1)MARKO MARULIĆ- otac hrvatske književnosti BILJEŠKA O PISCU: Marko Marulić, rodio se u Splitu 18. kolovoza 1450.

Prvu školu Marko Marulić završio je u Splitu, a kasnije je otišao u Padovu. Preminuo je 5. siječnja 1524 u Splitu, a bio je zakopan u crkvi svetog Frana “izvan zidina”. Njegov način pisanja i oštroumnost uzrokuju da se njegovo ime proširi širom zapada. Pripada razdoblju hrvatske i evropske renesanse. Pisao je na hrvatskom i na latinskom jeziku. Njegova najznačajnija djela su: a) na hrvatskom jeziku – Judita ( nastala oko 1501. a tiskana oko 1521.), Susana, Molitva suprotiva Turkom... – djelima na hrvatskom jeziku stekao je atribut oca hrvatske književnosti – pisao je djela biblijske tematike, ali namijenjena širokoj publici, a ne crkvene namjene – to je prvi hrvatski pisac koji na hrvatskom jeziku piše veća djela za publiku, a ne za crkvene potrebe b) na latinskom jeziku – De institutione bene vivendi ( Upute za dobar život), Evangelistarium, Davidijada (epski spjev na latinskom jeziku, biblijski motivi....) - djelima na latinskom stekao je slavu u Evropi svog vremena. O JUDITI: Judita je književno djelo u prozi. Sastoji se od šest pjevanja Marulić je ovdje obradio poznatu biblijsku priču tako, da je 16 glava starozavjetne priče pripovijedio u šest knjiga. PRVO LIBRO U prvom pjevanju Marulić opisuje babilonskog vladara Nabukodonosora (koji je osvojio Siriu I Palestinu), te način na koji ubija Arfaksata. Pjesnik opisuje I njegovu želju da zavlada svjetom te šalje svog vojskovođu Oloferna da zauzme što više zemalja. DRUGO LIBRO U drugom pjevanju Marulić opisuje ratne pohode Oloferna te naposljetku njegov dolazak u Izrael. Pjesnik opisuje I strah tih domačih ljudi, njihove molitve Bogu da im pomogne (da ih spasi). TREĆE LIBRO U trećem pjevanju Marulić opisuje Oleferna koji je opkolio Betuliu, zatvorio dotok vode u grad I sve zdence.Potom su se vođe grada htjele predati ali Ozija (gradski knez) molio židove da se strpe jos pet dana u čekanju božje pomoći. ČETVRTO LIBROU Četvrtom pjevanju pisac opisuje Juditu koja se moli Bogu i koja zatim iste noći odlazi iz grada sa svojom robinjom Abrom. Potom joj Bog još daruje posebnu ljepotu kojom ona osvaja strašnog vojskovođu Oloferna. PETO LIBRO U petom pjevanju pjesnik opisuje kako Oloferno poziva Juditu na večeru u njegov šator. Kada je nakon četvrtog dana pijani Oloferno zaspao, Judita mu se približi i odreza glavu. Potom je Olefernovu glavu postavila na gradske zidine, da je vide njegovi podanici. Kad su njegovi podanici vidjeli glavu, odmah su se razbježali, a one koji su ostali rastjerali su sami građani. ŠESTO LIBRO U šestom pjevanju pjesnik opisuje događaje u Jeruzalemu poslije odlaska Olofernove vojske. Opisuje i dolazak pape Elijakima sa svojim papovima koji su dosli vidjeti Juditu. Ona odlazi u Jeruzalem na tri mjeseca te se potom vraća kuči. U svom daljnjem životu, ona se poslije prvog muža Manasesa nije više vjenčala, a nakon njezine smrti narod ju je žalio sedam dana jer zahvaljujući njoj nije bilo nikakvih ratova.

2) Marin Držić, Dundo Marojea ( Smjestiti u prostor i vrijeme, najvažniji biografski podaci, značajke djela) MARIN DRŽIĆ (1508.-1567.) Marin Držić nadimkom Vidra, rodio se godine 1508. u Dubrovniku, u obitelji trgovca pučanina. Obitelj Držić nije imala sreće u trgovačkim poslovima pa je u nesmiljenoj utakmici kapitalističkog poslovanja nastradala i gospodarski propala, što je imalo bitnog odraza na Marinov životni put.

1

Kad mu je bilo 30 godina, Vijeće umoljenih Dubrovačke Republike jednoglasno ga je izabralo za orguljaša stolne crkve Sv.Marije. Odlazi na studij u Sienu, u Italiju gdje će se zadržavati sedam godina. Biran je 1541. za vicerektora Sveučilišta u Sieni. Nakon povratka u Dubrovnik 1545. susreo je austrijskoga grofa Rogendorfa s kojim će putovati u Beč i Carigrad i ostati s njime oko dvije godine. Izgleda da se bavio špijunažom. 1562. pošto su ga otkrili Držić je protjeran iz Dubrovnika. Postao je i urotnik protiv oligarhijske dubrovačke vlasti, a mletački ga je biskup postavio za kapelana. U Veneciji je živio posljednjih pet godina života. Pokopan je u bazilici Svetih Ivana i Pavla. DJELA: Tirena, Venera i Adon, Gižula(pastirske komedije); Dundo Maroje, Skup, Novela od Stanca(komedije) DUNDO MAROJEOva komedija ima 5 činova i 2 prologa. Radnja komedije zbiva se u Rimu, u 16.stoljeću. Naslovljena je prema dundu(«stricu») Maroju, dubrovačkom starom i škrtom trgovcu, koji je poslao sina Mara, u pratnji sluge Popive, s 5 tisuća dukata u Rim, da obavi neke trgovačke poslove. Umjesto trgovanja Maro provodi vrijeme s Laurom, djevojkom «lakog ponašanja», koja za sobaricu ima snalažljivu Petrunjelu. Radnja se zbiva pred Laurinom kućom u Rimu, gdje se u potrazi za sinom našao i stari Maroje sa slugom Bokčilom. Kad Maro ugleda oca, napravi se da ga ne poznaje. No, Pomet središnje lice ove komedije, sluga njemačkoga grofa Uga Tudeška, pomaže Maroju da opameti Mara, jer je i njegov gospodar zainteresiran za Lauru. Kroz niz zapleta i intriga, koje uglavnom stvara Pomet, na kraju se sve dobro svršava.Peti čin potpuna je Pometova pobjeda. Maro i Popiva raskrinkani su kao lopovi i varalice. Peti čin ostao je nedovršen, ali ga je izvrsno dopunio Mihovil Kombol: Pomet dobiva Petrunjelu, Ugo Tudešak Lauru, Dundo Maroje će platiti sinove dugove, a Maro će se pokajnički vratiti svojoj zaručnici Peri, kojoj je umrla tetka u Dubrovniku i ostavila bogato nasljedstvo. Dundo Maroje najpoznatija je i najčešće izvođena Držićeva komedija. U oblikovanju svojih komedija Držić se ponajviše zaustavio na motivu propadanja plemstva i rasplamsale pohlepe za bogatstvom u redovima trgovaca. Građansko-patricijska sredina pružila je Držićevoj stvaralačkoj mašti prototipove za likove škrtaca, pohlepnika, senilnih ljubavnika, razuzdanih mladića i kurtizana. Nasuprot tim likovima stoje predstavnici potlačenog svijeta: Pomet, Bokčilo i dr. kao oličje zdravog, realnog i poštenog odnosa prema životu i svijetu. 3) Marin Držić, Novela od Stanca ( Smjestiti u prostor i vrijeme, najvažniji biografski podaci, značajke djela) Sve isto kao o Dundu Maroju, osim radnje. Starac Stanac dolazi u Grad( Dubrovnik) prodati kozu. Vrijeme je poklada i dubrovački mladići ( Dživo, Miho i Vlaho) se odluče našaliti s njime tako da mu obećaju pomlađivanje ako bude spavao kod fontane gdje dolaze vile. Lako je nasjeo jer je imao mladu ženu, pa je silno želio i on biti mlađi. Oni se preobuku u vile, ulove starca na spavanju i obriju ga , te ošišaju i uzmu kozu i ostale stvari koje je nosio na prodaju. Da sve ne bi bilo potpuno okrutno, jer prevareni Stanac uviđa da je pomlađivanje koje je tako žarko želio zapravo nemoguće, mladići (vile) mu ipak ostavljaju novac za stvari koje su mu uzeli.

4) Petar Hektorović, Ribanje i ribarsko prigovaranjea (Smjestiti u prostor i vrijeme, najvažniji biografski podaci, značajke djela, epistolarno djelo – što to znači?) PETAR HEKTOROVIĆ ( 1487. – 1572. ) Rodio se na otoku Hvaru u uglednoj vlasteoskoj obitelji. Cijeli svoj život proveo je u Starom Gradu, gdje je izgradio dvorac – utvrdu Tvardalj, u kojem je živio do smrti.Svoj rodni otok napustio je u dva navrata: 1539. god. kada je pobjegao pred Turcima u Italiju i 1557. god. kada je otputovao u Dubrovnik da upozna svoje prijatelje dubrovačke pjesnike.U mladosti je pisao ljubavne pjesme, ali one se nisu sačuvale. Od Hektorovićeva književnog opusa očuvano je malo: nekoliko poslanica i pisama ( J. Bartučeviću, M. Veteranoviću, N. Nalješkoviću, M. Pelegrinoviću ), odlomak prepjeva Od lika ljuvenoga Ovidijeva spjeva ( Remedia amoris ) i glavno djelo, Ribanje i ribarsko prigovaranje ( dovršeno 1556., tiskano 1568. ). Ribanje i ribarsko prigovaranje, pisano u obliku poslanice (pismo nekoj osobi, ali namijenjeno i javnom čitanju) vlastelinu i piscu Jerolimu Bartučeviću, predstavlja neku vrstu putopisa u stihovima, u kojem Hektorović

2

pripovijeda o trodnevnom putovanju na moru ( između Hvara, Brača i Šolte ) s ribarima Paskojem i Nikolom. Djelo se odlikuje svježinom, neposrednošću i jednostavnošću te ljubavi iskazanoj prema običnom puku i napaćenoj domovini.Hektorović je unio u svoje djelo i četiri narodne pjesme – dvije bugaršćice ( Kraljević Marko i brat mu Andrijaš i Radosav Siverinac ) i dvije lirske pjesme ( Naš gospodin poljem jezdi i I kliče divojka ). RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE – poema Petra HektorovićaU Ribanju i ribarskom prigovaranju po prvi se puta u hrvatskoj književnosti pojavljuju likovi težaka.Starogradski ribari, Paskoje Debelja i Nikola Zet, prikazani su s puno simpatije i iskrenog divljenja zbog svoje bistrine, mudrosti i vitalnosti.Opis ribanja, pojedinosti putovanja, susreti na moru, posjet Nečujmu Marka Marulića, reminiscencije na pjesnikov Tvardalj i zavičaj, odnos prema ribarima, narodnoj pjesmi i posebno naglašeni realistički odnos prema književnom stvaranju uopće znatno otežavaju kategorizaciju djela.U biti Ribanje je himna specifičnoj ljepoti primorskog pejzaža i afirmacije života koji je uz taj pejzaž čovjek organizirao.

5) Ivan Gundulić, Dubravkaa ( Smjestiti u prostor i vrijeme, najvažniji biografski podaci, značajke djela) IVAN GUNDULIĆRođen u Dubrovniku 1589., umro u Dubrovniku 1638. Pripada razdoblju hrvatskog baroka i najznačajniji je naš barokni pisac. Potomak ugledne vlasteoske obitelji koji čitav život provodi u Dubrovniku.Ozbiljan, pravi barokni čovjek, obavljao mnoge državne službe koje je tada u Dubrovniku mogla obavljati jedino vlastela, pa je tako bio i knez u Konavlima, ali nije doživio svoj 50. rođendan nakon kojeg je mogao postati i dubrovački knez (mlađi od 50 godina nisu mogli obnašati tu dužnost). Ionako nije imao previše smisla za praktične poslove jer je sav bio posvećen književnom radu. Od njegovih mnogih djela treba izdvojiti nekoliko najvažnijih : - Dubravka- dramski tekst, pastirska igra, govori o idealnom gradu, posvećena je slobodi tog grada i treba je gledati kao domoljubnu temu ali i kao kritiku postojećeg stanja u tadašnjem dubrovačkom društvu, stanja kojim Gundulić nije bio potpuno zadovoljan - Suze sina razmetnoga- refleksivno-religiozna poema - Osman- veliki ep u 20 pjevanja

6) Ivan Gundulić, Osman ( Smjestiti u prostor i vrijeme, najvažniji biografski podaci, značajke djela) OSMAN Veliki ep u 20 pjevanja koji prati nekoliko radnji. U osnovi je tema epa stvarna pobjeda Poljaka protiv Turaka u borbi kod Hoćima 1621. i pobuna janjičara protiv mladog sultana Osmana. Tadašnja Evropa shvatila je hoćimsku bitku kao početak kraja turske moći, pa je to motiviralo Gundulića da taj povijesni događaj izabere za građu svog epa na kojem je radio od 1621. do svoje smrti 1638. Izgleda da Gundulić nije ipak uspio dovršiti ovaj ep jer nedostaju 14. i 15. pjevanje, ili su ta pjevanja izgubljena. Više se pisaca okušalo u nadopunjavanju ovih nestalih pjevanja, ali danas se smatra da je pravog uspjeha imao samo Ivan Mažuranić dvjesto godina poslije Gundulića.

7) Ivan Gundulić SUZE SINA RAZMETNOGA Religiozna poema objavljena u Veneciji 1622. Gundulić je građu za «Suze» uzeo iz Biblije, iz jedne Isusove parabole (poučne priče) o nezahvalnom sinu. Poemu je podijelio u 3 plača: a) Sagrješenje – razmetni sin od oca traži svoj dio imetka i potroši ga na griješan, raskošan život (kocku, žene, slavlja, «prijatelje» ...) b) Spoznanje – bez novaca i bez prijatelja shvaća svoju glupost i svoj grijeh

3

nepoštenje. g. značajke djela. Ljubavne sadžaje u tim pjesmama izriče izravno i otvoreno.c) Skrušenje – otac mu oprašta i sin se vraća unatoč protivljenju brata koji je cijelo to vrijeme bio uz oca i vrijedno radio.1658. Pjesnički ciklusi u rukopisnoj ostavštini: Dijačke junačke. Bili su osuđeni i zajedno pogubljeni 30. 8) Dživo Bunić Vučić. te da bi mu radije tebala uzvratiti ljubav i uživati u tome dok je još mlada. Kako je pokušaj propao. Napisao je vjerski spjev Mandalijena pokornica. ljubavni kanconije u 73 pjesme.) Rođen je u Dubrovniku. umrla je 16. ) Rođena je najvjerojatnije u Bosiljevu. potom je filozofiju i teologiju završio u Pešti. banom i također književnikom Petrom Zrinskim.. Primjer u čitanci – pjesma Nemoj. školovao u Zagebu i Varaždinu. u Grazu. pohlepa. ANA KATARINA ZRINSKI (oko 1625. U veljači 1672.) često mijenja župe. Umire u Zagrebu 1805.. napisao ju je za vrijeme tamnovanja u Bečkom Novom Mjestu. Dok je u tamnici čekao presudu. požuda. – 1673. 9) Tituš Brezovački. ozaljski književni krug) FRAN KRSTO FRANKOPAN (1643. – 1805. licemjerje. Plandovanja ( Smjestiti u prostor i vrijeme. dvoličnost. najvažniji biografski podaci. travnja 1671. Klonuvši. Krste Frankopana s Uršulom Inhofer. nemoj ma Ljubice . piće. 10) Ana Katarina Zrinski i Fran Krsto Frankopan ( Smjestiti u prostor i vrijeme.. Zato je bolje osvijestiti vlastita lutanja. lijenost. Svrha «Suza. Teološki studij započeo je u Lepoglavi. Najpoznatiji je po svoja 3 dramska teksta:Sveti Aleksij – drama Diogeneš ili sluga dveh zgubljenih bratov – komedija Matijaš grabancijaš dijak – komedija u kojoj se autor putem Matijaša (grabancijaša koji ima neke nadnaravne moći) ruga ljudskim manama kao što su škrtost. Slijedi stil petrarkista. a čak 5 puta je bio knezom Republike. vratiti se Bogu i živjeti po kršćanskim načelima. ukinut. a za Hrvatsku neovisnost. ali za razliku od njih on svoje ljubavne želje izriče veoma neuvijeno. – 1671. plemićkog je porijekla. najvažniji biografski podaci. pobožne pjesme. 4 . iz drugoga braka Vuka II..stihovima se obraća mladoj Ljubici. da ne bi trebala biti ohola. pa Brezovački prelazi u svjetovne svećenike i zbog nesuglasica s biskupom Maksimilijanom Vrhovcem ( zbog izgleda vrlo živahnog načina života – kocka.. Bio je član Velikog vijeća Dubrovačke Republike. a u rukopisu su mu ostala čuvena Plandovanja. Nakon muževe smrti Katarina je lišena svih dobara pa zajedno s najmlađom kćerkom dospijeva u jedan samostan u Grazu. u tuzi je pisao stihove. Zganke za vrime kratiti. objašnjava joj da su ljepota i mladost prolazne.Zaredio se u pavlinski red. u Bečkom Novom Mjestu. ali ovaj red je 1786. Vučić je lirski pjesnik.) Rodio se u Zagrebu. u dahu.g ulazi u pavlinski red. Matijaš Grabancijaš Dijaka ( Smjestiti u prostor i vrijeme.. dobre naobrazbe. Sudjelovao je u političkoj borbi protiv bečkoga centralizma. jedan od najboljih u hrvatskom baroku i u hrvatskoj lirici uopće. najvažniji biografski podaci. udala se za Petra Zrinskoga. a 1773. zbirka pjesama na kajkavskom narječju.» je zapravo moralna pouka tipična za barok : Boga ne treba zaboraviti jer tada stvari teku naopako. studenoga 1673. najmlađu kćerku odvajaju od majke i odvode u samostan u Celovcu. sudbinu poraza podijelio je sa svojim zetom. Godine 1961. Katarina nije mogla još i to podnijeti. pa se služi kraćim stihom od petrarkista.«Gartlic za čas kratiti». značajke djela) TITUŠ BREZOVAČKI (1757. značajke djela) DŽIVO BUNIĆ VUČIĆ (1591. ) Izdanak je staroga plemstva iz primorske Hrvatske..

a bio je i hrvatski ban . značajke djela) 12) Andrija Kačić Miošić. književnosti ostao je najzaslužniji kao autor epa Smrt Smail – age Čengića koji se sastoji od 5 pjevanja: 1. U pjevanjima Noćnik i Četa organizira se otpor osiromašenih puka . 11) Matija Antun Reljković. najvažniji biografski podaci. Kob Turski silnik nemilosrdno aguje na Gackom polju . značajke djela) 13) Stanko Vraz. U povijesti hrv. U Haraču dolazi do pobune i smrti silnika koji nemilosrdno harači ubijanjem danka . tzv. kao talentirano dijete sa sela roditelji su ga školovali pa na kraju završava i Pravni fakultet u Zagrebu-slabo je zarađivao i kad je konačno uspio otvoriti 5 . pjesnik naroda. a neko vrijeme i predsjednik . najvažniji biografski podaci. značajke djela) 14) Ivan Mažuranić.Juran Križanić U ozaljskom dvorcu bila je smještena bogata knjižnica. st. Četa 4. Smrt Smail-age Čengićaa ( Smjestiti u prostor i vrijeme.Ivan Belostenec napisao dvojezični rječnik GAZOPHYLACIJ. značajke djela) IVAN MAŽURANIĆ. 15) Ante Kovačić.Ana Katarina Frankopan Zrinski .Fran Krsto Frankopan .) -rođen je u Oplazniku iznad Sutle.-1889.Ivan Belostenec . Obavljao je visoke državne . djelo Razgovor ugodni naroda slovinskogaa ( Smjestiti u prostor i vrijeme. kulturne i političke dužnosti . Satir iliti divji čovika ( Smjestiti u prostor i vrijeme.Katarina zauzima u Hrvatskoj književnosti 17. Đulabijea ( Smjestiti u prostor i vrijeme. 1661. u Mlecima objavlja svoj molitvenik Putni tovaruš.Smrt Smail – age Čengića Pripada u razdoblje hrvatskog Narodnog preporoda.god. Dopunio je 2 pjevanja Gundulićeva Osmana . ''ban pučanin '' što znači da je bio prvi naš ban koji nije bio plemićkog roda. Noćnik 3. Agovanje 2. najvažniji biografski podaci. OZALJSKI JEZIČNO KNJIŽEVNI KRUG Glavni predstavnici: . Bio je zastupljen u Hrvatskom saboru . najvažniji biografski podaci. Posljednje poglavlje nazvao je Kob . vidno mjesto i kao mecenatkinja i kao prva žena u banskoj Hrvatskoj koja se sama bavila izvornim stvaralačkim radom. U registraturi ANTE KOVAČIĆ (1854. čime se nakon smrti Smail – age Čengića izriče što čeka onog koji čini zlo . Harač 5.

ali pošto ga nitko nije znao uputiti u pravom smjeru morao je prenoćiti kod jednog seljaka koji ga je ipak uputio na pravi put. a u isto vrijeme događaju se tragedije u njegaovolj obitelji-prvi njegov roman kritika ne prihvača (Fiškal)-to je još više pogodilo osjetljivog Kovačića-drugi roman Jedna baručina ljubav nešto je uspjeliji. Morao je kako bi ga Turci pustili u Bosnu dva dana sječi drva s ostalim radnicima. stoga se je često dešavalo da ljudi budu pogubljeni samo ako bi rekli ono što misle. Karlovca. a u drugoj saznajemo o Laurinim spletkama i tragičnim događajima koji su iz toga proizašli-lik Ivice Kičmanovića govori o tada važnom društvenom problemu: o ljudima koji su između sela i grada. Nakon provedena dva dana u Sisku uputio se u Kostajnicu. O njihovoj obući i odjeći. pohvale romana nije doživio jer je umro početkom iduće godine U REGISTRATURI-roman se može podijeliti na dvije velike cjeline-prva se odnosi na djetinjstvo i školovanje Ivie Kičmanovića. Baš u to vrijeme u Sarajevu je vladala glad. Iz Sarajeva je zajedno sa Turcima krenuo put Tovarnika .. Govori o turskim zakonima protiv kršćana. govori o mučenju kršćana koji su bili siromašni da čak ni porez nisu mogli platiti. ljude itd.vlastitu odvjetničku pisarnicu ubzo obolijeva i umire-bavi se politikom ali ne aktivno. ali ga je nedugo od početka puta zahvatilo nevrijeme no ipak je sretno stigao u Smederevo. pogled u Bosnua ( Smjestiti u prostor i vrijeme.a onda u Pančevo jer je mislio da će tako najlakše i najbolje upoznati Dunav.. Vrlo je lijepo sve tamo opisao. Putuje zatim u Kragujevac . Zatim odlazi u Raču nakon što je obišao grad odlazi u Beograd i teško obolijeva te tamo je prisiljen ostati punih mjesec dana dok malo ne prizdravi. Iako je u pučkoj školi bio odličan učenik školovanje ipak nije nastavio.kuće. Turski zakoni nisu bili pravedni. Ovdje opusuje svoje putovanje od Koprivnice. međutim.do Venecije i ostalih kulturnih centara u sjevernoj Italiji. najuspjelije djelo roman U registraturi izlazi tek 1888. Došao je do Karlovca i tada krenuo prema Sisku. Na daljnji put uputili su ga Turci u krivom smjeru. Starija braća su mu Antun i Ivan koji su također bili književnici. Osijeka. pa je unatoč brojnim teškoćama i problemima stigao u Bosnu. 17) Antun Nemčić. Nakon ozdravljenja put ga vodi preko Vukovara. Do Sarajeva nije stigao bas tako lako.. Cijelu tu zbrku stvorila je jedna žena ispekavši kruh Mažuraniću. Govori o 6 . i Bjelovara pa sve tako do Zagreba. a iz Kragujevca ide u Užice. najvažniji biografski podaci. morao je ići preko Slavonije . do amoralnog Mecene i razbojnice Laure 16) Matija Mažuranić. a ponajbolje ljude koji tamo žive i koje je za vrijeme tamošnjeg boravka upoznao. najvažniji biografski podaci. o raznim jelima i mnogim drugim običajima . U drugom dijelu knjige opisuje običaje u Bosni: vašar(tržnica). Pošto preko Kostajnice nije mogao stici do Bosne. Kupio je čamac i sam je veslao. pa je stigao u neko selo gdje je jedva izvukao živu glavu. značajke djela) Najznačajnije djelo Putositnice – jedan od pva dva hrvatska putopisa. Za njegovo daljnje školovanje otac nije imao sredstava. a posebno o gradu Sarajevu u kojem su Turci čak propisali svoje zakone. preko izgubljenog Ivice. Zagreba. pa je paša morao poslati svoga izaslanika da donese nešto kruha ali ga izaslanik nije donio. značajke djela) MATIJA MAŽURANIĆ: BILJEŠKE O PISCU: rođen je 4. a zapravo ne pripadaju nigdje-obuhvaća čitavu galeriju likova koji su obilježavali tadašnje društvo: od siromašnih seljaka.veljače 1817 godine u Novom Vinodolskom.a tada je krenuo putem Zemuna . te je Matija morao na kovački zanat. Putositnicea ( Smjestiti u prostor i vrijeme.. Nakon što se oporavio od bolesti zadobivenom velikom hladnoćom. Upornost mu se je ipak isplatila. u nastavcima u časopisu Vijenac-nažalost. Na kraju govori o kuli koju su Turci sagradili nakon bitke kod Kamenice. Matija je jedan obični učenik jedne njemačke škole u svom rodnom mjestu. Rasinje. KRATAK SADRŽAJ Pogled u Bosnu: Prvi dio ove knjige govori o pjesnikovu putovanju u Bosnu. Mažuranić govori o ljepotama te zemlje.

) 18) Ksaver Šandor Gjalski.RADMILOVIĆJANKO BORISLAVIĆ . o razmišljanjima na koja je bio potaknut onim što je vidio i doživio. Nemčić je pisao i pjesme. Privukao je značajnu pozornost. vrlo utjecajan. Pravo ime mu je Ljubomil Tito Josip Franjo Babić.ĐURĐICA AGIĆEVA . kada je imao trideset godina. ali u hrvatskoj književnosti i jedan od prvih učitelja modernoga pisanja. Slavonska šuma ( Smjestiti u prostor i vrijeme.svojimdoživljajima putem. osuvremenio svoj stil. ožujka 1858. naročito domoljubne tematike ( Gore nebo visoko. Želio se poslije studija nastaniti u Zagrebu. najvažniji biografski podaci. Prvo književno djelo.Njegova djela: . – 1935. Drugo poznatje djelo je dramski tekst.Josip Kozarac je još 7 . o susretima.Kvas bez kruha ili tko će biti veliki sudec. ali neobično je mijenjao « politička odijela «: kao mladić bio je čvrst pravaš. uključiti se u politički. član Privremenog narednog predstavništva u Beogradu. Učenik je realizma i njegov promicatelj. Stoga ga mnogi smatraju začetnikom književne moderne u hrvatskoj književnosti i jednim od boljih modernista. Pseudonim je uzeo prema obitelji svoje majke. Pod starim krovovimaa ( Smjestiti u prostor i vrijeme. na plemićkom imanju svojih roditelja u Hrvatskom zagorju. – 1918.Taj sloj ljudi propada zbog gubitka političkih povlastica i ekonomske situacije. Rođen je u Gredicama. Nijemcima. Temeljna tematika njegovih pripovijesti i romana je propadanje plemstva kojemu je i sam propadao . a postao je kao književnik u sljedećih petnaestak godina vrlo ugledan. godine u Vinkovcima. Od 1909. komedija inspirirana političkim zbivanjima u provinciji. u Zagrebu studirao na Pravoslovnoj visokoj akademiji. U toj zbirci tema svih novela je život i polagano propadanje sitnog zagorskog plemstva. ali mu to kao državnom činovniku nije nikada bilo omogućeno.. zastupnik na listi Hrvatsko. stoljeća ubraja se svojom izuzetnom ličnošću i djelom Josip Kozarac. a 1919. a i sam autor pripada u taj sloj. Završio je osnovnu školu i njemačku gimnaziju u rodnom mjestu.POD STARIM KROVOVIMA . Autor sa simpatijom iako kritički govori o plemstvu te detaljno opisuje njihov staromodni način života. 19) Josip Kozarac.U NOĆI . a diplomirao je u Beču 1878.. Bavio se politikom. Županji.srpske koalicije. Novoj Gradiški i Lipovljanima. romanopisac i novelist. ) Hrvatski je pripovjedač. zatim sljedbenik politike Josipa Jurja Strossmayera.biografija Među najbolje hrvatske pisce i pripovjedače s kraja XIX. Školovao se u Varaždinu.OSVIT . točnije u Križevcima u kojima je tada službovao. veliki zagrebački župan u dvije posljednje godine Prvoga svjetskog rata. najvažniji biografski podaci.ZA MATERINSKU RIJEČ -TAJANSTVENE PRIČE POD STARIM KROVOVIMA ( PERILLUSTRIS AC GENEROSUS CINTEK ) Radi se o jednoj noveli iz zbirke Pod starim krovovima. značajke djela) JOSIP KOZARAC. kulturni centar hrvatskog života. Rođen je 18. bio je predsjednik Društva hrvatskih književnika. Mašićima. ali i nastavio duže od većine. Počeo je pisati prije svih realista. Kao pravi preporoditelj. te je modernizirao. značajke djela) KSAVER ŠANDOR GJALSKI ( 1854. Bio je bogat i moćan. pripovijest Illustrissimus Batthorych objavio je 1884. u sitnoj građanskoj obitelji (otac mu je bio krajiški podoficir). Službovao je po raznim mjestima Slavonije – Vrbanji. U ovoj zbirci Gjalski nam daje pregled socijalnog stanja društva u svoje vrijeme. a studirao agronomiju ili kako se to onda zvalo Visoku školu za kulturu tla u Beču.

"Prikaži u književnosti život onakvim kakav je! Ni ljepšim ni boljim!" Zato. oštar kritičar malograđanskog mentaliteta. najvažniji biografski podaci. najvažniji biografski podaci.Tri ljubavi (1894. patriotski potaknut tužnim stanjem u zavičaju već kao mladić sagledao sve slavonske poteškoće i kao pametan čovjek nije očajavao niti se prepustio sudbini. Njegovo prozno stvaralaštvo vezano je uz rodnu Slavoniju koja se “rastaje s krajiškim uređenjem”.G. pisac povjestica. Tene i Mrtvih kapitala.) Među svjetlom i tminom (1891. Odlučio se za nauku – i to za nauku o prirodi. a pravo stvaralačko područje pronašao je u prozi (pripovijetkama i romanima). a samo dva do tri sata. Kozarac je pisac slavonske zemlje. povijesnih romana i lirskih pjesama. i od koje je umro 1906.Tena (1894. značajke djela) 21) August Šenoa.).). Josip Kozarac je započeo pisati kao pjesnik. majstor kajkavske lirike. jer ona tumači prirodu i osvaja njene snage za čovjeka i njegov bolji život. koja ga je mučila cijelog života. u kojoj je još onda nastavni jezik bio njemački. Đuka Begovića ( Smjestiti u prostor i vrijeme. već je počeo tražiti izlaz. pjesnik hrvatske moderne 25) Janko Leskovar. pjesmea 8 . značajke djela) 27) Fran Galović. proslavljeni pisac Slavonske šume. pa je zato tražio istinu i u nauci i u književnosti. slavonske šume.). pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme.CrticeSlavonska šuma (1888. Kozarac je. značajke djela) 24) A. značajke djela.) 20) Silvije Strahimir Kranjčević. Misao na vječnost ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Oprava (1899.Matoš. godine Ukratko rečeno: Kozarac je bio čovjek. prethodnik moderne) 26) Vjenceslav Novak. DJELA:Pripovijetke: Priče djeda Nike (1880. najvažniji biografski podaci. a u nekim razredima svega jedan sat na tjedan predavao se i tumačio hrvatski jezik. urednik časopisa – njegov značaj. koji je ozbiljno proučavao život. značajke djela) 22) August Šenoa. Zlatarovo zlato ( Smjestiti u prostor i vrijeme. gdje je boravio sve do svoje smrti od sušice. najvažniji biografski podaci. Posljednji Stipančićia ( Smjestiti u prostor i vrijeme. razdoblje 23) Ivan Kozarac. mi danas u povijesti književnosti nazivamo Kozarca slavonskim realistom.) Romani: Mrtvi kapitali (1889. ulazi u gospodarske i društvene promjene (kapitalizam.).kao mlad nadaren čovjek opazio sve narodne nevolje u svom zavičaju. Sin široke slavonske ravnice i prastarih šokačkih hrastovih šuma. najvažniji biografski podaci. dolazak stranaca) koje utječu na moralni život slavonskog sela. Josip Kozarac službovao je po raznim slavonskim mjestima da bi na koncu u časti šumarnika došao u svoj rodni grad Vinkovce. pjesnik rada. jer je tako pisao. Kao đak stare klasične vinkovačke gimnazije.

U većini Galovićevih pjesama bit se nalazi u onome što je ispod površine stiliziranog pjesničkog izraza. listopada 1914. svibnja 1948. svibnja 1948. te jedan od stvaralaca hrvatske moderne. libreto za operu "Ero s onoga svijeta". književnih i izvanknjiževnih. značajke djela) -majstor kajkavske lirike. ostao do kraja života. najvažniji biografski podaci. 13. intenzivnu književnu djelatnost razvija 20-ih i 30-ih godina kada nastaju njegova ponajbolja djela . kao rijetko tko u njegovo doba. "Z mojih bregov". listopada 1914.ja i prijevoda. izdana je posthumno 1925. u Mačvi. pjesnik hrvatskog ekspresionizma ( Smjestiti u prostor i vrijeme. do drama i libreta. Pisao je i novele. ali i po antologijskim stranicama (osobito u novelistici. a tek potom romanopisac i pjesnik.Zagreb. reflektirane u sveprisutnom izražavanju ljubavi i žudnje za zavičajem. iz mnogih razloga.Mačva. s iznimkom dominantnoga Miroslava Krleže. 29) Tin Ujević. Pripadao je pravaškom liberalnom pokretu. 28) Milan Begović. složenom "Gigom Barićevom"). komedija "Amerikanska jahta u splitskoj luci". Dobar dio života provodi u Zagrebu gdje živi i radi. srpnja 1887. a to je motiv vječne težnje za nečim. školovanje nastavlja u Splitu u kojem je neko vrijeme (prije odlaska u Hamburg i Beč gdje se bavi dramaturgijom i režijom) radio kao nastavnik.) Njegova najbolja zbirka pjesama. 19. preko novela i romana. najvažniji biografski podaci. Ovima trima sredinama Begović se bavi u svojim djelima. putopisa i feljtona. stoljeća. Milan Begović autor je jednoga od žanrovski najraznovrsnijih i količinom najopsežnijih književnih opusa u prvoj polovici 20. "Crn . značajke djela 30) Antun Branko Šimić. značajke djela) Milan Begović (Vrlika. rođen je u Peterancu kod Koprivnice 20. a djetinstvo i kasniji boravci u Vrlici ostavljaju snažan i upečatljiv trag u nekim njegovim najboljim djelima. najvažniji biografski podaci. hrvatski književnik iz razdoblja moderne. pjesme (Peteranec. boreći se protiv Srba.. ili u romanu s opsežnom. kritike.) Najpoznatija pjesma na štokavskom narječju mu je zasigurno "Childe Harold". . Begović je prvenstveno dramski pisac. . značajke djela) 9 .. Svakako. eseji ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Znalac europske književnosti. Jedan je od najznačajnijih pjesnika dijalektalne poezije (antologijske su njegove pjesme na kajkavskom narječju: "Kostanj". Time je veća tragika njegove rane pogibije .život je izgubio kao zastavnik austrijske vojske 26. 20. bit će posve jasno da Begoviću. "Jesenski veter". "Pustolov pred vratima" i "Bez trećega". Kad taj golemi znanstveni i nakladnički posao bude priveden kraju. U pedesetak godina dugom stvaralačkom vijeku pisao je mnogo i raznoliko. Klasičnu filologiju i slavistiku studirao je u Zagrebu i Pragu. siječnja 1876. zatim opsežan društveni psihološki roman "Giga Barićeva" i povijesni roman "Sablasti u dvorcu" te veći broj novela. 26.). Pustolov pred vratimaa ( Smjestiti u prostor i vrijeme. žanrovskoj i tematskoj razvedenosti njegova opusa.bel" itd. iz nadahnuća i "po zadatku": od poezije i kritike.( Smjestiti u prostor i vrijeme. a sve zapravo u prikrivenom strahu od neumitne prolaznosti. drame (najpoznatija je "Tamara" iz 1907. hrvatski književnik Milan Begović rođen je u Vrlici. najvažniji biografski podaci. Umro je u Zagrebu 13. u čijoj je sjeni. s paradigmatičnom novelom "Kvartet". Temeljitu književnokritičku interpretaciju i konačan književnopovijesni sud Begovićevo djelo čeka sve do naših dana: tek prije koju godinu počeli su izlaziti prvi svesci potpunoga kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića. po stilskoj. srpnja 1887. pjesništvo. pripada jedno od najviših mjesta u povijesti moderne hrvatske književnosti.drame "Božji čovjek".). godine.

Hrvatski Bog Mars. ni tmo ga više ne žele. završava filozofski fakultet .nakon rata vraća se u Zagreb. Kiklop ( Smjestiti u prostor i vrijeme. dramatičar. no ubrzo dospijeva u bolnicu. značajke djela) 32) Ranko Marinković. zaljubljuje se u Vivijanu . gimnaziju polazi u Splitu i Zagrebu.Najznačajnija djela: Kiklop. Potpora Deklaraciji o položaju i nazivu hrv. BALADE PETRICE KEREMPUHA. On je jedan od najznačajnijih hrvatskih pisaca koji svojim stvaranjem počinje početkom 20. najvažniji biografski podaci. i to ga je još više dotuklo te odlazi u rat. a potom i u ludnicu. Postaje tih i povučen . opsjednut strahom zbog nadolazećeg rata. završava u logoru. . Potječe iz građanske obitelji. najvažniji biografski podaci. Ruke. ali boji joj se to pokazati. Glorija. DJELA: Balade Petrice Kerempuha. časopis Danas i pred drugi svj.god.rođen u Visu. značajke djela) 34) Miroslav Krleža. Albatros. boji se da bi mogao biti pozvan u vojsku.31) Vladimir Nazor. stoljeća. Glavni lik romana je Melkior Tresić koji je mladi novinar. knjigu Proze u kojoj se nalazi 6 pripovijedaka . odakle se 1913g vraća i počinje raditi u novinskim redakcijama. piše i objavljuje pjesme i pripovijetke . Povratak Filipa Latinovicza i ostali romani ( Smjestiti u prostor i vrijeme. najvažniji biografski podaci. književnog jezika 1968. rat u ZG-u Pečat. najvažniji biografski podaci. Gospoda Glembajevi. romanopisac. rječnika itd. Međutim.pisane su na kajkavskom dijalektu i to na mješavini Krležinog 10 . Književna republika. Uređuje časopise: Plamen. objavljuje prve književne priloge (Legende) te postaje profesionalnim književnikom. najvažniji biografski podaci.Ubrzo stiže poziv i Melkior završava u vojarni . Vraća se prijašnjem životu ali osjeća da ništa više nije kao prije. Druga faza pripada ekspresionističkoj kjniževnosti i u tom razdoblji on piše pjesme i nekoliko drama od kojih je najpoznatija Kraljevo. značajke djela) 35) Miroslav Krleža.Nakon nekog vremena bio je pušten i proglašen nesposobnim za vojsku. . postaje direktor Leksikografskog zavoda i uspjeva pokrenuti tiskanje enciklopedija. esejist. U tom kaosu i ludilu odlazi izvan grada . Sa svojim dramama objavljenim u zbirci koju je nazvao Legende. ulazi u fazu koju bismo mogli nazvati romantičko-simbolistička.Dane provodi u redakciji i zagrebačkim kavanama u društvu bogate ljubavnice Enke. Povratak Filipa Latinovicza. Bavi se i Leksikografskim radom. značajke djela) KIKLOP Ranko Marinković – pripovjedač. Svjetskog rata uhićen je u Splitu. pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme. U agoniji. Leda. slomljen i ponižen otpuže četveronoške u zoološki vrt. Balade Petrice Kerempuha ( Smjestiti u prostor i vrijeme. gdje završava pučku školu. 33) Miroslav Krleža.za vrijeme II. značajke djela) BALADE PETRICE KEREMPUHA I PJESME BIOGRAFIJA:1893-1981.… Radnja romana Kiklop smještena je u predratni Zagreb. Gospoda Glembajevi i ostale drame ( Smjestiti u prostor i vrijeme. nakon niže gimnazije u ZG-u školovao se u vojnim zavodima u Pečuhu i Budimpešti.Njegov prijatelj počini samoubojstvo. roman Zajednička kupka.od 1934.

Stari zavjet čine : 1. Tom se lirikom Krleža približava pjesništvu srednjoevropskog ekspresionizma. Prsten. godine ). teme i stil) 39) Josip Pupačić.to je prvi i temeljni dio Biblije . značajke djela) KNJIŽEVNA RAZDOBLJA. 37) Dobriša Cesarić. Prelaskom na socijalnu i ratnu tematiku njenja se i njegov poetski izraz. pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Balade su nastale 1936 i govore o potlačenosti i želji naroda za opstankom. stoljeća prije Krista do 2. Diplomirao je književnost i filozofiju na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. PJESME 3. Tuga Zemlje. LIRIKA. Srebrne Svirale. Blagdan žetve. za kjniževni jezik uzeli štokavsko narječje. pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Pisao je na standardnom hrv jeziku. . najvažniji biografski podaci. najvažniji biografski podaci. pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Sunce nad oranicama. naziv. TEORIJA KNJIŽEVNOSTI. na čelu s Gajem. kada i kako nastaje.. 36) Dragutin Tadijanović.. značajke djela) Dragutin Tadijanović rodio se u Rastušju pokraj Slavonskog Broda 4. Psalmi 11 . Osnovnu je školu pohađao i završio u Podvinju . Osim toga ovdje se krleža buni i protiv smrti kajkavvskog narječja kojim se na veliko pisalo do početka 19st. te pjesme tog razdoblja odišu nokturalnim ugođajem punim ratnih razaranja. književne vrste. najvažniji biografski podaci. Sam je pisac i svog širokog opusa izdvojio 4 zbirke pijesam i nazvao ih RATNOM LIRIKOM. Dani djetinjstva. Često se u pjesmama vraća u djetinjstvo i mladost. Vezan za zemlju. značajke djela. Zbirke pjesama: Lirika. itd. bola. svakodnevnim govorom i slobodnim stihom. Povijesne knjige 3. 2. najvažniji biografski podaci. PJESME njegovo pjesništvo je raznoliko. zagrabačkog kajkavskog i zagorskog kajkavskog. Balade su tiskane u Ljubljani jer Krleža nije našao u Hrv. studenog 1905. pisane su u prvom licu i prikazuju duševna raspoloženaj u danima rata. značajke djela) 38) Vesna Parun. kako se dijeli. Tadijanovićeva lirika pisana je jednostavnim.) BIBLIJA . Kruh svagdašnji. kad su Ilirci. Petoknjižje. krika. a gimnaziju u Slavonskome Brodu. ali i na jeziku stare kajkavske književnosti. U književnosti se javio pod pseudonimom Margan Tadeon ( prvu svoju pjesmu Tužna jesen objavio je 1922. smrti i krvi. P. Sve Tadijanovićeve pjesme proizašle su iz neposredne stvarnosti. stoljeća nakon Krista . pjesništvo ( Smjestiti u prostor i vrijeme. EVROPSKA KNJIŽEVNOST 40)Biblija ( Zašto je značajna. Židovi ga nazivaju Zakon i Tora . PJESME 2. Tadijanović je pjesnik gradske i seoske te egzistencijalističke tematike. Zbirka je više knjiga koje su nastale u razdoblju od 13. Kerempuh pučki je junak koji luta svijetom i buni se protiv ljudske gluposti te joj se izruguje. Lirskim pjesmama opisuje prirodu i predvečerje a posebno mjeto zauzima tema Jeseni s naglašenim ditirampskim motivima. Tom opusu pripadaju: PJESME 1. izdavača za svoja dijela u kojem se očitovala svjest o socijalnoj nepravdi nad običnim pukom.germaniziranog kajkavskog. Njegova lirika je ispovjedna i autobiografična.Pjesme. Tadijanović počinje djelovati od početaka avangarde pa sve do današnjih dana.je sveta knjiga za kršćane .Obuhvaća Stari zavjet i Novi zavjet.

uljudba. – 1321. Ova epoha najprije se javlja u Italiji tj. Prvo Danteovo djelo je knjižica Mladenački život u kojoj zanosno slavi Beatricinu ljepotu. Feničani su tamo napravili preteče knjiga – sveščiće i svitke. Humanizam – lat. rujna 1321. likovne do književnosti i u posljednjem stoljeću do moderne filmske umjetnosti 41) Humanizam i predrenesansa ( O književnom i umjetničkom razdoblju. čistilište i raj. Volio je glazbu i slikarstvo. Ivan) . ). smjesti ga u prostor i književno razdoblje. dolazi od fran. Dekameron. najčuvenije djelo « Božanstvena komedija».smrti i uskrsnuću. a drugi Nakon smrti. Gozba je druga Danteova knjiga filozofske lirike u alegorijskoj formi. humanus – čovječan. a i cjelovita Biblija služili umjetnicima kao poticaj i inspiracija za stvaranje novih umjetničkih djela u svim granama umjetnosti. patnji . poučne ( Poslanice apostola ) i 3.U predrenesansi je riječ o počecima građanskoga društva i njihovoj novoj duhovnosti. Iz nje potječe najveći broj pisaca i najznačajnijih humanističkih djela. smjesti u vrijeme i prostor. životu . gimnastikom te jahanjem.godine. preporod. U njima autor govori o tjelesnoj ljubavi. glavni dijelovi i ostale značajke djela) DANTE ALIGHIERI znameniti talijanski književnik. godini života. – 1374. Dante Alighieri ( 1265.Osim religioznog značenja .U predrenesansnomu razdoblju u gradovima jača novi građanski stalež. -Ime Biblija nastalo je po imenu Feničke luke BIBLOS .ponovno rođenje. a završava Apokalipsom ili Otkrivenjem ( proročka knjiga u kojoj se navještava propast svijeta). zbirka pjesama posvećena autorovoj nedostižnoj ljubavi. to su: pakao. ideal savršenstva. čistilište i raj. To je dvodijelna zbirka.. To je alegorijski ep o drugom svijetu.Novi zavjet govori o Isusovom rođenju . Humanizam označuje obnovu klasičnog duha. na kojem pjesnik upoznaje sve padove. pisana narodnim jezikom. – 1375. Božanstvena komedija ( O književniku. o prijevarama redovnika i opatica o izvanbračnim izletima. Biblija ima i ogromno kulturološko značenje jer su njeni dijelovi. najvažniji književnici i djela) Predrenesansa.Prvi je dio posebno naslovljen Za života gospođe Laure. . u talijanskim gradovima zbog njihovog bogatstva i razvijenosti. kulturni pokret u europskim zemljama koji se javlja u 14 st. procvat filozofije. humanitas. grijehe i ideale čovjeka u njegovu životu 12 . Razbolio se od malarične groznice i umro u 56. a Biblija se sastojala od 73 takva sveska (knjige). sadrži stotinu novela povezanih u jednu cjelinu. Ona je epski prikaz zamišljenog trodnevnog Danteova puta kroz pakao. anđeoska žena koju će u svome književnom djelu uzdići do simbola Božje milosti. povijesne (Evanđelja i Djela Apostolska ) 2. Riječi o pokretu koji je niknuo na vrijednostima starogrčkoga i rimskoga stvaralaštva. Humanizam je tako najavio preporod ( renesansu ) znanosti i umjetnosti u Europi. ( Ukupno 46 knjiga ). Marko. Njegovo životno djelo je spjev Božanstvena komedija. čovječnost.Najvažniji književnici i njihova djela U ovome razdoblju javljaju se razni svestrani umjetnici. . Francesco Petrarca ( 1304. U središtu zanimanja je ovozemaljski čovjek i ljudska zajednica. . sastoji se od 3 dijela. pa ljudi koji se bave i umjetnošću i znanošću i to sa više vrsta njih u isto vrijeme.Stari zavjet govori o životu prije Krista te o Izraelskom narodu. Giovanni Boccaccio ( 1313.Novi zavjet započinje evanđeljima (Matej.4.Novi zavjet – (ukupno 27 knjiga ) –dijeli se na knjige: 1. od glazbene. U Italiji se osnivaju prva sveučilišta i fakulteti. autor besmrtnog spjeva Božanstvena komedija. . Beatrice je njegovo životno nadahnuće. riječi renaissance. a bavio se i lovom. razdoblje prije renesanse. ubrzani razvoj znanosti. u jednoj od najstarijih plemićkih obitelji. Proročke knjige . 42) Dante Alighieri. ). Rodio se u Firenci mjeseca svibnja 1256. proročke (Otkrivenje ). uglavnom ljubavnih pjesama. Luka. Italija se smatra pradomovinom humanizma. ). Humanizam naglašeno promiče ovozemaljske ljudske vrijednosti. Kanconijer. 14.

st. pjesnici se spuštaju niže. U blatu močvare bijesno se tuku. glavni dijelovi i ostale značajke djela) FRANCESCO PETRARCA ( 1304. Od rimskih pjesnika i pisaca čitao je Cicerona i Vergilija. 7 balada i 4 madigrala ). u 4. i dr. U 1. lažni savjetnici. Marsovo. krivotvoritelji.i povijesti čovječanstva. najvećim književnim priznanjem onoga vremena. Na ulazu u drugi krug pakla nalazi se strašni sudac pakla Minos. pa u Avignon. U osmom krugu kažnjene su varalice. 1341. Sedmi krug dijeli se na 3 pojasa. Tamo se zaljubio u Lauru de Noves. te ne puštaju Dantea. Potom se obitelj preselila u Pisu. Kanconijer ( O književniku. Čistilište i Raj. suprugu Huga de Sada. Laura je ovdje nedostižna. Ona označava početak moderne ljubavne lirike. Nakon 9. oni koji su živjeli prije Isusa pa nisu bili kršteni. grizu i proganjaju srditi. za vrijeme njezina života i nakon njezine smrti. Presjekavši krug. Na njih pazi tvrdoglavi pas Ceber koji ih razdire svojim pandžama. davno umrli rimski pjesnik. Deveti krug kažnjeni su najveći grešnici – izdajice. To su škrci i rasipnici. smjesti ga u prostor i književno razdoblje. Venerino. gdje se Danteu ispuni najveća želja – da vidi otajstvo Svetoga Trojstva. I na kraju put ih vodi kroz 9 nebesa : Mjesečevo. Studirao je pravo u Montpellieru i u Bologni. a on je pristupio svećeničkom staležu i primio niže zaređenje. kruga izbijaju u čistilište koje je podijeljeno na pred čistilište. okrunjen je na rimskom Kaptolu lovorovim vijencem. u 3. a sada neman u paklu. u 6. u močvaru koja okružuje užareni grad Dis. pa zvijezda stajačica. Treći krug je krug vječne kiše i tuče. Pisao je na latinskom i talijanskom jeziku. nalaze se ljudi do kršćanskog vremena. u kojima je dao intiman lirski dnevnik svoje nesretne ljubavi prema Lauri. pravo čistilište i zemaljski raj. vragovi i u 10. iako mu ona nije uzvraćala ljubav. vi koji ulazite!» U prvom krugu koji se zove limb. a udubinama dave se lijeni. u 9. Udišući smrad. u drugom su samoubojice. Petrarca joj je ostao odan do smrti. Djelo ima 3 djela: Pakao. čistilište i raj. 5. U šestom krugu vragovi su stajali na straži. U ovom se krugu nalazi najveći broj grešnika. Sunčevo. Svaki dio ima 33 pjevanja. lažni proroci. Dekameron ( O književniku. i sastoji se od 10 zlih jaruga. ali da izlaz vodi kroz pakao. Zbirka se sastoji od 366 pjesama ( 317 soneta. U njemu su smješteni proždrljivci i pijanice. KANCONIJER Kanconijer je njegovo najpoznatije djelo. a u trećem pojasu na grešnike pada ognjena kiša. spuštaju se u sedmi krug. De viris illustribus ( o slavnim ljudima ). Rodio se u Arezzu. su svodnici i zavodnici. Latinska djela : povijesni spjev Africa. 43) Giovanni Boccaccio. U njezinu čast napisao je veliki broj pjesama neprolazne ljepote. prognani firentinski notar. Preplašen Dante počne bježati natrag u šumu. laskavci. koji mu obeća da će ga izbaviti iz pogibelji. Laura je umrla za vrijeme velike epidemije kuge. U prvome su nasilnici protiv bližnjih. knjiga imaginarnih Petrarcinih razgovora sa svetim Augustinom. ) Bio je znameniti talijanski pjesnik iz 14. smionisti. gdje mu je otac. Od 1337. gdje mu put zapriječiše 3 grdne zvijeri: šarena pantera. Božanstvena komedija pjesničko je djelo najvećeg književnog značenja klasične umjetničke ljepote. Petrarca je oslobodio europsku ljubavnu liriku 13 . 24 biografije poznatih Rimljana. a pjesnik je beznadno zaljubljen. Ulaz u četvrti krug čuva vuk Pluton. Dante je odmah zapazio crn natpis gdje je pisalo: « Odreknite se svake nade. ali ga je studij slabo zanimao. BOŽANSTVENA KOMEDIJA Dante se izgubio u nekoj mračnoj i divljoj šumi. gdje su smješteni nasilnici. Jača je bila ljubav prema književnosti. povukao se u samoću i maštajući o Lauri napisao svoja najbolja djela. glavni dijelovi i ostale značajke djela) 44) Francesco Petrarca. a svako se pjevanje sastoji od niza tercina. bijesan lav i gladna mršava vučica. 9 sestina. Jupiterovo. Saturnovo. nekada bog bogatstva. a posljednje 9 je kristalno. u 2. u peti krug. su licmjeri u 8. do 1349. ubrzo mu je umrla i majka. 29 kancona. Nakon očeve smrti se vratio u Avignon. kad se iznenada pred njim pojavi Vergilije. – 1374. Secretum. ispunjavaju oni koji su trgovali građanskim častima. smjesti ga u prostor i književno razdoblje. Merkurovo. Petrarca napušta Francusku i odlazi živjeti u Italiju gdje je ostao sve do svoje smrti. koji se poput svinja valjaju u smrdljivom blatu. To je zbirka talijanskih stihova. našao privremeno utočište. negdašnji kralj.

oštroumna dosijetka šaljivo intonirana. a njegovi nastavljači u 15. nazivaju se petrarkisti / Š. govori o povijesnim događajima i junacima.Događaji se mogu pripovjedati kronološkim slijedom. prikazujući istodobno svoju unutarnju razapetost između srednjovjekovnih moralnih načela i ovozemaljskih težnji. obilježja lirike. koja ga svojom ljepotom i fizički privlači. te tako razlikujemo glavne i sporedne likove. st. govori o povijesnim događajima i junacina. kratka i mudra izreka.opsežnija je od novele. prekidanjem kronolškog sllijeda. Dramski tekst se dijeli na: ČINOVE. stilu života jednog naroda (npr. i 16. odnosno SCENE. 2) EP-opsežniji od epske pjesme. 5) VIC. Bio je majstor forme i njegovi soneti predstavljaju savršenstvo toga pjesničkog oblika. a sastoji se od 2 izraza. 45) Lirika ( Što je to. Bajke mogu biti navodne i umjetničke. tako i za oznaku dramske vrste unutar dramske književnosti koju razlikujemo od komedije i tragedije. dijelovi drame. povijesne i političke. Držić i H. obilježja epike.najopsežnija epska vrsta u prozi. Dž. ima nešto više likova. 47) Drama (Što je to. Zajedničkim imenom «drama» nazivamo i sve književne tekstove namijenjene izvođenju na pozornici. 2) BAJKA-epska vrsta u kojoj se prikazuju stvari i fantastični događaji. a odlikuje se širinom zahvata. razlika između epske poezije i proze. te ima stvarnih i nestvarnih likova. Ustrojstvo epskog djela čine: događaj. te ima fabulu tj. a ti ljudi postaju likovi i oni su nositelji ideja i zbivanja. 3) ROMAN.mistično. vrste drame.epsko djelo koje obrađuje jedan događaj i ima malo likova. Pripovjedač govori o ljudima koji sudjeluju u zbivanju. Ilijada i Odiseja) b) Epika u prozi: KRAĆE EPSKE VRSTE: 1) BASNA-epska vrsta u kojoj se prikazuje jedan događaj. 7) POSLOVICA. epske vrste ) EPIKA Karakterizira je pripovjedanje. Događaj odabire pripovjedač. a pripovjeda o povijesnim događajima i junacima. likovi i fabula.epska vrsta koja oblikuje mitsku temu. klasična i tematska podjela) 46) Epika ( Što je to. DULJE EPSKE VRSTE: 1) NOVELA. čime navješta renesansu. Petrarcina poezija izvršila je jak utjecaj na razvoj sveukupne kasnije europske ljubavne lirike. a teme mogu biti: intimne. obilježja i povijest nastanka drame) DRAMA Naziv drama upotrebljava se kako za oznaku književnog roda kojega razlikujemo od lirike i epike. 8)AFORIZAM-sličan poslovici. te autor piše i o običajima. a izražava životne mudrosti i ljudske istine. 4) LEGENDA. vjerovanjima.likovi su životinje i stvari koji ismjehuju ljudske mane.najčešća i najbrojnija vrsta usmene književnosti. EPSKE VRSTE a)Epika u stihu 1) EPSKA PJESMA. podjela epike. 6) ZAGONETKA. 14 .najkraće epsko djelo u stihu. 3) EPOPEJA-najopsežnije epsko djelo u stihu. slijed zbivanja. 3) MIT. 2) PRIPOVIJETKA. ali može tematizirati i neke intimne događaje( postoje sentimentalni i životinjski ep).te također ima pouku na kraju. društvene. SLIKE I PRIZORE.religioznog kulta gospe ( dame ) opisujući ljubav prema konkretnoj ženi. te vraćanjem unatrag ( retrospektivno ).prikazuje život kršćanskih svetaca i likova iz povijesti. Menčetić.književna vrsta dvočlana ustroja. Lucić /.

raskošna. -DRAMA U UŽEM SMISLU. KOMEDIJA SITUACIJE ( temelji se na neobičnim. KOMEDIJA INTRIGE ( stvara osnovne efekte na zapletima proizašlim iz nerazumijevanja. a svoj procvat postiže u 5. UZVIŠENI STIL I KATARZA. Podvrste komedije: 1.bogata kićenost .negdje između komedije i tragedije. ZAPLET III.majstorsko umijeće gomilanja ukrasa .. nesporazuma ili nepažnje ) 3. pripadaju li književnosti. kiparstvu. a najveći je procvat doživjela u demokratskoj Ateni.Kompozicija drame: I. verbalnim dosjetkama ) 5.e.pobožni naglasci . karikirani likovi. Glavne značajke: . Njezina je tematika uzeta iz mitova.trajalo je od kraja 16. Izrazito je suprotstavljen renesansi. zaplet zasnovan na nesporazumu s elementima grotesknog ) 6. ali nije i turska 15 .obilje pokusa oblikom i zvukom . KOMEDIJA. TRAGIČNA KRIVNJA.pr. st. razvila iz pučkih obreda. stoljeća. Izvodili su je posebno odjeveni glumci koji su nosili maske. autori i djela.n. Starogrčka tragedija imala je obredni karakter. Time se prvotno htjelo reći da je stil neprirodan i bez posebna značenja. nabroji najčešće diskurzivne vrste. PREOKRET ili PERIPETIJA V. do sredine 18. glazbi i književnosti. RASPLET Dramske vrste: TRAGEDIJA. Naziv mu se dovodi u svezu s portugalskom riječju barocco (vrsta bisera nevelike vrijednosti i nepravilna oblika). najsličnija je stvarnom životu . kao i tragedija. a u izvedbi kor ima jako važnu ulogu. TRAGIČNI ZAVRŠETAK. UVOD II. kod Henrika Ibsena 48) Diskurzivni književni oblici ( Kakvi su to oblici. Kao stilsko razdoblje .reprezentativan i dekorativan sjaj . slikarstvu.razigrana duhovitost . KOMEDIJA KONVERZACIJE ( bitne elemente komičnog zasniva na duhovitim razgovorima. obilježja) 49) Barok kao književno razdoblje ( Smjesti u prostor i vrijeme.st. neočekivanim i nepredviđenim situacijama u koje dolaze likovi tijekom radnje ) 4.Opće značajke tragedije: TRAGIČNI JUNAK. To su posebice isticali protivnici katoličke obnove s kojom je barok u izravnoj vezi. KOMEDIJA KARAKTERA ( gradi komične efekte na tipovima karaktera koji su smiješni zbog neke mane ili pretjeranosti ) 2. KOMEDIJA I DRAMA TRAGEDIJA-dramska vrsta u stihovima koja se razvila u staroj Grčkoj. FARSA ( podvrsta komedije koju karakterizira grub i vulgaran humor. VRHUNAC ili KULMINACIJA IV.a zamijenit će ga klasicizam kao barokna suprotnost.dramska vrsta koja se. VODVILJ ( laka komedija u kojoj se pjevaju popularne melodije ). npr. neobična metaforika Barok u hrvatskoj reformacija je uglavnom mimoišla Hrvatsku. barok u evropskoj i hrvatskoj književnosti) Barok u Hrvatskoj Barok je stil u graditeljstvu. značajke stila.javlja se u 19.

koji su zapravo uveli barok u hrvatsko graditeljstvo. Plemstvo i građanstvo u banskoj Hrvatskoj pristupilo je hrvatskom narodnom preporodu koji je ujedno i bio proces hrvatske nacionalne integracije. Važni pisci: . na madžarskoj je strani zavladala nervoza. autori i djela.Hrvatski glazbenici već na početku 17. čak iz Bosne. Nakić. Sveta Marija i Sveti Vlaho u Dubrovniku 2. palače: Cindro u Splitu. djela. ilirsko ime. car i kralj Ferdinand V. Njegovo djelo (zbirka) Sacrae Cantiones. dvorci: u Bistrici i Brezovici 3. ako se želite iskazati svojim poznavanjem teme) U hrvatskoj nastaje više vrijednih graditeljskih spomenika za što su ponajviše zaslužni isusovci. stvaraju u skladu s baroknim strujanjima u Europi..Vladislav Menčetić -Trublja slovinska -Fran Krsto Frankopan -Gartlic za čas kratiti Barok u likovnim umjetnostima i glazbi )ovo je samo informativno. pokretači. a ilirski grb stavljaju na ukrase i predmete dnevne upotrebe.) Slične su pjesmarice priređivali i franjevci "Bosne Srebrene". značajke stila. centri renesanse u Hrvatskoj) 51) Ilirski pokret u hrvatskoj kulturi i književnosti ( Nacionalno osvještavanje. Zbog pritužbi na širenja ilirskih ideja. 50) Predrenesansa i renesansa u hrvatskoj književnosti ( Smjesti u prostor i vrijeme. Europa je zabavljena sobom. Kutini. Ivan Ranger i Marko Capogrosso i minijaturist Bone Razmilović.Stjepan Đurđević -Derviš . uvode društvene plesove u narodnom duhu. Varaždinu.Ivan Gundulić -Suze sina razmetnoga -Dubravka -Osman . zabranio je 1843. Najpoznatiji skladatelj hrvatskog baroka Ivan Lukačić. Preporodnim pokretom branio se identitet nacije kao zajednice novog tipa.Rauch u Zagrebu Poznatiji su hrvatski slikari baroknog stila: Bernardo Bobić.ilirski pokret čiji službeni početak označava 1835. nosio je društvena i politička obilježja koja su unijela temeljne promjene u tadašnje prilike u Hrvatskoj.) Hrvatski narodni preporod Hrvatski narodni preporod . U sjevernim hrvatskim krajevima u doba baroka nastao je velik broj tiskanih i rukopisnih zbornika i pjesmarica (najpoznatiji je Pavlinski zbornik. Dok se hrvatski junaci bore s fanatiziranim Turcima. časopisi. Među baroknim kiparima su djelovali i domaći majstori kao: Fulgencije Bakotić i Petar.. crkve: u Lepoglavi. Ljudevit Gaj objavio prvi broj Novina horvattzskih i Danicze. kao što pohrvaćuju imena i prezimena.sila koja je pustošila sve redom. Kad je Ivan Kukuljević Sakcinski 2. godina kada je začetnik i vođa preporodnog pokreta dr. koja je vodila prema politici osamostaljivanja Hrvatske od Ugarske. Sveta Katarina u Zagrebu. Zbog toga je morao odstupiti madžaronima skloni ban 16 . Belcu. u Hrvatskom saboru održao svoj glasoviti govor o uvođenju hrvatskog jezika kao službenog u poslovanje Sabora i druge poslove.Ivan Bunić Vučić -Mandalijena pokornica . te činjenice da su borbe iliraca i madžarona bile sve žešće. svibnja 1843. Vođe ilirskog pokreta ujedno su smatrale da se i vanjštinom moraju iskazati kao pripadnici svoga naroda i narodnog preporoda. (1664. Ističu se barokni spomenici u Hrvatskoj: 1. st. opasno je ugrožena reformama.Plandovanja . Oršić .

. novele. Jura Turić.S druge strane modernu u Hrvatsku donosi A. značajke stila ) HRVATSKI REALIZAM -razdoblje realizma u Hrvatskoj književnosti traje od 1881.BEČKA SKUPINA: .u završnici razdoblja realizma pojavljuju se djela s više pozornosti psihologiji likova: psihološke novela i romani-u hrvatskom realizmu nametnula se proza:novela i roman-pisci: Eugen Kumičić (Začuđeni svatovi. ŽIVOT. Đuro Arnold. i traje do 1914. Tena i dr.Studije nastavljaju u Pragu i Beču. Josip Kozarec (Mrtvi kapitali. autori i djela. Fran Mažuranić (Lišće). raščlanjivali ih. I taj. Primorci i dr. LUČ ZNAČAJKE MODERNE: .st.PRAŠKA SKUPINA: . do 1892 godine-za početak su povjesničari književnost uzeli godinu Šenoine smrti. Ante Kovačić (U registraturi). prihvaćaju ih i sami počinju pisati pjesme.). opera Ljubav i zloba Vatroslava Lisinskog. Ksaver Šandor Gjalski (Pod starim krovovima. čovjek se više ne sagledava samo kao društveno biće. Diljem doma i dr. zagrebački biskup Juraj Haulik. HRVATSKA SMOTRA. August Harambašić.. Vjenceslav Novak (Posljednji Stpančići). .Svrha i zadaća je uzdizanje ljepote.Bilježimo ih kao PRAŠKU I BEČKU SKUPINU HRVATSKIH MODERNISTA. posljednji hrvatski staleški (plemenitaški) sabor napokon donese odluku da se umjesto latinskog uvede kao službeni hrvatski jezik. književni likovi su umorni. mnogi studenti koji su se usprotivili mađarizaciji na sveučilištu u Zagrebu. Matoš koji je neko vrijeme živio u Parizu i surađivao s brojnim modernistima. te izdaju časopise. prevladavaju motivi tajnovitih sudbinskih odrednica. Tom odlukom je zapravo završen Hrvatski narodni preporod. značajke stila ) MODERNA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI -Modernu smještamo u razdoblje koje obuhvaća zadnja dva desetljeća 19.). romantizmu-mladi hravtski realisti žestoko su napadali njegove pristaše-"prvi Parižanin u hravtskoj književnosti"bio je Eugen Kumičić. tiskali su časopis ''HRVATSKA MISAO'' .). osjećaji su ispred razuma. izbačeni su s fakulteta .st. kao banski namjesnik. autori i djela. istaknuti prvaš-promicao je naturealizam i slavio francuskog romanopisca Emila Zolu--pariški listovi i časopisi (navlastito "Hrvatska vila" i "Vijenac") potpomažu stvaranju književnih djela posebice koja donose domoljublje . proširenjem kulturnog i političkog djelovanja na sve zemlje u kojima su živjeli Hrvati.god. Josip Draženović (zbirka Crtice iz primorskog malograđanskog života). a za kraj godinu objavljivanja Matoševe novele Moć savjesti-pojam hravatskog realizma je također u znaku suprostavljanja prethodnom književnom smjeru. Hugo Badalić. Jovan Hranilović.SUVREMENIK. 54) Moderna u hrvatskoj književnosti ( Smjesti u prostor i vrijeme.Haller. Slavonska šuma.pisci su zamjećivali probleme. a rado su i nudili raješenja . značajke stila ) 53) Realizam u hrvatskoj književnosti ( Smjesti u prostor i vrijeme. listopada 1847. duševno labilni.Milan Šarić. tiskali su časopis '' MLADOST'' . Zagreb je postao njihovo pravo kulturno i političko središte 52) Klasicizam u hrvatskoj književnosti ( Smjesti u prostor i vrijeme. pa napuštaju Hrvatsku.U tim centrima shvaćaju moderne Evropske tokove u književnosti i ostalim umjetnostima. 17 .Milivoj Dežman i Branimir Livadić.vođa: . a vlast je preuzeo. Silvije Strahimir Kranjčević. G. autori i djela. 19. .-tih god. STEKLIŠ. U slavu tog dogadaja izvedena je 23. . VAŽNI ČASOPISI U RAZDOBLJU MODERNE: .80. i 24.vođe: .

predrealizam. najvažniji književnici i djela) 61) Moliere.Dragutin Domjanić . pisma na kojima su pisani. smjesti u vrijeme i prostor. smjesti u vrijeme i prostor. najvažniji biografski podaci.Dinko Šimunović .Fran Galović . najvažniji književnici i djela) 63) Romantizam u evropskoj književnosti ( O književnom i umjetničkom razdoblju.Ivan Kozarac . najvažniji književnici i djela) 60) Romantizam u evropskoj književnosti ( O književnom i umjetničkom razdoblju. smjesti u vrijeme i prostor. protorealizam ( Smjesti u prostor i vrijeme.Milan Begović 55) Šenoino doba.ZNAČAJNI PISCI MODERNE: . smjesti u vrijeme i prostor.Vladimir Vidrić . značajke stila.. 58) Renesansa u evropskoj književnosti ( O književnom i umjetničkom razdoblju..Ivo Vojnović . autori i djela. Grčka i Rim ( O književnom i umjetničkom razdoblju. G. smjesti u vrijeme i prostor.A. najvažniji književnici i djela) 64) Realizam u evropskoj književnosti ( O književnom i umjetničkom razdoblju. objasni nazi-ve ) 56) Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti 57) Najstariji spomenici hrvatske književnosti. smjesti u vrijeme i prostor. Škrtac ( Smjestiti u prostor i vrijeme. najvažniji književnici i djela) 65) Modernizam u evropskoj književnosti 18 . Matoš .Vladimir Nazor . značajke djela) 62) Antička književnost. najvažniji književnici i djela) 59) Klasicizam u evropskoj književnosti ( O književnom i umjetničkom razdoblju.

Nakon toga mačak nestaje. Začetnici i zastupnici promjena u književnosti odbacuju pomnost znanstvenoga redoslijeda u stvaranju zaključaka. Na književnost se gleda isključivo kao na lijepu umjetnost čija ljepota je sama sebi svrhom. godine u Bostonu. Ne mogu reći da ga krivim. čovjek koji je naglo postao siromašan i razdražljiv. Kratak sadržaj Crni mačak: Priča se o čovjeku. Zagovornici su osjećaja. mazio… Kasnije se oženio sličnom takvom osobom. smatra se ocem moderne detektivske priče. najvažniji biografski podaci. Patnje mladog Werthera ( Smjestiti u prostor i vrijeme.ožujka 1832. ubije ju i zazida ju u podrumu. godine od posljedica alkoholizma. među kojim i crnog mačka Plutona. stoljeću. a iznutra se javi cviljenje. Tu je važan izraz LARPURLATIZAM (umjetnost radi umjetnosti). on digne sjekiru na ženu. najvažniji književnici i djela) MODERNIZAM U EUROPSKOJ KNJIŽEVNOSTI Započinje u mnogim europskim književnostima već u drugoj polovici 19. groteske i arabeske. Poe je umro 1849. čovjek digne sjekiru na mačka. žena ga zaustavi. Jednog dana. a onda čovjek zapazi mrlju na mačkovim prsima. On je čovjek pomajo nestalne psihe. ali ih nije dovršio. Ukratko o likovima…ili možda o liku…koji nije imenovan. Zanima ih raščlamba unutarnjih čovjekovih doživljaja. Djela mu zahvaćaju gotovo sve književne rodove i više znanstvenih područja. Priče. intuicije. a umro je 22. epa i romana. i on konačno mirno spava. dolazi policija i ne otkriva nikakvog traga. ali čovjek lupi o zid. Čovjek dovodi kući crnog mačka iz neke krčme. "Patnje mladog Werthera" učinit će ga najpoznatijim njemačkim autorom. Pjesničke prvence objavljuje u Leipzigu. ne mogavši više gledati životinju. Zbog svojih Ubojica u Rue Morgue.Potekao je iz ugledne i imućne građanske obitelji. te ih je uvijek držao u kući. 67) Edgar Alan Poe. nepoznati krajevi i pustolovine. Učenjak je s dubokim uvidom u strukturu prirode. gdje studira pravo. simbol njemačkog klasičnog humanizma. najvažniji biografski podaci. st. 68) Johan Wolfgang Goethe.Francuska književnost bila je gnijezdo iz kojeg su krenule promjene. drame. značajke djela) Ponešto o piscu: Edgar Allan Poe je rođen 1809. domišljanja. značajke djela) Bilješke o piscu: Rodio se 28. Tako redom. Arhur Gordon Pym. te Gavran i druge pjesme. Najvažniji književnici europskog modernizma: · Fjodor Mihajlovič Dostojevski · Henrik Ibsen · August Strindberg · Theophile Gautier · Charles Baudelaire 66) Književna avangarda i pravci u raznim nacionalnim književnostima na početku 20. Njegova druga velika djela su: Zvona. On je prvi njemački pisac koji postiže svjetsko značenje. Vrijeme radnje: Radnja se odvija u 19. kolovoza 1749 godine u Frankufurtu. Pohađao je Universiy of Virginia i West Point.( O književnom i umjetničkom razdoblju. koja ima oblik vješala. obnovitelj je lirike. objesi je na drvo. Crni mačak ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Annabel Lee. koji je nedavno sagradio. koji je od rane mladosti privržen životinjama. Izvršio je golem 19 . te nađu ženu i mačka. niti da ga opravdavam. Tradicionalnome se suprotstavlja novo. Tako žive neko vrijeme. smjesti u vrijeme i prostor. Držali su mnogo ljubimaca. Mjesto radnje:Radnja se odvija negdje u Americi. Glavno obilježje je odsustvo gledanja na književnost kao na nešto što bi trebalo biti korisno. Policajci sruše zid. Promjene u književnosti nadahnjivane su filozofskim strujanjima toga vremena. st. vjerojatno utjecaj alkoholizma.

Rođen je u Skienu. Wertherova ekscentričnost vrijeđa trijeznog Alberta koji naslućuje da bi mu Werther mogao postati opasan. Njih dvoje provode sretne dane. Najznačajnija djela su mu: Faust. Brak i društveni položaj žene izazov su njegovoj pomnoj raščlambi već u "Komediji ljubavi" (1862. ponajprije drame. pada joj oko vrata i njihove se usne prvi put sjedinjuju. ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Sva najbolja književna djela. ne zaboravljajući ni na čas odsutnog zaručnika on je zbog toga još više poštuje i cijeni. napušta ga. pa iako zna da je zaručena s Albertom. kako ne bi narušio sklad koji vlada između zaručnika.) norveški je dramatičar. 69) Ernest Hemingway. ona mu naređuje da par dana izostane.. Albert s kojim se nekoć dobro slagao sada mu je omrznuo.utjecaj na cijeli europski kulturni krug. a sve mu se čini da Lotta u tom braku nije sretna. dajući joj do znanja da više nema pravo odgajati njihovu djecu. Djela: · "Katilina" · "Komedija ljubavi" · "Peer Gynt" · "Brand" · "Sablasti" · "Divlja patka" Radnja "Nore" se događa za božićnih blagdana u kući bankarskog službenika Helmera. ne može odoljeti želji da je opet vidi te se vraća u gradić gdje su se upoznali. ali najuspješnije je u "Nori" ili "Lutkinoj kući" (1879. dolazi u neki gradić da raščisti neka pitanja u vezi s nasljedstvom. značajke djela) 71) Henrik Ibsen. Werthera već duže vrijeme salijeću misli o samoubojstvu. dolazi do sukoba Helmera i Nore koji će se završiti Norinim napuštanjem supruga i djece. mladi pravnik. Nakon trenutačnog zanosa Lotta se pribere i daje Wertheru do znanja kako ga više ne želi vidjeti. Helmer postaje Krogstadu šef i želi ga otpustiti s posla. Ipak. Oduševljen je njezinom milinom. Vraća se još jednom Lotti.). Prvim svojim pjesmama i dramama pripadao je romantici. ubija Albertovim pištoljem. Kome zvono zvoni. Werther se s njime sprijateljio.). Izvanredno zaslužan za razvoj moderne drame. Sadržaj Patnje mladog Werthera: Werther. Combray ( Smjestiti u prostor i vrijeme. Dosadašnja ga idila ne zadovoljava i mladić napokon donosi odluku da ode. Htio je zaposliti gospođu Linde koja će postati Krogstadova supruga. Werther odlazi kući sav rastresen poručivši Albertu da mu posudi pištolje jer se sprema na putovanje. Nora (Lutkina kuća) Henrik Ibsen (1828. Reineke Fuchs i dr. Helmerova supruga Nora za spas zdravlja svojega supruga posudila je novac bez njegova znanja od Krogstada i nastoji što prije vratiti posuđeno. Školovao se u domovini. Zaposlio se daleko od Lotte. kćerku upravno-sudskog činovnika. napisao je daleko od domovine. Kako se Lotta vlada korektno. on se u nju zaljubljuje. Slavu je stekao u svojoj domovini norveškom dramom "Pretedenti na prijestolje" (1863. Kad se Albert vratio s putovanja. Prigodom ladanjskog bala upoznaje Lottu. vidjevši da je cijeli život živjela sa 20 . ali gotovo 30 godina života proveo je u inozemstvu.). Starac i more. uz suglasje i gospođe Linde šalje pismo Helmeru. I Lotta koja je dugo zavaravala samu sebe. – 1906. No Wertherova ljubav biva svakim danom sve jača. Povrijedivši je grubim riječima. Werther se iste noći nakon duljih meditacija koje stavlja na papir. prirodnim držanjem i plemenitim osjećajima. Herman i Doroteja. najvažniji biografski podaci. najvažniji biografski podaci. Da bi spriječila svakodnevne Wertherove posjete. značajke djela) 70) Marcel Proust. Krogstad.. počinje uviđati da njezini osjećaji nisu bezazleni.

kćeri državnog tajnika Polonija. komedije i povijesne drame. Majka Courage i njezina djeca 75) Svjetska književnost u 2. ali Hamlet se vraća i saznaje da se Ofelija utopila. Bio je poznati pjesnik i dramatičar. a njegova majka popije čašu otrovanog vina. Otelo. g. Zadnjom snagom Hamlet osvećuje oca. Ofelijin brat Laert izaziva Hamleta na dvoboj. Stolice 74) Bertolt Brecht. Antonije.) Rodio se 1564. Kuga 73) Eugene Ionesco. Zimska priča i Oluja. zbirka od 154 pjesme. koje se dijele na: tragedije. 21 . autori. a u bijedi i umire. Zato dospijeva u zatvor. 72) Albert Camus.strancem.) najveći je španjolski pripovjedač. Nakon povratka u domovinu njegov književni rad i niži činovnički položaj osiguravaju mu skroman i siromaški život. Mletački trgovac i dr. usmenom književnošću i svojim vremenom. Shakespeare se u pisanju dramskih tekstova nadahnjivao poviješću. razdoblju.-1616. Dva veronska plemića. Klaudije šalje Hamleta u Englesku u smrt. Umro je 1616. Na Klaudijev poticaj. Nakon školovanja u Madridu. 78) Miguel de Cervantes Saavedra.-1616. stil 76) Franz Kafka. U Stratford-on –Avonu u Engleskoj. izašli su njegovi soneti. Preobražaj 77) William Shakespeare. HAMLET Radnja počinje u dvorcu Elsinore u Danskoj. Saznavši da mu je stric ubio oca. Tragedije: Julije Cezar. Hamlet WILLIAM SHAKESPEARE (1564. kraljević Hamlet pati i želi se osvetiti. Kleopatra. Hamlet. Povijesne drame: Henrik VI. Neki stručnjaci tvrde da je napisao 37 drama. Romance su: Periklo. g. g. Henrik VII. starijom književnošću. ali i jedan od najvećih pisaca svjetske književnosti. Hamlet umire spokojan na rukama vjernog prijatelja Horacija. Henrik VIII. a veliki trag ostavlja petogodišnje ropstvo kod Maurskih gusara. u Stratford-on –Avonu. Don Quijote Miguel de Cervantes Saavedra(1547. stupa u vojsku gdje doživljava neugodne avanture. San Ivanjske noći. 1609. I Laert i Hamlet zadobiju smrtonosni ubod. Osvetničku namjeru nastoji prikriti glumljenjem ludila koje njegova majka Gertruda i stric Klaudije pripisuju bolesnoj strasti prema Ofeliji. Romeo i Julija…Komedije: Komedija zabluda.

Menelaju ( lijepu Helenu). ritam. priprost i duševan. Rocinanteu. Na legendarnom kljusetu. grčkom junaku. toliko se zanosi čitanjem popularnih romana o vitezovima. do kojega je došlo zato što je Trojanac Paris oteo ženu Ahejaca. Nakon toga Ahil se vrača u borbu i ubija Hektora. kako mu je obećao Don Quijote ako pođe s njim na pohod. čarobnjake i vojske iz teških romana. Godinu dana prije smrti objavio je drugi dio Don Quijotea. On se osjeti pozvanim da opere grijehe svijeta. Njihov junak Hektor. i u pratnji svoga po karakteru dijametralnog suprotnog perjanika Sancha Panze.ponavljanje samoglasnika radi postizanja nekog efekta. Napisao je epopeje ILIJADA I ODISEJA u 8. Ilijada i Odiseja HOMER -stvarao je u vrijeme antičke književnosti( epoha u povijesti europske književnosti koja započinje u 10. običnu seosku djevojku. neukog. koji će na povratku iz trojanskog rata lutati 10 godina prije svoga povratka u Itaku. a ovaj put umire svjestan svojih zabluda. da ga oslobodi nepravde i nasilja. dictio – govor) – temelje se na učeniku pojedinih glasova u govoru. Rasrđeni Ahil odbija krenuti u borbu. Olovne i teške snove snivaju Oblaci nad tamnim gorskim stranama 22 .Sancho povjeruje na čast da će se ostvariti njegovo vladanje otokom. vrste stihova > što su i čemu služe STILSKA IZRAŽAJNA SREDSTVA ILI FIGURE FIGURE DIKCIJE (lat. da pruži pomoć i zaštitu onima koji je trebaju i da tako prinese svoj mali obol uvođenja viteške pravde i časti.st. dotle Sancho prepoznaje vjetrenjače.st. Predstavnik je Grčke književnosti. njih dvojica konvergiraju jedan drugome. ASONANCIJA.st. Glavni zapovjednik Ahejske vojske Agamemnon posvađao se u zajedničkom taboru s junakom Ahilom oko robinja.lutalicama da zaboravi da je njihovo vrijeme prošlo. razbojnike. Riječi ne upotrebljava u prenesenom značenju. prije Krista. Ne služe slikovitosti izražavanja. ILIJADA-u Ilijadi se epski pjeva o razdoblju od 49 dana. 79) Sofoklo. figure. pomiren sa svijetom. Za svoj damu odabire Dulcineju.Pisao je drame i komedije. rima. prije Krista. slučajne prolaznike ili stado ovaca. Iako po prirodi dobroćudan i blag. a njegov prvi prozni rad La Galatea je konvencionalna igra gdje se tragovi još osjećaju u prvom djelu njegova najvažnijeg rada Bistrog viteza Don Quijotea od Manche. Međutim. u ovu skupinu pripadaju i figure ponavljanja koje se temelje na ponavljanu riječ. Antigona 80) Homer. Ali dok u svojoj imaginaciji vidi na svom putu divove. Svađa pogoduje Trojancima. godine rata između Ahejaca i Trojanaca. Napisao je svoje poznate Uzorite novele nastavljajući Boccacciovu tradiciju. Njegova žena Penelopa bila mu je vjerna i čekala ga je svih 10 godina. Don Quijote. ali razumnog i realnog seljaka. prije Krista). Parisov brat ubija Ahilova prijatelja Patrokla koji se u borbi služio Ahilovim oružjem. sinu Hačkoga kralja Lektora. koju pak smatra plemenitom i vrijednom da se u njeno ime bori. mršavi seoski plemić. a traje do 5. Proživjet će na strašnom lutanju mnoštvo opasnosti i izgubiti prijatelje. ODISEJA-epopeja naslovljena prema Odiseju. DON QUIJOTE Visoki. odluči da poput vitezova krene u borbu. shvaćajući svoju tragiku. iako različiti. 81) Stilska sredstva . Don Quijote kreće u bezbrojne pustolovine. 10.

cvrčak na čvoru crne smrče ANAFORA. ANTITEZA. Noćas se moje čelo žari Noćas se moje vjeđe pote EPIFORA.nastaju promjenom osnovnog značenja riječi (grč. ONOMATOPEJA.stavljanje u opreku suprotnih pojmova da bi oni istaknuli. smiren. 23 . rečeničkih dijelova.oponašanje zvukova iz prirode.proširena metafora. može biti: brz. IRONIJA. Riječi rabi u prenesenom značenju. OSNOVNI KNJIŽEVNO.preuveličavanje.ponavljanje suglasnika radi postizanja nekog efekta.pravilna izmjena naglasaka. RETORIČKO PITANJE.obrat)Služi slikovitom izražavanju. I cvrči.glasovno podudaranje na kraju stiha.RIMA može biti: PARNA aa bb cc UNAKRSNA abab OBGRLJENA abba ISPREKIDANA abcb TROSTRUKA aaa bbb NAGOMILANA aaaa RITAM.TEORIJSKI POJMOVI RIMA ili SROK. HIPERBOLA.ponavljanje riječi na početku stihova.obrnut poredak riječi. razumijemo je ako pjesničke slike zamijenimo pojmovima.ponavljanje riječi na kraju stihova. EPITETI.Trophos. INVERZIJA. riječi.kaže se suprotno onome što se misli.riječ ili izraz prenesena značenja(značenje se prenosi po sličnosti) ALEGORIJA.postupno pojačavanje ili slabljenje početnog dojma. OKSIMORON.neživom se daju osobine živog.pitanje koje ne traži odgovor. METAFORA. Pametna budala SITAKTIČNE FIGURE. istih glasova.odnose se na poredak riječi u rečenici. GRADACIJA.ALITERACIJA. spor.spajanje protuslovnih pojmova.odnose se na širi smisao onog što je rečeno. ukočen. stanke. FIGURE RIJEČI (TROPI ). PERSONIFIKACIJA.ukrasni pridjevi FIGURE MISLI.

Sadržaj razgovornog stila standardnog jezika svakodnevni je život. bilješkama i u dijalozima i u monolozima. grube i nepristojne riječi. u zapisima.književnoumjetnički funkcionalni stil .razgovorni .u sljedeći stih prenosi se samo jedna riječ iz prethodnog stiha. tim se stilom u prvome redu izražava individualnost. spontano govore. On ima poseban odnos prema gramatičkoj i pravopisnoj normi te su u njemu prihvatljivi i nerealni gramatički oblici ( npr. To su prostačke. Taj se stil ne ostvaruje samo u pisanome nego i u govornome mediju. kupaona. kifla. po stupnju dopuštene individualnosti. prirodnošću. boliš me. OPKOREČENJE. ovaj… ) koje popunjavaju stanku u govoru. cvjećarna. štreber. da je on i jezik književnosti i jezik ureda i novina i medija i znanstveni jezik i jezik koji podmiruje potrebe za svakodnevnom govornom i pisanom komunikacijom. pijem se. intervju… 2. časopise. radiona.PREBACIVANJE. npr: Doputovao je s vlakom umjesto doputovao je vlakom. U razgovornome stilu česte su poštapalice ( je li. Npr. humoreska. kronika. Administrativni funkcionalni stil 24 . te da se u skladu s tim funkcijama raslojava na funkcionalne stilove. najlonka… Žargon – specijalni jezik pojedine socijalne skupine ljudi. Normom najneobvezaniji funkcionalni stil.dio prethodnog stiha prenosi se u sljedeći stih. čuješ. Književnoumjetnički funkcionalni stil Najslobodniji je i najindividualniji funkcionalni stil standardnog jezika.su riječi koje su svojstvene pojedinome žargonu. na područje seksualnosti. komentar. To znači da je njegova funkcija višestruka. stil u kojemu je dopuštena najveća individualnost. Norma ga ničim ne obvezuje. Leksičko su obilježje razgovornog funkcionalnog stila. književnoumjetnički je funkcionalni stil. a odlikuje se komunikacijskom spontanošću i nepripremljenošću.administrativni . On je toliko nevezan normama koje određuju standardni jezik da se može s pravom pitati jeli on uopće jedan od njegovih funkcionalnih stilova.su riječi neprikladne za pristojno izražavanje. neriješeno pitanje…).Kolokvijalizmi to su riječi i oblici koji se obično. Publicistički funkcionalni stil To je stil javnoga priopćavanja kojim se služe novinari i publicisti pišući tekstove za dnevne novine. U njemu se upotrebljava razgovorna gramatika. (npr. 82) Funkcionalni stilovi Funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnog jezika Standardni je jezik višefunkcionalan.Vulgarizmi. jezici zatvorenika. kratka priča. pismima. trudan… ) Razgovorni funkcionalni stil Ostvaruje se u pisanome i u govornome mediju. Žanrovi se mogu podijeliti u dvije skupine: 1. Najvažniji su funkcionalni stilovi hrvatskoga standardnoga jezika: .znanstveni Funkcionalni se stilovi standardnog jezika međusobno razlikuju po odnosu prema normi tj. on služi za potrebe svakodnevnog sporazumijevanja. Odnose se na npr. Odlika je publicističkog stila uporaba internacionalizma i posuđenica. esej…U publicističkome se stilu pojavljuju žurnalizmi ( strateški interes. vijest. lopova…) Žargonizmi .publicistički .

) Njime se pišu zakonski tekstovi.u vokativu jednine imenice muškog roda (učenik . strići) . Znanstveni funkcionalni stil U potpunosti je u službi logičke organizacije sadržaja i njegova izraza. PALATALIZACIJA. nadnevak umjesto datum.š. Pripada mu jezik ureda. alofon FONEM.knjižica. Znanstvena disciplina koja se bavi time naziva se FONETIKA. Svaki glas ne ostvaruje se uvijek istim zvukom.u aoristu nekih glagola na -ći. prah. racionalnošću.ju . Može se podijeliti s obzirom na primatelja teksta na strogo znanstveni funkcionalni podstil i znanstveno popularni funkcionalni podstil. fonetika..u tvorbi nekih imenica (knjiga.Postoji mnoštvo govornih zvukova. Bog – Bože) . strižem-strigu. PALATALIZACIJA SE NAJČEŠĆE PROVODI : . državne uprave. Administrativni je stil određen svojom preskriptivnom funkcijom. prijave za natječaje i životopisi. Svaki taj ostvaraj je drugačiji . Katkad se u takvim glasovnim skupovima nađu u neposrednom susjedstvu 2 glasa različita po tvorbi (ds. ali na ovoj razini nema razlikovne uloge – to su glasovne inačice istog glasa koje zovemo ALOFONI. Određen je strogošću. Težnja za što lakšim i udobnijim izgovorom dovodi do različitih glasovnih promjena. izvješće umjesto izvještaj. vući. Npr. trgovine. a individualna sloboda najmanja.. U njemu je individualna ograničenost najveća. m u riječi tramvaj nikada ne izgovaramo isto kao u riječi mrak ili živim.odnos prema tvrdnji ( poricanje. Npr. Znanstveni stil određen je nazivljem. dokazivanje ).u prezentu nekih glagola na -ći.u tvorbi nekih glagola (muka-mučiti) . HRVATSKI JEZIK 83) Objasni pojmove fonologija. 84) Morfologija – čime se bavi. Dolaze najčešće u skupovima u riječima (čuti) ili u izgovornim cijelinama (čuti će se). što su morfem i alomorf 85) Glasovne promjene -Glasovi se vrlo rijetko izgovaraju pojedinačno. politike ( npr.je glasovna promjena u kojoj se jedrenici k.(vučem-vuku.najmanja jezična jedinica koja nema značenje. On istražuje akustička i tvorbena svojstva svih glasova bez obzira na njihovu ulogu u jeziku.u nekim riječima palatarizira se C ispred I i E (stric-strič-e. vrh-vršak) . fonem.h ispred e/i ili nepostojanog a u nekim oblicima zamjenjuje palatalima (nepčanicima) č. nego služi za razlikovanje značenja između riječi.) pa ta različitost otežava izgovor.(pretekoh-preteče) . Puhati -puh .pušu a n + j = š 25 .ž.u tvorbi nekih pridjeva (mlak-mlačan. luk – muk.prašan) . strič-ev) JOTACIJA. Temelj ustrojstva znanstvenog teksta čini model tvrdnja. FONOLOGIJA – jezikoslovna disciplina koja se bavi proučavanjem fonema kao razlikovnih jedinica.Fonetičara zanimaju svi glasovi u kojem jeziku i u jeziku uopće.učeniče.Administrativni je jezik pod snažnim utjecajem politike i ideologije pa se brzo mijenja i prilagođuje novim društvenim situacijama.stapanje nepčanika (nepatala) s glasom j. bt .g..

p i v ispred glasa j umećemo suglasnik L -umetnuto (epentetsko L) koje se s glasom j stapa u lj.-čanka-. (slomiti .mio) ->zamjena L >O ne provodi se: ako je ispred L dugi slog. i tka u nekim rijećima najčešće tuđeg porijekla. zanimanje ili određenu osobinu. a drugi bezvučan.g.u tvorbi imenica ( seliti.Cvijet -cvijet . u dvosložnim imenaicama na dac. 26 . dak.pratioca) . samo u nekim oblicima ispred i zamjenjuju sibilantima c.u imenicama na –lac (pratilac.j. drugi mijenja prvoga i oni se radi lakšeg izgovora izjednačavaju .pratilica. vući) -u imperativu nekih glagola n CI ( pecijah.(kotal-kotao) . 2) Ako se nađu dva suglasnika od kojih je prvi zvučan. pridjevu trpnom (baciti-bačen) -komporativu nekih pridjeva (visok-viši) -instrumentalu nekih imenica (sol-solju) -u zbirnim imenicama . u riječima tuđeg porjekla.l -jen –slomljen). svojstvo osobe.jen – nošen as + j = š -ako osnovna riječ završava na b.cvijeće a t + j = ć Nositi -nos . D. -el.nj zamjenjuju s najbližim nepćanikom tj. SIBILARIZACIJA SE PROVODI: -u dativu i lokativu jednine imenice ženskog roda (majka-majci) -u N. bezvučni se zamjenjuje svojim zvučnim parnjakom. GUBLJENJE SUGLASNIKA kad se nađu dva ista suglasnika jedan do drugog najčešće se piše samo jedan.s. tac. u većini imenica ženskog roda na -ka. u prezimenima.slom . V. u imenicama odmila na -zga-. dobivamo glasovnu promjenu navezak. JEDNAČENJE PO MJESTU TVORBE ako se zubnici s i z pred nepćanicima č. ć. đ.je . š. vucijah) SIBILARIZACIJA SE NE PROVODI: u osobnim zamjenicama muškog i ženskog roda. -nka-.dž.ć. prvi se zamjenjuje svojim bezvučnim parnjakom. u tuđicama. 3) Ako se nađu dva suglasnika od kojih je prvi bezvučan. ZAMJENA L » O (vokalizacija) – provodi se na kraju sloga ili riječi . m . u većini zemljopisnih imena. L i množine imenica muškog roda (orah – orasima – orasi) -u imperativu nekih glagola na ĆI (peći.h.-ćanka.je.(grm-grmlje) SIBILARIZACIJA je pojava u kojoj se jedrenici k. u trosložnom i više složnim imenicama. a drugi zvučan. JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI 1) nađu li se dva suglasnika različita po zvučnosti. č.u imenicama na –al-.pred kojima je neki suglasnik osobito ako znači pripadnost. c.Jednačanje suglasnika po zvučnosti se ne provodi: ako se D nalazi ispred suglasnika s. u etnicima -na-. NAVEZAK – ako na kraju nekih priloga i prijedloga dodamo «a» koje ne mijenja značenje rijeći.z.selidba) -u pridjevima (mil. sa š odnosno ž. JOTACIJA SE POJAVLJUJE U: -prezentu (nicati-ničem) -imperfektu (nositi-nošah) -gl.

gube t zbog lakšeg izgovora. ODNOSNE ZAMJENICE povezuju zavisnu rečenicu s onom kojoj ta zavisna ovisi. vlasite imenice kojim se imenuje samo jedno određeno biće. ova. štnj.momčad)Imenice se još mogu podijeliti na stvarne u čiju se stvarnost možemo uvijeriti pomoću svojih osjetila (voda. Ivan) i zbirne imenice za skup istovrsnihbića il ipredmeta koji se uzimaju ko jedna cjelina (djeca.učenje). POKAZNA ZAMJENICA upućuje na nešto označujući ujedno kojemu je to licu blisko. suviše općenito ili nešto niječno. ovih. u rečenici dolaze kao dodatak imenicama i odgovaraju na pitanja: koji? čiji? Čija torba leži na podu? LIČNE ZAMJENICE zamjenjuju lica. u rečenici su samostalnei odgovaraju na pitanje: tko? što? Tko je zhvatio vidru? Što tražiš? PRIDJEVNE ZAMJENICE.ovim... ždn. odgovaraju na pitanja: koji? čiji? kakav? kolik? ovaj. naše. 27 . štn.. On se boji tigra iz džungle od koga svi strepe. zvijezda). PRIDJEVI Riječi koje zajenjuju neku drugu riječ IMENIČNE ZAMJENICE-zamjenjuju imenicu.zamjenjuju pridjeve. Ja čitam svoju knjigu.Skupovi stn. POSVOJNA ZAMJENICA zamjenjuje posvojne pridjeve i odgovara na pitanja: čiji/a/e? Moj.. I sve su ptice bile tužne. 86) Navedi koje vrste morfema poznaješ i objasni 87) Nabroji vrste riječi i kako ih dijelimo PROMJENJIVE VRSTE RIJEČI IMENICE su riječi kojma se imenuju bića. Nitko se nezna na ovom svijetu kao pjesnici diviti cvijetu. zdn. Netko ide. predmetima ili pojavama iste vrste (potok.. UPITNE ZAMJENICE dolaze samo u pitanjima i zamjenjuju samo onu riječ koja se očekuje u odgovoru. NEODREĐENE ZAMJENICE zamjenjuju nešto neodređeno.tvoje. stvari pojavePo tome što obuhvaća pojam izražen imenicom razlikuju se opće imenice koje su zajedničke svim bićima.zemlja) i nestvarne – nešto nestvarnošto pomišljamo kao stvarno (hod. POVRATNA ZAMJENICA SEBE zamjenjuje sve lične zamjenice kada se označuje da se radnja vraća na lice koje ju vrši.. POVRATNO-POSVOJNA ZAMJENICA SVOJ označuje da nešto pripada licu o kome se goori u rečenici. predmet ili pojava (Marija. Ja volim sebe.

glagoli zbivanja koji označavaju djelovanje kome su uzročnici prirodni zakoni (klicati. ČESTICE-su nepromjenjiva vrsta riječi koje služe samo za oblikovanje i preoblikovanje rečeničnog ustrojstva i za isticanje ili davanje drugačijeg značenja pojedinim riječima. vremena...prvi. Trojica su me čekala u mraku.jedan.označavaju namjerno djelovanje (bježati. doziv ili zvukovi iz prirode. pa i imenicama ( nekoliko kuća ). iza. 88) Objasni pojmove – imenice..stanje i zbivanje Po značenju mogu biti glagoli radnje. . za označavanje mjesta. oko. GLAGOLI PO PREDMETU RADNJE mogu biti prelazni.) VEZNICI-su nepromjenjiva vrsta riječi koji povezuju dvije riječi ili rečenice.. (tri muškarca) BROJEVNI PRIDJEVI su riječi s pridjevnom službom i sa značenjem broja.davati. stvarima i pojavama u rečenici. uzroka.momčad) -Imenice se još mogu podijeliti na stvarne u čiju se stvarnost možemo uvijeriti pomoću svojih osjetila (voda.. vlasite imenice kojim se imenuje samo jedno određeno biće.koji uza se mogu imati imenicu u akuzativu. dovesti).mirisati) i glagoli stanja. načina.. .treći. predmetima ili pojavama iste vrste (potok. (ispod.glagolske imenice -Po tome što obuhvaća pojam izražen imenicom razlikuju se opće imenice koje su zajedničke svim bićima. BROJEVNE IMENICE su riječi koje su po obliku imenice. a mogu se dodati pridjevima..BROJEVI Riječi kojima se izriče čega ima ili koje je što po redu GLAVNI BROJEVI su brojevi koji izriču točnu količinu nečega. NEPROMJENJIVE VRSTE RIJEČIPRILOZI-su nepromjenjiva vrsta riječi koja se najčešće dodaje glagolima. a po značenju brojevi. REDNI BROJEVI su brojevi koji izriču koje je što po redu. klečati) GLAGOLI PO VIDU mogu biti svršeni koji izriču radnju koja je u određenom vremenu već svršena bilo u cjelini bilo samo djelomičnoi nesvršeni koji izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena. svrhe i količine radnje. kod.. Na kući su troja vrata.učenje). zvijezda).uza se imaju povratnu zamjenicu. Ivan) i zbirne imenice za skup istovrsnihbića il ipredmeta koji se uzimaju ko jedna cjelina (djeca..koji označavaju stanje u kom se ništa ne radi niti se išta zbiva (biti. neprelaznikoji ne mogu imati uza se imenicu u akuzativu na koju bi prelazila radnja) i povratni. opće imenice.dva. raspoloženje. 28 . prilozima ( malo prije )...drugi. GLAGOLI Riječi kojima se izriče radnja. spavati. USKLICI-su nepromjenjiva vrsta riječi kojima se izražava neki osjećaj. PRIJEDLOZI-su nepromjenjiva vrsta riječi koja nam služe da bi se pokazali odnosi među bićima..tri. na. predmet ili pojava (Marija.zemlja) i nestvarne – nešto nestvarnošto pomišljamo kao stvarno (hod.. vlastite imenice..

-j. Po predmetu radnje razlikuju se prelazni.objasni Imenice pripadaju promjenjiviim vrsrama riječi zato što ih možemo mijenjati kroz padeže (deklinirati). U našem jeziku postoje 2 glagolska pridjeva : radni ( aktivni ) .jem. -jaše. . -mo. Glagoli po vidu mogu biti svršeni i nesvršeni. tj. nastavcima -em . prilozi. -asmo. Glagolski prilog sadašnji ili particip prezenta tvori se samo od nesvršenih glagola. 95) Glagolski oblici U hrvatskom jeziku postoje sljedeći glagolski oblici: vremena. PREZENT: tvori se od svršenih i nesvršenih glagola. da subjekt vrši radnju. odnosno sustav gl.riječi kojima se izriče radnja. -ijasmo. vremenu ili načinu. -oše. . -aste. ženski. neprelazni i povratni glagoli. -oste. Glagoli koji mogu uza se imati imenicu u akuzativu kao predmet radnje zovu se prelazni glagoli. 90) Pisanje velikog i malog slova 91) Što su to pridjevi. -osmo. djelovanje kome su uzročnici prirodni zakoni. imo. vrste i stupnjevanje pridjeva 92) Brojevi 93) Zamjenice 94) Glagoli GLAGOLI . -jmo. na-ći (ići). -jah. neodređeni oblik. tako da se trećem licu množine u prezentu doda nastavak –ći. -ji. tvori se od infinitivne osnove nastavcima: -/. Aktiv je radno glagolsko stanje. -e. Pasiv je trpno gl. Razlikujemo dva glagolska stanja: aktiv i pasiv. -h. -ste. pridjevi. sustav glagolskih oblika kojim se pokazuje da je radnja usmjerena prema objektu. oblika koji pokazuje da je radnja usmjerena prema subjektu. stanje i zbivanje. -im. stanje u kome se ništa ne radi niti se išta zbiva. -ijaše. Glagoli koji ne mogu imati uza se imenicu u akuzativu na koju bi prelazila radnja zovu se neprelazni glagoli. Glagoli stanja označavaju nedjelovanje. Po značenju razlikujemo glagole radnje zbivanja i stanja. načini. -jimo. -aše. Nesvršeni glagoli izriču radnju koja u određenom vremenu još nije svršena. Glagoli zbivanja označavaju nehotimično nenamjerno djelovanje. -/. Svršeni glagoli izriču radnju koja je u određenom vremenu već svršena bilo u cjelini ili djelomično. -jaste. daj). -i. -ijah. -am (čitam)AORIST: tvori se od svršenih glagola nastavkom –oh. Glagolski prilozi sadašnji i prošli. -te. srednji ) i kroz jedninu i množinu. kroz rodove ( muški. broju. ijaste. -še (dođoh) IMPERFEKT: tvori se od nesvršenih glagola da se i to tako da se infinitivnoj ili prezentskoj osnovi dodaju nastavci: -ah. -/. -smo. -jte. Glagoli koji imaju uza se povratnu zamjenicu zovu se povratni glagoli. Glagoli radnje označavaju hotimično namjerno djelovanje. i trpni ( pasivni ) . -ijaše. -ijahu (vikah) IMPERATIV: zapovjedni način. -jite (-. -e.-ite. -jasmo. -ahu . Jednostavni glagolski oblici: INFINITIV: neodređeni glagolski oblik kojim se ne daje nikakav podatak o licu. -jahu. 29 . stanje. Završava na –ti (biti).89) Pripadaju li imenice promjenjivim ili nepromjenjivim riječima.

Rečenica još može biti predikatna (finitna) što znači da je njena karakteristika da ima glagol u osobnom glagolskom obliku. na čemu se vrši radnja) i priložne oznake (za vrijeme. KONDICIONAL PRVI. prilozi. glagoli.pred buduće vrijeme složeno od glag. pridjeva radnog i perfekta ili imperfekta pomoćnog glagola biti ( bio sam doveo ). zamjenice.syntaxis slaganje . pridjeva radnog i dvovidnog prezenta pomoćnog glagola biti ( budem dolazio ). Riječ je najuža jezična jedinica. priložna (vrlo pažljivo) i glagolska (pažljivo čitajući knjigu). Pored ovih rečeničnih članova postoje još i atribut (koji stoji uz subjekat i daje mu neku osobinu).buduće vrijeme složeno od nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola htjeti i od infinitiva ( ja ću doći ). glag. biti ( znao bih ). Sintaksa još proučava pravilan raspored riječi u rečenici. * PUNOZNAČNICE Imenice.tvori se od glag pridjeva radnog i kondiciona 96) Prilozi 97) Sintaksa. koji vrši radnju u predikatu. za sintagmu je to elementarna tj. sklapanjem i uvrštavanjem. Sintagma je spoj riječi nastao međusobnim povezivanjem dviju punoznačnih* riječi. Sintagma može biti imenska (zanimljiva knjiga). nedjeljiva jedinica.itd. pridjevska (vrlo zanimljiv). to je sintagma koja daje neke dodatne informacije). mjesto. odnosno. pridjeva radnog i nenaglašenog prezenta pomoćnog glagola biti ( rekao sam). brojevi. KONDICIONAL DRUGI. Druga sintaksička jedinica je sintagma. 30 . Složeni glagolski oblici: PERFEKT. Pošto termin rečenica ima više značenja za približavanje ove sintakstičke jedinice koristi se termin komunikativna rečenica. Određenim službama riječi u rečenici dati su nazivi.uređivanje) odnosi se na dio gramatike koji izučava rečenicu i njene dijelove (međuodnos dijelova u rečenici). Znači. upotrijebljen u funkciji predikata. FUTUR PRVI. Vrsta sintagme se određuje prema njenoj glavnoj riječi (riječi koja može nezavisno stajati). rečenice SINTAKSA Pojam sintaksa (grč. način. PLUSKVAMPERFEKT. pridjevi. Pridjeva radnog i nenaglašenog aorista pom.pretprošlo vrijeme složeno od glag.prošlo vrijeme složeno od glag. 98) Složene rečenice. Sintaksičke jedinice su rečenica.nezavisno NEZAVISNO SLOŽENE REČENICE Surečenice se mogu povezivati nizanjem. apozicija (obično stoji uz subjekt a može i uz objekt. objekt (onaj na kome. prosta. FUTUR DRUGI. sintagma i riječ.Glagolski prilog prošli ili particip perfekta tvori se tako da se infinitivnoj osnovi doda nastavak –vši ili –avši. komunikativna rečenica je sintaktsičko-komunikativna jedinica kojom se iskazuje cjelovita (završena) poruka.tvori se od glag. Pa je tako vršitelj radnje subjekt.

ali je sunce već zapalo. kako grane pucaju. Npr. samo što.Nizanjem i sklapanjem dobivaju se nezavisno složene rečenice. Budući da je zavisna rečenica dio gramatičkog ustrojstva glavne rečenice. dim će ga zagušiti. da se vrši samo radnja prve ili samo druge surečenice. te.Srna je sve to u svojoj dječjoj duši ćutjela. pa. ali mislila nije ništa.Sve je mirno. U ovim rečenicama veznici su: samo. zato. O jednoj glavnoj rečenici može ovisiti više zavisnih rečenica.Ništa se ne čuje. Rečenice sklopljene pomoću veznika. već. jedino što. Čuo sam kako strelice zvižde. kako lišće pada. tj. nego. Npr.Ili jesmo. ISKLJUČNE (IZUZETNE) REČENICE Nezavisno složene rečenice u kojima se iz sadržaja jedne surečenice isključuje. a uvrštavanjem zavisno složene rečenice. tek… Npr. RASTAVNE REČENICE Nezavisno složene rečenice u kojima se izriče da radnja jedne surečenice isključuje radnju druge. Surečenica koja ovisi o glavnoj zove se zavisna rečenica. izuzima dio sadržan u drugoj. zovu se vezničke ili sindetske nezavisno složene rečenice. Obično se povezuju veznicima: a.Bio si dobar. Npr.subjektne .Dajte mu zraka.Veznici su: dakle. ZAKLJUČNE REČENICE Nezavisno složene rečenice u kojima sadržaj druge surečenice proizlazi kao zaključak sadržaja prve surečenice. no.Nebo se razvedrilo. jedino što se sova ponekad oglasi. Vezuju se sastavnim veznicima : i. rečenica je u inverziji.predikatne . Npr. ni.objektne . Ona rečenica koja drugoj služi kao dio gramatičkog ustrojstva zove se glavna rečenica. zavisno složene rečenice po toj se svojoj gramatičkoj ulozi razvrstavaju na: .Dječica se drže za ručice pa se veselo smiju. zato ćeš ići u kino. VRSTE NEZAVISNO SLOŽENIH REČENICA: REČENIČNI NIZ Nezavisno složena rečenica u kojoj su nanizane rečenice bez veznika. stoga… Npr.atributne 31 . SASTAVNE REČENICE Nezavisno složene rečenice u kojima se surečenice povezuju u cjelinu zbog nekog zajedništva. Kada zavisna rečenica stoji ispred glavne. niti… Npr. jedino. ali. Najčešće se povezuju veznikom ili.adverbne (priložne) . jedino svjetiljka poigrava na stropu. ili nismo. 99) Zavisno složene rečenice U zavisno složenoj rečenici jedna je surečenica dio gramatičkog ustrojstva druge surečenice.Prevari li ga san ili ga želja odvuče prema zvijezdama. SUPROTNE REČENICE Nezavisno složene rečenice u kojima se sadržaj jedne rečenice suprotstavlja sadržaju druge. Rečenice sklopljene nizanjem bez veznika zovu se bezvezničke ili asindetske rečenice.

PRILAGODBA POSUĐNICA Posuđenice se prilagođuju hrv.Tim se problemom bavi jezikosolovna disciplina koja se zove SOCIJOLINGVISTIKA. jeziku na grafiskoj.posuđenice koje su naglasno.. morfološkoj i semantičkoj razini. Izvanjezični su razlozi politička i gospodarska povezanost govornika dviju jezičnih zajednica.S obzirom na jezik iz kojeg posuđenica potječe razlikujemo anglizme.razlozi leksičkog posuđivanje su unutarjezični i izvanjezični. snobizam. rupe u sustavu tj. a onda takvu prilagođenu riječ.100) Leksikologija . koje se nalaze u svim. romanizme. rusizme. prilagodi je svojem jezičnom sustavu . INTERNACIONALIZMI su međunarodne riječi. Unutarjezični razlog je postojanje tzv... turcizme. bohemizme. 3) kružno. glasovno i sklonidbeno prilagođene hrv.ako je riječ izravno preuzeta iz jezika iz kojeg izvornog potječe. POSUĐENICE su riječi stranog porijekla koje su više ili manje prilagođene hrv. glasovnom sustavu ali zadržavaju neka svojstva izvornog jezika nesvojstvena hrv. USVOJENICE su riječi tako potpuno uklopljene u hrv..kad jedan jezik posudi riječ iz drugog jezika. jezika 32 . 2) posredno ili neizravno. VRSTE POSUĐENICA: STRANE RIJEČI ne pripadaju hrv. S obzirom na stupanj ukolpljenosti u hrv. riječi. jeziku. pravopisnoj. fonološkoj.kad se osnovni lik posuđenice oblikuje pod utjecajem jezika posrednika.su posuđenice koje su pravopisno prilagođene hrvat. mnogim ili bar u većini europskih jezika.. prilagođenice i usvojenice.. leksičko posuđivanje. najčešće riječi latinskog ili grčkog podrijetla. TUĐICE. jeziku. sinonimi.. germanizme. obično u nešto promjenjenom obliku posudi jezik davalac. PRILAGOĐENICE. nemogućnost jezika da za potrebni pojam pronađe odgovarajuću riječ. Postoje dva osnovna načina na koje jezik dobiva nove riječi kad se za njima pojavi potreba a to su :TVORBA SA POMOĆU DOMAĆIH TVORBENIH ELEMENATA I POSUĐIVANJE. srbizme. jezku iako se u njemu mogu naći iz stilskih ili terminoloških razloga. VRSTE LEKSIČKOG POSUĐIVANJA: imamo 3 vrste: 1) neposredno ili izravno. kulture i znanstvene veze dviju jezičnih zajednica te jezična moda. jezični sustav djele se na : tuđice. LEKSIČKO POSUĐIVANJE . jezik da se ne razlikuju od izvornih hrv. jezičnom sustavu. 101) Leksikografija –rječnici hrv. homonimi.

 0.5.-*-*8-8 .-267*8.3.3*8632-295 729*.

 .

*9*  .* % .6.9** *-**66..* .35*920863.* ".6*75*-*.9*.*28 *28*-238*9*8291.067**87*-* 8+5*9** +205*/632-*.-. 687*3.6778352672595.9**08+. * *.-. 36*.67*13.1**2 +205*/632-*. 3. * *.

*8%.02*32.*2+*9.67202-*326....6*29**  85* -9.8-8 * 9*8-8 "$"!# !.

*95.29*.1 + "32*.27295.95* *8*72 35279. 6*9* 35*7.283* * * "*05.6779*677*87** 95*776.  *692808326769205. . "58 . . 8.8+5*7*2..*35*9225**328*73 **+*5220*.*619* 27*.75.7*32752 0**05. . 2.7325 *6* ..2+. 8-8 .32-.+**+25*97.. * 927 68629..208 9.-25*-2 "951* "8* .269.-. * 5*62 2.8*23*2 *72.*75* 692-2....*+.35 .+2.*19*268 2.*    %$ %$  .8235* 7*66. 5*.05*8* "8.57*-*679*5 7.+2 82. 328 .3*5*+2.8. +.35*7.8 .762-2.

.

.

38+.* -2+5.*2+5*+.38+. 6*.**-29** 8+*9*. *8+529* .-*2-*+218159*762 +*5288159*7625. 2. !.6.2+5*  #78 5.6 .*.2*.9.2. *9* +205*/632-*. %8 .823 .8+*9. *%.* ** ".5663.6**5 67129*6.6778352672595.58 **-28+.2*8+.29* *7* 5*+*.+2.5 . 20.68 ..325.563. * ##$ !% .*3225.88+5298 3.5*9227925.209.2 .2 8-*18 3*6.9*-*. 2+* 5* 7*.89. 67122-3.2!.-673. !2.83.9. *36*2... .75*567* **5*82-12 692.. 3. ".873.* *8582368688 267** 89.6*.2 5.75*567* 8+*9. * *387*.

 .

  -8 *.

-*+85*-. 08*83*965.+**895*778+*98 9*7872.2 *-* *32 .2.+8%*5* *..* !2-26.6778352672595.* ".-26..2208*95 29*5.-.-. *9* *9*2-*68.+75. 7 *5.22 678- 28. -*.-2.8*05.+** +7212* 7. * *.* 928 %8 *-29** +205*/632-*.83*965.7.+8 229*28*0.327**-267352*..-../22/87.8.320*9 3272.#.

.+8.29* 35.672.729. +200.+20..* 3 . 0 887 3*5. .*869. $5.-*952 9*120* * 927* 2.* 83.680*6.69.8*05. .*6+6832 *6*2%5129.

67*"9. -92 267 . 32 8-*  ..-*8226.108+..*7* * 05*+*.6 2.*-*5*9.32 7.  *32*7.1+5*729 7268 57267 321.5.7.32692*-5*6*7..* *2*.2 580*8-6****2 ..* -* -5**20. 680*-9.267 .-**7* 05*+*.*8725387..3* 2.

6778352672595.. **7*5*565*56725*23* ". *9* !!"#! .

 .

.

75** **59*768.-.* 2*6 ..296267 *2.59*76.67*520*3.29*2.  +205*/632-*. 20* .6*692  . * *.8327 2+25+35279+.2.328 *3523*2 68-+8325**32-.9580 -**. "8-.679*35256.

 75*9* ..-23208+.92.72 +*27*2.75256 68268.*.5 .

.

*95.68-8 878.36*267129. 0*.5*77 32+2 . . #!!" 22. 8.6. *65*77 .87*.6 .* 7*29**8.868582362267*9 7* . 8 *36*28.678 2. . 2292. 3..*95.678 +5*3. 2292.8* *57.*235.6*****962*5.

  .

.5 2-.*9.98 -58020*+5**%8* 567.5*23**6$5 8212/.*.  !2.52*7.826.

.

-2 6**2 .9.657*7*5*. 8-**6.-*6*267*85*8 $9.75*5620* *28 .*691-2+*5*3**.*. .* .52-263.9*8.

8 *7*5*..86*267*8. **8 .582-9**82- *.20*2 7232-.2-92-.29.7 289 85*.

 678-.20*.

9267. 85*8 *7*5**8*859*762 .

. 67 9-2.*7**2359* .*8+*6259*7622*6.6**+*9*925679*5** .672*2 ..

.

..8.-67*9.*2+*9*692279. 9*.87729*58  " %!$ 5*-2 *935. 5*56725*23* **7*5*5*23*56 85*5 * $2*62-925.8+*..6.267.   . 02.

.

*7*78!.29  .

-5** 2 3..2!*02925802-*52-*629620** +205*/632-*.* 9*.-.6778352672595. * *. *9* +205*/632-*. ".6778352672595.-. *9*  .*+20*7* ...*36*2-92. 5. * 7..267.* "*757-9 29* *.6*52-* -.* ".

 "7*2%5*   .

 327 . 9** 85* "57"* *0.6778352672595.+23. .3* "57"* 2  .3252-* 2 . 3.-5 *9.0 *26.0 ** +205*/632-*.159*76+* 79 +*38 * 72* -*..-6..6778352672595.* ".6*6722-3. *9* % $! "57"* *0.0 *53*-*85*-2+.7* *0.+2359* +*2 .*6783.9** . 2052-* 2382. * *.-.159*7620*52-2035.* ".295. * *.-8 267 *+2.9**8-8 .35.**68 *2*8725.* .-.859*7626*+258 *. . 8*+.962.. 8785. *9* +205*/632-*.- +*9*2.

029*.9*6** $329.67159 . .9267267*2  .

-** .*9*2.9**2 2652* .27325 8+*.7*250*5*6.138* $*5* 26.265-2*08.2328 $3.-.*220 . *5* 2+  . 72 .**.2+ 2 2  .0 *5 #8566.320*9.

29* #%  . 7.

 680* $5.265-21*5* .6576*2. .*2657"* *0.6.0675*785 8-2*-232+8.

*52-7. 52. 72.7 836*5.+8 6*+2.*792 *8 67295.75*2-.02952*57*..0675*785*7.3519* * * 72. *9*5*9/*87.87 *863.3272*.88+22+2.75*0. 359.-. *27*..863.252*$5.7.6*6. +*96.-20**86..9*85.3202-226.2* 2 229*3**5*8*95 86322792579*67782-9. .792029* * -58052*.2 9 .78*05.0*2922+7.*5*9*2*-.-*+*58 *8+*9.-.83*8*-"87..8.

2-26*-...2 ..2352+. $!"#!#$! 52*6..22*8563.*. 8*67*9.76792 229*. * *267 3219*. 2+819* * 7*980*.-2 92.353*-*80-.*05*-* **35*92.02-.5829*2682+.32-.85232 .7**75*0 -20***268 720*352* 9..  .828-*268 . *29 *0292527*-*9* 2-58 79.*8 *62368%.86.9.9. *9* 7*-* .52**. 359*6.7*-9.72-8 . *29 * *8-58026**.5.-58 7922-652* *85.

-8268* +205*/632-*. 16.208+. -2*25*20. "$ 52... * *...5 229*.6778352672595. *7** # 85* 320.-.27*.* "..5*+2.209. 9. *9* $! *688789*2687*2.** 35..* ....

.

8* * . *35236*692.-.9882.27*2 9.9*.8*72 +527.672-.72670*28".-8022-32 . *326.68#85.82387.* **7 .629838729*88268 2 *2.*785*08. **.*..7*2236*2 *32*+2..0292523.**20* 35.7*387**19*72.-22 ..0292-*...6*2*2+5.- 6720*6.6. 2-*8* .20*267.82387#29*5* * 87295.95.7*2** .2"*92.*67*92 *.-.8$ . 9.8267*.6*.*5.*7*25*2*29* !#"! 20.869252-2.678 *2.8"*5*. 2.9*.0+25*9* 832*2 878.8 2 7235.9*-**0*. .*2+0*#85. *7*.2 72-.5. 35*9.* $32526786.8292%2-262 "7*5*+5* + .92.-*2+ 8 38 2 2+22- *8 .7*2 .2.0.-67*9* 7.8235.8-. *5*08.....3*83872*35*9387 *23529.9..35.5825*2...*-9*-**8"68838726.3* 63*7* 3*.. .670*2+*67*2*2 25*2. *265.*+2.3*.9.2 267*..6*2 *0*. 72581**0**6*.65.62-* .-206.832*78*9 832.* "68 *32 720*72.*7*-*5. 2"*5*.-226.*2.-26*#85. 25*2. *7*-*.3* . #856*268+ *9*2-*8-+8-83208+.*-.-8268 59-229.327** 726.22 "*5*.98..3269.5.. 7.02-..3* *25*2326*76920**6**-*-2.8 229*.*95.878+58  .*283877835*926.*670*28268 * 85* 029252.5..-2*529.9*. 2 **352+..92 %52 .23*.+2205*-8"*5*.38678268-9*-**6. -59*6267*5*-.-.

8-.2+ 2+2.* 8 ..-**-2*2.26.. 980*98 *72-*8!* 8*2 72.7.2-*.356.68203*77  .21*-2 2 *-*3878387680*#85.*3870* 92-35.85 **268+652* -* *325.2+ *.67*-2+9..2%829*5* 6..2 *205*-2-*8.-9*98*2 .35-5*9 *22-5*9.20-.7*2.6*05*-*2 +7. 8269* *5 75 .58 3*.2325*922-+2.670*28. 2 9. 0292528 .292527856*2*352795 ** 12922+8 2-.2368.*63.80.7*2-2*05.+* $-5802-..*9 581* 85* 8 *2 726.9*7.* .29*5*3*69.6.67925*.-* . 25*.267*7381.*20-5802+ ** *5*802925282868#85.205*-7.85926.

..2- 2359. .. !*6.9.-. 78. 87267.23868.3252-7.+* *529.* +205*/632-*.7*-*68 35...38729*.-*2-39*-9*159*76*387236* 9-.7*5*86. 26865.692.* ".7* 25* -2 92 5 ..*82*...6778352672595.527* 29252 692-2 9**387. .267*187851.-.287267. *9* ** *.9.* -2%. * *.  . *05.

 6*9. * .5 *-25*6 2-67*552929** +205*/632-*.

+2327*872 72.-*6355**327 +29*2 9*6+.* ***2*.*7.7.6.  2*86921 6. 25.+29622 ".8 580232*7.68-.. *9* "%! !" .8-2.581*72 +9**83529.9-2 .-5*67.67 2.36*23.6778352672595.8. *52 72-228+.2..-.-.2 *.+79. *235*9  .. 72 .

29.8.35329. 8.+8678-5*2*5*9262929622 9567 **-.*.*2+7.. -88*05. *-325*2.*859*762*0258 5*92.8%*5* 52-7.85.67 !2. 59*76.-.-* 52*236*.8.** *3.692.8+2#722635*2*+ 35. 229*26.

 -.

  .

.

5920*69.326.*2 327 *2-. 35*9* *76.+* 83*8-9.327.9* *926.76205*7* *.2+ 2.5* *6783*6759*762 6536.. 9.-+.3272 *.-6.*05.* *2*- +2.-58 79*159*761 .35.02-. +2.-.2*..263*85*"75266*.

.

-67*9 79*8..20 *5.2 35329.92-..6786756686*77125.205*-8 592 . *595.12+*92.-2035.

.6*3523*-*2 $ .226.6.**.520* 36** .-.7. 12967*522-* 927* $292+5. 6720*0256203.029352.-*2-35918 7.* "#!!%% "%# $! $ !% % !"% #!"$! #"#%! "#!!%% !$"#!"!"$"# !*-6.0.2 . *8159*762 .5..2-67*552929* $72+5.8. *-*.029*-..+20*72 * *3267*2. 92732*0*23523*-*.*.6752**.7*22368.*6*-*.3.*7. 1 3.*.*2067**-58 79*8692.*7.029135329.702-* 598*2.*7*.-* 95287.** #.67987.986.*69129.67*02-*95280.  .35.-62. * 6**8725353*-*87*62 87256*63*72*257 0292523.+5.-.*2 . 3523*-*.*2-.9267.-229.* *83225267 2.679*2..679* #*628-3523*-*+2008+7*327 1329*67.*275-.7*.678*.

*67* **67*92-8 67 "720*0*206*75*8* 2-.567*  .95.  2 .6915.2..36*735.

-* .69228..35329.22632*5*. *8+5**6.36.. !2. 2632*5*.72 2 8-..8*+2.65**'' 672. "*926* "! +205*/* .159*76.

 2 8*.

23*269.2-9.5 *95 2.67*"*92.* 80*8852-2.5*9.2 2-**67*9.2 "8 2925*- 8692*9 *8 *2*67*5.7* 29.35. 02-..929* .8.55*2 26895.88 852.52*78* 52. * *.* 867205**622+7.5*5.9267..8*9 *89.+8 88 76.*23*.-*35. 327.8327 +22208 .5..722-*9*2%628 28*878587*8.. *2*- 6*0. . 2*5*.-*9*26..92. 26788 8785.-*69.678-**67*78*05.. 29.6*0.67*-*+*2..678 *678-5*2*05228*2 6.78* 2159*76.* 2* 115*67291 *67 29.6*926.-*269.+25* 32-2/.*52-.9.0*. 68 +29*2.0*. 927* 2-2. 7.26.+2.2692 .* 8* +205*/632-*..3867268-+ 9. .* 8* 2632*5*..35*67*51 3552-8269**.* .325*..-*6*7*7.8%29.26298 28. *9* 329** 2632*5*.275* 7* -8 26.325*6*926. %5+* .72 ..2-.-2-+21 ".**88 .* *6*2 -9*-2756*7* *8.326.2 **9*276.2 *2*-*-*5.6*926.7*5159*7620 927* *872*2-5 *92 298. 822.2-.*-* 83* * * +29*2.029+2 927 " 72**8823552- .32 .*6 .8159*762 . 3*75276327*8778 67*. 2 . 8 ..-. 27*.6778352672595.

5791*37** 5329.8 . 0-.6 *35*92679*5** 35329.7* 3526*9. .5.352.B 8*802632-*56.22*5*.*672 2632*5*...65*-* 2 7*557 *205**620.7**52** .7.. #..5 .67 ..\..-.7*7. 3..36*.852-8"*9282*6.*2.. 8*25* 927 *5 6*926206. 2.9267 [5* 8 . 02-. .9267*9*22*5. 8. $5*725.20 29.3 +2\[*72 .65* 85.87..-*...+25*9269.36*..-58 79.+2 8*5*-2 *2869252-05*- %29.* 2.A5*67*.6*926.*6*9265.236*7*23.-2692.02923522679*5** 7929.2+23528 *9*2 927 3*."*926. 6*926..9267 9272*9**9. *37** -2**675**. 2*0*.*32 .*7275* *8.* 2*5*. 8.. 7*236*2 -**68329.6572-68 .8 *.

 35*9* .

-.6 792 +205*/632-*.  "9. *9*  .* ". * *.6778352672595.9 3.."75*155* .

 * *... *9* 57.* .-.6778352672595.2* *7*5292*72 +205*/632-*.* ". 80867  ."*926* #.

 #58+*9 .

 8* .

8352 !2*579*37* .352* *2. 232-58 .

7272 . .869.

.

  .

. 3.- *6236* . 9*2*5*.-. 653*. 267 +205*/632-*.. *9*  %. 80867 *  .629*5 6*2*9. * *. *9*   *72  *2.* 329.5.* +205*/632-*.-.6159*76. *9* *6725**96.6778352672595. * *.. * *6725**96.* ".5.-"73* ".5*.029 * 5*-2+.6778352672595. "..2-. *9*  5**29 * *.* 35.5.7.329. .6152**5613.-.029 * ". 3.6778352672595.-.6** 85.6778352672595.2* 36*.* 3..5.67. * *..* +205*/632-*. 8*.6.6*929* 26. +205*/632-*..712-2-.6.

 * 9*  6723*-*.

.

8.5.82-2359..7. 653*. 52..5*. 159*76 .95*-2+*2-.

. *69.9.  6723*-*.78 72*962*5.*32*7*3.[7. 88 72.7*.-*.+85*08 53*-*2.8*05.*35*9283559. 927.7.*60852[1-. 5.5*2325.*.5[ [5 +.6. *6 8/2208 6*9678678-5*2.***962 . .5*.356872 5* *9*88+*9 8-.7.2-** 2+.320+.632-3295 .6 205***72. *75*0*.3.2799.6** .69. *13.32.913.029.6.87.68. . *29 675*203.869.2675*182-. 8[267*[ [. *5.*52-[ $9.35*9* .029. *72206.**822.08+2*2*67*9*86756.**9 *.352*267 #../.926.6**+76.75*.6*-*.

.

57. 8* 9 +25.[#**5*[.35279"5+* 6*2.. 6. *32*7*. -5*.29.

3267182.029[ -**.029**+2*+5*3. .6** [ 21+5.

.   *.-95*7** ". * *.6778352672595. *9* +205*/632-*.029 86722935.029 %5* .

*. 6.

+ . *05.

 69+*.

58[526 *-58 79.36122 52*[0**5 ..* **.652*["*+*678 +5229.* 0-.+80-.8[7.2-..327252*236*.9.029*32*+2*-.2-*6*8*+850.8%5.-*[.679.9*. *.0*[ 2.-95*7*[[..[ +5.72*23.6.* 387236*/.* -5*.*67*9*8"37882.6 $52. 52..76792*6+25*9. *7.7*[ *7236. *7975*08.2-5*636*.75.+8.8*05. 5*- 9*75*65.98-.[2 29.85236.72* "9**2 . 35.-**.* *-.. 2 5*-2*2*67*9 2+*5-2 927*35292-8*05.+*98692-.. -925.3.+*9-5**785025.[ [867229 35. 7.029 .029*+2-.9*[329.029 9 229*..029 6.359. 267*9*86* *83. .5*6**17*8637628.-.-*2-679*5**.8%5. .5. 220*69.295. 159*76 .9267 7.*7267 5*9* 1 102-**-**67*8.98 .*159*76.

 69+*.

 02-.  .

 63*5*-0*7 . 35.6. 5*20* .5*8 +7 .7[ 852*86236.67.229.029 8 326762 *529627.** 262+72829.-.92329.2802-832 .91 267*2-25** 927* #.9 3.72728.*7625*9.78 .6778352672595.836*2.029*2386* *32*72206 229.-.919* .7*02-*-802679*5** *-*18 *[32*-*78[2-32.*52** *35.92-.535.. 1 .668-.267.2 -2* 1-**7.6. *62-*.029 * *-7*02.. 2 675*. 201 .68*735969. 35923229.3273820*57 20*-**"*+5*1 -.*679.**- 326*2+8-.-20*2- *5296*5*295612 2*236.-.35.0292-2+* 62-2*720*526*9*5.2025*22 .6. * $3.029 .912386*8 29.. 672..82* * .*69.***. 8 2.359.92-* -2-5**+5.9257 87.029 *8725.9267   #$. ".7* *25.3269.6.6 792 .57.2[9*57. *9*  785*2  .7*.*.

8%68 0-.7 2-. %*-5*25 3.6.6778352672595.6 792 ". *9*  !*2*529 !*2*529 35329.*95 *9*38 8 28 0*832*8"378*05..-* 52*236*. -5**7 *5 .67 52.+8 *95 /*87.

8222 957   526*95. *9*820258 *25*7*95* *6.8+*9. .62* +205*/632-*.6778352672595.3 .2+*98. * 295*7*3**729..3520* ..-.*23 !8.2[02*5 .32 .35329..35292- *9*/22/6 23 +205*/632-*. ** **-.* ".79.-. * *.522 .-** 25* *9***8-58 798+20*7. "9.8%9*8 *+226....635. +*7526 0852. 85.35* ..05*7* +26.2-*85*7 .8 *327288-.2738 .159*76. 02.8"378 *95 52**. * *.- *83* = !*-*52**236.+ *95.6778352672595.* ".*- .+* 2.-.87 720*9 . * *.92[ 353*-*. .*267*52* +205*/632-*. *9* +205*/632-*..-*+20*2+7329*89268 *. * *.-.-5*7*05.25*95 *9*892*5 28+52 -263.25#5.67*8329.7.6778352672595. 267*. $72 *2688-82-*9*05*-* 62.38 7. *-* 7*9 .-27827.-. 6.672-..* 62 .9*8+2.2095.-*.*05.. 9278*26.6 29*5 236.*+2.*.-87675*12+20*-2*..32 6*28+26792 720*.-22-*9 1. *8+8.8*05..02935*7.3.**35329.2 9 .8226.7232**7 $+5267 .8 *2. 7. *9* +205*/632-*. *9*  .713298 .6159*7620.6. * *.* ".+ *952**.329.63262+* 9268 %5* *6.5.*235.*  3. ..835.76205*7*81 .

9267*.75.  526*95..8 *6236. 526*95.381* *.8 8 229*26. +205*/632-*.-.6778352672595.* .6778352672595. *9* "..-5*.-. * 2632-*..* ". * *. *9* +205*/632-*.5..0*.+*. * #!!$" !.. * **-.

 .

.

92*92-*8.05**6. 27. *2 7 2-*. .6.2+7..

.

*.3520.0. *. 7.92 $5.2 2+*98.-.*5*.--58069 5*78 8.920. .5*-782965.359.38+* *6236**635. *32 .3267*. .352/. .-*.9*5.62* .095* 8188-3.8.** *7 27325*.9. 322 *8*98159 .

....5*5*20**9620 *05*+* 20**9620*025620**9620 **-.6.6267 2 .725..68*67*.635.75.72 672.6205*/620*92-* 863.3.*32*7*5*.5..92 *96.*9*2 .*2692 679*5*.8+5. 8*8/*828+6220*9*752*7 2 6+267 * 580*/**353*-*.32 .-*2-** *1159*76136*.23..-* $*02 59*7620*56 295*7* 3**729. **-.. 20 0. *95.. * "*692-5***2+*9.9*325.-5.-.32 .*  #!!$ 36*.7872*. *7.-* 5. .381* 2632-*.8776*.68***962-*.9 .92678725*-2+23 .0.28.6205*/65*-2 3267*.+*.22-5**2- 21.

5.26.9.*82.72+8 382 6720* 6.2 729**69.* *2859 **692*-. *26.8.5.236*2-232 . 72*962*5.6. * *+835279657**99620*5. 685.0832677. * .*52-**2367*2 . *.88+*.*2.35*9-*-2+ .267 .67262.7*. .86*.*9.352798-6.2327* -*9* .55.6876*.38138 .6.8*287*69. 02925. **-. 29-.5808.

*326.3552-835.-75*36279* 5. .36*.+2.5.*6.6 79865.6*0* .* .3.9523620.52 5.5*22 6*2. **96.3.7205*-2+*2- 82785*802*.02923.6**9*21!#! #223868 353*-*8"..-9.6920 52202386*-922+5.6 792.9*5*6322 .6.6883592. *35+ *9*3.*67*-*5-2159.*62*62.72*8*7.029 32.635.835*88-8 . .-2.765* 7.6.8 **.67 *- ".*78.867*5.*85*787.62* "*.385*715**5** +2* 5* 65759 36*.*8-**5*7* #26.6**2368.9267 563.

*9* 5*087#*-*29 52-26.-..6778352672595. " " !   5*087#*-*29 3.8!*678 8325*"*9262052-* 678-.* 28 ".6 792 +205*/632-*. * *.20.

/*87.6.92676.68#8 *.*9232-36.9267/22/8* 22/62.2+*92.788*05.8-22*50*#*-. 6298.. . 321**2*95 282-98 *0*88"*9262.52-8 325*2.+8 $ .2 35986928 3.

76792*-267 . 02-.79.  .-**872+205*/ *  +5.6.. . *0-* .** *-.067.26.3.*-25*.*7.6**5* "8.6. .9*5*36**.-267*9 69*2-.7..*67 .029*5*. #*-*29 .83.6726.9 02925262+2-6712 #*-*29 ..7679* #80*...6329.7.6**95* *8-.605*-6.3.

3*69.* ** *26.6778352672595. *9*  %..3265.*  %! #! %"# %!" %"#  +* * 72.**.6**58 3. 58169*0-* 32 .85*-2+82-.-.-2-**  2+5 *.6778352672595.6 792 792 ".9.9567. * *."95*.7*0**5 *.0*2.-.6*5 3. *-**2*67*.7***9*0*5-. *9 . *9* +205*/632-*.* +205*/632-*.6778352672595. * *.68*67*... *9* +205*/632-*.352* . +5*.-.67 ".29*72- ".679*5267 #*-*29 32 .68..6.6 792 %.9. 1-** "9.-.+5.6  26383* 3.-. 567.69.9 . * *.* 7.  ."5.8 7.-.3.#*-*29 .

729*9.7 "7*5*9. *"7*5*9. .567*-2 672. *35.7 672. **2567* +819* .

-2+.7 927835. 6* 5252 .25*.  8832 0* .62*52-8 -.0.0. .567*7.6.7029252 29*9.3597.6.*0. 72.72 . $8320* "7*5*9.. -290**9*8*2#25* 29.

 29*9.7267  .6* 0.0220* . 8. 759.**2327.8 .7. 29*9..7267 2-0*+..*326726* 328 ..*.9*..672.7*32 .702925268629252. *687*2*35*935.7. *52 8* 9* **95 *9*32*362 759.32. 26*. 29.*9. 329.7* 65.. 9*. 7*9*3523*6769.2918.29 * ..**679*5*.+**67*2.8.6.* +**20522878522 2* .92678326.*32672*  35252 .-2 . . 35252 *0*8226...* *7.-.*635*.568.297*+*68 8.-. 69.7 05***8.

* 1-.5.6*6* -2*2-/5* 5.78.*9*8.7 8** 25*-2+8 6. *+*6.35.**26.-5.5. 8**35. 8 .6*6* .-.3526725 *9* .*869 8-22-. 35. . 2678785325.928.-5. *7 18*86 29... 3229252..85236 .6*672**2-7*9* 5.. 5.9.*66*.0* 9278 3*7 65786568 69..697.6*6."  ..67895. *18*7*6 88-+* 29.8.3252-5*-2+./6.

-5.7 $35.6..321**35..-5.*9*87*7 87**605*-29*+20 12920+20*7679*5*9.8 7*/*87.*05**620*-58 79*1292292-8129267 $35.5. 232 .267 $7*6.6*6.269*8359*69.6*6285*-2+8805*-29*  .67 9*..

- 78***. +5236*.*** *118*67 1 -.7*2**9235.6*68 *2678.-.327...5*69.-267*67*5205 79* 8**2* 8.82* 20*5620*679*5** 29.*6.5 .129*-.2352 .*$292.* *2905**667*.01. 3*8- 26.726788523 7**6.*6 8**.782. $65.* *9* .*9.7. 2325.5*-2+8*9*86.72 8*2 8726*9 .8.9*7/22/.6*75* 35*-229218** .95.+*9.8-6**.9. *7.2+298*6 20-81* 8+5* . 8***0* 95.292.-267 !. .8-6.* 5*92*267 352.675*8.3252- 5.9567*1867295.292.

  .

 .

-* 6*6726..-.2 2 *679.2--.*2.* 72683**2 67 7. * 89. .

6.75*5.*.78 5*.5 +5* 5* #2.32-580269.2..* . *.0256.2.

*.* 927*02632..-92-.6**3269.+2*629.*85.6** 59 . *-580*2657 29*2.-267 28+*9 #2.*+5* 80*928+*913.  3. .**8725292.2 ..-2326.

.

 .

01.9 *8725+.-29*23*7.*2..* *.62 8+*9 235..-8.98 6.*.6572063. 85.5 2 *679.670*83526725 .-.7*   *7.*69+*. 0*9-.52 6*-5 6727829.6.9*5**5.*2.*18.-* .9*2 *679..77**6 .925*-2+.. .8 $**87250292527.*  #!*.*29*+5* ..*329.-* !2-26.29267*.

*75.679* *. %22. .052.8528 02- 927* . 12+7.8692..267 !*+226.*1*.*28 .*6*95 .88- -26+2*2 ..92-.0*+86*56792 *+*926. -.0292 9272*-*18 . . 02-.292 0*6727.2- **5 . 8..-22-*67*513.26* ..

 58*.

 .

6.29*0*/22/6. *8*88-5805803**** 6..*-*+20+20*7679* *6*-*.3*.67 29.920* . 5.6 2.*83*8 $2926.9** *69*26.6.+.. .*2.8.2-. *6.-.29.7.292-. -*9285563.327.0 .08+28.6.686..675* 68-*.-. 6*6726.638 7*86.5215*-5.6923*.* 5.8 *5.*75.3.+. 580. 67 7. .8387*35.2.69*.*-*35.6.92 *679.*7. . 7.2 *9.689*5*.6832*.8. .-580 0-. 05.-580**7.32 *9*98 .* $- 8 65*.!* "9*-2 *3.29*387*523**2 29.** $*8 89*98872 .5* *2.38 7*8*7. $.5* +.5*63.8*.-580-.5 *7*75*08 *5.35279+ 1 8-5802686*28+2.6*6722-*7.05-.5. * #268 5. .2*-. 83.9*.20752-.* *-.0*+*97320+.86. *-* .32*68*05.2-*1*3*2.2. *679* .2 9272-.+.* 2268 9.5* *7.6.0-* 5* #5..6 282+.78 .5808***9.05*-6 $+*78 2 9*5. +5205.50..02562/25 36***52-. ".3278 2+*.25* 2-92 3*7.3**26 .7957580 . 928*7.3*-29.* 88 *-6.1.3.638 7*8 .***2 67 7. 7. 8 0-.6. .9.* . . $ .*.7580 82 9*582*258 8.6.626.8--2 5 *62095.*8. 5.0292 927822*2626*9.68*6..* 2 *679.5809. *7.35.920 67 7. .6**90*-*5 *-**92-523**2 .\ $3592580826.686*3*68+5 7.3635** .* * $2625808* .*32*6* $3592.-32*9%.672580895*02968 67***675* 7.7 "#% *7..3*-*20.. 592*7.69. * 875.788 0583520**865-7 *8-8+**-*9.*2.5*7360-.63.3* .+ **.-*3..*9 580 3.352 -59. ..0298 9278329.-* *.**6 .868 6.36*2 -5.. 26.*-.3238769*9**8865-92+*78 *13*795-20*9 3*6.6.

 638*9*82 6*9.7. 35252. 8 95*0298.

 1*580* $.

68692-.*65* *5*8387192-52  .58 * 59279257. ..68*9..*92-. 2. . *2 580*+*88 67 7. 05. -*.2*35.9.32-.7580* .- 67 7. 8 *6*9.. 35*92 67 7... 8 6267 8 * 26875029*05**6 *67* 8 68.

5 .5292 "*785292 3*9... .6.925*-2+.98 6.+.670*83526725 .29267*.925*-2+.6.92 *56292 837.*.*7.29267*. 0*9-.8638*9.-.670*83526725 .* !"#!! ..92 .-* * . 0*9-.52 "8 #52679*   29*2.* *. .* -*9-27*6792"9.2..52 ..2 .*  5*.720* 67** .6.*.6*.75*5.98 6.567*2 0-.2..585292 %.* *326.

  .

* *.-.* 2.  *.-.6.77**63.*.

9. 3520*/5..895* *67*36*2.35*928 273.*2. .8 0-.7627*5 * *23595.50* *22 .85..588220 *0*..* 7*2.2+7.52*%.75*5.6*36*. -. 267*.+*8+*935. 8352 .678-6*+2**2 * *.*5.8.9267 -561 3.2872 7.85* ** *2.6**.95*728902 8+528.356783269..35.9.6 683580880*-.352*. **8+*9 $ 8 29.27*."*-* .*8+28*858-.6576. #*26.327.*868 3*8902 "78-5*2. 2726.267*22-*-2657 *282*.. 67 !2-26...6.* .+523.8 * .

 -2.

 3298*26.86*2 7*8 2*85*36*2692**+2*-.* .

.

80.2 #2.657 +5*6.787*80-.*562*37282925299.6** .15*02925*6*69..657 6*2.9568675+86 26*98-* +205*/.8 *76*-..8+*935..-2692...* *38 7*5*.9692. 6*6722-3..267*269.7808672 -5  ! *. .663.7...+5*7**6167129* 82*. *9. .* 927**2.85**95.* *85*.-.5.8682-* 9.**85 *95.5..935*..**762 7**62.0292*32*7.2.78 0**0*51.* .-*27*56 -.3-...9/5..32*71 !** ".*329.65..220*95.75*5.9. 258.75*5..

*-2*8+.62.67* +**-**-05** *2* *9* 32 .*292. 262+2-2. . *85*.865.6792720*3.2* 6.3272/ 359* 35*88 672-2+26928887*58 5**3.8+*9.-267 * *3.*617.735..022087*0263. 23688 8+*935.7* *.7267.*.  .5. .*9.29125*1* .-67*9*86*95 8...6.7*2-. 2*0*6922. -*.-29.+.6*68 2. 7*5.72 .* 25.6 5  8.29-.5.75*5.*6725/25.8523688+*985867 2 5.02962.

 .

7 202+* . .3620-.792  .352.  *5*7. *6 *7.9567. *.72 2+.*/*+887 6.75*5.* 29/*+8* 20**2-*+5.*   3* 72.3. -58 79.-2 35.-* . 32-.*76*32-.*6..-*.-+9** $67526792.888+9*8 *78-3267*829268267.8+*9.327 .522 206.8.*  32.8*75*0 5..3.36.20*9.*87.*.-20** . *5.5.-.**5*9269.7*25*8.-. 20**6... 329.29. 67 *9*86.*95 *.35329.3.85236.20835329.55*.-* 7.6325.72 2+.75*567   5* 72.75263. 5**..-* 5329. *7.* +9** 7.95* *.36. *.029*67*9* 0292528-*268-.6.883.35329.32.-*.208+77.-*75222 6. 7. .

"%!"# * 3*86718 .

.* *2 .* + 3*8352 ! "%!"# .* *2-8.286718 *35329.3. 029252329.*75*7.6-20***8*..7. "" *5* 236.7* 9276.6. 32672. 7.* 2-.36.6-20***8*.-20**..7. .-*2329.362-.6-20***8*.6.*87253 -6.362-.6.3  *236. 52*19*7* 7. .286718 029252329.

" .-20*52-* 35 *-* # .2- 5**  "% * 8-6.  ! 6 *32629.7* *92725**  # . 7.529** 678 927*.35*88679*5/*7*67 29* *.22+ ** 9.188 8-6.36*9567*8226.67  % 2 7528*-26..5*3288*5*8  .7 .36*9567*8226.9*9567*-92 **86752* *6*6726.8  35*8.7*.8.*679*51. -20** 7.7687.*. 5*7*8-5*5.679*51 .*29*329.208+7*92-.35*8.67.7*2.* $"%!"# .679*526.36*9567*2*2+8.-*-20** 2968 927. 9275 *6169.

 ..#! ! #! -5*6*9567*867129*2*6..+*9*6.7. *.- .29-5*..-.5 .*-5*.67*67**-5*. ! *329. 729 . #! $ #! !% #! %!  -5*6*9567*2*6. 2+.92052-*2. *..72 9567.-*-20****229* !%# 236.2.-* 5*9*38 12+5.2 232.9*7 # $% "##! 2 *692352.29*  ! *236.*8-. .8 -5** *9*269.8*3225.-. % ..5*9*867*525 67 35 . *. $% # %!$$ % !!#!# % !"# 5*6. *.-.-+25* *29* 88208 92-68.9567. "7*5205 *75*0.*2*2*8 .326.* % "!! 2-262"  .7*729* *89.676.6729.. .9.92.26826*6. 2-9567.9267285*8. 3 .352.75*0.* *. 7*2 *2*8-5*6.-***.362-. .*7*8. **+52*9567*86.0*5*8.-* **9. -2 9.22. 5*67.36*9567*8352   5** 72.3.2+5*8.8-5267 *9-5**83275.9.9*73267 .22-2.9267 *5* *9* 927.08. *275*0.*.-*5*7.22-5.2+5. .75*0.-5*.887*5-5*6.7.+22-.-.9567.*. -.2-29.25*7627.-.

.

  !$$ ""$ .3* .2-.6325*8* "#$ 7.*7329**5*7. +20. .**3.-.297.7*0527.2 .6325*886.75*0...5*267 #! 679*5*2629.7.82..6.679*52 6..*.9** .7*352* .9*83238*5. 35.  %! +7.5*2686.2 -26..25*-../.9*.7. !#! 05*-2 .**82./.*.3.35. -2*.7.7** *.-*8226.2+ ..5*8.620  %% **2.8.-9.678*.7...-.0-... *6 *.

-.-6859.  *52*2 . * 9278 *9* 20*69**-812975*02925* 9.952362159*762 .28*5*7.67805*-7.92+.67* +*528. ".5+* !" 32-9567*2.925*-2+.9567. 2+. *8725-.7*629* *52859*762*52.9267 *+52* .9267 *26762 5*-2+. 75**2.678352672595.6798 6*56798 3*56798 0*+ . 67 35 2-.5*+6. 353*-*8 .9267 .55*058+980*5*1825 *55*29 *3.*  6859 .* * *.2-5**.. *968722+.

-. -265..

59 *65*77 *-29** "7. 672.7. .3552-*+.6.0**6.8052 .*  . +20*7* .5.02**85*6* 32+2 *0*6.6**769232*9*.*3225.-292-869. 7856*6*2*.3286*2+2982 5*05**-81297267 5*62 * .267 *6725628.5.9..7267*0*+ 292.+25.+*528 +*52.6/**75*#85.86325780*625.* . .7. .2+ *.* *.*72 . *9.6*5*.-2 26. 8 -*.95.326./25** %* 36..*35279.+** 5*929.159*768*.*62+2 23*62.7 #58+*6296* 5*56725*23* *57.3* 85.* 8523*.2 9567*+6.720* 8+5*9* 6* 9*8 %8  *-*.67.80*922 *59*768 *.*. 9*8-8 "8.2+29.7 .6*6 * *.35*9*2+* #.68352767*9.5*.38672 *69. 5.7*/25**528159*7625.25.* 5./25*..6*2/25*792 *26.35.9 %*-6*9. .* #268326. *528298.*+*9. * 5*72.25*79*6* 2+..67 .**2+*52*683527267 *986.-267.7*79*-..+.35927217.622..

-105*-7.95.$159*762*67*.** .9 .61632.

5.18*05.29*-2* *6725*280..78.7*5  2*768159*766*5+*522067*. .59.+*528159*76205*-7.29.7**7*5*8*05.5*5-22+ 2.*68 68629....6792 67 86. 268 *35*9289.-528"378 5 726832*9 . 8..7**5*"9.+8 9*!*0.7%*1288+5298 !*8. .320*9 87 .859*762 -8"9.+8 "9.+*52632. 3** .8 %*5* -925.8675.9.5*52*32052662*78567 .*27 *32 .8+*523*5*68-.!*29 * 59*760*+.

+5276*1582361+25*3.9.*96+25 .* *32*7.9*8-2+*+*52**67*2.0292-.5159*765*. 67 679*5*886*-86+*526758**88523 .6*5.6 $ *32*76*-*7.5*.159*7620+*52*9*8* 6.2 +5* "*.9.*72.

*8725-..9267 "..[   5.+5.[26.678352672595.6*6*8159*762 ."5...9*/5*..6*5.* *  .355.9.-5.683. " .6*6*5.

7*2* *9* *. 56325.3252-59*76*52-35... 7*9*.3252- 56325.755.6*6. *6236 325.32 .7* -.67* .2*2269.7 .78159*7628785 .* 68 +.859*762  59*76*52-35.9267 *.

5*.* 892-.2*. .3.* *26..3252-20325.3252-325.352.**.7*-5 8-.. +* 5..7.-.-.9.05*. .859*762 .792*35. 7.77.35.-2686*75*.-2+2352..3252-* *2 7232159* 88..92-*35.7..9* 7225*86**7*2353*-..*.*52*+.72+5*26.*2 *.83275.629.-.-.7*8.8*52-2 -818 *5605+67*9*8*85*6.8 .-58 .* 327.-*68+25+.* 7*-* 1259*7761*.8.26*267*9**59*76.292073* %2.3252-82.159*762 *52-235.7*... 2*..*7. *+5*2.5620325.679205**67928+*6259*7623567832. .6159*76. *2*688. 262.. 5..-58 79. +203578 69.6920**52-* *52-2035.*35..-*6.*561-.97*2+*92359+5229* 79.+.*327 *2+.35.2-$0*56. 02-**-*.

8159*7620. *-.*55*.**2 69+*.9*88. .6 *26920*6297029252892.5-*-% 562.9 "*.

- 7.678352672595.59*76*52- 9...9267 ".. #22-82.*268 +.9267 ".8..3252.2-88-*6.29***69.3267*2129235*9287852327 265.-.67* *.35.878520327 20-.. **.6 *05.-.. *8725-.**8159*762 .*8159*762 . .67* 35.* * *."*+25*-580.+ 8. *8725-.$6*98720-20*-**9.20832629*.7* 6*+25*322-2.2 *2+*6*.*35*92*95 6620 352 5.672*762089.159*76. 25*22-67837*.675**9*-**.678352672595.  *6.59*7 *05.5 *9*67. 3.32629. 859*7626*+2582-5 68 +.82*68 .*562.* *  !.+* +68385**8 7* 326.*.*52*62+**.  6723*-*.592* +20720*.-159*7667*.6.

5*8+*92+*%*7526*9*  . 23.

926775*.**859*762 .5.2-. !%#"! 5*-2+.

.

-2.

802*-* **-*-9*-.*8*.9267[+2.9 80867*5*+*  8* #. 579*37* "*926* +5*57.29.67* .5*8159*762 .6 *5 . *.-5 *-25*6 2-67*552929* .029..6.**32*9886.67 32*15*9*76205.586.2 6*9.*2.-228+. 7*285*-2+..9267 ".68*..3525620*205**620 927* 85*#85 "75*155*  2-. *8725-.657 **5*02-82+*99***72 . 9* 352+.**28 3*5 6729 *6236 *9*6772[59*76*9*[ [%.862052*236.** 6*92/5*.* 8*95 * ..*-5 2635* .29 5** 85*  .2.92678.80. 5* -.2. .2*-226.6*929* 352*29...58*86835267*9**35. 29*5*29 85252.*67 .91-.-"73*  2632*5.[ 32732* 8679*5*8 .29*  $ .672268*3*-*.5*-2+*5.9.2+819* *.7*68329.7.926.678352672595.+.02-8 .712-2 .58 52*78 *-15*9765.69*729 525.*785..8 5.322526736122029*36122 .7*2. 7. 02-.*326. "9.*69 *9*1 *5*-2688-5*. 36.78*6.80. * 32 .5 26.*.*52* 36.**.8 67*87359* 352.*52* 8159*7625.3567* .0675*785 6*9.* * !$!%#" %"# 2-.-2*-5 %. 8. 29. [359 *5 *815*9762 ..

 67 75*.-2.

.

 02- .. 7102.

327. 685*9*26+522-.029  ""$!$! $ "$%! %# !%#""#! "# *5 76*68 928*58 *6236!%#"" 76*68 *6236"#  "$ 92...-*8 *6236.-.92*+ 26.58859*768-226 *72 2.2+ . *82-.9267 . *68 635.75*619* *816*32 836*73.. 5**29 92%229 *.8 788*05.9*-*9*82797*297168-+612-5.7267* 3519* 8 $7. 267*8. 21*2! $ $"$$!%#"!"# "-580.* .2-.567* ! "$ 92* * %  ! "951**-* *. 7.295. *5*59*-  ..6.7* 3**38 7*859*768 "78-.*67*9*885*08.8 .8635279**5*.6.. 29.92968825 -8 .6*0.-5*8*  "!  *72 %*-5%-5 2 829 5*0872* %*-5*25 9*2*5*.. 35.*69.72686. 92. 67 20678-.7229.8-*.9 .+8 +* 686/*87.95236. 29.675*.-*9*6*2*2-58 79.5.

952362 .* *  *6.7  !2*7*8..6*6*8.3526725 *9* . .928.* . "..9.7  .** 352725.-5.928. *8725-.** *.*8.22-2+* 35.62*8159*762 .   635.-.9267 ..159*76..9267 .9267 .9267 36**2*6836*   !.7 25*-2+8 6.952362 .9267  *67*5632.67895.67* 2+*6* 9.952362 .678352672595.928.

-.820.* ".**8..9.952362 .9267 .9267 .7  !.-..5.928.3526725 *9* 57*.*  !$$!" %"# *32 .9267 .952362 .9..67895.3526725 *9* .* 25*-2+8 6. * *.*  .67895.85236 .928.7  2-.928.67895. *9*  !2*7*8.   7 * .928.9267*9.9.-..3526725 *9* .5*8. 2. +205*/632-*.6778352672595.* 25*-2+8 6.7 25*-2+8 6.-.3526725 *9* .9267 5 *! .67895.9.7 25*-2+8 6.-.. 8-58023229..952362 .

 67 5*.8.9.*  .68352767*9*292 * .20*5.0685.8 .-22.68/22/66758**720*95.9267+*.-*68 92*2*..3526725 *9* .-*** .+69512 #8.92672-+*.-26.352.72675*-8.92676.352.9.*8 .86* .. ** -2 ** 78.0.3526725 *9* ..-.9* *5*!$!# 8.9267*2*. *922+.32*75*.8832267*679.9267*-*19*. *+*887*51 29. 0.93867229. 72 72+75.388.* #5*-.67895..67895..* 25*-2+8 6. 6**6.7267 52. **15* -2 9** .*6783.291 25*-2+8 6. .7267 *.7.6.6826.2*2.327*..+*2+72562 * .-*8679*5*8 *8 ** *02925.-..2-6867920.

5* 2. * *.50 <#1.*9* .* ".52.9. *9* 72236.-.231.85**.85236202-.*5.*87.6778352672595.6*8-..9267**32 .9**9*0*5-*35*9..2* . * +205*/632-*..96 -0*5*2. <80867"75-+.78 67   -0*5*2..5+6.5* <2-251*29 <.8 2672.5 <1*5.  .

6.7..2508..*5*+.*95* -580.$9.*8!8. 2. 518525-2 5 .852..-295 2 +206921$+2.029* -580*9.*-.2.6.*6892* *+.562/%50*&..-.5. .6. 02-. 6*75*6. 7.6727 *1 .796.3.35 .826728 21**2.2-. 0527.

6. -*0*59 7-*0*235*9-*9* * *5* 5 *6.*9 .* .832.520* * 29..!*-*6.9.2 29.89.8 8+.**212* 29. *023267*2652* 5*7*6*-5 29.*-592 *.2 .658 .5 .5.2-326. 927** 7.2759**92075*0* * .29* .2-5*.20*9 9 . 2.520 * *872* ..8. . 8 %5.26 27*92262+2 5 *682028+*.. #*2 9. *5*-5* 9 .2.2-9*.. 9.58** ** #*25.67*.0.6.32*2..2-9*8.-*926*05*-2 *875*6.*0**867*9 2-0.-5 *288  *2=*6. 02-.. 22* 32.5*-..8*-*8832-588 *2720** *.82.6725*-..*.67*.-2 * 29.*8 29.8 2.-0.-.*-2673595 ..2.6.-20-** .58 25263*9* -2* .52*7287.7.6.0-.2085.*.1.!*-*6.*3*58** 2**2+9.-292-8 29356* .361.295.**212* $5*72229*=2 -*2 8=2.8* * .-*7 9278 2+. *2-* 29.

. *9* .6778352672595.* !2-26.  21*&2/0*02..571.*-20&.8 +205*/632-*. 672.236.5* ".-.71. 2292*. * *. *7.

 2 8*.02-.85*8/8578 *852.

23267 .5.* 20*6 2018** 95 2.0**32*7.2+*98.571.88 *62-68720*58 *2.308 0-.*-20 &..* *87252 .-6792 502-2 29* -8 .80.+..35292-.58835*92 68-620 ** 3**2*-*.572 26.*2.8.*688*867 .852368785580 ** **-.*8*19* *802729269.678-5*35*92 [*7. 8 .2+7.5*2527.5 *-35*9 -2*8.726.359.571. .571.-*.* 36*.*+25*9*8 * 720*2 9 .56.* * 26*-* *0*-*.*6+..132-58 * .. *-6.9.6 .571. ...277*9*-*25. .635*7.6.9 2+297.6-8+289-28675878583552-.. 2&. ..**.359.6*6.. -5*..*58 *8+8. 67.-.3*52** $ .*-20&.05**6.16-5  "*-5 **7.762* .9.05*- -*5* *-*620+**832*..72 .3.8.5*[8 7 69.52-29.5* &.5795*72638729** &.+20 .87..2 1 -92.529*8+*9+9*69*-*269..32 78. *26.*.*679.* !.  .65.22 .02.. 27.7. .571. 6+2 .*37**89.2778 3552--5 *.

65. . 32 . *+635.86..79-7.9-.832* +.95* +5*8.**38729*.56.+*58 26*-29*-*. -8 .6.635.67*9** 3*35 8+*+. 8626*28+26798 %5* *6.571.57293  5.571.86.7.6.2-2.*2..2 *2-81.529*.35+...-7*.68 8.52-*8 6*95*675.571.23. *69*2-.8*58 * *805*- 0-.5 *32626.26.571.-*.326.56.92292 "7*5*.-*. 3* .6*.8.-802*9*5*9**6*86. *9*  .5.67.3593876.7* &.6.75 26795.-*.&.. ". *2.-88 *275.5*9.87* 20*26*277*6.529.2 -2+526*0*26*-*8.57*2*68 6.-*3*5-**267*. 2*8*5.20+..571.571. *9*  *5.89*7-*. -*277*872 20*23267*723*6* 277*2*.2 .9.7 .52867 2+5* "..67. * 68+.22-277. &.3258 9 +.-*+8&.0:* 2.2 .+.&.*-292*9**- *322-2262-88-*2-.*75.6. &.95.*..7 &.-2277 3*-*222 95*7*129.571.6778352672595.25.57626.6778352672595.578-*8 3268-3 72.2582 *69.58 -2***20*9 .

5+6. . .5+6. 25* 87*8 *  .

8".  !2..8 .

 * *.672.6798 "9* 2-5*2[5.8-229 *027292 02-* *+2* . *36*2.7.-.*286922-229259.52*7.-5*.7* *+9.-5**7 *5 9*5.* +205*/632-*.-*.6** -5***353*-*2.67.9*-. 259. . 596923. * *.-2*68 **5*922-. 229*26.22--229.82.-. 927*3529.2. 35.-5*.* 72. 8 +205*/632-*.-.5.* 32*35.[ . "*98.

 5*-58 79.322 * [2.-8+*9[ .

.5* ..-20***+2 1+*0-**88 +**562068 *672 7235.53267*.*2968.95*773268.[6.02923225* [ .* <[*7*[ <[2..529* **863. .2 ..57[ <[5*-[ <["*+*67[ <[9*3*7*[ !*-*[25..-*8+*9[ <[.52067*-8 +.*.8[25[[8728 . ..

  .6. *.2 .5*25..29*.029***2-52067*-* . *3267026328-./ .8 *38 7*0* 9-.2* . 683580*25**63*6-5*9*692...02632.058+5..6.9 -*..*35*922-0**71298-..0*683580*3268-*.2.3267*752067*-29*683580* 52067*. 295.0*27386776326* 72.*6*675*.-9 . * -*8 2-2**-*9 ...+..   +.58 -2*-2682+*.2 "72.. 927 9..-.362.683580* -..*95 725*38 7*.57*86 80*  80.8680*6.

*.17 **285*0.7 &""! .63.2+5*  &*"1*.57275.76* ...*5.92678 5*-2+8 *8725 67  5**/* 5.  .*  "9.*-..

 .

.

 * !2-26..

795-..  #5*0..92 8 86.526*3.5%  !2*.23*75* !2. 0 $"75*7/25.6729**-*19*2 329. 2.32*73..-. 6758 *.-.6.92 869295.2 .836*8-5*617.63.*36*2-5** 2.-5*.*75*0.68..-.*5.2.6-5**7 *5 .5% ..-**+8-* 9*9.-.2 92880.6.*5 *.5% .7 7.2 . * "*9*6.2 72.-*.52 6*35 *8* "1*.28*=2.329.-.8.62 2.6.6. 8 67*52 . .-5*.7* 29.2 .

7 +5*2-. 0 * 68 .02962.

3.6.  $52..

.

95* 269.-5* ..8625.7 8*. *.9 *.6"**9.8-*2. 0 8"75*7/25..77 69.2 928  # !*-*32 .-5* 2 827.5-5 *9207**22* *8-.58*672355708.  08.688657 **.7*8 0.73*7 ..62675*6735.-.5758-*675.8+22.*.269.-.6"**9.8*62 "**9 -*8.8-925.76.59*7.* 5*.675.029***.6. ..59*7. *8-.353688+2. 08.*/.

 .

.

57*.*69.*2-*.-2 9*9*.76.*25*.-* *.0293593525*-***7..2**05*0-.-*2-*9.75*0292 26.-*6.2. 6*2.29.*67*9*8 2.8.*  $# . 1 36*..520 *.29.* 75029*.9327.8 2-8-**35.05*-*6752097.75*0267*9*3.2.029***323. *9.7**-92+2 *. 3*2635329. *36*2./.$257.-.* /.802-.95*- 29 322 *26085*9*88652*652* 927 *72-263.32*7.7 8.29875*-.52367922-*8561086*5* *23295*7*8-2298 .+5*7 827529*209* *.7*-2+86572268+2.029**9* 2+*92.-580-22 827..57*9**.785.9* 8*7925 *8+. *. .*8723* **8-. *9. .*2 827.6.. *883592-.9267 *2 229**8*-5-8 6783*892680-.*.*.-85. * 35*7.-5*.*-26*02*.657 *6**.029 . *9*785.692.6322**58**9.7202- .* *.-5  .1.

*22 827.928 283* 6*75*3.85236.1235.+52.78 !2.05..8 . 5*+2..-*-5802.* ! 679*5*2.9.*29.69.* 75*08   "2/22 702*  2. ..75.2+.-*5286.5. .*20 6. . 7226. . *52+*.29*5.9* 2-8 -*32387 97.67*6921*+8-* 325.**-**+25*9-*. 352*.3238*5152**297. "*.12 *67-* . -286922*0*.35*9-.35*9-.9-*6923878-929.7329*-*23.92672**32 .321*8329.*6* *2323552--2+52 8-*+*0 3535267-8 .3867229.2.1.26.75*20683527203.*29*38785.*7 .32*.*26 7*. .8.8+.* . .%62 5 *96.505*8.263. 152** -27.* .8.129295.67*-229*.+*8-*7*235."*.7295.895.*2 6928 32.692*2+2 892.352 2 6.5**"*.02929*-*.5 *-*-6.2679*57.9267 .29* 87*.323.5.6*3212.58.926. *67 *692-*82-*+5..+25 *.69.75.8+25+8 -*358 322 * 7782*2.7* -* 0*262+2-.** 2 827.*7.6.2722 *28.67.7.-2-*6. 68 *.6*69. 329.87 *25* 7 1-92. 2 827.72 619* *8 .8 2+ 86.9267 *36*2.*97.820 *5*8205.6...8 835*7 6920*32*5*7.268-.1**.0..58-*.

363.9*25*-2+82--** . 67 35.567* *75*.5 "8 67 35.-67*9.-2 67 35..567* 5.567*  8*-6.

8 05 28*8 68* 20*5**.38.* -2 2.. 02-.323.* 1298*.8 *9 27*+25868*2122252+* *329.#52*.*-6.- !*65..* .878+25+8 "9**3202-8. *2720*16.81.8+25+68 2129258 .23269**26.#52**.2 .*.725*  " .95* *8+25+8 8+*.-1.*.725* 2 .*8 .* .12-+*5.*35.926.725 *5629+5*78+* 129*35*7.8*.6.*5627.81.-2 2*72 72.**752*26.**629.5*7*.*675* 2 3295*78752*6205*7*87*7.0*.0*.*#52**.

02-*35..7 87*82 79223*626708+735*7.029* 691. .6920*3295*7*87*8 52 9.

02-*  .

69*8 +*.6.9./.20.680*6*5*-3267**.32*9**2.-10*629*802925882986838353*-*8/085.72 02925 7..* 8 .+*9*835.5.23*+*8. .7* 29.**0*.5* .*.20.*-7*0256675*** #! 32*9*.95 65 .6*20*6*5*-3267**. .7.5.67129* "#"! "!"#%$!$! *7 -. 7268 .95 ** 9258.868 ..-679* 5* 57* /085.832.... *32 2 *66.  .2 *5 .7867129*  .629. "76*65. .83275./.8  " 32*9*.62972675* *9** !. .2* .! 32*9*..68 . 9567.* 32*9*85.6.7.2.6.7* . .

6.86. 67135. !#! # 37*.** ! 352 5. 926.8  #! 5.26326 267 .89. ! 32*9*.. 1-.+ #!"#!$***+++ **** !# 35*9*. 05 629725* *9*8 !. 726.* ## 67*9*.32 .3527862913229* *.+7 !**++.7*/25* 5*8.6*2.9. 920 .  "% % #!"% !"! 0*629232-8-*5*.**0*6** 67*.23229*  ## 85*635-.*5*8671* !2 . *9*.-*5.9829*3552-. 5*+835. 671 . 65..266.-*5.683527222.6. #523126 2+5*7 "8 $!! #! *67*8352.712-20671*  ! -235.2  .2 *66.2..712-20671*35.*5.2* .+7+5 2-02925 . *9*.266.*.5.6. . 5.*. 5*35.* * . 85. 6325 82 .29*2 .-.6.6.2.868352713229*-*+267*8  ! 35..6.6 !" ..720-2* .-.  !% 86.*23.. *5*867129*  # 232* *..2262920* .75* %! 2+587325. 6710*629* 5. 35.8235.327.2.6*+..-*8262+.7*+8-** "## $! 2-26.6 566*2220 72.*325.35.9 $!" 2-26. $!"*+*+ !*++* "!*+.-*5.6.5.  ! * ! 326783232* "! 63**.

7 5*02925 38+.678 .2*67 679*58.6.*.*-9-8*/8.29.-8 8*36* 36* +. .6729.68692679.722.67283592.69*28.86*-867 /8.672967*-*5-20.028029252.3535.35*-.9267.2*6729 8.* . *9* 68/8.-.. 8.9202925236*228*.9 .-2..2*6..*. 2-5.  8+. 5.2*1 6729* 25*0* .32.-9-8*267 252*.2*67 *62+2-. *5028 %80*5 685.**5*62*9**/8.68*267 #26835267* .928.*-.-8 *5296.+.7  .5.8867*-*5-.2*6729159*7620*67*-*5-20*. 029258 229*72685.. -26.9.  8.2*67 6782.2*6767*-*5-20.-*6.673 8 7.83519*79.8029252.20832-. 3.6.6.928.*257 3267838 -238 7.78-9.* .836*2.*35 *32-58 .9206325*8.86.9..67 /8..928.**9.6729..-*2-.672 -238729*2.6758* -*.* 3567225* *9*.* 2329*= *502 685. *502 63.68 . 758-*=  !*02925/8.7 /8.9.9*2 $5*029252.232-58.+* 2-2635..3275.8.2** #2* -*.67*920*3523 *9**26. **8-*2*8 222* "*-5 *5*029252067*67*-*5-20.2*67 #2. #*6.2 .0291/8.62.*05**7 +2 .*"7*-*5-.2+9.. 76.6832 7*3*.688.-238 7.6.67 *-675*79 *679.6. .6*2836*2.*05**7 235*92362257. .85.-*29*.2 8 3552-2 8 $..*7925.28*.*69*2-.2*.83275. *6236.35672.2679*58.683. 058+.29*538+.8- 35 .2+9. 927 268 *3275.862+25*88322-26835. . * -9-8*267 ... 2.9** *2-8.*9 .+*9*5*02925*05**7* 35238729*2.-*6.*/8. .*25**2.635*9237*7.+.2*6729159*7620*67*-*5-20.*69*2-.626327*2 8. 69*2-.67.-**679. .029*/8.2 7.5./8.2823 .2.32.67..*.-85* *9*-9-8*267 *326.683.8.

6 5*0292520/8.9.2*2067* 35 83*2* .237*.5*. .* 2. 35 .=$38+.26.3*6.220.67 -675*79/8. 75.6.3238*9*867*88 2682+. *5* 5*-2* /*  .2*67 2+.6.-.*.6* . . 9. 29*= 2.2**3268.32-6* 87..327.38+.+.67832*988 85* 675*7.= -*.5 *2*= 2+.+52.5.2*67 -675*79. .2*67 /8.5.6 8. 7...598= 5*7*35 * 1825.*35*028.7*5 52* 7./8.29 2067*8325*+*7.2+ 2 6327*202925.67 .67 2.

**.2 726825/.868329*85.8 *679. .6729 35*9.-.2*67 $32738267. 7* *-.21 35. ..6.* 2. 8 .8.  25/220*  .  892*798.135-. * .267*9.-.3**7** .*225/ *629. 327. 2+. * *-9-8**62+2-**** -5.9* 53*-*8.635. *.3 ** . *3**7*55*6.868 +20 ..8.* 5.+*93528 *9*..6729.85.6*-5 **... 927236 .0268 *5*29*.6..7 *5***8690*62982. 675* 8..*795- 325.0*629*352..-2 3*7*5* 726727.672-*78  .29.+*9 7. 86752679**679.*9*6.-* -5 8.*.3*2*6./8.6.10*02**  98 .** .6.*2*.32-. 675 8*25678.* . 75*9**-*..2 3238*5/8.029*5*2672*285. *.8 . * 87 8 .*7.692235. 87925+.- 675.3 8*267.8..3*7** 60*62 81*7 381 8 38 8*  .67* 2-. 988 98 675 . -2*9*.89. # 26722 7920292519829* "9*0*6.2 *9. *9*02925 #.*867 * 7925+.762+52*35*7.3 *.67**675202*679.3*2*6.... *6296.*8226.-580* * ..-5.9* * * * 35*1 35* # 67*3*.8 2052-* 8 .* #" !% 2 . 2 .*-6.10*02**  35. 75029.653792/8.*692679*6910*629*+. 675 .2+5**129882088. 20 87925+.. 0 1635.7* /2. 67508 675  8. ** 72 686. 35 8  8 .** 87 2 2*.32672*20*8.**7. .2*32-67  !%#"  +*63229.10*02* 8* 8 7 87925+.** -675*79./2220* /2.8823 .207. 35 9.-6798 0*6*5* 7*327925+ -6 +7 * 8-2+029252-292--25* 710*6291352.795-* 2-2635.67200*6*2.820.672-5.*  # ..**25*291 .* 9 "9*7*2679*5*.* 951 95 * 835.. *679.9525. *2/2  ***.1.*. *679..-58 79.7.250**..87*90*62968329**88.3265..-.2629*-6. .-* 02925.352. 5* *2925*.+*9 72680*629.9  .672-5.5.2*2 8 #.675202 8 5*.*5*29.2679*58.78.7.2*32-67*679.-./2.*9.-9-8** 205* .72029*5*832.67982 35 8 5./8.029*5** $.88.835*9.* 0* .678*. *7*-6.6.

7872 . *22629*5.5*798.-5. .7*8.9* 2 *.*** * .635.-20*-2-*2 * 2.62052-* ** *.10*02* 3. 25*6 8 % 2 .0325. 8.-0*6*8.*1 98.9* 962 9  6758.78 267 2 *1 0 35-.** .6. 35*7.2+. *95 .7 .2680*6 62.* 6.*  % *2*5*8.32*9*8226.8*9. 8. 05 05.*  "$"%$ "# . 3. 6  "!"!% 8-*7982*798..* 35292-6....60*6267*3*8 627 62 .987532 +*.7..9.* 87925+..-*..* 35*72. 267 26 .*7 .78 .*  92**.--80620 85..5/.*8 2052-* 25*1 25*6* 83.** 89..135-.. 2325*798...9. #"%$$ 35. 35*7*.7 .*2. *78.35292-6..* 62 628 8+5. .5.**2-** 0* 89.*5*8620*5.*7  2 .762 2.*** *. 98  83... 0 1 6*28.5*798.. 27* 27*2 8..886+*7* . -2+9*20*6298352.*.** . .-.**8 20 .1.*6 *9**+ 39635..*1  "!"!%8262+*.-+* 835-.10*02** 3.7 6.3.13520*35.9..  "!.. .7 +* . 78.*635.

62 .* * .3 *27 6* 2-262  *.62052-* 835.-680*6* 6 ..* 8.-2*..98 * 3596.359+.*.-9*680*6*5* 7*3298 .-* *9*8 267 -580.35292-*26. -* 7*.***-*.  8-9262 .2361..8262+8 6926792262+.635. 26.3 *. 7*8.8+.680*6262+72*2* 353*-267 **.*8-9*680*6*2-21..98 * *-58098 * +.5.692 98 3*5*2 .* 8 * ** ** 8 .35998 * *-580+.78. ** .* *+ .692 +.5*-* .0 325. *86.98 6.-.62052-** * 35.**  "#$#%!*26..2-5.* 875262 29 .002925* .*.7.886  .**635.98 3*5*2  26.*8-9*680*6*2-21.8. .*.8.-* *.680*6*3298 2676.*35920*26.

8.2.7+20* .-*. ..5.88.679*52672 . +5.  *.- .. 2*6. 72.6*2 *32*5* .*-*6. .002925* .  "%*..7*679*5.23 .69+ 9. .  ..88. 6..8*82.8622227**96*296 80..-* "832967  *9.9.886*2285.6. ..*.68*.+.. 3272 .2+ 722+819* 7 7 - - 08+.8.9..2-029*5**37** * .-* 9*67.-*-2-58020* .7*26.-.$"$"*-6.2-20*69675.72-. 2+*6  *+529567.*6836729561+ *35. *21-.-2.-.8 85. 2.686*267*.8 .-2*.25/....3 ..+2705* ! *.88.822.. 35.82-029258  "329.272.3.289.69. *32-8  *.72.-22. * %!# "%"%2* * 838 37** 8.88*9685..2 689 .* -. .19*729-58 7275*  .*. 72 72 #2..2-5.6*2837***.*2-2-*7*...26.7*32*9**67.732*9* *5* 9* *. 8.8835-.8-58085. 5*886.. 2 ...2 .679*5. 2*6.72.-22-5.2* .022585.* . .9567.6*2.. 72..  !% !....-*6.8 86.9567.*32*.-.2-029*5*8*37*.-*.*  %!#"*.35-. .**2-029*5*8* 37** 2 *725+*.2.8.32692.679*52 7232 *2*2679*52 12.2 792.2 !%%!"#! 685.895  *926.8. 85.23 .5*-*95* ** 2 **9229* 29* 29 291 $#-2*.7* 92-* .57322 8692126. 72. 72353*-*.88..8+62 2-029*5*8* 7*692808 8.6.*8-9*67*680*6*. 722* 88 8.  !% *.* 2 6..8.88+ * 679*532*9.2 * 35..2 20832-.*..

9.732*9* *5* 9* +5.*+28 85*-82*82-5.352..7*32*9**67.7*2  .208*78*6.* 2 *..+.5* *9*.2.25 .3552-*2 .2+29*.23 .68852 .. *9*8*.352.9268 *8 68752*95*7*  !.68 .-.. 35.32**2-26...-*9*..0**2.-2-*735-.-2-*.8*82.8208+70*025*-. *83295*78*. .9*9567*5.68*..352.. *7 -*9*7 -29.89.5.0* . 3*.* % 68.88-9.-. 5.8+52.82-5.  * *9*..  "# 68.352.-2 2-5..**5*-* 3295*7 8*6.* -. 2.26. 2*6.925 872 82 8.68322+8..88*8*798 . 23 ... .**85*8 758 *5.. 726.9* 352* *235.88*8*798*28+35.6*2.-97.** . 9*677. 695 .* +26** .8  !%%!"#! ! 68.0*  %!%68+52..* 22 2.9*9567*5. 0*026.29*. *35.**29269.-8  !%!%685.78*23. * .* .-5. 3272 9. 7*+9* +7 63*9*7 .. .- .9  72325.228 * * 2* ! 68.352.295. 2*6.9*9567*5. ..-* 9*67... 2**68 .695 !#$!208+735. 72325.+9*.69 + * 35.78 .*68....826. 359 -580 75.* 2.2+ .2 .* * * 852* 6951.5*-* 67*...*  $" 68..6*2*2+29*. 3552-.78  !% !. 2*6. 20 * 5*6322 . 2.* 28*6.5 2* ..35.9567.29*.208*7.*32. ... ..5 ... 722+819* *32*5* ....5*-76. 272.. *7  %$208+7695 .67* 95.695 .5*-.+26*2-.26.69.295.2 2.*6836729561+ 6..82 . *32* #52.-* -9* 75 !!%68+52. +.*7 56*7 0*0267** 22* *9*867*. 2* +9**22* *9*8-...9*9567*5.+52* .35. 2329. 7*. . .25*886. 2*6....8+ 679*5*32*9**85.-. 632.67 0*02 .9*9567*5.6.-580*  +*63229.. !%685.6837..52-.-*+6. 635-.925 82.*..-*. -299829 .5.-8 .25 85*-82*. 86752679**67.8.2.. 0*02* *2086....

5*7 5252-29...- 52.20*20629* . 72.2 20832-. .679*5. 53*-*8.2.8 ..7* 7232 *2*2679*52 12..352.7*679*5.-82 8  6*. 8  .99565**5. * 2+*6 .57322 8692126.679*52 86.*7523*-.679*52672 .95.6..9.352. -.* .289. *72 7212 ..6 65..8 92-* ..353*-*8352.9. .

6..35. *62 *67.52-.2629. *18 *1 * .*35...-.9 352 .-.2 2 7*.* * 35-. *18 *1 * .20*02..695 "95 .2-.35.3295*70*02  !*8.695 *67*9.35.8* *95 *9** 7 +7 *   !#79256.295.10*02* *67*9.8 +528 95.0*025 85*-82*. 2*6. 2-2626867*90 2+*232*8.2-5.5 +9**67** *025*-.9* .10*02*-*6. .**5*-*2986. 7*+9*  *02329-8208+7695 .89.5.. #%. .* .5*-* 67*.82.727*2-*6.695 .3552- *9*8.-*.. $159*762.. .*67*9.2-695 62 67..832672.127 2..82-5. .0*0262+26.*0*02 *022*88*6.10*02**67*92 8 0*0262+.-* 79256. .2-9*0*026*67***793*69 79. *62 *67. 67*..2-/79. 1  7* !"#79256.5*-*86.*+28..*.785*-..1.6783.88*8*798*235.0*025 85*-82*82-5.78 -*68+.* 2 7.85*8.5*-. *1 * * .52-.. *9*8.2986.82 .2+ 5*-8 *69.82986.*7.  *02 5.**932-*7*2.75320 67*.5*-76.695 .-. *18 9*1 !#%*329.6.  52.95.32*8.* 35./79235.*68+..5*886.  * 21 .295.9*.5*-20*026267*.-267*90*0262+.-.2-5.68852 .9  *.* . ..88*8*798*28+35. 262 267.29*.2-695 .2* *9*8127 *02+9**2* *2 *0267**2* 2*.*3295*70*02 *0222088*6.+9*.29*. .7622629-2-*8 .208*78*6. -221 !#79256.3295*78*.-.29*. 235..29*.695 .5.35-. 2 . 2* 72687235-.  2 7.-*.78 .  2 7..5*-*86.-*.*2+.  2 7. *62 *67.* 695 .9 9567.*0*02 *022 .2. . -..795  *0262+. -*  .35.. 7 6867*90*02612+*26.75*-.

22-.2*  52  "7*6* 5.68+. *9*.67*0*2*-*.68 +**5.335.9*.695 .67*67 .2-5. "#" 2*67*6* 05 67*.62 ...**35+ 6*8.82 .9*5*-203.7*79256.9*5*-20. 1 *29*32672.62 . .832672. .96* 952*9 352 * 9523* 2*2 .... ..10*02* 7*2-*6.* 2+ 2672868+. .2 $#$!!% +8-8 ..2035..82+. 28*79*5.-2-*7.9*.62 ..2-0*035-. ..-2915.22-0*0 35-. 85.-.35.22-0*0 35-..**5*7. 2-266.28 *9*5.2-0*0 5-.2 *32. 68*9 *. ....86.+7.. *95.5*-.*-205**7.7.55.29.* 67*0*5. 9 . .72.  92 "7*0*..7*5*7 35267* .72-/79* * 8-2  $#$!!$ 35.35.567*-**0*028 !.-.29*85.82-26-.835.9*5*- *79 753 3*69  *0263526*-* *02635206*-* 352  3*57.* * ..-.2*.9*5*-20-929-2035.862+329..29.685./7922629-2-**67*9* *9  "2 .6* *9*0* 35-.7*2-*6.5 . "7*0*2 .672 *  7.* *67*08. !# 352 295. -5. 0*026*35-.2035.7352 295.7*295 7.9*.7*79256. ..75.9*5*-20.6*22-.67*0* 1 5.7 72. *67*2.-.66*0*.78-2-**67*9*  *0263520352 3*57.8262+8  ..6325.* "7*6*2 3528 *9*35*9*5*6325.67*76 2 28*79*.7*2 .7*322 20 0*02*+7 +8-.*..* .-.*7-*.62 ..*0* +7 5. .*0* .-.5/.*0* .. .*.-*7 *8 *.-*7*  580*67*6 *.8/8. *75+87 2672868+.*.-.-+8-8 . 85.**9 .7*3.8.20*925.6.+735.-98382* 0*026* 3* 92 7*8 08 %567*67*0... *..25676.297* *95 .*2 2 .7 2**2.-2*2 !% 79256. 28*79*5.-*78 25.-*7* /7* 262+20*02622+8 83275..22-0*0 35-. ... 2-262 * .*96267**7 !.8 .*226.95. 2 727..5/.-.0*0262+.95.-5. ..7 295 5*-8835. 2+.* 3258* 72* -*. /25*.. 5.7* 322 200*02*+7 +26*-29.5/.20*2567*32 0*0 +7 *2+1 !$ 79256. $* ...95 5*-* 352 .8.9*5*-202-.+.7*322 200*02*17. 85. ..33.  "7*6 ...*26* .7*322 200*02* $"%!# 35.

.5.+.-0*9.629*32..82*6.5..*9.*2-98 ...895 7*9*...9 +52..-*5*-*.= 726.*96262 ..685.-. ..* *6* *3*2 "5*.0**08 7  ""#%! .5.5 .*96262 .9. ...35.62 62 5.. 6*3*.. !..685. !"#%! .. .82*6.. 6. !.329.*2986..-2 72 .9.5.9*50*6*0* ..52 .5.-269.685.68 8. . .6.69. ..... .*96262 ..82*6*-5 *-580.*96262 .329.9*7*.5.68 8.*96262 .. 2-8 .... $*96262 .$ . *895 7*9*.*96262 . .- 79* %. .6*67*99.. .+26.*2* . 8*-26*-5 *8 .*58 . 35 ...5.*96262 .*96262 .*82268**. 7= .329. ...685..8+20..5.6-.6*-5 **. 82   *96262 .3*6.5. -*6.95 "$!#! .*2*-580268 *2-205**7 29620*9229.+.-5 . 7*  "$ $# ! . + 2 87.5.*... 35-. 685.685.** * 2 .6*3*. 35 7*6.76...* "85..68-*.82*6. *.6.889.-2 .352**2*8 *6*-5 **359.. .2 . %.6. 35 .. 675238  $ ! .6*-5 *.-** . ..686*2 6*2 8. ...**9. .5*-8-580.-. * .9.. .*962 %"" ! "85. * .. .6*2-580. 35 .9.9..*96262 . .76.623.* 35 *7...-2 72 7.5*9.* *-**96*5. .82*6..88 6. 7 .888.-*. ...9 0*02 352   "2 .6..-52 *.. . .20*..25.... 5. . 5. .7286922-. . *72 6720*= 35 26-2+*5 *72 .*-20*6 "9.623..-2+9*86...6...*...*5.... . 6*25*-*359.. -5802 $295.....+.*6-.. *.5..8 5.. .7*3205*9** .02 9. 2086752679*29.68352767*9*6*-5 *8-580.* 2986.208329..*-205**7 2086752679*-580.5 .-.9..68.889...685.322 %!"#%"" ! !  ..685.5. .*6. 9. .*96*5.  . .0*9*5..*672635.* 3* 7..85** - .268 89.

35 .7. *205*....5+.5. *-9. ...*8 *2 2825*9567*9*8* 8-8 -*... 826**2675.*9615.-20*925..29679 .2 .* . 32726.38.. 352 . 2+. *75+87.7. 35.  2086752679*0*9.*-205**7 .3*-* .*96*5. . .-*7.692205**7 68+..5.9 -. *96262 ..

352+.-.* 8785.2-029*5*8 85.-98..208 267.+**7268 $ #%!#"$ % *2-* 62+* #6.*7.2+*9.-2+9*29.26229*-6.29.**32*93275.5.-9*2629** #%!" **2. 9*. 685*2327 *02632-*56*329. *-6.*-**3275.-.6 232689*.68887*5.6220* 122 62 . 1*. 1*. . .79 583. $87*5. 2*6.*679.. 9*.."%"# 2672.*26702925*-98.86867*987 .3* %!"#" "$ %*29567.+32*352*.  " "$ % 5*2..6 2032689*.32672*. 5*20. 9.

3265. 3265. 785..3268-5..*.*327. 72352. 8692.5.2678159 . -58020.68*0*62 0*629262-+.-*.. 26867*98 " 2+52*. #!68. .-*  58 2 *-..2.-*9**.03268. 586.*.6835*9236235*02.. 675*20325..35*0288159 .689 ..... 52*.5*..2+8. +21.8.159*7 0*62926867*98**-5 *9*8. 7*2327382823. !"$ 268.7*.8*26.* 692679*92520..2*0.8.522 15*20* 2+ 28.. .2. 65+..159 .-2.6. * **. 26867*98 *2-* 7*9835*02.5*882-9251159 5. %!"#"$ "#!! .5*92 *-6. 6867*9-.235*02.8 ! 3268..-25*92 *2.2.8159 .8*05*/62 35*92362 /222 2 25/22 26.8208* 67617. #$ 683268.*159 .. 0..  .85.*...353*-*8159 ..-*6..5...32-87.*3265.869 20+*589.*78.092520327.*7 5* "2+52*6783*823.26293268.692.692679..*2.22+83268-.*2.159 .35*02.8*52-.. 5*9235.5*8. "$ 685.6.8 $"%685.* 35*02-. . 35*02..

.

7* 2. .6. *762005 2032-5.852361.6205*/* 5.159 . . . .*  .5.*  2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful