa trong phần cụm từ có gắn siêu liên kết cho các liên kết bên trong và các chiến dịch xây dựng liên kết bên ngoài. đăng ký các từ khóa và redirect đến site của bạn hoặc xây dựng ra các site siêu nhỏ thích hợp. Nó phụ thuộc vào sự tối ưu SEO và PPC của bạn.

Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh  Dữ liệu này là chỉ của riêng Google với 60% phân khúc thị phần trên thế giới. Phí tổn thì nhiều mà kết quả thì chẳng bao nhiêu. Bạn có thể sở hữu duyanhphamkiller@gmail.3. và vì thế các marketer luôn dốc sức để đạt được mục tiêu trên. bạn cần phải tư duy sáng tạo để trở nên độc đáo và duy nhất.uk …)  4. Và thậm chí nếu bạn làm được điều này. trong khi đó công cụ từ khóa hạn chế đối với Google. .com và Google TLDs (. Shopping. o Kiểu hợp lệ của bạn khác o Những ấn tượng của AdWords gồm có “search network” (AOL. Tuy nhiên cần lưu ý rằng sự khác nhau có thể xảy ra với nhiều lý do: o bạn cần sử dụng các filter theo địa lý hơn o chiến dịch của bạn có thể được thiết lập để hiển thị các quảng cáo theo thời gian. Đừng hiểu lầm nhé. Một số người phàn nàn sự đánh giá ở đây không có căn cứ khi chỉ tương thích với các từ khóa ấn tượng của họ. Có thể lưu lượng Yahoo và MSN chuyển tải tốt hơn cho lĩnh vực của bạn chẳng hạn. Đôi khi để đạt được những thành quả tốt hơn cũng như biến các khách viếng thăm website thành những khách hàng trung thành. Nếu như phân khúc thị trường của bạn đã quá phổ biến trên Internet và có quá nhiều các đối thủ đồng hành cạnh bên. o quảng cáo của bạn có thể không xuất hiện trên một trang nào đó – tìm kiếm được thực hiện nhưng vị trí của bạn lại nằm ngoài top 10. Vì thế. Tất nhiên là nó hiệu quả thật đấy.5 Tối ưu keyword cho seo tốt hơn Phần lớn các SEOer luôn tin rằng thành công của quảng cáo nằm trong việc làm cho một website sở hữu pagerank cao với một hay hai từ khóa chủ chốt.wordpress. thì sẽ rất khó khăn để đem đến rank cao cho website của bạn với những từ khóa tốt nhất gồm 1 hay hai từ.com cho ví dụ như vậy).com http://duyanhpham.com Page 41 . o bạn có thể vượt quá ngân khố hàng ngày vào một ngày nào đó vào sẽ không xuất hiện cho mỗi tìm kiếm. và thị trường của bạn thích các cỗ máy đó hơn. thì thành công cũng rất khó có thể tồn tại lâu dài. như vậy sẽ không xuất hiện cho mọi tìm kiếm. tôi không có ý bảo bạn phải đưa ra một sản phẩm hoàn toàn mới đâu.ca. Ask.co. thật đơn giản để bạn thấy rằng nó chẳng đáng với công sức và thời gian mà bạn bỏ ra. nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh một trong nhiều những sản phẩm của một dòng sản phẩm nào đó nhưng hãy tiếp cận thị trường của nó cũng như quảng bá nó từ một góc độ khác. bạn có thể sử dụng directory submission (đăng ký trang web của bạn vào trong danh mục) để tạo rank với các từ khóa long tail. Tôi sẽ quan tâm đến các từ khóa long tail. bạn có thể thuê ai đó thực hện các bài viết giúp bạn. tối ưu hóa nó với một cụm từ khóa khác và đưa nó vào các danh mục. hay “bulk sender” hoặc những từ đại loại như vậy.com Page 42 . Viết một bài từ 500 – 1000 từ và đảm bảo có sự liên kết một từ khóa long tail đến website của bạn. Và nếu như hầu hết các nhà sản xuất phần mềm email đều nghĩ như tôi. Để quảng bá phầm mềm gửi email của mình. Sau đó viết một bài mới. Một trong những bí quyết của thành công bền vững là tạo rank cho web với những từ khóa long tail (các cụm từ khóa gồm 4 hay 5 từ trở lên). Viết ra cả hai kiểu số ít và số nhiều cho mỗi cụm từ khóa nếu thích hợp. Song song với việc đăng tải các bài viết. bạn cần cung cấp một tiêu đề mà sau này sẽ được dùng như một anchor text (chuỗi ký tự liên kết) cho URL website của bạn. tôi có thể muốn tạo rank cho web với các cụm từ như: * Email marketing software solution * Email sending and tracking solution * Bulk email marketing services * Software for permission-based email marketing * Create and send HTML email newsletter * Download bulk email marketing software Bạn đã có ý tưởng gì chưa? Bây giờ hãy thiết lập danh sách các từ khóa long tail liên quan đến phân khúc thị trường của bạn. Nếu bạn không tin tưởng vào tài viết lách của mình. Email marketing software solution . Đưa ra số bài viết nhiều bằng số cụm từ khóa long tail (có liên quan đến phân khúc thị trường của bạn) mà bạn có thể tưởng tượng ra.com http://duyanhpham. Bạn cũng có thể thêm 1 đường link đến website với một cụm từ khóa long tail như một anchor text (chuỗi ký tự liên kết) nằm trong nội dung của bài viết trên hoặc trong Resource box (hộp thông tin) Khi đã hoàn thành bài viết. Chỉ cần đưa một trong những cụm từ khóa long tail vào trong title và nó sẽ tự động liên kết đến site của bạn. Khi bạn đưa một trang web vào một danh mục. tôi phải chọn cho mình một hướng đi hơi khác với họ. hãy đăng nó vào trong các danh mục bài viết. Vì thế. hay “email sender”. Nhưng lượng người gửi mail trên internet lại là một con số lớn đến khó tin. Những từ khóa đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của tôi và tôi muốn rank cho nó đó là “email software”. thì quá trình lọt vào top 10 các kết quả tìm kiếm trong ngành này là cực kì khắc nghiệt. Tôi sẽ đưa ra một ví dụ để bạn có thể hiểu rõ hơn những gì tôi muốn nói đến. ví dụ: Bulk email marketing service Bulk email marketing services.wordpress. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều để tạo rank với các từ khóa long tail vì nó sẽ cụ thể hơn và không sáo mòn như những từ khóa chính với 2 hay 3 từ trước đây. Bạn sẽ không thu về quá duyanhphamkiller@gmail. Mục đích chính là để có được thứ hạng cho nhiều cụm từ khóa long tail. Chẳng hạn website của chúng tôi chuyên buôn bán phần mềm G-Lock EasyMail.Email marketing software solutions.

Sau khi Google ghi nhận các đường link này. điền mã xác nhận nếu các danh mục yêu cầu và nhấp chuột vào nút Submit để đi đến danh mục kế tiếp. Nói chung. Vì thế.com Page 43 . Nhưng nếu bạn tạo rank cho web của mình với hàng tá các từ khóa long tail. Fast Directory Submitter sẽ tự động điền vào mẫu submission một cách luân phiên các tiêu đề và mô tả của bạn về web của mình từ danh mục này đến danh mục khác. Giờ thì các bạn nắm rõ thế nào là snippets rồi. Sau đó họ sẽ quyết định lựa chọn trang nào có chứa thông tin bổ ích. có đăng một bài về công cụ cho webmaster và Google còn có cả một đội ngũ Snippet Team. Google có nhiều chiến thuật để lựa chọn snippets (mình sẽ quay trở lại vấn đề này duyanhphamkiller@gmail. bạn sẽ nghiễm nhiên ngồi chễm trệ trên những ngôi đầu của danh sách các kết quả tìm kiếm với các từ khóa long tail. bạn sẽ có được hàng trăm links liên kết đến website của mình.1 Tối ưu snippets với thẻ meta description Trước khi bắt đầu. Vâng. Trên trang Blog chính thức của Google Webmaster. TỐI ƯU HÓA TRONG TRANG (ON-PAGE OPTIMIZATION) 5.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh nhiềutraffic với chỉ một cụm từ khóa.có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng trang Web của bạn được nhấn chọn hay không và gián tiếp đến lượng truy cập từ Google.một đoạn ký tự ngắn cho phép xem trước kết quả tìm kiếm . tổng số traffic có thể rất cao và mang về cho bạn nhiều khách hàng mới hơn. bạn có thể điền vào mẫu profile website một lần và sau đó là đưa vào một cách tùy thích bao nhiêu tiêu đề (sử dụng những từ khóa long tail) và các miêu tả về sản phẩm cũng được. người dùng sẽ lựa chọn một cách chủ định (và nhanh chóng) các trang được mô tả với từ khóa tìm kiếm trong văn bản. đó chính là – Fast Directory Submitter ( một công cụ giúp đăng ký các website vào nhiều thư mục Directory khác nhau trong cùng một thời gian) Với công cụ directory submission bán tự động này.wordpress. Khi danh sách của bạn được chấp nhận. V.com http://duyanhpham. chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là một snippets ? Theo Google Pháp ngữ (Trong bài viết liên quan tới việc loại trừ một liên kết khỏi danh sách đánh chỉ số) Một “snippet” Google là một đoạn trích dẫn của trang cho phép người dùng thấy được nội dung từ khóa tìm kiếm được in đậm và xuất hiện trong trang kết quả của Google. copying/pasting một cụm từ khóa long tail như một tiêu đề trong mỗi danh mục có thể là một công việc buồn tẻ và tốn nhiều thời gian. Khi đăng website của bạn vào các danh mục Directory. Bạn chỉ cần xác minh danh mục được đề xuất. Nhưng giờ đây chúng tôi đã có một giải pháp tiết kiệm thời gian hữu hiệu. website của bạn sẽ được đăng ký với cách sử dụng các cụm từ khóa long tail. điều này chứng tỏ snippet rất quan trọng và mọi thứ mới chỉ là bắt đầu. Việc cải tiến đoạn văn bản trích dẫn mô tả này (description) rất quan trọng để tăng tỷ lệ CPM. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào nghiên cứu về nó : Chất lượng snippet của bạn .

khi phân tích thẻ miêu tả sau liên quan tới cuốn sách “Search Engine Optimization For Dummies”. Google sẽ không ưu tiên hiển thị thể meta description. vì nếu bạn không có thời gian để tạo từng mô tả riêng cho từng trang thì ít nhất cũng tạo phần mô tả cho các đường dẫn URL quan trọng như trang chủ hay các trang phổ biến khác. Sử dụng mô tả chính ở cấp độ tên miền cho trang chủ hay các trang chung. ngày tháng hoặc thông tin bài viết. Google thường ưu tiên lựa chọn thể meta description của trang (nếu có) bởi nó cung cấp cho người dùng vài nhận định rõ ràng về nội dung của đường dẫn URL. Thẻ khóa descriptions có thể chứa tất cả những thông tin trên.com http://duyanhpham. Ví dụ một mẩu tin hay một bài viết trên blog cá nhân có thể liệt kê tên tác giả.wordpress. Nam Nguyen” /> duyanhphamkiller@gmail. Bạn nên liệt kê các thành phần ưu tiên trên trang Web của bạn. Nó sẽ giúp người dùng có được kết quả chính xác nhanh hơn và tránh việc tìm đi tìm lại nội dung làm chán nản người dùng và tốn lưu lượng Web. <META NAME=”Description” CONTENT=”informative description here” /> Tại sao Google lại để ý đến thẻ meta decriptions ? Google muốn các snippets phản ánh đúng nội dung kết quả trang Web tìm kiếm. Hãy nhớ rằng thẻ meta descriptions chứa hàng dãy từ khóa sẽ không thể nằm trong tiêu chí này và có ít khả năng được hiển thị so với các thông tin khác như là một snippet.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh sau) và bạn có thể tùy biến chúng bằng cách cung cấp thông tin qua thẻ meta description cho từng đường dẫn URL. phản ánh đúng nội dung của từng trang. Phần mô tả phải chứa các thông tin quan trọng Thẻ meta description không nhất thiết phải là có cấu trúc câu. Các thông tin này có thể cung cấp cho người dùng những thông tin bổ ích còn không thì khó có không được sử dụng như là snippet. Phương pháp tạo thẻ meta description chất lượng Hãy tạo mỗi description khác nhau cho mỗi trang Việc sử dụng các mô tả trùng lặp hoặc tương tự trên tất cả các trang sẽ không có ích khi từng trang xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Hãy tạo mô tả tin cậy. Tương tự các trang sản phẩm chứa vài thông tin khóa quan trọng về giá cả. sau đó áp dụng các mô tả ở cấp độ trang cho các phần còn lại. Ví dụ. Đây là phấn lớn các thông tin về cuốn sách : Miêu tả không hợp lý : <meta NAME=”Description” CONTENT=”[tên miền liên quan] : Search Engine Optimization For Dummies (2nd edition): Books: Nam Nguyen. nhà sản xuất …. ngày tháng. Trường hợp này.com Page 44 . bạn có thêm vào các dữ liệu một cách cấu trúc liên quan tới trang. Peter Kent by Peter Kent. Một điều quan trọng nữa là nếu như thẻ meta description có thể giúp tăng tỷ lệ nhắp chuột thì chúng lại không ảnh hưởng gì tới thứ hạng trang Web của bạn trong kết quả tìm kiếm.

tên tác giả trong trường hợp này “Peter Kent”. sẽ mất thời gian để phân tích phần mô tả và đương nhiên họ thường bỏ qua đường dẫn tới trang này. 5. Thiếu thông tin trong phần mô tả. Trong trường hợp này việc tạo tự động các miêu tả là rất đáng khích lệ miễn là không được biến chúng thành các nội dung có tính chất spam. Google sẽ “ưu tiên” sử dụng thẻ Meta Description. đây là một miêu tả được tối ưu tốt hơn mang tính tham khảo : <meta NAME=”Description” CONTENT=”Author: Peter Kent. Chỉ một chút nỗ lực nhỏ thôi là bạn có thể tạo thẻ mô tả hợp lý và nó giúp hiển thị chính xác nội dung trang Web trong phần kết quả tìm kiếm. Bởi vì nó không hiển thị trực tiếp cho người xem trang. Thẻ meta descriptions có 3 công dụng cơ bản sau đây: duyanhphamkiller@gmail. Illustrator: Nam Nguyen.wordpress. ngắn gọn nội dung trang Web của bạn. description trong tiếng Việt có nghĩa là mô tả hay miêu tả. Thông tin ngay bên trong phần mô tả cũng bị trùng lặp.2 tối ưu hóa thẻ meta descriptions Đúng như tên gọi của nó. Price: .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Có một số lý do khiến cho thẻ miêu tả của tác phẩm trên không được coi là một mô tả tốt trên trang kết quả tìm kiếm :     Tiêu đề của cuốn sách hoàn tòan trùng lặp với tiêu đề của trang Web. Nó không những cải thiện chất lượng trang Web của bạn mà còn mang lại khách hàng tiềm năng cho trang. Google rất “quan tâm” đến thẻ meta description bởi vì nó muốn những snippet (đoạn trích ngắn) phải thể hiện chính xác trên trang kết quả. Caterory: Computer. thẻ meta description dùng để mô tả một cách khái quát. Bạn chỉ thêm chút ít sức ể có một miêu tả chất lượng bằng việc thêm giá cả. Một miêu tả tốt là miêu có ngữ nghĩa và phong phú mà chúng ta vừa đề cập ở trên. Bở vậy. Length: 400 pages” /> Như chúng ta nhận thấy. Tất cả những yếu tố trên khiến cho người dùng khi xem trang kết quả tìm kiếm. phần mô tả trên đã loại bỏ các thông tin bị trùng lặp và chi tiết hơn trong khi các thông tin được ngăn cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên nó được hiển thị trong trang kết quả tìm kiếm của Google . Phần miêu tả chất lượng Cuối cùng các bạn nên chắc chắn rằng phần miêu trả bạn sử dụng phải là để … miêu tả. độ dài của trang. các thông tin hữu ích cho người dùng.com Page 45 . ví dụ như người ta không thể biết “Nam Nguyen” là ai ? Thiếu khoẳng cách và dấu ngăn cách làm cho phần mô tả rất khó đọc. Khi thẻ này giúp người đọc hiểu rõ về nội dung của trang Web.com http://duyanhpham. nên phần mô tả dễ bị bỏ qua phần chất lượng. Đối với các trang mà cơ sở dữ liệu lớn thì việc viết thẻ miêu tả thủ công là hết sức khó khăn. Lập trình tự động tạo các miêu tả Nhiều trang tin tức thì việc tạo phần miêu tả chính xác cho từng bài viết là khá đơn giản bởi vì mỗi bài báo rất khó viết trong khi việc tạo miêu tả riêng có ngữ nghĩa chỉ cần chút ít nỗ lực.nếu như mà chất lượng của phần mô tả này đặt yêu cầu.

Đừng cho rằng một chiến lược quảng cáo PPC thành công là do có thẻ meta description tốt hay ngược lại.Không phải lúc nào bạn cũng phải viết thẻ meta description. Bạn cần mua từ khoá thông qua PPC để biết có bao nhiêu lần “ấn tượng” mà từ khoá đó nhận được trong một khoảng thời gian nhất định và có thể theo dõi CTR của bạn. Điều này chỉ làm mất thương hiệu của bạn. 2. khi các Search Engines pull. Lý do rất đơn giản. 9. 2. cũng có những trường hợp khác. ví dụ như với hàng trăm tiêu đề hay blog entries. không phải vì mục đích thứ hạng. hay thậm chí 1 catalog sản phẩm lớn thì đôi khi bạn cũng nên để các Search Engines tự chọn lọc những văn bản phù hợp. Trong một số trường hợp. nhưng ko phải khi nào ta cũng sử dụng cách này. Nhưng đối với những trang hướng từ khoá. bạn có thể kiếm tra các thông tin hiển thị của thẻ meta description trên các trang tìm kiếm. Bạn cũng nên tránh lặp lại các từ khóa.Hạn chế ký tự .com Page 46 . 3. 7. động cơ cho một click tìm kiếm tự nhiên thường rất khác so với động cơ của người dùng click vào những kết quả được trả tiền. 5. Tuy nhiên.Cũng như một quảng cáo.Khác với một quảng cáo. cho người dùng biết có nên click vào hay không. Nếu bạn đang hướng đến những chuỗi từ khoá dài hay lượng traffic lớn hơn.Miêu tả nội dung trang một cách chính xác và ngắn gọn. Hãy sử dụng mức thấp nhất của Google. lúc này tôi sẽ sử dụng thẻ meta description để đánh vào người dùng muốn tìm kiếm những từ khoá đó. 6. sẽ tốt hơn nếu bạn viết một thẻ meta description để tự quảng bá nội dung của mình chứ không phải để các Search Engines rà soát trang của bạn rồi mới hiện thị nội dung.Một thẻ Meta Description được viết tốt sẽ không phải là một câu hoàn chỉnh. thẻ meta description là một phần rất quan trọng để thu hút traffic từ các search engines thông qua những trang của bạn. chúng luôn luôn hiển thị những từ khoá (và các cụm từ xung quanh) mà người dùng tìm kiếm. 8. không dễ viết được những thẻ meta description tốt. có thể bạn sẽ hạn chế độ phù hợp mà các Search Engines index một cách tự nhiên. mà là biểu thị nội dung cho người tìm kiếm.Luôn luôn miêu tả nội dung trung thực.Bạn phải đảm bảo rằng. Một thẻ meta description hoàn hảo cũng giống như một quảng cáo hoàn hảo – đó là tính hấp dẫn và mang thông tin. Thẻ meta description quan trọng hơn nhiều so với các từ khoá tìm kiếm thông thường vì ý định của người tìm kiếm thường không rõ ràng và những người tìm kiếm khác nhau có thể có những động cơ khác nhau. nó đóng vai trò như một cụm từ quảng cáo ngắn.wordpress. tức là viết thẻ meta decription chỉ nên trong vòng 160 ký tự (bao gồm cả khoảng trống). 3.Điều đặc biệt quan trọng là phải có những từ khoá của bạn trong thẻ meta này – những từ khoá này sẽ được bôi đậm bởi các công cụ tìm kiếm. hay keyword stuffing.Viết càng “kêu” càng tốt. trừ những nội dung bị cấm. đặc biệt với những kết quả tìm kiếm cạnh tranh. 4. Nếu bạn bắt 1 thẻ meta description làm việc. mà nó chỉ liệt kê các thông tin liên quan đến trang đó. nhưng bạn cũng nên thận trọng.Cũng giống như những đoạn quảng cáo hay. trên mỗi trang trong Website của bạn phải chứa những thẻ Meta Description có nội dung khác nhau. Tôi chỉ sử dụng quy luật này nếu trang của tôi đang hướng đến 1 – 3 cụm từ hay thuật ngữ tìm kiếm quan trọng. ta nên bỏ thẻ meta description. Đừng cố tình lôi cuốn người tìm chỉ bằng các thẻ meta description trong khi nội dung không hoàn toàn thế.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 1. trong khi vẫn giữ được tính miêu tả của nó.Hiển thị những từ khoá hướng tới.hiện tại Goolge cho hiển thị lên tới 160 ký tự. Mặc dù theo logic thông thường.Trên trang kết quả tìm kiếm. qua đó tạo gây được chú ý hơn với nguời xem và tăng CTR cho trang của bạn. Tuân theo một số quy tắc sau khi viết thẻ meta description sẽ rất tốt để thu hút traffic tìm kiếm: 1.com http://duyanhpham. duyanhphamkiller@gmail. Yahoo là 165 còn MSN lên tới 200.

+ Tất cả các thẻ tiêu đề trang giống nhau sẽ bỏ lỡ một cơ hội SEO lớn. như tiêu đề của một cuốn sách. 5. + Trên dòng trên cùng của mỗi truy vấn trong các kết quả tìm kiếm. Tránh các lỗi tối ưu thẻ tiêu đề sau: + Không đặt tiêu đề gì. Chúng chắc chắn chẳng có giá trị SEO nào. + Hãy để chiều dài của tiêu đề tối đa là 65 ký tự. bạn sẽ cần nghiên cứu các từ khóa SEO có giá trị nhất. Không ai sẽ click vào một tiêu đề trong các kết quả tìm kiếm mà chỉ bao gồm một mớ những từ khóa. Phương pháp SEO mạnh mẽ Trước khi bạn có thể tối ưu thẻ tiêu đề của mình. Về chiến lược. Bạn sẽ mất các khách hàng tiềm năng trước khi thậm chí họ vào website của bạn. Cân nhắc từng từ. + Lãng phí không gian với việc đặt đầy các từ. + Text ngầm định được sử dụng cho việc đánh dấu một trang web trong trình duyệt của bạn. Hãy bắt đầu với một đầu đề hấp dẫn rồi mới làm SEO (tối ưu website cho các bộ máy tìm kiếm) Khi site của bạn xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm. Tối ưu hóa các thẻ tiêu đề là bước quan trọng trong chiến lược SEO. Sử dụng các cụm từ chính xác.com http://duyanhpham. Thẻ tiêu đề đặt tiêu đề cho mỗi trang ở giữa 2 phần mở đầu và kết thúc của tag tiêu đề trong mã HTML của bạn. + Các lời rao hàng. Google cũng không thích điều đó.1 tối ưu metal Title Hãy tưởng tượng hàng ngàn các Google Robot nhỏ xíu đi vào trang web tìm kiếm những nội dung liên quan đến hàng triệu truy vấn tìm kiếm.3. Một tiêu đề hứa hẹn một lợi ích đối với các khách hàng tiềm năng sẽ làm tăng cơ hội được nhấp chọn.3 TỐI ƯU CÁC THÀNH PHẦN CỦA HTML 5. Hãy chắc là sử dụng các từ khóa tương tự trên thẻ tiêu đề trong các nội dung của trang web. Khi các Googlebot tìm thấy website của bạn. Có hơn 35 triệu trang web được gọi là: “Tài liệu không tên”. Tối ưu mỗi trang với thẻ tiêu đề riêng của nó.com Page 47 . + Viết các tiêu đề sử dụng chữ hoa.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5.3.wordpress. những thông tin quan trọng nhất mà chúng thu thập được là các Tiêu Đề của Trang. kết hợp các từ khóa của bạn vào thẻ tiêu đề là một thủ thuật SEO mạnh mẽ. Tiêu đề là cơ hội đầu tiên mà bạn phải nhận thấy và gây ấn tượng. Các tiêu đề trang được hiển thị: + Trong thanh trên cùng của trình duyệt web ở trang mà hiện tại bạn đang xem.2 Tối ưu hóa thẻ Alt và Title Image cho hình ảnh duyanhphamkiller@gmail. Nếu không có một tiêu đề khuyến khích nhấp chọn thì tất cả các nỗ lực SEO nhằm thúc đẩy site bạn trong kết quả tìm kiếm sẽ bị lãng phí. Sử dụng ký tự “nét thẳng đứng” để phân cách các cụm từ. + Nhồi nhét từ khóa. Các lời khuyên hàng đầu để tối ưu thẻ tiêu đề cho các bộ máy tìm kiếm + Đặt các từ khóa quan trọng nhất lúc bắt đầu. Một tiêu đề xuất hiện trên kết quả tìm kiếm sẽ được nhận ra bởi các khách hàng tiềm năng và mang đến nhiều công việc kinh doanh hơn cho website của bạn.

Alt text có nghĩa là alternative information – thông tin thay thế cho người dùng không hiển thị được hoặc chọn ẩn hình ảnh trong trình duyệt hoặc đơn giản là các user agents không có khả năng hiển thị hình ảnh.vietseo. hợp lý. Ví dụ trong Internet Explorer hay Firefox. Nên bỏ thời gian ra tối ưu hóa các thẻ hình ảnh vì nó sẽ mang lại cho các bạn lượng tìm kiếm hình ảnh từ Google Images. bạn sẽ thấy hiển thị như sau khi lướt chuột qua file hình ảnh : Qua các thông tim trên. Việc nhồi nhét từ khóa và trong thẻ alt và Title sẽ không mang lại lợi ích gì. ứng dụng để tối ưu website Rất nhiều Webmaster không nhận thấy sự khác nhau giữa thẻ alt và title. duyanhphamkiller@gmail. hãy tìm các từ khóa chính xác phản ảnh đúng nội dung hình ảnh. Theo chuẩn W3C thì thẻ title không bắt buộc. thì phần mô tả alt của banner đóng vai trò quan trọng góp phần giúp Google hiểu thêm nội dung của Website.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Phân tích sự khác biệt của thẻ alt và title image của hình ảnh.net/wpcontent/uploads/alt-image. Hãy thêm các từ khóa liên quan tới hình ảnh trong cả hai thẻ nhưng văn bản trong cả hai thẻ phải khác nhau.wordpress. Trong bài viết này vietSEO sẽ cùng các bạn tìm hiểu sự khác nhau cơ bản giữa thẻ alt image và title image và cách sử dụng chúng. chúng ta có thể rút ra kết luận rằng :    Cả hai thẻ alt và title đề quan trọng đối với người dùng mặc dù thẻ alt có tỏ ra quan trọng hơn đối với máy tìm kiếm. trình duyệt Internet Explorer hay Firefox sẽ hiển thị một biểu tượng rỗng lỗi.com http://duyanhpham. Google đã chính thức tuyên bố rằng máy tìm kiếm sẽ tập trung vào phân tích văn bản trong thẻ alt để hiểu rõ hơn nội dung của tệp tin ảnh. Thẻ alt còn góp phần giúp tăng khả năng truy cập cho người dùng khiếm thị (accessibility) bao gồm cả các máy tìm kiếm như đã nói ở trên. Thêm một điểm quan trọng các Webmaster cần lưu ý là khi sử dụng các banner cỡ lớn trong phần header. trong khi đó thẻ alt được khuyến nghị. miêu tả chính xác.com Page 48 . Title image công cấp thông tin bổ sung (additional information) và tuân theo các chỉ dẫn về tiêu đề : phải ngắn gọn. Năm ngoái. Chúng đều cung cấp thông tin về hình ảnh nhằm khuyến khích người dùng hiển thị chúng. Thẻ alt mô tả hình ảnh nhằm cung cấp thông tin cho những người dùng vừa kể trên như các bạn có thể quan sát qua hình minh họa bên cạnh. <img title="Minh họa trường hợp không dùng thẻ Alt" src="http://www.jpg" alt="Alt image" hspace="10" width="105" height="54" align="right" /> Nếu không có thẻ alt cho hình ảnh.

com Page 49 .org title=diễn đàn toán tin”>diễn đàn toán tin</a> Anchor text nên chứa những từ khóa chính của bạn và đừng cố gắng nhồi nhét từ khóa vào các Anchor text.theo đúng chuẩn W3C 5. Thường thì URL mang nội dung tổng quát của website/blog duyanhphamkiller@gmail..toantin.P. <p>… Nhưng dùng thế nào để seo tốt nhất. sử dụng thẻ <b> cho từ khóa và cố gắng làm cho nội dung của BODY tối thiểu phải là 125 từ. Chú ý đến tầm quan trọng của việc làm cho từ khóa được nổi bật và đặt từ khóa vào phần đầu tiên của BODY vì một vài SE chỉ lấy vài dòng của phần BODY và dùng chúng làm mô tả cho SERP.3. LI Chúng ta biết đến SEO. Sắp xếp sự xuất hiện các từ khóa trong phần BODY theo một cách tự nhiên nhất.com http://duyanhpham. để tạo ra sự tối ưu cho website. thông thường nên có 3 liên kết có chứa từ khóa trong Anchor text trên mỗi trang.</p> <h2>Mô tả ngắn gọn nội dung 1 của vấn đề chính</h2> <p>Nội dung của vấn đề 1.5 Nội dung trong liên kết Nội dung trong các liên kết (anchor text) là rất quan trọng bao gồm cả liên kết nội và liên kết ngoại. quý vị cần sử dụng linh hoạt các thẻ này.wordpress. 1 trang web với URL quá khó nhớ tất nhiên người ta chỉ đến (direct) lần đầu tiên mà thôi..H2 . Và thế nào là tối ưu nhất? Chúng tôi thảo luận cùng quý vị vấn đề này nhằm quả bá website quý vị tốt nhất từ khâu lập trình..3. nhớ đặt những từ khóa vào phần BODY..</p> Và tất nhiên. 5. Không máy móc sử dụng y xì như trên.</p> <h2>Quảng cáo trực tuyến là một loại hình truyền thông. <a href=http://www.</p> <h3>Mô tả ngắn gọn phần mở rộng 1 của nội dung 1</h3> <p>Nội dung của vấn đề mở rộng 1 của nội dung 1. người ta bảo dùng thẻ <h1>. Để trực quan tôi xin lấy 1 ví dụ cụ thể để minh họa cho vấn đề này: <h1>Tiêu đề chính của vấn đề</h1> <p>Mô tả ngắn gọn về nội dung sẽ đề cập. <h2>.3. </h2> Ngoài ra còn nên sử dụng các thẻ <li> <strong> . 5.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5.3. H3 .4 Sử dụng thật tốt các thẻ : H1 . <h3>. Ví dụ: <h1>Quảng cáo trực tuyến là gì ? </h1> <p>Bài viết này chúng ta sẽ giới thiệu tổng quan về quảng cáo trực tuyến.5 Tối ưu hóa cấu trúc URL trở nên thân thiện với công cụ tìm kiếm Tại sao phải tối ưu hóa URL? Nguyên nhân đầu tiên phải tôi ưu cấu trúc URL đó chính là làm tăng khả năng thứ hạng trên các search engine nơi mang lại cho chúng ta phần lớn các traffic .3 nội dung trong phần body Nội dung chính của một trang web nằm trong phần BODY và được hiển thị trên trình duyệt của người truy cập. nó sử dụng môi trường internet đem đến cho mọi người thông điệp quảng bá cho các khách hàng về các sản phẩm của họ. Nguyên nhân tiếp theo đó chính là khả năng làm cho URL dể nhớ sẻ làm tăng lượng click.

Không nên để URL có dấu Url mà bằng tiếng việt thì nên bỏ dấu đi vì một số search engine không đọc được tiếng việt có dấu Cái này thì hiện tại cũng hơi khó cho dân Việt ta vì hầu hết các title blog đều được thể hiện bằng tiếng Việt duyanhphamkiller@gmail.example.com Page 50 .wordpress.com/product/category/banhxeo 2.com/product.example.example.Tài liệu SEO căn bản Tối ưu hóa URL Phạm Duy Anh Sau đây là 1 vài ý kiến có thể tham khảo 1.com/optimize-url-structure-for-search-engines 3. Dấu cách giữa các từ khóa(keyword) Các dấu cách giữa các từ trên URL sẻ làm cho các search engine dể dàng tìm ra URL bạn hơn http://www.com http://duyanhpham.example. Giữ cho các từ khóa ở gần tên domain của bạn nhất http://freethinking360. càng nhiều từ khóa sẻ làm cho các search engine tìm ra trang bạn chậm hơn các trang khác có cùng nội dung nhưng từ khóa gọn và súc tích 4.php?category=food&title=banhxeo Nhìn vào URL trên bạn có thể đoán được dữ liệu cần quan tâm đó là danh mục(category) là thức ăn(food) và tên thức ăn (title)là bánh xèo và còn kèm theo các toán tử như “?” “&” “=” như vậy sẻ làm chậm đi tốc độ xử lý Còn tĩnh thì rất đơn giản như sau mà lại dể nhớ http://www.com/blog/wordpress/plugins/twitter/twitter-tools/ 6. Không nên quá nhiều subfolders Nghĩa là như vầy nè : http://www.com/tai-lieu-seo-websiteblog-cua-googlge 7. Chuyển các URL “động” sang URL “tĩnh” Động là sao? đó chính là khi URL của bạn mang theo cả các dữ liệu ví dụ như sau: http://www. cái này thì tùy thuộc vào bản thân mỗi người có cách nhìn tốt về title mà mình viết ra thôi 5. Không nên có quá nhiều từ khóa Cái gì nhiều cũng không tốt lắm. Chỉ nên giữ lại các từ khóa trên URL Cần loại bỏ bớt các số và nhiều từ không phải là từ khóa .

từ đó. nếu số lượng mã quá lớn. Tóm lại. tuy nhiên. thời gian thiết kế cũng được rút ngắn và khả năng tương thích trình duyệt cao. Bây giờ chúng ta sẽ xem qua vài bước thực tế về việc sử dụng thẻ DIV so với table để nâng cao sức hấp dẫn cho các công cụ tìm kiếm (SE).4 TỐI ƯU BỐ CỤC CỦA TRANG Tối ưu hóa bố cục của trong trang web? Trong xu hướng thiết kế web hiện đại. W3C giới thiệu CSS (Cascading Style Sheets) cho phép tùy biến những kiểu thể hiện khác nhau cho tài liệu HTML.Tiêu tốn thời gian hiệu chỉnh nhiều hơn so với việc dùng CSS nếu website có thay đổi. Cuối cùng. CSS giúp giảm bớt kích thước của trang web và khách tham quan (visitor) không cần phải tải về những dữ liệu mang tính chất trình bày khi xem mỗi trang vì chúng đã được lưu trong bộ nhớ tạm (cache) của trình duyệt.Vẫn có thể dùng CSS ngoài mục đích SEO.Website sẽ được tổ chức chặt chẽ và dễ bảo trì. các robot có thể không tiếp cận trọn vẹn. tổ chức website được chặt chẽ hơn. các robot sẽ quét qua toàn bộ mã trong các trang web mà chúng viếng thăm. . . Cả hai phương pháp. duyanhphamkiller@gmail. tiêu chuẩn web W3C hiện tại là sử dụng CSS và tin tốt lành là hiện nay tất cả các trình duyệt đều hỗ trợ chuẩn này. tuy nhiên. Sau đây là những lý do chính của việc các designer từ bỏ việc sử dụng table và chuyển sang dùng CSS: . dùng thẻ DIV nói riêng hay CSS nói chung thay thế cho các table lồng nhau sẽ làm giảm đáng kể kích thước trang. Những thuận lợi khi dùng CSS .Đồng bộ định dạng và dùng chung cho tất cả các trang. dễ bảo trì hơn và gia tăng tính khả dụng. các designer bắt đầu áp dụng chuẩn này cho các bản thiết kế của họ. Các trình duyệt nhanh chóng hỗ trợ CSS. việc bố trí nội dung sao cho các robot có thể tiếp cận là một điều khá quan trọng và điều này chắc chắn việc dùng CSS sẽ làm tốt hơn. điều này không quá khó cho các webmaster. có 2 cách để thiết kế bố cục (layout) phổ biến là các bảng (table) lồng nhau và dựa vào chuẩn CSS. . Cách thiết kế layout theo dạng table đã quá phổ biến với các nhà thiết kế website vì tính trực quan. Nhưng việc lạm dụng thiết kế layout theo table cũng dẫn đến một số rắc rối cho các designer.Những người khiếm thị hoặc những người truy cập website bằng DTDĐ hay PDA sẽ không được hiển thị đúng đắn. Nhưng chúng ta đã biết. .com Page 51 .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5. Vào cuối thập niên 90. Tại sao CSS tốt hơn? Thiết kế layout với CSS có một số thuận lợi đối với việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) điển hình là việc có thể đặt nội dung trước các mã lệnh khác bằng thẻ DIV (luôn nhớ rằng việc bố trí những nội dung quan trọng bao gồm từ khóa lên phần đầu của trang web luôn làm gia tăng sự nổi bật của từ khóa).Table làm gia tăng kích thước của site dẫn đến việc tiêu tốn băng thông không cần thiết . Một điểm không thuận lợi khi sử dụng CSS là chúng ta phải học về nó. table lồng nhau và CSS đều được quan tâm khi nói về SEO.com http://duyanhpham.wordpress.

com http://duyanhpham. sau đó chúng sẽ tiếp cận đến nội dung mong muốn của chúng ta trong khi menu vẫn được bố trí theo sự phổ biến bên tay trái bất chấp menu có thể là hình ảnh.Tài liệu SEO căn bản Tối ưu hóa trang web dựa trên table Phạm Duy Anh Khi một trang web được tạo ra khi dùng table. Để tránh điều này. Các robot quét 1 trang web theo chiều từ trái sang phải và từ trên xuống dưới sẽ đi qua rất nhiều đoạn mã trước khi tiếp cận được nội dung này. chúng ta dùng 1 cell rỗng với thuộc tính rowspan.wordpress. Để các robot có thể đọc nội dung đầu tiên mà vẫn giữ được menu bên trái là tạo ra một ô (cell) rỗng nằm trên menu như hình bên dưới. các robots khi quét trang này sẽ duyệt qua cell rỗng ở dòng 1. duyanhphamkiller@gmail. chúng ta phải bố trí nội dung vào những ô đầu tiên nằm ở phần trên của table và cách tốt nhất là đưa nội dung lên trên mã HTML bằng cách dịch chuyển phần menu từ trái sang phải (menu thường được bố trí bên trái). Như hình minh họa bên trên. thông thông phần nội dung chính sẽ nằm ở ô dưới cùng bên phải của table.com Page 52 .

Vì thế tôi khuyên bạn nên chia ra thành nhiều table riêng biệt để có thể tải nhanh chóng từng table. Tối ưu hóa trang web dựa trên CSS Website dùng CSS sẽ dễ dàng kiểm soát các mã HTML và không mất nhiều thời gian để bố trí vị trí nội dung phù hợp khi các robot tham quan. Như hình minh họa bên trên.com http://duyanhpham. cung cấp cho visitor những thông tin đầu tiên trong khi vẫn tiếp tục tải trang. Đến đây.com Page 53 .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Lời khuyên: Sử dụng table phân lớp (layer) sẽ tải trang nhanh hơn. Những điểm quan trọng của bài viết này: duyanhphamkiller@gmail. kích cỡ nhỏ hơn và tốc độ tải nhanh hơn nếu dùng XHTML và CSS. nếu bạn vẫn thích dùng table. Và những điều này luôn phù hợp cho visitor lẫn các SE. trực quan chúng ta nhận thấy rằng nội dung không phải là phần đầu tiên các robot quét nhưng vì được bố trí trong thẻ DIV nên nó là vị trí tốt nhất. Nhưng các website sẽ ít mã hơn. tôi không cản bạn. Luôn nhớ nguyên tắc hàng đầu từ khóa nằm gần vị trí đầu trang hoặc đầu câu luôn thuận lợi trong việc gia tăng kết quả xếp hạng.wordpress. Các trình duyệt hiển thị table tuần tự.

Nguyên tắc hàng đầu là tránh dùng những từ khó hiểu.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh . 5. những từ đặc biệt trong menu trừ khi bạn hiểu rõ đối tượng mục tiêu của mình. Thông thường.Lạm dụng table có thể dẫn đến việc gia tăng kích cỡ trang trong khi trang web sẽ được đơn giản hóa nếu dùng CSS. .Cấu trúc table thường là một trở ngại ngăn chặn các robot trong quá trình thu thập thông tin vì thế hãy cẩn thận khi sử dụng table trong khi CSS thì không gặp những trở ngại đó. Cùng với các liên kết từ bên ngoài đến website của bạn (liên kết hướng nội). Ví dụ như site của bạn dùng menu văn bản (text menu) với menu đầu tiên liên kết đến trang Giới thiệu.Nếu bạn đang cố gắng tìm cách cho các robot thu thập nội dung trang web của bạn một cách nhanh nhất. . Tôi sẽ có bài viết chi tiết hơn về keyword theme.5 TỐI ƯU NAVIGATOR & MENU Ý nghĩa của menu Menu chứa đựng các liên kết là những đầu mối tốt nhất giới thiệu về website của bạn. chắc chắn từ khóa Giới thiệu không phải là điều bạn mong muốn tối ưu với các SE và nếu thực sự bạn muốn thế thì đúng là bạn đang lãng phí thời gian cho việc này.com Page 54 . Nên chú ý đến số lượng liên kết nội bộ từ trang chủ của bạn thông qua menu. còn bây giờ chúng ta hãy tạm chấp nhận việc các robot thu thập nội dung của anchor text từ tất cả các liên kết trong trang và những từ này sẽ làm nên keyword theme của trang đó. Dùng thẻ DIV để bố trí nội dung ở đầu trang để tăng tính nổi bật của từ khóa và các robot dễ dàng tiếp cận. hãy xem lại mã HTML của bạn và đảm bảo rằng đã chuyển nội dung đó đến đầu trang.com http://duyanhpham. menu chính của một website chứa từ 2 đến 10 đề mục. rõ ràng chúng ta đang tập trung vào sách và truyện. Chủ đề từ khóa trong menu Tạo ra chủ đề từ khóa (Keyword theme) nội bộ trong site sẽ làm gia tăng tính nổi bật của site. Chúng ta có thể làm cho mọi việc tốt hơn bằng cách thay đổi thành Giới thiệu công ty ABC. hệ thống liên kết nội bộ cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình thăng hạng của site. Chúng không những phù hợp cho các SE mà cho cả visitor. Giả sử chúng ta sử dụng menu sau cho 1 trang bán sách trực tuyến: Giới thiệu sách mới Thư viện sách cũ Sách giáo khoa Truyện trinh thám Truyện khoa học viễn tưởng Nếu chúng ta sử dụng menu này cho tất cả các trang của website.wordpress. Và đây cũng là keyword theme của website. chúng dễ dàng thấy được những trang quan trọng nhất của website đó bằng cách phân tích những liên kết hoặc nội dung thẻ Alt hoặc tiêu đề của liên kết. Hãy xem xét việc chuyển sang sử dụng CSS. Đừng bao giờ để 1 trang web muốn tối ưu bị cô lập. Khi robot ghé thăm website. duyanhphamkiller@gmail.

nếu dùng menu có chi tiết đồ họa. tuy nhiên. Nếu có các liên kết đồ họa. 3/ Javascript và Flash cản trở rất nhiều sự thu thập thông tin của các SE.gif). 2/ Cố gắng tạo ra keyword theme cho mỗi trang web.html”> Thư viện sách cũ</option> </select> Trong bất kỳ trường hợp nào. nếu chúng ta bố trí menu bên phải thì hẳn nhiên nội dung sẽ nằm bên trái và sẽ được các robots đọc đầu tiên. Kỹ thuật này chắc chắn không tốt hơn việc dùng text link nhưng đó là giải pháp trong trường hợp không có sự lựa chọn.html”> Giới thiệu sách mới</option> <option value=”thu-vien-sach-cu.com Page 55 . hãy dùng thẻ ALT đính kèm.wordpress. Vị trí menu Nếu bạn dùng menu dọc. Drop-down menu Không có gì phải nói nếu drop-down menu của bạn là những liên kết đi đến các trang web khác. . những nút bấm dạng này các SE có thể đánh chỉ mục. 5. các designer thường thiết kế các nút bấm bằng đồ họa (. Hãy cố gắng đặt từ khóa như là nội dung bên trong thẻ <Option> theo ví dụ sau: <select name=”navigation”> <option value=”gioi-thieu-sach-moi.com http://duyanhpham. Luôn đặt một text menu ở trên hay dưới mỗi trang. hãy cố gắng sắp xếp một text menu ở trên hoặc dưới mỗi trang web. Những điểm quan trọng của bài viết này 1/ Luôn đặt text menu ở trên hay dưới mỗi trang web. Flash. luố nhớ sử dụng thẻ ALT.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Nếu vì lý do gì đó chúng ta không thể thực hiện text menu (đáp ứng tính mỹ thuật chẳng hạn) mà dùng các chi tiết đồ họa hay Javascript. vị trí tốt nhất với các SE sẽ là bên phải của trang vì như trên tôi đã trình bày. Nhưng nếu chúng chứa các đoạn mã Javascript thì hãy cẩn thận vì có thể các SE sẽ không đánh chỉ mục những liên kết này. hãy cố gắng bố trí một text menu tại cuối trang như sau: Giới thiệu sách mới | Thư viện sách cũ | Sách giáo khoa | Truyện trinh thám | Truyện khoa học viễn tưởng Các nút bấm liên kết bằng đồ họa Để trực quan và sinh động hơn. các robot sẽ đọc từ bên trái trước tiên.jpg.6 CSS & SEO duyanhphamkiller@gmail. nếu chúng chứa các đoạn Javascript sẽ gây cản trở rất nhiều cho các SE.

quảng bá Web (SEO/SEM). Sử dụng các thẻ HTML chuẩn như <ul>.com Page 56 . Khi trang Web được viết. Dàn trang với CSS Với CSS. gọn gàng với dung lượng mã nguồn HTML gọn nhẹ theo một trình tự tốt nhất có thể nhằm giúp cho các máy tìm kiếm đánh chỉ số dễ dàng. trên các phần nội dung liên quan khác. Điều này giải phóng cho bạn thời gian để tập trung vào xây dựng nội dung mới và các chiến thuật quảng bá. Ngoài ra CSS còn biết đến với nhiều khả năng khác : CSS có thể mang lại nhiều lợi thế trong quảng bá Web. trình bày. Bạn có thể viết ngữ nghĩa đầy đủ. CSS còn cho phép bạn giảm dung lượng trang. Đây có lẽ là điểm quan trọng nhất của việc ứng dụng CSS trong quảng bá Web SEO/SEM). <h2>. tối ưu hóa cho máy tìm kiếm SEO/SEM.< a> để tạo các mục menu bao gồm các đường dẫn chuẩn tới các thành phần quan trọng khác của trang. như <h1>. CSS quả là một công cụ mạnh và nhiều lợi thế Cascading Style Sheets (CSS) được sử dụng rộng rãi ngày nay nhớ khả năng cho phép thiết thế nhanh. thử nghiệm nhanh để tìm ra giải pháp tốt nhất. thay vì các thẻ định dạng <font>. quảng cáo Website. <h3> sẽ giúp cho máy tìm kiếm nhận dạng dẽ dàng các nội dung quan trọng trong trang. Webmaster sẽ mất ít thời gian hơn để bào trì và nâng cấp các tài nguyên trên trang. Các máy tìm kiếm thường coi trọng các phần nội dung văn bản được tìm thấy trong phần trên cùng của tệp tin mã nguồn hơn là các phần còn đâu đó hoặc ở cuối cùng tệp tin. trong phần code HTML. Mặt khác. Sử dụng các thẻ chuẩn của HTML. Máy tìm kiếm duyanhphamkiller@gmail. <ol>.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Ứng dụng CSS trong việc trình bày Website HTML và các lợi thế trong tối ưu cho máy tìm kiếm.wordpress. sau đó phần hướng dẫn sẽ giúp bạn áp dụng những ưu thế kỹ thuật này vào trong trang Web của bạn. Có thể tóm lược vài lợi thế như sau :     Chuyển dời các nội dung quan trọng. CSS còn mang lại nhiều lợi thế khác trong việc tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm và các chiến dịch quảng bá khác :   Việc tách rời nội dung và phần trình bày (dàn trang).com http://duyanhpham. Việc này giúp các đường dẫn trên dễ dàng được nhận diện hơn bởi máy tìm kiếm. Bạn muốn đặt những phần nội dung quan trọng này tại đầu trang. Nó giúp việc đánh chỉ số các thư mục nằm sâu trang chủ được hiệu quả hơn. Di chuyển phần nội dung duy nhất (unique text để phân biệt với duplicate content) này cũng như những đường dẫn quan trọng khác lên đầu trang code sẽ giúp bọ tìm kiếm tìm thấy thông tin đó nhanh chóng và dễ dàng. Mục đích của bài viết này là nhằm đưa ra những lợi thế phổ biến nhất của CSS. bạn có thể dễ dàng tùy biến giữa nội dung. tuân thủ chuẩn HTML. dễ dàng tùy biến và thay đổi trình nhanh chóng việc dàn trang Web. bạn có thể di chuyển các thành phần nội dung quan trọng nhất (phù hợp với máy tìm kiếm) lên đầu trang HTML trong phần code. Ngoài những lợi ích trực tiếp kể trên. điều này đồng nghĩa giảm lệ code-nội dung (code-to-content ratio). Nó sẽ có nhiều ảnh hưởng nhiều tới thứ hạng trang Web của bạn. nếu bạn có 2000 dòng trong tệp tin mã nguồn mà nội dung của văn bản quan trọng bạn muốn đề cập lại nằm ở tận dòng thứ 1400 thì liệu bạn có thể đoán được đâu là nội dung quan trọng của tài liệu này không ?. trình bày sạch sẽ thì nó sẽ giúp cho các máy tìm kiếm đánh chỉ số dễ dàng hơn và nhanh hơn nội dung trang Web của bạn. đặt biệt là các phần chứa văn bản mà bạn muốn đứng thứ hạng cao. bạn lại có thể áp dụng tất cả các kiểu định dạng và dàn trang mà bạn muốn để thỏa mãn thiết kế. Vì thế.

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng kỹ thuật này. thông qua những người quản trị mạng.com http://duyanhpham. nó sẽ đoán xem chúng ta coi đâu là phần quan trọng nhất của văn bản.net/">Home</a></li> <li><a href="http://www. nó còn giúp xác định chủ đề của trang thông qua phần văn bản này hơn là các phần nằm sâu. width: 525px.vietseo. <html> .com Page 57 .vietseo.vietseo. sau đó sử dụng CSS để xác định chúng một cách độc lập. .Máy tìm kiếm sẽ tìm thấy dễ dàng và xếp nó quan tọng hơn.net/about">About</a></li> <li><a href="http://www. margin-left: 160px.net/sitemap">Sitemap</a></li> </ul> </div> . dưới cùng của trang (navigation menu).net/contact">Contact</a></li> <li><a href="http://www. Sau đây là mã nguồn của ví dụ đơn giản trên. . . </body> </html> #content { margin-top: 20px. Để làm được việc đó. Nó sẽ xuất hiện ngay đầu tiên của thẻ "body" trong tệp tin mã nguồn. bạn phải di rời phần menu của mã HTML tương ứng về đâu đó phía cuối mã nguồn của trang để nội dung đơn được xuất hiện trên cùng. Đặc biệt. <body> <div id="content"> <h1 id="toc-quang-ba-website-viet-nam">Quảng bá Website Việt Nam</h1> <p>Đây là phần nội dung chính. duyanhphamkiller@gmail. . </div> <!--/End div content/--> <div id="nav-menu"> <ul> <li><a href="http://www. . Kỹ thuật cơ bản nhất là chia nhỏ mã nguồn HTML ra làm nhiều phần nhỏ mà vị trí của chúng được xác định một cách độc lập trong tệp tin định dạng văn bản.</p> .Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh cũng như chúng ta thôi. Bài toán Phần sơ đồ di chuyển (navigation menu) cần phải được hiển thị trước khi nội dung đơn của trang nhưng chúng ta lại muốn tối ưu trang cho các máy tìm tiếm.vietseo. Giải pháp Đánh dấu phần sơ đồ di chuyển và nội dung với thẻ <div>. . Thành phần HTML thông dụng hay được dùng nhất là thẻ <div>.wordpress.

wordpress. width: 150px. Nó có vẻ được hiển thị trên phần nội dung chính như thực chất lại nằm sau nội dung chính trong tệp tin mã nguồn. Ngược lại các liên kết nằm trong javascript hay các mã khác HTML sẽ không được hoặc khó tìm thấy bởi bọ tìm kiếm. left: 10px. giờ chúng ta sẽ xây dựng lại đường dẫn navigation menu với hiệu ứng “rollever” CSS. } duyanhphamkiller@gmail. điều này làm giảm khả năng được đánh chỉ số trang Web của bạn. margin: 0px. top: 20px. Và đương nhiên trang Web sẽ được chỉ số hóa dễ dàng hơn.Tài liệu SEO căn bản } #nav-menu { position: absolute. Nếu như bạn không có ý định xây dựng menu chuẩn với CSS thì phần code trên có thể giúp bạn làm một menu đơn giản. padding: 0px. top: 20px. margin-left: 160px. width: 525px. width: 135px. } #nav-menu ul { list-style-type: none. Chúng ta cùng một lúc thực hiện được hai mục đích : Tối ưu hóa trang cho máy tìm kiếm bởi di chuyển nội dung đơn lên trên cùng trong khi tiết kiệm được thời gian cho việc dàn trang. Các bạn có thể tham khảo thêm tại liên kết sau Eric Meyers on CSS menus.com http://duyanhpham. bạn sẽ thấy cac thành phần của navigation menu được tạo bởi các thẻ chuẩn HTML như danh sách <ul> và siêu liên kết <a>. width: 150px. Các thẻ chuẩn trên giúp cho đường dẫn trên dễ dàng được tìm thấy bởi các bọ tìm kiếm. } Phạm Duy Anh Ví dụ CSS trên sẽ hiển thị navigation menu phía tay trái của nội dung chính. left: 10px. Tối ưu trang Web cho chỉ số hóa Khi xem lại ví dụ code ở phần trên. CSS có thể giúp bạn làm rất nhiều thành phần quan trọng của Website thay vì dùng javascript.com Page 58 . Lấy lại ví dụ phần trên. #content { margin-top: 20px. } #nav-menu { position: absolute.

border-left: 1px solid #333333.wordpress. } Phạm Duy Anh Dàn trang phần nội dung với CSS Khi sử dụng CSS thì bạn còn có thể trình bày nội dung đúng với ngữ nghĩa (semantic) của nó (Ví dụ các thẻ chỉ định nghĩa và mức độ quan trọng của đoạn văn bản). font-family: Arial. padding: 0px. color: #EEEEEE.com Page 59 . border-left: 1px solid #DDDDDD. border-right: 1px solid #333333. color: #000000. } nav-menu li { font-size: medium. border-top: 1px solid #DDDDDD. Sau đây là ví dụ. } #nav-menu a { text-decoration: none. margin-bottom: 5px. Đặt vấn đề : Người thiết kế trang Web của bạn sủ dụng<font> để định dạng các tiêu đề. width: 135px. } #nav-menu a:hover { color : #FFFFFF.Tài liệu SEO căn bản #nav-menu ul { list-style-type: none. background-color: #9F9F9F. sans-serif. border-bottom: 1px solid #333333. nhưng bạn lại vẫn có thể tùy ý hiển thị trang theo thiết kế. border-top: 1px solid #333333. } #navigation a:active { padding: 2px 13px 4px 7px. border-right: 1px solid #DDDDDD. padding: 3px 12px 3px 8px. margin: 0px. font-weight: bold. người trong nhóm lập trình lại dùng font này và các thẻ in đậm để điền các nội dung khác. display: block. padding-left: 10px. Một lần nữa bạn lại nhận ra rằng máy tìm kiếm đọc tài liệu một cách hơi khác so với người dùng thường. border-bottom: 1px solid #DDDDDD. Nó không đọc nội dung duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.

Webmaster có nhiều thời gian cho SEO Sử dụng CSS cho phép cập nhật nhanh và dễ dàng trang Web. Nếu như trang Web của bạn dung lượng càng nhỏ thì việc đánh chỉ số càng nhanh và ít vấn đề hơn và càng nhiều trang được dánh chỉ số một lúc. Ngoài việc chỉ phải tải xuống một file HTML nhỏ hơn thì tệp tin CSS còn được chia sẻ giữa nhiều trang Web và được cho vào cache của các trình duyệt hoặc của công cụ tìm kiếm.com http://duyanhpham. Vì vậy việc sử dụng các thẻ tiêu đề HTML chuẩn sẽ giúp văn bản được hiểu đúng ngữ nghĩa. băng thông. Tệp tin càng nhỏ thì tốc đọ tải trang càng nhanh cho người dùng và đương nhiên cả máy truy tìm. Sử dụng thẻ chuẩn HTML <h1> cho phép trang của bạ được trình bày và hiểu đúng theo ngữ cảnh và hiểu được nội dung trang của bạn đề cập đến. background-color: #DF0DDB. Càng nhiều trang được đánh chỉ số thì càng có nhiều trang hơn trong kết quả tìm kiếm (Search Engine Results Pages – SERPs). So sánh HTML và CSS Code HTML nguyên bản Code HTML/CSS tối ưu hóa HTML: <h1 id=”gawdyheader”> All About CSS </h1> CSS: #gawdy-header { font-weight: bold. Giảm kích thước văn bản với CSS Việc bạn sử dụng các tệp tin định dạng CSS bên ngoài thay vì nhúng chúng trực tiếp trong tài liệu HTML sẽ giúp làm giảm kích thước trang Web.com Page 60 . Bởi thế mỗi lần tải một trang thì trình duyệt và máy tìm kiếm khi thấy đường dẫn CSS trùng lặp thì sẽ không tải xuống nữa. Số lượng trang phải tải xuống ít đi thì cho phép bạn tận dụng tốt “dung lượng chỉ số hóa”. ví dụ như : duyanhphamkiller@gmail. Mặt khác nó sẽ côi các thẻ <h1> như là tiêu đề. …) nhất định để đánh chỉ số trang Web của bạn. Và đương nhiên trang của bạn sẽ có nhiều khả năng được xếp hạng cao hơn. Cho phép thực thi các tác vụ Webmaster một cách đơn giản nhất và như vậy sẽ có nhiều thời gian để tối ưu hóa trang Web cho công cụ tìm kiếm và các chiến dịch quảng bá.wordpress. Hãy so sánh hay đoạn văn bản sau. font-size: 24px } <bold> <font size=”24px” color=”#DF0DDB”> All About CSS </font> </bold> Việc sử dụng <font> và <h1> như ở trên đều cho một hiệu ứng khi dàn trang nhưng lợi ích của chúng lại khác nhau.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh đã được biên dịch (render) và vì thế nó sẽ không hiểu các thẻ font được sử dụng để nhấn mạnh mức độ quan trọng của các tiêu đề. Tất nhiên là mỗi máy tìm kiếm sẽ định trước một số lượng tài nguyên (thời gian.

Khác với kỹ thuật “văn bản ẩn” nói trên thì dường như không máy tìm kiếm nào xếp loại kỹ thuật này vào spam. có thể là logo của công ty và sau đó tạo từ khóa hay khẩu hiệu nằm dưới logo.com Page 61 . Một kỹ thuật khác là đặt các từ khóa tại một ví trị đâu đó nằm ngoài tầm hiển thị trang. Các thay đổi lớn nhỏ và trình bày đều có tác động nhất định tới hoạt động của khác hàng. Một kỹ thuật phổ biến là sử dụng ảnh. nhưng chúng có thể bị ẩn đi bởi hình ảnh. Vì vậy cách tốt nhất là bạn nên tránh xa những kỹ thuật này.wordpress. màu nền hay các thành phần định dạng khác sẽ được tiến hành nhanh chóng và đơn giản nếu bạn sử dụng các tệp tin CSS nằm ngoài văn bản. Bởi thế bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng kỹ thuật này trong việc hỗ trợ người dùng khiếm thị. Có nhiều lý do chính đáng để dử dụng hình ảnh thay thế và chúng ta hãy xem xét một vài kỹ thuật liên quan. ví dụ như phần banner của một trang Web. Một trong những kỹ thuật phổ biến là sử dụng CSS để hiển thị “văn bản ẩn” (hidden text). Nó được tạo ra để hục vụ người dung khiếm thị nhưng một số người thiết kế Web lại ẩn nó đi. hoặc bỏ qua nội dung để duyệt mục lục. Sử dụng CSS để trang Web được truy cập dễ dàng hơn Một ví dụ điển hình của kỹ thuật này có thể bắt gặp tại nhiều trang cung cấp “bỏ qua liên kết” để thích ứng với màn hình của người dùng (Thiết bị người dùng khiếm thị sử dụng dể duyệt Web).com http://duyanhpham. Thường thì tên công ty và dòng miêu tả là nội dung quan trọng. Một ví dụ sử dụng kỹ thuật “mũ đen” (black hat). ví dụ như đặt cách vị trí ngang horizontal position -4000. Vì thế việc thay đổi phông chữ. Tuy nhiên chúng bị xếp vào các thủ thuật “mũ xám” thậm chí “mũ đen” và được cảnh báo trong việc sử dụng.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh   Sử dụng thời gian để cung cấp thêm các nội dung mới giúp trang Web của bạn luôn có thứ hạng cao trên máy tìm kiếm. các kỹ thuạt cổ điển nhất là dùng font trắng trên nền trắng. CSS chèn hình ảnh. chúng ta hãy xem các vị dụ sau. Với CSS bạn chỉ việc sử dụng {display: none} (Xem thêm bài viết về ẩn nội dung với CSS). Việc bỏ qua đường dẫn là chức năng cho phép người dùng khiếm thị tách bỏ phần sơ đồ mục lục để xem trực tiếp nội dung. Trước đây. Sử dụng CSS để ẩn văn bản Đây có lẽ là kỹ thuật dễ dang và phổ biến nhất trong việc lạm dụng tối ưu. Trang Web của bạn sẽ bị lấp đầy từ khóa nhưng người dùng thường không nhìn thấy trong khi máy tìm kiếm tìm thấy nó dễ dàng. Một vài kỹ thuật CSS cần tránh Có một vài thủ thuật mà bạn có thể sử dụng với CSS. CSS cung cấp menu này trong phần mã nguồn HTML để các trình duyệt của người dùng khiếm thị hiển thị được nội dung nhưng nó lại ẩn đi với các trình duyệt bình thướng khác. Khi viện cớ trình bày trang Web “khả kiến” (Accessibility) hoặc giao diện người dùng (user interface) với các kỹ thuật trên thì bạn phải chắc rằng là các máy tìm kiếm sẽ không liệt kê trang Web của bạn vào spam. Để phân biệt rõ các trường hợp. Các máy tìm kiếm có thể phát hiện những gian lận này dễ dàng và áp dụng thuật toán. duyanhphamkiller@gmail. một kỹ thuật trình bày web “khả kiến” (accessibility) và một kỹ thuật bị liệt kê là spam và kỹ thuật cuối cùng nằm ở giữa trong các kỹ thuật trên.

Có có dạng như sau : <div id="logo"> <h1>Webmaster Việt Nam : Thủ thuật quảng bá Blog.. quảng bá Website.gif). Tuy nhiên. quang ba. quangba. Đây là một công cụ mạnh với nhiều ứng dụng. Đây là một kỹ thuật SEO tốt trong mọi trường hợp. no-repeat.” thì đây rõ ràng là một dụng ý định đánh lừa máy tìm kiếm và trước sau bạn cũng sẽ bị phạt.wordpress. Đó là khả năng tách rời phần nội dung và dàn trang CSS một cách gọn gàng. Website cho Google. mười kết quả đầu tiên sẽ là mười trang khác nhau với nội dung khác nhau. Thậm chí ngay cả khi ký tự trong hình ảnh và trong thẻ <h1> có trùng khớp nhau và bạn hoàn toàn muốn SEO “mũ trắng” thì bạn vẫn có ít nhiều rủi ro là bị bộ lọc spam để ý và áp dụng hình thức phạt. linh hoạt theo các chuẩn HTML mà còn có tác dụng rất nhiều trong việc tối ưu hóa trang Web cho máy tìm kiếm. } Kỹ thuật này được xếp vào hạng “xám” với cảnh báo. thiết thị của người dùng khiếm thị hay các trình duyệt văn bản thuần túy (vd Lynx) hoặc cả các trình duyệt đồ họa. Tóm lại. webquangba.1 Nội dung kép và phương pháp phát hiện mới của Google Mô hình ứng dụng mới của Google nhằm phát hiện nội dung trùng lặp. bởi có lượng tìm kiếm hình ảnh khá lớn và thẻ alt chính là thẻ khóa để có được lượng khách tìm kiếm này.. hơn là một loạt các nội dung trùng lặp trong top mười này. khả kiến và giảm bớt dung lượng tệp tin mã nguồn HTML quyết định quan trọng tới việc đánh chỉ số của máy tìm kiếm.NỘI DUNG KÉP 5. Lý do là Google muốn trong trang kết quả tìm kiếm. Cách Google áp dụng bộ lọc và phương pháp tối ưu trang Web của bạn. Giới hạn của việc ứng dụng đúng đó là khi text trong ảnh và text trong HTML trùng nhau. Kết luận Với CSS chúng ta không chỉ dàn trang nhanh chóng dễ dàng. Lý do bỏi vì nó rất dễ bị lạm dụng. nội dung kép.com Page 62 . Ngoài ra chúng ta còn có thể áp dụng các kiểu dàn trang và hiển thị theo ý muốn thiết kế.7 TRÙNG LẶP NỘI DUNG. bạn lại đọc thấy trong code <h1> các dòng chữ “quảng bá. 5.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh CSS có thể bỏ không hiển thị ảnh cho cả máy tìm kiếm.com http://duyanhpham. quang ba Web. quangbaweb. } #logo h1 { display: none. Nhờ đó bạn có thể trình bày nội dung đúng ngữ nghĩa. Bởi vậy phải lưu ý đến rủi ro. kỹ thuật tốt nhất tương thích với cả thiết bị của người dùng khiếm thị và trình duyệt thường là không hiển thị ảnh và sử dụng thẻ alt với miêu tả chính xác cho các hình ảnh. nếu thay vì miêu tả trong logo. Điều này giúp cho người tìm kiếm có nhiều lựa chọn chính xác và đa dạng. Yahoo.7. Google không thích các nội dung kép. duyanhphamkiller@gmail. được mất khi sử dụng kỹ thuật này.</h1> </div> #logo { background: url(/my/background/image.

trùng lặp trên Internet. Nếu như Google chỉ bỏ nội dung kép khỏi một vài lệnh tìm kiếm thì đó là điều chấp nhận được. robots. Trang Web có một phiên bản dự phòng hay một bản sao nhằm tránh trường hợp trang chính không truy cập được hoặc khi có quá nhiều người truy cập vào cùng một trang. Ví dụ các mục được sắp xếp theo ngày tháng. duyanhphamkiller@gmail.wordpress.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Google sử dụng mô hình ứng dụng mới để xác định các nội dung trùng lặp. Có vẻ như Google sẽ hiển thị trang Web nổi tiếng nhất với nhiều liên kết trỏ đến nhất trong kết quả tìm kiếm khi nó tìm thấy nội dung kép trên nhiều địa chỉ khác nhau. remove URL. Các bạn có thể tham khảo thêm sâu về các bước Google tiến hành trước đây qua hai tài liệu sau :   Decting Near-Duplicates for Web Crawling. mobile phone page. Hệ thống quản trị tách lọc nội dung (CMS) hiển thị cùng một nội dung cho nhiều lựa chọn khác nhau. hoặc các tài liệu này có nội dung tương tự :      Nội dung trang Web tồn tại dưới nhiều định dạng : Trang Web. tên hay thể loại. Làm gì với Website của bạn Nếu như bạn muốn trang Web của mình có thứ hạng cao thì bạn nên loại bỏ các nội dung trùng lặp (Sẽ quay trở lại với bài viết về cách loại bỏ nội dung trung lặp với thẻ nofollow. nội dung kép. Nội dung bị trùng lặp như thế nào ? Có rất nhiều lý do để nội dung bị lặp lại trên nhiều địa chỉ khác nhau. Google làm gì khi phát hiện ra nội dung kép ? Rất khó có thể nói chính xác Google sẽ làm gì khi tìm thấy nội dung kép. Mô hình ứng dụng mới này cho thấy Google rất coi trọng việc lọc nội dung kép. Nó cho phép xác định nhưng nội dung sao chép.com http://duyanhpham. phiên bản in. Trường hợp ai đó đánh cắp hay lưu lại nội dung trang của bạn để rồi đặt nội dung đó trên một trang Web khác. Đây có lẽ là bước cuối cùng trong kế hoặc tách lọc nội dung kép của Google. Bọ lọc này sẽ giúp người tìm kiếm không phải chọn phải các nội dung trùng nhau trong trang kết quả tìm kiếm. Để tránh hiển thị cùng một nội dung nhiều lần trong trang kết quả tìm kiếm. phiên bản Word.com Page 63 .v Nội dung được truyền đi từ trang Web : Ví dụ RSS. tiêu đề. v. Mô hình ứng dụng lọc nội dung kép Mô hình ứng dụng lọc nội dung kép mà Google sử dụng được kết hợp từ nhiều phương pháp đã tồn tại trước đây. Methods and Apparatus for Estimating Similarity. Nhưng nếu Google áp dụng các mức phạt bằng cách loại bỏ những trang này ra khỏi chỉ mục Web thì kết quả tìm kiếm của Google sẽ không còn chính xác đối với một số lệnh tìm kiếm nhất định. Còn tạm thời bạn có thể theo dõi Video Matt Cutts). phiên bản PDF. XML của các blog cá nhân hay bài viết mới. Google có thể phạt nhầm các trang Web mà nội dung hoàn toàn hợp lý.txt. Có rất nhiều nguyên nhân mà việc nhân bản nội dung là hợp lý. meta. các máy tìm kiếm sẽ xác định những trang trùng lặp này. Và đương nhiên khi đó. phiên bản PDA.

Đây là cách làm tốt nhất vì tớ luôn quan niệm “Content is King“.example. chúng ta tìm hiểu từ đâu có lỗi này. Vấn đề nữa mà bạn gặp phải đó là lặp lại thông tin. 5. Sau đó.example.com chắc chắn sẽ có cùng nội dung.example.com làm tên miền chính để quảng bá.com Page 64 .com và example.*)$ http://www.com$ [NC] RewriteRule ^(.example.com hay example.com và một cho www. hãy thêm mấy dòng lệnh dưới đây vào file .com và một số trang dùng www.com sẽ chuyển đến địa chỉ tương ứng ở www. nếu trang Web của bạn sử dụng cùng nội dung như nhiều trang khác thì hãy cố gắng có nhiều liên kết trỏ đến hơn tất cả những trang còn lại mà có cùng một nội dung. một cho example. Các trang web www.com/ [R=301. Như vậy chúng ta chỉ có 1 trang là www.htaccess: Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.L] duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham.2 cách tránh lỗi Trùng lặp nội dung (Duplicate Content) "Duplicate Content" là một trong những lỗi mà nhiều Webmaster mắc phải khi tiến hành SEO (Search Engine Optimize) cho website của mình. Vậy.7. Với Google hay nhiều trang tìm kiếm khác (SE) thì tên miền example.com và không hề có nội dung Ví dụ.domain. Điều này gây ngạc nhiên với những ai nghĩ chúng vốn là một.com. Ngoài ra. Và thay vì bạn có được 100 liên kết thì SE chỉ công nhận một % nào đó chứ không phải tất cả. làm sao để tránh? Rất đơn giản.wordpress.com còn trang example.com.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Hãy tạo ra những nội dung có ích và phong phú trên trang của mình. mình chọn www.com là 2 tên miền hoàn toàn riêng biệt.com để tiếp tục công việc SEO của mình. Ví dụ bạn cố gắng liên kết đến 100 trang web nhưng một số trang dùng example.com. thì những vị khách nào truy cập đến example. nếu khách truy cập địa chỉ còn lại thì chuyển khách truy cập đến địa chỉ đã chọn. Nếu website của bạn được viết bằng PHP và được hỗ trợ Apache.example.example.example. hãy qui tất cả chúng về 1 mối. rất nhiều vấn đề phát sinh từ sự suy nghĩ khác biệt giữa chúng ta và các trang tìm kiếm. Từ đó. Trước hết.example.com chỉ đóng vai trò là đường dẫn đến www.example.com và www. Nhưng với các trang tìm kiếm thì sẽ có 1 trang bị đánh dấu là sao chép của trang kia bởi chung hoàn toàn riêng biệt nhau đồng nghĩa với việc vị trí xếp hạng của trang web đó sẽ bị đánh tụt xuống. Vấn đề đầu tiên chúng ta gặp là các nỗ lực của chúng ta trong việc SEO sẽ bị chia ra làm 2. Kết quả là bạn SEO cho 2 tên miền chứ không phải một như mình vẫn nghĩ. Hãy thống nhất chọn dùng www.

org.au duyanhphamkiller@gmail.au hầu như chiếm các vị trí đầu trên google.com.wordpress. Vậy thì những yếu tố nào của vị trí địa lý sẽ ảnh hưởng đến các kết quả SEO ? 1.vn bạn sẽ thấy site vnnic.com. Bạn có thể lấy ví dụ khi search chữ web design trên google. website cần được tối ưu hóa với rất nhiều yếu tố.com.vn hầu như không thấy.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5.com Page 65 .com thì site vnnic.8 SEO & VỊ TRÍ ĐỊA LÝ Ảnh hưởng của vị trí địa lý trong SEO Khi quảng cáo trực tuyến trên Google. những vùng khác nhau thì khác nhau.vn đứng trong top 1. Ví dụ : Nếu bạn search chữ domain trên google.com.com và google. Còn nếu search chữ domain trên google. Tên miền .com. .com http://duyanhpham. Một trong các yếu tố ảnh hưởng đến SEO liên quan đến vị trí địa lý hay còn gọi là yếu tố vùng miền.au. . Điều này giải thích tại sao các kết quả search ở những nước.net.Tên miền : Nếu bạn sử dụng tên miền quốc gia sẽ được google đánh giá cao hơn những tên miền quốc tế như .

Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Hình Google.com Page 66 .au duyanhphamkiller@gmail.com.wordpress.com http://duyanhpham.

3.Yahoo Directory Địa chỉ Yahoo Directory tại : Regional in the Yahoo! Directory Nếu website của bạn có trong danh sách này thì cũng được Google đánh giá ưu tiên về vị trí địa lý.com http://duyanhpham.Dmoz Một directory quen thuộc với rất nhiều webmaster.wordpress.Hosting : Bạn có thể kiểm tra website sử dụng hosting ở đâu qua sử dụng công cụ : Website value calculator and web information. Nếu website của bạn được xuất hiện trong này theo một vùng miền sẽ có tác động tốt đến thứ hạng của website. 4. duyanhphamkiller@gmail.com Page 67 .com 2. Các website đặt hosting trong vị trí nước nào thường có rank cao hơn các website có hosting ở nước khác.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Hình Google.

và kể cả Google cũng không dám chắc nó lớn đến như thế nào.8 CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG LẬP CHỈ MỤC 5.Ngôn ngữ : Chắc chắn ngôn ngữ là một trong những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến thứ hạng của website. trên blog. nhưng vấn đề lại nằm ở việc không có đủ băng thông và năng lượng (điện) có sẵn để lập chỉ mục toàn bộ internet. Ví dụ như bạn có thể thấy ví dụ về vnnic. 6.com. Nhưng cũng nhiều người cho rằng đây là một cách để gia tăng thứ hạng ở những vùng miền mà website hướng tới.Back links and external links Cũng có nhiều chuyên gia cho rằng website của bạn nếu có được back link từ những site trong một quốc gia một vùng miền.com khi search chữ domain. duyanhphamkiller@gmail.1 Đạt nhiều chỉ mục từ Google (Google Index) Nhiều người bị ám ảnh bởi mọi thứ mà Matt Cutts nói bất kể đâu.8. Đa số những trang tiếng Việt thường rank cao ở google. hoặc website của bạn link đến những website trong những vùng miền đang hướng tới sẽ có thể có thứ hạng tốt ở các vùng miền đó.com. 5.Geographic targeting trong webmaster tool Chưa có nhiều kiểm duyệt chứng tỏ rằng chức năng này của webmaster tools có tác động nhiều đến thứ hạng.com. Dan đã bắt đầu cuộc nói chuyện bằng việc đề cập tới World Wide Web rất rộng lớn. Người mà tôi muốn nói tới ở đây chính là Dan Crow. 7.vn chỉ xuất hiện ở google.com Page 68 . phương tiện truyền thông.vn mà không hề xuất hiện ở google. Họ có thể lập chỉ mục chỉ một phần nào trong đó mà thôi.com http://duyanhpham.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5.wordpress. Google có đủ khả năng để trang bị nhiều máy chủ lưu trữ hơn. và bạn có thể lắng nghe nhiều từ phía họ để tốt hơn cho website của mình. một người thuộc nhóm quản lý chất lượng tìm kiếm của Google và là người quản lý nhóm thu thập dữ liệu. Sau đây là một cuộc trò chuyện không chính thức của Jonathan Hochman (Search Engine Watch) và Dan Crow ít nhiều sẽ giúp chúng ta có được những hướng dẫn tốt nhất để đạt được nhiều chỉ mục từ Google. Chương trình thu thập dữ liệu và lập chỉ mục của Google được tin tưởng bởi chúng là những siêu máy tính lớn nhất hiện nay.vn trong khi lại không xuất hiện ở google. Lời khuyên của Dan Crow cho các webmaster. tài liệu chia sẻ … Nhưng Google không chỉ có một mình Matt Cutts.

Tuy nhiên. tôi hoảng sợ trước những dòng mã cẩu thả. Tôi cần mua cho Dan chút đồ uống. SEO rất chú ý tới những vấn đề như xây dựng nội dung trùng lặp liên kết.2 Làm thế nào để tạo google sitemap cho website của bạn Google Sitemaps là một công cụ cực hay của Google dành cho Webmaster trong phần công cụ Webmaster của máy tìm kiếm.8. Chỉ những trang nằm trong mục lục mới có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google. nhưng nếu bạn có lượng lớn các trang với xếp hạng thấp. Tôi có thể làm gì để đảm bảo các trang của tôi được lập chỉ mục? Băng thông và điện năng là nguồn lực ràng buộc của Google. ông nói. Nếu website của bạn có liên quan tới một vài trang mà có xếp hạng cao. 2. Tại sao Google không đào tạo các quản trị web nhiều hơn về hiệu quả sử dụng băng thông và khả năng tính toán? Có lẽ sẽ không hay nếu Google đề nghị các webmaster lập trình lại các trang web của họ để Google làm việc dễ dàng hơn. Nếu tất cả mọi người đều viết mã nguồn sáng sủa. HTML sáng sủa không chỉ tốt cho việc lập chỉ mục mà nó còn giúp nhiều người có thể đọc được trang web của ban hơn. 5. Hai suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi lúc đó là: 1. nhưng nó bị tác động bởi PageRank. Đúng. “đó là những ý tưởng thật rất hay”. Theo một số cấp độ họ phải phân bổ những nguồn lực vào tất cả các trang web khác nhau: Google sẽ không chỉ mục các trang web A – G và sau đó bỏ qua H-Z. Vấn đề mã nguồn sáng sủa Chúng ta có thể làm gì để có nhiều trang được lập chỉ mục hơn? Tôi đã luôn luôn nghi ngờ rằng mã HTML tinh giản là một cách tốt để tạo điều kiện lập chỉ mục. Bạn nên cung cấp nội dung thật độc đáo và có giá trị. Dan gợi ý rằng mỗi ngày Google có một lượng lớn nhưng có hạn các URL mà nó có thể thăm dò. nhưng bạn cũng cần phải chú ý đến các chi tiết tối tăm như các trang của bạn được đặt lại với nhau thế nào. PageRank được tính toán và các thuật toán bí mật tạo ra các kết quả tìm kiếm. Những chiến thuật này sẽ giúp ích cho chỉ mục của bạn. do đó với những website lớn nó đặt vào trang web lợi ích của chính chủ sở hữu để giúp tiến trình lập chỉ mục thực hiện hiệu quả hơn. Tối giản mã nguồn giúp các trang load nhanh hơn và tốn ít băng thông hơn. để tăng PageRank. nó sẽ không bao giờ có xếp hạng với bất kỳ từ khóa nào. bạn nên cố gắng tăng thứ hạng các trang.com Page 69 . và làm gọn các thẻ không. bạn có thể thấy một số chúng không có trong mục lục của Google. và điều này đặt biệt quan trọng đối với những người sử dụng các bộ đọc màn hình và các thiết bị di động như điện thoại di động. Nếu trang của bạn không được gán chỉ mục. tất cả chúng sẽ được đưa vào mục lục không vấn đề gì. vừa đơn giản vừa miễn phí giúp trang của bạn được Google khai thác tốt duyanhphamkiller@gmail.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Các Googlebot tìm nạp các trang. Dan trả lời một cách rõ ràng. càng nhiều trình duyệt có thể làm việc được. Google quyết định đưa bao nhiêu nỗ lực vào do thám một trang web là một bí mật. nếu Google có thể cho tôi biết làm thế nào để có được nhiều các trang lập chỉ mục hơn. tôi sẵn sàng lắng nghe và hợp tác. Chỉ mục là một mô hình không hoàn chỉnh của Web. và cấu trúc liên kết để di chuyển PageRank thông qua trang web. Google sẽ có thể chỉ mục các trang nhiều hơn đáng kể. tôi không thấy nhiều bài viết SEO về tầm quan trọng của phương pháp thích hợp phát triển Web. Từ đó. và nên thiết kế kiến trúc liên kết của bạn sao cho PageRank được phân bố trên toàn trang web theo một cách tự nhiên. Google phải quyết định những gì cần được thăm dò và những gì được gán chỉ mục.com http://duyanhpham. Mã nguồn càng rõ ràng và tương thích. Quá thường xuyên khi tôi nhìn vào một trang web mới. Tôi đã hỏi nó có giúp chuyển các định nghĩa Javascript và CSS thành các file bên ngoài. Tuy nhiên. bởi vì điều đó có thể dẫn tới nhiều trang đang được lập chỉ mục hơn. Trang web tiêu biểu có thể được sắp xếp đặc biệt hợp lý. và sau đó một chương trình lập chỉ mục phân tích các trang và lưu trữ biểu diễn của trang vào chỉ mục của Google. Dan đã cho tôi biết Google không thăm dò mọi trang họ biết. Bởi vì Web lớn hơn rất nhiều so với mục lục. cũng không thêm mọi trang được thăm dò vào mục lục.wordpress.

Nếu bạn làm đúng theo các bước trên thì từ nay Google có thể tiếp cận cấu trúc sơ đồ Web của bạn một cách dễ dàng. Bạn phải tạo một tài khoản Google để có thể sử dụng. Nó sẽ giúp cho việc trang Web của bạn được Google khai thác và đánh chỉ số tốt hơn. * Bạn cũng nắm bắt được thông tin về các trang đã được đánh chỉ số và các thống kê liên quan.wordpress. Nếu bạn sử dụng Joomla thì có rất nhiều Extension hỗ trợ việc làm google sitemap. * Tạo hai file sitemap. Khai thác thế mạnh trên Website Cũng trong phần công cụ Webmaster Google.arnebrachhold.xml vừa tạo vào trong công cụ Webmaster Tools của Google.org/extensions/site-management/site-map Nếu bạn sử dụng web bình thường ( ko phải các loại open source ) bạn có thể sử dụng: http://aweb. Tạo sơ đồ Web Sitemap cho Google Nếu bạn sử dụng WordPress thì việc tạo Sitemap XML cho Google thật đơn giản vì. các bạn có thể tìm http://extensions. * Kích hoạt plugin trong bảng quản trị của WordPress * Trong phần Options chọn Sitemap rồi nhấn “Rebuild Sitemap” –>Bạ đã hoàn thành cài đặt. Google thấy gì trên trang của bạn Trước khi bắt tay vào việc cải thiện cấu trúc thêm rõ ràng bạn phải hiểu được bọ tìm kiếm của Google đã khai thác và đánh chỉ số trang của bạn như thế nào.com Page 70 . Và bằng cách nào người dùng Web tiếp cận trang của bạn. Tất duyanhphamkiller@gmail.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh hơn. Nếu bạn có rồi thì nhấn vào đây Google’s Webmaster Tools: Sitemap và làm theo chỉ dẫn (chọn add site). plugins Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress cung cấp cho bạn hầu hết các tính năng cần thiết.com http://duyanhpham. hãng còn cung cập cho bạn các thông tin về lưu lượng : * Các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất mà mang lại khách cho trang của bạn và giúp bạn có vị trí cao trong trang kết quả. nhận diện tệp tin ngoại trừ robots. Bạn hãy tiến hành theo các bước sau : * Tải Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress (http://www.html để hỗ trợ làm sitemap cho website của bạn.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/ )xuống và upload plugin sau khi giải nén vào thư mục wp-content/plugins.xml và sitemap. Giờ công việc còn lại chỉ là đăng ký sitemap. Hiểu được Google đánh giá thế nào về trang Web của bạn đồng thời trao đổi thông tin với máy tìm kiếm và làm cho cấu trúc trang của bạn rõ ràng hơn.txt. CHMOD chúng dạng 777.xml.joomla. Và Google Webmaster cung cấp cho bạn các thông tin Google khai thác trên site của bạn. nội dung trang web của bạn.vn/google-sitemap.gz tại ngay thư mục gốc của blog.

Và Yahoo! cũng là một máy chủ tìm kiếm đáng để bạn quan tâm.txt vì vậy bạn cần tạo file text với tên như thế. Lưu file với tên urllist. Click lên nút Authenticate sau khi đăng nhập thành công. Trong trường hợp sử dụng Blog.txt và với tên urllist.9 . Yahoo! sẽ yêu cầu bạn add một thể Meta hoặc upload 1 file HTML lên website của mình.0 đều có thể dùng làm sitemap. Yahoo! chỉ hỗ trợ các sitemap có định dạng . bạn nên thêm thẻ Meta sẽ thuận tiện hơn. 5.1. Upload file hoặc thêm thẻ Meta như yêu cầu của Yahoo!.3 cách làm sitemap cho yahoo Yahoo! cũng giống như Google. Bạn có thể tham khảo bài viết Plugin cần thiết cho WordPress để biết thêm chi tiết (Phần Sitemap Generator). Truy cập vào địa chỉ: https://siteexplorer. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo sitemap cho Yahoo! để Yahoo có thể đánh chỉ mục cho website bạn dễ dàng hơn.com/ Thêm website hoặc blog của bạn vào Yahoo! bằng cách click vào nút Add My Site Yahoo! sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản của mình. Copy các URL bạn muốn Yahoo đánh chỉ mục vào file trên. Sau khi thiết kế website hoàn tất. bạn cũng muốn người dùng tìm đến website của mình thông qua các máy chủ tìm kiếm. hãy đăng nhập bằng tài khoản Yahoo! của bạn. Ghi chú : Bạn không được nhầm lẫn hệ thống sitemap XML dành cho các máy tìm kiếm và hẹ thống sitemap HTML dành cho người dùng thường. Tạo sitemap cho Yahoo! rất đơn giản.com Page 71 . duyanhphamkiller@gmail. ko nhận bất cứ file txt với tên nào khác. Sau đây là các bước để tạo và submit sitemap của bạn đến Yahoo! o o o o o o o o o o Click lên start > Run > chọn chương trình Notepad. dùng làm sitemap cho các search engine khác.0 và 2. mỗi URL là một hàng.txt làm sitemap.txt và upload lên thư mục web.com http://duyanhpham. -ROR (resource of a resource) tài nguyên của 1 tài nguyên. Để xác nhận chủ quyền website. đều có thể dễ dàng đánh chỉ mục dữ liệu trên website của bạn nếu bạn cung cấp cho nó một danh sách các URL trỏ đến các trang cần index dữ liệu hay còn gọi là sitemap. sau đó bạn click vào nút Ready to Authenticate. -File .xml chỉ cần đáp ứng chuẩn RSS 0.yahoo. Lưu ý : -Yahoo chỉ nhận file urllist.8.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh cả các trang cho phép sẽ được Google biết tới và chắc chắn sẽ mang lại lưu lượng cho Website của bạn.wordpress.search.

và đưa lên Google XML Sitemap. Một số mã nguồn mở thường có plugin hoặc component để tự tạo google sitemap tự cập nhật cho website như xmap của joomla và google sitemap generator của wordpress. 5/ Tạo. nhớ ghi những Tag thông dụng và phổ biến.com Page 72 . StumbleUpon.com http://duyanhpham. Bạn nhớ liên kết 2.8.. và Furl.thường xuyên .us. đưa lên và ping XML Sitemap : Bạn có thể tạo 1 trang xml free ( xem hướng dẫn làm sitemap cho website ) sau đó bạn đưa trang này lên website của bạn sau đó thì ping nó với google bằng link sau: http://google. và có những bài viết vừa mới viết. Hãy sử dụng template thống nhất để quản lý các trang nội dung thông qua các menu.. nhưng nếu như bạn bắt đầu tạo 1 website mới thì sao? Thường thì bạn sẽ tốn vài tuần để site của bạn được bộ máy tìm kiếm google biết đến.7 bước làm tăng tốc độ index webiste của Google Hầu hết những chuyên gia SEO đều khuyên bạn nên mua 1 site domain đã cũ để được Google đánh giá cao hơn và dễ Index hơn. BlinkList. Nếu bạn tự tạo thì nhớ hãy đơn giản hóa nó chứ đừng có làm nó quá phức tạp và cầu kỳ.icio. Bạn lưu ý rằng khi ghi vào phần Tag.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=XXXX (đổi XXX thành link Sitemap trang web của bạn) Sau đó bạn tạo tài khoản Google Webmaster Central. 7/ Tạo 1 số quảng cáo của Google Tạo tài khoản Google Adwords và add 1 số quảng cáo vào site của bạn. Chỉ cần tốn 1 ít tiền thì site của bạn đã có rất nhiều lợi ít. 4/ Đăng trang web của bạn trên những blog phổ biến (nhớ kèm theo link) Bạn tìm khoảng 5 trang blog phổ biến. duyanhphamkiller@gmail. Bạn có thể tìm thấy những template free giúp bạn làm việc này tại freecodevn.. Bởi vì khi add thì chắc chắn google sẽ phải ghé thăm site của bạn.4 . 1/ Tạo 5 trang nội dung trong site: Đừng để site bạn “under construction” (site đang trong quá trình xây dựng) hãy tạo 1 vài trang với nội dung thật sự. Việc làm này giúp các bộ máy tìm kiếm liên kết tìm kiếm trang web của bạn có cách dễ dàng hơn. xây dựng câu truyện và kèm theo link đến trang web của bạn.wordpress.com. Bạn cố gắng vào đó comment.org..Tuy nhiên những việc làm theo những bước sau đây sẻ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian cho việc index site (chỉ sau khoảng 24h). không cần quan tâm nhiều đến keyword. Các bookmark sites thông dụng là: Del. Bạn cứ add thậm chí chỉ là domain hay tên công ty thôi.com hoặc joomlaviet. 3 trang (liên kết có chiều sâu) 3/ Đưa trang web của bạn lên các Social Bookmark Sites: Bạn chỉ mất vài phút để tạo tài khoản và đăng trang web của bạn lên các bookmark site này.. 2/ Tạo link nội bộ giữa các trang của bạn. 6/ Cài đặt Google Analytics Cài đặt Google Analytics lên site của bạn và bạn nhớ là xác nhận lại thông tin của GA nha cho phù hợp với site của bạn.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 5.

Hãy vào Video Sitemap được cập nhật gần đây nhất của chúng tôi (Help Center) và tận dụng diễn đàn hỗ trợ Sitemap.wordpress.8. Nếu như bạn đăng ký file Video Sitemap qua Webmaster Tools và bạn cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm hay những khó khăn của bạn tại đây 5.com Page 73 . Cách làm này chắc chắn sẽ rút ngắn thời gian index site từ vài tuần xuống chỉ còn vài ngày. 5. Sau đây là một ví dụ cho kết quả tìm kiếm Video từ CNN. Khi một video được index.com http://duyanhpham. 1. Một khi Sitemap được tạo.6 Các cách ngăn không cho google index một số trang trên website Đôi khi mọi webmaster cố gắng tìm mọi cách đề webstie của họ được index nhanh nhất và nhiều nhất. nhưng điều đó là có thể. chúng ta có thể gỡ chúng xuống. Google Video. độ dài và những thông tin khác. duyanhphamkiller@gmail. điều này vô cùng quan trọng đối với những nội dung có khoảng thời gian xem nhất định. nhưng thât sự đây là cách hiệu quả nhất có thể sử dụng. hình ảnh thumbnail. rất nhiều là đằng khác. keywords. Chúng tôi khuyến khích việc đăng ký Video Sitemaps và luôn cập nhật những thông tin mới nhất. Video Sitemap sẽ cung cấp cho Google những thông tin thiết yếu về videos của bạn. Nhưng cũng có nhiều khi họ lại không muốn Google và các search engine index một số trang trong website của họ.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Với việc bạn làm theo các bước này bạn sẽ thấy rằng site của bạn sẽ rất nhanh chóng được phổ biến rộng rải. bao gồm cả URL của trang để có thể tìm thấy videos. độ dài và miêu tả. Sử dụng tài khoản: Cách hữu hiệu nhất là sử dụng tài khoản bao gồm username & password để khóa phần không muốn “bị” index lại. bạn có thể đang ký URL của Sitemap file ở Google Webmaster Tools hoặc qua file robots.com từ Google. Vậy trong trường hợp này có cách nào để ngăn chặn không cho Google để mắt đến hay không ? Câu trả lời là có. Khi chúng hết hiệu lực.8. nó sẽ xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của web mà chúng ta gọi là Video Onebox (một dạng videos có liên quan tới những chủ đề được tìm kiếm) và trong kết quả tìm kiếm videos. titles của videos. Ở bài viết này mình sẽ đề cử 3 trong số rất nhiều cách ngăn chặn Google bot crwaling webite của bạn. Kết quả tìm kiếm video sẽ ngay lập tức được xác định bởi hình ảnh.txt của bạn.5 Để Google index các videos của bạn? Cách đơn giản và hữu hiệu nhất để Google chú ý tới các videos trên website là tạo ra và maintain Video Sitemap. Tất nhiên ở đây hơi phức tạp khi phải sử dụng hay cấu hình lại hệ thống. Sitemaps cũng cho phép xác định khoảng thời gian mỗi video có hiệu lực. Mình không chắc chắn trong 24h bạn sẽ thành công. Tất nhiên đây là nhưng cách đã được sử dụng thành công & hoàn toàn tuân thủ đúng các quy định của Google dành cho webmaster.

để góp phần nâng cao chất lượng của kết quả tìm kiếm cũng như khẳng định giá trị của Google.Tài liệu này chứa rất nhiều chỉ số mà máy tìm kiếm sẽ dùng đến để xác định tính khả dụng của trang Web. Liệu các máy tìm kiếm. Đó là sử dụng Nofollow Meta Header tag.] duyanhphamkiller@gmail. Nếu bạn biết một trong số đó. Xin nhắc lài là không index..Tài liệu SEO căn bản 2. Cách làm thì chắc không phải nói nhiều các bạn cũng biết chỉ cần thêm rel=nofollow.wordpress. Google sẽ vẫn xem qua website của bạn thông qua tâm gương ấy.com http://duyanhpham. Việc làm này sẽ giúp Google bỏ qua những trang này khi bắt đầu crawl webstie của bạn. vì vậy khi mà một đường link nào đó dẫn đến các trang chứa thông tin được khóa trước ngay từ đầu bằng thẻ rel=nofollow thì Google Bot sẽ tự động không index những trang này. Thẻ rel=nofolow ở đây được xem như một khung của bằng gương. công vụ tìm kiếm có để ý đến tính khả dụng (usability) của trang Web ? Có sự khác biệt nào giữa một trang dễ dàng duyệt với các trang khác không ? Bài viết này sẽ đề cập tới tính khả dụng và thứ hạng của trang Web trên máy tìm kiếm. Cách tối ưu. Sử dụng nofollow tag: Cách thứ 3 là cách đơn giản và có lẽ phổ biến nhất hiện nay. Sử dụng nofollow meta header tag: Phạm Duy Anh Cách thứ 2 cũng hiểu quả không kém so với cách sử dụng tại khoản đề khóa phần không muốn index lại. Tính khả dụng nào quan trọng với máy tìm kiếm Bằng sáng chế nói trên có trích một đoạn ngắn giải thích tại sao máy tìm kiếm lại tính đến tính khả dụng của trang Web : Việc tạo một trang Web dễ dàng và thoải mái khi sử dụng là rất quan trọng. vì thế nên mới có việc nhiều ngày gần đây các bác làm báo bên Mĩ đòi Google trả tiền mới cho index thông tin là vậy. Bạn chỉ cần soạn danh sách các trang không muốn được index và gáng vào mỗi trang thêm 1 thẻ meta nữa là meta=nofollow. nhưng nó sẽ không index website của bạn. chứ thực ra thì Google cũng có nghía qua trang web cảu bạn rồi.9 Tính khả dụng và thứ hạng trên máy tìm kiếm Tính khả dụng (usability) và thứ hạng của trang Web trên máy tìm kiếm. Nhưng cần hiểu rõ bản chất của vấn đề 1 chút đề cho dễ làm việc. đó là sử dụng nofolow tag ngay tại đường link dẫn đến trang thông tin. vậy là song. Trên là 3 cách theo đánh giá của mình là hiệu quả nhất. việc này cũng khá đơn giản. Tuy nhiên việc này cũng có thể không đem đến hiệu quả như móng muốn trong trường hợp bán sở hữu quá nhiều trang mà không muốn Google index bất cứ trang nào. hãy cũng chia sẽ nhé. Một bằng sáng chế của Yahoo đã chỉ ra rằng các máy tìm kiếm có tính đến khía cạnh thiết kế của trang Web. 5. việc đó vừa gây khó khắn trong việc viết bài vừa đem đến cho Google sự nghi ngại không đáng có. Thực ra bản chất của Google bot rất muốn được index thông tin trên các website.com Page 74 .. Phương pháp hoạt động của Google index thông tin thông qua các đường link tồn tại trên các website. 3.[. chắc chắn sẽ có nhiều cách khác tốt & đơn gian hơn. điều này đặc biệt quan trọng hơn đối với những trang Web muốn kiếm tiền. quảng bá trang Web.

Kích cỡ trang 6. Tổng số kích cỡ font dùng cho liên kết 20. Các nhân tố máy tìm kiếm xác định tính hỗn loạn Bằng sáng chế của Yahoo cung cấp danh sách của 51 nhân tố trong trang Web cho phép phân tích để định ra tính “hỗn loạn” của một trang Web : 1. Số bảng cột tối đa (của từng bảng) 10. Chiều ngang cố định và tương đối của trang 28. Tông diện tích các quảng cáo lớn nhất nằm trên tầm quan sát trang 35.com Page 75 . Chiều dài trang 8. Kích cỡ phần quan sát được trên màn hình 17. Tổng số kích cỡ font 23. Tổng số kích cỡ font dùng cho phần văn bản 22. Tổng số kích cỡ font dùng cho tiêu đề 21. Diện tích tổng của các quảng cáo 31. Tổng số quảng cáo bên ngoài nằm dưới tầm nhìn của trang 38. Tổng số mã màu (trừ quảng cáo) 25. Tổng số dòng 13. Tổng số bảng 9.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Nếu một trang nào đó không dễ dàng và thoải mái khi duyệt. Tổng số từ 3. Tổng số quảng cáo bên trong nằm trên tầm nhìn của trang duyanhphamkiller@gmail. Diện tích của quảng cáo kích thước lớn nhất trước tầm quan sát 33. Căn lề các thành phần của trang 26. Tổng số quảng cáo bên ngoài 39. thì khả năng kiếm tiền từ trang này sẽ bị triệt tiêu rất nhiều.com http://duyanhpham. Tổng số ô 14. Tổng số liên kết 2. Diện tích của từng quảng cáo đơn 32. Tổng số cột 12. Tổng số hình ảnh (không phải hình ảnh quảng cáo) 4. Một trong những chỉ số qui ước trang Web có dễ dàng và thoải mái hay không khi sử dụng được gọi là “tính hỗn loạn” (clutter) Trang Web với tính khả dụng tốt thường là những trang có tỉ lệ khoán chuyển1 cao hơn các trang “hỗn loạn”. Trung bình khoảng cách ngoài (từng bảng) 15. Ngoài ra các trang có tính khả dụng cao thì thường có chất lượng cao hơn các trang khác và các máy tìm kiếm sẽ cố gắng hiển thị các trang có tính khả dụng cao trong trang kết của tìm kiếm. Đọ sáng của trang 27. Tổng số quảng cáo 30. Vị trí trung tâm của trọng tâm so với giữa trang 19. Tổng số quảng cáo bên ngoài nằm trên tầm nhìn của trang 37. Trọng lượng trang (thời gian tải trang) 29. Vùng hình ảnh hiện thị trên màn hình (không phải hình ảnh quảng cáo) 5. Khoảng cách từ quảng cáo tới nội dung trang 36. Trung bình khoảng cách trong (từng bảng) 16. Dàn trang đẹp 24. Số bảng dòng tối đa (của từng bảng) 11. Diện tích quảng cáo lớn nhất 34.wordpress. Diện tích trang (tổng) 7. Vùng quan sát được trên màn hình 18.

Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ 45. Tổng số quảng cáo dạng chữ 51. Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ nằm dưới tầm quan sát 44. Googlebot-Mobile: Đánh chỉ số cho các thiết bị cầm tay hoặc di động. Tổng số liên kết quảng cáo tài trợ nằm trên tầm quan sát 43. 5. Googlebot: Đánh chỉ số từ các chỉ mục cũ và mới của Google.10 Robots. duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham. Với bài viết này chúng ta sẻ cũng tìm hiểm cách thức sử dụng file robots.txt để quy định các spider. Tổng số quảng cáo bên trong nằm dưới tầm nhìn của trang 41. Tổng số quảng cáo bên trong 42. Nếu bạn chặn Googlebot thì có nghĩa là bạn chặn tất cả các bọ tìm kiếm với từ khóa “Googlebot”.txt vào đặt vào thư mục root của trang web Các User Agent của Google Google có vài user-agent chính. Tối ưu trang Web của bạn Một trang Web với tính khả dụng cao sẽ cải thiện đáng kể tỉ lệ khoán chuyển trên trang. Nếu trang Web của bạn có rất nhiều khách ghé thăm nhưng lại chỉ bán được rất ít hay rất ít tác vụ mong muốn được thực thi thì bạn chắc chắn là trang Web đó rất “hỗn loạn” và bạn phải cải thiện tính khả dụng trang Web đó.txt.Allow & Disallow Khả năng tìm kiếm của các spider là rất lơn. chúng có thể lùng xục khắp nơi trên website của bạn. Tổng số hình ảnh quảng cáo nằm dưới tầm quan sát 47.wordpress.txt & Googlebot . Tổng số quảng cáo dạng chữ nằm dưới tầm quan sát 50. Tổng số hình ảnh quảng cáo 48. Qua đó. các trang Web được thiết kế tốt sẽ được đánh giá cao hơn và đương nhiên là có thứ hạng cao hơn. Bạn có thể ngăn chúng bằng cách thêm tên của bọ tìm kiếm tương ứng và trong dòng User-agent tương ứng trong bảng ghi robots.com Page 76 .Tài liệu SEO căn bản 40. Bởi vậy mã nguồn HTML trang web của bạn phải gây được ấn tượng tốt cho các công cụ tìm kiếm. Googlebot-Image: Đánh chỉ số các tệp tin ảnh. Google cũng đã có một bằng sáng chế tương tự với cái tên “phát hiện và loại bỏ các tài liệu gây phiền hà”. Bạn tạo 1 file robots. đặc biệt là googlebot. Tổng số quảng cáo dạng chữ nằm trên tầm quan sát 49. Nếu chúng không thấy nội dung hợp lý thì những trang này không thể có thứ hạng cao trên các máy tìm kiếm. Tổng số hình ảnh quảng cáo nằm trên tầm quan sát 46. Vị trí quảng cáo trên trang Phạm Duy Anh Theo bằng sáng chế này thì Yahoo sẽ tính đến sự có mặt của các hình động và các ảnh flash quảng cáo cũng như độ sáng trung bình của các quảng cáo này.

Bạn có thể sử dụng đồng thời “Allow” và “Disallow” cùng nhau.html”.com Page 77 . Dòng lệnh “Allow” hoạt động cũng giống như “Disallow” chỉ khác là nó liệt kê các thư mục hay trang bạn cho phép đánh chỉ số. Googlebot chẳng hạn. Adsbot-Google: Đánh chỉ số các trang được nhà quảng cáo sử dụng giới thiệu sản phẩm hay dịch vụ thông qua Google Adwords. Chẳng hạn để cấm tất cả các trang trong một thư mục “seotips” chẳng hạn.wordpress. MSN Live hay Ask thì bạn không nên làm như thế. trừ tệp tin “toi-uu-hoa. vì thế bạn nên tham khảo kỹ. Chặn Googlebot Để chặn toàn bộ Googlebot thì bạn thêm cú pháp sau vào file robots loại trừ : User-agent: Googlebot Disallow: / Cho phép Googlebot Trong trường hợp bạn muốn chặn tất cả các bọ tìm kiếm khác trừ một robot. thì bạn có thể sử dụng cú pháp sau. Đây là phần đuôi mở rộng mà GoogleBot hỗ trợ.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Mediapartners-Google: Xuất hiện trong các trang dăng quảng cáo của Google Adsense. Tuy nhiên nếu bạn không muốn trang liên quan biến mất khỏi kết quả tìm kiếm của các máy tìm kiếm như Yahoo.txt. duyanhphamkiller@gmail. Chú ý là các máy tìm kiếm khác chưa chắc đã hỗ trợ tính năng này. bạn có thể sử dụng lệnh Allow như sau : User-agent: Googlebot Disallow: / User-agent: Googlebot-Mobile Allow: / Sử dụng mẫu tổ hợp Đặc biệt hữu ích trong trường hợp bạn không muốn phải liệt kê tất cả các trang mà bạn muốn chặn. bạn hãy làm như sau : User-agent: Googlebot Disallow: /seotips/ Allow: /seotips/toi-uu-hoa. Nó cho phép đánh giá chất lượng của trang dùng dịch vụ Adwords.html Còn trong trường hợp bạn muốn chặn Googlebot và sau đó lại vẫn muốn cho các bot khác của Google (Googlebot-Mobile) chẳng hạn. Có nhiều máy tìm kiếm không hỗ trợ phần mở rộng này.com http://duyanhpham. User-agent: * Disallow: / User-agent: Googlebot Disallow: Cho phép mở rộng Google hỗ trợ cú pháp mở rộng “Allow” trong tệp tin robots.

Trong trường hợp này. tiếp theo các ký tự.txt của bạn như sau : User-agent: * Allow: /*?$ Disallow: /*? Dòng lệnh Disallow:/ *? sẽ chặn tất cả các URL có chứa ký tự ? (Cụ thể là nó sẽ chặn tất cả các URL bắt đầu bằng tên miền.pdf$ Bạn cũng có thể sử dụng tổ hợp kết này với lệnh Allow. một cuộc cạnh tranh mà bạn khó có khả năng chiến thắng. bạn có thể loại trừ chúng để tránh cho GoogleBot phải đánh chỉ số một nội dung trùng lặp.11 Sử dụng nhiều keyword ở các trang hơn là tập trung keyword ở trang chủ việc các bạn ra sức làm SEO. Ví dụ bạn có thể chặn một loạt các thư mục con bắt đầu bằng chữ wp (ví dụ wp-admin. Thế nhưng các URLs kết thúc bởi dấu hỏi ? lại là một phiên bản trang mà bạn muốn thêm vào. tiếp theo là dấu hỏi ?. theo bởi chuỗi ký tự. Ví dụ để chặn tất cả các đường dẫn URL kết thúc với pdf (phiên bản pdf trên website để tránh trùng nội dung chẳng hạn) : User-agent: Googlebot Disallow: /*. Một số webmaster chỉ chú trọng làm SEO cho 1 trang duy nhất mà quên rằng.Tài liệu SEO căn bản Mẫu tổ hợp chuỗi các ký tự sử dụng dấu sao (*) Phạm Duy Anh Bạn có thể sử dụng dấu sao (*) để liệt kê tổ hợp chuỗi các lkys tự. những trang nhỏ trong website mới chính là nguồn thu về traffic chủ yếu cho webite của bạn. duyanhphamkiller@gmail.com http://duyanhpham. chính những phần content. wp-content cho blog WordPress) như sau : User-agent: Googlebot Disallow: /wp*/ Để chặn tất cả đường dẫn URL mà chứa ký tự (?) chứa tham biến (trong ngôn ngữ PHP).com Page 78 . theo tiêp bởi dấu hỏi ?. không có ký tự nào nằm sau dấu hỏi này). 5. hãy đặt tệp tin robots. Nhưng việc làm này chỉ có tác dụng đẩy bạn vào 1 cuộc chiếc không cân sức với những ông lớn trong lĩnh vưc của bạn. Ví dụ nếu như có dấu hỏi ? tương ứng với một session ID. tiếp theo bởi bất kể ký tự nào khác) Dòng lệnh Allow: /*?$ sẽ cho phép bất kể đường dẫn nào kết thúc bởi dấu hỏi ? (Cụ thể là với bất kể URL nào bắt đầu bằng tên miên.wordpress. bạn hãy làm như sau : User-agent: * Disallow: /*? Kiểm tra phần kết của chuỗi ký tự URL bằng $ Bạn cũng có thể sử dụng dấu dollard ($) để liệt kê các URL có phần kết tương ứng. cố gắng nhồi nhét càng nhiều keyword càng tốt vào trang chủ của website bạn đang là một thực tế thường thấy ở Việt Nam.

 Xenu Link Sleuth : http://home. Từ đó.org/vi/firefox/addon/1843/ duyanhphamkiller@gmail.12.1. Trang chủ là trang đầu tiên của direct traffic nhưng nó không phải là trang đâu tiên của referring traffic và search engine traffic.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Hãy cố gắng chia đều sức mạng quảng bá của website.mozilla. Bạn có thể sử dụng công cụ Xenu Link Sleuth. tham khảo trên trang làm SEO thì ở 2 bài viết khác nhau thì description và keywords khác nhau và liên quan đến bài viết đó 5.html  FireBug plugin(firefox): https://addons.snafu. nó có ảnh hưởng đến khách hàng khi họ truy cập địa chỉ này. Khi có danh sách các đường liên kết này. Liên kết không tồn tại Liên kết hỏng (Broken Links) là các liên kết không còn tồn tại trên website của bạn nhưng vẫn còn lưu trong hệ thống của các công cụ tìm kiếm. Sức mạnh phải được kết hợp từ tông thể website chứ không phải tập trung hết cả và home page.12 Tập tin “mồ côi” – Lỗi 404 not found 5. FireBug plugin để phát hiện các đường liên kết trên website của bạn đã bị loại bỏ.com http://duyanhpham.de/tilman/xenulink. Hiện nay. Vì vậy.wordpress. bạn có thể thực hiện cơ chế chuyển hướng địa chỉ để khách hàng không cảm thấy phiền toái khi truy cập vào một địa chỉ không có trên website.com Page 79 . Phần mềm này đưa ra cho bạn báo cáo danh sách các địa chỉ tồn tại và không còn tồn tại trên website của bạn. để những trang con trong website gánh bớt 1 phần trách nhiệm về traffic cho website của bạn. có nhiều công cụ hỗ trợ tìm kiếm các đường liên kết không còn tồn tại trên website của bạn. bạn có quyết định xử lý các liên kết này theo hướng tích cực nhất.

Với cách này. từ trang này.404 Redirect Bạn có thể thay đường liên kết không tồn tại bằng một địa chỉ mới. chắc hẳn bạn cũng biết ít nhiều về thông tin cho rằng Google và các search engine ngày càng quan tâm đến tốc độ load của các website. Liên kết tới các file không tồn tại Nếu bạn là một SEO quan tâm đến những tin tức về các search engine. bạn có thể cung cấp các chỉ dẫn khác để hướng dẫn khách hàng tìm kiếm được thông tin họ mong muốn trên website của bạn. Chuyển hướng trang web không tồn tại đến trang thông báo để tránh phiền toái cho khách hàng.2. từ đấy có những quyết định thông minh để chuyến hướng đến một liên kết mới có nội dung tương tự. bạn có thể đưa ra các chỉ dẫn để hướng dẫn khách hàng. 5.com Page 80 . Thử phân tích qua một trang bị lỗi không tồn tại file duyanhphamkiller@gmail. Tại trang thông báo này. Điều này sẽ chuyển khách hàng đến một trang thông báo thay vì thông báo lỗi đường liên kết không tồn tại và ghi lại đường dẫn không tồn tại này vào hệ thống.12.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Chuyển hướng 404 . và nhấn mạnh rằng tốc độ load của website sẽ là một trong những yếu tố giúp Google xếp hạng các website trên trang SRPs của mình.com http://duyanhpham. Bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu trang web kia thay đổi đường liên kết mới đến website của bạn để tránh trường hợp không cung cấp được thông tin cho khách hàng.wordpress. nói đúng hơn là tốc độ của server nơi đặt website. Gần đây tại hội thảo Pudcon 2009 tổ chức tại Vegas. bạn có thể:    Biết được đường dẫn nào khách hàng hay truy cập nhất. Matt Cutts trưởng nhóm anti spam của Google cũng đã lên tiếng khẳng định thông tin trên. Biết được khách hàng đến với website của bạn từ trang web nào.

iWon. Google. Như vậy. VI. việc đăng ký vào các công cụ tìm kiếm nhỏ vẫn mang lại những giá trị rất mơ hồ cho trang web.com Page 81 . Hiện tại có hàng nghìn công cụ tìm kiếm khác nhau trên mạng. Nhiều doanh nghiệp do sợ áp lực cạnh tranh ở những công cụ tìm kiếm lớn nên đã đăng ký vào những công cụ tìm kiếm ít tên tuổi. Mỗi công cụ tìm kiếm có một tiêu chí xếp hạng khác nhau.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐĂNG KÝ VỚI CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM Việc sử dụng các phần mềm để đăng ký tự động vào hàng loạt công cụ tìm kiếm thường ít khi mang lại hiệu quả mong đợi. HotBot. Nếu có thể đưa trang web lên top 10 kết quả trả về của một công cụ tìm kiếm nhỏ thì các công cụ tìm kiếm lớn hơn sẽ coi trọng hơn là những backlink có giá trị. đăng ký vào các công cụ tìm kiếm lớn vẫn là phương án được ưa chuộng.com http://duyanhpham. với phương pháp này bạn chẳng kiếm được bao nhiêu lượt truy cập mà có khi còn bị tống hàng trăm thư rác mỗi ngày. Chính vì vậy. Fast. Google bot hoạt động trên 1 quỹ tài nguyên nhất định. MSN. việc đăng ký trang web vào các công cụ tìm kiếm nhỏ tuy không gây tác hại nhưng bạn cũng đừng đặt quá nhiều kỳ vọng có thể mang lại những kết quả khả quan hơn cho thứ hạng của trang web duyanhphamkiller@gmail. nếu nó phải dành nhiều thời gian để crawl hình ảnh và file pdf thì sẻ còn rất ít thời gian dành cho những phần khác. TỐI ƯU HÓA NGOÀI TRANG (OFF-PAGE OPTIMIZATION) 6. Excite. do đó tốt hơn cả là bạn nên đăng ký thủ công. Vì vậy.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Qua bảng so sánh trên bạn có thể thấy 1 file không tồn tại chiếm thời gian chờ index lâu hơn rất nhiều (mặc dù kích thước nhỏ hơn file tồn tại). AOL.wordpress. Trên thực tế. Alta Vista. nhưng thông dụng nhất hiện nay là Yahoo.

ineedhits.com/ duyanhphamkiller@gmail.cgi http://www. Ở đây xin giới thiệu một vài địa chỉ cung cấp các công cụ miễn phí giúp bạn đưa website của mình lên các máy tìm kiếm: http://www.2 Đăng ký với các công cụ tìm kiếm Có rất nhiều cách để đưa web mình lên cỗ máy tìm kiếm.com/info/submit.123world.com/dir/submit.pl/submit-website http://www.dmoz. Vậy nên đừng hy vọng vào các phần mềm gửi lên thư mục hay công cụ tìm kiếm hoặc tệ hơn thuê người nào đó làm điều này. 6. Nếu website của bạn không được hoàn chỉnh hoặc thậm chí còn chưa được đưa lên mạng.html http://www.org/cgi-bin/add.cgi?where=World/Vietnamese/Doanh_nghi%E1%BB%87ps http://www.com/ http://www.com http://www.com http://www.com/docs/info/include.htm http://www. máy sẽ có những thông số không tốt về website.stopdog.net/index.com.com/addurl.com/cgi/add.freewebsubmission.galapagoscruise.html http://lycols. sử dụng từ không có nghĩa.hamptonroads.gomidwales.html http://www.dreamsubmit.co.com/submit-link.com/free_search_engine_submission.com Page 82 .html http://www.com/submit.bestyellow. Từ khoá không được trùng lặp.php http://www.com/submit30.submitexpress.pubsub.com/addasite. nếu liên tục thì web của bạn liệt vào SPAM SUBMIT.html http://www.vn/addurl/?continue=/addurl http://altavista. tốt nhất là không sử dụng tiếng Việt có dấu.uk/e_submit.php http://www.com.com http://www.strategic-directions.mediachannel.submitcorner.cfm?action=submit http://www.html http://www. mỗi ngày không quá 5 Website.htm http://home.submitcorner.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh tại các công cụ tìm kiếm lớn.dcssa.com/webguide/linksubmit.atlanticinkjet.wordpress.htm http://www.addpro.com/Tools/Submit/ http://www.quickregister.html http://www.ec/index.com http://duyanhpham.digital.submitawebsite.portalboost.first4london. Khi submit các từ khóa trên các danh sách cung cấp ở trên phải từ từ.com/add.asp http://www.com/url-submit/addurl. Một điểm nữa cần lưu ý là chỉ nên đăng ký vào công cụ tìm kiếm khi website đã hoàn thiện bởi vì máy sẽ tự động kiểm tra trang web ngay tức thì.cfm https://www.com/createsub_alltopic.html http://www.html http://www.com http://www.net/ http://www.google.college-scholarships. Từ khoá mà bạn submit phải tồn tài trên website của bạn.exactseek.scirus.com/av/content/addurl http://yahoo.com/apps/links/index.com/contact.

htm https://www.mamboawards.com http://websitesubmit.com/registration.htm Một vài chú ý: Phạm Duy Anh . Giá trị của sitemap nhắm đến khách truy cập (visitor) và nh ắm đến các robot luôn bị đánh giá thấp. bạn đã làm cho công việc của các robot nhẹ nhàng hơn rất nhiều và đảm bảo không có nội dung nào bị bỏ qua. sử dụng từ không có nghĩa.com/servlet/s0new http://www. . hãy xem sitemap là một vấn đề phải quan tâm trong toàn bộ chiến dịch tiếp thị thông qua các duyanhphamkiller@gmail. hãy tưởng tượng nếu website của bạn có hàng ngàn trang web.Nó đảm bảo các trang giàu nội dung đều có cơ hội tiếp xúc với các robot.vandema.Từ khoá mà bạn submit phải tồn tài trên website của bạn.cgi http://www.com Page 83 . . nó được thiết kế để cung cấp cho visitor cách tiếp cận nhanh nhất toàn bộ nội dung của website. Thật vậy. Với website có nhiều trang và cấu trúc sâu.php http://www.Khi submit các từ khóa trên các danh sách cung cấp ở trên phải từ từ.hypermart.hypermart. Khi bạn cung cấp một trang duy nhất để dẫn đường đến tất cả nội dung cần thiết. Trong vài năm gần đây.hypermart.website-submission.com http://duyanhpham. 6.Từ khoá không được trùng lặp.php http://websitesubmit.net/free/submit.com/Submit1.vxbox.worldsubmit.php http://tools. Sitemap là gì? Đó là một hoặc nhiều trang chứa danh sách hoặc liên kết đến các tài liệu khác trong toàn bộ website.com http://www. sitemap bắt đầu được quan tâm và được xem như là một yếu tố trong công tác SEO vì chúng có thể chỉ dẫn các robot thăm viếng những trang giàu nội dung.urgentclick.Tài liệu SEO căn bản http://www.Nó là một trong những cách để có thể gia tăng PageRank (PR) vì sitemap làm gia tăng tính phổ biến liên kết.net/metatags. nếu liên tục thì web của bạn liệt vào SPAM SUBMIT. bạn hãy dùng sitemap để thực hiện việc này.addme. Về lý thuyết.wordpress. Thay vị bạn nhồi nhét hàng trăm liên kết nội bộ trong trang chủ.net/search_engine_placement.com/add-site. Vì thế.3 Tạo sơ đồ website thân thiện với các công cụ tìm kiếm Sơ đồ website (sitemap) thường bị bỏ qua bởi các webmaster. tốt nhất là không sử dụng tiếng Việt có dấu.htm http://www. mỗi ngày không quá 5 Website. .htm http://www.com/index. các robot rất khó tìm kiếm tất cả các trang. Sitemap được xem là quan trọng vì những lý do chủ yếu sau đây: .websitesubmit. thì việc có 1 sitemap cụ thể sẽ giảm "tải" rất nhiều cho các robot.com/select.webreflect.

Tài liệu SEO căn bản công cụ tìm kiếm (SEM). 0. hãy giới hạn số trang được liệt kê trong sitemap tối đa là 30 vì nếu lớn hơn các SE sẽ xem là hành động "farm" liên kết. monthly.html).wordpress. Những giá trị của tham số này bao gồm: always.0 là ưu tiên cao nhất.yoursite.com Page 84 . Điều này có ý nghĩa gì trong thực tế? Bạn liệt kê các URL của các trang trong sitemap và "trỏ" về Google để Google đánh chỉ mục (index) chúng. daily. Nên tạo ra phần mô tả dưới mỗi liên kết trong sitemap để giúp visitor và cả SE có thể hiểu nội dung của trang liên kết đến là gì. Và dĩ nhiên. sẽ giải thích cho các robot biết thứ tự ưu tiên của những trang index.com/ 1. yearly và never.0 là ưu tiên thấp nhất.. Tham số này rất quan trọng nếu bạn thường xuyên cập nhật các trang web.5 nếu bạn không muốn thay đổi. weekly. Nếu bạn có website từ 50 trang trở lên. tần suất cập nhật. 1. hourly. Đảm bảo rằng trang sitemap cùng một template của website. Tiêu đề của mỗi liên kết trong sitemap nên chứa đựng từ khóa và được trỏ về đúng trang đó. số lượng các trang. Một ví dụ về sitemap http://www. có nghĩa là ngày thay đổi sau cùng và ngăn chặn các robot thu thập thông tin từ các trang không thay đổi kể từ ngày thay đổi sau cùng.. Tạo ra sitemap cũng như việc bạn thông báo với Google về website của bạn. .com/webmasters/sitemaps/docs/en/about.0 2005-07-03T16:18:09+00:00 daily Chúng ta thấy có một vài biến quan trọng ở trên. Một giải pháp để xử lý vấn đề thu thập thông tin từ các website lớn mà Google đưa ra là sitemap và Google tuyên bố rằng sitemap sẽ tạo ra danh sách các trang rất nhanh (http://google. duyanhphamkiller@gmail. có nghĩa là tần suất thay đổi. Robot sẽ đọc những thông tin này và nếu những trang này đáp ứng tiêu chuẩn của Google thì chúng sẽ được index một cách nhanh chóng. Sitemap thân thiện SE Phạm Duy Anh Sitemap phải cung cấp các đường liên kết chỉ từ trang chủ bởi vì chúng ta muốn các robot khám phá những liên kết xuất phát từ trang chủ và giúp gia tăng PR của toàn bộ website thông qua việc liên kết nội bộ từ trang chủ đến các trang còn lại. Theo mặc định thì giá trị này nên là 0. những trang nào có ưu tiên cao hơn thì sẽ được Google quan tâm nhiều hơn.com http://duyanhpham.

Có một điều cần lưu ý là phần mô tả website.google. Nếu bạn có đủ thời gian.com. nếu bạn muốn bán giày dép và muốn được tìm thấy với những cụm từ liên quan như “giày thể dục”. bạn có thể sử dụng Google Webmasters Tools hoặc thông qua liên kết sau: http://www." duyanhphamkiller@gmail. robots. và tự động đưa website của bạn vào thư mục của nó một cách miễn phí. Việc cuối cùng.4 Đăng ký website vào các thư mục internet 6. bạn chỉ cần đăng ký (submit) tập tin sitemap đến các SE. Được liệt kê trong những thư mục internet là vô cùng cần thiết vì những thư mục lớn có rất nhiều người truy cập – và mặc nhiên. 6.wordpress.com http://duyanhpham. . cấu trúc của sitemap đảm bảo rằng các robot đều có thể thu thập và index một cách nhanh chóng nhưng chúng không phải để cải thiện thứ hạng của bạn. Hơn nữa. website của bạn cũng sẽ được nhiều người nhìn thấy.1 Đăng ký website vào các thư mục internet DmozThư mục internet thực chất là các cỗ máy tìm kiếm (search engine) được quản lý bởi những con người bằng xương bằng thịt. hãy tập trung nghiên cứu để tìm ra những từ khoá hay mệnh đề từ khoá tốt nhất (hay được tìm kiếm nhất) cho website của mình hơn là ngồi phỏng đoán rồi đưa “đại” vào phần đăng ký. bạn chỉ việc xác định các giá trị của . spiders của các search engine sẽ rất thích tìm đến Website của bạn. Chuẩn bị Bạn nên chuẩn bị kỹ càng trước khi đăng ký website của mình vào bất cứ thư mục internet nào. Nếu bạn muốn đăng ký với Google. công cụ sẽ tự tạo ra các tập tin sitemap dựa trên cấu trúc website của bạn.com Page 85 . Bởi vậy. giày chạy.4. Phần miêu tả này nên lồng vào 2-3 cụm từ khoá quan trọng mà bạn hy vọng nó được tìm thấy bởi hệ thống search engine.com/webmasters/sitemaps/ping?sitemap=url-cua-sitemap Cuối cùng bạn nên nhớ điều này. Sử dụng những công cụ này rất đơn giản.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Có một vài công cụ và cách thức để xây dựng tập tin sitemap như: . Tất cả các SE đều hỗ trợ định dạng XML và bạn chỉ cần thông qua vài cú nhấp chuột là có thể đăng ký tập tin sitemap XML đến các công cụ tìm kiếm. “giày tập chạy” thì nên viết phần mô tả một cách trung thực như sau: "Chuyên bán các loại giày thể dục. Việc chuẩn bị là bạn cần soạn ra một phần mô tả về website của bạn với lời văn dưới 25 từ. Những biên tập viên của các thư mục internet tự tay biên soạn tất cả các đăng ký liên kết. bạn không được đưa vào đó những câu. nếu bạn được liệt kê trong những thư mục lớn thì các Crawler. giày ống và giày dép thời trang khác. từ ngữ sáo rỗng và nặng tính “tiếp thị”. và chờ một khoảng thời gian.phpSitemapNPG (bạn có thể tải về và làm theo hướng dẫn để cài đặt) hoặc công cụ trực tuyến XMLSitemaps.

sau một năm tồn tại. Yahoo đều chấp thuận. nếu bạn có một trang web kinh doanh giày thể thao. tiếp thị. Nếu có chăng. trang chủ chỉ toàn là giày và giá cả. Nếu bạn được chấp thuận. mà trong thời gian 7 ngày. nhưng ý nghĩa của sự có mặt này cũng không cao lắm. bạn dành ra vài trang để tư vấn cho khách hàng của mình về việc chọn giày thể thao cho phù hợp.yahoo. thì cũng rất lâu sau bạn mới được ghi vào danh mục. Mặc dù vậy. số khách truy cập mà thư mục của Yahoo mang lại cho bạn có tương xứng với số tiền bạn bỏ ra hay không. bạn đã có nhiều site link đến mình . bạn đăng ký miễn phí thì không có một bảo đảm nào về việc bạn sẽ có mặt trong thư mục của nó. nội dung đăng ký bạn không đề cập đến thương mại hay quảng cáo. Ví dụ. có lợi cho sức khoẻ thì trang của bạn lại rất được hoan nghênh. spiders. bạn có thể dũng cảm chia tay với thư mục của Yahoo và chỉ đăng ký trở lại khi nào bạn thấy cực kỳ cần duyanhphamkiller@gmail. website của bạn cũng bị gạch tên khỏi danh mục của Yahoo! Nhưng đối với hệ thống truy vết (của search engine như robots." Thì chắc chắn các nhà biên tập của những thư mục internet sẽ rất ghét. crawlers) thì sao? Đăng ký liệt kê website tại thư mục của Yahoo vì bạn hy vọng các spiders sẽ đánh giá cao website của bạn. Tuy nhiên. Trong các danh mục thương mại. Tại sao bạn lại phải thanh toán tiền cho Yahoo khi mà bạn có thể đăng ký vào thư mục miễn phí? Đơn giản là vì. vì khi bạn cố gắng đăng ký vào một danh mục nào đó.wordpress. bạn sẽ dễ dàng biết được danh mục nào là phi lợi nhuận. bạn hãy kiểm tra xem trong năm đầu. việc xếp hạng không căn cứ vào việc bạn có được liệt kê ở thư mục của Yahoo hay không.điều này có nghĩa là việc không còn được liệt kê trong thư mục của Yahoo không ảnh hưởng gì nhiều đến vị trí xếp hạng của bạn. Tuy nhiên. Bạn hãy click vào đường link này để vào thư mục Yahoo: https://ecom. Những cỗ máy điển hình thuộc quyền sở hữu của Yahoo! Hay phụ thuộc vào công nghệ tìm kiếm và thư mục của Yahoo! Là Altavista.com http://duyanhpham. hệ thống truy vết cũng mất dấu bạn? Đừng quá lo lắng! Hệ thống truy vết sẽ tiếp tục liệt kê website của bạn. Lúc này. giá rẻ nhất với những nhãn hiệu nổi tiếng nhất. Yahoo có 2 tuỳ chọn đăng ký: “Standard” cho bạn đăng ký miễn phí và “Yahoo Express” là tuỳ chọn trả phí dịch vụ. và đương nhiên. thời gian website của bạn có mặt ở thư mục của Yahoo sẽ nhanh gấp nhiều lần (từ 48 giờ).com Page 86 . Bất cứ ai cũng có thể đăng ký miễn phí vào Yahoo ở các danh mục phi lợi nhuận (non-commercial). nếu bạn có trả tiền. và bạn cầm chắc bị loại ra khỏi danh mục của họ! Đăng ký vào thư mục Yahoo! Mội khi bạn vào một trang tìm kiếm. Trong khi nếu bạn không trả tiền. khi bên cạnh thanh search hiện lên dòng chữ “Power by Yahoo!” có nghĩa là bạn đang sử dụng hệ thống tìm kiếm của Yahoo! Mà hầu hết kết quả được lấy ra từ thư mục của nó.com/dir/submit/intro/. Alltheweb. Overture và Inktomi. Bởi vì. bạn lại phải đóng phí cho năm tiếp theo. thì cứ sau mỗi năm. bạn có quyền từ chối đóng phí. Yahoo sẽ cho bạn biết bạn có được liệt kê trong thư mục của nó hay không.Tài liệu SEO căn bản Nếu bạn viết một mô tả về website của mình dạng: Phạm Duy Anh "Cửa hàng giày dép thời trang lớn nhất thế giới. Nếu nguồn tài chính eo hẹp. Yahoo sẽ lập tức đưa bạn đến với tuỳ chọn “Express”. trong tuyệt đối đa số trường hợp. Yahoo yêu cầu các site phải trả 299 USD/năm để được đăng ký dịch vụ Express. Nếu thấy không hiệu quả. Nhưng nếu trong website. có thể trang của bạn sẽ không được chấp thuận. không hẳn là bạn đã đóng phí thì Yahoo sẽ liệt kê website của bạn ngay. Việc đăng ký website của bạn đến một danh mục phi lợi nhuận có thể sẽ được Yahoo chấp thuận nếu như lời lẽ. nhưng nay bạn không còn được liệt kê trong thư mục của Yahoo nữa thì phải chăng.

Người biên tập của Yahoo sẽ lựa chọn danh mục phù hợp giúp bạn. Nếu bạn đăng ký có trả tiền. nếu có đủ thời gian. bấm vào nút “Suggest a Site” hiện ra ở góc trên bên phải màn hình. Tuy vậy. Điền đầy đủ thông tin vào theo hướng dẫn của ODP. bạn hãy lựa chọn danh mục phù hợp với website của mình.org) được xây dựng trên cơ sở hoàn toàn miễn phí và tự nguyện (một trong những dịch vụ miễn phí tốt nhất của Netscape). bạn nên chuẩn bị thật kỹ càng trước khi đăng ký website vào dịch vụ quan trọng này.ODP (http://dmoz. Nếu được chấp thuận.com http://duyanhpham.com Page 87 . Vậy là xong.4. Nếu bạn đăng ký website của mình vào danh mục phi lợi nhuận thì website của bạn sẽ được liệt kê vĩnh viễn mà không còn phải trả tiền định kỳ hàng năm. Những hướng dẫn nêu trên chỉ vừa đủ để cho bạn được liệt kê tại thư mục của Yahoo. bạn nên chọn một dịch vụ Quảng bá website chuyên nghiệp làm giúp mình việc đăng ký website vào thư mục của Yahoo vì họ có kinh nghiệm.wordpress. có kỹ năng. bạn nên đọc kỹ các điều khoản trước khi đăng ký để tránh phải hối tiếc sau này. Thư mục này được coi như một tuỳ chọn thiết yếu đối với hầu hết các search engine chính (Google. bạn phải đăng ký lại. Nhưng làm thế nao để đăng ký vào thư mục của Yahoo? Rất đơn giản: nếu bạn đăng ký vào một thư mục phi lợi nhuận. có quan hệ và có điều kiện thanh toán trực tuyến (chi trả bằng thẻ tín dụng). nó sẽ mang lại hiệu quả trước mắt cho bạn. A9. Chắc chắn. Nếu bạn vội và thấy thật cần thiết. bạn chỉ cần bấm vào đường link này . sau đó chọn “Suggest URL” ngay trên góc phải màn hình. trước khi đăng ký vào thư mục ODP (Dmoz).sống còn đối với tất cả website! Tin vui nhất cho bạn là ODP hoàn toàn miễn phí! Còn tin buồn nhất cho bạn là bạn không hề nhận được thông tin xác nhận bạn đã đăng ký vào ODP và trong bao lâu thì website của bạn sẽ được liệt kê. Tuy nhiên. bạn chỉ việc vào trang Directory. Yahoo. bạn nên nghiên cứu thật kỹ những nhu cầu của site mình. HotBot…).2 15 Directory hang đầu Dưới đây là tổng hợp 15 web directories hàng đầu hiện nay bạn nên biết đến: 1. Để đăng ký vào ODP. bạn sẽ thấy site của mình xuất hiện trong vòng 3 tuần. Để chắc chắn nhất. Altavista.nếu không 99% là bạn sẽ bị loại khỏi nó. cứ áp dụng những hướng dẫn này. đồng thời phải đọc thật kỹ phần hướng dẫn của ODP . Nếu không. AOL. The Open Directory project Since: 1999 Google PR: 8 duyanhphamkiller@gmail. được liệt kê ở ODP là điều cần thiết . Vì điều này. Một ô nhập liệu sẽ xuất hiện để bạn điền thông tin.Tài liệu SEO căn bản thiết. Vậy là xong. MSN. 6. Việc của bạn là chỉ cần điền thông tin cần thiết. Cũng giống như việc bạn đăng ký vào thư mục Yahoo. Đăng ký website vào ODP (Open Directory Project) Dự án thư mục mở . bạn không cần chọn chính xác vào một danh mục nào cả. Thay vào đó. Phạm Duy Anh Chi phí phải trả hàng năm cho Yahoo chỉ áp dụng cho những danh mục thương mại.

com http://duyanhpham. Yahoo Web Directory Since: 1995 Google PR: 8 3. Librarian’s Internet Index Since: 1998 Google PR: 8 4.wordpress. Gimpsy Web Directory Since: 2002 Google PR: 5 9. Google Directory Since: 2000 Google PR: 7 12. Best of the Web Directory Since: 1996 Google PR: 6 7. Ezilon Directory Since: 2002 Google PR: 7 6.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 2. Family friendly Directory Since: 2001 Google PR: 6 13.com Page 88 . Illumirate Directory Since: 2004 Google PR: 5 duyanhphamkiller@gmail. Business Directory Since: 1998 Google PR: 7 5. Free Links Directory Since: 2006 Google PR: 5 14. Designer’s Directory Since: 2006 Google PR: 6 11. Go Guides Web Directory Since: 2001 Google PR: 5 10. Bizweb Web Directory Since: 1996 Google PR: 6 8.

hay nói cách khác trang A được 1 phiếu bầu từ trang B. Intute Web Directory Since: 2006 Google PR: 8 6. Google PageRank là hệ thống kiểm định giá trị liên kết nhận được. Trang A có nội dung về thương mại điện tử sẽ chẳng nhận được giá trị nào từ trang D nếu trang D bàn về bóng đá. phân biệt với Google Toolbar PageRank (khoảng 3-4 tháng thay đổi một lần. để quyết định tầm quan trọng của trang web. Độ tương quan (tức điểm chung) giữa 2 trang web được tính dựa trên mức độ khớp giữa chủ đề (theme) và nội dung (content) của chúng. Trọng lượng lá phiếu vẫn chưa quan trọng bằng mức độ liên quan giữa 2 đối tượng cho và nhận lá phiếu. PageRank của từng trang trong website độc lập nhau gọi là Internal PageRank (thay đổi rất thường xuyên. có thể nhìn thấy ở toolbar). PageRank có giá trị 0-10 và có thể nhìn thấy thông qua Google Toolbar. duyanhphamkiller@gmail.) Ngoài ra. Trang web B link đến trang A được Google hiểu là trang B bỏ phiếu cho trang A.4.Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh 15. Google PageRank tính cả mức độ liên quan giữa 2 trang liên kết và tầm quan trọng nội tại của trang bầu chọn để xác định giá trị trang được bầu chọn. dựa vào số lượng và chất lượng liên kết. Mỗi phiếu bầu có giá trị khác nhau. Kết luận. không phải duy nhất và quan trọng nhất) ảnh hưởng đến vị trí xếp hạng trang web trên các trang kết quả tìm kiếm (SERPs). Cả trang B và trang C cùng trỏ về (link đến) trang A nhưng nếu bản thân trang B quan trọng hơn trang C thì trọng lượng lá phiếu của trang B dành cho trang A sẽ “nặng” hơn của trang C dành cho trang A. PageRank là một trong những yếu tố then chốt (then chốt. đối với Google. Google không chỉ quan tâm đến số lượng mà còn phân tích chính “trọng lượng” (tức tầm quan trọng) của lá phiếu. có thể là một tuần vài lần và không nhận thấy qua toolbar).com http://duyanhpham.com Page 89 . Tầm quan trọng của trang bầu chọn và độ tương quan giữa trang được bầu chọn và trang bầu chọn tạo nên giá trị hay chất lượng liên kết. Tuy nhiên trang A có PageRank cao chưa chắc xếp hạng tốt hơn trang B có PageRank thấp hơn nếu trang A có chủ đề và nội dung không khớp với từ khóa người dùng gõ vào ô tìm kiếm Google (sẽ minh họa sau).5 GIỚI THIỆU VỀ GOOGLE PR & CÔNG THỨC TÍNH PR Google PageRank – Thước đo tầm quan trọng tương đối của trang web Google xem mỗi liên kết (link) là một lá phiếu (vote). Ngoài ra PageRank còn tính dựa trên những yếu tố khác mà Google không công khai (vì e ngại webmaster sẽ “chạy đua PageRank” một cách không công bằng.wordpress.3 Danh sách các Directory Việt Nam 6.

1 PHỔ BIẾN LIÊN KẾT (LINK) duyanhphamkiller@gmail. C lần lượt là website A. Vòng cuối cùng còn lại 3 ứng viên. trình độ. Kết quả cuối cùng: chuyên viên A sẽ trúng tuyển vị trí SEO Expert của công ty XYZ. Tại sao không là anh C khi anh ta được người cùng ngành giới thiệu? Vì tiếng nói của người giới thiệu anh C không bằng cây đại thụ SEO Việt Nam. C. B..tn là các trang liên kết tới trang A C là số link outbound của trang nguồn t1.15 + 0. Trong ví dụ trên. Công ty XYZ chỉ cần tuyển 1 trị trí chuyên gia SEO (SEO Expert).Tài liệu SEO căn bản Phạm Duy Anh Để minh họa.6.. Link tới Page B có 3 link dẫn ra ngoài Page C có 6 link dẫn ra ngoài Page D có 12 link dẫn ra ngoài Vậy PR của A = 0.6 PHỔ BIẾN LIÊN KẾT & CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT 6. hiện là 3 chuyên viên SEO (SEO Specialist) đều đạt tiêu chuẩn (gần) như nhau về kỹ năng. Quá tuyệt. Người giới thiệu 1.com Page 90 . kết quả tuyển chọn ví như kết quả tìm kiếm.7.85*( 6/3 + 3/6 + 4/12) =2 (xấp xỉ) Chẳng hạn nếu bạn liên kết với một site PR =7. 3 chính là 3 lá phiếu (liên kết) dành cho 3 website. có thể bạn sẽ được PR = 6. ứng viên A. Nói cách khác. lĩnh vực hoạt động của Người giới thiệu và anh B không giống nhau. Trong đó: PR(A) là Pagerank của trang A t1. Tuy nhiên nếu một site PR=8 mà bán text link cho hàng trăm link thì cũng đừng có vội mừng mà lao vào mua Ads Text với giá cao. t2. 2.tn đó (link ra ngoài) d là hệ số suy giảm (hệ số tắt dần của chuỗi) Ví dụ nhé Page A của bạn có 3 trang page B (PR=6) page C (PR=3) và page D (PR = 4).. Ứng viên C ghi tên một đồng nghiệp cũng là chuyên viên SEO trong nhóm SEO tự do (Freelance SEO) của anh ta ở phần Người giới thiệu. Công thức tính PageRank PR(A) = (1-d) + d(PR(t1)/C(t1) + … + PR(tn)/C(tn)). cây đa cây đề trong lĩnh vực may mặc không thể hiểu biết về khả năng SEO của ứng viên.8 gì đó và site đó chỉ có 1 link outbound dẫn đến bài viết trên website bạn. Tại sao không phải là anh B vì anh ta cũng được một người uy tín giới thiệu? Đơn giản. 6. mình dùng 1 ví dụ xã hội về giá trị phiếu bầu ảnh hưởng đến thứ hạng trên kết quả tìm kiếm như sau.wordpress. kinh nghiệm. B. Ứng viên B được một người chú ruột rất có uy tín trong lĩnh vực may mặc giới thiệu. Và kết quả tuyển chọn đã được giải thích thông qua Google PageRank.com http://duyanhpham. t2 . Khác biệt duy nhất giữa 3 chuyên viên này nằm ở phần Người giới thiệu (Reference): ứng viên A được Sếp công ty hiện tại – một người uy tín trong làng SEO Việt Nam đề cử..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful