UNIVERZITET U BIHAĆU Visoka medicinska škola

BROMATOLOGIJA
Interna skripta Izabrana poglavlja

Prof. dr. sc. Ibrahim Mujić

2

ZNAČENJE I ULOGA PREHRANE
Prehrana je značajan faktor okoline čiji se utjecaj na zdravlje očituje tijekom čitavog života pojedinca. Hrana osigurava energiju potrebnu za rast, tjelesnu aktivnost i ostale tjelesne funkcije, pruža nam hranjive i zaštitne tvari. Razumna prehrana u suvremenoj civilizaciji nije samo osnovni uvjet preživljavanja, odgovarajuće intelektualne i radne sposobnosti. Hrana je jedan od činitelja socijalnog i društvenog statusa, individualnog i kolektivnog ponašanja, zdravlja i načina života. Upotrebljava li se umjereno, razborito i razumno, hrana je najbolje jamstvo otpornosti organizma prema bolestima i nepovoljnim uvjetima okoline. Ako se upotrebljava manje razumno, preobilno, jednolično ili nedovoljno, može postati izvorom preopterećenosti ili trovanja organizma, uzrokom različitih "civilizacijskih" bolesti ili neotpornosti organizma prema bolestima i tegobama suvremenog života. Hrana može postati pomodarstvo, sedativ, stimulans, predmet uživanja ili mistifikacije osnovnih životnih potreba, načina života, odnosa prema radu, okolini i sl. Uzroci bolesti, pa time i njihovo sprečavanje, kriju se u našim nasljednim osobinama i navikama prehrane i načina života, te u okolini. Hrana koju svakodnevno konzumiramo sadrži specifične kemijske sastojke od kojih su neki poznati i dobro kvantificirani, a moguće ih je svrstati u nekoliko skupina: ▪ glavne energetske tvari, ▪ esencijalne prehrambene tvari, ▪ prehrambeni aditivi, ▪ prirodni toksini, kemijski kontaminanti, ▪ foksini uslijed mikrobiološke kontaminacije, ▪ kemijski spojevi koji nastaju tijekom pripreme i prerade namirnica. Prema Zakonu o hrani objavljenom u Narodnim novinama br. 117/03., Hrana je:svaka tvar ili proizvod koji je prerađen, poluprerađen ili neprerađen, a namjenjen je ljudskoj konzumaciji ili se može očekivati da će ga ljudi konzumirati. Pojam hrane: razna pića, gazirana pića, žvakaću gumu, prehrambene aditive i bilo koju drugu tvar koja se namjerno ugrađuje u hranu radi poboljšanja njenih svojstava. 3

ona koja se koristi i/ili ugrađuje u hranu prilikom njene obrade. prehrana je postala više ili manje kvalitetna i raznolika. ▪ nedostatak soli u prehrani. šećer i masti koristili najčešće za konzerviranje hrane u doba nedostatka hrane ili migracija plemena. nesreće. ▪ unos alkogola i tjelovježba (sezonski) ovisi o agrarnom stilu života. stolna voda i izvorska voda. ▪ sol.lovac ▪ preživljavali sakupljajući plodove.lovac. mineralna voda. tip: poljoprivrednik ▪ razvoj poljodjelstva različit (klima. ▪ lov divljači zamijenjen uzgojem peradi i domaćih životinja. tip: sakupljač . 2. 3. poljoprivrednik. urbano-industrijski. EVOLUCIJA PREHRANE Evolucija ljudske prehrane bila je oblikovana klimom.. evolucijski natjeran organizam na ekstrahiranje. Zbog sve veće ponude različitih namirnica na tržištu. sakupljač . Usvojene vrijednosti i kriterije za odabir hrane čovjek je evolucijom izgubio. kultura naroda). Možemo razlikovati tri različita osnovna tipa prehrane kroz ljudsku evoluciju: 1. tako da danas odabire onu hranu koju voli.). tip: urbano-industrijski 4 . 3. ▪ meso samo u prigodnim slučajevima. ▪ kultivacija različitih žitarica omogućila razvoj tržišta i gradova. 1. hvatajući divljač i morsku hranu. apsorpciju i reciklaciju natrija iz hrane.Hrana je i voda: za opskrbu pučanstva kao voda za piće. ▪ kraći životni vijek (infekcije. kulturom i drugim strukturama života. a ne hranu koja zadovoljava njegove potrebe na energiji i hranjivim tvarima.. 2. tlom. osim u bogatih i onih uz obalu (morski plodovi).

mesni ili mliječni proizvodi).). kobasice. U današnje vrijeme proizvodnja hrane ne može se zamisliti bez aditiva i konzervansa. . i 2. kao i poznavanjem proizvođača prehrambenih proizvoda određujemo kakvoću prehrambenog proizvoda i predmeta opće uporabe. propisi. Upoznavanje kemijskog sastava hrane krenulo je preko utvrđivanja njenih fizikalnokemijskih promjena u 18.skladištenje namirnica. iz kojih se izvode ostali zakoni. konzervirani proizvodi. pekarstvo. povećanje njihovog broja. Znanstvena i stručna područja zanimanja stručnjaka za poznavanje i proučavanje prehrambenih proizvoda. nagla promjena prehrane. ▪ započinje porast konzumacije masti (meso. slastice. Počeci čuvanja hrane od kvarenja datira od prije 2000 godina (Epikur.. Hrana u suvremenom svijetu postaje sve više roba kao i svaka druga. Znanost o prehrani: . čokolada. rješenja i drugi propisi o zdravstvenoj ispravnosti i kakvoći namirnica. margarin. pronalazak načina i uvjeta za čuvanje trajnosti proizvoda kako bi se održala kakvoća i prehramebena vrijednost. počinje nagli razvoj patenata i otkrića u vezi konzerviranja i zaštite hrane. začinjeni sir). čijim poznavanjem.industrijska proizvodnja hrane. . ▪ dolazi do masovne proizvodnje postojećih proizvoda iz domaćinstva (marmelada. st. pokvarljivosti i osjetljivosti u prometu namirnicama. svjetski rat) — razvoj i nastanak novih proizvoda..▪ kao posljedica industrijske revolucije. mliječni proizvodi. Zato su potrebni zakonski propisi. Od 1810.). ▪ jačanjem i razvojem poljoprivredne i prehrambene industrije dolazi do razvoja novih proizvoda (slastice. (fermentacija) i izolacijom kemijskih tvari iz nje. . 5 ..umijeće kuhanja.. Veća količina znanja o hrani i prehrani počela je tek početkom 20. odluke. st. sirevi. pravilnici. osobito u sjevernoj Americi i Europi. kad su bile otežane prilike u svijetu (1. ali ipak različita zbog zahtjeva zdravstvene ispravnosti. Republika Hrvatska ima svoje temeljne zakone važne za poznavanje prehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe..prehrambena tehnologija.

Utvrđivanje prioriteta u promjeni prehrambenih navika stanovništva. Na izbor namirnica i jela. .higijena i toksikologija prehrane. Ostali čimbenici koji mogu utjecati na izbor namirnica i jela su: ▪ osobni izbor (senzorska svojstva hrane). Zašto se hranimo onako kako se hranimo? Naš svakodnevni izbor namirnica i način prehrane može imati određene učinke na zdravlje. ▪ okolina (otuđenost i onečišćenost). .ekonomija i marketing.. ▪ ekonomski uvjeti (ograničena sredstva). Uravnotežena prehrana: ▪ preporuke (znanost i alternativa).mikrobiologija hrane. pa kvaliteta hrane predstavlja jedan od problema javnog zdravstva. ▪ kakvoća života (aktivnost. . ▪ prehrambena vrijednost hrane (kada se misli da je neka hranjiva tvar potrebna organizmu). ▪ socijalni pritisak (okolina koja nudi 1 tip prehrane). . ono što jedemo nije određeno isključivo fiziološkim i hranjivim potrebama. 6 . ▪ komoditet (nedostatak vremena da bi se hrana pripremila). .sociologija i psihologija prehrane. okolina. Iako prehranu svakako reguliraju glad i sitost. nasljedstvo). značajno pridonosi boljem razumijevanju čimbenika koji utječu na izbor namirnica.dijetetika. ▪ tradicija ili stečeno ponašanje (obitelj. sadržaj).biokemija hrane. kao i na svako složeno ljudsko ponašanje može utjecati niz različitih čimbenika. ▪ dostupnost (tip hrane koja je pri ruci i može se odmah konzumirati.molekularna biologija.iziologija. . ▪ genetika (nasljedne osobine). ▪ svjetonazor (duhovnost i komunikacija). .

izgradnja i održavanje tjelesnog tkiva (bjelančevine. vitamini. nadzor i kontrola. 2.). Ovi čimbenici međusobno povezani utječu jedan na drugi. već ih je potrebno hranom unijeti u organizam. ▪ kupovna moć populacije. vitamina i minerala u odnosu na energetsku vrijednost namirnice. Hranjivost namirnica definira se indeksima: IFQ .). ▪ zdravstveno prosvjećivanje (publikacije. edukacije. ▪ onečišćenje okoliša. 7 . Hranjive tvari su tvari koje organizam dobije iz hrane i koristi za rast. minerali. ▪ zakonski propisi. Ako su zadovoljena ova 3 uvjeta onda je namirnica hranjiva. Esencijalne hranjive tvari su one tvari koje organizam nije u stanju sam proizvest. loše).indeks kvalitete hranjivih tvari. uz zadovoljenje kriterija okusa i zasitnosti. HRANJIVOST NAMIRNICA Prehrambena vrijednost namirnica s obzirom na udjel bjelančevina. ▪ međunarodno okruženje.. ako ima manje od toga onda je jestiva..). reguliranje tjelesnih procesa (bjelančevine.▪ navike (dobre. minerali. INQ .hranjivost kvalitete hrane. mediji). Prehrana i zdravlje: ▪ proizvodnja i potrošnja hrane. opskrbljivanje energijom (ugljikohidrati. razvoj i održavanje organizma. 3. Svaka namirnica treba osigurati potrebne hranjive tvari koje moraju zadovoljiti 3 osnovne funkicije u organizmu: 1.... ▪ struktura potrošača. masti.. vitamini.

a predviđa se i porast smrtnosti od nekih vrsta raka. a za 2025. u slijedećih 25 godina populacija od 65 i više godina povećati će se za oko 88%. ali još uvijek umirati će oko 5 milijuna djece na godinu mlađe od 5 godina.9 milijuna od bolesti dišnih putova. Tijekom 20. ali 2 od 5 ljudi u svijetu umire prije 50 godine.3 milijuna umro je od infektivnih bolesti. ▪ zemlje u razvoju suočiti će se s nezaraznim bolestima kao rezultat prihvaćanja "zapadnjačkog" načina života i rizičnih čimbenika (pušenje. STOLJEĆE/WHO Smanjiti preranu smrt . godina). 41% na selu).3 djeteta. ▪ 2.najveći je izazov čovječanstvu. godine predviđa se: ▪ zdraviji i dulji život za najveći broj ljudi do sada. ▪ znatno manji broj djece i dojenčadi umirat će od gladi i infektivnih bolesti.21. moždani udari i rak i dalje će biti vodeći uzroci smrti. ▪ populacija će dosegnuti broj od 8 milijardi. ▪ 3. stoljeća je 66 godina. prehrana. ▪ očekuju se značajne reorganizacije u zdravstvu na nivou država i međunarodnih organizacija. Do 2025.3 milijuna od poremećaja u krvožilnom sustavu. stoljeća produljio se životni vijek. WHO i FAO preporučuju obuhvatiti: 8 . Prosječni životni vijek na kraju 20. ▪ u industrijaliziranim zemljama bolesti srca. stoljeća (od ukupno 52. Glavni uzroci smrti na kraju 20. slaba tjelesna aktivnost). ▪ 4 od 10 umrlih biti će starije od 75 godina.2 milijuna) su: ▪ 17. ▪ 15. a prerana smrt (manje od 50 godina starosti) 2025.6 milijuna izazvanih perinatalnim stanjima. biti će stariji od 65. ▪ posebna briga i skrb organizirati će se osobito za žene i starije osobe. predviđa se oko 73 godine. ▪ veći broj ljudi nego ikada živjeti će u gradovima (59% u gradu. ▪ više ljudi živjet će dulje (svaki 10. ▪ obitelji će u prosjeku imati 2. ▪ svega 20% populacije biti će mlađe od 20 godina. godine biti će smanjena za 50%.

. Ciljevi: ▪ povećati broj pravilno uhranjenih osoba u populaciji za 20%. ▪ pratiti stanje uhranjenosti populacije. ▪ osigurati zdravstvenu ispravnost namirnica i njeno rukovanje (HACCP). trudnica i dojilja. ▪ smanjiti prevalenciju anemija uslijed nedostatka željeza. izradili su i 1999. ▪ promicati dojenje. uz podršku Hrvatske akademije medicinskih znanosti i Nacionalnog vijeća za zdravstvo. ▪ smanjiti učestalost alimentarnih infekcija.▪ razvojnu politiku za unapređenje prehrane. . ▪ promicati pravilnu prehranu i zdrav način života.povećati potrošnju voća i povrća za 25%. ▪ smanjiti incidenciju karijesa.smanjiti energetski udjel masti za 15%. ▪ osigurati kontinuiranu opskrbu potrebnih količina namirnica. ▪ osigurati kontinuirano praćenje stanja uhranjenosti i prehrane pučanstva. . ▪ osigurati kakvoću i zdravstvenu ispravnost namirnica. 9 . godine izdali dokument "Hrvatska prehrambena politika". HRVATSKA PREHRAMBENA POLITIKA Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. ▪ postići bolju informiranost i više znanja o pravilnoj prehrani. osobito u djece. ▪ modifikacija prehrambenih navika: .smanjiti potrošnju rafiniranih ugljikohidrata. ▪ povećati stopu dojenja na 50-60%.povećati potrošnju svježe ribe. ▪ osigurati nadzor i kontrolu zaraznih bolesti. intoksikacija i drugih izazvanih kontaminiranim namirnicama. .smanjiti ukupnu potrošnju soli za 20%. ▪ potpuno eradicirati problem nedostatka joda. ▪ rješavati prehrambene deficite. ▪ osigurati prehranu za osobite skupine pučanstva.

Utvrđene su i razlike u mišljenju među različitim populacijskim skupinama. tj. te ▪ promicanje pravilne prehrane i unaprijeđenje kvalitete prehrane. 5. 2. svježeg voća i povrća. 3. Temelj naše nacionalne prehrambene politike su: ▪ praćenje prehrambenog stanja populacije.zasićenih masti.što obitelj želi jesti . smanjiti udio masti za 15% (~6 g) . . . postići bolju informiranost populacije o pravilnoj prehrani. ODNOS PREMA HRANI U zemljama članicama EU provodilo se pan-europsko istraživanje o "Odnosu potrošača prema hrani.cijena .38%. eliminirati deficit joda. mlijeka i mliječnih proizvoda i ribe.kvaliteta (svježina) . za 20% smanjiti prevalenciju sideropenične anemije. ▪ javno-zdravstveni programi prevencije prehrambenih deficita (jod-deficitarnih. 4. osigurati zdravstvenu ispravnost namirnica i smanjiti učestalost bolesti i stanja uzrokovanih kontaminiranim namirnicama i hranom. modifikacijom prehrambenih navika utjecati na smanjenje kroničnih nezaraznih bolesti uzročno vezanih s prehranom.U dokumentu su na temelju ocjene prehrane pučanstva u Hrvatskoj.pokušaj pravilne prehrane . pretili).43%. prehrani i zdravlju" kojim se utvrdilo 5 najčešćih čimbenika koji utječu na izbor hrane i namirnica. .29%. za 20% smanjiti broj nepravilno uhranjenih (pothranjeni. 7. određeni ciljevi i prioriteti akcijskog plana te su predložene mjere za unaprijeđenje prehrane.okus . 6. anemija).74%. CILJEVI PREHRAMBENE POLITIKE 1. . rafiniranih ugljikohidrata.32%. smanjiti potrošnju soli. povećati potrošnju 10 . U zemljama članicama EU prosječno je utvrđeno: . smanjiti prevalenciju karijesa.

te očuvanja zdravlja. Upravo zato različite aktivnosti koje poduzima društvo u cjelini. godine života) od mlađih (između 25 — 34 godine). a često i nedostatne bio znatnije izražen. Nepravilna prehrana i rizičan način života (stres. Za nezaposlene osobe i umirovljenike.Tako žene. karcinom. U odnosu na kvalitativne prehrambene deficite taj problem je danas blaži iako je još aktualan. nego je ograničen socijalnim i kulturnim čimbenicima. moždani i srčani udar) sve veći. Energetski unos treba biti u ravnoteži s energetskom potrošnjom. cijena namirnica i jela predstavljala je najvažniji čimbenik za izbor hrane. što se pak reflektira na poboljšanje trenda pravilne prehrane. energetskim i zaštitnim tvarima. edukacija od najranije dobi najbolji je način prevencije pojave kroničnih bolesti jer danas o zdravlju. starije osobe i više educirane osobe smatraju da na izbor hrane jako utječu zdravstveni aspekti. nedostatna tjelesna aktivnost. Prije više od 20 godina kod nas je problem nepravilne prehrane. No. prehrani i tjelesnoj aktivnosti još uvijek više razmišljaju starije osobe (iznad 55. djeca i starije osobe. prehrana je ona kojom se osigurava unos svih esencijalnih hranjivih tvari u odgovarajućoj ravnoteži u cilju zadovoljenja potreba za gradivnim. čak je 71% ispitanika smatralo da se hrane pravilno. Čak 80% sudionika definiralo je pravilnu prehranu (uravnotežena i raznolika prehrana) na način koji je sugerirao da promicanje pravilne prehrane ipak ima određeni utjecaj. uživanje u alkoholu) najčešći su oblici ponašanja gotovo svih populacijskih skupina. Razumijevanje informacija o pravilnoj prehrani nije nužno rezultiralo promjenom prehrambenih navika. predstavljaju pokretač za promjenu odnosa populacije prema prehrambenim navikama. Odgovarajuća prehrana. dok muškarci više smatraju da na izbor hrane utječu okus i navika. ovisnost o nikotinu. Kako bi se izbjegle posljedice nepravilne prehrane. 11 . nego je važna i volja za promjenom vlastitog ponašanja. Osobito su važne osjetljive skupine populacije. Izbor hrane ne ovisi samo o individualnim karakteristikama. pa je broj oboljelih od bolesti koje su vodeće po smrtnosti (kardiovaskularne bolesti. nažalost želja za promjenom prehrambenih navika među sudionicima istraživanja bila je mala. optimalna ili popularno nazvana zdrava.

što je u vezi i s načelima pravilne prehrane. Stoga energetski unos treba biti u ravnoteži s energetskom potrošnjom. Kontrolirani unos energije podrazumijeva onaj unos energije koji odgovara potrebama pojedinca i ne vodi do povećanja tjelesne mase. što je vidljivo kroz dulje vremensko razdoblje i najčešće kada je stanje već kritično.Jednolična prehrana izaziva manjak nekih hranjivih tvari. 12 .

“ MAKROKONSTITUENTI HRANE Pod hranom se podrazumijeva svaka supstanca ili proizvod. žvakaće gume. a odgovara higijenskim i kvalitetnim zahtjevima za ljudsku prehranu. duhan i duhanski proizvodi. prehrambeni aditivi i svaka druga tvar koja se ugrađuje u hranu tokom njene proizvodnje. plodovi mora. biljke prije berbe ili žetve. gljive.) ▪ drugih organizama (mikroorganizmi) ▪ ostalog porijekla (voda).HRANJIVE TVARI Albert Einstein: “If the facts don't fit the theory. U hranu spadaju i pića. kozmetički proizvodi. zelene alge) ▪ životinja (meso. rezidue i kontaminanti. itd. žive životinje (osim ako kao takve nisu pripremljene za jelo). tako da ulaze u njen sastav. povrće. uljarice.” „Ako se činjenice ne uklapaju u teoriju promijenite činjenice. jaja. koji je namijenjen da ga ljudi konzumiraju ili se razumno može očekivati da će ga ljudi konzumirati. Hrana koju čovjek konzumira može biti porijeklom od: ▪ biljaka (voće. Hranu unosimo u organizam u cilju zadovoljenja gladi i prehrambenih potreba oraganizma. sjeme različitih biljaka. Hrana uključuje i sve supstance namjerno dodane hrani tokom njene proizvodnje. change the facts. pa i tzv. tehnološka voda koja se tokom postupka proizvodnje koristi za miješanje. otapanje. prerađen. mlijeko. U hranu spada i voda. med. U nutritivnom i biohemijskom smislu hrana je bilo koja tvar koja apsorpcijom u ljudskom organizmu doprinosi očuvanju homeostaze tijela. Mnoge hemijske 1 2 Osim lijekova Na primjer. začinske biljke. Dnevna prehrana ljudi sadrži više od 100000 supstanci2. U prehrambene proizvode ne spadaju: stočna hrana. samo jedna šolja kafe sadrži 1000 hemijskih supstanci 13 . Hrana je sve što se jede i pije1. žitarice. Potebno je znati da su samo oko 300 hemijskih supstanci klasificirane kao nutritivne materije. narkotičke ili psihotropske supstance. djelimično prerađen ili neprerađen. leguminoze. namakanje ili bubrenje. lijekovi i medicinski proizvodi.

gradive i regulacijsko-zaštitne komponente zovemo nutrijentima. cvjetovi) ili cijele biljke. tkivima ili organima biljaka ili životinja. skladištenje i pakovanje hrane. Prehrana je proces ili skupina metaboličkih procesa koji se odvijaju u organizmu od momenta uzimanja hrane (jedenja) do njenog iskorištenja u energetske. To su temeljni hemijski sastojci hrane koji se u probavnom traktu mogu apsorbirati da bi zatim zadovoljili metaboličke potrebe organizma. emulgatori. fitohemikalije i mnogi drugi prirodni produkti koji poboljšavaju svojstva. Prehranom se održava homeostaza organizma. Tek poznavanje funkcije nutrijenata u organizmu čovjeka omogućava koncipiranje pravilne ili balansirane prehrane za svaku životnu dob. stbilizatori. To podrazumijeva podmirenje organizma energijom. mineralima i vitaminima te dnevno uzimanje hrane radi zadovoljenja osjećaja gladi i potreba u nutrijentima. proteinima. Hrana je tvar. Hrana koju jedemo može biti svježa i prerađena. okus i stabilnost hrane. spol. Takođe postoje i prirodne komponente hrane koje se nalaze u tragovima kao što su aromatske tvari i flavori 3. ugljičnim hidratima.komponente ulaze u sastav hrane. začini. Svježa hrana su dijelovi biljaka (plodovi. boje. profesiju i sl. lipidima. odnosno prirodna ravnoteža u organizmu uz održavanje normalnog unutarnjeg okruženja. odnosno na cjelovitosti nutritivnih sadržaja hrane. a prehrana je proces. a prehrana pri tome ima krucijalnu ulogu. Tokom prerade mijenja se fizikalno-hemijska struktura hrane ali se hranjive komonente uglavnom zadržavaju. homeostaza označava ravnotežu i sposobnost adaptiranja organizma na promijenjene uvjete u okolišu. a služe za njeno poboljšanje i mogu biti korisne (ali i štetne). gradivne ili regulacijsko zaštitne svrhe. U organizmu se vrlo dinamično hemijski transformišu u različite spojeve koji omogućuju pravilno funkcioniranje tijela. listovi. a pri tome se iskorištavaju na taj način što daju organizmu potrebnu energiju. mirisi. Drugim riječima. Takvi su aditivi (konzervansi. Tvari iz namirnica koje unosimo u organizam. Pravilna prehrana omogućava optimalne performanse ljudskog tijela. Ove komponente nemaju energetsku vrijednost ali imaju značajnu biološku ulogu u organizmu. Svaki nutrijent ima jednu ili više slijedećih funkcija: ▪ predstavlja izvor energije za metabolizam ili aktivnost 3 Tvari koje daju ukus hrani 14 . antioksidanti) koji unaprjedjuju preradu. Nutrijenti su hemijski sastojci hrane. a bazirana je na konceptu optimalnog i balansiranog unosa nutrijenata. Sa aspekta biologije hranimo se stanicama.

▪ većina vitamina i ▪ svi minerali. postoje 3 ključne kategorije nutrijenata: ▪ esencijalni. a ne kao izvoru energije. tetiva. Prema tome gdje i kako nastaju. lipidi i voda ▪ mikronutritijent: vitamini i minerali Termini mikronutrijenti i makronutrijenti odnose se isključivno količinske potrebe organizma. 4 Esencijalan u semantičkom smislu podrazumijeva važan.▪ osigurava gradivne materija za zaštitu ili podršku tijela. npr. Ne mogu se sintetizirati u tijelu. kože i sl. neophodan. leucin. metionin. linolenska i arahidonska kiselina. rast. Nedostatkom nutrijenata u hrani dolazi do karakterističnih biohemijskih i fizioloških promjena kao i bolesti tijela. Sadržaj nutrijenata u jedinici težine je jedan od najvažnijih kriterija za ocjenu nutritivnog kvaliteta hrane. ▪ esencijalne masne kiseline: linolna. saniranje oštećenja i reprodukciju. već se isključivo moraju unijeti s hranom. ugljični hidrati. To znači da njihov nedostatak može izazvati funkcionalni poremećaj. treonin. mišića. Ukupno imamo oko 50 nutrijenata bitnih za život i na stotine nutrijenata korisnih biološko aktivnih supstanci. ▪ sekundarni i ▪ neesencijalni. kostiju. lizin. Nutrijenti mogu biti kategorisani kao: ▪ makronutritijenti: proteini. Esencijalni nutrijenti4 moraju se unositi hranom za optimalno održanje fiziološke i anatomske stabilnosti organizma. triptofan. ▪ učestvuje u regulaciji tjelesnih procesa. Esencijalni nutrijenti su: ▪ esencijalne aminokiseline: izoleucin. valin. uključujući metabolizam. fenilalanin. bitan. koje dobijamo iz hrane. Potreba za njima se ogleda u njihovoj hemijskoj građi. 15 .

Neki nutrijenti tokom procesa prerade. kao i ostalim postupcima za vrijeme prerade ili pripreme hrane. Kvantitativno najznačajniji konstituent je voda koja se na različite načine vezuje u hemijsku kompoziciju hrane. sterilizacija. 16 SUHA . senzorna i nutritivna svojstva ovise od procesa prerade i pripreme hrane. odnosno pripreme harne se degradiraju i dijelimično gube svoju biološku vrijednost. Osnovni sastojci hrane Način vezivanja vode opredjeljuje struktura sadržaja suhe tvari. Osnovni hemijski konstituenti hrane su voda i suha tvar. U nekim slučajvima ta sinteza je tako spora da se ne možu zadovoljiti potreba organizma. najpovoljniji su postupaci hladjenja i smrzavanja. Hemijski konstituenti hrane. Nepovoljni su termička pasterizacija. To je stupanj do kojeg nutrijenti ostaju u proizvodu unatoč toplinskoj obradi. fizička. Hemijska. U vezi očuvanja nutrijenata.Sekundarni nutrijenti se sintetiziraju u tijelu. Makrokonstituenti su ugljični hidrati. ali tako dugo dok u tijelu postoje "sirovine" za njihovu sintezu. konzerviranju. Možemo ih sve svrstati u makrokonstituente i mikrokonstituente. U sastav suhe tvari ulazi na hiljade spojeva. gdje su gubici najmanji. soljenje i sušenje gdje su gubici najveći. histidin i a ponekad vitamin D i K i drugi. Neesencijalni nutrijenti su oni koji nastaju metaboličkim procesom biosinteze u organizmu i koji ne moraju biti prisutni u namirnicama. Takav slučaj je sa aminokiselinama arginin. lipidi i proteini. Mjerilo stupnja degradacije za vrijeme prerade harne zove se zadržavanje nutrijenata.

SUHA TVAR

MIKROKONSTITUENTI

M

AKROKONSTITUENTI

Vitamini Mineralne tvari Tvari arome Pigmenti Enzimi Kiseline Pektini Gume Sluzi Ostale tvari

PROTEINI UGLJIČNI HIDRATI LIPIDI

Shematski prikaz sastava suhe hrane

Mikrokonstituenti mogu imati različit hemijski sastav kao što je slučaj sa vitaminima, pigmentima i aromatskim tvarima. Veći broj mikrokonstituenata po svojoj prirodi mogu biti ugljični hidrati (pektini, gume, sluzi inulin), ali i proteini (enzimi) kao i lipidi (fosfolipidi). Takođe je i veliki broj složenih hemijskih spojeva, konjugiranih lipida, proteina i ugljikohidrata. Na temelju hemijskog sastava određuju se prehrambena i druga svojstva hrane. Hemijski sastav mikrokonstituenata Naziv konstituenta hrane Vitamini Mineralne tvari Pigmenti boje Tvari arome Enzimi Hormoni, biljni i animalni Kiseline Gume Hemijski sastav Različite organske molekule Helati i soli Porfirini, karotenoidi, flavonoidi Različiti organski spojevi Proteini Proteini, steroli Spojevi sa COOH grupom i mineralne kiseline Karbohidrati Naziv konstituenta Hemijski sastav hrane Pektinske tvari Karbohidrati/ hetrosaharidi Sluzi Karbohidrati Taninske tvari Karbohidrati Prirodni premazi Sorbit Glukozidi heterozidi Alkaloidi Lipidi Karbohidrati Karbohidrati Organske molekule sa nitrogenom

17

Suha tvar. Sadržaj suhe tvari je različit u različitim jestivim biljnim i animalnim dijelovima tkiva kao i u dijelovima stanice. Općenito suha tvar hrane se može razlikovati po topivosti u vodi. Tako postoje u vodi topive tvari i netopive tvari. Suha tvar hrane sastoji se iz mnogobrojnih vrsta hemijskih spojeva, najviše makromolekularnog tipa, kao što su: ugljikohidrati, masnoće i proteini. Fizičko stanje hemijskih konstituenata u hrani može biti: ▪ pravi rastvor (šećer, minerali i vitamini u vodi) ▪ koloidna disperzija (proteini i druge velike molekule) ▪ emulzija (masnoće, majoneza i mlijeko) ▪ pjena (amini, tučeno bjelance jajeta) ▪ gel (hidrokoloidi, marmelada, džem, kuhano jaje). Hrana često ima koloidnu strukturu. U prirodi ima veoma mnogo koloida, a mnoge tvari već po veličini svojih molekula pripadaju koloidima. Da bi se koloidno stanje ostvarilo, potreban je samo jedan uvjet: veličina čestica se mora kretati od 0.1 – 0.001 µ . To su najčešće ugljični hidrati (pektini, škrob, dekstrini, neki tanini), bjelančevine i dr. Koloidi mogu nastati disperzijom većih čestica ili kondenzacijom molekularnih otopina. Hidrokoloidi nastaju u vodenim otopinama, prisutni su u voću i povrću ili se mogu koristiti kao aditivi za poboljšanje i regulaciju teksture hrane Koloidi se nalaze u sol ili gel stanju.

Koloidi se nalaze u sol ili gel stanju

Sol je disperzija čvrstih čestica u tekućini. Ove čestice mogu biti makromolekule ili nakupine malih molekula, a mogu biti i liofilne ili liofobne. Liofobni solovi su takvi solovi kod kojih ne postoji afinitet između dispergirane faze i tekućine-vode (hidrofobni). Oni 18

su po prirodi nestabilni, vremenom koaguliraju i istalože se. Liofilni solovi su mnogo sličniji pravim otopinama. Stabilni su i teško se koaguliraju (npr. škrob u vodi). Gel je koagulirani oblik koloidnih sistema u kojem obje faze prave trodimenzijsku mrežu kroz materijal (npr: želatin). Koloidi imaju sposobnost stvaranja micela, električno nabijenih čestica sastavljenih od nakupina velikih molekula. U vodenim otopinama hidrofilni krajevi ovakvih molekula su na površini micele, dok se hidrofobni kraj (obično ugljikovodikov lanac) usmjerava prema središtu.

Micela, hidrofilni krajevi su na površini micele a hidrofobni kraj (obično ugljikovodikov lanac) usmjerava prema središtu

Koloidni ioni nastaju kada koloidne čestice adsorbiraju određenu vrstu iona iz otopine i nabiju se istovrsnim nabojem. Naboj može potjecati i od hemijske reakcije površine čestice.

Koloidni ioni - Cl i Na i vezivanje vode

Koloidni imaju sposobnost hidratacije. Odnos između koloidnih čestica i medija – vode u kojem su otopljene obično ima hidrofilni status (hidrokoloidi). Općenito koloidi mogu biti u formi: ▪ suspenzije, 19

U pogledu fizikalne konstitucije hrane. koji imaju manju molekularnu težinu i manji su po veličini čestica. a i tamo gdje to odgovara. Temperaturni utisak je osjećaj topline ili hladnoće koju hrana ostavlja na osjetilima za hladnoću i toplinu. Kod emulzija dispergirano stanje čestica održavaju emulgatori. Tekstura je osobina hrane. a posljedica je fizičkih svojstava i svojstava koji se opažaju čulima dodira uključujući kinesteziju i osjećaj u ustima. Suspenzije su u formi sitnodispergiranih čestica unutar otopine i nalaze se u krutom stanju.Univerzitet u Banja Luci.1999. kao i čulima vida i sluha (BS 5098)5. Teksturalna svojstva se praktički mogu opipati prstima ili osjetiti ustima za vrijeme konzumiranja ili osjetiti na drugi način kao što je zvuk. Kristaloidi su supstance po molekulskoj masi manje od koloida. To su: šećeri. osjete se tokom pokreta. Utisci koje hrana ostavlja na čula mogu biti: ▪ taktilni. Disperzija ovisi o električnom naboju i zakonitostima Brown-ovog kretanja. specifičan hemijsko. Taktilni utisci nastaju kao posljedica dodira. Osim vode u hrani se mogu nalaziti i druge tvari tekuće konzistencije kao što su alkoholi. kao naprimjer dodir hrane vrhovima prstiju i jezikom (glatko. Nakon nekog vremena se talože. hrapavo. krute i gasovite komponente.▪ emulzije (emulgirane pomoću emulgatora) i ▪ disperzije. receptora dodira. ▪ kinestetski. u otopinama prolaze kroz semipermeabilne membrane. Tekstura kao pojam označava ili opisuje sva mehanička. kiseline i neke mineralne tvari. Fizikalno-hemijska svojstva-tekstura hrane. ▪ temperaturni. snizuju tačku mržnjenja otopine i općenito imaju sposobnost kristalizacije. neki lipidi i sl. Tekstura je skupina fizikalno-hemijskih svojstava karakterističnih za određeni prehrambeni proizvod. estri.osjete se čulima za toplinu i ▪ hemistetski. Osim makromolekularnih spojeva u suhu tvar ulaze i kristaloidi. koji u vodi prave otopine. Postoji i hemistetski 5 Grujić R: Kontrola kvaliteta i bezbjednost namirnica.fiziološki nadražaj. ona može sadržavati tekuće. čulima vida i sluha. 20 . Podjednako su raspoređene u rastvoru zahvaljujući stabilizatoru. Kinestetski utisci nastaju prilikom žvakanja ili lomljenja uzorka rukama (hrskavo. itd).etri. osjete se putem čula dodira. kašasto). geometrijska i svojstva površine proizvoda koja se opažaju pomoću mehaničkih receptora.

semikruta. Danas se koriste i instrumenti za mjerenje teksture proizvoda. itd. žvakanja i sl. Tako se može postaviti određena gradacija koja grupira atribute teksture po kriterijima stanja konzistencije za: ▪ homogene tekućine. topivost. Takođe obilježje teksture je konzistencija koja podrazumijeva mogućnost održanja kompaktnosti. Konzistencija obuhvata: žilavost. ▪ krute. ▪ heterogene tekućine. elastičnost i adhezivnost. meka. Većina atributa teksture može se mjeriti jer su to uglavnom fizičke veličine. tečna. elastičnost. kao atributi teksture se odnose na reakciju proizvoda na naprezanje pa se mehanički atributi teksture dijele se na pet osnovnih karakteristika: tvrdoća. oblik itd. kao i želiranje proizvoda na bazi voća i povrća. Mehanička svojstva. Konzistencija je atribut usko povezan sa viskozitetom i stanjem tvari. lakoća gutanja. U okviru senzorskih atributa tekstura se može promatrati po parametrima kao što je konzistencije (kruta. Dvije su osnovne komponente senzorske percepcije teksture: ▪ fizička struktura koja se može percipirati čulima vida i dodira i ostalim čulima i ▪ osjećaj koji hrana daje u ustima kao što su: mekoća. Stepen i način izražavanja konzistencije i sočnosti heterogenih tekućina i semikrutih tvari vrlo se razlikuju u pojedinim proizvodima. itd. kohezivnost. tvrdoću-mekanost i nježnost proizvoda. hrskavost. semikrute i polukrute tvari.) i forma proizvoda (veličina.) i po osnovu čula sluha 21 . cjelovitosti i karakterističnog izgleda proizvoda. viskoznost. žvakljivost.utisak koji nastaje hemijsko-fiziološkim nadražajima. Relevantne su tri impresije: ▪ lakoća kojom zubi prodiru u proizvod. Teksturu hrane mogu da opisuju mehanički atributi ali i konzistencija. tvrdoća. U teksturu spada i zamućivanje voćnih sokova. Za ocjenjivanje konzistencije namirnica najširu primjenu ima metoda žvakanja. što znači da se konzistencija utvrđuje u ustima. Najjednostavniji načini mjerenja su uporedba sa standardiziranim etalonima. lakoća gutanja. sočnost. sipkavost. ▪ lakoća kojom se proizvod tokom žvakanja razdvaja u manje dijelove i ▪ količina ostatka pri kraju žvakanja u odnosu na uzeti zalogaj.

gradivne ili regulacijsko zaštitne svrhe. sipkavost. lipidi i proteini. Neposredno učestvuje u izgradnji svih biljnih i animalnih tkiva kao i u velikom broju mataboličkih procesa. S obzirom na mjesto gdje se nalazi u tkivu voda se može podijeliti na intracelularnu6 i ekstracelurarnu. a senzorna svojstva se ocjenjuju na osnovu čula. semikrute i polukrute tvari. Prisutna količina vode u hrani nalazi se slobodna i vezana u raznim oblicima. Možemo ih sve svrstati u kemijske makrokonstituente i mikrokonstituente. Makrokonstituenti su ugljični hidrati. ali i proteini (enzimi) kao i lipidi (fosfolipidi). U sastav suhe tvari ulazi na hiljade spojeva. Tekstura i senzorna svojstva su u dirktnoj korelaciji s tim što je većina atributa teksture mjerljiva analitičkim instrumentima. Prerađena hrana je uglavnom denaturirano i dezintegrirano tkivo pa se u prerađenoj hrani mijenja i količina i karakter vezivanja vode. Svježa hrana je u stvari jestivo biljno. Na temelju hemijskog sastava određuju se prehrambena i druga svojstva hrane. Ključni pojmovi Hrana je tvar. Atributima teksture opisujemo i egzaktno izražavamo fizikalnohemijska svojstva hrane. Mikrokonstitenti mogu imati različit hemijski sastav kao što je slučaj sa vitaminima. Ocjena senzorskih svojstava postavljaju se na osnovu atributa koji se mogu ocjenjivati kao i faktora značajnosti određenog atributa za određeni proizvod. topivost itd. šum itd. odnosno na vodu koja se nalazi u ćelijama i vodu koja je smještena u međućelijskim prostorima. ekstracelularna voda je van stanice 22 . a u nekim slučajevima i animalno tkivo.). sočnost. Atribute teksture možemo grupirati prema kriterijima fizikalnog stanja konzistencije na: homogene i heterogene tekuće tvari kao i krute. Osnovni hemijski konstituenti hrane su voda i suha tvar. Stanice i tkiva svih živih bića. gume. žvakljivost. pigmentima i aromatskim tvarima. VODA U HRANI Voda je glavni sastojak hrane sa značajnom ulogom u organizmima svih živih bića. Veći broj mikrokonstituenata po svojoj prirodi mogu biti ugljični hidrati (pektini. inulin). sluzi. Od načina biokemijskog vezivanja vode zavisi njena uloga u održavanju svježine i trajnosti hrane.(hrskavost. Fizikalna svojstva se analiziraju instrumentalim metodama. općenito. Takođe je i veliki broj složenih hemijskih spojeva konjugiranih lipida. proteina i ugljikohidrata. Teksturu mogu da opisuju mehanički atributi ali i atributi kao što su konzistencija. Pri 6 Intracelularna voda je unutar stanice. sadrže znatne količine vode. hrskavost. Kvantitativno najznačajniji hemijski konstituent hrane je voda koja se na različite načine vezuje u hemijsku kompoziciju hrane. a prehrana je proces koji se odvija u organizmu od momenta uzimanja hrane (jedenja) do njenog iskorištenja u energetske. Na temelju hemijskog sastava određuju se prehrambena i druga svojstva hrane. lakoća gutanja. Način vezivanja vode opredjeljuje hemijska struktura suhe tvari.

7 Bound water/dilution water) 23 . Molekula vode je polarna. citoplazmi i jezgri ▪ konstituciona voda koja je direktno vezana u hemijske komponente. Nakon branja namirnica biljnog porijekla ili nakon klanja žive stoke. Zbog svoje tekuće konzistencije na temperaturama iznad 0°C voda ima značajan uticaj na teksturu hrane. Voda ima jonizacionu sposobnost.tome je prisutna stalna razmjena vode između žive ćelije i njene okoline. Općenito voda u stanici može biti vezana u slijedećim formama: ▪ vezana voda u stanici7. Zahvaljujući značajnom dipolnom momentu javlja se jaka interakcija zbog obrazovanja veza između atoma kisika jednog i atoma vodika drugog molekula. karboksil i slični radikali. hidroliza triglicerida do masnih kiselina i glicerola i sl. a u njoj su rastvorene organske i mineralne tvari (vakuola) ▪ koloidno vezana voda koja se nalazi u membrani. pigmenata. odnosno hidrofilnim radikalima kao što su hidroksil. Slobodna voda omogućava rast mikroorganizama. Procesi snabdijevanja ćelija hranljivim materijama obavljaju se zahvaljujući razmjeni vode između živih ćelija i okoline. To se manifestira vezivanjem vode sa polarnim grupama. vitamina. šećera. Zbog toga je voda u hrani univerzalni rastvarač soli. negativan kraj jedne molekule privlači pozitivan kraj druge molekule. Uslijed dipolnog karaktera oko molekule vode stvara se hidratni omotač. gasova. aminokiselina i nekih proteina. Takođe. Ovo elektrostatičko vezivanje označava se kao vodikova veza. Voda stabilizira koloide hidratacijom. aromatskih tvari i drugih konstituenata. I u takvim uslovima mehanizam vezivanja vode je od presudnog značaja na promjene koje nastaju u post mortem periodu. učestvuje u biohemijskim reakcijama kao što su hidroliza proteina do amino kiselina. amino. Dipolarnost vode determinira njeno svojstvo dobrog rastvarača. dok vezana voda sprječava njihov razvoj. tkiva određeno vrijeme nastavljaju da obavljaju svoje metaboličke funkcije u izmijenjenim uslovima. jer je voda njihov gavni nosilac. hidroliza škroba do šećera.

Približan sadržaj hidratne vode makromolekularnih komponenti Jedinjenje Celuloza Škrob Želatin Pektin Sadržaj hidratne vode (u % suhe materije) 3-6 7. škrob i sl. a zavisi od energije vezivanja molekula vode sa odgovarajućim makromolekularnim sastojcima kao što su želatin. a također i mnogih drugih vrsta povrća sa 80-95% vode. Tipično za ovu vrstu vezanosti vode u mnogim namirnicama je mogućnost njenog uklanjanja mehaničkim djelovanjima (na primjer presovanjem i centrifugiranjem). Ova količina vode proporcionalna je ravnotežnom sadržaju vode.Shematski prikaz vodikovih veza Većina najvažnijih makromolekularnih sastojaka hrane ima hidrofilna svojstva te vodu vezuje putem adsorpcije.Vazivanje vode za komponente hrane je jedan od osnovih fenomena koji imaju uticaja na kvarenje. gradeći pri tome hidrokoloide.15 15-25 25-35 Oδ H δ + H Mehaničko – fizikalno vezivanje vode. odnosno mesa sa preko 70% vode. U raznim namirnicama za koje je karakteristična gel-struktura voda je "zarobljena" tj. Ovako se može vode (skoro 95%). 24 . održivost i rokove trajanja hrane. Mehanički vezana voda pojavljuje se u više oblika i to kao: ▪ mikrokapilarna voda. Voda koja se na taj način adsorbuje naziva se hidratna voda. imobilizirana u potpunosti objasniti kompaktan oblik i čvrsto stanje ljuštenog krastavca uprkos visokom sadržaju Oδ H - - od strane prostorne konfiguracije stvorene od prisutnih suhih materija. Prisustvo slobodne vode omogućava brže odvijanje biokemijskih procesa kao i brži razvoj mikroorganizama.

instant proizvodi i sl. Mikrokapilarna i makrokapilarna voda smještena je poroznim dijelovima hrane u kapilarama. Ne postoje apsolutno glatke površine namirnica.▪ makrokapilarna voda i ▪ površinaki vezana voda. tada će vrijednost hidrature iznositi 100%. Sa biološkog i prehrambenog stanovišta od praktičnog značaja je prvenstveno raspoloživa (slobodna) voda. Srazmjerno najviše slobodne vode sadrže tečne namirnice (voćni sokovi. brašna. makrokapilarama. Voda u mikrokapilarama. nagomilavanjem na čvrstim česticama materija većih od pojedinačnih molekula. tako da se voda može odstraniti bez teškoća. Slobodno ili vezano stanje vode u namirnicama od velikog je značaja i sa praktičnog stanovišta. na primjer centrifugiranjem. 25 . Najmanje slobodne vode imaju namirnice koje sadrže malo vode. sušeni proizvodi od povrća i voća. Pri čuvanju i skladištenju hrana je uvijek u interakciji sa okolinom. Površinaki vezana voda raspoređena je isključivo na spoljnim površinama. Vrijednost hidrature će opadati ispod 100% srazmjerno povećanju količine vezane vode u namirnici. a ne ukupna količina prisutne vode. kompoti. vino). Ravnotežni relativni sadržaj vode u prehrambenom proizvodu se označava pojmom hidrature. mlijeko. po svojim karakteristikama i aktivnosti spada u kategoriju slobodne vode.). Pod slobodnom vodom se podrazumijeva ona voda koja raspolaže punom sposobnošću rastvaranja. To dovodi do kapilarne kondenzacije vode čak i u slučajevima kada je relativni sadržaj vlage okoline niži od 100 %. a mnogo bjelančevina i ugljikohidrata (npr. U odnosu na ostale načine vezivanja vode. Svojstvena za mikrokapilarnu vodu je činjenica da je tlak zasićene vodene pare u mikrokapilari manji nego što je u okolnom prostoru. Ravnotežni relativni sadržaj vlage pod datim uvjetima zavisi od količine raspoložive slobodne vode u dotičnoj namirnici. odnosno stoji na raspolaganju. Vrijednost hidrature se može izraziti relativnim sadržajem pare (odnosno relativnim parnim tlakom) koji je u zatvorenom prostoru iznad namirnice u ravnoteži sa posmatranim proizvodom. Makrokapilarna voda se nalazi u kapilarama gdje je tlak zasićene vodene pare u kapilarama identičan sa tlakom zasićene vodene pare iznad ravne vodene površine. pa manje-više većina krutih namirnica je hrapava i porozna te sadrži u svojoj strukturi različite oblike i veličine kapilara. Količinski je sadržaj vode u namirnicama sa mnogo masti mali. ali je sva ta količina ili "slobodna" ili samo mehanički vezana. ova veza je najslabija. Ako je sva količina prisutne vode slobodna. Ova voda je vezana čistom adhezijom. tj. kao i površinski vezana voda.

Izračunava se kao: aw = p / ps gdje je: p . neenzimsko posmeđivanje.U praksi se odnos parcijalnog tlaka vodene pare namirnice i tlaka čiste vodene pare na određenoj temperaturi definira kao aktivnost vode aw. sadržaj dodate soli i drugo. Za normalnu aktivnost bakterija potrebna je najveća aw i to između 0. pH sredine. Pored ovog utjecaja dokazan je i utjecaj vrijednosti aw na brzinu odvijanja raznih nepoželjnih hemijskih promjena u hrani. Pomoću vrijednosti aw može se procijeniti koliki dio slobodne vode stoji na raspolaganju u odvijanju metabolizma prisutnih mikroorganizama.parcijalni tlak vodene pare na površini proizvoda.80. djelovanje kvasaca. enzimska aktivnost. djelovanje plijesni. Izuzetna je važnost vlage sa mikrobiološkog aspekta pa je aw pogodan parametar pomoću kojeg se može kontrolirati rast i razvoj mikroorganizama. Za većinu kvasaca je neophodna vrijednost oko 0.75 – 0. aktivnost bakterija.parcijalni tlak vodene pare iznad čiste vode pri istoj temperaturi. za plijesni najmanje 0. Utjecaj vrednosti aw je selektivan na aktivnost rasta mikroorganizama.62.92 i 0.65. a mjeri tlak pare koju proizvodi vlaga prisutna u proizvodu. Na vrijednost aw utječu i faktori kao što su temperatura. ps . Najmanje potrebe u pogledu vode imaju osmofilni kvasci koji ne mogu živjeti u uvjetima u kojima je aw ispod vrijednosti 0. 26 .96.88. za kserofilne plijesni oko 0. Aktivitet vode aw definira se u uvjetima statičnog ekvilibrija. itd. kao što su: autooksidacija (masti).

95 0.75 0.90-0. 27 .Utjecaj vrijednosti aw je selektivan na aktivnost rasta mikroorganizama Vrsta mikroorganizama Bakterije Clostridia Escherichia coli Pseudomonas Salmonella Staphylococci Halofilne bakterije Plijesni Alternaria Aspergilus niger Druge Asper.88 0.9 0. vla žnost Adsorpcija i desorpcija vode značajna za održavanje ekvilibrijuma kod higroskopnih namirnica Desorpcija i adsorpcija vode pri konstantnoj temperaturi ovisi o vlažnosti zraka u okolici gdje je hrana uskladištena.60 Komponente biohemijskog sastava također imaju utjecaja na aw. Za isti sadržaj vode mogu postojati različite vrijednosti aktiviteta.87 0.60 0. Var.93 1.87 0.96 0.75 0.90 0.95-0. naročito postojanje koloidne strukture.70-0.96 0.95 0.98-0. Sadržaj vlage g vode/g suhe tvari desorpcija adsorpcija A B 20 40 C 60 % rel. odnosno mogućnost upijanja i otpuštanja vodene pare iz okoline gdje je uskladištena hrana. što ovisi o količini slobodne vode.62-0.84 0.0-0. Mucor Penicillium Xeromyces i drugi kserofilni oblici Kvasci Osmotolerantni aw 0.84 0. Za aw usko je vezana higroskopnost.

Voda u hrani može biti slobodna i vezana. Proteini su kompleksni organski spojevi. nesencijalne i uvjetnoesencijalne. Mogu biti rastvorljivi ili nerastvorljivi u vodi. Sa prehrambenog aspekta u pogledu zastupljenosti u hrani.spoj koji sudjeluje u dobivanju energije u mišiću. kreatinin. kratkolančani peptidi. Kreatin8. Kreatin . visoke molekularne težine koji se sastoje od aminokiselina povezanih peptidnom vezom. aromatičnog i ljekovitog bilja. peptida i proteina. kreatin. što znači prvi ili najvažniji.spoj koji je nusprodukt razgradnje kreatina 8 28 . To su najsloženije organske materije veoma velike molekularne mase. Alkaloidi su čest konstituent začinskog povrća. mokraćna kiselina. PROTEINI I OSTALE TVARI S DUŠIKOM U HRANI Ključni pojmovi Proteini su kompleksni hemijski sastojci hrane građeni od aminokiselina koje mogu biti esencijalne. urea. Vrlo malo proteina sadži većina povrća i voća. Postoje prosti i složeni proteini. kreatinin9 i nukleotidi mogu se naći slobodni u malim količinama samo u mlijeku.Ključni pojmovi Sadržaj vode u hrani kao i aktivitet vode su unutarnji faktori u htrani koji imaju utjecaj na brzinu degradativnih i biohemijskih procesa. dok amina i nitrita ima u nekim vrstama zelenog povrća. U sastav složenih proteina mogu ulaziti i drugi spojevi osim aminokiselina. Naziv protein potiče od grčke riječi proteos. Mogu se industrijski proizvesti hidrolizom iz proteina. Aminokiseline u hrani rijetko dolaze u slobodnom stanju. Količina slobodne vode (aktivitet vode) je značajan faktor koji utiče na mikrobioološke i biohemijske procese u hrani. ▪ amidnih spojeva. U hrani se mogu naći slobodne aminokiseline. ▪ amina i nitrita i drugih. Svaka vrsta hrane ima svoj karakterističan ekvilibrijum ravnoteže vlažnosti sa oklinom. a manje žitarice. jaja i proizvodi dobiveni od njih. amonijak kao i različite vrste alkaloida. a u kvantitativnom pogledu zastupljeni su u hrani vrlo malo. najznačajniji predstavnik tvari sa dušikom je protein. a od biljnih namirnica soja i ostale leguminoze te jezgrasto voće. Tvari s dušikom se nalaze u hrani u različitim kombinacijama.prijenosnik fosfatne skupine za regeneraciju ATP-a 9 Kreatinin . Amino šećeri su najčešće međuproizvodi koji nastaju tokom prerade hrane. Mogu biti sastavni dio različitih spojeva: ▪ aminokiselina. mlijeko. aminošećeri. Hrana bogata proteinama je meso. U sistemima hrane važnu ulogu imaju enzimi koji su uglavnom građeni od proteina.

Esencijalne (nezamjenjive) aminokiseline mogu se unositi u organizam isključivo kroz hranu. Naše tijelo može iskoristiti samo aminokiseline koje zakreću svjetlost u lijevo. Prva otkrivena aminokiselina je asparagin (1806. Takve aminokiseline se prepoznaju po dodanom slovu L ispred njihova imena. a služi i kao kriterijum vrijednosti proteina u prehrani. Broj aminokiselina koje ulaze u sastav proteina je 20.U građi molekula proteina su zastupljeni kiseonik. Odatle termin "amino" u nazivu. ugljenik i azot. Aminokiselinski sastav različitih proteina nije isti i predstavlja najvažniju karakteristiku svakog proteina. GABA11 i glicin koji nisu ni "L" ni "D" tip i fenilalanina Aminokiselina koju ljudski organizam sintetizira od metionina i cisteina uz pomoć vitamina B6 Skraćenica odnaziva gamma-aminobutyric acid (gama amino buterna kiselina). dok se neesencijalne mogu sintetizirati u organizmu iz drugih matabolita. a u nekim i sumpor ili fosfor. što znači da imaju dušik na prvom (alfa) ugljikovom atomu u molekuli. Karboksilna grupa (-COOH) i amino grupa je vezana na alfa (prvi) ugljikov atom. važna kod regulacija nervnog sistema 10 11 29 . Proteini se u probavnom traktu razgrađuju do aminokiselina da bi se ponovno u organizmu iz njih sintetizirali. Aminokiseline sadrže karboksilnu grupu i zato su "kiseline" u nazivu. Ovi elementi ulaze u sastav aminokiselina. Sve aminokiseline u našem organizmu su iz skupine alfa. vodonik. dok neke ne može. Neke aminokiseline čovjekov organizam može sam da sintetizira. One svojim različitim kombinovanjem obrazuju izvanredno veliki broj različitih proteina. Izuzetak su taurin10. Opšta formula aminokiselina i struktura L i D serina Aminokiseline sadrže amino (-NH2) i karboksilnu (-COOH) grupu. Aminokiseline U strukturi proteina učestvuje dvadesetak različitih aminokiselina. godine.). Amino i karboksilna grupa spojene na alfa ugljikov atom daju molekuli asimetričnost koja zakreće polariziranu svjetlost. dok je zadnja treonin koji je otkriven 1938.

Aromatske R-grupe 3. Glicin Alanin Asparginska kiselina Fenilalanin Radikal . Aminokiselins-ki ostaci u proteinima su Lstereoizomeri. Pozitivno naelektrisani bočni lanci su prisutni u lizinu i u argininu. Polarne nenaelektrisane R-grupe 4. Aminokiseline se dijele na 5 klasa na osnovu polarnosti R-grupa odnosno njihove tendencije da reaguju s vodom pri biološkom pH: 1. Pozitivno naelektrisane (bazne) R-grupe 5. α-aminooctena kiselina. uobičajeno je da se upotrebljavaju trivijalna imena koja su jednostavnija. Aminokiselinama se mogu dati sistemska imena kao npr.koji se može iskoristiti u "L" i "D" formi. Međutim. i obično se nalaze sa spoljne strane proteina. Negativno naelektrisane (kisele) R-grupe R je aminokiselinski ogranak (radikal). Nepolarne alifatske R grupe 2.aminokiselinski ogranak različite hemijske strukture Naelektrisani ostaci aminokiselina su jako hidrofilni. Kod glicina je to H atom. D-aminokiselinski ostaci su nađeni smo u nekoliko malih peptida (peptidi ćelijskog zida bakterija i neki peptidni antibiotici). a u nekim slučajevima i histidinu. Negativna naelektrisanja se nalaze u glutaminskoj i asparaginskoj kiselini. 30 .

3 6.9 4.3 5.22 7.76 2.3 Aromatske R grupe Polarne nenaelektrisane R grupe Pozitivno naelektrisane R grupe Negativno naelektrisane R grupe 31 .9 1.68 5.3 2.6 9.74 5.48 5.2 7.2 1.07 5.41 5.74 7.97 6.8 5.48 5.98 6.2 6.4 6.87 5.Osobine aminokiselina u sastavu proteina Aminokiselina Skraćenica Mr pI Zastupljenost u proteinima (%) Nepolarne alifatske R grupe Glicin Alanin Prolin Valin Leucin Izoleucin Metionin Fenilalanin Tirozin Triptofan Serin Treonin Cistein Asparagin Glutamin Lizin Histidin Arginin Aspartat Glutamat Gly Ala Pro Val Leu Ile Met Phe Tyr Trp Ser Thr Cys Asn Gln Lys His Arg Asp Glu 75 89 115 117 131 131 149 165 181 204 105 119 121 132 146 146 155 174 133 147 5.89 5.8 5.1 5.9 2.3 4.9 3.01 6.65 9.3 3.77 3.02 5.1 5.97 5.66 5.2 5.59 10.

Bočni lanac utiče na hemijske osobine aminokiselina i može biti jedan od 20 različitih bočnih lanaca, kod proteinogenih aminokiselina. Reaktivnost aminokiselina zasnovana je na prisustvu karboksilne, amino i hidroksilne skupine u njenom sastavu. Esteri aminokiseline nastaju ako organska grupa zamjenjuje jedan ili više atoma vodika u hidroksilnoj skupini aminokiseline, dok amidi12 nastaju kad se u karboksilnoj grupi aminokiseline, hidroksilna grupa zamjeni amino-grupom – NH2. Reaktivnost aminokiselina i neki tipični produkti Skupine Karboksilne Amino Hidroksilne Formula -COOH -NH2 R-OH Produkti estri, amidi Amidi i Schiffove baze estri

Aminokiseline su najvećim djelom kristalne čvrste tvari visokih tališta (od 186°C za glutamin, do 344°C za tirozin), topljive u vodi, a netopljive u nepolarnim organskim otapalima. Amfoterni su spojevi – to znači da se mogu ponašati kao kiseline i kao baze, ovisno o pH medija u kojoj se nalaze.

kation

"zwitterion13" (neutralna) Disocijacija aminokiselina

anion

Visoka tališta i topljivost u vodi posljedica su amfoternosti aminokiselina. To je zbog toga što imaju svojstva kiselina i baza, jer u istoj molekuli imaju karboksilnu i amino – skupinu. Karboksilna skupina otpušta proton (H), a amino skupina ga prima, pa aminokiselina u čvrstom stanju iz molekulskog oblika prelazi u dipolni ion - "Zwitterion". Aminokiseline otopljene u vodi mogu djelovati kao donori ili kao akceptori protona, tj.
12 13

Derivati kiselina Dipolarni jon = zwitterion

32

mogu neutralizirati i baze i kiseline. Zbog toga se često ponašaju kao puferi14. Ka je konstanta disocijacije kiseline. Ako je Ka =10 histidinom. Vrijednost pH kod kojeg u otopini prevladava dipolarni ion (izoelektrična tačka 15) je aritmetička sredina vrijednosti pK16 karboksilne i amino – skupine. Izoelektrična tačka je pH pri kojem je netto naboj aminokiseline, peptida ili proteina jednak nuli. U jako kiseloj otopini aminokiselina je prisutna kao kation, kod pH izoelektrične tačke prevladava dipolarni ion, a u jako lužnatoj otopini aminokiselina postaje anion.
-6

onda je pKa= 6 kao što je slučaj sa

pK za imidazolski prsten histidina 6,0

Vrijednosti pK za α – COOH (pK1 karboksilnih skupina) kreću se u uskom području od 1,7 do 2,6 – u prosjeku 2,2, dok se za α – NH3+, pK vrijednosti kreću od 8,9 do 10,6 – u prosjeku 9,5. Tu su još i funkcionalne skupine pobočnih lanaca aminokiselina. Na primjer, pK za –SH skupinu cisteina iznosi 8,3 a za imidazolski prsten histidina 6,0.

Otopine koje neznatno mijenjaju svoj pH dodatkom jake baze ili kiseline (smjese slabih kiselina (baza) i pripadajućih soli) 15 Izoelektrična tačka - pH na kojoj amino kiseline ne putuju prema elektrodama pod utjecajem električnog polja 16 Za računanje pH odnsosno pKa vrijednosti puferskih sistema koristi se Henderson-Hasselbalchova jednadžba
14

33

Kisele i bazične aminokiseline Naziv α-karboksilna skupina α-amino skupina Kisele aminokisline Aspartat Glutamat Bazične Arginin Histidin Lizin Arg His Lys Asp Glu Oznaka (-COOH): (–NH3+):

Aminokiselinski ogranci i njihove karakteristične skupine Aminokiselinski ogranci Alifatski Alifatska hidroksilna skupina Aromatske skupine Bazne skupine Kiseli ogranci Amidni ogranci Ogranci sa sumporom Imino skupina Karakteristične Aminokiseline koje skupine ih sadrže alifatski spojevi alanin, valin, leucin, izoleucin alifatski spoj + hidroksilna skupina benzolovo jezgro -OH -COOH karbonilna grupa sa N -S =NH
Ključni pojmovi Hemijska svojstva aminokiselina ovise o njihovoj hemijskoj strukturi, a naročito o strukturi radikala R. Aminokiselinski ogranci mogu biti: alifatski, alifatski sa hidroksilnom skupinom, sa aromatskim skupinama, baznim skupinama, kiseli, amidni, ogranci sa sumporom i sa imino skupinom. Reaktivnost aminokiselina zasnovana je na prisustvu karboksilne, amino kao i R skupine. Aminokiseline su amfoterni su spojevi.

serin i treonin

fenilalanin, tirozin, triptofan lizin, arginin, histidin aspartat i glutamat asparagin i glutamin cistin i metionin prolin

34

treonin i tirozin imaju hidroksilnu grupu u pobočnim lancima. nekim drugim ostatkom. služi i za proizvodnju energije te pomaže u regulaciji šećera u krvi. Hidroksilna skupina ima posebnu funkciju u nekim enzimima. Alanin jedna od najčešćih aminokiselina u sastavu proteina. pogotovo leucin i izoleucin.Aminokiseline sa alifatskom R-grupom Glicin je najednostavnija aminokiselina i jedina koja nema asimetrični C atom. Aminokiseline sa hidroksil R-grupom Serin. Ester s fosfatnom kiselinom fiziološki je važan sastavni dio nekih proteina i fosfatida. Alanin se može smatrati kao ishodni spoj za sve druge aminokiseline jer zamjenom jednog ili oba vodika u metilnoj grupi. Glicinski ostatak ima vrlo malen volumen. izoleucin i valin. leucin i izoleucin imaju ugljikovodične bočne lance koji se sastoje od najviše četiri ugljikova atoma. Hemijski su razmjerno slični. Serin sadrži jednu alkoholnu hidroksilnu skupinu koja može ući u reakcije kao što su reakcija stvaranje estera. Glicin Alanin Valin (esencijalna) Leucin (esencijalna) Izoleucin (esencijalna) Aminokiseline sa alifatskom R-groupom Glicin je antacid i zaslađivač. Bočni lanac kod glicina sastoji se od samo jednog vodikovog atoma. fosfolipida i kolagena. valin.metil valerijanska kiselina 18 Skraćenica od Branched Chain Amino Acids –BCAA. Aminokiseline razgranatog lanca BCAA18 su: leucin. a osim uobičajenih gradivnih funkcija. nastaju strukturne formule ostalih aminokiselina. Mišićno je tkivo satkano od BCAA koje mu služe za proizvodnju energije i sintezu proteina. leucin je 2 – amino – 4 – metil – valerijanska kiselina dok je izoleucin 2 – amino – 3. Sudjeluje u sintezi DNA. Alanin. aminokiseline razgranatih lanaca 19 Ime upućuje na srodstvo sa šećerom treozom 17 35 . Treonin19 je Valin je 2 – aminoizovalerijanska kiselina. Pomaže skladištenju glukoze putem povećanja mogućnosti skladištenja glikogena. što je važno za izgradnju određenih struktura kao što je kolagen. Valin17. leucin i izoleucin imaju razgranat ugljikov skelet.

Metilna grupa može se u metabolizmu prenijeti na druge molekule. vitamin B12. Povišena koncentracija homocisteina se javlja kao jedan od faktora tzv. Na regulaciju homocisteina i snižavanje njegove koncentracije mogu utjecati vitamini B skupine. lecitina. Serin Treonin (esencijalna) Aminokiseline sa hidroksil R-grupom Treonin je važan za razvoj i stabilnu funkciju tiroidne žlijezde i imunološkog sistema. Ima važnu ulogu u energetskom metabolizmu i sintezi masnih kiselina. To povezivanje preko S-S veze nalazi se u mnogih proteina. U kombinaciji s asparaginskom kiselinom i metioninom pomaže funkciju jetre. cisteina. carni. C istein Metionin (esencijalna) Aminokiseline sa sumporom u bočnom lancu Cistein je važan za sintezu keratina. čija količina u organizmu može biti pokazatelj rizika za bolesti i oštećenja kardiovaskularnog sistema ili bubrega. metaboličkog sindroma. Metionin učestvuje u sintezi taurina. Metabolit aminokiseline cisteina u organizmu je homocistein. i zato je metionin glavni donor –CH3 grupa. meso) . folna kiselina.aminokiselinski spoj izoliran iz crvenog mesa posvuda je prisutan u svim mišićima 20 36 . Posjeduje dva asimetrična C atoma pa može postojati u četiri stereoizomerna oblika. Cistein unutar peptida može lagano dehidrogenirati pri čemu nastaje disulfid. kosi i noktima. Važan je za zdrave nokte i kožu.slijedeći viši homolog serina. Karnitin (lat. Metionin je esencijalna aminokiselina odnosno S–metil derivat homocisteina. Amino kiseline sa R koji sadrži sumpor Cistein sadrži sumpor čija je sulfhidridna skupina prilično reaktivna. vitamin B6. proteina koji se nalazi u koži. karnitina20 i endorfina.

U organizmu se prevodi u glutaminsku kiselinu. Sudjeluje u sintezi žučnih soli. Odgovorna za pretvaranje amonijaka u ureu i uključena je u konverziju ugljikohidrata u mišićnu energiju. upalnih bolesti crijeva i sl. a važna je za očuvanje očne retine. Glutaminska kiselina je najzastupljenija u pšenici. Amidne aminokiseline Asparagin i glutamin su amidi ''kiselih aminokiselina'' koji imaju polarne amidne grupe (O=C-NH2). sintezi DNA. Zbog toga nastaju dodatni negativni naboji (važno za elektrokemijska svojstva proteina). To je najzastupljenija slobodna aminokiselina u mišićnom tkivu. Važna je kod regeneracije tkiva. Koncentracija glutamina u krvi je tri do četiri puta veća od svih ostalih aminokiselina. Glutamin je izvor energije za mozak i cijelo tijelo. Pomaže odstranjenju amonijaka iz tijela. Gradivni je element imunog sistema – imunoglobulina i antitijela. Aspartat nastaje kada se kation veže na asparginsku kiselinu. Ove kiseline na pobočnom lancu imaju još jednu kiselu skupinu kojoj se proton lagano odcjepljuje disocijacijom.Derivat metionina i cisteina je aminokiselina taurin koja takođe sadrži sumpor. Učestvuje u Maillardovim reakcijama tokom prženja hrane proizvodeći štetni akrilamid. u brojnim drugim metaboličkim procesima. Uključena je u metabolizam šećera i masti. Pri hidrolizi proteina s kiselinom ili lužinom otcjepljuju se amidne grupe i pri tom nastaje amonijak i asparaginska. Asparaginska kiselina Asparagin Glutaminska kiselina Glutamin Aminokiseline i njihovi amidi Asparaginska kiselina se nalazi u aspartamu umjetnom sladilu. U određenim stanjima u organizmu glutamin može postati deficitaran kao kod opeklina. odnosno glutaminska kiselina. Ima važnu ulogu za funkcioniranje mozga. Također je glutamin bitan za rad tankog i 37 . Asparagin se nalazi u brojnim vrstama žitarica i krompira i to u relativno velikim količinama. Važan je faktor u metaboličkim procesima živčanog sistema. glutationa i ostalih aminokiselina. a nalazi se i u živcima.

Arginin ima najjača bazična svojstva. Važan je sastojak u antioksidativnom sustavu glutationa. Derivat arginina je aminokiselina ornitin s kojom je u povratnoj vezi. Aminokiseline sa aromatskim prstenom 38 . Histidin (semiesencijalna) Lizin (esencijalna) Arginin (semiesencijalna) Bazne skupine amino kiselina Arginin je esencijalna aminokiselina za mišićni metabolizam i iskorištavanju dušika. a zatim slijedi lizin. histidin može kod enzimske katalize djelovati kao donor ili akceptor protona. Značajan je za rast i regeneraciju tkiva. enzima i antitijela. U mnogim aktivnim centrima enzima nalazi se reaktivna NH2 skupina lizina. Lizin je važan je za rast. Bazne grupe u pobočnim lancima tih aminokiselina odgovorne su za pozitivne naboje na proteinima. Kako pH vrijednost imidazola leži blizu neutralne vrijednosti. i kao takav jedan od ključnih nutrijenata za dobru funkciju imuno sustava. Histidin sadrži slabo bazični imidazolski prsten. Zbog toga se u mnogim aktivnim centrima enzima nalaze histidinski ostaci. Važna je komponenta za izgradnju i regeneraciju tkiva. arginin i histidin imaju po 6 C atoma. Ima ga u mišićnom tkivu. Ornitin takođe sudjeluje u ciklusu uree. regeneraciju tkiva i proizvodnju hormona. Stanice otpuštaju histidin pri imunološkoj reakciji. koji je vrlo važan metabolički put za regulaciju dušika u organizmu. gdje predstavlja važno gorivo za stanice crijevnog epitela. U visokoj se koncentraciji nalazi u koži i vezivnom tkivu. Bazne skupine aminokiselina Lizin. te pomaže odstranjivanju amonijaka kao dijela ciklusa uree.debelog crijeva. Histidin se u organizam unosi uglavnom prehranom iako i djeca i odrasli mogu sintetizirati nešto malo histidina u tijelu.

Tirozin posjeduje fenolnu grupu koja ima slabo kisela svojstva te iznad pH 9 disocira proton. Prolin ima bočni lanac vezan na dušik amino grupe a i na α – C – atom.Fenilalanin sadrži jedan aromatski prsten. formirajući tako cikličku strukturu. 21 Sve osim glicina 39 . Važan je aminokiselinski prekursor serotonina i melatonina. Tirozin je sastavni dio proteinskih amino šećera i amino lipida. kao što su enkefalini koji su prirodni opijati-moždani analgetici. Sve osim glicina su optički aktivni spojevi21 što znači da mogu zakretati ravninu polarizirane svjetlosti i sadrže bar jedan asimetričan C-atom (L i D izomeri). koji imaju višestruke funkcije. Triptofan je heterocikločka α – aminokiselina koja posjeduje indolski prsten. Dušikov atom u α položaju uključen je u prsten. Triptofan je esencijalna aminokiselina i u metabolizmu sudjeluje kao gradivni dio proteina. Aminokiseline mogu i ne moraju biti topljive u vodi što ovisi o slobodnom radikalu (R). važnih neurotransmitera. što je bitno u sintezi kolagena. pa stoga nije primaran. kateholestrogena (spojeva koji su ujedno estrogeni i katehoalamini) i najvažnijeg hormona za pigmentaciju – melanina. Prekursor je hormonima poput tiroksina. Iminokiseline Prolin je cikličke građe. Fenilalanin Tirozin Triptofan (esencijalna) Aminokiseline sa aromatskim prstenom Fenilalanin posjeduje jedinstvenu ulogu blokatora nekih enzima središnjeg živčanog sistema koji su uobičajeno zaduženi za raspad prirodnih. Prolin ako je povezan u peptidu može se hidroksilacijom modificirati u hidroksiprolin. pa se stoga ne može sintetizirati u životinjskom organizmu. već sekundaran amin. Važan je dio nekih peptida. Prekursor je za neurotransmitere .dopamin. adrenalin i noradrenalin. morfiju sličnih. hormona zvanih endorfini i enkefalini.

Taj metabolički proces je poznat kao glukoneogeneza. Iz nekih aminokiselina mogu da se sintetiziraju masti i one su ketogene. Tokom Krebsova ciklusa uree od aminokiselina biva uklonjena amino skupina te preko intermedijernih produkata može nastati glukoza. aminokiseline koje tvore nove proteine u organizmu zovu proteinogene. Tako se na primjer. regulira želučanu sekreciju sastojak acetilholina i fosfolipida koenzimi koji vežu željezo fosfokreatin je skladišni oblik energije unutarstanični reducens probava lipida nukleotidni koenzimi. RNA. kose i očiju hormon lokalni upalni agens. DNA neurotransmiter Tirozin Histidin Serin Iz aminokiselina organizam stvara proteinogene i neproteinogene aminokiseline.Prolin Imino kiselina Prolin je nužan za sintezu kolagena i i oporavak hrskavice. dok aminokiseline koje stvaraju glukozu nazivamo glukogene.preteče brojnih biološki važnih spojeva Amino kiselina Triptofan Spoj serotonin NAD+ i NADP+ dopamin adrenalin i noradrenalin melanin tiroksin histamin holin porfirini Glicin kreatin glutation žučne soli purini Glutamat GABA Biološka uloga vazokonstriktor Koenzimi dehidrogenaza neurotransmiter hormoni i transmiteri pigment kože. Aminokiseline . Iz aminokiselina 40 .

jaja. Mnoge aminokiseline su istodobno i ketogene i glukogene. npr. glukoze i masti. vitamine. iz aminokiselina se sintetiziraju biogeni amini i drugi važni sintetski spojevi. a osobito u jetri. izoleucin. norleucin. te u reduciranom obliku učestvuje pri prijenosu aminokiselina kroz membranu stanica). One obavljaju najrazličitije funkcije. Iz lizina se stvara karnitin. Iz triptofana stvara se biogeni amin serotonin i nikotinska kiselina (niacin). jezgrasto voće i mahunasto povrće. zaštitna protutijela. U proces dezaminacije najviše su uključene glutaminska i asparginska kiselina. vodu.bjelančevine. Sve to govori o ogromnim mogućnostima prirode da iz najjednostavnijih elemenata stvara složene molekule. Koristi ih medicina u paranteralnoj prehrani u kliničkim uvjetima. iz cisteina taurin i glutation. norvalin i citrulin). lizin i metionin. U ishrani stanovništva danas nedostaju uglavnom tri aminokiseline. glicin i serin. ugljične hidrate. nego i prekursori sinteze masti i sama mast. Osim 20 proteinogenih aminokiselina u ljudskom tijelu se nalazi još oko stotinu neproteinogenih aminokiselina. Osim proteina. glutamat i asparagin. fenil alanin. ß-alanin. Najviše aminokiselina koje su uglavnom u sastavu proteina ima u životinjskoj hrani pa se esencijalne aminokiseline uglavnom namiruju iz namirnica životinjskog porijekla. Tako se iz glicina sintetizira hemoglobin. noradrenalin) i hormoni štitnjače. ornitin. glukozu ili masti u stanicama gotovo cijelog tijela. Glukogene mogu biti gotovo sve aminokiseline. hormone. i tirozin mogu biti i glukogene i ketogene. Ketogene aminokiseline za čovjeka su leucin i lizin dok treonin. Iz njih organizam stvara. Iz tirozina stvaraju se kateholamini (adrenalin. biogene amine itd.stvara se ne samo glukoza. te rjeđe cistein. žitarice. zbog čega je potrebno da se izvori proteina raspodjele što pravilnije u ishrani ljudi i životinja. iz histidina biogeni amin histamin. Nedostatak ovih proteina se može rješiti njihovim dodatkom u prehrambene proizvode 41 . Većina aminokiselina danas se proizvode kao hidrolizati proteina i koriste kao dodaci prehrani u formi posebnih pripravaka. crijevima i mišićima. riba. to su triptofan. Aminokiseline u hrani Postoje aminokiseline koje ne ulaze u sastav proteina i nazivaju se neproteinske aminokiseline (npr. kreatin i glutation (tripeptid koji štiti organizam kao antioksidans.: meso. a iz lizina i taurina zučne kiseline itd. One predstavljaju limitirajući faktor iskorištenja hrane. masti. ali su to najčešće alanin.

Kombinovanjem različitih namirnica koje sadrže biljne proteine mogu se obezbijediti minimalne količine esencijalnih kiselina. 42 . Namirnice biljnog porijekla sadrže u nedovoljnim količinama aminokiseline lizin.biljnog porijekla. posebno žitarice u kojima je nedostatak ovih aminokiselina najveći. Aminokiseline u hrani Izvor proteina Pšenica Riža Leguminoze Kukuruz Grahorice Govedina Mlijeko ili sirutka Manje prisutne aminokiselina Lizin Lizin Triptofan Lizin i triptofan Metionin (ili cistein) Fenilalanin (ili tirozin) Metionin ili cistein Pravilnom prehranom unos esencijalnih aminokiselina je dovoljan i nema potrebe za suplementacijom. metionin i triptofan. Za osobe koji se hrane samo namirnicama biljnog porijekla je potrebno reći da su neki proteini biljnog porijekla komplementarni.

Koncentracija aminokiselina u krvnoj tekućini i u tkivima je bitna za normalno održanje organizma i razumjevanje mehanizma koji upravljaju sadržajem proteina u tkivima. Aminokiseline leucin i fenilalanin su gotovo 2 puta više zastupljene u mišićnom tkivu nego u plazmi. One su važne za prehrambenu i metaboličku kontrolu proteina u ljudskom tijelu. 43 . Neke se unose isključivo hranom (esencijalne). Treba imati u vidu vrlo raznoliku ulogu aminokiselina njihove različite anaboličke i kataboličke puteve. Neke aminokiseline. Na primjer u mišićima ima oko 10 . aminokiseline imaju različit hemijski sastav. Tako slobodnog fenilalanina u našem tijelu ima samo 0. proces probave uz enzimsku hidrolizu proteina te ponovna sinteza proteina iz aminokiselina je složen proces u organizmu.Aminokiseline neophodne za gradnju proteina u ljudskom organizmu Esencijalne (nezamjenjive) aminokiseline Izoleucin Lizin Treonin Leucin Metionin Triptofan Fenilalanin Valin Semiesencijalne aminokiseline Arginin Histidin Neesencijalne (zamjenjive)aminokiseline Alanin Cistein Prolin Asparagin Glutaminska Serin kiselina Asparaginska Glutamin Tirozin kiselina Glicin Odnos aminokiseline i njihova zastupljenost u hrani. kao slobodne.2% od njegove sveukupne količine. glutaminske kiselina i glicin su čak 10 do 50 puta više zastupljeni u tkivnoj tekućini. Kao što smo vidjeli.15 g dušika iz glutamina. Koncentracija slobodnih aminokiseline je veća u intracelularnoj tekućini nego u krvnoj plazmi. Glutamin. nego u krvnoj plazmi. nalaze se u vrlo malim količinama u cirkulaciji i otopljene u drugim tjelesnim tekućinama. Mnogo više ima slobodnog glutamata i alanina. Svaka od njih ima tačno određenu funkciju u organizmu. dok se druge mogu sintetizirati u organizmu.

Ako se dvije aminokisline povežu nastaje dipeptid. cistein. Esencijalne aminokiseline su: triptofan. glutaminsku kiselinu. asparagin. Oko veze između karbonilnog ugljika i dušikova atoma nema slobodne rotacije jer ta veza djelomice ima svojstva dvostruke veze.RDI različitih aminokiselina za odrasle mg /kg TT Amino kiselina Fenilalanin i tirozin Leucin Metionin i cistein Lizin Izoleucin Valin Treonin Triptofan RDI za odrasle mg /kg TT mg/70 kg 14 14 13 12 10 10 7 3 Ključni pojmovi Da bi organizam sintetisao proteine moraju biti prisutne sve esecijalne aminokiseline i to u odgovarajućim proporcijama. 980 980 910 840 700 700 490 245 Peptidi Najvažnija hemijska reakcija aminokiselina je formiranje peptidne veze između karboksilne grupe jedne aminokiseline (-COOH) i amino grupe (-NH2) druge aminokiseline. glutamin. taurin i arginin. ako se povežu tri onda je tripeptid. serin. metionin. tirozin. taurin i tirozin dio su neesencijalnih aminokiselina. prolin. ali kod nekih osoba zbog bolesti ili probavnih disfunkcija. Ovisno o tome koja od aminokiselina reagira s amino skupinom. glicin. alanin. Aminokiseline se međusobno vežu tako da reakcijom između karboksilne skupine jedne i amino skupine druge aminokiseline nastane amid. ili karboksilnom skupinom. izoleucin. Tako nastali amidi zovu se peptidi. leucin. a polipeptid nastaje vezivanjem više aminokiselina. također mogu biti esencijalne. Međusobnim povezivanjem manje od 100 aminokiselina nastaju peptidi. Stoga iz dvije 44 . Za novorođenče su esencijalne: cistein. lizin. ornitin. asparaginsku kiselinu. Ostale. cistein. Neke od njih imaju izuzetan značaj za rast organizma. glutamin. fenil alanin. valin te arginin i histidin. u kojoj se atom ugljenika vezuje za atom azota uz oslobađanje molekula vode. treonin. dvije se aminokiseline mogu međusobno vezati na dva načina. ljudski organizam može sam da sintetiše od produkata razlaganja bjelančevina ili od ostalih aminokiselina. Odsustvo samo jedne od esencijalnih aminokiselina može štetno da utiče na sintezu proteina u organizmu i da proporcionalno umanji djelotvornost svih ostalih. Arginin. a veza između njih je amidna (peptidna) veza. cistin.

Dva kraja lanca amino kiseline se nazivaju karboksilni kraj (C-tеrminus) i amino kraj (N. sintetični peptid Leptin Holecistokinin (CCK) Amilin Ciklopeptidi Funkcija Regulacija oksidoreduktivnih reakcija Regulira metabolizem glukoze Stimulator apetita Stimulator apetita L-Asp-L-Phe.tеrminus) na osnovu prirode njihove slobodne grupe na svakom kraju. Umjetno sladilo. Inzulin Grelin Neuropeptid Y Aspartam. u kojima aminokiselina na početku lanca ima slobodnu amino skupinu. Supresor apetita Supresor apetita Supresor apetita Otrovne tvari u gljivama 45 . A in kiselina 1 m o + A in kiselina 2 m o = dipeptid + v (nije prikazana) oda Nastanak peptidne veze Tokom probave hrane enzimskom hidrolizom proteina i peptida troši se jedna molekula vode koja se ''ugrađuje u molekule'' aminokiselina. Uz peptidnu vezu to je još jedina unakrsna kovalentna veza koja dolazi u proteinima. a ona na kraju lanca karboksilnu skupinu.aminokiseline mogu nastati dva različita dipeptida. Neki biološki peptidi značajni u prehani Peptid Glutation tripeptid (Glu-CysGly). Kod nekih proteina oksidacijom cisteinskih ostataka nastaje disulfidna veza. Ponovnom sintezom proteina u organizmu oslobađa se molekula vode i nastaje takozvana endogena voda.

Proteini su važna komponenta u industrijskoj proizvodnji hrane jer imaju višestruku funkciju. najčešće više od stotinu. unutrašnjih organa. obogaćivanje namirnica itd. a od proteina su građeni enzimi i neki hormoni. kosi. emulgiranje. noktima. proteini sadrže prosječno 16% dušika. nastaju povezivanjem većeg broja aminokiselina. pool . popravljanje viskoziteta. kao biološki polimeri. dok proteini sadrže više aminokiselina i njihova molekularna masa je veća. Proteini čine preko 20% mase čovjeka. kose.5-7. u svim dijelovima ljudskog tijela. Peptidi su prirodni polimeri aminokiselina i nisu suštinski različiti od proteina. Prema definicniji EU23 protein je ukupni dušik dobiven metodom po Kjeldahlu pomnožen s faktorom 6. dolazi do poremećaja izraženog kao malnutricija.Proteini Ključni pojmovi Najvažnija hemijska reakcija aminokiselina je formiranje peptidne veze. 496/90 46 . Prirodni su sastojci hrane biljnog i životinjskog porijekla. pa se njihovo laboratorijsko utvrđivanje temelji na utvrđivanju dušika. Nalaze se svugdje. kože. Za razliku od ostalih supstanci iz hrane. kao na primjer mozgu. Osnovna razlika je da su peptidi polimeri male ukupne mase. U prerađenom obliku koriste se kao sredstva za vezanje vode. noktiju predstavljaju primarnu komponentu. Elementarni sastav proteina Element Ugljik Vodik Kisik Azot Sumpor Maseni udio (%) 50-55 6.3 19-24 15-18 0-2. Povezivanje se ostvaruje peptidnom vezom koja nastaje povezivanjem α-karboksilne skupine jedne aminokiseline i α-amino skupine druge 22 23 eng.4 Proteini. Tjelesni proteini se sintetiziraju pod uvjetom da u "pulu"22 tokom metabolizma postoje sve esencijalne aminokiseline. Ako to nije moguće.rezerva Direktiva EU br. manjak se nastoji kompenzirati sintezom. Proteini su ključni gradivni elementi žive stanice svakog organizma. krvi.25. Čim nedostaje jedna. s tim da u strukturi mišića.

Svaki protein ima jedinstvenu aminokiselinsku sekvencu koja je određena sekvencom nukleotida u genu. Introni su slijedovi nukleotida unutar gena koji se ne prevode u protein. Gen je funkcionalna jedinica genoma ili odsječak DNA koji kodira polipeptidni lanac ili molekulu RNA25. Postoje tri tipa RNA: glasnička RNA (mRNA) sadrži prijepis nasljedne upute. 47 . transkripcija i translacija DNA sadrži uputu za biosintezu proteina. tačan redoslijed aminokiselina u peptidnom lancu se uspostavlja za vrijeme procesa translacije. Tako nastaje nerazgranati polipeptidni lanac izgrađen od pravilno ponavljane okosnice ili glavnog lanca i međusobno različitih ogranaka. Ekspresija gena je nastanak genskog produkta. RNA je sastavljena od niza nukleotida i zadužena je za prevođenje nasljedne poruke zapisane u DNA u proteine.aminokiseline. Središnja dogma molekularne biologije objašnjava prijenos genske poruke u sistemu: DNA-RNA. Gen čini slijed nukleotida koji nosi informaciju za funkcionalni protein ili RNA molekulu. Replikacija (umnažanje) DNA je proces kojim se stvara identična kopija dvolančane DNA-molekule. Informacija u DNA određuje strukturu proteina.protein. se prevodi u slijed aminokiselina u proteinu. složenim staničnim procesima. Ta s c r n la ija Replikacija. preko redoslijeda baza. transportna RNA (tRNA) koja donosi aminokiseline tokom sinteze proteina i ribozomska RNA (rRNA) koja sudjeluje u građi ribozoma. Prema središnjoj dogmi molekularne biologije slijed nukleotida u DNA24. Geni se sastoje od egzona i introna. 24 25 DNA deoksiribonukleinska kiselina predstavlja supstancu kromosoma i nosi nasljednu poruku. Osnovni pojmovi biološke sinteze proteina Tokom procesa biološke sinteze proteina u živom organizmu. Egzoni su slijedovi nukleotida unutar gena koji se prevode u protein. Genetička informacija organizma sadržana je unutar genoma kojeg sačinjava ukupna DNA.

Te strukture definiraju se kao: primarna. Proteini imaju 4 strukturna nivoa koji određuju izgled proteina u prostorukonformaciju. inicijacije – započinjanja sinteze 2. Sekundarne strukture se stabiliziraju hidrogenskim vezama27. terminacije – završetka sinteze. Primarna struktura Sekundarne strukture T ercijalna struktura Kvartenarna struktura Proteini imaju 4 strukturna nivoa koji određuju izgled proteina u prostoru Sekundarne strukture predstavlja izgled polipeptidnog lanca u prostoru. Transkripcija je sinteza molekule RNA na molekuli DNA (ili prepisivanje genetičke upute .prepisivanje DNA u RNA). enzimom koji hidrolizira RNA. sekundarna. sastoji se iz tri faze: 1. Translacija ili sinteza proteina. a koje je proveo Christian Anfinsen26 otkriveno je da slijed aminokiselina (primarna struktura) u nekom proteinu određuje njegovu trodimenzijsku građu (konformaciju). Sekundarna struktura je lokalna prostorna organizacija atoma okosnice polipeptidnog lanca neovisna o konformaciji 26 27 Nobelova nagrada za hemiju 1972 god vodikovim mostovima 48 . Polipeptidni lanac raste od amino kraja prema karboksilnom kraju. tercijarna i kvartarna struktura.koristeći postojeću uzvojnicu DNA kao kalup na kojem se stvara nova uzvojnica. Struktura proteina Za razumjevanje konstitucije proteina na molekularnom nivou potrebno je poznavanje njihove trodimenzionalne strukture. Eksperimentima sa ribonukleozom. Translacija je sinteza proteina na ribosomima prema prijepisu genetičke upute odnosno prevođenje redoslijeda ribonukleotida u redoslijed aminokiselina. Ovaj slijed aminokiselina se održava kompaktnim pomoću kovalentne peptidne veze. Primarna struktura predstavlja slijed aminokiselina u polipeptidnom lancu. Za utvrđivanje strukture proteina koriste se tehnike kao što su kristalografija X zracima ili NMR spektroskopija. elongacije – produživanja lanca i 3.

α -uzvojnica i β -nabrane ravni Tercijarna struktura je prostorni odnos aminokiselinskih ostataka međusobno vrlo udaljenih u linearnom slijedu. a prelazi između njih konformacione promjene. formiraju koloide. Neki oligomerni proteini su građeni od istih a neki od različitih podjedinica. Ove podjedinice su međusobno povezane nekovalentnim vezama između pobočnih lanaca njihovih aminokiselinskih ostataka. Otapaju se u vodi pa zbog veličine molekula. U nekim slučajevima podjedinice su povezane i disulfidnim vezama. Kvaternernu strukturu posjeduju proteini koji su sastavljeni iz više polipeptidnih lanaca. Ovaj nivo proteinske organizacije predstavlja prostorni raspored. U kontekstu ovih funkcionalnih preuređenja. Fibrilarni proteini imaju vlaknastu strukturu i teško se otapaju u vodi. multimeri imaju kvartenarnu strukturu koja nastaje udruživanjem više proteinskih podjedinica-protomera. Podjela proteina 49 . proteini se dijele na fibrilarne i globularne. Tercijarna struktura se održava prvenstveno hidrofobnom interakcijom ali i hidrogenskim vezama. Globularni proteini imaju zbijenu strukturu loptastog oblika. ionskom interakcijom i disulfidnom vezom koje su obično uključene u lanac. Zavisno od tercijarne strukture. Protein se može mijenjati kroz nekoliko sličnih struktura u obavljanju svojih bioloških funkcija. Opisuje odnos i prostorni raspored susjednih aminokiselina u lancu. Razlikujemo dva tipa sekundarne strukture: α -uzvojnice i β -nabrane ravni.pobočnih lanaca. Znači da proteinski oligomeri odn. odnosno međusobni odnos svih polipeptida koje tvore jedan protein. tercijarne i kvaternerne strukture se obično nazivaju ''konformacije''.

adhezivni proteini ekstracelularnog matriksa). histoni. fibrinogen. koja određuje čvrstoću kolagenske uzvojnice. Jedan od ključnih procesa u sintezi kolagena je hidroksilacija. Najpoznatiji fibrilarni proteini su kolagen i elastin. Kolagena vlakna su glavna strukturna komponenta ekstracelularnog matriksa. keratin. ligamentima. kostima. proteine dijelimo na biljne i životinjske. Struktura proteina može obuhvatiti i neproteinske molekule. imaju kvaternu prostornu strukturu. Fibrilarni proteini se teško otapaju u vodi. što za posljedicu dovodi do skorbuta. U tom smislu razlikujemo homoproteine sastavljene od aminokiselina i heteroproteine. globulini.U odnosu na porijeklo. Vezivna životinjska proteinska tkiva imaju manje esencijalnih aminokiselina u odnosu na druga jestiva tkiva. Deficit faktora bitnih za hidroksilaciju. To je jednostavni protein građen od nekoliko aminokiselina. ali iznimne čvrstoće i fleksibilnosti. U hidroksilaciji aminokiseline prolina u hidroksiprolin sudjeluje vitamin C. Fibrilarni proteini imaju vlaknastu strukturu kao što je primjer fibroina svile. Prisutan je i kao kristalin u očnom sočivu. nukleinske kiseline. Relativno su velike dužine. zglobova. sastavljeni od proteinskog dijela i prostetične grupe: Heteroprotein = apoprotein (protein) + prostetska grupa Jednostavni ili prosti proteini građeni samo od aminokiselina. elastin. fosfor i sl. Složeni proteini (heteroproteini) pored aminokiselina hidrolizom daju i druge materije kao što su ugljikohidrati. a životinjskog albumini. Tu spadaju: kolagen. Kolagen je jak i dugačak molekul koji čini čak 25% svih proteina organizma sisara. Jako je važan u hrskavici. 50 . proteoglikani. Ulazi u sastav mišića. Kolagen je jedan od osnovnih strukturnih proteina u organizmu. tetivama. Prosti proteini biljnog porijekla su prolamini i glutelini. a hidrolizom se razlažu samo do aminokiselina. To podrazumijeva da su končasti pa se zovu još i vlakna. koji su osnovni konstituenti ekstracelularnog matriksa dajući čvrstinu vezivnim tkivima. miozin itd. omogućava zategnutost kože i krvnih sudova. zubima. poput bakra ili vitamina C dovodi do loše kvalitete kolagena. za koju se vezuju druge strukture (elastin. skleroproteini. tetiva i ligamenata. koji određuje kvalitetu nastalih kolagenih vlakana. Prema sastavu i stepenu složenosti proteini se dijele na proste i složene. Služe kao gradivne komponente organizma. Životinjski proteini bogatiji su esencijalnim aminokiselinama. protamini. nego biljni.

formiraju koloide. To podrazumijeva da složeni proteini u svom sastavu imaju. Inačice albumina nalaze se u krvi. dlakama. Građeni su od prostetske skupine i proteinskog dijela. kandži. citokrom C. Globulini se nalaze u plazmi. U mlijeku se nalazi u sirutki. Određene podgrupe ovog proteina28 su glavni sastojak kose i dlake sisavaca. Keratin je najjači protein koja je odgovoran za stabilnost i oblik stanice. znači vodenom dijelu. Albumin je tip jednostavnog hidrosolubilnog proteina široko rasprostranjenog u mnogim tkivima i tekućinama u biljnom i životinjskom svijetu. U ljudskom organizmu obavlja funkciju transporta. trihocitični keratini 51 . Prema prirodi te komponente. Po hemijskom sastavu spada u globuline. Ima ih u mlijeku. noktima. Fibrinogen je plazmin glikoprotein.Mnoga tkiva i organi u organizmu moraju biti jaka i elastična. perja. Keratin se nalazi u kosi. enzimlaktoza permeaza ili rodopsin. noktiju. Histoni su okruglasti proteini stanične jezgre vezani uz nukleinske kiseline oko kojih se mota DNK. imunoglobulin. bjelanjku jajeta (albumen – bjelance). na primjer. Globularnim proteinima pripada: hemoglobin. Fibrinogen je protein plazme i sudjeluje u zgrušavanju krvi. Biološki je punovrijedan protein. aktin te membranski proteini. proteine možemo podijeliti na gradivne 28 tzv. za razliku od kazeina koji se odvaja u masni dio. sudjeluje u kontrakciji mišića. receptor važan u transdukciji svjetlosnih signala. ljusaka kod gmazova. osim amino-kiselina i nebjelančevinastu komponentu. Miozin se nalazi u mišićima. To omogućavaju elastinska vlakna. održavanje acidobazne ravnoteže i osmotskog tlaka. mioglobin. a izmedju ostalog imaju funkciju zaštita organa. što im omogućava čvršće vezanje za negativno nabijenu DNA. koji je topiv u vodi. rogovima. uši itd. mlijeku. Elastin daje elastičnost tkivima i uvijek se nalazi uz nerastegljiviji kolagen kako bi se ograničilo rastezanje datih tkiva. Tu spadaju: histoni. Globularni proteini imaju sferičnu. albumini i globulini. mesu. ječmu i mišiću. mesu. Histoni su relativno mali bazični proteini sa visokom učestalošću pozitivno nabijenih aminokiselina lizin i arginin. pa se zovu i sferoproteini. perju. enzim lizozim. Složeni proteini Složeni proteini zovu se i proteidi. Prostatska skupina nije protein. loptastu strukturu. nukleinska kiselina ili specifična bojena materija. jajima itd. šećer. Otapaju se u vodi i zbog veličine molekula. papcima i sadrži veće količine aminokiseline cisteina. Ta nebjelančevinasta komponenta može biti lipid. enzim ribonukleaza. rogova.

i biološki aktivne. zajedno sa drugim organskim makromolekulima. VLDL šećer + protein nukleinska kiseline + protein fosfor + protein Obojena prostetska grupa + protein (hemoglobin) Denaturacija i renaturacija proteina Termičkom obradom proteina. LDL. Pod uticajem različitih faktora (kiseline. jake kiseline i baze. tretiranjem bazama i kiselinama. Složeni proteini Naziv proteina Metaloproteini Lipoproteini Glikoproteini Nukleoprotein Fosfoproteini Kromoproteini Konstituenti proteina prostetska skupina metal (transferin) + protein lipid + protein. Ta promjena se naziva denaturacijom proteina. 52 . promjena pH. sušenjem. trodimenzionalna struktura proteina se može narušiti pri čemu dolazi do odmotavanja lanaca. visoke temperature i sl. a uzrokuju je razrjeđeni alkoholi i soli lakih metala ▪ ireverzibilna – uzrokuju je UV i X zračenja.). baze. Gradivni proteini. Biološki aktivni proteini učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa i ostalih funkcija živih bića. ulaze u građu protoplazme. zračenjem dolazi do njihove denaturacije. visoka temperatura i soli teških metala. soljenjenjem. HDL. Pri denaturaciji proteina dolazi do prelaza uvijenog oblika u odvijeni oblik Denaturacija proteina može biti: ▪ reverzibilna (povratna). organska otapala.

nutritivni zahtjevi i utjecaj na zdravlje. Denaturacijom enzima prisutnih u hrani pri povišenim temperaturama vršimo njihovu inaktivaciju i taj proces je poznat kao blanširanje. lipoproteini. temperature. voskove. hemijski sastav. bilo da se radi o probavi hrane ili o njenoj preradi u industriji. nukleinske kiseline. Termički tretman hrane uzrokuje složene hemijske procese koji uključuju i denaturaciju proteina. fosfor i sl. Nastaju prema središnjoj dogmi molekularne biologije tokom procesa replikacije. a životinjskog albumini.Pri porastu koncentracije denaturansa dolazi do vrlo oštrog prelaza nativnog uvijenog oblika u odvijeni. fosfoproteini. To može biti: porijeklo. 53 . Prema hemijskoj strukturi mogu se podijeliti na proste i složene. kromoproteini i drugi. kiselina. a složeni pored aminokiselina u svom sastavu mogu imati ugljikohidrate. Prema obliku molekula proteini se dijele na fibrilarne i globularne. nukleoproteini. Ključni pojmovi Proteini su polimeri aminokiselina. LIPIDI Lipidi nisu samo masti i ulja. Prosti proteini građeni samo od aminokiselina. Lipidi obuhvataju širok spektar molekula raznovrsne hemijske strukture i biološkog porijekla uključujući: masne kiseline. Složeni proteini su metaloproteini. nivo složenosti. glikoproteini. baza. uloga u organizmu. Na molekularnom nivou potrebno je poznavanje njihove primarne. histoni. Proteini pod utjecajem vanjski faktora. sfingolipide. globulini. Regulacija njihovog nastanka determinirana je genetskim kodom. soli denaturiraju. te najčešće poboljšanje njihove probavljivosti i biološke iskoristivosti u ljudskom organizmu. Različiti kriteriji se mogu uzimati pri podjeli i klasifikaciji lipida. triacilglicerole. denaturirani oblik proteina Denaturacija proteina značajna je u svim biološkim sistemima. Dijele se prema porijeklu na biljne i animalne. osfolipide. holesterole i druge steroide. sekundarne. skleroproteini. Prosti proteini biljnog porijekla su prolamini i glutelini. protamini. transkripcije i translacije. tercijerna i kvaterne strukture.

U konjugirane lipide spadaju: ▪ fosfolipidi (sadrže fosfatnu skupinu i molekulu masti) ▪ cerebrozidi (sadrže ugljikohidrat i molekulu masti) ▪ sulfolipidi (sadrže sulfatnu grupu) U derivirane lipide spadaju: ▪ masne kiseline ▪ masni alkoholi ▪ masni aldehidi ▪ masni ugljikohidrati ▪ vitamini A. voskovi. Prema ulozi koju obavljaju u organizmu postoje lipidi kao depoi energije. strukturni lipidi (fosfolipidi. sposobnost asociranja (vezivanja) molekula vode i drugih nelipidnih molekula su od velikog značaja za funkcionalna svojstva većine 54 . D. Osapunjivi lipidi u molekuli sadrže ostatak bar jedne masne kiseline. Neosapunjivi lipidi se često zovu zajedničkim imenom i izoprenoidi. koja se pri alkalnoj hidrolizi oslobađa u vidu alkalne soli. Jednostavni lipidi su neutralne masti (trigliceridi i poligliceridi) i voskovi. fosfogliceridi. odnosno sapuna. temperature topljenja. steroidi) i regulatorni lipidi (polni hormoni i hormoni korteksa nadbubrežnih žlijezda). sfingolipidi i voskovi. derivirane i ostale lipide. žučne kiseline i steroidni hormoni) i terpene. U ovu grupu spadaju: neutralne masti (triacilgliceroli). Prema nivou složenosti hemijske strukture lipide možemo podijeliti na jednostavne. konjugirane. E. kristalna struktura. a obuhvataju: steroide (steroli. Prema hemijskom sastavu (mogućnosti osapunjenja) dijele se na osapunjive i neosapunjive. Njihov sastav. K U ostale vrste lipida spadaju ▪ sapuni ▪ pigmenti i boje ▪ oksidativni polimeri ▪ termalni polimeri ▪ lipoproteini Lipidi u hrani imaju jedinstvena fizička i hemijska svojstva.Prema porijeklu lipidi se dijele na biljne i životinjske.

Neki su linearne alifatske molekule.namirnica. Svojstvo lipida je stvaranje micela i dvosloja u kontaktu sa vodom. Općenito. U sastav masti ulaze masne kiseline sa 4-26 ugljenikovih atoma i to samo masne kiseline sa parnim brojem C atoma. koje su vezane za jedan molekul trihidroksilnog alkohola glicerola. što znači da ne postoji dobra intereakcija sa polarnim otapalima kao što je voda. Masti i ulja – trigliceridi Trigliceridi (triacilgliceroli. Masti koje sadrže nezasićene masne kiseline (sa dvostrukim vezama između ugljenikovih atoma) zapravo su ulja. U slučaju fosfolipida polarne grupe su veće i više polarizirane. dok drugi imaju prstenastu strukturu. U slučaju holesterola hidrofilna komponenta je – OH grupa (hidroksil ili alkohol). stearinska i oleinska). masti ili neutralne masti) su esteri trohidroksilnog alkohola i monokarboksilnih masnih kiselina. 55 . U sastavu većine masti dominiraju masne kiseline sa 16-18 atoma ugljenika u lancu (palmitinska. Neke grupe lipida mogu imati dio strukture koji je polaran ili hidrofilni i pokazuje dobru tendenciju da se združe sa polarnim otapalom kao što je voda. dok su drugi nepolarni. Neki lipidi imaju djelimično polarni karakter. Lipidi s jednim bočnim lancem stvaraju micele dok lipidi s dva bočna lanca stvaraju dvosloje. dok drugi nisu. Općenito ova pojava ih čini amfolitnim molekulama (posjeduju oba svojstva hidrofilno i hidrofobno). karakterističnija za biljke nego za životinje. koje sadrže mnoge lipidne kapljice. njihova izvorna struktura je nepolarna ili hidrofobna. Molekula masti i ulja se sastoji od tri molekula masnih kiselina. Svojstvo lipida je stvaranje micela i dvosloja Lipidi se u svim živim ćelijama javljaju kao strukturna komponenta. Neki su aromatski. Molekuli masti kao izvor energije deponuju se u masnim (adipoznim) ćelijama.

Osnovna struktura masne kiseline je lanac ugljičnih atoma u kojoj je karboksilna grupa (-COOH) na jednoj strani i metilna grupa (-CH 3) na drugoj strani. onaj koji sadrži tri stearinske kiseline tristearilglicerol ili tristearin. Većina triacilglicerola koji su prisutni u prirodi su mješoviti. Što je kraći ugljični lanac to je masnoća u više tekućem obliku (snižava se njeno talište). Ovaj tip masnih kiselina dominira u mastima koje su čvrste na sobnoj temperaturi (masti životinjskog porijekla). i dugolančane (12 ili više ugljika). stearinska 56 + H 2 C OH . Masne kiseline se razlikuju u dužini lanca. Triacilglicerol sadrži tri palmitinske kiseline H 2 C OH HC OH tripalmitoilglicerol ili tripalmitin. mononezasićene i polinezasićene. Masne kiseline koje nisu vezane sa drugim komponentama ponekad se zovu "slobodne" masne kiseline. Ako su lanci između ugljičnih atoma u masnoj kiselini povezani jednostrukim vezama (C-C) te masna kiselina pripada zasićenim masnim kiselinama. diestere i triestere. diacilgliceroli odnosno triacilgliceroli. Kaprolna. koji se nazivaju monoacilgliceroli. Vodikovi atomi potpuno ispunjavaju sva slobodna mjesta. Neke slobodne masne kiseline imaju vlastite ukuse. Masne kiseline su podjeljene na kratko-lančane (manje od 6 ugljika). oni sadrže dvije ili više različitih masnih kiselina. Triacilgliceroli koji u sva tri položaja sadrže istu vrstu koji masne kiseline nazivaju se jednostavnim naziva se triacilglicerolima. dobile su naziv od grčke riječi capra (koza) i imaju neugodan miris te doprinose jakom neugodnom mirisu iskvarene hrane. Dužina lanca masnih kiselina opredeljuje puteve njihove apsorpcije u probavnom traktu. Masti se u organizmima nalaze kao protoplazmatične masti (u određenoj količini) i kao rezervne masti (u neodređenoj količini). daje maslacu njegov okus. naprimjer. srednje-lančane (6 prema 10 ugljika).Trigliceridi su estri trohidroksilnog alkohala glicerola i masnih kiselina Kao trovalentni alkohol glicerol može graditi monoestere. Buterna kiselina. Zavisno od broja vodonikovih atoma koji su vezani na slobodne valencije ugljenika u molekuli kiseline razlikuju se tri tipa masnih kiselina: zasićene. Na primjer. kaprilna i kapronska kiselina.

Ako je jedna ili više veza između ugljikovih atoma povezana dvostrukim vezama (C=C) masna kiselina pripada nezasićenim masnim kiselinama. Najpoznatija od tih masnih kiselina je linolna masna 29 U prehrani značajne masne kiseline iz ovih ulja EPA i DHA 57 . Životinjske masti su uglavnom na sobnoj temperaturi čvrste izuzev životinjskih ulja riba sjevernih mora29. Nalazi se u čokoladi i mesu. suncokretovo. sojino. Ako se u molekuli nalazi dosta nezasićenih kiselina to su onda ulja. Ako su kiseline nezasićene. Međutim neke masti se često nazivaju uljima iako su u krutom stanju na sobnoj temperaturi. Masna kiselina s jednom dvostrukom vezom je mononezasićena masna kiselina. Zastupljena je u maslinovom ulju. Oleinska kiselina sa 18-ugljičnih atoma je mononezasićena masna kiselina. a hlađenjem se može stvrdnuti. tačka topljenja opada sa brojem dvostrukih veza. CH3(CH2)7 C C H H O leinska kiselina (CH2 )7 CO2H C H3(CH2) 4 C C H HH CH2 C C H (CH2)7CO2H Linolna kiselina Dvostruke veze u nezasićenim masnim kiselinama Polinezasićene masne kiseline imaju više "slobodnih" mjesta na atomima ugljika na koje mogu vezati atome vodika. glavni sastojak maslinovog ulja Ukoliko su kiselinski ostaci duži. Mononezasićene masne kiseline imaju takav hemijski sastav koji im omogućuje vezivanje još dva atoma vodika u molekuli masne kiseline. utoliko raste i tačka topljenja. koja su na sobnoj temperaturi tečna (maslinovo ulje.kiselina sa 18-ugljičnih atoma je zasićena masna kiselina. Maslinovo ulje je tečno na sobnoj temperaturi. sa dvije ili više dvostrukih veza zove se polinezasićena masna kiselina. Polinezasićena linolna kiselina je masna kiselina sojinog ulja koja je manje tečna na sobnoj temperaturi. ulje uljane repice). kakav je slučaj sa palminim uljem. H O CH3 (CH 2 )7 C C (CH 2 )7 C OH 10 9 H Oleinska kiselina.

Ovi hemijski procesi mijenjaju prirodnu CIS strukturu masnih kiselina u TRANS koja je neprirodna i ljudski organizam je ne može iskoristiti. Trebalo je nekoliko desetljeća da bude potvrđeno da se 58 . Razvijani su tehnološki procesi proizvodnje hidrogeniziranih masti i margarina u kojem se procesom hidrogenacije molekule vodika ''dodaju'' molekuli nezasićene masne kiseline. Veliki izvor polinezasićenih masnih kiselina su ribe. Transmasne kiseline su nezasićene masne kiseline koje sadrže trans dvostruku vezu između atoma ugljika koja tvori lanac molekule manje svinut u odnosu na masne kiseline s cis dvostrukom vezom.kiselina koja ulazi u sastav brojnih biljnih ulja poput suncokretovog. Masovnaija konzumacija ulja. kukuruznog i sezamovog. Tako na primjer 12:0. dovela su do razvoja mnogobrojnih tehnoloških postupaka uključujući zagrijavanje i tiještenje na visokim temperaturama. dezodoriranje itd. Najčešće masne kiseline Zasićene masne kiseline 12:0 14:0 16:0 18:0 16:1 18:1 18:3 Laurinska Miristinska Palmitinska Stearinska Palmitoleinska Oleinska Linoleinska CH3(CH2)10COOH CH3 (CH2)12COOH CH3 (CH2)14COOH CH3 (CH2)16COOH CH3 (CH2) 5CH=CH(CH2) 7COOH CH3 (CH2) 7CH=CH(CH2) 7COOH CH3 (CH2) 4 (CH=CHCH2) 3 (CH2) 3COO Nezasićene masne kisel Masne kiseline u sastavu triglicerida se prikazuju skraćenim brojčanim izrazima. Reakcije nezasićenih masnih kiselina podliježu reakcijama adicije-hidrogenizacije. dekolorizaciju. 18:1 i 18:3 predstavljaju laurinsku. oleinsku i linolensku kiselinu. Prvi predstavlja broj atoma ugljenika a drugi broj dvostrukih veza. H2 R-HC=CH-CH2 -CH 2-COOH R-CH2-CH 2-CH2CH2-COOH Biljna ulja se hidrogenizacijom pretvaraju u krute biljne masnoće i margarin. a naročito plava riba. te tako nastaju zasićene masne kiseline.

30 Istraživanja pokazuju da te transmasne kiseline u nedostatku esencijalnih masnih kiselina zauzmu njihovo mjesto u vitalnim procesima i uzrokuju cirkulacijske bolesti kao što su arterioskleroza i bolest srčanog mišića. holesterola.i ovim procesom prirodni CIS oblici masnih kiselina prevode u neprirodne. Pretjerano konzumiranje trans masnih kiselina dovodi do ozbiljnih zdravstvenih poremećaja i zato u naprednim zemljama odgovorne institucije određuju postotak trans masti u prehrambenim namirnicama. i čak po zdravlje rizične TRANS masne kiseline. Trans masne kiseline i hidrogenirana ulja doprinose opadanju imuniteta. bolesti prostate. pa čak i povećanoj učestalosti poroda djece sa niskom porođajnom težinom. 59 . a) Cis masna kiselina i njen segment b) trans masna kiselina i njen segment Cis (jestiva) i trans (štetne po zdravlje) konfiguracija masnih kiselina Takva ''trans'' svojstva se najčešće pojavljuju industrijskom preradom. razvoju krvožilnih bolesti. gojaznosti. smanjenju izlučivanja testosterona i sperme. pojavi šećerne bolesti. postupkom koji se naziva hidrogenizacija biljnih ulja30.

kukuruz. i 7. a linoleinska kiselina ima dvostruku vezu između 3. losos. mrežnice i mozga. palmino i kokosovo ulje.soja. i 4. kikiriki. ulje od pamučnog sjemena orasi i masline. Sudjeluju u funkcioniranju živčanog tkiva. 60 . Ključne su za kognitivnu funkciju mozga. šafranično ulje Trans masne kiseline Čvrsti margarin. Esencijalne masne kiseline su ključne u metabolizmu i presudne su za dobro zdravlje. vizualno razlikovanje itd. riblje ulje Biljke. pastrmka. memoriranje. zbog čega se naziva omega 6-masnom kiselinom. Esencijalne masne kiseline 18: 2 18: 3 20: 4 Linolna Linolenska Arahidonska CH3 (CH2) (CH2)6COOH 4 (CH=CHCH2) 2 CH3CH2 (CH=CHCH2) 3 (CH2) 6COOH CH3 (CH2) 2COOH 4 (CH=CHCH2)4(CH2) Linolna kiselina ima prvu dvostruku vezu između 6. Prisutne su u sjemenkama i sjemenim uljima. kanola. mnogi lješnjaci. soja. Masne kiseline sa više dvostrukih veza (linolna. ugljenikovog atoma i ubraja se u omega 3-masne kiseline. tuna. i neka biljna ulja (sojino i ulje od kanole) Polinezasićene DHA i EPA Mononezasićene Omega-6 masne kiseline Esencijalne masne kiseline Ljudsko tijelo ne raspolaže enzimom koji razlaže dvostruke veze masnih lanaca većih od 10 ugljikovih atoma. kakao puter Suncokret. sjemenje Ribe: skuša. linolenska i arahidonska) ubrajaju se u esencijalne sastojke hrane.Vrste masnih kiselina i njihovi izvori Osnovne masne kiseline Zasićene Životinjski proizvodi. jer se ne mogu sintetizovati u organizmu. haringa. maslinovo ulje. brza hrana i peciva Esencijalne masne kiseline Omega-3 masne kiseline Kanola ulje. ugljenikova atoma.

Nedostak esencijalni masnih kiselina izaziva gubitak vode. ima je u ulju lanenog sjemena. Teški metali i u malim količinama ubrzavaju oksidaciju (čime pokazuju stupanj zagađenja). trpe sve stanice. U njih se prilikom pakovanja dodaju antioksidansi. a neophodni su za sve životne funkcije. Hidroliza se može vršiti enzimski ili dejstvom kiselina ili baza. Gliceridi reaguju kao estri. odnosno 15 g /dan kod djece i 50 g / dan kod odraslih. ketone. dermatoze i perifernu neuropatiju. a time tkiva i organi. Potreban – preporučeni denvni unos je 15 do 20 % od ukupno unesene energije. koji konzumiraju isključivo meso i masnoću. a na stupanj degradacije ukazuju slobodne masne kiseline. kiselinski broj. Preko njih može se odrediti biološka dob pojedinog organizma. a ne u ribljem ulju (osim u tragovima).C 18:3 (alfa-linolna). ne obolijevaju od srčanog udara jer ih štite upravo masne kiseline popularno nazvane omega-3. Pod omega-3 masnim kiselinama podrazumijevamo zbroj EPA i DHA masnih kiselina.Omega-3 masne su kiseline ključne za stanične membrane – ako ih nema dovoljno u opskrbi. te u manjoj mjeri na epokside i alkohole. za procjenu kvalitete potrebno je u analizama gledati na dvije ključne omega-3 masne kiseline: EPA-C 20:5 (eikosapentenska) i DHA-C 22:6 (dokosaheksanoinska) masne kiseline. Posljednjih nekoliko godina pažnju fiziologa i farmaceuta zaokuplja gama-linolenska kiselina jer djeluje kao preteča u nastanku tvari koje zovemo prostaglandini-2. Od vremena kada je utvrđeno da Eskimi. zbog čega se pakuje u tamnu ambalažu nepropusnu za sunce. Premda spada u omega-3 skupinu. a posebno je važna reakcija hidrolize. aldehide. saponifikacioni broj. Treća je esencijalna ALA . stručna literatura o njihovim ljekovitim učincima popela se na nekoliko hiljada naslova i svakim se danom povećava. Fizikalno hemijska svojstva Masne kiseline se već na sobnoj temperaturi mijenjaju putem oksidacije. Za trigliceride je karakteričan jodni. Kada je u pitanju riba ili riblje ulje. 61 . To su specijalni hemijski "glasnici" koje koriste sva tkiva u organizmu. Masnoće i ulja se zbog toga često tretiraju sa antioksidansima. peroksidni broj i anisidin vrijednost. Do danas. pri čemu se izdvaja glicerol i masne kiseline. Pri tome se molekule masnih kiselina razlažu na ugljikovodike. Ova vrsta masti vrlo lako podliježe reakcijama oksidacije. Omega-3 masne kiseline redovito dodaju umjetnoj hrani za dojenčad jer ih u uobičajenim namirnicama (osim morskih plodova) nema.

Zavisi o sastavu masnih kiselina. kratkolančane. Fosfolipidi Fosfolipidi su glavne strukturne komponente ćelijskih membrana. te masti koje sadrže masne kiseline niže molekularne mase imaju viši saponifikacioni broj i obratno. Linolna kiselina ima prvu dvostruku vezu između 6. zbog čega se naziva omega 6masnom kiselinom. Neke masne kiseline su esencijalne kao što je linolna. i 4. linolenska i arahidonska31. Povećanje sadržaja slobodnih masnih kiselina. Međutim. arahidonska je uvjetno esencijalna 31 62 . a maslinovog ulja oko 85. Ljudsko tijelo ne raspolaže enzimom koji razlaže dvostruke veze masnih lanaca većih od 10 ugljikovih atoma. kao i peroksida u trigliceridima praćeno je pojavom neugodnog okusa i mirisa. Jod se veže na dvostruke veze masne kiseline te iz njega dobijamo uvid u stepen nezasićenosti masti. a u slučaju kad ih grade nezasićene onda su tečni-ulja. u cis i trans obliku. polifenoli i drugi) a time i njegovu prehrambenu vrijednost. Saponifikacioni broj predstavlja miligrame KOH potrebne za osapunjenje 1 g masti (mg KOH/g masti). Slično mastima. a linoleinska kiselina ima dvostruku vezu između 3. i 7. Ključni pojmovi Trigliceridi su najčešće zastupljeni u prehrani. Svojstva triglicerida određuju masne kiseline koje mogu biti nezasićene i zasićene. sastoje se od masnih kiselina i glicerola. ugljenikovog atoma. ugljenikovog atoma i ubraja se u omega 3-masne kiseline.Jodni broj predstavlja količinu joda u gramima koja se veže na 100 g masti. Jodni broj svinjske masti je 46-66. Trigliceridi su u krutom stanju na sobnoj temperaturi ako ih grade zasićene masne kiseline. Peroksidni broj označava nivo primarne oksidacije masnih kiselina i on pokazuje količinu hidroperoksida kao primarnih proizvoda autooksidacije i izražava se u miliekvivalentima O2/kg. srednjelančane i dugolančane. Što je veći % slobodnih masnih kiselina (SMK) ulje je lošije i procesi degradacije su većeg intenziteta i redovito su obrnuto proporcionalni sa sadržajem svih ostalih sastojaka koji čine kvalitetu (aromatski spojevi. Kiselost ili aciditet masti često se izražava i kao procenat slobodnih masnih kiselina. vitamini. treća masna kiselina je zamijenjena Esencijalne znači da ih organizam ne može sintetizirati i moraju se unositi sa hranom. Oksidacija masti je jedna od osnovnih reakcija koja utječe na zdravstvenu ispravnost triglicerida jer su produkti reakcije oksidacije štetni po zdravlje potrošača. To su estri glicerola i masnih kiselina. Kiselinski broj ili broj neutralizacije je mjerilo stupnja hidrolize. Definira se kao broj miligrama KOH koji je potreban za neutralizaciju slobodnih masnih kiselina u 1 g masti ili za neutralizaciju 1 g masnih kiselina. Peroksidni broj je u uskoj vezi s načinom čuvanja ulja.

Neophodan je za detoksikacijsku ulogu jetre. uz sfingomijelin i cefalin. 32 Fofatidi -lipidi koji sadrže fosfornu kiselinu 63 . odnosno o namirnici u kojoj se nalazi. čokoladi. Konstitucija fosfolipida važna je u biološkim sistemima. Osnovna struktura fosfolipida Predstavnici fofolipida su: lecitin. Jedan je od tri glavna emulgatora u prirodi. Fosfatna grupa kod fosfolipida čini hidrofilnu glavu molekule. vafel proizvodima. Lecitini i cefalini površinski su aktivna biološka sredstva jer imaju hidrofilni polarni kraj i hidrofobnu komponentu. cefalin i drugi. Sojino ulje sadrži oko 3. Sva nerafinirana ulja sjemenki sadrže veći ili manji postotak lecitina. Lecitin se nalazi u jajima. Djeluje kao izvrstan emulgator masti. mlijeku. za razliku od hidrofobnih repova masnih kiselina. Lecitin Prehrambena industrija koristi lecitin kao emulgator pri miješanju dva sastojka koji se prirodno ne miješaju kao što su ulje i voda. za koju je obično vezana još neka polarna grupa. Lecitin je strukturni dio membrane stanice i staničnih organela.5% fosfatida32. soji. majonezi kao i žvakaćoj gumi te brojnim drugim prehrambenim proizvodima. Njegova hranjiva vrijednost ovisi o sadržaju kolina i esencijalnih masnih kiselina.fosfatnom grupom koja posjeduje negativna naelektrisanja. te ovo ulje služi kao izvor njihovog dobijanja.

kao zasićene masne kiseline i nervonska kiselina. fosfolipidi su amfipatične molekule. Struktura sfingomijelina Ključni pojmovi Fosfolipidi su komponente hrane. Od masnih kiselina u sfingomijelinima najčešće su prisutne palmitinska. stearinska. jetri.grupu na C1 sfingozina u dijelu molekule esterski vezan fosfoholin ili fosfoetanolamin. Sfingolipidi Sfingolipidi su vrsta fosfolipida bez glicerola. što predstavlja osnovu strukture ćelijskih membrana. koje spontano u vodi obrazuju dvoslojni film u kome su glave orijentisane prema spolja – prema vodi. soji i kikirikiju. Fosfolipidi su najobilniji u žumanjcima jaja. a imaju značajnu funkciju u ljudskom oragnizmu. soji i kikirikiju. a repovi prema unutra. Najznačajniji fosfolipid u hrani je lecitin. Fosfolipidi u vodi obrazuju dvoslojni film u kome su glave orijentisane prema spolja a repovi prema unutra Fosfolipidi su najobilniji u žumanjcima jaja. 64 . Sfingomijelini su također fosfolipidi. lignocerinska kiselina. To su složeni lipidi kod kojih je na primarnu OH. jetri.Zahvaljujući ovakvoj strukturi. Ljudsko tijelo je u stanju sintetizirati fosfolipide. ali su po strukturi i djelovanju srodni fosfolipidima. Ljudsko tijelo u stanju je sintetizirati fosfolipide.

lišću i plodovima viših biljaka i na egzoskeletu mnogih insekata. Prirodni vosak (pčelinji. Voskovi su estri viših masnih kiselina i viših alkohola sa 20 do 70 C atoma u molekulu. slobodne masne kiseline i hidroksi masne kiseline. 3-butadien) čini osnovnu strukturu lipida izoprenoidnog porijekla 65 . C30H61OH. mast iz kitove glave. glikozidi). Uz te estere nalazimo u voskovima nerazgranate ugljikovodonike. sterolni derivati (esteri. ester palmitinske kiseline s miricilnim alkoholom. lanolin) pored estara sadrži i malu količinu slobodnih masnih kiselina. krznu. CH3-(CH2)14-CO-O-C16H33. sa 20-35 C atoma u molekulu. Iz pčelinjeg voska izoliran je miricin. perju. biljni voskovi) smjese su različitih tvari. Glavni sastojak je ester dugolančanih jednovalentnih alkohola s višim masnim kiselinama. nekih alkohola i ugljovodinika. Kod biljaka su 80% svih lipida voskovi koji stvaraju zaštitni sloj na površini biljke i štite je od isparavanja vode. vitamin D. Oni formiraju zaštitni sloj na koži. estere sterola. Prirodni voskovi (pčelinji vosak. Lipidi izoprenoidnog porijekla Lipidi izoprenoidnog porijekla mogu se svrstati u sljedeće grupe: ▪ steroidi čija struktura potiče od od triterpena (C5H8) 6 a to su: holesterol. Iz glave kita je izoliran cetilpalmitat.Voskovi Voskovi su takođe jedan od oblika strukturnih lipida. 1. žučne kiseline. steroidni hormoni ▪ karotenoidi kao što je provitamin A ▪ izoprenoidni vitamini kao što su vitamini E i K Izopren (2-metil.

mlijeko. Svi steroidi imaju četiri povezana prstena sastavljena od ugljenika. Steroidi se po strukturi razlikuju od drugih lipida. Glavna je komponenta mijelinskog omotača nervnih vlakana. Također obezbjeđuje osnovnu shemu za sinteze mnogih hormona – polni steroidi. kao što su estradiol i testosteron. U starijih ljudi holesterol formira masne naslage u unutrašnjosti krvnih sudova što smanjuje njihovu elastičnost. 66 . Holesterol je prisutan u svim ćelijskim membranama. Holesterol je steroidni alkohol koji u položaju 3-beta A prstena steroidnog skeleta sadrži hidroksilnu skupinu. a hidroksilna skupina je vezana na drugom kraju steroidnog prstena Holesterol je od osnovnog značaja za život. sem u bakterijskim. Nalazi se u hrani animalnog porijekla uključujući jaja. Holesterol je također ključni prethodnik žučnih kiselina i stoga je od vitalnog značaja za probavu masnoća. To je steroid životinjskog porijekla. Nema ga u hrani biljnog porijekla. zatvara ih i dovodi do povećanog krvnog pritiska te srčanog i moždanog udara. kortizol. npr. a na C17 atomu razgranati alifatični lanac od 8 C atoma. Holesterol u krvi indikator je u uspostavljanju medicinskih dijagnoza. Tijelo odraslog čovjeka sadrži oko 150 gr holesterola. maslac.Steroidi Holesterol pripada grupi jedinjenja poznatih kao steroidi. steroidni hormoni kore nadbubrežne žlijezde. a neki od njih kao holesterol. ali su svrstani u ovu grupu zato što su nerastvorljivi u vodi. Prehrambeni holesterol je holesterol koji je prisutan u hrani koju jedemo. Oko 25% suhe težine membrana crvenih krvnih zrnaca čini holesterol. Struktura holesterola . kajmak. džigerica i bubrezi. kao i prethodnik vitamina D (7-dehidroholesterol).uljikovodični dio vezan je za steroid na jednom kraju molekule. imaju ugljovodonični lanac.

breskva. lipid steroidne strukture i integralni je dio životinjskih tkiva (jaja. Beta-karoten je snažan izvor vitamina A. Konkretnije lipoprotein je kompleks holesterola.Karotenoidi Osnovnu strukturu karotenoida čine kovalentno povezane izoprenske jedinice.). Karotenoidi su topivi u uljima i organskim otapalima. Svi lipoproteini imaju u svom sastavu fosfolipide. Izoprenoidni vitamini su vitamini E i K. esterificirani kolesterol i trigliceride. Razlikujemo dvije strukturne grupe karotenoida: karoteni i ksantofili. marelica). U cirkulaciji se nalaze vezani za lipoproteine. Struktura provitamina A potiče od tetraterpena (C5 H8)8. likopen i lutein. Ukoliko ne dođe do pretvorbe karotenoida u vitamin A. U karotenoide spadaju: ▪ narančasti karoten (mrkva. Lipoproteini Lipoproteini su kompleksi-čestice masnih spojeva i proteina. Ključni pojmovi Voskovi su estri viših masnih kiselina i viših alkohola sa 20 do 70 C atoma u molekulu. ▪ žuto-narančasti krocetin (šafran). a boja im varira od žute preko narančaste do crvene što podrazumijeva da se nalaze u narančastom. Holesterol je tvar. breskva. ▪ crveni likopen (rajčica. Najpoznatiji karotenoidi su beta karoten. oni se ugrađuju u hilomikrone te dolaze u jetru. žutom. Danas poznajemo oko 600 karotenoida. kukuruz. bundeva). a u voću i povrću ih ima oko pedesetak. lubenica. u koji ga ovisno o potrebi pretvara naš organizam. punomasno mlijeko itd. Lipidna komponenta lipoproteina sadrži četiri tipa molekula. a drugi nepolaran) zajedno s proteinima čine vanjsku ovojnicu 67 . Nema ga u biljnim ćelijama. paprika. triglicerida i fosfolipida s proteinima. ▪ žuto-narančasti ksantofil (kukuruz. Fosfolipidi. kolesterol. agrumi. neophodan je za sintezu polnih hormona i žučnih kiselina koje učestvuju u varenju hrane. marelica. Holesterol ima mnogo funkcija u organizmu. zbog svojstva amfipatičnosti (jedan kraj molekule je polaran. Poznavajući svojstva ovih kategorija lipida može se pouzdano sačiniti opći model lipoproteina. neke ribe. meso. u različitom omjeru u različitim razredima lipoproteina. bundeva). Većina namirnica koje sadrže višestruko nezasićene masne kiseline sadrže i vitamin E. crvenom i zelenom voću i povrću.

pa može biti i na površini i u unutrašnjosti čestice. kolesterola i apoproteina. Nešto manje čestice nazivamo lipoproteinima vrlo male gustoće. Opći izgled lipoproteinske čestice Glavna uloga lipoproteina je transport lipida u organizmu. a nepolarni krajevi okrenuti prema unutrašnjosti.lipoproteina. 68 . ujedno i čestice najmanje gustoće nazivamo hilomikronima (CM) u kojima se nalazi najviše triglicerida uz manje količine fosfolipida. Postoje i lipoproteini srednje gustoće (Intermediate Density Lipoproteins) poznati po kratici IDL. Holesterol je blago polaran. a raste udio proteina. Služe za transport triglicerida unesenih hranom. veličini i gustoći na 4 kategorija u kojima redom opada udio masti. To su: ▪ hilomikroni ▪ VLDL lipoproteini ▪ LDL lipoproteini ▪ HDL lipoproteini Najveće lipoproteinske čestice. Esterificirani holesterol i trigliceridi su velike nepolarne molekule i smještene su u sredini čestica. Polarne glave fosfolipida su izložene vodenom mediju. Lipoproteini se dijele prema sastavu. najčešće poznate pod akronimom VLDL (od engleskog Very Low Density Lipoprotein) i oni služe za transport endogenih triglicerida u organizmu. formiraju se katabolizmom VLDL i prekursori su za tvorbu LDL.

LDL je lipoprotein štetan po zdravlje.L DL-Hemijsta struktura Protein Fosfolipid Triglicerid Holesterol Hemijska struktura i izgled pod mikroskopom Još manje i gušće čestice su lipoproteini male gustoće (LDL – Low Density Lipoprotein) koji služe kao glavni transporteri holesterola do perifernih stanica. Sadrže najviše proteina od svih navedenih kategorija. jaja su posebno bogata lipoproteinima. jer povišene vrijednosti LDL u cirkulaciji dovode do stvaranja plaka33 u krvnim sudovima. a ugljikohidratna komponenta je najčešće D-galaktoza. Bitni su za funkciju bioloških membrana. Za razliku od HDL-a. Nalaze se u mozgu i krvi. krustracije 69 . Glikolipidi su izgrađeni od sfingozina. 33 Plak-talog. služe također za transport kolesterola ali od stanica u jetru. Glikolipidi Glikolipidi su složeni lipidi konjugirani sa ugljičnim hidratima. HDL (od engl. HDL -Hemijska struktura Protein Fosfolipid Triglicerid Holesterol HDL hemijska struktura i izgled pod mikroskopom Najgušće i najmanje čestice su lipoproteini velike gustoće. Ključni pojmovi Lipoproteini su konjugati proteina i lipida. ostatka masnih kiselina (acila) i šećera vezanog na primarnu hidroksilnu skupinu sfingozina. Od namirnica. U ljudskom organizmu imaju značajnu ulogu u transportu nutrijenata. High Density Lipoprotein).

a u industrijskim proizvodima najviše se nalazi glukozno-fruktoznog ili bombonskog (dekstroznog) sirupa. Obzirom na probavu najlakše ih je podijeliti na: proste i kompleksne ugljične hidrate. U svakodnevnoj prehrani najviše unosimo disaharida saharoze u formi kuhinjskog šećera. Ugljični hidrati se inače dijele na monosaharide (najčešće pentoze i heksoze. Gledajući njihov hemijski sastav. Jednostavni ugljikohidrati značajni kao krajnji produkti probave ugljikohidratne hrane su glukoza. samo vodu i ugljendioksid koji se potom eliminišu. odnosno oni su aldehidi ili ketoni alkohola ili jedinjenja nastala kondenzacijom polivalentnih alkohola. odnosno supstance koje hidrolizom daju ove spojeve. U grupi kompleksnih ugljikohidrata su topiva i netopiva vlakna. Ugljičnih hidrata ima u žitaricama (škrob). fruktoza i galaktoza. Sa energetskog aspekta. Škrob je homoglikan jer je sastavljen od lanca glukoze. fruktoza i galaktoza. ugljikohidrati predstavljaju najviše validiranu komponentu u hrani. što ne znači da ne unosimo i one složenije forme. Osim ugljičnih hidrata koji se prirodno nalaze u namirnicama. disaharide i polisaharide. Predstavljaju veliku grupu hemijskih spojeva i zajedno sa lipidima i proteinima čine osnovne nutritivne komponente koje svakodnevno unosimo hranom. postoji više podjela ugljičnih hidrata. a takođe i neprobavljiva celuloza. Karakteristično je da su svi slatkog okusa. a vezivanjem galaktoze i glukoze nastaje laktoza i oni su u prehrani značajniji disaharidi. Vrednuju se kao energetske i biološki aktivne komponente ishrane. Prema klasičnoj definiciji ugljični hidrati su proizvodi oksidacije polivalentnih alkohola. Ako je unešena količina dovoljna za zadovoljenje naših potreba. povrću. Zbog svoje velike raznovrsnosti. ugljenika i kiseonika. Postoje i heteroglikani kao što su polisaharidne gume i pektini. U ljudskom tijelu se apsorbuju u obliku prostih šećera (glukoza. mlijeku (laktoza) i industrijskim proizvodima (konditorski). Oni su ujedno i monomerne jednice u gradnji karbohidratnih komponenata hrane. biohemijski se stvaraju rezerve kao složeniji oblici (glikogen) koji se po potrebi mobilišu. Opšta formula ugljičnih hidrata je Cn(H2O)n. kao nusprodukte. Pri sagorijevanju za sobom ostavljaju. sastavljeni su od vodonika. voću. Vezivanjem glukoze i fruktoze nastaje saharoza. hemijskim putem je dobijen 70 . odnosno aldoze i ketoze). Dijele se prema svom hemijskom sastavu i probavljivosti. fruktoza i galaktoza).UGLJIČNI HIDRATI – KARBOHIDRATI Ključni pojmovi Za razumijevanje procesa prehrane od izuzetnog su značaja jednostavni šećeri: glukoza. Ugljični hidrati su pretežno ciklički polihidroksi aldehidi ili ketoni. Ugljični hidrati su hemijski konstituenti hrane koji imaju važnu energetsku ulogu u biološkom sistemu ishrane. Ugljični hidrati su najčistije gorivo i najefikasniji izvor energije za ljudsko tijelo.

manitol saharoza. saccharum = šećer). vodu iz zemljišta i sunčevu energiju. trehaloza maltodekstrini. laktoza. imaju esencijalne funkcije kao komponente nukleinskih kiselina (riboza i dezoksiriboza) i kao komponente vitamina (riboza i riboflavin). sluzi. rafinoza stahioza amiloza. galaktoza. Ugljični hidrati koji sadrže aldehidnu grupu nazivaju se aldoze. tal. Podjela ugljikohidrata34 Grupa Jednostavni šećeri Stepen polimerizacije 1 do 2 2 Oligosaharidi 3 do 9 malto-oligosahridi skrob Polisaharidi Veći od 9 neskrobni polisaharidi Podgrupa monosaharidi polioli disaharidi Komponente u prehrani glukoza. a ugljični hidrati koji sadrže keto grupu ketoze.značajan broj sinteskih spojeva koji se prvenstveno koriste kao zaslađivači. Oni su strukturalne komponente (celuloza). gume Ugljični hidrati sadrže energiju koja na indirektan način potiče od Sunca. maltoza. Često se upotrebljava i naziv saharidi (prema lat. Godišnje se fotosintezom u celulozu i druge biljne proizvode prevede više od 100 milijardi tona CO2 i H2O.: Nauka o ishrani čovjeka. Stvaraju se u zelenim biljkama asimiliranjem ugljik-dioksida (CO2) i vode procesom fotosinteze u kojoj se iskorištava Sunčeva energija po reakciji: 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 Ugljični hidrati su najzastupljenije biomolekule na Zemlji. glicidii). Biljke proizvode ugljične hidrate i kiseonik procesom fotosinteze koristeći ugljen dioksid iz zraka. amilopektin. Ugljični hidrati se nazivaju i glicidi (franc. modificirani skrob celuloza hemiceluloza. pektini. glucides. 71 . Ugljikohidrati oksidacijom oslobađaju 34 Grujić R. a koji po svojoj prirodi nisu uvijek ugljični hidrati. fruktoza sorbitol. sačinjavaju energetske rezerve (biljni škrobov).

Mogu biti reducirajući i nereducirajući. Od disaharida najčešće se u hrani nalaze saharoza i laktoza. disahardi i njihovi derivati Monosaharidi (grč. oligosaharide i polisaharide. Glukoza je u krvi čovjeka primarni izvor energije za ljudsko tijelo. gaziranim sokovima i sličnoj hrani nema vitamina i biološki korisnih tvari. voću. kolačima. a time i u hrani. Fermentacijom ugljikohidrata pomoću kvasaca i drugih mikoorganizama može se proizvesti ugljen dioksid. Prosti ugljični hidrati u većim količinama su prisutni u slatkišima. oni su zastupljeni u veoma malim količinama. U prehrani su najzastupljeniji: glukoza. ili ako ih ima.energiju. Ako se unose sa svježim voćem i povrćem. Svi nemodificirani monosaharidi su reducirajući. Izomerija je pojava da spojevi iste molekularne mase i jednake hemijske formule mogu imati različita svojstva zbog različitog rasporeda atoma u svojoj molekuli 35 72 . Monosaharidi. Kod saharoze glikozidna veza spaja dva anomerna ugljika (C1 glukoze i C2 fruktoze) te nije moguće otvaranje niti jednog od dvaju prstenova. Disaharidi sadrže dvije molekule šećera povezane kovalentnom vezom. alkohol. Postoji puno hemijskih modifikacija ovih molekula u prirodi. ovisno o tome može li se prsten monosaharidne jedinice na kraju lanca otvoriti u slobodnu aldehidnu skupinu. U slatkišima. Ne mogu se cijepati na manje molekule izuzev metaboličkih procesa stvaranja energije u organizmima i sagorijevanja u prirodi. Monosaharidi i disaharidi daju različit stepen slatkoće hrani. Reducirajući šećeri imaju slobodnu aldehidnu skupinu (reducens) ili keto-skupinu koja može izomerizirati35 u slobodni aldehid. Prosti ugljični hidrati ili jednostavni šećeri Prosti ugljični hidrati (prosti šećeri) nalaze se u kuhinjskom šećeru (saharoza). a manje maltoza. povrću. monos = sam. mlijekom i žitaricama onda su dio nutritivno kompletnije hrane. fruktoza. Klasična podjela ugljičnih hidrata jeste podjela na proste šećere. organske kiseline i druge komponente. Tako kod polisaharida razlikujemo reducirajuće i nereducirajuće krajeve lanaca. gaziranim sokovima i kristalnom šećeru. jedan) su najjednostavniji ili osnovni saharidi. Šećeri sačinjavaju najveći dio rastvorljivih suhih materija u hrani. kolačima. Zajedno sa kiselinama i solima predstavljaju osnovnu komponentu u formiranju ukusa proizvoda. Ako se uzimaju u rafinisanoj ekstrahovanoj formi svi su samo čist izvor kalorija. Saharoza je primjer nereducirajućeg disaharida. galaktoza. medu i mlijeku.

sorbitol. Oksidacijom primarne alkoholne grupe na C6 ugljeniku nastaju ''uronske kiseline'' a istovremeno oksidacijom aldehidne i C6 OH grupe nastaju ''šećerne kiseline''. dok je riboza sastavni dio nukleinskih kiselina i koenzima koji se nalaze u svim stanicama. Glukoza glukonska. CHO H H H OH OH OH CH2OH Riboza Opća formula šećera pentoza i formula riboze Monosaharide dijelimo na pentoze i heksoze. Pentoze sadrže pet atoma ugljika i pet molekula vode (C5H10O5). luku. 73 . a slično arabinozi. dulcitol amino šećeri: galaktozamin. u marelici). višnji. keto i alkoholne hidroksilne funkcionalne grupe. Arabinoza se nalazi u slobodnom obliku. Galaktoza glukozamin šećerne kiseline: askorbinska. inozitol. glukuronska Monosaharidi Hemijske osobine monosaharida određene su prisustvom aldehidne. Ljudski je organizam ne može metabolizirati. Monosaharidi i njihovi derivati Pentoze Heksoze Derivati monosaharida Arabinoza Fruktoza Riboza Ksiloza šećerni alkoholi: glicerol. manitol. ali u relativno malim količinama u nekim vrstama voća i gomolja odnosno lukovica. ne može se metabolizirati u ljudskom organizmu. u šljivi. Važnije pentoze su arabinoza i ksiloza. npr.Monosaharidi. ali u vrlo malim razmjerima. fruktoza i galaktoza zbog jednostavne hemijske strukture brzo se apsorbuju u probavnom traktu i naglo povećavaju nivo šećera u krvi (naročito glukoza). Ksiloza se u manjim količinama nalazi slobodna u nekim vrstama voća (npr. Oksidacijom aldehidne grupe aldoza nastaju monokarboksilne ''aldonske'' kiseline. glukoza.

glukoza predstavlja najvažniji šećer za živu stanicu kod velike većine organizama. vidimo da glukoza ima četiri hiralna centra C-2. Najprisutniji je šećer u prirodi. a ako je OH skupina na lijevoj strani onda su to L-monosaharidi. obilno prisutna u voću. ramnoza i sorboza. a zove se i dekstroza. domaćih životinja. kao i u metabolizmu biljaka. te za prehranu manje važne manoza. Glukoza čini najmanje jednu od dvije molekule koje vezivanjem daju disaharide.Monosaharid D i L oblik monosaharida Heksoze su najvažniji i u prirodi najrašireniji šećeri. ali ipak imaju važnu biološku ulogu. Glukoza (C6H12O6) je grožđani šećer. u ovom slučaju C-5) smještena na desnoj strani se nazivaju Dmonosaharidi. U hrani obično ne postoji kao monosaharid već ulazi u sastav ostalih šećera formirajući disaharide. C-3. H 5 OH HO 5 H CH2OH CH2OH D . galaktoza i fruktoza.Svi monosaharidi kod kojih je hidroksilna skupina na hiralnom atomu ugljika (koji je označen najvećim brojem. povrću. Hrani daje srednje sladak okus. Nalaze se kao slobodni ili kao vezani spojevi. Ime "grožđani šećer" ne znači da on postoji samo u grožđu. To su glukoza. Nesumnjivo. Fischer-ova formula D i L glukoza i 3D izgled D-Glukoze Pomoću Fischer-ove projekcijske formule. U slobodnom obliku nalazi se u voću. Osnovni je izvor ugljikohidratne energije.Monosaharid L . C-4 i C-5. škrob i dijetalna vlakna. 74 . kukuruznom sladu i medu. L-šećeri su manje rasprostranjeni u prirodi u odnosu na D oblike. Ona čini najveći udio od ugljikohidrata koji se koriste u ishrani čovjeka.

Razina glukoze ispod 3mmol/L je stanje hipoglikemije.Svi ugljikohidrati. rafinozi. U organizmu je. Glukoza je jedini izvor energije koji upotrebljava mozak. U medu su. U tijelu glukoza daje energiju ćelijama. Tijelo reguliše nivo glukoze u krvi da bi osiguralo konstantan izvor glukoze za obavljanje vitalnih funkcija. a nalazi se i u mnogim vrstama povrća. a normalna razina glukoze u krvi je između 3 i 6 mmol/L. Koncentracija glukoze veća od 7 mmol/L predstavlja jedan od simptoma dijabetesa. Glukoza je dominantni izvor energije u organizmu. a dobivanje energije iz nje se odvija u procesu glikolize. Fruktoza (lat. ljetina) je voćni šećer. slatkoća se smanjuje. CH2OH O HO H H H OH OH CH2OH D . C-4 i C-5.Fruktoza Fischer-ova i prostorna formula fruktoze U spoju s drugim supstancama fruktoza se krije u velikom broju oligosaharida (saharozi. inulinu i drugima). na primjer. fructus = plod. također. te predstavlja ključni hormon za ulazak glukoze u stanicu. bilo jednostavni ili složeni. Drugi hormon koji reguliše nivo glukoze je glukagon. moguća i sinteza glukoze iz aminookiselina procesom glukoneogeneze. Fruktoza je izomerni šećer glukoze i svrstava se u ketoheksoze. na kraju se u organizmu konvertiraju u glukozu. iako slatkoća varira ovisno o formi. Fruktoza (levuloza ili voćni šećer) najslađa je od svih monosaharida. izuzev za vrijeme dužeg gladovanja kada je njen nivo u krvi nizak. a preko 6 mmol/L je hiperglikemija. U kristalnom obliku. koji pokreće mehanizme za povećanje nivoa glukoze u krvi. D-fruktoza ima samo tri hiralna atoma ugljika C-3. ako se otopi u tekućini. podjednake količine fruktoze i glukoze. Ljudski organizam nastoji razinu glukoze održavati stalnom. Lako se topi u vodi. Fruktoza je 75 . Vezano uz ovo su i pojmovi "šećer u krvi" ili razina glukoze u krvi. Glavnu ulogu u tome ima hormon pankreasa inzulin koji regulira razinu glukoze u krvi povećavajući iskorištenje glukoze u organizmu. Razina glukoze u krvi izražava se u milimolima na litru krvi.

tako da ih mogu koristiti dijabetičari. Polioli ili šećerni alkoholi se uvrštavaju u skupinu ugljikohidrata. Krv je odnosi u jetru gdje dolazi do izomerizacije fruktoze u glukozu. uključujući voćne sokove. ali se proizvode i sintetskim putem. osobito u farmakologiji. Za razliku od glukoze koje uzrokuju nagle promjene u razini glukoze u krvi. Termin – visoko fruktozni obmanjuje: sadržaj glukoze u tim zaslađivačima je oko 50%. Hidrolizom saharoze u organizmu nastaju glukoza i fruktoza. manitol. sorbitol. Najčešće spominjani su glicerol. obično je hemijski vezana sa glukozom u obliku disaharida laktoze. Ne izazivaju propadanje zuba. Prirodno se nalaze u nekim namirnicama. ima je i u visokofruktoznom šećeru 36. što kod dijabetičara može uzrokovati ometanje metaboličke kontrole. fruktoza se apsorbira mnogo sporije i uzrokuje samo manje promjene u razini glukoze u krvi. 36 Proizvod dobijen hidrolizom škroba iz kukuruza 76 . Fruktoza se kao i glukoza direktno apsorbuje u krv. Rijetko se pojavljuje kao monosaharid u hrani. Podstiče rast bifidobakterija u probavnom sistemu. levuloza. Kako je fruktoza lijevo okrenuta ketoheksoza zovu je. povrću i medu. Slabo se apsorbuju u organizmu pa ne podižu nivo glukoze u istom stepenu kao šećeri. ksilitol i inozitol. bombone. koja se kasnije u ćelijama koristi za stvaranje energije. želee i džemove. CH2OH OH OH O OH OH Struktura galaktoze Galaktoza sudjeluje u sintezi cerebrozida koji su sastavni dio tkiva središnjeg nervnog sistema. Galaktoza je manje poznati šećer. Mnogi proizvođači koriste visokofruktozni kukuruzni sirup kao zaslađivač.najznačajnija ketoza. poslastice. Nalazi se u mliječnom šećeru (laktozi). Fruktoza u ljudski organizam dospijeva putem hrane. Osim u voću.

kikiriki. manje prisutan u prehrani. te učestvuje u transdukciji signala u vitaminu B-kompleksa. manit. jaja. mekinje. Glikozidi su porodica tvari s brojnim članovima koji imaju biološki aktivno djelovanje. jetra i mozak (goveđi). inozitol je aktivan u metabolizmu masti. tj. Glikozidi su derivati monosaharida. suho grožđe. Od životinjskih proizvoda inozitolom su bogati srce. na primjer. kupus. U prirodi nastaju putem kondenzacije hidroksilne anomerne skupine ugljika na monosaharidu. 77 . Drugi životinjski proizvodi. teletina. neprečišćena melasa. ima gradivnu ulogu. začinima te dijelovima životinjskih tkiva. često je prirodno prisutan u voću (šljiva). D-manitol) je takođe šećerni alkohol niske molekularne mase i zanemarive energetske vrijednosti. riba. piletina. Djeluje kao osmotski diuretik. Slađi je od saharoze.Sorbitol i ksilitol Sorbitol je zaslađivač koji se nalazi u mnogim prehrambenim proizvodima. Sorbitol je veoma stabilan i hemijski neaktivan te podnosi visoke temperature pa je pogodan za kuhanje i pečenje. Manitol (mana-šećer. sadrže manju količinu inozitola (od 11 do 50 miligrama na 100 grama namirnice). Ima efekat hlađenja. zeleni grašak). Ima ga u pivskom kvascu. Javlja se u staničnim membranama kao fosfatidilinozitol. Inozitol je jako rasprostranjen u prirodi. Glikozidi su čest aktivni sastojak u farmakološkim i biljnim pripravcima. Skupa s holinom. mlijeko. pšenične klice. Manitol je izomer sorbitola. daje osjećaj svježine u ustima. kao što su. raznom voću i povrću (dinja. grejpfrut. Inozitol je aktivni kofaktor vitamina B-kompleksa koji sudjeluje u konverziji hrane. Koristi se kao prah koji prekriva žvakaću gumu i na taj način sprječava apsorpciju vlage i ne dozvoljava da žvakaća guma postane ljepljiva. a kalorijska vrijednost mu je manja.

maltozu i celobiozu. Hidrolizom saharoze nastaje invertni šećer. Među najraširenije disaharide ubrajamo: saharozu. Saharoza (C12H22O11) nastaje međusobnim povezivanjem jedne molekule glukoze i jedne molekule fruktoze. To je bijela supstanca koja kristališe u vidu sitnih bezbojnih kristala. laktoza i maltoza. Saharoze najviše ima u šećernoj repi (16-20 %) i u šećernoj trsci (14-26%). Pravilna funkcija neurotransmitera serotonina i acetilholina ovisi o fosfatidilinozitolu. Invertni šećer je ekvimolarna smijesa glukoze i fruktoze i javlja u obliku sirupa. Disaharidi Najvažniji disaharidi u ishrani čovjeka su saharoza. Hidroliza saharoze 78 . kiseline ili enzima invertaze. laktozu.Inozitol Uključen je u mobilizaciju kalcija. Hidroliza se vrši u prisustvu katalizatora. disaharidi se razlažu na monosaharide od kojih su nastali. pa je zbog toga još dobila ime trščani ili repin šećer. Saharoza (poznata kao šećer) je izgrađen od glukoze i fruktoze. Ona se hidrolizom raspada na glukozu i fruktozu. vrlo slatkog okusa. Kiselom hidrolizom ili djelovanjem enzima disaharidaza. Nastaju međusobnim povezivanjem dviju jednakih ili različitih molekula monosaharida pomoću O-glikozidne veze uz gubitak jedne molekule vode.

koji kiselom ili enzimatskom hidrolizom daje glukozu i galaktozu. Olakšava apsorpciju kalcija u probavnom sistemu.mliječni šećer je disaharid izgrađen od glukoze i galaktoze.glukoza + fruktoza saharoza + voda Saharoza je poznata kao stoni ili kuhinjski šećer. To je redukujući disaharid. a pogodna je i za dijabetičare. Ponekad se dodaje u jela kako bi se poboljšao okus ili kao aditiv. sezamovo ili kokosovo mlijeko. Laktoza je važna u sintezi nekih vitamina. Majčino mlijeko sadrži veću koncentraciju laktoze u odnosu na kravlje mlijeko pa je zato slađe. Kada na etiketi namirnice piše da sadrži šećer. Mlijeku i mliječnim proizvodima daje neznatnu slatkoću. ima višestruku ulogu u ishrani. osim energijske vrijednosti. Nalazi se u mlijeku svih sisara. to znači da sadrži saharozu. 79 . Kod djece postoji i problem alergije na proteine mlijeka pa u takvim slučajevima treba koristiti razne supstitute kao što je sojino. Empirijska formula je C12H22O11. Laktoza . crnci) koji su preosjetljivi na mliječni šečer (laktozu) pa ne mogu piti mlijeko ako prethodno nije prerađeno na način da je sadržaj laktoze bitno smanjen. Dobija se kao sporedni proizvod kod proizvodnje sira. Takve osobe međutim mogu konzumirati fermentirane mliječne proizvode jer je u njima laktoza djelomično razgrađena. Laktoza podstiče peristaltiku crijeva te je lako probavljiva. osigurava optimalni nivo magnezija i poboljšava iskorištavanje mliječne masti u ljudskom organizmu. Potpuno rafinisanje otklanja nečistoće. Laktoza se u prirodnom obliku nalazi u mlijeku i mliječnim proizvodima. Proizvođači koriste proces rafinisanja da izoluju saharozu iz šećerne trske i šećerne repe. Bijeli šećer i šećer u prahu su visoko rafinisani i sadrze 100% saharoze. Laktoza u mlijeku i mliječnim proizvodima. U svijetu postoji velik broj ljudi (arapi. Nije zastupljena u voću i povrću. Alergija na proteine mlijeka se kasnije gubi pa se preporučuje ponovno korištenje mlijeka i prerađevina. Ona uspostavlja blago kiselu reakciju u crijevima pa ujedno sprječava rast i razmnožavanje štetnih bakterija.

3 – 0.5 1. pa se zato ponekad naziva i slad.4 – 0. Rijetko je prirodni sastojak hrane.6 0. krompirovog ili žitarica.0 0.8 0. Maltoza se može proizvesti i iz skroba. kao što su pšenični slad. sadrže velike količine maltoze. Probavni enzimi u ustima (ptijalin) i crijevima (pankreasna amilaza) razlažu skrob do maltoze. ali nastaje kada se raskinu veze između dugih molekula skroba. Sastoji se od dvije molekule glukoze.0 Relativna slatkoća Maltoza je produkt koji nastaje tokom proizvodnje slada. Najpoznatiji sladovi od žitarica.4 0.8 1.5 – 0.Stupanj slatkoće različitih prirodnih hemijskih spojeva Tvar Šećeri Ksiloza Glukoza Fruktoza Galaktoza Manoza Laktoza Maltoza Saharoza Polioli Manitol Laktitol Izomaltitol Ksilitol Sorbitol Maltitol Hidrogenirani kukuruzni sirup 0.5 0. 80 .7 0. gdje su monomeri glukoze povezani sa α(1→4) vezama. Hidrolizom maltoze u kiseloj sredini nastaje D-glukoza. skrob se razloži do maltoze i tada se osjeti sladak okus.2 0.5 0. C12H22O11 nastaje iz škroba dijelovanjem fermenta dijastaze.75 0.2 – 1. Maltoza nastaje procesom fermentacije piva. Sintetiše se međusobnim povezivanjem dvije molekule glukoze.6 0. kukuruzni i ječmeni slad.6 1. Škrob se takođe razlaže do maltoze i prilikom klijanja sjemena. Kada se žvače komad svježeg hljeba u ustima.3 0. naprimjer. Maltoza.

sadrže i dekstrine. Oligosaharidi Oligosaharidi se sastoje od određenog broja (3 do 10) molekula glukoze. osim maltoze. Nema većeg praktičnog značenja za ljudski organizam. kao finalni proizvod. a nalazi se u pamuku i papiru. Od 81 . kristalnom šećeru. Nastaje djelomičnim cijepanjem celuloze. gdje su monomeri glukoze povezani sa β(1→4) vezama. U prehrani su najzastupljeniji: glukoza. Postoji puno hemijskih modifikacija ovih molekula u prirodi. Sladovi. gaziranim sokovima. nalaze se u namirnicama: slatkišima. Nastaje međusobnim povezivanjem dvije molekule glukoze.Glukoza + Galaktoza Laktoza Glukoza + Glukoza Maltoza Glukoza + Fruktoza Saharoza Značajniji disaharidi u prehrani i njihovi konstituenti Trehaloza je prisutna u gljivama i insektima. sastavljen je iz dvije glukoze. Od disaharida najčešće se u prehrani koriste saharoza i laktoza. Celobioza disaharid. Oligosaharidi nastaju razgradnjom škroba. galaktoza. Oligo znači «malo». gdje su monomeri glukoze povezani sa α(1→1)vezama. Oni su prelazna faza pri preradi škroba u glukozu. Trehaloza i celobioza Ključni pomovi Prosti ugljični hidrati ili jednostavno šećeri. fruktoza. kolačima.

Hemijske strukture rafinoze i stahioze Rafinoza je trisaharid koji je sastavljen od galaktoze. Stahioza se sastoji od dvije molekule galaktoze. verbaskozu (gal-gal-gal-fru) u debelom crijevu podliježu bakterijskom razlaganju uz stvaranje plinova (vodik. Dugi ugljikovodonični lanci su poznati kao polisaharidi38 jer se sastoje od deset i više molekula monosaharida i nastaju njihovim 37 38 Međuproizvod pri proizvodnji šećera Grč. soja. Namirnice koje sadrže stahiozu. Oligosaharidi iz majčinog mlijeka takođe obezbjeđuju sijalinsku kiselinu koja je esencijalna za razvoj mozga. Majčino mlijeko sadrži više od stotinu različitih oligosaharida. to su oligosaharidi za dojenčad. Oligosaharidi takođe imaju zaštitnu ulogu. metan). rafinozu. tako što se vežu za njih i omogućuju izbacivanje iz organizma.praktične je važnosti rafinoza koja se nalazi u melasi37 šećerne repe kao i stahioza u sojinom mlijeku. dužine dojenja i genetske predispozicije. Za ove polisaharide u crijevima ne postoje adekvatni enzimi zbog čega stvaraju plinove. tj. glukoze i fruktoze. Trisaharidi i tetrasaharidi su oligosaharidi s tri odnosno četiri molekule monosaharida. grah. kukuruz. soja. jedne molekule glukoze i jedne molekule fruktoze. koji variraju u zavisnosti od trajanja trudnoće. grah i grašak). Od praktične je važnosti rafinoza koja se nalazi u melasi šećerne repe (međuproizvod pri proizvodnji šećera) kao i stahioza u sojinom mlijeku. To su: šljive. rotkvica. Kompleksni ugljični hidrati Kompleksni ili složeni ugljični hidrati se nalaze u žitaricama (pšenica. jer omogućavaju lakše formiranje stolice. polys = mnogi 82 . luk. riža i dr) i povrću (krompir. štite dojenče od uzročnika nekih bolesti. Ono što su dijetalna vlakna za odrasle.

Među homoglikane ubrajamo: ▪ škrob. Način na koji su monosaharidi povezani u polisaharide čini ih probavljivim kao što je skrob ili neprobavljivim kao što su vlakna. tvoreći »kostur« stanice (celuloza). Svi spomenuti spojevi služe kao rezerve ugljikohidratne energije (škrob) ili izgrađuju čvrste stanične strukture. Namirnice bogate škrobom su: pšenica. Najviše ga ima u krompiru i žitaricama. korijenu i služi kao rezervna hrana. krompira.udruživanjem u visokomolekulski spoj. kukuruz. To je najčešće škrob iz namirnica koje jedemo sirove. Škrob može biti u probavljivoj i neprobavljivoj formi. Leguminoze. škrob u bananama vrlo 83 . Škrob daje hrani vlažnu i želatinoznu teksturu. Neki polisaharidi imaju prave lance dok su drugi razgranati. ali i rezervni biljni polisaharid inulin. Škrob se stvara se u sjemenu i krtolama u formi karakterističnih škrobnih granula. Mogu sadržavati stotine i čak do hiljade monosaharidnih jedinica. Prema porijeklu razlikuje se škrob pšenice. Od velikog praktičnog značenja su škrob i celuloza. zob. uz odvajanje vode. Neprobavljivi oblik škroba organizam uglavnom izluči stolicom neiskorišteno. riža. Najvažnija je ugljikohidratna hrana čovjeka. krompir. Tako je npr. Škrob Stvara se u zelenim dijelovima biljaka kao primarni proizvod fotosinteze. ▪ glikogen i ▪ celulozu. Velika se molekula škroba sastoji od glukoznih ostataka. grašak. Neprobavljive vrste škroba su prisutne u mnogom sjemenju i zrnju žitarica i drugih namirnica koje sadrže škrob. ▪ gume i ▪ pektine. yam (tropska biljka) i cassava su takođe bogate škrobom. Sporije se razlažu tokom probave i obezbjeđuju organizmu konstantan dotok energije tokom više sati. U heteroglikane: ▪ mukopolisaharide. kukuruza i drugih biljaka. leća. grah. Polisaharidi se dijele na: homoglikane i heteroglikane. proso i ječam. Ove strukturne razlike utiču na ponašanje polisaharida u vodi i prilikom zagrijavanja. U biljkama se deponuje u plodovima. riže.

Hidrolizati škroba zovu se maltodekstrini i oni su široko rasprostranjeni u proizvodnji hrane. U biljkama nastaje u organelama zvanim amiloplasti. Mjera za kvalitet je dekstrozni ekvivalent (DE) koji pokazuje stupanj hidrolize molekule škroba. Zrnca škroba sastoje se od dviju frakcija različite građe: amiloze (oko 10-20%) i amilopektina (80-90%). sprječavanje kristalizacije i kao zamjene za masti ili tvari za postizanje željene nutritivne vrijednosti. bombonski sirup. tvari za postizanje volumena i teksture. Za prehranu i ostale svrhe škrob se dobija od kukuruza. Može biti izgrađen od nekoliko hiljada glukoznih jedinica. što amilopektinu daje veoma razgranat oblik. Proizvode se iz kukuruznog škroba.otporan na probavu. maltozni sirup. Od škroba se dobijaju razni proizvodi kao što je glukoza. kontrolu zamrzavanja. zatim α(1→6) glikozidnim vezama na mestima grananja i ponekom α(1→3) glikozidnom vezom. Struktura amiloze Amilopektin je visoko molekularni polimer s razgranatim lancima izgrađenih od jedinica D-glukoze. modifikovani škrobovi itd. Ljudi i životinje koji jedu biljnu hranu imaju enzime za hidrolizu amilopektina. mada ova proporcija može da varira. 84 . Koriste se kao nosači aroma. pomoćne tvari pri sušenju raspršivanjem.glukoza na suhu tvar). Znači da dekstrozni ekvivalent (DE) izražava postotak reducirajućih šećera (računato kao D. Amiloza je linearni polimer glukoze. pa je čak i brašno pripravljeno od banana i krompira jako otporno na probavu. Viši DE znači da je viši udio monosaharida od kratkolančanih polimera. To znači da amilopektina ima u biljkama 3 do 4 puta više nego amiloze. glukozni sirup. Glukozni monomeri su povezanih α(1→4) glikozidnim vezama u strukturu ravnog lanca. ali mogu se proizvesti od rižinog škroba i škroba tapioke. Pri enzimskoj ili pri kiseloj razgradnji škroba stvaraju se međuproizvodi dekstrini. za tvorbu filmova.

Glikogen čini oko 10% mase jetre i 2% mase mišića. Razgradnja glikogena unutar ćelije40 odvija se djelovanjem enzima glikogen fosforilaze. namirnice možemo podijeliti na 5 grupa u zavisnosti od toga kojom brzinom raste nivo šećera u krvi njihovim konzumiranjem. Iako se škrob lako probavlja u organizmu čovjeka. sadrže velike količine neprobavljivog skroba. a amilopektin u njegovu površinskom sloju.Struktura amilopektina Amiloza se nalazi u šrobnom zrncu. U organizmu čovjeka. već pomenuti. Molekule glukoze koje su pohranjene u obliku glikogena. Glikogen Glikogen je rezervni ugljikohidrat ili forma skroba u ćelijama sisara. Pohranjivanje zaliha glukoze u obliku glikogena obavlja enzim glikogen-sintaza39. Glikogen odložen u jetri služi za održanje koncentracije glukoze u krvi. Glavni je izvor glukoze u krvi u periodima između obroka. Glavna mjesta skladištenja glikogena u organizmu su jetra i skeletni mišići. Neke leguminoze kao bijeli grah. male količine mogu izbjeći digestiju u tankom crijevu i to je. fosforolizom se oslobađaju iz glikogena kada u stanicama nestane energije. neprobavljivi škrob. 39 40 Glikogenogeneza – sinteza glikogena Glikogenoliza – razgradnja glikogena do glukoze 85 . amilopektin se razlaže brže nego amiloza. Prema vrsti ugljičnih hidrata koje sadrže. ali je prisutan i u drugim tkivima.

jednostavni šećeri su efikasniji u obnavljanju zaliha glikogena budući da imaju veću brzinu apsorpcije i bolji inzulinski odgovor. što čini vježbanje kao dobrim načinom prevencije dijabetesa. Glikogen koji je pohranjen u nekome mišiću.u jetri i mišićima. U mišićima je pohranjeno oko 360 grama ili 1440 kcal.krajevi sa slobodnom 4-OH skupinom R = reducirajući kraj) Glikogen je veoma važan rezervoar energije u organizmu jer mišići ne mogu mobilizirati masne rezerve tako brzo kao glikogenske. prazne se rezerve jetrenog i mišićnog glikogena kod aktivnih osoba. Mišići mogu apsorbirati glukozu bez pomoći inzulina. i u načelu imaju prednost pred jednostavnim šećerima.Struktura glikogena (nereducirajući krajevi . kao energetski izvor je na raspolaganju sključivo tome mišiću. Ukoliko u ishrani nema dovoljno ugljikohidrata.400 kcal glikogena. Jedan sat aerobnog vježbanja potroši otprilike polovicu sadržaja glikogena u jetri. Kompleksni ugljikohidrati u ishrani se smatraju najboljim izvorom za obnovu zaliha glikogena. što je naročito važno nakon vježbanja. a masne kiseline se ne mogu metabolizirati anaerobno i ne mogu poslužiti za sintezu glukoze. Tek se oko 5 grama ili 20 kcal glukoze nalazi u krvnom optoku. U jetri je pohranjeno oko 75 .5% Procentni odnos učešća određenih procesa pri stvaranju glukoze GLIKOGE NOLIZA 75% 86 . Ipak. Već je rečeno da organizam pohranjuje glikogen na dva mjesta . GLUKON GENEZA GLICERO 2.100 grama ili 300 .

sluzi kao i amilopektin iz škroba. Biljna vlakna se u raznim omjerima i različitim vrstama kriju u svim namirnicama koje rastu nad zemljom. glicerola. Celuloza je vrlo stabilan ugljikohidrat. pospješuje pražnjenje crijeva. grah. ▪ nerastvorljivi su u toploj i hladnoj vodi. a nalazi se i u kori i sjemenkama. raži itd. Ipak. Ljudski organizam ne sadrži enzim celulazu koji razgrađuje celulozu.Ključni pojmovi vezano za škrob Škrob je prirodni polimer glukoze. Bakterije prisutne u debelom crijevu čovjeka imaju značajnu ulogu u konačnoj razgradnji neprobavljenih ostataka hrane. gume. Sirovim vlaknima bogato je svježe i osušeno voće i povrće. te stoga ne može iskoristiti celulozu kao energetski izvor. Glikogen je takođe rezervni ugljikohidrat ili forma skroba u ćelijama sisara. netopiv u vodi. apsorbuje vodu. Glukoza se tokom metabolizma u organizmu obezbjeđuje na dva načina: glikogenolizom–razgradnjom glikogena i glukoneogenezom – sintezom glukoze de novo iz aminokiselina. Nalazi se isključivo u biljkama gdje čini građu celularnog »kostura«. pa je za njih celuloza važan izvor ugljikohidratne hrane. proso. kukuruz. pod zemljom i u zemlji. Celuloza Celuloza je kvantitativno najzastupljeniji ugljikohidrat u prirodi. omogućavajući posredno bolju utilizaciju ugljikohidrata. ali tek neznatnu ulogu u razgradnji celuloze. grašak. zob. ječma. ▪ nisu probavljivi u ljudskom organizmu i ne daju energetski prinos u njemu i 87 . riža. U vodi su topivi pektini. inulin i drugi. Neke važnije osobine celuloze i hemiceluloze su: ▪ primarno čine strukturu i održavaju konfiguraciju biljnih listova i zelenih dijelova biljke. tvori glavnu masu neprobavljene hrane. Sirova biljna vlakna Biljnim vlaknima bogate su žitarice a naročito integralni proizvodi od pšenice kukuruza. Zrnca škroba sastoje se od dviju frakcija različite građe: amiloze i amilopektina. Biljna vlakna možemo podijeliti na dvije velike skupine. Ima važnu ulogu kao rezerva glukoze u organizmu. Namirnice bogate škrobom su: pšenica. Glavni je sastojak staničnih membrana biljki. krompir. hemiceluloza. cassava i druge. Svi biljožderi imaju celulazu. Vrlo bogate sirovim netopivim biljnim vlaknima su mekinje. Namirnice bogate biljnim vlaknima ne daju mnogo kalorija. U vodi netopivi su celuloza. laktata i piruvata. yam. ječam. Povoljno djeluje i na dijabetične bolesnike. u vodi topiva i u vodi netopiva vlakna. leće.

što je posljedica njezinih fizikalnih svojstava. a kod βglukoze ispod ravnine prstena. Hemijski je vrlo slabo reaktivna. u punozrnatim žitaricama. Jedna molekula celuloze može imati čak do 10 000 jedinica glukoze. Iako se škrob i celuloza sastoje od istih monomernih jedinica. što je OH-skupina na prvom C-atomu (anomernom) kod α-glukoze iznad. Vezivanjem dviju molekula β-glukoze dobiva se celobioza. Celuloze najviše ima u mekinjama pšeničnog brašna. od kojih su mnoge ljekovite. koja s obzirom na svoj disaharidski karakter odgovara maltozi (disaharidu škroba). pa ga nepromijenjena izlučuje putem bubrega. Daljnjim povezivanjem ostataka β-glukoze nastaje nitasta makromolekula celuloze. Tako se celuloza razgrađuje na celobiozu pomoću enzima celulaze. Molekula β-glukoze građena je slično molekuli α-glukoze. a nalazimo ga samo u biljkama kao što su cikorija. Inulin nastaje polimerizacijom fruktoze. gomolji mnogih biljaka. a razlikuje se od molekule α-glukoze samo po tome. i laktoza. Ljudski ga organizam ne može upotrijebiti kao hranu jer nema za to potrebnih enzima. Djelimična struktura celuloze i prikaz strukture celuloznih vlakana Hemiceluloza je polimer glukoze i drugih heksoza. 88 . Lanac joj je mnogo kraći od već pomenutih polisaharida pa obično nema više od 20 do najviše 2000 jedinica. u kori voća i povrća. Celuloza se sastoji od jedinica glukoze međusobno povezanih β-glikozidnim vezama. pentoza i uronskih kiselina koje se nalaze u stijenkama gotovo svake biljne stanice. Celuloza ima izgled finih tankih niti. a celobioza se dalje pomoću enzima celobiaze cijepa na dvije molekule β-glukoze. kod njihove razgradnje učestvuju različiti enzimi. biljna vlakna i imaju funkciju u stvaranju balasta u organizmu. Sadrži oko 30 fruktoznih ostataka. Kao intermedijer u razgradnji škroba nastaje maltoza koja se sporije razgrađuje od drugih disaharida kao što su saharoza.▪ to su tzv.

Pektin je hetrosaharidni polimer koji se sastoji od galakturonske kiseline kao osnovnog monomera. Karboksilne grupe galakturonske kiseline mogu biti esterificirane ili amidirane. Pektini se sintetiziraju u biljnoj stanici u golgijevom aparatu. plod. Pektinske supstance nalaze se samo u biljkama i skoro u svim njihovim dijelovima: stablo.Inulin Pektini su heterosaharidi koji se nalaze u ćelijskom zidu biljka. Glavni lanac polimera može biti kombiniran i sa ramnoznim grupama. korijen. 89 . međusobno povezanih α-galaktozidnom vezom. a ćelijski zid se deformiše. Samo ime pektin potječe od grčke riječi «pektos» što u prevodu znači želiran. Ona je polimer ostataka D-galakturonske kiseline. jagodasti plodovi gdje imaju važnu biohemijsku i fiziološku funkciju. krtola. Općenito pektin kao polimer galakturonske kiseline može sadržavati tri glavna polisaharidna tipa: ▪ poligalakturonan. Važan su dio staničnog zida. koji je polimeriziran od ponovljenih D-galakturonskih kiselina kao monosaharidne podjedinice ▪ ramnogalakturonan I koji je alternativno sastavljen od L-ramnoze i D. ukrućen. a razlažu se u prvom stupnju do pektininske i na kraju do pektinske kiseline. Za vrijeme razlaganja voće počinje bivati mekše. Pektinske materije predstavljaju visokomolekularna jedinjenja ugljohidratne prirode. vrlo složene strukture.galakturonske kiseline kao podmonomernih jedinica ▪ ramnogalakturonan II koji je compleks visoko razgranatih polisahrida Skeletnu osnovu pektinskih materija predstavlja poligalakturonska kiselina.

zatim guar guma koja se dobiva iz indijske mahunarke (Cyamopsis tetragonolobus) i guma iz dalmatinskoga rogača. Takva je na primjer.000 do 25.000 jedinica glukoze. Količina pektina koja učestvuje u obrazovanju gela kreće se od 0. Takođe su poznate tragakant guma iz nekih vrsta stabala. Razlikujemo gume koje se stvaraju na stablima i gume koje se mogu ekstrahirati iz brašna. 90 . Gume su ugljikohidratni spojevi koji imaju osnovnu funkciju održanja konzistencije biljnog tkiva. gusti polisaharidi. Kvalitet želea zavisi od kvaliteta pektinskog preparata. proizvodnji emulgatora i drugim granama.5. a kao dehidratacioni agens koristi se šećer. Molekulska težina pektina zavisi od njihovog porijekla i načina ekstrakcije i dosta je različita.4-glikozidnim vezama Pektini imaju izvanredno široku primjenu u prehrambenoj industriji. Iz njih se prave emulzije.000 do 300.000. Industrija hrane ekstrahira ih iz prirodnih izvora. Od guma koje se dobivaju iz zdrobljenih zrnaca poznatija je guma guar. a iz citrusa 150. pH-interval je vrlo važan za obrazovanje dobrog želea.000 do čak 30.5 %.2 do 1.1 do 3.Isječak glavnog lanca poligalakturonske kiseline povezane α -1. Žele se obrazuje pri koncentraciji šećera od 65-70 % saharoze ili heksoze.000. Obrazovanje pektinskih gelova odvija se najbolje pri pH intervalu od 3. To su u vodi topivi viskozni. medicini. ramnoze i njihove uronske kiseline. farmaciji. Tako pri sniženom pH dolazi do pojave sinereze gela. stabiliziraju razne namirnice i zgušnjavaju sirovine pri industrijskoj obradi raznih vrsta hrane.000. Pektinski koloidni rastvori imaju sposobnost obrazovanja čvrstih gelova (žele) u prisustvu nekog dahidratacionog agensa. a u alkalnoj sredini obrazuju se slabi gelovi. Tako pektini iz šećerne repe imaju molekulsku težinu od 20. manoze. arabinoze. arapska guma koju stvara stablo akacije Robinia pseudoacaci. galaktoze. Sadrže 10.000 do 400. iz jabuka od 90. njegovog porijekla i načina ekstrakcije. Prah koji se dobija iz guar gume karakteriše kristalna koloidna struktura koja se danas upotrebljava u prehrambenoj industriji kao hidrokoloid. čija koncentracija odgovara približno zasićenom rastvoru saharoze.

a) b) Guar a) hemijska struktura b) Cyamopsis tetragonolobus od koje se dobija Prehrambena industrija koristi biljne slijedeće gume: arapsku gumu. Sluzi su također polimeri ugljikohidrata. hitin i hitosan. sekundarnih zadebljanja ili ćelijske sluzi (bezoblične mase u ćeliji). Sluzi su u najvećoj količini koncentrisane u biljkama kao kisele sluzi i neutralne sluzi. xantham gumu. Sluzi sa račvastim lancima polisaharida sa vodom formiraju gelove. brokule i sjeme voća kao što su jagode.Vrsta sluzi psyllium je glavna komponenta laksativa Metamucil i dodaje se nekim žitaricama koje se uglavnom jedu za doručak. guar gumu. sosevi i sokovi. Vlakna beta glukana su naročito efikasna u snižavanju nivoa holesterola u krvi. Pri promjeni temperature dolazi do kidanja vodikovih veza i do taloženja. stabiliziranje i poboljšavanje teksture hrane kao što su pudinzi. Ova vlakna se nalaze u velikim količinama u prosu i ječmu. Lignini. heksoza i uronskih kiselina. beta glukani. Sluzi su prirodni. Prirodni im je izvor sjemenje i korijenje u kojima služi biljkama kao sredstvo koje sprječava isušivanje. njihovih soli i estara. Izgrađeni su od linearnih ili račvastih lanaca pentoza. biljni heteropolisaharidi i predstavljaju rezerve ugljičnih hidrata i vode u biljci. Beta glukani su polisaharidi razgranatih glukozih jednica. Prehrambena industrija koristi ih kao stabilizatore i uguščivaće u raznim jelima i to za zgušnjavanje. filovi. U prirodi ih najviše ima u algama i morskoj travi. Sluzi sa linearnim nizovima grade vodene rastvore velike viskoznosti i male stabilnosti. slatkiši. Lokalizovane su u raznim dijelovima biljaka u obliku membranske sluzi (nagomilane na ćelijskim zidovima). Ne spadaju u ugljične hidrate. stabilne sisteme. Lignini su neprobavljive supstance koje čine drvenaste dijelove povrća kao što su mrkve. Hitin i hitosan su polisaharidi koji se 91 .

sirova vlakna U pogledu hemijske strukture sirova vlakna su kompleksni ugljični hidrati. inulin. Homosaharidi su škrob. celuloza. ubrzavaju njihovo pražnjenje i tako sprječavaju opstipaciju. Prekomjeran unos sirovih vlakana umanjuje apsorpciju određenih nutrijenata tokom probave. bubre u crijevima i time povećavaju volumen stolice. gume i sluzi. Smatra se da su korisni za kontrolu težine. Pozitivno djeluju na probavu: upijaju vodu. pojačavaju peristaltiku crijeva. Heterosaharidi su hemiceluloza. 92 . Saplementi hitosana mogu oslabiti apsorpciju vitamina topivih u masti i nekih minerala. topivi ili netopivi u vodi. pektini. Hitin i hitosan se prvenstveno konzumiraju kao dodatak ishrani. Mogu biti homosaharidi ili heterosaharidi.nalaze u egzoskeletu rakova i u ćelijskom zidu većine gljiva. Sirova ili dijetalna vlakna potiču i održavaju pravilnu probavu pa su nezamjenjiva u prehrani suvremenog čovjeka. Ključni pojmovi .

Zbog toga se često nazivaju i fitokoloidi ili jednostavno gume Dobivaju se postupkom ekstrakcije iz algi.Uvjeti pod kojima nastaje gel su različiti i ovise o temperaturi. sadržaju iona. U prehrambenoj tehnologiji našli su mjesto kao cijenjeni aditivi (stabilizatori. emulgatori ponajprije stoga što sprečavaju taloženje.HIDROKOLOIDI I PEKTINSKE SUPSTANCE U VOĆU I POVRĆU Prerada voća i povrća zahtijeva dobijanje proizvoda željene teksture. vrsti i tipu sredstva za želiranje. ekstrakti algi i ekstrakti nekih mikroorganizama). koje se traži u mnogim proizvodima. Polisaharidne gume su skupina prirodnih ili polusintetskih ugljikohidrata dugih lanaca koji imaju iznimno svojstvo da s vodom tvore posebnu koloidnu disperziju. tj. a najčšće su to: marmelade. ukusa i ukupnih organoleptičkih svojstava.pH vrijednosti.Odredjene vrste voća su izrazito bogate pektinima: jabuka. visko-elastičnih i elastičnih namirnica.Hidrokoloidi su uglavnom prirodnog porijekla i dobijaju se iz biljaka. životinja. pektin i brojni drugi Većina ih imaju 93 . guar guma tragakant. Širok dijapazon proizvoda moguce je proizvesti na bazi pektinskog gela ili drugih sredstva za želiranje. algin. zbog čega tekućina postaje viskozna. metil-celuloza. Pektini se prirodno nalaze u voću i nekim vrstama povrća. neke gume tvore gelstanje (galertu). sadržaju i sastavu otopljene suhe tvari. narandža. mikroorganizama i algi. dunja i sl.Za postizanje tih zahtjeva često se koriste tvari kojima se postiže odredjen stupanj želiranja. sladoled. U polisaharidne gume spadaju karaginan. a osobito u proizvodima kao što je kakao napitak. HIDROKOLOIDI Hidrokoloidi pojam i značaj Hidrokoloidi nalaze danas široku primjenu u različitim granama prehrambene industrije kao sredstva koja poboljšavaju reološka svojstva hrane posebno viskoznih. Hidrokoloidisu velika skupina prirodnih biljnih sirovina koje imaju sposobnost da u vodi stvaraju gel-formu.To su prije svega. homogena i lako tečljiva Osim toga. voćni želei i brojni konditorski proizvodi. ekstrakti biljnog sjemena. rapidno bubre vezanjem vode i povećavaju viskozitet tekućina (biljni sokovi. guma karaja. medju kojima je najčešće korišteni pektin. juhe. cijedenjem eksudata iz stabljike ili enzimatskom fermentacijom sjemena odredenih biljnih vrsta ili čak iz korijena pojedinih biljaka. sojino mlijeko. ugušćivači. aditivi tipa hidrokoloida. džemovi. smrznuti deserti itd.

Svojstva i primjena hidrokoloida Hidrokoloidi imaju široku primjenu u prehrambenoj industriji. gumi. modificirani škrob ▪ biljne izlučine (eksudati): gumiarabika. Da bi se pravilno odabrao hidrokoloid. Hidrokoloidi ili gume su dugolančani polimeri koji se pri proizvodnji prehrambenih proizvoda upotrebljavaju u malim količinama (od 0. Dijelimo ih na: ▪ sole . prehrambenu vrijednost senzorska svojstva prehrambenih proizvoda. ▪ iz mikroorganizama: ksantan. karagenan ▪ iz kemijski modificiranih biljnih materijala derivati: celuloze.koagulirani oblik koloidnih sustava ▪ aerosole . gumighati.disperzije plinova u tekućinama ili čvrstim tvarima U prirodi ima veoma mnogo koloida. prisutni su u voću i povrću ili se mogu koristiti kao aditivi za poboljšanje i regulaciju teksture proizvoda od voća i povrća. i dr. treba je voditi računa o: 1. agar.disperzije tekućine u tekućini ▪ gelove . ovisno o učinku koji se želi postići u pojedinim prehrambenim proizvodima. Koloidne čestice mogu biti plinovite. gumi-karaya. Po svom porijeklu mogu biti prirodni i umjetni. Hidrokoloidi nastaju u vodenim otopinama. kao što su škrob ili bjelančevine. gellan ▪ iz morskih algi: aliginati. Topljivosti ili disperzibilnosti hidrokoloida i utjecaju pH i temperature. tragakanti ▪ animalnog porijekla: želatina. Sposobnosti tvorbe gela i utjecaju temperature. Hidrokoloidi koji se danas koriste u prehrambenoj industriji su različitog porijekla ▪ biljnog (iz viših biljaka) pektin.status GRAS njihova čistoća regulirana je Direktivom EEZ-a 663/1978 a koriste se prema dobroj proizvodnoj praksi. osim reoloških.disperzije čvrstih ili tekućih čestice u plinu ▪ pjene . guar. Prirodni mogu biti biljnog ili životinjskog porijekla. pH i koncentracije 94 . Koloidi se mogu pripremiti disperzijom većih čestica ili kondenzacijom molekularnih otopina. tekuće ili čvrste.disperzije čvrstih čestica u tekućini ▪ emulzije . a mnoge tvari već po veličini svojih molekula pripadaju koloidima.05 do 5%) ne mijenjajući. brašno sjemenke rogača. 2.

Otpornost prema djelovanju mikroorganizama 9. 4. 95 . miris i okus proizvoda 8. Elektrokemijskom ponašanju i njegovom emulzionom djelovanju i stabilnosti proizvoda. te konstatirali da se škrob sastoji od amiloze i amilopektina.3. 6. U BiH takva supstanca se tradicionalno proizvodi od pšenice u domaćinstvu i koristi u pripravljanju domaćih slastica poznatih pod nazivima sutlija i pelte. 5. mljeo i od njega dobivala tzv. Sam naziv amilopektin ukazuje na svojstva te supstance. Djelovanje na boju. Cijeni. organoleptičkih i drugih svojstava. temperaturi i mehaničkom naprezanju. Od davnina je bila poznata tehnologoja korištenja amilopektina u proizvodnji slastica u domaćinstvu. Ona se obično kreće u intervalu od 5 x 104 do 106. U zavisnosti od intenzivnosti grananja molekula i veličina molekulske mase varira i intenzitet bojene reakcije sa jodom. Sa jednom vrstom hidrokoloidnih supsanci susretali smo se prilikom izučavanja kemije ugljikohidrata u voću i povrću. a naročito izraženo između raznih biljnih izvora. dodatkom hidrokoloida mogu se dobiti prehrambeni proizvodi znatno boljih reoloških (teksturalnih). Sukladno tome može se primijetiti da amilopektin ima razgranatu strukturu a amiloza jednostavniji polimerni lanac. Slaganju s drugim hidrokoloidima 7. Uglavnom se dobivao iz žitarica. Iako ne poznavajući kemiju tradicionalno se amilopektin dobijao jednostavnim operacijama potapanja mljevenih dijelova pšenice u vodi pri čemu se izdvajala topiva frakcija amiloza a netopiva amilopektin se kasnije sušio. Vodeći računa o navedenim činjenicama. Spojivosti s drugim sastojcima u prehrambenom proizvodu. Molekulska težina amllopektina može varirati vrlo mnogo u jednom uzorku škroba. Stabilnosti prema pH. Važećim propisima normama za odgovarajuće proizvode i 10. nišesta od koje se proizvode domaće poslastice.

Moguća je klasifikacija pektinskih materija na: ▪ protopektin ▪ pektininska kiselina ▪ pektinska kiselina (C17H24O16) je transparentna i želatinozna kiselina koja se nalazi u zrelom voću I nekim formamma povrća ▪ pektin. kompleksnosti. krtola. kao i strukturi monosaharidne jedinice. odnosno Ca. Pektinske materije prisutne su u lišću. a ćelijski zid se deformiše.PEKTINI Pektin . želea i sličnih proizvoda. Samo ime pektin potječe od grčke riječi «pektos» što u prevodu znači želiran. sjemenu i korijenovom sistemu biljaka. korijen.ili Mg-pektinata i pektata. a razlažu se u prvom stupnju do pektininske i na kraju do pektinske kiseline. jagodasti plodovi gdje imaju važnu biokemijsku i fiziološku funkciju.Golgijevom aparatu i formiraju mrežu u kojoj se smjestavju hemicelulozni polisaharidi biljne stanice. ukrućen.. Komercijalni pektin je bijeli amorfini prah Pektinske materije predstavljaju visokomolekularna jedinjenja ugljohidratne prirode. plod. Ovaj efekt se koristi u proizvodnji džemova. Za vrijeme razlaganja voće počinje bivati mekše. Pektini se medjusobno razlikuju u dužini polimernog lanaca. pektini formiraju gel. Porijeklo i nastanak Pektinske supstance nalaze se samo u biljkama i skoro u svim njihovim dijelovima: stablo. U kiselim uvjetima. Pektini su važan dio staničnog zida. Koloidni karakter pektinskih materija je od esencijelnog značaja za uspostavljanje odnosa između korijenovog sistema. Pektinske supstance mogu se ponašati kao tipični izmjenjivači iona i 96 . Smatra se da je adsorptivni kapacitet korijenovih dlačica prema neorganskim jonima u direktnoj zavisnosti od sadržaja Ca-pektata. spoljni sloj korijenovih dlačica sastoji uglavnom iz pektina. Pektini se sintetiziraju u biljnoj stanici . odnosno korijenovih dlačica i zemljišnog rastvora u njihovoj neposrednoj blizini. dok je unutrašnja membrana celulozne i hemicelulozne prirode. vrlo složene strukture. Zbog te pojave koristi kao jestivi agens za želiranje u procesingu hrane. Također.pojam i značaj Pektini su heterosaharidi koji se nalaze u ćelijskom zidu biljka.

naranča. 5 .2 0.18 25 .1 2. 4 2 . Pektinske supstance ulaze u sastav srednje lamele (midle lamela) koja povezuje (sljepljuje) zidove. 4 . 4 .1 . lana. arabana i škroba pratioci izoliranog pektina. U slijedećoj tabeli dat je pregled sadržaja pektinskih supstanci u raznim izvorima: Sadržaj pektlna u nekim biljkama Sadržaj pektina % svježa supstanca suha supstanca Jabuka (pulpa) Limun (pulpa) Naranča Šećerna repa (pulpa) Crna ribizla Š M l j i v a 0. Ovaj u vodi nerastvorljivi oblik pektina se naziva protopektin. 4 . Tako je pokožica mesnatih plodova voća najbogatija u pektinskim materijama. Pošto on daje čvrstoću plodovima naziva se još i biljnim cementom. U stanicama biljaka su molekule pektina tako čvrsto povezane sa molekulama staničnog zida biljke da se pektini iz biljke ne mogu ekstrahirati sa vodom. Pored toga su često polisaharidi poput galaktana.5 .18 5 .4 .6 5 .39 22 . koje su prisutne naročito u nezrelim dijelovima biljaka koji se intenzivno razvijaju.3 0. 8 . Tu se nalaze u obliku Cai Mg-soli protopektina. U toku razvoja plodova protopektin se akumulira u znatnim količinama. što sve zajedno predstavlja poseban kemijski kompleks. greip-frut). Pektinskim supstancama bogat je korijen šećerne repe a u visokom stupnju ga sadrže biljna vlakna konoplja.2 .30 18 . Njihov izraziti sadržaj je u albedu plodova citrusa (limun.1 .2 0. Na kraju dolazi i do obrazovanja lignina.36 27 . U toku razvoja međupektinske supstance inkorporijaju se drugi polisaharidi što je karakteristično za sekundarne zidove.kao takve su od posebnog značaja za transport i izmejnu iona između stanica.24 6 .14 2. 8 .2 1. a nalazi se u nezrelim plodovima biljaka. Prisutne su i u primarnim zidovima stanica.1 .4 r k v a 97 .

Kraboksilne grupe galakturonske kiseline mogu biti esterificirane ili amidirane. međusobno povezanih 1. Poligalakturonska kiselina je najprostije jedinjenje ove grupe materija i ima slijedeću strukturu: Isječak glavnog lanca poligalakturonske kiseline povezane α -1.galakturonske kiseline kao podmonomernih jedinica ▪ Ramnogalakturonan II koji je complex. visoko razgranatih polisahrida Galakturonska kiselina Skeletnu osnovu pektinskih materija predstavlja poligalakturonska kiselina. Glavni lanac polimera može biti kombiniran i sa ramnoznim grupama.4-L-galaktozidnom vezom. Općenito pektin kao polimer galakturonske kiseline može sadržavati tri glavna polisahridna tipa: ▪ Poligalakturonan.4-glikozidnim vezama 98 . koji je polimeriziran od ponovljenih D-galakturoniskih kiselina monosaharidne podjedinice ▪ Ramnogalakturonan I koji je alternativno sastavljen od L-ramnoze i D. Ona je polimer ostataka D-galakturonske kiseline.Kemijska kompozicija Pektin je polimer koji se sastoji od galakturonske kiseline kao monomera.

.3. itd. Karboksilne skupine su djelimično esterificirane metilnim alkoholom. greip-frut).4-D-galakturonske sekcije sadrže tačke grananja sa pobočnim lancima koji su veličine od 1-20 ostataka. Na kraju dolazi i do obrazovanja lignina.2-L-ramnozil-α -1. Zbog prisustva tih neutralnih šećera i zbog prekidanja glavnog lanca ramnozom. a izgrađeni su uglavnom od neutralnih šećera poput L-arabinoze i D-galaktoze. koje su prisutne naročito u nezrelim dijelovima biljaka koji se intenzivno razvijaju. Tako je pokožica mesnatih plodova voća najbogatija u pektinskim materijama. Prisutne su i u primarnim zidovima stanica. hidrogenske. pridaje se pektinu karakter heteropolisaharida. Pektinskim supstancama bogat je korijen šećerne repe a u visokom stupnju ga sadrže biljna vlakna konoplja. U toku razvoja međupektinske supstance inkorporijaju se drugi polisaharidi što je karakteristično za sekundarne zidove. Osim prisustva 1. Osnovni lanac se preko dodatnih (bočnih) veza povezuje sa drugim lancima na razne načine To je inače normalno kod polisaharida sa dugim i razgranatim lancima i molekulskim asocijacijama. anhidridne. Prikaz α -1. lana. Njihov izraziti sadržaj je u albedu plodova citrusa (limun.galaktozidne veze evidentirano je i prisustvo drugih veza (l. U slijedećoj tabeli dat je pregled sadržaja pektinskih supstanci u raznim izvorima: 99 . estarske. Ove veze mogu biti po svome tipu: etarske. što sve zajedno predstavlja poseban kemijski kompleks. 1. a sekundarne alkoholne skupine mogu biti acetilirane. naranča. Tu se nalaze u obliku Cai Mg-soli protopektina. α -1. koje su α-1.2-L-ramnozil-α -1.4.4-D-galakturonske sekcije Pektinske supstance ulaze u sastav srednje lamele (midle lamela) koja povezuje (sljepljuje) zidove.Molekularni kostur biljnih pektina je kompleksne građe. On je izgrađen od molekula dgalakturonske kiseline. U toku razvoja plodova protopektin se akumulira u znatnim količinama.4-glikozidnim vezama međusobno spojene u poligalakturonsku kiselinu. Tako se obrazuju makrornolekule koje imaju tipična koloidna svojstva.5).

Protopektin To je osnovna supstanca pektinskog komplaksa u biljkama. Sazrijevanje plodova karakterizira se prelaženjem netopivog protopektina u topivi pektin. Ova pojava je izražena kod jabuka u fazi sazrijevanja plodova i praćena je njihovim omekšavanjem.

Protopektin je netopiv u vodi. Blagom hidrolizom (kiselom ili baznom, ili pak enzimskom) daje pektininsku kiselinu. Protopektin služi kao početna supstanca za dobivanje pektininske i pektinske kiseline, te pektina Za ekstrakciju se koristi: albedo citrusa, pulpa jabuka i drugog voća (crna ribizla) i drugi izvori. Vrlo je teško odvojiti protopektin od drugih pratećih supstanci, uglavnom polisaharida koji su netopivi u vodi. U protopektinskom kompleksu prisutno je više oblika kemijskog vezivanja između poligalakturonskog lanca (skelet makromoloknla), acetil ostataka, fosforne kiseline, celuloznog lanca, arabansklh i galaktanskih makromolekula. Smatra se da je čvrsta veza između lanca pektininske kiseline i celuloze glavni razlog njegove nerastvorljivosti u vodi. Treba podvući da interni kemijski i kvalitativni sastav protopektina zavisi od vrste biljke, njenog organa i njegove starosti. Enzim protopektinaza hidrolizira protopektin. Optimum njenog djelovanja je kod pH 3.5-4.0. Kao rezultat ovog procesa nastaje rastvorljivi pektin. Pektininska kiselina Pektininska kiselina predstavlja makromolekule poligakturonske kiseline, potpuno ili dijelom esterificirane CH3 grupom. Rastvorljive su u vodi, gdje daju voluminozne rastvore. U prisustvu određene količine šećera njeni vodeni rastvori obrazuju gel sisteme (pektinski žele). Sa kationima metala pektininska kiselina obrazuje soli. Sa vodom daje tipično koloidne sisteme. Ferment pektin-metilesteraza (pektinaza) katalizira hidrolizu pektininske kiseline uz izdvajanje CH3-grupa (deesterifikacija pektininske kiseline). Sadržaj metilnih grupa u makromolekulu pektininske kiseline varira u širokom intervalu i zavisi od broja esterificiranih COOH-grupa u molekuli. Pri potpunoj esterifikaciji sadržaj 100

metilnih grupa iznosi 16.3%. U prirodnim uvjetima on je znatno niži i zavisi od uvjeta ekstrakcije. Postotak metoksila u molekuli pektininske kiseline iz jabuke, citrusa i ogrozda kreće se, u zavisnosti od uvjeta ekstrakcije, od 5.8 do 11.6%. Makromolekule pektininske kiseline mogu biti međusobno povezane preko Ca2+ i Mg2+, koji interakcijom sa COO+ - grupama obrazuju mostove, ostvarujući tako specifičnu "mrežastu" strukturu pektinskih micela. Enzim pektin-poligalakturonaza (pektinaza, pektolaza) katalizira hidrolitičko razlaganje 1,4-galaktozidnih veza u makromolukulama pektininske i pektinske kiseline, bez ikakvog utjecaja na sadržaj metoksila, tako da se obrazuju poligalakturonske kiseline kraćeg lanca (parcijalna hidroliza) a dijelom se izdvaja slobodna galakturonska kiselina. Pektininska kiselina nastaje hidrolizom protopektina (0.05 N rastvorom tople HCl, a precipitira se etanolom). Može se dobiti i alkalnom hidrolizom sirovog materijala pri čemu se dobivaju preparati visoke molekulske težine. Prečišćavanje preparata postiže se etanolom i eterom. Pektinska kiselina To je ustvari poligalakturonska kiselina koja je potpuno slobodna od metoksilnih grupa. Rastvorljiva je u vodi, pri čemu nastaju koloidni rastvori, a sa metalima gradi odgovarajuće soli. Veličina makromolekula varira u zavisnosti od biljnog porijekla. Pektinsku kiselinu hidrolizira pektin-depolimeraza, pri čemu nastaje smjesa poligalakturonskih kiselina niže molekulske težine, bez prisustva slobodne galakturonske kiseline. Ovaj enzim ne katalizira hidrolizu pektininske kiseline, a pH aktivnosti mu je 4.5. Smatra se da ovaj enzim hidrolizira i druge oblike veza u pektinskom kompleksu osim 1,4-galaktozidne veze. Pektin Ovaj termin ima više praktičan i komercijalni značaj. On se odnosi na iste supstance koje su definirane pod terminom pektininske kiseline, koje imaju sposobnost da u rastvorima sa šećerom i kiselinama obrazuju žele.

101

PEKTINSKI GELOVI Formiranje pektinskog gela Pektini imaju izvanredno široku primjenu u prehrambenoj industriji, farmaciji, medicini, proizvodnji emulgatora i drugim granama.Pektinski kololdni rastvori imaju sposobnost obrazovanja čvrstih gelova (žele) u prisustvu nekog dahidratacionog agensa. Obrazovanje pektinskih gelovae odvija se najbolje pri pH intervalu od 3.1 do 3.5, a kao dehidratacioni agens koristi se šećer. Žele se obrazuje pri koncentraciji šećera od 65-70 % saharoze ili heksoze, koja koncentracija odgovara približno zasićenom rastvoru saharoze. pH-interval je vrlo važan za obrazovanje dobrog želea. Tako pri sniženom pH dolazi do pojave sinereze gela, a u alkalnoj sredini obrazuju se slabi gelovi. Količina pektina koja učestvuje u obrazovanju gela kreće se od 0.2 do 1.5 %. Kvalitet želea zavisi od kvaliteta pektinskog preparata, njegovog porijekla i načina ekstrakcije. Komercijalni kvalitet pektina izražava se prako "stupnja ili moći želiranja". On varira u intervalu od 50 (obično l00) do 500, što uglavnom zavisi od dva faktora: ▪ stupnja eaterifikacije pektina ▪ molekulske težine pektina. Kao mjera želirajuće moći pektina služi veličina viskoziteta pektina u rastvoru. Demetilirani pektini (pektinska kiselina) nema želirajuća svojstva. Također djelimično metilirana pektininska kiselina daje slabee gelove. Dužina pektinskog lanca također utječe na obrazovanje gela. Pektini kratkog lanca (npr., pektin iz šećerne repe) ima slaba želirajuća svojstva. Soli pektininske kiselina daju pri nižim koncentracijama šećera "mekan" žele i takvi gelovi se korist« u razne svrhe (proizvodnja krema, i dr.). Molekulska težina pektina je u zavisnosti od njihovog porijekla i načina ekstrakcije i dosta je različita. Tako pektini iz šećerne repe imaju molekulsku težinu od 20.000 do 25.000; iz jabuka od 90.000 do 300000, a iz citrusa 150 000 do 400 000.

102

Šećer i druge otopljene tvari 5. iz stanja gdje je polimer potpuno otpljen.Formiranje gela.Funkcionalne groupe pektina Faktori koji utiču na tendencije formiranja gela Pektinski gel u pogledu izgradnje gel sistema može biti u stanju izmedju stanja potpune otopljenosti i percipitacije. Najvažniji faktori koji utiču na rastvorljivost pektina i tendencije formiranja gela su: 1. je uzrokovano fizičkim i kemijskim promjenama u nastojanju da se smanji topljivost pektina i težnje ka formiranju lokalne kristalizacije. Temperatura 2. Molekularna kompozicija pektina (tip pektina) 3. Kalciumovi ioni 103 .Teoretski to podrazumijeva da je segment molekulskog lanca pridružen zajedno ograničenom kristalzacionom formom u trodimenzionalnoj mreži u kojoj se skupa vežu voda šećer i druge otopljene tvari. pH 4.

Visokoesterificirani niskoesterificirani pektini i pektini s amidnim grupama Pojednostavljeni model molekularne mreže pektinskog gela Osjenčeno područje predstavlja lokalnu kristalizaciju Temperatura Kada se hladi topla otopina koja sadrži pektin. termalna kretanja molekula se smanjuju i njihova tendencija kombinovanja u gel mrežu raste Svaki sistem koji sadrži 104 .

0. 105 . Želiranje pektina sa različitim stupnjem esterifikacije (pH = 3. Bez gela 75°C Pre-gel 5 min.43% Pectin Brzi Srednji Lagani Stupanj esterifikacije 73. Funkcionalne groupe prikazane na Slici determiniraju klasifikaciju pektina. 40 min. Tip pektina Distribucija hydrophilnih i hydrophobnih groupa u molekuli pektina determinira rastvorljivost (tendenciju stvaranja gela) u odrdjenom pektinu.Amidirani pektini su nisko metoksilirani pektini koji takodje sdrže više od 25% amidnih groupa. Visokoesterificirani pektini 2.Nisko methoxilirani pektini koji sadrže manje od 50% esterskih groupa i nazivamo ih niskoesterificirani NE (LE) pektinima.pektin pod odredjenim uvjetima želiranja ima ograničeno temperaturno područje u kojem se želatinizacija nikad neće dogoditi.5 95°C 60 min.5 69. Niskoesterificirani pektini 3. Visoko methoxilirani pektini koji sadrže više od 50% esterskih groupa i nazivamo ih visoko esterificiranim ili VE (HE) pektinima. Pektini s amidnim grupama Postotak esterificiranih karboksilnih grupa u pektinskim tvarima zove se stupanj esterifikacije. Ova dva oblika se jako razlikuju u sposobnosti i mehanizmu želiranja (tvorbe gela). Svojstva i funkcionalnost pektina su determinirani njihovom kemijskom strukturom Na osnovu osobine želiranja pektini se dijele u tri grupe: 1. Bez gela 65°C Pre-gel Pre-gel 30 min. koncentacija pektina = 0. Tip pektina može biti diferenciran prema broju esterskih grupa (methoxyl groupe).5 64. srednjem i laganom želiranju predtavljenom na tabeli. Esterska groupa je manje hydrophilna nego acido groupa i konsekventno visoko esterificirani pektin sa visokim stupnjem f esterifikacije želira na višoj temperaturi nego visoko esterificirani pektin sa nižim stupnjem esterifikacije Ova razlika se reflektuje u terminima brzom.Stupanj esterifikacije visoko esterificiranih pektina utječe na želirajuća svojstva. Bez gela Bez gela Vrijeme želiranja 85°C 10 min.

već kontrolirana količina Ca-iona. ▪ dodatka vitamina i ▪ sniženja pH. koje se već nalaze u voću.Visokoesterificirani pektini imaju udio esterificiranih karboksilnih grupa veći od 50%. 106 . Jačina želiranja je između ostalog zavisna od sadržaja kiseline (pH treba da je od 2-3. količine topive suhe tvari koja u većini slučajeva treba da je veća od 55 %. Potrebno je napomenuti da se niska pH-vrijednost postiže dodatkom limunske.5). i to zbog: ▪ sprječavanja tamnjenja. Askorbinske se kiselina dodaje u tri svrhe. Želiranje se može postići u širem rasponu topive suhe tvari (10-80 %) i u širem području pH (2. To znači da im za želiranje nije potrebna tačna količina šećera i kiselina.5). To znači da visokoesterificirani pektini sa jako visokim stupnjem esterifikacije brže želiraju od visokoesterificiranih pektina sa nižim stupnjem esterifikacije. tipa pektina. Mehanizam želiranja visokoesterificiranih pektina (hidrofobne interakcije i vodikove veze) Sa stupnjem esterifikacije su u korelaciji brzina stvaranja gelova i tekstura samoga gela pri inače istim uvjetima. tako da reakcija sa Ca-ionima skoro potpuno izostaje. askorbinske ili vinske kiseline.5-6. Pektini sa manje od 50% esterificiranih karboksilnih skupina su u stanju da želiraju sa Ca-ionima.

zbog čega se promijene osobine želiranja u odnosu na pektine koji su deesterificirani uz pomoć kiseline. količina suhe tvari. zbog čega se i zovu brzoželirajući pektini. Ova vrsta pektina se primjenjuje u rasponu suhe tvari 30-65 % i pH 3. Mehanizam želiranja niskoesterificiranih pektina Pektini s amidnim grupamase deesterificiraju uz pomoć amonijaka. Za proizvode sa količinom suhe tvari manjom od 30 % ne preporučuje se primjena ove vrste pektina. Za želiranje ne zahtijevaju veću količinu Ca-iona od one prisutne u voću. Ovi pektini želiraju jako brzo. 107 . pHvrijednost i količina kalcijevih iona. vrsta pektina.Za jačinu gela su najvažniji: količina pektina.0-4.5. Tokom deesterifikacije se jedan dio esterskih grupa zamijeni se amidnim grupama.

Disocijacija pektina u ovisnosti od pH Porast odnosa disociranih acido grupa u odnosu na nedisocirane acido grupe općenito čine molekule pektina više hydrophilnim. Tendencija formiranja gela jako raste padom pH sistema.Temepratura želiranja i tupanj esterifikacije pH Pektin je kiso sa pK. 108 .5.vrijednosti approx. 3.

Kao što je prikazano na slici acid dimetilizirani niskoesterificirani pektin zahtijeva sadrzaj kalcijuma sa optimumom u formiranju gel strukture. U sol stanju molekule pektina su hidratizirane (spojile su se na molekule vode) i pokretljive. Formiranje gela za Amidirani pektin (_______) Acid demetilizirani pektin (_______) u ovisnosi o sadrzaju Ca iona Reverzibilni i ireverzibilni pektinski gel Zbog velikog broja karboksilnih i hidroksilnih grupa pektin se može u vodenim otopinama nalaziti u sol ili gel stanju. 109 . Visokoeserificirani pektin formira gel kod rastvorive suhe tvari ispod 55 %.Šećer i druge otopljene tvari Šećer i druge otopljene tvari općenito imaju tendenciju da dehidriraju pektiske molekule u otopini. Amidirani nisko esterificirajući pektin pokazuje visoku fleksibilnost. Iznad 85% otopljene tvari dehydratacioni efekt je tako jak da želatinizacija svakog komercijalnog pektina teško može biti kontrolirana. Za sve tvari rastvorljive iznad 55 % potrebno je više uzeti u obzir pH-vrijednost Kalcium ioni Za razliku od visoko esterificiranih pektina. Za obje vrste pektina povećanje koncentracijue kalcijuma rezultira povećanjem snage želiranja. niskoestrificirani pektini formiraju gel u prisustvu divalentnih kationa kao što je kalcijum. Povećanje temperature želiranja do tačke preželatinizacije uzokuje naprimjer da se temepratura želiranja zatvar u tačci ključanja.

Ako su pektinske tvari vezane slabim vodikovim vezama mogu graditi reverzibilne gelove.U gel stanju molekule pektina su nepokretne ili imobilizirane. Najčešće se pektinske tvari vežu međusobno i to pomoću vodikovih veza. 110 . To znači da pektinske tvari mogu prelaziti ponovo u sol stanje. ali te veze mogu biti i ionske i kovalentne. Sastojci pektina su poznati i kao stabilizatori. Sposobnost tvorbe ireverzibilnog pektinskog gela nam omogućuje određivanje količine ili udjela pektinskih tvari. što znači da su pektini stabilizatori i u tu svrhu se koriste u prehrambenoj industriji. Reverzibilni pektinski gel U slučaju da su pektinske tvari vezane ionskim ili kovalentnim vezama tvore ireverzibilne gelove.

Ireverzibilni pektinski gel

Destabilizacija pektinskih tvari Destabilizacija pektinskih tvari se odvija uz pomoć tvari koje se jednim imenom nazivaju pektolitički enzimi. Ovi enzimi mogu destabilizirati pektinske tvari djelujući na glikozidnu ili estersku vezu. Pektinaze ili pektin-depolimeraze su enzimi koji djeluju na glikozidnu vezu, dok su pektin-esteraze pektolitički enzimi koji djeluju na estersku vezu. Ovaj postupak destabilizacije pektinskih tvari uz pomoć pektolitičkih enzima se naziva depektinizacija i jako je korisna u procesima proizvodnje bistrih sokova, jer u njima je prisustvo pektinskih tvari nepoželjno. Enzimi za depektinizaciju se dobivaju iz mikroorganizama. Temperatura na kojoj pektolitički enzimi djeluju je 45-50 °C. Oni vremenom gube svoju enzimsku moć. Da bi se ta moć sačuvala na duže vrijeme moraju se enzimi čuvati u hermetički zatvorenim posudama bez prisustva zraka i svjetlosti (ako su u obliku praha) ili na niskim temperaturama u hladnjacima (ako su u obliku tekućina). Enzimska moć pektolitičkih enzima može trajati duže ili kraće, a mora se s vremena na vrijeme povjeriti, pogotovo ako se misle upotrebljavati povremeno u proizvodnji.

111

MIKROKONSTITUENTI HRANE Veliki je broj hemijskih mikrokonsituenata hrane, a mnogi od njih još su neistraženi. Prehrambena svojstva ocjenjuju se po osnovu kompozicije nutrijenata ali i njihove biološke aktivnosti. Mikorkonstituenti mogu da imaju izraženu biološku aktivnost u prehrani i metabolizmu. Najznačajniji su vitamini, minerali, pigmenti, aromatske tvari, enzimi, kiseline, glikozidi, tanini, alkaloidi, fitosteroli i drugi. Neke vrste hrane imaju posebno visoku biološku aktivnost, kao što su sastojci i proizvodi od mlijeka (kolostrum, sirutka), meda (polen i mliječ), riblje ulje (esencijalne masne kiseline) itd. Isto tako visoku biološku aktivnost imaju i spojevi iz voća, povrća i začinskog bilja: karotenoidi, flavonoidi, klorofil, glikozidi, tanini, alkaloidi, fitosteroli. Poseban značaj imaju antioksidanti koji eliminiraju uticaj slobodnih radikala u organizmu, kao što su vitamin A i C, selen, flavonoidi, enzimi i drugi spojevi. Zbog svega je potrebno poznavati njihov hemijski sastav i hemijske mehanizme djelovanja kako u hrani tako i u organizmu. Mikro sastojci hrane (mikrokonstituenti) mogu se nalaziti u različitim vrstama i dijlovima hrane, biljnog ili animalnog porijekla. Posebno je zanimljiva po biološki aktivnim materijama kutikula ili voštana ovojnica. Čine je uljne i voštane frakcije koje imaju važnu ulogu u zaštiti plodova voća povrća kao i jaja od djelovanja atmosferilija, a spriječavaju i transpiraciju te smanjuju respiraciju.

VITAMINI Vitamini su organski sastojci koji se nalaze u veoma malim količinama u hrani, a čovjeku su neophodni za održavanje zdravlja, rast i reprodukciju. U početku, kada su se vitamini tek počeli otkrivati njihova hemijska struktura nije bila poznata. Tada je dogovorno da se dodjeljuju oznake koje su bile ili samo slova abecede ili kombinacija brojki i slova. Danas se koriste prikladni nazivi za svaki pojedini vitamin npr. tiamin (B1), riboflavin (B2), askorbinska kiselina (C), biotin (H), cijanokobalamin (B12) i dr. Da bi neka tvar bila proglašena vitaminom ona mora ispunjavati slijedeće osobine: ▪ mora biti vitalna tvar u hrani, a da ne pripada ugljikohidratima, mastima, proteinima, a potrebna je u maloj količini za neki metabolički proces ili za sprječavanje bolesti i ▪ da ih ne može proizvoditi organizam nego da se mora unijeti hranom. Vitamini se moraju unositi u organizam u malim količinama isto kao što se moraju unositi esencijalne aminokiseline i esencijalne masne kiseline. Male količine pojedinih 112

vitamina mogu se sintetisati u organizmu. Tako naprimjer iz provitamina D nastaje vitamin D pod uticajem sunčanih zraka. Manje količine vitamina K i biotina (vitamina H) nastaje u organizmu uz pomoć crijevne mikroflore. Vitamin B3 (niacin) se sintetizra iz esencijalne aminokiseline triptofana, koju opet moramo unijeti hranom. Za razliku od proteina, masti i ugljikohidrata vitamini u organizmu djeluju kao pojedinačne molekule, a ne kao makromolekule. To podrazumijeva da su fukcije vitamina esencijalne u enzimskom sistemu metabolizma proteina, ugljikohidrata i masnoća u ljudskom tijelu. Vitamini nisu izvori energiju ali pomažu enzimima u procesu metabolizma. Potrebe vitamina se mjere u µg ili mg ili u internacionalnim jedinicama (IU). Njihova apsorpcija u ljudskom tijelu zavisi od unosa u prehrani. Uloge vitamina u organizmu su različite, a neki od njih imaju i posebne karakteristične specifičnosti djelovanja. Tako su vitamini E i C antioksidanti, vitamini B skupine imaju često brojne funkcije koenzima, vitamin K ima značajnu ulogu kod koagulacija krvi, vitamin A ima uticaja na poboljšanje vida, a vitamin D na okoštavanje. Nedostaci pojedinih vitamina mogu dovesti kako do lakših tako i do težih oštećenja u organizmu. Tako recimo nedostaci vitamina A uzrokuje tzv. noćnu sljepoću (kseroftalmmiju), a nedostaci vitamina D rahitis, vitamina E mišićnu slabost, vitamina K usporeno grušanje krvi, vitamina B3 pelagru i vitamina B1 bolest „beri beri“ itd.

113

5-fosfat Niacin Nikotinamid Nikotinska kiselina Vitamin Piridoksin B6 hidroklorid Piridoksin -5fosfat Folati Folna kiselina Biotin Vitamin C D-biotin L-askorbinska kiselina Natrij L-askorbat Kalcij L-askorbat Askorbilni palmitat Kalij askorbat Vitamin E D-alfa-tokoferol DL-alfa-tokoferol D-alfa-tokoferol acetat DL-alfa-tokoferol acetat Filokinon(Fitomenadion) Vitamin K Hemijska priroda i fizikalno-hemijske osobine vitamina je raznovrsna. U liposolubilne vitamine ubrajamo: vitamin A (retinol). Vitamini se konvencionalno dijele u dvije osnovne grupe: topive u vodi – hidrosolubilne i topive u masnoćama-liposolubilne.Hemija nekih vitamina. D (kalciferol). E (tokoferol) i K (fitomenadion) dok u hidrosolubilne vitamine ubrajamo: vitamin B1 (tiamin). B5 – pantotensku i B9 -folnu kiselinu. hemijski oblici i spojevi iz kojih nastaju Vitamin Oblik vitamina Vitamin Pantotensk a kiselina Vitamin B12 Oblik vitamina Kalcij D-pantotenat Natrij D-pantotenat Deksapantenol Cijanokobalmin Hidroksokobalmin Vitamin Retinil acetat A Retinil palminat Beta karoten Retinol Vitamin Vitamin D D2(ergokalciorol ) Vitamin D3 (kolekarciorol) Vitamin Tiamin B1 hidroklorid Tiamin mononitrat Vitamin Riboflavin B2 Natrij Riboflavin . C (askorbinska kiselina) te B3 niacin-nikotinsku. Većina vitamina pojavljuje se u različitim hemijskim oblicima. transportuju i pohranjuju na duži vremenski period na način koji je općenito veoma sličan tim procesima kod masti. Hidrosolubilni 114 . Liposolubilni vitamini se apsorbuju. B12 -cijankobalamin. B2 (riboflavin) B6 (piridoksin).

Riblje ulje. Vitamini topivu u vodi su termički nestabliniji pa im se količina u hrani smanjuje tokom pasterizacije i sterilizaciji. iznutrice Špinat. soja. iznutrice. žitarice. jaja. a pri sterilizaciji u nekim slučajevima vitamini potpuno degradiraju. a hidrosolubilni se dijelom otapaju i ispiraju vodom. povrče. Riba. mahunarke. riba. riba. jaja. mlijeko. zeleni čaj Integralno brašno i hljeb. 115 . mrkva. paprika. brokula. bademi. Vitamini u pojedinim namirnicama VITAMINI A D E K B1 B2 B3 B5 B6 B9 B12 C H IZVORI VITAMINA Jetra. žitarice Biljna ulja. Prilikom pranja hrane liposolubilni vitamini se zadržavaju u hrani. riba. jaja. kupus. sir. iznutrice. riba. kupus. kvasac. povrće Kvasac. kvasac Meso. orah i sl. brokula. Do nedostatka vitamina u organizmu zbog nedovoljnog unošenja u organizam putem hrane. iznutrice. goveđa jetra. gljive itd Postoje izvjesne razlike između vitamina topivih u vodi i vitamina topivih u mastima. Liposolubilni vitamini se apsorbuju. koji se kraće zadržavaju u organizmu i u većim količinama se izlučuju putem urina. narandže. Pri nižim režimima termičke obrade gubitak je obično 40 do 60 %. jetra. Pivski kvasac. limun. brokula. jaja Crna ribizla. žitarice. Prilikom unosa u organizam moraju se prvo rastvoriti u limfi i tek onda prelaze u krv. zeleno povrće Meso. zbog poremećaja u resorpciji kao i zbog gubitka iz tijela. kikiriki.vitamini se metaboliziraju slično vodenim fiziološkim medijima. mliječni proizvodi. narandža i sl. mlijeko. meso. piletina. transportuju i pohranjuju na duži vremenski period u ljudskom organizmu. hljeb. krompir. paradajz itd. margarin Špinat. kupus. špinat Meso. jaja. jaja. žumanac. mlijeko.

Liposolubilni vitamini se absorbuju putem limfotoka i putuju u krvi pomoću proteinskih nosača. selen (Se). vitamini B skupine imaju često brojne funkcije koenzima. MINERALNE TVARI Mineralne materije prisutne su u hrani u malim koncentracijama. Jod ulazi u sastav hormona štitne žlijezde koji utiču na normalan rast i razvoj. jod. Nedostatak joda u organizmu izaziva gušavost i kretenizam. a neki od njih imaju i posebne karakteristične specifičnosti djelovanja. bakar. vanadij (Va). Imaju različitu hemijsku strukturu. Kuhanjem i pranjem manje se gubi ovih vitamina. Deponuju se u lipdima i adipoznim tkivima te mogu da stvaraju toksične koncentracije. Kuhanjem i pranjem gubi se dio ovih vitamina iz hrane. Važniji su željezo. a minerali sa manje od 0. Uneseni hranom i pićem dospijevaju u ljudski organizam u mnogo većoj količini nego vitamini. Selen je antioksidans i njegove antioksidativne sposobnosti dopunjuju djelovanje vitamina E. fluor. Najviše ih ima u kostima. Uloge vitamina u organizmu su različite. cink i selen. Mnogi minerali su esencijalni nutrijenti. nikal (Ni). Selen jača 41 42 grč. mikroelemente ili elemente u tragu.01% su makroelementi. Dijele se na hidrosolubilne i liposolubilne. Kod odrasle osobe minerali čine čak oko 4% tjelesne mase. Među makroelemente 41 spadaju i elektroliti: Natrij (Na+). bakar (Cu). Magnezij (Mg+2) Hloridi (Cl-) kao i fosfor i sumpor. Iako je sadržaj Fe u ljudskom tijelu vrlo nizak ima važnu ulogu kao konstituent hemoglobina. Među mikrominerale42 ubrajamo one koji se nalaze u vrlo maloj količini u našem tijelu. stvaranje energije i održanje tjelesne temperature. Od mineralnih tvari potrebnih ljudskom organizmu razlikujemo: makroelemente. To su željezo (Fe). jod (J). uključen u metabolizam ugljikohidrata i neophodan je za sintezu DNA i RNA. Bakar djeluje kao snažan katalizator u funkcioniranju hemoglobina. mangan (Mn). Hidrosolubilni vitamini se absorbuju direktno u krvotok i putuju slobodno te ne trebaju proteinske nosioce. silicij (Si) i bor (B). litij (Li). vitamin K ima značajnu ulogu kod koagulacija krvi. cink (Zn). krom (Cr). arsen (As). Tako su vitamini E i C antioksidanti. Minerali čiji je sadržaj u tkivima veći od 0. Imaju niži nivo toksičnosti od liposlubilnih vitamina. Ne deponuju se u tkivima pa se izbacuju se urinom u ekscesnim stanjima. makros = velik grč. vitamin A ima uticaja na poboljšanje vida. a otuda dospiju u biljni i animalni organizam. regulciju brzine bazalnog metabolizma.Ključni pojmovi Vitamini su esencijalni nutrijenti koji se moraju unositi hranom. Cink ulazi u sastav molekule inzulina. fluor (F). Kalcij (Ca+2). eritrocita kao i u formiranju energije ćelijama. a vitamin D na okoštavanje. Prirodno se nalaze u tlu i u vodi. molibden (Mo). Kalij (K+). mikros = malen 116 .01% su mikroelementi ili elementimi u tragovima.

aniona i helatnih spojeva. Mineralne tvari hrane mogu biti u formi jednostavnih soli ili kompleksnih organskih kombinacija (hem. klorofil. 117 . Ključni pojmovi Minerali su esencijalni mikronutrijenti i moraju se unositi sa hranom. Zn. oksido-redukciona svojstva pojedinih sastojaka hrane kao i zdravstveno stanje konzumenta hrane. Nedostatak nastupa i u patološkim stanjima kao što su proljevi. F-). Cu. Mg. učestvuju u različitim enzimskim sistemima (Ca. helata. hlor. učestvuju u ravnoteži tečnosti (Na. Mn. K i Cl regulišu osmotski pritisak i kiselo-baznu ravnotežu u tkivima. posebno kad su u pitanju: bakar. neurotransmisiji (Ca. živa i arsen koje možemo udahnuti ili unijeti hranom. itd. K).djelovanje imunološkog sistema i neutralizira neke toksične tvari kao što su kadmij. povraćanje. Na. Dijele se na makroelemente i mikroelemente. Se). Oni čine neophodne strukturne komponente (Ca. K) i u mnogim metaboličkim procesima (Fe. kationa i aniona. Najčešće su u formi različitih kompleksa. K+.). U mnogim slučajevima su otopljeni u staničnom soku. U hrani mogu biti u formi jednostavnih soli i kompleksnih spojeva. Općenito. Mg). kationa. Unos nekih minerala u većim količinama od organizmu potrebnih može biti toksičan. Osim uloge u gradnji kostiju i tkiva imaju važne uloge kao kofaktori u sastavu metaboličkih enzima. P. minerali imaju različite uloge u organizmu. lecitin. Joni Na. Cl-. K). Na biodostupnostbioraspoloživost mineralnih materija iz hrane utiče hemijski oblik mineralne materije u hrani. Elementi I i VII skupine periodnog sistema u hrani su dominantno prisutni u ionskom obliku (Na+. selen. Minerali se u organizam unose vodom i drugim vrstama hrane. povećanih potreba i slabe iskoristljivosti. Deficit minerala nastaje usljed smanjenog unosa. željezo i drugi. u celularnoj funkciji (Ca. jako znojenje i sl. P. Mg). Mo.

Kemija voća i povrća obuhvata proučavanja sastava i promatranje kemijskih promjena u toku berbe.KEMIJSKI SASTAV VOĆA I POVRĆA Osnovne komponente voća i povrća čine voda i suhe tvari. 118 . ugljikohidrati. Kemija voća i povrća proučava pojedine sastojke voća i povrća i promjene koje se s tim sastojcima dogadaju u prehrambenom lancu. enzimi). Kemijski sastav određuje prehrambena (nutritivna) svojstva. prirodni premazi. proteini i masnoće) i ▪ Mikrokonstituentata (vitamini. prerade i distribucije. Očigledno je potrebno posebno poznavanje kemije voća i povrća na bazi: organske kemije (struktura i sistematizacija spojeva i procesa). masnoće. skladištenja. fizikalne kemije (koloidi i fizikalna svojstva). Međutim. tvari arome. Obzirom na kemijske konstituente voća i povrća moguće su različite sistematizacije i klasifikacije voća i povrća. Poznavanje kemijskog sastava je značajno sa tehnološkog aspekta kao i prepoznavanja i determiniranja primjerenih metoda konzerviranja. u pogledu kemijskog i nutritivnog sastava. vitamini. voće i povrće sastoji se od: ▪ Makrokonstituenata (voda. voćne i mineralne kiseline. biljni pigmenti. sorbit. glukozidi i ostale tvari u tragovima. čuvanja. Kemija voća i povrća proučava i uticaje prehrane na humani metabolizam kao i probavu voća i povrća Nutricionizam pri tome uključuje i kemijske promjene i procese tokom humanog metabolizma voća i povrća. pektini. proteini (i ostale tvari sa N). mineralne tvari.biokemije (ciklusi i procesi) i analitičke kemije koja je potpora u dokazivanju konstituenata i kontroli tehnoloških procesa. enzimi. taninske tvari. transporta. mineralne tvari. biljni pigmenti. odnosno biološku vrijednost voća i povrća. U sastav suhe tvari voća i povrća najčeće ulaze: ugljikohidrati. taninske tvari. voćne i mineralne kiseline. tvari arome.

Prisutna količina vode nalazi se vezana u raznim oblicima. osmotsko i mehaničko. 119 . U odnosu na većinu namirnica povrće i voće je najbogatije vodom. Od načina vezanosti zavisi njena uloga u održavanju strukture kao i ponašanje i utjecaj na izvođenje tehnoloških postupaka prerade. U biljnoj stanici voda može biti vezana u slijedećim formama: ▪ vezana voda u stanici (bound water /dilution water). Povrće općenito sadrži 90-96% vode. a to vezivanje može biti hidrataciono. citoplazmi i jezgri i koju je teže ukloniti tokom sušenja ili dehidratacionih procesa ▪ konstituciona voda je direktno vezana u kemijske komponente molekule koju je također vrlo teško ukloniti.Voda Voće i povrće Suha tvar Makrokonstituenti Mikrokonstituenti Proteini Ugljikohidrati Lipidi Tvari arome Vitamini Mineralne tvari Kiseline Biljni pigmenti Pektini Enzimi Ostale tvari Shematski prikaz strukture konstituenata voća i povrća VODA U VOĆU I POVRĆU Voda je glavni sastojak voća i povrća sa značajnom funkcionalnom ulogom pošto neposredno učestvuje u izgradnji biljnih tkiva a istovremeno ima utjecaja na odabir i primjenu metoda i postupaka konzerviranja. sadrži znatne količine vode. Voda u voću i povrću može biti slobodna i vezana. dok voće normalno može sadržavati između 80 i 90%. a u njoj su rastvorene organske i mineralne tvari (vakuola) ▪ koloidno vezana voda koja se nalazi u membrani. Biljna stanica. općenito.

imobilizirana u potpunosti od strane prostorne konfiguracije stvorene od prisutnih suhih materija. odnosno hidrofilnim radikalima kao što su hidroksil. O sadržaju hidratne vode u makromolekularnim komponentama namirnica podatke daje tabela 1. karboksil i slični radikali. Strukturalna voda je vezana od strane komplicirane unutrašnje strukture koloidnog sistema. Mehaničko – fizikalno vezivanje vode. To se manifestira vezivanjem vode sa polarnim grupama. škrob. Tipično za ovu vrstu vezanosti vode u mnogim namirnicama je mogućnost njenog uklanjanja mehaničkim djelovanjima (na primjer presovanjem). amino. pri čemu se zapaža jako bubrenje. i sl. gradeći pri tome hidrokoloide. Većina najvažnijih makromolekularnih sastojaka voća i povrća ima hidrofilna svojstva. Voda koja se na taj način adsorbuje naziva se hidratna voda. a zavisi od energije vezivanja molekula vode sa odgovarajućim makromolekularnim sastojcima kao sto su želatin. Ovako se može objasniti kompaktan oblik i čvrsto stanje 120 . ▪ Mikrokapilarna voda. Mehanički vezana voda pojavljuje se u više oblika i to kao: ▪ Strukturalna voda. te vodu vezuje putem adsorpcije. Osmotski način fizičko-kemijskog vezivanja vode svojstven je proteinskom ljepku brašna. U raznim namirnicama za koje je karakteristična gel-struktura voda je "zarobljena" tj. ▪ Makrokapilarna voda. ▪ Površinaki vezana voda. Ova količina vode proporcionalna je ravnotežnom sadržaju vode. Prosječan sadržaj hidratne vode makromolekularnih komponenti namirnica Jedinjenje Celuloza Škrob Želatin Pektin Sadržaj hidratne vode (u procentima suhe materije) 3-6 10 20 30 Osmotsko vezivanje vode. Uslijed dipolnog karaktera oko molekule vode stvara se hidratni omotač.Vezana voda Vezivanje vode hidratacijom.

Ravnotežni relativni sadržaj vlage u prehrambenom proizvodu se označava pojmom hidrature. To dovodi do kapilarne kondenzacije vode čak i u slučajevima kada je relativni sadržaj vlage okoline niži od 100%.hidratura Sa biološkog stanovišta od praktičnog značaja je prvenstveno raspoloživa voda.). makrokapilarama. po svojim karakteristikama i aktivnosti spadaju u kategoriju slobodne vode. a mnogo bjelančevina i ugljikohidrata (npr. i sl. Količinski je sadržaj vode u namirnicama sa mnogo masti mali. U odnosu na ostale načine vezivanja vode. brašna. Vrijednost hidrature se može izraziti relativnim sadržajem pare (odnosno relativnim parnim tlakom) koji je u zatvorenom prostoru iznad namirnice u ravnoteži sa posmatranim proizvodom. Strukturalna voda. ali je sva ta količina ili "slobodna" ili samo mehanički vezana. na primjer centrifugiranjem. vino). Svojstveno za mikrokapilarnu vodu je činjenica da je tlak zasićene vodene pare u mikrokapilari manji nego što je u okolnom prostoru. sušeni proizvodi od povrća i voća. međutim. tj. kao i površinski vezana voda.ljuštenog krastavca uprkos visokom sadržaju vode (skoro 98%). nagomilavanjem na čvrstim česticama materija većih od pojedinačnih molekula. Voda u mikrokapilarama. Mikrokapilarna i makrokapilarna voda smještena je u kapilarama. a također i mnogih drugih vrsta povrća sa 80-95%. Srazmjerno najviše slobodne vode sadrže tečne namirnice (voćni sokovi. Adsorpciona voda je dijelom ograničena i u pogledu sposobnosti rastvaranja. odnosno mesa sa preko 70% vode. mlijeko. Makrokapilarna voda se nalazi u kapilarama gdje je tlak zasićene vodene pare u kapilarama identičan sa tlakom zasićene vodene pare iznad ravne vodene površine. Pod slobodnom vodom se podrazumijeva ona voda koja raspolaže punom sposobnošću rastvaranja. Površinaki vezana voda raspoređena je isključivo na spoljnim površinama. ima praktično istu sposobnost rastvaranja kao i slobodna voda. Ravnotežni relativni sadržaj vlage . a ne ukupna količina prisutne vode. tako da se voda može odstraniti bez teškoća. i u pogledu svoje pokretljivosti. Ova voda je vezana čistom adhezijom. Slobodna voda Slobodno ili vezano stanje vode u namirnicama od velikog je značaja i sa praktičnog stanovišta. Ravnotežni relativni sadržaj vlage pod datim uvjetima zavisi od količine raspoložive slobodne vode u dotičnoj 121 . Najmanje slobodne vode imaju namirnice koje sadrže malo vode. ova veza je najslabija. uprkos svoje prilične imobiliziranosti.

80.88. Grafički prikaz sorpcione izoterme se dobija povezivanjem niza tačaka izmjerenih sadržaja vlage namirnice kod uspostavljene ravnoteže sa okolinom poznate relativne vlažnosti (relativna vlažnost se mijenja. Na vrijednost aw utječu i faktori kao što su temperatura. Za većinu kvasaca je neophodna vrijednost oko 0. Utjecaj vrednosti aw je selektivan na aktivnost rasta mikroorganizama. dok je temperatura konstantna). odnosno mogućnost upijanja i otpuštanja vodene pare iz okoline gdje je uskladišteno voće i povrće.namirnici.96. Za normalnu aktivnost bakterija potrebna najveća aw i to između 0. za plijesni najmanje 0. Najmanje potrebe u pogledu vode imaju osmofilni kvasci koji ne mogu živjeti u uvjetima u kojima je aw ispod vrijednosti 0. naročito postojanje koloidne strukture. Vrijednost hidrature će opadati ispod 100 % srazmjerno povećanju količine vezane vode u namirnici. pH sredine. Komponente kemijskog sastava također imaju utjecaja na a w. kao što su: ▪ autooksidacija (masti ). ▪ djelovanje plijesni. Izuzetna je važnost vlage sa mikrobiološkog aspekta pa je aw pogodan parametar pomoću kojeg se može kontrolirati rast i razvoj mikroorganizama. ▪ aktivnost bakterija. tada će vrijednost hidrature iznositi 100%. ▪ neenzimsko posmeđivanje. za kserofilne plijesni oko 0. ▪ djelovanje kvasaca. Ako je sva količina prisutne vode slobodna. 122 . Za aw usko je vezana higroskopnost. Pored ovog utjecaja dokazan je i utjecaj vrijednosti aw na brzinu odvijanja raznih nepoželjnih kemijskih promjena u hrani.75 – 0. Pomoću vrijednosti aw može se procijeniti koliki dio slobodne vode stoji na raspolaganju u odvijanju metabolizma prisutnih mikroorganizama.62. sadržaj dodate soli i drugo. ▪ enzimska aktivnost.65. Konstruiranje sorpcionih izotermi može se vršiti praćenjem ovih korelacija. U praksi se odnos parcijalnog tlaka vodene pare namirnice i tlaka čiste vodene pare na određenoj temperaturi definira kao aktivnost vode aw. odnosno stoji na raspolaganju. itd. Zavisnost između sadržaja vlage nekog proizvoda i relativnog sadržaja vlage okolne sredine u momentu uspostavljanja međusobne ravnoteže pri konstantnoj temperaturi prikazuju sorpcione izoterme.92 i 0.

vlaga će se adsorbirati. prate se procesi do momenta uspostavljanja ravnotežnog stanja. tj.. na slici su prikazane sorpcione izoterme karakterističnih vrsta voća i povrća...Ako se polazi od suhog uzorka i prati postepeni prijem vlage uslijed kontakta sa okolinom veće relativne vlažnosti. Kao primjer karakterističnog oblika sorpcionih izotermi... u slučaju da se nalazi u dodiru sa sredinom male relativne vlažnosti. i kod otpuštanja vode. jabuka 40 60 90 100 123 . Razlika između toka adsorpcionih i desorpcionih izotermi naziva se histereza. tako da će se odigrati odgovarajuće sušenje.. Kriva dobijena povezivanjem ovako određenih ravnotežnih tačaka naziva se desorpciona izoterma. u slučaju većeg parcijalnog tlaka pare sredine od parcijalnog tlaka pare na površini uzorka. tj. 20 ——— krompir —mrkva .. To se dešava uslijed postojanja većeg parcijalnog tlaka pare na površini namirnice od parcijalnog tlaka pare u okolini. do izjednačavanja parcijalnih tlakova pare na površini namirnice i u okolnom vazduhu..... a dobijena izoterma je adsorpciona izoterma. U oba slučaja i kod prijema. postepeno gubiti svoju vodu. Vlažni proizvod će..

Sadržaj vlage Relativna vlažnost zraka Šematski prikaz sorbcione krive: do tačke A jako vezana voda.Sorpcione izoterme vlažnosti za razno sušeno voće na 25 °C Korištenjem elemenata sorpcionih izotermi formiraju se zaključci o ponašanju odgovarajućih namirnica. do tačke C vodena otopina 124 . na osnovu kojih se mogu postaviti konkretni uvjeti sušenja. do tačke B umjereno vezana voda. pakiranja i čuvanja.

dinjama i lubenicama (94%). To su najčešće pektini. u arašidu (kikiriki) i suhim. U sojinu mlijeku vode ima 91%. neki tanini i dr. grašak. Najmanja vode je u bananama (71%). što se i očekuje. makromolekularni spojevi kao što je amiloza ▪ u vodi netopive tvari kao što je celuloa. Da bi se koloidno stanje ostvarilo. U voćnim sokovima ima. prokulica i cvjetača od 86% (artičoka mladi cvjetovi) do 93% (listovi i cvijet cvjetače). a u suhom samo l% vode. a više u jabukama (87%). potreban je samo jedan uvjet: veličina čestica se mora kretati od 0. trešnjama i višnjama (84%). Voda se nalazi i u suhom povrću. Stabljičasto (korabica. bjelančevine. Tako postoje: ▪ u vodi topive tvari. dosta vode. čak 85%. Kemijske biokomponente u svježem voću i povrću nalaze se u stanju vrlo dinamične biološke ravnoteže.001 µ . Sadržaj suhe tvari je različit u različitim dijelovima tkiva biljke kao i u dijelovima biljne stanice. Slično je vodom bogato i cvjetasto povrće: brokula. škrob.1 – 0. Topive tvari voća i povrća su uglavnom iz grupe koloida koji imaju veliku molekularnu težinu. U plodovima kestena ima oko 52%. Tako se u prirodnom svježem limunovom i narančinom soku nalazi 88% vode. sojinu siru. do 94% blitva). oljuštenim bademima nalazi se oko 4-7 % vode. Općenito suha tvar voća može se razlikovati po topivosti u vodi. dio pepela. gomoljasto povrće (krompir) i gljive također su bogati vodom (oko 80-93%). grah. Svježe mahunarke su bogate vodom. Svježe voće sadrži prosječno oko 80—90% vode. mnogo manje vode. dekstrini. U suhim mahunarkama (bob. a u tofu. slane konzervirane masline sa 77% vode. najviše makromolekularnog tipa. svakako. oko 1020%. MAKROKONSTITUENTI SUHE TVARI VOĆA I POVRĆA Suha tvar voća i povrća sastoji se iz mnogobrojnih vrsta kemijskih spojeva. Koloidna struktura suhe tvari.Sadržaj vode u voću i povrću Većina lisnatog povrća sadrži oko 90% vode (86% lisnati kelj. protopektin. još manje u kruškama (oko 60%). Karakteristično je da su 125 . soja) ima oko 7-12% vode. Sušeno voće sadrži. u sirovom orahu 24%. Iznimka su zelene. šparoge). Plodasto povrće (krastavci 96%. zelena paprika 94%. a rjeđe masnoće i proteini. kao što su: ugljikohidrati. rajčica 98%) najbogatije je vodom od svih vrsta povrća. a u soku rajčice čak 94% vode. Sadrže 62% (mladi sirovi grah) do 90% (zelene mahune).

Osim makromolekularnih spojeva u suhu tvar ulaze i kristaloidi. Koloidi se nalaze u sol ili gel stanju. Naboj može potjecati i od kemijske reakcije površine čestice Imaju sposobnost hidratacije. Koloidi imaju sposobnost stvaranja micella. škrob u vodi). 126 . Podjednako su raspoređene u rastvoru zahvaljujući stabilizatoru. ▪ emulzije (emulgirane pomoću emulgatora) i ▪ disperzije. Ove čestice mogu biti makromolekule ili nakupine malih molekula.to elektroliti i nose pozitivan ili negativan električni naboj. a mogu biti i: liofilni ili liofobni. To su: šećeri. u drugu ruku. Stabilni su i teško se koaguliraju (npr. koji u vodi prave prave otopine. Koloidni ioni nastaju kada koloidne čestice adsorbiraju određenu vrstu iona iz otopine i nabiju se istovrsnim nabojem. Liofilni solovi. GEL je koagulirani oblik koloidnih sustava u kojem obje fazi prave trodimenzijsku mrežu kroz materijal (npr. U vodenim otopinama hidrofilni krajevi ovakvih molekula su na površini micele. su mnogo sličniji pravim otopinama. Kod emulzija dispergirano stanje čestica održavaju emulgatori. Disperzija ovisi o električnom naboju i zakonitostima Brownovog kretanja. Općenito koloidi mogu biti u formi: ▪ suspenzije. električno nabijenih čestica sastavljenih od nakupina velikih molekula. koji imaju manju molekularnu težinu i manji su po veličini čestica. želatina). Suspenzije su u formi sitnodispergiranih čestica unutar otopine i nalaze se u krutom stanju. kiseline. Liofobni solovi su takvi solovi kod kojih ne postoji afinitet između dispergirane faze i tekućine (vode hidrofobni). Nakon nekog vremena se talože. dok se hidrofobni kraj (obično ugljikovodikov lanac) usmjerava prema središtu. Odnos između koloidnih čestica i medija – vode u kojem su otopljene obično ima hidrofilni status (hidrokoloidi). SOL je disperzija čvrstih čestica u tekućini. neke mineralne tvari. Oni su po prirodi nestabilni i s vremenom koaguliraju i istalože se.

Fermentacijom ugljikohidrata pomoću kvasaca i drugih mikoorganizama može se proizvesti ugljen dioksid. tj. Glukoza je u krvi čovjeka primarni izvor energije za ljudsko tijelo. ugljikohidrati predstavljaju najviše validiranu komponentu u hrani i igraju glavnu ulogu u biološkom sistemu hrane. te 127 .Orjentacioni sastav suhe tvrari voća i povrća Ugljikohidrati Sirova vlakna Dušične tvari Mineralne tvari Masti 3 . asimiliranjem ugljen dioksida (CO2) i vode (zbog toga naziv ugljikohidrati) iskorištavanjem Sunčeve energije.0.1. Ugljikohidrati oksidacijom oslobadjaju energiju. sačinjavaju energetske rezerve u slučaju biljnih škrobova.škrob (redovito u nezrelom voću). Ugljikohidrati su spojevi ugljika (karbonilni spojevi) sastavljeni od jedne ili više jedinica poli-hidroksi-aldehida ili ketona. Važnije pentoze su arabinoza i ksiloza. monos = sam. ne mogu cijepati na manje molekule. organske kiseline i druge komponente. Pentoze sadrže pet atoma ugljika i pet molekula vode (C5H10O5). Sa energetskog aspekta. Sadrže 3-7 atoma ugljika. Često se upotrebljava i naziv saharidi (prema lat.) oligosaharidi (manje) .0% i više 0. Dijelimo ih na pentoze i heksoze.8% 0. Naime. od ugljikohidrata u voću i povrću su u pogledu tehnoloških zahtjeva zastupljeni: .6.3% 0. Valja još spomenuti liksozu.8 .3% Ugljikohidrati Ugljikohidrati su glavna komponenta u voću i povrću i čine više od 90 % njihove suhe tvari. Monosaharidi i disahardi Monosaharidi (grč. Grade strukturalne komponente u slučaju celuloze. osim pri stvaranju energije u organizmu. imaju esencijalne funkcije kao komponente nukleinskih kiselina u slučaju riboze i kao komponente vitamina u slučaj riboze i riboflavina.18% 0.3 . jedan) su najjednostavniji ili osnovni saharidi koji se. dok je riboza sastavni dio nukleinskih kiselina i koenzima koji se nalaze u svim stanicama.1 – 0.šećeri: monosaharidi (glukoza i fruktoza) disaharidi (saharoza i dr. saccharum = šećer). alkohol. Nastaju procesom fotosinteze u zelenom dijelu biljke. ali u vrlo malim razmjerima.3 . U romanskim jezicima nazivaju ih glicidi.

... Ksiloza se............................ višnji.............. Arabinoza se nalazi u slobodnom obliku..... ramnoza i sorboza.. podjednake količine fruktoze i glukoze..100 Invertni šećer. te za prehranu manje važne manoza....169 Ksiloza...... Heksoze su najvažniji i u prirodi najrašireniji šećeri....... Fruktoza (lat... na primjer...... Glukoza predstavlja nesumnjivo najvažniji šećer za živu stanicu ogromne većine organizama... U spoju s drugim supstancama fruktoza se krije u velikom broju oligosaharida (saharozi.. Ni nju ljudski organizam ne može metabolizirati...... Ona čini najveći dio ugljikohidrata koji se koristi u ishrani čovjeka....151 128 .....dvije ketoze..... Osobine šećera......... kao referentnim saharidom: Fruktoza...... fructus = plod..... kao i u metabolizmu biljaka. Stupanj slatkoće važnijih ugljikohidrata uspoređen sa saharozom... a nalazi se i u mnogim vrstama povrća U medu su........ inulinu i drugima)........... Glukoza (C6H12O6) je grožđani šećer............... domaćih životinja.........67 Galaktoza.... Ljudski je organizam ne može metabolizirati........ luku................. npr....... ribulozu i ksilulozu.... obilno prisutna u voću.... u šljivi. ljetina) je voćni šećer.63 Sorbitol....... maltoza i saharoza učestvuju u: ▪ Snabdijevanju energijom u toku prehrane i metabolizma ▪ Fermentaciji pomoću mikroorganizama ▪ U visokim koncentracijama u preveniranju rast mikoorganizama pa se koriste kao konzervansi ▪ Pri zagrijavanju mijenjaju boju potamnjuju ili karameliziraju ▪ U reakciji sa proteinima (neki) poznatoj kao reakcija posmeđivanja.. rafinozi. fruktoze. Šećeri kao što je glukoza. ali u relativno malim količinama u nekim vrstama voća i gomolja odnosno lukovica.................. u marelici).....95 Glukoza i manitol.. To su glukoza i fruktoza........114 Ksilitol...............102 Saharoza..... Nalaze se kao slobodni ili kao vezani spojevi.... koje se pojavljuju samo u biosintezi.. Osnovni je izvor ugljikohidratne energije.. također u manjim količinama... nalazi slobodna u nekim vrstama voća (npr.

osobito u farmakologiji.... Kako je fruktoza lijevo okrenuta ketoheksoza zovu je... Škrob....... Najvažnija je ugljikohidratna hrana čovjeka... Svi spomenuti spojevi služe kao rezerve ugljikohidratne energije (škrob) ili izgraduju čvrste stanične strukture.. saharoza (C12H22O11) nastaje međusobnim povezivanjem jedne molekule glukoze (C6H12O6) i jedne molekule fruktoze (C6H12O6)....... Od velikog praktičnog značenja su škrob i celuloza.. Polisaharidi (poliholozidi) Polisaharidi (grč.... Disaharidi su šećeri sastavljeni od dvije molekule monosaharida spojene glikozidnom vezom. fruktoza je puno slađa i lakše se topi u vodi. Stvara se u zelenim dijelovima biljaka kao primarni proizvod fotosinteze....... Iz crijeva se resorbira brže nego glukoza. Nastaje djelomičnim cijepanjem celuloze.... Tako.. ali i rezervni biljni polisaharid inulin.46 Laktoza. glikogen i celulozu. polys = mnogi) se sastoje od deset i više molekula monosaharida i nastaju njihovim udruživanjem u visokomolekulski spoj.Maltoza. glukoza + fruktoza saharoza + voda Celobioza se sastoji od dviju molekula glukoze. Nema većeg praktičnog značenja za ljudski organizam.... Od praktične je važnosti rafinoza koja se nalazi u melasi (međuproizvod pri proizvodnji šećera) šećerne repe...... Važniji polisaharidi su: ▪ homoglikani i ▪ heteroglikani.. Hidrolizom daje galaktozu.. Među homoglikane ubrajamo škrob.... Trisaharidi.... tvoreći »kostur« stanice (celuloza).. uz odvajanje vode...... Najviše ga ima u krompiru i žitaricama... To su oligosaharidi s tri molekule monosaharida... primjerice.. levuloza. gume i pektine....16 Za razliku od saharoze.. Velika se molekula škroba sastoji od glukoznih ostataka.. a među heteroglikane mukopolisaharide. Zrnca škroba sastoje se od dviju frakcija različite građe: 129 . glukozu i fruktozu....

dalje razgrađuje posredstvom enzima maltaze u glukozu i resorbira se. U tankom se crijevu škrob. Neke važnije osobine škroba su: ▪ Predstavlja rezerve energije u biljkama i snabdijeva energijom ljudsko tijelo tokom prehrane ▪ Stvara u sjemenu i krtolama karakteristične škrobne granule. Dekstrini su međuproizvodi koji se stvaraju pri enzimskoj ili pri kiseloj razgradnji škroba na sobnoj temperaturi.▪ amiloze (oko 10-20%) i ▪ amilopektina (80-90%). Amiloza se nalazi u šrobnom zrncu. 130 . Škrob se u ljudskom organizmu počinje već u ustima cijepati na molekule maltoze djelovanjem enzima amilaze (ptijalina). a amilopektin u njegovu površinskom sloju. prethodno razgrađen amilazom na maltozu.

131 .

tj. Tvari s dušikom Ove supstance se nalaze u biljci u različitim kombinacijama. čini građu celularnog »kostura«.6% pa i 8%. pospješuje pražnjenje crijeva. tvori glavnu masu neprobavljene hrane. omogućavajući posredno bolju utilizaciju ugljikohidrata.2 . Celuloza i hemiceluloza spadaju u pentozane (sirova vlakna). ali tek neznatnu ulogu u razgradnji celuloze u ljudskom kolonu. 132 . Ljudski ga organizam ne može upotrijebiti kao hranu jer nema za to potrebnih enzima. kao sastavni dio ▪ proteina. u kori. Celuloza je vrlo stabilan ugljikohidrat. od vrste do vrste pa i sorte voća i povrća. ▪ amina i ▪ nitrita. pa je za njih celuloza važan izvor ugljikohidratne hrane. Svi biljožderi imaju celulazu. koji imaju koloidnu strukturu.0 i 5. Inulin nastaje polimerizacijom fruktoze. Ljudski organizam ne može iskoristiti celulozu jer nema enzima celulazu. Sadrži oko 30 molekula fruktoze (fruktoznih ostataka).Celuloza. pa ga nepromijenjena izlučuje putem bubrega. Povrće ih sadrži izmedju 1. od kojih su mnoge ljekovite). koja je razgrađuje. Celuloze ima između 0. netopiv u vodi. ▪ amida. Variraju po udjelu u pojedinim dijelovima voća i povrća. sjemenkama. Nalazi se isključivo u biljkama. biljna vlakna i imaju funkciju u stvaranju balasta u organizmu. Celuloza je kvantitativno najzastupljeniji ugljikohidrat u prirodi. i sl. pa ga nalazimo samo u biljkama (cikorija. Povoljno djeluje i na dijabetične bolesnike. Glavni je sastojak staničnih membrana. Neke važnije osobine celuloze i hemiceluloze su: ▪ Primarno čine strukturu i održavaju konfiguraciju biljnih listova i zelenih dijelova biljke ▪ Nerastvorljivi su u toploj i hladnoj vodi ▪ Nisu probavljivi u ljudskom organizmu i ne daju energetski prinos u njemu ▪ To su tzv. ▪ aminokiselina. Od tvari s dušikom najvažniji su proteini. gomolji mnogih biljaka. Ipak zadržava vodu. Bakterije prisutne u debelom crijevu imaju značajnu ulogu u konačnoj razgradnji neprobavljenih ostataka hrane.5 % dok ga voće sadrži u količinama ispod 1% u većini slučajeva.

ugljenik i azot.13%. To su: arginin. fenil-alanin. Prema prirodi te komponente. šećer. leucin. tirozin. vodonik. Najbogatije proteinima je lupinasto voće (orasi 15 . U građi molekula proteina su zastupljeni kiseonik. metionin i treonin. alanin.20%. 133 . protamini. globulini. Gradivni.glicin.07 – 0. moraju biti prisutne sve esecijalne aminokiseline i to u odgovarajućim proporcijama. Da bi organizam koristio i sintetisao proteine. Nedostatak ili odsustvo samo jedne esencijalne amino-kiseline može štetno da utiče na sintezu proteina i da proporcionalno umanji delotvornost svih ostalih.03 – 0. bademi 22 -35%) dok jagodasto sadrži 0. Neke od njih imaju izuzetan značaj za rast organizma. asparaginsku kiselinu. Zagrijavanjem gube vodu i daju gust. nukleinska kiselina ili specifična bojena materija. Ova činjenica je od važnosti u preradi voća i povrća. a životinjskog albumini. zajedno sa drugim organskim makromolekulima.Proteini su najsloženije organske materije. glutaminsku kiselinu. osim aminokiselina i nebelančevinastu komponentu. valin. a koštuničavo 0. asparagin. izoleucin. skleroproteini. ljudski organizam može sam da sintetiše od produkata razlaganja belančevina ili od ostalih amino-kiselina. Najsiromašnije je jabučasto voće 0. cistin.33 %. histidin. Amino-kiselinski sastav različitih belančevina nije isti i predstavlja najvažniju karakteristiku svake belančevine. To je nekad mast. lizin. Proste belančevine biljnog porekla su: ▪ prolamini i ▪ glutelmini. U odnosu na porijeklo. histoni. Sa biološkog – nutritivnog aspekta biljni proteini su manje vrijedni od životinjskih i njihova kompozicija ne sadrži većinu esencijalnih aminokiselina. a u nekim i sumpor ili fosfor.. Broj amino-kiselina koje ulaze u sastav belančevina je 20-22. a služi i kao kriterijum vrednosti belančevina u prehrani. koje u svom sastavu imaju. karakterišu ih veoma krupni molekuli. serin..21 %.1 – 0. Ostale . prolin. proteine možemo podeliti na gradivne i biološki aktivne. belančevine delimo na biljne i životinjske. Zbog svoje veličine obrazuju koloidne rastvore. triptofan. nerastvorljiv talog odnosno zagrijavanjem iznad 50 °C njihov vodeni rastvor stvara nepovratnu rekaciju i čini ih nerastvorljivim. glutamin. Proteini mogu biti rastvorljivi ili nerastvorljivi u vodi. Postoje i složene belančevine – proteidi. Ovi elementi ulaze u sastav amino-kiselina. Amino-kiseline koje čovjek nije u stanju da sintetiše u svom organizmu zovu se esencijalne amino-kiseline i moraju se unositi hranom. One svojim različitim kombinovanjem obrazuju izvanredno veliki broj različitih proteina.

paratireoidni hormo.Termičkom obradom. Svojom jedinstvenošću i različitostima su obezbedili specifičnost svake vrste.Proteini učestvuju u odbrani organizma od bolesti jer su naprimjer antitijela belančevinaste prirode. treonin histidin lizin 134 . šećera.Imaju transportnu ulogu u prenosu kiseonika (hemoglobin). tretiranjem bazama i kiselinama. soljenjenjem. Hormoni su najčešće belančevine . Posjeduju sinergičnost jer zajedno sa mastima (fosfolipidima) grade sve biološke membrane. hormoni hipofize. Izvori biljnih proteina su: ▪ orasi ▪ proklijala zrna ▪ sjemenke ▪ grah ▪ grašak ▪ soja ▪ pečurke.ulaze u građu protoplazme. koji imaju nezamenljivu ulogu u usvajanju hranljivih materija od strane organizma i u regulisanju svih ćelijskih procesa razmene.insulin. dok drugi učestvuju u regulaciji metaboličkih procesa i ostalih funkcija živih bića. nekih minerala i hormona. sušenjem. Proteini su osnovni gradivni materijal ćelija. masti. zračenjem dolazi do njihove denaturizacije. vitamina. Osnovni su sastojak svih feremenata (enzima). organa i međućelijskih supstanci.

MIKROKONSTITUENTI VOĆA I POVRĆA Mikrokonstituenti se nalaze u različitim izvorima tj. arašida. Posebno su značajni antioksidanti u voću i povrću kao i ostalim biljnim izvorima.tirozin triptofan valin izoleucin leucin Masnoće Općenito.a sastojci su »kostura« stanica voća i povrća. osobito jabuka.Značajnija ulja koja imaju primjenu u prehrambenoj industriji a dobijaju se iz voća i povrća su još: bademovo.d .5%. Osnovna gradivna jedinica je (α ) . To su poligalakturonidi. voće i povrće sadrži vrlo malo masnoća. Uz d - 135 . Međutim. sjemenu kajsije (40%). Antioksidanti kao mikrokonstituenti sprječavaju djelovanje slobodnih radikala Pektinske tvari Pektinske tvari su heterogena grupa spojeva i predstavljaju najrasprostranjenije želirajuće sredstvo. kajsije.galakturonska kiselina. šljiva i dunja. različitom voću i povrću.bundeve i soje. ispod 0. sjemenu grožđa (16%). koje nastaje kao rezultat zrenja u zelenim plodovima. kakaoa. sjemenu jabuke (20%) i sjemenu rajčice (18%). značajne količine naleze se u orasima (55%). avokada.

gume i guar. kada su otopljeni u vodi bubre i tvore mrežu u kojoj zadržavaju sve suspendirane čestice. želirajuća sredstva i ugušćivači marmelada. Pektini su slični polisaharidnim gumama. čine bazu u formiranju gela i proizvodnje želiranih proizvoda. Neke važnije osobine pektina su: ▪ Pektini se nalaze u voću i povrću kao i gume i imaju osnovnu funkciju održanja konzistencije ▪ Pektinske otopine u formi gela. Spadaju u aditive ograničene sa dobrom proizvodnom praksom. kad se dodaju šećer i kiseline. džemova. itd. lignin. Obilato se koriste u prehrambenoj tehnologiji kao stabilizatori. pudinga. Pektinske kiseline nisu topive u vodi. Vitamini Vitamini se definiraju kao organske zaštitne materije koje se moraju unositi u organizam u malim količinama isto kao što se moraju unositi esencijalne amnokiseline i esencijalne masne kiseline. 136 .). Zbog svoje funkcije »biljnog kostura« pektini se funkcijski nalaze u istoj skupini u koioj se nalaze celuloza. Vitamini su spojevi važni za ljudski organizam s fiziološkog stanovišta kao i s tehnološkog aspekta (prerade sirovina u proizvod). Zbog funkcije zaštite sluznice pektini spadaju u zaštitna sredstva sluznica. Dobivaju se vodenom ekstrakcijom iz jabuka ili citrus plodova. Fukcija vitamina je esencijalna u enzimskom sistemu metabolizma proteina.galakturonsku kiselinu u sastavu pektina dolaze i neki drugi elementi kao što su arabinoza. Evidentna je njihova uloga u održavanju ljudskog zdravlja. ugljikohidrata i masnoća u ljudskom tijelu. hemiceluloza. a nazivamo ih zajedničkim nazivom biljna vlakna. metilpentoza i dr. Pektinske tvari čine: ▪ Protopektin (prekursor) ▪ Pektin (pektininska kiselina) ▪ Pektinati – soli pektininske kiseline ▪ Pektinska kiselina ▪ Pektati –soli pektinske kiseline Pektinske tvari smještene su u središnjoj lameli biljne stanice. voćnih krema. S tehnološkog aspekta potrebno je: ▪ osigurati sirovinu sa što većim sadržajem vitamina. ali su topive alkalne soli tih kiselina.

u špinatu. kupusu. lisnato povrće nema ga u voću i povrću mahunarke u većini voća i povrća Vitamin K Vitamin Bc Vitamin B12 Vitamin B Vitamin C folna kiselina cijanokobalamin pantotenska kiselina askorbinska kiselina Mineralne tvari Od mineralnih tvari potrebnih ljudskom organizmu. peršunu. lucerni. npr. β-karotena) sintetizira ga organizam iz provitamina D u sjemenju i orasima. Vitamini topivi u masnoćama Vitamin A Vitamin D Vitamin E retinol. D. suhom zrnu graška. slatkom krompiru. a koji se nalaze u voću i povrću razlikujemo ▪ elektrolite. Njihova apsorpcija u ljudskom tijelu zavisi od normalne apsorbcije vitamina u prehrani. u sojinom ulju. suhi grašak. koji utječu na gubitak vitamina. kupusu. cvjetači. Kemijska priroda vitamina je jako raznovrsna. te i njihove fizičke osobine. 137 . mrkvi. koenzim u mahunarkama i orasima špinatu i brokuli mahunarke. Vitamini se konvencionalno dijele u dvije osnovne grupe: topive u vodi (C i neki iz B-kmpleksa) i topive u masnoćama (A. tokoferol U biljkama se nalazi u formi prekursora. kikiriki i orasi crijevne bakterije ga dovoljno sintetiziraju špinat. špinatu. šparoga. svijetlo. brokuli. korabici. kikiriki soja. u krompiru Topivi u vodi Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin Vitamin B1 B2 B3 B6 H tiamin riboflavin nijacin. sjemenju jabuka. u ulju kokosova oraha i kikirikijevu ulju. nikotinska kiselina piridoksin biotin. šparogama. ▪ makrominerale i ▪ mikrominerale ili elemente u tragu. ▪ tokom prerade spriječiti odnosno svesti na minimum djelovanje degradativnih faktora: temperatura. cvjetači. u zelenolisnom povrću. E i K).▪ ostavriti što manji gubitak vitamina tokom transporta i čuvanja sirovine do prerade. kisik i drugi.

a posebno u kiselim plodovima i klicama. orasi Banane. molibden (Mo). oksalna. Među makrominerale (grč. selen (Se). U voću ih ima prosječno 0. Kod odrasle osobe minerali čine čak oko 4 % tjelesne mase. makros = velik) spadaju elektroliti: ▪ kalcij ▪ magnezij ▪ fosfor i ▪ sumpor. luk Zeleno povrće Kupus. a otuda dospiju u biljni organizam. Mnogi minerali su esencijalne tvari. a manje su zastupljene: octena.1 . bakar (Cu). silicij (Si) i bor (B). To su željezo (Fe). Prirodno se nalaze u tlu i u vodi.Minerali su anorganske tvari. 138 . jod (J). Minerali Kalcij Bakar Jod Željezo Magnezij Fosfor Kalij Selen Silicij Sumpor Cink Voće i povrće u kojima se nalaze Tamno zeleno povrće. mahunarke. suho voće Mahunarke. mikros = malen) ubrajamo one koji se nalaze u vrlo maloj količini u našem tijelu. limun. celer. jantarna. paradajz. suho voće Zeleno povrće Luk Lisnato povrće. luk Zeleno povrće Kiseline U svim biljnim vrstama. Među mikrominerale (grč. maslačna. krom (Cr). peršin Suho voće. orasi. Uneseni hranom i pićem stižu u ljudski organizam u mnogo većoj količini nego vitamini. fluor (F). smokve Mahunarke. cink (Zn). dakle pripadaju tvarima koje ljudski (i životinjski) organizam mora unijeti hranom ili pićem izvana. mangan (Mn). Najviše ih ima u kostima.1%. Najvažnije kiseline u voću su: limunska. nalaze se važne organske kiseline. nikal (Ni). vinska. vinske i oksalne Kiseline u voću i povrću mogu biti slobodne ili kao sastojci estera. U povrću ih je manje do 0. češnjak. zeleno povr}e. jabučna. jabuke. od limunske. lisnato povrće. litij (Li).2% dok u soku može da bude i do 6%. vanadij (Va). jabuke. arsen (As).

koji su dobri antioksidansi. vanila. Zelena boja potječe od klorofila koji je zaslužan za fotosintezu .6 i niže. Značajno je prisustvo i fenolnih kiselina u vocu i povrcu: elaginska kiselina galna salicilna taninska vanilin capsaicin Curcumin Orasi. Odnos šećer/kiselina se veoma često koristi u tehnološkim zahtjevima za voće i nekim vrstama voća i povrća. posebice antocijana.za disanje. Značajne su crvena. chilli Kari. Povoljan odnos kiselina i šećera 1 : 9 u voću 1 : 10 u sokovima Mineralne kiseline se nalaze se u voću i povrću u obliku soli: sulfati. Ove kiseline daju voću kiseo okus i usporavaju djelovanje bakterija. ili proizvodnja sirćeta iz jabuka. guava. pepermint. mango. Najpoznatiji je klorofil u zelenim biljkama. Mnogi pigmenti imaju neutralan pH indikator. slačica Biljni pigmenti –boje Biljni pigmenti daju boju voću i povrću kao i proizvodima koji se od njih proizvode. fosfati. U nekim slučajevima. jabučna u jabuci. ljubičasta i niz drugih 139 . Crvene. kloridi. kao što je npr. Ova opasnost je odsutna pri pH 4. Žute i narandžaste boje potječu od karotenoida. jagodasto voće. plave i ljubičaste boje potječu od flavonoidnih spojeva. jagoda soja. grozdje.6 Clostridium botulinum može rasti i proizvoditi letalne toksine. kupina. kao kod povrća. postoji povoljno djelovanje bakterija. kikiriki kopriva. Sadržaj kiselina i šećera su dva glavna elementa koji imaju utjecaja na okus voća. gdje se uz pomoć bakterija odvija mliječno-kiselinsko vrenje. To su spojevi koji imaju mnogo nezasićene veza koje lako pucaju. plava. čaj. kao i velika skupina karotenoida. U pogledu kvarenja voća i povrća kiseline imaju značajan doprinos jer smanjuju pH vrijednost. fermentacija kupusa. jagode. U anaerobnim uvjetima pri pH 4. karanfilić. strawberries.Voće sadrži prirodne kiseline kao što je limunska u naranči i limunu. Organske kiseline imaju utjecaja na boju voća i povrća.

sa svojstvom da uništavaju bjelančevine. orahova i druge kore drveća i voća. kemijski spada u tetraterpene) Biljni pigmenti se razvijaju tokom zrenja (klorofil) i dozrijevanja (antocijani. Taninske tvari Tanini su složena. karotenoidi). Na osnovu gradivnih jedinica i hemijske prirode. Tanini su vrlo rasprostranjeni u biljnom svetu a nalaze se u citoplazmi perenhimskih ćelija različitih organa. Galna kiselina nastaje iz šikiminske kiseline. a sa druge postoji miščjenje da su depoi šećera prisutni u mladim voćkama.boja. nastaju metabolizmom acetata. cerova. Često su vezani za druge supstance unutar stanice. Osnovne gradivne jedinice ovih tanina. polifenolna i bezazotna jedinjenja. flavoni. ali imaju manju molekulsku masu.Kondenzovani tanini stvoreni su kondenzacijaom najčešće dva ili tri molekula flavan 3-ola (katehina.Odgovorne su za fenomen posmeđivanja. Mogu biti topivi i netopivi u vodi. Topivi u vodi: ▪ antocijani (crveni do bordo) ▪ flavoni (žuti do narančasti) ▪ betalaini (crveni) Netopivi u vodi: ▪ klorofil (zeleni) ▪ karotenoidi (žuti do narančasti. Osim u voću ima ih i u drugim biljkama i iz kojih se i proizvode (Hrastova.a pseudo tanini nastaju od gradivnih jedinica tanina. Tanini su tvari u voću oporog okusa i stežu usta.4-diola (protoantocijanidina ili leukoantacijanidina). mogu se izdvojiti dve osnovne vrste tanina hidrolizirajući (pirogalni) i kondenzovani (katehinski) tanini.Ovaj fenomene uništavanja bjelančevina iskorišten je za štavljenje kože. S jedne strane smatra se da su medijatori starenja tkiva jer učestvuju u procesu opadaja lišća. čijim razlaganjem oslobodjeni šećer doprinosi slasti zrelog voća. Sadržaj pigmenata je relativno nizak ali i u malim koncentracijama daju boju proizvodu. jasenova. Tanini predstavljaju zaštitu od insekata i herbivora. molekulske mase 500 (1000)3000. Hidrolizirajući tanini su poliestri galne kiseline (ili njenih derivata) i centralnog molekula šećera (najčešće je to glukoza). epikatekina) ili re e flavan 3. Mešoviti tanini predstavljaju smješu ove dvije vrste tanina. Višegodišnje zeljaste biljke sadrže najviše tanina u podzemnim organima Ima ih više u 140 .

oskoruša i razno drugo oporo voće.mono-. imaju koloidna svojstva. karbonske kiseline.nezrelom voću.seskviterpena i fenilpropanskih jedinjenja. ▪ načina obrade biljne sirovine. Imaju dijeteska i funkcionalna svojstva u prehrani Tanini iz mušmula.02 – 0. Seskviterpeni formiraju još raznovrsnije strukture osnovnog skeleta. o dijelu biljke u kojem se nalaze. dunja. Za te svrhe koriste se i opore jabuke. esteri. eteri. Aromatičnost ovisi o vrsti i sorti voća odnosno povrća. o molekularnoj težini. načina izolacije etarskog ulja. obzirom na njegovu složenost. Nepoželjni su u voćnim sokovima. Tokom zrenja razgrađuje ih enzim tanaza. Zastupljenost u jagodastom voću je 0. plodovi borovnice.Količina ulja i procentualni udio svake komponente zavise od mnogo faktora: ▪ genotipa. Monotorpeni se javljaju u obliku acikličnih. voskovima slične tvari i dr. To su više ili manje složene smeše različitih isparljivih monoterpena. o koncentraciji spojeva. za jačanje i slično. Fenilpropanski sastojci zastupljeni su uglavnom umanjim količinama kao aril ili propenilfenoli i aldehidi. voskovi. S proteinima (koji u otopini također posjeduju naboj) se talože (precipitacija) i uklanjaju se u procesu bistrenja.Etarsko ulje.037% i u jabučastom 0. Tvari arome To je grupa spojeva (alkoholi. ne predstavlja nepromenjiv sistem. ▪ ontogenetskog razvoja. Utječu na okus i miris. Etarska ulja Etarska ulja su isparljivi mirisni sastojci biljaka. zbog dužine lanca C atoma veća je mogućnost različitih ciklizacija. orahove ljuske. ketoni. Intenzitet arome pojačavaju enzimi. ▪ ekoloških faktora i ▪ faktora sredine.) više ili manje hlapive s vodenom parom. ▪ fenofaze. bicikličnih. kupine i maline. aldehidi. 141 . jabuka i drugog divljeg voća važni su kao pomoć kod proljeva i za brže zarašćivanje rana. ujeda. alifatičnih i aromatičnih struktura. Tokom zrenja i dozrijevanja se razvijaju iz prekursora (prethodnika) arome i pojačavaju. divljih krušaka. kora i list. a biljke koje ih sadrže nazivaju se aromatičnim.6%.

Već na nižim temperaturama. većinom ljutog. Enzimi (fermenti) Enzimi su biokemijski katalizatori koji po svom sastavu spadaju u grupu globularnih (klupčastih) proteina koji promoviraju većinu biokemijskih reakcija nastalih u biljnim stanicama. indeks refrakcije. Enzimi su specifični katalizatori i svaki enzim katalizira jednu reakciju ili skupinu srodnih reakcija. pojedini sastojci estarskih ulja isparavaju te ulja imaju specifičan miris. Oni snižavaju energiju aktiviranja reakcije (Ea). žlezdanog epitela šupljina ili kanala ili organizovane i specifične strukture. osiguravaju bolju svarljivost. ▪ fizičkim parametrima (relativna gustina. aromatičnog ukusa. iskorišćenja hrane. u industriji alkoholnih i bezalkoholnih pića. ▪ tanaza.U prehrambenoj industriji koriste se kao začini i aditivi.) ostaje nepromijenjena. Enzimi ubrzavaju kemijsku reakciju i nakon reakcije ostaju nepromijenjeni. optička rotacija i rastvorljivost u konsetrovanom etanolu) i ▪ hemijskim parametrima (kiselinski i estarski broj). kozmetičkoj i industriji sredstava za higijenu. Enzimi ne mogu izazvati kemijsku reakciju niti mogu pomaknuti položaj ravnoteže. 142 . Estarska ulja u biljkama nastaju aktivnošću endogenih i egzogenih sekretornih tkiva koja se mogu javiti u obliku pojedinačnih ćelija u parenhinskim tkivima. Molekule koje sudjeluju u reakciji (supstrat) vežu se na specifično aktivno mjesto na molekuli enzima stvarajući kratkoživući intermedijer. Ukupna energija reakcije (Ereak. Određeni enzim može sudjelovati i u sintezi i u razgradnji određene tvari. Kvalitet etarskih ulja je definisan organoleptičkim osobinama.Sadržaj etarskog ulja definiše kvalitet aromat. konzervansi produžavaju njenu svježinu. odnosno omogućavaju većem broju molekula da prijeđu energetsku barijeru (Ea') čime se reakcija ubrzava. Nalaze se u istoj fazi kao i supstrati. Lako su pokretljiva. ▪ invertaza.Na sobnoj temperaturi. Etarska ulja koriste se u parfimeriji. rijetko imaju viskoznu ili polučvrstu konzistenciju. etarska ulja su najčešće tečnosti. Kod skladištenja i prerade voća i povrća veoma važnu ulogu igraju enzimi klase hidrolaze: ▪ lipaze. bistra ili slabo obojena.

▪ klorofilaza. ▪ Zbog toga što učestvuju u mnogim biokemijskim reakcijama u voću i povrću odgovorni su za promjene u aromi i okusu.autohtoni u stanicama voća i povrća . ▪ polifenoloksdaze. 143 . Djelovanje može biti poželjno i nepoželjno. Za svaku grupu spojeva postoje odgovarajući enzimi koji ih razlažu. ▪ Proces zagrijavanja voća i povrća za vrijeme prerade uzrokuje ne samo uništavanje mikroorganizama nego i deaktivaciju enzima što omogućava produženje upotrebe – konzerviranje. ▪ katalaze.mikrobni enzimi (na površini voća i povrća). kemikalijama ili na drugi način enzimi nastavljaju proces dozrijevanje i u mnogim slučajevima izazivaju kvarenje kao kod lubenica i prezrelih banana. zrenje i dozrijevanje). ▪ Poslije branja. Osobine enzima važne u tehnologiji voća i povrća su: ▪ U živom tkivu voća i povrća enzimi kontroliraju reakcije vezane za zrenje i dozrijevanje. U svježem voću i povrću sudjeluju u metaboličkim procesima (rast. ▪ askorbinaze. Postoje dvije osnovne grupe enzima . Oni zajedno čine holenzim (puni sklop enzima). Druga skupina enzima su oksidoreduktaze: ▪ peroksidase. ▪ amilaza. Djeluju za vrijeme prerade i čuvanja (skladištenja). teksturi i nutritivnim svojstvima. Po kemijskom sastavu to su proteinske tvari i u svom sastavu imaju posebnu strukturu koja se sastoji od ▪ aktivnog centra (apoenzim) i ▪ aktivne grupe (koenzim). ako nisu inaktivirani zagrijavanjem. ▪ tirozinaze. ▪ celulaza. boji.

U sjemenkama su prisutni kao amigdalin. Antocijanidini. Vrste glikozida su i saponini. Pošto enzimi djeluju na komponente hrane. npr. itd. kruške) i koštuničavom (trešnja. 144 . losioni i slična kozmetička sredstva. oni sastojci što ih sadrže i šamponi.Enzimi imaju optimlnu temperaturu djelovanja oko 50 °C kada je njihova aktivnost maksimalna. limetin. tako da se ne apsorbiraju od strane čovjeka. Nastaje kao međuproizvod pri cijepanju šećera. na sluzokoži izazivaju osjećaj draženja i lučenja tekućine. a na osjetljivoj koži mogu kod pojedinaca izazvati saponizidi alergije. flavoni i flavonoli dolaze u prirodi u vezanom obliku kao glikozidi. Aktivnost svakog enzima je također karakteristika optimalne pH vrijednosti. Glikozidi antocijanidina zovu se antocijani i crvene su do plave boje. Jako su otrovni za žive tvari stanice. Sorbit Sorbit je šesterovalentni alkohol čija količina ovisi o stupnju zrelosti. amilaza na škrob. šljiva) voću i vrlo malo ili uopće ne u jagodastom i južnom voću. izazivaju raspadanje crvenih krvnih tjelešaca. Enzimi su proteinske molekule koji posjeduju jedinstvenu sposobnost kataliziranja biokemijskih reakcija. proteaza na protein. koja je karakteristika brojnih vrsta voća. a donekle i iz divljeg kestena. Biomehanizam djelovanja enzima bazira se na specifičnoj hidrolizi određenog supstrata. kao i u pokožici (auranciamarin). Zagrijavanje iznad optimalne temperatue uzrokuje deaktivaciju. Glukozidi Glukozidi se nalaze u manjim količinama u mesu plodova (glukojantarna kiselina). Tokom skladištenja povećava se uljna frakcija uz razvoj hlapivih estera. Specifični su za određenu materiju i djeluju veoma selektivno. Kao i drugi proteini oni ne prolaze kroz mukoznu membranu crijevnog sistema bez prethodne razgradnje. Nalazi se uglavnom u jabučastom (jabuke. Ako dospiju u krvotok iz pripravaka ciklame. Flavon i flavonolglikozidi dolaze u svakoj biljnoj vrsti i imaju slabo žutu boju. Prirodni premazi To su uljne i voštane frakcije (kutikula ili voštana ovojnica) koje imaju važnu ulogu u zaštiti plodova od djelovanja atmosferilija. a ne na crijevne bakterije ne dovode do stečene rezistencije na njih. spriječavaju transpiraciju (otpuštanje vode). smanjuju respiraciju (disanje).

To su složeni ugljikohidrata i spojevi koji. artičokama (silamarin). sekundarnih zadebljanja ili ćelijske sluzi (bezoblične mase u ćeliji). sadrže galaktozu. Sluzi sa linearnim nizovima grade vodene rastvore velike viskoznosti i male stabilnosti (pri promjeni temperature dolazi do kidanja vodenih veza i do njihovog taloženja). sezamu I brokulama (matairesinol) Gume -karbohidratni spojevi Gume (karbohidratni spojevi) imaju osnovnu funkciju održanja konzistencije biljnog tkiva. Od guma koje se dobivaju iz zdrobljenih zrnaca poznatija je guma guar jedne indijske biljke (Cyamopsis tetragonolobus) te karuha jedne leguminoze koja raste u Sredozemlju.Lignani Fitoestrogeni – lignani. 145 . biljni heteropolisaharidi i predstavljaju rezerve ugljenih hidrata i vode u biljci. ramnozu. Sluzi su u najvećoj koliičini koncetrisane u biljkama reda ▪ Malrales (kisele sluzi) i ▪ Fabales (neutralne sluzi). Lokalizovane su u raznim delovima biljaka u obliku membranske sluzi (nagomilane na ćelijskim zidovima). Gume se danas upotrebljavaju u prehrambenoj industriji Sluzi Sluzi su prirodni. ▪ heksoza i ▪ uronskih kiselina. među ostalim. Sluzi sa račvastim lancima polisaharida sa vodom formiraju gelove. nazvani tako zbog strukture i učinaka koji su slični estrogenim hormonima. arabinofuranozu i galakturonsku kiselinu. stabilne sisteme. Razlikujemo gume koje se stvaraju na stablima i gume koje se mogu ekstrahirati iz brašna. ▪ njihovih soli i ▪ estara. Izgradjeni su od linearnih ili račvastih lanaca ▪ pentoza. Poznata je arapska guma koju stvaraju neke vrste akacija. a nalaze se u jagodičastom voću (secoisolariciresinol). Lignani su veoma rasprostranjeni u biljnom svijetu: najviše ih ima u lanenim sjemenkama.

146 .Alkaloidi Alkaloidne Biljke imaju vrlo velik znacaj za covjeka. za njegov zivot i rad. klasifikacija se mijenja u svjetlu novih saznanja.Ekstrahuju se iz ljekovitih biljaka. Mogu biti ekstrahirani iz njihovih izvora tretmanom sa kiselinama ( obicno HCl i H2SO4 ili maleinskom i limunskom kiselinom ) Alkaloidi su najčešće derivati aminokiselina Većina ih ima gorak okus. Alkaloidi se obicno klasificiraju na osnovu zajedničkog molekularnog prekursora. Nose naziv alkaloidi zbog obavezne komponente nitrogene baze u spoju (naprimjer amine). Alkaloidi se mogu naci u biljkama kao ( naprimjer u kromiru I paradjzu and ). Alkaloidi su organske molecule sa nitrogenom vise poznate zbog svog farmakoloskog efekta na ljude I zivotinje. odnosno na bazi biološkog ciklusa on the putem kojeg se sintetizira molekula. Proizvode se i sintetski. pa se mogu smatrati derivatima aminokiselina. Područje biosinteze alkaloida jos nije dovoljno istrazeno. kao I gljivama.Kad se dovoljno sazna o izvjesnom alkaloidu. pa se alkaloidima daju I nazivi po funkcijama finalnog proizvoda (opijum) ili po biljci odakle je izoliran (solanin). a obicno dobija ime bioloski vaznih amina koji ucestvuju u procesu sinteze. ali su prisutni i u odredjenim vrstama vopca i povrca.

1 trag 14.1 29 0.27 0. minerali ukupno 7.Kemijski sastav važnijih vrsta voća hranjive tvari 1.1 jed. 7 . voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno 6.72 3.81 1.3 8 62 0.1 0.5 1044 g 85.33 2.8 64. svježa osušena džem od mjere marelica marelica marelic e kcal 45 247 250 kJ 186 10.94 0. 4 .2 11.40 12.39 0.22 0. jabuka jabuka mjere zrela osušena kcal kJ g g g g g g 55 229 85.2 13.30 264 1104 26.3 0.7 0. 4.3 0.42 0.13 dunja kruška sok od svježa osušena kruške 40 165 83.73 0.1 35 0.29 12.47 0.5 8. 5.02 55.3 0. 3.9 88. 7.3 17. 6. 4.03 kruška u limenc i 77 322 80.5 1 0.32 2. energija voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari 1.7 0.87 0.66 0.34 0.8 1 . kruška mjere svježa kcal kJ g g g g g g 55 231 84. 6 .27 0.1 60 250 85 0.41 g 0.9 5 0. 3 . voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari jed.63 60. 2 .1 18.4 147 .46 8.07 0.7 1.6 33 g 0.18 0.44 295 1240 27 1.5 0.6 0.36 sok od marelic e 54 226 84. energija 2.1 0 19. 3. vlakna sirova ukupno jed. energija 2.5 0 g g g 9.9 0.37 1. 5.13 0. 5 .6 70 1.66 2.2 pire sok od džem od jabuka od jabuka jabuka 79 47 259 329 199 1086 77.7 marelica iz limenke 120 505 68 0.

3 0.8 31. 6. 5.3 0.49 1. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari 1.1 60 g 0.9 55 230 84. 5.17 0.82 0.7 0.92 0.3 0. 6. 3. borovnica crni crveni brusnica ogrozd mjere ribiz ribiz kcal 37 47 36 39 46 kJ 156 196 151 164 193 148 .45 0. trešnja višnja mjere svježa svježa kcal kJ g g g g g g 63 265 82.2 13. 3. 4.3 6.6 0.04 Mirabel a 64 269 82.2 1.6 2.51 4.3 0. 4.1 0. mjere kcal kJ g g g g g g jagoda kupina malina 33 137 89.8 0.5 0. 3.46 sok džem od od višnje trešanja 66 184 276 770 85.7 80.8 55 0.3 0.1 42 0.41 53.5 11.11 g 11.8 0.7 24 80.51 3.48 0.3 13.5 0.79 0. energija 2.9 0.32 g 0.16 36 149 84.6 0. 4.52 18.68 džem od jagoda 173 720 57 0.5 jed.7 9 2.25 jed. 6.31 14.2 14.15 0. 7. šljiva šljiva okrugla šljiva iz džem mjere svježa suha šljiva limenk od eu šljiva modra saftu kcal 50 227 57 75 241 kJ 207 952 239 315 1009 g 83.4 0.1 g 0.4 6.75 0. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari 1.24 g 1. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari jed.9 14 0.2 dud 70 295 84 1. energija 2.21 0. energija jed.49 2.9 0.5 1. 5.5 0. 7. 7.hranjive tvari 1.5 1.9 44 0.7 1.5 2 43 178 84.9 0. energija 2.67 0.2 1 7.

2 jed.82 9.7 1.32 1. 4.8 0.63 10.53 66. 6.7 2.5 0.2 1. energija 2.7 0. 4.5 2.8 0.6 9.6 0.24 grejpfrut 40 166 89 0.3 g 6.95 0.7 0.35 0. 7. plod kaki mjere guave šljiva kcal 35 69 kJ 146 290 g 83. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno smokve suhe svježe smokve 61 242 257 1013 80.72 3. 3.28 0.6 0. energija 2. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari 1.8 1 0.8 84.58 89 0. 4.9 limun 41 170 90.96 0.8 6.2 1. 5.2 mandarina 46 192 86.5 datulja 276 1161 20.2.3 3.9 54 0. 6. 5.3 10.77 0.54 0. voda proteini ukupno masti ukupno ugljikohidrati ukupno minerali ukupno vlakna sirova ukupno hranjive tvari jed. 6.4 0.7 7.5 3.67 g 5.64 g 0.35 0.04 9.7 0. 3.7 149 .2 0.13 0.63 3.22 9.6 1.5 87.38 2.68 0.6 8.6 7.4 1. 5.6 limeta 32 133 91 0.3 4.7 16 g 0.2 24.08 0.9 0. mjere kcal kJ g g g g g g g g g g g g 84.36 0.85 0.15 8.44 0. 7.5 81 g 0.2 0.1 0.61 0. 7.9 81.9 0.5 1.3 1.2 7.3 12. 3.4 kivi 53 221 83.

150 .

minerali ukupno 7.6 0.9 1.61 4. vlakna sirova ukupno zeleno jed.5 1 2.24 37 24 30.6 16.98 hranjive tvari jed.9 1 89 370 79 2.5 89 370 77 1.4 6. energija 2.01 1812 5. energija 2.5 0. energija 2. ugljikohidrati ukupno 6. pomfrit mjere sirov pečen pire oguljen kcal kJ g g g g g g 80 335 79 1.3 zeleno sojino zrnokuhano 151 590 68.2 prženo suho punomasno sojino sojino sojino zrno. minerali ukupno 7.93 1.1 8.41 11. masti ukupno 5.7 31.45 64.1 1406 5.26 4 724 62.3 103 93 0.18 10. grašak grašak 151 izolat pire graškovo .1 21.8 1 1.2 152 640 69 1.98 9. svježa mrkva iz narezana u od mjere mrkva limenke mrkva prahu mrkva kcal 41 180 336 45 25 kJ g g g g g g 170 89 1.0 1.8 1.4 26. ugljikohidrati ukupno 6. krumpir krumpir krumpir kuhan.5 1.6 12.4 95 400 75 1.2 2.1 0.6 7 20.71 4.4 6.76 19.9 4. proteini ukupno 4.87 3. vlakna sirova ukupno hranjive tvari 1.0 0.8 0. masti ukupno 5.1 17.8 188 87.7 0.zrnobrašno suho kuhano 453 173 433 1896 4.Kemijski sastav važnijih vrsta povrća krumpir jed.5 13 6.0 0.5 2 1 hranjive tvari 1. vlakna sirova ukupno osušena mrkva pire jed.2 17.8 1.4 1.3 1.48 55 6.7 2.0 8.44 1.6 0. proteini ukupno 4. minerali ukupno 7.7 0. ugljikohidrati ukupno 6. proteini ukupno 4.2 5. voda 3.4 hranjive tvari 1.6 8.2 27.1 20 0.16 37. voda 3.4 753 9. voda 3. sojino mjere zrnosirovo kcal 147 kJ g g g g g g 615 67.92 6.8 20. masti ukupno 5.1 1.81 11.6 4.

2 0.4 14.mjere svježi 1. proteini ukupno 4. minerali ukupno 7.1 6. voda 3.6 1.3 0.4 0.9 2.6 2. ugljikohidrati ukupno 6.2 5.1 115 92 2. rajčica pire od mjere svježa rajčice kcal 26 48 kJ g g g g g g 110 93 1 0.8 0. crveni bijeli luk osušen poriluk mjere luk luk vlasac crveni luk kcal 35 165 36 28 323 kJ g g g g g g 147 91 1.9 0. energija 2. ugljikohidrati ukupno 6. slatka crvene feferoni paprika.1 10. masti ukupno 5. vlakna sirova ukupno jed.5 hranjive tvari 1.3 3.5 12 0.2 0.7 1352 3.8 1.1 7.1 0.4 0.2 hranjive tvari začinska začinska jed.6 3.5 1. vlakna sirova ukupno jed. energija 2.4 205 87 1.96 0.2 5.5 30 1.5 0.6 10 1532 4 85 2 2 3 230 82 4 0.1 0.94 8. ugljikohidrati ukupno 6.1 4.2 0. proteini ukupno 4.5 25 3. proteini ukupno 4.2 1 129 92 1.9 2.7 0.5 0.39 9.1 1. voda 3. minerali ukupno 7.5 150 90 2. energija 2.5 0. masti ukupno 5.paprikamjere paprika ljutice marinirani slatka ljuta 152 . masti ukupno 5.2 689 59 6. minerali ukupno 7.6 3.8 vlakno 184 770 10 10 0 36 2 42 hranjive tvari 1.8 0.2 sok od patlidžan rajčice 21 31 87 94 0.5 osušeni proteina od žuti graška graška 340 366 70 1421 15 21. voda 3.5 1 60 2.9 5. vlakna sirova ukupno kcal kJ g g g g g g 84 350 79 5.46 83.8 0.6 kečap 112 469 70 1.

6 314 1314 2.5 kiseli špinat koraba švedska kupus svjež korijen repa ocijeđen 18 15 15 33 76 90.85 0.8 1. energija 2.6 2. mjere kcal kJ g g g g g g kelj 12 50 86.18 3.84 64 91.9 2.3 4.337 68. minerali ukupno kcal kJ g g g g g 26 107 94 1.179 11. salata salata endivija mjere glavatica ledena kcal 18 14 9 153 radić 13 Rabarbara 14 .01 17.77 1. ugljikohidrati ukupno 6.34 3.7 4.41 314 1314 2.61 1.72 0.35 2.20 2. proteini ukupno 4.85 0.67 2.37 0.14 61 91.2 4.32 0.3 4.2 kelj kupus cvjetača prokulice pupčar bijeli 11 47 89.5 0.52 0.82 2.1 1.01 17.7 1.97 1.94 0.5 47 198 88 2 0.5 0. ugljikohidrati ukupno 6.4 hranjive tvari 1.44 138 89.16 0.3 0.28 2. proteini ukupno 4.7 8. masti ukupno 5. vlakna sirova ukupno jed.9 2.6 1. voda 3. minerali ukupno 7.4 4. kupus mjere crveni kcal kJ g g g g g g 21 89 91.7 8. minerali ukupno 7.3 0.1.45 0.41 48 201 84.59 2.82 1.8 hranjive tvari 1. energija 2.1 3 10 43 91.337 68.57 0.52 0.37 2.77 - hranjive tvari 1.597 0. voda 3.3 0.54 0.3 1.1 0.6 0.5 35 146 85 4. masti ukupno 5.95 1.7 3. proteini ukupno 4.51 1.6 2.46 0.31 2. vlakna sirova ukupno jed.94 25 106 92. energija 2.06 1.1 3.9 2.16 0. voda 3. energija jed. masti ukupno 5.2 9. ugljikohidrati ukupno 6.

2 60 94 1.kJ 2.2 2.1 1 1.3 0.6 0.64 3.75 0.2 0. proteini ukupno 4.72 0.2 0.9 1. minerali ukupno 7. masti ukupno 5.2 2.53 53 93 1 0. vlakna sirova ukupno g g g g g g 76 95 1.2 154 .16 60 94.6 0.14 2. ugljikohidrati ukupno 6.1 1.2 40 95 1.88 0. voda 3.4 0.75 1.15 1.7 1.

na ukus utječe kompozicija ili relativni odnosi sadržaja tvari arome. tanina i sl. biokemijskim. kada su ustanovljene kao znanstvene metode i kad je formiran Zavod za senzoriku Instituta za hranu USA.TEKSTURA I SENZORSKA SVOJSTVA VOĆA I POVRĆA Potrošač prvo ocjenjuje. odnosno kroz strukturu biljnog tkiva jestivog dijela voća i povrća. kako bi se u okviru studija i u kasnijoj praksi studenti mogli koristiti stečenim znanjem. O teksturi voća i povrća najčešće se govori u okviru senzorske analize. mada korištene procedure i standardi uz statističku obradu podataka daju relativno realnu sliku kvaliteta proizvoda koji se analizira. mada postoje razlozi kad se promatra samo tekstura kao parametar kakvoće voća i povrća. g. mjeri se određen parametar. kemijskim. sadržaj kiselina u voću i povrću daje podatke o kiselosti. Senzorska svojstva (u praksi se najčeće govori o organoleptičkim svojstvima) rezultat su kompozicije parametara koji daju konačan efekat. Posebno je značajan turgor biljne stanice i postojanje dinamičke ravnoteže u tkivu odnosno integritet ploda. Jedno od svojstava voća i povrća je tekstura. Količinski u svježem voću i povrću najviše je zastupljena voda dok se njen sadržaj u prerađenim i konzerviranim proizvodima često drastično smanjuje. Tekstura svježeg voća i povrća u direktnoj je korelaciji sa stanjem i statusom tkiva. Boja. miris obično nije efekat jedne kemijske tvari. šećera. Teksturu kao i senzorska svojstva tehnolozi analiziraju kroz kemiju. Senzorske analize principijelno su subjektivne metode. Također postoje korelacije kemijskih promjena i teksture voća i povrća. npr. nego nastaje kao kompozicija utjecaja različitih tvari. Objektivne metode su one koje su mjerljive. mjerenje sadržaja suhe tvari i sl. Tekstura i jeste jedan od senzorskih atributa prehrambenog proizvoda. Poznavanje utjecaja pojedine komponente na organoleptička 155 . a zatim kupuje Tekstura voća i povrća se izučava u okviru posebnog kursa „Senzorskih analiza hrane“. okus. Senzorske analize u prehrambenoj industriji intezivno su se počele razvijati od 1975. fiziološkim. tako da se mijenjaju ukupna fizičko –kemijska svojstva a time i tekstura. pored mirisa i okusa. strukturu i fiziologiju biljne stanice. genetskim i drugim faktorima. Cilj ove tematske cjeline je prikazati osnovne elemente pojmova i terminologije. Opća svojstava voća i povrća direktno su ovisna o brojnim biološkim. tj. kiselina. sadržaj šećera daje objektivno njegovu slatkoću. Npr.

konzistencija. sočnost. koji se za čulo vida. Minimum podražaja koje može registrirati to mjerno osjetilo je donji prag. miris. Tekstura je samo jedno svojstvo koje se promatra u okviru reologije. želiranje proizvoda na bazi voća i povrća. sipkavost. Aromatičnost. itd.svojstva omogućava projektiranje proizvoda sa željenim organoleptičkim svojstvima. Znanost ide ka tome da se i mirisi mjere i već je relativno široko u upotrebi tzv. koža. kao i u konditorskoj industriji jer su zahtjevi u pogledu reoloških promjena procesa sveobuhvatniji i tradicionalno mjerljivi. hrskavost. ovisit će i specifični zahtjevi za kvalitetu voća i povrća. Ovisno o krajnjoj primjeni. Signali od „mjernog osjetila“ prenose se putem nervnog sistema a obrada signala vrši se putem emotivono-misaonog procesa koji se odvija u mozgu osobe koja obavlja analizu. kiselo. S druge strane. S druge strane. hrskavost. TEKSTURA I REOLOGIJA VOĆA I POVRĆA Kad se govori o teksturi često se koriste termini kao što je reologija. topivost. itd. 156 . žvakljivost. reologija kao termin više se primjenjuje u proizvodnji kruha i peciva. Reologija je disciplina koja se bavi fizikalnim svojstvima namirnica i sirovina od kojih se one dobivaju. dodir i sl. senzorskom analizom vršimo ocjenu kvalitete proizvoda. slano. jezik. viskozitet. žilavost. hrskavost. poroznost. Ljudski organi kojima se vrši percepcija su u ovom slučaju „mjerna osjetila“ (oči. tečljivost. viskoznost. sluh. U teksturu spada i zamućivanje voćnih sokova. slano – kiselo.). Osim pojma reologija koristi se pojmovno sličan termin tekstura – skupina fizikalnih svojstava karakterističnih za određeni proizvod koja se mogu opipati prstima ili osjetiti ustima za vrijeme konzumiranja ili osjetiti na drugi način (zvučnim učincima). elektronski nos. gorko. Četiri su osnovna okusa koje percipira ljudski jezik: slatko. uho) koja u principu reagiraju na intezitet pojedinog senzorskog parametra: boja. U teksturu spadaju tvrdoća. itd. Kod okusa situacija postaje složenija jer je u pitanju uvijek djelovanje više komponenti istovremeno od kojih neke preovaladavaju (kombinacije slatko – gorko. okus. viskoznost. Fokus reologije je na deformacijama i kinetici materijala: teksturi. plastičnost. elastičnost. kao i miris i okus se teško mogu mjeriti nekim insrumentima jer su uglavnom složene kompozicije koje ostavljaju odgovarajući utisak prilikom konzumiranja. ljepljivost. sluha može mjeriti jer su upitanju elektomagnetni valovi različitih valnih duljina i frekvencije.

…). na primjer. Nezrelo voće je obično zelene boje. međutim teži se internacionalnoj standardizaciji stupnjevanja kakvoće. kao što je već prethodno spomenuto. Za potrošača izgled je najvažniji kriterij kod odabira svježeg proizvoda. narančasti…). Standardi kvalitete se baziraju na sljedećim karakteristikama proizvoda: izgled. uvenuto lišće (kod lisnatog povrća). trajnost se definira kao vrijeme tijekom kojeg proizvod zadržava «prihvatljivu kvalitetu» za dani proizvod do trenutka procesiranja ili konzumiranja. boja predstavlja vrlo važan indikator zrelosti i kakvoće (rajčica. crveni. Izgled voća i povrća na policama trgovina karakteriziran je ujednačenom veličinom. tekstura i aroma/okus. Kod različitih načina procesiranja. Tijekom procesiranja u većini slučajeva se uklanja kora/ljuska sa voća i povrća. Europska komisija je među prvima razvila internacionalne standarde za svježe voće i povrće (MAFF. ukoliko se proizvod smežurao ili uvenuo. banana. što je posljedica dozrijevanja ili truljena. Tekstura je povezana sa: . 1996a-c). Drugi indikatori izgleda koji ukazuju na smanjenje kakvoće su gubitak sjaja ili smežuravanje površine. među kojima je i manipulacija plodom nakon branja. sjaj. Opća kvaliteta voća i povrća tijekom konzumiranja uključuje složena teksturalna svojstva koja praktički mjerljiva. kao što je konzerviranje ili smrzavanje. važno je zadržati ne promijenjenu teksturu proizvoda. Veličina i oblik ploda može biti važan kod automatiziranog procesa obrade. Mnoge spomenute standarde je prihvatila Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development. nepostojanje oštećenja i bolesti. Mnoge vrste voća i povrća su tijekom skladištenja podložne promjenama boje.vrstom i sortom voća i povrća. Vizualnu kvalitetu voća i povrća čini boja i ujednačenosti boje.Kakvoća pojedinog ploda ovisi o mnoštvu čimbenika. Tekstura nekih vrsta voća i povrća se mogu prosuditi vizualno. stoga vanjski izgled nije od prevelike važnosti. U većini zemalja postoje specifični standardi minimalne kvalitete za tržište svježih proizvoda. oblikom i bojom. već kvaliteta unutrašnjeg dijela ploda. te njihovim kemijskim sastavom 157 . tijekom dozrijevanja dolazi do razgradnje klorofila i nastajanje različitih pigmenata (žuti. Voće za procesiranje ima znatno blaže kriterije u pogledu vanjskog izgleda. Kod većine proizvoda. Kod povrća se uglavnom zahtjeva hrskavost i tvrdoća tkiva. Stoga je važno definirati «prihvatljivu kvalitetu» kako bi se moglo odrediti od kojeg trenutka proizvod ne zadovoljava definirane parametre. Kod nekih vrsta voća i povrća. te pojava različitih deformacija na i u unutrašnjosti ploda. OECD).

te mehanička svojstva kao što su tvrdoća.degradativnim procesima i faktorima koji utječu na njih . prerađevine i gotovi proizvodi posjeduju određena fizikalna svojstva. Voće i povrće kao i poluproizvodi. Slatkoća je važna komponenta kvalitete svježeg voća a ujedno je i dobar je indikator stupnja zrelosti. viskozitet. Stanje zrelosti i boje kod čilija Promjena boje kod zelenog paradjza Kod voća i povrća značajne su promjene volumena zbog fermentacije ili bubrenja.količinom i vrstom upotrijebljenih aditiva u procesu proizvodnje. Naročito su značajni tečljivost. U sektoru prodaje svježeg voća i povrća.stupnjem zrelosti . osim senzorski. kao i gubitak turgora uslijed povećane transpiracije kod svježeg voća i povrća. slatkoće se određuje.. Ovi procesi direktno uvjetuju promjenu atributa teksture.i mjerenjem sadržaja ukupne topljive suhe tvari u stupnjevima Brix-a.vrstom primjenjenog tehnološkog postupka prerade i konzerviranja . itd. bubrenje i sl. Kod 158 .

mogu se ekstrahirati i odrediti različitim analitičkim tehnikama. U laboratoriju. 159 . Odnos između sadržaja vode i dinamičke reakcije sadržaja komponenti unutar stanice određuju teksturalne razlike. kiselina. Promatrano potpuno odvojeno od drugih faktora stanje turgiditeta određeno je osmotskom silom i ima najvažniju ulogu u teksturi svježeg voća i povrća.većine voća i povrća najveći dio ukupne topljive suhe tvari čine šećeri. ione i male molekule. Stanične vakuole sadrže većinu stanične vode i šećera. Standardi za određivanje zrelosti agruma temelje se na odnosu Brix-a prema kiselosti. nekih u vodi rastvorljivih vitamina i pigmenata i drugih niskomolekularnih tvari topivih u vodi. Gorčina ili neke druge nepoželjne karakteristike voće i povrća ne mogu se brzo i objektivno izmjeriti. aminokiselina. npr. soli. normalan turgid turgid stanice Turgiditet stanice. određuje uglavnom titracijom sa pogodnim alkalnim otopinama kao što su NaOH. te se stoga sadržaj ukupne topljive suhe tvari koristi kao indikator udjela šećera. Kiselost se osim senzorski. ali je selektivna u odnosu na rastvorene tvari i suspenzije. obuhvata širok dijapazon svojstava i poželjno je ove pojave objašnjavati terminima specifičnih promjena komponenti stanica biljnih tkiva. Stanični zidovi biljnog tkiva imaju različit stupanj elastičnosti i široki dijapazon propustljivosti za vodu. HPLC-om. Senzorsko ocjenjivanje je najpouzdanije i jedino se koristi u sektoru prodaje svježeg voća i povrća. gorke ili opore komponente (uobičajeno fenolni spojeva). Sadržaj ukupne topljive suhe tvari se mjeri pomoću reftraktometra ili hidrometra. Membrana živog protoplasta je semipermeabilna tako da dozvoljava prolazak vode. Biljne stanice sadrže uvijek više od 2/3 vode. Turgor stanice i tekstura Rang teksture svježeg voća i povrća.

Rezultat toga je gubitak selektivne permeabilnosti stanične membrane. Kad je biljno tkivo oštećeno ili izumrlo tokom skladištenja. turgidno tkivo (d) i plazmolitično tivo (c) Živi biljke uzimaju vodu pomoću korijena. Ovo stanje u biljkama koje rastu i živim dijelovima tkiva voća i povrća je odgovorno za nastajanje punoće i mnoge faktore koji stvaraju svježinu plodova. termičkog tretmana ili drugih razloga jedna od važnih promjena koje se dešavaju je denaturacija proteina. Osmotski tlak u staničnim vakuolama i osmotski tlak protoplasta stalno vrše pritisak u pravcu staničnih zidova uzrokujući njihovo lagano rastezanje u skladu sa njihovim elastičnim svojstvima. smrzavanja. normalna (b) plazmolitična (c). Bez selektivne permeabilnosti stanične vakuole i protoplast ne mogu opstati pa voda i rastvorene supstance slobodno difundiraju van stanice i ostavljaju tkivo u mekanom i uvenulom stanju. 160 . ona prolazi kroz stanične zidove i membrane i dolazi u citoplazmu protoplasta i u vakuole da bi se uspostavilo stanje osmotske ravnoteže sa stanicama.turgidna stanica normalan turgid plazmoliza stanice voda voda voda a b c d e Turgid biljne stanice: turgidna (a).

Ovi enzimi su poznati kao pektin metil esteraze. Celuloza. hemiceluloze i lignina ▪ Razine sadržaja i aktivnosti pektinskih substanci ▪ Uticaja fizioloških-biokemijskih i mikrobiloških procesa ( kontaminacija. "hotbreak" proces i doprinosi visokoj razini viskoznosti. Ovaj tretman čest je u praksi i poznat u proizvodnji soka od rajčice. Ova pojava se može prevenirati ako proizvode od rajčice brzo zagrijavamo do temperature 82 °C (180 °F) pri čemu će se deaktivirati pektin metil esteraza unutar dezintegrirane stanice prije nego se stvori mogućnost hidrolize pektina. Kompleksni polimeri derivata šećerne kiseline (i njima srodne supstance) predstavljaju pektine. posebno kalcijevim. Određeni u vodi topivi pektini reagiraju sa ionima metala. hemiceluloza i lignin. Kod svježe pripremljenog soka od rajčice ili paste od rajčice originalni viskozitet postepeno opada zbog djelovanja pektin metil esteraze na pektinski gel. Kada se voće i povrće kuha (termički tretira) određeni u vodi nerastvorljivi pektini hidroliziraju u rastvorljive. To je tzv. tj. hemiceluloza i lignin su biljna vlakna i nisu značajni za probavu u ljudskom organizmu. Stanični zid kod tkiva mladih biljaka je tanak i uglavnom sastavljen od celuloze. Oni pomažu održanje stanica jedne uz drugu i u vodi su nerastvoljive tvari. Materijal kao što je sok od rajčice ili pasta od rajčice sadrži obje komponente pektin i pektin metil esterazu. dozrijevanje i sl. Celuloza.Drugi faktori koji utječu na teksturu. U uvjetima visokog stupnja turgora u živoj stanici voća i povrća ili relativnog stanja gubitka osmotskog tlaka konačna tekstura zavisi od nekoliko staničnih konstituenata: ▪ Razine sadržaja celuloze. Pri blagoj hidrolizi u vodi topivi pektini mogu formirati gel ili viskoznu koloidnu suspenziju sa šećerima i u kiseloj sredini. Kao rezultat toga nastaje određeni stupanj stanične separacije. koji se posebno mogu naći u središnjoj lameli biljne stanice. zrenje. i formiraju u vodi nerastvorljive soli kao što su kalcij pektati. razdvajanja unutar tkiva što doprinosi razmekšavanju plodova i promjeni teksture. 161 . Starenjem stanični zid postaje deblji a nivo hemiceluloze i lignina raste. Voće i povrće također sadrži prirodne enzime koji dalje mogu hidrolizirati pektine do tačke kad pektini gube sposobnost formiranja gel stanja. Različite pektinske supstance mogu imati utjecaja na teksturu voća i povrća na nekoliko načina. Pektinske substance. Mnoge vrste voća i povrća uz prisustvo kiselina i šećera pod utjecajem u vodi topivih pektina nastoje formirati koloidne suspenzije koje ugušćuju sokove ili pulpu.

guar guma. kao što su: arabinoksilan. Također se često javlja potreba za očvršćavanjem teksture proizvoda od voća i povrća. Jedno od najvažnijih svojstava je viskozitet (uključujući tečljivost i stupanj želiranja). Voće i povrće kao i njihove prerađevine su vrlo kompleksne materije. posebno ako proizvod omekšava za vrijeme prerade. To je "cold-break" proces. Zbog toga je česta pojava korištenja u komercijalnoj praksi malih količina kalcijevih soli u rajčicu. ksantan guma. kad se pojavljuje potreba za niskom viskoznošću proizvoda onda se ne koristi zagrijavanje i enzimska aktivnost je neophodna. U tom slučaju je potrebno dovesti do reakcije između rastvorenih pektinskih supstanci i Ca-iona koji formiraju kalcijeve pektate. karagenan. želatin. celuloza. karboksimetilceluloza. Nakon dovoljnog pada viskoziteta i dostizanja željenih svojstava proizvoda može se primijeniti toplinski tretman. Oni su u vodi netopivi i u biljnom tkivu voća i povrća povećavaju strukturalnu tvrdoću i ukočenost plodova. kao što je konzerviranje i zaštita za dugoročno skladištenje. Važna teksturalna svojstva voću i povrću daje sastav i sadržaj hidrokoloida. jabuke i drugo voće i povrće prije konzerviranja i smrzavanja. posebno ako im se dodaju supstance – aditivi koji mijenjaju konzistenciju i strukturu hidrokoloida. Proizvodi na bazi voća i povrća mogu mijenjati teksturalne atribute. Paradjaz . b-glukan. pektin.U suprotnom.promjena teksture tokom zrenja 162 . itd. škrob. hidrofilnih polimera koji općenito u kemijskom pogledu sadrže veći broj hidroksilnih grupa i mogu biti polielektroliti. Koloidi kontroliraju funkcionalna svojstva.

Uticaja fizioloških-biokemijskih i mikrobiloških procesa. Naprimjer uticaj. kvasaca. plijesni na kvarenje voa i povrća a time i na promjenu teksture. Sva tri procesa u pogledu promjene teksture voća. Anlizatori teksture u voću i povrću 163 . povrća i njihovih preradjevina su jako izrazena. Kontaminacija mucorom uzrokuje gubitak teksture kod jabuka i krusaka Kod svježeg voća usljed mikrobioloških procesa dolazi do promjena tvrdoće ploda tako da se mjerenjem tvrdoće i drugih parametara pomoću analizatora teksture može utvrditi teksturalni status. a pod uticajem vanjskih i unutranjih faktora.kontaminacija mucorom uzrokuje gubitak teksture kod jabuka i krusaka. Kod svjezeg voca i povrca smo vidjeli uticaj bakterija.

164 . ▪ Kinestetski – nastaje prilikom žvakanja ili lomljenja uzorka rukama (hrskavo. Mehanička svojstva su ona koja se odnose na reakciju proizvoda na naprezanje. hrapavo.). itd. kao i čulima vida i sluha ( BS 5098). geometrijska i svojstva površine proizvoda koja se opažaju pomoću mehaničkih receptora. žvakanja i sl).Isto tako pod uticajem kiseonika i enzima dolazi do promjena u svjezem voću i povrću kao što je enzimsko posmedjivanje. Postoje dvije komponente senzorske percepcije teksture: ▪ Fizička struktura (čulo vida i dodira i ostala čula). utisci stvoreni dodirom. kašasto). zeleni paradjz ili kod zrelog kako što je paprika. Atributi teksture Atributi opisuju teksturalna svojstva voća i povrća. ▪ Osjećaj koji hrana daje u ustima (mekoća. Definicija teksture prema BS 5098 Tekstura je osobina hrane nastala iz kombinacije fizičkih svojstava i svojstava koji se opažaju čulima dodira (uključujući kinesteziju i osjećaj u ustima). tvrdoća. posebno vrhovima prstiju i jezikom (glatko. U tehnologiji poslije berbe voća i povrća tekstura može biti značajan pokazatelj tehnološke zrelosti kao naprimjer kod nezrelog voća i povrća: mahune i krastvci. ▪ Temperaturni utisak – osjećaj topline ili hladnoće. ▪ kohezivnost. lakoća gutanja. Tekstura – sva mehanička. Opis može biti egzaktni pokazatelj dobiven mjerenjem ili opis riječima na osnovu senzorske anlize. ili tokom prerade nastaje dezintegracija tkiva živog sistema voća i povća i time gubitak teksturalnih obilježja. Kinestetski utisci pripadaju teksturi i oni principijelno sačinjavaju slijedeće utiske: ▪ Taktilni. crveni paradjaz i lubenica. receptora dodira i tamo gdje to odgovara. ▪ Kemistetski utisak koji nastaje kemijsko-fiziološkim nadražajima. Atributi teksture dijele se na pet osnovnih karakteristika: ▪ tvrdoća. čulima vida i sluha.

U praksi se često tvrdoća određuje manualnim pritiskom. Tvrdoća se u nekim slučajevima i vizualno može ocijeniti. Ocjenjuje se naglim pritiskanjem proizvoda prednjim zubima ili prstima. Penetrometar je uređaj sa kojim se mjeri tvrdoća plodova. gradacija tvrdoće (b) Tvrdoća je. Penetrometri mjere ukupnu silu potrebnu za probijanje uzorka. žvakljivost i gumoznost. vrlo dobar pokazatelj u kakvom je stanju tekstura ploda. (voća ili povrća). Ovom zvučnom metodom se relativno lako može precizno odrediti tvrdoća tkiva bez da se ošteti plod Kohezivnost je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na stupanj do kojeg proizvod može biti deformiran prije nego što se prelomi. uredjaj za odredjivanje tvrdoće (a). Žvakljivost je 165 . pomoću standardne diametarske sonde. Lomljivost je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na kohezivnost i silu koja je potrebna da se proizvod usitni u mrvice ili komade. ovakav način je testiranja zahtjeva dobru uvježbanost osobe. u mnogim slučajevima.▪ viskoznost. Kohezivnost obuhvata osobine lomljivost. Vibracioni testovi se baziraju na mjerenju karakteristike zvuka pomoću mikrofona ili piezoelektičnih senzora koja prolazi kroz tkivo ploda. rb 1 2 3 4 5 6 Stupanj tvrdoće paradjza Vrlo tvrd Tvrd Srednje tvrd Srednje mekan mekan Vrlo mekan Gubitak soka 0 do 2 % 2 do 5 % 5 do 8 % 5 do 8 % 8 do 10 % više od 10 % Odredjivanje stupnaj tvrdoće paradjza suladno dobroj praksi. Tvrdoća se mjeri i pomoću tenderometra te vibracioni testova. na primjer kada je plod uvenuo ili se smežurao. ▪ elastičnost i ▪ adhezivnost. U ustima se opaža pritiskom proizvoda zubima (čvrsto) ili između jezika i nepca (polu-čvrsto). Tvrdoća je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na silu koja je potrebna da dođe do deformacije proizvoda ili prodiranja u proizvod. i može se relativno jednostavno mehanički izmjeriti.

tečna. Adhezivnost je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na silu koja je potrebna da se ukloni materijal koji prijanja za usta ili supstrat. itd.Geometrijska svojstva su atributi teksture. oblik i raspored čestica u proizvodu.) i po osnovu čula sluha (hrskavost. meka. Elastičnost je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na brzinu vraćanja poslije primjene sile deformacije i stupanj do kojega se deformirani proizvod vraća u stanje prije deformiranja nakon uklanjanja sile deformacije. semikruta. Viskoznost je mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na otpor protjecanju. Geometrijska svojstva su ona koja se odnose na veličinu.Najjednostavniji načini mjerenja su uporedba sa standardiziranim etalonima. Većina atributa teksture može se mjeriti jer su to uglavnom fizičke veličine. Gumoznost je mehaničko svojstvo koje se odnosi na kohezivnost mekog proizvoda. oblik. Mogu biti povezana sa načinom na koji se ovi sastojci oslobađaju u ustima. itd. Predstavlja silu koja je potrebna da se tečnost iz kašike prelije preko jezika ili da se raširi preko supstrata. Na osnovu opisa sastavlja se skala gradacije kvalitativnih svojstava. U ustima predstavlja napor koji je potreban za razlaganje proizvoda do stupnja spremnog za gutanje. 166 . ). Danas se koriste i instrumenti za mjerenje teksture proizvoda.U okviru senzorskih atributa tekstura se može promatrati po parametrima kao što je konzistencije (kruta. itd.Svojstva površine su povezana sa osjećajima koji se stvaraju uslijed vlažnosti i/ili sadržaja masti.) i forma proizvoda (veličina.mehaničko svojstvo teksture koje se odnosi na kohezivnost i vrijeme ili broj žvakova koji su potrebni da se sažvaće čvrst proizvod do oblika spremnog za gutanje.

Odnosi se na stupanj tečenja tekućine pod utjecajem neke sile. Konzistencija je atribut usko povezan sa viskozitetom i stanjem tvari. Homogene tekućine. ▪ heterogene tekućine i semikrute tvari ▪ krute. Često se pod konzistencijom podrazumijeva mogućnost održanja kompaktnosti. Njutnovske tekućine. Viskozitet je karakteristično reološko svojstvo i mjera unutrašnjeg trenja molekula. Tako se može postaviti određena gradacija koja grupira atribute teksture po kriterijima stanja konzistencije za: ▪ homogene tekućine. U prehrambenoj tehnologiji 167 . Može se tačno mjeriti i varira od niskog (približno oko l cP (centi poise) za vodu. kao što je gravitacija. do 1000 cP za proizvode tipa želea).visoki sadzaj šećera SLADAK JAKO AROMATIČAN visoki sadzaj kiselina niski sadzaj kiselina NEUTRALAN KISEO niski sadzaj šećera Kompozicija okusa kod paradajza i fakori koji učestvuju u njenom formiranju Konzistencija i tekstura. semikrute i polukrute tvari. Važan atribut je viskozitet a karakterističan je za homogene. cjelovitosti i karakterističnog izgleda proizvoda.

bolus. mekanost i nježnost proizvoda. Ti sokovi potiču lučenje pljuvačke s kojom se sadržaj miješa u skliski zalogaj. ▪ lakoća kojom zubi prodiru u namirnicu ▪ lakoća kojom se proizvod tokom žvakanja razdvaja u manje dijelove ▪ količina ostatka pri kraju žvakanja u odnosu na uzeti zalogaj. Kombiniranjem polisaharidnih guma i drugih sredstava za želiranje. Osim u ustima.1-1. kao i brzine kojom se taj sok tokom žvakanja oslobađa. malo tvrd. Za ocjenjivanje konzistencije (mekoće) namirnica najširu primjenu ima metoda žvakanja. kod miješanja. semikrutih i polukrutih tvari može se definirati kao senzorska manifestacija strukture ili unutarnjeg sastava produkta. adhezija (kako se lijepi). itd. odnosno ovo svojstvo obuhvata slijedeće kvalitete: žilavost.elastičnost. kohezija. Kad počnu bubriti već u malim koncentracijama (0. a čine ga dvije impresije: ▪ na početku žvakanja dojam o sočnosti daje količina ispuštenog soka ▪ produženi osjećaj sočnosti i poslije završenog žvakanja. Za povećanje viskoziteta u prehrambenoj tehnologiji koriste se pektini. Heterogene tekućine i semikrute tvari. Viskozitet se mjeri gustoćom čestica po jedinici volumena. čvrstoća. Ove impresije daju sud o kvaliteti proizvoda i na osnovu njih se proizvod ocjenjuje kao vrlo tvrd.tvrd. Produženi osjećaj sočnosti posljedica je djelovanja nekih sokova u pojedinim proizvodima. Na impresiju o sočnosti značajan utjecaj može imati sadržaj masti u proizvodu. polisaharidne gume. što znači da se konzistencija utvrđuje u ustima. odnosno viskozimetrom. Ukupna impresija o sočnosti nekog proizvoda zavisi od sadržaja ali i sastava soka u tom proizvodu (bitna su njegova nadražajna svojstva). tvrdoća. Tekstura krutih. učinci u stvaranju viskoziteta mogu se pojačati. semikrute i polukrute tvari. sredstva za želiranje i ugušćivači. Krute. Pri tome se ocjenjuje. Stupanj i način izražavanja konzistencije i sočnosti heterogenih tekućina i semikrutih tvari vrlo se razlikuju u pojedinim proizvodima.0%) izazivaju porast viskoziteta. 168 .osrednje tvrd. mek i vrlo mek( Pogledati sliku sa tebelom za paradajz). većina ovih svojstva mogu se ocjenjivati i pipanjem. Tekstura se izražava kao mehaničko svojstvo: tvrdoća. Relevantne su tri impresije.Ovo je povezano sa utisakom o sočnosti također se stječe tokom žvakanja.viskozitet ima vrlo važnu ulogu upravo zbog prolaska na liniji punjenja.

Buka je malo. Svaki trgovac zna da je izgled često jedina karakteristika na kojoj se može bazirati odluka da li nešto kupiti i konzumirati ili ne (poticajna pogreška). uljivost. Ocjena dodira. ali ne nebitno senzorsko svojstvo proizvoda. jačinu i stalnost zvuka. usana i jezika. flekica) ili karakteristike sadržaja vlage (vlažljivost. bistrina i boja. ▪ elastičnost. Kod nekih pića bitan je stupanj pjenušanja koje se primjećuje tokom lijevanja.pritiska. vlažnost. kristala. Ponekad se u okviru ovih svojstava izdvaja buka koja se proizvodi tokom žvakanja. ▪ kohezivnost. Opće karakteristike izgleda su veličina. Tu se mogu mjeriti geometrija (čestica. Optička svojstva. ▪ viskozitet. visoko (gazirana pića. masnoće ili geometrijske čestice.U ovom smislu tekstura može biti promatrana kao reakcija na pritiskivanje proizvoda i ta se pojava može mjeriti penetrometrom. oblik. Visina i jačina zvuka pridonose sveopćoj senzorskoj impresiji. ruku. Razlike u visini zvuka nekih hrskavih proizvoda (čips) daju senzorsku informaciju koju koristimo u procjeni svježine ili ustajalosti proizvoda. Također se mogu promatrati kao taktilna svojstva proizvoda. sok od jabuka). opipa dijeli se u osjet dodira kožom i osjet pritiskom. Na osnovu bistrine proizvod se može opisati kao ▪ maglovit. 169 Opipna svojstva su: suhoća. ▪ prisutnost ili odsutnost čestica vidljivih veličina. Stupanj pjenušanje ocjenjuje se kao: ne pjenuša se (negazirana pića). ▪ gipkost. stupanj . suhoća). Uobičajeno je mjeriti visinu. a uključuju ona svojstva koja se mogu vizualno ispitati. U tom okviru mogu se promatrati i druga svojstva kao što su: ▪ adhezivnost. U koži na površini se nalaze živci odgovorni za senzaciju: opipa. ▪ proziran ili neproziran.umjereno (pivo. tekstura površine. lagano (voćni napici). ▪ gumivost. Opći indikator skupine je izgled. šampanjac). Taktilni pristup podrazumijeva korištenje taktilnih nerava na površini: kože. vodenost. Ova svojstva se zasnivaju na osjetu vida. toplog i hladnog.

povrća unutar neke salame. Veličina i oblik služe kao indikator defekata. širina. da li je sjajna. Tekstura površine: bitno je da li je površina mlohava. geometrijski oblik (kvadratičan. veličina čestica. debljina. Odredjivanje boje kod paradajza mjerenjem pomoću kolorimetra 170 .Za veličinu i oblik bitni su duljina. meka ili tvrda. Ocjena boje često je važna zato što je kvarenje hrane povezano s promjenom boje. mokra ili suha. kružni). Boja je fenomen koji uključuje i fizičke i psihološke komponente. raspodjela komadića npr. namreškana ili glatka. hrapava ili glatka.

171 . Senzorska kontrola obuhvata: ▪ planiranje i pripremu.Različita teksturalna svojstva paradjza i paprika (sorte i stupanj zrelosti) Rimski paradajz skala utjecaja sunca na stupanj zrelosti OCJENA SENZORSKIH SVOJSTAVA VOĆA I POVRĆA I NJIHOVIH PRERAĐEVINA Senzorska analiza predstavlja mjerenje i vrednovanje svojstava namirnica sa jednim ili više čula čovjeka.

u svakoj fazi proizvodnje i skladištenja. Na kraju. da obrate pozornost na senzorska svojstva) . Senzorske analize su sve više u primjeni jer ne traže skupe hemikalije.pruži kvalitetne informacije o senzorskoj procjeni svih proizvoda fabrike i konkurencije . Senzorska analiza se koristi iz razloga ocjene proizvoda radi prihvatljivosti od strane kupaca.▪ izvođenje ocjenivanja svojstava proizvoda pomoću čula. a ljdski organi su kvalitetna mjerna osjetila za promjene svojstava voća i povrća.osigurava pomoć ostalih radnika poduzeća (sugerira svima.razvija metode i postupke za uspoređivanje senzorskih informacija za korištenje u istraživanju proizvoda. Cilj i svrha senzorske procjene su da: .održava skup (pool) osoba. nadzoru i osiguravanju kvaliteta . ili da se zamisli kakav bi proizvod trebao da bude da bi na osnovu te zamisli mogao da se projektuje proces proizvodnje (Novel food). jer oko 60% zahtjeva za kvalitet namirnice vezan je za senzorska svojstva.osigurava da niti jedan proizvod ne propadne zbog senzorskih svojstava . Kada se senzorskoj priključi i analitička kontrola dobiva se kvalitet (upotrebna vrijednost) određenog proizvoda. U budućnosti se očekuje da će se ove metode razvijati a pogotovu istovremena primjena senzorskih analiza sa modernim instrumentalnim metodama. Senzorski stručnjak treba da formuliše svrhu i ciljeve senzorske analize kao početni korak koji odražava trenutni poslovni plan fabrike kao i ukupne senzorske potrebe. važno je napomenuti da svaki student prehrambene tehnologije treba posjedovati određeni minimum senzorske osjetljivosti. te njihov opis i ocjena pod standardiziranim uvjetima. Senzorska analiza je osnova u projektovanju novog proizvoda i važan je segment u definiranju marketingmix-a. subjekata kvalifikovanih da sudjeluju u širokom opsegu testova 172 . kao i proizvoda od voća i povrća.daje korisne informacije te preporuke o senzorskoj preocjeni proizvoda na vrijeme . ▪ vrednovanje i ▪ statistička obrada podataka.

Mirs. Može se ocjenjivati na osnovu iskustva ocjenjivača.Boja. Ako cilj i svrha nisu definisani to će umanjiti učinkovitost senzorske procjene i pokopati njeno nezavisno djelovanje unutar preduzeća.Okus. Kriterij za ocjenu senzorskih svojstava postavljaju se na osnovu atributa koji se mogu ocjenjivati npr. treba da je karakterističan na vrsu voća od kojeg potiče. senzorski stručnjak treba da i svrhu koji su primjereni i ostvarivi u određenom vremenskom periodu. Na osnovu ovih mogućnosti senzorske procjene. 173 . .. . isto kao i za okus. zavisno od vrste upotrijebljenog voća. S druge strane cilj i svrha ne jamče uspjeh nego uspješan program. atributi kod marmelade: .razvija metode koje su jednostavne za pojedine proizvode i metode od opće upotrebe.Izgled. Postavljanje kriterijuma. karakteristične koegzistencije bez izdvajanja vode na površini (sinereza). . Ne smije se osjećati okus na karamel ili zagorjelost.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful