KPKK 01/09 KEMENTERIAN PENERANGAN KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN PERMOHONAN JAWATAN 1. NO KAD PENGENALAN 2. NAMA PENUH 2.

1 ALAMAT SURAT-MENYURAT 2.2 POSKOD BANDAR NEGERI 2.3 TELEFON RUMAH 2.4 TELEFON PEJABAT SAMB. 2.5 TELEFON BIMBIT 2.6 E-MEL 3. JAWATAN DIPOHON GRED JAWATAN 3.1 3.2 3.3

4. ZON TEMU DUGA YANG DIPILIH Semenanjung Sabah Sarawak GAMBAR BERUKURAN PASPORT .

KEWARGANEGARAAN : Warganegara Bukan Warganegara LESEN A B B1 B2 B3 C D E E1 E2 Tarikh Tamat Tempoh MEMANDU Hari Bulan Tahun KECACATAN : Cacat Anggota Cacat Penglihatan Cacat Pendengaran BANGSA : . TARAF PERKAHWINAN: Bujang Berkahwin JANTINA : .5..

Lelaki Perempuan FIZIKAL : a) Berat kg.3 TELEFON RUMAH: 6.5.2. KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SEKOLAH (Sertakan Salinan Sijil) ( * WAJIB DIISI) PMR Tahun SPM Tahun SRP . NAMA : 6. . .1. TELEFON BIMBIT: 6. MAKLUMAT WARIS 6.4.. b) Tinggi sm. HUBUNGAN: 6. TELEFON PEJABAT: 7. (Untuk Jawatan Pengawal Keselamatan Sahaja) 6.

Melayu * B. Inggeris Sejarah * Matematik Geografi Sejarah Pen. Agama Islam Geografi Pendidikan Islam Kesusasteraan Melayu * I. Hisab Moden/Matematik Pendidikan Islam I. Hisab Matematik Tambahan Pelajaran Perdagangan Sains Sains/Sains Panduan . Inggeris * B. Melayu * B.SPM(V) Gred Mata Pelajaran Gred Mata Pelajaran * B.

2 Pendidikan Seni K.Hidup Bersepadu Pil.Hidup Bersepadu Pil. 3 Ujilan Lisan (BM) KELAYAKAN DIPLOMA/ IJAZAH : . .Sains Tambahan Sains Pertanian Fizik Sains Rumahtangga Kimia Lukisan Biologi Seni Perusahaan Perdagangan K.Hidup Bersepadu Pil. 1 Prinsip Akaun K.

. KEGIATAN LUAR DAN KEBAJIKAN Penglibatan dalam persatuan-persatuan. . Pertubuhan-pertubuhan dan lain-lain Di Luar Sekolah Di Sekolah 9.. Pengetahuan Komputer (nama perisian / program / kursus) yang pernah digunakan / diikuti .sertakan sijil . 10. PENGALAMAN KERJA Butir-butir jawatan atau pekerjaan dahulu dan sekarang Jawatan Majikan Tempoh Dari Hingga .8.

. 3. Akta Suruhanjaya-suruhanjaya Perkhidmatan 1957 (Semakan 1989 ). BEKAS TENTERA Tempoh Berkhidmat Hari Bulan Tahun Dari Hingga 13. TANDATANGAN TARIKH PEMOHON NO. 2.. . seorang pemohon yang memberi maklumat palsu atau mengelirukan dalam borang permohonan jika disabitkan boleh dihukum penjara 2 tah un atau didenda dua ribu ringgit atau kedua-dua sekali. PENGAKUAN PEMOHON Di bawah Seksyen 5.P .11. K. 12. permohonan saya akan terbatal dan jika saya telah ditawarkan. perkhidmatan saya akan ditamatkan serta-merta. . Kebolehan Bahasa / Dialek Selain Bahasa Melayu Sederhana Fasih 1. . Saya akui bahawa maklumat yang diberi adalah benar dan sekiranya maklumat itu di dapati palsu.

PERAKUAN KETUA JABATAN ( * Wajib diisi bagi mereka yang sedang berkhidmat dengan kerajaan) 14. . Tarikh . . .2 Dengan ini diakui bahawa pemohon ini TELAH / BELUM disahkan didalam jawatan sebelum memohon jawatan ini. Tarikh : Jawatan : . 14.14.1 Dengan ini disahkan bahawa pemohon ini ialah kakitangan kerajaan dalam percubaan / tetap / kontrak* (potong satu) dan permohonannya melalui Ketua Jabatan... ( Tandatangan & Cop Ketua Jabatan ) Nama : ..

e. Tingkat 4. Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan Cawangan Pengurusan Sumber Manusia. Segala perbelanjaan berhubung dengan permohonan dan temuduga ini tidak akan dita nggung oleh Kerajaan. b. Hanya satu borang permohonan sahaja yang dibenarkan bagi setiap calon. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang telah kemaskini dan Laporan Penilaian Presta si serta Laporan Pengisytiharan Harta hendaklah disertakan bersama borang dan dan dibawa pada hari temu duga. SPM/SPMV iii) Salinan Kenyataan Perkhidmatan dan Laporan Penilaian Prestasi yang kemaskin i ( Pegawai-pegawai kerajaan sahaja) c. Hanya bo rang pegawai kerajaan yang telah disahkan dalam jawatan akan diproses d. PMR/SRP. ii) Salinan Sijil Berhenti Sekolah. . Dokumen-dokumen yang telah DISAHKAN oleh pegawai-pegawai pengurusan dan profesio nal / penghulu hendaklah dikepilkan dengan borang ini mengikut susunan berikut:i) Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran.PERHATIAN KEPADA PEMOHON: a. Blok Jalan Dato Onn. Borang-borang permohonan hendaklah di alamat kepada: Ketua Setiausaha. Komplek Pejabat Kerajaan Bukit Perdana. Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat mestilah membuat permohonan mela lui Ketua Jabatan mengikut Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Pelantikan. F . 50610 KUALA LUMPUR. Kenaikan Pangkat dan Penamatan Per khidmatan) 2005.

Boran g permohonan yang tidak lengkap. .dan hendaklah sampai sebelum atau pada tarikh yang ditetapkan dalam iklan. tidak kemas dan lewat diterima tidak akan diproses.