MITUL FAUSTIC

FAUST (1480-1540)

A fost un alchimist si un astrolog german. Despre el legenda pretinde că și-ar fi vândut sufletul diavolului, în schimbul redobândirii tinereții. Întâmplările legate de biografia lui legendară au devenit subiectul a numeroase cărți populare și opere celebre ale literaturii și artei universale. Viața lui Faust a fost dramatizată de scriitorul englez Marlowe. Tema lui Faust a fost reluată în literatura germana (Lessing, Heine, Lenau) și în alte literaturi (Puskin, Espronceda), în muzica (Berlioz, Liszt, Eisler) și în pictură (Rombrandi, Delacroix).

Memphisopheles vine la Faust.

 Dintre

operele literare inspirate din viața lui Faust amintim tragedia cu același nume a lui Goethe. În această operă, marele scriitor face din personajul lui Faust simbolul aspirațiilor și străduințelor de veacuri ale omului de a cunoaște și de a adânci adevărul, întruchiparea sensului real al vieții: slujirea umanității prin muncă și creație.
literatura română, mitul faustic a fost folosit de D. Bolintineanu (“Sorin”) și V. Eftimiu (“Cocosul negru”, “Doctor Faust vrăjitor”).

 În

Faust în opera lui Goethe.

 Secolul

luminilor european va reafirma în cultura burgheză primatul dezvoltării spirituale.
o temă literarară, ce apare deopotrivă în Renaştere şi în Secolul Luminilor: e vorba de dr. Faust. transmis de piesa lui Marlowe şi respectiv de cea a lui Goethe e, însă, diferit; căci în timp ce Faustul renascentist e însetat de averi şi putere – spirit capitalist de anticipaţie, aş spune – Faustul iluminist e însetat de cunoaşterea dezinteresată, spirit comunist(fie el şi utopic) tot de anticipaţie.

 Există

 Mesajul

O

dovadă în plus că literatura, mai mult ca oricare artă şi mai cu seamă în capodoperele ei, se situează fie înaintea, fie în urma evenimentului politic, istoric, social, e retrospectiva sau prospectivă. putem, însă, nega legăturile acestor opere cu epoca lor: materialismul vulgar întrezărit în piesa lui Marlowe şi setea de cunoaştere din piesa lui Goethe aparţin pe bună dreptate epocii de afirmare a burgheziei şi respectiv celei de emancipare a raţiunii de sub tutela spiritualismului creştin.

 Nu

Faust încearcă să cucerească o domnișoară.

În piesa lui Cristopher Marlowe, în persoana eroului principal, Faust, se confruntă două tipuri de intelectual: 1. Bătrînul doctor Faust,ca tip al intelectualului tradiţional, cum l-ar numi Gramsci(1, prototip al elitei intelectuale angajat în aventura cunoaşterii pentru cunoaştere în sine. 2. Tînărul Faust, ca tip al intelectualului burghez, prototipul elitei puterii antrenat în aventura cunoaşterii pentru obţinerea profitului şi ocîrmuirea lumii pe cale despotică.

Spiritul titanic, iată ce reprezintă tînărul Faust. Titanismul este, fie şi în accepţia mitică, răsturnarea unei ordini existente (a lui Zeus, Jupiter sau cum l-am numi) şi înlocuirea ei cu anarhia.  Titanismul, prin care a fost caracterizată cultura Renaşterii, e însuşi spiritul capitalist, anarhic, posesiv, iconoclast, ce vine să răstoarne patriarhala, anchilozata ierarhie a lumii feudale.

Faust si Memphistopheles.

 În

această atmosferă agitată şi tulbure se naşte figura pe jumătate istorică, pe jumătate legendară a doctorului Faust, a <<speculantului>> genial şi blestemat pe care îl pierde îndoiala şi eterna sete de a şti. este expresia etalon a omului Renaşterii, a individului care refuză misticismul bigot al Evului Mediu şi salvarea sufletului prin credinţă, tinzând spre o cunoaştere a “redutabilelor mistere pe care revelaţia nu le-a dezvăluit muritorilor”.

 El

Faust in cabinetul sau.

De aceea Faust e o figură arhetipală, remarcantă şi semnificativă: el este prototipul omului ce repudiază finitul, mărginirea, limitarea, gata să “tenteze infinitul”; el este “magicianul care, prin intermediul spiritelor, vrea să dobândească putere asupra naturii”, să devină suficient sieşi, adică propriul Demiurg al existenţei sale.

REALIZATORI:
Achitei Ramona-Gabriela Chelariu Dragos-Daniel Ignat Valentina

Bibliografie: www.wikipedia.org
WWW.GOOGLE.COM/IMAGES