ATESTAT IMPLANTOLOGIE 

   

ANEXA 1 

ATESTAT IMPLANTOLOGIE ‐ Coordonator Prof. Dr. Norina Consuela Forna 
 

PROGRAMA ANALITICĂ ‐ PREGĂTIRE TEORETICĂ 
  1. Rolul  şi  locul  în  terapia  implanto‐protetică  în  stomatologia  modernă  ‐  inter‐relaţia  dintre  implantologia orală şi celelalte discipline stomatologice:   ‐ 3 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii pe marginea cursurilor;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   2. Anatomia clinică a aparatului dento‐maxilar – oferta osoasă în terapia implanto‐protetică –  aspecte privind selecţia şi poziţionarea implanturilor pe creasta alveolară:   ‐ 3 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii; câte o oră pentru fiecare curs;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare;   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   3. Clasificarea edentaţiilor în terapia implanto‐protetică; edentaţii şi modalităţi de soluţionare  a acestora prin intermediul complexului terapeutic implanto‐protetic:   ‐ 3 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii; câte o oră pentru fiecare curs;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare;   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   4. Evaluarea  câmpului  protetic  şi  a  statusului  biologic  general  al  pacientului  în  perspectiva  inserării  implanturilor  dentare  ‐  diagnostic  preoperator,  bilanţ  preprotetic,  analiza  şi  planificarea secvenţială a cazului, indicaţii şi contraindicaţii:   ‐ 5 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii; câte o oră pentru fiecare curs;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare;   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   5. Biomedica A.D.M. şi rolul acesteia în terapia implanto‐ protetică:   ‐ 5 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii; câte o oră pentru fiecare curs;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare;   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   6. Biomateriale  utilizate  în  practica  implantologică  ‐  titanul,  masele  ceramice,  materiale  şi  membrane biologice utilizate în tehnicile de augmentare osoasă:   ‐ 5 cursuri a 2 ore;   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii; câte o oră pentru fiecare curs;   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare;   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.  

Inserţia implanturilor în crestele alveolare cu diferite forme şi oferte osoase:   2  .  tibie  şi  mandibulă.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii. tratamente endodontice şi periapicale unde este  cazul. Protezarea  preimplantară  fiziologică  autoechilibrată  ‐  etapa  de  bază  a  terapiei  implanto‐ protetice:   ‐ 5 cursuri a 2 ore. susţinute în principal de membrane biologice:   ‐ 5 cursuri a 2 ore.   ‐ 4 ore de întrebări şi comentarii.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior. câte o oră pentru fiecare curs.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.  extracţia  resturilor  radiculare  irecuperabile).  raportată la modele biologice:   ‐ 4 cursuri a 3 ore.   14.  neurocraniu.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.7.   11.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.  materiale  sintetice  pe  bază  de  hidroxiapatită. câte o oră pentru fiecare curs.  a  osteointegrării  (osteoacceptării)  şi  patologia  osteodezintegrării.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii. câte o oră pentru fiecare curs.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.  chirurgia  mucoasei  patologice  şi  a  leziunilor parodontale:   ‐ 5 cursuri a 2 ore. câte o oră pentru fiecare curs.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   12. Osteo‐distracţia în vederea creării ofertei implantare:   ‐ 5 cursuri a 2 ore.   8.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii.  refrigerat şi uscat).   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii. Fiziologia  osteogenezei.   9.   ‐ 2 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior. câte o oră pentru fiecare curs. câte o oră pentru fiecare curs. Sisteme şi tipuri de implanturi utilizate în terapia implanto‐protetică:   ‐ 5 cursuri a 2 ore. Optimizarea canalului protetic în vederea inserării implanturilor dentare ‐ asanarea cavităţii  bucale (reconstituirea leziunilor coronare.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii.   13.  fosfat  tricalcic  sau  materiale  omologe  (os  liofilizat.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior. Inserţia imediat postextracţională a implantelor orale:   ‐ 3 cursuri a 3 ore. câte o oră pentru fiecare curs. Reconstrucţia  crestelor  edentate  cu  deficit  osos  utilizând  metode  de  augmentare  osoasă  autogenă  cu  grefe  recoltate  din  creasta  iliacă.   10.

   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.     Total ore curs = 178 ore  Total ore întrebări şi răspunsuri = 75 ore   Total ore discuţii şi analiză material bibliografic = 28 ore   Total ore seminarii = 45 ore       Responsabil Program Studii Complementare ‐ Atestat implantologie.   15.   17.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii. Dr.   16.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii.   ‐ 10 ore discuţii interactive din tematica cursurilor.‐ 3 cursuri a 3 ore. Accidente şi incidente în practica implantologică ‐ modalităţi de soluţionare a acestora:   ‐ 5 cursuri a 2 ore.   Prof.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare. câte o oră pentru fiecare curs.  tehnici  de  amprentare şi realizare a lucrărilor protetice:   ‐ 5 cursuri a 3 ore. câte o oră pentru fiecare curs. Restaurări  protetice  pe  implanturi  ‐  biomecanica  aparatului  dento‐maxilar.   ‐ 3 ore de întrebări şi comentarii.   ‐ 3 ore examen final proba scrisă.   ‐ 10 ore corectare teze scrise şi afişare rezultate. Curs recapitulativ: Reabilitarea orală implanto‐ protetică:   ‐ 5 cursuri a 3 ore.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior. câte o oră pentru fiecare curs. câte o oră pentru fiecare curs.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare.   ‐ 3 ore lămuriri material bibliografic pentru examen.   18. Norina FORNA  3  .   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior.   ‐ 1 oră de precizat materialul bibliografic de studiu şi discuţii lămuritoare. Univ.   ‐ 2 ore de examen din tematica cursului anterior. Dispensarizarea pacienţilor purtători de implanturi:   ‐ 5 cursuri a 2 ore.   ‐ 5 ore de întrebări şi comentarii.

 Norina Consuela Forna    PROGRAMA ANALITICĂ ‐ PREGĂTIRE PRACTICĂ    1. la care medicul aflat în pregătire a inserat  implanturile. sub directa supraveghere a responsabilului de pregătire (în acord cu pachetul de  opțiuni)     Responsabil Program Studii Complementare ‐ Atestat implantologie. Dr.  ANEXA 2    ATESTAT IMPLANTOLOGIE ‐ Coordonator Prof.   Prof. Univ. Inserarea implanturilor pe coastă de vită: 20 ore   Montarea componentelor protetice pe implanturi şi modalităţi practice de amprentare: 20 ore   Variante practice de protezare pe implanturi analizate pe modele în articulator: 20 ore   Participarea la intervenţiile chirurgicale de inserare a implanturilor: 30 ore   Inserarea  practică  a  implanturilor  pe  pacient  în  condiţii  de  competenţă  garantată  de  conducătorul modului de pregătire (în acord cu pachetul de opțiuni)   7. 3. Dr. 4. 5. 2. 6. Protezarea provizorie şi apoi definitivă a pacientului. Prezentarea truselor de implantologie şi modalităţile de utilizare: 10 ore  Inserarea implanturilor pe simulatoare. Norina FORNA  4  .

 Szmukler‐Moncler ‐ Manuel d`implantologie clinique. Davarpanah. 9.  Lang  N. Concepts.  ‐  Curs  practic  de  implantologie  orala. Carl Mich ‐ Implant Contemporary Dentistry.: Implantologia orală – Editura Sylvi Bucureşti 2000.II.  Karring  T. 2009   4.. 2007   5.  P. M. Editura Mosby. Editura Blackwell   6.   2.. Lindthe  J. S.. 2007.  ANEXA 3    BIBLIOGRAFIE    1. Edition CDP. protocoles  et innovation recentes.:  Clinical  Periodontology  and  Implant  Dentistry  –  Blackwell  Munksgaard 2003. Ioan  Sârbu  si  colab.  Ed. Mihai A. București. Carl J. Drago ‐ Implant Restorations: A Step‐by‐Step Guide.     5  . 99‐110.  Editura  Centrului  Tehnic‐ Editorial al Armatei. 809‐975. 2006   3.

  ANEXA 4    TAXE    1. Pachetul  Bazal  2500  E  (include  aplicarea  a  5  implante  sub  supraveghere  și  protezarea  pe  implante)  2. Pachetul Avansat 3000 E (include aplicarea a 10 implante sub supraveghere și protezarea pe  implante)    6  .

 România   Telefon/Fax: 0232/211308   Persoană de contact: Jana Condurache   Mobil: 0735523366  7  . Nr. 9. Popa" Iași. Iași.    Adresa: Strada Kogalniceanu.  ANEXA 5    ALTE INFORMAȚII / INFORMAȚII ORGANIZATORICE  Cursurile  și  stagiile  practice  se  vor  desfășura  în  Baza  Clinică  de  Învățământ  Stomatologic  a  Facultății de Medicină Dentară. Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. după un  program ce va fi anunțat ulterior.