Araştırma Faaliyetleri - Kompozit Malzemeler

Prof. Dr. Metin Tanoğlu
Tel: 232 750 6704 / 6700 E-posta: metintanoglu@iyte.edu.tr

1

Araştırma Faaliyetleri – Kompozit Malzemeler
Kompozit Malzeme Araştırma Merkezi
(DPT Araştırma Altyapı desteği)

Yüzey analiz cihazları

2

Araştırma Faaliyetleri – Kompozit Malzemeler

Mekanik test sistemleri Reolojik analiz cihazları

Plastik ekstrüzyon ve enjeksiyon sistemleri

3

polyester..). aramid elyaflar. karbon nanotüp. vinyl-ester.Araştırma Faaliyetleri – Kompozit Malzemeler Malzeme Sistemleri • Mukavetlendirici : Cam.) Kompozit Proses Teknolojileri Geliştirilmesi • Vakum destekli reçine transfer kalıplama (VARTM) • Reçine transfer kalıplama tekniği (RTM) • Filament sarma tekniği • Sıcak Presleme • Elyaf yatırma. seramikler (SiOC. Alumina .. elastomerler. PP. karbon. toz yada kısa fiber partiküller... termoplastikler (PE.). phenolics. tabakalı silikat • Matriks: Termoset reçineler (epoxy. döküm teknikleri Fiber Preform (Ön Şekilli Elyaf) Konsolidasyon Teknikleri Geliştirilmesi Hibrid (sandwich) kompozit yapıların geliştirilmesi • Kompozit hafif zırh • Hafif sandwich yapılar 4 . tüp sarma.

Araştırma Faaliyetleri – Kompozit Malzemeler Fiber/matriks arayüzey (interface) characterizasyonu Yüzey modifikasyon teknikleri Nanokompozitler • Karbon nanotüp/polimer • Tabakalı silika/polimer Epoksi Difuzyon arayüzey Penolic Malzeme Karakterizasyon / Analiz Teknikleri • Mikroyapı • Mekanik davranış • Balistik / darbe davranışı • Termal. termomekanik ve optik özellikler • Yanma dayanımı • Service koşullarına dayanım (durability) 5 .

VARTM ve RTM Kompozit Proses Teknikleri • VARTM (Vakum destekli reçine transfer kalıplama) • RTM (Reçine transfer kalıplama) VARTM Reçine dağıtıcı tabaka Vakum örtüsü Ayırıcıfilm Reçine dağıtıcı Vakum bölgesi Vakum Vakum pompası pompası RTM Reçine Reçine Kalıbın hazırlanması Reçine enjeksiyonu Peel Ply Bleeder Fiber preform REÇİNE AKIŞI Reçine Reçine Kompozit Parçanın ayrılması Reçine polimerizasyonu • Kompozit Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi DPT projesi • Yüksek Balistik Dayanımlı Kompozit Hafif Zırh Malzemelerinin Geliştirilmesi İYTE Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) 6 .

06 .) Cam elyaf Ön şekillendirilmiş cam elyaf (preform) P Laminasyon Kaplama P Isıl işlem + presleme 2.5 KPa.% binder binder 235 J/m 6 wt. 9 %ağ.02 2 2 350 0 D a (Crack Lentgh / mm) 0.04 7 0. Termoplastik Bağlayıcı (3. 6.Ön Şekillendirilmiş Elyaf (Preform) Üretim Tekniği Ön şekilli elyaf konsodilasyon tekniği termoplastik bağlayıcıların kullanımı ile geliştirilmiştir. 80°C 1400 Mode I Interlaminar Fracture Toughness (J/m2) 1050 720 J/m without binder 700 2 432 J/m 3 wt.% binder binder 0 0.

Thermoplastik Preformların Üretimi •Yüksek fiber oranı •Yüksek yapısal yükleme kapasitesi •Yüksek mekanik özellikler Partikül kaplanmış fabrikler Örgüsüz fabrikler Örğülü fabrikler Dokulu fabrikler Dokulu fabrikler 8 .

Thermoplastik Preformların Üretimi Örgüsüz fabrikler Sıcak presleme (Hava Jeti Puntolama tekniği ile cam elyaf/PP preformlar üretilmiştir) Sürekli Uzun Cam Fiber/ 9 PP kompozit .

8 0.4 0.15 0. u (mm) 10 s.2 0.abs 0.6 Spesifik Absorblanan (kJ/kg) Enerji.1 0. E Yük (kN) .05 0.2 u=1 mm u=2 mm u=4 mm u=6 mm 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 Deformasyon.Sandwich Kompozit Yapıların Geliştirilmesi • Sonlu elemanlar tekniği ile sandwich kompozit mekanik davranışı modellenmektedir 1 0.

• Çok tabakalı hibrid kompozitler geliştirilmektedir. 11 . eklemeli zırh sistemlerinin geliştirilmesidir.Anti-Blast Koruyucu Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi (Patlama etkisine karşı) Bu projenin amacı askeri araçlarda STANAG 4569 standardında belirtilen 6-8-10 kg TNT patlayıcı veya buna eşdeğer güçte patlayıcıların patlama basınç etkisine karşı koruma sağlayan hafif malzemelerden yapılmış.

500 mm 20 mm 420 mm 400 mm 540 mm Patlama Basınç Etkisi Testi Örnek Test Düzeneği (TNO-HOLLANDA). Enerji Soğurulmasının Ölçümü için Örnek Test Düzeneği 12 .Anti-Blast Koruyucu Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi (Patlama etkisine karşı) Bu projenin amacı askeri araçlarda STANAG 4569 standardında belirtilen 6-8-10 kg TNT patlayıcı veya buna eşdeğer güçte patlayıcıların patlama basınç etkisine karşı koruma sağlayan hafif malzemelerden yapılmış. eklemeli zırh sistemlerinin geliştirilmesidir.

Anti-Blast Koruyucu Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi (Patlama etkisine karşı) Mayın Patlama Test Düzeneği Test Numuneleri 13 .

eklemeli zırh sistemlerinin geliştirilmesidir. Çeşitli bilgisayar benzeşimlerinden görüntüler 14 .Anti-Blast Koruyucu Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi (Patlama etkisine karşı) Bu projenin amacı askeri araçlarda STANAG 4569 standardında belirtilen 6-8-10 kg TNT patlayıcı veya buna eşdeğer güçte patlayıcıların patlama basınç etkisine karşı koruma sağlayan hafif malzemelerden yapılmış.

Kompozitlerin Mekanik Davranışının Modellenmesi 0/90 derece cam elyaflarla hazırlanan epoksi/cam kompozit’e ait 1/4'lük birim hücre y-yönünde gerilme Sy dağılımı Tek yönlü cam elyaflarla hazırlanan epoksi/cam kompozit’e ait birim hücre (a) tek parça birim küp hücre 15 .

Hafif Kompozit Zırh Malzemelerinin Gelişimi (fiber-matriks ve laminalar arası arayüzeylerin tasarlanması) Çok fonksiyonlu / çok katmanlı lamina kompozitler Coatings Environ ment Coating Com posite Rubber Fiber/Matrix Interphase Matrix Interphase Fiber Armor ARMOR Cross-Section CROSS -SECTION S2-Glass/Epoxy Face Sheet Alumin a Ceram ic Tile Alu mina Ceram ic Tile Poro us Tile Alumina Tile Adh esive Rubber Rubber RUBBER Interphase Integral Armor Solution S2-Glass/Ep oxy In ner Layer Phenolic Liner Epoxy Comp osite Bonding of Dissimilar Materials DEA In terphase Phenolic Rubber Interphase 16 17481 .

7 5 3 5 0 5 8 5 4 . 5 5 .Kompozitlerin Balistik Testi and Ultrasonik Hasarsız Muayene ile Hasar Gelişiminin İncelenmesi Tehdit: 1. ç a p ı ( c m ) ( c m ) 1 6 6 1 4 4 . NATO Standard Ön yüzey Arka yüzey  Balistik test sonrası Balistik test paneller üzerindeki hasar sonrası % 3 ağ.1 g FSP. 5 9 6 0 5 7 5 4 8 6 Arka yüzeydeki hasar oranı bağlayıcı oranı artıkça azalmıştır 17 . 2 5 7 . % ) ( H ı z h a s a r h a s a r m / s ) ç a p ı . 2 5 8 4 3 5 7 9 4 6 .% Binder 0 Hasar alanı Damage area 1010 mm 875 mm 790 mm 2 2 2 3 3 6 0 9 4 . 5 % 6 bağlayıcı 2 6 5 7 8 3 . bölgelerinin büyüklüğünü termoplastik gösteren ultrasonik C-tarama bağlayıcı görüntüleri içeren panelin ön ve arka yüzey % 0 bağlayıcı % 3 bağlayıcı görüntüsü A r k a Ö n Panel Bağlayıcı ( a ğ . 5 % bağlayıcı wt.

62 Ball 7.62 FSP 7.62 FSP 7.62 AP 7.62 AP 7.62 AP 7.62 FSP 7.62 AP T e h d i t [ m / 6 1 2 3 4 1 8 2 3 1 2 11 3 4 5 1 2 3 12 7.62 AP 7.62 AP 7.62 FSP Ön yüzey Arka yüzey 18 .62 Ball 7.62 FSP 7.62 AP 7.Çok Katmanlı Kompozitlerin Balistik Performansı Panel Atış # # H ı z Cam fiber / polimer kompozit S o n u ç s ] Tehdit: 7.62 AP 592 420 833 931 813 794 1119 441 490 861 1090 485 928 594 446 TP TP TP TP KP KP TP TP TP KP TP TP KP KP KP Cam fiber / polimer kompozit Tehdit: 7.62 FSP 7.62 AP 7.

62 AP 7.62 FSP 7.62 AP 7.Çok Katmanlı Kompozitlerin Balistik Performansı Polimer kompozitler FSP tehdit karşısında etkili olurken.62 FSP 7.62 AP Panel # Atış # 15 13 9 2 5 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 Tehdit 7.62 FSP 7.62 AP 7.62 FSP 7.62 FSP 7.62 FSP 7.62 FSP 7. seramik takviyesi ile tabakalı kompozitler belli hızlarda AP tehditlere karşı koyabilmektedir.62 FSP 7.62 FSP 7.62 FSP Hız [m /s ] Sonuç KP KP KP KP TP TP KP KP KP KP KP KP TP 1020 1173 883 1007 1001 1074 435 548 831 800 696 826 1015 Ön yüzey İç kısım Al2O3 : 13 mm AP 19 . Polimer kompozit / Al2O3 / polimer kompozit Tehdit: 7.

[E.Dec. et al. Orlando. 2004. Wagner. Presented at 24th Army Science Conference.Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi Şekil 2. FL.J. 2. 29 . Nov.D. Wetzel and N.] 20 . Kolloidal silika partikülleri ile oluşan akışkanın vizkositesi düşük kesme hızlarında azalmakla birlikte yüksek hızlarda hidrokluster oluşumundan dolayı artmaktadır.

500 mm/dk Kuvvet (ton) 0.100 mm/dk 0.0300 STF/Cam Fabrik.100 mm/dk Cam Fabrik .0100 0.s) 10 -1 10 -2 10 -3 10 -1 10 0 10 10 Kesme Orani (1/s) 1 2 10 3 10 4 0.500 mm/dk Cam Fabrik .0000 0 10 20 30 40 50 60 Deplasman (mm) 21 .Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi 10 1 10 0 Viskozite (Pa.0200 0.5 mm/dk STF/Cam Fabrik .0400 STF/Cam Fabrik .5 mm/dk Cam Fabrik .

Shawman. T. Tanoğlu 22 . M.Sıvı Zırh Sistemlerinin Geliştirilmesi Alternatif sistemler Tetrahedral sheets Octahedral sheet Na+ or Ca+ ions E. Atay.

Eğme mukavemeti (ASTM D790M-86) S=3PL/(2bd2) S. (mm) d. b ve D tabakaların ayrılma uzunluğu. Eğme mukavemeti. (mm) Mode I Laminalar arası kırılma tokluğu (ASTM D 2344-84) 3Pc c GIc  2b(a  D ) DCB test numunesi Eğme test numunesi Eğme Modülü EB=(L3m)/(4bd3) Pc. (Mpa) P. (mm) b. uygulanan yük (N) c. a. (N) L. numune derinliği. destek noktaları arası mesafe. numune genişliği. test numunesi genişliği. Deformasyon noktasında uygulanan kuvvet.Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Araştırılması Malzemelerin mekanik davranışının araştırmaları sürdürülmektedir. ve deneysel veriye baglı düzeltme faktörü 23 . çatlak başlangıcındaki yer değiştirme (mm).

Malzemelerin Mekanik Davranışlarının Araştırılması Çekme test sistemi Darbe test sistemi (ISO 179) 24 .

Clay instead of carbon black in ABS matrix for truck backpanel. optik geçirgenlik Özellikler modifiye edilebilir. Havacılık. Otomotiv. Ambalaj. Askeri uygulama potansiyeli. mukavemet. film application for military Layered Silicate/PET textiles.Nanoteknoloji / NanoKompozitler Çok bileşenli malzeme sistemleri Bileşenlerine göre daha üstün özellikler : geçirgenlik. Layered Silicate/PET Layered Silicate/PET sheet for packaging sheet for packaging TPO-clay system for PE-clay nanocomposite paintable bumpers. Ability to tailor properties. bottles 25 . direngenlik.

Karbon Nanotüp Esaslı NanoKompozitlerin Geliştirilmesi • Karbon nanotüp (CNT) /polimer nanokompozit yapılar CNT nanodispersiyonu yöntemi ile üretilmektedir. fiziksel ve mekanik özellikleri karakterize edilmektedir. Florian Gojny and Prof. 2004 –. Karl Schulte Technische Universität Hamburg. JÜLICH – TUBİTAK MİSAG -5. • Karbon nanotüp (CNT) / poliester nanokompozitlerin geliştirilmesi JÜLICH – TUBİTAK Uluslararası Araştırma Projesi. Dr. • Nanotüp yüzey fonksiyonelitesi kimyasal modifikasyonlar ile geliştirilerek dispersiyon ve nanokompozit özelliklere etkisi araştırılmaktadır. Harburg TUHH Polymer Composites Section 26 . • Nanokompozitlerin mikroyapı.

Yüzey modifikasyonları (surface functionalization) 27 .

Karbon Nanotüp Esaslı NanoKompozitlerin Geliştirilmesi • Nanotüp yüzey fonksiyonelitesi kimyasal modifikasyonlar ile geliştirilmektedir. • Kalendering sistemi ile karbon nanotüpün (CNT) polimer sisteminde dağılımı sağlanmaktadır.  Polimer süspansiyonun beslenmesi  Kompozit karışımın eldesi 28 .

Kil / Polimer Nanokompozit Mikroyapıları + Organically Modified Layered Silicates Polymer Chains or Monomers Phase Separated Intercalated Exfoliated 29 .

Termoplastik NanoFiberlerin Geliştirilmesi ve Bu Fiberlerden Kompozitlerin Üretilmesi  Elektro-eğirme yöntemi ile nanofiberlerin sentezlenmesi 30 .

31 .Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful