…Š €‘ š…Š€›

^ _–€…Š€›   ¡€ ˜ ˜ ^菘 ›å™
›f €™ ‡  € ¡

‚`”™ ‚ šŽ€

…Š€› ”š ˜ € ‘f‚f¡ €š ˜ ™Ž€ ”  € š¡  ‘“‘ …Š€›– …
€š\”“ ‘“ š—€š€ ‹“” š è ™ ˜^  € € _…Š€› ™ ‘€škš
› ‚ €  “ fž [™ ]” — € ¡  ]f‚ ¡ 

…Š€› ”š €  €   [ ’€ š“¡ ¡  \ …¡jš¡ 處› “€ ] ¡¡
…Š€› € ڙ™˜ ˜“ š‡“¡ €  å™ 

™  ˜‘ ™€ — “ j€ … Š

”¡… “ “¡ \ €”™ …Š€› € ›— “  ›

^ _–€”š\”“ š ™ –rachanakar@gmail.com _˜›””š\æ™\‚

€š 

]‡€ …Š€› # 001
---**--f€]‘˜ € ˜ ¡ ‚_kš` \”“€˜ €€ šŽ“€[€ 

‡ €š‘ €¡š‘ž€ ›f\›‚\›‚“€[¡ 

¡_` “¡ 

¡\˜š €““€[˜‚™ kš”† €™¡ ]ט j€ € š¡” ° ‘ ‡  ¡

` – ™ ‚™ –”¡› ]”€ –‡› € €  ”šf€ƒŠ –‹ €š€šŠ›‚ 
¡ •š]”€  ¥€ ›  › –菚”š“‚–‘“ƒŠ—š › ¡ •š\˜š €“
š ¢ ] ¡‡ ‘“—š]”€ … –€ € °›‚  ¡

` ]‘˜ € ™¡  š  ›  › ” ‘“¡ ]™ kš¡]‚–±‚™ ` “]‚

‡ €š‡˜[“ ‡ ” “ ]è ›™ _^י ‘˜ ˜‘ž €“€[‘Œ › — ˜‡  

 « \˜š €““€[˜‘ ‡   ›‚—‚`  ¤è˜€  « “€[˜]“ ›  — 

]ט j€ ‘ ‡   ¡ ’š ”š €f” ” € ‚— š €]’ š”š ˜™˜
€†€˜ –  ‡ š¡ ‡   

ƒ˜ƒ˜¡] š˜— š ™“€[˜”¡… ¡ ` “‘ €“€[˜ ž€

›f]ט j€ ¡‡ š ˜ ››– › ^“›‚ ¡] ™[… €¡  ¡]` “”† €

™¡ €  ¤è˜€  « ]ט j€ ‘ ‡  ¡ ‡ €€ šŽ^“ ›– › ^“›‚ 
¡? ` – ™ ‚™ €”¡› ]”€ –‡› € €  ”šf€ƒŠ –‹ €š€šŠ

›‚ ¡ •š]”€  ¥€ ›  › –菚”š“‚–‘“ƒŠ—š › ¡ •š

— š ™š ¢ ] ¡‡ ‘“—š]”€ … –€€€ °›‚  ¡

` kšϙ ‘ ] …[¡]` “ •š”† –”šg  ¡  «  \˜š €“kš˜ ˜

\ۙ‘ž €“€ ˜— ¡¡  \‘š‡ “ › € g  — °“¡ ‘ 

€  “` € ‡£   ž € –… €™¡ — °€€ šŽ–‘¡ › ¡˜Š“ –¡

ƒ Š™ ¡ –‡› ] “¡ \ –‡› € €  € ˜“¡ €š –菚 € › € 

› ‚… š €š›‡ …€¡kš€ °›‚ “ ›— š ™š ¢ — š ™ž  € ™  

˜š¡…€¡‡ ] ¡”š¡ ‡š š ‡èŠš˜\”“ `” è ‘‡[€š €š€Š “
…›‡ ¡ 

]‡€ …Š€› # 00
‘ ™ … 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=f€”‡ š kšf€” ‘š € € š]” ˜ —°‚ kš‡š ‡ š‘ š  —° ‘ “ ¡ 
€ š–š š¡ ŠŠ•Š‚ ”š`“¡ ] ™[‡“€ ” “ ”‡ š kš“” ‘š 
€ € _  … Š] 

‡–‘ “ \”“ \”“ € š  – ¡š “€› ”‡ š “” ‘š € ›–  € ‘ 

kš€¡ – ˜” ‘š ¡ !  ¡! ˜— ”‡ š ¡¡˜ š € š€  ŠŠ•Š‚ ¡”š

  — ʙ ¡˜€ _  … Š“¡ ”¡… ™¡_ š€ –° €” ¡kš` € ™¡ ‘ž

¡˜‘ “ € ›f¡ €¡˜]” ˜‘ 菖“‡ fkš– € € ‡‘‚ ܙ škš
ž  ‘ 菀 ”˜    ‚‡ š

” ‘š “€¡ –¡ ˜à¡ š –   ”š š¡ ¡˜¡™¡ _ š ™^͆ ¡  
¡  ¡

” ‘š “]‚€¡ –kš‡š ^ ‘ f€kš…˜×€ š˜š € š”š š¡ –š– ‘

¡ ‚_¡”š™¡ޛ€›–› å¡è€ € – ›”š š¡‹ €‹ €¡^ ˜f€š …
— “¡ ]_¡\æ™¡ _ š… ¡ ¡ €¡˜\”“ ^ “_‘ è € ‡ å¡è€ 

” €š˜“ f •š` “– › › kš”‡ š € jš–± _

”‡ š “¡ ‡ ° ›fkš€¡ –š ˜! š ˜!! ˜“ ‡‘‚ ˜€— — ž € ¡ škš‘’
ƒ €\›  €†“¡  ™ ”™ ˜š ’˜[ 

˜€š 

”š” ‘š “”‡ š € •š ˜ˆ ™ –‘ ™ ‘˜_ š ™ ‘ž€ “¡ ˜ “ ‚ 
—‚ “€  …˜…\  Û“€š‘ ‚

] š˜”‡ š € ›‚ € …˜…_ š€ €”  ` € ”“‡[ۘ¡]¡kš” ‘š 
€ –  ˜‘˜¡` “– ›› kšžš –€ f€ƒŠ—š ` € ˜¡€° ¡ 

‚™ ‡  ` “”¡› ƒŠ—š kš– ›” ‘š €  ”  €™ 

” ‘š “€¡ –‘ ˜“… €”¡› ƒŠ—š ¡^  ›f\–˜^ – ›€ ]’ 
¡è    ‘€ ”˜ 

€š – € € ¡è  •š˜” ›‚ 

 ‘€š¡f”‡ š “‘ š ƒŠ—š   š ƒŠ—š€` ]“‘]“›‚  

‘¡ ‘– ›˜  •[‘ ƒŠžš –– € –… 

”‡ š “ž˜– › –\š! ˜“  š ¡   ‘\€›› ›™ š ˜! š ˜!! _ š –° 
€ ”¡ ‚ ™‘ ƒŠ–… ¡^    ‘€  ˜— \æ™› 

” ‘š “– ›”‡ š €¡   › kš` € È€“–‘€š¡f– › –¡ \— › ¡
  ‘‡š ” › €  ]‡ “‘ 

]‡€ …Š€› # 00 

f€– šf€  , ˜ › kš” Œ•š €›à¡ ˜‚ݏ‚ €šš¡@ …… [ €

Ÿ™ €™› ‚”‡ €‘ š “ ˜› ‘ ¢Ž € š¡`”™ ‚€š¡@ Ÿ™–°

“ ‡€ @  ›å™

‚]æ™€ jkš”‡ 萛€ ‘— ›€– …‘ ¢Ž €

’“€   ˜‡è™€  @

”‡ š – ›— _˜ ‘ “€]š €– ‘”‡ €  ›– …¡ ›˜š‘ ¡@
— ‡“ \”“è “ ‘ “‘ ¢Ž €  È€`† ›‘¡@ ‡“ › ˜ ‚š¡

`“˜š‘ “€ …[€ ›™`”™ ‚¡ ‡ ¡, žŸ —€— ‚, ‚ škš˜ ‘š€

šš ˜@

˜ › ‡ € — €˜ –ž™¡ š € “€› @– ›˜— “˜ ‡€– ‘\”“ 

… ‘š •› ‘ ¡@“˜ ‡ š `† ›¡, \㛠¡€•‡›  ‡“ … ‘š˜ ‚š 
¡^ –‘ € , – € \㛠¡€ƒš€   ‡  — ›˜…[¡ ‡  ¡@

 ‡ € ˜  ™kšã蝚˜– › "˜› ‚a”š ›€ “˜€ ^ š¡

 ¡ “ €š¡ , —  ›‚ ¡ €˜¡ “  €† ™ ¡ “¡ @

˜ › ‡ kš” Œ‘ “ … €kš”†–‹  ‡ , —› ¡˜ș ‚›€š¡@
]” ¡ – ^™]”…± € ș €š¡?"

› €“‘ “ € ›  ˜“ 坛€– ‘—  ‡ “\”“  •‘ …€“ ‘ ± ”š¡ 
•š€š  •[™¡ •˜ [™ €

”™ ”  a”š › –Éž ¡@` ^ š¡`†› 

€š ]”› ‚a”š ›€ ¡ –^χ €š¡ @]”€›‘¡ ‚š š]€š‘

›“ € …± € ¡ ^菘 ›€ š € ș ¡?"
\‚› ‘“°€ ˜ › ‡ kš” Œ‘ “ ‚

¡ €

 ‡ “—

š”¡…@”‡ ” ‹€– ‘‘ș 

€ f€… ‘š”š˜ ‡ ” …± “€ €¡ @ •š” Š› – ’

€š ] ˜ “˜`† ›‘ kš …ã› ™ ¡‚ , ™¡š “˜¡, ‡“ … ¡š›
– € \”“^ –‘€ –Éž‘@ `’š” Š›  ”   ‡ €¡  ˜ ”  ‚š 
^’š ˜ › ‡ kš” Œ‘ “ ‚ž €š‡˜ “”š@

]‡€ …Š€› # 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=‡‘‚ ‡ “€ ›f
– › Œ– à–€ ”˜˜ž¡šf€\ —“ “\”“]”€ ƒ ™›€š ›™ ^› ‡€
›f¡\”“ܛ 芀 ‡[“€”  ”¡…  ‡[““‘ €\—“ €¡ ˜f€

‚ › € š†‘“˜ ƒ ¡ ‚™  ‡ י¢ €  ]ʓ™ 

 …› ‚ › €€ šŽ

¡] Œ Ȋš“€¡ €^› ‡ ¡€š‘‚ ”š… €™¡ ”è › …› ‚ › 
€€ šŽ¡]ƒ ¡\ g €  € ¡” › € š” Š[ \æ™€š‚ ¡ €  
›•°˜• “ “¡ … ¡ 

\ —“ “Œ Ȋš  “‘“ €™ €¡g  –›€›“¡ €š“¡  ` €   š 

€ š™š˜¡ ‡ f‚ ¡–˜ ˜š‡ f‚ 

Œ Ȋš€  ° š ]™ ` “”† –”š] š¡]ș  ? ‡–€^  €è 
€– š˜˜‡ ““›˜g  € _ ‘ “¡ €š € 

\ —“ “– ™ –‹ €¡˜]””š—š   €š € ¡‘š\ ›˜]ט¡×™ € 
€ žž€šš¡   – ”¡›˜“ ”è ›€ “ ›˜¡˜š ›– ›– ‘– “‡ ¡ 
š¡  € … š]™ \š\—  ¡ ›¡ ˜˜“\”“‘  ˜“f ‡›‚ f¡

¡‡ š …[€š Š€“ › Š˜Š€š ™ ¡` ˜š –“¡ €š“ … ¡  •š

˜“ ”è ›\”“˜ ”š Š€ _”šš™ ‘]™ €\—  † ˜¡ “— “¡ 

¡f €˜“\”“ •  › Š€š ™  kš“ «‡ –€š ™  ™¡ –š– ‘

¡ ‡  ™¡  …€š˜“ ”è ›\”“ €“”Š ”š Š€ _”š •š™ ›]™ €
‡–‚ › …›‚  ] ‡–¡‡ š€ ]f‚ kš˜š€ “€”‘•Š €¡

] š˜˜“\”“ ‘›”š ”è › Š€ _‚ › …› “¡  ›  €˜š˜¡‚

 ‘š   ›€ “^àܛ Š™ ‘]‚f •š˜ș €š ‚ › ˜“\”“¡ ˜¡ ˜ š
› 

]‡€ …Š€› # 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=“  ‚[€
™

f€]‘˜ “ _€ ‘€ “”š‘ ± –“ “‚™ ‡–“ _` €…¡š”š ž – ±™ 
˜ `“ ¡ – ±™ ˆ ‚–“ š¡   ` ]‘˜ “\”“…¡š€ ”…€‚ › 

€ jš^ž š €š¡f– › –˜š‚ › €^ ‚ԍ€€ šŽ‘ ± – ±™ “¡ –“

”  kš€†– ›†Š‡ ¡

€ _– “¡ –“ _]‚– › –˜š”  ^ € ^› ‡¡` “”  €‘š ‡˜ 

›€° € f€† Š   ‚ › “€ › kš` ‘¡f– › –^ \”“˜¡˜˜ ± 
kš‚ ›€– …š› 

` ]‘˜ “¡‚ › ˜¡˜š› ‡  ` € ‚ ›•›‚™ kš“ _“` € 
\–€€  – ž “‘ š – – ±™ ‘ ± –“ _

™ ‘™¡‚ › ‚›  ”Š˜…› ‡ f ? ` ]‘˜ “€ ‹“ _ – ›¡f”† 

‚ › ` €˜¡˜¡ •  ¡_ 

€ _– “¡ –“ _– › –€››]“ ‡  €–¡ › ‚\–€›]f¡ 

]‡€ › • # 006
_~_~_~_~_~_~
… €˜f€” Ÿ¡...
** … €˜f€” Ÿ¡‡–˜\”“ € š€ … – € š€\‘š—›‡  ¡ ˜

à¡ š^  ˆ € €¡˜ €    [  ÛŠš ›€ ×€ ›–› ›“ … ¡f

\“‘ €š¡f€”°  “ ›¡‚š€ š –€€ š€ ‘š ‡  ›“€ 
€ žž€š š¡‚ ‡–€ €‘š ‡€  › š –“¡ ‡ f™ ˜¡ ”š š¡

”菓¡ ‡ a

** … €˜f€” Ÿ¡‡–˜š € š‹ € … ›“¡ ¡  ¡ ˜` € – “Š

`‹ €š` €^ ‡“˜ €ˆ €€š ¡^ – …‘ š ” Ÿ€¡   €Š¡  ¡

kš¡— €† š š†€š‘ ¡ •š¡˜˜ f€‘ š €¡ ¡–˜^“

… ‡ € ]š ˜ ‹ €€š›  ”š]‡€›¡š… ‡€àܙŠš ^‡]š¡ ¡ 
™¡” ¡ “¡ …› €€¡  … ›€š •š¡˜‘ “ – ™š” ¡f˜€ “€€ 

^‡ š€š¡

** … €˜f€” Ÿ¡\ ‡–˜ˆ‡€ ˜¡ ‡  ¡ ˜ –菚”š€š ¡¡f

€šŠ–‘›¡f…  …ã›  ¡ €˜ˆ‚˜[ …€“ ”… ¡fkš˜š … € _

“¡ €šš¡ ˜ ‡ ‚— šš € – ˜ š”° ¡`    € _— – ˜ š“¡ 
”° \ ˜š  ˜è™ € _kš€— ‡ “¡ “¡  € 

** … €˜f€” Ÿ¡\ ƒš™ h ¹ € € _— `”€šŽš –¡ ‡  ¡ 

˜`  ›€š‹ €€š“›‚ ¡–”š “\“— €– ‡‘ €˜š š  ›‚f
`”€šŽ €  ’ š“€ ›f˜€ “€ š ‘ ‚“ … ‡[ › ‡  ¡

** … €˜f€” Ÿ¡\ Š  ‘¡fŠ  € š˜ Š€ ›˜š¡  ˜¡ ¡ “ 

… ¡f™ ‘ š˜ Š€ ›€¡ €  € “€ “˜‘–€š ˜›“¡ š¡ ¡  ¡ ˜š 

 ]æ™€Š  ž ×˜¡ ‡  ¡ ‡ € ˜ˆ› ž¡  ¡

** … €˜f€” Ÿ¡\ ˜“¡  ˜ˆ €¡˜€¡ U š è —Š€‚f¡kš

€€š €   š è ”†“€ ]æ™€ ¡— ș ˜ €  \‡“– \” š …”š

—š   €š ‚ ?˜š ˜›–¡` € ” ¡ ‚ €¡˜€¡ ‡ “ ¡

** … €˜f€” Ÿ¡\ ™¡ –›€›‡ š “¡ €˜ €  ˜™ș   …š¡ 
¡  ¡` š¡˜ž ¡ ™   È ¡ ‚ ™ € _›‡–˜€†”† ‚  ˜ˆ

˜‡–š“`“˜  ¡Š€š€†\›‚  …“ ¡ ‚ \ \͆ ™¡ ¡ ‚ €˜ˆ €†

”† ¡ “

** … €˜f€” Ÿ¡˜ˆ ™¡˜”† €˜ˆ™¡ •ã˜€  ›‚ \‚š •ã˜

€\˜à¡ š ] ˜]  –¡ —¡ €`  •ã˜˜˜ˆ –›€›
˜‡ “¡ ]™ 

** … €˜f€” Ÿ¡˜  … ¡ €‡ ˜“\— ”¡“ ¡¡–¡\͆ ¡˜š

… š˜‡  ˜“” … ˜“Š”¡›”¡“  ¡— –¡\͆  à¡ š‡ €

‘ “ ¡ ‡ °\͆¡–›   ¡kš› €–‚š— \͆¡à¡ š ¡™šèŠ ^›
— –¡\͆ ¡˜–¡\͆ – š ‘š¡ ¡ ș \– …›…›?

** … €˜f€” Ÿ¡kš — ™¡^Ȁ   ž ¡\ ƒš›€ ™[˜˜à¡ š

  –š –š€ ¡ –Š a‚ ˜€”°’ “ “ –“ “ƒš€   • • _‚ Œ[ “‚

ž ”‚€€ ™[ “”Š j‚ – € €   š € ˜˜ ˜ … š” ”±¡f “”Š a‚ 

]‡€ › • # 00
_~_~_~_~_~_~
‚‚›]š 
+=+=+=+=
j˜ Q‡™‚‚›¡šè ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š!!

˜ [€ €Š, Œ›” [€ €Š¢Ž˜‘šQ €š

j˜ Q‡™‚‚›¡š

‡ ڙ  ” , ‘ Q –“ ˜“€ ,

è ˜ ‘ –“ Q ˜“€ !!
¡ ˜”‡€  à” › , ¡ ˜€[”Ž[€š !

€ ˜Š€[Q€ !

è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š

˜”š“ …[^ ‡“˜^Šš“Š™ ˜ !
è ˜ ˜^Šš“Š™ ˜ 

” š€š ¡˜ š”‚ š, ” š€š ¡˜ š  ¢ ׀ š

˜‘ “™ €è ˜ 

è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š
˜‡ “€ š €  ‚š

˜” ›“€ ,[ è ˜ ˜” ›“€ [ 
˜˜š›€ ˜ ,˜ …[š˜ [š

è ˜ ˜€ [ ’ [ 

è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š

‘ “–Û’‘¡ ,[ ˜ Qš¢€˜š,

è ˜ ˜‹ €šQ ˜š

\”“  …[ Q ‘ j,   šš  …[ Q€š j

  ^Š”š° ˜š

è ˜ j˜ Q‡™‚‚›¡š

‚‚›‘ € ]š ‡ € _
è ˜ ‡ € ^— 

˜š‚ ,

˜š‚ ,

€¡ “è ˜ ,f˜f ¡ š¡šè ˜ ,

˜“ †•›” 

è ˜ j˜‡™‚‚›¡š

– › ‚‚›‘ € -------------‡™!

€   Í…‚‚›— š š ˜“ › ”˜ ›‚f,^Šš“Š”š –…šš¡]š € 
  — š, ¡Û‘   › ž“  

]‡€ › ¹ 
…Š€› # 00
_~_~_~_~_~_
 š ^«” Š 

š ‡  š ‘“\”“噝  ™˜å™èš¡  ”™ €˜ “€ ›f] š˜¡“

 €š“ ¡ ¡  ¡¡\”“ –   €¡ €š  ‡ š ‡\€ š ˜™“¡ ‘
”   kš^  ‡¡ \€ š¡ž ˜kš‘šš €\”“ț fŠ ˜`›ˆ 
š¡  

š ‡€‡Û˜ ‘“”š` € –  “` – ±™  š ^«” Š ‘“€   … –… š š ‡
噝  ™€‘ ™× €…›˜ ‡˜è € —  ˜™‡ “¡ “€ ›”   š ‡

”† ¡ š¡ €€¡ …›š¡¡” Š € ›f˜‚š` € –  “\€“¡ – ™ 

‡–€ €” Š 萛”š”¡…“¡ ‚f

` € –  “f€– ±™ ]› ž “ è ”Š «Œ  – š˜` € ›f” Š € ]™ ‡“
€™  

Œ  – š˜ ž€ ˜™¡ ‘š– ““f€€°€ ã™Š—š”š˜è€ “€  ‹ € 
jš– › –¡› ˜èŠšš ‡]‡ ˜« ‡€ ¡]”€?

` € –   ° … €  ¡_”š` “  … €ț ^Š €  €— ]f¡ ‚™¡ 
– š˜ €€– …¡› € “¡ ` €” €”  f€– š– › ]_kš\”“ – ¡ 

€ š ‡€‚›˜Œ ›€š– › ¡ ™¡Œ ˜]‡ș – ¡–˜Œ`° ¡?

‡  š ‡“` – š– ›  ‡ “†° ™  f€‘ š – š– › ]_kš` €
‚ ›…˜€š– › –¡ ™Œ ›‚å¡ Š\– `ŠŠŒ?

` € –  ‡ š “–š “€  –\… “€ – €™ ›– ¡š— ‚   ˜“芌”š
‡ ŠÈ  ‘ ` ”š  š¡_kšƒš…›“€ €¡ ” † š ‡— ‘ ° ¡]

]™ kš–‚›˜–‹€š`  ˜ˆ “€ ™ €š“›‚ ”š` € –  € š “ 
€¡ “¡ š¡  

^“˜ŠÈ  ^š– › –g  ›‚ ¡ ˜èŠšš ‡]‡]”€ ” › €  ˜Œ 
›°€  ”°‚™ ¡  

…Š€› # 009
_~_~_~_~
” š š˜ –€† 

f€ — ‚ š˜\Œš ˜ ™Ž€ ” ‹ €™ ‡ š¡  ž ˜€  ˜™ –
€ — °›‚  kš — ‚ š˜ ›š“€ ‡‚¡“¡  

›j

” ‹…›š¡  
 “¡“ €¡˜ ‘ –‘¡@ 

‡ ^ ¡‡ “¡@@

” “” “ — ¡ …“š“ ¡@”›€‚ `š\ ’€`† ¡@@
¹ã˜ ’“ ”šš ˜ ™Ž€ ” ‹ €– …\… “€f€ƒ“ƒ š‚‡[“ ¡_kšf€

…˜×€ š¡ ‚™ 

f€š ¢  €Š¡ ‚™  ¡ ›”›”  ]‚`‚› ‡å¡ kš“  “` €

›–“€ ›‘ ` —™ “€–“ š¡
 — ‚ š˜—‚‘°˜…‚_

‡ ‡  ‡‚¡ ‘ — ‚ “€›  €ÖŒ ˜ — ‚ š › ¡ ‚™ ”‡ š ‡ €
“‘ž“˜” ‹ €™ ‡ š¡  — ‚“ › ˜ ˜ 
”šf€å™ 

“ [€ š–‹ ¡] 

š ¢ ‚š‡¡f` €”  ”¡… kš”† –˜‡ ““¡ ˜€ “¡?
` å™ 

“€¡ –¡ ˜‡ “ ¡–˜€à— ” €“€[€š ¢ ¡ 

š ¢ “‚š‡¡f]‚`‚›¡f •š”† –à¡˜ˆ Œš“¡ ›‚ ?
` å™ 

€ ‡ – –“¡ –›€›“¡ 

š ¢ € ‚è  ] ˜ “”š –‘ — à¡ š š¢ “¡ €š” f‚˜[! ™– 
ˆ˜š —™ș “¡ ¡?
` å™ 

“`  ž  ‡ – ‘™ –˜ ”†›”Í…  Ÿ  ž ‘ ž‘ ¡  

  ¡ י€…Š€›
…Š€› # 
_~_~_~_~_~_
‘’€ ˜[– “ 

` š— š˜  “ ”¡›‘’” “€ ]‘–¡› ‚ ˜¡” ‘ ț– ‘š

 › Š^  ›f`“€ ¡è € ‘’`“€ ” ‚›  ˜ š ¢š\”“ ¡è 

€ ‘’” ›  \ۙ     ” 

f€ ‘“” ˜¡ ‘™€ –¡ ›–¡ ‚™  ” \”“ ‘’€ ‚›  ›“]_

kš` ” “‡ š¡  €` “‘ €`“€” €‘’€ ‚›  ˜ –ã› — ‚

›‚ š¡ ¡‡–€¡` —‚  ‚›   › ¡ …€  

” ”š ™Ž ” “蝙‘’“¡ ”™ kš\”“ ‚›  \”“” € ›f š ¢
š ‘™ 

” ‘ƒš]f `Û¡ “”  ” “€ ›f‘’€ ‚›  ˜ ‚ `“€– …€ 
  ‘“ …‘ ¡˜”± :-

™– › ”™€€¡–“‘’€¡ ? ‘‘a@”

“à¡š  –ã› ”™ ”™! ¡˜š ” ›a@@” 
” Œ\˜› ›…‘ 

…Š€› # 
_~_~_~_~_~_
¡ ^¡  ^ 

˜š €€›ÈŠšš¡ ` ”È€š ˜ ™Ž f€– š`“€ \‘ ›˜f€

\”š ’ › ™ ‚™ ‡š¡€‘ š “\”š ’ “™¡  …€š € ` ˜¡ ‘™  Û“
¡ €š`Û¡˜ €š‘‚™¡… ” _€¡ –
¡ ^¡  ^‡ š ˜š …š  @
€ € š€[–±  ¡   @@

`   ¡–“`“€ … ” _€ ‡ –€†™ ‘™ –
€˜[ ’ “  € šš  @

‡ ‡ €š     •›…  @@ 

…Š€› # 
_~_~_~_~_~_

\ ‚¡ è™ 

]‚š €  ¡×™€ š\˜› ›…‘ €”°  ˜f€\“”±å™ 

š¡  ‡ 

‚ ¡–‚ ¡\”“” š š€” € ”± “€ ›f`“€”  ] š¡  ` \“”±

€” š š€ f€ ‘虈   ˜š¡  kš ° ”± ›  ` €–‘ € 
—™€š]‘ ” — ¡€–‘ ˜¡ ›  
f€– š`  å™ 

€ › ” 芀 Œ[ ›€š¡\“”±å™

”  ”¡… ” ˜‘ ¡ ›  – 

” ”± “…‘ ‡ €

  ˆ   › š ˜š ˜ ™ @

\ €ž› 菗™ ˜ š‚fš @@ 

…Š€› # 
_~_~_~_~_~_
]‘ › … š 

“ š ™Ž…‘ €f€€   ˜ “ ›“a¡ €š€¡ ‡ š¡  ‡Û™ 

ž…‘ ‡ “芞“”š€   ˜   “”š¡ ˜› € € kš`Û¡›“a

€è ‘ š–‡—Š €f”  ¡ ›… › ›“€ ‘ €   ‘ ¡f

€† ‘“– ‘`“€   ˜ € ” …‘ ‡ €”  ]™ ” ˜‘ ¡ ›  –
š–‡   ‚™ ›™ “f€Œ€ š@

€   ¡ș € ? ]‘ › … š@@

 ˜è…Š€›  ¡ י€…Š€››€ “ š ™Ž…‘ —  € ž“… ° 
– ‡ š ‘ã›    — š 

…Š€› # 
_~_~_~_~_~_
  ¡ י€f f˜f  

  ›” ¡ € “  š— _€ ”‘ ¡f?

  ›“¡ “?

(‹ €¡, ˜–  ¡@

‡ –‡ “ ‡ “˜“, ¡  “ ‘› –

˜›‘ ‘›‡ …
“  š¡ ‚™ @

(˜›ž ™š ¢˜ ™ …“   ¡™¡f f˜f š € ۏravikant at sarai dot net “
š…“ € š€ \

Ÿ €™ )

  -– €€†…Š€›
…Š€› # 015
ܛŠ¹ ˜[”šš›‚ ° 
– ‡ ܛŠ• ˜[”š°— “]“€ ` ŸŽ ¡_kššã €”š€‘”°@`Û¡‘€š
f€]‘˜ …ã› ™ -' š‘ š‡ ș €šš¡¡ ˜š‡ j‚

 – ‡ – ›'˜š‚  \— -\—  “ “¡ € “ܛŠ• ˜[”š]š¡ ¡@
…Š€› # 016

‘[ – “™ ‘š– “
–  ¡†€ ” … ˜ ‡›”š°@`Û¡›‚ €`“€ ‘ 菡‡ š  ¡‘š ]š¡ ¡@
`Û¡ “] ‡›‚ _'¡‡ š  ¡^א]

¡‡ š  ¡€€ “”š‡— “š‚ @—    ¡]‚™ ` “€¡ '›”¡›‘š– “  ‘
€ ¡‡ š  ¡¡™ “¡

–  ¡“‘š– “ ‘   ¡‡ š  ¡¡  kš `“€ h€ –〛“‡‘ €@

‘š– “€ ¡‡ š  ¡€€ “”š• € €š€’ š • •  f'¡‡ š  ¡^א]@
…Š€› # 017
f€–   –š

f€‘   Š  › ˜ “]‡€ è “˜ ‚š‚™ @è “ ™ š‘ š “\–€500ž
€f¡kš– € € › ž€ ›f\— — ‘ _€šš¡¡@ 

…Š€› # 018
g  ” š…™
f€ š‘ š” Š ˜\”“” š š€  ‚f@\”“‘ 菠`Û¡ “” š š€ ” š…™^ š¡

€š ™ -'˜ š‘ š, ™ š‘ š“ , ™˜š €Œkš™ €Œ“ @

…Š€› # 019
` š
] š€ š   š‘ š“^ › ‡ –  ›€ ‡ –” ¡ ›™ €”¡›˜‚ ]f‚ ™ \Œ ?
’j™ š, ‚㛀š‘¡ ‡ € ]Œ[ š”¡›‘ ‚ ]f‚ @
…Š€› #
– šž

– šž”°“›‚  @‘  š‘ š— ‚¡f‡ š¡@    ¡“€¡ - š‘ š‡ , – šž… ›¡ 

‚_¡@†   ›› @

— _, € _• ™‘ “¡ ¡ ‚ @^ ˜†‘¡ †‘¡@
 ^ ›€šș …›?
˜ˆș ”  €– šž”°“›‚‚ ?
…Š€› #

€  –Ú‘–“ ™ 
– ‡ f€^˜ š€ ‘    ˜ ‡›”š°— f€]‘˜ ]™ kš€¡“›‚ -’–° ‚‡–

¡], ]”€ –Š ˜š‚™ 

– ‡ – ›-’ș €¡ ? …› -…› ‡ã‘ …› @
“ …]“”š‡ š-‡ š ¡ •“€  -  ¡ “— ›‚@^ ”š]‘˜ ] ™[ —š‚™ ,
` “”† ’]”€ –Š ˜š‚™ kš]”¡ š¡¡?

– ‡ ”Š”€°€š¡ ¡f– ›’‘   ˜ ›` š ‘fkš€  –Ú‘–“ ™ , ˜š  \— €

ž ‘ ¡ “¡ ¡_@
…Š€› # 0
 š‘ š‡ 

‘  š‘ š‡ ‚ “ ‚ š¡, `“˜ f€  ’ ° ¡] kš‘ š ž Ÿ  
[ “˜°¡ €š‚ “ 
‚ f‡ š¡  @f€å™

¡ ș ‚ š¡¡ @ 

“‡–‘  €€š”† ’’ș — _, ^ š¡ž Ÿ  
[ “˜°¡ €š

^ ”š  š€–›° š‘ š“‡ – ‘™ ’’\š,  ˜ˆ “¡ ¡? ™  ^Œ’f‚ š¡ ¡ ˜

  ^Œ’– ‚ š¡ ¡@
…Š€› # 0

”°   € –Í… 
   ¡\”“–Š€ –Í… ‚ ° ˜ƒ˜ š¡‡ ˜› ¡ ”† -

   ¡, \”“–Š€ ƒ˜ š¡¡ ^   › ‚]€š   ¡“f€
å™ 

€ ‡ – ‘™ , ’‡ “¡ ”°   € –Í… ¡@

’— ˜€¡ €^ € žÈ›]”€”°    ^“ ș ˜›š¡ ¡@
…Š€› # 0
`”Û™  

f€`”Û™  € š“\”“   € š –ˆ Œ¡f\”“‘ 菠  ¡ 

€¡ -`”Û™   ›“ € _]  “€ ˜“¡ ¡@” ¡, f€`”Û™   ›“˜
€— -€— ˜ˆf€  ››‚‡  ¡@

^ ”š`”Û™  € š€ ‘ 菠  ¡¡ ¡f– • 

 – › -˜–€ š

˜^“ ˜¡“€š¡ ™ š@” ¡” ¡ ”™˜ › -
› ™ `”Û™   ˜›‡  ¡@

…Š€› # 0
“ æ 

  –   -ș ˜ –“  “  f‡ š¡ €¡ ?
–     -› €“, ˜š¡ € ¡@
  –   -€ ?
–     -“ æ €š€@
…Š€› # 0
˜‘ “

–     -˜^“ ‘“ €€¡ ?
  –   -˜ ˜‘ “€š“‚™  @
–     -˜ ˜ˆ “¡ @

  –   -‘š\ ›˜ˆ†¡˜¡ “€   ˜€ š    ˜›  @
…Š€› # 0

   ¡€ €
   ¡f€– š €›€š€¡ ‡ š¡@š 菘`“€ €š –¡ 

‚™ @  “ €›‡ “€ ›ff€‘ š €€ å™è € kš\”“
€€  …€š‚š ‡›‡ “›‚@š 菘f€ –”š–  ¡ ‘ _

‘f@– ,    ¡€ €›]‘‡ š-‡ š ¡ “›‚ @  “

‚è ˜”† , \–€— “ €“¡ ‘ ș ?

’ € ‘ ¡, › €“g  ”¡› – š‘ ¡ €‘ € ˜›€šf€šè  € 
›‡ š¡¡@– “‡ – ‘™ @

…Š€› # 0
]– ‘ 

   ¡    -‡ “ ¡ , ‡“ ‘š˜˜f€   › ¡,

`“ ‘š˜‘ž˜f€“™ –Í… ‡Û˜› ¡@

 ] ™[  -¡ ™š ˜, –˜\”“ ™¡¡š€† °ș “¡ ‘?

‘ž€ ]– ‘ ”¡› ¡ ^“ – ¡_¡@
…Š€› # 0
˜ • “

  ˜€   -à¡ ‚ € ž €¡?
˜€     -¡ @
  ˜€   -€ “-   ™ –‡  ¡ ?
˜€     - ˜ • “@
…Š€› # 0

‘š– “

  “ €¡ ‡ š¡ @` €¡ ˜f€‘š– “ @¡ °€  

›‚  š– ¡š ˆ €š¡  › €“‘š– “€— “¡ ›‚   @` €  

€f€™ 

“”† €— _  ¡–, ™¡‘š– “ € € ˜€ ¡?    ¡

“€¡ €^  ‘š€ … ‡‘ ‡  ¡@

™

¡@ 

€ –° `× € ¡_@` “”† €]”™¡‘š– “ș ›f¡f

’‘š\ ›˜\”“f€‘š€ šæ‘ š€ ‘“‡ š¡ ¡@
…Š€› # 0

š‚ ž€‡ °
Š …šš‚ ž€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@
    @
Š …š‹ €  “ , š‚ ž€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@
    @
Š …š\͆ @ –™š€ – Š›€‘ ‡ °kš‘ ‡ °kš‘ ‡ ° ˜› €š €“¡f@
  †¡@
Š …š •šš‚ ž€ “‡ ° ˜› €š†¡ș “¡ ¡f?
  ș €f€š‚ ž”¡› ¡ ˜š”  ¡@
…Š€› # 0

”‡ – Š› • “
¡Û‘ è “  ‡ - ‡ › ™”¡… f€”‡ – ‡ Š›‘“€f€šèŠ šŠ˜Šš€ “ €š 

”š›‚ @¡ ` € ˜€š€†¡ ‘“¡f €f€

š ‡˜“‡š“` \”“h • ˜–› ™ kš– ™ €”‡ – ` €— _€ • “ @Šš“
• “ š   €™ kš€ • ‘šŠŠ -•Š \ ‡ ˜

\”“— _ – €š š¡ @] š€ š` “• “š  ˜“‡š“`  ”† -\”“— _ 
\ ‡ ˜– ș € ?

\”“ ‡– “˜ș “¡ € ?
  ¡–‡ -Šš¡€–€ ™ -  – › -\–˜ˆș ˜ ›˜ €]”€ Š› • “”‡ – — 

– › ¡@

…Š€› # 0
”  ˜š‚_

f€ š‘ š‡ f€25 ˜ ‡› —“€ †”š–‹, — f€]‘˜ ¡ • ¡]]™ kš

€¡“›‚ €’   ¡]”€ ”  ˜š‚_@ š‘ š‡ ™–š “€š–¡¡ ž¡ ‡ ¡kš

– ㌂ €‘”°¡@‡– 20 ˜ ‡›€”¡…¡ `Û¡ə ›] ¡ €`“€  € _

”  ¡ “¡ ¡@10 ˜ ‡›]“”šڙ “] ¡ €`“€  ž ‘ ¡ “¡ ¡_¡kš‡ ¡ 
‡˜ “”š ‚š“ ›¡ ¡ €ə ›] ¡ €`“€ “ ˜    ¡¡¡ “¡ @
…Š€› # 0
“‡[“Š ”

   ¡, `“€ f€‡ ” “ ˜ kšf€

Šžƒ˜¡f “‡[“Š ””š”¡…‡ ¡@…›-

…›`Û¡f€ …š ‚ ˜› ¡@‡ ” “ …š ‚€ ƒ  ¡ ` ˜ f€ ‡Û“– ¡š] ¡@
‡Û“€¡ ¡ €˜]” “ € f€-f€^͆ ”š € ‚ @

‡ ” “ €¡ ¡ €˜\”“ƒš ” ‡ “ … ¡ ¡@ ‡Û“¡ ƒ˜  ¡kš ƒš”¡…‡  

¡@

Šž— \”“ƒš‡ “€ ^͆ š ¡kš¡— ƒš”¡…‡  ¡@   ¡‡   …˜

”°‡ ¡kš\”“ ^͆ – ¡f€¡¡ €—_, `“‘ “ €‡ “ ˜ \€› ”°‚™ ,
˜g  €š `“‘ “ €  ” –› › @ ‡Û“¡ ƒ˜  ¡kš ‘ “  ” ]‡ ¡@

…Š€› # 0
`ã›–“ ™ 

   ¡kš–  ¡‘ “ –¡–Œ‘易@™‘ “ f€¡ – ㌂˜š¡@–  ¡
  ˜ ›”šš¡  kš   ¡”¡›@f€– š – ㌂€ ›ÝŠš –¡ ‚_@

–  ¡“  … €]‡  €  –€   ™ ‡ f@` “   ¡€ • “€š€ “”š

–› ™ @–… š    ¡‡ -   ˜ ›”š”¡… kš¡ ‡ €š‘ €‘š ‡”š › 

›‚ ¡kš ›  €’€  `ã›–“ ™ @   ¡€ ™‘€š–¡‚è  ]™ @` “` 
“ Š€“ … › -’˜ ™¡ ]™ ¡ “¡  @
…Š€› # 0
f€˜Í†š

f€š €    ¡  š¡ €f€˜Í†š`“€€ “€”  ]™ kš‚“‚“€š“

›‚ @^     ¡€ “ ‘›‚_@ •š‡ ¡    “€ € žž€š˜Í†š`“€

€ “€”  ] ‡€š“›‚ @   ¡€ –¡‚è  ]™ kš`Û¡ “˜Í†š€ ”€°

›™ @˜Í†š˜š‚™ › €“` ˜ ““¡ “€› @   ¡– ›-  ‡ ˜Í†š–Š,   

‡ @

 Œ ‘š– ‘`Û¡›‚ €˜Í†š‚¡š “ ‘˜  …€ ¡ ` €”  ‚fkš` €

€ “€”  ‡ €š– ›-’‚“““““-‚““““@
…Š€› # 0

 ˜ˆ‘ š   ¡
f€ ””š “]‘˜ • ¡f@`“˜f€˜ 蛘 , f€ ¡‘kš   ¡@ “ 

^    …˜ €100˜ ›€š€šƒš€€ ”¡… ‡ f@˜ 蛘“ ¡à˜ ‘ _
kšš ¡]50˜ ›€ š è ” š€š ›™ @› €“€“€€ šŽ Œ–‚™ @

\– ¡‘“  … €…› f€– š€ žž€š€‘›@ — €š –75˜ ›€š€š
Œ–‚™ @‘ “ €‡ “€– ‘   ¡–…‚f@`Û¡ “  … \–˜\€› ™¡ ș 
€ ‚ ˜— ¡à˜€š¡ ›@

™  …€š`Û¡ “” “ ˜†› ‚›‚ ‘ @50˜ ›š“€– ‘`Û¡›‚ €\–˜€

‚™ ¡]‚–‚  Œ–‡ a‚ ™  …€š   ¡ ”  ””š…›‚f@
…Š€› # 0
› Šš 

f€– š   ¡€ 20› € › Šš › @   ¡” ›“› Šš  ›€”  ‚f@

“–š ˜› “€– ‘› Šš  ›“€¡ €‹ €¡ š¡˜]”€ \— 1›  ”f‘‚
kš– € €19› ]”\‚›19¡Ý €› €¡@

   ¡– ›-“¡ ˜ˆ \”“”š” \— ¡ … ¡f“¡  ]”˜š5 ”f ” €š

‘ ‡f@

…Š€› # 0
\蔏 ›

  -˜‘ “™ €  š\蔏 › ˜¡ €š]…€ ¡@
– -“¡ , ˜\— €f€\蔏 ›˜¡ €š“¡ ]f¡ ‚@
  -¡ ¡ “¡  € , ˜` \蔏 ›€ “ ˜– j@
– -‡“ “ \蔏 ›@
  -\š™ š, ¡  ˜”‘ ¡ ¡] @
…Š€› # 0

˜×™‘š

  -\”“‘ž˜˜×™€ k ‘šș ¡?
– -ž- ž@

  -¡€ ?
– -\”“‘ž˜‡ å™ 

”‘ ¡  ¡\˜¡˜š‡  ¡@

  - •š‘ “™ € k ˜×™‘šș ¡?
– -† °™ š˜ˆ€›\”“‘ž€ ¡ ” ¡@
…Š€› # 0

”¡““€ ›f€”°
  -˜š ” š ‡ ž€ ™€š ¡ €` €”  ƒš˜”¡““€ ›f

€”°“¡ ¡@

– - ˜“` €”° ‘› ‘f@
  -“¡ , ˜“ƒš€ Œ €™ ”š€”°›‚ ‘f@
…Š€› # 0
†š ˜†‘

   ¡ –  ¡  -à¡ š †š ˜ †‘¡@
–  ¡-¡ , ” ¡@kš^ ˜“¡ €™ ¡@
   ¡-› €“ș ?
   ¡-\š™ š, ‡–– šž–‘¡  ¡ ” …›‡  ¡“ @
…Š€› # 0

” …  ›€  ‡ 
  -¡˜ š “ “ €›]š¡ ¡@
– -€›]š¡ ¡@› €“`  ” …  ›€  ‡ ¡_ @
  -¡ , › €“` €\͆噝¡ š€€ šŽ` €  ‡ € f€  ›

˜ •€š ‘™ ‚™ ¡@

– -j¡, š–g  k› ‘ –€ ‘@
…Š€› # 0
”šž “ 

  –   –° ”šž “ ¡@
– ș ”šž “ ¡?
  ™ š, ‡–— ˜  €š`‹ ¡, ˜ˆg  ›‚ ¡ € –€†ƒ˜š¡ 
¡@

– ^“   – , f€€ ˜ €™ €š, `‹€š  ‡ ™ €š@
…Š€› # 0

€àܙŠš £ “
  ¡˜ šh • ˜€àܙŠš€ Œ   ™ “È ˜è “ ۏšŽ“¡ ¡ š¡ 
¡@

– žÝŠ€ € ™ ‚€š€‘ @
  ]”^ۊš“Š  €  € — ç™€ –  €¡?
– ‡ ‘ ƒŠ^ۊš“Š€ ‘‚ ` € — ç™ “ ™¡ \ے€ š˜™¡@
  ¡šŠ  €\ۑš €“ –  ^Ò ] € ¡?
– f€— “¡ , ș € — €àܙŠš€\ۑš] ¡@
  ˜]‡‘ _-˜›—‡“ › ¡@
– ‹ €¡, ˜`Û¡” 芖 È ˜Œ ›]a‚ @
…Š€› # 0
€àܙŠš £ “

  ˜¡ Œ[ \š^‡ “™š¡@
– ™€¡ “ €˜€àܙŠš€˜€ “€¡ @
  ^ۊš“Š‘ “™ —š€€àܙŠš € f€-‘ š ‡ ° ¡@
– \͆ › €“˜ˆ €¡ ”š š“‡š“¡ ]@
  ]‘˜ €àܙŠš€ ‘  “ ș ¡  ¡?
– €Û ›€ €€ šŽ@

…Š€› # 0
†€ – ˜ š 

  –   ˜“ “ , ˜ ‡ž˜ [ € ‡– “€›\… “€–‘¡ ‚_@
– ˜\— \”“ ” € `Û¡‘“€ ›f—‡ ¡@
  ș `“€  ¡› ™ šæ‘ š¡@
– “¡ , › €“  … ¡@™ ‘™¡†€ – ˜ š “€›  ˜š ]‡ ‘ € 
‘““‡‘ €¡@

…Š€› # 0
¡ “€  ‡ 

  -’’ș ˜ , à¡ š‘ € ŠŠ‚f?
– -’’¡ “€€ šŽ@
  -’’¡ “€€ šŽ?
– -’’¡ ™ š, €›˜f€”¡› “€ ‘€š¡ ”°  @
…Š€› # 0
˜“ £ “

   ¡€ ˜“ £ “”±“€  ˆ @¡`  ˜Œ–‚f@f€ ‘“`“€ f€ ˜ ˜› @  
 ¡“`  €¡ , ’˜“ “  €à¡ š ‘¡ ¡ ‚™ ¡@
˜ “€¡ , ’› €“˜ à¡ š  ˜“‡ ° ¡@

’\ —@ ‡ “˜ˆ™¡– ™  , ¡à¡ š ›“ ˜ϙ ‘ —š  ˜‘ @   ¡“

˜“ £ “–ƒ š @
…Š€› # 0

– › 

— ç™•›”±¡f €  “ ×™‡  ”† -’à¡ š ș … š¡, ^ 

— ç™•›€– š˜?

 ×™‡ -’˜“ ”†›¡Ý”±  €^ ˜ ¡]”€  g  €†ƒŠ“ ¡ ‚ ,
‡  ]”€ – › –‘¡ ‡ f‚ @

€  -’ ș •š  € _ƒŠ“ ¡_?

 ×™‡ -’¡ , ˜š ˜ – ^›‚˜‚™ @

…Š€› # 0

ž ]

f€–š ‡‚ š™€“ €š € ›ff€€”“ €˜“‡š€”  ‚™ kš– › -’ š]”˜ˆ
˜¡ “€f€›  ”f“, f€ݛŠ, f€€ š‘ €¡  ˜“ €š € ›f™ š¡@

˜“‡š– › -’˜]”€ ‘ ›  ”f“, ‘ € š, ‘ ݛŠ‘‚ @
™¡ “€š™€– › -’ š, ]”˜‡ € “¡ €šš¡¡?
˜“‡š“€¡ -’ ˜ “‡ , ž ] ]”“¡ €  @
…Š€› # 0
\ ˜^͆ 

f€¡×™ š€ ˜ €  ‡  “ _‚_@^› È €…™š”š–‹ €š–Š“‘– “ ”¡›‡ã› ‘“

”† -’—™ , à¡ š \ ˜^͆ ș ¡?

¡×™ š“€¡ -’˜š \ ˜^͆ ™¡ ¡ €–Š“‘– “€– ‘˜˜š ¡ ”€°›“ ,  €˜

†Š”Š a“¡ @

…Š€› # 0
˜‘¡ ž

f€žš – f™š” Š[ €– ¡š°  , — f€‘ ’ š ™€¡  ‚‡š @™¡
‘¡ žš – “€¡ -’\šf€ŠÈ  ›]™ š@

‘ ’ š ““ š ‡¡ ¡f€¡ -’ ‘ “¡ , ˜” ™›Š¡, ŠÈ  ^š“¡ @

™¡ “žš – “€¡ -’ “ š ‡ș ¡ ¡ ™ š, f€¡ _‡¡ ‡¡ › j,

`  ˜…›¡@
…Š€› # 0
‚ ™–

” ›- ›” ‘ €‚fkš … ˜ ˜^’š-`’š‘“›‚@” “`Û¡ … 

‘€š”† -’]”\… “€¡ … ș ¡ `‹?

’\— -\— ¡˜š ‡– “”š ‚ ™–¡ ‚™ @” “– ™ @

’”šž “ș ¡ ¡ , ‡š •š  …f,  ” ]‡ f‚ @” – › @

’€  ” ]f‚ , ¡ ›• •”š›‚ “€ Š€Š @” “\•    €¡ @

…Š€› # 0
‡¡

‘ ‘ è耛‘š ”¡… Š …š“`“ €¡ -’ ‡™, ˜›Šș ]f?
‡™-’˜š” … ”fš 菘 ‚š‚f ˜`Û¡š¡  @

Š …š-’kš\‡™˜‘š ș ]f?

\‡™-’ș €˜ ‡™€” … ”f€a”š°  @
…Š€› # 0
]æ™€ 

”Š-’™ ‘à¡ š”  f€€ š € ‚‡¡ à¡f€kš€ š€ ‚‡€ ]æ™€ ”° 

ș €š ‚?

…Š-’` € š€ ‚‡€ • Š € ” €š ›‚ @

…Š€› # 0
蔒 [ 

‡›š €‘   -’˜ € \”š ’˜‡›]f¡ ?
€‘ -’ š€ š € à” Šž“¡ ‚™  @

‡›š-’ € – € ?

€‘ -’“ Š† ”“€ @
…Š€› # 0
 ˆ 

‘ ˜ ]” ˜– €šš¡@f€ ˜ “€¡ -’™ š, ‡–˜ Š”¡“€š

 Þ‡ ›“‡  ¡ ‘€ “‘ š˜ˆ˜¡‚  Þ‡ ‘ ¡kš‡–‚‘€”°”¡“€š‡  ¡ 
 è ‘ ¡@

‘ š ˜ “ ˆ  ‘™ -’™ š˜€Š š ›€š‡ ™ €š , ˜Ý˜¡ ‘‘‚ @
…Š€› # 0
•ã˜ ‚ “ 

f€å™ 

€ “˜ €˜“›‚ f‚ “ ““˜˜Ê“ @^“˜• “€ ƒŠ –‡ @

”  –‹ ” “^ž š €¡ -• “`‹ j@å™ 

“• “`‹ €š‘ - “– š

¡› €¡ @ •š ‡€š€¡ -’\–€†– ›‚ — , –  •ã˜ ‚ “ ‚ f‡ š¡ 
¡@

…Š€› # 0

– €š 

” -’˜Û“ š š¡ ¡, ` …”€š j@

” -’˜¡ …”€š ‘ , ˜^ ‘¡‡˜“¡ › _ @

” -’˜— ^ – š ˜“¡ ›‚™  @

…Š€› # 0

“ž 

f€žš – \– š”±š¡  @\… “€` ›‚ €¡…æ˜ ›‚ “ —›‚™ 

¡@` “ƒš˜…æ˜ “ ž €™ @` € “‡šƒš€]_“”š”° @¡
…ã› €š”  – › -’˜š …æ˜ € “]_“”š …”€ š ¡@

…Š€› # 0

š–‡€ ‘€š
š “ \”“  ¡›  -’ș – ¡à¡ š—™ ‘“-–- ‘“‚ š¡ ‡ š¡¡?

 ¡› -’‘š\ ›– ™¡¡ €”¡›˜š—™ € ™›€ ‘€ “…› , › €“]‡€›`Û¡ “

]Š …È€ ›‚ › ¡@
…Š€› # 0
ț ^˜È 

f€ •ã˜€ 

˜™šž ×˜¡ “”š “˜ 
[ “f€” € š ”† -’€¡ “ ˜]”€ 

ț ^˜È €¡ “‡š]™ ?

” € š€ ‡ – -’‡–”š‘”šžÞ‘`—š¡-‘fŒ@
…Š€› # 0
¡ ž

f€]‘˜ ‘ š ˜ ‡› “ … ‚š‚™ @‡–` ¡ ž]™  ` €] ”  

— Œ‡˜ ¡ ‚_ @› ‚ “”† ș ¡]?

¡]‘˜ – › -’˜ˆș ” , ˜ \— -\— ]™ ¡@
…Š€› # 0
— š € “

f€ — š “ “˜° Ï‡“ €¡ -’—‚ “€“ ˜”š”  ‘‘– – @
 Ï‡“-’†ÒŠ“¡ ¡@

— š -’ €“€†ÒŠ… ¡f, ” …  €™   ”f€@

 Ï‡“– ›-’\š, ™ ‘” …  ”f€†ÒŠš”  ¡ — š € “¡@
…Š€› # 0

]‘ ˜‡–š
f€]‘˜ — š   -’\‚šà¡ š › Šš ›‚‡ f ˜ș €š ‚?

— š -’f€€ škš… ‘ € €Š š š ‘‚ , •š€ š˜–‹€š— ˜ ‚ € ‚ @

…Š€› # 0
‘™ 

  š ‘ݏš‡ “‚™  €`“€ ” € “ ˜ž  kš  Šš € “ ˜

‘™  @‡ — ] , ¡€›  €¡– ș ¡•š˜ ^f‘–蝚˜€¡
\‡ , ]”€ € ˜ž  …› š¡¡˜ – ]”€ ‘™ … ¡f@

…Š€› # 0
‘ž[“

f€–Í… ‘ Œ -‘ Œ ƒš]™ kš\”“‘ ž[ “€˜ ˜š¡“ › ”  
– › -’ ” ‡ , ˜ˆ¡‚ › ‘ ¡@

”   …¡f -’–Š , €†‘ ¡ ¡“, ›  “¡ @

…Š€› # 0
–…

f€˜¡ €‡  ”™ –… “€…È€š˜\”“ƒš€ †€ ˜šà˜‘¡ €š“

›‚ @\“—¡ “ €€ šŽ¡†  • ›‚™ @‡–¡“ … ‚šš¡   

– …˜š  _ƒš€ °€ ”° @` ‘€š` “‡ š  …ã› ¡f\”“ ” 
 €¡ -’]‡˜š ›f “ ˜”€ “ @

…Š€› # 0

–¡…“

 Ž f€…“kš–¡…“˜\š”†¡f -’– jš˜ž, ”‡ ˜ f€…“

¡™ –¡…“@

š˜ž-’”‡ ˜ a”š f€…“kš“ … –¡…“¡@
…Š€› # 0

 ˜”[Ž

f€›€“\”“ ”菀” €  ˜”€š¡f › -’\”“ ” € ,
‡ € \“” è €€ šŽ¡ ™¡”菀 › ‡  € @

…Š€› # 0
” † 

f€  ¡–“€”°€ “_‘€ “ ›  @`Û¡ “f€š  ”“˜‘ €f€

¡€–  ‚‡€”° ˜ ‚š¡ ¡@ž¡ €š`Û¡ “€”° • °“ ž €š ‘™ @

— ” ‡ ‚‚_kš …ã› _, ’ș €šš¡¡ ? ˜š   ° ș • °š¡¡ ?

“ ‘˜–Œ–° “›‚-’€˜–ɏ–  ‘€ “˜— ” † “¡ † ° @
…Š€› # 0
— Ÿ 

˜ “‚è  —š€š€¡ -’à¡¡˜   ›‚ è ˜ …˜š¡  kš˜…”° ™¡ –

 ¡ š¡ , ` ˜“ ș “¡ €™ ?

’‘š\ ›, ˜ ˜ˆ“¡ ” š¡  €€ ˜“ € , ș €˜ ˜   — Ÿ ‡ “ “¡ -–Š 
“‡ – ‘™ @

…Š€› # 0
˜ €  ‡ 

f€” ‘š , € ›kš€“ ž™“€  ¡€€ šŽ˜ €  ‡ ˜› @‡–\”š ’™ “

] š ɝ ¡ž €  – _ `Û¡‚‘[ “a”škš“ …š“€ €ã” ˜›@” ‘š “a”š

‘“ è € š  €—‚ “€ ‘ €kš‡ ¡ –Š“‘– ™ ‚™  ]š ‚‘[ “   •[2

^…a”š €‚_@\ ’€ š™ “^ _ š€ ˜‡  ˜ˆ€š` † ° ‘™ @€ ““— a”š
‘ kš‡–]š €  ¡– › ’€ “““f€å™ 

€ ‘ – š ‡ “¡ ‘ ‡  € kš 

— †Š‚™ @€“ ž™““™¡ …‡ €™ @‡––Š“‘– ™ ‡ š¡    …ã› ™ f€

˜“Š € \‚š]”` ¡škš› › š€ ]” ˜–‘›‘‚ € ˜¡ ‡ f‚ @kš

€ ˜˜ ˜¡ ‚™ @
˜‘

…Š€› # 0
  ‘ ‚š

f€] ž€ ˜‡ ‡  ‘ ‚š‡–˜ ›€ š ‘‘ š €‘ š –¡ ‘“ €“› Š kš” € 
¡š” ˜™¡ › š¡ €–Œ‡ š-ž š š ‘‘ š €šš¡ ¡, ^  ›f‡ã‘ “¡ › Š € ,

‡  ” “‚]€š`  š—‡ , ‡ ˜ ›  -’š› Š , “¡  ]”¡ š ‘š¡¡,

˜™¡ –…“ ž €š‘‚ @
…Š€› # 0
  – 

€š“ ›€f€ š€ š 耛€ ț  ˜˜ 芚‡ “f€–Í…   › €™ -’șš˜ ‚ › ›,  “ ‘“耛ș “¡ ]™ ?
˜ ‚ › ›-˜ 芚‡ ¡˜ š ‚ ™“–†° ‘™  @
˜ 芚‡ , ^ € € _  ‡¡“¡ ˜ “¡f‚è  €š€¡ -’^ ˜ș   – ¡?

˜ ‚ › ›– › -’  – “¡ ¡ ‘€ ‘ ‘“ @
…Š€› # 0
›ÛŠ ^“-Œ

’›ÛŠ ^“-Œ14•šš ™ “ ˜™ € ˜›“€ ‘ kš’– › ‘ 14“–š™ “ –Í… € 
‘ @‘ “ ‘  €˜Ú™˜9˜¡ “€ \š¡@

…Š€› # 0
‚Ž

’˜g  ›°€  ž ‘ €š“ … ¡ ¡-f€™€– › -’‡ €…“˜€‡   € ˜›,
˜š_  ‘ fkš–Œ ˜˜‡–€ šæ™ j€ ˜ €š‘

^‚ ˜

\˜` € ‡ ›°€  ž ‘ ¡_, ` ˜™ “ ‚Ž, › €“^  ˜˜“¡ ` € –  
€…“˜š_  ‘   ,

€‡   € ˜› 

^‚ ˜˜‡–€ šæ™ j€ ˜ €š‘  kš–Œ ˜˜

…Š€› # 0
˜ - ˜€ 

f€ ˜ \”“ ˜€ € ›€š €š f€˜€ “˜š¡“›‚ @€† ‘“ €š f€˜€ “š¡“€
– ‘f€ ‘“` “ ˜€  ‚è ˜€¡ -’¡˜™¡˜€ “–‘›“ ¡ ‚ @
’ș ?

˜€ “¡š “  ”† @

’¡˜€ “˜ ›€€ –‘˜ ž›°€ … €”š° €¡š¡  €f€€ † °€š^ ^˜ š˜

¡škš€  ` €\’ –’¡@

’f€€ † °€š@ ˜€   … ¡_– › -’¡‡ š–  “–šݛŠ › “€… €˜› ¡ ‚ @
…Š€› # 0

’  

  ‘[ ™ €  –¡˜¡\’š‘’ ›“f€ Ï‡“€ƒš€ ‘š ‡ ‡ š-‡ š ŠŠ ™  ¡
¡Œ–° €š`‹@”   _¡_ @` ‡‚ “ `Û¡ “` …“¡  ˜ˆ kš‡ã‘ ˜” € ž ›

j€š– ¡š…›‚f@‘’€ – ㊠`“€¡ ›€š“ ”¡›‘’ ›“`“€ – ¡ ˜—š€š

…˜ ›™  ¡¡š “š¡‚f@€˜š˜”¡… ” ‡ ‚…€  @`  Ï‡““¡ ¡f€¡ -
’]‡–° \‡ –– ¡_, ‘’ ›“’ ˜˜ˆ…˜ ›™ @ž ™‘` € ” g  ž ›j± 

¡ ‚ , ‡  à¡ š ¡@

…Š€› # 0

… “ 

ƒš˜f€™ –‡› ˜ 

€ ˜€šš¡  @ƒš˜˜ ‡‘˜ ¡› `  – › -˜… “ ‘š¡ 

¡@f€ƒŠ˜˜š ” ƒš]‡ f‚ @

’› €“, ˜Œ˜, ˜ €†— “¡ €šš¡ @™€ƒ–š €š– › @
’^  ›f ˜à¡… “ ‘š¡ ¡@
…Š€› # 0
˜Í†š

f€˜Í†š“‘ š˜Í†š €¡ -’‘™ š€˜ ›¡ š¡ ¡@…¡‘ “ ˜…¡ ¡,   –‘ “ ˜  –“
¡kš˜Í†š‘ “ ˜]‘˜   š¡ ¡@

…Š€› # 0
” ” €¡¡

‚› €‘ –Í… ˜”šà”š ‚€š š…›š¡  @
’˜š” ” à¡ š” ”  \͆¡
’“¡ ¡
’˜š — _à¡ š— _ \͆ ¡
’“¡ ¡
’˜š ˜ à¡ š ˜  ϙ ‘ \͆ ¡
’¡ , ™¡¡  € ¡@˜š” ” — ™¡ €¡¡@
…Š€› # 0
‘“˜… ‘

f€‚‡ ‡ š¡  @f€›°€“` ˜‡ €˜†Œ -’]‡ ‘“˜— … ‘ ‘š¡ ¡@
‚‡“•  ` ›°€€  š”š‡ š€ ŒŒ ˜ š kš– › -’›,  š— ‘¡ ›@
…Š€› # 0
•Š

•

•Š

•š-’ ˜ ‡ , ș ]”è š … “€ –›€›™ š¡? ˜è š›? \͆ ,

f€‘ 

– …¡ ˜ ˜ ‡ – ›`‹ -’‡š ‹¡ šf, ˜€”° ˜ °  Š›‚ ]a@
…Š€› # 0
…‘ 

‚š – € ¡Ÿ …‘ ^€Ò‹ €šš¡@…‘ ˜ ‚-˜ ‚f€€ €ƒš˜”¡…‚f@

€  – ›-’¡˜‚š – € ›f…‘ f€ €š€– Šš¡¡@

€ -’™¡–¡¡ \͆ ¡]@^  ˜™˜–¡‚š – ˜ ‘“€ Šš¡ ¡@]” ¡ 
 ”š]f@

…Š€› # 0

™  ™ € “™˜
™  ™ € “™˜ €  Œ€š °€” š€šš¡ –± kš€ š €€š” › €˜ “€¡ -’˜

€–   Š –‡ š¡ ¡@˜ € ș “¡ ?

–± kš– › -’–Š , à¡ – j, —› ™¡`   Š  “€š €“€ ¡?
…Š€› # 0
˜Ý€  › ¡

\‚š‘ “™ ˜€†€š ‘ “ ¡ ˜š – ˜ “

[ “€š€• Š … 
¡  €a”šž Ÿ  

` • Š € `㊠›Š€ kš‘ “™ € ‘
…Š€› # 0

‘ ¡”¡› – š
‘ ˜“…› °€”š‚ …›š¡’‘ ¡”¡› – š,   ‡“€ h ˜ܙ š@— ¡  f€
˜ Š ]‘˜   ^ €›”š “€›  `“˜ f€“‚ ™ ’‘ ¡”¡› – š,   ^ €›”¡  

  š@

…Š€› # 0

‘易

f€• ‡ \• š“˜‡”šš¡f –耊€ ŒÞ– € š•^ž š €š¡f\”“  ” ¡™  
€¡ -‡ “ , ^“”š^ š¡ŠŠ”° , ‡ ›Œ _˜‘易”šŠŠ¡@

™¡ “¡  ” ¡ –耊 ”šŠŠ”°kš`Û¡ “˜‡Š‚f@› €“f€  ” ¡ €†
–耊  , €†\”“ ‡–˜š ‡ š¡  @\• š“` ‘ ›™ @

”† -“ ‡ “, ™ș €šš¡¡ ?
‘易 € €‘ –“ š¡ ¡ š-‡ ““‡ – ‘™ @
…Š€› # 0

‘易€ Š€

 “ € f€‡ “\”“\ ’€ š  ]‹ ‘“€ †ÒŠ ˜ ‚“‚™  \ ’€ š “` Š ›“
€ ‚š‡ €¡ ’‡ j”¡›‘易€  “ € f€Š€›]j

‘ š ‘“‡ “ …˜…‘易€ f€Š€›€š]‚™ , ^ ”š\ ’€ š “] ™[˜—š€š

”† ’™˜“€  €™ ?

’^ ˜€ “  –° – ¡, ‡ ““ š›  €¡ ’‡–`Û¡]‹ ‘“€ †ÒŠ … ¡f¡  ¡ 

¡˜ Š€›‡ ¡@
…Š€› # 0
€ š… š 

ŒŒ -f€ €ž š“”† -’’\‚š˜€ š… š €š› ș ¡ ‚ ?
’’ ‡›‡ f‚ kšș ¡ ‚ ?- ” “` š ‘™ @
€ž š €”€ ™ , ¡€–€ ™ , ` “–…“  ”¡›–‘› kš •š– › -’’ŒŒ , ˜š ‚š¡ ‡š ˜

]”€ š€   ‚š¡ €š š¡ ‚“?
…Š€› # 0
›Šš– È 

˜à˜ š ‡  –Š, Š€Š›‚ €š …Ò‹ € ›Šš– È ˜Œ ›]f¡ “?
š ‡˜à˜ , Š€Šš ‘“€ ‡ š¡ “¡ ”° @
˜à˜ ș ?
š ‡ș €›Šš– È € jš€ _‘“¡ š¡  ^  ›f˜“ –“ Š€Š›‚ f …Ò‹ ` 
˜Œ ›‘ @

…Š€› # 0
…š¡ ¡

f€–° -  € f€† Š –Í…€˜¡kš¡ € … Š“›‚ @`  f€  ›–° — _˜ šŒš

€… “›‚ @

˜ “\‘š ”† -€ “€ Š  “¡ ?
–Š“‡ – ‘™ -“¡ \—  …š¡ ¡@
…Š€› # 0
f€˜ € 

˜€  —Š¡ “”š ˜ – › -]‡˜\”“ ^š€ †ÒŠ €šš¡ ¡@` “˜ˆ “– š

˜ €˜¡˜”¡… ‘™ @

† ° ܙ š@ ˜€ “€¡ -` f€˜ € kš‘ –… š – – –Í…  › ¡@
…Š€› # 0
” … ¡f

f€]‘˜ “\”“ ` , ]™] ‘€ ޙ š ‘¡f\– š˜ £ ”“ ‘™ , ’” … ¡f@
‡ –˜` €”  ‘    \ ’€” Ÿ €” ]f@`Û¡ “ ›  , ’˜š ›‡ f@
…Š€› # 0
”š “ ]‘

f€™ “\”“ ž ‘ ž‘  ¡›  ”† ’’ș à¡ š” \–— à¡€ Š¡?
’’“¡ @ ¡› “€¡ @
’’ș ? ș \”“ ”š “ ]‘—›–‹? ™ “”† @
’’“¡ , – 】  –‹¡@ ¡› “‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
¡ ‘  

ž ˜€ ˆŠ”Š  , ˆŠ”Š˜”Œ € †  , † ˜˜š € š°  , € š˜˜–‹  kš
”¡›˜˜š ‚›[ Œ–‹  @˜“` € ] ˜]Œ ›€šf€ ˜ ž  › €™ , ` “

 ˜ ž‡ – ‘™ ‡ €“ ‡€ š”š˜“` \”“ – ¡ ˜—š ›™ @ •š˜“` €€ “
˜• •  €š    › €™ ‡ € ˜š ” ‘ ‘ ‡ –˜ˆ• š“ ˜› @
“ ‡‘“\– `à˜ ‘ ¡@

^  €™ ‡  –€˜ˆ ˜› ,  ™¡ €¡ ‘  –— ¡  € ¡‡– €€ š° ¡ @
…Š€› # 0
” ‚›

f€” ‚› “€ Œ[ ““š ˜‘ €f€” ‚›€  ”š–‹ € –”±š¡  kš` € 

‡ Œ ‘ š‘ š ” ‚›†€  ›Š€ –‡› €–ã–€€š –  š€ ”€Œ›Š€ ¡] @
™à¡ š    -` “ € –”±” ‚› ”† -a”šș Š‚ ¡]¡?

€ – › –°  ‡ ‘‚  – › -\”“]”€ –‡› € –ã– ˜ˆš¡ ¡@
kš˜^“ Û˜™   € –”±š¡¡ @
‡ ¡ @
€˜ ›¡@^ €¡ “ …`š@
“¡ , “¡ @˜g  “¡ €¡ € @]”— ˜€¡“ @™“ …`š]™  ˜ € –€ ”‚ @
…Š€› # 0
– 

˜–_€ f€– ˜€†› ‚ •š€šš¡, ‡–€ŒÈŠš Š€Š‘“€ ]™  f€“” 
“€ ›¡f€¡ -˜ ¡à˜‘\› @

‘ š“€¡ - Š‡ ‡•@

f€‘ ‡ – › -˜¡ ›ê˜ @
”†›   Š”šf€g   ¡––‹¡f, ‡ ˜–_˜“f-“f]f@
‡–€ŒÈŠš`“€”  ]™  – ›-˜š “ ˜¡˜ ‘\› ¡@
…Š€› # 0

€Š ”‚

‘ ‘ 菖¡\ – ‘f€-‘ š  ˜›@
f€“”† - “ j]‡€›€  €Šš¡ ¡@
 €€Šš¡ ¡, –€ š¡,  š› — €Š ”‚€ š¡^’š-`’šŒ › •š ¡@› €“˜

 “ j?

–˜‡ €Šš¡ ¡@‘ š“€¡ -]‡€›˜€Š ”‚›Š - •š ¡@

…Š€› # 0

]ט¡×™ 

\˜ š€“, ^Š ›™“kš š‘ š “  “–‹, \˜ š€“ Š •“˜€š Q ی– •‘– › -

’€›  Š •“˜™¡ “€›  ]ט¡×™ €š›‚ @^Š ›™“ Š •“˜, ” è ‘¡ – › 

‡ \˜ š€“– ›  š‘ š‡ — Š •“˜‘ ›‘]ט¡×™ €š›‚ – ›@‘ š ‘“ Š •“

˜¡ … ‡‘ “ “]ט¡×™ €š› @\י ˜\˜ š€“€ ” š ¡f– › -’™ ‘˜ˆ
” ¡   ˜^“€ Š •“˜€†kš‘‘ @^Š ›™“€ ” — ™¡ – › ,  š‘ š‡ € 
”  €”€ €š– › -’ š‘ š‡  \”“  “ ‘¡ –“ @
…Š€› # 0

”šž “

]””šž “ș ¡?
˜“f€g  ‘ ™ š€  , ‡  ™ ‚€š“”š50Ÿ[€ ˜ ¡› — 25Ÿ[

€ ›‚“›‚ ¡@

 ^ ˜”šž “  › ș – ¡? – –€ ¡ ‚ ?
\š, —› € “˜ ¡› \”“ ` 50Ÿ[€–›€š‚ ?   , ˜š ‘ “¡ –€ @
…Š€› # 0

 š‘ š

 š‘ š‡ ™ “ Š € ”š ¢ ‘“‚f@ 

€` š€›’¡ ™ ’“¡ ˜‘“@”… [ ”±“€– ‘

 š‘ š‡ “‡–   È€ “€ › kšŠ  €š“›‚@¡Œ]   š‘ š‡ ’¡ ˜` š‘“¡ 
 ’“¡ ˜@`Û¡ “”… [ ]’ƒŠ˜”š €š ›™ kš–‹‚f@€ • ‘š€–‹“€– ‘ •š

 Š  €š“›‚@ ˜™ ˜ ¡ ¡ ”š ¢€“€ ” †“› @‡–– ¡š š‘ š‡  ”…€– š

˜”†  `Û¡ “€¡ -’\š˜“”… [ ]’ƒŠ˜¡ ×˜€š ‘™  › €“‡–˜` š…€€š
š¡   ”š ¢€“€ ” ¡ †“› @
…Š€› # 0

˜˜

’\”“˜ ˜ € …”›‚ ¡fà¡ž˜[“¡ ]_? ˜à˜ ‡ “Œ Š @
‚ÔŒ‡– ›-’˜à˜ , ˜“ …”—š›‚ _¡@—‚ “€çŽ“ \”“˜ ˜ € ‡ “ ¡ ˜ š
Œ ›  @

…Š€› # 0

— š 
f€ — š “‘š ‡”š] ‡›‚ _-‘  €“ ˜”šš Š ‘‘ @
— š ] ‡]_-˜à˜ ƒš˜“¡ ¡@
^ ”š — š – › -˜š Š ˜ ‚š¡ ¡, à¡ š ˜à˜ “¡ @
…Š€› # 0
 ›‚ Š
˜ -Œ

›‚, ™ Š‡ ˜“”¡“ ¡]¡,  ›‚ Š¡@

…Š€› # 0
˜€ -€ ?

˜ -”¡›”¡›˜š‘ ‘  ”¡“ ˜š” ” “@kš\–^ ˜”¡“š¡ ¡@
…Š€› # 0
ž€ š

ŠÛ““‡‚›˜žš”š–‘€ “  €žš“•  ˆ”ÒŠ ˜ š€š–‘€‘š ‚š ‘ @f€

ˆ ”°˜ š ŠÛ“€ kš€¡ -

’– Œ[ “¡ ”± , €™¡ ž€ š€š“ ˜“ ¡@
ŠÛ““– Œ[ ”±€š  š €¡ , kš‡ “›‚ @
˜‚šžš“€¡ ‹¡š ’\–˜à¡ š ž€ š€ ‚ @
ŠÛ““€¡ -’g  € ? – Œ[ ”š ˜“ ¡ › ¡@
žš› ”š ¡  -’ › ¡ ‚ , – æž j@\”“ \“”±¡@
¡ -¡ -¡ 
kš¡ŠÛ“”šŠŠ”° @
…Š€› # 0

‘ Œ

˜ƒ Œ€–š –š“¡ ‘ Œ €¡ ?
› €“ƒ Œ ‘ Œ˜˜ˆ ]‚“¡ ‡  € @
g  ¡ ¡ “¡  € @
ș “¡ ¡  € , ˜ƒ Œ”š–‹ ‡ š¡‚ @
…Š€› # 
”€ “€

” ” – ›-’–Š , ”€ “€”š‡ š‡ j, ”š\’š ¡ “ ”¡›ƒš‡ š› Š]“ @
™ –Š “€¡ -’j¡” ” \–˜€ _–Í…  Œ¡ ¡@
” ” – ›-’–Š , ^  ›f €¡š¡ ¡@
…Š€› # 

ž‘

‡‚›“\”“ ˜€  €¡ , ’˜` ™  ž ‘ € ‚ , ‡ ˜¡“ ¡ ,   ‘‚  š¡ ¡ , ƒš

€   š€šš ¡ , ]£ € š ¡ @

˜€ “˜è€š ¡f– ™ , ’˜šƒš]‡ “ , ™  š‚Ž˜š “ €š “ ˜¡@
…Š€› #

ƒŒ 

f€– šf€]‘˜ €ƒš˜… š ¡ ‚_@¡ “˜ š” Š[ › “‚™ @–‘š ‚ “”† ‡–à¡ š™¡ … š ¡_  €“ –‡  @
` ]‘˜ “€¡ €  ¡–… š›Ò‹¡˜”š f€›Ò‹¡˜ š— _”š–‡  @
‘š ‚ ‡ “€¡ -˜”† ¡ €ƒŒ ˜ €“ –‡  ?
  ¡–ƒŒ ˜ €›f€¡ ›Ò‹–‡  , — ŠŠ‚_ @
…Š€› # 
Š€Š

 ‘š™ –“ -‹“ \”“” Ÿ ˜ € – Š‘š¡  @‡–¡]™  ` € ˜‘˜€š¡ 
 @¡– › -]‡¡˜ š š 

–° ˜’š– ‚ @˜›“ ™€€ “ Š€Š›]™ ¡@

“š ž蝚˜™ “”† - “ș ?
’à¡ š ” , ˜ kš— _€ ›f@
…Š€› # 
˜

ț–˜ ž€ ›¡ š¡  @f€ › Œ “\”“ ƒŒ ‘ kš” •€ ‘f@
ș ¡]? ‘ è “”† @

˜…› @]‡‹ €]‹–‡” Œš ˜› ›€ Š› ‡“”š   š ‘“€ 
]‹–‡”¡…“ ¡@

¡˜“¡ ˜ ›˜ €˜ ‚ €^“–Œ ˜ ¡ @
˜ ‚ € “¡ , ” Œš ˜› ›€ ” € ˜ ¡@
˜ˆ‹ €]‹–‡” Œš ˜› ›€ƒš”¡…“ ¡@
…Š€› # 

 ¡ ‚š 

f€– šf€›°€€ ž ‘ ¡  ¡@‡–  ¡ ‚š ˜“ “‡  ¡ ` € 

– – ^’š `’š— ‚ ¡@ –¡€– – ` €¡ “¡ ] kš¡€†

“¡ €š”  @^ € ž€ ™€š¡f¡\”“ ”  €¡ ¡ €” ” , ˜š
–Œ€… š jš‘  š–“ ‘ ™ •šf€˜ Š šè  › ‘ ‡   €˜

\”“ ‘ã¡“€ Œ–›–Œ – ’ €@
…Š€› # 

\ ‡

f€– šf€\ ‡ ¡Û‘è “˜]™ ` “f€‘€ “‘ š €¡ €˜ˆ]”

¡Û‘   j@˜]”€™¡ “ €š € ‚ @` “€¡ ˜š”  f€ – fܔ› 

€ ‘€ “¡@™¡ ‡ — ¡€] ¡  “… ‡– › ¡”¡› -’ –ș 

— ¡? ‘ š -’€†š –¡kš  š -’˜ˆ“¡ ›“@^ €– ‘‘€ “‘ š“

\ ‡€ – ™ ^“€‡ –˜` € – ›“ ¡   ”™ €› @ •š€¡“ ¡

€†-€†š –¡kš‡– ¡€…›“›‚ ` €¡“ ˜“¡ ›‡ j‚ 
€ _kš›‡ ™‚ @ Œ ‘š– ‘‘€ “”šf€›°€ ]_@` “”† -š›

芞“€ “  š è ‡  ¡? \ ‡“€¡    ”™ €› @›°€ “€¡ -š 
‘˜ ‚š –¡@\ ‡“€¡ -€†-€†š –¡@›°€ “€¡ -ˆ “›€š

‡ “ ”°‚ @\ ‡“€¡ -˜“¡ ›‡ j‚ € _kš›‡ ™‚ @¡˜ °

˜¡, ˜ˆ‹ €

¡ ^ € ˜€ ›f¡@
…Š€› #

–Í… 

f€‘€ “‘ š f€ ¡€˜ ¡›   -–¡“‡ , ]”€ –Í…  –¡‘ 菡@

˜ ¡› -¡ ș “¡ , ] š˜^ ‘’kš š€š ”š” ›š¡ ¡@
‘€ “‘ š €†  …¡f -–¡“‡ ,  š€ š  € ˜¡@
…Š€› #

‡ “ 

f€\’Œ\ —“ “‹Œ    ›¡f\”“  ¡›  €¡ -

‡–˜ˆ\”“ ‡ “ € ‘“™ ‘]¡ ˜ˆ\”“]” “•š¡ “›‚ 
¡@

 ¡› -ș g  ș ¡] `“ ‘“ ?
\ —“ “`‘  ¡ €š‡ – ‘™ -^  – € ¡  š “ ¡ €€†¡]¡ 
“¡ @

…Š€› # 0

ž ‘ € • › 
f€‘ 菑 š‘ 菠- •š˜“ €_` ›°€  ž ‘ €š“€ • › 

€š¡ ›™ @

‘ š ‘ è “š ž   -¡ ™ š, ș € ˜‡–š ¡@
”¡› ‘ è ] ™[  -ș , ˜‡–š € – € ¡?
‘ š ‘ è-\š™ š, ¡^“ ˜ Š ¡ ‚_¡ €˜‚“ € \‚‹ \–` €¡ 

 `š ¡ “¡ @
…Š€› # 

 - € – ˜ š 
f€– šf€ž¡š ]‘˜ ‘š—‚ ‡ “€ ›f ‘ã›  …›€š”Š“ ”¡… kš¡ ` “
f€å™ 

 ”† -— _  ¡–, ‘š—‚ ™¡ š è ‡  ¡? ` å™

•š]‚˜‡Ý•š”š”¡…€š` “‘ šå™ 

 ™¡ 

“‡ – ‘™ - ? 

€™ @ ` “— ¡ ‡ –

‘™ - ? ‘š—‚ ”¡…€š— ` “™¡ 

  šå™ 

  €™ ,  ¡ ˜›å™ 

“

‡ – ‘™ -— _˜š, ™¡ ‘š—‚ ¡@^ ”šž¡š ]‘˜ “š ¡€    › kš`  
”† -— _  ¡–, ]”f€– – f‚ € –¡ š˜ –€  - € – ˜ š ¡ș ?
  š å™

-  –\“”±-‚ š¡ ‚@

  š å™

- ?

ž¡š - ]””- ›¡@

…Š€› #

™è€ •ã˜

f€ ‘“`ۓ   š‘ š™è€ •ã˜‘“‚f@ Š€Š›€š  “˜ ¡ ›
˜ƒ “€ ›f› ^“˜›‚‚f@ Š€Š‡ …“ › ‚“¡ff€-f€
€š`Û¡ ž‘“›‚ -’f€‘  “‘ \‹ š¡

`ۓ   š‘ š‡  ` “] ™[ ”† -’ș  š‘ š‡ , ]‡`ۓ  €
`ۓ   š‘ š € f€ f€ ”È…š‘“€ ș  ˆ ?

 š‘ š‡ “–Œ¡ — ›”“ ‡ – ‘™ -’ j‡ – ™¡ €]”“
¡  ” 芚”š › ¡]¡ €’18 “ …€ ž“¡ ˜›‚ 
^  ›f¡˜”š`ۓ  ]f¡@
…Š€› # 

 ž€ ‚ÔŒ 

f€‡“š›èŠ š”šf€š ‘‘ š žš ‘“€ ›f‚™ @
` “‘€ “‘ š ”† -— _  ¡–, ]”€”   ž€ ‚ÔŒ ¡ș ?

‘€ “‘ š-¡ ¡“, —™ @

š ‘‘ š-‹ €¡, f€‚ÔŒ ‘‘ @
‘€ “‘ šș , ș ›“ ›f… ¡f?
š ‘‘ š  ˆ€š “¡ , ‘š\ ›˜ƒš–“ š¡ ¡kš` ˜ Š€˜”°‚_¡
^  ›f ž€ ‚ÔŒ š ‘š¡ ¡@

…Š€› # 

™ ‘‘ æ

‘ ˜ ]” ˜– €šš¡@
”¡› ˜ ™ š, ˜\”“ ” € ‡¡ –¡”šž “¡ ‚™ ¡@
‘ š ˜ ș ¡ ‚™ ?  –¡ˆ‚Œ ¡ș ?
”¡› ˜ “¡ ™ š, ` € ™ ‘‘ 揖¡š –¡@
‘ š ˜ ș ? € ˜€ – —›‡  ¡ș ?
”¡› ˜ \š“¡ ,  † Š -† Š – — ™ ‘š ¡@
…Š€› # 
”™È€Œ

f€ ”™È€Œ€ ‘   € ]–‘€š€“€› €  ”™€ Œ

– ã€` €`ה ‘€€ “ ˜— –  € ¡@`  ”™È€Œ€ ]”š”ÒŠ 
– ’ ‚_kš` €  ˜“ ‚›  š ‚™ @

”¡› ‚›  ” €š¡– › ¡Œ[ € j㌊“[@
‘ š ‚›  ˜ ¡“˜ €“€ ŒÜ› ˜Š@
  š ‚›  ™– € €‚ •žš@
` € –   › ‚–Œ — ¡f@\–` €  ˜“\ ˜ ‚›  š ‚™ @
¡\ ˜ ‚›  ” €š– › \š™ ™ š“¡@

^ ”šf€‘ž[€– ›   ¡˜— ” ¡@]” ^ €`ה ‘€€ “ ˜
– j@

…Š€› # 

ž ‘ € • › 

–Š \”“ ˜   -˜ , ˜\˜š ž ‘ “¡ € ‚ @
˜ -ș –Š , ș š “‡š˜€ _kš¡?
–Š -¡ ˜ , › €“\— • › “¡ €™ ¡@
˜ -ș € _”šž “ ¡?
–Š -˜ , ˜š ˜ €  蝂[-“š€˜ 

 ¡ “¡ ¡@

˜ -ƒ–š ˜–Š , ”¡›`  ž ‘ €š›@ž ‘ €– ‘` \”“]”蝂[-
“š€˜ 

 ¡ ‡ f‚ @

…Š€› # 

ŸŒ™ 

›€ \”“ ˜   ˜ˆg  ›‚ ¡ € — € ž€ “ ˜›€š˜š  ڑ

ŸŒ™ š…š ¡@

˜ ]”€ g  ș ›‚ ¡? ]”€”  € _ ˜ Ž¡@
›€¡ , ˜š”   ˜ Ž¡@˜šf€`”Û™  € ‘  € ž€ “ –“ † ”

 ” €š ‘™ ¡@
…Š€› #

¡“ ˜“

€  š¡ à¡ š ¡“ ˜“? f€˜ › “\”“  ¡› ž ›  ”† @
ž › “”šž “蝚˜€¡ -˜š  ‡ “”š–“]_¡@
˜ › -\š, € ș ¡]?
ž › -a”š-“ …, a”š-“ …? kš •š€ “ …š‚¡š    
˜ › - •š^ ˜–š ș ¡? ș —‡“€š“ … ¡ 
ž › -\š™ š‚› ˜ˆš¡ ¡@˜€æ˜ š€ ƒ Š™ ˜… _-` š€  
è€ Š‚€š“€ ” € ‡‘— ”š €š“€ – €šš¡ ¡@
…Š€› # 
” ‡ 

f€ ˜ ‘ š ˜  -à¡ š ” ‡ ș € ˜€š¡?
‘ š ˜ -› ‚   -‘– Š¡@
”¡› ˜ - ș   ˜ ‡€€ ™[€ [ ¡?
‘ š ˜ -“¡ , Œ €™ ¡@
…Š€› #

‡Í… -–Í… \蔏 ›

f€˜ ¡› “¡Œ–° ¡Š˜f€ŠÈ  € š € kš– › -‡ã‘ €š, ˜ˆ
‡ ¡š‡Í… -–Í… \蔏 ›‡ “ ¡@

^“ €¡€š¡˜ ¡› ‡ã‘  ‚ ° ˜–‹‚_@
ŠÈ  … ›€“— ‡è” Œ˜‚ ° ‘ Œ “ ž €š ‘™ @
˜ ¡› – › - š‘ š‡ ]š ˜ …› ^f˜\”“  ¡› € ‘“‡ 

š¡ ¡@

…Š€› #

š €

 “‚Ü” Œ  °€”š°¡ €š– €šš¡@
”¡› – › -˜š ” ‡ –¡–Œš €¡,  … šƒŠ€” “ €\‘š¡ š

 €¡@

‘ š – › -– ^“   – , ˜š ” ‡  ”š ‘“” “ €\‘šš €

¡@

  š – › -ș –Í… ‡  – €šš¡¡ , ˜š ” ‡  … š  ›”¡›‚f
” “ €\‘šš“kš\— €a”š“¡ ]f¡@

…Š€› # 

¡Û‘ € ‡ “€ š

f€ ¡Û‘è “ ” š €  š€šš¡  @f€ ‘“¡ ` f€–€èŠ ›”šf€

 Û‘š›°€ “‡š]_, ‡ ¡Û‘ ”菀€” `›Šš¡  @ ¡Û‘è “ € ` 
”š ‘›]‚™ @¡`  ” š…™– “€ ‚š‡ ` €”  ‚™ kš`  
”† -ș ]” ¡Û‘ ‡ “ ¡?

›°€ – › -‡ ¡ , €†-€†@
€†-€†] š €“ ? ¡Û‘è “ “¡ €š”† @
›°€ “‡ – ‘™ -‡ f€š €” …  €@
…Š€› #

–¡“… ¡f

–Š \”“” ”  €¡ ¡” ” ” ” ˜ˆ–¡“… ¡f@

” ” –Š ` € ›f “ ˜¡ “›‚‚@
–Š “¡ , ^“ ‘š“¡ …›‚ @g  € šf… š]‘˜ kš€ ˜”š›‚ 

‘ 

…Š€› # 

˜ ¡› kš” Ÿ
f€‡ “ -˜ “ ˜ ¡›  

˜ ¡› `א “€ –’˜— ŸŽ‘š¡  @

 ‡ ž˜€¡“›‚ -˜”† ¡, ™ ‘ 

“¡   ™” Ÿ€¡ ¡ ?

” † ] ‡]_-蝂[˜@
…Š€› # 

]^ 

˜€ ^‡ ˜

 ˜Û‘šŠ”šƒ˜“€– ‘f€–Í… \”“˜ -– ”€”  ”¡…  ” “

€¡ -^“ ‘š ˜€¡ ? à¡—›‚ ¡ ‚ , …› €  ¡ Š›˜ “
 ¡@

–Í…“€¡ -˜ˆ –〛—“¡ ¡, ˜… š”€Š –耊kš” …€”

]^ 

˜ …€ ¡@

” “”† - € ? à¡ š”  ” €¡  ]™?
–Í…“€¡ -”  € ‡ š“¡ ”° , ˜ – ™¡ ^’š-`’šš  ¡]

—Š€ •š , ‡  \”“˜ -– ”  –†Œ‚™ ¡@
…Š€› # 

‡ ˜“€ ۙ  
” Œ ^““\”“ “’ €¡ €‡š  Š™ ‹ €€š‘ @” ֌‡ ‡ ˜“‡ 

š¡¡]€ššÛ›Š‚@–¡‘¡ Œ˜ š-˜ š€šš “›‚ @    ”† €ș š 
š¡ ¡@

–¡“€¡ €˜š ” “˜ˆ€ —ȁŒƒš˜‘ ‘™ ‡Û¡™‡˜ “€™¡ 

‡ ˜“ — “¡ ] @¡˜ š™¡ ” ‡ ‡–‡ ˜“‡ ¡  Š™   ‡  ¡
kš‡ ˜“€– ‘… š]‘˜  Š™ ”š¡ ƒš› ¡@‘…›€šƒš]‚™

 •š‡ ˜“ ș ¡]

…Š€› # 

“ €š “ 

f€  ¡–“\”“‘ 菠€¡ -ș —_, à¡ šƒš˜ “ €š “  @”¡›
¡ €”°’   , ]‡˜€ ‘€”°’ š¡¡ ?

˜“`  ž ‘ €š› ¡@‘ 菓‡ – ‘™ @
…Š€› # 

‚ ° ’ š…› ^f
–Í… €耛€”   – Œ[ ›‚ ¡]¡-€”™ ‚ ° ’ š…› ^f@耛

¡@

”š˜ ¡› € ›‡€  ˜“€ _– Œ[ “¡ ¡@
¡˜ š\ ’€ š  ˜ˆ‘ š¡@
`Û¡” ¡ ¡ €^ ^› €˜‚ ° \”“]”¡ ’ ˜ ‚  …›“›‚ ¡@
…Š€› # 

— —  ˜› € 
f€›°€ 耛  ”¡“€š耛‡ “€ ›f “€› ¡f€

] š ›°€ ]€š”† ¡-’ fȠș‡˜ ]”耛‡ š¡ 
¡???

›°€ – › -“¡ —™ , — — ‡ \ 
[ Q]”€ – –   ˜›“‡ š¡ 

¡@

…Š€› # 

€ škšf›\¢š
f€›°€ \”“ ˜   -˜à˜ –¡  š› ‚\”“ € š€” †
› ›š‚ \ ‡ € ’f›žÞ‘ș …”€ ‘¡@

˜ “‡ – ‘™ -–Š , ș € € š…› “   š¡¡ ¡@
›°€ š‡ €š\”“† Š— _€ ” ‹”š› ›š‚ ’f› ›€š
…”€ ‘ ¡@ș €` € — _— …›“   š¡  @

…Š€› # 

›–‡ € ž ”‚
f€– šf€–¡›– ]‘˜  Þ‡ š ‘“€ ›f Þ‡ ˜Œ ‚™ kš

f€ Þ‡ € ‘€ “€]‚°¡ €š` “ Þ‡  › ”† -—™ ,
“ –€  ‘f@

›–‡ € –  “€š Þ‡  › – › -— _  ¡–, ‡š ˆ€€š‘@

™¡“ –“¡  š¡@
…Š€› # 

–¡š – – 

f€]‘˜ “f€’“ ’ kš ž ‘ €š›  ` €f€‘ 菓` €€ “˜€¡ -˜
à¡ š – “¡  ˜ˆ € , ™ š@˜ “ €™¡–¡’“ ˜ ¡› ¡@˜‚šž ‘  •[”  €

›™ “¡ € ‡  @^“ –° kš–‘ škš ž ‘ €š“ € _– ڑ˜ € – “¡ ¡@

^ –… š €˜¡˜ ‘ — “¡ ¡@
¡å™ 

– › -™ š, ™¡– € “˜€¡“€ ș ‡ š¡? ‡ š ›€š– › , ¡–… š 

 “ — a… ¡@

…Š€› #

€˜š ™ ›ÝŠ
¡€“¡ Š›€–™š €¡ -˜˜   •-  •€¡‘ ¡ €˜^ €˜š˜“¡ š¡ € @

ș ˜“˜ˆ‡ “š ˜ˆš ¡, ‡ ^ €– Œ “˜‹¡š š¡¡ , ‡ ˜€›f€芛”° 

¡]¡@ž ™‘˜™¡ ˜ˆ¡ €˜”¡› – šž¡š]™ ¡, ^  ›f˜˜ˆ`ã›–“ “€ 

€ žž€šš¡¡ @

–™š  “€ˆˆ› €š– › -‡“ –, ™¡]”€ €˜š “¡ ›ÝŠ¡@
…Š€› # 

Š˜ Šš€ › ž
f€˜ ¡› “\”“ ”°  “ –¡‘—‘-—š蝚˜\”“ ‘– ¡f€¡ -

–¡“, ˜š ž ¡š¡šž ˜€ ƒš] ¡ ˜ˆ` € žŠ[ ”š€— ‚› – , €— 
 [ “ž ““‡š]¡@¡— žŠ[ €€’ kš€ ›š”š@‡–˜\”“ž ¡š

 ^ – š˜”† †€š ¡ ¡¡˜ž Š ›¡f€¡¡-™¡Š˜ Šš€ 
…Š“ €‘ ‚¡@˜¡ – j–¡“, \‚šà¡ š ž ¡šg  €š ˜ș 

€š ‚ ?

‘ š ˜ ¡› “ ˜—š€š€¡ - – ”¡› ˜` Š˜ Šš€ › ž€ ‚ @
…Š€› # 

Š €€ ”™

f€™€€ “_-“_ž ‘ ¡_@“ 菀 ˜™`Û¡ “ — € – š -– š  “˜è
€ @™¡ € €  š ›˜–[“˜ ‡“ › € — @  ›™ ^ – € ›
`Œ - ¡‡ ‡ ‡ ˜¡š € — “˜è‘ ‚‘ @

ž ۏ蝚˜™€“ ˜ˆ ™ -’^ €‘ € šŽ¡, f€ ™¡ €˜^Û  “-

^Û  “˜—‘“¡ š kš‘ š ™¡¡ €ƒš …› ˜™˜à˜ “ ˜ˆ 
‘™  €  š ›˜ –€ “˜è€š›“ , “‡ “€ “Š €€” … ”™‘

‡ f@

…Š€› # 

™ € ˆ‚Œ 

f€¡ … ›˜š¡“ ›   

™ ˜ˆ‚Œ ¡ ‚™ kš^   ˜ €– €

˜ ˜› \‘ ›€‡ ”¡… @‡–˜€‘˜˜] ‡›‚ – –“‡‡€  ˜“
— Œ›‚ › , kš\”“ -\”“ €¡“›‚ @€†¢Ž € ›f‡‡— – › 
‚™ @

™ € …  -”€ š¡ ˜… š¡ @
]Œ[ š-]Œ[ š‡‡“¡ Œ €_˜‡”š˜ š @
‡–ž ¡ ‚_, –‡‡“€¡ - – ”¡›,  – \ ’€]™€ 
\”“ –  “ ™@ 

kš˜€ ˜  ˜ ¡ ‚™ @
…Š€› #

 “€‘ 

”¡› €‘ -’žÈ›— –’  ‘ ¡, f€– šf€  ¡–˜ˆ ‘› ”€˜ š ˜ˆ–‹@
‘ š €‘ -’‹ €€¡š¡¡ , ˜š  — g  ¡ ¡]@˜ˆ‘€šf€  ¡–‡ ¡š› ›“¡ € 
’   ‚f@

  š €‘ -’\‡ ™¡ €†— “¡ @˜‡–…  – š‡›”¡…  ‡›š– › -¡—‚ “
•š]‚™ @

…Š€› # 

] š‚ 

f€\ —“ ‡ ] š‚ € ›f˜žš , \”““fݛŠ

˜”¡…  ¡ f€“ ‡ “]ž ` ƒš  @

\ —“ €† ‘“ ‘ š¡ ] š`  š¡ “¡ ‚™ ,

` ““ ‡ “ €¡ -’\‚š˜“€ _–‘˜ ‡ €  ˜
\”“” € –› ›‚ @

“ ‡ ““ƒ–š €š”† -’€¡ ¡]”€” ?

\ —“ “€¡ -’f€˜¡ “ – ¡š‚f¡@
…Š€› #

‘ š_  ˜  ¡
f€™ \”“ è èؙ”š ¢Ž€š “Œ Ȋš€”  ‚_@Œ Ȋš“` € …€\” €™ kš

€¡ €]”\”“” € – ‘ ‡f €¡ ” –““ ›¡@
’› €“˜š  ž ‘ ¡ “¡ ¡_@™ “‡ – ‘™ @

’ ‹ €¡, ]”\”“ ˜ € – ‘ ‡f €¡ ” –““ › ¡@
’˜š € _ ˜ — “¡ ¡@
’ ]”\”“”°   € – ‘ ‡f@
’˜š € _”°   — “¡ ¡@
Œ Ȋšˆˆ› ‚™ @– › , ’‹ €¡@]”\”“ ˜ € – ‘ ‡f €_  ˜  ¡‘ – š ]“ ›
¡@

…Š€› #

… Š”… Š

f€™€–° “š ž ‘ _‘š¡  @f€ ˜ €”†“”š` “– ™ 
’˜ –‡“ €€ ˜ – ¡š‚™  ”š   š˜“\”“ ” €  š
‘™ €˜€›š ƒš]‡ a‚ kš‡–˜› Š  ‘ €˜š 

” € –菚”šf€”°   € ›°€ @

’˜ ˜ˆ‚™ @ ˜ ` € – € Š€š– › - •šș ¡]?
’˜^ – š˜ › ¡€š“\”“ ˜ €”  ‚™ @˜“`Û¡  š – 

– _@ – “€š˜ –° ‘š€…”š¡ •š– › -’¡  € ¡` 

–… š € à¡ š  š“ ˜› ¡ @
…Š€› #

 …   ›

f€ ‘š Ž ‚ ¡ ‘“€ ›f Š“ – È ˜°  @
` ‡“‡š  ƒš€ ›“‚š‡€š– › , ’ ˜\”“ 

š € ]”€¡  ? 

•š‘ ¡š  ¡@\‹ š¡  –š€ 

 Ž ›Ï‡   [¡ ‚™ @
j¡¡– › -’™¡ 

”† ¡ \͆ ¡€ ›  ¡–@˜^ € ` š“¡ ‘ € @

€ ›“kš‘– Œ ›¡f€¡ , ’™¡ ]”€ – “ ¡ ¡ ‚ @–¡ “˜–“ ^f` š ]”

€¡  ?

 Ž €€” ›š

˜¡ `‹@ €  š¡ —›€š` “€¡ -\͆ , ‡–]”^“ ‡ š‘š¡

¡ ˜ˆ– “ ¡ ”°‚ @

\‹ š¡  –š€ š ˜˜ƒš–‹ ‚[”¡› ¡›€šš¡  @
€ ›“– › ¡f¡š ”† @

’—› ^ ˜ž˜ “
[ € ș –  ?
–   € ›  ¡–@` “ –€ —š -’˜š ‡   ‘š, ‡ “kš€ š ›°€ ƒš–‹€š
‚[”¡› ˜š –– ‘
[ €š, ™¡ž˜ “
[ € – “¡ ¡? ` “‡ – ‘™ @

…Š€› #

€¡ ” “‚ ¡
˜à¡ š š Ÿ” ”š›‚Œ € Š€Š € …˜“ “¡ —› , ș €` ˜

à¡ š¡ ‹ € 蔞[ž ˜›š¡ ¡@ ˜ “€¡ @

˜€ – › -’  š Œ € Š€Š …”€ “€ € ˜ ˜š –± “ €š “ €™ 

€š ¡@

…Š€› # 

¡  “ ”“ 

˜€ € “š ž‘€šf€ ‘“ ˜ “\”“   š ¡à˜‡Š €š ˜€  €¡ ,

™, š 

˜“f€ ”“ ‘ @˜“‘ €˜à¡ š  ˜“ž ‘ € è šš¡ ¡@ș ˜^  ”“

€ \[ ˜ˆ ?

˜€ “€¡ , ‡ š@^ € \[™¡¡ €˜‡ ‚š¡“€–‡ ™  fš¡“˜ϙ ‘ 

 ˜ˆ‘ š € € ˜€š¡ @
…Š€› # 

—›-…€›“ -‘“ 
˜à¡ š –“ “¡ š¡ € ‡ Û @ — š¡ ¡f

“€¡ @

”š˜‡ Û “¡ š €ž¡@š €ž“– ™ @
  š Œ ›‚˜—›‚_ €]‡š  š“¡ ,   ˜ š¡@
€™ @

“è” 

ș €¡ ? ]‡  ˜ š¡@\š, – ”š– ”˜“”¡›ș “¡ – ™ €]‡
  ˜ š¡@\–˜• š“…› ¡@” “¡  “  , €“ ‚ ›™ ‘š¡ ¡ ‚ @

‡ ¡fš €ž“– ™ @
…Š€› #

 ¡ș – ¡
f€” €[˜ “ Û‘š€Û™ fƒ  ”š–‹€š– €šš¡  @`“˜ f€\’  , ‘ š ›‚Œ 

kš  š ‚‡ @f€ f€\’ “‡ š €¡ , ’’ ¡ €“  Û‘š•› › ¡¡ ”š
›‚Œ “‡ – ‘™ , ’’ €, ˜\— ‘ Œ€š•› Œ›  ¡@
‚‡ •Š€ – › , ’’› €š˜š  š”š›‚ ‘“ @
…Š€› # 

‚‡ kš¡  “ 
– š¡  “ \”“ ˜ ”°”š  š¡ €š– … °€ ‚‡šš¡  @f€ f€` €  ˜“

f€‚‡ å™ 

  ™€›”š  š]Š”€ @

– š¡  “ “˜ ”°š €“€ –¡€ žž€ ”š\¡‚‡€   ™€› ‡ Š€š _@
‚‡ ‚š‡€š– › , ’’ ‘ “¡ ¡ș ? ‚ °  š”š… “€ … š¡?

¡  “ “‡ – ‘™ , ’’ ˜ ”°à¡ š  š”š… €š“ … • ›€š ‚š‡ “€ ˜š € _^š ‘ 
“¡ ¡

…Š€› # 

  ™“ ˜ 

f€]‡Û˜€]š” Ÿ“\”“   ”Ž[fž¡ ›]– ‘ ‡Û‘‚   €“ š €š“€”[

\”“   ™ › @` “–¡‘  …- ˜ˆ€š\”“ ›  € ‡ ™‘ ‘€ \ ’€ ž ¡è  ` 
›°€ €“ ˜€š ‘™ ‡ “ €` €    Ÿ[”[ž ‘ €š“ ^“€ š€š ‘™  f
‡ €– ‘¡ ` “]‡Û˜€]š š¡“€ € ˜ _ @

  ™“ ˜ €“ …` “™¡ › ’˜]”€ €£¡@]”€“ €š“€€ šŽ˜ˆ£ 
¡] € ‡Û‘‚ ” € –‘‚ € –“ €“ š‚ › ¡@

…Š€› # 

‡ ]£ 

è ˜ ‡ ” Œ ›˜ …“‘š¡@

€¡ -’—

-” ŸÛ˜™   “š¡@è ˜ ‡ “ 

˜ “€ ‡Û˜¡š Ž   

¡@˜ “™ “€   ˜˜ “‚™ 

¡@˜ “™ “ ” €š— ‡ “` € ˜ã™“ ˜ˆ ` € ^ ”؝ ”š]“ 
’È€ š¡@è ˜ ‡ € ”

™ ×˜¡ “¡ , ” Ÿ € —  ˜‘ ™`‹€š

“ š —  ˜‘ ™`‹€š“ š  ˜‘ ™€ ‘ž ˜–±…›  @
…Š€› # 

—‚ “‘ž 

˜ ˜ ‡ -”Ü”™ș –“ š¡¡ ?

”Ü”-—‚ “€ … ˜ ˜ ‡ -› €“™¡ € _— “¡ ‡ “ €—‚ “‘“˜€ 
›‚¡?

”Ü”-\–‘“ ,  –€ ˜ ›˜¡ ‡ f‚ @
…Š€› # 

€ ™‘ ›

› €€f€€ €  “ _\‘ ›˜…›š¡  @” “ ž€ ™€ -’™ š]“š –¡
  €š`‹“€– ‘˜š ” ‡–Œ ™ “‚Š–›”š] ¡,  €†— “¡ ”¡“¡  ¡@

‡‡“ ¡ “— ‡ _-’j¡ ¡ ¡ kš €• 芀 ]”ș ”¡“¡  ¡?
¡– › -\”“ …Ü”›, ™ šh“š
…Š€› # 

›ê™“…€

¡“ ˜“”š]™ ‡ Œ , ‘“—š”[ €  š€š€‡–š ˜¡ Š›˜› Š ,  `“€– …™
  ‘…› @

” -€‚_¡ ,
” -¡ ,

™?

™˜

” -ș –¡ϙ ‘ €‚_¡ ™?
” -  ›¡ ”‘ “¡ ¡  ,

™˜

…Š€› # 

•Š h

“‘‡ - ˜€…š˜¢Ž ˜”

™ hș ˜‘› ¡?

…‘‡ -^  ›fș €\”“” Š[ “š€ ]“ ‘¡ ¡f“¡ ‘ € @
˜¡›‚€¡ €
–“…Í… ”† -’…Í…ș ]”…–“€¡€˜¡?

…Í…– ›- –〛“¡ 
–“”† -’ș —› ?

…Í…– ›-–Œ-–€¡‚f¡, kš € ˜¡“¡ ›‚ “ … ¡f@
…Š€› #

–‘-–‘

•Š” ”š— Œ @”¡› “\”“ ‘›…蔀 š“ ˜ € ‘ €š–ž˜ š

 ›™ –Š šš¡  @` € \‚› € š“ ˜  -’“ – “… Œ-2001,....

` “”š  €›‚ €š^ €‘š“ –€ “… ŒŒ › , €` ˜š € f€

€š — “¡ –… @` “ –€ …›‡ €™ -˜˜ \‚š€ _^ “ – \–f€–‘— 
“€ ›€š– ‘‚ ,  ˜]‡ “` € ‚› ˜ € ‚ @

— Œ˜ f€‘–›  Ï‡“ “€›kš“ –¡ ˜›€š`Û¡ “f€“¡ , ” …–‘Š”€ ‘ @
™¡‘”¡› “”  “ -”  “ ¡ €š– › -’— _]”€ “

¡ ?

 Ï‡“– ›-’‡ ^“€˜ŠÈ h • š@
…Š€› # 

š ‡ -ž 
˜Œ˜‡› € –š›‚…€  € €  ›•‚“` € –Š Œ › €  

\“ …¡š€€ ¡@ƒš› Š“”šŒ › “…–“€   è € š— €š› @
‡› “”† -€¡ ›™ ` “…–“?
Œ › – › -˜š¡ ‹ ”š@
‡› —Œ€ -\š €à–ɏ˜š ˜›–¡, `  €¡  ?
Œ › “– ™ -` € – ¡ ˜@
…Š€› # 

  ’  ˜ ’ “
“  € “™ 

€^Ššå™˜”† ‚™ -‡Œ –Í… € ‡¡ ”‘ ¡ ¡?

f€`à˜ ‘ š›‡ €š– › -`  ‡¡ , ‡ ‡¡ f€–Í… ”‘ ¡  
¡@

…Š€› # 

 š š -ˆšˆš 

‘  ¡ ›™ – €šš¡  @

f€– › -˜š” €  š”š^“ ‘“ –° -–° ˜†š“€ •ž“
  š¡]¡@˜ˆ ¡  ] ¡@

‘ š – › -¡   , ‚‘‚‘  ˜ˆ— ¡  ¡@
…Š€› # 

›Š\š ^›

”…¡ š  ›€‡Ê‚‡ ¡ Š›€\”“€˜š˜–‹\– š”±š¡

@‘菀¡ “”š‡–`Û¡ “‘š ‡  ›  f€\“”˜ ‘š € 
°” ™ @

¡`Û¡‘€š¡Œ–° _-’  š ˜‚›€˜š˜]‚_@
Ú‘‡Ê‚‡ – ›-]_ ˜‹ €€˜š˜¡ , › €“”    ›

›Š]_¡ 

…Š€› #

” š’ “ڙ “

‘ ™ 芓

 @

•š\”“ €   ¡€˜ ” Ÿ€– š˜– €šš¡ 

f€– › -’¡€”° €“\͆”¡“ ¡@
‘ š – › -’¡ , kš €“ ‡ã‘  ”¡“ ¡@
…Š€› # 

š ‡€ – 

f€š•-Š•žÈ›  š › “ ‡ “– € € š Œ€š‡–– 

˜…“€ € žž€š“›‚  €ŒÈŠš“Š € -’g— _, …›” †
› ^“˜° ¡ ‡ 

“ ‡ ““‚š‡€š€¡ -’› ^“˜°¡ ‡ j˜@˜ g ¡ 
…‚ @

€ŒÈŠš“”† -’ș — _, ș › Š  ¡–€ –Í… ¡?

“ ‡ ““  “ •› €š€¡ -’jfžš€ –Í… ¡˜, žš€ 
–Í… @

€ŒÈŠš“ ˜ €¡ -’¡ — _›‚  ¡”šf€–  – @

š ˜à˜ … Œ™ ƒš‚_ ? ™ žššƒš]™  @g?
…Š€› # 

– š-– š‘ 

›  f€žš •kš  ם€ … š  › \ڙ ”€  @f€– š¡ €  šæ‘ š€

™¡ ž ‘ ˜‚_@¡ f€™€ ` € €†g  ƒ “  ¡_ €`“˜f€š , ’g  -  — 
¡ ‚™ @

` €š– ‘›  š “›‚ -’¡ ™\–˜\”“ €¢ €–Í… €  ˜“, ^ š¡‘ – š” ”
€š“€– ‘€ ‡ a‚ ?

™€“¡š “  €¡ -’‘ – š? ›  – › -kšș \— ˜‘ – š —  €š ‚“ ?
…Š€› # 

¡ š 

‘  ¡ ›™  “˜ ‘š¡  @\… “€f€• •  €š– › -’g

‘“ , ˜š”  –‹ ›°€ ’]ט˜“€šš¡ ¡@
‘ š – › -’ €š“‘ˆ`  ș ?

”¡› “– ™ -’”š “ › ™€˜š ¡ ^菘 ›€šš¡ ¡

…Š€› # 

“ ‘“‘ŠŠ  Š
f€\˜ š€ • ‡ †ÒŠ ”šƒš]™  \”“ ” ‡› € – ¡ ˜
—š€š– › -’˜š ”š ˜š š

˜ ˜› žÈ›- š › ‡› “€¡ -˜ ˜ˆ‚_]”™  –

˜ˆ^  ›f‘š¡¡, ș €˜ޙŠ ” ›[š˜” …ƒŠ‚‡ š€š]
š¡ ¡@

• ‡ – › -“¡ ™, ^ € ‡¡™¡¡ €˜ƒš ‘š ™“ ˜

˜” …–š ‚‡ š€š]š¡ ¡@
…Š€› #

”  €¡ € 

” ‡› -—“ ]™ kš”  – › -’¡˜™¡ݛŠ–‘›“ 

”°‚ @ș €… €˜° ˜€ “˜ ›€€ ›°€ , ‡ š-‡ š €¡

š¡ ¡ €f€€ † °€š^˜ š€ ¡škš€  ¡‡Û“€ 
 š€š…€ ¡@

” “  …€š€¡ -’¡‡ š–  “–š€ݛŠ › “‚ Œ 

ž€› ¡ ‚ @

…Š€› #

…€“ …”° 

š ˜–‘€˜š ] ˆ‚Œ€ ] ‡@

ˆ˜ -˜ g  ›‚ ¡]‡€›€ ãŒ

˜›‚  ¡ 

ˆ˜€ -kš˜@˜“ “‡ “€–  “ ž‚

˜›‚ š ¡@

…Š€› # 

–  €  “

j€› ¡ ˜  Š €”  ‡è  ‡à “ “”š’  – › ‘™ @` € ‚š ¡“

€à” Š[ ˜Š€ €Þ‡˜› ›™ @

‡è  “a… ] ‡˜€¡ -’j€fš – Œ  ¡˜^“™
kš€  ’š”€š‚kš¡š˜‘[ € ›Š‚@

™ ˜ ¡š

` €   “€¡ -’“¡ ‡è  ¡˜kš € ›Š‚, ˜‘ €  ’š”€š‚@
— ™

™ ˜ f€–› €  ‘š, €  ¡_ž €Û™ “€¡ -’g_˜

› ‚\”“ ˜…› j@‡è  € €¡“ ˜ “ @] š¡à¡ š –  ¡@
…Š€› # 

€“ 

\è  Ÿ ™Œ‚›“ Œ Ȋš €¡ -˜ˆ˜’\¢˜ ș]‚_¡
Œ Ȋš? ‡– €˜š ”Í…  Ÿ ™‘ 菀¡ ¡ €¡\— — 

’  ¡  ˜[¡@

Œ Ȋš“€¡ -€¡“˜ș ¡‡[¡? ]”—  – g  ¡ €¡

š ¡f@

…Š€› #

`ͅ € ¢ 
‡¡ ‡”š™ 

€šš¡ f€˜Œ˜“–Œ š‡¡ ‡€f€\ ’€ š 

  ž€ ™€ - š€›š ˜š€ –“˜f€›   ƒ ]™ 
 @

\ ’€ š “€¡ -]”— ¡‘€š ¡˜Œ˜Œ[ ț   ›€ –“

˜›   “¡  ș €ÜŠ“]f‚ ?
…Š€› # 

”† f¡  ș 
‡Í…  “€› ^“  –†”›‚ ”š’€†–“…€ kš’€†–““
 › ˜  f– ™ š¡  @› › – › --ș  ™ ‚¡˜“’‘ 

‡    •ã˜‘  kš˜ˆ‡Œ – ›€ 

¡ ‚f@

“ “ – › -’j¡ — ˜ˆ “” ¡fș €˜“‹ €”¡›
’\˜š-\€–šf “ ‘  @

\… “€ ʓۊ ˜ … ”° -¡ ™‚‡–¡ ‡ f‚ @˜“€›¡ 
’\› – – kš… ›  … š‘ ¡@

…Š€› #

¡Œ–° -‚Œ–° 
ŠÛ“‡ “  ‚¡ ˜˜–…“  Š¡›š¡@— f€“ [f€“‡ 
žž€ €”°˜›”Š¡f›€š]_-’˜– š€¡  š›°€ ¡_

¡@

ŠÛ“‡ “–    žž€ ‘ , ŠŠ › kš– ›-€¡ ¡›°€ ?

™¡ ›°€ ¡@

“ [ˆã› €š– › -’‘ f ˜èŠš, ”¡› –  ™¡  •  ‘ 

›°€ ¡kš‘ š – ˜¡š– “ €š€˜š `‚› † °‘ ‡f@
…Š€› # 

‡ “–… 

”Û“‡ €  €™ €› ˜ -’^  — –š ¡  €  @– -– ˜

™¡ €¡š¡@

f€– š€ €è  ¡@”°   ” Šš‡–›–‘ š › Š  ” €
  \‡“– €   ™ ‘, ]‚––› ¡ ‚™ @` “ ”è ›

“€ ›€š‘ “ € `Œ ‘™ @” › “` ‘ ¡š ¡×™ €‡˜[˜
‚šÝ š€š ›™ @

^ ƒŠ“ ”š”Û“‡ € 

 @

™ ¡  -’^  — –š ¡  € 

› ‚ “”† -’^“ –š  ¡ ‚™ @^  ϙ ‘ ș –š ¡  € 
 —› ?

”Û“‡ “•š˜ ™ -\‚š” Ššf€š ‡”¡›‘ š › Š] ,  
` \‡“– € ‡‚¡˜˜ š ‡  , ˜@

…Š€› #

a…  “  ™–  “
š “ -˜š ¡ã”€š Š “ , ˜–  €–Í…€ ˜ –““ › ¡@
Š “ -– ”š™¡¡]€ ?
š “ -–  €, a…  ““€ ‡¡ @
Š “ -˜ ˜ˆ “¡ @
š “ -` š ‡˜–    šÈèŠ€š“‚_ €˜ˆ”š˜ “Š€š

‘ ‡f@kš` ‡–š‡‚, \ț€€ › Q“’”š˜ “Š€ ’ ʓۊ “
›™ @

…Š€› # 

“ – – “ 

ƒÛ“‡ “ –¡¡ \”“ –  € ˜Šš “Š ¡ ˜˜— €š ™  kš‘ݏš]‚f@¡  
¡šƒŠ• “€š“€^š ‘ `Û¡ “‡ ¡ ”¡› • “˜Šš “Š ¡ ˜›‚ ™ “–š‚›  

€ŠèŠ Œ™˜˜‡ ›‚ kšƒÛ“‡ €  “ _ ‘™ -’ “]š]`Š, fŒ˜ š]š€ ˜‚

…Š€› #

\“ šŽ˜ Qè ‚˜ Q
›°€ “f€-f€€š€  š€”°` škš ˜ €” “ ˜`š“›‚ @
 ” ¡ ‘ Œ -‘ Œ ]™ kš– › -’–– €“ š”š“¡ “ ˜“ ¡@ș

‡ ˜“˜ˆ–ș“¡ – ™ , ‡–˜\”“€”°` šš¡  ?

 ” ¡ “š ›€š€¡ -’€”°` š“ ˜“ “¡ ¡, –` š @– ,

“¡ “€ ˜“ ¡ ¡@
…Š€› # 

˜¡“–€ š

’ș ˜èŠš\”“– Œ˜˜š‡  ˜ Œ›°€ € ‚^™ ‘¡‘€šà¡

\…— “¡ ¡ š¡ ¡?

€  “” “€¡ -’\…— “¡ , à¡ –š– ‘€š‘€š˜”šš 

]š¡ ¡@  Š ‚›[“˜˜ €š€¡ -ș? š ș?

€  “” “€¡ -’ ‡ ˜‚^™ €¡š¡ ¡ , ¡–›¡@

…Š€› # 

š ‡-š ‡ -š ‡ 
 “ ã ˜“– €šš¡@f€– › -˜“\”“ ” € “ ˜’˜  ˜ š ¡@

ș €¡˜  ˜€ š¡ ““fš‚–‘› ¡@

‘ š – › -˜“\”“ ” € “ ˜’ƒŒ š ¡, ș €¡ ˜™€ –¡” –‘

¡@

  š – › -˜“\”“ ” € “ ˜’Œ› š ¡@ș €f€ ‘“— \‚š˜

…€‡ ` ˜ˆ”š ‘¡€š-€š€˜š ‡ “ “€ ›‘ ¡@
…Š€› # 0

– Š€š j

” •ž“€ — ¡‘¡  ¡@˜¡ “˜Œ‘ €›  ˜
› ” 芀¡  ‡  ¡ @

” ș ˆ‹– ›¡ ?

” “ €› €€š – ]”€”Š˜— ‡  ¡ ‚ @

…Š€› # 0

“ ˜–‘“ ˜

˜“ … €× €˜Û“€ ‡ã‘  €¡ ‡ “  @˜‚š š Üž “芓
– ™ €\—  “›Œ ”žŠkš–‹ ¡@`Û¡‡ã‘   “–Š “€ 

˜ž  ˜“ £ “€‘– Œ ›¡f˜Û““”¡›  €¡“ ž €™ 
- ’  “f]”€  ˜è™ ș ¡?  “ ,  “ ,  •[ “ ‡– €

˜“”¡›¡ ]” €¡  €š €€˜€š,  “ ‡ ¡Š f@
ș “ ˜¡]”€ ›°€ € ? 
– › -‡ ^˜š €˜ š 

˜Û“– ›-’‘ –Í… €“ ˜˜— à¡ š “€\›  €†

“¡ ˆ›€ 

•š˜Û“‘ š 

 – ›-’kš˜”¡›‘š‡€ €‡ ”¡›— €¡…€ ¡, ‡–€€‡  

€ ]‘“¡ † ° ‚ g ¡ ”šž “š¡ ‚ @ș “ ˜¡à¡ š –Š € ?

¡– › -\ž• ‘ 

˜Û““`› ¡“ ‘™ -’‘ @

 ™¡“ ˜— ’“-‘ ›€ ¡ ” šŽ ˜¡@

à¡ š›‚ € ¡ ” šŽ ˜¡@
— 

“–š ““\”“†¡Ÿ ™–Š€ ¡ ”€°€š`‹ ™ @

kš– › -…›–Šš š˜Ž

\–\”“ š“¡ @kš €Œ ˜¡  – ¡š¡ ‚_@
…Š€› # 0

° ¡]  ș ¡]
f€– ˜‡– ˜  – ‘ ›¡  ‘ – … …—š ¡_¡@ ˜  – “f€“ ‡ “€

”  ‡ €šž¡‘ƒ› “š˜ €  €¡ @

’g“ ‡ “ș ˜˜ˆ\”“   Š“¡ ‘ €? ‘ “, ˜’ ʓŠ¡@

“ ‡ ““žš •   Š ‘‘ @˜‚š°¡ “€– ‘‡–^ט “ “  ˜  – € ˜]™“ 
€š“ ž €™  ‘ €€˜š”› ¡kš€ ™ f€‘˜†š¡š @` “` › ˜”†¡ 
›™ -’˜Œ˜ €“˜¡ “¡ ‚f?

– “…š  €¡ -’˜¡ “€¡ ‡ ? \— , ˜ 怛 … ›   ˜“Š”¡›@

…Š€› # 0

\ æ™ ‘š 

‘€ “‘ š“`×  ¡€  – ™ -™¡‘š– “–° 

ž

ž › ¡@^  ]”‘  €› ˜ Šš‘š° – š

›°€ € ‘ €¡@

“™€ ¡€€ ‡ – -’”š‡ – š›°€ ‘ 
€› ˜ Šš‘š° ¡ , ` ‘“€ ș • ™‘ ?

…Š€› # 0

”€” 

“–šf€€ݛŠ[ , ”š˜š ˜ Š€kš“ š™ ˜–¡‘› € ™

˜èŠš– ‘›’] š  ‡– €  “”† -š ˜ Š€ — €–

  €  ¡_?

 ˜èŠš] š € ‡ – -’–¡†Š”“  €  ¡ ‚_

 @‡––Í…”‘ ¡ ¡ Œ Ȋš`Û¡”” ¡, ”š” ¡?

˜š˜ ˜›˜ș ¡]? ’`_’ …ã›  ¡_“ [“˜ˆ€ €šÜ”Œ
‡˜ ™  @

…Š€› # 0

 È -š

fÈ -š€š “‚_˜ ¡› “ƒÜ”\’š˜ž “ ˜˜fÈ -šh”šŠš ”† -˜“€”°` š
‘f¡@^Û¡€¡ š?

h”šŠš€ —š _
[ ] ‡]_-

¡ € “˜@˜š€”° €a”š@
…Š€› # 0
€ ˜˜ ˜

‡–€‡ “‘ ‹ƒš]f ‘ `“€ ” f€\‡“– € – ¡ ˜ ˜ _¡@Œ”€š ‹
–‘€`‹ 

› ™ kš—Œ€€š`“‘ “  – › -’˜‘ “ kš— € €šf€-‘ š  ›”Š‡ j@˜˜ 
‘ ‚ › ˜

˜› ‚ € € ˜˜ ˜€š“ … ¡ ¡@
…Š€› # 0

˜ “ ” › ŠŠ 

…‚-˜‚ܛŠ• ˜[”š–‹˜‚• ›™  š¡@— `Û¡ “‘ “ € @  ˜“€ ŒÞ– f€
™ `š kš` “

ܛŠ• ˜[”š° ‘ š ›°€ € ‡ š — …¡f‚››‚ ›™ @

…‚“€¡ -– , ^  ›f¡˜ š ‘ž”  ›˜‡ š¡ ¡@

˜‚“”† -’ș —› ?

…‚“– ™ -’‘ “¡ ? \–˜ ¡› j“” Ÿ  ›™  € ˜— €š“ž €š ‘f@
…Š€› # 0

`˜š “‚ Œ 

“˜€†Ú‘ f…… [ €šš¡  @\… “€` ”š]€š– ‹¡š @f€-‘ š 

` ”† ‡ “›‚ @  ‹Ÿ ™˜ ¡š˜ – › -˜ \— … ›  € ¡@

” ‹  › › “€¡ -˜ \— …   € ¡@

  š  › › “•š˜ ™ -˜   _ € ¡@

\… “€a”š–[”š›Š ^“€ …… [  “š¡ f€“ ‡ “’à˜ ^“€– …€‘
”° @ –… €€š– › -\š, ˜€¡  ]f?

“ ‡ ““žš š €¡ -˜? – , \— -\— ”‘ ¡]¡@
…Š€› # 0

€˜[€ Œ 

f€  Šš “‘ݏš]“ ”¡›–  € • “›‚ ™ -’¡› –  ”š  ˜‚ ‡š€¡›f€

è ‘ › ›” 芀›‚ €š]_ , €›˜]›€”š ‹€è ‘ › ›” 芀›‚ €š]_

 @€”™ ]‘ž‘, ]‡˜€ “ è ‘ › 
›” 芀›‚ €š]a?

–  “\‚š– ™  ›¡f€¡ -’]‡˜š ʙ š € `”  ¡¡“ à¡ š
”  € _•› ¡ š ›” 芀¡ș ?

…Š€› # 0

ŒŒ … €×  

–Í…  ¡žš –€ƒ“ƒ š“ž˜f€”š•Š” ”škšf€”š °€”šš…›‡ š¡@

” †  “‘ š““€“]€š˜ Š ŒŒ š  ‘ €™ kš”† -’ș šŠ ”° €“ ” š 

¡“?

–Í…  ¡ —›¡f– › -™ ‘ ‘› “€ ž

 ˜ˆ  €

™ ˜ _– ” €” š ¡˜“@“ [ \”“ 

›‚Œ ¡ ‚™ š
…Š€› # 0

¡˜ ˜˜ –

˜–_“f€  “˜ ƒš˜f€™ “˜“‡š€ €“”Š ”š ”è ›\Œ ‘ kš€¡ -’˜š ” 
\‘š–‹ 

‘ š kš€   ”È…š‘š¡ ¡@`“‘ “ € ˜‡ã‘  – ¡š “€ › , š“ à¡‚ › 
˜ š‘‚ @

˜“‡š“Œš € ”¡f fŠš˜\“ ` ˜Š€š ™ -’‡ — ” Ÿ”š _

‘š¡ ¡ , 

€   ”È…š

‡ã‘  – ¡š]‡ f@\“ ` ˜Š€ ¡ “  €‘ ˜“Š˜  š fŠš¡  › ¡ ‚™ @

…Š€› # 0

ș “‡ š 

f€››” “\”“›˜›”  … “ €蝚˜€¡ -’^ –  ˜˜\–”š‘›‚¡ 

‡ “… ¡f@˜‹ € “¡ — “¡  € , €€¡ ˜ˆ”°   “‘›@

” “Š ›˜Š ›€š¡f‡ – ‘™ -’ … ˜€š Œ ›‚\‚š`Û¡ “à¡“¡ ¡f‘
›™ ,  ‘¡ \”“ Œ €™ ”š”š‘›‚ ›‚@

…Š€› # 0

 ˜ Q ˜”[™ ˜
˜ š— “\”“ • ‡™ š ”芀 • “›‚ ™ -’Œ Ȋš –¡‡–˜…€\”€š “]_ ,

ž ™‘˜š \[ ¡ š¡‚™ @

Œ Ȋš“€¡ “¡ ™¡  “¡ ¡@

˜ š— “€¡ -’j¡,  •š¡  € ¡, ¡˜šŒ ŠèŠ€™¡ š¡‚™ ¡ @

…Š€› # 0

ã›˜ã›

Š”   – €“ ”¡›f€ ‘›•š–€Û™ “‘ € š•–±š¡  €¡ ƒ˜š¡f€

” › ˜““Š € -’g_† €š ™¡ ‘ Š€Œ  ›€”°”¡“€šš“ kš“¡ “ ˜“ ¡@

€Û™ ““ž › \‘  €¡ -’j¡  ]£ € ‡f^“˜ € “  Š€Œ ` š•€ Qš?
…Š€› # 0

€ ž¡˜¡ 

Š ˜–’ _¡“š ș ‡–š‘èè” Ò [€ š¡g “ , “ –±‚_ș à¡ š ?

¡“š “š—^™ @– ‘š\ ›™¡ €”š  \”“š ˜”‘›…›‡ š¡@— f€ ‘š
 › “ “\”“ € šš € kš‘‘ ¡˜ ›ÜŠ@
Š ˜ ‘š › “ “ ›ÜŠ‘‘ ?
•š?

¡“š •šș @›‚_¡˜‘š,  “  “˜kšf€‡‚¡ €€š` “\”“ f€-f€€”° 
` šŒ › @

Š ˜ •š—^™ ? •š??

¡“š •š– › g_›› , à¡‡ — … ¡f@kšŠ ˜—^™ , ˜“ € š›› @

Š ˜¡‘¡™ š@˜f€‘˜˜[ “€›@€ š›› ?

¡“š ˜[ș—^™ ? € š“¡  ˜š”  ,  ›› @\‚š` €€”°›› ,  `“€”° € 
˜ș €š —› ?

…Š€› # 0

“ -“ €š

‚ÒŠ-‡–¡˜ šƒ˜ • š€ –Š   ›¡  ›€ ¡ ‚_,  ” ¡`Û¡ “ – ”¡› € ˜

ș €™ ?

”ÒŠ-“¡  ș €™ ?

‚ÒŠ-`Û¡ “ – ”¡›` … ‘¡— Ÿ j˜’“¡ €¡“   ™ @
…Š€› # 0

˜ ›€˜“…› 
‘ “ €š “™ – ™ š¡  @

”¡› -’‡– ˜ ›€“ ”™ “ –‡ “ † Œ ¡, ˜š  ž ˜¡ ]‚_¡@
‘ š -’ș —› ?

”¡› -\š, ”¡›`“€ `‚ ›™ €˜ €˜ ”™ “ ˜ å™èš¡  @
…Š€› # 0

‡ ‚šŽ

‡‡ ˜èŠš, …‘ș ™¡–  …¡ €˜”Í…  \‚菀 ”š š  ‹¡‡ š ˜›€  ‘š
” €    f?

…‘  ™ ? € ˜››¡‡š, ˜“”›€€“¡ ˆ”€ _@
…Š€› # 0

‡à˜ -…à˜ 

˜€ …–“ș ¡?

˜ ˜€ — Ÿ 

˜€  €†– › “ 

…Š€› # 0

™ ‚

f€›€˜¡ ‘™ €   — ˜— ŸŽ‘š¡-’\‡ – ™ ‚¡ € ‡  ‘“˜ž ˜…‘€ 
“’“¡]`  ‘“˜š ‡Û˜¡]‘ ‡ f ¡ ‘“ ¡Û‘   ¡×™€ ›f

’–Œ‘— Ê[ ™€ ‘“ , f€  “›€˜¡ ‘™€ \’š  ș”š €™ @
…Š€› # 0

\‡ ˜-f-˜‘¡ ž 
žš – ‘ šžš –   -’š…¡š”š™ ‡“ș ¡?

‘ š žš – -’ș – a™ š, €›š € ‡–˜” €šƒš”¡…  ƒš€  š‘š ‡›¡f

@˜ˆ\‘š… š €¡ “€ ]ž€ ¡_ ˜“ƒš˜ƒ €š… š € ››€ š€š€¡ - ¡à˜

¡    ˜“]€š˜€ –› €š @‘ š¡ ¢Žf€‡ š‘ šƒ  ˜š˜¡”š›‚ kš˜‘š ‡€

– ¡š‡ €š ‚š @

”¡› žš – -’ •šș ¡]?

‘ š žš – -’ ‚š¡ “ž ‘š¡ ‚™ kš” …› €˜f€˜È€– ‡€ƒš€  ˜“ ‚š 
”° ¡@

…Š€› # 0

  š 

f€ ˜ Ž‡ \“”± , ž¡š€ –° -–° ^˜ š € ‘¡f  ˜“ ]š¡ f€˜ ¡›  
Š€š ‚™ @˜ ¡› “€¡ -’]™f˜  š @

˜ Ž“ ˜ˆ €˜ ¡› \”“  ° €– š˜` €†–› š¡ ¡, ^  ›f` \”“€”° 

€– š˜— €†€¡“ … ¡f@^ ”š` “€¡ -’]™f˜’  @
…Š€› # 0
“‡ 

f€å™ 

€™¡ Œ€ “’  – › ‘™ @‡–  š   ˜ “›Š€š €˜

› ‘“›‚ ` å™
\”“  ›‡ j@ 

“f€ ‘€€ jš^ž š €š¡f€¡ -’—™ ^ — 

f€Œ€“˜‡ €€š¡f€¡ -’ș ^ ˜š –  –‹ ¡?
å™ 

“€¡ -’“¡ ,   ‚ ‘š‡€ ]›˜ š ˜‚_, ^ ˜˜š    †”€š

–‹ ¡@

…Š€› # 0

\ ›   

f€ ˜ ‡ €“f€ ‹‡  €¡ -’ ‹‡ , ]”¡˜ š\“  ›™€ ›fș 

  €š €¡?

 ‹‡ “‡ – ‘™ -’  ‹ €¡, ˜€›\”“… š –Í… € ]”€”  
—‡‘‚ @

…Š€› # 0

 ¡ș “ ˜¡
 “š“ €€ €  ƒ˜š¡f€ Ï‡“ š ¡…›å™

’  –‡ , ^“€ €“ ˜ș ¡? 

“”† -

 Ï‡“-’š ‡, ˜ “kš‚ ›@

š ¡‚ š-’kš]”€ “ ˜?

 Ï‡“-’\”“€ “ ˜Š ˜ ¡@
…Š€› # 0
… 

– ˜ f‡Š“f€€‡ å™ 

€ ‘ƒ[Š“ – ˜ ” ›  €– š˜‡ “€ š ‘  

¡ … š ˜ ‚™ @f‡Š“€¡ -’]”‘ ’ ˜ ‘š¡¡, ]” ` ’“

€– š˜  … ‡ ]”€“š¡” € ˜›‚ @
å™ 

– › -’˜^  – € ›€š … ¡ €^“ ’“ ˜›‚ kš” 

•‡›… €š‚  ` š €“ €  —¡ ‚ @

…Š€› # 0

[ ‚ 
˜‘ “

 €[ € š 

ž  ˜ ¡ …€  @€ • ‘š– ‘— ‡– š‚˜ 芚\”“–

˜“¡ ”¡…  ` € ” € … ¡_@¡`  ‡“ “€›  ‘ € š‚
[ ›š¡ ¡@™¡‘¡ ” …ã› _-’\͆ 
˜ 芚žš ›€Šƒš˜š Š

˜ˆ Œš€š™¡ ƒ ”°¡ @€ ™š€¡ €, – ¡š ]j@
…Š€› # 0
`” ™
f€å™ 

   ˜ ‡›€ ݛŠ“ “€› @ ”Š Œ ›š“`  ”† -

’]”€”  \͆ -   `Œݛ š€ ݛŠ¡, •š]”   ˜ ‡›”š
ș ‡ “ … ¡¡?

” “›   €™ -’‘š\ ›, ˜š ” € ‡–— ‚è  ] ¡ ¡• š“
°€  €‘€š˜ ™€…› ‡  ¡@

…Š€› # 0
‡ ” š…™

™ “ Š ˜ ˜ ‡ž 

— ‚€€†† ” Œè€ž“€šš¡@f€“

€¡ -’]‡€]’ “€™‚˜]”€ã”“ — “¡ €š € €¡˜ “š
‡ €ž‡¡@

‘ š† “…Š€ ›¡f€¡ -’‡–  ¢ ‘ž[“¡ š¡¡ ^ ˜€ã”“ 

€š“€ ș ‡ š¡@
…Š€› # 0
˜¡[

f€ϙ Ÿ €ƒš˜… šƒ  ϙ Ÿ € ” “€¡ €ž š˜… j@^“˜ϙ Ÿ 
– › -’\— ˜¡[“¡ ¡, ž š€ ˜… f@

†˜¡ “– ‘‡–¡ž—˜¡[]™  ϙ Ÿ “ž š˜… ™ -’… š

… š@˜ ¡ã›€› ‚‘ Œ]fkš`Û¡ “”† €… š€¡ ¡ ϙ Ÿ € ‡ – -’… š

 †˜¡ “”¡›¡ — ‚‚f@› ‚ “”† -’ \–ș ž š˜… š¡¡ ? ϙ Ÿ € ‡ –

 -’˜¡[]‡€ ¡  @
…Š€› # 0
‘ž[“
f€å™ 

\”“‘ ž[ “€ ˜ €   € € ]“‘›“‡‚›˜‚™ @š € 

ŠŠ›‚ €š‘ “   ‚f@]’ š € ` å™
– › - ˜ , à¡€† ‘ _‘š¡ ¡? 

“‘ ž[ “€€ ‡‚ ™ kš

‘ ž[ “€“€¡ -’˜ˆ]€ ž˜ ‘š… ‘kš›   š ‘ _‘š¡¡, ‹Œ –™ š…›š¡ ¡@
˜ -’kšș ‘š¡¡ ?

‘ ž[ “€-’kš‘š¡ ¡ €_ š €“ ‘™ ›¡@` “¡˜ š ›f €“  ‘š
€ –“ _¡@

˜ -’\š™ š, à¡™¡ ‘ _“¡ ‘ €¡˜ š ŠŠ… š ¡ ‚™ ¡@
…Š€› # 0
‘š‘ž 

f€” € š“ •ã˜ “˜ [  ”† -’]”€ •ã˜€ ˜Œ ¡™ ‡Œ @

“˜ 
[ “‡ – ‘™ -’\‚š– È h • •›‚™  € ˜Œ š“ ‡Œ @

…Š€› # 0
  ¡×™  

f€‘ 菑 š -’™ š, ]‡€›˜  ¡×™  €šš¡ ¡@

‘ š ‘ è-’ ș ]”  ¡×™ ›š¡¡?

”¡› ‘ è-’“¡ ™ š, ]‡€›˜”菀 ”š ‡ã‘… š¡ ¡@
…Š€› # 0

¡ ™š_˜ “‘ š 

‘  ¡ ›™ – ˜ •š€šš¡  @”¡› “€¡ -’ Š€Š“¡ ›¡@

‘ š – › -’“¡ , ^  “€ _˜ “‘ šš¡“ … ¡f, _ š` € —› €š ¡@ — Œ˜€ŒÈŠš€ 

` “‘ Š€Š€5 ”f ‘f, › €“€ŒÈŠš“‚›  1 € ‡‚¡6 ”f ” €š ‘™ @ 
‘ š -’‘ , ˜“€¡  “ €_˜ “‘ š€ _ š— —› €š ¡@

…Š€› # 0
\ å™è

f€]‘˜ ¡ ˜  ^€›”€Œ— ‚š¡  @

‘ š]‘˜ “`  €¡ -’\š— _  ^€›”šș “¡ –‹‡ @
` ]‘˜ “‡ – ‘™ -’\— • [“¡ ¡, ˜ˆ‡ã‘ ‡ “ ¡@
…Š€› # 0

 [™ 

f€– šf€]‘˜ š›‚ °  ™ 

€šš¡  , — Š€Š…€š]™ kš` “ Š€Š˜ ‚ @

]‘˜ “‡ – ‘™ -’ Š€Š“¡ ¡@
Š€Š…€š“”† -’€¡ ‡ “ ¡?

™

-’‡¡ š ˜€ ‡Û˜¡] @

™

-’€¡ ?

Š€Š…€š-’\–…› ˜š  @

Š€Š…€š-’¡ , ‡¡ €çŽ€ ‡Û˜¡] @

…Š€› # 0

– ”€ 

— š -’  ¡–‘ ”f‘‘ ‡f, … ™” ›‚ @

… ™” “€– ‘ — š – › -’  ¡–—›‚ ¡, f€ ˜   — › 
‘ ‡f@

š ¡‚ š-’à¡f€– š˜¡ ˜ ‚›“ … ¡f@

— š -’‹ €¡  ¡–,  100 ”f€ f€“ Š‘‘ ‡f@

…Š€› # 0
d’š˜ š

\ڙ ”€ š ¡“  -’]_Œ ۊ“ € ¡Û‘ ˜\“ ‘€š @
š ¡“-’ š, ˜ˆ“¡ ” @

\ڙ ”€-’–¡\͆ , –‹‡ j@
…Š€› # 0
˜ – ^›

h”šž“×˜¡ ¡] € ‡[“€˜ – ^›€ ƒŠ –‡ @` “^’š-`’š‡–
˜¡ Œ › , ˜ – ^›“¡ ˜› @\… “€ ‡[“€ €†™ ‘]™ kš¡

– › -’  èŠš, •š h”šž“€ ™ š €š , ˜ – ^› \‘š¡ †Š‚™ ¡@
…Š€› # 0
] ™[

 šž ˜¡ž  -’™ šˆ] ™[“¡ ¡  €˜‚ €\Œ  ™…‡ “€›

€ ¡?

˜¡ž-’] ™[ ¡  ¡, › €“˜  … ¡ €…‡\Œ ˜ƒ € ¡?
…Š€› # 0
‡ –“¡ 

—‚ ›€ ž¢€“€¢ ˜f€†  

¡? 

”† -’ š‡š ˜€¡ …› ‡  

† “‡ – ‘™ -’ š,  š‡š ˜€¡ ‡   “¡ ¡, – d’š€€ šŽ

¡˜` ‘“¡ ” @
…Š€› # 0
€à—€Ž[

ț   ˜˜˜ 芚‡ \”“ ]‘€\“  š–Í… € š ˜—š  † °€šŠ–›
”š  ‚f@˜ 芚‡ ‚¡š “ ‘˜ €…”š   “‡‚ €š– ™ -’˜ 芚‡ ,

耛€ “š ¢Ž€ ›f`ͅ ’€ š™ € Š ˜]_¡kš¡\–]”€ 

€¢ € jš¡ ]š¡ ¡@˜ 芚‡  “€ƒ–š f, › €“ •š€†  …€š
“

  – ›-’‹ €¡, ]“‘ kš •š  ‚f@‡ ¡ “š ¢ŽŠ ˜

‘š ‡”š]_, ˜ 芚‡ `–   ›¡f`‹kš€¡ -’¡ ,  –Í… €à—€Ž[
€     @

“š ¢ŽŠ ˜™¡‘€šž¡ ‚_ €™¡  –Í… € ¡š… ‡ Ȋ€›€š€

– _‡  ¡@

…Š€› # 0
  Š

f€– šf€å™

”† -’€ ›‚ @ 

… Š›‚“”š‚›”š¡ š¡fƒš”¡…  ` € ” “

å™ 

“€¡ -’ ‡ “‚š  ˜–‹  , ¡ f€€ ›– ¡š , `  ›‚ @

å™ 

“€¡ -’ €  –‘› , ”š “‚š    ›  @

” -’ €     Š–‘››@

…Š€› # 0
\‡“– 

š›芞“”š°ž˜ [‡ “f€ f€\”“ ”Š€ ‡–˜ €  € ¡ ˜¡  
€™ @¡ Œ ›“ › – ›-’™¡ș €šš¡¡ @

¡– › -’‡š ˜ … ›š¡  @

ž˜ ‡
[ “ š ‡¡ €š– ›-’˜ˆ ˜ ‚“¡  €?
` “‡ – ‘™ -’˜\‡“ –™  – “¡ €š @

…Š€› # 0
™ ›

‡‡ ‚ ¡  -’à¡ š ș ™ ›¡, ™¡]‘˜ € ˜š ?

‚ ¡-’¡‡š, ™¡–…”“ ¡ –¡—›È€Œ €è˜€ ]‘˜  @˜š ™ ›¡
€™¡   ›“ —›‚™ ¡ ‚ @

…Š€› # 0
€  

š ˜ æ™ ˜  -’™ š, ˜“‡ ” ’ ˜šƒš€‚˜›˜›‚ ™  ¡\— €

– ¡ “¡ @

æ™ ˜-’à¡€ ” …› ?

š ˜-’ș €˜` š ‡` Œ€š‘ ¡@
…Š€› # 0

˜¡[

f€ϙ Ÿ €ƒš˜… šƒ  ϙ Ÿ € ” “€¡ €ž š˜… j@^“

˜ϙ Ÿ – › -’\— ˜¡[“¡ ¡, ž š€ ˜… f@

†˜¡ “– ‘‡–¡ž—˜¡[]™  ϙ Ÿ “ž š˜… ™ -’… š

… š@˜ ¡ã›€› ‚‘ Œ]fkš`Û¡ “”† €… š€¡ ¡ ϙ Ÿ 
€ ‡ – -’… š †˜¡ “”¡›¡ — ‚‚f@› ‚ “”† -’ \–
ș ž š˜… š¡¡ ? ϙ Ÿ € ‡ – -’˜¡[]‡€ ¡  @
…Š€› # 0
€Š  

— š -’ș – ¡  ¡–, ”¡›]”  ”f‘, – ‘˜”…  , •š

”Í…  kš\–‘  ”f‘¡@

‘ “ -’”¡›˜€ š  –  , •š˜š  ¡¡ ‚™  ”…  , f€–Í… 

¡ ‚™  ”Í…  kš\–‘ –Í…¡ ‚f^  ›f‘  ”f‘“›‚ @

— š -’ ¡  ¡–, ]”€”š” š š€ … [  ˜š ”™  ¡ …›š¡ ¡@

…Š€› # 0
›  ‘  ‡ 

“ š‡“\”“ ˜  €¡ -’\‚š›  ‘  ‡ ]‡‡ ¡  f€\ å™
’¡ , … š-” …  Ÿ[€ å™ 

¡ @ 

\  ¡  ¡ ¡@ ˜ “` š ‘™ @

…Š€› # 0
“š¢š

f€… š ¡”šŠ‚– Œ[ ”š ›  -\‚š]” “š¢š¡   ¢š–““€ ›f ‡› ž¢ 

\ ’€ š €”   ›@
…Š€› # 0
˜ÒŠ 

f€ š€ š  ›™˜ “š ¢Ž€ ›f]f^è”ÈŠš“f€\ڙ ”€ ”† -’™¡ ˜ÒŠ € 
š€¡  ]™ ? –¡–š ›‚š¡ ¡@

˜ › “– …˜€¡ , ’¡‡š, €†” ’›‚ “€ ›ff€‚̍  ‘ ‚™  @™¡`  € ˜ÒŠ 
¡@

’g  €š @f€‚̍  ‘ kš™¡ ˜ÒŠ `  ‚̍˜Œ ›‘ @^è”ÈŠš“€¡ @
…Š€› # 0

” kš ˜€ 
‘ ‘ 菚 菘°-°– €šš¡, —   ˜“ ‘  ‘š™ ™ ] ¡_ ‘ _‘ @
f€“€¡ -’‚‡–¡ ‚™ @˜š ” kš ˜€ ‘ “   -  ]š¡ ¡@
‘ š – ›`‹ -’ €“ \‡ –– ¡, ˜— ™¡ €¡“ ›  @
…Š€› # 0
 ‡ 

““ -˜à˜ , ¡˜ š –ã› “˜š f€”菀…– › @
˜à˜ -‡š ŒŒ › “ , ` ž “€ \— ˜˜‡ …  ¡ ¡@

““ -“¡ ˜à˜ ,  ‡  ˜` ‘…€ @
˜à˜ -¡€ ?
““ -` €ܙ ›˜š ‘’˜“” ›™ @
…Š€› # 0
… Œ™ ƒš

f€–Í…€ ` €˜ -– ” … Œ™ ƒš›€š‚f@
¡ –Í…“”¡›¡  € “¡ ¡f‘ @\‚› ”‡š˜žš‘¡ Œ ¡] ‘ _ ‘™ @` €

– ‘]‚–‘š‘ž[€ € ˜“ š‡“€šš¡@

^  ]‚…› –Í…“ ‡‘‚ ˜”¡› – šaŠ‘ @

aŠ€ ‘¡ –Í… – › -’ș ¡ ›€š ‘™ €˜ “ “ƒ Œ€ @
…Š€› # 0
‡ “ 

f€\’Œ\ —“ “‹Œ    ›¡f\”“  ¡›  €¡ -

‡–˜ˆ\”“ ‡ “ € ‘“™ ‘]¡ ˜ˆ\”“]” “•š¡ “›‚ 
¡@

 ¡› -ș g  ș ¡] `“ ‘“ ?
\ —“ “`‘  ¡ €š‡ – ‘™ -^  – € ¡  š “ ¡ €€†¡]¡ 
“¡ @

…Š€› # 0
°€ €  ˜“

f€Œ Ȋš€–Œ ˜€ °€ €  ˜“f€]‘˜ š ‡]€š–‹‡   @

` € ^ ¡š€ ‚]€šŒ Ȋš€ “_-“› ‘ã¡““\”“”  ` 

]‘˜ € ž€ ™€ @Œ Ȋš€ \”“ ” € –  “€š–¡‚è  ]™ @
\‚› ‘“` “]‘˜ € –› €š•Š€ š›‚ ¡f€¡ -˜€ ž˜[“¡ 

] , ^ š¡™¡ ]€šš ‡–‹‡ ¡ @\‚š€›]f  “˜ š” Š[ €š
‘‚ @^ ”š]‘˜ “–Œ¡ — ›”“ ‡ – ‘™ -ș “ š ‡¡ ¡ Œ Ȋš
  –, ]”¡ “ ^  °€ ”š‡ – Œ[ ›‚ š ¡, ` ”š › ¡’ ˜›“

€  ˜™ –¡9.00 12.00–‡€kšž ˜4.00 6.00–‡€@

…Š€› # 0

–¡š]‘˜ 

f€– šf€–¡š ]‘˜ – 芌”š°¡ €š‘ š–¡š]‘˜  ”† ¡-
— _  ¡–, ș ™¡–  ‘ã› ‡ f‚ ?

^ ”š‘ š–¡š]‘˜ “‡ – ‘™ -“¡ , ™¡–  ‘ã› ‡ f‚ @
”¡› –¡š ]‘˜ -\͆ , ˜  …š¡  €™¡–  ‘ã› ‡ f‚ @
…Š€› # 0
¡  kš…¡ 

f€– š…¡ ¡  €˜ ¡ã›˜ܙ š€šš¡  @ ` ‘€š¡  “…¡€ 

’˜€ ™ -g…¡€ k› ‘, ˜š˜ ¡ã›˜™ܙ š€š“ † °‘“ [ ˜ˆ–¡

˜ ‚ @¡  € –  “€š…¡“‡ – ‘™ -\”“˜ ¡ã›˜ € — žš
¡  ¡@˜š˜ ¡ã›˜]“  – a‚ @¡  – › -‹ €¡g  ¡ €š€‘

›¡@‡–¡  …¡€˜ ¡ã›˜‚™  ˜ ˜…¡ š€˜ “ ›f¡f–‹@
€†”°”š— …¡f@¡  € ‘€š`“€ “ – › -˜ š ˜ š …¡€ 

››€ š “€š¡  “€_…¡ € \”“”š€“ …€…›€š˜ šŒ › @

¡  “”°”š……¡ € ‚š “€ ›f”°”šŠÈ€š˜ š  f€…¡ †Š€

f€` € ” ‹”š ‚š‚™ @` ” ‹”š ‚š‘€š‘ š…¡“` ˜‡ ž—š
¡f€¡ -€…›‘  ›€ @–…€“ ‡ “” ffffff
…Š€› # 0
˜ Š ” 

 “ ˜ \”“ -\”“ ”

™ €– š˜– €šš¡@

”¡› ˜ ˜š ”  ^“ ˜ Š ¡ €™ ‘¡ ‚˜–‹  ‚€” ¡™
ŠŠ‡ ¡@

‘ š ˜ ˜š ” ^“ ˜ Š ¡ €¡ šÈž˜–‹ šÈž  › …› “ 

^ۀ š€š‘ ¡@

^ ”š‘ “ € –  “š¡   š ˜ – › \š ˜ ș † Š -˜ Š – €š
š¡¡ @˜š ”  ^“ ˜ Š ¡ €˜` € ”Š € Š›€š’ – €”  ‡  
¡ ¡™¡€¡€š’ “ ^ۀ š€š‘ ¡ €™¡ ”šà–“¡ ’ f‡ @

…Š€› # 0
€ 

f€‘ € – …– ‡ š˜›Œ”°@
¡ ”šŒ™Š €šš¡¡›‘ š`Û¡‘  \”“ –‡˜ “˜˜ š¡f€Œ€

] ‡˜– › -™ș ¡ š¡ ¡? ș ˆ‚Œš¡¡ ˜‘ “ ?

^ ”š”¡› € – › -¡›‘ š‡ , ^ “˜ˆ š]˜ ˆˆ Œ @
‘ š € -“¡ , ^ “˜ˆ“ –€ š¡ “… Œ @
”¡› € -^ “˜š ˜¡ Œ @
‘ š € -^ “˜š  š• Œ @
`“€ –  “€šˆˆ› €š¡›‘ š– › -¡—‚ “‡ j˜“˜‘ “ € 

†Œ@

…Š€› # 0
— _-– ¡“

f€ ‚ € š€ –Í… f€\ —“ €–Í…  ˜šf€— _kš‘ –¡“

¡@à¡ š €“— _-– ¡“¡@

\ —“ € –Í… ˜š— _-– ¡“ “¡ ¡@¡ , › €“˜š ˜   ‚” ” kš
 ‚” ”  … š˜ à˜™ ‡ š¡@
…Š€› # 0
`ã›

–Š \”“ ˜  -˜à˜ š € €  ] ‡]š¡  ?
˜ -–Š , š € ] ‡˜ “ €š , š € `ã›– › ¡@
–Š -˜à˜ š ˜]”€¡ …› ‡  ¡˜ˆ–¡Œš›‚ ¡@
˜ -`㛀 ˜ š“, –Š @
˜žš¡
f€]‘˜ ‘ š]‘˜  \€Œ¡f– › ˜žš¡@

^ ”š‘ š ]‘˜ ”›Š€š– › ¡ ,   ‹ €¡› €“™¡ 
– j €žššƒš]™  ™ š ˜ ‡‚›‚_ @

…Š€› # 0
\

›  _Š

š ș ˜“^ۊš“Š˜€ _\

›  _Š‘ ¡?

š ‡“¡ , › €“˜™¡ș ”†š¡¡ 
š – ‹ €¡, ˜Œšš¡  €€¡ ˜“˜š   _Š “¡ ‘
›@

…Š€› # 0
 “˜ ¡› f

f€– š “\’ , ›‚Œ kš‚‡ ˜ ¡› f– €šš¡  @
\’ ˜ ¡› – › -‘ –¡“, €“ \͆ •› › ¡@
` € –  “€š›‚Œ ˜ ¡› – › - ¡ș  Œ€› a@
^ ”š‚‡ ˜ ¡› – › -¡ , ˜ˆ– › ˜›‚ “ ¡@
…Š€› # 0
€  —

‘ ˜ €¡ ‡ š¡@f€˜€ “€ “€Š ‚‡š,  f€ ˜ “‘ š €¡ - “ ¡^ 

˜€ “˜—š¡¡@

‘ š – › - “  ˜“— ¡@]j, …›€š‘@
`Û¡ “‘š ‡ ŠŠ ™   Œ ‘š– ‘f€å™ 

– ¡š “€› kš` “”† -‡ •š˜ ^f@

`Û¡ “€¡ -¡˜“ “ ¡ €^ ƒš˜—š¡¡@
¡å™ 

– › -˜ˆș ˜ ›˜? ˜ˆ ˜š¡f¡ ‘   ›¡ …€¡@

…Š€› # 0

ŒÜ› ˜ € š ‡

f€‚ ˜f€›°€ g   ‡ › ‚’ ŒÜ› ˜ €“ ˜ ”€ š@f€– š¡ ”šž¡š 

f€ Ï‡“]™ kš›°€€ \‡ – -‚š –“ ˜ “€š š”… ”†“›‚ , ’ š”…‡ , ^ € 
“ ˜ ŒÜ› ˜ ș š ‚™ ¡?

 š”…“\”“ ˜  ”Š€€š` š‘¡f€¡ , ’ ˜š † š €†˜¡ “”¡›‚  ž¡š‚_ @

€¡  €ž¡š  ŒÜ› ˜ ›€š]f‚ @€†˜¡ “ – ‘^ ›]_
…Š€› # 0

 ‚  ˜ 

“˜‘ ›Œ €™ ]” ˜– … €šš¡  @
”¡› ›°€ -’ș à¡ ‚ € ž €¡?
‘ š -’–¡‘]_›à™ ‡€@
”¡› -’\͆ , ˜€ “-   –‡  ¡ ?
‘ š -’ ‡èŠš@
…Š€› # 0
— š 

f€ — š ‘ š — š  -™ š  ‘˜— ˜ ‚“˜‡ “ @
‘ š — š -› €“ș ?
”¡› — š -ș €¡ ¡˜ — –Œ — š ˜ ‡‘¡@
Ö

‘Û €˜ š

…Š€› # 0
\€˜¡“
f€å™ 

“ °€”š‘ ˜‡‘š € € ˜€š‘ @f€˜‡‘š‘ - “•Š‚¡š ‚̍  ‘ ¡

kš]‚–±‡  ¡@‘ š ” † ]€š`  ‚̍€ —š‘ ¡@å™ 

] ™[˜”°‚™ @

` “`“ ”† €]”› ‚ș €šš¡¡@`Û¡ “€¡ €¡˜› ‚ š€ š €˜[… š ¡kš
\”“ € ˜€šš¡¡@

› €“]” f€‚̍  ‘¡kš‘ š ` —š‘ ¡@™¡€ “  € ˜¡]?
˜‡‘š“– ™ ’]”“¡  ˜ˆ‚@‘š\ ›¡˜ š  “› ‚ € ‚‚¡@˜‚̍  ‘ ¡, ‘ š 

` ˜” ’ š‘ ¡kš  š ` —š‘ ¡@]‡” ’š“ › †ÒŠ ”š¡@

…Š€› # 0
]ʛ£ “

žã”  “    -˜š— _“\ ‡ €€›‘ ¡ \¢š  ¡kš¡]‡€š Œ” ¡@
 “  -’ș \¢š?
žã” -’¡Ô \”@
…Š€› # 0
€  ۙ ™?

 ×™” ›kš˜ ›€€– …˜€‘˜ …›š¡  @˜ ›€˜€‘˜ “–Š “ ”[\”“€ › 

™¡€¡€š…› ‚™ €¡f€]æ™€€ ™[ – ¡š‡ š¡ ¡, ˜€‘˜€ “Ž[™€– š˜` 
 š š   …€š ‘™ ‡ f@

‘ ‘“– ‘`  š ˜› - ×™€ ‡™¡_@
` “f€‘˜ š ‘™ -¡ _€ Š[ ˜f€‘˜\” ›‘ ™š€š‘ @
…Š€› # 0
” €€› 

˜ ¡› j€f€ț–˜f€˜ ¡› “\”“— ŸŽ€‘ š “€¡ , \”“¡  
š  _–“ “˜€ • –…¡  ¡@

]”‹ €€¡š¡ ¡@‡– ˜“\”“¡   “ –“ “ ž €™ ¡, – 
š ‡€” ” € š €]’ ¡ ‚_¡@  j˜–‹ f€˜ ¡› “€¡ @

…Š€› # 0
” €€› 

˜ ¡› j€f€ț–˜f€˜ ¡› “\”“— ŸŽ€‘ š “€¡ , \”“¡  
š  _–“ “˜€ • –…¡  ¡@

]”‹ €€¡š¡ ¡@‡– ˜“\”“¡   “ –“ “ ž €™ ¡, – 
š ‡€” ” € š €]’ ¡ ‚_¡@  j˜–‹ f€˜ ¡› “€¡ @

…Š€› # 0
–  žš

Œ Ȋš“ › ¡‘ ˜¡ ž™‡ , ™ ‘]”… ¡¡]”€ ޛŒ žš  ˜ ۙ¡ ‡ f,  “ € 
\”“ ‘šš f@

˜¡ ž™‡ – ›, ˜ “› ]”€ – ]‡¡ ˜“\”“ –   ˜ ™€‡ “€ €¡ ¡@
…Š€› # 0

\‡ – -‚š –’
f€” € €’… ¡fèà–˜ € ž £ ”“€‡ –˜€ _” “¡ ]™ @

‘š\ › £ ”“˜ ›  @

’”Í…  Ÿ ™™€€ ›ff€g  ’… ¡f, ‡  ¡€– ‘—   è€,  ž ›,
˜›“  škš˜‘— Ÿ –“ š¡@

…Š€› # 0
š  

‘ – ]” ˜– €š¡@f€Œ ‚˜ š€š– › ¡, ’’‡–˜š‘ ‘ ‡ ˜š–`Û¡ “f€

€š Œ ”f¡˜ š ›f† °€š€…€š‚f@

^ ”š‘ š“` š ‘™ , ’’– ^“ ¡ ˜š‘ ‘ ‡ ‡–˜š–`Û¡ “”š ‘ “™ ¡ ¡˜ š
›f† °‘  @

…Š€› # 0

‘ “™  š”š

‘ ‘ è]” ˜– €šš¡@f€“‘ š ›–    ›¡f€¡ , ’ș – f, ]‡€›

‘ “™  š”š… ¡@‘-‘‚‡ ¡ ‚™ 

‘ š ˜ “‡ – ‘™ , ’– ^“   – @  š”š››‚ “ ž €š‘ @‘ “™ ]”-€ ]”  š  • ›‡ f‚ @

…Š€› # 0
…˜×€ š ‚ › 

f€™€€ ›Û‘“˜g  …˜×€ š ‚ ›™ ˜› , ‡ € “ ˜“癀 `˜€˜¡ ‡  
 @` “`“‚ ›™ €  “ €™ kšf€ž ž —š€š\”“ ˜ €”   ¡Û‘è “˜—‡
‘ @  ˜` “ …Ò‹ › , ’˜ ˜ˆ™‚ ›™ —‡š¡ ¡@f€‚ ›  “”š •š 

™ ‘“›‚‚ @

€†˜¡ “ – ‘™€› Š€š ¡Û‘è “]™ @¡ƒš”¡… @ƒš”š` “\”“™ ˜–‘› 

¡_˜ € ‘ kš”¡… “ ›™ €™¡˜š ˜ ¡@”š˜ € ‚ ‘˜›Š– ›€€ ¡”¡… “
“¡ ” ™ @”† , ’˜ š ‚ ‘˜€ “  š¡ ¡?

˜ “– ™ , ’–Š, ™š ” ‡ ¡^Û¡ “‚›  ‘ ‚ ›™  ›  @
…Š€› # 0

” ‚›kš Ï‡“
f€” ‚›]‘˜ €f€\ۑšˆ €€š …ã›  š¡ ¡, ’’”Í…  ”Í…  ”Í…  
f€ Ï‡“` –¡ ˜™€‘ š¡ ¡@` ” ‚›å™
 ˜ˆ˜“¡ ]š¡@ ` å™ 

€’’”Í…  ”Í…  €† 

€”  ‡  ¡@` “”† , ’’— _™€f˜ˆ €€š

”Í…  -”Í…  ș …ã› š¡¡ ? ” ‚›` – › ¡, ’’]”™¡ ]€š€f˜‘  ]”€ 
” ›‚‡ f‚ @

 Ï‡“”  ] ¡kš€f˜ˆ €¡fˆ€‡  ¡@” ‚›ˆŠ ` € ” † › ˜ š€š

€f˜€›‘ ¡@– ‘˜ …ã› “›‚ ¡, ’’†Þ–  †Þ–  †Þ–  
…Š€› # 0

” ‘\”“ -\”“ 
š €ž”菀˜›˜‚™ @˜›˜…Š€›€ € –€ › ž˜` “ — èŠ ›† “˜ š

”šÛ` \”“ ” Û‘€ ”菀“¡ ˜› @

— ˜›€ ]™ ‡€` €”  ]™ kš– › ,’’‡“ –, ™¡ ”š^“ \͆ …Š€›€ ”菀
¡ € “€š˜‘ [ — ¡ ”°@

š €ž“` š ‘™ ,’’   ¡–™¡   ˜è™ ¡@™ ‘˜^ š ‘€š\”“    € ‘ ¡˜š 

ƒš† °“€ “ ˜¡ “¡ ›‚ @€†g     -‘ ˜ ‘”š…Š€›€ € –– j ‡  ”±€š
 š\”“ƒš› Š‡ f

…Š€› # 0

£ “€kš˜€Œ 
f€— š ™£ “€“˜€Œ € f€Š ‚ Œ€š€¡ , ’’…›@
˜€Œ …›”° @

` “˜€Œ € ‘ š Š ‚ Œ€š€¡ , ’’\–…›@
˜€Œ •š …›”° @
\ۏ˜£ “€“˜€Œ €  — Š ‚ Œ€š€¡ , ’’…›@
˜€Œ \”“ ‡‚¡ Š - -˜ “¡ ¡_@
£ “€“ “瀟[ “€ › €˜€Œ €  — Š ‚ Œ‘“”š¡–¡š ¡ ‡  ¡
…Š€› # 0
‡ “€› ›

f€…“›€  “ ’“\”“š Œ  ^Œ^Ššå™˜Œ Ȋš€–Í… ”† €˜–Œ¡ €šș 

–“ ‚? ‡ – ˜› €Œ Ȋš@‡‡€›°€ ”† ‚™ €¡–° ¡ €šș –““ … ¡‚ ?

` “€¡ € ” ‡  — –° ‡‡@
™¡ 

 ” ¡ €–Í… ”† ‚™  ” …› €¡  “€–“€š‘ž  €š“ … ¡ ¡@

\˜  “ ’“™¡ 

f€]€ ‘ €–Í…  €™  ‡ – ˜› €\€›]” Œ

‘“– ‘]^f‚ “@™ ‘\˜ š€  “ “ ‡‘ š  •š  …€š– `‚ @

…Š€› # 0

‚ ’ ‡ kšƒ Œ 
˜–_˜‘š‚  ]™ f€“ ‡ ““ €š € › ž˜ ‘“—š—Š€ 
š¡ ¡@š ˜  “€ ‡‚¡“¡ ¡ “€€ šŽ ‚ ’ ‡ € f€
˜ €“ …›Š‡  ¡@

š €‘ –‡` € _‡‚ ‘ ¡@h ›€š“ ‡ “‘ ¡ €
` €  ˜“‚ ’ ‡ 蝙°¡@ ”† ¡,’ș – ¡– ”‡ ?

– ”‡ – ›, ’–Š , ˜“ ‘ ¡ ‚ €‡¡ €¡ — ˜š ˜ –“ ¡
¡ ˜ˆ° ¡]™ …› ¡]– ™ ‡  ¡@^“  ›  °-

°˜€‚™ ¡@à¡ š ˜¡š– “ ¡ ‚ ™ ‘˜˜š ›ff€ƒ Œ€ 
^ۏ‡ ˜€š‘ @“ ‡ ““– ”‡ € ]
‘“ƒ Œ€ ^ۏ‡ ˜€š‘‚ @

 “ ‘™ € ‘ š¡ 

‘ š š “ ‡ “\”“  f€“ € –¡› -• › €š›  ¡ € 

– ”‡ € ›f€ _\͆ƒ Œ€ ^ۏ‡ ˜€š‘@‹ €š € ‘ –‡

‚ ’ ‡ \”“ ˜ 萛 “ …“ ‡ “€”  ]¡kš“ ‡ “
 ƒ Œ€– š˜”†¡@“ ‡ “ž “ – › ¡, ’’– ”‡ , \–

]”€  ˜è™ € ¡›ž ¡ ¡ ‡ f‚ @‘ , ˜™¡ ”š™¡ € – 

–Œ“ € ›€š]™ ¡@‚ ’ ‡ “ ‡ “€ € €š•Š€ š¡f
– ›, ’\š˜[, ˜“ˆƒ Œ › “€ ›f€¡  , ‚’€ ș ›

]™ ¡?

…Š€› # 0

¡Û‘è “ –“ ˜” €è “ 
Š“˜f€ ¡Û‘è “ kšf€” €è “ \‚›-–‚›˜š¡@ ¡Û‘è “ €ƒšf€

\֌‘“ › ˜‚  ‡ €¡šš ‡f€\֌ ‘  @

f€ ‘“ –¡- –¡ ¡Û‘è “ “‘ €˜‚ “^ – š\֌ ” €è “ €h‚“˜ ‘™ ¡
@‡ ¡ ¡\֌ `‹ “‡  ¡, ‘ ¡ €” €è “ “\֌ `‹ ›™ ¡@

^ ”š‘ “ ˜”š”š ‚›Œ _ž ¡ ‡  ¡@] š€ š, ¡Û‘è “ f€ ˆ ‘ ¡¡˜
‘ “ – š -– š  f€‘ š€ › -  ˜ š€š–¡ ž€š‘‚@‡ › -   “€– ‘ – 

”¡›`‹° ¡ ‚ , \֌ `  € ¡ ‚ @” €è “ ^ –   ¡˜¡ ‚™ kš™¡  …€š
€ ¡Û‘è “™ ¡

˜‘˜ ¡  “¡ ¡`  €¡ , ’”¡›˜˜ š @
¡Û‘è “ \”“ ”š ‡ š” €è “ ”š]‡˜ ‘ ¡@› - € – † š ` \’˜š €š

‘ ¡@” €è “ –¡ ž¡ ‡  ¡@‘ ƒÖŠ€– ‘¡ ž˜]€š” €è “ ¡Û‘è “  

€¡ ¡,’’\–› - ˜ š“€ ˜š – š ¡@ ™ “ ¡Û‘è “ `  – › ¡, ’’\–˜ˆ\֌ 

“¡ … ¡f, ˜š

› 

…Š€› # 0

‘‚]‚€
ž€ š€ Š ¡˜‡ š¡ ž€ š € “‡šƒ“‡‚›˜\… “€\”“

‘ 菔š˜ “‘”š”° @

ž€ š “”† -\š— _€ ¡ ˜?
”š˜ “‘“– ™ -–¡–š ¡ ›¡‘ è@˜š –  ˜ˆ† °‚_@

–Š ] š ¡ ‚™ , ‡›˜¡@–Š ƒš — ‚‚_kš˜‡f˜ –

€†‚ –‹ @
ž€ š – › -– ”š˜¡  ,  g ¡ › ˜\”“ ‚‘[ “¡ € Š€š˜š‡  @
”š˜ “‘“€Š€ € ›š“ …€š€€¡ -˜“— ‚‘[ “¡ € Š ¡— ™ , ‘ @
kš¡‚ ™–¡ ‚™ @
…Š€› # 0

˜‡–š ˜…š

 “‘ š“€Œ€€š˜Û“ ”† -’ș š,  °€”šș ”°  ?
˜Û““€¡ -’‡ , ˜”š – ›” ‚™  @ș €™¡‡ š ¡ ‚™  @
 “‘ š“”† -\š‡ š ș ¡ ‚™  ?
˜Û““– ™ -’– ›€ È€“ ‚™  @^  ›f@
…Š€› # 0

’ €€› 

€ ›-“ ‡› _€ š ]‹–‡˜ș €šš¡?
‚ ¡-\”“ –  €¡ € ‚˜ ‚
[ ˜[ “  š¡  @
€ ›-kš“ –‡ș €šš¡?
‚ ¡-”Š‘‘[  €š ¡š¡  @
€ ›-€ “™€ “€š‚ à¡ š ^ – ”š@
‚ ¡-]”™€ “€š‚, ‡  ‘“˜š –  €¡ €  “  ›‚@
…Š€› # 0

hŠ ˜ Š€˜¡ ™ Ž
f€\ ]’ “€ܛ“”š” …  ™ 

  š@ܛ“`Œ€š¡ ˜

”¡…  ` €› `Œè” €š”šƒ ŸŽ ¡ “›‚ @

›Œ ‡fŒ‡ÛŠ›˜“™¡f€–¡‘˜ Œ“[ܛ“¡@^ € ¡š Ž › 

hŠ ˜ Š€¡@^  ›f^ ˜€ _” ™›Š, ¡ 芠™ \ۙ€˜[… š 

“¡ ¡@ •š— ]”€ ‘ ¡‡ š˜ ›€ šÝ š `Œ ¡] š ¢

\˜ š€ ”¡… ‘‚ @

… €^ € ¡š Ž › € €_– š‡ …-”° ›¡ …€ ¡@

^  ›f‚Œ–° € ^ ˜€ _ — “ “¡  — “ “¡  — “  — “ €š[ 
Ò —Œ ˜ Q’ Œ-’Œ ˜–˜
…Š€› # 0
“ š –¡ š“ š

 ‡”™ ˜žš[ •  [ ž ¡  ¡@
‘  ˜“Š– ‘¡ ˜žš[ •  ¡–”  “ ” †¡f– ¡š “€›¡@

 ‡”™ ‡ ƒ ŸŽ €š¡ €˜žš[ •  ¡–“€æ˜ š \”“ ‘  † ° ‘™ ¡@” € š… €
‡ ¡ €

] š– ș ¡? ‡  ˜è™ ”…    ›˜¡ ›“¡ ¡_¡‘  ˜ “Š˜€ ¡›¡ ‚_@

 ‡”™ ‡ “€¡ — _› ‚ ˜ € Š‚€ ‡˜ “ ¡@¡˜“˜žš[ •  ¡– €¡ €€æ˜ š… ¡
¡    

˜ –¡ š— ˜Ý’è€ ˜˜›“ ¡ ‚ @™¡ “¡ — ‚°¡f@
…Š€› # 0
€ž ˜ 

f€ ¡Ü” – …š ¡˜–¡ ž¡ ‚™ @— Œ‡˜ ¡ ‚_kš\›‚-

\›‚ › ¡‘ ‡ “›‚ @€ _– › -’^ ‡  ƒ ‘ ,  ¡ ž

˜]‡ f‚ @

€  “ܙ   ƒ “€ š ™‘ ,  €  “” “ €† Š˜ š“€ @

\… “€”Û“‡ “š ™‘ €¡Ï‡ ˜€ –› jkš^ €–^ ¡ 
›–, kš`›ˆ– ›€Š ‘ @

™¡ ““  € ¡Ü” ¡ ž˜]™ kš— ‚° ¡]@
…Š€› # 0
— š `à˜ ‘

ŠÜ”-]ž  ‘ € €¡¡?
”Ü”-` žÉ € , ‡  ‚šŠ˜ ‚“ ”¡›¡ ‘›  › _‡› ›@
…Š€› # 0
€ € 

˜Œ˜ “  € š ‘“‚ @

•˜[€˜“‡š“f€“ ™ –€ ‘ ¡f€¡ -’^ “蛀 ™¡ f€€ š¡‚™ ¡, ^  ›f

 è ˜›‡ f‚ @

˜Œ˜ “  “‘ 蝚˜€¡ -› €“^ “蛀 € ˜š¡‡–Œ€ ” ‘“¡ ]f‚ @˜
‡ “ ¡@

˜“‡š“ › ¡‘ -’]”¡‡–Œ€ ”š ¡ș €š ¡? ` “蛀]”€ €_¡‡–Œ ˜›

‡ f‚, › €“^ “蛀 ‡ “‘ š€  “¡ ˜›‚ @
…Š€› # 0

”¡… “€  €Š
‘šš žš –™ € f€Š › ț–  “€›€šf€˜€ “€  ˜“‡ € @

f€  ¡–“–±€š‘š ‡ ŠŠ ™ ,  a”š f€  ¡– “ˆ € kš”† 
- ș ? ș ¡?

  ¡–-ș \€–š  ¡–€ ˜€ “™¡ ¡
  ¡– -¡ , €¡ ș ¡?
  ¡–-]”`“€ –‚˜¡?
  ¡– -¡ -¡ ˜¡ ¡@– ^f, ]”ș … ¡¡?
  ¡–-]”€”™ “ …žš •› fkš¡˜› ‚ ˜ \€–š  ¡–€ 
”¡… “€š›‡ f €– € › ‚\”“-\”“ƒš‡  €@

…Š€› # 0
“–š“

f€… š… ‘ € –° -  €”›€šƒš˜‘ ›¡]@” “”† 

- ^ €¡  › f?

… š– › -‘ Œ˜‡  ¡@
” – › -\͆ kš€ “-€ “‘ Œš¡  ?
… š– › -˜˜š” †” › ^è”ÈŠš@ •š€” › kš˜ €Š€
  š› ‚@

…Š€› # 0
`’ š…‘

›ã›‡ -— _” “ ›‘ ” “ ‘“ @” €›››“ @
” “ › -– –‡ ]”“– Œ[ “¡ ”± -’`’ š, \‚› ‘€ “ @
›ã›‡ -’— _ ”†› ‘€ “”š— g  ¡ – Œ[ ›‚ ¡@`  € ”±€š ™¡ ]™ ¡@
…Š€› # 0
“… Œ

`è ‘-\šž ‚‘[ ˜‘ ‘“ –› ,   “ș “¡ ]f?
ž ‚‘[ -‡ ˜š”  f€¡ € -[ ” ‡ ˜ ¡@¡˜“’ ™  

^  ›f”š  “¡ ]” ™ @

`è ‘-kš€›€ ¡“¡ ]f?
ž ‚‘[ -‡ €›˜]™   @˜‚šh‚“˜]”€€ -[ ” ‡ ˜ 
 ‘,  › Š‚™  @

…Š€› # 0

`Œ“†

ŠÛ“‡ € ‘ݏš˜–‹-–‹–š ˜› €`Û¡ “f€ ™ ‚ ˜
’” š €  š€ ^“ ˜‡  ›™ ¡@˜ šž €ˆ˜¡f`Û¡ “

ƒš• “›‚ €š”  €¡ -’Œ ›‚ș ˜” š …›“ … ¡ 
¡?

” “…¡€€š‡ – ‘™ -’‡ š, ‡ š” š  ˜š ”“ ˜˜š 

’Œ€“˜–  ¡]¡@˜‡ š]”€  …›‚ @\]”€ “
  ¡–– ›š¡¡?

…Š€› # 0
 ––€ š

š ‡-˜    ›‡ “ … ¡ ¡@
” Šš-\— €“€¡ ?
š ‡-… ›  @
” Šš-žš –, ‡], ›°€ ‚š € € _噠“?

š ‡- –〛“¡ @
” Šš- g  “ š  ‡‘‚ ›€š  ‹  ›kšș ‡ “ … ¡¡ 
—›]‘˜ ?

…Š€› # 0
^ÛèŠÛŠ“ ›

f€`”Û™  ›€“\”“   € š –ˆ Œ¡f\”“‘ 菠
€¡ -’“ › ›“ € _]  “€ ˜“¡ ¡@” ¡€— -€—  
f€“ › ›“˜˜ˆf€  ››‚‡  ¡@
‘ 菓– • 

 ¡ ¡f€¡ -’˜–€ š˜^“ ˜¡“€š¡ 

™ š@” ¡, ” ¡ ”f˜ › - › ™ “ › ˜›‡  ¡@
…Š€› # 0
˜Ø™ … š

ŠÈ€‡ -’j¡ ˆ˜€‡ ˜ˆ]”  ˜›€š–° ž ¡_@

ˆ˜€‡ -’˜ˆ “¡ ¡_@

ŠÈ€‡ -’— _ Œ ‘š€ ›f˜š š¡]”— ˆ‹– ›‘ ș 
–‚Œ‡  @

…Š€› # 0
‡˜ “€ ¡ 

 ãŠ“ ‡‘‚  –‡ š¡ €šf€ ‘“‘€ž € ‚š‡ ‡¡šš ‘€š 
›™ @

› €“‡¡š˜ ˜› Š , ^  ›f¡˜š “¡ , –…‚™ @^ ž ˜` € 

” “ Œ“š” Š ‘‘ @

˜‚š¡ ™” Š ˜ ‡ - ‡ “ “  ™ , ’•Œ” ^‡ “‚€€ šŽ˜š‚™ @
˜€ ˜蝙 ãŠ—  @

…Š€› # 0
†”-†”

”Û“‡ € f€   …›–  @`‹ “€ –š†” “\– š€

‘ݏš‡ ”¡…@”† -’^   ˜ € † ”“€ šŠș ¡?

‡ – ˜› -” … ”f ^…@™¡ “€š”Û“‡ \…—  ‚š-
‚š–…-’– ”š– –¡˜¡‚ ”°‚ , ș €˜š ‘ 菏 †¡

• Š‘ ^…€  @
…Š€› # 0
”›” ”°

˜Œ˜š ¡Ž ]_“€  ˜““›” ›ž›‚ š¡  @\… “€

– ¡š‘š ‡ –‡ -

’˜¡ ‘™ ‘¡]”€” š Œš ›š€“ …]€š蝂[  ’ š

‚f¡@€”™ š ›f@¡˜`“€ “ š‘¡› f¡@

˜Œ˜“ …ã› €š€¡ -’‘ ˜\— ‡ š € ˜€šš¡ ¡@˜
` ‘¡€ ‘š ‡€“ …  š€ ‘ @
…Š€› # 0
¡‘€š‘ 

”Û“‡ -€›‚‡–¡ ‚™ @˜\”“ –  €  ¡ Š›˜–‹ … ™

” š¡  €˜š f€‚›[ Œ“¡ ]€š€¡ -¡› 

‚‡– ^’š¡ ‚™ @˜¡ Š›˜\”“ ‚›[ Œ€  –‹ … ™” 
š¡  €˜š –  “]€š€¡ -’¡› @

…Š€› # 0
–€ š‡ “

f€ • š  ¡–“ ˜ •š€šš¡@— `Û¡ “š –‡˜ “€ 
‚š‡ “ € ”† -ș à¡^ ʛž] ¡?
“ €“€¡ -‡ “¡ 

• š– ›-– à¡ š … š]“‡ “–€ š¡@

•š– ›’\͆ ¡  –- € –] ¡?

¡– › -“¡ ] ‡ 

• š– ›- •š ]‹]“‡ “–€ š¡@

^“˜• “€”Œ“ € ˆ€ˆ š“›‚@“ €“”† -

’]”€ š“ ] ¡@– ›-“¡ @

 “ €“€¡ -– ]”€  ›¡]“‡ “–€ š¡kš

“  €‘‚™ @

…Š€› # 0
aŠ€–‹€

š ‚è “˜f€– š–¡‡š€ • “]™ @‡šÝ šš › 

¡ f…›š¡  @f€aŠ  š…› ‡ š¡  €\… “€` š

”šf€¡Š“‡š]™ @` “aŠ `š€š¡Š`‹ ™  ` €“ …

]‘˜ €  š“‡š]™ @` “] ”  € š¡Š _ ˜¡kš

€ “— “‡š]“›‚@kš— ` ¡Š ›]‘˜ “€¡ -— _
¡  € ˜“¡ …›‚ @• Œ › €š–¡  š š¡Š “ ”°‚ @
ș €˜aŠ”š–‹ ¡]¡@
…Š€› # 0

]™   “ˆ˜€
”Û“‡ “ …èŠ ›˜–‹ ”È…š‘š¡@\… “€a”š‘€š
…ã› f-’\ša”š , ˜ša”š ™žš–€ “•€š¡ ¡?

— `Û¡ “ “ , €– ›€“ ˜f€˜ ¡› \”“”  €¡š¡  -

’g‡ ,  “ ›™ ? ^  ›f€¡š¡  ˜Û“€ –  ˜˜›‡ “ ‹ €
š¡‚ @˜‚š˜ “ –“ 

…Š€› # 0

\

“ €˜ š

†‚‡ š €–¡‘ž € “¡@f€– šš €˜‘ “ › Š€š” 

‘  – ›-’]‡ ‚‡–¡ ‚™ @˜˜‘ “˜ƒ Œ €– …° 
 , — ‡  › ¡ ‚™ @› – ’“€ ›f˜‡ ¡ ˆ€ €

f€  š˜š ” ‹”š]–‹ , kšš ž ¡ ‚_@
” -– ”š •š?
…Š€› # 0

†‚‡ - •šș 

˜‡ -‡ “ ‘ Œ kš  š“–š”š]™ @
…Š€› # 0

ˆ–š ™ ‘

f€kš“– èŠ ””š° ‘ š kš €¡ -
’]”“‚›˜‡  – ‡”¡“š ¡, ^ ˜€ _‡š-˜š¡?
‘ š “€¡ -’“¡ , ^ ˜˜š” €– ›¡@
”¡› “”† -j¡ș \–“¡ š¡¡?
‘ š “– ™ -’ ¡, `“€– ›\–“¡ š¡@

…Š€› # 0

‹Û‹“ Q›“

f€‘ 菓\”““f-“f›€ ˜  ”† -
’™ š,  “ ¡˜““™ “ ›†” ™ ¡?
›€– › -’¡ ˜ , ‹ € “ ˜“@
‘ 菓”† -€† –€ — ?
›€– › -¡ ˜š   ^ €›, d‚‹ kš–  € … Œ™ @
…Š€› # 0

…昀 aç˜ 

”Û“-\šà¡ š ˜‡”š™ “- “…昀 ?
ƒÛ“-f€‘š€ …æ˜ , ‘ š ”  € …æ˜ ,

kš  š ? ‘ “ …æ˜ € “ › …æ˜ @
…Š€› # 0

 ¡š –…

f€]‘˜ € \ € ž ¡“ ˜ Šš˜š€š›‡ ™ ‡ š¡  , €‚ ° –‘ kš` 
’È€ ›‚ €š›‡ ™ ‡ š¡  @

f€š ¡‚ š“”† -’ș ‚ ° š –¡?

‡ – ˜› -’“¡ ˜€€ ] š ^͆  ¡š¡ ›˜” ›€ –…@
…Š€› # 0

› ‚ †Š“ 

€  à˜›“€˜… `šš¡€    “€¡ -˜‡–— ]€ €  f

 “ ¡, –¡¡ ] ™[€š ¡@
€ “‚ 

¡ €š€¡ -]”€ ˜›–¡, ˜^Û¡€  › ¡@

 -‡ “¡ , ˜š ˜›–¡, ]”^Û¡ș ›¡?

…Š€› # 0

` … ›   

š Š -’à¡ š  ¡ ` ș ¡?

Œ › -’ ˜\”“  ¡ ` €  € “¡ –  @
š Š -’\͆ €— ‚›  — “¡ ?
Œ › -’“¡ “¡ 
š Š -’€— —› — “¡ ?
Œ › -“¡ “¡ “¡ … ›    ›  ‡ – ‚ ¡,

` – “€ —›—› € € ‚ ?
…Š€› # 0

“ › ˜ › 

¡ ›‘ š¡ š  ¡€ š – š¡–‡f€žš – “ › ˜›Š ˜› @

`Û¡ “”† -’ș ? “ › ˜ș €šš¡¡ ?
žš – – › -’˜  € “ Šš¡ ¡@

¡ ›‘ š“¡Œ€ ™ -’à¡”È€ ™€ “¡ €“ Š™¡  ™  ?

žš – “” € €¡ -’¡‡š˜“ “€ – €¡ € ? ˜“  •[“€ ‡ €™ ¡@
…Š€› # 0

a…› ‚

›°€ € ˜ “›°€€ ˜ € – ™ -’‚ “˜–° ‘¢¡˜š –Š a… a…蝚˜‚  € 
¡@›°€€ ˜ “€¡ -’ ¡– ‡ Œ f€‘˜‡˜‡ f‚ @˜š –Š — a…  “ ¡@

…Š€› # 0

`›Š ‚‚ 
“Œ

€Š˜……›š¡  @€˜ŠŠš•š [Š‘ š€˜Šš €šš¡  €— ` –ã›– ‡€ 

š• f€ …Š ˜› -’€”™ ^“ ‡  €˜Šš “– ›@¡˜‡  š““¡ –“ ” š¡¡@

…Š€› # 0

¡˜ Œ–‚ “˜
…‘‡ € — – ˜ š¡_ ˜‚‡ €”  š ™›“”¡…@˜‚‡ “

€¡ , ˜ÒŠ € › ”› ‘@› ”› “”š— ˜š‚_@\‚›š ‡
…‘‡ š ¡f”¡…-

’™ š˜‚—  ˜š‚_@˜‚‡ “•š˜ ™ -¡ ˜š ˜š — ‚_

 @

…Š€› # 0

“Û¡ -˜Û“ 

f€˜ ¡› \”š ’ ”š˜€‘˜ …›š¡  @˜ ¡› € ›“`  ”† -’à¡ š ` 

˜ ¡› \”š ’ “€¡ -’]” f€‘   ›€˜¡ ¡ ‚ , – 

™¡ “˜ ¡› € ›“‡‡  ¡– €¡ -’˜ › Œ[ ^ € ”š“f  š  … š¡ “ … ¡f,

ș €\— -\— ” ›‚ ¡ €\ —™ \— “ – ›‚¡@
…Š€› # 0

— ç™•›

ϙ Ÿ “f€– š™ € ¡ ‘¡f– ™ -
’à¡ š ž ‘ f€g “ ‡ “ ¡ ‚ , ‡ – š kš

”  › ¡ ‚ @

™¡ “€š™ ž  `†› ¡_– › -’\͆ , \–

˜ˆ™¡– ‘ ‡f €˜\”“[˜ “”  †Š€ š € 
”  € ¡@

…Š€› # 0

˜ “š “ž “ 
f€ š” Š[ š˜¡ ‘™”¡…, “ž “– ‡“‘€ ^Ššå™›“@ƒš˜

ƒ ¡ … €¡ ‚f@‘  š ”š”  ›€† Š-† Šƒškš
`“€– … – …‚ ›™ ¡€ “ž “@

‚ 

—   š” Š[ š“€¡ -’]”˜¡ “¡@]”€ “ž “ 

\…€¡@– f™¡ –€  —¡]?

“‘“€¡ -’–¡]  “  , – –”¡›˜‘  š”š‚ › 

…›  ¡@` €– ‘ “ž “€^‘[ ‚‘[ , ”  › ƒš –“ ‘ ¡@
…Š€› # 0

˜Ò‹ ˜™  ¡

f€– ›“ › € “ › ˜ ¡ š¡  @– › ”š

– › ›‚ _‡ š¡  @] šf€  ¡–“¡  
” …  ˜š ‘ ›™ @

‡–  ¡ ˜]™  `Û¡ “  › ”† -’™¡
  – › — ¡? ™ “¡ ?

‡ – ˜› -’]”– ›“€ – €šš¡¡? \‡ 

‡“ –, ƒŠ ™¡    ]”€ – ›™ ”š– ›™ 
›‚ š¡  @

…Š€› # 0

€ š€ ‘š€ š

”Û“‡ “”† -’\š ¡…‘‡ 

™ ‘š ‡ › € š]”€ ¡?

…‘‡ “›   €™ -’¡ ¡— “¡ — 
”Û“‡ … €-’ș ˜›–?

…‘‡ “ ˜ˆ ™ -’—™ , ‡–ž ”‚€š“ ¡  ¡, ™¡˜š ” € € š¡  ¡@‡–  ™ €
   ”€ “€€ 

˜–“ ¡™¡˜š–Í…€ € š¡  ¡kš‡–^ ” ›kš˜šà˜€ ‡ š¡  ¡,

™¡˜š € š–“‡  
¡@

…Š€› # 0

‘ ”f€–‡‚[
”Û“‡ – ‡ š  “€› “‡š”° ] Š[ 芀 ‘€ “”šš €  –¡ ‘š

 ” ¡ €   š”š@`Û¡¡  š^“ ” ‘]_ €š ‘“€ ˜“–“ 
›™ @

‘€ “‘ š“€ ˜– _”…   ”f, › €“”Û“‡ € ‡–˜ “€›€›

\Œ ›   ”f@‘ šš ‡”Û“‡ ‡–”¡…, è š –€…€  @

f€-‘ ˜¡ “– ‘”Û“‡ \”“ ˜   ˜›“”¡… –¡ ‘š  ” ¡ € `  

è š€ ¡ ›‚ ” ™ @

”†–‹-ș ˜ ™¡è š € € ?

‡ – ˜› ¡˜ š” š š€–‡‚[€ ¡@

”Û“‡ – ›-‘ ”f€˜”°‚f, ‘ è@“ [ ™¡˜ š–‡‚[¡ @
…Š€› # 0

‡š   ˜“ ]
ž ˜€ ž “‘ š” Š  ”¡›` \š–” “\”“–‚›€è ˜‚”›€ ‡¡š ›  ”  

—š ‘™  @

ž ˜€ ” Š ˜` “g› “ €™ -’˜¡š– “ ]”˜ ‡ — žÉ ^ è ˜‚”›€ š€š

” š€š›‚ , ˜` ‚Œ ^“ ˜…““€ †Š‘‚ @™  ¡ €Œ f€Œ˜•›˜šh^›
• ㌛›™ ˜š € –›–Š € ¡ ˜ ‚›@

\—  ș”š ¡ ¡] €’†” €€ ] ‡‚‡‚_@ –“‘ f€“ ‡ “•  è ˜‚
”›” š€šš¡ ¡@‡ã‘¡ ¡ €“ š”š‡ ° ¡]@”š — ‚ ¡]kš‡-‡…› ¡_

   @

\š–” “` € ” ‹”” €š–’ _‘ kš”† -

’ h^›• ㌛ ‚? “ ‡ ““€¡ -“¡ @
\š–” “”† - ¡ _‡¡ ‡?

“ ‡ “…  -’“¡ @

\š–” – › -’‹ €¡˜š –Š € ¡ ?

“ ‡ “– › -“ – – , “ 

\š–” ”šž “¡ ‚™ -’ ˜ș … ¡¡ ?

“ ‡ ““h “€ ›€š€¡ -

’˜-˜` €à–ɏ€ “ ˜‡ ““ … ¡ ¡, ‡ “˜ˆè ˜‚”›˜’È€ ‘™ @
…Š€› # 0

 ˜ ’ “

š -  ›—š€ ˜ˆ” ¡ “¡ …› €˜š” ‘ž ˜€ €¡ š¡¡?

› ‡ - •š€ ” …› ?

š -f€ž ˜˜¡ ‡ã‘ ƒš]‚_ ‘ ƒš”š¡ @

…Š€› # 0

‘ ˜¡š– “ 
f€]›  ]‘˜ “\”“‘ 菠ž  •›¡f€¡ -‘ €‘š˜š € - € š¡

 ˜‘‘€šš¡ ¡@¡ -” ‡š — “¡ ¡› “”°kš€ ˜¡ …›‚f@˜ˆ”°€ Š“

^“˜• ““]€š˜š ˜‘‘€š‘ @ •š˜€Œ€ š‡› “€   …¡ š¡  €

\… “€]€ ž  –‡› ‚š kš€Œ˜]‚›‚‚_@
‘ 菓”† - \–ș 

˜¡?

]›  – › -’˜ˆ‡˜ “ ]›kš‚ ‡š “€ ›“ ¡, ^  ›f\–—€”€ ^‡ š€šš¡ 
¡@

…Š€› # 0

… “˜¡ “€  ‡ 
… “€ ‡›˜ “€‘ , f€-‘ š ‡›˜]“€ ‡¡”†š¡@f€“– ™ ’˜¡šš ‡
€ ˜”š” … ˜“Š‘š ]  , ^  ›f € € “€š“€‡˜[˜ ‡ ¡_@

‘ š“– ™ -’˜” … ˜“Š”¡›€ ˜”š”¡…  , ^  ›f˜ˆ—  € –š– ‘ €]š ”
˜ ‡ ‘ ‚_@

  š“ h  ¡ €š€¡ -’˜, “  –€ ˜ š , ¡šš ‡‘ݏš˜‹ € ˜™”š¡ ‡š¡   @

kš˜ˆ\˜ š€“ƒŒ š“€ ‘¡˜ ‡ ¡ ‚_@
…Š€› # 0
\[€ \“[

‚ã›-’šÏ‡˜`‘  ș ¡ ?

šÏ‡-’ș – a™ š, ˜“ ” ‡ € …Ò‹ ›  € ¡Û‘ kš\ ‡ €žÞ‘€ žš ‘“
€ ›f” 

—‡‘ ‡f@˜‚š`Û¡ “ \“[¡ €š ‘™ @

‚ã›-’€  \“[?

šÏ‡-’ ” ‡ “žÞ‘€ ž¡ —‡ ‘f@

…Š€› # 0
‘— _‘

” Šš, ”Ü”€ ›°€ ‘ “›‚™ @”Ü”“f€“‡š›°€ ”šŒ ››  ” Šš“”† -’ș ?

€  ›‚ ?

”Ü”“€€š€¡ -’f€‘˜— , ˜ Š , € › -€›Š , •¡Œ@

›°€ €† Š — _“€¡ -’• •  “€ ‡ š“¡ ¡@˜š ‘ ‘ –¡š — ¡@

…Š€› # 0
 ê˜ 

” › ^è”ÈŠš”Û“‡ ‡ ˜ Šš“]”€ ŠÈ€š˜ š ` € š‚kš“–šș  ?

”Û“‡ š‚kš“–š ˜ˆ™ ‘“¡ , \›– ` ‚ ° € ‡ ˜Œ˜…› š¡  , `“€   ° 
€ – Œ[ š› › @

€ “ ˜˜  €ˆ˜€@‚›˜  “€ › €Škš‘ f¡ ”š‡ ‡  …–’  @kš¡ 
˜ “` € ‹ Œ ”š

f€“Û¡   ›—  @
…Š€› # 0
› –Í…

f€ž  š\˜ š€“‡–— š]™  ™¡ €‘ž[“ ™萛‘“”¡… @ ‡€ —噏 

‘  ` “‚ ^Œ ”† -’^ –“ “˜ €“  ˜™›‚  ?
‚ ^Œ“‡ – ‘™ -’–  –š 

\˜ š€“– › -’–  –š  è €€ šŽ›‚¡ ‚@¡˜ š™¡  ™¡… ‡… š  ›˜™ š¡ 
‡  @

‡–™› ‚› › €›”š”¡… ¡ — ` “™¡ 

”† @‚ ^Œ€‡ –”š` “‘— 

€¡ -’¡˜ š™¡  ™¡… ‡” …  ›˜–“€š° ¡ ‡  @

‚ ^Œ™¡ “€š …š¡  @`–›š¡  @‡–\˜ š€ ”™[Š€€  \‚› ‘“¡€–
˜ “ š”š”¡…  ”™[Š€“”† -’™¡^“ a… Š šș … ‡¡?

‚ ^Œ“ž “   “  “€š€¡ -” “¡ ¡‡š, ™¡ș ¡? ”š  ž ˜‡–˜^’š  “€› 

 , ™¡ €†— “¡  @ ” Š˜‘ “ ™¡ ”š, ]”€ € ˜
…Š€› # 0
˜ šŽ “ 

‡–” Š ×˜¡_ €“[›“‘ , f€’   ‡ÛŠ\”“€”° ˜žš –€ – ›†” f‡ š¡ 
¡@

€“[›“‚è  Š € -’f

™¡ș €šš¡¡ ?

  ‡ÛŠ“ “ —  €¡ -’]”¡ €¡È˜€  ˜›€šš¡ ¡ š@ € ‡“‘易 € ¡˜
˜ š“ €, `Û¡€‘ –“ ›“ … ¡f@

…Š€› # 0

˜ \Œš ™š èŠ Œ‚

f€– šf€…¡ ‘ Œ ¡]“‘ € €“ š‚™ kš¡  € “¡  ‘, …ã› ™ -k¡  š

– ¡š]¡  

¡Œ–° €š– ¡š]™ ,  …¡ – › …›“¡ ›, “¡ ›˜š f€\Œš ™š ‚_¡@˜“  … 

€¡ “ 
“¡ ”¡“ @ 
š Û

…Š€› # 0

  š ž ““ ˜“ 
ϙ Ÿ –Í… , ž “š  [“ ž€š“ › ¡@™ ‘  ”f

‘‚ ,  `” ™ “€ ›‘‚ @
…‘‡ ˜¡ š ‡,   “¡ ¡@

ϙ Ÿ  ˜ è ‡ ”€š ‘‚ ,
”Í…   ”f¡ ‘‘ @

…‘‡ “¡ ¡, ˜¡ š ‡@

ϙ Ÿ \͆ , …›ƒš”š… ™-“ æ ¡ €š ‘“ @

…‘‡ ƒš“¡ ¡˜¡ š ‡@˜ •Š” ”šš¡ ¡@

ϙ Ÿ j¡ – ‡ –Í… kš˜ ‡€š@ž “š €†— 
“¡ –‚ Œ € @

…Š€› # 0

f€–…“ 
‡ “

֌€ š…“ € @ •š]š ˜ €™ ^ €– ‘`Û¡ “” Ÿ€ –“ ™ @ •š]š ˜

€™ @^ €– ‘`Û¡ ““ š € š…“ € @

kš– @– “

‡ € ]š ˜¡, “” Ÿ€ @

…Š€› # 0
 ˜™¡  ˜™

…‘‡ -˜” … ˜“Š˜\”“žÞ‘ ” ›› @š“ 
”¡› “-kš\‚š” … ˜“Š˜žÞ‘ ” “ › ?

…‘‡ -\͆  €“  ˜™… ¡fà¡? “ € …˜ ‚› @

…Š€› # 0
– ›-– ›

“ _ ¡‡ ˜–“ ¡f -

…‘‡ ]” €“— _¡?

…‘‡ -\—  … š ˜ˆ @˜à¡ š`菚 –…‚™  ” …@

…Š€› # 0
–š –š 

f€€‡  ‹‡ @

f€– š ‘ã› ‚f,  ‡–€Š“€Œš Œ Š   € – ˜“¡ –‹@\— … ‘“ … €€“‡ š
‘€šž¡ 

¡ š¡ € ™š“ƒ ŸŽ €š‘ -’ ‹‡ –š ¡ ‚™ , ^ ‚ ° € €•›¡ ‚f@

 “€š ‹‡ ‡ š … -\š•Š •ŠŠÈ  € ˜ Šš–‘€š‘ ,  š‘ š‡ “ [ ^  — –š 
¡ ‡ f‚ @

…Š€› # 0
‹Œ-\Œ

€ è “˜f€]‘˜ f€€  ‘š¡  @ ‘- ‘ž ˜¡ 

‚_kš‹Œ— –±‚_@` ]‘˜ “] ‡‘-‘€šf€š ¡‚ š
€ ”  –› ™ kš€¡ -

’g— _–¡‹Œ›‚š¡ ¡@“È€Œ€ ‘€ “ ‡š … ™ 
—‡‡ “ @

š ¡‚ š“€†kš¡ È€ ‡Œ ‘™ @’— _‹Œ à¡›‚‚ ¡ @

— _› ‚ “à¡€ ˜ ` š ‘™ , ˜‚š˜”š ˜ÒŠ Œ ›“ 
–〛¡ —›‚f@

…Š€› # 0
Œ–›Œ€š\ț

‚‚ š ˜˜à–_€  š€š€‡– ” ‚ ”¡… › ‚ “ƒš ›™ -’˜à–_€  ¡? ¡˜` €

¡ › “ j

‚‚ š ˜¡È€ ‚°‚Œ €š– ›-’˜à–_¡ ‡ š‘ š“‚š , ”š¡ €  š€ š–° €‡ ¡@” 

¡f€ ™š€ “ɝ ¡–… “€ ›f– €a”š, – š€š…›  ¡@¡ 
…Š€› # 0
¡ ™š ˜

‡€ €“ š€ ›‡€ ‘ ›Œ €™ ]” ˜– €šš¡  @

”¡› “‘ š  ”† , ’’” “¡ ›°€\€›˜€  -€  – 
€™ €š¡?

‘ š -’^  š¡€ ‡  ¡˜€š ¡kš€  ?
”¡› -’ …?

‘ š -’ kšș ?

”¡› -’¡ ™š ˜@™›°€ €“–ž˜[¡ ¡@
…Š€› # 0
“ – – 

¡˜ šf€ • š ˜ ¡‡ –¡— €¡@ ¡Û‘ ”± ¡kš

`“€ f€  ]‘¡ € €  “™ €“˜è€ š€ ` š
“¡ ‘, …”… ”]‚–±›¡@f€ ‘“`“€  ‡ š¡  @

š 菘€ ›‡€ f€›°€ “`Û¡“˜è€ š €™ @]‘€

˜ –€`Û¡ “€ _` š“¡ ‘™ @›°€ “] š  ¡ €š€

”†¡ ›™ , ’’ š]”“˜è€ ‡ –ș “¡ ‘? ’’ • š“
` š ‘™ -’’ ‘   ›”¡›f€“˜è€ ‡ – ‘™  @]‡

€—‚š¡ ¡@” …–Í…¡, š ‡ –¡`‹€š`Û¡“˜è€ š€š“ 
”° ¡@

…Š€› # 0

‡ “ ‡Û‘ – ‘

f€™€€ ›Û‘“˜g  …˜×€ š ‚ ›™ ˜› , ‡ € “ 

˜“癀 ` €˜¡ ‡   @` “`“‚ ›™ €  “ €™ kš
f€ž ž —š€š\”“ ˜ €”   ¡Û‘è “ —‡ ‘ , ^ ]ž  
€^“€ “ ¡— ™ ‘“›‚‚ @

€†˜¡ “ – ‘‡–¡› Š€š ¡Û‘è “]™  ` “\”“ ˜ 
€  ”¡… “ ›™ , ”š\”“ ˜ € ‚ ‘˜›Š¡f– ›€€ “

”¡… “ € @€ ¡›ž` “˜  ”† , ’’˜ š ‚ ‘˜€ “-  
š¡ ¡?

–Š, ™š– ”¡-^Û¡ “‘ ‚ ›™  ›  @
…Š€› # 0

š ^Š… ^ ]¡ 
… €‡ “‡   € “ €š € ›f\‡ ‘  @‘ š`à˜ ‘ š €  -  ^Û¡— €”“ “

^Ššå™€ ›f–› ™  @¡ ”¡…“”š — `à˜ ‘ š € f€-f€  ›–‘ ›• • ‘€š€¡ 
‚™ €^ …  ˜ ‡›”š›‡ f@

 – …›‚f@”š… €‡ `  ›• •€ ›€š–  ˜˜ƒ ‚f@–¡  ’ “  ‡–

`Û¡ “ ›• •  › ›™  \‘š f€€ ‚‡ “€›]™ @ ‡ ”š ›  ¡˜]”‡ 
€ ¡ › ž @” … ˜ ‡›”š]€š “™ 

” ›› ‡f@

…Š€› # 0

–š‘ š

 “˜ ¡ ›˜‘ kš^“ ‡ š – €šš¡  €”  –‹ ‘ž[€ ˆ€š– ›¡ ”° -

’‘ f]”€ – … ˜

˜ˆ€†—  “ _“¡ ‘š¡ @

`“˜ f€“” € €¡ -’¡˜à¡ “ — “¡ š¡, ˜èŠš¡˜ š – … f€‘˜ ™Š
¡@

…Š€› # 0

Œ  Š, ˜èŠš\Þ Š
˜ †_˜_€ š€ _›•‚ ’‡š ‡˜€š†Œ‚™  @`Û¡ “ˆ“ˆ“ ¡f “˜‡ €š
ž€ ™€ @€â[噔š ™Ž

” › “‘ -– š¡‚Œ €  ‘¡˜ ‚šÝ š€š ˜ †_˜_€ –› —‡ @
› ^“ ‚Œ°kš ˜ †_˜_€ ` š ‡ › žÉ ”¡… ““  @f€-f€€”   

‚‡š ‚ -’a¡™¡

“¡  @“ , ™¡— “¡  @“¡ , ™¡…¡  ¡ ¡ “¡  € @

] š  “à–š”š°f€‚‹ ›-‚– “ ‡ “€”   ˜ †_˜_ €‚ kšh ˜

˜ škš‘¡˜˜è —š€š

^è”ÈŠš – › ’™¡  “¡ ˜‚š™¡¡  €  

…Š€› # 0
 ¡š—‚ “

  “€   ›…€ ›f› ^“˜›‚@…›-…›`Û¡ “‘ f€Š €š ˜š  š› ›

 –š¡@

˜‚š¡ É ›‚ ¡’€›f€-f€ –`‹ f, ^  ϙ ‘ “¡ @ș €—‚ “ –€ ‘

š¡ ¡@f€-

f€ –•››€š‡– –]‚…› f€–°   æš ˜–  š – 耊š‘@¡ — 

É š 

 @ ›  -’ ‡“… ¡f, – 耊›› @Œš ˜—‚ “ `’š – € “‚š “ €šš¡ 

¡@

…Š€› # 0
‘ è “-f-…€

–€€ Š›š ÖŒ ”š–‘¡   …‘‡ ”¡…@– ›-’ š™¡…€˜š ” €“ ˜‡ š ¡]¡,
˜‚š¡

–… š ¡ 蔊›˜¡@™¡ ]“¡  € @ș g  € _ š“¡ , €…€˜—“  €?

‡– ˜ˆ ™ ‚™ €g  € _—  š\ —¡,  ¡…› ‚™ @˜‚š\‚› ‘“ ` “
€˜ ›¡ €š

‘™ @” € ”¡… “€ ”˜¡g  -g  ¡š\‚‡… ‡› ™ €…€š f¡f–€

\ ’€ š™ € 

` € ” € …€, €ž€š“ ¡ ”° @” ¡¡ș -ș › ™  ? f€• Š
” 

• ‡ ˜` € 

¡ 蔊›€–Œ”š›Š ¡_¡@”  ˜›Œ Œ Ȋš° ¡@ •š f€–[  Š[ •€Š ‡ ˜“ …

“‡ 

žž€”š € † ”— \ € @` €“ …›Œ Œ Ȋš€ › “ Š -’™¡˜Œ˜ 蘐¡@˜

^“€ 

Œ Ȋš‡ “ ¡@¡ ›¡ ˜^Û¡ “f€–Í…€ ‡Û˜ ‘™ ¡@€”™ ^“€ …€€ž€š‘@
…Š€› # 0
… … € …㛚

– ˜— Œ— Œ @

’È€ -˜È€  ‚]€šf€™ “\”“  ˆ” …–Í…  › f€–‡‚[˜ ¡› ”š
“€ › -

’j… … \”“ …㛚€ ‹ € ș “¡  — › ?
–° ˜ ¡› “ž  €¡ -

’ — ››‚ — ‡ ”š¡ , ›‚ ¡, \— ˜“\”“ ”™ “¡ ° ™ ș ?
…Š€› # 0
è ¡ ›

ș ^ – š]”˜š  Œ  €š‚ ? f€“™€“”† @

’˜ˆ‘¡˜f€–Í…€  Œ  “¡ €š € @ƒ˜Œ ™ “` š ‘™ @
’j¡˜ •€š, ˜ˆ]”€ ¡ ›€ ” “ @

…Š€› # 0
‡™ –¡ ‘š

\’š˜f€]‘˜  ¡˜   °  @— ]‚™ f€€Œ€¡›‘ š@”†“›‚ -

’ș ? ș “ ˜¡š ?
’‡ žš  ¡

’– ”€ “ ˜?
’ ‘›š  ¡

’‘ ‘ € “ ˜?

’ž˜žš  ¡

’™¡ ș °¡ ?

’‘“¡ ,   ˜“€ € ”ã› ƒ˜š¡ ¡@\‚š` “˜ˆ‘ ›™  ?
…Š€› # 0
¡˜ š  Ú‘ 

‘ݏš˜‘ ‘ 菖 ™ š¡@

”¡› -\͆ ¡] €’” … ‘“€ ˜, ‘ ‘“]š ˜€  Ú‘ , ”
‘ݏš˜€ ˜€š€š€€˜šŠŠ‡  @
‘ š -… ¡^ ”

˜ ¡˜“› ›™ , š“ 

˜€  Ú‘ €¡› , › €“— _, ^   Ú‘ ”š…›€š  ‡ “‡ “

€ `‘ ¡šŽ¡˜ š˜¡ — š€ ›˜”¡› ˜ ‡‘¡@

”¡› -ș €¡¡ ?

‘ š -‹ €€¡š¡ ¡@ ”‘ € ‚¡è‡ “™ ‘€š @
…Š€› # 0
––…

…‘‡ – -– ˜– ™¡– – ›-’^  — –š ¡  €  @

f€– š`“€ f€‘ 菃–š ™ ¡]]™ kš– › -…‘]‡ ‚‡–¡ ‚™ @˜“\”“ 

–  € ”°   €  š ˜  €š‘ ›™ ,  ‘ “ € “
€š ‘™ 

…‘‡ “\”“ ” š … ș‘ ¡š ™ -’‘ è^  — –š ¡  €  @

‘ 菇›-—“€š– › -’¡‘¡™ š-˜š¡  ‘ € “¡], ” › ˜š” †›‚ ¡@˜— ‚ 
•šš¡ ¡à¡ €¡ , ^  — –š kšș ¡  €  ?

…‘‡ “€¡ -’\‚š˜f€ƒŠ ”¡›ƒš”¡… –‡ ™”°   €˜˜ š ‡  @
…Š€› # 0

Ššà”à”˜ Q

 ã ˜“-’ “ ¡, ]”˜ ȁ™  ”šž “¡@¡˜ š ‘ ’ Šš˜”à”˜ Q]‡˜ ^f@

šš ¡” f‚@

”Û“‡ -’ș ™¡‘ ‚‡–€ ˜È ˜ š€¡?

 ã ˜“-’˜È ˜ š€“¡ , ‚‡–€ ` ‡“ € š€¡@
”Û“‡ -’˜›–?

 ã ˜“-’‘ ˜ ȁ™ € ^“  È  –“ ‘ ¡ €]”]  “  ‘ ˜ ȁ™ f€  ˜ š

 €¡@

…Š€› # 0

\’ ܙ š

” -’ș  “ –“ ™ ¡˜“,  Þ‡ €Í… kšš Š ‡› ¡_¡@
” -’˜蝙€¡“¡ ¡ € ˜@

” -’...\’ ¡  ¡, ”š^“  “¡ €€Í… -‡› — “ ‘@
ž¡š
˜  ”È€ ¡“ €¡˜]‡š 2–‡ž¡š† °€š— ‚‡ f‚@˜›Š

˜¡ “ @

˜€ ˜ • ˜€š , ˜š” ˜š   ˜ “– ’š¡¡@

Œš
˜ “-’” ” , ]”¡   Œš¡?
” -’“¡ –Š @

˜ “-’]”žš Œš¡?
” -’“¡ –Š @

˜ “-’— ?
” -’“¡ @

˜ “-’™ “ ]”˜à˜ €   €   “¡ Œš@
…Š€› # 0
‡à˜‘ š 

f€–Í…“\”“” ”  ”† -’” ” ˜–_€¡ ¡?

” ” € ‡ – -’–Š\”“ ˜  ”† , ¡   š … ‡ — ›€šš ¡@
…Š€› # 0
™

¡› _“€  › ™ , à¡ š ”€ … ž“ ˜˜“€ Œ– ™ ¡
˜È“-  ‘¡, ˜› _-  š‚¡, ˜“’ ™ - ™ ¡@

…Š€› # 0
“_-“› ‘ã¡“

f€“ ‡ “\”“ “_-“› ‘ã¡“€  € š €¡ …› ‡ š¡  €š 菘\… “€€ š

€“ … ” ¡™˜ f€˜‚ ]‚_@

’™¡   ”fš› — _, à¡ š ˜‚ € € ˜@“ ‡ ““˜‚ €˜ ›€€ ”f‘¡f
€¡ @

’”…   ”fkš‘ ‡f@˜‚  ›“€¡ @

’”…   ”f €  ›f? ¡š “ ‡ ““”† @

’˜‚€ ‡–™¡” …›‚ €` € “_-“› ‘ã¡“‘–€š˜š‚_¡,  ¡— ‘€ž €š
›‚ ¡‡š@˜‚  › – › @
…Š€› # 0
…˜×€ š

›Œ _€ ‘“ ˜‡–f€  “€€ ” …› €` € ˜€ “ [–“‚_¡ ` “” › -

’‘]€š ™, ™¡ ˜š  € _‘ƒ[Š“ ¡ ‡ fkš˜ˆà¡ š¡ 蔊›˜— ¡ “ ”°@
‘ ‘“– ‘” € ` š ˜› -’‘ƒ[Š“ “¡ , € _…˜×€ š¡ à¡˜š”  ”¡…  € ¡,
ș €˜š Œ™Š \蔏 ›€˜Šš “Š  Œ[ ˜¡@
‘ “ ‡ š ‡ˆ–“ ™ ¡ ‚ 
˜ ˜€  ‘ “ ‡ š ‡ˆ–“ ™ ¡ ‚ ^€  š  ` € ‘›”† ™ ¡ ‚ @
˜€  ¡ș – ¡

˜ ]‚  “ kš—  š •¡@”¡› ` “  … ¡ ‚ €ˆ蝂[˜š›, › €“ •š

` ˆ€ ə ›]™ ¡ ‚ @

…Š€› # 0
”¡ Œ

f€– š‘ ˜ ”¡ Œ…“€ ›f‡ ¡@…-…–¡š ¡ ‡  ¡,  ‘ “   ‡ ¡@

^ – … ˜ `“‘ “ €– …f€ €™ š‘ ¡ €€†¡ “‡ f@ –¡¡  ¡kš ˜ 
\”“ ˜€  €¡ ¡ €…› \–  •[2 ƒŠ˜”¡ Œ…“ ¡@ ˜€ “€¡ , ș  €

”¡ Œ…š —š˜f€ €™  ” š€š“¡  €”¡ Œș  €… ‚
…Š€› # 0
‡ š

  ˜€   -™ ‘˜˜ˆ ž ‘ €š›  ˜à¡ š † Š  
† Š ‡ š € ”š € ‚ @

˜€     -› €“–° ‡ š € ș ¡ ‚ ?
…Š€› # 0
` 

˜ ˜€   -à¡ š‘ ‘€š›‚ ¡ €à¡ š ` 15  ›¡ ‚ @ƒ“

– › € ‘€š›‚ ¡ €20  ›kš……› ‘€š›‚ ¡ €˜
 •[  ›¡  ›€ ¡ ‚ @

˜€ -\͆ ˜š  ¡ ` – j ‡ “@
˜ -€›^ș “Ÿ[@
…Š€› # 0
 ‘š 

˜ ’ ™, à¡ š  ‘š , à¡ š  š› kš  ‘‚ ¡˜ š ˜€ €“  è €

–“ ¡@

˜€ ’¡ ,

™à¡ š  ” kšà¡ š –€–› — ^ ˜”š  ¡™ ‚‘¡@

…Š€› # 0

`”¡ š

˜€ -™¡ș –˜›–€ `”¡ š› f¡ ˜›Š ^“Œ”š@… ™€€” ¡˜ šƒš˜— 

—š”°¡@

˜ -™¡–˜›–€ “¡ , ˜›–€ `”¡ š¡ ™™¡ ‘ à¡ š¡ ‹ € …˜ š¡‚ @
…Š€› # 0

”אš ‘›

˜€ “ ˜ € †  ”š¡ š¡f€¡ -’\š, ]”€ ‘› ”אš€ ˜ “€Œ ¡@
’“¡ Œ

›‚ ˜ “˜è€š €š€¡ , ’à¡ š ¡ ˜š ‡–˜”°› ^Šš”š¡@

…Š€› # 0
˜ - ˜€ 

˜€ -™ ‘‘ “™ ˜kš“¡   à¡ š ”Š˜–Š“€ “Š € ?
˜ -\‚š‘ “™ ˜kš“¡   ]‘˜ € ”Š”¡““€ ‡ š“¡  @
…Š€› # 0
’ – € ‚’ 

f€– šf€’ – € ‚’  ‚™ @` -` € ”š ‘“ “€›‚™ 

› €“‚’ “¡ ˜› @”šž “¡ €š’ – f€”°”š…€š… š š•‚’€ 
‘“›‚ @^ – …f€ ˜ ™‚›]€š”°€“ …–‹‚™ kš ˜ “

˜€ € ] ˜]Œ ›€š€¡ -Œ ›‚à¡ š ] ˜˜ˆ  š ‘ “™ 

‘ _‘š¡ ¡@

`“€ –  €  “’ – “‘“€š¡f– › -—™ , \‚š]”€ ¡˜ š ‚’ 
‘ _‘ – ‘“ @€¡  ‚™ ‚™ ¡@

…Š€› # 0
`‘   

˜€ -ș – ¡‡ “, –¡`‘  ›‚š¡¡ @
˜ -¡ , ˜“\— € Ž ۏ”菀” ¡@
˜€ -€ “  ”菀?

˜ -–€€ ”  –€@

…Š€› # 0
ܙ š

˜€ žš˜ ¡f -˜˜ˆ–¡ܙ š€š¡ @
˜ -¡ , ˜à¡–¡ܙ š€š ¡@
˜€ -‡–˜˜š‡ `‚  ˜–¡š j‚@
˜ -¡ , ˜–¡š a‚ @
˜€ -˜€ š j‚, ˜ˆš €š– j?
˜ -‹ €¡, ”¡›˜˜š€š– j@
…Š€› # 0
ž‘

˜ ˜€   - ™, ș ˜˜ˆ ž ‘ €š ‚ ?
˜€ žš˜ ¡f -¡ , ¡ ș “¡ @
^ €– ‘‘ “ › ‚…”… ”–‹š¡@
˜€ “…Ü”  Œ -\š˜ …”¡ ‚f, €† – › @
˜ -\–– ›“€ š¡ ¡ ș ¡@
…Š€› # 0
Š ™š”…š

˜€ - ™, ™¡Š ™š”…š€ ¡ ‚™ ?
˜ -f€€ …€ – ›”š…‚™  @
˜€ -\͆ , ș ¡– ›à¡ ‘ _“¡ ‘  @
˜ -“¡ , ¡ ` ]‘˜ € ‡–˜ ‡ ˜š € š€“ …]‚™  @
…Š€› # 0

…à–“›“€ € žž

f€ ˜€ \”“ ˜  – › -’’ \‚š˜“˜š …à–“›“€ € žž

€  ˜\”“— _€ ] ‡›‚ ‘‚ @

— _€ “ ˜ “€š ˜ € ‡ ž‹Œ ”°‚™ @
` “ ˜€  ”† -’’ €“ –° ¡à¡ š — _?
˜€ -’’ \‚›˜¡ “f€  ›€ ¡ ‡ f‚ @
…Š€› # 0
›°€ € ¡ 

f€™€ ˆˆ€ ¡]\”“ ˜€ € ” €  ˜“”¡… @
kš` € ”  – › -˜]” ]”€ ›°€ € ¡ ˜ ‚“]™ ¡@
›°€ € ” – › -  •[¡ “¡ ˜› € @
›°€ Œš‚™ kš’ š – › - •š?
›°€ € ” ˜è€š ™ kš– › -˜ ‚“ ¡,  ”š ›°€ ˜ ‚ @
…Š€› # 0
 èŠš

“_-“_“ €š ”š›‚ ˜€ “ [“ ˜ € – ™ -¡ 蔊›˜˜ˆ€ _“ [

“¡ €¡ @

˜ - ș €¡¡@
˜€ - –’  èŠš€¡¡@
˜ …Š€ ›¡f ”š™ ›š¡, \‚› šÈ€ ˜€¡ ’˜‘š˜–“‡ “ @

…Š€› # 0

”€ “€ ›f

˜ kš ˜€ “‡–f€-‘ š€ ž ‘ € …“‘ ‘™  ˜€ – › -

Œ™š, ˜f€– ”¡›¡   •€š‘ €˜ˆ “ –“ “ “¡ ] @

˜ – › -€ _– “¡ Œ ›‚, f€– ˜— ”¡›  •€š‘ ¡ ¡-˜f€

€ ¡@˜šƒš˜”€ “€ ›f€†¡¡ “¡ @
…Š€› # 0

ޙŠ ț “€˜“ €š 
˜€ -˜ €¡š¡ €^ ޙŠ ț “€˜à¡“ €š ˜›‚™ ¡@˜

•š– ¡š°ș €šš¡¡ ?

˜ -™¡ – ¡š° š¡“ , — š‡ “ › “ š™ € `”¢ €š“ ¡, ‡– ‚ š

€š €š– ¡š “€›   Š –‡ “ -™¡  ˜š “ €š ¡@
…Š€› # 0
–Š € ¡ 

˜ ˜€ € ”   ˜]”€ –Š € ¡ ˜ ‚ ¡@
˜€ € ” › €“˜“¡ … ¡ €˜š –Š f€‚’€    š 

` ‚‡ š@

˜ ^  ›f¡  ˜]”€ –Š € ¡ ˜ ‚š¡ ¡@
…Š€› # 0
˜‚š€‘ 

f€™ “\”“  ¡›  \”“˜‚š€ ˜› ™  – ‘˜ ¡› – › -›°€  ‹ €¡,

› €“‡–¡  ¡ ` €a–Œ- –Œ‘ –Œ–š›‚¡@

 ș ¡]? ™ ^ט “ “ – › -ž ‘ €– ‘˜` ¡ “€ ˜ € ¡ €–‘‚ @
…Š€› # 0
‚‡– š ^‡

‡™-’Œ ⛂, ]‡¡˜ š ž ‘ € ”Í…   Ÿ[‚ ‹¡, ˜à¡f€ š ^‡‘“ › ¡@
šž˜ -’\͆ , ș ¡?
“™, ’˜™¡‡ ¡ š€ \‚‹ ”¡“¡ , ™ ‘¡˜“ ‚ _€ ˜™à¡˜“‘  @\–™¡
–〛à¡ š ¡, ș €]‡˜“^ € ] š €æ…€ ‘ ¡@
…Š€› # 0
ܙ š蝂[ ?

›ÛŠ ^“Œ€\ š”šf€ ˜› ‚  ”† €]”蝂[ ܙ š€š¡™ “€[ ? €›

f€å™ 

€ † °€š — € ` š蝂[ @

€ [ “€¡ € χ–¡ €]”\€›å™

¡ ‡Û¡ “蝂[€–‡ ™“€[€ …“ ¡@ș ]”– f‚ €g  ș ? 

˜   ˜™ `Û¡ “‡ – ‘™ €™¡’š “€[ — –‘š¡kš˜™¡ –¡ž¡@– € 
 –› ‚ € ]”蝂[‡ “‘ ‡f@
…Š€› # 0
˜  ¡

˜€ -˜˜   ¡“¡ €š € @
˜ -  ¡€ ˜ š ‚ › ˜ €š € ¡ ?
˜€ -\æ™€š € ¡@
˜ -˜‚š€–?
˜€ -  ¡€– ‘@
…Š€› # 0
¡  “ ”“ 

›°€ -€›š ˜“ ”“˜‘ €˜   š€  –  ‘š›°€  – €šš¡ ¡@

›°€ -\͆ ș  …˜…?

›°€ -¡ , ˜ …€¡š¡ ¡@

›°€ -\͆  ™¡– j, €˜˜ ș €¡š¡  ?
…Š€› # 0
€ š“ ˜ 

–  € ›–\š  ––  € Š[ ž”…›š¡  @f€ ‘“‡––– –  €

  ` € € š˜–‹ ¡_ –  “€¡ -]‡˜à¡š ‡€ f€g  – 

– ‘“ … ¡ ¡, ‡ \–€˜“˜ †” š  @
–– “ž €¡ €š”† -€ “  – ?
–  “– ™ -™¡ , €˜ž ‘ ž‘ ¡@

–– “€¡ -j¡ –  ˜“ ˜ˆŒš ¡ ‘™  @˜ ˜ˆ €˜€¡ ‚, ™¡€ šà¡ š 
“¡ ¡@

…Š€› # 0

ƒŒ -ƒŒ ‘›’Œ€
\•› “-›Œ €™ ƒŒ ș ”¡“ ¡?
”ÛŠ ›“-ș €`Û¡ ‡“ € ^‡ šš¡ ¡@
\•› “-kš›°€ƒŒ ș ”¡“¡?
”ÛŠ ›“-ș €`Û¡ ˜™”š ‡“ €”  ”¡…“ ¡  ¡@
…Š€› # 0

‡ “š‡ “

˜ ›“ “\”“ ˜ € †Œ† Œ ‚]€š€¡ -˜ f€‘˜
‡ “š¡ , ‡ “š

˜ ˆŠ€  ‚™ kš‚˜ ˜¡ €š” €[€ ƒ  € “€` Œ“

›‚ @˜ ›“ € ` € ™\‘ — ‚_kšܙ š – › -kš”† 
˜, ˜ˆ‡ “š €“” ‘¡@
…Š€› # 0
’Œ ˜’˜

f€–€ š •ã˜€Œ ™šÈŠš“]› …€ ”† -˜š ^  •ã˜”š
…Š€› # 0

]”€ ș š ™¡?
]› …€– › -˜š š ™˜ •ã˜€] š˜¡ š € ‡¡š‘“€
–‡ ™` ‚ › ˜ š€š×˜€š“  @

Œ ™šÈŠš“”† -˜‚š^  ș • ™‘ ¡  ?
]› …€“•š˜ ™ -™¡ • ™‘ ¡  €  f¡f‘ž[€‚ › € 
] ‡ “€š‡ ‚‡ kš\”“-\”“ƒš…›‡ @
…Š€› # 0
‘fŒ

” Š-˜“ܙ š-˜ ¡Þ–  – €š› ¡‘ è@

€  ¡  “›°€ € š•h`‹ €š— “¡ ‘‚ \–@

ƒ  Š-ș ? ș €  ›°€ “à¡‹€š ‘™ ?

” Š-“¡ ‘ è@˜ˆ ž ‘ €š› ` “@
…Š€› # 0
˜‚Ž“ 

˜ ¡“ -’Œ ›‚˜ ¡“, ˜ˆ ”¡› €“ ›Œ €™ à¡ š‡ “˜]…€ ¡?
` š‘“€–‡ ™˜ ¡““f€  ‚šŠ ›‚ ›™ @€ •  ˜™– ‚™ ,  ˜ ¡““€¡ -
˜ ¡“, ˜\— — à¡ š‡ –€ ^‡ š€šš¡ ¡@
˜ ¡““€¡ -‹¡š ™˜\— — ‚“¡ š¡ ¡@
…Š€› # 0
ž ‘ € šŠ

” Šš\”“‘ݏš€ – š芓 € – ¡ ˜ ˜Š` €€ “ ˜
ž¡‘ƒ ›š¡  -’˜˜š ¡¡ @˜š ‡ “¡ @˜š ˜”[

¡ @˜ˆ˜ ^“ ˜¡Þ–¡^“ ˜¡Þ–¡ €

芓 “`à˜ ‘€  – …˜¡ ”† ›™ -’™ “ ˜˜ˆ ž ‘ 

€š› ‚“ ?

” Šš“  š” Š€š€¡ -’˜›Œ €™ ˜™¡ –° š – ¡@ˆŠ

 Š ”€–‘›‘ ¡ @
…Š€› # 0
£ “   

“ “ \”“ ^‚ ˜˜\ž €€  –‹  @˜  ˜˜ ‘€ @š ž “™ ˜ ڑ˜ kšƒš

˜”š f€  @’ ˜ ` ‡€ ‚ ›¡š ™ ,  \ž €“ ¡à˜€š€“ “ € \”“ – ¡ ˜

—š€š` €\’š…˜ ›f@“ “ “–° \‘  €†€¡“€ ˜¡ › ¡  €€ “˜Š‚€ 
”‡š€   ”¡›¡ – ›”° -’ “ ˜”¡›˜‘[ ¡ ‡ “˜š …–“ ›™ ¡@

…Š€› # 0
ܙ   

f€›– … Œ ” Š ˜f€˜¡˜ ““˜‡– “˜ ¡›  ”† -’¡

– š–› € š•‚_, ‡ \— -\— žš–– Š •šš¡ 

?

˜‡– ““”† -’ ș ]”€ žš–… ¡f?
‡ – ˜› -’‡ “¡ , \”“ ” … ¡f@¡‡ šžš–”žš– ”f

‡ š¡ ¡ ‚ @
…Š€› # 0

˜ kš` € –Š 
f€–‚ › ˜ kš` € –Š – €šš¡@
›°€ € ` € ˜ “Œ Š¡f€¡ -˜` ›°€€ ˜“ “¡ €š € 
 , ‡–¡à¡ š € ›š¡  

›°€ –° ˜  ˜™ \”“ ˜  – › -˜ ]” ‡ “ ¡ €˜ˆ
–‚ › — Ÿ “¡ ] ¡@
•š˜` € Œ Š ?
…Š€› # 0390

” † €š“ › ›°€ 
‘ ›Œ €™ ]” ˜– €š š¡ ¡@
”¡› ›°€ ‘ š ›°€   -ž › ,  “ › ‡   › ›°€ ¡“ ,
€› ˜š” †”° ¡@– “ ˜ș € ?

ž ›  Œ  ˜ˆ‘ šš¡ ¡, ¡– › ‘ ›°€ š” †

] ¡“ ` € ]“‘“ , ‡–¡ϙ ‘ “‡‘ €]‡ f 
“€ ›“ …Ü”›kš   ˜ š‘“ ` €˜¡”š@

”¡› ›°€ – › ¡¡ ™ š, €›˜“g  ¡ €™  @` € ” † 

€š“ ‘™ ‡–¡“‡‘ €]‚™ – “€ › …Ü”›kš‡ ¡ ˜ š“
€ ”›Š ,  `•Q 

ž ›  ș ¡]? – “ ‡ã‘ @
”¡› ›°€  ^“ ¡Œ ˜ €˜¡ ˜š‚_` ”škš` ˜ š“
€ ^͆ ¡ “¡ ¡_@

…Š€› # 0391

‚š – “ €™ ‚‡ 
‚š – “ €™ ‚‡ “¡  … ‘”š‡  

à¡ š ˜ ‚—š“€   š Œ€š›  

–¡ Œ ›à¡ š ™ ‘˜] €_‚›“

\‚š˜• ““€š  ™¡  › –]‡  

à¡ š“ ˜€ … ҋ™ à¡ š– ”“ › 
` `‘[ \‚š]   €Í… …– ‡  

à¡ š –• _ –“ ¡Š ”€ ž ™š

à¡ š^怘”°    ’ ]‚š ‡  
š€ž
http://www.tarakash.com/joglikhi/?p= €€† ‡ ‚ › š :…Š€› # 0
Œ Ȋš  ¡–

]’ š € Œ Ȋš€ƒš• “• “] ¡” ]”ƒš]€š‘“€ €“ •  

›¡?”

  ”™

kšț “€”š‘“€?”
… ›   ”™

‹ €¡ •š]”™ š¡ €šț “€”¡ …f, ˜f€ƒŠ˜]š¡ ¡”

…Š€› # 0

˜š ‡€ “š ¢Ž€š¡fŒ Ȋš“”† ,” ]”ș ” ¡… ™, € • ,  ‚šŠ,

žš –

]”–€ š€ã›•€šš¡¡, ˜ ” €š]™ ¡ ˜š ‡“€¡ 

…Š€› # 0

” ’Œ Ȋš  ¡–˜š” € š ˜–°–° “€ ]‘¡, € _`” ™– f .

Œ Ȋš”]”`Û¡ ‘“˜– ›“€ ˜ € ‘™ €š .

…Š€› # 0
Œ Ȋš

˜˜ “ å™

™ € ” š¢Ž€šš¡ ¡  ¡

Œ Ȋš”¡› ” \͆ – _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› ¡?”
”¡› ,” ‡ 

Œ Ȋš‘ š ” \͆ ]”– _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› ¡?”
‘ š ” ‡ –’ š

Œ Ȋš  š ” \͆ \–]”– _™€  ‚Ž €š“”š €“ ˜› 

¡?”

  š ” ˜› ¡

Œ Ȋšž¡ €š“]”€ € ” …› ?”

  š ” €†“¡ ˜“€ –’ š ƒŠ ‘™ 

…Š€› # 0

˜š ‡” Œ Ȋš  ¡–˜ˆ—›“ €‚à— š– ˜ š ¡
Œ Ȋš“™¡– ˜ š ]”€ €– ¡?”
˜š ‡” € “  – ˜ š ? ”

…Š€› # 0

˜“ … €× €“]”€ ș  ˜è™ ¡
˜š ‡” ˜ˆ›‚ ¡˜˜‚ [ ¡

˜“ … €× €“]”€ g  €– ˜¡  ¡ š¡ ¡
˜š ‡” —  ‡–˜\֌  ”

…Š€› # 0

Œ Ȋš“€¡  € ˜ˆf€˜¡ “˜”‘›…›“› ™€€š‘‚
 …˜…? ș g  ¡]

¡ , ˜ˆ`“€ –›…€ “€ ›f\”“ € š–…“ ”°

…Š€› # 0

˜ ¡› “Œ Ȋš  ¡–˜š” € ›‚ ¡ € ŒžfŠ “ ¡

Œ Ȋš” € _– “¡ , ˜`“€ _› ‡€š‘ ¡

˜ ¡› ““¡ “¡ ]”€›`Û¡‹ €  Š€š‘,  €˜èŠ šܛ ‘ €

…Š€› # 0
‚ ‚ ƒŠ ›

ž¢€“ –Í… , ]”€  ˜ˆ˜]‚™ ¡ ‚ €˜“癀 `ה € ¡_

– ’““”š˜ 芚‡ ” ‡  €¡¡ €¡˜ š `ה –Û‘š  ¡_¡

ž¢€“–Š , ^ – š˜˜€†“¡ €¡ € , ™¡à¡ š ” š š €˜ ˜› ¡”

…Š€› # 0

ž¢€“ à¡]“˜‘šș ¡_?”

  “ ‡ , š 菘– Œ[ ›‚ ¡] , ‘]‚耛¡€”™ ’ š…›

…Š€› # 0

ž¢€“ š ˜à¡]“˜‘š ș ¡_?”

š ˜“ ‡ , ˜š‘ ”™š 菘 ‚š‚™, ˜`Û¡±±š¡ 

ž¢€“ kšæ™ ˜à¡‘š ș ¡_? ș à¡ š— ”™ ‚™?”

æ™ ˜” ‡ “¡ , ˜ š ˜€ ”™€ ” €“ …‘– €š°  ”

…Š€› # 0

ž¢€“ g  € _`‘ ¡šŽ– j‡   –€š €‚š˜  … «•› ¡ ‹Œ

˜  €° ¡”

  “ ‚˜ ™ ˜ ‘“–°¡ ¡  ‘ ™ ˜† Š”

…Š€› # 0

`‹ –Š , 耛‡ “˜‘š ¡ ‡ ™‚
“¡ ˜ , ˜耛“¡ ‡ a‚ ”

ș “¡ ‡ “ … ¡, ‡š ‘ € šŽ— – ‘ ”

f€  š   ˜ˆ “•š€š¡, ‘   šŠ …š— ˜ˆ “•š€š¡
™¡ € _€ šŽ“¡ ¡]

 •š˜— € _‘ € šŽ– j €˜ˆ耛ș ‡ “ … ¡f
f€˜Ÿ[€¡ , ‘ ˜耛€   ”›¡

€†^’š`’š€ 
http://www.kaulonline.com/chittha/?p=   …Š€› ‡  … š 
€–›‚ ˜  ¡

…Š€› # 0

 ¡€ Ÿ™˜€† — Ÿ
” Ÿ € “«š 
˜“ “ ¡ € ˜š  ™“ž

”‘ [€ ˜ “ ˜ˆ ¡@ 

€ š¡¡@ž ™‘™¡ ‡¡¡˜š ” ˜ˆ Ÿ› 

Œ Œ –  “Š

€ _å™ 

™ ‘]”€ ” € …š › ¡,  `  –‘› ›“€  – –¡š

š € ¡ €` ¡ š“‘ @ 
  … ‚ã

 ¡€– ‘” ” f€¡  È€€‘ ”¡›–“‡ ¡— f€‘ š€ ˜¡

“¡ ‘ €¡”š ‘   š¡¡@

 ¡]”€ ›f¡šš¡ › —€ š ¡— ™ ‘\͆ ” ˜›    š¡‚, –š 
˜›  •›  •š–“‚@ 

 €š 

 •›  ¡˜€†›“ ¡  ¡, €†‘“ @” € ‘“ kš” € ›“ @

“ š ¡˜˜¡ “€ ™[€š“€ šŽ ‘ ¡, kš`Û¡\‡ ˜‘“ š € ¡@ 
ԙ˜  

‡ “€  – ‘瀚
ș ¡?” 

, ‡ € ˜ˆ` š“¡ ˜›” ™ ¡

.. “ ] š“ š … ¡ 

™Œ

¡˜ š   ›
[ ”¡]— ˜“€†žÞ‘€¡, kš` “€†” €¡@

€†› ‚˜ˆ ¡˜ š •›‘ ”×™‡ “€ š «”†¡@¡˜¡š  ¡˜‘ – š

šèš ‡ “€  ˜™ “€ ›¡— €Œ›› ^Š Œ“š, €† ‚ , €†“ …@¡¡š

˜‚›‡  ¡, ˜¡šž @ 
¡“š ™‚˜“

˜]€ ‘ “¡ °š @˜‘   ›€ž ‘ ž‘ š¡ ¡@ 

 ˜ € “ “

– ™ €– š˜˜š ¡˜ž €è˜¥š –š¡ ¡@”¡› ˜ˆ† °€š…› ‚_, kš

‘ š “¡ ‚_@ 
” €˜š

™¡ ¡ ¡ € –› ‚]« ‘kš–š –š‡Û˜›¡, ”š€†› ‚ž ‘ €š›¡
 ¡f€g   ’¡ ‡ € š ]”™¡˜ ›˜€š¡ €]”€ ” € € 

š¡€ å™ 

‘š€ š @

 ¡€ ]“Û‘˜™š“€‘ š « 

‡–]”‚›¡  ‚› ˜ “› 
‡–]” ¡ ¡  …”š¡ 
“ž

˜š ” € – ‘ ž€ ™¡— ”¡““€ €†“¡ ¡, kš€”° € ›f\›˜ š™ 

€ • “¡ ¡@

˜ž ‘  ”¡›ș €š  ? …. ‡ ‡ ˜]  @ 

¡“š ™‚˜“

˜š ” kš˜–    ›€–¡žš¡@ •š¡˜ š ˜› € ¡_@ 

š Œ“ Œ‡š• ãŒ

f€\͆ ” ¡˜ž \”“ ¦› € ›f\”“” € ˜ •€š‘ ¡@ 

˜ãŠ“–›[

ž ‘ f€\€› g  ™ ¡ ‡ ˜]”\”“ž €    ¡@ 

\“ ˜

˜“\”“ ”  €_Ÿ  – “¡ € @˜– …˜“¡ Š €“ … ¡  @ 

š Œ“ Œ‡š• ãŒ

™¡¡š Œ [€¹€ “‹ã› …“
http://www.readers-cafe.net/nc/?p=
…Š€› # 0
f€  ݊™š

˜š˜š“€– ‘™˜š ‡€”  ”¡… , ` – ™ ‚™ €` €

€˜ €]’ š”š` ™͝ ^ ‘ ‡  ¡ € 蝂[™ “€[˜ f€…“›@

` “€¡ € ”¡›‘ “ ‡‚¡‘“ … ¡‚ @` ‡–‘ “ ‡‚¡ ‘ _‚™  

` “‘ €“€[˜› ‚ș ˜‡ ¡, \Ü š ™“ …š¡ ¡,  š € “ ‘™ –¡š¡ ¡,
… š š•˜è kš˜‡€ ]›˜¡‡– €蝂[˜› ‚]š ˜ –‹ ¡, › €“

“  š ¡“ \Ü š ™,  •[ “€ ›™•›‚š¡¡@ ` “™˜š ‡€ “€[‡ “
€ – › ‘™ @€† ‘“ – ‘™˜š ‡‡ ™‡ ›“”¡… ‘¡  ݊™š

˜š

€ ‡‡ š  – ’›Š€ ™ ¡]¡, “ …]‚‡› ¡, ” ‹”š€ °”šš¡¡ … ‡ 
š¡ ¡@™˜š ‡` €”  ”¡…  ‘¡ – › ™ș “ ^  • ¡]”“ €†
kš ‘ ™  g   €†“¡  @™˜š ‡†Š¡ – ›‡ ˜“‘ ‘š\ › 

è

“ š @

…Š€› # 0
   ¡\Œš ™šš ‘“€š“‘€ “”š”¡…, ‡–f€” ‘€š  ‘€ “‘ š“
` € ‘ ˜– ™ ”™@  – ›\š— _Œ› ™š ‘ j” Š ™š“¡ 

… ¡™@

…Š€› # 0
f€– š  ‘ ŠŒ € ” 芚‘€  …˜”°‚™,   …“›‚ €  ›  ŠŒ  
• Š  …“€– ‘` ‡ “ș ‘™ @

…Š€› # 0
   ¡‡ € š€ –Šš –‘› “‚™, ˜€ “€– › €fÈ  ^Œ
Exide) €Œ ›‘,

  – ›“¡ ™ š‘ “   ^Œ€ Œ ›“ “¡  – ‘˜ •š ޛ˜€š‚ @
…Š€› # 0

  €— _– f€– š–È  ” €š“› ^ š ”¡…, ˜‡”š”Š€€š– ›, ș 

–€  ¡  š –€”°› , ^“  š€šÈŠš, € _€¡ “ ¡ “¡  @› _ š™“

– › \͆   ˜‡ Š ›• “Œ ™šÈŠš ›‚™  @
…Š€› # 0

–  ¡f€– š  € – ›j™¡šf f˜f 
SMS) € ‘ – šș —‡š¡ 

¡@  “‡ – ‘™ €ș €ˆ\‚šf€• šŒ[ €š“ ”° ‘ š š”  
š¡@

…Š€› # 0
   ¡‡ \”“f€‘ 菀 – ›™ š˜ “˜  š š “¡   ” ™ @‘ 菓

”† , ș ?   – ›, \š a”š€ –[‡ ˜›  @‘ 菓€¡ €˜“–‘› 
ș “¡ @  – ›, j™“ …€ –[˜€ _ ¡ “¡ –‘› €š“€ @
…Š€› # 0

Š …š“ț  ˜‡“ É™ €– š˜– ™ €— š˜f€kš¡š‘  €Œ˜

f€–Í…€ ‡Û˜‘ ¡@  °¡ €š– ›, ¡˜š¡ ` €šš €“ … ¡™@

…Š€› # 0
  “f€]‘˜  ”† , ™  š› ‚‘ °ș š¡¡? ]‘˜ “‡ – ‘™ €™‘ °
¡‡ ‡‚ ` €” ˜›‚ @  – › €\‚š  •[‡ “ ›€ €” ˜›‚  

– € › ‚ș ‘ °š¡¡@
…Š€› # 0

  “f€›°€ € ” ‡ €™ , ›°€ – › ˜˜   ›–° ¡@  – ›, j™

“ ޛ˜  Ž™, ˜˜ \‚›  ›ž ‘ € ‚ @
…Š€› # 0

  f€– š\”“ ] š ^͆ – š¡ €˜\”“‘ ‘ € š¡ž €  

“ ‘˜¡ ‡Û“€ ܙ š ¡ a“ € ‡ ‚ ° € ˜š‘ ‘ …› š¡` ˜–‹
…  …ã› ” ‡š € š¡@

…Š€› # 0
  ]Š[ ‚›š ˜”¡…– ›, ^ š“ €  ‘“ › è š€ ]”˜ Œ[ “]Š[ 

€¡¡ @‚›š  › – › , ‘˜ •€ ‡™ š, ™ ˜šš
‘”[Ž ¡@
…Š€› # 0

f€– š  –¡’ š’ š ›š¡, ‘ 菓€¡ ^“’ šș ›š¡¡ @  
– ›\”“  ›€–Š€ ›Šš ›š¡ ¡ ‡“¡ ”± € “ @

…Š€› # 0

f€]‘˜ “f€– š   ¡ ”† , ™˜“˜ ¡“  ¡‡  €”šž ˜€ ș 

‡ ¡ –¡ș “¡ ?   “‡ – ‘™ , “ \š—_˜“˜ ¡“^‡” f˜
PM) “ Šf
f˜
AM)@

™¡…Š€› €€†˜å™
http://www.tarakash.com/mantavya/html

…Š€› # 0
f€– š˜š  ‚š— _    ^–š€•˜–‹– ¡š Œ€€ jš‘š¡\… “€

`Û¡  ˜“ ] f€ ˜ ”¡› “ ‘ ^ –Œ ]‘˜  `Û¡ “ ‡Û‘‚ ˜
€— ‘ ¡ “¡  ‡ ¡  ”  ]™ , — _  ”†–‹, “ — _€ “?”  ˜ 

”¡› “– › ,”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚™ 

` €” †” † ˜ ”¡› “€ –  “€› €‘˜ Œ † Š  ”š˜ ž \㛠 
—  ” ƒš€ ¡ÒŠ €ÒŠ  — _   … €‚f, – ›“ \š€ “?”  

– › ,”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚_

^“`“€ –Í… ” †” †]™ €‘˜ † Š ”š   Œ‡  

— _  – ›,’\š—™ € “?”  – › ,”  ˜ ”¡› “ kš…› ‚™ 
— _  ¡š˜–”Œ‚f‡–`“€” †” †Œ• Š™ –Í… “€›  Œ ˜“…› 
 — _  € ‹ €š‘ “€›‚™ — _  ’° ˜  ‚š…  “€› kš— _
  – ›,” ¡—‚ “, \š– – € “?” –Í…   €š – › ,”  ˜ ”¡› “kš

]”€ “?”

— _  €š ¡¡f– ›,” ¡ ˜—  ˜ ”¡› “]‡€› Œ – ˜ š…›š¡ ¡”

…Š€› # 0
Œ  “ ›€”  f€]‘˜ — ‚ — ‚ ]™ – › ,” Œ €Šš  ¡–, ‘ ˜š –  € 
ș ¡ ‚™ ¡€–  …㛘 …ã› €šš¡ ¡”

Œ Ȋš– ›,” € _‚㛓¡ , \ۑš^“€ ‡ …€š¡  Œ ‘š– ‘Œ Ȋš– ¡š]f

kš– ›,” “ [‡ã‘  ”…€ž‘ . ]‘˜ Œš‚™ – j™™¡ș ?

 Œ ‘š– ‘Œ Ȋš  ¡– •š– ¡š]fkš– ›,” ’ š €” “¡ €¡ ‚™ ¡,

“ [‡ã‘  ¡ Œ ‘ ” \– –… š ]‘˜ –š š¡Œš‚™ – › ,” ˜ ›€˜š –  

€ ¡]ș ¡?”

Œ Ȋš  ¡–– ›,” \š– ”…€ €š“‘ ™¡  ˜š –‚¡ “¡ ›š¡ ¡”
…Š€› # 0
˜š ‘ 菚 € ˜‘ šf€ž  š€ \”“ “_“› ‚›[ Œ€ ›€šf€ϝ›š€
ž ˜˜‚™ kš€¡ ,” —_™ , ˜š è Š¡ Š[ € ›ff€ Û‘š  \‚‹ ‘ j”

 ã ˜““f€\‚‹ “€ › kš€¡ ,” ™‘ f š, €“  Û‘š¡  •[
”™” š – › , ” – \š™ š °‚€ ‘ j

 ã ˜“ž¡ ‚™ f€kš\‚‹ “€ › kš– › ,” ™‘ f šf€‘˜]”€

ț  € € ˜ ”™” š – › ,” – ™¡‹ €¡™› ‡f€ …€

]”  ˜ š€ –€˜f€– š…€€š ›“ ¡˜\‚‹ •š›‡ f‚”

  ˜ š€  ã ˜““š € • “ €™ ,”  š‡ , ]”€ –€˜ –› ¡ “¡ ¡”
š – › , ” € _– “¡ , › €“˜š  €Œ–Œ ˜‡‘ š‚‡š
…Š€› # 0

f€– š˜, \ ˜kš ‡™— _‘ “™  €ãŠ ¡ ›fkš”¡…‚f蝂[“š€

‡Èž“”š¡ –¡   ›f … ‚   —Œ¡ ‚™ 
… ‚ ,” …› \”“ \”“ “ ˜– ›

\ ˜,” “¡ – f‚”… “€ “?”

… ‚ ,” \͆ ™– ¡,  – j € “  

˜‚›Ê‡¡‡ f€”™— ¡?”

\ ˜¡  kš– › ,” › €š› ‚ã›f ‡  ¡”

… ‚ – › ,”  ¡ ¡]” \ ˜‚ ¡, ]j]j\͆ \–]”– j
 ‚ ”š”¡›ș  ?”

\– ‡™— _– ›,” —_™ ,  ¡”š .

… ‚ ˆŠ”¡… “‚™ – › ,” \¡ — ʙ ‡™— _]j]j”
\–˜–… žÈ› ¡ ˆŒ– ˜›‚ ¡

… ‚ – › ,” š ›f^‡ › ¡– ›— š€ ’ “˜ € “”

˜– › ™ ,  š‡ ™ , ˜¡–“ ™ , ‚ › ¡› ™ kš– › ,”  š‘ š‡
… ‚ ” éà˜”€‡–‚ Ž ]‡ ^’š  ^Œ˜“€[€ › ^“˜›‚‡

”€‡— _\– › ›
http://ms.pnarula.com/ ¡Û‘ …Š€›\“‚‡ €

™¡…Š€›— –š¡

…Š€› # 0
  – ”°”š–‹¡@– ‚ “ ‚ “ ž €š‘ ¡@… š” …‚ “‚ “€– ‘¡

 ° …”¡  ¡ •š…˜‚ ‘°€ š¡`›Š ›Š€€š •š‚ “ ž €š‘ ¡@
  ”† ¡j— _€ €š š¡ ¡@– ™ š”¡›  rŒf€‚ š¡  \–

  ^Œ– €‚ “‚ š¡ ¡@
…Š€› # 0

‘ ›° €™ – €šš¡ ¡@fž “ , fž “ € ” ¡‡–›° €™ – €šš¡ 

¡  ¡ ›°€ €€ “°¡ ‡ ¡@‘ š ›°€ ¡–¡“` € “— €¡¡@

…Š€› # 0
 ˜›, ‚‡š  ”‡ – ^Ȁ‹€ ˜€š¡š ‡›…”š ˜›¡@ “ f€¡ 

š¡€  “   €š”€…€¡ ¡@ ˜›€¡ ¡ €‚š€› •š›…˜–  
“^Œ› š  ¡€‘€š‡ “‘‘‚ @‚‡š  €¡ ¡ €\‚š`  •šf€– š

 €š  “€ ˜›  ¡— –“ “ ›€”  …› ‡ f‚ @”‡ – — ”š ‹ €
– š˜™¡ … š‡ ¡š€š ¡@\‚› ‘“ “ ˜›¡›…˜¡ ‘€š

 “ €‘€š‡ “‘‘¡@žàž “˜ “ € – ™ – €šš¡ ¡@ ˜›–  
¡ ™\‚š˜ˆ” ¡  €™^Œ› €€ šŽ‡ “‘‘‚ ˜`”à˜–“ €š

—‡ @‚‡š  ¡ ™˜ˆ—  €š ›Œ– @¡ ™š@] š˜”‡ – –  €…¡š

”š–¡”šž “ €— ¡¡€¡ ”š˜š š‘ š‡   –¡]”¡ ›…–“ 

@

…Š€› # 0
f€ ˜ Žž¡š˜]€šƒ˜š¡ ¡ƒ˜“€– ‘€€š€† “€ ‡‚¡

 ¡@ž¡š€– ¡š– ¡š¡ “€ ‡¡ ¡ €† ˜› “¡ kš¡—Š€ ¡]

€…¡š ”¡…‡  ¡@` €…¡š €– š˜‡ “€ š “¡ ¡  kš €  ‡š¡…›

š¡€ € € ™[ ¡ ˜”¡‡  ¡@€ ™[ ¡ €‘ š “ž š˜…“”š‡‡…”€š “
€ ›f€¡ ¡hŒšhŒš@\”“ ˜ Ž— _¡ ¡ ‘ €›…^€† ›™ ‘ 
ܛŠ
™¡˜š –…”“€  – ”¡› ™ ‘ €™ …Š€› ¡

…Š€› # 0
]‡ ‘ € ›° _€ ‘“ ˜˜¡ ט ‚ ’ € ‘ ˜€…› — €  ‘ ¡ 

™ ‚€š“ ”°  @” Œ“¡ €   ‘[ ™ ˜›‚‚™ ‡€ ˜\– ‘ € ˜ ›

¡  ¡š‘š @– ‡–“ €” †“ “ €”š ‘ š‚˜ š‡ € ˜€š @^ ˜ š

“ €f€‘˜› ›¡ ‚™ @‚ ’ ‡ ““¡ €› ›“ €€ ‘€š€¡ €ș

—_‡€ ˜€  ¡@“¡ – › … € – “¡ ]”€ ‘ € ˜ ›  €† ‘“ 
˜“ €¡ “¡ š¡‚ •š‡€ ˜¡ “¡ ‚ @
…Š€› # 0

› ‚ Š€ – € €ŒÈŠšf€‚  ›  –° ”šž “ @‚  ›¡ ‘€š\‚›

‚ ‡ “€ ›f— –  € ›‡– €¡– € èŠ ”— “¡  @\–– ‡ 
š¡ ¡¡‚ ]“ › ¡@€ŒÈŠš” †  ^š€ ] ‡›‚  ¡ €š— _

^–€“ š €f, € _šè˜ ¡    ›™ “”› ‘f@ ^š— ‡ ž˜]€š‚ ° 
€ è” Œ–± ‘ ¡@ •šș ‘ ¡€ ‚ ]“”šf€– ±™ f€† Š ›°€,
‡ “  •[–žŠ[ ¡ ”¡“š ¡, €   °€€– … – …° ¡@ ^š€ ‚ ° 

˜ €›‚ “ ”° ‡  ¡@ ^š °     ^Œ˜ š€š\”“ °€   š “€ ›
€š‚è ˜”† ¡š˜ _ €‡ ‚ @– ±™ “ –Š‡ Ž  € “ , – ›€š 
 ^ “— ”–‡ € ‘ ‘@

˜š ”Û“ 
http://www.jitu.info/merapanna/?p= € ‘€ “€€†—™€š˜ ‹

…Š€›

…Š€› # 0

”‡ –€f€š›芞“”šf€ š‘ š‡ ‘ °¡f芞“˜ 芚€”  ]f, kš

– ›”   ¡–¡ ܛŠ¹ ˜[“à–šC€ ”Šš ”š›‚—‚CBB š‘ š “€“ …]‚f
¡@… ›f 芞“˜ 芚€ ˜  ‹“€‚™ @ ‘ °‘ °ܛŠ¹ ˜[”š”¡… ‘ 

›‚—‚CBB š‘ š “ €Š€š˜š…€@芞“˜ 芚“‘ Œ€š]“ › š‘ š

 ˜ ˜› ”† 

芞“˜ 芚ș ¡] ?

 š‘ š  ¡–f€ ˜ “芚]“, “ @  š š‘ š`  ˜ “芚€è ‚€

›™ܛŠ¹ ˜[”š°@\… “€f“ `Û ˜ÛŠ¡_, € “ܛŠ¹ ˜[“à–šf€”š]

š¡ ¡@–  •šș  ,  š š‘ š”Šš ”š`š”°, \”““ €è ‚€ ›™kš
€Š€š˜š‚f@

芞“˜ 芚\͆  ™– ¡, › €“˜€ –…‚f˜—   š‘ š¡ @

 š‘ š  ¡–˜ 芞“”š]ט¡×™ €š“]™  , ^   š €a”š€ €‘ ?

…Š€› # 0
f€† Š   ‡ €¡

f€ š‘ š€ “”š˜ – ^››‚ f, – €š¡f‡ š¡, \… “€`“€˜ – ^›€ 
ƒÛŠ –‡`‹ @

…Š€› # 0
f€‡“ –\È š\”“ – – € †° €š@‡–— € ˜”š‡  – ›
‚Œ– ™… š–Í… € \à˜ @”

– – –¡”šž “, f€ ‘“` “— ‡ – ¡˜› – › ‘™ @‡ ¡ ” – › ,
‚Œ– ™… š–Í… € \à˜ @

– – – › “ – ™– ™, ‘ –Í… €– ”@
…Š€› # 0
˜ “ ™ “ ˜ “ ,  Û  ¡kš–ۏ  ¡f€ ‘“žšÛ‡›¡f” f‚f@
…Š€› # 0
f€žš˜› ¡‡ •š˜ f

‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡
‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡
‡ € ‘›˜‘‘[ ¡ ‘›‘ š¡

‡ € š˜‘‘[ ¡  š‘ š¡@
\–€† “šÛš€”š “\€ 
…Š€› # 0
 ˜ … š …€ È “ ˜ … š…“›”šf€ €‚ۙ«€†™ ‘
f€‘   Šš‡¡ ‡]‡”‡ –€f€€ è “˜‘ƒ[Š“ 菡 ‚™ @è “ ™

 š‘ š € ” …  › ž ˜› ¡kš\— – € ™
…Š€› # 0

™ €  ‘ ‘€šš¡¡@

 È f€– ˜ š… “ ‘ è € ˜‡ ‡”š  €š“‘“\蔏 ›‚™@‡–– ‡ 

¡ š¡ €`  ”›`“€ ‘ è`“€  ˜“¡  “žÞ‘“ …“™™ “ €¡€š‘ 
€ ܙ š ¡ ‚™ @ È –°”šž “¡™@”菀 ›™‡ €ššf€… “ žÞ‘€ ž

‘ `  ș€ ˜›–” €š“€ ›™@˜›–” …› , “ “ ˜š ‘˜š 
]È  ‡“ҙ–”š” šÈ° ¡@
…Š€› # 0

\ڙ ”€ È , à¡ š € ”š › “–’à¡ š— _€ “–’‡  ș ¡? ș 

˜““€›€ ?

 È j“^‡ “^, – ™¡¡ €¡˜‘ “ “f€¡ € ”š “–’ ›¡@
…Š€› # 0
Š …šš ‡\”“ ” ‡ € “ ˜\ ‡ ˜ ›

š ‡ޙŠ •›šŒ˜›\یš ™š
Š …š™ș –‘˜ ‡ ¡

š ‡˜   ˜™ – › “ ˜ è  –˜š ” ‡ € “ ˜ Û‘š› ›…ԍ ¡@
…Š€› # 0
f€– šf€ š‘ š‡ , ¡Û‘,˜ 蛘kš\ ‡¡“˜ “€˜ ۑš€– ¡š–‹@ — 

¡“˜ “€ \”“\”“’˜[€ – š¡@

¡Û‘– › “ ¡“˜ “‡ ¡˜ š_ ‘¡@š ˜ ™Ž˜^ € `㛁¡@

˜ ›˜ ““ ¡“˜ “žÞ‘,  ›˜ “ –“ ¡, ^  ›f¡“˜ “˜ ›˜ “¡f

\ ‡– › “ ¡“˜ “, ¡“ ˜“,  ”š˜“žÞ‘ –“ ¡, ^  ›f¡“˜ “\ ‡¡f@
 š‘ š–¡‘š€–€ˆ€ “ š¡ , ] š˜– › “ ¡“˜ “ š‘ š

 — “ € ?”

 š‘ š‘ , – – € € ‚™  ? š ˜€ @›€š€ “‚™  ? š Ž@›€ ˜‡ €š

€ “ ”›  ? ¡“˜ “@  ¹[f€ š‘ š¡ –› ‡¡€¡ — ”› € ¡@^  ›f
¡“˜ “ š‘ š@

kš™¡¹š  ™ 
http://hindini.com/fursatiya/?p= €€† … “‡“‘ š

…Š€›

…Š€› # 0 
f€ ˜™   ¡–”š‘ ˜  šæ‘ š ”š“ €š@€† ‘“” †ƒš€ f€“ €š
]™ kš€¡ € ˜™   ¡–,]”€ ‡ š Œ¡ ‚_@ ˜™   ¡–“  š” Š ,š f

‚ f, –† “ \›‚–‹,   ‚˜ “ , › ‚— ˜ ˜”š  € ]f@`“˜`“€… š” …
˜ “”† € ˜™   ¡–]”– ˜ “¡ €g  – ˜¡  “€ ›¡,

—› ]”€‡ ]”€ ‡ š Œ¡ ‚ @ ˜™   ¡–“` š ‘™ ” — _–   …

¡,‘ “¡˜— \ €›‘ ¡,˜—  ˜ˆ ¡ €˜š‡ ˜š ‡ € š Œ¡ ‚ @”š
“ €š”š “ ¡,ˆ‹€— “– ›‚ @
…Š€› # 0 

‘ €˜ š™ € f€‡ ‘‚š“ “–‹‚ ,`“ €¡ €¡˜f€ ”™˜˜‘ “ € 
à¡ š” € ˜ ‘ ‘‚kš ”™ ›€š`“‘ “ € f€]_“ ‘ ‘™ @

–… š™ “”† ,” ™¡ș ?  –¡Œ €š – › ” –›™ 㙠‡–ޙ ¡¡ ‚  ™¡ ˜¡

‘ã¡€ ¡ ‡ ™‚ @
…Š€› # 0

f€“ ˜š ‘] ž€  €  “”† ,” €¡ ‡ à¡ š ˜ ž€à¡ș “¡ 

˜› ?” –… š `‘  ¡ €– › ,” ™ š€†“”† @˜“^“ ž ˜‘€ €` “\”“

€  …˜…€ ”š  ˜ˆ ›™ kš¡˜]‘ ˜™  – ›“˜— ”š¡‡ €™ @
…Š€› # 0

› › š ˜ š“› ›“‘š¡ “”šš ˜…š  • ¡ €š€¡ ,” ș –“ ˜ €›]‡

^“ ‘š€š]™ €kš“ €š €€ ˜ž €™f€ƒŠ  ϙ ‘ ‚‡š‚™ @¡
“ŠŠˆŠ– › ,” –› › ‡ j˜– € ¡   ˆ€¡˜kš› ‚“ f€ƒŠ 
\‚ g…›‡ – ¡  ––š –š¡ ™‡ ^– @
…Š€› # 0 

f€’ “€€ƒš` €–¡    ˜ –‹,“ €š–› “€ ƒŠ –‡ @˜ ¡“
— š‘ ° ”š¡  ¡]› Š kš“ €š “”† ,” ș –¡  ș ¡?”  ` “

‡– – ‘™ ,” — _,  ›¡¡ÒŠ€ÒŠ‡ “`“ —  f€– –ˆ ™“–ˆ @‡–¡˜

‚™––ˆ _@
…Š€› # 0

€  \˜ š“‡š   ž€ ™€ ›™¡€ ˜€ –› ™ @¡€ ˜“]€š“Þ‡‘

kš”† 

]”€ —\͆ š¡›‚ ¡?

\˜ š“€¡ ¡ @

¡€ ˜“ •š  › €™ ]”€ “ ‘—š”š] ¡?

\˜ š“‡ – ‘™ ¡ @

¡€ ˜– ›  ˜€ _‘ g  ‡– «€š ¡ ‡  ™¡ –– ‡ š¡@
…Š€› # 0

\˜ š€ €f€‡‡“ €  ‚ ¡€ ¡ ‡š kš¡›•› “€ ›™¡È˜ ‘™ @

€ › “^ › ‘ €¡žÉ –¡š kš‚‚ ¡@

 
‡‡“€¡ ,” ˜ˆ^  € _‚š«“¡ €¡– › € ¡™ “¡ @™“ ^ŠŒèŠ 
€ € ““™¡˜š  ˜“˜ ‡‘

¡@^ €˜  –€¡š]‘˜ € \‘ ›˜– › €“€ ¡€¡  ›¡kš‡–€

˜^ \‘ ›˜¡¡ ‚[‡€ ““€– › • ˜ ›¡ “€ ^‡ ‡“‘‚ ‡ ˜

€  € ¡€›– ¡ @‡ € ““€ ˜“ž ¡` ”š` € ‡ š\˜›€š“ ”°‚ @

…Š€› # 0 

˜›Š“€ – – “¡ ™–‘ ˜‡ ‡ ˜‚š– š— ¡‘ ϙ ‘  @› Œ[ 

– €‚¡˜“f€š ‡ ˜›Š“€  ˜“` € “‡ €€  š •€š¡™` € `”˜ 
‚› –€•› ‘ @

˜›Š““€¡ ,” … €˜\’ ¡kš“‡ €“¡ ‘ €  — ]”€ – € 

 … _”š‚ ¡ ‘ ¡@¡€ €˜ ‚› –€ •›¡ș €€ Š\È š˜š— 
›‚š¡¡@

…Š€› # 0

f€Œ Ȋš  ¡–€¡ –™ “€šš¡ € ‘›kš ‡‚š€ – ˜ š™ kš  

ϙ ‘ ˜‘ € ¡  ¡@

f€‡ “– škš– ›`‹ ,” — ˜‘[ fkš € ‘›‘ •š¡@
…Š€› # 0

f€žÉ “ €   €¡ €\‚š˜ˆ‹– › ¡ ˜š ˆ‹€ _”€°ș

“¡ ”  ?

` “‡ – ‘™ ]”€˜¡ ˆ‹^ €‘š‡ã‘ ‡ã‘ “€› ¡ €€ _` 
”€°“¡  € @

…Š€› # 0

f€€ ›“– ˜ š € ¡ ›˜\”“  –˜ ›kš\ – –” ‚›, ‘  “kš
  °™ €“ ˜€š ‘™ @

› ‚ “”† , “ ™¡ș €™ ?”
` “‡ – ‘™ ,” ™¡˜ ›˜ˆg ¡ ]‘ ˜™   ˜›  ^  ›™\–`“€ ˜ ›
`“€ ¡ ‘™‡  ¡@

…Š€› # 0

f€€ ““ €  ]‘˜  ™¡ž[–‘ €‡ ˜
€ “ ˜ 
]‘˜   ϙ ‘ 

‘ ¡ ”…   ”™ ‡ kš‡–ž[”È€ ¡ …€  € “ – › €› ˜‡ 
‚™ @

]‘˜ “”† € ?
€ ““‡ – ‘™ ” ˜à¡ š ‘ “ ]‘¡ kš˜˜š f€¡ ‘” ¡ @
…Š€› # 0

f€š ‡”–¡\• ˜   @ ™ ‚ `  ‘ž‡ “ ”° @¡ €  \Ԍ”š
€  › ‚ “  ’ “ €™ ‹ €š  ¡–™¡ … š –¡¡  ¡@]”… €   

š ¡™‚ @™¡–  “€šš  ` “‡ ‚€š€ Š ,”š™¡– ‡ ˜š €… š 

–¡¡  ¡@— š¡ ¡  ƒ °€ ” ‹›‚ €šf€“‚š€– ……› ‡   €

f€ f€ ” “€ … €€š”€ š ,\šš˜…š \šš˜…š ƒ ° €¡ ? ¡– › ˜¡ š ‡

ƒ °” –‹¡ ‡ ¡ ,kšƒ ° €  ? \• ˜… ‹ €š  ¡–– ›,” ™ ¡˜— ” ¡
€¡˜ƒ °”š¡ –‹¡@^ – € €† … “¡ ”š  ’ “š¡“ \͆ ¡@

…Š€› # 0 

€  –°]‘˜ €”  f€‹‹ ›]–‹  ,kš^“€™¡ €¡  ‚°]™ @` “

‹Ó‹˜€¡ €˜¡ š ‡˜“‡“˜—š˜ “ – š™ ‚° ™ ¡@

– › ,– “€š@‹‹ ›– › ,’f€ †‹ € ‘“‡“˜ƒŠ ˜ ™  ;kšf€€ “
†‘ ™; kšf€]‡ a‚ @

`ۓ€¡ ,‡ ˜“‘ ?  ‹‹ ›– ›  ‘ ¡  ¡ 
…Š€› # 0

f€  ‘ ‚š €  š_ €”  f€ƒ ° –…“€ › ™ kš– š– š` €  š •˜
€¡ ,” ¡‡š™¡‡ “š‚‡–€  Í… ¡ @

š_   ¡–“ƒ °€ š ‘€š  ‘ ‚š ”† €ƒ °€ Í…¡ “ à¡ š ș 
˜›–¡@

  ‘ ‚š“‡ – ‘™ ¡‡š‡–€— ˜^ ƒ °”š  š¡] ^ “¡˜ž ‚š“
€  • ‘› ™ kš …˜…^ “]‡€€— ˆ‹ ’˜€ “¡ ‘ @

…Š€› # 0 

f€ ‘㛂 – ‡žÉ f€€ › , ‡ “ €  ˜‡““”šf€ ¡™   š  › 
›  , š ¡˜ ˜› kš–€ã›•  €¡ ,”  ¡‡ ˜— \‡–]‘˜ ¡ €

˜ˆ ]‡€\”“ š  ›€ ‡€š— “ €™ @\— €†š€‡ ˜š “‡š 

‚‡š` ˜˜“g  `à‘ … ‡” €‡ ]‡€ €  š  ›˜‘“˜“] 
@

¡žÉ ^ › ^€]‘˜ € g  š ™ “€šž €˜ š•›`‹ kš– › ,” ˜

]”€ € š‘ “ € “¡ ™¡ ž ‚‡ š¡]˜¡š– “ €š€–› ^™ €¡€ “
€ “  … ‡¡‡ ]”“`  š  ›˜^ €‘š” ‘€ @

` “‡ – ‘™ ,” ]‡ –¡€ ˜f€¡› _€ ‘€ “€ š• ‚‡š  ș 
‘ €f€›°€ ]”€

š  ›€š€ ˜‚˜ [‚˜[ ˜  ›”Š ›™‡  ¡@g  `à‘ … ‡]‡€ €  
š  ›˜‘“˜“]  @

…Š€› # 0

˜ ¡“ “€¡ “‡ “¡˜ š”  ,‡–¡˜‘ “ € š ™f€¡ ¡, – •šș 

›° _¡  ¡@

ș €¡… ¡¡ €˜`“˜‘–kš™¡ ˜— … ¡ ¡@
…Š€› # 0

f€˜ ›   ¡–\”“f€…›€™¡  “‚™@‡–˜‡”š “ ›‚…€  …›

“˜ › “   ¡– ‘]˜ ‚“€ €¡ @

f€›°€“‡ ¡ ¡ ‡š ƒ–° €š\”“– ” ”† ,” – – ‡–™¡€¡  “]

¡–¡˜ž ¡ `‹ €š–° ˜Û“€š¡@ș ‡ ]š‡“€š › ‚–› €š
— ^Û¡— •š
› Š ‘@

…Š€› # 0

€  › ™€˜ › “f€– š “¡ ™`à‘ kš ‘›…蔏 š”š€š š€ €

š €–š –š‘ “™ ˜€ _\͆ € ˜“¡ ¡@

f€˜ž¡š€‡ ‡ ¡ ˜ ‡‘ – › ,” ^ €š š˜™¡\͆ š¡  –¡ ‡  
¡ €š €š“ •‡[¡^  ›™˜š — ‡ … ¡ ¡ €•€ š¡ ‡ a@

…Š€› # 0

› Œ[ €à \È š\”“‘ è  f€žÉ € €è  –™ “ €™ €š ‡  

`“€˜› €  ¡ “€ –° ”È€ ” –› ™ ‚™  @› Œ[   ¡– ‡“ ‘“ ‡‡
f€– š €   •š˜š ¡—›‚™kšf€]‘˜  ‡   ˜“”° ‘ è
[ € €

— _¡˜š è – ‘“ @

` “–° ˜ ¡Þ– ‡– – ‘™ ,” ¡‡š˜ “¡ ™ž  ]”€ ‘˜˜¡ ‡š¡@
ș ¡‡š“˜ˆ”¡… “ “¡ ? ˜š ‡ “…¡kš˜f€– š–€š …š “€ ^㛏
˜¡‡š€  ˜“”ž¡ “€ ^χ¡  ›€š…€ ¡@

\¡ ‡ “,˜ˆ–– ™ ‘¡@kšà¡ š ‡ € š¡¡? ` “—  ˜š  ˜“¡ “

€ ^χ¡  ›€  ș €` “… š € –€ š™ € ‡ “–ˆ€šƒš˜š† ° 
@

¡‡š€^€– › –¡ž¡@¡˜› ‚` – š€ •  –“¡ “€ –‘ ›†Š

‚™@\–€¡‡š€ –‘ ›¡ ”ž €™‡ ¡@

› Œ[ €à – ›,” – ¡˜› ‚ € f€‘ š ˜› € € •š— €— ^χ

¡  ›¡ ‚ @

…Š€› # 0460 

f€“ ‡ “‡ ° €  ¡›芞“˜¡“ ˜“€ ›™‚™ @¡ Š›˜ “€šŠ

‚š¡™¡ ‚™@ ™ ‚€†g  ¡] €š ‡– ¡šƒ˜“‡  š €  “ 

– ¡š¡  €š]@ ^ ‘ š “¡ Š›˜˜“ — “¡ €š”  €š € 
 “ “¡  ™‚@

¡ Š› …› ˜™‡– –› ˜›  ` ˜ Œ“š€” ‡°@” – › —_ Œ“š
 ¡˜“€— ›™ “¡ @™ Œ“š€” € ‡ ° ‘™?

˜ ›€– › ]”“ ˜“ — “¡ €™ @¡˜š ‡–“ š¡ €¡˜ š ¡€—“

š¡@]”€ ›™ “  ™ š @]”“ ™ ¡˜ š ș ‘ Ÿ? ”  Œ“š€
–›˜‡°‚@

]‘˜ “” ‘ ‘™@ Š€ `‹ €š– ¡š€ š•…›“›‚ @\… “€` “¡ Š›
˜ ›€€ ‚š‘“”€°› @

– › ,” ˜“˜š – – € †° € ? ” …¡‡ š ”™‘ š“¡  ” › € š” Š[ 
€š ¡@

¡ Š› › – › ˜“€¡ †° ? ˜“ ` € š•]`‹ €š— “¡ ‘ @
” ‚š‘“‘– ¡™– › ” ˜ ` †° “¡  ^ ˜` € ș ‚› ?   ™ š

 ”

…Š€› # 0461

f€˜[ ›°€€ ž ‘ ¡ ‚™ @ž ‘ €– ‘  š › › € ” …› €›°€ 

–€•¡@› €““^ € ” ¡ ” ™ “Œ“@ ›¡ ‡ …”š¡@ž ‘ €€† ‘“

– ‘‚ “€ ›™\”“ ‘›¡“€ ›“€ ›™›°€   š ›‡ “› ‚  ` € 

 ˜ˆ‘ š˜ “ ˜ˆ ™ –Š   š ›˜ ––Œ € Ž ˜€š“ ,]‘š€  – ›“

 † Š  ܙ š – ›“ @

›°€“€¡ \͆ \à˜ @\`š€†?
˜ – › ¡ –Š @f€– kš€š“ €¡ ‡ – ›“ ž ž – ›“ @
›°€ – › ž ž – ›“ ™ ¡€ € ˜›–¡?
˜›–™¡ €–Š ¡ ‡–€ _”† “ €^ –“ ¡?  ™¡“€¡“ € “ 

“ €
\͆ –“ ¡@€¡“ — ‡“–° è ‘ ¡@kš¡ ,” “ € ” “ “€¡“ ‡›
€¡“  €› ‚ ˜ˆ €‘ ˜ ‘”± ›  “¡@
›°€“– ‚ ‹– ’›    š ›€…›”° @
  š ›˜` € ß™噝¡ š  –› ‚… €š¡‚™@ ˜ˆ € €  “`“€ 

—°€ “€ ›™‘ã¡€– š˜\• ¡`° ‘ ¡ €¡” ‚›¡@g  “™ , ˜— Ÿ 
‘ ˜ ‘`“› ‚ “] ”  €¡ “¡ ‘  @

•š— ‚ € ˜ ¡› j˜`× €     “ › “€ ˜™ €  “ €  

–¡ “]‚“˜‡˜  @

 “€‘ š “   “”† –Š , “ €^ –“ ¡?
‘ ˜ ‘‡ “   – ›˜  ‡ ,— ‡“ –° è ‘ –“ ¡@
^ ”š    \”“  Û“ †” ™“¡ †” ¡] ”  € ˜ ¡› j `› ¡“
€蝚˜– › ‘ ,ˆÒ‹ –› ‚€¡š¡› €¡˜ š‘˜ ‘” ‚›¡,¡˜ š‘˜ ‘

” ‚›¡@ –€‘˜ ‘ €^  \^› ‚^› – ™ ¡@¡˜ š‘˜ ‘ ‘ €“ –° 
£ “ ¡€¡¡’— ‡“–° è ‘ ¡@

›°€“— ^ €“•   [ €  “ ›™ @`  — š¡ “‚™ @¡– › ^“
˜ †Š€›‚›@\‚š¡˜‡ €¡” “ € ‡›€ ¡‘–  à¡ š† ™• Š

‡ _@

˜ ^“˜¡ `†›“›‚ @\‚š˜” “ € ‡›€¡‘‚   à¡ š ‡ “¡ 
“€›‡ ™‚ @

…Š€› # 0462

f€ €€” †–¡ € ¡ •¡™— ‚š¡@ €  “f€€  ”† , “ ˜€¡ 
‡ š¡¡ ?” € ¡ •¡™– › , “ ˜š]‚ › ”† @‡¡ ¡‡ š¡ ¡, ¡ ˜— 
‡ š¡ ¡ @]‚ ›“— ™¡ ‡ – ‘™ @‡– – ]‚ › ”† ‚™  ¡

¡ •¡™– › , “ ™¡ “¡ ” ¡˜€¡ ‡ š¡¡@– ^  €€” †›‚¡@ €

˜›‘¡–  @™¡ €‡¡ €‡ ™‚ ¡˜¡ €‡ ™‚@‡¡ € €‚ , –  ` š
‡ ™‚, •š‚ °‡ ™‚@‡¡ –  ‚°‚¡˜¡ ˜€— ‚]™‚@

“šš€\ ›,DBBG€\€˜”[ € ž
…Š€› # 0463 

f€– š‘ ‘ ‡‚›€‡ “š € — …“ € …è€ ›‚‚™ @¡ — ‡“ 

€ € –¡‘˜ ‚”š…“ €š ™‚™@ Š”Œ@ ™ ‚€†g  € – ϙ ‘  Š–‘š
€ ˜›@ ›¡ ‡ –‘šš ‡ –“‚™ @žš“–‘š€ … ‡[‘ ‘™ @

f€ ‘“–‘š€”  f€–€š ]™ @– › — ˜¡ š ‡žš˜š–Í…€ `‹ ›‚™ 
¡@]”€†€š “¡  ˜š –Í… ˜ š ‡ ™‚ @
–‘š– ›

žš€ ™¡ ¡à˜?g  €  €™ ` “?\– € _š ‡  ¡“¡ €‡ 

˜“]™€š š¡@š ‡  ˜¡@– j€¡ ¡žš?˜\— ` ‘ ¡@

–€š ` € ›€‚™ žš€”  @žšf€”Œ€“ …˜˜“€ \”“”‡˜‘– …
–‹  @ “€ ™ š ˜@

–€š “€¡ ˜¡ š ‡–… ^™˜š–Í…€ @

–‘š“ם š “Ž[™ ›™ kš`  ”Œ€a”š…‚™ ‡ €“ …žš–‹  @¡

f€Œ › ‘ š Œ ›,‘ š    š Œ ›€‘ @”  “”  “¡ ‚™ ”š€‘“ ‡ š 
š @

€ • ‘š¡ ‡ “”š–€š – › — ˜¡ š ‡, €†€ š™“¡  ˜š –Í… ˜ š ‡ ™‚ @
^ ”š–‘š¡ •¡™– ›
€˜ ¡  – j@

‘ ,à¡ š –Í… š¡™ ˜ š ‡ ™@¡˜ š ‘ Œ’”˜€ _

 › ” › 
http://www.ashish.net.in/khalipili/?p= …Š€› € ‚‡€†™š¡ 
…Š€› # 0464
› ›kš š€ –Í…

› ›‡ \”“ ™š€  f€– š€ š ‡ š¡@f€‚  ”¡›`“€ € š€
“…f€ š€ –Í… €…›€š˜š‚™ @› ›‡ ‘ ¡™@ ™š€ €†”  ‘™

kš€¡ €“ ‚ ˜‡ jkš š€˜ ›€€ ˜]‡ ‘]j

Œ ™š” ›€š‚ …› ‚™ @f€ƒŠ – ‚™ , ‘ ƒŠ– ‚™ ™š ” “¡ 

]™ @› ›‡ –…“  Š¡›š¡@  šƒŠ€] š˜ ™šf€– š  š”š› ‘

] ‘ @”  ]“”š› ›‡ “”† “ € š ™–š, \“ ‘š€ ¡›‚ ‘™? \`š

^ – š ˜€ › ™¡

š“ ^ – š ˜”  ¡˜ ›€

› ›” ș ‚ ˜€ ¡ , à¡\“ ”_  € “kš€ ¡‘ ‘™ ?”

™š“ ¡˜€ €†“ ¡ ” , ¡˜ ‚ ˜‡ €^“ ¡ – › €¡˜› ›€ ™š

¡kš¡˜“` š€ –Í… ˜ š ‘™ ¡

…Š€› # 0465
‘

€ kš” ‘ “ €– ˜ š¡ “”šf€å™ 

‘ š ‘“‚™ @å™ 

“‘€ “‘ š 

€¡ , ‘‘ ^™ € \›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ €€ “  ˜š –  €
¡kš€ “  ˜š€ € @˜“¡ … ¡ €‘ –‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ 

‡ f@’

…Š€› # 0466
˜

š “\”“” š ¡ €¡ , ‘¡˜ š ž ‘ ˜ ]”€–¡  ˜ ]f, \–
`“˜ € _“¡ ] @ š ¡“€¡ , ‘ € –   , ‘˜“€ ™

@

…Š€› # 0467
”‘™

˜ ‡ € ”‘™ 

 –¡ –¡f€‚  ‚‡š“ ›  @‘ ”¡š€ “š‡ ‘ “‡ 

` ‚ ˜— ‚¡™”¡…kšf€å™
‡ – ‘™ “ € ž“ ‡ ‚‡š‡ ?” 

 ” † ” ș “ ‡ ‚‡š‚™?” ` “

…Š€› # 0468
’› _

š˜ž’ – € Œ Š¡f, ‘f€ ˜“˜š ”ÛŠ‚˜€š‘ , a”š ’› _€” ˜ ‚
š¡¡ ?’ ’ – “€¡ , ‘  ¡–, ”ÛŠ’›“€– ‘‚˜¡_ @

…Š€› # 0469
耛

€  _–€š€ ›€š€ Š“‡ š¡  @–€š …ã› š¡  @^ ‘  ¡“\”“ ” 
 – › , ‘ ” ‡ , ™¡–€š ș …ã› š¡ ¡?’ ” “€¡ , ‘–Š , €  _^ € Š“‡ 

š¡ ¡@   ¡““€¡ , ‘˜“  … ™¡耛‡ š¡ ¡@

…Š€› # 0470

€š ™€ ˜€ “

€š ™‘ š“˜€ “˜ ›€ €¡ , ‘— _  ¡–, ]”“€  ˜€ “˜ˆ €š ™”š ‘™ 

¡, ¡ …¡¡ ‘ °š¡¡@ ˜€ “˜ ›€“€¡ , ‘ ș ^“€˜ €š ™˜]”
ƒ ° € š ‘“ … ¡¡@

…Š€› # 0471
˜

€˜› “¡š ž €¡ , ‘˜à¡ š –“ “¡ š¡ € š˜ž@ ¡š ž“€¡ , ‘› €“˜

š˜ž“¡ ¡š ž¡@ €˜› “€¡ , ‘  š Œ ›[‚, ˜—›‚_ €]‡š  š“¡ 

  ˜ š¡@ ¡š ž“€¡ , ‘ș €¡ ,   ˜ š¡? \–˜…› ¡, ” “¡   ˜ €– 
˜š ^‡ š€šš¡ ¡ ‚ @

…Š€› # 0472
“˜

f€ ^š€ ‡˜ Šš…› “”š  ” ¡ “š € kšŒ ™š “€ ›€š”† , ‘]”€ 
“ ˜?’

^š“€¡ , ‘˜š “ ˜¡€” › ˜…  €›€  ˜™“ €‘

“€¡ , ‘– , – @‡ j, ]‚ ^“ ‡‚ ° ˜…› “ @

@  ” ¡ 

…Š€› # 0473
‚è 

  ¡““š ¡› ”† , ‘™ š, à¡ š –  € ‡–‚è  ]   ¡€ Š“ ž €š

‘  @\–€ Š ¡™ “¡ ?’ š ¡›“€¡ , ‘“¡ @   ¡““”† , ‘ș , ș ` \–

‚è  “¡ ] ?’ š ¡›“€¡ , ‘g  – “¡ ¡@‚è   ] ¡, ”š\–‘ “¡ 

š¡@

…Š€› # 0474
”

\ڙ ”€“”š ¢  ”¡› 

™  €¡ , ‘–Í… , ”š ¢ “‡‘ €¡, 

” †”“€

›f‡ …€¡@ •š— \‚š €  € €†”†“ ¡  , ¡”† € ¡@   š—“

€¡ , ‘ š, f€

¡@ 

¡@ \ڙ ”€“€¡ , ‘”† ?’   š—“€¡ , ‘ š, ™

…Š€› # 0475
˜¡‚ _ 

€¡ †”š¡

”€ € ˜ “Œ Ȋš €¡ , ‘Œ Ȋš  ¡–, ”€ –±“¡ š¡ ¡, ^ € ›f€ _‘ 

– f@ Œ Ȋš“‘ €–‘›`” ™– ¡f€¡ , ‘^ € “ ˜–‘›€š˜¡‚ _š› ,
•š^ –±“ € _“¡ š € € @

…Š€› # 0476

˜ €€ › ž

f€å™ 

–¡‘š f€‘€ “€ …È€š›‚ š¡  @‘€ “‘ ““€¡ , ‘— _  ¡–,

] š]”€ … ¡fș ?’ å™ 

“€¡ , ‘€†  ˜ “›‡ “€ ˜ € @

…Š€› # 0477
‘ ˜‘‘[

 “˜ ¡ ›€ ‚Š€ ”š‘ €Œ Ȋš€”  ‚™ @Œ Ȋš“”† , ‘à¡ š€ “ 

‘ ˜‘‘[ ¡ š¡ ¡?’ ‚Š€ ”š“€¡ , ‘a”š€ – ›€ “ ˜‘ š“–š€‘ ˜@

…Š€› # 0478
•‡›…[

€‡ ” “\”“ ”  €¡ , ‘˜ •‡›… –¡€š ¡ @—‚ ““€š, ™ ‘
˜ˆ€†¡ ‚™  à¡— ˜ ‚€š‚‡ š €š“ ¡ ‚ @ ” “€¡ , ‘˜^ € 
… ˜€š @˜ ˜ ‚˜ ‚˜ˆ\–— ˜ ‚“€ ]‘”°‚_¡@

…Š€› # 0479
“‡š

f€˜š ‡€ ]€†ϙ ‘ ¡ €˜‡ š @f€— \¢š”± ” “˜“ € ˜

Œ Ȋš“¡ š€š˜š ‡ ] €‹ €  ˜“ › \° €š”† , ‘ș ™¡… ‡à¡
‘ ¡?’ ˜š ‡“€¡ , ‘‡ , ‘ ¡@ Œ Ȋš“”† , ‘ș ¡?’ ˜š ‡“€¡ , ‘‹ €

‹ €“¡ –  € , …Û“ ¡ €\‹Û“ ¡@

…Š€› # 0480
ž˜[

˜èŠš˜ [ “ — š  €¡ , ‘— ˜ ‚¡fà¡ž˜[]“ … ¡f@˜š  …› ,

˜šƒš€ ˜€š“ @˜à¡‘  ”™‘‚ @ — š “€¡ , ‘\͆ ‹ €¡, ˜˜š  

–‹‡ j@˜à¡–   ”f‘‚ @

…Š€› # 0481

‘›

f€å™ 

” ™›Š€ ›f^Ššå™‘“”¡… @^Ššå™˜`  ”† ‚™ , ‘]”€ ‘›

€¡ €˜‡ š “¡ ?’ å™ 

“€¡ , ‘‡ “¡   ¡–, ˜š ‘› ^“ ˜‡–¡ €

”†› “  › “˜ˆ “ “ ‘›€‘ š”° •š— ˜ ‡‘ ¡@ ` å™
•š”† ‚™ , ‘‘ šà¡€–€–”°?’ å™

€ ž ‘ ¡_ –@ 

  

“€¡ , ‘‡ ‡– ‘ , ˜ ’š kš€ ‡ ›

…Š€› # 0482
€‘

‡›š“€‘  ”† , ‘‡› †Š“€– ‘ș €š ‚?’ €‘ “` š ‘™ , ‘‡ , ‡ ¡š € 
‘€ “ ›‚ @ ‡›š“”† , ‘› €“‡ ¡š € ‘€ “ ›“€ ›f^“ ”™ €¡  

› j‚?’ ^ ”š€‘ “€¡ , ‘‡›š  ¡–]”— €˜ ›€š¡, €  ‡ ¡š € ‘€ “
 ›“€ ›f ˜ˆ  •[f€¡ °€ ‡ š¡ ‚ @

…Š€› # 0483
š€ Œ[

¡š ž“\”“ ˜  €¡ , ‘™ š, ™¡]‘˜ \”“]”€ ‡ș ˜ šš¡ ¡?’ ˜ “

€¡ , ‘™¡ ‚“ ‡–€˜‡ “€ š€ Œ[ \”““ ˜€š “ … ¡ ¡@

…Š€› # 0484
› ›” ›

––›“š ˜ €¡ , ‘™ š, ˜† Š † Š –  ”š› ›” ›¡ ‡ ¡ @ š ˜“€¡ ,
‘ș € , ˜š ‡Û˜¡ ¡ › € ‘“¡] @

…Š€› €‘菀 (http://sagarnaharblogspot.com/2006/07/1.html

http:// sagarnahar.blogspot.com /2006/07/blog-post_13.html ) — ¡  kš ‹‹ ›  —š”š

š¡

…Š€› # 0485
‚Þ–š€ ’˜€  Œš€š…Š€› € \‚› €° 菏¡@

f€† Š–Í…  ž ¢€ “”† ș Š€˜‘ ‘“耛ș “¡ ]™?

Š …š ș ¡ €˜š”  f€¡  ¡kš ”š  ˜à˜ “’ €š  _  
˜耛€ ] ? ”š ‘“ –“ €”° €ƒš”šš¡“ ”° @
\͆ ¹š€›ș “¡ ]™?

€›˜]š¡  Š …š”š‡–˜]”€ƒš€– ¡š  “€›  ‘ €]”€

€”°—  š¡@
*****
…Š€› # 0486

f€– šf€£ “€“f €àܙŠš€ \ ç€ š €™ ‡  –€†–  € 

f€]‘˜ “  › €™ ˜š ” ‡ \— €¡ ¡?

€àܙŠš“‡ – ‘™ \— €›€ €f€– š˜žš –” š¡¡
]‘˜ “€¡ ‚›˜š ” ‡ € ‚‡š€_Ÿ[¡ ‚™¡

€àܙŠš“ ¹š€¡ à¡ š ˜ €” € ‚‡š€_Ÿ[¡ ‚™¡”šà¡ š ” 
\— €›€ €– š˜žš –” š¡¡@

*****
…Š€› # 0487
– Š“ 
€ Ÿ £ “ ˜è“ €¡ €šf€™€ƒš]™  ‘ ` € ” ‡ ”° 

€ ” “ ”› š¡@

` “€¡ ” ‡ ]”™ș €šš¡¡ ^ š¡” ”š” “ Œ › ‚ ^ ”°”š

€— — … €“¡ ›‚‚@

” “€¡ –Š   –— “¡ ›‚‚‡–˜^ € ‡° ˜” “ ›‚ ș €™¡

… €€ “¡ €›€ ”°¡@
*****
…Š€› # 0488
“˜f€™ 

€‘ š “f€ ˜€ “€¡ ‡ “˜š š˜‘‘[ ¡ š¡ ¡

˜ “` € š€ …˜ ›™ – \–‹ €¡ ˜€ “€¡ ¡ 

€†‘š€– ‘ ¹š ˜€ “€¡ ‡ “˜š¡ ˜‘‘[ ¡ š¡ ¡ ˜ “ ¹š  ¡ 
€™ kš”† \–‹ €¡?

˜€ “ ¹š€¡ ¡ `”š€ –[”š–‹f€ Ï‡“ š¡ “¡ ‚™ `Û¡ “ ˜ 

 ”†

"ș ‡ ș ]”” _ã  
˜è  € — ^› ‡€š¡ ? "
*****
…Š€› # 0489
–  ˜˜’˜ €€ ] ‡ “€š” ƒ–š ‚_kš”† ș ¡]?
” \ۑš – ›€†“¡ ‡š – “™ “ ‚š‚_ @
– “™ “ ‚š“ ^“ ‡’˜ €€ ] ‡?

¡ ˜“”¡“‡ š  @

******
…Š€› # 0490

IGŸ[€ ` ˜… “ — Ÿ   š¡   ¡‡   ˜ “‡–^ € ‡¡”† 

    ¡“– ™ `Û¡ “€›¡ f€\“ D˜¡ “€… “ 
Chiness) žž€ 

‚ ‘ ›™ ¡@
******
…Š€› # 0491

  ’ “\‚š]”– , “, ܛ“™ €¡  — ‡ š¡¡ kš €  ˜ ¡› ›°€ €

¡ ˜’ ‚ , ¹›, …“™ € _— …˜€ … « ‘ _‘ ¡  š— ‚‡ _™,
™¡… ‡š  — ¡  € ¡, ]”€ ‡š   › ”š ¡ ]”€ — _–“  € ¡@
........” Ÿ ¡˜‡ š 
******
…Š€› # 0492

‡‡“€ ›€ €¡ ˜\”“  ˜  – ¡š‡ š¡¡ , ˜à¡€ Š[ € \˜ ““ 

€‡˜[˜ ‚š  š€š  € ¡
€ “  › €¡ ¡?

‡“€¡ ˜“˜ˆ  › €¡

“¡ ˜ › Œ[ ˜“™¡€¡ € “  › 
Law) €¡ ¡
******
…Š€› # 0493
f€– šf€¡ _™ 

€‘ š “f€— š ™ “ €˜‡š   ¡kš” €è “ 

 “ €‘ ˜‡š”  ”  €   Š”š–‹, \… “€” €  “ €f€˜‡š“€¡ ˜

‹Œ ›€š] ¡,    ¡‡ “ “   €¡ ]”– ‹™˜›€š] ¡@

   ¡‡ “‡` š¡f  —› ‡ € ”¡“ –“ ¡ ‹Œ ›“…›‚™,
–€” € ˜‡š“˜ € ‘€š‡ ˜” “€ ”…€ š ˜ š‘ ,  ° ‘š– ‘

‘ š“— f  ¡ €™ ,    ¡‡ € ” “¡ …› , ›‘“f™š” Š[ ”š‡–`Û¡ “
‡”¡“ `Û¡” …›‚™ €`“€  ș ¡]¡,
`Û¡ “`“‘ “ ˜‡š€ \”“”  –› ™ kš– ›

™ š¡˜€– ’š‚€–˜‡ ˜” “€ ” €€ ”…€ š ˜ š“ kš¡˜à¡ š
€ ㌠€˜˜ ™j“€ › 
my own cola -Urin) ˜› “ –Û‘€š‚@

******
…Š€› # 0494

f€– šf€ ‹Œ Ȋš€”  ‚™kš– ›  ¡–˜ˆ“ ‘€˜] ¡kš€†

€ އ™ — š¡ ¡

Œ Ȋš“‘ ” °™ ‘¡f€¡  “ ^ ˜f€” °™ ˜“ ‘› “kš‘ š˜”Š  ¹
€š“€ ‘ _¡, ڙ “š“ ™‘ “ ‘ _    ˜››“

*****
…Š€› # 0495
› ’™ “ €   ¡‡ “Œ Ȋš€ ¹ “ €™

Œ Ȋš  ¡–˜H  ›”¡›€ އ™ € ^› ‡€š “€ ›™]”€”  ]™ –
]”“€¡  š ‡E €› ˜ Šš…›“€ ›™?
Œ Ȋš“€¡  , \–˜€¡  – ›š¡¡ ?
  ¡–\–˜ Û ˜€ ”¡…‚™ ¡@
*****
…Š€› # 0496
› ’™ “ €   ¡‡ “f€– š ¹š Œ Ȋš€ ¹ “ €™

Œ Ȋš  ¡–˜H  ›”¡›]”€”   ‘ ‡€ ˜€^› ‡€ ›™]™ –]”“
˜ˆ“¡ “ ˜“ €™  

Œ Ȋš“€¡  ,

   ¡‡ “”† ș \–˜“¡  € ¡
**-**
…Š€› # 0497

f€– š ‡™— _€ ‘ƒ[Š“ žf€” € ¡ÔŒ ŠŠ‚_, \蔏 ›˜”  €
–菚”š  ‚š…Û‘›Š ‡“€ ‘ “ ” € ¡ÔŒ ŠŠ ¡_ ,

 ‡™— _ š¡ “¡ ‚™   ‚š ”†–‹]”€ ‘ ”
******
…Š€› # 0498

™ ¡ș ?

f€]‘˜ € š€ ‘š ‡  ›€š‘ °€šf€˜ Œ€›èŠ š˜‚™ kš` “€¡ 
‡ã‘   ¡…€ –Û‘€š“€ ‘ ‘ 

‘€ “‘ š€ aŠš€‘€š– ¡š]™ kš` ]‘˜ € f€€ €šÜ”°˜ š ‘™ 
kš– › \–]”€ ¡…€ –Û‘¡ ‚_¡ ‚ ?

` –… š“€¡ €]”— ‘ €  € — ‘‘¡ ¡…€ ˜ˆ“¡ ‚ ° ˜–‹ 
˜š ” € ¡ š¡ ¡@
******
…Š€› # 0499

¡ ˜™ ”Œ Ȋš“f€˜ ¡› € ‘ ‘¡f€¡ ™ “” °™ ‘ ‘š¡ ¡š 
€    ˜™›“ ¡@

˜ ¡› “€¡ Œ Ȋš  ¡–^ – š‡š ”›€ ‚‡˜– ’“ ”†› – š” °™ 
“‚›“˜–° €› ¹”°  @
******
…Š€› # 0500

f€˜ ›€“\”“ț€[ ”† ]”˜×™€– ‘‡ “˜ 

ț€[“€¡ ‡ ¡   ¡–

–¡\͆ – ¡ ¡]™ €à¡ š ‡“‘ ‘ € \ ۏ˜

 €š¡ ?
™ ˜‡ “€ – 

€¡€š˜‘ ‘“€ †ÒŠ ›€š‚™; à¡ š‘ ‘ à¡ š‡ “€– ‘˜  ˜›“

™¡ ]™@
******
…Š€› # 0501

f€‚š –]‘˜ “š €    ˜™\”“—–Í… € €¡ ]‡š ‡ –“ 

 “  ™  ‡ ™‚ ` ” … ”™€ ^“ ˜ ˜›‚ @
–… š–Í…” …” … ”™›€š  ‚™,

\‚›  –¡` “ ¹š–Í…  €¡ ]‡ “ `  ˜›‚ ‡ ˜ˆ” … ”™‘‚ @
******
…Š€› # 0502
f€å™ 

\”“ ˜  €¡š¡   €_˜ˆ” …›‚™ ¡ €”š— š˜f€ 

kš\Œ ¡@

‘ š“”† € ” …› ?

` “€¡ ˜‡– ‘ã› ‚™ –¡ €› ‚˜ˆ‘€š¡ , ˜–_‚™ –

— ,€ ›€  kš…Û“_‚™ –— @

**-**
—  
http://pratibhaas.blogspot.com/2006/07/blog-post.html
http://pratibhaas.blogspot.com /2006/07/2.html
http://pratibhaas.blogspot.com /2006/07/3.html “ “ “‘¹ ¡  “€ € žž€ 
…Š€› # 0503
f€“ ‡ ““–¡  š € žž€ ”š–Í… ”‘ €š“˜ •›“¡ ¡  € @ €  

“`  › ¡‘ €f€˜¡ ט ¡‡ ——‘ ¡, `  ˜—  ÛŠ “  

€š

 €¡ @¡˜¡ ט €”  ‚™ @˜¡ ט “` ——‘ kš– ›,"€›——€
—š  ˜š¡“ , ¡ ”š— …› “ @

…Š€› # 0504

f€” ›  ›€ f€ ‘“ €  › ›– ^› €˜` € \”“ ¡ –Š š‚¡  
˜›‚™ @` “` € –¡Œ Š kš •š ˜ˆ ™ ,"˜“¡  ˜ˆ¡ €fÔ 
€“ š“ € –˜ š ¡@kš\‚š˜€ ›‚‚™  “ €š “ € ›‚‡ ™‚ ;

“ €š “ € ›‚‚™  “ €š€ ”€°›‚ ; “ €š€ ¡ ‚™  à¡ š –¡“€ 
”€°›‚ ; kš\‚š` € ›‚‚™  ”š˜¡ã›˜€ _“–…‚ @
…Š€› # 0505

f€“  ¡ “\”“  ¡›  €¡ ,"˜š kš˜š” €   … –〛 ˜ “¡,
•š— ” “¡ ș ¡˜˜€— “¡ ”Š @

 ¡› ș , ˜ș … ¡ ¡ kšà¡ š” ‘ș … ¡¡?
“  ¡ ˜… ¡ ¡ €˜`“ `”šš¡kš— ™¡ … ¡¡ €˜ˆ 
`”šš¡@

…Š€› # 0506

  “€ € — …›š¡  @”¡›f€”‡ – ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“

€¡ ,"\”“ †  ‘ j@›°€“€¡ ,"†  ș Œ a, †   ™ ˜ Œ a‚ @
— €š“ › ^ ”š–¡ž¡]kš` € …“ ›™ @` €šÛ– ‘f€

–‚ › ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“€¡ ,"” ‹ ‘ j@›°€“Š” € 
€¡ ,"” ‹ș ‘ a, ” ‹ ™ ˜ ‘ a‚ @

…Š€› # 0507

f€\š– ž— š]™ @™¡ ` š €   “€  ^͆ ¡_@–Œ`×  ¡€

   › –€]™ @\ `×  ¡˜ › –€ €“ š` € ”š • ›‚™ kš€†

… Š— ›‚‚™ @^ ”š‚è  ¡ €š– › ,"‡–€š“ “¡   ‡  , –€

” “ ˜”š“¡ Œ ›‚ @
…Š€› # 0508

€   š‘ š‡ “f€† Š ›Œ€  ž ‘ € ș € €  “– ™  €† Š 

… ‡€  ˜è™ ™— † Š ¡  ¡
…Š€› # 0509

f€ š‘ š‡ € ™¡– €—  ˜ˆ˜“¡ ]™ €€ `“€ f€¡ — _¡

‡– €`“€ –¡“€‘ — _¡@
…Š€› # 0510

f€ š‘ š‡ “ Œ€€ €“ š€›€ †›€ ‘ @– ›`‹,"j¡]‡ •š ‚š“ 

”Œ‚ @

…Š€› # 0511

\‚› ‘“`Û¡ “‘ †›€‘@  …“›‚,"^ ”š ‚ ™ ` ”š?"
…Š€› # 0512 

kš` €\‚› ‘“–¡  †›€‘@” € • “€š€– ™ ,"]‡ƒš‘š 

]a‚ @

…Š€› # 0513

‡ ‡[–ž’\ à—’ žÞ‘˜š ŒÈž“š ˜“¡ ¡

 š‘ š‡  ŒÈž“š ‘€›“ … ¡™ @
…Š€› # 0514

f€– š –‡› ‚™ ¡_ @

 Û \š™ š–ۏ , ‡š ” …› “ –Œ ‚š˜ ¡ š¡ ¡@

–ۏ €š‘ “  š‘ š  › – ” ›‚ `‚  ˜ ˜– –ˆ“ ‡ ™‚ ?
…Š€› # 0515

¡€^ ž ž€ ‚ šÛŠ ș ¡?

 š‘ šKK ž\‚š  • Š “ …•€ ‚ “Û™ “–• Š€€†“¡ ¡ ‚ @
…Š€› # 0516

€  š‚ “ ˜‡ ‡ › ˜›— Ÿ € ș €¡‚? š‚š ‡“

…Š€› # 0517 

f€‚  ¡ €šf€– š ‡ š¡  @˜ Š € › ‘ã¡ ¡  ”š–‹  @` 

‘€š‚ €–Í…` €” †›‚‚™kšž š€š¡f…›“›‚@‚è  ¡ €š‘ã¡

“€¡ , "ș ” †” †…›]š¡¡ , ¡  “¡ ‘ ¡?"

–Í… “€¡ , "¡   –¡‘ ¡, › €“¡  €`”š¡  “¡ ‘ @

…Š€› # 0518 

f€”¡› “€ ž ‘ ¡_@ ¡ ‚š € ’ š – – €€˜š˜ƒ @– – ƒƒŠ€ 

¡f à—›€š”›‚”š–‹ š¡ @”¡› “‡ € €†— “¡  ˆ @`Û¡ “”›‚€ 

f€…È€š›‚ ™ , •š‘ š …È€š›‚ ™ , •š  š …È€š›‚ ™ , kš •š…  
›‚ ™ ; ”š€†— “¡ ¡]@

” … …È€š›‚ “€– ‘”¡› “‡ – ›, "”‡ ›Œ ™‚ ?"
…Š€› # 0519

f€–¡š“ €  ‘ š–¡š€ €¡  ]‘”† , "– ‡ š ]š¡¡ ?"
‘ š –¡š “¡ , – ‡ š ]š¡ ¡@

”¡› –¡š j¡˜“ ˜ˆ – ‡ š ]š¡¡ @
…Š€› # 0520

f€ š‘ š‡ \”“ ” kš† Š –Í… €  š ‘ š €š“ “€›@–Í… “””  

‘€š€¡ , "” ” ””  š ‘‘ ‡™@ š‘ š‡ “€¡ , "\š™€ _””  ¡, ™ 
””  ¡; ””   \”“”‡ –˜¡  ¡@]‚…›€š–Í… €  Ûš ‘  @–Í… 
“ •š€¡ , "” ”  Ûš š ‘‘ ‡™@ š‘ š“ •š¡ ‘ ¡š ™ , "\š™¡€ _

 Ûš ¡, ™ Ûš ¡;  Ûš  \”“”‡ –˜¡  ¡@€†kš]‚…›“€

– ‘–Í… € €› ‘  @–Í… “\–€› š ‘“€ ] ¡ €™ @ š‘ š‡ “ •š

¡ š™ \”“ ™ kš– ›," \š™€ _€› ¡, ™ €› ¡; €›  \”“”‡ –˜
¡  ¡@

^ – š š‘ š‡ € ” ]” – ¡š¡ ‚™ @– › , "…”š¡–Š ™€ _” ” ¡, ™
 ” ” ¡; ” ”  \”“”‡ –˜¡

…Š€› # 0521

f€“  ¡ € \‚š‡   “€ ž €…š ™
[  ”Œ  €f€˜ 芚  ¡– 

\‚š‡   “›‚ @˜ 芚  ¡–“”¡›¡ ‘“– ‘™ €\”“ – ›… ›˜

\ ’€ \ ’€\‚š‡ € ^菘 ›€š  \‚š‡ ‡ã‘   ‡ j‚ @f€ ‘“

‡–”  Œ ‘š ƒš”¡…  ” “ˆã› €š”† ›™ , "\— €ș €šš¡ 
 ?"

” “€¡ , "\š‚è  ș ¡ ¡ ? fè  ›“€– ‘˜ 芚  ¡– €šÜž“€š “
…› ‚™  @

…Š€› # 0522

f€‚‡“ €  “ _ – ›€Š ™ @` “– ›€Š “€– ‘“ _ ”† , " €“

” ¡f?" “ _“–   ”™– ™] ™[€š¡f]‘˜ “€¡ , "ș ?  –  ”Û ¡
”™¡ ›¡ , ¡˜ ” … ”™ϙ ‘ ș ?"

“ _“€¡ , "” … ”™– › ‡“€¡, – € € Š“€@
…Š€› # 0523

f€’ – € ‚‘¡ ‘šš €…š€šƒš“¡ ]™  ’ – ` € \’š‚ ˜“
›‚ @` f€ŠŠ ˆ ”Œ €\ۑš\’š˜€† ‚–‚ ¡Š “ _‘ @¡

ˆ ”Œ €f€€ “˜–‹€š]¡Š›“›‚ @` ˆ ”Œ ˜f€›Œ€ €  ›Œ€ €
   —Œ ¡] @

…š˜ ׀Ÿ[”š”¡…€š›Œ€“”† , "€  ›‚š¡ ¡?"
›Œ€ – › , " “ › € ‘ _”Œš¡¡@

’ – … €€š– › , "‡š ‘“ ˜š ‚‘¡ €¡ ¡?"
…Š€› # 0524

f€“ ‡ ““–¡  š € žž€ ”š–Í… ”‘ €š“˜ •›“¡ ¡  € @ €  

“`  › ¡‘ €f€˜¡ ט ¡‡ ——‘ ¡, `  ˜—  ÛŠ “  

€š

 €¡ @¡˜¡ ט €”  ‚™ @˜¡ ט “` ——‘ kš– ›,"€›——€
—š  ˜š¡“ , ¡ ”š— …› “ @

…Š€› # 0525

f€” ›  ›€ f€ ‘“ €  › ›– ^› €˜` € \”“ ¡ –Š š‚¡  
˜›‚™ @` “` € –¡Œ Š kš •š ˜ˆ ™ ,"˜“¡  ˜ˆ¡ €fÔ 
€“ š“ € –˜ š ¡@kš\‚š˜€ ›‚‚™  “ €š “ € ›‚‡ ™‚ ;

“ €š “ € ›‚‚™  “ €š€ ”€°›‚ ; “ €š€ ¡ ‚™  à¡ š –¡“€ 
”€°›‚ ; kš\‚š` € ›‚‚™  ”š˜¡ã›˜€ _“–…‚ @

…Š€› # 0526

f€“  ¡ “\”“  ¡›  €¡ ,"˜š kš˜š” €   … –〛 ˜ “¡,
•š— ” “¡ ș ¡˜˜€— “¡ ”Š @

 ¡› ș , ˜ș … ¡ ¡ kšà¡ š” ‘ș … ¡¡?
“  ¡ ˜… ¡ ¡ €˜`“ `”šš¡kš— ™¡ … ¡¡ €˜ˆ 
`”šš¡@

…Š€› # 0527

  “€ € — …›š¡  @”¡›f€”‡ – ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“

€¡ ,"\”“ †  ‘ j@›°€“€¡ ,"†  ș Œ a, †   ™ ˜ Œ a‚ @
— €š“ › ^ ”š–¡ž¡]kš` € …“ ›™ @` €šÛ– ‘f€

–‚ › ›°€€ – š ]™ @‡ …€š“ ›“€¡ ,"” ‹ ‘ j@›°€“Š” € 
€¡ ,"” ‹ș ‘ a, ” ‹ ™ ˜ ‘ a‚ @

***
…Š€› € €›–› ¡Š
http://vijaywadnereblogspot.com/blog-post.html 
— –š¡ 
********
…Š€› # 0528

–ۏ  ¡
\”“ – –   ]‡˜“” “ € –€¹–“ ‘™ 

 š‘ š“  € ‡ ?

–ۏ  ¡˜““¡ “€ ›™” “ ‚š˜ €™ , ˜‚š˜`  “¡ ™ ¡ “¡ kš‹Œ

” “  ¡ “¡ ›™ 
…Š€› # 0529

–  ¡‡ “›‘“€f€– š˜ ž €™ kšf€  E– ™š€ ]Œ[ š ‘™ 
– ™š]“€– ‘`Û¡ “ “ ˜ – š – š f€f€ƒŠ››€š– ™š×˜€ ,
¹š–š€ –› ™ kšE– ™š ¹š ]Œ[ š€ 

–š ‡ ™¡‘š¡  , – ›   ¡–, \”“– š˜€ ¹ èŠ €¡– ™š€ , ]”f€f€

€š€¡ ]Œ[ š€š , kš– ™š€ ]“Û‘› 

–  ¡– ›\š“¡ , ‘š\ ›, ¡˜ “— _¡, f€€“ Œ ˜¡, f€‘–_˜¡, kš

˜™¡ ›‘“˜¡‡–¡˜  š¡ ¡˜› ‚– š˜‡ €š^€Ó‹¡ – ™š

”™ €škš‡–¡˜\”“ \”“ “ €š ’’€ ‡¡ – ¡š “€› ¡˜“

]” ˜™¡ ‘ €™ €¡˜‡¡ —

š¡‚, ^  š¡\”“”š “ ‘“ € ™ ‘€š€– ™š ”™ €š‚

–  ¡‡ ` – š˜ “™ ˜ ” ]“›‚kš`  š¡,¡š– šE– ™š]Œ[ š

€š, CC€š€ “ ˜€škš…›‡ 

›‚—‚f€  ›– ‘, –  ¡‡ – š˜]™, ˜‚š^ – š`Û¡ “  ¹[D¡ – ™š
]Œ[ š€ ™¡‘€š– š€ — “™ ˜ ¡€kš–š… €š¡‚™, kš €  

\“ € ]ž€ €š¡™ž ¡ ‚™ Œ ‘š– ‘f€–š ]™ kš– ›   ¡–,

˜]”€‚˜€ kš– “ “¡ … ¡ ˜‚š,
¡˜ š ”š  ¡ “— ]”€  ¡

–  ¡‡ “ Œ … €¡ ¡™–š€ ƒš ¹š‡ š ¡ ”°¡ ¡ ¡ 

\š“¡ ‡ ˜š — — _ –〛 ¡  › ˜¡– – ^“   ¡ €, €›¡ 
 ˜“– ™š† °‘ ¡

…Š€› # 0530

f€– šf€å™ 

– š˜”¡… kšf€› ‡[– ™š€ ]Œ[ š ‘™ \— –¡”š — 

×˜“¡ €š” ™  €`  € €–›  ]™ ¡\”“ – ™š™¡ † Œ€š

“¡ ‡ “ … ¡  , ` Œš €\‚š` “\”“ ʛ  Š–›”š† Œ  € _kš
]€` ” ‡ ™‚ 

` “f€š€ – “€ › , \”“ʛ  €”  Š–›”š` “f€“ Š ›€š† Œ 
˜“^ – ™š˜€ ¡]¡, ^ “ ”™kš–  ˜€ š¹…› ‚™ 

‡– ” ]™  – ™š `   € ¡ ˜› ,   ¡ f€“ Škš ˜› ,
‡ ”š ›  ˜“— € ‘™ ¡

…Š€› # 0531

–ۏ  ¡– š˜–‹¡™ –€ ˆ› š¡ €`“€ –¡”¡…¡, kš  –€ 

‡ “¡ Û  ¡“  … …› ‘¡` “–ۏ  ¡ CB € ž[›‚ _ €
– š˜\–‡ — ”¡› å™ 

]™‚  –ۏ  ¡€ “¡ ”¡… “ ¡ ‚ 

— f€]‘˜ – š˜ƒ  kšƒ ¡ –ۏ  ¡€ ‘€š] ‡‘ ¡
–ۏ  ¡, € ¡ ?

ž[¡ š“€– ‘ Û  ¡– › €…› CBB € ž[, ‡ —  °€”š”¡› å™
˜›‚   à¡“¡ ‡ “ ¡ ‚ 

‘ “  °€”š “€›, f€]‘˜ ”   ‚‡š¡™– ›‚™ –ۏ  ¡ș ¡ ›
… ›?

 ‡€š Û  ¡– › €ž [™ \”“ ’ “˜  à¡“¡ ”¡… “¡ ‚…› 

CBBB € ž[

‘ “ ’ “˜ “  ”¡…, ¡ ”¡…¡ ¡ “   ” ¡ …ã› ™ –ۏ  ¡, à¡

” ¡“ €€ _— ^ š¡™¡ “¡ ] € ?

— ’ “˜ € € ¹› ¡   “€› , ’ “˜ €  …“…› ‚ °  ¡ 
¡› €š€¡ j–ۏ  ¡, –Œ ‘“ – ‘ ‘?

 Û  ¡€ ‘˜ ‚š –` ”š–ۏ  ¡– ›, ‘ ˜\— ‡ € ’ “˜ €  

`”š`“€ – ›€“ ˜] ¡

–ۏ  ¡€¡\“  š ’ “˜ €  `”š– 〓 ˜“‡š]™`Û¡ ““ …

 Û  ¡€ ‘€š¡  ¡› ™ kš“ …]™

“ …]€š‘ € Û  ¡–¡ ž”Œ,  Û  ¡€ ¡ ž˜› €š”† €ș 

˜ˆ ’ “˜ €  ‘€š–¡ ž¡ ‚™?

 Û  ¡– ›“¡ , ‡–˜`”š € _˜š” † ]™ kš`”š^ž š €š€
”† €™–ۏ  ¡– ›€“ ˜ € €  ° ¡?
…Š€› # 0532

f€’– š’ ˜f€–Û‘ –° – š  žŠ[ ”¡“€]™ – šŠÛŒš“€¡  ¡ș 
€˜ «¡? €¡  › ?]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’

 ° ‘š– ‘f€‘ š ]‘˜ \ۑš]™ , ` € ”›“‘€š– šŠÛŒš“€¡ 
 ¡ș ”›“¡? €¡  › ?‘ š ]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’

 ° ‘š– ‘f€  š ]‘˜ \ۑš]™ , ` €‡‘€š– šŠÛŒš“”†  ¡
ș ‡¡? €¡   ›™?  š ]‘˜ – › ’‡ ‡[™ \š˜ “ ’

— f€]‘˜ “‚’Œ‚– š˜ƒ ‚™ , ` ‘€š– šŠÛŒš …ã› ™ jj,
€¡ ƒ ]š¡¡ ? € “¡ ˜? ]‘˜ – › \š˜¡ ‡ ‡[™ \š˜ “ ¡
…Š€› # 0533

f€– šf€” ‘š ’– š’ ƒ  kš‡ š  …ã› ™ ‡ — 蝂[‡ “ … ¡ ¡, ° 

¡ ‡ ™

’– š’ € — › ‚Œ¡ ‚™, –ۏ  ¡€ † Œ€š

” ‘š `“€”  ”¡… kš– › –Š, ˜˜š“€– ‘蝂[“¡ ‡ “ … ¡?

–ۏ  ¡– ›˜š“€– ‘?? ˜  ˜ˆ ]”\— €\— f€› Š›‡ š¡¡ 
…Š€› # 0534
–ۏ  ¡€  –¡ –¡`“€ ˜à˜ “`‹ ™ kš€¡ `‹ –Š, I–‡‚™¡, ™ š
¡ ‡ j, 耛‡ “ ¡

–ۏ  ¡– ›“¡ , ˜耛“¡ ‡ `‚ 

˜  ‡ – › …› ˜ˆ€ _D€ šŽ– j耛“ ‡ “€

–ۏ  ¡– ›  š–Í…˜ˆ … ¡, kš  š €   š Š …š— ˜ˆ “¹š

€š ¡

˜  ‡ – › …› …› , –¡ “˜–“ j, kš‡ã‘ ™ š¡ ‡ j

–ۏ  ¡– ›…› ]”˜ˆ€ _D€ šŽ– j耛‡ “€

˜  ‡ – › ”¡›  ™ €˜GD  ›€¡ kš‘ š ™ €˜耛€
  ”›¡ 

…Š€› # 0535
 Û kš–ۏ š € f€–€˜… š € “ ™ ƒ \’š˜`Û¡–€˜‘ –Œ

— š › ˜› ‡Û¡`‹ › ™, kšf€f€›]” ˜– Š€š\”“\”“ƒš
…›‚™

… š €›‚—‚f€˜¡ “– ‘‘ “ ¹š ˜›

 Û à¡ š›˜ș “€› ?
–ۏ €š –CB› 

 Û  ¡ș – ¡? ˜“`“€ ș €™ ?

–ۏ f€ƒšš ‘ ›™ kšf€ €ÖŒ¡ÖŒ€ š— ˜›‚_à¡ š›˜ș 
“€› ?

 Û €†“¡ ™ š, –›¡ –›
–ۏ ¹š˜“`“€ ș €™ ?

 Û ș €š , š  š¡™ š, ’ š’ š€š€—š
…€ €š š¡ ¡

…Š€› # 0536
 Û ƒš”¡…  ‘ €` € – – \”“   ˜ “– ’š¡ ¡

 Û \š€¡ ‡ š¡ ¡ ?
˜  Û ›  ‚  

 Û ›  ‚  ? ș ?

˜  Û ˜ˆf€]‘˜ ˜› ¡‡ ˜ˆ$400‘‚ ` € ˜€‡ ˜

€š¡ 

˜

 Û €†‘š  …“€– ‘\”“ —   ˜ “– ’“›‚ 
˜  Û ˜€¡ ‡ š¡¡ ?

 Û ›  ‚  

˜  Û ›  ‚  ? ș ?

 Û ™‘“€ ›™ €  ¹[$800˜˜  ›—š€  “€ › ¡ 
…Š€› # 0537
› ›‘  –“ “€ ›™“ _€ ‘€ “˜–‹ “ _€ › ›€ ‘  –“ “˜

€› ¹¡ š¡  ș €› ›€– › ¡ † Š† Š “ _“\”“–È ˜ 

›€° € f€† Š   ‚‘ “€ › kš› ›€ ˜¡˜š“€ ›™‘ , ‡  ‘  
\͆ –“ €

‘  –““€– ‘› ›“”† \‚š™¡‚‘˜¡ ”Š˜…› ‡   ș ¡  ?

“ _– › ș ¡  ? ˜^ \‚› ‘“ –¡
ž …€– ‘ ˜ˆ ” €š‘, ‡ 

kš› ‚ “‘  
…Š€› # 0538

f€– šf€]‘˜ €¡ ‡ š¡  €` f€] ‡]_

` “‘ €f€˜€` ”€ šš¡  , ˜€€¡š¡  \‚š˜˜ˆ’ € ’

€š ‚ ˜f€– š›°€ ˜–‘›‡ `‚ 

` ]‘˜ “˜è€š €š˜€€ ‘ kš` `‹ €š\”“ ‡–˜š ›™ 

 ° ‘š– ‘˜€ ¹š– › \‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚ ˜f€– š\˜ š
›°€ ˜–‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ 

]‘˜ “˜€€ \”“ ‡–  “€ › , ` ‘ kš˜è€š €š ” \”“ ‡–˜
š ›™ 

 ° ‘š– ‘˜€ ¹š– › \‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚ ˜f€– š›°€ ˜
–‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ , kš˜š   š ‘ ›— ˜› €

¡

]‘˜ “˜€€ ¹š\”“ ‡–  “€ › , ` ‘ kš˜è€š €š ” \”“ 
š“›‚ 

˜€ …ã›™ \š, € ˜‘[ ¡ ˜? ˜˜ €¡š¡ ¡ €\‚š˜˜ˆ’ € ’ €š ‚

 ˜f€– š›°€ ˜–‘›‡ `‚ kš˜˜ˆ ž ‘ €š €¡ , kš ¹š
˜š   š ‘ ›— ˜› €¡ ˜˜ˆ’ € ’ ș “¡ €š?

]‘˜ – › ș €˜f€  Š\š^‡ “™š¡,

˜€ kš– – € ›™˜š”  

 ˜™“¡ ¡, ˜‚šf€’– ›“ › ’ ˜€ €_’€›’ ¡

**-**
† ™ (http://chhaya-e-shadow.blogspot.com/2006/07/blog-post_12.html

http://chhaya-e-shadow.blogspot.com/2006/07/blog-post_14.html ) €‹¡ €–°† ™ ‘ š

˜è˜èš¡
…Š€› # 0539

 š‘ š‡ ‘ã› ‚™@ƒŠ ƒš€”  `Û¡›‚  šƒŒ € jš “¡ š ‘f€å™ 

“`Û¡ è  ‘™ ]”™¡ƒŒ š ‘ €¡, › ^™¡‡ š ”™@ š‘ š‡  Û“

¡f, • š“¡‡ š ”™ “€ › ‘™@¡å™ 

\—    ›  ¡€¡€š‚ ™–¡ 

‚™ @€ • ‘š^‡ š€š“€– ‘ š‘ š‡ € — “¡] €‹‚‚™¡@ “š ž
 š ™ ” …›‚™@\‚› ‘“`  ‡‚¡ •š ƒŒ ‘¡f¡ å™ 

`Û¡ ˜›

‚™ kš` “ •š ¡ è `Û¡ ‘™ ,  š‘ š‡  €[– ›› €“^ – š

   ›“˜‡ a‚ @
---------------------------------------------------------------------------

…Š€› # 0540
‘  š‘ šf€ ț “€€– ¡š–‹, `“˜ f€‡ š  š š¡  @

`“€– …€   ‘

‘ š ș š š¡ ¡?"

”¡› ˜“€ ‡ …€š “]™  

‘ š  , Œš‚™ ș 

”¡› \š`Û¡ “˜š `‚› ˜†‘€š ‘™ 
\–‘ š  š‘ š‡ š  š “›‚
”¡› \–ˆș ¡]

‘ š \š˜”ž –€ ‡ …€š “]™ ¡
--------------------------------------------------------------------------…Š€› # 0541
‘  š‘ šf€¡ Š›”¡…kš… ™€  ‡–  ÛŒ … “€ ›€š “›‚@ 

]”\”“‘€ ÛŒ …™¡ “¡   €, ¡ Š›˜ ›€“ š ’ €™ @‘ “ 
 š‘ š “š ÛŒ …–‘› ›™@

@
…Š€› # 0542
‡ ˜ € š“\”“”   € Š  €] ”  ” ‚› € š¡€†¡f
‘ @

‡ ˜  ș  ‚™ 

  ˜‘š¡ ¡ €€˜š €¡ †” š ¡^“› ‚ “
‡ ˜  €˜š , € “, à¡€ ›‚ €€˜š ¡
  \š`Û¡€ ” €˜ș €šš¡ ¡

‡ ˜  € € ” 

  \š^“èŠ šܛ  › € ,  ˜ ¡› – š– š€ €¡ ¡, ]”èŠ šܛ ‘
š¡¡, ` € ” …› ?"
----------------------------------------------------------------------------…Š€› # 0543
–‘škš‚‘
------------€†˜¡ ž™f€˜’ž › ˜–‹ –™š€ … 耙 ›š¡@f€ f€f€˜¡ ž™f€

–‘š€  ¡  ¡f@–‘š“› ‚ €  ”šž ““¡ €™ , › €“¡ š 
èj †Œ† Œ€š“ ž €š‘ @` €˜ ›€“˜’ž › €€˜[… š™ € 

] è €™ ƒ–š ^™“¡ ,   ¡€† Œ‚ • Œ‚ “¡ , ϙ ‘  ϙ ‘ €† 
‡ ™‚ , ` € ”  ˜‘‘‚ @–‘š “… š –™š” ‚™ , ܙ › Œ€š ‚™ , g  

€š€¡† Š † Š €†€†  ˜ “ ‚™ @` € ˜ ›€˜è€š  š¡ , ` ] è
‘– € › ‚— “ [€ š—  –‘š€ ‘š¡@\… “€–‘š€ f€–Œ 

€Š

€ ‚‘ ˜›‚_@^ €”¡› €€ _€† ˜ˆ”  –‘š` — ‚Œ”€š‚™ @š,

` € ˜ ›€`‹ , ` “”  ‘™kš  ¡]@› ‚ “— …“€    › @€†
‘“ – ‘¡ ˜¡ ž™`  –‘š€  ˜’ž › ˜¡ ‡š¡f@–‘š”“ è™

“‚›“›‚ , › €“^ – š¡¡šè€ ” †›‡ €š”¡›” † \‘šŒ › ,
•š  @› ‚ € € ¡›¡]@`“€  ›€ ‡ –‘¡f–‘š€˜ ›€“

– ™ ‡– ` ¡‚‘ “€ ›“ ”Œ , ¡¡šè€  “ ”¡›` € ”¡›
” †›‡ €š˜ ”› ¡, •š  ¡@

**-**
^Û ’“Ÿ
http://saptrangblogspot.com/2006/07/blog-post_17.html €…Š€›‡ ¡š¡
š‚ “¡ š¡
**-**

…Š€› # 0544
¡š ¹›” Ÿ€” †f€˜ ¡› € ™ ‚‘ “¡  ¡

¡š\ ¹›” Ÿ›” †€_˜ ¡› j€

*****************************************************
…Š€› # 0545
\‚š]”€ ” ‡ ‚š –¡ ™]”€ –‘ €è˜ ¡,

\‚š]”€  š‚š –¡ ™]”€ –€¹ ¡

*****************************************************
…Š€› # 0546
]”€ — ç™]”€ ”“ ”š “—[š€š ¡
‹ €¡˜…›   “

*****************************************************
…Š€› # 0547
‘ € €š–›Û‘^“ kš^“ a… _”š”¡…‡ ,

€‘ ‘ˆ ”†

\–‚’, “ …€ `š‚ 

******************************************************
…Š€› # 0548
Œ€ › , ‡ã¹ –š ,

‘›“€¡ ‘›‘ š “€› 

”š¡ ™š˜š ¹Š €è˜,
“¡ ™ ¡] š‘ š “€› 

******************************************************
…Š€› # 0549
€¡¡, ^怘“ ‘`Œ‡  ¡

€ _¡˜ — ^怀š›
€à–ɏ“ ‘–¡] ¡

*******************************************************
…Š€› # 0550
‡Û‘‚ ˜˜–¡]‚‡ j‚

ș €‡¡ — ˜‡ j‚,› ‚€¡‚
…›–,]‚…›

*******************************************************
…Š€› # 0551
ƒŒ –‚ԏ ¡ –Û‘¡ ‡  ¡,

›Œ€ –‚Œ … ›¡ ‡  ¡

*******************************************************
…Š€› # 0552
\Š›‡ ‡“ É™  ˜è™ ”š— ŸŽ‘š¡,

— ŸŽ˜” š š “™ ‡“‡ `” ™\”“ “”š— ‡ š‘š¡

› ›‡ ” †–‹–¡‘š€ “š¡] š€ š`“ š¡ “¡ ‚™ ,

– ›\Š›‡ ,]”…”š ¡™–Œ–‡‚[€¡‚™¡, ‡ € ˜€ \“—“¡ ¡ , ` €
– š˜– ›“ — “¡ … ¡™

^Šš“Š   ’¹ ۊ €   ^Š  ` š‚f ™ “€ Œ €f‚f€†…Š€›
…Š€› # 0

” 
”   ‡–˜˜š‡ a‚ ,  ˜ș €š ‚?

” 
”   ˜— ˜š‡ a‚ @
” 
”   ș ?

” 
”   ș €ϙ ‘ ž  ]‘˜ ˜š‡  ¡@
…Š€› # 0

f€ ˜ ¡› \”“  ¡›  – › ˜“\”“” € ‘   
“ “€ Š“€ ]‘†° ‘ ¡@
 ¡› “”† € ?

 “‡ – ‘™ ˜“`“€‘ †” €šš ‘f¡@

f€–€•” “\”“ ”  ”† – j, ž ‘ ˜‘ã¡ ƒ ° € 
‡‚¡‚’”š…±€šș “¡ ] ?

” “‡ – ‘™  €‘ã¡“f€  ‘ ‚’ € ‘€š–¡ ž“
¡ ‡ f@
…Š€› # 0
” \”“” €… ›蝗  –¡”šž “ @

” “\”“ ”  ” ˜ ‚ ” “ ‡€š€¡ ˜€ ˜“
€“ – š€¡ ¡ €–‡Š ]‚‡ €š…[˜ €™ €š @¡š

˜¡ “— ˜ ‚“€ “ –]‡  ¡@

”  —  ¡š˜¡ “˜˜ — ¡ ˜ ‚ ¡@
…Š€› # 0

” 
”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @
” 
”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ?

”
”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› f¡ , ¡\— 

€f€– š— € ˜“¡ ]™ @
…Š€› # 0
” 
”   €›š ˜“–¡¡ \͆  ”“ ‘ @
” 
”   g  ș ‘ ›™ ˜“?

” 
”   €›š ˜“‘ €˜ˆ— š€ jš \ š¢˜
—‡ ‚™ @

” 
”   ¡ ¡ , à¡ —‡“ ¡ … ¡f ș €\ š¢˜
”š ¢Ž€ ›f‡ “š € ¡ —‡ ‡  ¡@
…Š€› # 0
” “”  ”† , ‘ș ‡ , ^“ ‘š€]”€¡ š¡?‘
‘ ,  ˜ˆ‘ š” \”“”  g  

“¡ ”† @ ” € 

 ˜ˆ ¡f” “€¡ @

› €“” ž “¡ ¡_kš– › , ‘˜‚š,  ˜ˆ‘ š” Ÿ—  \”“ 
”  ‘

– š¡“— ‘ ,  ˜ˆ‘ š” Ÿ€ ” “¡ ¡  @ ” € – – …

˜¡ € Š€š” “€¡ @
…Š€› # 0
噝  ™ ” f€  ¡€ ›fž¡š – ¡š‡ “ ›  @` “
” €  ˜ˆ ™ , ‘‘ €› ‡ — … ‹ ]f,  ` ”š ›
‘“ , €¡€–]_@

” “€¡ , ‘]” … “€š@

‡–” › Š€š ” ]™ kšŒ €‘“›‚ ,  ¡š … 
‹ €
€ “˜ ›  , ‘]‡]_@

…Š€› # 0
” 
”    ˜ˆ˜“¡ ] , €] š˜€ ¡ ș 
š ‘“ … ¡ ¡ ?

” 
”   ^  ›f €]”€‘ݏš…›‡ “€– ‘˜š
]‚” †ƒ˜“ › € _ ¡ @
…Š€› # 0

” 
”   ‡ “¡  ‚ ˜ €“ ž
” 
”   €“ ?

” 
”    ‚ ˜^“ ž 

¡  ¡? 

¡ €” “ ‚š˜¡  € ¡@

” 
”   \š—_, ‡–à¡ š ‚ “  “€š˜š “ ›
 € ¡, ” “ ș … ‡¡@
…Š€› # 0

” 
”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @
” 
”    ” › ˜ š” Š[ € ?

” 
”   “¡ , ˜“‚› €š‘ @
” 
”   ¡ș ?

” 
”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @
…Š€› # 0
” 
”   ˜ˆ]‡€f€–  ˜ˆ“¡ ]_@

” 
”   € “  – ?

” 
”   ™¡ €‡–— ˜\”“  š ›‡ ¡ , –¡ ¡˜
 š¡¡ ? ‡–ž ‘ €š“‚f, `  ‘“ –¡\€°š¡@

” 
”   `  ‘“˜\€› “¡  , ”š – š €   @
…Š€› # 0
f€˜ ¡› \”“”  € š…› “   š¡  @

” 
”   ‘ f€ š€ ž ž ‹ € “¡ ›‚ ¡]¡@

” 
”   ș , ș ‚°–°¡?

” 
”   ^ ˜˜” † ]š¡ •€ ‘”  ¡”š
\”“ …¡š “¡ @

…Š€› # 0
” 
”   ‘ , €— €— ‚è  — › —‘ ™€¡  ¡@

” 
”   \š“¡ , ™€ ¡  € ¡?

” 
”   ‘ €›˜‚è ˜ kš˜“  š ‚è  €”° 

”š` š ‘™ @˜š  š€”° €“  •kš`‡›¡ ‚f@
…Š€› # 0
” 
”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € , ‡“ \͆ 
˜š ˜ –“   @

” 
”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €, ‡“ 

\͆ ˜š ” ‡ ‚@
…Š€› # 0
” 
”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @
” 
”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ?

” 
”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› f¡ , ¡

\— €f€– š— € ˜“¡ ]™ @
…Š€› # 0

” 
”   ș – ¡, ]”]’ š € ^ š¡”šž “¡ €š
€˜š˜ș Š¡›š¡¡?

” 
”   \”“  š‡ € – ™ ‘€šš¡ ¡@

” 
”   € “  – ?

” 
”   ‡–˜à¡ šƒšž ‘ € è ›€š‚™  , –
`Û¡ “˜ˆ €¡  €™ ‘˜“˜ ž ‘ €š“€ ¡à˜€  

¡˜ˆ` €‘€š ‘‚@

” 
”   ¡ , ”š\–^ – € ș ›“ ‘“ ?

” 
”   \š\–‡ €š¡   ˜ˆ˜]™ €` €‘ϙ ‘ 
–¡š ?
…Š€› # 0

f€ ‘“” “”  –° ž€ ™ ›¡‡˜€¡ \–˜ˆ”È€ 
™€ “¡ š¡ ¡ €]”€ ˜ˆ ”¡›‡  ˜ ¡Þ–“¡ š¡ @
” 
”   à¡™¡‚›•¡˜ € ¡_?

” 
”   ‚›•¡˜ “¡ , \  ›™¡@”¡›‡–]” “ 
 “–‹,  ‘€˜ kš˜ˆϙ ‘ › @

” 
”   \š\š@– ‘š\ ›, ™¡¡ €\–˜”¡›‡  
–è ‘ “ “¡ –“  @
…Š€› # 0
” ” ]” ˜– €šš¡, — ” “”  ”† ș ˜
˜ˆ  …˜ܙ š€š¡ @

” 
”   ™¡— € _”†“€ – ¡@

” 
”    ™‘ €š €˜š ˜ €– ‘˜¡šš ‡˜š € 
”š]™ €š ‚@

” 
”   ¡ ¡ , “

š¡ @€ è “˜š‘ݏš€š 菘¡ 

”° ¡@
…Š€› # 0
f€å™ 

ƒš˜–‹€š‚ “ ‚ š¡  ™¡‘€š` € ” “

€¡ 

” 
”   ˜š ” ‡ ‡–‚  `°¡f”† ‚š‡ ™ 
€š@

” 
”   ș à¡ š ” ‡ ˜¡˜€ š —š€š‚ @
žš –€“ž˜Œ–¡f”  ” “€¡ ș €¡ , ˜˜ˆ
”¡… ““¡ š¡¡ , ˜à¡ š –  ¡@

^ ”š” “›°°  ‡– “˜€¡ ‡ “˜, žš –” €š¡˜ — 

‚˜—›‡ ¡@
…Š€› # 0

” 
å™ ” š ”   ¡˜ š –Š \–ž ‘ › ™€¡ ‚_¡@` €
›f›°€ ‘“ ž €š‘ ‡f@

” 
”   €“  ›€ ›°€ ‘?

” 
”   ¡˜ š –Š 18  ›€ ¡,  ›°€ €˜ €˜20
  ›€  ¡ “ ¡ … ¡f@

” 
”   \‚š20  ›€  ¡ ›°€ “ ˜› ș ‘ ‘ 
  ›€‘ ›°€›]a?
…Š€› # 0
” 
”   ˜“‘ “™ €  – – š˜ ¡› € ‘ , ` ”š
 €”°–•–š¡@

” 
”   \͆ , •š?

” 
”   •šș ? ˜]_“€  ˜“ ¡Š‚_@
…Š€› # 0
” 
”   ™¡› ‡f, – › € ˜‡–€š“ ››€ 
ž ž @

” 
”   ”š˜š– › ˆ°¡ “¡ @
” 
”   ™]”€ ›f“¡ , ]”€   

€ ›f¡@

…Š€› # 0
” 
”   ]‡]”–¡‘š ƒš]f@

” 
”   kš˜^“ š €‡ ‚€šș €šš¡ ¡ @
” 
”   ˜” …ƒŠ ]”€^‡ š˜‡ ‚š¡  @

” 
”   kš˜” …ƒŠ ^  ^‡ š˜– ¡š°  €
˜  ‡ j ˜\‘š]a@
…Š€› # 0
” 
”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @
” 
”    ” › ˜ š” Š[ € ?

” 
”   “¡ , ˜“‚› €š‘ @

” 
”   ¡ș ?

” 
”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @
…Š€› # 0

” 
”   …› ]‡ €  ¡ Š›˜…›€š “  ¡@

” 
”   ș , ș ˜š¡ €–“ “ – š¡ ‚f¡ ?

” 
”   “¡ @‘š\ ›, ]‡–[“  •€š“€ ˜““¡ €š
š¡ @
…Š€› # 0
” 
”   ș ‡ ]‡˜“˜š € Š“¡ ˆ ° ?

” 
”   ˆ °   , ș ș ¡]?

” 
”   – € _ žŸ“¡ ¡@˜š€ Š€ ‡–˜  € “ Š

š ¡] kš¡\–— ¡@
…Š€› # 0
” 
”   ]‡˜“‘  ”f–… f@

” 
”    € ?

” 
”   ˜‘ݏš ƒš– €” †” †‘ °¡f]™ ¡@

” 
”   —  €¡ ¡ €˜˜[¡ , ŠÈ  €” †‘ °

 ”Í…   ”f–…@
…Š€› # 0
” 
”   ‡–— ˜ ” ‡ € › š‘ ¡ ˜š ›° _
”š‡ “€ ‘›€š ¡@

” 
”    …›ș “¡ ‡ ?

” 
”   ș € , ^ €– ‘š`“€ “€› Š ‚€ ™ ‘
]‡  ¡@
” ” •ã˜‘“‚f,  ” “f€” “” € ›fš ‘ @
” 
”   f€\”“ ›f—  ›› @

” 
”   ˜ –“ ” “ f—  ˜ žš¡ € ¡@

…Š€› # 0
“  ¡ ” 
”   ™ ‘  š ›”¡…“€– ‘ƒš › “˜ˆ
‚ “ ‚ “€ ›f€¡  ˜ș € ‚ ?

” 
”   –˜‚ “  “ ‘“ ,  €•š˜ ^ž€š“ › 
€ \”“ ‚› € f¡   ¡ ‡ f@
…Š€› # 0
” 
”   ]‡ ^  ›ț €“˜š ˜ € ˜ š¡ ‘™ 
 @˜š ˜ €`‹“€€† €Œ– ‘™¡ ‚š”° @

” 
”   ˜ ”¡›¡ €¡š¡  €™¡ƒ° ]‡€›’ š
…›š¡ ¡@

…Š€› # 0
” 
”   耛€‡˜ “˜˜ ‡’š ‚‡š  , ›° €™ € 

“‡š˜ˆ”š¡ Š€ š¡  @

” 
”   ˜ ]‡— ™¡ €¡ ¡ €à¡ €  \‡ ™–ƒš

˜¡ “ … ¡f @
…Š€› # 0
”
”   \‡  “¡ , ––› ]‡€›ˆ‹”šˆ‹– ›“ 
  š¡ ¡@‡  …– ›“  ` ] ¡ “¡ ¡@

” 
”   ˜ €‚Ž –Í… ”¡›   ¡, ” €‚Ž 
` ˜’ š’ š¡ ]f‚@
…Š€› # 0
” 
”   ™¡› ‡f– › € ˜‡–€š“ ››€ 
ž ž @

” 
”   ”š˜š– › ˆ°¡ “¡ @

” 
”   \‡ , ]”€ “¡ , ]”€ – š  

€ 

ˆ°¡@
…Š€› # 0
” 
”    “ ‡ , ]”€ ¡“ › žŠ[ ˜ˆ ‡›‚_¡@

” 
”   € _– “¡ Œ ›‚, ˜š”    f€kšžŠ[ ¡@

” 
”   ” ¡, —  ˜“` žŠ[ ˜ €”° € Š€š‡› 
¡_žŠ[ ”š”–‘›‚ ‘™ ¡@
…Š€› # 0
” 
”   ˜‡–‘ݏš…›‡ ¡ ,  ˜ˆ–¡ƒ–š ¡Š
¡  ¡@

” 
”   ˜ … “€š @˜^“ ‡ã‘ › Š]a‚ €à¡

” — “¡ …›” f‚ @

” 
”   ™¡   …€š kšƒ–š ¡Š¡ “›‚ ¡@
…Š€› # 0
” 
\”“ ž å™ €š¡f €›š ˜ˆ ”“˜— š€ 
jš \ š¢˜—‡ ‚™ @

” 
”   ¡ ¡ , à¡ —‡“ ¡ … ¡f ș €\ š¢˜
”š ¢Ž€ ›f‡ “š € ¡ —‡ ‡  ¡@
…Š€› # 0
” 
”   ‡ ]‘˜ … š €š ¡, ¡\”“ ‡‘‚ ˜€— “
€— ‡ š”†  ¡@

” 
”   ¡ ‹ €€¡ ¡ , ž ‘  ”¡›˜“à¡ š ‘›

…š ™  @]‡€”† š¡ ¡@
…Š€› # 0

” 
”   ]‡ Œ¡,  ˜“  … €†gž€ ‡ f@
” 
”   ¡€ ?

” 
”   ™¡› ”È…š€  “ Š€Š@

” 
”    “ € € ›f?

” 
”   f€à¡ š ›fkš‘ à¡ š˜à˜ ” ” € ›f@
…Š€› # 0
” 
”   €›š ˜“ ‘˜˜ˆ‚ ›™ ș ‘š¡?

” 
”   ˜€ ‚›•¡˜ ¡_¡@
” 
”   €  ‚›•¡˜ ?

” 
”   ™¡ €˜  ™ ¡] @
…Š€› # 0
” 
”   Œ™š, ș €— à¡ š ‘›˜™¡ə ›]™ ¡ €
˜š ž ‘ €  kš ¡ ‡   \͆ ¡  @
” 
”   –〛“¡ @

” 
”    …@

” 
”   ˜ €  kš€ –š ș … ¡‚ ?
…Š€› # 0
›– – ˜ š €– ‘š˜ž€ ‡–]›  ` “”  ° \”“ 

–   ”† ˜€¡ ¡? ș 蝂[˜@

” “‡ – ‘™ “¡ \— ˜“š€˜¡ ¡ @
š˜ž“”† ^ € ș  –¡?

” “€¡ ș ˜ –€ š”š€ • “¡ ¡@
…Š€› # 0

” 
”   ˜˜ f€– €¡“ … ¡ ¡@

” 
”   ș ?

” 
”   ž ‘  ”¡›˜š‘ \•™š@

” 
”   \–‡–€Œ› ˜› ¡ ‚Ž ˜›‚¡ @
…Š€› # 0

f€˜¡ ž™\”“”°   €–Š€ ˜ÒŠ € › “–“ “   š¡
@

–Í…“`× €  ”† \€›]”¡  ^“ \͆ ‚ › 
˜ÒŠ € ‚ › € –“ ›¡?

\€›
–Í…  –Š “™ ˜ Ȋ  @

–Í… 
\€›  ¡€ \€›?

\€›
–Í…  ș – a–Š \‚š‚ ›š Š “¡ –“ ”   

à¡ š ]Š “¡   @
…Š€› # 0
 ‡ 
’ € ˜ ¡š ž  ˜¡š– š‘ °“€ ™ ‚ ˜
˜]¡ , ^ € ș š ‡¡?

¡š ž
 ‡   ™ š, ˜‡–— ‘ °“ ž €š ¡ ™¡˜ “
› ¡ €˜š –  ˜š” †]š¡ ¡@
…Š€› # 0
\‡  “¡ , ––› ]‡€›ˆ‹”šˆ‹– ›“   š¡ ¡@‡ 
 …– ›“  ` ] ¡ “¡ ¡@” “”  €¡ @

˜ €‚Ž –Í… ”¡›   ¡, ” €‚Ž ` ˜’ š’ š

¡ ]f‚@ ” “˜è€š ¡f‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
“f˜€ “˜ ›€€”  f€žÉ ‚™ kš€¡“›‚ , ‘  ¡–,
]”€ ^˜ š€   š ˜ ‡›”š‡ kšš¡ ¡, ¡\”“ž ¡š
 ›° š¡ ¡, ‡ € ‡¡   š”°  ™ € €› •¡  ¡@
]”˜€ “˜ ›€€ ¡  ™ ` kš€  ˜ˆ f €¡\”“
ž ¡š ›° _ˆ‚° “ €™ €š@

˜€ “˜ ›€“”† , ‘ș ]”` kš€”°   ¡?‘
‡ “¡ ˜` € ž ¡š¡, ` žÉ “‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
˜èŠšfŒ ˜ ‡ž˜ [ € € š€ •€¡›‘ š“š € ›™ kš
€¡ ‡˜ “
[ “€ › , –‚š¡Œ› ^Š€‚ ° …› ¡ ?

ž˜ [ ‡ – ›‘š\ ›‚ ° € €€˜‡ š¡^  ›f€›fÈ  ŒŠ
˜¡Œ› ^Šš –¡ ‚_ @

€ 芖›– › ™¡ ‘ ‡˜[¡f@› ^   ‘ j@
¡ \— –“ “ ¡@’ ž˜ [ ‡ – ›@

€ 芖›– ›  “‡˜[ €f¡fg ¡ ƒ˜š¡¡ ? …›   ’” › 
芞“@

— ˜ ‡ž [ – …˜– › \š  ¡–, ^“€ –  ”š™€ ““

€ ‡f‚ @žš –” €š™g  ¡ –¡€ –¡€ – €š¡@
…Š€› # 0
š 
˜ “   ˜“ “ ¡ €à¡ š” € “ ‘˜…›“€ 
– ˜ š ¡@

˜ “ 
š   ¡ ¡ , ˜‚šƒ–š “€ – “¡ ¡@

š 
˜ “   ș ?

˜ “ 
š   ș €^“]›  ¡ €‘ … š€‘˜…›€š •š
›Š‡ ¡@

…Š€› # 0

” 
”   ™, € “˜€†g  ˜ ‹ – €¡‘ , ‡   €
˜š” ‡˜ “”š¡ “”°@

” 
€ “€”  ‡ €šˆˆ› ¡f ‡ j•   ›‚ › @
…Š€› # 0

” 
”   ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  , ¡]‡€¡ 
‚š‚_@

” 
”   ]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f, š€ _
– “¡ @

”
”   ș ?

” 
”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@
” 
ž¡ €š  …€¡ ˜› ?

” 
”   `  ‡–˜ , ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f¡@

…Š€› # 0
” 
”   ^ – €€ŒÈŠš“˜š –^χ € ¡@
” 
”   —› ¡€ ?

” 
”   ‡–˜–  `š  €ŒÈŠš“€¡  “  š™ 
^   Š”š]‡ f@
…Š€› # 0
˜€ž“\”“‘ 菠šž ”† ” € ” €‡ “€ 
]’ š ž› ș ˜ “ ‡  ¡?

^  ›f €¡ ž› ”  Š€š  š¡ ¡@  šž“˜è€š ¡f

‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
” 
”   ^“ ‘š¡ ‚_, ] šș š¡¡ ?
” 
”   €†“¡ @

” 
”   €†  ™ ¡… šƒŠ ˜ š‡  Š[ •€Š€ 
`›Š”›Šš¡¡ @

” 
”   ‘š¡ ¡ €^ € fÈ ” ™š ŒŠ€¡ ¡?
…Š€› # 0
˜€ž“\”“‘ 菠šž ”† ” € ” €‡ “€ 
]’ š ž› ș ˜ “ ‡  ¡?

^  ›f €¡ ž› ”  Š€š  š¡ ¡@  šž“˜è€š ¡f

‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
…Š
˜   ]”“€¡  €” š™ €”¡ ¡kš¡`°
 € ¡?

˜ 
…Š  ¡ , ¡`° € ¡@

…Š
˜   €›š ŒŒ “ €š “  €¡š¡ €˜”š ¡ , ¡
€–`°‚ ?

˜ 
‚è   –Š ¡€› –¡¡ ¡ `°‡ f‚ @
…Š€› # 0

– ˜ €”“ €f€f‡Š f€  ¡–“]€š”† ™ ‘˜\”“ 
” € – ˜ €š akš€›¡˜š‡ ™ ˜ˆș ˜›‚ ?

– ˜ f‡Š“–°^ט “ “ ` š ‘™ ‡›™ •   @
…Š€› # 0

“ _“f€ ¡€ ”† , ‘– › €“† Š€š‘,   ¡–?‘

^“† Š€š‘ €˜š ˜ ‡ € ”€°˜“]f@ ¡€“

– › ”š¡ •š¡f‡ – ‘™ @
ƒš˜€›¡¡ “€– ‘” “‚è ˜” šè  € •‘ 
›Š€ ™ kš芛”š…±€š‚›˜Œ ›“€ ™ š¡ ‚™ , ” 
– › ‡ €†€š“ ¡‡ã‘ ™€š› @

” 
”   ˜ˆ˜ž  ˜š“— “‘ ‚ ?
” 
”   ˜ˆ芛€ ‡ š¡@
…Š€› # 0
š 
˜ “   ‘˜“ “ ¡ €à¡ š” € “ ‘˜…›“€ 
– ˜ š ¡@

˜ “ 
š   ‘¡ ¡ , ˜‚šƒ–š “€ – “¡ ¡@

š 
˜ “   ‘ș ?‘

˜ “ 
š   ‘ș €^“]›  ¡ €‘ … š€‘˜…›€š •š

›Š‡ ¡@
…Š€› # 0
˜  
  ˜   à¡ š ¡‘š – ‘™ 

€  š¡ ?

  ˜ 
˜    \šș – a@š 菘˜š” ” “ ›“`š

kš‚ ° …›‘ @¡芞“”š¡ š¡‚™@

˜  
  ˜   ˜ ˜ˆš¡ ¡à¡ š ” ° @^“›– •š˜à¡
ܙ   ¡ š¡“ ”° @
…Š€› # 0

f€žš – € ” ˜š‚_,  ` € šæ‘ š “”† ș — _, ‘ 
‘ “¡ €  ș ?

žš – 
šæ‘ š   ‘ ” €š¡  ‘ ‘  
…Š€› # 0
– ˜ €”“ €f€f‡Š f€  ¡–“]€š”† ™ ‘˜\”“ 
” € – ˜ €š akš€›¡˜š‡ ™ ˜ˆș ˜›‚ ?

– ˜ f‡Š“–°^ט “ “ ` š ‘™ ‡›™ •   @
…Š€› # 0

” 
”   ‘ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  , ¡]‡
€¡ ‚š‚_@

” 
”   ‘]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f, š

€ _– “¡ @

” 
”   ș ?

” 
”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@
” 
ž¡ €š  …€¡ ˜› ?

” 
”   `  ‡–˜ , ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f@
…Š€› # 0
” “”  f€€”… ™–“ “€ ›f€¡ @
” 
”   ˜‘–“ › @

” 
”   ˜š  š˜‘‘[ ¡@
” 
”   ˜š‚›˜‘‘[ ¡@

” 
”   ‹ €¡ ˜˜š  š‘– ‘ , ˜à¡ š ‚› ‘– 
‘ ¡@

…Š€› # 0
˜  
\”“  ¡›   ˜   à¡ š ¡‘š – ‘™ 

€  š¡ ?

  ˜ 
˜    \šș – a@š 菘˜š” ” “ ›“`š

kš‚ ° …›‘ @¡芞“”š¡ š¡‚™@

˜  
  ˜   ˜ ˜ˆš¡ ¡à¡ š ” ° @^“›– •š˜à¡
ܙ   ¡ š¡“ ”° @
…Š€› # 0

” 
”   \‡ , ș ™¡ …¡ € ”™” – ›¡?

” 
”   ¡ , €¡ g  ¡ ¡@

^ ”š” – ›  •š˜˜ˆ€†” ‘‡ “ @˜ƒš˜
\€› –‹ – š¡  š¡ ¡@
…Š€› # 0
” “`› ¡“—š蝚˜€¡ , ‘\‚š˜\ț € ˜› ¡š
˜¡ “^“ –…€š› €˜š ›f€˜ €˜‘   °™ \æ™
š ‘›@

\‚š˜\ț € ˜›  ˜ˆ  °™ € š ‘“€ €— “ –

¡ “¡ ] @ ” “˜è€š €‡ – ‘™ @
…Š€› # 0
” 
”   ‡–— ˜耊š˜ °¡ ,  ˜ˆ–¡Œš›‚ 
¡@

” 
”    ^ € ˜›–™¡¡ €˜— ˜š š¡Œš” €
¡ @˜ ˜ °”š]–‘€š› ¡@]‚ ˜— g  ¡ €™ 
€š @

…Š€› # 0

f€  ¡–“€ ˜èŠ ‘ ^™ š ‘ ˜™`  €¡ , ‘‘ ^™ € 
\›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ ‡f €€ “  ˜š 
–  € ¡kš€ “  ˜š€ € @

˜“¡ … ¡ €‘ f–‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ ‡ ™@
…Š€› # 0
” ” •ã˜‘“‚™,  ” “f€” “” € ›fš ‘ @

” 
”   ‘f€\”“ ›f—  ›› @

” 
”   ‘˜ –“ ” “ ™—  ˜ žš¡ € ¡@
…Š€› # 0
“ _“f€ ¡€ ”† , ‘– › €“† Š€š‘,   ¡–?‘

^“† Š€š‘ €˜š ˜ ‡ € ”€°˜“]f@ ¡€“

– › ”š¡ •š¡f‡ – ‘™ @
…Š€› # 0

– ˜–‹f€  ¡–€ – š– š† €]š¡  › €“¡š– š
` ‡–š‘è š €›@`“€ ¡ ›‘€š–‚›˜–‹f€
 Ï‡““`“ €¡ , ‘]”f€– š€ ™‘ † €ș “¡ ›?‘

€ † €˜š –  “˜ˆ €¡  €‡–]”€ † €]f 

 ˜ˆ“ €˜à¡™ ‘€šš¡ ¡kš‡ã‘¡ à¡\”“”  
–› “ › ¡@   ¡–– ›@‘ ^ ˜ ‘È€ș ¡?‘
–‚› › Ï‡““ •š”† @

\–ș – a, \ ›˜˜š –  € ˜š‘   ›¡ ‚f¡kš
•›¡ ›˜˜š€š` €”  “¡ ‡ “ … ¡ @
…Š€› # 0

” 
”   ˜“€—   … ¡ €˜š ž ‘ €  kš ¡ 
‡   ș ¡  ?

” 
”   ˜€— ‘ š € –š “¡   … @
…Š€› # 0
ž › 
š˜   à¡ š¡ –Œ” ^” …±€ša”š\”“ƒš˜ș 
‡ š¡¡?

š˜ 
ž ›   ‡–€^“€ Š ‚€ ܛ 芚›“‡ f, Œ Ȋš“

^Û¡  ±™ …±“`š“ ˜“ €™ ¡@
…Š€› # 0

‡‡
˜ ¡›   ˜“\”“” €  š”š€  ‘˜ š kš¡ŠŠ
‚™ ?

˜ ¡› 
‡‡  ‡ ¡ , ˜‚š™¡˜š ^š ‘ “¡  @

‡‡
˜ ¡›   ™ “ à¡ š “ ™” ”š¡˜› €š“€ “¡  @
˜ ¡› 
‡‡  ‡ “¡ , ˜š “ ™€   °“€ “¡  @

…Š€› # 0
 ” € ” \”“  ¡›  – › ‘˜“\”“” € ‘   
“ “€ Š“€ ]‘†° ‘ ¡@

 ¡› “”† ‘€ ?‘

˜“`“€‘  †” €šš ‘™¡@

…Š€› # 0

” 
”   ‡–˜˜š‡ a‚ ,  ˜ș €š ‚?

” 
”   ˜— ˜š‡ a‚ @
” 
”   ș ?

” 
”   ș €€_– šϙ ‘ ž  — ]‘˜ ˜š‡  ¡@
…Š€› # 0
” 
”   ș – ¡, ‡–— ˜\”“  š ›‡ ¡ , –¡
 ¡˜ š¡¡ ? ‡–ž ‘ €š“‚f, `  ‘“ –¡\€°š¡
@

” 
”   `  ‘“˜\€› “¡  , ”š – š €   @

…Š€› # 0
” 
”   ™¡ž ž à¡ š€ šŽŠŠ ¡@

” 
”   –〛“¡ , à¡ š€ šŽŠŠ ¡@˜“à¡•›‘ “
•€€š˜ š  , ™ ‘˜\”“ ‡‚¡ “¡ ¡Š ž ž €— “¡ 
ŠŠ @
…Š€› # 0
” 
”   ˜–¡ •‡›… €š¡ @
” 
”   ˜™¡€ €¡ € ¡ ?

” 
”   ˜‡ ]‚–ˆ “ › ™ š ‘€š› ™¡ , ¡
\— €f€– š— € ˜“¡ ]™ @
…Š€› # 0

›–]”šž“€– ‘–¡ ž ŠŠ“”šf€˜š ‡“] ›€š
€˜‡ š›¡‡˜€¡ ˜€¡ ¡, ș 蝂[˜”¡…‚™ ¡?
” 
”   “¡ ܙ š, \— •›¡ ›˜“š€˜¡ @

” 
”    –?

” 
”   ș ˜ –€ š”š€˜¡?
…Š€› # 0
  “€ € ”

™ \”“” ™ € –¡ ‘š € – “€šš¡  @

f€– › , ‘˜š” “¡ ›¡ €™ ˜–¡–¡ ‘š € ” š…™ ‘™ 
 @`Û¡ “ f€‘易€ Š ‚¡ € ŠŒ ›  @

‘ š ˜ ¡› “”† , ‘”šŠ ‚ș ?‘  šș “¡ ?

^ ”š”¡› – › , ‘ș €` €  š ”¡› ¡ €Š ¡] @
…Š€› # 0
˜ “ 
š €ž  ` “]ט¡×™ €š› kš` ]ט¡×™ €š“ 
”° @^“‘ “ ˜\š– j@

š €ž
˜ “   ”¡› ș å™ 

€\  ¡¡ “kš‘ š

 ș ` €  ¡¡ “€ ” …› ¡@

…Š€› # 0
” 
”   ˜š ” ‡ ‡–‚  `°¡f”† ‚š‡ ™ 
€š@

” 
”   ‘ș à¡ š ” ‡ ˜¡˜€ š —š€š‚ @
…Š€› # 0
” 
”   ‘\— ˜ “ € ž ‘ € ș ‡ã‘ ¡? –¡ ˜™”° 
¡@‡–€€ _\͆ ›°€ “ ˜›–€¡˜– Š‘“ … ¡f@

” 
”   ‘– Š— €–€‘ ‡  € ¡? ‡–˜ž › € 

` €   ˜šƒš › “¡ \͆ ›°€ ˜›“€ ^‡ š€¡ 
€™  ?‘
…Š€› # 0
š €ž
˜ “   ` “]ט¡×™ €š› kš` ]ט¡×™ €š“ 
”° @^“‘ “ ˜\š– j@

˜ “ 
š €ž  ”¡› ș å™ 

€\  ¡¡ “kš‘ š

 ș ` €  ¡¡ “€ ” …› ¡@
” 
”   ˜“‘ “™ €  – – š˜ ¡› € ‘ , ` ”š
 €”°–•–š¡@

” 
”   \͆ , •š?

” 
”   •šș ? ˜]^“€  ˜“ ¡Š‚_@
…Š€› # 0
” 
”   ]‡h • ˜  š ‘““ š¡ @
” 
”   ș ?

” 
”   ”¡› ˜› € ˜€ š, •š–  € Œ Škš •š
Š •“˜€ €  Þ‡ @
…Š€› # 0

” 
”   ˜–€• , ‡ ˜“˜ ž ‘ € @

” 
”   –〛@‘š\ ›, ˜ܙ š˜^ €‘šŒ–  , €
˜““ Š ¡ “¡ €™ @
…Š€› # 0
” 
”   ˜“ °€ ˜‡   ˜“ –‹¡, ‘ “ š ‡™¡ 
]¡@ ‚ ‚–‹¡, …¡…¡ ¡kšf€¡˜¡, ¡˜ž ›°¡ 
š¡¡@

” ˜“f€… ‡”šڙ ““¡ ‘™ @™¡ –‹“ ›‡ °˜ 
   š ‡¡ ¡  ¡”š˜“ ¡˜ž “_¡  ¡@
…Š€› # 0

” 
”   \‚š€ _–‘˜ ž˜ˆ—‚ €š›‡ f‚  ˜ș 
€š ‚?

” 
”   ˜`  €¡‚ €—‚ “€ ș ‡ š¡g ¡ ›

‡ j@
…Š€› # 0
” 
”   ”†›f€ƒŠ … ™€ ^‡ š€šš¡ ¡@^“ ‘š
€˜– ›€“ ˜ș €šš¡  ?

” 
”   ”°   › ˜ ‡ž˜ [  – €šš¡  @

” 
”   ^“ ‘š€‡–– €š“   `Û¡ƒš¡ ș 
“¡ –› ›™ ?

” 
”   ˜“`“ €¡  , ”š¡– › ˜š”   ˜™“¡ ¡@
…Š€› # 0
” 
”   €“ – š€¡ ¡ €\”“– › ˜ ‡ –›‚ j,

– “‡š]¡ @

” 
”   \š— ʙ “\‚š˜“– › ˜ ‡ –›‚ ›™  

›° €™  –’°€– “¡ €š” a‚ @
…Š€› # 0
” ‘g ‡ “  \͆ ¡ €˜˜š‡ a —, ˜ˆ`‹ 
›@

” ‘—‚ “^“ ”¡›˜ˆ`‹ ›@

” ‘ —, ^ €  “, ˜\”“ \‡  ” › ¡@
…Š€› # 0
” 
”   ‘€›˜˜ ™€‚_ €š ƒš˜… šƒ ]f@
`Û¡ “˜ˆ–˜ š ” Š , ™¡ € €˜ˆ˜‚ [ — –“ ‘™ @
” ‘ș ]”“ž š“¡ ˜… ™ ?‘

” ‘˜€ _Œš” € ‡ ž š˜…  @
…Š€› # 0
” 
”   ]‡ “™ €ƒ š ‘“ ¡ ”°‚ @”š “ €ƒ € 
f€‘ ŠŠ‚™ ¡@

” 
‚è ˜ f€‘ ŠŠ‚™  ș ˜“™ €ƒ š ‘ ‚ ?

” 
”   …  ˜@š ‘“  ”°‚ ¡ @¡€ƒ € ] š 

‘ ‡  @
…Š€› # 0

ƒš˜€›¡¡ “€– ‘” “‚è ˜” šè  € •‘ 
›Š€ ™ kš芛”š…±€š‚›˜Œ ›“€ ™ š¡ ‚™ @

” 
”   ‡ €†€š“ ¡‡ã‘ ™€š› @

” 
”   ˜ˆ˜ž  ˜š“— “‘ ‚ ?
” 
”   ˜ˆ芛€ ‡ š¡@
…Š€› # 0

˜š¡f” Ÿ“\”“ ” € \”“”  –› ™ kš’ ˜ – › 
š˜ , ˜š˜š“”š‘€ “˜ ¡“€ ”‘[ €š‘“ @

” 
”   ˜ ¡“`  \͆  ˜€ž‘€ “…› ™‚ @

” “– ˜ “› @‘\͆ , \͆ @š ˜€ ˜š € š‘‘“ @

” “ •š › ¡‘ ”š˜šə ›˜€ š ‡ € ” € … ¡f
`Û¡š ‡ “   ˜ ›‘š€ ˜”š‡ “ ”° ¡@

” …› , € š ‡ € ” ‡ € ¡ ‘‘“ , › €“˜š ™¡
˜€ “˜¡ž€ ‘‘“ @

^ ”š” – › ˜¡ž€  ™¡ž¡š” ‘¡ “¡ ¡, ˜š … š

˜

”  \–“¡ š¡ ‚™ @¡€š ¡ š˜ f€– – j, ˜š€ “
š¡ ¡˜™ ˜?
…Š€› # 0
” 
”   ]‡ €  “˜š ‡–€ Š› @
” 
”    ” › ˜ š” Š[ € ?

” 
”   “¡ , ˜“‚› €š‘ @
” 
”   ¡ș ?

” 
”   ‡–€Š“€š– ‘˜“` ‘‡    › ›™ @
…Š€› # 0
” Š …›š¡  , ˜ “ “\”“” € `‚›  \”“ jš]“€ 
^ž š €™ @” ]‚™ kš”†“›‚ , ‘ș € _€ ˜ ?‘

˜ “ 
”   € ˜ €†“¡  @– ˜‘“ … ¡  €
˜š ^ `‚› ˜ €“  €¡@
…Š€› # 0
 ‹‡ 
”   ‘€›˜˜ ™€‚_ €š ƒš˜… šƒ 
]f@`Û¡ “˜ˆ–˜ š ” Š , ™¡ € €˜ˆ˜‚ [ — –“ 
‘™ @

” ‘ș ]”“ž š“¡ ˜… ™ ?‘

 ‹‡ ‘˜€ _Œš” € ‡ ž š˜…  @
…Š€› # 0

”  ‚]€šš ˜› ›f€  ’€”  ‚™ @š ˜› ›“  ’ 
€¡ , ‘˜¡ š ‡, –  “”šž “€šš ¡@^ € € _`” ™– ^f@

  ’
š ˜› ›  \–, \‚š–   –…“€ š € ˜ ›˜¡  ,  
˜¡   ’ș –“ @
…Š€› # 0
˜ ¡“› ›f€–€‘¡f–š š¡š “›‚ @— ` € ” ]
‚_kš– › , ‘ș ¡]^ š¡ș š š¡¡ , ž˜[“¡ ] ?‘

˜ ¡“› ›
\”“ ”   ‘€†“¡ ¡]‘š\ ›^ –€€ \
¡ ^“ ‘‘ _¡ €˜\”“ › _“š € € @
” ‡  – › , ‘€ “  –€¡‡ ?‘
˜ ¡“› ›“’ š €¡ , - ‘”  –€@

…Š€› # 0

” 
”   €†  ›”¡›˜“˜ˆ €¡  €˜蝂[˜
˜š –“ š¡“€ –‡ ™˜š  “€[˜š¡“ ” ‘€š ‚@
” 
”   –‘ €è˜  ˜š ^͆ ”š ¡ ‚_@
…Š€› # 0
” 
”   ž ‘  ”¡›˜€ • ] š ‚‘ €™ €š  @
ș ˜— g  ¡ €š  ?

” 
”   ‘\– –“ ‚Ž ˜›ž ‘  °¡ ¡  ¡@ ” 

žš˜ ¡f– › @
…Š€› # 0
” 
”   ]”“ ‘˜–¡– ›¡^ ‡¡ ˜š “ ‘
š –¡ ‡  ¡@

” 
”    ș \–˜\–“ ‘˜— “¡ – › € , ` ˜
— €›à¡ š  “@

” 
”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € , ‡“ \͆ 
˜š ˜ –“   @

” 
”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €, ‡“ 

\͆ ˜š ” ‡ ‚@
…Š€› # 0
” 
”   ž ‘ €”¡› ˜€¡ €š €˜à¡ š ›f
] ˜ “  š °€š› ‘‚ @\–› €šș “¡ ‘@

” 
”   \–] ˜ “€ š€¡  ›  € ¡@ž ‘ €
– ‘  š š‚ ‘[ ž˜‡ …›‚f@
…Š€› # 0
f€€‡ å™ 

€ ” ˜šŽ  Û“\è ˜ @^“˜ƒš€ 

– …› ‚_@€‡ å™ 

ž€ ™‘‡[€š “ –‡› ƒš‚™ @

‡ ‡ ”  – › , ‘˜– ¡š‡ š¡ ¡, ™ ‘˜˜š“›‚ ,  
˜ ˜– –ˆ ‘“ @
…Š€› # 0
˜™ –  ˜’“‘ ›€ ˜ 〙€ ›€š‡–š‘菀¡  “ ¡ 
‚_@–  “‚è  €¡ , ‘à¡ š ^ ƒš˜¡ș , ‡ €†¡,  –
˜š ” “‘¡‡˜ ‘™ ¡@

 ™ ‚ž`  š ƒš˜… šƒ ‚f@–  € ]›‚_@¡
˜™ € ‡‚ “›‚ , ‘‡ã‘ `‹ , ƒš˜… šƒ ]f¡@

˜™ “€šŠ–‘›¡f€¡ , ‘˜ș `‹, ˜š ^ ƒš˜¡¡ 
ș ?‘
…Š€› # 0
” 
”   ‘ž ‘ ”š‡ ˜“  “€ \‚‹ ‘  , ¡]‡
€¡ ‚š‚_@

” 
”   ‘]‡¡ ˜š€ Š€ ‡–   ”f… š ¡f, š
€ _– “¡ @

” 
”   ș ?

” 
”   à¡ š \‚‹ ˜›‚_@
” 
ž¡ €š  …€¡ ˜› ?

” 
”   `  ‡–˜ , ‡ ˜   ”f‚ ™–¡f¡@
…Š€› # 0

f€  ¡–“€ ˜èŠ ‘ ^™ š ‘ ˜™`  €¡ , ‘‘ ^™ € 
\›‚\›‚ ›• •˜š€š` ”š ›‘ ‡f €€ “  ˜š 
–  € ¡kš€ “  ˜š€ € @

˜“¡ … ¡ €‘ f–‘›‡ fkš˜š€ € €†¡ ‡ ™@

f€– šž˜ [ ‡ €”Š€a”š …¡ “€›‚™  ¡`‹€š
…ã› “›‚@

ž˜ [ ‡ € ” 
”   ‘^ ˜^“ …ã› “€ ș – ¡?‘

ž˜ [ ‡ 
”   ‘]‡ …¡ ‚‡š ¡@€›¡  , ƒ °, –›, ˜ Šš
 — ‚‡š‚@^ š¡ ˜š ”Š]˜š è –“‡ f‚ @
…Š€› # 0

” ” ž ”‚€ ›f– ‡ š‚™ ” – › €“ \‡ –  
– ¡ €˜š”    ° € – Œ[ š¡”š  ° “¡ , ž ž ¡”š Š
“¡ , \‚‹ ¡”š“€› “¡ @

™¡ “€šž 蝗  ” ˜¡ ‘™“€¡ ˜š — ™¡ ¡ ›¡@
˜š”  ” [¡”š” “¡ @
…Š€› # 0
” 
”   ‘¡€ “  … ‡¡‡ kš € ” ‘“¡ ”š˜‘ 
€ ” ‘¡?

” 
”   ‘ ˜ ž @
***
‡š š[ ” “”  ”† ™ ‘˜  ° ”¡“€šƒš˜š¡  
ș ¡ ‚ ?

‘Þ–” € ‡ – €†— “¡ @

” “]šš€š”† ș ?

” ‘“‡š ’ š €¡ ș €˜ƒš€€”°kš–[“]‡— 

’  ¡kš–— ’ a‚ @
…Š€› # 0
” 
”   ”†›f€ƒŠ … ™€ ^‡ š€šš¡ ¡@^“ ‘š
€˜– ›€“ ˜ș €šš¡  ?

” 
”   ”°   › ˜ ‡ž˜ [  – €šš¡  @

” 
”   ^“ ‘š€‡–– €š“   `Û¡ƒš¡ ș 
“¡ –› ›™ ?

” 
”   ˜“`“ €¡  , ”š¡– › ˜š”   ˜™“¡ ¡@
…Š€› # 0

” 
”   ^ – €€ÛŒÈŠš“˜š –^χ € ¡@

” 
”   —› ¡€ ?

” 
”   ‡–˜–  `š  €ŒÈŠš“€¡ ,  “  š™ 
^   Š”š]‡ f@
…Š€› # 0
” “\”“ ” € ƒš]™ ‘”  ”† , ș ‡ ˜š ” ‡ 
\… “€ƒš€ ]‚f€¡ ]”“ “¡ –› ™ @
” 
”   “¡ @

” 
”    •šș ]f¡?

” 
”   ˜“€† ‘“”¡›]”€ƒš‡ ” ›€šŒ ›  ,

` ”± “€ ›fș €˜š › _˜š\›  € _“¡ ”±
 € @

…Š€› # 0
” 
”   ™€†  ›”¡›˜“€¡  €˜蝂[˜˜
š –“ š¡“€–‡ ™˜š  “š€˜š¡“ ” ‘€š ‚@

” 
”   –‘ €è˜  ˜š ™¡^͆ ”š ¡ ‚_¡@
…Š€› # 0
f€å™ 

 “]™ kš “ ^… ‡[ – › ‡ , ˜š ›° €–  

f€  ›”¡›€¡ ‚˜¡ ‚_ @`  € š” Š[ › “ ¡@

f€  ›”¡›? kš]”\– š” Š[ › š¡¡?  “ ^… ‡[“
] ™[… €¡ €š”† @

‡ ,  菝˜˜ˆ™€ “¡ “¡ ¡ š¡  €˜^“ — ʙ “

— ¡  € ¡@ å™ 

“‡ – ‘™ @

…Š€› # 0
” 
”   ‘]”–¡‘š ƒš]f¡ @

” “— ” ”š^㇠˜›‚ ¡f€¡ , ‘kš˜^“ š €
‡ ‚€šș €šš¡ ¡ @

” 
”   ˜” …ƒŠ ]”€^‡ š˜‡ ‚š¡  @

” 
”   kš˜” …ƒŠ ^  ^‡ š˜– ¡š°  €

˜  ‡ j ˜\‘š]a@
…Š€› # 0
” “\”“”   ž€ ™ \‘ ‡˜€¡ , ‘]”“ ‘˜–¡– ›
¡, €_– š ˜š “ ‘¡ ›‡  ¡‘

 ș ˜“ ‘˜— “– ›, à¡ š ¡  “ š¡@
…Š€› # 0

” 
” €¡  f€”€Š† “¡f ‘\͆  ˜^ ”€Š
˜  “€ … ‡› f¡ @‡š ‘ ˜˜š ›fș –“ €š

› f¡ ?‘

” 
ˆã› €š ‘\š— ʙ “@^ ˜  “€ ‚ ›™ ¡@  “€
‡š“¡ @
…Š€› # 0
š €ž “   \… “€ €‚™ kš\”“ ”  ”†“›‚ ,
]‡€  “ ș à¡ š ˜ “–“ ™ ¡?‘

” ž¡ €š– › , ‘¡ ,  “ –° è ‘–“ ¡“ ?‘

š €ž
”   ‘“¡ š ‡ “˜€ ›– › ˜›› €“]‡
 •‘ ˜›š¡¡@
…Š€› # 0
” 
”   ‘\— ˜ “ € ž ‘ € ș ‡ã‘ ¡? –¡ ˜™”° 
¡@‡–€€ _\͆ ›°€ “ ˜›–€¡˜– Š‘“ … ¡f@

” 
”   ‘– Š— €–€‘ ‡  € ¡? ‡–˜ž › € 

` €   ˜šƒš › “¡ \͆ ›°€ ˜›“€ ^‡ š€¡ 
€™  ?’
…Š€› # 0

” 
‚è   ˜”†“ … ¡ ¡ €^ ƒš˜˜š ¡È˜…› ¡
™ à¡ š ?

” 
”   ™¡– “¡ ”† \͆ ¡ș €^ € ‡ –

 “€š]”€ € _  ž “¡ ˜›‚ @
f€  ¡–“ž˜…šš €  “–‡ƒš”¡…@ƒš”¡…¡ 
‘¡ €`“€ ” €  ‘ š]‘˜ €  –‹ – €šš¡ ¡@
€†– ›`  ”¡›¡ ” `“”š–š ”° @‘€¡ \–€?
™€ _ƒš]“€  ˜™¡? ] š ‚‘[ €¡ €@

” 
”   ‘› €“à¡ š  ™]‘˜ € “¡?’

” 
”   ‘…”š¡ , Š ”€–‘›“€ € žž˜€š @
…Š€› # 0
\”“ “  ¡ ”  ” “”† ž ‘  ”¡› €“]‘ ˜™ 
 à¡ š ‘ è  ?

” €  ˜ ž ‘€š” “ •š”† ș ` š“¡ ‘ ‚ @

˜\— ‚“¡ š¡ ¡” “‡ – ‘™ @
…Š€› # 0

]”€ž € ˜‡   ° Š‚ ¡, ș ]”^ ˜š ›f “€ › €
¡? f€™€“‘€ “‘ š €¡ @

‘€ “‘ š‘ș “¡ , ˜\— “€› €š]”€ ›f”€€š ‘ 
¡@

™€‘‡ , ”€€š “€ ›f“¡ , ˜ ¡   “€› “€ ›f
€¡š¡  @‘š\ ›‡–— ¡˜™¡  ‚‡š¡˜š ” `   ° 
€ š ‘“€ ‡‘€š“›‚ ¡@
…Š€› # 0

˜‡ “˜ ¡“ € ”š “ – ™ ‘ ‘› ¡f€¡ , ‘˜ €¡ 
€š  €ž ‘ €– ‘˜˜š‡ “˜¡ š™ › › ‘ ‚ @

˜ ¡“ \š, ‘¡  €šš¡ ¡@ ™‡ š  š‚˜›˜› _¡, 
 –¡ š™ › € ›f¡  ¡@
…Š€› # 0

f€ Ï‡““\”“ ˜  ”† – j, ž ‘ €– ‘…“€ “ ‘
€ “   ¡” ™” ?

˜ ‘ “ @•€[  •[^“   ¡ €” ƒš˜   ¡kš” 

h • ˜@
…Š€› # 0

ϙ Ÿ “f€– š™ € ¡ ‘€š€¡ à¡ š ž ‘ f€
g ™€ ¡ ‚ , ‡  ‘š ¡ ‚ ¡   ¡ , ”  › — ¡ ‚ @

™¡ “€š™ ž¡ €š– › \–™¡— – ‘ ‡f €˜\”“
[˜ “”  †Š€ š € ”  € ¡@
…Š€› # 0

f€›€€ ž ‘ ¡ ‚_@”   ” ‘€@€† ˜™– ‘” 
˜ ™€…› ‚_@›€“” € ” › kš  ˜ Š€Š›‚ 
›• • — —‡ ‘™ @›€€ f€ ˜ ™¡ –‘š¡  @` “
”† ‘” €  ™¡ ›• • ș —‡ ¡?’

›€˜¡ ‘™– ›‘]”“¡ ‡ “, ” €   Š€Š›‚ ›• • 
“›‚ ¡ ,   ” ‘€‡ –“¡ ‘@
…Š€› # 0

” 
\”“ “  ¡ ”   ™‡š \”“ … ˜ ” …¡š  
‘ j@

…¡š ‘¡ ” ]‚––› ¡ ‚™ kš‚è  – › \šà¡ š
…¡š”š € ›’Þ–kš‚ÔŒ¡@à¡ š˜ – ”“¡˜’  ‘™ 
¡@

” 
”   Œ™š, “_ ‡… ˜ € ™¡ ”  ˜“› _¡@
…Š€› # 0

˜” € € ”š” “ ‚˜š˜š€ ”אš›‚ ™ kš` ”š
‘ ™ ‘ž    j@

”š‘ ‘“– ‘‡–  ™›  ” € ” …› €” 

` €“ ˜€†“¡ † °‚™ ¡@–¡€ è “‚™ kš”אš
”š]‚‘ ™ ‘‡–€˜“¡ ] @

…Š€› # 0

¡˜ 
š €ž  ž ‘  ”¡› ˜€¡ €š €˜à¡ š ›f
] ˜ “€ š€ °€š› ‘‚ , \–› €šș “¡ ‘?

š €ž
¡˜   \–] ˜ “€ š °€š€ ›  € ¡? ž ‘ 
€– ‘  š š‚ ‘[ ž˜‡ …›‚f¡@
” 
 “ ˜ š¡f ‘˜™ ‘“¡   ]”€ ™¡•Š €˜ ‡
€ “  › ?’

” 
” ‘–^ € ‡ š¡ “¡ ”° @˜š  š €˜ ‡
 › › @
…Š€› # 0

” 
”   ˜˜ ‡ — €¡ ¡, ˜f€€ “  “€š‘ š
€ “  “€ ›‘¡ @

” 
”   €˜‡ ˜ €¡ ¡ ˜‘ “ € “  
 “€š˜¡  “€ ›‘ ¡ @
…Š€› # 0
” 
”   ‘˜¡˜ž ˜ˆ–€ š€ … ‡š ‘“€  “ ‘ 
¡ @˜“g  ș … ‡š ‘ ¡, ‡ –€ š¡?’

” 
”   ‘ ”†›  ›]‚–ˆ “€  ›Œš› f \— 
€–€ š¡  ”° ¡@
…Š€› # 0

” ” … ™€ … 耙 €  \– š”±š¡@” € f€
…Š”Š –š ‘  ` “”  €¡ , ‘‘ –š†” ¡ €f€
\è    ›€€ š–±“ž ‘ €š› @

” ‹Œ    —š¡f– › , ‘–… š“›‚—‚”š ‡‘‚  ˜ˆ‘ š 
‘ _”š–± ”˜–€• €š¡ ‘ @

…Š€› # 0

” 
ž˜ 
[ ¡f  “ ‡ à¡˜ˆ˜ – ϙ ‘ ș \͆ ›‚ 
¡? ˜š – š…¡š ™ ˜š \ț˜‘ @

” 
” € ‘¡f ˜ˆ à¡ š ˜‡ €€š“€ ]‘
ϙ ‘ \͆ ›‚ ¡@
…Š€› # 0

ˆ‚°€] š˜” “€€š€¡ , ‘˜ €“ –° ˜[ €
˜“˜ ž ‘ € @

” “ž —  €¡ , ‘¡ ”š˜à¡ šܙ š˜^“ ” ‚› 
€™¡— “‘” ™ @
…Š€› # 0
” ˜šš¡  @` “” € \”“”  –› ™ kš—š f
[ 蝚˜

– › Ž“ , ˜‡ š¡ ¡@˜“¡ ]”€ • ‘ ¡‡ š ”™
…š ™@˜]”€‘ 菠†”†”€š ˜› €š  @˜“¡ ]”€
€ ›’“€  …“ ^“€˜ŠÈ  — ‚€ ‘  @˜“¡ @

” 
ܙ š  † ° Œ ⛂, \––  –  € –  š‘ @‡ ¡ 
‚™   ¡ ‚™ @ , ˜“¡ à¡‡¡š ‘™ ¡ ‡ € ‡¡ ˜
˜šš¡ ¡ @
…Š€› # 0
” ‘g ‡ “  \͆ ¡ €˜˜š‡ a —, ˜ˆ`‹ 
›@

” ‘—‚ “^“ ”¡›˜ˆ`‹ ›@

” ‘ —, ^ €  “, ˜\”“ \‡  ” › ¡@
…Š€› # 0

” “”   ž€ ™€ ‘]”“ ‘˜–¡– ›¡@

” 
”   ‘ ș ˜… ¡ ¡ €˜“ ‘˜— à¡ š ¡ 
 “ š¡@
…Š€› # 0

š €ž
˜“ £ “€  ‘€ _g  `” ™– ^f €˜š kš˜š 
” € ]” ˜€¡  “ “¡ @

˜“ £ “€
š €ž ‘^ €  – \͆ `” ™™¡¡ €]”€ –  
‡ €¡ š¡]”`  “š ¡f@
“  ¡ “\”“”  ”† ]”“”°  ™  ™¡ș €¡ €
˜š\͆  “ –“ “€ ‡¡ ¡ ]”“˜ˆ ž ‘ € , ˜ˆ 
‹ € … ™–“ “ — “¡ ] ¡@

™, € _“€ _‡¡ – “ ¡  “@ ” ˜¡ ‘™‚— š¡ €š

– ›@
…Š€› # 0

f€€f€– š˜˜ž¡š €` ˜f€  È€ Œ ›“ ˜“€ 
˜š ‘”š ¡  ¡@” ” — ` €f”š‡ ”¡…@ – ”¡›” 
“f€  È€ Œ › kš€f˜ˆ €€š€†–‘–‘ ™ @

•š”  È€ Œ ›€šϙ ¡ ˆ€ ,  ›“ –‚°“€€ šŽ€f˜

‡ ‚š @” ž 蝚˜– › , ‘¡—‚ “, g  ˜ ۙ j”š˜ˆ


 ¡ “¡  , ”š\–€š“ ”°š¡ ¡@

…Š€› # 0

ϙ Ÿ “– šš˜ € ¡ ‘€š€¡ à¡ š ž ‘ f€g 
™€ ¡ ‚ , ‡  ‘š ¡ ‚ ¡   ¡ , ”  › — ¡ ‚ @

™¡ “€šš˜ ž¡ €š– › \–™¡— – ‘ ‡f €˜\”“

[˜ “”  †Š€ š € ”  € ¡@

…Š€› # 0

\– ˜ˆ”È€ ™€ “¡ ‚™ ¡ €]”€ ˜ˆ ”¡›‡  
˜ ¡Þ–“¡ š¡ @” “”   ž€ €™ @

” 
”   ‘à¡™¡‚›•¡˜ € ¡_?’

” 
”   ‘‚›•¡˜ “¡ \  ›™¡@”¡›‡–]” “ 
 “–‹ ‘€˜ kš˜ˆϙ ‘ › › €“
\–’

” 
”   ‘– ‘š\ ›™¡¡ €\–˜”¡›‡  –è ‘

 “ “¡ –“  @
…Š€› # 0

” 
€ ›”   ˜^“  ›  € ›€šš¡¡ @˜ˆ
– j €` €‘ –°  ‡ ș ¡  ¡?
€ ›” 
”   ¡  € Šš¡ ¡@
…Š€› # 0

” “\”“ “_“› ”  €¡ ž ‘  ”¡›˜€ • 
] š ‚‘ €™ €š  @ș ˜— g  ¡ €š  ?

\– –“ ‚Ž ˜›ž ‘  °¡ ¡  ¡@ ” žš˜ ¡f– › @

…Š€› # 0

” “” €  ˜ˆ ¡f€¡ ‘ ™‘ , ^ – š\”“‡Û˜ ‘“
”š  ˜ “€˜˜‚ “ @˜¡‚ _–¡–±‚_¡@^  ›f¡˜\”“
… ˜€˜ €š“ … ¡f@

” 
”   ‘]”“ ˜š˜¡€ – † “› @˜— ™¡   …

š¡ ¡ €^ – š‡Û˜ ‘“”š˜ ˜– ™ €†€˜˜‚ a@
…Š€› # 0

” 
”   ˜^“ \͆ š Š™ “¡ –“  € , ‡“ \͆ 
˜š ˜ –“   @

” 
”   kš˜— `“ \͆ ]Š “¡ ‚ €, ‡“ 

\͆ ˜š ” ‡ ‚@
…Š€› # 0

” 
”    “ ‡ , ˜˜š “ ˜˜ ›™ €š , ˜Û“ — ˜ˆ
“ ˜›€š”€ š“›‚ ¡@

” 
”   ^ € ˜›–, ș ˜à¡˜à˜ €¡€š”€ ?
…Š€› # 0

š˜ž
\”“      ]”“ €¡  €]”€ ›°€ ž € ¡ š 
¡@

   
š˜ž  ”È€ ž € ¡ š ¡–Š @

š˜ž
     ƒš”š ‘ ‘ ƒŠ€˜š ‘˜ ‚  š¡ ¡,
•šž € ¡ š € ¡_?
…Š€› # 0

” 
”   ” “¡ , ș ]‡€›š ˜˜ˆ–°˜ ‹˜ ‹ ”“
]š¡¡?

” 
”   –š‘ š‡ \–˜“€— ˜ ‹ ”“‘@— ˜
€¡ €à¡ š Œ ™ –Š ‡– š– šș –±‡  ¡@
…Š€› # 0

” 
”   ‘]‡à¡˜š –  š –‡ “ –š ›‚ ¡› €“f€
‘“˜š–  š –‡ “”šš ˆ€š˜“˜ˆ ž ‘ €  @

” ‚è  , ‘¡ €  › €“–  š –‡ “”šš ˆ€š“¡ – ã€
™¡  …€š€  € ‡ š¡˜–  š ˜•€˜ š¡ `  š¡
…ã¡ — \͆ š¡•€ ‚@

…Š€› # 0

˜€ž
š ‡ž  ‘à¡–‘€\ ’€  ’ “  …› “ … ¡f@
à¡ š ‚ › ˜š ” € ›‚›‚–… @

š ‡ž
˜€ž  ‘˜ˆ˜ •€š‘ — _@ ™› ˜š –‘€]”˜š 
” ”šf€“¡ , ‘ ‘ ‚ ›™ …› ‘ @
…Š€› # 0
” 
”   Œ Ȋš“€¡ ¡ €à¡€ _– ˜ š “¡ ¡@ •š˜
^“ ‘ ș ›‚š¡ ¡ ?

” 
”   ^  ›f €•  €150 ”™™¡ –€ š…›‚f@
…Š€› # 0

\”“€˜š˜”¡…€š” “‘ €` € ” –° ‡  €†
š¡ ¡@` “€˜š€ ¡š… ‡€ `›Š”›Š€šš ‘™ ¡@
” 
”   ‘ș š¡¡, ]”?’

” 
”   ‘™¡ €¡ “€¡ €˜š †” ¡]¡’

” 
”   ‘]”€ € ” …› €™¡ € _€˜š †” ¡]
¡’

” 
”   Š  ”š]“ › ™¡›°€ ‡ “ ¡ €˜ș ‘
š¡ ¡@¡š” ¡ ˜“Š˜¡€¡ ¡ €]”‘š¡¡èŠ šŠ  

\–à¡ – j –“ €˜š€¡€ ‡ “ € ¡ €˜ș ‘
š¡ ¡?
…Š€› # 0

” 
”    “ ‡ ˜˜š‡ a‚  ș ˜‘ š ž ‘ 
€š ‚?

€Š

“¡ ¡ ‚ @ 

¡@ ”  … ›蝚˜– › , ‘^ € ‡ –‘“ ‹ €

” 
”   ș —› ?

” 
”   ș €˜š‘¡ €š“”š˜“ š ‡¡ ‡ j‚ kš
“ €š“”š‘¡ “ š ‡¡ ‡ f‚ @
…Š€› # 0
” 
”   ‘™ ‘ €  ‘“˜— °˜‚˜¡ ‡ a ]”ș 
€š‚?’

” 
”   ‘\– š˜ £ ”“‘‚ @

” 
`× €   ‘\͆ ș £ ”“‘‚?’
” 
”   ‘™¡ €‡¡ — š¡ , žš¡ @
…Š€› # 0

ț “€ › Š¡f” “”   ž€ ™ ›¡‡˜”† Œ Ȋš

€”†“€– ‡‘˜“\”“  š‘‘[ € € šŽ“¡ – ™ ș ?

” 
”   ș €˜Œ Ȋš€  ˜“à¡ž ☑ “¡ €š“ 
… ¡  @
…Š€› # 0

” 
”   ]‡¡˜ šț–˜f€€”Š ž“¡, ‡ ˜¡škš
€ \”“  f€f€• ›… ‡› “ ¡@

” 
”   \͆ ,  ˜ș ›‡ š¡ ¡ ?

” 
”   \–€ ˜ˆ€† ˜ˆ˜“¡ ]š¡ ¡@˜  …
š¡  €\‚š˜¡ ˜š  …› \͆ š¡ @
…Š€› # 0

f€“  ¡‡ ° f€– š–  ˜š‹‡ š¡  @– ˜— °
–¡ @ ˜™ – š– šf€– š›°€   Š‡ š¡@–  € 
`“€ ¡š€–š ›‚ @ ° ‘š– š›°€ ‡  ƒ˜ kš ˜™ € 
f€‡ š‘ š… Š ˜ š¡f– › , ‘› ›° €™ € …Š€ € Š“€ 
˜‡ … @ ˜™ ¡È€–È€š¡‚f@‡––  `š –   

– ›, ‘ “ , ` …Š€ ˜““¡ € Š  @

¡ , ˜‡ “ ¡ș € …Š€ ˜“€ Š  @ –  ˜è€š ¡f

–›@
…Š€› # 0

“  ¡‡ °“ž ‘ €– ‘™¡™ €™ €‡–€— `“€– …
f€‘ š€ ’  ‘“€ “ –]f‚  –È ˜\”“ ‚ ã•
€ f€– ›š ‘™ €š‚@    ›– ‘‡––È   › ‚™  
` ˜ “‚ ã•€ – ›kš‘ ¡‡ š ”™ ˜›@” “” € 
 “ ‚ ã•– ›‘¡f€¡ , ‘  š ,     ›˜˜ˆ “– šà¡
’  ‘“ ”° @

€ _– “¡ , `à˜ ‘¡˜— ˜ˆ˜ •€š‘ ‚@ ” “€¡ @
› €“ș ? à¡ š  € _— – ›™¡ “¡ ¡@ ” “”† @

“¡ – › ˜š —  › €“ –^ –È ˜“¡ ]š¡  
^  ›f˜“`Û¡–…€š™ ”™š ‘™@ ” – › @
…Š€› # 0

ž˜ [ ‡ €–…“€ \–€ _ — “ “¡  @Œ Ȋš “— ‡ –‘
‘™  @f€ ‘“ž˜ [ ‡ \”“ –   – ›, ‘ “ , à¡ š”  ^ 
 ‡  – \͆   ° kš‚¡“¡ ,  –”¡“€š]‡ j@

ž˜ [ ‡ € – ”š–  € ‚è  ]™ – › , ‘ ‡“ š“€ ™
€ “  ˜ € ¡?’

ž˜ [ ‡ – ›, ‘˜“¡  ˜ˆ ‚ — ʙ “, ˜… ¡ ¡ €˜ˆ›“
‡–™˜š ‡]f ˜^“ – š›‚ €™˜š ‡˜š ‡‚¡
à¡¡ ›‡ f@
…Š€› # 0

f€\ —“ š ‡žš –” €šƒš]  @f€ ‘“‡–¡žš –

” €šƒš]™  ` € ” –‚°€š– › ˜ •šžš –” €š
]‚f¡ @˜“ €“ – š€¡ ¡ €žš –” €š]f ˜‘€ž 
€š›‚ @

\ —“ 
”   ˜˜ˆš ‡š ‡™¡ ’˜€ ‘ ¡ › €““ 
˜\”“  ‘ ”š €š ¡ kš“˜žš –† ° ¡@
…Š€› # 0

… ˜Œ–” € ” “  ‘ èèš¡“ … ¡¡  

  … … škš … † ° @

˜ș ‡ “ ,   … … š€ ›f– € ‡ š¡  ¡@” “

 • _‘ @

¡  €¡š¡ ¡‡ – ˜ “¡ ‚ , ¡à¡ š š¡\”“è èؙ

… ”Šș €š‚ ? ” ˆã› €š– › @
…Š€› # 0

” 
”   \‚š˜˜š‡ a ˜ș €š ‚ ?

” 
”   ¡ \‚š˜˜š‡ a ‡ ]”€š@

^ ”š” ]‚––› ¡ ¡f– › ˜ˆ˜ ›˜ €˜‘ – š 

ž ‘ €™ –“ “¡ š¡ ‚ @
…Š€› # 0

\”“ ž ‘ € ”Í…     › ‚š¡€ ” Š ˜f€‚ ™€€ – – 
”š¡ ‘` €‘ 菓`  €¡ , ‘™ š, ˜ ‡“\͆‚ ™€
¡ , `“¡ \͆\ —“ — @

‚ ™€
‘ 菠 ‘™¡]”“€ ‡ “ ?’

‘ è
‚ ™€  ‘‡ ]‘˜ ž ‘ € ”Í…     › ‚š¡”š— ¡ 
 € ¡`  – ±™ \ —“ —› kš€ “¡ ‚ @
…Š€› # 0

” 
”   ]” €“ –‘›‚f¡@€†  ›”¡› ]”€¡ 
€š €]”蝂[˜˜š –“ š¡“€–‡ ™“š€˜˜š  
š¡“ ” ‘€š‚@

” 
”   ¡ ‘— Ê[ ™ ˜š ¡ ^͆ ”š ¡ ‚_@
…Š€› # 0

f€å™ 

ƒ–š ™ ¡]” › 芞“]™ kš “‘ š – › ˜ˆ

‚šÝ š€š› ‡f, ˜“\”“ ” €  š”š› ‹ ˜ š ¡@

 “‘ š ș à¡ š ” ˜š‚_?

” ‡ “¡ ˜š ” ˜š “¡ – 〝¡ › ‹ ›f˜š” †]
š¡ ¡@
…Š€› # 0

 ” ¡ € ” “\”“” €” [˜ €† ”™ “€ ›¡  €
 ” ¡ € “‡š` ”š”°‚™ @` “]‚–±€š” € €› _

”€° kš‚è  – › ‘˜à¡\šèŠ€š € ¡@

” “`“ ”™ ˜f€” … ”™€ “ Š  ” ¡ €¡ ”šš
¡f€¡ ‘…› — , – ™¡ ×˜€š‘ @
…Š€› # 0

…“ € Š€Š€ ›ff€  ¡ Œš Œ ›“  ` € ” “
€¡ ‘š›˜ ]” –“ Š€Š¡  •š™€š›¡, ș …“ 
€ ›f Š€Š €_‡ š ¡@
” 
”   ˜“h •  €_– š• “ ˜› ™ , ”š¡š– š^‚‡
‡ š¡  @• “š –¡ș ?

” 
”   ] ™[€ – ¡, ˜“ ‘“—š˜30• “ ˜› fkš
€ _— › ^“å™è“¡  @

…Š€› # 0

f€€‡ “\”“ ”  €¡ , ‘˜€†”±“‡ š¡ ¡ ?’ ” “
‡ – ‘™ , ‘“¡ @

€‡ “ •š”† , ‘€†  ›“–““‡ š¡ ¡ ?’ €‡ € ” “
€¡ , ‘\š“¡ @

€‡ “ˆˆ› €š”† , ‘ •š–‡¡…æ˜ ”¡“€š •‡›… 
ș €šš¡ ¡ @
…Š€› # 0

” žš –” €šš € ƒš› Š  ” —°€€š– › , ‘‘ , ˜€¡
‘ ¡, \‚š •š˜€— žš –” €š]f ˜•   ›‚ €š‡ “
‘‘‚ ,  ˜ˆ’

” ›°° ¡f蝚˜– › , ‘– , ™¡  – ˜š €è˜˜¡
 ‘,  ‘kš  •[ ‘@
…Š€› # 0

” 
”   \š — ‚ “, ‘ €— €— š‚è  — › —‘ ™€
¡  ¡@

” 
”   \š“¡ , ™€ ¡  € ¡?

” 
”   €›˜‚è ˜ kš˜“  š ‚è  ˜š€”° 
”š` š ‘™ @‘ ˜š  š€”° €“  •kš`‡›¡ ‚™¡@
…Š€› # 0

€  – ”š\“–“¡ “”š” “‚è ˜]€š\“”±” € 

f€˜ … ‡° ‘™ @

” € ] ˜] ‘€š” € ` ”š‘™ ]‚_@¡” 
€ ܙ š  ˜ˆ ¡f– › , ‘ ™¡ `  ”š`‹ ¡ ‡ ¡˜
ܙ š€š¡@

^“  “¡ ‘ ‚“`×  ¡€  ” € ˜ … ˜ š¡f” “
€¡ , ‘]”ș  ˜ˆ¡, ˜š ܙ š]” €˜¡@
…Š€› # 0

” \”“ – ˜ š” € –菚€”  –‹ `  ‘›   ‘š¡  @
f€ f€” “” € ¡ \”“¡ ˜›¡f€¡ , ‘ ™, ˜˜ 
f€ ‘ … ¡ ¡@

€   ‘ ?’ ” “ƒ–š €š”† 

” “€¡ , ‘™ ‘˜˜š‡ akš˜‘ š ž ‘ €š  ˜š€”°
\”“ ‘ š ” € ˜”¡““‘“ @

˜ ‘ €š ¡ €g  ¡ ¡ ‚ @ — š ˜ ‘–› ¡, ` 

à¡ š€”°]f‚¡ “¡ @
” “ 

  ‘› ¡f€¡ @

…Š€› # 0

” 
”   ‘ ‡ , ˜š ‡ —”š† › “€›]f¡@

” 
”   ˜€— ^ ]š ˜ €š““¡ ‘ @] š™¡ 
¡ “  @
…Š€› # 0

” 
”   ‘˜š  €è˜¡ š – ‡ ˜“˜ ž ‘ € @
˜ˆ ˜ \͆kšϙ ‘ \ț˜‘›°€ ˜›š¡@

” 
”   ‘˜‹ €€¡š¡ ¡   –˜ˆ ϙ ‘ \ț˜‘¡ ‚
—  à¡ š…‚›˜“¡ • @
…Š€› # 0

–Í… ”šž “” 
”   ‡–‘ ˜Û“ ^’š`’š— ‚ š¡ 
¡@f€”›— …“ “¡ –‹ @

” 
” kš › j• 芕Œ˜¡˜ž ˜“ €š ¡˜‚š

˜˜š – ˜ “ –“@
…Š€› # 0

” 
”    “ h • ‡ “ ”¡›” …  ”™‘‡ “ ,
˜ˆ  ° š ‘“ ¡@

” 
”   à¡š€˜€ “¡ \ț€ ‡ š¡@

” 
”   › €“˜ ¡… ‡˜ ‚“ ș • ™‘ ‡ à¡ š
”  ¡¡ “¡ @
…Š€› # 0

” ” 芞“”¡… “†Š…€  kš‘ š “‘š ]“
 ›  @” “\”“ ” € ‚è  €¡ , ‘\‚š˜“
 ‡“ š“˜^“ ‘š“›‚ _¡   ™¡ “¡˜ ˜›‡  @

” ““€€š€¡ , ‘™ș “¡ €¡ €\‚š˜“‡ã‘ ‡ã‘ 
€ šŠ“›‚ _¡  ,  \‚› “€ ›f¡˜^“ ^‡ š“
€š“ ”° @
…Š€› # 0

”   j”šf€]‘˜ € • ‘š • “”€°°  @` ‘€š
‘ š› ‚   ™ š¡@\… “€`“˜ f€å™ 

‚è  – › ,

ș — _  ¡–]”^“ ‘š  š  š”€°°¡kšf€— 
žÞ‘]”€˜¡ “¡ “€›š¡ @\͆ ¡ €]”• “† °‘ 
˜– €š›@

^ ”š”¡› ]‘˜ – › , ‘— _  ¡–, ]” ˜ˆș “¡ , ˜• “
”š\”“ –   – €šš¡ ¡@
…Š€› # 0

\• š
`à˜ ‘ š  ‘ , ¡˜g  … € ‘ š… ¡f‡  ¡˜‘¡ ,

…è, … › €kš… €Û“ ¡ , ‡ š”°“”š’˜€ — ‘ €@
™ ‘à¡ š\‘š™‚Ž¡— à¡™“ €š ˜› € ¡@

`à˜ ‘ š
\• š    ¡–™‚Ž˜ˆ˜ “¡ ¡, ”š˜š –  ˜
™ — ‚Ž¡@˜\— ` –›  ¡@
…Š€› # 0

f€]‘˜ € ]‘ €‡–— € _€ š` €”   ‚‡š  
¡ –‘€‡  @` €‘ 菓^ € ‡¡”†  ` “€¡ , ‘‘ 
˜¡ “”¡›˜\”“ –  €   °€” š€šš¡  , — € š 
]f‘  “]‘˜ ˜š –  € `‹ €š›‚f@˜^ ə › 
–‘€‡  ¡ €€¡ ˜š –  €  ” “›]f¡ @
…Š€› # 0

˜ “ “\”“ ˜  ” € ž€ ™€ , ‘˜ ^“€ ] š‚  
‚]‚_¡@

ș , ș ¡]? ˜ “”† @

ș – a, \— €›¡ ˜“^Û¡  “˜ ¡ ›˜f€›°€ €  
–‹‘  @ ˜ “ “€¡ @

 ˜“` š‚¡  ș “¡ ”€° @ ˜ “ •š”† @˜ “ “^ 

”šf€‚¡š    › kš\•   ‡ ¡f€¡ , ‘€ ”€° ˜ ,
˜—  `  ˜™\”“‘ 菀   •ã˜‘š¡  @
…Š€› # 0

” 
”   ș ‡ , ž ‘  ”¡› ˜€¡ €š €˜š 
† Š  † Š ^͆ — ”š €š ‚@\–ș ¡]?

” 
” ¡ , ‡ š€¡ €š  @\–€˜™¡ ‡ ““€ 
€ žž€šš¡ ¡ €à¡ š € “  ^͆ ^“ † Š ¡ €˜` 

”š €š €@
…Š€› # 0

” 
”   ]‡€›š ˜˜ˆ\‡ –\‡ –  ”“ ‘“›‚
¡@€— ˜à¡ š ›f¡ š‡°‡š €  Šš ‘ ¡ €— 
–ž€ ˜   °™ @

” 
”   ^ € ˜›–˜€› ”“ ˜¡ ‹ €‹ €  …” 

¡@
…Š€› # 0

” 
”   à¡ “š€˜— ‡‚¡“¡ ˜›‚ @

” 
”   \͆ ¡, š“  –‡‚¡à¡ š  š¡š¡ ˜

” ‚›¡ ¡ ‡  @

” 
”   ‡ ]‘˜ … š €š ¡, ¡€— “€— ‡ š
”†  ¡@

” 
”   ¡ , ‹ €€¡ ¡ @ž ‘  ”¡›˜“à¡ š ‘›
…š ™  , ^  ›f\–€”† š¡ ¡@
…Š€› # 0

“_“› ‘ã¡“
\”“”   ™ ‘˜š  ^f€ ¡Š €š”šf€
˜¡ “]”€ \”“¡    “ –“ €š › a ˜ˆș ˜›‚ ?
” ˜š‡ “– ˜ € ”š š€˜@

Š  ˜€ “€
•€” › ˜“    ¡–]”€ Š  ‹ €¡ ‚™ @
•€” › ˜“
Š  ˜€ “€  ș ‹ € €™ ¡˜“, Š  ”š

• Š ] ¡ ] ‡“¡ ] , kš] ‡] ¡ • Š “¡ 
] @

˜€ “€
•€” › ˜“    ¡–, ]”€ ‘€š“ •€¡ 

…›‚ “@
…Š€› # 0
˜ ›€
“ €š  ˜žš –” ¡ ?
“ €š
˜ ›€  ‡ “¡ @

˜ ›€
“ €š  ˜ ÒŠ  ›¡ ?
“ €š
˜ ›€  ‡ “¡ @

˜ ›€
“ €š  kš€ _š –]‘@

“ €š
˜ ›€  ‡ – ˆ‹– ›“€ ]‘¡@
…Š€› # 0

”¡› ‘ è
‘ š‘ 菠 ș ˜€ _g  žÞ‘–  €¡ ,
‡ ˜1000 — ϙ ‘ ›Šš¡ ?

‘ š‘ è
”¡›‘ 菠 \š^ € ‡ – –〛]  “¡
” èŠh •  @

 “å™ 

‚Ü”˜ šš¡ €¡˜š“€– ‘ € š¡‘•“ ™ 

‡ “ ” ‘€š‚@

”¡› – › \‚š˜ˆ\šè€”°  ˜‘•“ ™ ‡ f‚ ,  ˜ˆ
ϙ ‘ \͆ ›‚‚ @

‘ š – › ]^èŠ “€”°  ˜‘•“ ™ ‡ “ ” ‘€ ‚ @
  š – › € ž, ˜š € ”°  € € ˜‘•“ ™ ‡ a@

^ ”š”¡›“  › €™ › €“š  \— ‡‘ ¡?
  š – ›  ˜¡ € “  ˜š‚™ ¡@
…Š€› # 0

f€]‘˜ š›€ ŒÞ–˜f€–°  ‘€€ a”š ›–[”šš“
›‚  “ …–‹ ˜ ¡› – › ^ € €  kš‡‚¡š f€¡ ™¡
˜š  š”š“] ‚š@

]‘˜ “‡ – ‘™ … “€ ‡f, ^ ˜ŠŠ“ › € _… ‡“¡ 
¡@

…Š€› # 0

˜ › €“
š ˜  š ˜˜“€¡  , ”‡ € ›f’”›]“ @

š ˜
˜ › €“  ›  €¡  ˜ › €“,]‡ ‘“—š– ‘›† f
š¡@

…Š€› # 0
™ 

^š  ș — _ ^š  ¡–]”– ˜ €“ƒŠš¡

¡?
™

^š
™ 

  … –  ƒŠ@

^š
™ 

  ]‹ƒŠ š€ š – ˜kš  ›¡ƒŠ\”“ –  

^š  ™¡€  —¡@

€– ˜@
…Š€› # 0

‘€ “€ ˜ ›€
 ã ˜“  € _— … ‡–…¡f` €‚Ž € 
– š– š– “€š @f€– š € ˜“…›,  ‘ š – š€š @ •š
  š …  – š– j@™¡ €‘ ¡š j € ¡€€ ‘˜ ‚˜
à¡ š – –‹‡ f@\͆ – j, ˜ș €¡“ … ¡¡ @

 ã ˜“
˜ ›€  ˜… ¡ ¡ €]”˜š “–± ‘ ‡f
–± ‘ ‡f@
…Š€› # 0

¡€
‘€ “‘ š  à¡ š Œ–¡š –¡  ¡@

‘€ “‘ š
¡€  ‡“ –, ˜–  Œ™ š€šš¡ ¡, ‡–]”
”‘ — “¡ ¡f¡ ‚@

¡€
‘€ “‘ š  ™¡ ‹ €– ™ ]”“, ”š–€ Œ\–

ș –…š¡¡?
…Š€› # 0

¡ Š›˜ “  ¡ f€  ¡–€ ˜Œ –‚°‚™ @`Û¡ “˜“‡š
€ –› ™ @˜“‡š“]¡ ”†  šș – ¡?

  ¡–‚è  – ›]”€™¡ g   “ –“ ¡, ‡ ‚’— “¡ 
  €@

˜“‡š“–š€ –› €š€¡ • š“g   “ › j, ‡ ‚’— 
  €@
…Š€› # 0

” 
”   ‡ “¡  ‚ ˜ €“ ž
” 
”   €“ ?

” 
”    ‚ ˜^“ ž 

¡  ¡? 

¡ €” “ ‚š˜¡  € ¡@

” 
”   \š—_, ‡–à¡ š ‚ “  “€š˜š “ ›
 € ¡, ” “ ș … ‡¡@
…Š€› # 0

”¡› ˜ ¡› 
‘ š ˜ ¡›   ¡˜ š € –¡ ˜ˆ‘ š¡@¡
š ‡ š¡˜ š \– š`‹ €š¡˜ šƒš›  ¡@

‘ š ˜ ¡› 
”¡› ˜ ¡›   › €“¡˜ š € `  — ϙ ‘ 
 ˜ˆ‘ š¡@¡\”“ “¡ ,– 】 š € \– š`‹ €š›  ¡@
…Š€› # 0

žš
–±å™
–± å™ 

  ]‡˜à¡ š “” ‡ a‚ @ 

žš  ˜š “ ‹Œ ¡ ‚™ ¡@‘ f€“ ‡ “]

š¡ ¡, ` € ‚˜[“ ”j@

žš
–±å™ 

  ]‡‚˜ –¡¡@˜€ ㌠€” “ … ¡ ¡@

…Š€› # 0

“ €š
˜ ›€  \‚š]”˜ˆ”š 
“ €š † °‘‚ @

 “¡ €š‚ ,  ˜

˜ ›€
“ €š  g  ș €¡š¡¡ ? ˜“ à¡ƒš€ … –™ 

‘š ¡@

“ €š
˜ ›€  ¡ —  €¡š¡ ¡, ș €`“˜ •€ … –™ 
“¡ ¡@
…Š€› # 0

f€˜ ¡› 
— š   ˜š ‡‘ ”¡š€ ¡ ˜šƒš “ 
˜ ‚“ș ]¡ ?

— š 
˜ ¡›   ‘š\ ›, ˜ˆŒ Ȋš“‘ ”¡š€— ‡“˜

  › , ˜  ›‘ škš› › … ‡ “ ˜“ €™ ¡@
…Š€› # 0

–  
˜€ž  \š˜€ž •š “ ‘“€ †ÒŠ ? ”†›‘   › 
˜˜““‡ “ €“ – š† Ҋ™ › ¡@€—  ‚ _, €— ¡“ ˜“,
–Í…€ – ˜ š , €— “ ˜€šŽ\–ș ¡?
˜€ž
–    ‡ €›˜š ž ‘ ¡@
…Š€› # 0

˜ Šš ˜f€ž¡šƒ˜“‚f¡ ܛŠ• ˜[”šš ‡“€š“ › 
˜ž “”š ›  ‘˜]”€ ‡“€š € ¡@ €”™ ”™ 
Œ ›f@

˜ Šš ˜` ”š…±‚fkš ”™ Œ › @

˜ž “ • š“€ Œ[ “€› , ‡ ”š ›    ’ “, €”™ 
f€f€€š€°¡ f€  “¡ @
…Š€› # 0

ž˜ ‡
[ 
“ ‘ 菠 ™ š]‡€›˜–¡”šž “¡@
“ ‡ 
ž˜ ‡
[   ș ș ¡]?

[ 
“ ‘ 菠 ‘š\ ›˜š–Í…€ €   €‚™ ¡@
ž˜ ‡
 “” “”š— ™¡˜ Š “¡ ¡  @ €  \͆Œ Ȋš€ “ ˜

– j@

[   Œ Ȋš €”  ‡ “ €†“¡ ¡ ‚ @^ € 
“ ‡ 
ž˜ ‡
“ ˜

… šš @ •š‘“ ^ € €   € šÝ š ¡  ¡@

…Š€› # 0

ž˜ ‡
[ 
‘€ “‘ š  €¡ ¡˜š ‚ÝŠ?
‘€ “‘ š
ž˜ ‡
[   € “  ‚ÝŠ?

ž˜ ‡
[ 
‘€ “‘ š  €›‡ ˜“ ˜“š› Šš€ – ›š ‘  
` ”š 

‚ÝŠ ,  €¡ ¡?

‘€ “‘ š
ž˜ ‡
[   ` ”š€ _ ‚ÝŠ“¡ ¡@

[ 
‘€ “‘ š  –€• ˜ˆ¡ – ›”š  •  • › 
ž˜ ‡
 100 ž–ÈŠ š™ 

@

…Š€› # 0

˜ ¡“
  ¡“  ˜“ €¡  €˜–¡ “ j€ ‡ “
¡ @€¡ ˜š — “ €š ›‚ ‘ @

  ¡“
˜ ¡“  › €“˜“™¡€–€¡  €— ˜ˆ‡ “¡@
…Š€› # 0

š ˜
˜ ¡“  ș €šš¡¡ ?

˜ ¡“
š ˜  \”“‘ 菀 ” ›š¡ ¡@

š ˜
˜ ¡“  › €“à¡ ›“ “¡ ] @

˜ ¡“
š ˜   ˜š‘ 菀 € “  ”±“ ] ¡@
…Š€› # 0

f€–± ]‘˜ ƒ“‡‚› ‡ š¡  @` f€žš“‘ ›™ @

žš
–±]‘˜   ‹¡š ˜“ç™, ˜à¡ š “” a‚ @

–± ]‘˜ 
žš  \š˜¡ š ‡˜š “ ‹Œ ”°‚™ ¡@ €  
“ ‡ “€ ‚š˜“ ”j@

žš
–±]‘˜   …”š¡ , ]‡˜š € ㌠€” “€ ˜Œ¡@
…Š€› # 0

… Š 
¡    \š¡  —™ à¡ š ` ș ¡?
¡  
… Š   … š  ›@

… Š 
¡    ș … š  ›, –— ˜^“–°

¡  
… Š   ]_f˜€ àܛ “ޝ ™

¡  
… Š   … Š –¡“, à¡ š ` ș ¡?

… Š 
¡        ›@

¡  
… Š   –— ˜^“ † Š ?

… Š 
¡    ˜š – šם…  ˜š ` € ” ¡ “¡ 
…› @
…Š€› # 0
˜“‡š
™€  ¡˜^ ”‘€ ›f €  ‡à˜‘ š]‘˜ € 
› ž¡@

™€
˜“‡š  – ˜^ ”‘€ ›f”š š¡ •Š¡@

˜“‡š
™€  ș ?

™€
˜“‡š  ș € ”†›¡š] • ˜˜ˆ¡ ¡š‚› €
›f ‡à˜‘ š‹¡š ™ ‡   @
…Š€› # 0
 š 
‚ ㌠  ^  “€ “‡šϙ ‘ ‡¡™ ‡ “š€ ?

‚ ㌠
 š   ‡ “š€ “‡š@

 šÛ 
‚ ㌠  ™¡˜€ €¡ € ¡ ?

‚ ㌠
 š   ș €‡ “š€— …æ˜ “¡ ”¡“@
…Š€› # 0

‘ š ‚ 
š˜ž  ‡–à¡ š™¡ … š ¡_, `  ˜™ €“ –‡ 
?

š˜ž
‘ š ‚   ¡˜”š… š› 
‹kš¡˜ š— _”š‘ › ‹–‡
@

‘ š ‚ 
š˜ž  \š˜ƒ° € ”†š¡ ¡` ˜ €“ –‡  ?

š˜ž
‘ š ‚     ¡–ƒ°  f€¡ › 
‹–‡“”šŠŠ‚_@
…Š€› # 0

”‡ š 
ž˜ [ ‡   ˜ –°— ›‚¡ @—‚ “ ș 
˜ ‚ ¡ ?

ž˜ [ ‡ 
”‡ š   ˜ ž€–““€ € ˜“ €š ¡@

”‡ š 
ž˜ [ ‡   ș ?

ž˜ [ ‡ 
”‡ š   ˜š –  ’š ”š\— ‡‘ ¡@› €“˜š 

   ^ ’š  ‡ …€ ¡@˜^“‘ “  ‘šš¡“ … ¡ ¡@
…Š€› # 0

f€–š ‡‚ š™€€ ^Ššå™›¡f€”“ €˜“‡š“”† ș 
  ^ €›…› “ ‡ “¡ ?

™€
˜“‡š  ‡ ¡ @

˜“‡š
™€  ș €— ¡ _‡¡ ‡…› “€ \“—¡?

™€
˜“‡š  –〛¡@

˜“‡š
™€  à¡€”“ ˜ ã ˜“€”‘”š “™ €™ 
‡ f‚ , ^  ›f™¡– j €ș €— ‡ š”°‚  ˆ‹– ›
 €¡ ?

™€
˜“‡š  ˜^“ ‘š ˆ‹¡  – ›š¡ ¡@
…Š€› # 0
˜€ 
˜   ˜^“ƒ–š f¡fș ¡ ?

˜ 
˜€   ˜ˆf€å™ 

€ jš ’˜€ —š ” ˜› ¡

€˜“` € ”   ˜›“ –‘“¡ €™  ¡˜š “€š‘‚ @
˜€ 
˜    •š˜` € ”   ˜›“ –‘€š‘ @

˜ 
˜€   ”š’˜€ —š ‚˜“ ˜å™ 

“ › ¡@˜™

€ ‡ “ € ¡ €` € ” € “  ¡?
…Š€› # 0

“™
š ‡ž  à¡ š¡ ^“€ ›ș ¡ š¡¡?

š ‡ž
“™  ˜\”“ ” € 芞“”š† °“‚™  @

“™
š ‡ž  ”š^  à¡ š¡ € ›¡ “€ ș  –’¡?

š ‡ž
“™  ™ š, ˜“‚ ° €^‡“€ ž – ž ‘  @

(˜‡– “  ˜€› ” ‡ š¡ ¡, ]”€  –š ›‚š¡ ¡ ‚ @

˜‡– “
˜¡˜ “  ¡ , –š  ›‚š¡ ¡, ˜ˆ›‚š¡  €]”
]‡¡ ‡ š¡¡@
…Š€› # 0
— š 
š ¡‚ š  —‚ “€ ›f\’ — š € €†‘‘ – – @

š ¡‚ š
— š   —  ‘‘, ”š€ ˜ “ €˜\’¡ ?

— š 
š ¡‚ š    ¡–, ș   ˜“ ›› ›˜€ “€” †“ ›

˜€ “€ †”š–‹  •‘€–š]”€ ‘š¡ ¡@
š ¡‚ š
— š   ¡ , ˜ˆ ‘š¡ ¡@

— š 
š ¡‚ š  › €“¡€–š˜ˆ ‘ _“¡ ‘š¡ ¡@

…Š€› # 0

\’š š ˜ “  “ °€”šæ™ ˜‡ š¡  @f€ f€” † f€
\‡“– ]™ kš– › ș ]”˜ˆf€ ”f€  È€ ‘‚?
æ™ ˜
\‡“–   ‡ š, › €“]”` € €š‚ș ?

\‡“– 
æ™ ˜  ‘š\ ›, ˜kš˜š ‘ 菕 › €š‚ €]” 

›Š ¡]˜ ›€ “›‚ @
…Š€› # 0

š ˜
˜ ¡“  ˜“–¡˜¡“kš\ڙ™“€– ‘” ›‚ ›™ 
€› €€ ‡¡] šș ¡?

˜ ¡“
š ˜  ș ¡, ˜ˆ—  – j?
š ˜
˜ ¡“   ¡@
…Š€› # 0
™ 

– €ŒÈŠš  ș ˜– ˜  ‚šŠ”  € ¡?

™ 

– €ŒÈŠš  › €“– ˜  ‚šŠ€Š€°”°¡f¡@

– €ŒÈŠš
™ 

  “¡ ,

– €ŒÈŠš
™ 

  ™¡`“› ‚ “•€¡, ‡Û¡ “]”€ š¡

˜ˆ ”† “¡  @

˜ “@

…Š€› # 0

f€ š€ š ‘ݏš˜‘ “f€˜[… š – €šš¡@

”¡› 
‘ š  \”“ • ˜› \› ` –± “€ ›f˜“–Í… € 
 É™  “ › ‘ ¡@

‘ š 
”¡›  \š, €˜ €˜” … › @˜“   
› _¡@

”¡› 
‘ š  —™ à¡ š – kš¡, ˜ ž ‘ ž‘ ¡ @
…Š€› # 0

 “‘ š
 ” ¡™   ˜… š@ •š— f€… š€ “¡ ”€°
 €?

 ” ¡ 
 “‘ š  … š — ‚¡ ‚™ , ”š˜` € `‚ ›™ €
“ž “›]™ ¡@

 “‘ š
 ” ¡   €¡ ¡?

 ” ¡ 
 “‘ š  ˜š‚ ›”š@

…Š€› # 0

˜ ¡“
š˜ž  ˜š –Š €  ‚ \ߙ  ˜š ›f› —€ š   
¡]@

š˜ž
˜ ¡“  € ?

˜ ¡“
š˜ž  ˜š ”°   ^  € šŽ˜€ “]’‘ ˜ ”š–…‚™ 

kš˜“` š ‘ ›™ @
…Š€› # 0

˜“‡š
`à˜ ‘ š  \–€˜“ €“‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš
€“ €“ ˜™€¡ š¡¡ ?

`à˜ ‘ š
˜“‡š  ‡ , ʙ š¡‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš –‡‚¡
†¡†¡˜¡ “€š¡ ¡@

˜“‡š
`à˜ ‘ š  ] š^ € ș € šŽ¡ € €  — ‡‚¡
˜†¡˜¡ “ ϙ ‘ “¡ Š€@

`à˜ ‘ š
˜“‡š  ]”“ €š ”šš€š‘› ‡f, ]”€ — 
” …›‡ f‚ @
…Š€› # 0

˜“‡š
\”“ – šŠ ^ ”芠 š  ”“˜˜“‘ “™ € 
 – – š›°€  ž ‘ €š› @

Š ^ ”èŠ
ž˜ 
[ ¡f  ș –  , ¡˜‘ “ ž@
…Š€› # 0

š  
\“    ‡–˜ €  – š›°€ € ‘ ¡  
ș €š ¡ @

\“  
š    ‘ š¡ ¡kš‡–€‡  ¡,  ž ž ”›Š

€šš‘ ¡@
…Š€› # 0
˜ ¡› 
hŠ … ›€  —™ ‡…› j, ˜š … € š “€›‡ f‚ @
hŠ … ›€
˜ ¡›   –¡“‡ , \‚š˜“‡…› ™  ]”€
… ”š¡ š”°‡ f‚ @
…Š€› # 0

˜¡ž
 ‡™  ˜ˆž ^ – € ¡ €˜š –  f€Œ Ȋš
¡@

 ‡™
˜¡ž  g  ș   ™¡]”€–  ˜?

˜¡ž
 ‡™  ˜ ° — – ˜ š”° ¡,  ¡˜ˆ• š“–Œ

šèŠ€  › ¡‘‘ ¡@
…Š€› # 0

€ € “f“f‡”¡“‘€š”°   “”† ‘ș – ¡— _,
]‡ ]”““™ ‡ ”¡“ ¡@› Šš “€›]_¡ș ?‘

g  ¡  ˜ˆ› — _, –š   €  à˜›“ ˜‡ š¡ ¡, › €“

]‡”¡› – š €   “‘ “ ”š€‡  ˜ š ¡@ € “
ž¡ €š€¡ @
…Š€› # 0

”¡› ”°  “
‘ š ”°  “  €›à¡ š€ “˜š    €”š
˜€ Š ›™ @

‘ š ”°  “
”¡› ”°  “  ˜ •€š“ € ¡@`  ‚› ¡ 

‚™ , ˜¡‡ “
[ ‘“€ ›f™ š¡@– ›ș ‘?

”¡› 
‘ š ”°  “  ¡š‡ “€ – € “€šš¡ ¡@˜ ™¡

”†“]_ €` ]”–… € €“˜–…‚ ?
…Š€› # 0

\‘ ›˜ š€ š € ›“€¡ ˜ › Œ[ , \”š ’ ”š^㇠˜¡ €
` “\”“ ” € … °™ ƒš€‚¡š › –˜’È€ ‘ ‘™ ,
‡ € ‡¡ ” € ˜‚š˜Í† ‚™ @

‡‡“‚š‡€š€¡ ș \”š ’ ™¡– “¡ ‡ “  €
… °™ ƒš˜‡ “š € €† › “ ˜“ ¡?
…Š€› # 0

“ ‡ 
— š –Í…  ˜™¡ ș ¡ @^  ˜™ à¡耛
˜¡ “ … ¡f@

— š –Í… 
“ ‡   ¡ — ‚™  ”š¡ €  “— “¡ 

‘@
…Š€› # 0

f€ ¡› 
“ š ‡¡ €š ‡ “ ¡ , €  “ …¡ €¡ ¡ € ‡ 
žÈ› ˜› ¡` \ț“¡ ˜› @

‘ š  ¡› 
žš š   €_˜–¡ ‘š¡ @

…Š€› # 0

›°€ € ˜ ¡˜ š – Š™ € “ …“ ‚ “ , ƒ°  š €š“ , š“ 
kš€ š…› “  –€†] ¡@

›°€€ ˜ ”š–¡“, ¡˜ š–Š€   “ ”š “ , –Í…” ›“ , €”°
’ “ kš “ –“ “ –〛“¡ ] ¡@
…Š€› # 0

˜¡ •›˜‚ ™€ ]–‘€š‚ “ ‚ š¡  kš¡ –‹‘  
` €‚ ™“ – š¡ €š]” ˜– … €š“›‚@

”¡›  
‘ š  —™ ‡ , ‚ ™€ ‚  ˜™]ș –‘€š

š¡ ¡?

‘ š  
”¡›  ›‚ ¡, –¡‘™ ›蝗 € ¡@  j€ 
‘‘“¡ ” š¡ @
…Š€› # 0

˜€ 
˜   ‡ ›° €™ ]” ˜¡˜ž – › š¡ ¡`Û¡€ 

…”€š ™ ‡  € ¡?

˜ 
˜€   –¡]  “  š € ¡@
˜€ 
˜   ¡ș ?

˜ 
˜€   `“ €¡ € – –° `  › ”¡›– ›@
…Š€› # 0

˜€ 
˜   ‡ ›° €™ ]” ˜¡˜ž – › š¡ ¡`Û¡€ 

…”€š ™ ‡  € ¡?

˜ 
˜€   –¡]  “  š € ¡@
˜€ 
˜   ¡ș ?

˜ 
˜€   `“ €¡ € – –° `  › ”¡›– ›@
…Š€› # 0

˜ Ȁ›
€ ›  € ›  ¡–, ]”€ •  –¡ϙ ‘ ¡@

€ ›
˜ Ȁ›  ™¡– ˜ € ]’ š”š€¡š¡¡ ?

˜ Ȁ›
€ ›  ‡ , ” Œ‡ “˜š ž ‘ ˜ ‘   ”f˜
€š ™  kš› €€ ›f]”‘ ¡‡ š ”f˜ ‚š¡¡?

€ ›
˜ Ȁ› ˜è€š ¡f  è€ ˜€ “ ‡ à¡ š
  ˜“¡@
…Š€› # 0

” 
\ڙ ”€  ˜š ›°€ ^ ¡  ˜€  ¡? ‘š\ ›, ˜‡–

耛˜ ,  ^  Ÿ™˜–¡€˜‡ š @

\ڙ ”€
”   ˜ ™¡ €¡‚ €^ ¡  ‘€ ‘ ¡š š¡ 
¡@
…Š€› # 0

\• š
š ˜› ›  ˜“€¡ “, € _‡‚¡ › “¡ ¡@“ €š €
›f^“ \ ‡[™ ] ¡ € — ›“¡  —› @

š ˜› ›   ¡–g  €š €˜ˆ^“\ ‡[™ €  — ›“€ 
“ €š ‘‘@
…Š€› # 0

”¡› ‡›š
‘ š‡›š  ș à¡ š ” \— — € ‘™ € ›f
‚ “ ‚  ¡@

‘ š ‡›š
”¡›‡›š  “¡ ™ š€ ‘™ “˜“ €š ‘™ @
”¡› ‡›š
‘ š‡›š  ș ?

‘ š ‡›š
”¡›‡›š  `Û¡ “€¡ €™¡¡˜ š  ‡ ˜ž ˜›
“¡ ¡@
…Š€› # 0

šž˜ 
š    ˜“‘Š ^Š “€ ” …– š‘  @˜“ €“ – š
‘ @

š  
šž˜   ˜ˆ f€¡ – š˜ ˜ˆ˜]‚_ @

…Š€› # 0

 “€– ¡š  ” ¡ hŠ šÈž  › ›°š¡  @

^“˜\‘š ^ ”ÈŠš]™ kš …ã› €š– › ™¡ –ș 
¡ š¡ ¡?

 ” ¡ “‡ – ‘™   ¡–™¡‚Œ ‚‘ €š ¡@˜ˆ  €š ™ 

˜ ‚š¡ ¡@
…Š€› # 0

€˜[… š 
\ ’€ š    š˜š ž ‘ ¡ ‚_¡, \– ˜š  ›š 
–± ‘ ‡f@

\ ’€ š 
€˜[… š   ‘ f€”“ €– ¡š¡ “ ›¡ ‘ €
‡à˜‘ š¡˜“¡ ¡@
…Š€› # 0

f€å™ ” š “f€›°€€ “ €š ”šš @›°€ ˜¡“  –¡
 › €“ ‘“—š •ã˜ ’“˜  Š –‡  š¡  @

f€ ‘“˜ ›€“€¡ \–€ _“_’“ “€ ›€š “ j@
›°€ “€€š– › ˜ ›€300 ”f˜¡ “˜ž

™ ‚  ““

€ “¡ ˜›‚ @
…Š€› # 0

f€ ə š ‡“ £€ “’“ ˜ “‘ƒ[Š“ ˜¡]@^ € °
‘“ €”

f€€˜[‹ ˜ ‡  € “’“š ϙ” š¡“ “‚˜€ 

– ‘ƒ[Š“ ˜¡]@

‡–‘ “ 蝂[˜ ˜› š ‡“ £  ¡–– ›\š]”— ]
‚™@™¡ ]”‡  ˜ ‡  €  É]æ™€  , ‡ ]‡”š 
¡_, › €“]”€ ™¡ ]“˜^“ ‘šș ¡_?

 ˜ ‡  ˜‘—  – ›¡   ¡–, ]” ˜ “ ]™¡kš˜

š ϙ” š¡“ “‚˜€ –  ]š¡ ¡@

…Š€› # 0

• š  ¡– €  € ˜€  ›  ›˜ž¡š – ¡š‚f `Û¡f€

¡ Š›˜ €“ ”° @€ ˜ “”Š €š‡– ”  € ›fš›芞“
‡ š¡ €\… “€™ ‘]™ , †š  ¡ Š›€€˜š˜¡ † °
]f¡@¡ Š›”¡…“”š” …› €\–` ˜f€ ˜ ™‚›]€š
‹¡š…€ ¡@

— š  ˜ € 蝚 “ _‘š¡  ™, ™‡ã• € € ›f¡?
 •[à¡ š ›f@‘

˜€ € “€ ] ‡]_@

™‘ ˜ ›“™“ € € ›f¡?‘
 •[à¡ š ›f@‘

™‚ › € ‚› – š‚?‘
à¡ š ›f¡ @‘

• š  ¡– \–š¡ “‚™ – ¡š ¡ …ã› f‘–Š , ‡–

†š € – š ]f ™ ‘š“ ¡˜š ¡@
…Š€› # 0

f€›°€ “˜“…›™€€ Œ Š¡f€¡ \‚šà¡‡š — ž˜[
¡ Œ–˜š @

` ™€“–ž˜  ¡ ¡f€¡ ˜ˆ\•   ¡ €˜]”€¡È˜
”š\˜›“¡ €š € ș €˜ˆš“ ] ¡@
…Š€› # 0

— š 
f€  ¡–    ¡–]”€ ” [ “¡  ‚™ @

  ¡–
— š   “¡  @

— š 
  ¡–   •š˜ˆf€ ”™ ‘‘ ‡f@

…Š€› # 0
(f€™ 

“ ™ 

€šš¡  , — Š€Š…€š] ¡

Š€Š…€š
™ 

  Š€Š ‘ j?

Š€Š…€š
™ 

  €¡ ‡ “ ¡?

™ 

Š€Š…€š  “¡ ¡@

™ 

Š€Š…€š  ¡ ‡¡ š ˜”‘ ¡f@

™ 

Š€Š…€š €¡ ?

Š€Š…€š
™ 

  \–…› ˜š  @

Š€Š…€š
™ 

  ‡¡ €çŽ”‘ ¡f@

…Š€› # 0

\ —“ 
Œ ™šÈŠš  Œ ™šÈŠš  ¡–, ^  •ã˜˜˜š €š‘ š
f€” ‚›€ ¡@˜ˆ^ ˜‡ “Œ ›“€ ›fș €š“ … ¡f?

Œ ™šÈŠš
\ —“   €†“¡ , ˜ –〛 ¡ ¡ , ‡  à¡

š › ˜› ¡@
…Š€› # 0
f€  ¡–€”°€ ‘€ “”š€”° ›“]fkš¡€”°€ 
ȝ ›Š  ` € ‚ šŠ €– š˜”† †€šš¡@‘€ “‘ š“
`“ ”† — _  ¡–] š]”€ €“ €”° … ¡f@

  ¡–– ›˜ˆ€›]’ ˜ Šš€”° Š ” –“ “€ ›f… ¡f@

‘€ “‘ š“`“€ ]’ ˜ Šš€”° ‘ ‘™    ¡– •š– ›^ 
€”°€ ‚ šŠ ș ¡?

‘€ “‘ šˆã› €š– › ]”€  š•Š € ¡”š^ €”°€ 

–“ Š ” “¡ •Š € @
…Š€› # 0

˜Í†š€ “€š“€^㇠˜˜… Š € ‚šÝ š€š ›™ ‚™ @
” ›  ›… Š  ”†¡, ˜“š € g  ș €™ €˜Í†š
˜š‚™ ?

… Š –° ˜   ˜™ €¡ ¡, €†— “¡ @˜ – š € 
˜

“‡› €š  _ @

…Š€› # 0

˜€ž€ ” ` € žš –” “kš‡]›“€ ]‘ € • 
”šž “ @f€š ‡‘ “ – ‡ š ‚‡šš¡ €— f€ — š 
`“€”  ]™ kšf€ ”™ ˜ ‚“›‚ @

˜€žș ˜‡]›¡ , žš –” ¡ ?
— š ‡ “¡   ¡–@

˜€ž
\”“ ” € jš‘¡f ‘ ‡ › ‚  ‚šŠžš –“¡ 
” kš‡]“¡ ›¡`“€ ™¡ ¡ ›¡  ¡@
…Š€› # 0

f€— ›— › ˜ Ž“‚ €”…€ ‘ ‘“ … ¡ @¡”…€
”  ”¡… kš– › ]”€  “˜ș ” ‘¡?
”…“€¡ ˜†› @

› €“˜š –  €  ˜†› ”€ “€  ’“¡ ] @ ˜ Ž“
€¡ @

^ ”š”…“f€€ ‚‡”š˜†› ”€ “€  ’ ›‘ @¡

]‘˜ ˜†› š ‘€šƒš‡ š¡  @š 菘f€… ›˜†› € 
ˆ”Š›‚™ @

^ ”š¡– › ›‡ , ›‡ @  ’ ˜š”  ¡, ”€ ™‚ € ?
  ’¡—‚ “˜ˆ‘‘[ ‘, ‘‘,   š   š€ ‚˜‘@

…› – – , ^“   š Œ˜ Œ€ ș ‡ š¡@^“ž Š[ f€\‘‘
–  ˜ ‚› ‡f@
…Š€› # 0

– €› ›
ܙ š› ›  ™ š˜  …  €^ ‘ “™ ˜  •[˜
¡ `㛡@

ܙ š› ›
– €› ›  ș ș ¡]?

– €› ›
ܙ š› ›  €›˜“\”“ ” € €æ˜ š  –› “€ 
€¡  @

ܙ š› ›
– €› ›   ș ¡]?

– €› ›
ܙ š› ›  ]‡€æ˜ š • “]™ €` “ –š ‘
›f¡@
…Š€› # 0

‡‡
• š™ ‘   f€‡   €° —  ˜ ˜“\”“ — € 
€ š¡”¡… “ ›™ ?

• š™ ‘ 
‡‡  ™¡€ “  –° – ¡˜ ›€]”€ €…¡š ˜
 €° € ›€ Š”¡“€ ›¡, •š— ˜\”“€ ›€ ”¡… “
› ¡@
…Š€› # 0

ϙ Ÿ 
f€ 

  ˜\”“” € — ç™‡ ““ … ¡ ¡ ? 

ϙ Ÿ   “¡ , ^“€ — ç™ ˜š¡ ˜¡@ •›¡ › 

]”`“€ —€ ›– ^f@
…Š€› # 0

f€‘€ “‘ š“\”“ ã ˜“€ –› ™ kš ”†› ‘“€ – 

‘€š– › €›f€¡ ‘“˜  š‘‘[ € ‘ ¡‡ š‚ ›™ € 
–€‚_?

 ã ˜“
‘€ “‘ š  ‡ , €›‘€ “€  ˜“ ›˜‘ “˜€ 
 à˜›“€ ]™ ‡“ @
…Š€› # 0

f€” Œ‡ ,  ‹‡ kš… šf€ ˜…›– @—‚ ““ “ 
€ •š ’š ”š—‡“ ”¡›`“€ ^͆ ”† @

” Œ‡ – ›˜ˆ €  –° ˜ ‘š˜—‡‘ ‡f@

 ‹‡ – ›˜ˆš  š ‘ ›‘€š–°ž¡š˜—‡‘ ‡f@
… š“—‚ “‡  ’ š €¡ ]” ^  ‹€
—‡, – ¡ € ” ˜ˆ– ‘ ‡f‚ @ 

‡¡ — 

…Š€› # 0

 “‘ š
 “˜]“ ›å™
‚™ ?
å™ 

  € ¡f‡“ –]”€ ș  

”¡›™ ‘‘ 揁 ‚_@\–ƒš“¡ ˜›š¡ ¡@

…Š€› # 0

š ˜
æ™ ˜  ‡– ”†›  ›¡˜˜–_‚f–€ “ ¡ Š›˜
‹¡š?

æ™ ˜
š ˜  ‡š € , …à˜…‘€š–  ¡@
…Š€› # 0

— š 
ž˜ [ ‡   ‘ ‘“ — ¡  ¡–€†˜‘‘€š @

ž˜ [ ‡ 
— š   ˜ — š  “¡ ›‚@™› ‘ € “ Š
kš– jà¡ š ™¡ ›€ ¡_?

— š 
ž˜ [ ‡   ‡ ˜— ]”€ š¡ •‡›…[ @

…Š€› # 0

“‚š” šŸ‘…“ ˜f€`à˜ ‘ š€ …“  …   ^ €› @š 
€ ˜™ƒš ˜ Š˜ ‚ ˜™f€– ±™ € ƒš€‘š ‡˜–‹
‘€š€¡ , ‘˜  ‡   ^ €›€ ڙ “š“ @

– ±™ “€¡ , ‘–Š ‘š ‡€\‘š° €š‘ , – ¡š € _`‹ “
›‡ ™@
€š ™‘ š
˜€ “˜ ›€  ^ ˜¡ “˜]”€ ˜€ “€ €š ™ 
“¡ ‘‚ @

˜€ “˜ ›€™¡ – ˜“ ”†›˜¡ “— €¡  @
€š ™‘ š ș ¡], ˜ \”“ …“ “— š¡ ¡@

…Š€› # 0

ۙ ™’ ž
… š  ‘‹ €‹ €– j €˜“… š € ™ “¡ ?‘

… š
ۙ ™’ ž  ‘”š š€ š, ˜€ –  € ¡?‘

ۙ ™’ ž
… š  ‘ș “¡ –  €?‘

… š
ۙ ™’ ž  ‘™¡ ˜š € ›¡ – f‚ @^  € ˜€ ›f
¡  ˜“•  —š ¡@
…Š€› # 0

™ 

š›€‚ Œ[   ‘˜… ™” “ … ¡ ¡@€ _g  `” ™– ^f

€˜š]“€‚ ° “…›@

‚ Œ[ 
˜è€š €š ‘–°  š›`” ™¡@˜ˆ— \”“  ›… ›f@
…Š€› # 0
‡‡
\ —™   ‘\”“€ “‘ Ÿ  –€š“€ ›fà¡ š”  
\–ș –… ¡?‘

\ —™ ‘ …¡¡‡š, ˜š”  ‡  , ¡€ ›  ¡–€ ˜“•  

˜‘ ‘™ @
…Š€› # 0
˜ ›€
“f…”š     à¡˜“‡š“€ ˜ ˜ˆ ‘™ ¡“?

…”š   
˜ ›€  ‡ ¡ , `Û¡ “ ˜ˆ ‘™ ¡ €‡–]”‘ݏš
˜]f–˜`Û¡‡‚ ‘™ € @
…Š€› # 0

‘ ˜[  ›
[ ”€šš¡@

”¡› – › ‘™ ‘¢”š¡  …±‡ fkš¡  “ …`š“ … ¡
 ` ș €š“ … ¡f?‘

‘ š ˜[– › ‘¡  € ¢€ Š¡“ ”š–‹€š”ˆ°€]“€ 
 ¢ €š“ … ¡f@
…Š€› # 0

f€ ¡€“¡ Š›€˜“‡š  ž€ ™€ ‘–  ˜˜™¡ ›™ 
 –¡‚‘ ¡]”€ ^“ ‚‘  ›™ ™¡ “¡ š“ … ¡f @

˜“‡š¡š “¡ €š– › ‘€˜ ›¡, \–€–  ™ ]‘˜ ^  ¡ 
” †…€¡@ €  “ ž€ ™“¡ € @kš]”€¡¡ €™¡
 ›™ ‚‘ ¡‘
…Š€› # 0

— — 
‘š  ˜€ š¡ @˜—› ˜ ¡› j€– š˜ș 
‡“@

‘š
— —   ˜˜ ¡› j€– š˜ –€†‡ “ ¡@^  ›f 
\— €€ š ¡@
…Š€› # 0

˜Í†š€ “€š“€^㇠˜˜… Š € ‚šÝ š€š ›™ ‚™ @
” ›  ›… Š  ”†¡, ˜“š € g  ș €™ €˜Í†š
˜š‚™ ?

… Š –° ˜   ˜™ €¡ ¡, €†— “¡ @˜ – š € 
˜

“‡› €š  _ @

…Š€› # 0
… šf€ƒš€  ›  °š¡  ‡ ¡  › ŠŠ … š€” †f€
]¡Š¡_@… š“‡ ¡ ˜°€š‘ ƒš€ ˜ ›€` €” †° 
 @… šƒ–š ‚™ @

˜€ “˜ ›€`  ã› ‘ ¡]– › , ‘˜à¡ š –¡]— š ¡
ș €^  ›€ … – ˜ˆ €¡  ‚_ @
 ‹ “ ““ €š “  ”šž “¡ €š€¡ , ‘\”“ “ɝ ¡ ϙ ‘ €
 –[“ °‘ ¡@– \–˜ș € ?‘

“ €š “ “€¡ ‘˜š “ɝ ¡–± ‘˜ › €“@

…Š€› # 0

˜ ›€
“f…”š     à¡˜“‡š“€ ˜ ˜ˆ ‘™ ¡“?

…”š   
˜ ›€  ‡ ¡ , `Û¡ “ ˜ˆ ‘™ ¡ €‡–]”‘ݏš
˜]f ˜`Û¡‡‚ ‘™ € @
…Š€› # 0
— — 
‘š  ˜€ š¡ @˜—› ˜ ¡› j€– š˜ș 
‡“@

‘š
— —   ˜˜ ¡› j€– š˜ –€†‡ “ ¡@^  ›f 
\— €€ š ¡@
…Š€› # 0

€š ™‘ š
˜€ “˜ ›€  ^ ˜¡ “˜]”€ ˜€ “€ €š ™ 

“¡ ‘‚ @

˜€ “˜ ›€
€š ™‘ š  ™¡ – ˜“ ”†›˜¡ “— €¡ 
@

€š ™‘ š ș ¡], ˜\”“ …“¡  “— š¡ ¡@

…Š€› # 0

\• š“š ˜› › €¡ , ‘˜“€¡ “, € _‡‚¡ › “¡ ¡@
“ €š € ›f^“ \ ‡[™ ] ¡ € — ›“¡  —› @

š ˜› ›, ‘   ¡–g  €š €˜ˆ^“\ ‡[™ €  à— ›“€ 
“ €š ‘‘@
…Š€› # 0

˜ ›€
“ €š  ‘^“  š˜Í†š € ˜ š‘ @ •š ° ‘š– ‘
– › , ‘˜“^“€ ˜ š “¡ ^“€ —“ —“ ¡Š “€š˜š€ “”€
‚f¡@

“ €š
˜ ›€  ‘˜Í†š €  ˜“€— € ˜ š ‘™ @™ 

`“€ ’ f¡‡ `“€ ™ ‘˜ › ”€šš¡ ¡@

…Š€› # 0
f€å™ 

\”“ƒš˜… š ¡ “€ š” Š[ › “ “”¡… ,  

‘š ‚ – › ‘ €“–‡?‘

` å™ 

“‡ – ‘™ ‘‡ … š› ‹˜ˆ”š–‡kš” …˜š

— _”š@

‘š ‚ “ˆã› ¡f€¡ ‘˜™¡”†š¡ ¡ €ƒ° ˜ €“–‡

?‘

¡å™ 

•š– › ‡ ƒ°  f€›Ò‹”°¡ ŠŠ‚_ @

…Š€› # 0

˜ ¡“
š˜ž  ˜š –Š €  ‚ \ߙ  ˜š ›f› —€ š   
¡]@

š˜ž
˜ ¡“  ¡€ ?

˜ ¡“
š˜ž  ˜š ”°   ^  € šŽ˜€ “]’‘ ˜ ”š–…‚™ 

kš˜“` š ‘ ›™ @
…Š€› # 0
f€€‘ 
‘ š€‘   ˜ € _ ˜›““¡ ] ¡, ș à¡ š 
€ _ šæ‘ š“¡ ¡@

‘ š €‘ ¡ –¡, ˜‚š  š^  ‡›˜ ¡@
…Š€› # 0
 ” ‘€
`à˜ ‘ š   ˜“ •š Œš€”‘€ ›f\ܛ _ €™ 
¡@‡ “¡ , ™¡ €“ –° ‡à˜‘ š ¡?

`à˜ ‘ š
 ” ‘€  ‡  š, \͆ š¡‡ “ ¡@]”‡ — 

‚› €š‚, ` € ‘ Ÿ˜š˜ ˜±‚kš˜…”š¡‚ @
‡‡
… š  \͆ – j, ˜“… š € ™ “¡ ?

… š
‡‡  ”š  ¡–, ˜€ – a? ™¡ ˜š€ ›¡ – f‚@
^  € ›f ˜“`Û¡•  ‘ ¡@

…Š€› # 0
˜ž “”š€ ˜€šš¡f€]‘˜ € `‚› €Š‚_ ¡ …ã› “
›‚ @¡ — °^€Ò‹ ¡ ‚_@

— ` •ÈŠš € ˜ ›€¡ ]™ ”š ˜ ˜› ‘€š– › ,
€˜ ›¡f€`‚› €Š‚_ ^“ ¡‚ ˜ ° €š ‘™ , ‡– €
”†›˜¡ “¡ f€˜‡‘š€ ‚‘[ “˜ž “˜]‚_  ` “ 
…€“¡ €  @
…Š€› # 0

˜ ›€
“ €š  ‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “
š“ @\‚š€ _å™ 

]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @€†

‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† , ‘€ _]™  ?‘

“ €š
˜ ›€  ‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š
`‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“]Œ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› 
`‹ €š…› ‚™ @
…Š€› # 0

f€ — š “ƒš˜] ‡›‚ ™ – –‡ š Š ˜›‡ f‚ ?

\‘š ] ‡]™ – – ƒš˜“¡ ¡@

— š – –‡ ˜ˆ– – “¡ , š Š … ¡f@

…Š€› # 0

˜¡ž
˜€ž  ˜€ž˜\”“ €”“ €f€ •›f‡Š¡ @
à¡ š  •› € š ‡ș ¡?

˜€ž
˜¡ž  ‡ , ‡–— ˜ €  €‘š ‡”š‘菀‘ ¡ 
\‘š  €  — ` € ˜ ¡› “€›˜`  ™¡ €¡ ¡ € ˜ 

]”€ ˜à˜ ƒš˜¡?

…Š€› # 0
š €ž
˜¡ž  \– š˜”± ¡ €à¡ š  ‹ “ ˜š‚_¡@

˜¡ž
š €ž  ¡ —_, ˜š‚_@ ”†›” …Ÿ[ ˜– ±™ € 
– 㛙 ”šܙ š›Š š¡   €  ™ › ˜™` ˜š 
ڙ “— š¡@

š €ž
˜¡ž  – ˜ › ˜ ›¡ ‚f¡ ‚@ș ˜› à¡?
˜¡ž
š €ž  ` €   š – 㛙 @

…Š€› # 0

‡–€š 
\”“‘ 菠 ™ š˜ˆ ‘ € ˜  ˜ –〛\͆ “¡ 
›‚ @

‘ è
‡–€š  ș ?

‡–€š 
‘ 菠 ș € — › ‚\”“ ‡– ˜¡ Œ ›€š
…›¡@
…Š€› # 0

f€˜ ¡› 
”°  “  \š–¡“‡š ‡ã‘ \”“ –›“ ‘“ @
 ]‚f¡@

”°  “
–›“‘¡f \͆ ›‡ j› €“‡ã‘  ” €š‘“ 
ș € …Š€” ” €— ]“€  ¡ ‚™ ¡@
…Š€› # 0
ϙ Ÿ 
˜ ¡›    “˜ ¡– ‘]”€” €   ™ ]”€  š
 `‹‡ f‚ @

˜ ¡› 
ϙ Ÿ   › €“`Û¡˜š¡f… šŸ[– ‚f¡@

ϙ Ÿ 
˜ ¡›   –]”–°— _€ † ™   …¡ ‡ f‚ @
˜ ¡› 
ϙ Ÿ   › €“˜ ^€›    “¡@

ϙ Ÿ 
˜ ¡›   ‘ •š]”€ †  ‡ š ‡ f‚ @

ϙ Ÿ “ ˆ€š€¡ @
…Š€› # 0

˜“‡š
\”“ – šŠ ^ ”芠 š  ”“˜˜“‘ “™ € 
 – – š›°€  ž ‘ €š› @

^“  “¡ Š ^ ”芓ˆ”¡f”†  ș –  , ¡˜‘ “ ž
@

…Š€› # 0

‘ ˜ ¡› f]” ˜– … €šš¡  @

”¡› – › ˜š”  ‘“—š˜–¡ —› ‚ €  “ › 
‘¡@

¡ –¡“, ]‡€›‘ ‡ › ‚ ˜›¡ €¡ ¡@–¡¡ 
— ʙ “¡, ‡ ˆg ”  ˜›¡@ š” €šș ¡?
‘ š ˜ ¡› “€¡¡f”† @

f€¡ Š›˜Šš¡@ ”¡› ˜ ¡› “‡ – ‘™ @

…Š€› # 0

  
–   – j蝚kš噇“˜ș \š¡?

– 
    ™¡ €蝚˜¡ – ¡š “€›¡kš噇“\‘š
‡ ¡@
…Š€› # 0

f€–¡š \”“– ˜ š ˜ € ‘“‡ š¡  @š 菘¡˜“¡ 
˜“  …“›‚ €ϙ ‘ – € ‚  €†€ €† “ _‘‚ 
^  ›f€˜ €˜– ›‚ @ – ”¡›”†‚ €– ™€  ¡?
˜ €¡‚ ‹ €¡@ •š”†‚ € € € ‘ …›š¡ ¡? ¡Œ Ȋš
€ “ ˜– ‘‚ @  …  …– ˜ š€ ƒš]‚™ @ ˜   ˜›
¡ –¡š – › , ‘€¡ €  – ™¡?‘
– ˜ š‘˜šš¡ ¡@

–¡š \͆ ¡ ¡@—‚ “€šg  ¡ ¡ @‘ € € …›š¡ ¡@
– ˜ š™˜š ‡€ @

–¡š \͆ Œ Ȋš¡,  “€ ș – ™ ¡?

– ˜ š”אš@

–¡š ‹ €¡, ”…“˜¡ã€¡ ¡@
…Š€› # 0
˜ ¡› € ž™š˜ˆ€† ‘“€ †ÒŠ … ¡f, ș €˜ˆg  ›‚
š¡ ¡ €˜š  ‘š €†€˜¡ š¡ ¡@

–€˜“‡šș ˜›–?

˜ ¡› € ž™šș €\–” Ÿ “˜ˆ ”  ‚“€š›“ž €š
‘™¡@
…Š€› # 0
  “
˜ “  ]‘˜ €˜€ –›ƒ °ϙ ‘  ˜ˆ‘ š¡ ¡@

˜ “
  “  ¡€ ?

  “
˜ “  ș €‡–ƒ ° € ‘ °¡  ¡ ¡‡ š ]‘˜ ¡ 
`“€ ‘ °‘“”¡…¡, › €“‡–]‘ ˜™ € ‘ °¡  ¡ ¡ 
f€— ƒ ° “¡ ”¡… @
…Š€› # 0

‘’ › – – ‡ , €› ‘’”…  ” ˜¡‚ ¡ ‡ ™‚ @
˜ ¡› ș , ‘’€‘ ˜ș –± š¡¡ ?

‘’ › ș €˜ˆ— \–” “ € –›—š“ ”° ¡@
…Š€› # 0

f€ — š € –€˜ƒ ‘… € ‘ š– › , ‘\š\š– – ]‚
‡ j™¡ €†“¡ ˜›‚ @

— š 
… € ‘ š  \š—™ , ˜™¡ €†›““¡ \”“ ”  ‡˜ 

€š “]™ ¡@
…Š€› # 0
˜ ¡“
–     š\– ˜š  ›š –± ‘ ‡f@˜š ž ‘ ¡ ‚_
¡@

–  
˜ ¡“  h • €– ¡š¡_‘ƒ[Š“ j€ ›f¡˜ ‡à˜‘ š
“¡ ¡@
…Š€› # 0
ž˜ [ ‡ \”“”°   €ƒš”¡…kš– ›‘ f]”€›°€“˜š
€˜š€ ž ž _Š˜ š€š ° ‘™ @

”°   
ž˜ [ ‡   ]”` € ¡š€ ”šڙ “˜‘ ‡f¡ 
” ‚›¡@

ž˜ [ ‡ 
”°      •š\”“˜€ “€ ž ž ș “¡  ° ?

”°   
ž˜ [ ‡   ș €¡^“ ” ‚›— “¡ ¡@
…Š€› # 0

f€€‘ 
‘ š€‘   ˜ € _ ˜›“ș “¡ ] ,ș à¡ š 
€ _ šæ‘ š“¡ ¡@

‘ š €‘ ¡ , –¡”š  š^  ‡›˜¡@
…Š€› # 0

˜ 
–Š  ‘à¡ š h • ˜€ ˜€  …›š¡ ¡?‘

–Š 
˜   ‘˜š“ …25]‘˜ € ˜€š¡@

˜ ‘ ș \—  \• š¡ ‚™ ?‘

–Š ˜ , ‘˜a”š€ ˜ ‡›˜€ ˜€š ¡@
…Š€› # 0

˜€ 
˜   ˜^“ƒ–š ™ș ¡ ?

˜ 
˜€   ˜ˆf€å™ 

€ jš ’˜€ —š  ˜› ¡

€˜“` € ”   ˜›“ “¡ † °  ¡˜š “€š‘‚ @

˜€ 
˜    •š˜` € ”   ˜›“ ș “¡ † °

‘?

˜ 
˜€   ”š’˜€ —š ‚˜“ ˜å™

€ ‡ “ € ¡ €` € ” € “¡?
…Š€› # 0 

“ › ¡@˜

˜ ›€
“ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “
š“ @\‚š€ _å™ 

]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €†

‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† , ‘€ _šQ ]™  ?‘

“ €š
˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š
`‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› 
`‹ €š…› ‚™ @
…Š€› # 0

 ‹‡ 
“ €š  ‘˜“]‡˜ˆ“‘ ˜Œ–“ –… ™ ¡@™¡› 
‘  ”f€ “ Š@—“ €š” … ”f˜›› kš” …˜ˆ› Š 
‘@

“ €š ‹‡ , ™¡  € _‘€ “— “¡ ¡“ Š€¡ —“ ™ ‡ f@
]”^ \”“¡ ”  š› ‡f@‡–‘ – š Œ– ˜ˆ‘  ”f

€ “ Š‘‘ ‡f‚ @
…Š€› # 0

˜ ¡“
\”“‘ è  ž –ƒ š¡f ˜“f€¡ ‘“˜žš€ 
‚‘[ “ °‘ , … €‘ Š€°€š ‘™kšf€¡  € Š ‚ °‘ @
‘ è
¡š “   •šș ¡]?

˜ ¡“¡]ș ? ‘€ “‘ š“\”“ › “ €  °• °€‡˜[˜
˜ˆ‡› —‡ ‘™ @
…Š€› # 0
” 
”   €“ – š€¡ ¡ €\”“– › ˜ ‡ –›‚ j,
– “‡š]¡ @

” 
”   \š— ʙ “\‚š˜“– › ˜ ‡ –›‚ ›™  
›° €™  –’°€– “¡ €š” a‚ @

…Š€› # 0

— š 
š ¡‚ š  ‡“ –˜€ _˜ ˜› — š “¡ ¡@˜“‘ ”f

€˜ “€100š € “ ˜€ € – › ¡@

š ¡‚ š
— š    •š˜— ș ˜ ‚¡ ?

— š 
š ¡‚ š  ș €™¡`  € –˜– ™ ‚™  – 

]  “š € ¡@
…Š€› # 0

‡‡
… š  à¡ š ‡–˜‡ €†¡, `  “€ ›€š˜‡”šš
‘@

… š
‡‡  ™¡  š  š“ ^  • ¡¡‡š@˜ ›€ ]’ ]’ 

¡ “ … ¡f@
…Š€› # 0
˜ 
˜€   ș ˜˜ˆ ž ‘ €š ‚ ?

˜€ 
˜   “¡ ˜š™¡  ž ‘ ƒš ›  ¡ ¡  ¡˜à˜ 

€ ” ”  , —™ € — —  , … … € … …  @
…Š€› # 0

˜ ›€
“ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “
š“ @\‚š€ _å™ 

]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €†

‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† , ‘€ _šQ ]™  ?‘

“ €š
˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š
`‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› 
`‹ €š…› ‚™ @

…Š€› # 0

›°€ ‘“‚ff€” š š€  ˜“›°€ €‚Ž € ž  € ‡ 
š¡  ‘¡˜ š ›°€ € ] ‡€ ™›‡  ¡, ` € ‚‘[ “˜ š“ 

‡  ¡, … › ¡šŽ ‡  ¡kš蝗 ˜‚a‡  ¡@

^ ”š›°€“€¡ ‘‡ ^ ˜€ _^  “ ‚Ž— ¡ș ?‘
…Š€› # 0
€ ›
‚ ¡  ˜‚  ”š¡ š€š€¡ , ‡ — €¡ ‚ …
€¡ ‚, ^ €   €†— “¡ €¡ ‚@

‚ ¡
€ ›  “¡ € ›  ¡–, ˜‚  ”š¡ “¡ š‚ @˜ˆ

Œš›‚ ¡@

€ ›ș —_, ‚  ”š¡ š€šà¡ € ˜ “ ¡ ”°‚ @

‚ ¡€ ›  ¡–, ‘ Ÿ[”[˜“”°  ˜š¡“ ›    ”š¡ 
š   ˜ˆ “  ›€ ‡›€ ¡  “ ”°  @\–€¡ 
‚  ”š¡ š“”š˜ˆ` €‘“¡ ‡ ™@
…Š€› # 0
f€” ›  ›“š € f€žš – ”få™ 

€ š € kš”† 

€¡ ‡ š¡¡ ?

å™ 

˜“ž ¡ “ ›“€  “”šf€›È…š ““‡ š¡ ¡@

å™ 

‘˜š ” kš   € @

^  ^“ š ‚f € € ›È…š¡? ” ›  ›“”† @

…Š€› # 0

˜“‡š“\”“f€€˜[… š € ” € –› €š€¡ ]”€ ›°€ 
g € ˜€šš¡ ¡, ‡ ‘ Ÿ[ “ €š €šš¡ ¡ @

€˜[… š € ” “”† ș ¡^“€˜ ‘“ ˜¡ \͆ € ˜

€š“   ‚™ ¡?

‡ “¡ , ¡^“ \ ’€]›  ¡ ‚™ ¡@ ˜“‡š“‡ – ‘™ @

…Š€› # 0
]‚š  ” ‚› € ¡ _‡¡ ‡˜ –‹ €š ‘ã› › ™ ‡ š¡  @
” ‚›‡¡ ‡˜¡°‘‚˜… š¡@`“˜ f€ ” ™›Š€€ –“

˜ƒ ‚™ kš– › , `‹ ‡¡ ‡˜…› a‚ @” ™›Š“¡ÒŠ€ÒŠ
” ‚› `›ˆ“ ‹ €“ ˜ˆ kš`  €¡ , ‘\‚š˜ž š˜… 
š¡^“› ‚ € ž ۏ€š‘  ˜à¡‡¡ ‡…› “‘‚ @ ” ‚›
€ –“˜…› ‚™ kš “… š ˜“Š– ‘]€š– › , ‘› ž ۏ
¡ ‚_¡\–˜ˆ‡¡ ‡…› “‘ @ ” ™›Š“‘  …˜…€ _
] ‡“¡ ]š¡  @` “” ‚› ”† , ‘™¡˜“€  €™ ?‘
” ‚›– › , ‘€†  “¡ @‡¡ ‡`°š¡  ˜“` € ‘š ‡ 

 ›€š`“ €¡ `š ¡ _\ 
Œ ]‚™ ¡kš –`š‚f@
…Š€› # 0

žš – 
\‡™  žš – ϙ ‘ “€  “ ” “ “”¡… ™ ¡@

\‡™
žš –   “¡ — _, ]”‚›€¡š¡¡@

žš – 
\‡™  ș — _  ¡–, ș ”†›  ›– ± ¡‡ š › ‚
˜š“¡ ?
…Š€› # 0
–  
芓   ]‡˜ •š]’ƒŠ‘š ]™ @ș à¡˜ ›˜
“¡ €™¡ ”š€ ˜ €“–‡ ž ¡  ¡@

芓 
–    ˜ ›˜“¡  š‘š\ ›˜‡–— ™¡ ] ¡› ‚ 
€ € ˜€š¡f¡ ”  ¡@
…Š€› # 0
–Š€ ¡  €–›ƒš˜ƒ ‘€š

– ”
–Š  ‘–€•™¡ș €šš¡ ¡?‘

–Š 
– ”  ]”€ ]£ € ” ›“€šš¡ ¡ , ” ” @]”“€¡ 

 “, \‚š•›¡ ‚™ ,  ƒš˜€‘˜“¡ š“‘‚ @
…Š€› # 0

˜ ›€
“ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “

š“ @\‚š€ _å™ 

]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €†

‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† , ‘€ _šQ ]™  ?‘

“ €š
˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š
`‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› 
`‹ €š…› ‚™ @

…Š€› # 0

˜ 
˜€   ˜ €“ — › ¡ ș ˜˜š ] 

˜˜š

‘›€ ¡ ›“¡ ”± € ?

˜€ 
˜   ˜€ “žš š—š›¡‡˜€¡ ș à¡” 

“¡ €˜\“”±¡@
‘€ “‘ š
€ š ‚š  ‘ș š ™  ¡–€ƒš€‘š ‡€ ƒŠ ‹ €
€š]f?‘

€ š ‚š
‘€ “‘ š  ‘€ €š ? ˜€ • ‘š€ƒŠ –‡  š¡ ,
”š €  “‘š ‡ ¡ “¡  › @
…Š€› # 0
… € š
¡€  ‘  ¡–, ˜–‚˜  ¡– € g  è š–“ a‚ ,
‡ – ›`‹‚ @

¡€
… € š  ‘˜ •€š — _, ^ “  ¡ “ €˜‘˜€š

š ¡@\‚š^ € è š— – ›“›‚‚ ,  ‡ “ ˜ 怛¡ 
‡ f‚ @
…Š€› # 0
f€kš
š ¡…›f€›°€€  ‚šŠ” ‘€š– › ¡ ș 
à¡ š˜ – ”€ ” ¡ €˜  ‚šŠ” ¡ ?

›°€ 
kš  ș ]”€” € ” ¡ €]” °€…› €  

— \‡“–  – €š ¡?

…Š€› # 0

˜ ¡“
–     š˜ˆ\”“ – – €€ ˜˜¡ –Š “ ¡@
^  ›f˜ˆ†ÒŠ … ¡f@

–  
˜ ¡“  †ÒŠ –〛“¡ ˜›‚ @

˜ ¡“
–    ’Û™ ‘ š, ˜‡ “  €˜  –˜]”¡ 
˜š ˜‘‘€š‚@
…Š€› # 0
––›
˜à˜   ˜à˜ ܛ ‡™šè  \”“ ‡ — € Š‘ @
˜à˜ 
––›  –€•šè  ‡ — € €Š € ¡?

––›
˜à˜   ș ? €›¡  ” ” €¡š¡ €]”€ ‡– “
€… € š¡…› ¡@
…Š€› # 0

‡‡
… š  à¡ š ‡–˜‡ €†¡, `  “€ ›€š˜‡”šš
‘@

… š
‡‡  ™¡  š  š“ ^  • ¡¡‡š@˜ ›€ ]’ ]’ 

¡ “ … ¡f@
…Š€› # 0

‘ ‘ è ˜ €  – ”š˜˜¡ ‚_@f€‘ 菑 š – › 
˜\”“ –^χ €š “™¡ “¡ ]™ ¡@

‘ š“€¡ ‘ ]˜ š”š]”€¡ ‡ ¡?‘
…Š€› # 0

™ •ã˜\ —“ 
˜€   ]‡€˜ˆ ž ‘ € €° 
“‘“ €f‡ …€¡@

˜€ 
\ —“   \͆ , €  € “ “‘“ €™ ?

\ —“ 
˜€   ‘˜š˜à˜ kšŒŒ “@ \ —“ ˜è€š ¡f

–›@
…Š€› # 0
žš – 
\‡™  žš – ϙ ‘ “€  “ ” “ “”¡… ™ ¡@

\‡™
žš –   “¡ — _, ]”‚›€¡š¡¡@

žš – 
\‡™  ș — _  ¡–, ș ”†›  ›– ± ¡‡ š › ‚
˜š“¡ ?
…Š€› # 0
˜™ –  ˜’“‘ ›€ ˜ 〙€ ›€š‡–š‘菀¡  “ ¡ 
‚_@–  “‚è  €¡ , ‘à¡ š ^ ƒš˜¡ș , ‡ €†¡,  –
˜š ” “‘¡‡˜ ‘™ ¡@

 ™ ‚ž`  š ƒš˜… šƒ ‚f@–  € ]›‚_@¡
˜™ € ‡‚ “›‚ , ‘‡ã‘ `‹ , ƒš˜… šƒ ]f¡@

˜™ “€šŠ–‘›¡f€¡ , ‘˜ș `‹, ˜š ^ ƒš˜¡¡ 
ș ?‘
š›€ ŒÞ–˜f€ Ï‡““\”“  ˜“ ›å™ 

€ …”… ”–‹

‘€š– … €š“€^š ‘ €¡ — _  ¡–]”€ ˜ ›“ …
‚š‚™ ¡@

^ ”š` å™ 

“€¡ ˜š ˜ › ‚š‚™ ¡, ^  ]”€ ș 

˜›–? ]”€ € Š  ‚šŠ ‡›š¡ ¡, ”š˜“ €†“¡ €¡ @
…Š€› # 0
… šå™

™ € \‘ ›˜”ž €™ ‚™ @^㇠˜ €” €[˜

–‹‡]›š¡@˜ ‡è Š“– š – š  `“ ”† @”¡›“
€¡ , ˜`  ‘“™¡  ¡ “¡ @ –€ š”š\”“ ›f‡Š 
š› Š€Š€ š  ‘‘ € ¡@

‘ š – › ‘`  ‘“˜ƒš”š– š˜”°  @Œ Ȋš€ 

 Š •€Š”ž€š € ¡@

  š€ ‡ – , ‘˜“]‡€€— ‡]“¡ › ,  ž€ ¡ 
€“¡ ›‚ ™ @

…  …”… ”° š¡ @

`  ”† , kš˜— ‡]“¡ ›š¡?

¡– › , ‡ ˜\€› ‡]€ › € ¡@
…Š€› # 0
f€†  ’ š   “€ `“€\• š“”† , ‘˜“ €“ – š¡ _
‡¡ ‡ †› ‚›‚ _¡@

€›f€– š@   “€“` š ‘™ @

› €“à¡ š  [  š€ Œ[ ˜ ”Û ¡– š › ¡]¡@
žŸ… ‘¡– š ˜ˆ’€› ‚™  @   “€“€¡ @
…Š€› # 0

‡‡
\ —™   à¡ š ”¡› ” € ˜ € š‘ƒ[Š“  ¡_ ,
‡– €‘ š ” ‡¡š €š˜š‚_@g  ș ¡]?

\ —™ 
‡‡  ‘ š ” € š…› “ “¡ ‡ “  @
…Š€› # 0

f€ ¡€¡ Š›€–š \š ^  ‚›  ˜” ‚š ¡@

–š 
¡€  ^ ˜€ _ χ–€ – “¡ ¡  ¡–, ^ ž¡š˜
¡˜ š¡ Š›€ €_ž  f¡@
…Š€› # 0
f€žš – – š˜–‹ ‡ š‡ š š š¡  @”  –‹š˜ž€ ` 
”š‘™ ]™ @”  ]€š` “ ¡ “— ‡ ™ kšžš –  ”† 
]”ș š š¡¡?‘

žš – – › ‘€›˜ˆ f€–¡–° ‚› ¡ ‚™ , ˜“\”“ ” 
€ žš –€ f€– ›€ f‡˜–…Œ › @

š˜ž‘ ˜\–\“—€šš¡¡ €” € à¡ š”  ¡ “ 
… ¡f?‘

žš – ‘¡ , ˜` € €˜ ˜¡  €šš¡ ¡@

š˜ž` –…“€– ‘à¡” ›‚ ¡ ‚ €˜`   €“ 
ܙ š€š¡ ?‘

žš – ‘“¡ , “¡ , ‘š\ ›\–˜ˆ •šžš –€ ‡ š˜¡  ¡ 
š¡ ¡@
…Š€› # 0

 °€”š‘ ˜‡‘š€ ˜€šš¡@f€‚ԍ  ‘ ‘ š ” † 
—š‘ @f€]‘˜ –¡‘š ‘š¡  , `  š¡ “¡ ‚™ @
` “€¡ ‘™]”› ‚ș €šš¡¡?‘

‚ԍ  ‘“ › ‘¡˜› ‚ š€ š €˜[… š ¡@\”“ € ˜€šš¡
¡@

˜  •š, ‘› €“™¡€  € ˜¡f€‚ԍ €š ¡‘ š —š‘ 

¡@

‚ԍ  ‘“ › ‘‘š\ ›¡˜ š  “› ‚ € ™Š ¡@˜‚ԍ 

 ‘ ¡‘ š ”°›‚  ¡  š ` –‘€š ¡@]‡‘ š ™ “ 
” ’š“ › å™ 

†ÒŠ ”š¡@

…Š€› # 0
Š€Š…€š
™ 

  Š€Š ‘ j@

™ 

ˆŠ‡–  “€ ›€š ™¡› ‡f@

™ 

‡¡ ˜` ‚ ¡ ܛŠ• ˜[ ¡ ‚ ¡ @

Š€Š…€š™¡ ܛŠ• ˜[ Š€Š¡@

…Š€› # 0

š ˜“ –¡ƒ–š ™ ¡] “”¡… @ “‘ š“‡–ƒ–š ¡Š€ 
€ šŽ”†  – › , ‘˜š ” ˜ ™€‚_¡_¡@˜]‡ –¡‡–

  €š`‹  ‘ ˜š€˜š€ \›˜ š ›  , ˜š € ˜   ˜ “
kš ”f… š ¡ …€@  ˜ “\èå™è ,  ‘€ŠŠ¡f ˜›@
˜š 

¡  € ¡ `°‚f@

 “‘ š“€›˜`‹ _kšš”† , ‘€› €“ ?‘
…Š€› # 0

˜ ›€
“ €š  ‘‘ ˜– ‡ š‡ š¡ ¡˜‘€ “€ ڙ “
š“ @\‚š€ _å™ 

]€š€ _]Œ[ š‘ ` ”š €š“ @ €†

‘š€– ‘˜ ›€]™  ` ““ €š ”† , ‘€ _šQ ]™  ?‘

“ €š
˜ ›€  ‘‡ ¡ ]™  @` “€¡ €‘ “ ¡ a”š
`‹ €š€ “˜°¡ ‡ j@˜“hŒ[ š˜ “ ›™ kš¡‚ã› 
`‹ €š…› ‚™ @

f€]‘˜ € è “ ‚‡šš¡  @` “f€]‘˜ € € ”š
–‹‘ @` “€ ”š–‹å™
›‚ ?‘

€ ”š–‹ å™ 

 ”† , ‘à¡™¡ ”šŒš“¡ 

– › , Œš“€ ș – ¡@\‘š‚˜ ›‚š¡  

^  ›f– ¡š]‚™ @
…Š€› # 0

‘ã› € ‹‡ €^€› –Š€ –¡‡šÝ š € š…› “€ 

]‘ @f€– š¡\”“‘ è €   ”€ “€˜“ “]‚š 
‡ “›‚ ,   ‹‡  – › ” ‡ , ˜š  › ˜ € ›f‘]
€ ‡f‚ @

¡ –Š , › €“^ – € ڙ “š“ €˜š ‘]€ è” Œ45
€˜ ƒŠ ϙ ‘ € “¡ ¡@  ‹‡ – ›@
…Š€› # 0

 “‘ š
‘¡    ș à¡ š‚ ˜]‚›‚‚_ ?

‘¡  
 “‘ š  ‡ ¡ , ¡‡š  š ‚ ‡›€šš ¡ ‚™  @
 “‘ š
‘¡    €†–… — ?

‘¡  
 “‘ š  – ]‚–ˆ “ › ‚ ° ș €¡‘š ]_
@
…Š€› # 0
”€‡
˜ “  ˜ˆ ž ‘ €š ‚ ?

˜ “
”€‡ “¡ ¡˜ š™¡  ” š š˜¡ ž ‘ ¡  ¡˜à˜ 
€ ” ”  —™ € — —  ˜ ˜ € ˜ ˜  

š˜ž
“ ‡   \š, ]”€ ›°€ •›¡ ‚™ ¡kš]” ˜‹ _
› š¡¡ ?

“ ‡ ”  , •›ș ˜ ™“š ¡, –¡˜ ^ €  ¡@
”…  € €¢ ˜”  –Í…^ €  •›¡f¡@
…Š€› # 0

š˜ 
¡˜   ˜“ “ ™€š ›™ ¡ €‡–€˜”Í…  Ÿ[€ 
“¡ ¡ ‡  , ž ‘ “¡ € ‚ @

¡˜ 
š˜   kš˜“— “ ™€š ›™ ¡ €‡–€˜š ž ‘ 
“¡ ¡ ‡  , ˜”Í…  Ÿ[€ ¡ “¡ ¡ a‚ @
…Š€› # 0

›€
˜   ‘‘   › ›š¡“€– ‘˜ˆ” …› ¡ €
˜ˆ˜  ¡×™ ‡“€ — –〛“¡ ¡@

˜ 
›€   •š˜“ ›“ † ° ‘™ ?

›€
˜   ‘“¡ –€˜€ • ˜ž¡š¡ …€  @
…Š€› # 0

˜ ›€‚è ˜“ €š ‘˜f€ƒŠ ƒŠ –‡ š¡ ¡@

“ €šš– › ]”˜ ›€¡@f€ƒŠ ș ]”  š ‘“ƒŠ 
–‡  €¡@
…Š€› # 0
f€–  ‘ š–   à¡ š €˜[… š ^“ _˜ “‘ š¡, › €“˜
¡˜ž ` € –š _ș €šš¡¡ ?

–   €€ _` • › €š“›‡ f@
…Š€› # 0

š €ž“˜€ž ”† ˜“ €_` ›°€  ž ‘ €š“€ ”È€ 
• › €š ›™ ¡?

˜€ž¡ ™ š, \–˜‡–š ¡@
š €ž€  ˜‡–š ¡?

˜€ž¡›°€ ^“ ˜ Š ¡ ‚_¡ €˜‚“ ˜‡ \‚‹ ˜“` 
‘  , ¡`š ¡ “¡ ¡@
^‚ ˜˜ ‡žš€ ‘€š˜¡˜ ““˜‡– “ ”† , ‘–° 
 Û‘šžš¡@^ €¡  › ™¡ ?’

˜‡– “– › , ‘ ›€  , ‡–¡ ˜kš… … ž€ š›“‚f@
˜¡˜ “‘^ €”Š˜ș —š ¡?’
˜š… … @ ˜‡– “– › @

…Š€› # 0

f€ ‹‡ \”“–Š€ 耛˜‘ ›€š “‚f   ”›“
€¡ , ‘ ‹‡ , ]”“‘š€š‘ , \– € _—   Š › “¡ ¡@

]” … ˜€š›°€€ ‘ ›€š›, –‹“€ ›f€  ˜ƒš

 —‡‘‚ @
…Š€› # 0

 ‹
 “€  › ‘€š ‘^“ ˜¡‚ _˜š Š ”š^“ ƒ ?’

“ €š
 ‹  ‘˜ ›€, ˜ •€š@ž ™‘‚›  ˜š š Š ]”€

”  ]‚_@
…Š€› # 0
€”“ €–  “\”“   Šš € –› ™ @
–  ]‡ž ˜€ ˜€†€šš¡ ¡ ?
  Šš 
ž¡ ¡f ‡ “¡ @

–  ž ™‘€¡ €  €  ‡ “ ¡ ?

  Šš ‡ “¡ , –〛 › ¡@

–   •š]‡ƒš‡ €š‡ã‘   ‡ “  € –¡ ”š
h • ”¡… € @
…Š€› # 0
˜ ‡˜ [ “\”““f“ €š €¡ , ‘š ˜]‡˜“–¡€ ˜ 
•›‘ “ ° ‘™ @]‡€– ‘g  ‚› €  ˜ š˜ š€šà¡ š 
 š‚‡ €š‘‚ @ ˜ˆ?’ ‘ș  ˜ˆ?’

“ €š‘™¡ €˜ ›€— €  g  ¡ —›€ \‡ ˜—‚š¡
¡@
…Š€› # 0
‚¡€ ș — ¡ ‹‡ ? ‘ ¡€“”† @

 ‹
¡€  ‘f€  … ›   ”™ ȝŠ›@

¡€
 ‹  ‘› €“  ˜“ › ‘€ “‘ š f€  ”Í…   ”™

ȝŠ›–…š¡ ¡@

 ‹
¡€  ‘ ‡ j¡  ›› @

¡€
 ‹  ‘› €“` €”  ¡“¡ @

 ‹
¡€  ‘ ‡  ‘“˜š”  “¡ ¡  ˜  ”™ ȝŠ›
–… ¡@
…Š€› # 0
f€ ˜ 
‘ š ˜    “ ¡, ˜‘ “ ” ” ˜\ŠŠ –’¡@

‘ š ˜ ¡ —™ , ‡–¡˜ š ˆ‚° ¡  ¡ ”š ˜ ¡ã› ˜›€š

–° € ‹“ _ \›‚€š”  ¡@
…Š€› # 0

— š 
š ¡‚ š  ‡“ –˜€ _˜ ˜› — š “¡ ¡@˜“‘ ”f

€˜ “€100š € “ ˜€ € – › ¡@

š ¡‚ š
— š    •š˜— ș ˜ ‚¡ ?

— š 
š ¡‚ š  ș €™¡`  € –˜– ™ ‚™  – 

]  “š € ¡@
…Š€› # 0

… € š
¡€  ‘  ¡–, ˜–‚˜  ¡– € g  è š–“ a‚ ,

‡ – ›`‹‚ @

¡€
… € š  ‘˜ •€š — _, ^ “  ¡ “ €˜‘˜€š

š ¡@\‚š^ € è š— – ›“›‚‚ ,  ‡ “ ˜ 怛¡ 
‡ f‚ @
…Š€› # 0
ff€ ‚ € š\”“  ™ ›“–…“€ ›ff€€– ° € ‘€ “”š
‚™ kš`  – › ˜^  ™ ›“€ –…“ … ¡ ¡@

€– ° 50 ”f˜ –€‚ — _  ¡–@

 ‚ € š– 50 ”f, ˜“ ¡‘€š‘ @˜ \͆  ˜š 
”°   ¡@¡^ –‡ “ –‘€š“”š500 ”f‘“€ ™ š¡@
˜“‡š
ț€[  ˜^ ˜¡ “˜… š† Ҋ™ ›…€¡ , ”¡› 
†ÒŠ ›€š˜\”“ ” € ‚ ° ˜ –‹ “ ‚f@

‘ š ”š\”“    €˜š“”š‚f,   š †ÒŠ ”šà¡ š –Š 
€ ‡Û˜ ‘“ kš…  ”šà¡ š –Š – ˜ š ]‡ •š†ÒŠ 

˜ ‚š¡¡ @\–ș € ˜¡?’

ț€[
˜“‡š  ‘ š]‡˜š ž ‘ ¡@

…Š€› # 0
f€˜€ϙ Ÿ €”  ‚™ @

ϙ Ÿ – › –Í… ]‡š €è˜˜f€›°€ ¡@ š– š
˜ –€†‡ ““ … ¡ ¡@

˜€“ž¡ €š”† ˜‚š˜¡ š ‡ ˜›‚ €¡ ?

‚— š¡ €šϙ Ÿ – › – ™ ›–˜@
…Š€› # 0

‘€ “‘ š
€ š ‚š  ‘ș š ™  ¡–€ƒš€‘š ‡€ ƒŠ ‹ €
€š]f?’

€ š ‚š
‘€ “‘ š  ‘€ €š ? ˜€ • ‘š€ƒŠ –‡  š¡ ,
”š €  “‘š ‡ ¡ “¡  › @
…Š€› # 0
¡ Š›˜‹¡š ¡]™ 

‡ã‘ ˜ @` ݛ ^Š”€°“  @\”“ 

  ˜ “›€š¡ŠÈ  €”  ”¡……€  — ` ™ ‘]™ €
` €    ˜¡‚ ž ‚ €Š¡ Š›€€˜š˜¡ †Š‚™ ¡@` “
–›– ™€ –› ™ kš€¡ , ‘˜‡ã‘ ˜¡, ˜˜š€˜š˜‡ j
kš‘]j €€¡ ˜š ž ‚ €Š¡ †Š “¡ ‚™ @ –›
– ™‚™ kš€†‘š– ‘ ” › Š @™ 

–   ` € ^‡ š

€šš¡  @` ‘¡ ` “”† , ‘ș —_, ‘]f?’
¡   ¡–, ‘]™ ]”€ €Š€˜š˜¡ ¡@
…Š€› # 0
 ’ 
  °     ‘€ ¡f‡“ –’’ €  …›š¡ ¡?’

‘€ “‘ š‘€›f€  ° –€  @]‡`  — ϙ ‘ ˜‘ ¡@

 ’ ‘\š, ^  ϙ ‘ ˜‘ kšș ¡  € ¡?’

‘€ “‘ š‘‡ ˜ ¡› €›  ° š ‘€š›‚_ ]‡ ” €š

‚_@

…Š€› # 0

f€˜[  ¡ ›™‘“‚™ kš¡ š f€”š “ ˜ [ Š€š 
‚™ @˜ [ŠŠ‚™ @  ¡ ›™€\ ’€ š “‡–™¡‘ ,  ‚è 
  – › , ‘¡—‚ “, ]”“500  ›”š “ ™¡˜ [ °‘ ?’

˜[“š ¡€    › kš– › , ‘ “ š ‡ș ¡ ¡ ?’ ˜ 
^ “™ ˜ [ ˜ˆ–‹  @
…Š€› # 0

˜š“€– ‘f€^‡ “™š€ ‡–“€[—‡ ‘™ ‚™  ` “¡ 
˜¡“€š€ °€, ž … ›™, “ ›™ kšf™š€Œ ž“š] ‘ €
å™è €š‘ @^ ”š蝂[€˜“‡š““€[€˜“‡š€ • “
€™ @

蝂[€ ˜“‡š^ ^‡ “™š€ – ¡š “€ › @
“€[€ ˜“‡š“¡ @

蝂[€ ˜“‡š‡  €¡ ¡, ¡ €š @“¡  ˜à¡—‚ “
€ \‘ ›˜ƒ  Š‚ @

“€[€ ˜“‡š€ _– “¡ @‘›‚ @  š€ › ˜š™¡ ¡@
…Š€› # 0

f€    \ —“ ‡––± ¡ ‚_ ¡^˜ š€  – a”š
 › ˜ ‡›”šݛŠ›€šš¡“›‚ @  – ™¡ €^˜ š˜
›ÝŠ“¡  @f€ ‘“` € € _ ž €˜ ‡› €   š   ±™ 
…±€š¡ • ¡]` €ݛŠ€”¡… @ƒŠ € ] ‡ “€š–± 
\ —“ “‡ ¡ ‘š ‡  › @`  ž €“¡ •¡f”† 
]”“^“ a… _”šݛŠș ›™ @

—› ș €š ? ^ ` ˜™¡ f€š € š¡‚™  @‘š\ ›˜

… ¡ ¡ €‡–˜š ž €˜ˆ  ˜›“]f `“€ ‘›˜š ›f
‡ š  ’°€š¡ ¡ @ –± \ —“ “‡ – ‘™ @
…Š€› # 0

f€]‘˜   š ‘“€ ›f  ›€”  ‚™ kšf€ 
€ jš^ž š €š€”† , ‘™¡ €“€ ¡?’
  ›“€¡ , ‘3¡‡ š ”f€ @
]‘˜ “”† , ‘\š^“ ˜¡‚ ?’

  › – › , ‘™¡  • “\ŠŒ€š› ¡@

•š]‘˜ “‘ š €– š˜”† , ‘¡ €“€ ¡?’

  ›“€¡ , ‘5¡‡ š ”f€ @

¡]‘˜ – › ‘™¡^“ ˜¡‚ ș ¡?’

  ›“€¡ , ‘™¡• “\ŠŒ— €š› ¡kš˜ ‡— “ Š
€š› ¡@

` ]‘˜ “ •šf€  š €– š˜”† , ‘^ ˜ș   

– ¡?’

  › – › , ‘™¡ ” “¡ , › €“‘ “  ^  € –  
€¡€š”€ š¡@
…Š€› # 0

 “‘ š
 ” ¡™   ‘˜… š@ •š— f€… š€ “¡ ”€°
 €?’

 ” ¡ 
 “‘ š  ‘… š — ‚¡ ‚™ , ”š˜` € `‚ ›™ €
“ž “›]™ ¡@

 “‘ š‘– j, €¡ ¡ “ž “?’
 ” ¡ ‘˜š‚ ›”š@

…Š€› # 0

f€˜“‡š“f€`à˜ ‘ š€ ^Ššå™›¡f”† ‘\–€˜“
€“‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš €“ €“ ˜™€¡ š¡¡ ?’

`à˜ ‘ š‘‡ , ʙ š¡‡‚¡€ ˜ €™ ¡kš –‡‚¡†¡†¡

˜¡ “€š¡ ¡@

˜“‡š‘] š^ € ș € šŽ¡ € €  — ‡‚¡˜†¡
˜¡ “ ϙ ‘ “¡ Š€@

`à˜ ‘ š‘]”“ €š ”šš€š‘› ‡™, ]”€ — ” …›
‡ ™‚ @
…Š€› # 0
f€˜ ¡› — ç™€ ¡ ›‡ ““€ ›fϙ Ÿ €”  ‚_@
ϙ Ÿ “‘   › €‡ –‘“€  ”f˜ ‚@  ”f‘¡f
˜ ¡› “”† ‘   › € ›f  ”f€†ϙ ‘ “¡ ¡?
ϙ Ÿ 
˜ ¡›   –〛ϙ ‘ ¡@\–\”“ ‘ š 

” †f@

“–’ ™ ‚ ¡ š¡  @ “–’€ Ÿ™ ‘™ ‘˜€”“ € 
˜“‡š¡  @

 — `à˜ ‘ š ›š¡@› €“f€`à˜ ‘ šg   , ‡ ¡ 
”š¡ š€š–‹  @ “š ¢€“‘  ”  ]€š”† ș 
– ¡, ˜ ›ș “¡ š¡¡

?

˜\”“  Šš € ^‡ š€šš¡ ¡@ ` `à˜ ‘ š“‡ – ‘™ @

…Š€› # 0

–  
ț€[  ˜×™€– ‘‡ “˜ș à¡ š ™€ “¡?

ț€[
–    ¡  š, ™¡˜˜ €“¡@

–  
ț€[  — à¡ š˜ ˜ ‡“€ ž™ 

˜ž ˜›¡ “€

›f€›˜‚f, ¡˜  ˜›“™¡ h • ˜]f@
…Š€› # 0

˜ ¡“
–     š, ˜ˆ\”“ –  € ƒš€€ ˜˜¡ –Š “ 
¡@^  ›f˜ˆ†ÒŠ … ¡f@

–  
˜ ¡“  †ÒŠ –〛“¡ ˜›‚ @

˜ ¡“
–    È™ š, ˜ˆ”  \‚š€ _˜ˆ–…  € ¡,
 ¡€›]”¡ ¡@
…Š€› # 0

‡¡ ‡€ € “– › ¡˜ š ‡¡ ‡Œ–“ › ¡, ™¡ € _g  ¡‡ 
—‚ “  [“ €š €@

f€˜¡ ‘™]‚ “€›€š‡ ž – ›¡ ˜ˆ [“ €š“ ] 
¡@

–‹ €¡˜ [“ €š“ ž €š‘ @¡˜› ‚š“€ ”ÒŠ 

›€š€‘¡@¡˜ š”  f€”ÒŠ €˜¡ , € “– › @

…Š€› # 0

f€” ‹€“ €  ” € ˜f€ 

”† €” ”°kšˆ ”°˜ș 

\š¡?

 ” ‘€“` š ‘™ ‘–€ š˜ ‘˜ ‚” “ €†“¡ ¡  @
‘ “  €š‘› ‡f, •€[\”“]” ˜ˆ˜]‡ f‚ @
…Š€› # 0

˜“ ‡
‘€ “‘ š  ‘€  €  [™ –“ ¡ ? ”†›¡Ý€  š ‘ 
 , ‘ ‘“— “¡ …› @

‘€ “‘ š
˜“ ‡  ˜ •€ ‡f‚   ¡–, €  …›“€ ›f“¡ 
¡  , –‹“€ ›™¡  ¡@
…Š€› # 0

š €ž
˜€ž  ‘•   €•‘kšž ‘ €•‘˜ș \ۏš¡?’

˜€ž
š €ž  ‘•   €•‘€– ‘˜ ˜˜  –×˜¡ ‡  
¡kšž ‘ €•‘€– ‘˜  – € ž ]¡  ¡@

ƒš]f˜¡˜ ““† Š–Í…€ ]_șŠèŠ€š“€` æ™ ”† ,
–Š, ˜‘ f¡   ›¡ ™ – f¡  ?’

‘‡ , ˜ ”  ›  › ¡@ –Í…“–° ˜   ˜™ ‡ –

‘™ @
…Š€› # 0

‡‡
… š  ș ˜€† ‘“”¡›—   ”™…š “€]š ”˜
”€°‚f?

… š
‡‡    ¡–, ^ ˜¡‚ _€‡˜ “˜  ”™ €“ ‘“ 
€…›¡?
…Š€› # 0
˜€ 
˜   ˜‡ã‘  – j €˜ˆ ž ‘ €š ‚ €“¡ ?

˜ 
˜€   ˜^“ ‡ã‘ €†“¡ €¡ € @

˜€ 
˜   ˜ˆ\— ‡ –… ¡f, ș €]‡¡ ˜ˆkš  

— ™¡   ›€š“ ¡@
…Š€› # 0

‡‡
žš –   ‘f€¡ –‹€˜˜”š ‘ – ›žš –” ‚f@
g  — ș ˜‡–š  ?’

žš – 
‡‡  ‘˜š  ˜“kš€ _š è “¡  @‘ “ – › €

È€“‚˜¡ ‚f@
…Š€› # 0

f€˜ ¡› \”“ — ç™•›‡ ““€ ›fϙ Ÿ €”  ‚_@
ϙ Ÿ “‘   › €‡ –‘“€  ”f˜ ‚@  ”f‘¡f
˜ ¡› “”† ‘   › € ›f  ”f€†ϙ ‘ “¡ ¡?
ϙ Ÿ 
˜ ¡›   –〛ϙ ‘ ¡@\–\”“ ‘ š 

…Š€› # 0 

” †f@

f€ ˜ ‡  “f€žš š ™€€  ˜ˆ ¡f€¡ , ‘‘ ™ ‘
˜ י€›°€ € \”“ ˜  ˜ˆ ‚ à¡ š … š  ’š
‡ ™‚ @

™€“f€›–    —š€š‡ – ‘™ , ‘˜š … š   ’š‡ ™‚ 
› €“˜š ” ‡ € … š ?’
…Š€› # 0
˜ ›€
“ €š “   š ‘ ]¡, … ›€€€°‹ € “¡ …“
 € ?

“ €š “ 
˜ ›€  ]”€—  ”š–  ‘ ¡, f€ ’€€°
…– “¡  €@
…Š€› # 0

˜ “ “\”“–Š€ —‚ ›€ ”菀”±“€– ‘š˜ž ”† 
– ^f,  š‡¡˜ž ”š– ¡ ș “€› ¡?

š˜ž
˜ “   \š, ™¡ € _‚’ — –  € ¡@
˜ “ 
š˜ž  ^  ›f ˜ ”†š¡ ¡@
…Š€› # 0

› €€  ›  ›˜]™\”“˜ Ȁ› € ›“”† , ‘ș 
]”“  … ˜ˆ€šž ‘ €  ?’

˜ Ȁ›“‹Œ    —š¡f€¡ , ‘\‚š  …  ˜ˆ ¡   ˜

ž ‘ ¡ ș €š @
…Š€› # 0

€ € ˜ ›€
¡€    ¡–™¡€ ›  ˜f€¡@
¡€€ “‡ “™¡• ‘ š¡ ‚ — ™ “¡ ?

€ € ˜ ›€^ € • ‘ š ș ”†¡]”, \–€–  – š
–……€ ¡@¡š– š ” ]‡  ¡@

…Š€› # 0

f€– šf€€‡  ‹ €š ™€ ŠÈ  ˜–‹ ‡ š¡  €
\… “€¡ ^š– ›   ¡–˜š ‚ ° € €•›¡ ‚™¡@

^ ”š ‹‡ã‘  – › \š €•›¡ ‚™¡ ș ¡]”¡›
‡ã‘  ŠÈ  € ˜ Šš –‘€š@
…Š€› # 0
 ”“

š ¡“\”“ ˜   ¡“ , ‘˜š f€¡  ”“ ¡ €–° ¡ €š˜— \”“ ” ‡ € 
š¡£ “€–“@’

^ ”š  ¡““”† , ‘ ș à¡ š ” ‡ £ “€¡?’

š ¡““€¡ , ‘\š“¡ ™ š, ¡— ˜š š¡ ”“‘ €š@’
*********
…Š€› # 0

˜š— _€ ž ‘ ¡

f€– š‡‚›€š ‡ žš€ ž ‘ ¡_@ –› ‚ ” €š“ …‚ “˜˜è@–‘š
“‘ f€…¡ — ˜è¡ €š“ …š¡ ¡@–‘š“”† €˜ș“ …š¡¡ @…¡

“€¡ ˜š† Š— _€ ž ‘ ¡@

–‘š› €“žš€– à¡ š — _¡ “›‚ @

…¡ ž ‘  ”¡›˜— žš @
********
…Š€› # 0

 š‡”š‡ “ ¡

‚ã›\”“‘ 菠– › ‘ “™ … ‘”š‡ ”¡… ¡@\–˜ š‡”š‡ a‚ @

‘ 菛 €“à¡” ¡,  š‡€€š –‡ “”š¡ ˜ ”ƒ›‡ j‚@

‚ã›\š–€•˜š ˜‡ a‚ @
********
‚‚芚€ –Š

‚‚芚“”š ¢ ‘€š› Š–Š ”† ””š€  š¡ ?

–Š ŒŒ , `Û¡ “˜ˆ  “ƒŠ€”† › €“˜“`Û¡€†— “¡ – ™ @
*********

…Š€› # 0 

‘’˜” “ 

˜ ¡˜‘ “ ܙ š˜g ƒ› ˜›‚f¡, ‡ ‘’˜” “ @

˜€ ’ š– › , š“ ˜› Š€€]š ”˜¡˜ ‚šÝ š€š ›f‡ f‚@
********
…Š€› # 0

” € “ ˜

Š …š“– €› › ` € ” € “ ˜\ ‡ ˜ ›“€ €¡ @

– €› ›“ › ‘ޙŠ •›šŒ˜›\Œš ™š’
Š …š“Œ Š¡f”† ™¡ș ˜‡ €¡?

– €“˜   ˜™ €¡ ‘ š˜š ” ‡ € “ ˜ ‘š› ›… 
Œ ¡@’
***-**
…Š€› # 0
..™› kš– ×˜€š

” › € 芖›“\”“–Š š –‘ š] ‡˜€¡ ”š ¢ ˜à¡ š€˜˜ È [
ș ]f¡? ˜à¡ š Š  , ^Šš“Š, ˜ – ^› ––‘€š‘‚ @

–Š“f€”…   ”f€ “ Š “€ ›¡f€¡ ” ” ™ ”f› kš– ™¡ ×˜
€š‘ @
****
…Š€› # 0

€¡ ‚š, €¡ ›‚ ?

耛˜Š …š“š ¡“ ”† €›ș “¡ ]f?
š ¡“ š ‚š‚f, ›‚‚_@

Š …š“¡°–° €š”† €¡ ‚š, €¡ ›‚ ?

š ¡“ €f”š ‚škš]›‚‚_@
==========
…Š€› # 0

—€  “ ˜

‡ “ ……[€  ˜“ ‚‡šš¡  €‘š ‡”š°• ‘š“` –› ›™ @• ‘š

‡ “ € ……[€\‘š›‚fkš– ›à¡ —€  “ ˜ž ˜›¡ “ … ¡f@‡ “ 

– › • ‘š˜ ”¡› ¡ —€  “ ˜¡@• ‘š”š˜“à¡€— 
kš_芚€\›  “¡ ‘ ¡?

‡ “
• ‘š€€ “˜• •  ¡f ˜ —€  
====
…Š€› # 0

 ˜ 

Š  [ ˜¡@

–‘› ‘ “™

\ڙ ”€
š   à¡ š ŠèŠ€ ” ‘€š›‚ ¡ €˜—‚ ›”šڙ ““¡ ‘
¡ @à¡ š ș ə ›¡?

š ]” ¡ €¡š¡¡ š˜š ” ‡ — €¡¡ €‘ “™ š ‡–‘›š¡ ¡,

^  ›f˜^ €”š š¡  萚¡ “€ ^‡ š€šš¡ ¡@
==============

…Š€› # 0

... ^š ˜š‚™

”Ü”€ €› _ƒ° \… “€–‘¡ ‚_@ƒ°  ›€š` “‘  ` ˜˜š ¡]

˜Í†š “€› @^ ”š¡‡ š‡ š š “›‚ @”Ü”€ ˜à˜ – › –Š ˜^“ 

š ș š¡¡ ,ƒ° ‹ €€š ‘‚ kš™¡ •š…›“›‚‚ @

”Ü”› €“˜à˜ ƒ° € …›‚ ? ^ €  ^š¡ ˜š‚™ @
====
…Š€› # 0
“ š

˜ “ “\”“  ¡› š “  €¡ , ‘à¡ š” € š‚ ‘“  ‘“ “š ‡ š¡ 

¡, ^ € ș š ‡¡?, ‘š “ “€¡ , ”¡›˜š € ™›€ ‘€ “”š€ ˜€š,
› €“\–]Š€ …È€ …› ¡@’
===
…Š€› # 0
‚ ™kšʝ ›

€¢ ˜ƒ ¡ Š …š“€¡ ]‡€ Ÿ™¡‚ ™@ •š›– — ŸŽ‘“€– ‘

Š …š“ ”Š ”† ‚ ™kšʝ ›˜ș \š¡?

€ •   … ˜ˆ€š ”Š– ›  š‚ ™‡–— ‘’‘ ¡ž ‘ ¡kšʝ › 
‡–— ‘’‘ ¡” “ ˜› €š@
====
…Š€› # 0
“ €š“˜ ›€ €¡

“ €škšžš – ˜ ›€f€“  ƒš› Šš¡— “ ˜f€†‘¡ ‚™ @

”šž ““ €š“˜ ›€ €¡ ˜ ›€“ ˜f€†‘¡ ‚™ ¡@˜ ›€”šž ““
¡ “ €‘ š  š˜— f€†‘–“ ‘ kšf€”š‘\‘š’ kš‘ š”š‘– ¡š’
›‘ @f€ ” “ \‘š]f‚  ‘ š – ¡š “€›‡ f‚ @

====
…Š€› # 0

‡ ¡š  ”† 

f€‡ ¡š € ‘€ “ ˜ ¡““\”“ ‚›[ Œ€ ›ff€€ ˜ ¡ šš ‘ @‡ ¡š “

”† ș ^ ”š]”€ ˜¡–– € “ ˜— › ‘@˜ ¡““€†”›  … •š

š– › “¡ @^ € ‡ š“¡ ¡@]”^ ”š › f‘˜š Ž  ܙ š ’ @

‡ ¡š “”† “ ˜ ›“˜ ¡‡[ș ¡? ˜ ¡“™ ‘˜¡–– €  \”“ ”Šš “¡ 

–‹ kš ‚è ˜¡ š€ •€‘ ` ¡ š€ ˜ •š `”™ ‚€š €@
====
…Š€› # 0
“ ‡ € ¡“

“ j —š – f€‚ ˜f€”° Š€š ‚_@ŠÈ€š€ ] ‡ “€š”  € 

ˆ ”°  f€ €  “– ¡š]™ @ •š` “f€–° €  ‘ kš — € ` ˜

‘•“ ‘™ @€† ‘“– ‘` ž¡š€˜™š`’š ‚‡šš¡ ‘ƒ[Š“ 菖 € 

‘   €  “ ”† ș  — › ‚˜ š‚f?

€  “¡   –@› €“` ˜€†€¡š¡ € ‡‘ ¡@—› ]”¡ – ^f€¡ 

“ —  …– ›¡@
====
…Š€› # 0
€“à–š

š ¡kš˜ ¡ ˜ ˜f€˜˜ € ‘š¡@

š ¡“˜ ¡ €¡ , ‘‘ ™ š˜˜ ”š–¡ϙ ‘ ”ÒŠ –’ ¡_¡, ›‚ ¡
™¡ €  — ŸŽ¡ ‘ ˜˜š ¡@’

^ ”š˜ ¡“€¡ , ‘]¡ , ‘^ ŠÈ€š˜ š“ › €€ “à–š— › ¡
‘–   1740’
====
…Š€› # 0

ޛŒ ”

Œ Ȋš“ ‡™ ”† , ]”€ kš]”€ –  € ޛŒ ”f€¡ ¡?

‡™“€¡ , ¡ ‚ , ‡ š¡ ‚ , ] š¡˜š 25  › “‡ ” š¡ ¡@
====
…Š€› # 0
šæ ˜‡š“¡

f€¡  € … Š  ܙ š¡ ‚™ @¡  … Š €ܙ š˜›‚—‚” ‚›  ¡ ‚™ @

¡  €ƒš ›… Š €ƒšž ‘ € – €š“‚f@› €“… Š €ƒš › “€¡ 
¡˜ šæ ˜‡š“¡ @›°€ › “\…—˜”† ‡ ș ?

›°€  › “‡ – ‘™  –€† ‹ €‹ €¡› €“›°€€‘ ‡š – ¡š¡@
====
…Š€› # 0
 › “¡ ‡›š¡

f€ š‘ š\”“–Š – › , –€•€  ˜ … › ™ ¡, f€—  › “¡ ‡›š¡ 

¡@

–Š“” € €¡ ” ‡ g  € ¡  € ¡, ˜ f€f€ › …€€š€
› ™ ¡@
====
…Š€› # 0

]‡ș ”™ ¡?

” \”“”  , ‘‡–˜‘  žš –” ¡  ˜ˆ‘” š ’ €¡¡ ’, ‡–

^ ʛž” ¡  Œ ›‚€¡¡ , ]‡ș ”™ ¡‡ ˜ˆ…°›€¡š¡¡ @’ ^ 
”š” “€¡ , ‘]‡˜¡ ž˜¡@’
====

…Š€› # 0

…‚… ‚˜ a

– €› ›€ f€… _“ ‡‘ 菡 è” Š›˜ @– €\”“‘ 菀 ‘“¡ è” Š›

‚™ @¡\”“… _“ ‡‘ 菀 –° ¡˜‘‘ €  ‘š¡  @^“˜` € ‘ è
…ã› ™ ‘ …‚… ‚˜ a…… ’ kš˜š‚™ @– €^ € ˜›–‡ ““… “‚™ 

 \ €š¡‚™ @^ € ˜›– €˜ “hÈ  ‡“€” _” ”š¡Š @
====
…Š€› # 0
‘ ›š Š € ‚ Ž

– €› ›f€¡ Š›˜ › €Š š ˜š Š Œ– €š˜‡˜ š¡  @

Šš“] ™[ ”† ™€  š¡¡ @

– €“€¡ ˜‚ Ž€ Š …š¡@‘ ›˜“ ” ‡€ ¡_¡@
====
…Š€› # 0
– – € • “

˜ š ˜€ • ‘š ˜ – ^›”š– €šš¡  @  š ˜“…Š€ › ș —_^“ 

‘š  €  – €šš¡¡ ?
˜ š ˜– –  @

  š ˜“¡š “  €¡ ^“ܙ š ?

˜ š ˜à¡ š ¡@
====
…Š€› # 0

]_›™

f€›°€“›°€  €¡ , ‘ ™, ˜à¡–¡ϙ ‘ ܙ š€š ¡@ܛ ‡˜ˆ]_
›™€¡ “ @’

^ ”š›°€ “žš˜ €š€¡ , ‘]_›™@’ ‘” ¡¡˜ š
¡‘›‘f “˜ã ’@’

 ”›  ¡–— €¡

==
…Š€› # 0
–‡š

€¢ ˜ ž¢€“–Í…  ”† , ‘– j–‡š € €¡¡?’

^ ”šš ¡““` š ‘™ ,  š, ‘ ‡ ”š€†— “`‚ €’

ž¢€“ š •€š¡f€¡ , ‘–¡–@’ \͆ , ‘ €  –‡š‡‚¡€ `‘ ¡šŽ

‘ @’

š ¡““€¡ , ‘]”€  š@’
==
…Š€› # 0

– – €“ ˜f€”‚ ˜

– €› ›h •  ‡ã‘ ƒš]‚™ @”°   “– ™ €” ` €¡ €  ‘ 菀
   •ã˜‘“‚_¡@

– €› ›“  “˜ ¡ ›”¡…€š˜“‡š ^Šš›€‘ š “f€ƒ ŸŽ €š _‘˜š 

” ‡ ˜š‘ 菀   •ã˜‘“]_¡,‡ã‘ ‡ã‘ƒš› Š]f, f€

^˜š‡  ¡’@

ƒ ŸŽ €– ‘]’ ¡ › › ¡ ‚™ @
==
…Š€› # 0

\‘š‡ “€ ›f

– €› ›”š ¢ —“€‚Š€”  °¡ €š”š ¢ €”… ›š¡  @

f€]‘˜ “] ™[ ”† – €‚Š€– ¡š°¡ €š””šș ›š¡¡ ?

– €“˜€¡f€¡ –€•, f  ŠèŠ‘š¡ ¡@
==
…Š€› # 0

ž ‘ € è 

f€– š‘ “™ €  – – š˜ ¡› , ‘ “™ € – – ˜ “› €“€ ”” Ÿ
  ˜› @˜ ¡› “” Ÿ€  ˜“ž ‘ € è š¡f€¡ ¡˜ š ‡   “
”‘ ¡ ‚ ¡˜š ‡   Û‘škš]”‡  –

˜ “¡ ‚ @

^ ”š€ ”” Ÿ“” € €¡ \‚š`㊠¡ ‚™  @
==
…Š€› # 0

€›››“ 

f€ — š “– €› ›€ƒš€ ‘š ‡ ŠŠ ™ kš– ›   ¡–f€ ”™ ‘‘ @

Š“¡ ¡@
– €› ›€›››“ ]‡† 

— š ^ €›€›€…È€š˜  ¡–˜ €Š˜˜š›  ”f• ¡f¡@

===
…Š€› # 0

–‡› …˜€ 

– – € \ ˜ è€ š€š€– €› ›ƒš ” › Š¡ š¡  €— ‡¡ f
…›“›‚ , –‡› …˜€ , – ‘›‚š‡kš •š€ • ‡– šžž ¡ ‚_@

– €› ›“] ˜ “€ š•‘€š›–    › kš– › ›‚ ¡”¡…‚_`”š@
===
…Š€› # 0

¡˜— Œ “¡

– €› › €  – € ›€š\”“ – –  ˆ‚°š¡  @– – “ˆ‚°€ Š ›¡f
€¡ ˜š^š ‘–°“€¡, ]”¡‡ š ˜f€¡@

– €“” € €¡ ‘˜ ‚€¡˜— Œ “¡, – ^“ – ‘ €– € €“   
“Û™ “€ “¡?

===
…Š€› # 0

€¡ ¡˜š ‚ÝŠ

– €› ›‘€ “˜ƒ ¡ …ã› ™ ˜ž ‡ €¡ ¡˜š ‚ÝŠ?

‘€ “‘ š€ “  ‚ÝŠ?

– €€›‡ ˜“ ˜“š› Šš€ – ›š ‘  ` ”š

‘€ “‘ š` ”š€ _ ‚ÝŠ“¡ ¡@ 

‚ÝŠ ,  €¡ ¡?

– € …ã› ™ –€• ˜ˆ¡ – ›”š  •  • ›  100 ž

–ÈŠ š™ 

@

===
…Š€› # 0

]_]_”‡ –˜›

– €› ›kš` € ” š›芞“”š€ • ‘š ‚ ° € ^‡ š€šš¡@‡ 

¡ ”‡ –˜›芞“”š]€š›‚ , – €› ›•   “˜…±‚™ kšš” 

€ — “˜…±“€ €¡ @› €“” “…±“   •˜“ €š ‘™ @– €¡š “ ,
^“˜ “…›”°  `“€ – – “‡ š  …ã› €š€¡ … ˜€š“ ™
‡ ¡ ”‡ –• ˜›]f‚ ˜` ˜…±€š]‡ a‚ @

==
…Š€› # 0

^   —¡ —›

 –¡ –¡”šž “kš–¡ ›– €› ›\”“‘ 菏  š ˜€ƒš‡ ”¡… @  š ˜“
– €› › ` € ”šž “ € € šŽ”† @

– €› ›ș – a‘ è, ]‡€›š  € ˜ˆ—  “›‚¡kš^ €…›
˜€_š     “¡ ” ™ ¡@

  š ˜– ^“   – , ˜˜š è š›‡ jkš\”“€˜š˜›‚ ‘ ,

—à¡ š”  “¡ •Š€‚@

– €› ›š¡“‘ — _, ^   —¡ —›@
===
…Š€› # 0

ș  ¡ “ž “ ›‚ ™

f€]‘˜ Š› è€ ” ] ˜ “‘š¡  @

– €› ›“` € –°   ’ “  ‘ @]‚ ‘ , ” † ‘ kš •š] ˜ “
€ jš‘ @

— \… “€f€ š ŠŠ ,  – €› ›‡ š  …ã› ™ ș  ¡ “ž “ ›‚ ™ 

–  @
===
…Š€› # 0

Œš“€ ș – 

š € € è “˜f€]‘˜ € €a”š–‹ ¡] @^“˜f€˜  •š`’š

 ‚‡š kš”† ^“ š € € è “˜–‹¡ , à¡Œš“¡ ›‚ ?

]‘˜ – › , ^ ˜Œš“€ ș – ¡@€ €\‘š‚š˜ ¡ š¡  ^  ›f ° ‘š
€ ›f– ¡š]‚™ @
===
…Š€› # 0

ž— …€

\… “€” ˜¡ ‘™“” € – ™ , ‘˜“]‡š € f€‘ 菀  “”š
–› ™ ¡@’

” ‚è  ˜˜ _, ‘à¡¡ ș ‚™ ¡, ƒš€ •› ¡]¡, ˜ž ”‚€
›f— “¡ ‚_, –[“— ‚‘”°¡kš “ — ]‡\͆ “¡ –““ › @’

” “€¡ , ‘˜ˆ” ¡@’

‘ •š˜“\”“‘ 菀 ș –› ™ ?’

” € ‡ – , ‘ș €¡–€•ž ‘ €š“ … ¡ ¡@’
===
…Š€› # 0
ș €   — €— 

“ €š “ “ ž ›  €¡ , ˜˜  –‚‡–¡ ‚™ @”°  €  “kš– ¡š]”€ 

   € ” Šš¡ ¡@ ž › “ €š “ €  – ›€“ ˜]_kš…”… ”˜ ž ‘“
›‚ @“ €š “ “”† , ]”˜‘‘€š““¡ ‡ f‚ ?

 ž › “¡  “¡ € • ¡@
===
…Š€› # 0
›“¡ š¡ ¡

“˜a”š€ –[”š–‹f€–±– – – š– š–  ˜‡ š¡@

“ …€ –[”š–‹ ˜ ¡› “”šž “¡ €š”† ]”€ …““¡ ¡@

–±“–° –…“  €¡ …“ ¡› €“›“¡ š¡ ¡@
====
…Š€› # 0
†  —›‚™ 

” ”  , \‡ , ]‡ ˜†  ›‡ “ ¡ —›‚™
” ”š]”€ ™– ” €–…› @

” ˜ˆ” –…› , ‡–– šž×˜¡_ ˜“†  –‘€š“€ ›f\”“ 

¡ a”š`‹ ™ @

====
…Š€› # 0

¡€° ș ?

 “›°€˜š“€– ‘™˜› €”¡…‡¡ `“€€˜ €]’ š”š•›– Š‡ š¡@

™˜‘”¡››°€€ ™˜š ‡€  ˜“› f@`Û¡ “”† , ^ € € šș ¡@™˜‘
“€¡ , ^ “\”“‡ “€ ›˜f€… Š € ¡×™ € ¡@™˜š ‡“f€–‘ š

›°€ € –› ™ kš€¡ ^ ^ ›°€€  ¡€°  – ’€š† °‘ @ •š‘ š

›°€€ ”ž €™ ‚™ @™˜š ‡“”† , ^ € € š? ™˜‘“– ™ , ^ “— 
f€… Š € ˜ š ¡@™˜š ‡“ •šf€–‘ š›°€ € –› ™ kš€¡ , ^“

‘ “ € — ¡€°  – ’€š† °‘ @

` €– ‘  š›°€€ “–š]™ @™˜‘ “– ™ €^ “\”“‡ “˜€ _

‚“ ¡“¡ €™ ¡@ •š™˜š ‡“f€–¡‘– š›°€ € –› ™ kš€¡ , ^ 

^ ›°€ €  ¡€°  – ’€š† °‘ @›°€“] ™[‡ ¡f”† , ‡–˜“
€ _‚“ ¡“¡ €™  ™¡¡€° ș ? ™˜š ‡“€¡ , ^ ›°€ “\”“‡ “

˜f€… Š € ˜ š  @
===
…Š€› # 0

… ‘‘š¡™ ]è ›™ ?

—‚ ›€ ț  ˜Š …š“\€š ”† – j… ˜ ‘š¡™ ]è ›™ ?

\€š˜˜]è ›™ ϙ ‘ ‘š¡
Š …š
… €¡f  € ?

\€šș €… ˜ š € ‘ _‘ ¡”š]è ›™ €¡ “¡ ‘ @
===
…Š€› # 0
‘ `° “ ¡

” ” Œ ŠèŠ€”  ”¡…@” “€¡ , Œ Ȋš  ¡–‘  “€› “ ¡@‡š ‡ã‘ 
˜¡@^  ›f –“ €  ”“ €›š€ ™ ‚ €f‘ € ‡ã‘ ‡ã‘` °Œ ›f@

Œ Ȋš\š ¡]” –¡–¡ ‘š˜ ¡› ¡, ‘ ^™ ‡š , € “  ‘ 
“€› “ ¡@

” “”  –‹”  €¡ g‡ ‡š ˜¡ › kšŒ Ȋš  ¡–€ ‘  ‘ j@
==
…Š€› # 0
€–š‡ ‡ ‡

f€ ˜ , €–š€”š˜ ‘ž– ’€š\”“ ˜€ €”  —‡ €š  @f€ ‘“
` “ –“  ‘ž€¡ €–š—‡ ‘™ @ ˜›“”š ˜€ “”† , ˜“€ _ ‘ž

ș “¡ —‡ ?
==
…Š€› # 0

˜ “‡ – ‘™ ˜“ ˜ € ›€ 

ș –‡ ¡ ‚ 

\˜ š€ €‚ ˜› ‚€†^ š¡– €š¡@\šš €‘ –‡‚f, ” “¡ 
˜š –Š €¡ ¡ ‚ @

^‚›Œ˜€†g  €¡¡@\šš €‘ –‡‚f” “¡ ˜š ” €¡ ¡ ‚ @
” š ˜€†™€¡¡@\šš €‘ –‡‚f, ” “¡ ˜š ” €¡ ¡ ‚ @

kš ¡‘è “˜€†^ š¡€¡¡@\š^“ š ¡ ‚_, ” “¡ ș –‡ 
¡ ‚ @
===
…Š€› # 0
‚‡ ”“

š˜ž“˜à˜  €¡ , ‘” ”  –〛‚‡¡@’ ^ ”š˜à˜ “€¡ , “¡ –Š ,

” ” € g  “¡ €¡@–Š ș ˜‡ “¡ , ‡ €  š”š– ›“¡ ¡ , ¡

–¡¡ ‡kš– ˜ “^  “¡  ¡@š˜ž“€¡ , \–˜ ˜ˆ €” ” ]”€ 
– ș €¡¡@
===
…Š€› # 0

€¡ f€ ‚™  

‡  ¡ “˜‘ Š€Š›€š…›š¡  @Š Š _€˜ ‚“”š` “‘ “ ‘ f@
Š Š _‡–˜\€›¡  ‘ Š€Šș ?

‡ €¡ f€ ‚™  

Š Š _kš\‚š‘ “  ‚f ?
‡ –”   ‘ ‘‚ ?
===
…Š€› # 0
¡‘ ™

˜ “š ¡“€ – ‡ š—‡ kš ¡‘ ™‘¡f€¡ , –Š , ‘‡š ڙ “   ˜ “

š ‘“ , €¡ ‘€ “‘ šà¡ š ] ˜’›“ˆ €‘?’ ^ ”šš ¡““€¡ , ‘˜ 

˜ … ˜€š , ‘€ “”š…±“ ”¡›¡ …æ˜ ›‚ ›‚ @’
===
…Š€› # 0
“€›

”š ¢ ‘€š “€›š ¡““  ¡“ ”† , €  š¡ à¡ š ””š?

  ¡“˜“ €† › ¡ “¡ @  ‘ € ” ‡˜ €š‘ @à¡ š €  š¡ ?
š ¡“˜“— –“ €† ›€ ” ‡˜ €š‘ @

  ¡“™ š •š fȇ ˜“š  …‚ , ¡˜““€›€ ¡@
===
…Š€› # 0
‚ÝŠ

‚è  ˜˜ _” “”  ”† , ‘ž ‘  ”¡›˜˜ˆ¡˜ž €†“€†

‚ÝŠ› €š ‘™ €š, › €“\–ș “¡ ‘?’ ^ ”š” “€¡ , ‘\š

— ‚ “˜“€—  “ ¡ €˜†› ”€°“€– ‘— €  ˜†]š“` … š 
› ™ ¡ @’
===
…Š€› # 0
€› •

š ‚ Œ Ȋš  ¡–, ]”“  š, –‘“kš‡ ° ˜¡ “ › ‘‘[ –›€›‹ €€š
‘™ @\–f€€› •š¡‚_¡ €˜ˆ”  “ “¡ ] @

Œ Ȋš … ˜€š, ˜š –›‘€š]”€ ™¡€› •— ‘š¡ ‡ f‚ @
====
…Š€› # 0
ƒ°

“ š ‡ ¡€“‘€ “‘ š €¡ , ‘™› \”“ ƒ° , ‡– ›€š‚™ ¡, —  

–‘”° ¡@’

^ ”š‘€ “‘ š“€¡ , ‘  ¡–, ™¡ ˜“ƒ° ›‡  ˜™¡ €¡  €™¡

f€ €Œ— ^’š`’š“¡  €‚ @’
===
…Š€› # 0
…[

˜ “€ “\”“  ¡›   ˜  €¡ , ‘˜\˜ š€ ‡ “€– š˜  …š¡ ¡@ș 
à¡˜ ›˜¡ €^ ˜ €“ …[]f‚ ?’

  ˜ “€¡ , ‘€†— “¡ @’˜ “€ “”† , ‘ș ?’

  ˜ “€¡ , ‘\š ”‚›   …“€ ”  “¡ ›‚ @’
===
…Š€› # 0
˜¡“

ț  ˜Š …š“f€† 

€ “€›€š¡f”€° kš`  €¡ , ‘˜“ ‡“ 

˜¡“^““€›€ ” …[™ € –“ “˜€ ¡, \‚š`“ ”± _€š“˜€ ¡  ,
 \æ™”  ¡ ‡  @

^ ”š† “€¡ , ‡ , ‘˜˜¡“ ‡ “¡ …š  @’
=====
…Š€› # 0
– › –‘

” Š ˜šæ˜ “\”“  ¡› ˜ “  €¡ , ‘ , ‘¡“ ‡ “ €“ – › ¡@

›‚  š– › ¡ ‡ š¡ ¡@’ ^ ”š˜ “ “€¡ , ‘f€  ¡– ‘` € – › –‘
¡ ‡ f‚ @’

šæ˜ “”† , ‘ € ?

˜ “ “€¡ , ‘\‚›¡Ý˜`  ž ‘ ‡ €š“‡ š¡ ¡@’
====
…Š€› # 0
€“ ˜ ‚[™ ¡›˜?

—‡  ¡“‡  ¡ ”† , ^ ›˜ș ›f‡ š¡¡ ?

‡ “€¡ , ˜ ‚[™ ¡

—‡ \͆ \‚š˜– ‘ €^ ›˜ €“ ˜ ‚™ ¡ ˜ˆ €“ ‘‘ ‚?
‡ ‘ “ ‘‘‚

—‡ “‡ – ‘™ ” …˜ ‚[™ ¡?
===
…Š€› # 0

… ™” €¡  ] ¡?

Š …š“ț  ˜ – ” †–‹f€† € ° €™ kš”† , \ ˜ €  ›f
  ¡?

†  š˜ˆ“¡ ” @

Š …š\͆ ˜Û¡f€ ¡Š‘ ¡@– j, à¡ šƒš… ™” €¡  ] ¡?
† “ ¡… €… ¡f€†€¡“ … ¡ › €“…”¡ ‚™
Š …š¡ ¡ – › ˜ˆ” ¡˜– ‘ ‚@

† ”°   ›\€›€™¡  
==
…Š€› # 0

‡“

f€   ¡–† Š € ‘“… š” _”š›Š€š € –”±š¡@— `“€ –  — €  

›€š`“€”  –‹‚_@–  € ˜™ ”šܙ š]™ kš`Û¡ “ \”“ f€”š ˜™ 

€a”šš ‘™ @\– ˜™ €    ›“ ‘
Ӡ @

š¡ ‚™ @ `Û¡ “–°¡ ܙ š –   

‡š – j ‡– €  € ‡ “ “€›š¡ ¡ @à¡ š ș ə ›¡ €` ’ š’ š
˜š“ … ¡f™ ` € ‡ “f€‘˜ “€›‡ f@

” “€†  …€š€¡ , ˜šə › ‡ “ f€‘˜  “€› ¡ \͆ @
==
…Š€› # 0

Š” šš kš”š˜ “Š

‘ ‘ 菖‹€šžš –” š¡@f€‘ 菓‡–ϙ ‘ žš –” ›  ‘ š “€¡ €
™ š‡–˜ϙ ‘ žš –” ›¡  \”“  ’–’ –‹ ¡ @ϙ ‘ ” “”šÛ¡
”š˜ “ŠkšŠ” šš €€ ə ›“¡ š¡ @

^ ”š‘ š“‡ – ‘™ @à¡ š ™¡ə › –›€›‚›¡‘ è@\– “ ˜š 

“ž Š” šš ¡kšà¡ š –€• ”š˜ “Š@
==
…Š€› # 0

f€  ›

‚ Ž€ ž¢€ “–Í…  €¡ , ‘€›˜˜ — € f€  ›‘‚ @ –€ –

™ š €š€]“ @

‘ š ‘“ ž¢€“”† , ‘– jà¡ š  š”š €“– ›¡?

f€† “‡ – ‘™ , ‘†¡€š °, … ›  › , ” …¡‡ š,     ”…  ,  š@’
ž¢€“€¡ , ‘™¡˜“€  ‚“?’

† “€¡ , ‘™¡ ‘ š   ›¡ ‚™  š, ]”“ f€¡   ›€ ™ š €š€
]“€ €¡  @’
==
…Š€› # 0

f€  ›

‚ Ž€ ž¢€ “–Í…  €¡ , ‘€›˜˜ — € f€  ›‘‚ @ –€ –
™ š €š€]“ @

‘ š ‘“ ž¢€“”† , ‘– jà¡ š  š”š €“– ›¡?

f€† “‡ – ‘™ , ‘†¡€š °, … ›  › , ” …¡‡ š,     ”…  ,  š@’
ž¢€“€¡ , ‘™¡˜“€  ‚“?’

† “€¡ , ‘™¡ ‘ š   ›¡ ‚™  š, ]”“ f€¡   ›€ ™ š €š€
]“€ €¡  @’
==
…Š€› # 0

f€f€€š°¡ 

f€ ˜ Š ]‘˜ ž¡šƒ˜“‚™ @¡ ܛŠ• ˜[”šš ‡“€š“ › ˜ž “”š

›  ˜]”€ ‡“€š € ¡@€”™ f€ ”f€  È€ Œ ›f@˜ Š ]‘˜ 

˜ž “”š…±‚™ kš  È€ Œ › @• š“˜ž “ f€€ Œ[ “€› @

‡ ”š ›    ’ “€”™ f€f€€š€°¡ , f€  “¡ @
==
…Š€› # 0
€è˜‘ f

” €[˜ “–‡‚[–‹€š\”“\”“–Š €  š •€šš¡@

”¡› –‡‚[˜š –Š –° ¡ ˜¡“ ¡@` “\”“€ š™š€ ž ]f€€ š €”“ 
˜€ š’ “€€ ˜ € @ €è˜‘ f €]‡ `  €”“ € ˜ ›€¡kš

\— ¡ ›¡ ˜` “\”“f€‘ 菀 … š€ š ¡•˜‘ ¡@

‘ š –‡‚[– › \‡ ˜š –Š  kšϙ ‘ ˜¡“ ¡@ ` “f€ž™š €š€ 
€”“ ˜ “ ”š  “€€ ˜ € š™šž €™ kš €è˜‘ f\– `  

€”“ € ˜ ›€¡@¡ ›¡ ˜` “\”“f€ ‘ 菀 f€€š ° ”f€ž™š`”¡ š
˜ ‘f¡@

  š –‡‚[ € • ‘š  “š¡  @¡– › \‡ ˜š –Š  €_˜¡“ “¡ ,

` “\”“ ‡‘‚ €–¡š “  ›‘ è €  ‚‡ š ‘f@› €“ €è˜ ‘ f,

\— ¡ ›¡ ˜` €f€‘ 菓` … š€ š ¡•˜‘ kšf€ ‘ 菓f€€š °
€ž™š‘ ‘f@

==
…Š€› # 0

]_“

˜€ž “\”“‘ 菚  €¡ , ‘™ š, à¡ š ” € ˜¡˜ž š  _ƒš˜ ‘ ¡@
›‚ ¡, `Û¡š¡š¡€噇“”€ “€ ž €¡@

š ‘“¡ ™ š, ‘š\ ›¡˜ šƒš˜f€ ¡ ]_“ ¡kš¡ €…“˜¡ ›‚ ¡]

¡@’
==
…Š€› # 0

” “ € š   ™ “€ 

Š …š“‚ › ”† , ” “ € š   ™ “€  ș ¡  ¡?

‚ ›f…, ]_, ‡, €, f›, f˜, f“, j
Š …š™ș ¡?

‚ › š]”“¡  – ™  €” “ € š   ™ “€  ‘f…Šj’ ¡  ¡@
==…Š€› # 
ˆ‹

ț  ˜‘ † ]” ˜ˆ‚°š¡ `“€\ڙ ”€“€ šŽ”† @

f€† ¡˜ °€”š  ”f€ “ Š ˜› @–¡˜“™ €™ €‡ –° ˆ‹
– ›‚ , ` ¡ “ Š ˜›‚ @

P\ڙ ”€˜‘ “ € ž˜[]“ … ¡f@‡–˜à¡ š ` €   ˜ˆˆ‹€ 

˜›–— “¡ ”  @

^ ”š‘ š† “…”… ”  € “ Š\ڙ ”€€¡ ”šš ‘™ @
==
…Š€› # 

– ”–Š¡˜` 

ž¢€“†  ”† à¡ š ” ‡ € ` €“ ¡?

† “€¡ ‡“ ˜š ` ¡@

ž¢€“] ™[‡ ¡f€¡ , ™€ ¡  € ¡?

†  š, ‡  ‘“˜”‘ ¡] , `  ‘“ ” –“@
==
…Š€› # 
’“

f€ ]‘˜ “\”“ ¡ ϙ Ÿ € ‘ ™ @ϙ Ÿ “€¡ , ‘]‡à¡ š ” € 

’“€ \æ™ 

¡ ‚ @’ ^ ”š]‘˜ “š “    š–“  ¡f€¡ , ‘]” …€¡

š¡¡˜¡ š ‡, ]‡˜\”“ –Š]ƒš”š¡ —›]™ ¡@’
==
…Š€› # 0

Œš

š˜ž\”“ ˜à˜  ˜à˜ ]‡˜š ‘ è ‡™ƒš]š¡ ¡@\”“ƒš€ …à˜…,
› “kš‚›‘菠–€†\›˜ š ˜ †” ‘ @

˜à˜  €  ›fš˜ž–Š ? ș à¡ š ‘ 菅 š¡?

š˜ž“¡ ˜à˜ , ˜ˆŒš¡ €€¡  \”“ … ‡ € ”¡… ““›@

==
…Š€› # 0

• ›

f€ ^˜š‡  €‘ š “¡› € ܊š€ šè   f€›°€ kš‘ › ‚›Š€š¡@
¡› € ܊š… ›€“€¡ €šè  11 › ‚ € – ˆ“¡  — › € , \f€ å™ 

€ €‘“ ¡ ‚ @\–  ›`‹ €€ “€‘@] š€ š›°€ • › €™ €¡€‘
‡ f‚ @›°€ “™¡€¡¡f\”“ ˜ ˜[€— ŸŽ ˜ €™ € ¡‘ š € ‡ “

–… “€ ›f\”“ ‡ “€  €Š˜Œ ›š¡ ¡@ϙ ¡ ` € — ŸŽ ˜ ¡], \ۙ

 —  › –‡ “›‚@
==
…Š€› # 0

ޛŒ ”

– ˜ š” € ” “\蔏 ›˜—š €š ™ @Œ Ȋš“”  ”† , ‘ș ]”€ 
kš]”€ ” € ޛŒ ”f€¡ ¡@’

” “€¡ , ‘¡ ‚ , ‡ š¡ ‚ ] š€ š 25   › ˜š “‡ ” š¡ ¡@’
==
…Š€› # 0

^˜š‡ 

h •  €25 ݛ š”š°–  “”¡›ݛ š”š–‹\”“ț€[€ f€• ^› a”š
› “€ €¡ @  ¡ ™¡— €¡ €… €^˜š‡  ¡\• ^›‡ã‘ › f@

€š –]’ ƒŠ – ‘ț€[¡ ˜• ^› ›f”  “ š–š¡ • ¡]a”š”¡… @
–  –€•^“ ‘š€¡ ›‚ _@

ț€[‡ ˜ ›ÝŠ ¡ ]“ … ¡  › €“ ›ÝŠ€‚Š”š ›  
^˜š‡  € ˜™  ±™ € ^菘 ›€š@
==
…Š€› # 0

\ ˜ —€ ¡ ›ș –‚° ?

š  € \ ˜ —€”Š˜‘‘[ `‹ @ €  “‘ ¡˜ “ ”“š › •’ ›‚ “€  › ¡ ‘ @
\ ˜ —“€¡ ^  € ˜“¡ …›‚ ș €‘‘‘[ ˜€†  ¡’ @ ›‚ ¡‹Œ›‚

‚_¡€¡  ‘– š ܛ ’ ›]j@– š ܛ € ”š ҙ– ×˜¡ ‚™ › €“¡ ›

‡ €  @ €  “€¡ , ›‚ ¡\ ˜‡ Œ –š ͝™“ ž“¡  @‘‘[  €š ¡

\ ˜ —“€¡ , \–˜“¡ –…‚ @ ¡ Ÿ™ “€¡ , –…‚ș “¡ –Í…“‡ , ™› ‡f

‘ –‘ ‡‘‚ € @\ ˜ —“š ¡€    › kš€¡ , ™ܙ  ¡–° @ •šș 

”Ü  € ‘ … š– ›‚Š€› @
==
…Š€› # 0
š‚ žkšžšš

žš€ —“¡ 

˜”¡…kšf€¡ ˜‡”š–‹@

š‚ ž“Šš€ –› €š€¡ €†‚ ‡š˜š ›f›]j@

Šš“€¡ ™  š, kšžš€ ›f?
š‚ ž“€¡ žš€ —“¡ ¡@
Šš“€¡ , g  ș @

š‚ žà¡ș ›‚ ¡ €™ ‘` —›‚ ¡   ș ˜` €  ™¡ –‹ 

¡@
==
…Š€› # 0

“  ˜

\”“ –Í… € žš š  ”šž “˜ € ˜“ £ “€“ ˆ  ‘™ , ‘]” “™ ˜ š
”š“  ˜ €š“ › ‚ ›™ › ‡fkš–Í… ڙ “ ¡Š ^f’

\‚› – š‡–¡Œ Ȋš€”  ]  Œ Ȋš“”† , ‘\–]”ž ¡?’

‘‡ ¡ Œ Ȋš  ¡–@’

‘]”€ –Š €  ¡, žš š “¡ €š ?’

‘\‡ † °f, ”š ¡€ “€š ¡@’
==
…Š€› # 0

€›f€– š

”š žŠ”¡“f€  “€ ` €h • š“”† €˜“ €“ – š¡ _‡¡ ‡ 

†› ‚›‚ _¡?

  “€€›f€– š@

h • š› €“  [  š€ Œ[ €˜ –€˜“ 10 – š†› ‚›‚ _¡@

  “€– € 9 – š ˜ˆ’€› ‚™  @
==
…Š€› # 0

 •› € š ‡

 ã ˜“ š ˜ž“\”“   “™ ”† , - ™ š˜€”“ €f€ •› ã ˜“¡ @
à¡ š ^  •› € ș š ‡¡? “™“€¡ , ‡–€— ˜ €  € ‘š ‡ 

ŠŠ  ¡kš\‘š  €  — ` € ˜ ¡› “€›`  ˜™¡ €¡ ¡ € ˜ 
ș ]”€ ˜à˜ ƒš˜¡?
==
…Š€› # 0

˜ € ”

‡  ¡ ’ ™€€ ™¡” …› €¡˜ –““‡ š¡ ¡, ` “š\”“ƒš • “
€™ kš”  – › ș ˜f€˜ € ” €¡› “ ” ‘ €š ‚ ?

” “…¡€€š€¡ ¡ ¡ , ˜]” ž ‘ €š“€ –〛™ š¡, ˜‚š™¡ 
– ^f €]”€ “  ¡–– ›š¡¡@

==
…Š€› # 0

]– ‘ ”šš €

‡“ É™ ‘ ”šŠ …š“ț  ˜€¡ , ‘ž€ –± ]– ‘ € \‘ ‡ ˜^ – 
 ›‚  €¡ €™¡ ¡š‘  €Œ˜f€˜ ¡› –Í…€ ‡Û˜‘ ¡@

f€† ° ¡]kš– › , ˜˜` ˜ ¡› €  ‡›˜Œ ›‘“ … ¡f@
==
…Š€› # 0

‚ ° ܛŠ• ˜[”š]š¡ ¡

芞“ ”š‚ ° €]“€ ‡ ¡ ƒ ŸŽ ¡_– €› ›”Šš ”š€‘‚™ @` € ” “
€¡ ” ‚›¡ ‚f¡ ș ? ‚ ° ]š¡ ¡˜š‡ j‚@

– €› ›” ‚›˜“¡ ˜¡ ,  “ “¡ ‚ ° ܛŠ• ˜[“–š10 ”š]š¡ ¡@
==
…Š€› # 0

^ “‚ €

€ ™   … ›™˜‘ €›€[‡  ¡kš—‡  ¡]” ˜– €šš¡@‡
 ¡à¡” ¡˜“˜ ¡“  ¡¡šž ˜€ ¡  š”šș “€›¡@ —‡  ¡

ș €” f˜¡, ff˜“¡
==
…Š€› # 0

˜žÈ€

˜ “ – _“\”“  ¡› › ‘ ¢  ”† , ‘” \È š™¡ € ˜“ ș €š ¡ €

  ‡Û˜ €` ¡ ”  ˜›@’

› ‘ ¢“€¡ , ‘ ‡  ` ” €  ’ š“˜ϙ ‘ ˜žÈ€“€š“ ”°@’
==
…Š€› # 0

˜ˆ›“ €–]j‚

” “˜ ™€  ” € ” —‡ ˜ˆ™¡ ]ff€˜¡ “ ¡ ‚™ @]”€ ™ ‘˜
 €š]’ ¡ ‚_¡@]”˜ˆ›“€–]f‚?

” “‡ –—‡ \— f€˜¡ “ kš €‡ j@
==
…Š€› # 0

“¡ – ” f“ 

fŠ f˜ ˜ž “ ”  “€ ›“€ ›f  ¡“› ›kš– €› ›› ^“˜›‚@  ¡“
› ›– €› ›€” †°  @– €› ›“‡ ¡ ”  “€ ›  ¡“› › “…¡€
¡f€¡ ˜“à¡ š ”“€ Œ‘ ›™ , ^ ˜… šèŠ š¡@

– €› ›” € – › … šèŠ š“¡ – ã€8545 ¡@
==
…Š€› # 0

¡Œ ›Œ ›˜” ” 

f€ – šf€›°€ \”“– ™ Œ€ ›€šƒš]_kš\”“ ”  €¡ €¡`  
ž ‘ €š“ … ¡ ¡@ ” “` ›°€  ° ‘š– € •š–Š € \€›˜›

‡ €š€¡ , ˜`  ž ‘ “¡ €š € @¡à¡ š   › — _¡@

›°€ €† ‘“ – ‘f€‘ š›°€€ ›€š]_@ ” “` € ” š…™‡ ““€– ‘

›°€  €¡ , ˜^  — ž ‘ “¡ €š € ș € ™¡— à¡ š   › — _

›‚ ¡@` €– ‘›°€ €†kš›°€ € ›€š ]_kš ” “ — €   › 

— _€š š‘€š‹€š ‘™ @‚è  ˜˜ _ ›°€ \”“ ˜ €”  ”¡… kš– › ,

˜ ˜ ‡‘‚ —š¡ ”š¡ ’š –‹ š¡ kš ” ‡ ”šž¡š˜‚›†š`° š¡@

˜ “”š –   “ kšܙ š €¡ ,  … ˜€š@^“˜  ‡ ›°€ … ¡ž ‘ 
€š  € ¡@™š\ › ” “¡ ¡?
==
…Š€› # 0
ș €š“ “¡ ]

” ‚› “ € “” ‚› € ˜“ … €× € š ŠèŠ ›™ › š¡  @^ ŠèŠ˜ ”  
¡ “€– ‘`Û¡ƒš—‡ ‡ “ ™ kš•›¡ “”š`Û¡\‚› ” …  ›€kš

” ‚› “˜¡ š ‡ “  @

Œ Ȋš`Û¡f€  è ˜‚”›”š›‚™ @”¡› €¡ , ‘…› €‘ @’ ¡€‘”° kš
` € ‘ “ ¡ ŠŠ‚f@ •š‘ š — €‘ kš` “‘ “ Š ‚° › @

‡– Œ Ȋš“  š”žŠ €‘“€ €¡  ` “€‘“ ^“€ š€š ‘™ @ Œ Ȋš“
` ˜– š€– ‘‘ kš€¡ €˜ –〛‹ €¡ kšƒš‡  € ¡ @\–™¡

– j €˜“€‘“ ˜“ ș €š ‘™ ?  ` € ‡ – , ‘˜ˆš“ “¡ 
] @’
==
…Š€› # 0

› €

f€ ‘à” “š ‡š ‡€ˆ‚°  ‚]€š€ Š[ ˜› €€ ›f™ …€ ‘ ™š € @

ۙ ™ ’ ž“”† ]”\”“ “–Í… € –Š š €  € š€š ‚? ” “€†‘š

  …“€– ‘€¡ ‹ €¡‡‡  ¡–, –Í… € ˜ “ –Š š€ ›f¡˜\‚›  ›

› €›‚@
==

…Š€› # 0
Š Š “˜™ 

 \”“ Š€Š ‘ j@

Š€Š

™ 

™› ‡f˜š Š€Š@

™ 

 ș ¡], ‡–^  Š€Š  ›• • ‘ž—š˜ •š€š € ¡ ˜ș 

Š Š ™¡ ›• •”š …”€ “ › Š€Š¡@

“¡ @
==

…Š€› # 0

˜ș €š ‚?

˜ ¡“ “ € ”† , ‘™ š`  è ˜˜ș €š ‚, ‡–à¡ šƒš€ ”†›

‘š ‡”š€ — €š¡ ¡ kš˜É™‘š ‡”šà¡ š ”

…ã› š¡ ¡ @’ €“

€¡ , ‘g  è ˜˜€ € ƒš˜ ƒ “‘‚ , €˜ €˜¡\‘š]“”š…” 
¡ ‡ f‚ @’

==
…Š€› # 0
€¢ ˜Š …š“–Í… € €†
f€–Í… ”† ,

˜  ‚š 

€‡ –™ ‘€š“€ ‘f@\‚› ‘“Š …š“

‘\͆ š ¡“˜  ‚š€– š˜˜ș ‡ “¡ ? ^ ”šš ¡““€¡ , ‘˜  ‚š’ ,
‘ š˜ ™¡— “¡ ‡ “ €¡– ˜ š—  @’

==
…Š€› # 0

€…š€ ŒÞ–

  š —š“€…È€š˜– € • ‘š€芌”šš €š“”šf€”šž “ ™ 

“

€ŒÈŠš ”† , \š—_™¡€…š€ ŒÞ– €–…›‚ @^ ”š €ŒÈŠš“€¡ , ^ € 
š “‚ — ¡ ‚ ‡–^ ˜‘€…š ’ —š‡ f‚ @
==
…Š€› # 0

\€ ›ș ”° 

˜ Škš”›‘ 菐@f€ ‘“‘ “ ˜–¡ ¡ “›‚ 

˜ Š“€¡ \š”›, ˆ‘€š› ‚€¡‚ €]‡€›ž¡š˜\€ ›”° ¡@

”›” € – › ¡ , › €“à¡‘€š” …›‡ f‚ €\€ ›ș ”° ¡@
==
…Š€› # 0

¡  ›à¡

ž ‘ € 25   › ‚š¡€˜ €”š” “”  €¡ , ‘ “ ‡ , ș à¡™ ‘¡

‡  ‘“˜“˜ˆ ž ‘ € è š  , ž € ˜ š˜f€ƒŠ€€†– ›

“¡ ” _@^ ”š” “‹Œ ]¡—š¡f €¡ , ¡ ˜ˆ™ ‘¡,  f€ƒŠ ¡ ˜š 
‡‘‚ €  – ¡  ›à¡  @

…Š€› # 0

• Š › Š ‘“

f€ ‘“š ¡“€ ‚›[ Œ“` ” › kš\”“ Œ ž” °¡f \”“ • Š 

› Š “€ €¡ @^ ”šš ¡““` –¡  š ›° €™ € • Š €   —‡ @

‡ ˜` “ › €˜ˆà¡ š žÈ›\–™ ‘“¡ @˜ \”“ • Š “€ ››“ 

kš– € • Š ˜ˆ› Š ‘“ @
==
==
…Š€› # 0

  š –Í…

f€ ‘” € “–Í…@`“˜ ‘ ‚ š … Škš‡› €“  š – ›€–¡‘
–‘ škš— ‘ @f€ ‘“ ž €” “”  ”† ,  … … – j, ș ™¡

  š –Í…  €_˜š ¡?

^ ”š” “” € €¡ , ¡ €›  š –Í… ¡ à¡ š ¡@
==
…Š€› # 0
˜ ›€““ €š € …€‘¡f€¡ ¡˜à¡ š _˜ “‘ š kš˜¡“ –°  Û“

¡f@ ™› ¡‡ š ”™€ …€, ^ ¡˜\”“ jš —Š€š¡@™ ‘^ 
 € ˜€šš¡ \‚›  ›^ ”š¡è ¢š— €š‘‚@

==
…Š€› # 0

€ š˜¡“

›°€ € ” ˜š ›°€ ]”€ƒš€ 蝂[–“ ‘‚ @ ›°€€ ” ‡ 

’Û™ ‘¡˜\— kš€†  ›‡ “ … ¡¡@

==
…Š€› # 0

“ž ș à¡ š € _ޝ ™ Œ¡? š 昐 ˜‚š “ž ˜‚šș ¡]?

ș ˜š‚™ ? š 易¡ ` “ž ‘ €š› @ “ž € €  @ š 昘ˆ @
==
…Š€› # 0

f€]‘˜  °€”š ˜è  …› ‡ š¡  @^“˜a”š€f€˜€ “ 

‡ š‡ š … ”€ š  “ _”°  ¡— ‘“”¡…‚™ @” …› €f€–Í…“

\‹Û“ “‚› › ¡@` “]‘ “ –Í…€ `㊠›Š€ ™ kš” ‹”š‡ š

‡ š  ’ ›‡˜ f \‹Û“ – ¡š]‚_@ –ž¡ ‚fkš`  ”† ș ]”
Œ Ȋš¡? ` “‡ – ‘™ ‡ “¡ , ˜]™€š\ ’€ š ¡@
==
…Š€› # 0

€ “   › ‡ “¡  ‚ €‚ €”  f€™ “™“› Œš€ ›°€  ‚ 

€ ž¢ ›“ ”¡… @‚ ‡ “`  ”† , ‘–Š , \— ˜ €  ›€– š˜ – 

\ ’€‡ “¡ @’ ‘‡ , ¡° ›€– š˜@’ ›°€“‡ – ‘™ @ - ‘ ”€” Œ, ”“‚š
==
…Š€› # 0

‚ ˜š¡“  › ”Ü” …Ò‹ Œ ›“€ ›fž¡š‡ š¡  @š 菘` € 

‘ è ˜›  ” …› €¡— ž¡š‡ š¡ ¡@”Ü”– › \š™ š‡–˜ ž¡š

‡ š¡¡  •š˜ˆ”šž “¡ “€ ș ‡ š¡@˜š — † Š   € ˜¡, ˜¡ 
€š]“ @¡ €  Œ €ƒš˜˜š …Ò‹ Œ ›‘“ @  › —š– ‘‡–‘ 菝 ” 
]™  ”Ü”“”† ˜š …Ò‹  Œ ›‘  “@ ^ ”š‘ è …±€š– › 
\‚šà¡^“ ¡ ‡ã‘ ¡ ™¡› \”“ …Ò‹ @‘¡ Œ ›‘“ @
==
…Š€› # 0

f€””š—‡ ‚™ ›• • —‡“ ›€”   ” › Š]™ @` ”š

Œ €™“ ›  , ‘™¡ ]‘˜ ˜š…€ ¡@’ ‚›   •š¡ ” Œ €˜Œ › ‘™ 
‚™ @€† ‘“”

¡ •š ” ] ‚™ @^ – š` ”š™¡— ›  , ‘™¡

]‘˜ \— €˜¡@’
==
…Š€› # 0

‡‡^  ”¡› €• ›  “ ™ ‡ f, ș ˜\‘ ›€  ˜“€†”ž

€š“ … ¡¡ @ \ —™ “¡ ‡‡  ¡–, ˜š ] š ”™ — ]‡ –¡€ ›  ¡–
“› ›™ ¡@
==
…Š€› # 0

ž€š™ š, Œ Ȋš“˜ˆ] € š ž“ € ›f¡š—š”°‘“€ €¡ ¡@

› €“, ¡˜ š € › “ ˜ ‘š‘š€¡ š™ › “¡ ¡@ ˜¡ž^ ˜ … € ș – 

¡@˜\”“ ” € ‘ … š¡š   °™ › €š‘‘ @ ž€š› €“™ šŒ Ȋš“˜ˆ
¡š—š”°‘“€ €¡ ¡, ”¡ °“¡ @
==
…Š€› # 0

€š f‘ š
˜€ “˜ ›€  ™€  ˜€ “¡ €”š ‘“™¡ …¡‘ °›‚ 

š¡¡@ ˜€ “˜ ›€ ^“€˜ €š f˜ș ]”™¡ ƒ ° € š ‘“ … ¡
¡@
==

…Š€› # 0

‚’

€  ‘  š”š ›  ”±“ › ‚’ @^ ”±€š¡  ‚‡šš¡ f€›°€ 

  … ˜”°‚™ @ ° ‘š€  …“€– ‘¡]‚–± kš` “”¡›žÞ‘€ –‘›

‘™ kš\–¡ ș¡ ‚™ ›“ › ‚’ @
==
…Š€› # 0
‘š “ “‡‹ “  ”† ™”

˜

™ \‚›‡Û˜˜— [˜ “” € ¡ ” “€ 

€ ˜“ ș €š ¡? ‡‹ “  €\‚›‡Û˜˜”  ’ š“€€‹ š ˜ –…
‡ f@

==…Š€› # 0
—

“ ‡ “f€–Í…€ … š ¡”š— ˜ ‚‘ @¡` €”  ‚fkš`  ˜ˆ 
¡f– ›–Š^  ˜™ à¡耛˜¡ “ … ¡f@ ‡   ¡–, ˜¡ — ‚™  ”š
¡ 10 ” € — — “¡ ˜› –Í… “€¡ @
==
…Š€› # 0

š“ €” ‚›

€ ‡ ™“   [Š € f€† ” ‚› ”šf€ž ’€  ›  ›˜f€˜ “  € \蔏 ›
˜”¡… @¡ €f€Œ Ȋš ` “š ‚™ € €¡ “ ”†“ ž € @ž ’€ [ € f€
 Œ[ ˜›‡ €šŒ Ȋš“f€˜š ‡€ jš ^ž š €š¡f– ™ €^ ™€€ 

€¡ “ –¡€ Ž¡@^ € “ ˜¡  “ kš™¡  “™  ܙ š€š    “™ “

^ ’  ‘€š €  ‘ š€   ž ‘ €š› @–… š ^  ‚˜˜” ‚›¡ ‚™ @

ž ’€ [ € ] ˜   ¡“— €] –¡ “€›kš‘ “ ‘ š Œ[ € jš–±‚f@

f€€˜š€ – ¡š ›    ’ “, ^ “† °f, ™¡–¡¡ š“ €” ‚›¡@Œ Ȋš
“ ` € jš^ž š €š¡f– ™ ™¡^ \蔏 ›€  – š“ €” ‚›¡@^ 
“  “™  ž ‘ €  @
==

…Š€› # 0

Ž[˜ ›

Š …š
f€† Š–Í…  \”“   Š”š°¡ €š\‚š‡ € Ž[˜ ›  “ j@ –Í…“

°¡ €š–° ˜   ˜™ ”† –°  ›  “ a™ † Š  › @
==
…Š€› # 0

—

“ ‡ “f€–Í…€ … š ¡”š— ˜ ‚‘ @¡` €”  ‚fkš`  ˜ˆ 
¡f– ›–Š^  ˜™ à¡耛˜¡ “ … ¡f@ ‡   ¡–, ˜¡ — ‚™  ”š
¡ 10 ” € — — “¡ ˜› –Í… “€¡ @
==
==
…Š€› # 0
f€ ¡ _‡¡ ‡˜™

‚“ 

€š“€ ›ff€¡€› …± @‡ ¡ ¡ _‡¡ ‡] ˜ “ ˜

”¡… , f€‡ š€ ’˜ € ¡]@… š š•¡°€”˜…‚™ @ƒ–š f¡f €ÜŠ““

€ € ”Š – ¡š]€š› ‚ €  – ’ €™ @ €ÜŠ“¡ _‡¡ ‡˜]‚›‚‚_

¡@ — ™

™ € ”š žŠ ‘f‡ f‚@ ^Û¡– ’€š¡ _‡¡ ‡ – ¡š€‘‡ f@€‘“

€– ‘f€ ‘ € ‚“ kš”š žŠ€ Œ š  …‘@ ¡€› ]‘˜ €† ˜ˆ“¡ 

” ™ @` “‘ – š ”†“€ ›f‡ ¡ €ÜŠ“€ Š € , €ÜŠ““¡ ‡ °€š`  
€¡ ]”  •[ “€ ‚“@
==
…Š€› # 0

‚’€ €˜

f€ ”šž “]‘˜ – ˜…± @– ˜—š — °‘€š` “€¡ , ‘– € ș

… °™ ƒš–“ š ¡@’ ^ ”šf€]‘˜ ” € – › , ‘– f€‚’€ €˜  , ‡ 

]”€]“ ”š ¡ ‚_@’
==
==
…Š€› # 0

‘ 

f€ ”Œ ›˜— ‡…›š¡  @‘  Ï‡“€†‘š ”¡…@”¡›“‘ š  ”† , ‘]”
€ € š• ]f¡?’ ‘‡ ˜›°€ › € š• ]™ ¡@˜›°€€ ˜ ˜ ¡

kš]”?’ ‘ š  Ï‡““”¡› ”† @  “€š”¡› Ï‡““‡ – ‘™ , ‘‡ ˜

›°€ € … … ¡@]”kš¡˜ šæ‘ š¡f@’ `“‘ “ € –  “€šf€  š

 Ï‡“– ›, ‘\͆ ]”›°€€˜ ˜ ¡kš ]”›°€ €… … ž˜[“¡ ] ‘ š 

€ ‘ ˜ “  @’   š  Ï‡““’ ˜ `Û¡•Š€ š , ‘™¡ €   ¡€ ” Š 
“¡ , š¡ ¡@ €  ‘ ˜‡ “ ¡ ,  ”š ‡ “€ š €  ‡ j, ‡ ˜‡  ¡@’
==

…Š€› # 0

‡˜ “
[

f€  ^ €›  š€ € ^š š ŠÈ€š˜ š ‘f‡ “€˜€‘˜€  š  @

‡‡
€ ^š”š‡˜ “
[ ›‚ “€– ‘  ^ €›  š  ]”^ ¡ ‘   € 

€ š–…‚f@   ^ €›  š˜¡ ž™, ˜š —‚ “˜š   @ ‡‡  ^ €›”šŒ–›

  š €š“ € “““‡˜[¡, ^  ›f]”€ — ‡˜ “
[ —š“ ”°‚ @
==
==
…Š€› # 0

£ ”“

‘ ‘ è]” ˜– €šš¡@ \› ˜]‡  °€”š^“€ ‚‡ș –š”°¡?

› ›™¡ š€ š £ ”“¡ ‡“˜‡“  \” ›€ ‚_¡ € °€”šš 
‘ “¡ 
•€“ … ¡f@

==
…Š€› # 0

™ ‘‘ æ

˜ ¡› (› €€˜€‘˜˜‡‡  ˜š ”  –〛› ”š ¡¡@€›^ ƒ ° € 

š € ڙ “š¡ ¡@kš kš^ ž ‘ €  š €™ ‘“¡ ¡@ ” …   –
ˆ‹¡¡‡š, ˜ˆ\͆ š¡™ ‘¡ €ž ‘ € ‘“– š¡ “–š€ ƒ ° ‘ °‡   @
==

…Š€› # 0

—›È€°

f€ —›È€° ž¢€˜¡ ‘™\”“ ƒ°  ‘ – ™ ‡–˜š €š@f€– š—›  

‘ ™ ‡–˜ƒ° š› kš ˜™‘“€ ›f– ™ ‡–˜¡ Œ ›  ƒ° ‚ ™–@

`Û¡ “f€   € ƒ° › “€ ›fƒš—‡ @ •š‘ ™ ‡–˜¡ Œ ›€šƒ° 
“€ › kš€¡“›‚\— 10.15 ¡f ¡,10.25 €‡ š]‡ “ @

==

…Š€› # 0
 °€ ”šf€å™

Π

–¡ ž¡ €š ‚š‚™ , ` ‘“€ ›f€ • — °›‚‚_@— °  

] ‡]_, \š^ €˜¡˜ °   Œ Œ ›‘ @› €“— °˜ ] ‡‘–‚_@ –¡ ž

å™ 

€ • ‘š^‡ š€š“€– ‘ \š, € _` € – —  “ ‡ Œ ”› “€

›f€¡š¡ ¡@

==
…Š€› # 0

›° _

f€˜ ¡› 
–Í… € ›°‘€š \š, ˜› ‚ •š›°“›‚? š ¡“¡ ˜à˜ ,
™¡ ¡ ”¡› › ›° _¡@
==
…Š€› # 0

€›˜ – ”

˜€ “ ˜ ›€“‘˜€ “ › ¡’ € – Œ[ ›‚ š  @  ¡ ™¡— ›  €™¡

˜€ “`“› ‚ € ‘™ ‡ f‚ ‡“€– ›–Í…“¡ @f€–Í… ˜€ “˜ ›€ €
”  ]™ kš– › ™¡˜€ “˜ˆ‘‘ ‡f, ˜š€›˜ – ”¡@
==
…Š€› # 0

†ÒŠ

€  à˜›“˜f€€ \”“ ‚ ”±š¡@  j“`“ š —š€  ”±“

€ \“š ’ €™ @ € 
 j  ș ]”€ ™¡€  ^“ ” ‘]_?

]‡¡˜ š˜¡ã›€ … € ‘ š† Š ”š‚™ ¡@

 “¡ ,

==
…Š€› # 0
Œ Ȋš¡˜ š ˆ €\“  š¡ …›š¡¡ “? žš – ¡ ˜¡ ž™, ]‡€›€›… š
”‚” š¡ ¡@ Œ Ȋš› €“˜“ à¡˜ ‘ ”‚›“€ ›f¡ €¡  @ žš – 

]” ”¡›— ˜f€Œ Ȋš  ˜›  @`Û¡ “— ‘ ”‚” “€  › ¡‘  @
==
…Š€› # 0

˜€

˜ ¡› Œ Ȋš  ¡–, ˜š” š €   ¡f–¡–°–° ¡@ș `“€ ™¡]‘
†Š € ¡? Œ Ȋš¡ , –ž €]”`Û¡ ‘“˜– ›“€ ˜ € ‘™ €š@
==
…Š€› # 0
f€ å™

›¢Ž 

” ‚› €Œ Ȋš  ˜¡ ž™, ˜š ” ” ‚›¡ ‚_¡@Œ Ȋš \”“ ” 

€” ‚›”“€‘ … š›¢Ž– f? å™ 

]‡ž ˜‡–˜h •  ƒš”¡…  

` “˜ €š €š˜š è ‚ €™ @–°ܙ š … ™€ ܙ › ”ž€ , ‡– €]‡
”¡›  š — “¡ ¡@

==
…Š€› # 0
‡‡\͆ ,  ^ å™

\€›˜ 

“à¡€ “€ “  ‚ ›™ ‘ ? ™€˜¡ ž™, ¡ –

‚ ›™ žš • €   ˜“‘“ › “¡ ¡@ € ›¡˜ –™¡  …›‡ ¡˜‡‡
  ¡–€ \€›˜ “ ‘ @

==
…Š€› # 0

–š € ˜

š ¡‚ š
— š €  ˜ˆ ¡f ˜— ș ˜ ‚¡ ? ™¡–¡–š € ˜¡@

— š ș ]”“€— — ˜ ‚ ¡? š ¡‚ š“¡ @ — š •š]”€ € ˜ ›˜

¡] €™¡€ ˜–š ¡?
== 
…Š€› # 0

€ Š “¡ , …

f€ –°   € f€† Š –Í…€ ˜¡kš¡ … Š“›‚ @–Í… Œš€ ˜ š… 

`‹ @–Í…€ …  “€š` € ˜ “€› kš– › ș ¡], € “€ Š  “¡ ?

–Í…“— ›”“ ‡ – ‘™ “¡ \—  …š¡  @
==
…Š€› # 0

` € € ‡

˜š ‡Œ Ȋš  ¡–, ˜š ‘ Š ‚˜–¡‘‘[ š¡ ¡@ Œ Ȋš™¡ ` € € ‡ 

¡@ ˜š ‡”šŒ Ȋš  ¡–, `  ˜š – Š ‚€ — `“ ¡ ¡, •š‘ Š ‚˜¡ 
€› •ș ?

==
…Š€› # 0

“€  “‘¡

\ڙ ”€š˜ž, ˜– j, … ™“€  “‘¡¡™ • ™‘˜‘? š˜ž‡ , “€  “‘¡@

\ڙ ”€š ‡, ˜– j@ š ‡• ™‘˜‘@ \ڙ ”€\ “›, ˜– j@ \ “›‡ ,
\‚š… ™ ”› “ ”° “€  “‘¡kš\‚š˜Ý˜” “€ ˜› • ™‘˜‘@

==

…Š€› # 0

˜‡– ‘›

f€ ]‘˜ ” ™›Š€ “ €š € ›f^Ššå™‘“‚™ @¡ `  ”† ‚™ , ‘]”€ ‘›

 €˜‡ š“¡ ¡?’ ` “‡ – ‘™ , ‘ –›€›“¡  š@˜ˆf€  ›˜¡  “ “
‘›€‘ š ”°˜‚š •š— ˜–…‚™ @^   ]”\‘ ‡ ›‚  €¡ €˜š 

‘› €“ ˜‡–¡@’ ^Ššå™›“ ›“”† , ‘™‘ š]”€ €–€–”°?’ ` “‡ –
‘™ , ‘ ‘ , ‡¡ … › kš˜ ’š ‘ ¢€ ž ‘ €– ‘@’
==
…Š€› # 0

 ž™ € ‘“

f€‘ è
‘ š‘ 菠 ˜ š € –‘ ›¡ ˜ˆ…‘ ‘“ ž™ €“  –¡ ” f@

‘ š ‘ 菛 €“‡¡ €˜ˆ™ ‘¡˜ €— ˜ š ‚f¡ “¡ @ ”¡› ‘ è
¡ , › €“˜š ” ”†›¡Ý‚_ “@

==
…Š€› # 0

“ €š € € šŽ

˜“‡š
›°€  ^Ššå™›¡f ]”¡˜ š •˜[˜“ €š ș €š“ … ¡ ¡?
›°€ ‡ , – ™¡¡ €ƒš˜–Í… €ž š€ ‡¡ ˜  “¡ ”  @
==
…Š€› # 0
–˜š

Œ Ȋš“˜š ‡€ ‡ …€š“€– ‘€¡ , ‘™¡€ _–¡”š “ – ˜ š ¡‡ ’ š’ š

]”€ žš š€ ƒ“€ š¡ š¡ ¡@’ ˜š ‡– › , ‘—‚ “€ ›f’ š – ›fŒ Ȋš

  ¡–¡– ˜ š – ¡š¡ –‹ ¡@’
==
…Š€› # 0

‚ šŠ

Œ Ȋš €š –”°Š  € ‹ €€š“€– ‘˜€ “€“`“   ”™˜ ‚,  Œ Ȋš
  ¡–—°€`‹@– ›  ”™ € – €? ˜€ “€ € – €? \š, Š  š”™ š‚
€ Œ Ȋš› €“, ˜ \”“ț “€˜‘ kš•   ˜› €š  •[”…   ”™¡ 

› ¡kš]”‡š   ˜šà˜€ ›f  ”™˜ ‚š¡¡@ ˜€ “€˜‚šŒ Ȋš

  ¡–, ˜˜šà˜€    ‚ šŠ — ‘ ¡@
==
…Š€› # 0

‡ “€ š

–¡ ž”°f€˜š ‡€ ‘€šŒ Ȋš“€¡ , ‘™¡ ˜š‚™ ¡@‘’ ^  – …˜š ‡¡ ž
˜]‚™ kš– › , ‘› €“\—  ˜ ‡‘ ¡@’ ™¡ “€š“ [“˜š ‡€ •Š€ š ,
‘…”š¡ , Œ Ȋš  ¡–ϙ ‘ ‡ “¡™ ˜?’

==