P. 1
PJM3105

PJM3105

|Views: 1,434|Likes:
Published by noka7878

More info:

Published by: noka7878 on Nov 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2013

pdf

text

original

Sections

 • 3.3 Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain
 • 3.4 Perubahan Perkadaran Anggota Badan
 • 3.5 Perkembangan Badan (Development Of Physique)
 • Sinopsis
 • Hasil Pembelajaran
 • 4.1 Model Komposisi Badan
 • 4.2 Kaedah Menganggar Komposisi Badan
 • 4.4.2 Perkembangan Tisu Adipos Dalam Pranatal
 • 4.4.3 Sifat-Sifat Tisu Adipos Dalam Pascanatal
 • 4.4.4 Sebaran Lemak Semasa Pertumbuhan
 • 5.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance)
 • 5.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance)
 • 6.0 Kematangan/Proses Matang (Maturation)
 • 6.1 Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian
 • 6.3 Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan
 • 7.1 Aktiviti Fizikal
 • 7.2 Faktor Sosial
 • 7.3 Variasi Kaum Dan Etnik
 • 7.4 Faktor Pemakanan Dan Penyakit
 • 7.5 Faktor Cuaca
 • 8.1 Atlet Kanak-Kanak (Young Athletes)
 • 9.0 Pemindahan Pembelajaran
 • 9.1 Teori-teori Pemindahan Pembelajaran
 • 9.2 Pengekalan dan Memori Motor
 • 9.3 Penilaian Dan Pengukuran Pemindahan Hasil
 • Rujukan

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN IPG SEMESTER 3

MODUL 1

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH

PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR

BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU SEKTOR PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Berkuat kuasa pada November 2009

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan November 2009
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

ii

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan November 2009 Bahagian Pendidikan Guru Sektor Pembangunan Profesionalisme Keguruan Kementerian Pelajaran Malaysia

iii

KANDUNGAN

MUKA SURAT

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Panduan Pembelajaran Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran Tajuk 1: Definisi dan Konsep Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.1 Konsep Pertumbuhan, Perkembangan 1.2 Definisi Pertumbuhan, Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1.2.1 Definisi Pertumbuhan 1.2.2 Definisi Perkembangan 1.2.3 Definisi Pembelajaran Motor 1.3 Pertumbuhan (Growth) 1.4 Proses Matang (Maturation) 1.5 Perkembangan (Development) 1.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance) 1.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity) 1.8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) Tajuk 2: Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 2.0 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal 2.1 Peringkat Pertumbuhan Prenatal 2.2 Pertumbuhan Janin/Fetus 2.3 Aktiviti Motor Janin 2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berat Janin Tajuk 3: Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan Postnatal) Sinopsis Hasil Pembelajaran

ii ii iii viii x xi

1-7 1 1 2

2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 5 6 8 -14 8 8 9 9 9 11 12 12 15 - 21 15 15

iv

0 Model Dan Kaedah Pembelajaran Komposisi Badan (Models And Methods For Studying Body Composition) 4.3 Prestasi Motor Dan Kekuatan 5.5. Jisim Lemak Dan Peratus Lemak 4.Kerangka Kandungan 3.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance) 34 .2 Corak Pertumbuhan Dalam Ketinggian Dan Berat Badan 3.2 Kaedah Menganggar Komposisi Badan 4.2 Sifat-Sifat Tisu Adipos Dalam Pascanatal 4.4 Perubahan Perkadaran Anggota Badan 3.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance) 5.4 Perubahan Tisu Adipos Semasa Pertumbuhan Jenis Tisu Adipos 4.1 Model Komposisi Badan 4.1 Kaedah Penilaian Badan 3.58 49 49 50 50 Tajuk 6: Kematangan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 6.5.1 Pengukuran Yang Lazim Digunakan Dalam Kajian Pertumbuhan 3.3 Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain 3.5 Perkembangan Badan (Development Of Physique) 3.0 Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi 5.3 Pertumbuhan Jisim Bebas Lemak.0 Kematangan/Proses Matang (Maturation) v .3 Sebaran Lemak Semasa Pertumbuhan 23 .0 Pertumbuhan Somatik 3.2 Perkembangan Motor 5.2 Perubahan Bentuk Badan Semasa Pertumbuhan 15 15 15 17 19 20 20 21 Tajuk 4: Tisu Adipos Dan Komposisi Badan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 4.5.5.1 Perkembangan Tisu Adipos Dalam Pranatal 4. Darah Dan Paru-Paru Semasa Pertumbuhan 5.1 Perubahan Jantung.5.48 34 34 34 35 35 40 45 46 47 49 .30 23 23 23 24 24 24 26 27 28 29 30 Tajuk 5: Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 5.

1 Teori-teori Pemindahan Pembelajaran 9.2 Faktor Sosial 7.2 Arah Aliran Pertumbuhan .3 6.4 Faktor Pemakanan Dan Penyakit 7. Kematangan Dan Prestasi 7.1 Atlet Kanak-Kanak (Young Athletes) 8.2 6.6.Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak Tajuk 9: Pengekalan Dan Pemindahan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 9.1 6.67 64 64 64 65 65 Tajuk 8: Kanak-Kanak Di Dalam Aktiviti Fizikal Dan Sukan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 8.2 Pengekalan dan Memori Motor 9.1 Aktiviti Fizikal 7.63 59 59 59 59 59 61 61 61 62 64 .0 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan.5 Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian Menilai Kematangan Rangka Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan Pengaturan Masa Dan Urutan Perubahan Dalam Kematangan Semasa Remaja Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Pertumbuhan 50 50 53 54 54 Tajuk 7: Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan.74 68 68 68 69 69 71 71 75 76 77 78 Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurni Modul Ikon Modul vi .5 Faktor Cuaca 59 . Kematangan Dan Prestasi Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Kandungan 7.3 Penilaian Dan Pengukuran Pemindahan Hasil 68 .3 Variasi Kaum Dan Etnik 7.4 6.0 Pemindahan Pembelajaran 9.

vii .

Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. 3. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. 4. Lampiran A menerangkan kepada anda maknamakna ikon tersebut. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. 1. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda.PANDUAN PEMBELAJARAN Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. viii . Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Walau bagaimanapun. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. dan masa anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. 2. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. sumber-sumber pembelajaran. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini.

7.5. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-bahan yang bermakna. Teliti maklumat yang diterima. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 6. ix .

Terdapat 18 tajuk kesemuanya seperti yang digariskan dalam pro forma kursus.Pengenalan Kursus PJM3105 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pembelajaran Motor merupakan kursus wajib bagi Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan major Pendidikan Jasmani. Tajuk-tajuk yang terdapat dalam modul ini cuma sembilan tajuk sahaja bagi membantu anda dalam melengkapi kursus ini. x . penggunaan modul secara kuliah bersemuka seperti dijelaskan dalam halaman Agihan Kursus. Kursus ini akan dijalankan dalam dua mod iaitu . Kursus dua kredit ini 2(2+0) meliputi 30 jam teori.

Perkembangan Pranatal Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan Postnatal) Tisu Adipos Dan Komposisi Badan Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi Kematangan Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaram melalui modul.AGIHAN TAJUK Panduan Kepada Pengguna Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 jam interaksi bersemuka. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Pro Forma Kursus) Interaksi Bersemuka (jam) Modul (jam) 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2(2+0) 15 15 Jum. Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak Di Dalam Aktiviti Fizikal Dan Sukan Tingkahlaku Motor Pemprosesan Maklumat ‘Attention’ Dan Prestasi Kawalan Motor Koordinasi Perbezaan Individu Pembelajaran Motor Prinsip Latihan Maklumbalas Pengekalan Dan Pemindahan xi . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Tajuk/Topik Definisi Dan Konsep Pertumbuhan. Jam 1 1 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 30 Bil.

Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. kematangan dan pembelajaran motor serta tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan prenatal dan posnatal. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. kematangan dan kesan pembelajaran motor kanak-kanak. 2. kognisi.TAJUK 1 DEFINISI DAN KONSEP PERTUMBUHAN. dan 3. Menjelaskan definisi perkembangan pertumbuhan. psikososial. 1 . personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. diharap anda dapat: 1. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. KEMATANGAN DAN PEMBELAJARAN MOTOR Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi definisi dan konsep pertumbuhan.

Perkembangan manusia juga meliputi dari saat terbentuknya janin manusia sehingga menjadi seorang bayi dan seterusnya berkembang menjadi seorang kanak-kanak.2.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Definisi dan konsep Pertumbuhan Kematangan Pembelajaran Motor Kandungan 1. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor Perkembangan dan pertumbuhan manusia merupakan paten perubahan fizikal. Pertumbuhan peringkat berikutnya dipanggil pertumbuhan posnatal. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1. Pengetahuan mengenai pertumbuhan dan kematangan adalah perlu untuk memastikan pembelajaran motor dapat dimaksimumkan sejajar dengan tahap kebolehan penerimaan pengajaran kemahiran.1 Konsep Pertumbuhan. kognitif dan sosio-emosi sepanjang pusingan hayat manusia.1 Definisi Pertumbuhan Pertumbuhan manusia merupakan satu proses yang berlaku berterusan. 1.2. Pertumbuhan manusia secara fitrahnya seperti bulan sabit iaitu bersifat lemah pada awal usianya. remaja. 1. Perkembangan Dan Pembelajaran Motor 1. semakin membesar dan kuat pada usia pertengahan dan menjadi lemah kembali pada usia emas.0 Konsep Dan Definisi Pertumbuhan. Pertumbuhan peringkat ini dinamakan pertumbuhan prenatal.2 Definisi Perkembangan Bidang pengajaran pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan pergerakan dan prestasi motor yang berlaku sepanjang hayat. Pertumbuhan dan perkembangan manusia berlaku dengan pesat di dalam rahim untuk membentuk zigot dan seterusnya berkembang sebagai embrio dan janin. dewasa dan berakhir dengan detik kematian. Perubahan-perubahan yang berlaku adalah hasil proses semula jadi yang 2 .2 Definisi Pertumbuhan.

yang jelas kelihatan dalam hipertropi otot ketika pertumbuhan. bilangan neuron (sel otak) dibentuk semasa pertengahan kehamilan manakala bilangan gentian (fiber) otot terbentuk sejurus kelahiran.3  Pertumbuhan (Growth) Penambahan bersifat kuantitatif dalam saiz badan secara menyeluruh atau saiz yang dicapai oleh anggota badan tertentu.3 Definisi Pembelajaran Motor Pembelajaran kemahiran motor ialah bidang pengajian pergerakan manusia yang berfokus kepada perubahan dari segi keupayaan kawalan dan prestasi motor yang berlaku hasil proses fizikal seperti praktis dan latihan. 1.  Bahan-bahan interselular adalah berbentuk organik dan bukan organik. contohnya. 3 . mature = matang Proses matang ini berlaku dalam semua tisu. organ.  Perubahan dalam saiz ini melibatkan tiga proses selular iaitu: (i) Penambahan bilangan sel (hiperplasia) (ii) Penambahan saiz sel (hipertropi) (iii) Penambahan bahan-bahan interselular (accretion)  Penambahan atau peningkatan ini adalah akibat fungsi pembahagian sel (mitosis) yang melibatkan pereplikaan DNA dan migrasi kromoson yang direplika kepada sel-sel berfungsi dan seiras. dan sering berfungsi mengikat atau mengumpulkan sel-sel dalam satu jaringan kompleks.   Maturation = proses matang. kematangan dan penuaan. Proses pertumbuhan ini berbeza mengikut umur dan tisu-tisu badan yang terlibat. maturity = kematangan.dialami oleh sistem biologi seperti proses perkembangan tumbesaran.  Penambahan dalam saiz sel melibatkan penambahan unit-unit fungsi di dalam sel tersebut.2. khususnya protein dan substratnya.4 Proses Matang (Maturation)  Lazimnya dijelaskan sebagai satu proses menjadi matang atau satu langkah ke arah mencapai keadaan matang. dan sistem organ.   Hiperplasia. hipertropi dan accretion berlaku ketika proses pertumbuhan. 1. Perubahan yang berlaku dilihat menerusi dua aspek: (i) Peningkatan keupayaan (dari bayi hingga dewasa) (ii) Penurunan keupayaan (dari dewasa hingga tua) 1.

  Proses matang berbeza mengikut sistem biologi seseorang. perkembangan adalah merujuk kepada proses pembezaan dan pengkhususan sel-sel embrio kepada pelbagai jenis sel. Dalam konteks ini. menjelaskan perkembangan sebagai perubahan tingkah laku akibat daripada interaksi kanak-kanak dengan persekitarannya. emosi yang berasaskan kepada persekitaran dan budaya kanak-kanak tersebut. Lazimnya disifatkan oleh peningkatan fungsi yang khusus dan rumit akibat faktor-faktor biologi dan persekitaran. dan amat bergantung kepada keaktifan gen yang berinteraksi dengan hormon dan nutrien. 1.  Proses matang sistem endokrin dan saraf (neuroendocrine) adalah satu faktor utama dalam proses kematangan seksual. organ dan unit fungsi.  Konteks kedua adalah bersifat tingkah laku. Konteks pertama adalah bersifat biologikal.  Proses matang tulang adalah keadaan di mana rangka seseorang terbentuk sepenuhnya.  Oleh itu. tulang dan somatik semasa peringkat lewat kanak-kanak dan remaja.  Bailey & McFadyen (dalam Pickup & Price.  Ini biasanya berlaku di peringkat awalan pranatal apabila tisu dan sistem organ mula dibentuk. menyatakan pertumbuhan adalah merujuk kepada proses perubahan sepanjang hayat di mana individu memperolehi kecekapan dalam pelbagai aspek.5 Perkembangan (Development)   Pada lazimnya. intelek atau kognitif.  Proses matang adalah merujuk kepada tempo (kadar kematangan berlaku) dan waktu (bila berlakunya kematangan khusus) perkembangan ke arah keadaan yang matang secara biologikal. Proses matang seksual adalah keadaan di mana keupayaan organ-organ pembiakan berfungsi sepenuhnya.  Haywood (1993). perkembangan boleh diasaskan kepada dua konteks. 2007). 4 . tisu. komposisi kimia dan fungsi. Aspek ini berkait kepada perkembangan kecekapan pelbagai domain yang saling berkaitan semasa kanak-kanak menyesuaikan diri dalam kehidupan dan budayanya.  Proses matang berfokus pada kadar pencapaian saiz dewasa dan kematangan. kita boleh menyatakan perkembangan dari aspek keterampilan sosial.memberi kesan ke atas enzim.

berlari dan melompat. Perkaitan ini dapat dilihat dengan jelas dalam perkembangan asas pola pergerakan seperti berjalan. kerja seharian. pendidikan jasmani sekolah. proses matang dan perkembangan.  Sifat-sifat prestasi kanak-kanak adalah berkait dengan pertumbuhan. mempunyai potensi untuk berkembang dan belajar pelbagai kemahiran dan pola pergerakan asas dan khusus. kecuali yang mengalami kecacatan perkembangan yang serius. Proses Matang dan Perkembangan Pertumbuhan --------------------Proses matang-------------------Perkembangan Saiz Tulang Kognitif Kadar Seksual Emosi Badan Somatik Sosial Komposisi Gigi Moral Sistemik Otot-saraf Motor Konsep Kendiri Harga Diri Kecekapan Nyata 1.  Peningkatan penggunaan tenaga yang diperlukan semasa aktiviti fizikal akan menyumbang kepada kecekapan fungsi pelbagai sistem.  Aktiviti fizikal yang kerap adalah penting untuk penyelarasan berat badan dan accretion mineral tulang semasa peringkat kanak-kanak dan remaja.  Ini merujuk kepada mana-mana pergerakan badan yang dihasilkan oleh otot rangka dan yang menyebabkan peningkatan kecil penggunaan tenaga rehat. senaman. pengekalan berat 5 . dan sukan yang diuruskan.Interaksi Pertumbuhan.7 Aktiviti Fizikal (Physical Activity)  Aktiviti fizikal adalah suatu tingkah laku yang berlaku dalam pelbagai bentuk dan konteks. 1.  Pola pergerakan ini akhirnya akan digabungkan ke dalam kemahiran khusus yang menjadi paksi utama perkembangan tingkah laku kanak-kanak. termasuk mainan bebas.6 Prestasi Fizikal (Physical Performance)  Perkembangan dan kehalusan sesuatu prestasi kemahiran dalam pelbagai aktiviti motor adalah meupakan suatu tugas perkembangan kanak-kanak dan remaja.  Semua kanak-kanak.

Aktiviti fizikal bukannya latihan. Oleh yang demikian. kematangan dan pembelajaran.    Aktiviti fizikal sering disalahtafsir sebagai sama dengan latihan (training). et al. merujuk pembelajaran motor sebagai suatu perubahan prestasi kemahiran motor yang agak kekal. Latihan adalah merujuk kepada sesuatu program yang sistematik. kerana proses ke arah perubahan dalam tingkah laku adalah bersifat dalaman. ini berkaitan dengan tindak balas tisu dan sistem yang khusus terhadap latihan.Schmidt & Lee (2005)   Boleh didefinisikan berasaskan empat sifat utama. mengurangkan risiko penyakit degeneratif. Gabbard (2008). (2004).  Keempat. mengurangkan risiko kematian awal dan meningkatkan kualiti kehidupan yang menyeluruh. pembelajaran motor adalah kemajuan dalam prestasi hasil latihan yang lama. pembelajaran dianggap sebagai menghasilkan perubahan yang kekal di dalam keupayaan kemahiran tingkah laku seseorang. Pertama. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia definisi dan konsep pertumbuhan.badan. yang berkaitan mengenai 6 .   Kedua. atau perubahan di mana latihan akan membolehkan seseorang itu menjadi lebih mahir.  Menurut Malina.8 Pembelajaran Motor (Motor Learning) . Ketiga. walaupun adalah aspek utama dalam latihan. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. akibat daripada praktis atau pengalaman. pembelajaran adalah suatu proses mencapai keupayaan untuk membentuk tindakan yang berkemahiran. dan khusus untuk sukan tertentu dalam jangkamasa tertentu. Ini bererti pembelajaran melibatkan satu set peristiwa. 1.  Hasil sintesis empat sifat utama di atas telah memberikan definisi pembelajaran motor sebagai satu set proses yang berkait dengan latihan atau pengalaman yang membawa kepada perubahan keupayaan untuk bergerak yang kekal. pembelajaran tidak boleh diperhatikan secara langsung. pembelajaran berlaku akibat latihan atau pengalaman langsung.

IL: Human Kinetics.unc. Bouchard. S. & Getchell. Schmidt. Champaign. New York. R.edu/embryo_images http://virtualhumanembryo. IL: Human Kinetics.T.). R. Champaign. (2004).A. R. T.A.M. (2005). & Lee.G. T (2005). Champaign. B. IL: Human Kinetics. K.. Champaign. maturation and physical activity (2nd ed. Motor learning and control for practitioners. O.(2004). Champaign.).. Magill. & Bar. C. Abernethy. L.med.J. Mackinnon. (2004). V.. Hanrahan..). IL: Human Kinetics. NY: McGraw-Hill. O. & Pandy. Coker.W.. IL: Human Kinetics.. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application.). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. R. Motor learning and performance: A problem-based approach. diserahkan kepada pensyarah Rujukan Malina.).M. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. IL: Human Kinetics. (2004). C. (2005).). M.lsuhsc. (2004). & Rowland. Champaign.W. (2005). T. Champaign. Growth. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.. Schmidt. Haywood. Rowland. A. & Wrisberg. Champaign. Children's exercise physiology (2nd ed. N.Laman Web www.A. C.. Kippers. 7 .A. Bar-Or. IL: Human Kinetics.edu Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. Life span motor development (4th ed.. IL: Human Kinetics Publishers.

Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 2 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PRANATAL Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan prenatal. kognisi. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Menghuraikan peringkat pertumbuhan dan perkembangan pranatal. psikososial. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan 8 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. diharap anda dapat: 1. dan 3. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. 2.

Jangka masa pranatal. kompleks dan tepat.1 Peringkat Pertumbuhan Prenatal  Terdiri daripada tiga peringkat yang nyata iaitu: (i) Persenyawaan ovum (zigot) Merangkumi 2 minggu selepas persenyawaan Tempoh pembahagian sel yang pesat Semasa sel-sel membahagi. Lapisan yang paling penting akan membentuk embrio manakala lapisan lain adalah berfungsi untuk pemakanan embrio yang sedang membesar. Semasa minggu kedua. 9 . pembentukan plasenta dan tali pusat. biofizikal. 2. pada puratanya adalah 9 bulan atau 40 minggu.0 Pertumbuhan Dan Perkembangan Pranatal (Prenatal Growth Dan Development) Bercirikan kepada proses-proses biokimia. satu gumpalan sel yang berbentuk buah beri terhasil dan ini dikenali sebagai morula. selepas persenyawaan. struktur dan fungsi yang bersepadu.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Pertumbuhan dan perkembangan pranatal Peringkat pertumbuhan pranatal Pertumbuhan janin Aktiviti motor janin Faktor yang mempengaruhi berat janin Kandungan 2. blastosit akan menempel di dinding uterus dan beberapa lapisan sel kelihatan dengan jelas.

Peringkat ini merangkumi pertumbuhan saiz dan jisim yang pesat.(ii) Embrio Tempoh bermula dengan pembentukan embrio dan terdiri daripada minggu kedua ke minggu kelapan. 10 . perubahan bentuk dan perkembangan fungsi-fungsi di dalam tisu. organ dan sistem. pembahagian sel-sel akan membentuk tisu. (iii) Fetus Tempoh bermula dari minggu kesembilan sehingga minggu keempat puluh. organ dan sistem. Tempoh ini adalah masa di mana pertumbuhan dan pembahagian sel yang pesat berlaku. Pada peringkat ini.

badan dan anggota-anggota lain berkembang mengikut kadar pertumbuhan yang sepatutnya. dan mempunyai anggota badan yang kecil dan pendek.  Kadar pertumbuhan Pada usia 2 bulan. janin masih mempunyai kepala yang besar tetapi pertumbuhan yang pesat telah berlaku di bahagian pinggang dan anggota-anggota badan yang lain.  Saiz badan Keluk pertumbuhan janin adalah berbentuk S atau sigmoid iaitu keluk yang menggambarkan perubahan berat badan. Apabila mencapai peringkat pertengahan kehamilan. 11 . Perubahan ini akan berterusan sehinggalah kepala janin. kadar pertumbuhan dan komposisi badan.2 Pertumbuhan Janin/Fetus Bercirikan kepada pertumbuhan dan penambahan saiz badan.2. janin lazimnya mempunyai kepala yang lebih besar berbanding saiz badan keseluruhannya.

 Pantulan asas.    Pergerakan lengan dan kaki boleh dikesan dalam tempoh 8 – 9 minggu. tindak balas. Kadar kandungan lemak akan meningkat apabila berat janin meningkat kepada 1500g. 2. Komposisi badan Walaupun berat dan panjang badan adalah petunjuk utama di dalam pertumbuhan janin. Janin yang dilahirkan selepas 28 minggu akan mempunyai otot-saraf yang berbeza berbanding janin yang dilahirkan selepas 25 – 26 minggu. pergerakan di bahagian atas tulang belakang boleh dikesan dengan alat ultrabunyi. Kepekatan nitrogen akan meningkat selaras dengan berat janin. tonus otot. begitu juga dengan kepekatan kalsium (pembentukan tisu tulang) dan fosforus (disebarkan di antara tisu lembut dan keras). Kadar kandungan air di dalam badan akan berkurangan apabila berat janin semakin bertambah. Dalam tempoh 5 – 6 minggu. persekitaran) Berat semasa ibu mengandung Bentuk badan ibu 12 . 2. berat badan adalah lebih diutamakan. dan tingkah laku deria motor akan berubah secara ketara kerana tempoh kelahiran yang berbeza.3 Aktiviti Motor Janin   Denyutan jantung boleh dikesan dalam tempoh 4 minggu selepas persenyawaan.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berat Janin      Jenis baka (genotaip) Jantina Status sosioekonomi (tempat tinggal. Perubahan otot-saraf adalah berbeza mengikut umur.

   

Berat badan yang diperolehi semasa hamil Status pemakanan Tabiat merokok atau meminum alkohol Tabiat senaman

Lelaki pada lazimnya lebih berat daripada perempuan. Bayi pertama yang dilahirkan pada lazimnya lebih ringan berbanding kelahiran seterusnya. Bayi sulung dikenali sebagai primaparous manakala yang seterusnya dikenali sebagai multiparous

Tugasan Terarah
Bagi meningkatkan pengetahuan, anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan pertumbuhan dan perkembangan pranatal.

Portfolio
Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.

Rujukan
Malina, R.M., Bouchard, C. & Bar, O.(2004). Growth, maturation and physical activity (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Schmidt, R.A., & Lee, T (2005). Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Magill, R.A. (2004). Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.). New York, NY: McGraw-Hill. Abernethy, B., Hanrahan, S.J., Kippers, V., Mackinnon, L.T., & Pandy, M.G. (2005). The biophysical foundations of human movement (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Bar-Or, O., & Rowland, T.W. (2004). Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. Champaign, IL: Human Kinetics. Coker, C.A. (2004). Motor learning and control for practitioners. Champaign, IL: Human Kinetics. Haywood, K.M., & Getchell, N. (2005). Life span motor development (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Rowland, T.W. (2005). Children's exercise physiology (2nd ed.). Champaign, IL: Human Kinetics.

13

Schmidt, R.A., & Wrisberg, C. A. (2004). Motor learning and performance: A problem-based approach. Champaign, IL: Human Kinetics Publishers.

14

TAJUK 3
Sinopsis

PERTUMBUHAN SOMATIK (PERTUMBUHAN POSTNATAL)

Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi pertumbuhan somatic (pertumbuhan postnatal). Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal, psikososial, kognisi, personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran
Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. Menjelaskan peringkat pertumbuhan somatik (pertumbuhan postnatal) Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini
Pertumbuhan somatik (Pertumbuhan postnatal)

Ketinggian dan berat badan

Indeks jisim tubuh

Corak pertumbuhan dimensi anggota lain

Perubahan anggota badan secara berkadar

Bentuk badan dan kaedah penilaian

Perubahan bentuk badan semasa pertumbuhan

Kandungan 3.0 3.1 Pertumbuhan Somatik (Pertumbuhan pascanatal)(Somatic growth) Pengukuran Yang Lazim Digunakan Dalam Kajian Pertumbuhan  Satu set teknik piawai yang sistematik untuk pengukuran badan dan anggotanya adalah dikenali sebagai antropometri (anthropometry) di mana

15

anthropo = manusia dan metry = pengukuran.  Satu cara pengukuran bersifat kuantitatif ke atas saiz, perkadaran dan bentuk badan.   Berat badan adalah pengukuran ke atas jisim badan. Ketinggian (stature) adalah pengukuran jarak linear dari lantai ke bahagian atas (puncak) tengkorak.

Panjang berbaring (recumbent length) adalah ukuran panjang pada kanakkanak berumur antara 2 – 3 tahun, dalam keadaan berbaring.

Ketinggian berduduk (sitting height) adalah ketinggian semasa berduduk tegak yang diukur dari permukaan berduduk ke bahagian atas kepala.

Ukuran lebar biacromial adalah ukuran jarak dari cuaran acromial skapula

16

kanan ke kiri.  Ukuran lilitan betis adalah pada bahagian paling tebal semasa individu berdiri dan berat badan disebar dengan sekatanya. Ini adalah ukuran lebar pinggul. 17 .  Ukuran lilitan lengan lazimnya diukur dari titik pertengahan antara cuaran acromial dan olecranon (hujung siku).  Lebar bicondylar adalah ukuran dari tulang kondil (condyles) femur manakala ukuran lebar biepicondylar adalah ukuran yang melibatkan tulang humerus. Ini adalah ukuran lebar bahu.  Ukuran lebar bicristal adalah ukuran dari bahagian sisi lengkungan iliak kanan ke kiri.

 Ukuran lilitan kepala lazimnya dilakukan ke atas bayi dan kanak-kanak berumur 3 – 4 tahun sebagai petunjuk pertumbuhan otak.  Pengukuran ketebalan lapisan kulit lazimnya dilakukan di bahagian otot trisep dan subskapular. Ketebalan lapisan kulit adalah petunjuk lapisan lemak di bawah kulit (subcutaneous) dan boleh diukur dengan kaliper. 18 .

dan (d) perlahan selepas remaja dan berhenti di peringkat dewasa  Kadar pertumbuhan ketinggian dan berat badan semasa awal remaja adalah tinggi.  Dari peringkat kelahiran sehingga awal dewasa.  Ketinggian perempuan berhenti apabila mencapai umur 16 tahun manakala lelaki akan terus berkembang untuk tempoh dua tahun lagi.  Pertumbuhan ketinggian berduduk berlaku dalam suatu tempoh yang panjang dan menyumbang lebih kepada ketinggian keseluruhan berbanding panjang kaki. 3. (b) malar di peringkat pertengahan kanak-kanak.  Lilitan lengan dan betis mempunyai corak pertumbuhan yang serupa dengan berat badan. 19 . bahagian kepala dan muka. Indeks jisim badan (BMI) adalah ukuran yang menghubungkaitkan berat (kg) dan ketinggian (m).2 Corak Pertumbuhan Dalam Ketinggian Dan Berat Badan  Ketinggian dan berat badan adalah dua ukuran yang lazim digunakan dalam kajian pertumbuhan.  Lelaki mempunyai bahu yang lebih lebar berbanding perempuan tetapi keduadua jantina ini mempunyai lebar iliac crest yang sama.3 Corak Pertumbuhan Dalam Dimensi Anggota Lain  Kebanyakan anggota badan mengalami corak pertumbuhan yang meningkat kecuali lapisan lemak di bawah kulit. (c) pesat di peringkat awal remaja. 3. Kadar pertumbuhan ini adalah lebih cepat bagi perempuan berbanding lelaki untuk tempoh dua tahun. ketinggian dan berat badan menunjukkan satu corak pertumbuhan yang terdiri daripada empat fasa iaitu: (a) pesat di peringkat bayi dan awal kanak-kanak.

Walau bagaimanapun.  Pendekatan ini berasaskan kepada penyebaran variasi badan yang berterusan. lelaki dan perempuan mempunyai perkadaran yang sama dalam panjang kaki atau panjang badan.  Sebelum remaja.  Pertumbuhan allometric adalah hubungan sistematik antara anggota badan semasa pertumbuhan. Pertumbuhan pesat pada lilitan kepala dapat dilihat sejak kelahiran sehingga 2 tahun. soma = badan). 3. tulang dan tisu-tisu penghubung. semasa alam remaja sehingga dewasa. perkembangan otot yang lemah.  Ciri utama ektomorf [Rajah (c)] adalah berasaskan kepada kerapuhan bentuk. dan mula perlahan selepas itu.  Ciri utama endomorf [Rajah (a)] adalah berasaskan kepada organ-organ pencernaan dan kelembutan serta kebulatan kontur badan.  Komponen-komponen yang dicadangkan adalah endomorphy.  Ciri utama mesomorf [Rajah (b)] adalah pada otot.  Pendekatan konsepsual yang diperkenalkan oleh William Sheldon adalah kaedah penilaian yang lazim digunakan pada hari ini. 3. perempuan pada puratanya mempunyai anggota yang lebih pendek berbanding lelaki mengikut ketinggian yang serupa. supaya otot kelihatan sasa. mesomorphy dan ectomorphy.5. kadar pertumbuhan adalah berbeza antara anggota yang khusus.1 Perkembangan Badan (Development Of Physique) Kaedah Penilaian Badan  Hippocrates pada zamannya mencadangkan dua jenis klasifikasi badan iaitu habitus phthisicus (linear) dan habitus apoplecticus (lateral).4 Perubahan Perkadaran Anggota Badan  Walaupun corak pertumbuhan atau bentuk keluk pertumbuhan dalam kebanyakan anggota badan hampir sama dengan ketinggian dan berat badan. Pendekatan ini berdasarkan jenis bentuk badan (somatotype.  Nisbah ketinggian berduduk kepada ketinggian diperhatikan paling tinggi semasa peringkat bayi dan menurun di sepanjang peringkat kanak-kanak sehinggalah ke alam remaja.5 3. dan luas permukaan yang lebih berbanding 20 .

 Kaedah Heath-Carter menggabungkan prosedur fotoskopik dan antropometrik untuk menganggar jenis badan.jisim badan. 3.5. 21 . tiga lipatan kulit. sasa dan kurus. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.  Antara 17 hingga 33 tahun.   Phenotype bermaksud keadaan badan pada suatu masa tertentu. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia (pertumbuhan postnatal) yang berkaitan pertumbuhan somatik Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. endomorf dan mesomorf kelihatan bertambah manakala ektomorf berkurangan.2 Perubahan Bentuk Badan Semasa Pertumbuhan  Perempuan lebih bersifat endomorf semasa pertumbuhan dan kematangan dan bersusut ke ektomorf selepas itu. berat.  Kaedah Phenotype Parnell. Tidak terdapat pola yang nyata untuk mesomorf. Ketinggian. dua lilitan anggota dan dua kelebaran tulang anggota digunakan untuk menilai anggaran tiga komponen badan iaitu gemuk. yang dikemukakan oleh Richard Parnell adalah modifikasi ke atas Sheldon dan bersifat antropometrik.

Kippers.M. Motor learning and performance: A problem-based approach.T. T. M. NY: McGraw-Hill. (2004). Champaign. R.M. C.). & Lee. IL: Human Kinetics. Rowland.G. T.W. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.. (2005). R.J. (2005). Bouchard. (2004). Champaign..A. IL: Human Kinetics. & Wrisberg. IL: Human Kinetics. O. Growth. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. O. Motor learning and control for practitioners.. & Rowland. IL: Human Kinetics.. C. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics Publishers. C.. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.).A. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. Schmidt. T (2005). (2005). S. IL: Human Kinetics. Magill. L. & Pandy. Bar-Or. N.A. IL: Human Kinetics.(2004). Life span motor development (4th ed.). K. & Bar.Rujukan Malina. V. Champaign. Children's exercise physiology (2nd ed. Haywood.). Champaign. maturation and physical activity (2nd ed. (2004). Schmidt. Hanrahan.. 22 . Champaign.A.. Champaign. R. Abernethy.). & Getchell. Champaign. R.).. Champaign. (2004). A. B. Mackinnon. Coker.. New York.W.

Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.’fat mass’ dan peratus lemak 23 . Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal.TAJUK 4 TISU ADIPOS DAN KOMPOSISI BADAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan tisu adipos dan komposisi badan. Menjelaskan mengenai tisu adipos dan komposisi badan yang berkaitan dengan perkembangan pertumbuhan dan kematangan pembelajaran motor 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. psikososial. kognisi. diharap anda dapat: 1. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Tisu Adipos dan komposisi badan Sel lemak dan tisu adipos peringkat pra dan postnatal Sebaran pelbagai jenis lemak semasa pertumbuhan Model komposisi badan Kaedah menganggar komposisi badan kanakkanak dan remaja Pertumbuhan dan perkembangan ‘fat-free mass’. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa.

Kaedah radiografi – menganggar lemak. pusat pemakanan.2 Kaedah Menganggar Komposisi Badan  Kaedah yang lazim digunakan bagi menganggar komposisi badan dalam individu adalah secara tidak langsung.  Model biokimia – Secara biokimia. mineral dan lemak.  Kaedah pengaktifan neutron – menggunakan isotop nitrogen dan kalsium untuk menganggar tisu tanpa lemak dan mineral. protein. otot dan tulang.  Model dua bahagian adalah merujuk kepada pembahagian jisim badan kepada komponen lemak dan otot.  Walaupun model ini berfaedah untuk perbandingan umum. otot dan tulang. yang mana ini ditukar kepada jisim bebas lemak (fat-free mass).0 Model Dan Kaedah Pembelajaran Komposisi Badan (Models And Methods For Studying Body Composition) 4. pusat kecergasan dan sebagainya (model dua bahagian).  Kaedah pencairan isotop – menganggar jumlah air di dalam badan. kegunaannya adalah terhad kerana data analisis biokimia yang diperolehi hanyalah dari sekumpulan individu yang kecil.  Kaedah pengkonduksian elektrik badan dan bioelectrical impedance – menganggar jisim bebas lemak (tisu tanpa lemak akan mengalirkan elektrik lebih mudah berbanding tisu berlemak).  Komponen tanpa lemak adalah dirujuk sebagai jisim badan bebas lemak manakala komponen yang satu lagi dikenali sebagai jisim berlemak. Kaedah antropometri – menganggar lemak dan meramal jisim bebas lemak. 4.  Kaedah timbangan dalam air (hydrostatic) – menganggar ketumpatan badan dan menukar nilai kepada peratusan lemak badan. badan manusia terdiri daripada empat unsur utama iaitu air. 24 .    Kaedah ultrasound – menganggar lemak. yang mana mungkin tidak mewakili populasi norma.1 Model Komposisi Badan  Dua model yang lazim digunakan di dalam kebanyakan kajian adalah dari perspektif (a) ahli biokimia dan (b) mereka yang bertugas bersama individu di klinik.Kandungan 4.

Badan yang berketumpatan rendah mempunyai lebih lemak berbanding badan yang berketumpatan tinggi. .Ketumpatan lemak = 0. . 25 . . kandungan air dan kalium di dalam jisim bebas lemak sama dalam dewasa dan kanakkanak?  Bilakah ketumpatan.  Aplikasi kaedah pengukuran pada kanak-kanak . Oleh itu pengukuran jumlah air dalam badan memberi satu cara untuk menganggar jisim bebas lemak. Oleh itu pengukuran kepekatan kalium dalam badan boleh memberi satu anggaran jisim bebas lemak.Densitometri adalah merujuk kepada pengukuran ketumpatan badan.Ketumpatan digunakan untuk menganggar peratus berat badan yang terdiri daripada lemak.Kalium banyak dijumpai dalam sel-sel.Ketumpatan = jisim per unit isipadu. .10 g/cm3). khususnya di tisu otot.Air adalah komposisi terbesar dalam badan.Kaedah-kaedah pengukuran yang sedia ada yang dilaksanakan ke atas orang dewasa tidak semestinya sesuai dengan kanak-kanak.Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan adalah:  Adakah ketumpatan lemak dan tisu bebas lemak. dan lebih rendah daripada tisu tanpa lemak (1.Ketumpatan adalah berkadar songsang dengan lemak badan. Pengukuran ketumpatan badan: .0 g/cm3). .Kebanyakan air di dalam badan adalah di dalam tisu tanpa lemak. . kepekatan air dan kalium dalam tisu tanpa lemak dicapai dalam dewasa?  Kaedah densitometri adalah lambat dan memerlukan subjek kajian menjalani latihan keselesaan dengan prosedur.90 g/cm3 dan adalah lebih rendah daripada air (1.  Kaedah ini hanya terhad kepada kanak-kanak berumur 7 atau 8 tahun dan bukannya lebih muda.  Mengukur kalium dalam badan . .  Mengukur jumlah air dalam badan: .

lelaki mempunyai jisim bebas lemak yang lebih berbanding perempuan dengan ketinggian yang sama.    Pada peringkat lewat remaja. Jisim lemak perempuan mula meningkat dengan pesat berbanding lelaki di peringkat remaja.5 kali lebih berbanding perempuan.  Jisim Lemak (Fat Mass)   Anggaran jisim lemak meningkat pada 2 atau 3 tahun pertama dalam hidup dan kemudiannya tidak menunjukkan perubahan antara 5 – 6 tahun. dan tempoh pengukurannya amat bergantung kepada saiz subjek. perempuan mencapai nilai jisim bebas lemak lebih awal. pada puratanya mempunyai jisim bebas lemak 1.   Peratus lemak meningkat dengan pesat dalam kedua-dua jantina semasa bayi.3 Pertumbuhan Jisim Bebas Lemak. 4. Jisim Lemak Dan Peratus Lemak  Jisim Bebas Lemak (Fat-Free Mass)  Jisim bebas lemak mengikuti satu pola pertumbuhan seperti dalam ketinggian dan berat badan.  Kanak-kanak mungkin tidak berupaya berada di dalam keadaan tetap untuk suatu tempoh yang lama semasa pengukuran dilaksanakan. peratus lemak berada di tahap paling rendah pada 16 – 17 tahun. dan perbezaan jantina memainkan peranan utama semasa pertumbuhan remaja. 26 .  Pada peringkat awal dewasa. Perbezaan ini menunjukkan pertumbuhan pesat jisim otot dalam remaja.  Dalam lelaki. Perempuan pada puratanya menunjukkan peratus lemak yang lebih sedikit berbanding lelaki semasa peringkat bayi dan awal kanak-kanak. dan seterusnya meningkat apabila berada di peringkat awal dewasa.  Pengukuran jumlah air dalam badan memerlukan subjek berpuasa semalaman sebelum pengukuran dapat dilaksanakan. tetapi dari 5 – 6 tahun sehingga remaja. lelaki. Selepas 14 tahun. Penggunaan kaedah kalium adalah sangat mahal dan sensitif. perempuan mempunyai peratus lemak yang lebih berbanding lelaki. dan mula malar apabila lelaki mengalami pertumbuhan pesat di antara 13 – 15 tahun. dan mula berkurangan semasa awal kanak-kanak. antara umur 15 ke 16 tahun berbanding lelaki pada umur antara 19 ke 20 tahun.

Tisu yang penting dalam metabolisme dan setor simpanan tenaga. . khususnya 27 .4. . hati dan organ-organ lain. .Nukleus adiposit dan organel sel sitoplasma (iaitu mitokondria dan lain-lain) dimampatkan ke bahagian luar sel antara titisan lipid dan membran sel. .4 Perubahan Tisu Adipos Semasa Pertumbuhan (Adipose Tissue Changes During Growth) 4. dalam bentuk trigliserida. lipoprotein dan kolesterol).Memberi perlindungan dan penebat ke atas badan dan organ-organ penting. .Warna perang adalah disebabkan oleh kepekatan tinggi sitokrom dan enzim sitokrom dalam mitokondria. . Diameternya berjulat antara 15 – 50 mikrometer. . . tetapi sebaran terbesar adalah di lapisan bawah kulit.Terdapat di seluruh badan.Banyak terdapat di dalam haiwan yang tinggal di persekitaran sejuk.Fungsi utama bukan untuk simpanan lipid tetapi untuk menjana haba (thermogenesis). and haiwan yang berhibernasi.Dalam badan manusia. . . asid lemak.Mengandungi lebih mitokondria yang lebih besar dan berstruktur kompleks berbanding tisu adipos putih.4.Lebih kecil daripada sel adipos putih. Terdapat dua jenis tisu adipos iaitu tisu adipos perang dan tisu adipos putih.Tisu aktif metabolisme (dalam metabolisme glukosa. tisu ini didapati pada tempat-tempat tertentu. . serta kandungan hemoglobin dalam tisu. jantung. .Nukleus tidak dimampatkan seperti dalam tisu adipos putih.  Tisu adipos perang: .Terdiri daripada sel lemak (adipocytes) yang mengandungi satu titisan lemak besar.Kebanyakannya boleh dijumpai di dalam ginjal.Mengandungi beberapa titisan lipid dan bukannya dalam satu vakuol lipid yang besar. .1 Jenis Tisu Adipos    Tisu adipos adalah komponen fungsi dan struktur jisim lemak. Tisu adipos putih: .

4. adiposit mempunyai beberapa titisan lipid yang bergabung untuk membentuk satu sel dengan satu titisan.4.  Selepas minggu ke-23 kehamilan.  Adalah dianggarkan bayi yang baru dilahirkan mempunyai hampir 5 bilion adiposit. . . bayi perlu bergantung pada bahan metabolisme karbohidrat yang cepat kehabisan dan trigliserida yang tersimpan di dalam adiposit menjadi sumber yang penting. aktiviti utama yang menyumbang kepada pencapaian pesat berat badan adalah pengembangan adiposit dan pemberkasan tisu adipos.Mempunyai kaitan dengan sistem saraf simpatetik serta mempunyai reseptor sel yang berupaya bertindak balas terhadap hormon seperti noradrenalin.Diberkaskan antara sel dan kapilari. . adiposit dalam fetus adalah lebih kecil berbanding dewasa.   Tidak terdapat perbezaan dalam tisu adipos putih antara jantina.2 Perkembangan Tisu Adipos Dalam Pranatal  Tisu adipos putih telah didapati di bahagian abdomen bayi semasa minggu ke-14 kehamilan. Dalam perkembangan awalan bayi. tetapi pada peringkat lewat fetus.  Tenaga yang tersimpan ini adalah penting bagi bayi semasa proses transisi dari persekitaran terlindung ke persekitaran terbuka dalam hidup.  Selepas kelahiran.  Secara umumnya.di bahagian belakang leher.Menyimpan lemak untuk kegunaan sendiri dan bukan untuk aktiviti metabolisme tisu lain.  Perbezaan kandungan lemak badan kelihatan lebih berkait dengan kandungan trigliserida adiposit berbanding perubahan sel atau bilangan sel dalam tisu. satu populasi adiposit besar yang mengandungi lipid kelihatan lebih jelas.  Oleh itu adiposit di dalam bayi harus berupaya berfungsi dengan cekap untuk memenuhi keperluan tenaga ini. dan bahagian belakang interscapula bayi yang baru dilahirkan. 28 .

4.3 Sifat-Sifat Tisu Adipos Dalam Pascanatal  Tisu adipos perang: Terdapatnya satu jumlah yang kecil tisu adipos perang dalam bayi yang baharu dilahirkan. Diameter purata adiposit meningkat dari 30 – 40 mikrometer semasa kelahiran ke 80 – 90 mikrometer di peringkat awal dewasa. atau 25g di dalam bayi yang dilahirkan penuh seberat 3500g. 29 .4. dan meningkat ke 10kg di dalam lelaki dan 14kg di dalam perempuan di peringkat awal dewasa. Tisu ini berfungsi sebagai satu mekanisme perlindungan dalam bayi tidak cukup bulan kerana menghadapi persekitaran luar yang mencabar. Bilangan adiposit meningkat dari 5 bilion semasa kelahiran ke 30 – 50 bilion di peringkat dewasa (yang tidak gemuk). Hipertropi adiposit akan merangsang pembahagian sel di dalam adifoblas (adiphoblast) dan seterusnya meningkatkan bilangan praadiposit dan adiposit. Sejurus selepas kelahiran. iaitu sebanyak 1% berat badan.  Tisu adipos putih: Tisu ini berkembang dengan suatu kuantiti simpanan lipid yang meningkat akibat perubahan interaktif dalam saiz adiposit dan sel organ tisu adipos. tetapi sebilangannya akan kekal berada di organ-organ dalaman seperti ginjal. Organ adipos terdiri daripada 0.5kg lemak semasa kelahiran di dalam keduadua jantina. tisu ini akan hilang dari badan.

4 Sebaran Lemak Semasa Pertumbuhan   Sebaran lemak adalah sebaran kilang-kilang lemak di dalam badan. Kilang-kilang lemak yang tersebar di tempat-tempat yang berlainan mempunyai sifatsifat metabolisme yang tersendiri.  Lemak lapisan bawah kulit dan topografi lemak: Data radiografik telah menunjukkan bahawa perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki dari awal bayi sehingga 18 tahun. Kadar pengumpulan lemak dalaman adalah lebih cepat berbanding lemak lapisan bawah kulit semasa kanak-kanak bagi kedua-dua jantina. Pengukuran langsung lemak dalaman boleh dilakukan secara analisis pada mayat dan tomografi. Selepas peningkatan pesat lemak lapisan bawah kulit dalam tempoh 6 bulan pertama . 30 . juga dikenali sebagai lemak jantung (visceral). Selepas 13 – 14 tahun.4.  Lemak dalaman dan lemak lapisan bawah kulit: Lemak dalaman. nisbah akan meningkat bagi lelaki.4. dan ini menunjukkan perubahan dalam penyebaran lemak lapisan bawah kulit di bahagian hujung anggota dan badan lelaki. omental. Inferensi tentang perubahan lemak dalaman semasa pertumbuhan boleh dibuat berdasarkan nisbah lemak lapisan bawah kulit kepada jisim lemak keseluruhan.

 Perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki di semua peringkat umur. Perubahan ini telah menunjukkan dua faktor iaitu (i) terdapatnya lebih tempat lipatan kulit (10) berbanding radiografik (5). Pada lelaki pula. Antara 4 – 7 tahun.  Perbezaan lemak lapisan bawah kulit kelihatan lebih ketara antara kedua-dua jantina di bahagian hujung anggota berbanding badan. manakala lelaki menunjuk sedikit peningkatan antara 7 – 12/13 tahun. jumlah 10 lipatan kulit menunjukkan kestabilan dalam kedua-dua jantina dan ini adalah selaras dengan dapatan radiografik. Perempuan akan menunjukkan peningkatan linear sehingga remaja. khususnya di peringkat remaja.  Perubahan di dalam jumlah sebaran lemak lapisan bawah kulit berlaku semasa pertumbuhan.kedua-dua jantina mengalami penurunan pada 6 – 7 tahun. (ii) tempat radiografik adalah terhad kepada hujung anggota tetapi tempat lipatan kulit tersebar dengan sekata antara hujung anggota dan badan. dan seterusnya penurunan semasa remaja. jumlah lipatan kulit meningkat dari 7/8 – 13 tahun dan seterusnya menunjukkan penurunan di umur 15 tahun. Data lipatan kulit menunjukkan perempuan mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit berbanding lelaki antara 4 – 18 tahun. Lemak lapisan bawah kulit meningkat secara linear dalam perempuan antara 6 – 7 tahun sehingga remaja.  Lelaki mempunyai lebih lemak lapisan bawah kulit di badan berbanding hujung anggota. 31 .  Oleh itu terdapat satu perbezaan yang ketara antara jantina di dalam sebaran lemak di dalam remaja.

M.A. & Bar. R.).T.).).W. Champaign. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. maturation and physical activity (2nd ed. Champaign. S.). & Rowland. IL: Human Kinetics. O. (2004). Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy...J. NY: McGraw-Hill. (2005). 32 Bilangan sel lemak (x 10 ) 9 . The biophysical foundations of human movement (2nd ed. (2004). New York.G. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. Kippers. O. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan tisu adipos dan komposisi badan. R. IL: Human Kinetics. & Lee. Mackinnon. B. Rujukan Malina. Growth. & Pandy. V. Abernethy. C. Champaign. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. M. Bouchard..Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.. Magill.(2004). Schmidt. T (2005). Bar-Or. IL: Human Kinetics. Champaign. L... R.A. T.. IL: Human Kinetics. Hanrahan.

C.Coker. (2005). Champaign.A. (2004).M..W. K. C. 33 . Haywood. Schmidt. Motor learning and control for practitioners. A. IL: Human Kinetics. Rowland. IL: Human Kinetics. R. IL: Human Kinetics.). Children's exercise physiology (2nd ed. & Getchell. IL: Human Kinetics Publishers. T. Champaign. Champaign. & Wrisberg.. (2004). (2005). Motor learning and performance: A problem-based approach.).A. Champaign. N. Life span motor development (4th ed.

psikososial. kognisi. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi Perubahan jantung.TAJUK 5 PERKEMBANGAN FUNGSI ANATOMI DAN FISIOLOGI Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan fungsi anatomi dan fisiologi. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. 3. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. darah dan paru-paru semasa pertumbuhan Perkembangan motor Prestasi kekuatan dan motor Prestasi aerobik Prestasi anaerobik 34 . Menjelaskan mengenai perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. 2. diharap anda dapat: 1.

Salur ini akan tumbuh dan membentuk kaviti perikardial. salur jantung primitif mula terbentuk. jantung ini mula berdenyut. Sejurus selepas itu. 3 minggu selepas persenyawaan.Kandungan 5.1 Perkembangan Fungsi Anatomi Dan Fisiologi (Functional Development) Perubahan Jantung.  Plasenta (uri) merupakan penghubung antara peredaran fetus dan ibu. Blood And Lungs) Ciri-ciri peredaran darah fetus      Jantung dan salur darah adalah terbentuk daripada sel-sel embrio mesodermal.  Pelbagai jenis penyakit jantung kongenital yang wujud adalah hasil daripada proses embrio yang terganggu.  Sistem peredaran fetus yang utama dapat diperhatikan dalam gambarajah di bawah.  Salur jantung primitif akan melipat dan menyimpul dengan sendirinya lalu membentuk 4 ruang yang jelas.  Kedua-dua proses ini mengakibatkan 4 ruang jantung tersusun pada kedudukan yang betul dalam kaviti perikardial bersama-sama salur-salur darah utama jantung. dan salur-salur darah utama terbentuk pada minggu ke-8. 35 .0 5. Jantung akan membentuk struktur umumnya pada penghujung minggu ke-6 selepas persenyawaan. Darah Dan Paru-Paru Semasa Pertumbuhan (Heart.

  Isipadu jantung pada masa kelahiran adalah lebih kurang 40cm3. Perubahan saiz jantung  Dalam hidup fetus. 36 . Jumlah ini akan berganda menjelang 6 bulan.  Selepas kelahiran.  Foramen ovale adalah penghalang pertama.  Adalah dianggarkan sejumlah 10% . dan menurun seterusnya ke 80 dsm (6 tahun) dan 70 dsm (10 tahun). pertumbuhan ventrikel kiri adalah lebih pesat berbanding sebelah kanan. Duktus adalah satu salur kecil yang menghubungkan arteri pulmonari utama dengan aorta. Kadar dasar nadi menurun dari 140 dsm (kelahiran) ke 100 dsm (1 tahun). di mana sejumlah kecil darah yang dipamkan oleh ventrikel kanan mengalir ke aorta dan bukannya ke arteri pulmonari. (ii) Isipadu strok dan keluaran kardiak Isipadu strok: Isipadu darah yang dipamkan oleh ventrikel kiri pada satu penguncupan.  Hanya sejumlah kecil keluaran kardiak fetus yang melalui paru-parunya kerana terdapatnya halangan (pemisah) yang mengalihkan darah dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Vena umbilical membawa oksigen dan nutrien dari plasenta ke fetus. 4 kali ganda pada tahun 2 dan akan mencapai antara 600 – 800 cm3 dalam dewasa. jantung sebelah kanan mempunyai isipadu yang hampir sama dengan sebelah kiri.  Darah di dalam vena umbilical mempunyai 70% oksigen tepu manakala tisu periferi hanya mempunyai antara 55% . Perubahan fungsi jantung (i) Denyutan nadi Purata kadar nadi dalam bayi yang baru dilahirkan adalah 140 dsm. meningkat dari peringkat kanak-kanak ke remaja.15% darah yang dipamkan oleh jantung telah melalui paru-paru semasa fetus.60%. yang merupakan satu bukaan sehala di dalam septum yang membahagikan atria kanan dan kiri. dan dua arteri umbilical membawa darah tanpa oksigen dari fetus ke plasenta untuk dioksigenkan dan pembuangan bahan-bahan kumuh ke dalam peredaran ibu.  Ductus venosus adalah satu salur sementara yang membenarkan sedikit darah mengalir dari vena umbilical terus ke vena kava inferior dan atrium kanan.  Ductus arteriosus adalah penghalang kedua.

bilangan sel darah merah adalah sebanyak 5. Salah satu ciri penting darah adalah hematocrit iaitu peratus isipadu darah yang mengandungi sel darah merah (eritrosit). Menjelang umur 5 tahun. Dalam lelaki dewasa. Keluaran kardiak: Keluaran darah dari ventrikel kiri dalam satu minit.  Semasa pertumbuhan.- Jumlahnya adalah antara 3 – 4ml (kelahiran) dan meningkat 10 kali ganda iaitu 40ml di peringkat sebelum remaja. Perubahan ciri-ciri darah semasa pertumbuhan (i) Isipadu darah Dalam kanak-kanak. tekanan darah ini meningkat ke 80mmHg dan tekanan darah diastolik meningkat ke 50 – 55mmHg. Bayi yang baru dilahirkan mempunyai antara 300 – 400ml darah dalam badan.6 juta/mikroliter dalam perempuan dewasa. isipadu darah berkait rapat dengan jisim badan dan saiz jantung. lelaki dewasa mempunyai 40% .5 juta/mikroliter dan 4. Ini bererti saiz jantung adalah berkadaran dengan jisim badan. walaupun dalam keadaan rehat. khususnya sel darah merah.5L/min (kelahiran) manakala di peringkat dewasa adalah 5L/min. Sel darah merah dihasilkan oleh sumsum tulang dalam bayi dan awal kanakkanak. Dalam lewat bayi. Keluaran kardiak adalah 0. Tekanan darah sistolik dalam bayi berubah-ubah antara 40 – 75mmHg. Secara puratanya. Kedua-dua sel darah merah dan hemoglobin mempunyai peranan utama dalam pengangkutan oksigen ke tisu-tisu badan. Tekanan darah sistolik meningkat lebih daripada tekanan darah diastolik semasa peringkat kanak-kanak ke remaja. penghasilannya berkurangan. (ii) Komposisi darah 37 . Dalam orang dewasa secara puratanya terdapat 5L darah di mana 3L adalah plasma dan bakinya adalah sel.  Jantung secara progresifnya akan disesuaikan dengan penambahan kerja.42%.45% berbanding perempuan dewasa yang mempunyai 38% . saiz jantung bertambah dan ini ada berkait dengan jisim badan. (iii) Tekanan darah Tekanan darah sistemik dalam fasa-fasa diastolik dan sistolik penguncupan otot jantung meningkat semasa pertumbuhan.

(iii) Lipid darah dan lipoprotein Lipid darah dan lipoprotein sering dikaitkan dengan pelbagai masalah metabolisme di peringkat dewasa. Lipoprotein berketumpatan tinggi (HDL-cholesterol). ‘pokok’ bronkiol mula terbentuk dan 3 bulan terakhir fetus.- Eritrosit tidak mempunyai nukleus tetapi penuh dengan hemoglobin dan komponen-komponen sitoplasma. Bayi perempuan mempunyai tahap lipid darah dan kolesterol yang lebih daripada lelaki semasa kelahiran. Perubahan fungsi paru-paru dan pernafasan semasa pertumbuhan (i) Perkembangan dan pertumbuhan paru-paru . termasuk cecair amniotik dan komponen darah. Kedua-dua bahan ini tidak larut air dan diangkut dalam darah bersama protein. - Eritrosit mempunyai hayat antara 110 – 120 hari.Paru-paru fetus terdiri daripada cecair. mempunyai lebih protein berbanding kolesterol. tetapi di peringkat dewasa bilangannya adalah 8 ribu/mikroliter.Pembentukannya bermula sebagai satu kantung di minggu ke-4 dan seterusnya terbahagi kepada dua. Trigliserida adalah molekul lemak dan kolesterol bersifat seperti molekul lemak dalam banyak aspek.Pada minggu ke-16. . Jumlah kandungan hemoglobin dalam darah adalah berkait dengan pengambilan maksimum oksigen. Tahap LDL yang tinggi sering dikaitkan dengan arteriosklerosis.Paru-paru mula bertumbuh sebaik sahaja berlakunya persenyawaan. isipadu jantung dan jisim tubuh. - Bilangan platelet tidak menunjukkan banyak perubahan sejak lahir hingga dewasa. alveoli mula terbentuk. Kebanyakannya terbentuk dengan lengkap semasa pasca natal. . Lipoprotein berketumpatan rendah (LDL-cholesterol) dan lipoprotein berketumpatan sangat rendah (vLDL-cholesterol). . - Sel darah putih (leukosit) juga berubah semasa pertumbuhan. termasuklah arteriosklerosis yang berkait dengan tabiat pemakanan dan tahap aktiviti fizikal. mempunyai lebih kolesterol berbanding protein. 38 . iaitu sekitar 350 ribu/mikroliter. Dalam kelahiran jumlah bilangan mencapai sehingga 40 ribu/mikroliter.

Isipadu simpanan tarikan nafas (inspiratory reserve volume) adalah isipadu maksimum gas yang boleh ditarik masuk dari paras normal pernafasan isipadu tidal.Isipadu paru-paru adalah lebih daripada jisim paru-paru. .Proses respiratori melibatkan dua komponen. dengan bakinya dikeluarkan melalui salur limfa. . .Isipadu sisa (residual volume) adalah isipadu gas yang berada di dalam paru-paru selepas satu hembusan maksimum. . akan terangsang apabila kandungan oksigen dalam darah menurun  Pusat respiratori di dalam tunjang otak dan pusat reseptor kimia. melibatkan pengangkutan gas dalam darah ke dan dari tahap sel-sel atau dikenali sebagai respirasi selular. ..Kebanyakan cecair ini dikeluarkan apabila toraks ditekan dalam proses kelahiran.Isipadu tidal (tidal volume) adalah purata isipadu udara yang dihembus semasa pernafasan normal. yang mengalirkan impuls proprioseptif melalui saraf vagus  Reseptor kimia karotid dan aortik.Pertama.Bayi yang baru dilahirkan boleh menyedut sebanyak 3ml udara segram tisu manakala orang dewasa adalah antara 8 – 10ml. (ii) Fungsi pernafasan . . Di antara umur 5 – 6 tahun.Paru-paru manusia adalah seberat 60 – 70g semasa kelahiran dan jisim ini meningkat sebanyak 20 kali ganda sebelum kematangan. . .Mekanisme pernafasan termasuklah:  Pusat respiratori terletak di dalam tunjang otak  Reseptor regang di dalam paru-paru. melibatkan paru-paru di mana pemindahan oksigen dan karbon dioksida antara kanak-kanak dan ruang persekitarannya. .Pergerakan pernafasan yang dapat dikesan dalam fetus menunjukkan bahawa pusat pernafasan di otak dan mekanisme otot-saraf yang perlu untuk proses ini telah wujud sebelum kelahiran. akan terangsang apabila kandungan karbon dioksida dalam darah meningkat atau pH darah menurun . . kekerapan adalah sebanyak 22 nafas seminit dan seterusnya menurun ke 16 atau 17 nafas seminit. .Bilangan alveoli meningkat dari 20 juta (kelahiran) ke 300 juta (umur 8 tahun). 39 .Kedua.Kekerapan pernafasan semasa kelahiran adalah sebanyak 40 nafas seminit dan kadar ini menurun ke 30 nafas seminit menjelang umur satu tahun.

.Kapasiti sisa fungsi (functional residual capacity) adalah isipadu gas yang tertinggal di dalam paru-paru selepas satu pernafasan normal.  Motor kasar adalah pergerakan yang melibatkan seluruh badan atau anggota badan seperti dalam aktiviti lokomotor. dan prestasi.Kapasiti vital (vital capacity) adalah isipadu maksimum gas yang boleh dikeluarkan dari paru-paru hasil daripada tarikan nafas maksimum.  Dalam kemahiran motor. Aktiviti-aktiviti motor ini merupakan sebahagian utama dalam tingkah laku kanak-kanak dan memberi peluang untuk mereka mengalami persekitaran yang mencabar. Perkembangan motor merupakan satu proses di mana kanak-kanak memperolehi kemahiran dan pola pergerakan.2 Perkembangan Motor (Motor Development) Perkembangan dan penghalusan lakuan kemahiran di dalam aktiviti motor adalah penting dalam perkembangan dunia kanak-kanak.Isipadu simpanan hembusan (expiratory reserve volume) adalah isipadu maksimum gas yang boleh dihembus dari paras normal pernafasan isipadu tidal. kejituan. 5. . penekanan adalah pada ketepatan. Klasifikasi aktiviti motor (i) Aktiviti motor halus dan kasar  Motor halus adalah pergerakan yang memerlukan kejituan dan kemahiran seperti dalam tugasan manipulatif. .  Kebanyakan lakuan motor merangkumi unsur-unsur motor kasar dan halus. Ini dicirikan dengan suatu modifikasi berterusan yang berasaskan kepada:   Proses kematangan otot-saraf yang berkemungkinan diselaraskan secara genetik Sifat-sifat kematangan dan pertumbuhan dalam kanak-kanak (cthnya: saiz dan komposisi badan)   Kesan sampingan pengalaman motor yang terdahulu Pengalaman motor yang terkini Kemahiran dan pola pergerakan  Pola motor adalah merujuk kepada pergerakan asas dalam melaksanakan sesuatu tugas. 40 . (ii) Pola motor asas  Ini adalah merujuk kepada bentuk pergerakan asas. .Kapasiti pernafasan (inspiratory capacity) adalah isipadu maksimum gas yang boleh disedut. khususnya semasa prasekolah.

 Bentuk pergerakan asas boleh terdiri daripada gabungan mana-mana aspek yang disenaraikan.teknik sesuatu pergerakan. Sesetengah pantulan ini adalah berbentuk mudah dan dikawal oleh saraf tunjang manakala sebahagiannya adalah kompleks dan memerlukan integrasi otak dan pusat saraf yang lain. aksi kaki. aksi lengan. Bentuk pergerakan asas ini terdiri daripada lokomotor.mekanik sesuatu pergerakan. dan sebagainya . contohnya sudut lonjakan . (iii) Proses dan hasil pergerakan  Proses pergerakan melibatkan: .  Pantulan Moro (Moro reflex) adalah pola pantulan yang wujud dalam bayi sejak lahir ke 3 bulan. dan sebagainya.  Pantulan genggaman (palmar grasp reflex) berlaku apabila sesuatu objek diletakkan pada tapak tangan bayi. bukan lokomotor dan manipulatif. panjang tuas lengan. 41 .  Pantulan Startle (Startle reflex) wujud akibat bunyian yang kuat dan bayi akan bertindak balas dengan mengfleksikan anggota badan.   Pola ini wujud dalam bentuk pantulan semasa kelahiran. contohnya jarak lompatan. catatan masa larian. contohnya putaran pinggul. sudut antara sendi. Pantulan dalam bayi yang baru dilahirkan  Tindak balas motor bayi yang baru dilahirkan adalah sambungan daripada apa yang telah wujud semasa dalam keadaan fetus. dan sebagainya  Hasil pergerakan tertumpu kepada keputusan akhir sesuatu lakuan.

righting mula terbentuk selepas bulan ke-3 dan seterusnya.  Pantulan primitif (primitive reflexes) yang terdiri daripada pantulan Moro. labyrinthine. startle dan genggaman lazimnya terbentuk dengan sempurna sejak lahir sehingga bulan ke-3. Pantulan leher (tonic neck reflex) mula kelihatan selepas beberapa bulan dilahirkan. Apabila kepala bayi dipusingkan ke sebelah.  Pantulan postur yang terdiri daripada pantulan leher.  Pantulan labyrinthine adalah berkait dengan orientasi badan terhadap daya graviti.  Pantulan righting adalah berkait dengan hubungan antara kepala dengan anggota badan. bayi akan bertindak balas dengan memanjangkan kaki dan lengan pada bahagian yang dipusingkan dan fleksi pada bahagian yang bertentangan. 42 .

Faktor-faktor yang boleh mempengaruhi perkembangan motor kanak-kanak          Cara penjagaan Bilangan kelahiran Bilangan kanak-kanak dalam keluarga Peluang untuk pergerakan dan bermain secara aktif Status sosioekonomi Status pemakanan Persekitaran Biologikal (genotaip.  Prinsip Cephalocaudal Cephalocaudal adalah gabungan dua perkataan Latin iaitu: cephalo = kepala dan caudal = penghujung saraf tunjang Perkembangan cephalocaudal adalah merujuk kepada perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian kepala ke bawah sehingga ke hujung jari kaki. komposisi badan) Persepsi kanak-kanak terhadap persekitarannya Prinsip Perkembangan Motor Arnold Gesell (1952). Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip cephalocaudal dan prinsip proximodistal. saiz badan. telah memperkenalkan 2 prinsip perkembangan motor yang berfokus pada perkembangan yang berlaku dalam dua tahun pertama selepas kelahiran bayi. 43 .

Kawalan motor bermula dari bahagian kepala. diikuti bahagian tangan dan seterusnya pada bahagian kaki. kanak-kanak dapat mengawal otot-otot pada bahagian atas badan dan bahu sebelum mereka dapat mengawal otot-otot pada bahagian lengan. dalam perkembangan janin. Aktiviti  Menggenggam objek tetapi tidak boleh mengutipnya  Menggenggam objek besar dengan sebelah tangan dan memindah ke tangan yang lain  Memegang objek kecil tetapi tidak dapat mengutip  Berupaya mencubit objek kecil  Dapat memasukkan objek kecil ke dalam botol      Umur 4 bulan 6 – 6.Contohnya.5 bulan 8 bulan 9 – 10 bulan 13 – 14 bulan Melompat  Prinsip Proximodistal Proximadistal adalah juga gabungan dua perkataan Latin iaitu: proximo = hampir dan distal = jauh Perkembangan proximodistal adalah merujuk secara khusus perkembangan kawalan otot secara beransur-ansur dari bahagian tengah (paksi) badan ke bahagian yang menjauhi paksi badan. Contohnya. Aktiviti        Kawalan kepala Bergolek Duduk Berdiri dengan bantuan Menyusup dan merangkak Berdiri sendiri Berjalan dan berlari  Dengan bantuan Sendiri Berlari kekok Berlari dengan baik      9 – 11 bulan 18 bulan 20 bulan 20 bulan 20 bulan       Umur Semasa kelahiran 5 – 6 bulan 6 – 6. leher dan badan sebelum dapat mengawal bahagian kaki seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. tangan dan jari. bahagian kepala terbentuk dahulu.5 bulan 7 bulan 9 bulan 15 bulan 44 .

Melompat melibatkan koordinasi motor dan kuasa otot untuk membolehkan badan bergerak mendatar ke hadapan seperti di dalam lompat jauh berdiri. Contohnya. ‘hopping’ atau ‘skipping’. dinamik dan letusan (kuasa). contohnya kekuatan genggaman. 45 .  Perempuan menunjukkan prestasi yang lebih baik di dalam aktiviti imbangan berbanding lelaki di antara umur 3 – 5 tahun. dan lebih baik di umur 6 tahun. melompat dan membaling. Lari pecut adalah ujian yang melibatkan kepantasan manakala lari ulang alek melibatkan ketangkasan. Daya tahan otot adalah merujuk kepada kebolehan mengulangi atau mengekalkan penguncupan otot untuk suatu tempoh masa yang lama. lelaki menunjukkan prestasi yang cemerlang di dalam aktiviti yang melibatkan kuasa dan kelajuan manakala perempuan lebih ke arah aktiviti imbangan. Membaling melibatkan koordinasi dan kuasa dalam melepaskan balingan sesuatu objek. Lelaki menunjukkan peningkatan yang lebih berbanding perempuan di dalam aktiviti berlari. Kekuatan adalah daya otot atau kebolehan seseorang individu membentuk tekanan terhadap rintangan luaran. Komponen kekuatan diambil kira dalam prestasi motor kanak-kanak kerana ini merupakan satu komponen penting dan juga prestasi motor sering digunakan sebagai satu petunjuk kepada kekuatan otot.  Secara puratanya. Ujian prestasi yang merangkumi kemahiran motor asas lazimnya melibatkan kawalan motor dan kekuatan. Imbangan adalah perl dalam prestasi aktiviti motor sama ada dalam bentuk statik atau dinamik manakala kelenturan melibatkan julat pergerakan sendi di pelbagai bahagian badan. Prestasi motor di peringkat awal kanak-kanak   Kekuatan otot meningkat di peringkat ini. Kekuatan statik atau isometrik adalah daya yang dikenakan ke atas rintangan luaran tanpa sebarang perubahan pada panjang otot. gantung siku bengkok. pengukuran lompat jauh berdiri. pengukuran tekan tubi dan mendagu. Lain-lain kemahiran motor asas yang boleh diuji termasuklah menendang untuk jarak. Lazimnya kekuatan jenis ini diukur pada kumpulan otot yang khusus.3 Prestasi Motor Dan Kekuatan (Strength And Motor Performance) Perkembangan kemahiran motor asas kanak-kanak lazimnya terbentuk menjelang umur 6 – 7 tahun.5. Terdapat beberapa jenis kekuatan iaitu kekuatan statik. Contohnya. Kuasa adalah kemampuan otot melepaskan daya maksimum dalam suatu tempoh yang singkat. menyambut bola yang dilambung. Contohnya. membaling untuk ketepatan dan sebagainya. Kekuatan dinamik adalah daya yang dibentuk hasil daripada penguncupan otot yang berterusan. kekuatan fleksi atau ekstensi lutut.

substrat. Walau bagaimanapun. Pola pergerakan asas mula matang pada tempoh ini dan amat berbeza dalam setiap kanak-kanak. Perubahan umur ini adalah lebih berkait kepada status kematangan biologikal dan jisim badan berbanding umur kronologi. otot rangka. (b) Adaptasi Terhadap Senaman Yang Lama Dan Senaman Bercorak Daya Tahan Data kajian telah menyatakan bahawa senaman jangka masa panjang dapat diatasi oleh kanakkanak dan remaja tanpa sebarang masalah. perempuan didapati lebih lembut daripada lelaki di semua peringkat umur. pengawalatur suhu badan. Kuasa aerobik adalah kuasa maksimum tenaga yang dihasilkan dalam seminit oleh gentian otot yang berfungsi.  Daya tahan otot lelaki meningkat secara linear dari 5 sehingga 13 atau 14 tahun di mana peningkatan mendadak berlaku selepas itu manakala daya tahan otot perempuan meningkat secara linear mengikut umur.  Dalam komponen kelenturan.  Kekuatan lelaki meningkat secara linear mengikut umur sehingga 13 atau 14 tahun di mana peningkatan adalah mendadak manakala kekuatan perempuan meningkat secara linear mengikut umur sehingga 16 atau 17 tahun. Apabila kadar haba yang tinggi perlu 46 . Dalam aspek pengawalatur suhu badan. Kapasiti aerobik adalah jumlah tenaga yang sedia ada untuk melaksanakan aktiviti aerobik. lebih daripada 75% substrat yang ditukarkan kepada tenaga kimia semasa penguncupan otot rangka perlu dibebaskan sebagai haba. Tiga petunjuk utama metabolisme aerobik semasa senaman di dalam individu yang membesar adalah: (a) Adaptasi Terhadap Senaman Submaksimum Kajian telah menunjukkan bahawa tindak balas kardiovaskular dan pulmonari terhadap senaman di paras submaksimum berubah mengikut umur. pola peningkatan ini berbeza mengikut aktiviti.4 Prestasi Aerobik (Aerobic Performance) Petunjuk prestasi aerobik semasa pertumbuhan adalah merujuk kepada perubahan di dalam kardiovaskular. pulmonari. dan ini amat ketara di peringkat pertumbuhan pesat remaja dan kematangan seksual. 5. Kanak-kanak mempunyai luas permukaan yang lebih besar berbanding dewasa pada setiap kilogram jisim badan.  Tempoh antara 5 hingga 8 tahun adalah suatu tempoh perubahan di dalam perkembangan kekuatan dan prestasi motor.Prestasi motor di peringkat pertengahan kanak-kanak dan remaja  Kekuatan dan prestasi motor lazimnya meningkat mengikut umur.

Min kadar nadi maksimum kanak-kanak boleh mencapai antara 200 ke 215 dsm dan kadar ini menurun mengikut peningkatan umur. (c) VO2 Max Kuasa aerobik maksimum adalah berkait dengan saiz badan. sumber tenaga yang dihasilkan oleh pengoksidaan otot rangka adalah tidak mencukupi untuk menampung keperluan tenaga ini. Kuasa ini diukur pada kadar nadi maksimum senaman. Perubahan-perubahan ini akan memberi satu anggaran secara tidak langsung terhadap kapasiti aerobik kanak-kanak semasa pertumbuhan. pemerhatian ini mencadangkan bahawa individu yang sedang membesar kurang bergantung pada metabolisme glikogen untuk menampung ATP yang digunakan semasa aktiviti aerobik dan anaerobik. Semasa senaman. 5. tempoh untuk kanak-kanak mencapai 50% kapasiti aerobik maksimum adalah lebih singkat berbanding dewasa. Ini menyebabkan kanak-kanak kurang upaya untuk bergantungan pada proses sejatan peluh untuk membebaskan haba yang berlebihan. Jisim otot yang akan bertambah mengikut umur memberi satu kesan terus kepada penghasilan tenaga anaerobik. berintensiti tinggi dan jangka masa yang lama.5 Prestasi Anaerobik (Anaerobic Performance) Penghasilan tenaga anaerobik adalah penting dalam pertumbuhan kanak-kanak kerana kebanyakan aktiviti mereka melibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Oleh yang demikian. Keupayaan kanak-kanak menyesuaikan kapasiti aerobiknya adalah lebih baik berbanding dewasa. Menjelang lewat remaja kadar ini mencapai antara 190 ke 195 dsm.dibebaskan. Kepekatan maksimum laktat darah meningkat mengikut umur semasa pertumbuhan. yang lazimnya tinggi dalam kalangan kanak-kanak. Oleh yang demikan. Kepekatan laktat otot semasa senaman submaksimum adalah lebih rendah dalam kanak-kanak berbanding dewasa. Oleh yang demikian. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan perkembangan fungsi anatomi dan fisiolog 47 . Semasa pertumbuhan penentu-penentu prestasi anaerobik seperti morfologi. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan. fisiologi dan biokimia akan berubah. kanak-kanak tidak berupaya melakukan senaman di cuaca yang panas dan lama berbanding dewasa. kematangan dan jantina. kanak-kanak mempunyai kelebihan kerana luas permukaan badannya berbanding dewasa tetapi mempunyai kapasiti perpeluhan yang kurang.

Abernethy. C.). & Bar. & Rowland.T. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. Hanrahan. B..A. Rowland. Coker. C. C.. Children's exercise physiology (2nd ed. Champaign. Champaign. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics.. (2004). Haywood. T. M.. A. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed.A. IL: Human Kinetics. 48 . & Lee. The biophysical foundations of human movement (2nd ed.). (2005).. V. Champaign. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. R. Champaign.M.G. IL: Human Kinetics Publishers. O. Schmidt.A. (2005).M.(2004). Schmidt. Motor learning and control for practitioners. New York. O.W. & Getchell.. R. Kippers. (2004).A.). Mackinnon. Motor learning and performance: A problem-based approach. T. Growth.). IL: Human Kinetics.Laman Web Bagi meningkatkan pengetahuan. Champaign. Magill. IL: Human Kinetics.. L. Rujukan Malina. K. Champaign. R. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. N. Bouchard. T (2005). Champaign. IL: Human Kinetics.). IL: Human Kinetics. S..J. NY: McGraw-Hill. (2004). & Wrisberg.). & Pandy. (2004).. (2005). Life span motor development (4th ed. Champaign.W. maturation and physical activity (2nd ed. R. Bar-Or.

Memahami teori pembelajaran motor dan implikasi perkembangan penguasaan kemahiran. 5. diharap anda dapat: 1. jenis latihan dan perbezaan individu. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. dan 7. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Memahami perkembangan pertumbuhan. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. Berupaya merekabentuk program pembelajaran motor dengan mengambilkira pelbagai bentuk maklumbalas. kematangan dan kesan pembelajaran motor kanak-kanak. 4. psikososial. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. 3. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. ‘knowledge of result’. ‘knowledge of result’ dan latihan yang mempengaruhi pembelajaran motor. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan komunikasi 49 . 6. 2. kognisi. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. Membezakan pelbagai bentuk maklumbalas. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan kandungan pengetahuan tentang pertumbuhan dan pembelajaran motor kanak-kanak.TAJUK 6 KEMATANGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kematangan.

Dengan kata lain. Pertumbuhan biologikal dan kematangan seseorang kanak-kanak tidak semestinya bergerak seiring dengan tarikh atau umur kronologinya. seksual dan somatik Salingkait indicator kematangan Pengaturan masa dan urutan perubahan indicator kematangan semasa remaja Kematangan dan variasi dalam pertumbuhan dan prestasi Kandungan 6. Setiap individu dilahirkan dengan satu tempoh biologikal yang memastikan perkembangan ke arah keadaan matang. 50 . walaupun dua orang kanak-kanak mempunyai umur kronologi yang sama.0 6. mereka tidak semestinya mencapai tahap kematangan biologikal yang sama pada umur tersebut.Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Kematangan Konsep dan penilaian kematangan biologi Penilaian kematangan tulang rangka. kematangan seksual dan kematangan somatik. 6.  Petunjuk atau indikator kematangan dalam kajian pertumbuhan lazimnya berdasarkan kematangan rangka.2 (a) Menilai Kematangan Rangka  Merupakan kaedah yang paling baik dalam penilaian umur biologikal atau status kematangan. Sesetengah kanak-kanak akan berkembang lebih pesat dari aspek biologikal berbanding umur kronologinya.1 Kematangan/Proses Matang (Maturation) Kematangan Biologi: Konsep Dan Penilaian     Konsep kematangan bererti perkembangan ke arah keadaan yang matang.

yang kebanyakannya terletak di pergelangan tangan.  Tulang bulat adalah sebenarnya tulang tak sekata.  Semua kanak-kanak bermula dengan rangka rawan di peringkat pranatal dan berkembang menjadi rangka lengkap di peringkat awal dewasa.  Kadar di mana tulang berkembang dari rawan ke pembentukan tulang awalan.  Indikator kematangan memberi 3 jenis maklumat yang digunakan untuk menentukan kematangan tulang. Setiap tulang panjang merangkumi diafisis dan epifisis. Rangka merupakan indikator yang ideal tentang kematangan kerana perkembangannya merangkumi tempoh pertumbuhan yang menyeluruh.  Tulang-tulang tangan dan pergelangan tangan merupakan asas utama penilaian kematangan rangka di dalam kanak-kanak. (a) 3 tahun (b) 5 tahun (c) 14 tahun  Terdapat dua kategori tulang iaitu tulang panjang dan tulang bulat. 51 . ke bentuk tulang yang pelbagai dan seterusnya ke peringkat dewasa berbeza antara tulang di dalam seseorang individu dan antara individu-individu.  Pada lazimnya tulang-tulang tangan kiri dikaji dengan meletakknya di atas satu permukaan rata pada plet sinar-X.

yang menunjukkan penggantian rawan oleh tisu tulang di dalam tulang yang terlibat.  Perlu diingatkan bahawa kelima-lima peringkat yang dinyatakan adalah satu penilaian yang lazim hasil daripada pemerhatian.  Terdapat 3 kaedah penilaian kematangan rangka iaitu (i) kaedah Greulich-Pyle. Pertamanya. Setiap individu akan berkembang mengikut tahap kematangan masing-masing dan tidak semestinya semua ciri yang dinyatakan berkembang dari peringkat 1 ke 5. adalah kemunculan awal pusat tulang yang khusus pada sinar-X. falanks.  Penilaian ke atas seks sekunder ini hanya terhad sehingga peringkat remaja atau baligh. zakar dan buah zakar (lelaki) dan bulu pubik / kelamin (lelaki dan perempuan). (b) Menilai Kematangan Seksual  Penilaian adalah berasaskan kepada perkembangan ciri-ciri seks sekunder iaitu perkembangan buah dada dan haid (perempuan). pembesaran alat kelamin (lelaki). (ii) kaedah Tanner-Whitehouse dan (iii) kaedah Fels.  Peringkat 1 menunjukkan perkembangan prabaligh. melibatkan penggabungan epifisis dengan diafisis masing-masing di dalam metakarpal.  Peringkat 2 menunjukkan perkembangan awalan setiap ciri – peningkatan awal buah dada (perempuan).  Penilaian lazimnya dilaksanakan dalam 5 peringkat dan secara pemerhatian. radius dan ulna.  Peringkat 3 dan 4 menunjukkan kematangan berterusan setiap ciri dan adalah sukar untuk dinilai. adalah definisi dan sifat-sifat setiap tulang berdasarkan perbezaan bentuk semasa perkembangannya semakin jelas di peringkat dewasa.  Keduanya. dan pembentukan kontur dan bentuk karpal dewasa. alat kelamin lelaki adalah sama saiz di peringkat awal kanak-kanak. pemunculan bulu pubik (lelaki dan perempuan). 52 . Oleh itu.  Peringkat 5 menunjukkan keadaan perkembangan matang atau dewasa bagi setiap ciri. Contohnya.  Ketiganya. indikator ini mempunyai had aplikasi dalam pertumbuhan sepanjang hayat.  Terdapat 2 kaedah menentukan umur yang dicapai berdasarkan kematangan seksual iaitu (i) kaedah status quo dan (ii) kaedah retrospective.

tetapi keadaan ini akan berubah apabila pertumbuhan pesat dan kematangan seksual remaja bermula. Min umur kronologikal dan umur rangka pada setiap peringkat kematangan adalah rapat.  Jika data yang diperolehi merangkumi zaman remaja. seksual dan somatik semuanya berkait secara positif antara satu sama lain. dan sebaliknya. bicristal.  Ini adalah peringkat umur di mana ketinggian maksimum dicapai semasa pertumbuhan pesat remaja.  Pengukuran ketinggian merupakan aspek yang lazimnya digunakan sebagai penilaian kematangan somatik. Kematangan rangka juga berkait dengan perkembangan ciri-ciri seks sekunder.(c) Menilai Kematangan Somatik  Penggunaan ukuran badan sebagai indikator kematangan memerlukan data kajian berbentuk longitudinal. 53 .  Satu lagi indikator kematangan somatik boleh dikira berdasarkan peratusan ketinggian dewasa yang dicapai pada sesuatu peringkat umur.3 Salingkaitan Petunjuk / Indikator Kematangan       Secara umumnya. berat badan dan kekuatan otot.  Anggaran umur yang sama boleh dibuat pada puncak halaju anggota lain seperti umur di puncak halaju pertumbuhan dalam panjang kaki.  Hormon steroid ini banyak dihasilkan oleh gonad semasa kematangan. 6.  Umur di puncak halaju ketinggian (peak height velocity) adalah indikator yang lazim digunakan dalam kematangan somatik. Variasi dalam umur rangka berkurangan pada peringkat haid dan pada 95% ketinggian matang. ketinggian dan kematangan rangka di peringkat lewat adalah di bawah rangsangan hormon pertumbuhan dan hormon steroid. ketepatan ukuran anggota badan yang khusus semasa pertumbuhan pesat remaja ini boleh digunakan sebagai indikator kematangan somatik. biacromial.  Pertumbuhan prabaligh dan kematangan rangka adalah bergantungan pada rangsangan hormon pertumbuhan manakala kematangan seksual. ketinggian berduduk. lebar. indikator kematangan rangka. Umur rangka mungkin berbeza dengan umur kronologi semasa awalan kematangan seksual. Dapatan kajian menunjukkan bahawa remaja yang matang cepat secara seksual akan mencapai ketinggian yang cepat semasa pertumbuhan pesat.

 Kanak-kanak pada lazimnya dikategorikan dalam kumpulan kematangan awal.4 Pengaturan Masa Dan Urutan Perubahan Dalam Kematangan Semasa Remaja    Pertumbuhan pesat dalam ketinggian adalah indikator lazim yang digunakan untuk kematangan somatik. umur semasa haid atau ciri-ciri seks sekunder. Sesetengah kanak-kanak akan mencapai pertumbuhan pesat keremajaan semasa peringkat pertengahan kanak-kanak. 6. Pertumbuhan maksimum diperolehi oleh tibia terdahulu dan kemudiannya femur.  Perubahan dalam komposisi badan. normal atau lewat berdasarkan umur rangka. pada awal remaja. diikuti fibula dan tulang-tulang anggota atas. di mana penurunan VO2 max relatif pada tempoh ini menunjukkan peredaran oksigen tidak berkembang secepat jisim badan. kanak-kanak akan mempunyai kaki yang panjang. Pertumbuhan ketinggian maksimum berlaku sama masanya dengan pertumbuhan maksimum humerus dan radius. Peningkatan VO2 max mutlak semasa haid menunjukkan penambahan saiz badan. Dapatan kajian menunjukkan pertumbuhan maksimum dalam setiap tulang berlaku lebih cepat dalam perempuan berbanding lelaki.6. VO2 max relatif menurun dari 2 tahun sebelum haid ke 3 tahun selepas haid. kerana tulang-tulang anggota bawah mengalami pertumbuhan pesat lebih awal berbanding anggota atas.    VO2 max mutlak meningkat dari 1 tahun sebelum dan 1 tahun selepas haid dan kemudiannya akan berada di keadaan malar.      Perempuan akan matang lebih cepat daripada lelaki. Oleh yang demikan. iaitu lebih awal daripada julat umur yang lazim dalam transisi dari kanak-kanak ke remaja. khususnya penambahan lemak adalah faktor signifikan yang mempengaruhi VO2 max relatif semasa kematangan seksual dalam perempuan.  Perubahan imej badan dalam tempoh kematangan dan pertumbuhan pesat mungkin mempengaruhi motivasi untuk bertanding.5 (a) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Pertumbuhan  Kebanyakan fokus adalah pada peringkat remaja di mana variasi masa pertumbuhan pesat dan kematangan seksual dapat diperhatikan dengan jelas. Kelajuan pertumbuhan ketinggian akan mencapai stau peringkat maksimum dan seterusnya mula menurun. 54 .

Korelasi antara endomorf dan umur rangka menurun antara 12 dan 16 tahun. manakala korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka dalam kanak-kanak berumur antara 9 dan 17 tahun. Kajian telah menunjukkan bahawa terdapat korelasi positif antara endomorf dan mesomorf dan umur rangka.    Korelasi antara endomorf dan umur rangka meningkat antara 9 dan 12 tahun. Kanak-kanak lewat matang akan mempunyai pinggul yang kecil berbanding bahu mereka. 55 .  Korelasi antara mesomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 12 tahun. Saiz badan akan kelihatan lebih ketara dan jelas di peringkat remaja bagi mereka yang matang pada waktu yang berlainan. Kanak-kanak awal matang akan mempunyai pinggul yang lebar berbanding bahu mereka. Lelaki akan mengalami pengurangan lemak bawah lapisan kulit di bahagian anggota hujung dan pengumpulan yang lebih di bahagian abdomen semasa peringkat remaja. menunjukkan pengumpulan lemak sebelum pertumbuhan pesat remaja. dan seterusnya meningkat dari 12 ke 15 atau 16 tahun. Penilaian berdasarkan umur rangka Umur rangka Dalam lingkungan 1 tahun umur kronologi Lebih daripada 1 tahun umur kronologi Kurang daripada 1 tahun umur kronologi Kategori kematangan Normal Awal Lewat  Penilaian berdasarkan haid Contoh: Kehadiran haid pada umur 13 Kategori kematangan tahun Antara 12 dan 14 tahun Atas 14 tahun Bawah 12 tahun Normal Lewat Awal       Kanak-kanak yang matang awal adalah lebih tinggi dan berat berbanding mereka yang normal atau lewat matang. menunjukkan pengurangan atau kehilangan lemak semasa pertumbuhan. Ektomorf lazimnya adalah berkait dengan lewat matang dalam lelaki dan perempuan.

Prestasi motor remaja perempuan adalah tidak berkait secara signifikan kepada petunjuk kematangan rangka dan seksual. Lelaki yang lewat umur rangkanya sering mempunyai nilai ektomorf yang tinggi. Ektomorf yang ketara (contohnya. Mesomorf yang ketara di peringkat prabaligh akan kelihatan lebih rendah dan mempunyai kitaran remaja yang lewat sedikit tetapi pertumbuhan yang pesat. Kekuatan statik adalah berkait secara positif kepada status kematangan dalam perempuan semasa remaja. dan saiz badan. dan adalah lebih tinggi untuk prestasi motor. Oleh itu.   Korelasi antara ketebalan lemak di betis dan umur rangka meningkat dari umur kanak-kanak ke remaja dalam lelaki dan perempuan. Ukuran otot. 56 . sama ada di prabaligh atau awal dewasa adalah berkait dengan kitaran remaja yang lewat atau panjang. (b) Variasi Berkait Dengan Kematangan Dalam Prestasi      Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapatnya korelasi positif antara umur rangka dan prestasi. Korelasi antara umur rangka dan kekuatan adalah sederhana. Dalam lelaki. kedua-duanya berkait dengan status kematangan. berbanding perempuan. 2-2-6).    Secara umumnya. Kekuatan dan prestasi motor kanak-kanak praremaja adalah dipengaruhi oleh perkaitan antara umur kronologi. perkaitan kekuatan dan prestasi motor remaja lelaki adalah positif dan signifikan kepada kematangan rangka. umur rangka. Oleh itu. adalah sukar untuk membezakan dengan jelas kesan khusus variasi berkait kematangan dalam penilaian kekuatan dan prestasi motor. tulang dan lemak di lengan dan betis dalam kanak-kanak awal matang (lelaki dan perempuan) adalah besar. Prestasi semasa peringkat kanak-kanak pertengahan dipengaruhi oleh umur kronologi dan saiz badan. kanak-kanak awal matang akan menjadi lebih kuat dan menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding dengan kanak-kanak lewat matang.      Korelasi negatif antara ektomorf dan umur rangka adalah stabil antara 9 dan 15 tahun dan mula menurun pada lewat remaja. Endomorf prabaligh akan mempunyai pertumbuhan yang awal dan pesat tetapi tidak lanjut untuk suatu tempoh masa yang lama. korelasi antara umur rangka dan kelebaran otot lengan dan betis meningkat dengan ketara dari umur kanak-kanak ke remaja.

Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. IL: Human Kinetics. R.com/triathlon/triathlon-training/what-does-periodization-mean-and-how-does-it-work000625. Hanrahan. Motor learning and control for practitioners. status kematangan.my/~ssu/ARTICLES/article_42. NY: McGraw-Hill.trifuel. 57 . Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.usm.M. IL: Human Kinetics. maturation and physical activity (2nd ed. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. L. Champaign.A. & Rowland. Champaign.).. & Pandy. T. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Champaign.G. Bouchard. Growth. O. New York. & Bar. Kippers.. & Lee. (2005).org/wiki/Sports_periodization http://www.medic. C.php http://www. prestasi motor. Champaign.). The biophysical foundations of human movement (2nd ed.T. Champaign. (2004).html Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy. S. Rujukan Malina.. (2004). Coker. B.A.W. O. Schmidt. dan status kematangan semasa remaja adalah berkait dengan umur kronologi.edu/~lkravitz/Article%20folder/periodization. T (2005). Data korelasi untuk kekuatan.). IL: Human Kinetics. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan kematangan Laman Web http://en. C. IL: Human Kinetics. R.wikipedia.(2004).htm http://www.. Abernethy.. (2004). IL: Human Kinetics. V.J. Mackinnon. Bar-Or.unm... Magill. M.A. R. saiz badan dan prestasi.).

K. Motor learning and performance: A problem-based approach. (2005).Haywood.A.W. N. & Getchell. (2005).. Children's exercise physiology (2nd ed. R.). Champaign. A. IL: Human Kinetics. Champaign. T. IL: Human Kinetics. 58 .. Schmidt.). Life span motor development (4th ed. (2004). & Wrisberg. IL: Human Kinetics Publishers.M. C. Champaign. Rowland.

personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.0 7. diharap anda dapat: 1. kematangan dan prestasi. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.TAJUK 7 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN. kognisi. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai mengikuti modul ini. Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. Kematangan Dan Prestasi Aktiviti Fizikal  Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa terdapatnya penurunan aktiviti fizikal 59 .1 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan. kematangan dan prestasi Aktiviti fizikal Keadaan sosial Variasi kaum dan etnik Pemakanan dan penyakit kanak-kanak Cuaca Kandungan 7. KEMATANGAN DAN PRESTASI Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. dan 3. kematangan dan prestasi pembelajaran motor. Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. psikososial.

lalu menyebabkan kekurangan hormone estrogen.Latihan kerap akan mengakibatkan penurunan lemak dan meningkatkan jisim bebas lemak  Dapatan kajian telah menunjukkan tiada kesan yang signifikkan latihan kerap ke atas somatotaip semas pertumbuhan  Adalah dianggapkan bahawa kadungan mineral yang tinggi dalam tisu tulang di peringkat awal dewasa menggambarkan kesan positif aktiviti fizikal yang kerap ke atas proses minerallisasi tulang semasa pertumbuhan  Walaubagaimanapun.  Latihan kerap telah didapati membawa kepada hipertrofi otot rangka dan peningkatan penguncupan protein dan kepekatan enzim.walaupun ini bergantungan pada tempoh lakuan .  Aktviti fizikal bukannya sama dengan latihan senaman.  Oleh yang demikian.  Dapatan kajian telah menunjukkan bahawa aktiviti fizikal yang kerap tidak mepunyai sebarang kesan terhadap pertumbuhan ketinggian.lelaki mempunyai aktiviti fizikal yang lebih berbanding perempuan .  Latihan kerap juga menberi kesan positif ke atas lemak badan.belari dan permainan atau aktiviti sukan yang dilakukan pada tahap intensity tertentu untuk tempoh tertentu.pada remaja .Latihan senaman melibatkan aktviti fizikal yang kerap dan sistematik seperti kali teknik.  Bukti kajian ke atas dewasa telah menunjukkan bahawa penurunan lemak hasil 60 .  Secara puratanya.kita tidak bole anggapkan perbezaan pertumbuhan dan kematangan antara atlet muda dan bukan atlet adalah disebabkan oleh latihan kerap.  Kanak-kanak lazimnya lebih aktif dalam dalam musim panas apabila cuti persekolahan bermula.aktiviti fizikal menurun pada waktu ini kerana mencari pengalaman pekerjaan.latihan kerap telah didapati membawa kepada hipartrofi otot rangka dan peningkatan penguncupan protein dan kepekatan enzim.Aktiviti fizikal yang kerap adalah faktor penting dalam mengekalkan berat badan.  Tahap aktiviti lazimnya meningkatdari peringkat pertengahkan kanak-kanak ke awal remaja .tetapi akan menurun .lelaki lelaki akan mengalami penurunan yang lebih di peringkatblewat remaja berbanding perempuan.penurunan ini biasanya berlaku di peringkat lewat remaja kerana permintaan social remaja dalam kerjaya.latihan bertahap tinggi dalam sukan daya tahan telah menyababkan proses nyahmineralisasi tisu tulang dan ini ada kaitannye dengan fungsi head yang telah berubah akibat latihan yang mendadak.bebanan.walau bagaimanapun.antara 2-5 tahun dan antara lelaki dan perempuan.dalam perempuan.

Dapatan kajian telah menujukan bahawa dalam kanak-kanak prasekolah dari pelbagai kumpulan kaum dan etnik.  Aktiviti kerap tidak memberi sebarang kesan terhadap peningkatan atau penurunan kematangan rangka .kesannya adalah tidak ketara dan jelas.semasa dan selepas pertumbuhan pesat remaja.2 Faktor Sosial  Keadaan di mana seseorang kanak-kanak dilahirkan akan membawa kesan terhadap pertumbuhan dan kematangan.selain dari ini .  Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kerap merokok mempunyai berat badan dan ketinggian yang rendah.  Status sosioekonomi keluarga seseorang kanak-kanak adalah faktor yang signifikan dalam pertumbuhan dan kematangan.  Kajian telah menunjukan bahawa sebelum .4 Faktor Pemakanan Dan Penyakit  Malnutrasi tenaga protein yang kronik semasa hamil lazimnya mengakibatkan 61 .3 Variasi Kaum Dan Etnik  Kaum adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkait secara biologikalkumpulan dengan peratusan baka yang sama dan tinggi.  Pengaruh psikologi dan emosi jugak kematangan kanak-kanak member kesan terhadap pertumbuhan dan sewaktu hamil lazimnya 7. ini adalah kerana kuantiti hormon androgen dalam peredaran tidak mencukupi untuk member kesan positif.faktor keselamatan dalam latihan ringtangan juga diambil kira.perbezaan berat badab dan ketinggian antara kelas social dalam kumpulan adalah besar berbanding variasi antara kumpulan 7.  Latihan rintangan untukmembentuk kekuatan tidak digalakkan untuk kanak-kanak prabaligh .daripada latihan adalah disesabkan oleh penurunan saiz sel lemak dan bukannya perubahan dalam bilangan sel lemak.  Saaiz keluarga juga memberi kesan terhadap ketumbuhan dan kematangan kanakkanak dan ini bergantung dari tempat ke tempat. 7.walau bagaimanapun .  Menyedut asap rokok daripada ibu bapa yang member kesan terhadap pertumbuhan dan kematangan kanak-kanak.lelaki yang aktif mempunyai kuasa aerobic yang lebih berbanding yang lain.   Etnik adalah merujuk kepada sekumpulan manusia yang berkaitan dngan budaya.

 Dewasa di kawasan cuaca panas lazimnya mempunyai bentuk badan yang lurus. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.  Antaranya adalah deman campak . walau bagaimanapun keadaan ini bergantung pada paras ketinggian yang didiami oleh penduduk.bayi kelihatan kecil berbanding tempoh masa kelahiran .masalah pernafasan seperti pneumonia dan sakit kerongkok dan parasit usus seperti protozoa .  Bagi penduduk di altitude tinggi.  Masalah fisiologi utanma bagi penduduk yang bercuaca panas adalah pembebasan haba yang berlebihan manakala bagi penduduk sejuk adalah peyimpanan haba.kebanyakkan mereka mempunyai bentuk badan yang kecil. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. dan berat berbanding mereka yang tinggal di kawasan cuaca sejuk.  Akibat daripada keadaan ini .mereka mungkin menghadapi hipoksia (keadaan di mana oksigen berkurangan di dalam tisu badan ) . 62 .dan sering kalinya terencat.rendah dan kematangan lewat berbanding mereka di paras .cacing dan sebagainya.kelahiran anak yang kuranng berat .penyakit yang bahaya dan berjangkit dalam kanakkanak menjadi faktor kepada kerencatan pertumbuhan.  Penduduk yang tinggal di altitude tinggi menghadapi masalah mengelakkan oksigen dalam darah. 7.5 Faktor Cuaca  Kepanasan.kesejukkan dan altitude tinngi boleh mempengaruhi pertumbuhan dan kematangan . Kebanyak kerencatan pertumbuhan berlaku semasa awal kanak-kanak dan berterusan ke pertengahan kanak-kanak dan remaja. kematangan dan prestasi Portfolio Dokumen atau tugasan perlu disimpan dalam portfolio dan diserahkan kepada pensyarah dalam bentuk ‘soft’ dan ‘hard’ copy.   Keadaan ini melmbangkan status pemakanan yang rendah.

A. Champaign.. Champaign.). IL: Human Kinetics. & Pandy. O. (2004). IL: Human Kinetics. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. (2005). R. Kippers. IL: Human Kinetics. Champaign. & Rowland. Hanrahan. Champaign. (2004)..J. Motor learning and control for practitioners. Champaign. IL: Human Kinetics.W. IL: Human Kinetics. (2005). T. Haywood. IL: Human Kinetics Publishers. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application.M. O. Bar-Or. Children's exercise physiology (2nd ed. Motor learning and performance: A problem-based approach.. Champaign. L. R. Bouchard. T.. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. R. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. Coker.M. C. C. S. Life span motor development (4th ed.). T (2005). & Lee.). IL: Human Kinetics. NY: McGraw-Hill.W.). Magill.A.G.. (2004).). (2005). C. Growth.A.. (2004). Rowland. M. New York. & Wrisberg. Mackinnon. & Bar.).T.(2004). Schmidt. Champaign. V.A. IL: Human Kinetics. A. Abernethy. Schmidt.. Champaign.. maturation and physical activity (2nd ed. K.. & Getchell. N. R.Rujukan Malina. 63 . B.

kematangan dan prestasi Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kanak-kanak di dalam aktiviti fizikal dan sukan Atlet kanak-kanak Arah aliran pertumbuhan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenis-jenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kematangan dan prestasi kanakkanak 64 . perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. koordinasi. kawalan motor. maklumbalas. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran motor. kanak-kanak. pembelajaran motor. pemprosesan maklumat. diharap anda dapat 1.TAJUK 8 KANAK-KANAK DI DALAM AKTIVITI FIZIKAL DAN SUKAN Sinopsis Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. dan 3. kematangan. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna. pertumbuhan somatik. 2. ‘attention’ dan prestasi. aktiviti fizikal dan sukan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. kematangan dan prestasi fizikal. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan pertumbuhan. perbezaan individu. tisu adipos dan komposisi badan. kematangan dan pembelajaran motor.

jisim otot dan bebas lemak yang besar (L)dan lebih lemak dalam perempuan.  Apabila remaja mula berkembang pada lelaki awal matang di peringkat pertengahan remaja dan peringatan oleh lelaki lewat matang mengurangkan jurang saiz yang kelihatan ketara semasa awal remaja .dan lebih baik dari aspek prestasi motor.walaupun bentuk dan komposisi badan masih menampakkan perbezaan. Kanan-kanak perlu bermotivasi untuk berlatih dan bertanding.Kematangan Dan Prestasi Kanak-Kanak  Secara putarannya . 8. dan peringkat kelab atau kumpulan umur.dan kebanyakanya berasal dari keluarga yang aktif bersukan.  Kanak-kanak lazimnya memilih sukan yang mereka ingin ceburi dan ini adalah sdatu faktor yang kritikal.status kematangan awal berkait dengan saiz badan yang besar (L&P). negeri. Antaranya peluang.   Pemilihan ini dibuat berasaskan keperluan kemahiran sukan yang diceburi.  Faktor-faktor lain juga perlu diamabil kira dalam pemilihan sukan.1 Atlet Kanak-Kanak (Young Athletes)  Didefinisikan berdasarkan kejayaan di peringkat sekolah. 65 .  Kajian ke atas atlet kanak-kanak yang cemerlang menunjukkan bahawa mereka telah mula bertanding secara kerap sejak 5 atau 6 tahun .antara tahap kemahiran dan pertandingan paling paling paling tinggi lazimnya dikenali sebagai atlet alit.8. Saiz dan ketinggian mungkin menjadi faktor pemilihan tambahan bagi sesetengah sukan. kebangsaan dan antarabangsa.  Sukan kank kanak adalah popular dari 9-16 tahun dan tempoh ini member variasi signifika terhadap saiz bentuk komposis badan kekuatan dan prestasi motor yang berkaot dengan status kemtangan biologi.2 Arah Aliran Pertumbuhan .  Bentuk sebaran atlet kanak kanka adalah bersifat pyramid.  Atlet kanak-kanak lazimnya terdiri daripada mereka yang telah melalui satu proses pemilihan . daerah. dan jurulatih. ekonomi.  Lelaki awal matang adalah lebih kuat berbanding lelaki normal atau lewat matang. Di man terdapatnya ramai atler di peringkatan novis (permulaan) .  Peranan jurulatih adalah penting dalam pemilihan sukan kanak-kanak di peringkat kemahiran dan pertandingan yang lebih tinggi .

tetapi bukan satu-satunya penentu kejayaan prestasi . Semasa awal dan pertengahan remaja (9 -14 atau. disertai dengan kelebihan saiz dan kekuatan .  Bentuk dan komposisi badan perempuan lewat matang adala lebih sesuai untuk sukan yang mencabar. Ini dapat dilihat dari aspek kemahiran memukul dan membaling bola .dan perbandingan cirri-ciri fizikal atlet kanak-kanak ini mempunyai hadnya. Semasa lewat remaja ( 15 – 17 tahun) apabila kumpulan lewat matang mengurangkan jurang variasi berkait kematangan.  Atlet kanak-kanak dalam sukan besbol .  Perempuan awal matang lebih awal dan gemuk di peringkat lewat remaja manakala perempuan lewat matang lebih kurus dan kurang lemak.kekuatan dan prestasi motor di dalam perempuan adalah perempuan lewat matang menunjukkan prestasi motor yang lebih baik. merupakan aset kepada kejayaan dalam sukan di peringkat awal remaja .  Prestasi dalam sukan ini banyak bergantung pada kekuatan dan kuasa . renang dan larian sering kalinya menunjukan kemajuan di dalam kematangan rangka dan seksual . Perkaitan antara status kematangan biologikal. 66 . figure skating dan ballet mempunyai umur haid yang lewat berbanding perenang dan bukan atlet . figure skating dan ballet mula membuat latihan kerap dan pertandingan menjelang 6-7 tahun .ragbi .  Kemahiran dan lazimnya ciri-ciri fizikal akan member kanak-kanak kelebihan awalan dalam penglibatan sesuatu sukan dan pertandingan .  Dalam gimnastik . ii.  Oleh yang demikian .  Adalah jelas bahawa pelbagai faktor terlibat dalam kejayaan prestasi atlet semasa kanak-kanak dan remaja.  Status kematangan biologikal awal .  Kajian dalam liga sofbol antarabangsa untuk kanak-kanak perempuan 9-12 tahun mendapati mereka yang mempunyai saiz badan dan kematangan awal adalah lebih berjaya dalam permainan ini. 15 tahun) apabila variasi berkait kematangan dalam saiz jelas.ciri-ciri pertumbuhan dan kematangan atlet kanak-kanak perlu dilihat dari dua perspektif iaitu: i.  Atlet kanak-kanak perempuan di dalam gimnastik .  Pertumbuhan dan status kematangan kanak-kanak adalah penting. saiz badan dan jisim otot yang besar yang berkait dengan status kematangan awal adalah satu aset .

maturation and physical activity (2nd ed. V. Champaign.. (2005). C. Rowland.). R.). Champaign. Mackinnon.. Haywood. Magill.A. IL: Human Kinetics. Champaign.). IL: Human Kinetics. dan ini adalah lebih dalam perempuan berbanding lelaki . The biophysical foundations of human movement (2nd ed.W. O. Hanrahan.W. L. (2004). (2005). Coker.J.org/wiki/Sports_periodization Rujukan Malina. Children's exercise physiology (2nd ed. Motor learning and performance: A problem-based approach. O.M. IL: Human Kinetics. T.A.. Champaign. Motor learning and control for practitioners. T (2005)..(2004). Schmidt. & Lee. IL: Human Kinetics. (2005).wikipedia. M. C. & Getchell. T. IL: Human Kinetics Publishers.. & Bar. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. & Rowland. isipadu darah yang tinggi . 67 . (2004).). Schmidt.. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. Growth. Champaign. Champaign. & Pandy. Abernethy.. (2004).M. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. Champaign. hemoglobin darah yang tinggi dan isipadu paru-paru yang besar . Tugasan Terarah Mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia berkaitan Laman Web http://en. A. C. K.A.  Ciri-ciri unik pertumbuhan dan kematangan atlet kanak-kanak wujud semasa zaman mereka . S. Kippers.T. Bouchard. B.). kadar denyutan jantung nadi yang rendah . NY: McGraw-Hill. (2004).. Champaign. IL: Human Kinetics. & Wrisberg.G. R.). Bar-Or. New York. IL: Human Kinetics. R.  Kuasa aerobic maksimum mutlak dan relatif adalah lebih di dalam atlet kanak-kanak yang berlatih kerap dalam sukan daya tahan mempunyai isipadu jantung yang leih besar . Life span motor development (4th ed.. R. IL: Human Kinetics.A. N. Atlet perempuan mempunyai kurang lemak berbanding bukan atlet khususnya semasa remaja .

Ini merupakan kursus asas berkenaan pertumbuhan dan perkembangan manusia di sepanjang pusingan hidupnya. personaliti dan moral bermula dari peringkat pranatal hingga akhir dewasa. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Menjelaskan berkaitan dengan pengekalan dan pemindahan. kognisi. Bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan Kerangka Konsep Tajuk-Tajuk Modul Ini PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN PENGEKALKAN DAN MEMORI MOTOR KEHILANGAN KEUPAYAAN PENGEKALAN MENGUKUR PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN 68 . Ia membincangkan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan manusia dari aspek fizikal. psikososial. Hasil Pembelajaran Setelah mengikuti modul ini. Mengintergrasikan pengetahuan dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk pembelajaran pengajaran yang berkesan dan bermakna 3. 2.TAJUK 9 PENGEKALAN DAN PEMINDAHAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi tajuk-tajuk yang berkaitan dengan pengekalan dan pemindahan. diharap anda dapat 1.

ia secara tidak langsung akan menggunakan konsep Drowatzky (1975). a. kemahiran dan tingkah lakunya. sama ada secara langsung atau sebaliknya. Didalam usaha seseorang itu untuk memperbaiki. Situasi pemindahan pembelajaran boleh dilihat apabila pembolehubah pengalaman pembelajaran lepas mempengaruhi proses pembelajaran yang sedang berlangsung.Kandungan 9. maka akan berlakulah proses pemindahan pembelajaran. Proses di mana seseorang itu menggunakan pembelajaran lepas di dalam situasi baru yang berlainan daripada asalnya.1 Pemindahan Pembelajaran Teori-teori Pemindahan Pembelajaran Pembelajaran adalah suatu proses perubahan tingkah laku hasil daripada pertembungan di antara individu dengan persekitarannya. Perpindahan Pembelajaran Proaktif Positif 69 . pengalaman.0 9. pemindahan pembelajaran adalah kesan pembelajaran lepas ke atas penerimaan sesuatu pembelajaran baru. mendalami sesuatu ilmu pengetahuan. Jenis-jenis pemindahan pembelajaran yang umum ialah: (i) (ii) Pemindahan positif Pemindahan negatif (iii) Pemindahan sifar (iv) Pemindahan bilateral Mengukur pengekalan dan pemindahan (i) Pemindahan Positif Pemindahan positif ialah pemindahan yang merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada membantu pembelajaran kemahiran yang baru. Pembelajaran juga boleh dihasilkan melalui latihan. Contohnya seorang yang mempunyai kemahiran gimnastik akan lebih mudah mempelajari kemahiran acara terjun. menyatakan pemindahan pembelajaran adalah penggunaan pengetahuan dan     Pembolehubah pemindahan pembelajaran merujuk kepada kesan kemahiran sedia ada ke atas kemahiran baru yang hendak dipelajari. Manakala Singerv (1980). Mengikut Sage (1977).

Contoh seorang pemain bola 70 . Perpindahan Pembelajaran Retroaktif Negatif sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama menurun akibat gangguan pengunaan kemahiran-kemahiran baru (iii) Pemindahan Sifar Pemindahan sifar ialah pemindahan yang merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada tidak memberi sebarang kesan ke atas proses pembelajaran kemahiran yang baru. sekiranya ada penggunaan kemahiran-kemahiran lama untuk pembelajaran kemahiran-kemahiran baru Perpindahan Pembelajaran Retroaktif Positif sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama meningkat akibat penggunaan kemahiran-kemahiran baru (ii) Pemindahan Negatif Pemindahan negatif merujuk kepada situasi di mana kemahiran sedia ada mengganggu proses pembelajaran kemahiran baru.b. Contohnya kemahiran bola sepak tidak mempengaruhi keupayaan untuk mempelajari kemahiran golf. iii) Kemahiran . Pemindahan pembelajaran dapat berlaku dengan berkesan sekiranya terdapat syarat-syarat berikut. Perpindahan Pembelajaran Proaktif Negatif b.Sebelum pemindahan pembelajaran dapat berlaku. (iv) Perpindahan Pembelajaran Bilateral (sisi) sekiranya perpindahan maklumat dari anggota dominan kepada yang dominan.Pemain-pemain terlah memperolehi kemahiran pada tahap yang tinggi dalam satu-satu situasi sebelum dapat dipindahkan kepada situasi yang lain.i) Kefahaman . a. sekiranya penggunaan kemahiran-kemahiran lama menjejas pembelajaran kemahiran-kemahiran baru. ii) Kesamaan . Contohnya badminton dan tenis di mana kemahiran pukulan pepat dalam permainan badminton boleh mengganggu pembelajaran kemahiran pukulan kilas dalam tenis. iv) Motif . seseorang pemain hendaklah mempunyai hasrat untuk melakukannya.Pemain-pemain telah benar-benar memahami satu-satu konsep bukan atau prinsip yang telah disampaikan sebelum ia dapat menggunakan dalam satusatu situasi yang lain.Pemain-pemain hendaklah berupaya melihat kesamaan di antara dua aktiviti yang terlibat.

Walau bagaimanapun. 9. v) Celik akal . Prinsip ini penting kerana sesuatu kegiatan pergerakan yang telah dipelajari itu adalah asas kepada penguasaan pergerakan-pergerakan lain yang lebih kompleks. kesan pemindahan pembelajaran kemahiran melalui beberapa jenis pemindahan iaitu : a) Pemindahan Positif Kesan pemindahan positif berlaku apabila pembelajaran kemahiran motor lepas.Celik akal yang diperolehi dari satu-satu konsep. Contohnya: seorang pemain tenis akan dapat mempelajari kemahiran motor permainan pingpong dengan lebih mudah dan cepat. Ingatan jangka pendek (‘short term memory’) mempunyai beberapa limitasi : • • • • • • Pelupaan yang cepat Item yang tidak diulangi (rehearse) boleh hilang dalam 20-30 saat Gangguan dan luput adalah 2 jenis kehilangan maklumat Tetapi gangguan adalah sebab utama yang menyebabkan manusia lupa Gangguan boleh berlaku sebelum (proaktif) atau selepas (retroaktif) item diuji Keupayaan . memudahkan sesuatu pembelajaran kemahiran motor baru.keranjang wanita yang telah mempelajari prinsip-prinsip menjaring hendaklah mempunyai hasrat memindahkannya ketika dia bermain bola jaring.2 Pengekalan dan Memori Motor Kebolehan untuk mengulang sesuatu pergerakan yang dikuasai selepas tempuh masa. 71 . prinsip atau hukum membolehkan pemindahan pembelajaran boleh dilakukan. b) Kesan Pemindahan Negatif pemindahan negatif berlaku apabila pembelajaran kemahiran motorlepas menyukarkannya mempelajari sesuatu kemahiran motor baru. Dilakukan pada sekumpulan maklumat 9.recall adalah lebih berkesan apabila proses chunking.3 Penilaian Dan Pengukuran Pemindahan Hasil Penilaian dan pengukuran bagi jumlah pemindahan kemahiran dapat dilakukan mengikut prinsip berikut: a) b) Pengetahuan asal dan latihan mempengaruhi pembelajaran Latihan yang asal mempengaruhi pembelajaran berikutnya c) Pembelajaran yang telah sedia ada dalam sesuatu tugasan mempengaruhi pemindahan pembelajaran dalam tugasan yang lain.

mcgraw-hill. (a) Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi pemindahan pembelajaran (b) kemahiran. Sebelum anda meneruskan pembacaan anda ke subtopik seterusnya. Selain itu terdapat pautan ke Online Laboratory Manual dan Related Reading untuk memantapkan kefahaman anda. Cadangkan satu contoh perlakuan yang boleh dikaitkan dengan keenam-enam faktor di atas.Contohnya: seorang pemain badminton akan mengadapi kesukaran untuk mempelajari kemahiran permainan tenis.com/sites/0072557222/student_view0/ ch apter5/multiple_choice_quiz. Huraikan secara ringkas bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses pemindahan sesuatu pembelajaran kemahiran.  Peringkat pembelajaran autonomous merupakan tahap di mana sesuatu kemahiran yang dipelajari akan menjadi automatik. stabil danmudah. Cuba ke laman: http://highered.html Laman ini memberikan soalan pelbagai pilihan dan membenarkan anda menjawab serta memaparkan keputusan sebaik sahaja anda selesai. Bincang dengan tutor anda bagi memastikan contoh anda itu tepat.Model Fitts dan Posner mencadangka bahawa pelajar mesti melalui tigaperingkat pembelajaran: peringkat kognitif iaitu pelajar mula melibatkan diri dengan kebanyakan aktiviti kognitif seperti penyelesaian masalah. uji kefahaman anda. memperolehi maklum balas lisan daripada guru atau melalui otot otot gelendong yang menghalusi setiap pergerakan secara dalaman. peringkat hubung 72 . c) Pemindahan Neutral atau Kosong Kesan pemindahan neutral atau kosong berlaku apabila pembelajaran kemahiran motor lepas tidak memberi sebarang kesan kepada pembelajaran kemahiran motor yang baru.  Peringkat hubung kait merupakan tahap di mana perlakuan sesuatu kemahiran akan lebih konsisten. Contohnya: kemahiran motor dalam permainan bola keranjang tidak akan mempengaruhi pembelajaran kemahiran dalam permainan bola sepak. pengarahan tumpuan kepada pergerakan dan sebagainya. Rumusan  Peringkat pembelajaran kognitif di mana tahap di mana pelajar cuba membentuk konsep keseluruhan sesuatu kemahiran motor denganmemperolehi maklumat melalui deria-deria dalam bentuk maklum balas sensori melalui pemerhatian.

pemindahan negatif.wikipedia. Matlamat pergerakan adalah kemahiran spesifik dalam peringkat ini. pemindahan bilateral dan pemindahan kosong atau neutral. menghalang atau tidak ada kesan ke atas perlakuan sesuatu kemahiran dalam kontak baru atau pembelajaran sesuatu kemahiran baru.kait iaitu pelajar mengurangkan aktiviti kognitif perlakuan dan terlibat dalam perlakuan sesuatu kemahiran dan berusaha menghalusi kemahiran untuk menghubung kaitkan kejayaan kekonsistensian. O. Bouchard. 73 . R. maturation and physical activity (2nd ed. Champaign..  Pengaruh pengalaman lepas mungkin menggalakkan. Tugasan Terarah Bagi meningkatkan pengetahuan.peringkat motor di mana matlamat pelajar permulaan adalah untuk membentuk satu koordinasi corak pergerakan dan mempelajari untuk mendiskriminasikan situasi situasi regulatori dan bukan regulatori. untuk kemahiran tertutup ia memerlukan fiksasi (fixation) corak pergerakan itu dan kemahiran terbuka memerlukan satu diversifikasi corak pergerakan itu.  Model Gentile mencadangkan pelajar melalui dua peringkat pembelajaran.).M. Growth.(2004). C.org/wiki/Sports_periodization Rujukan Malina. & Bar. dan peringkat autonomous iaitu pelajar melakukan sesuatu kemahiran secara automatik. anda disaran agar mendapatkan dan mengumpulkan maklumat tambahan dari bahan bacaan dan bahan multimedia yang berkaitan pengekalan dan pemindahan Laman Web http://en. peringkat kedua adalah peringkat penetapan di mana matlamat pelajar adalah untuk menguasai kebolehan untuk mengadaptasikan corak pergerakan yang dipelajar di peringkat awal untuk memenuhi situasi perlakuan dan meningkatkan konsistensi perlakuan serta melakukan Perlakan dengan usaha yang minima. IL: Human Kinetics.  Terdapat beberapa jenis pemindahan: pemindahan positif.

S. Champaign. (2005). The biophysical foundations of human movement (2nd ed. Rowland. New York.A. Motor learning and control for practitioners.T... (2005). IL: Human Kinetics. R.W. Champaign. Bar-Or. NY: McGraw-Hill. C... (2004). Life span motor development (4th ed. (2004).A. & Wrisberg. K. Champaign. Champaign.). Schmidt.. & Lee.. N. Kippers.).. Abernethy. Children's exercise physiology (2nd ed. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. & Rowland. IL: Human Kinetics. Mackinnon. IL: Human Kinetics.M. (2005). 74 .). IL: Human Kinetics. Haywood. O. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed.Schmidt. A.A. Magill. (2004)..). Champaign. T (2005). IL: Human Kinetics. (2004). R. L.). M. Champaign. Coker. IL: Human Kinetics. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application.A.J. C. V. IL: Human Kinetics Publishers. B. & Pandy. T. Motor learning and performance: A problem-based approach. Hanrahan. & Getchell.W. Champaign.G. T. R.

Motor learning and performance: A problem-based approach. & Pandy. & Bar. New York.A. IL: Human Kinetics. Champaign. T (2005). Motor learning and control for practitioners. Rowland. Haywood. K. IL: Human Kinetics. IL: Human Kinetics..M.(2004). (2005).G. Children's exercise physiology (2nd ed. Abernethy.A. Champaign. Bouchard. (2005).). Coker. Bar-Or. Champaign.Rujukan Buku Malina.W. Kippers.).W. (2004). L. IL: Human Kinetics. R. 75 . Growth.. & Lee. The biophysical foundations of human movement (2nd ed. N. B. O. Motor control and learning: A behavioral emphasis (4th ed. R.J..M. Champaign. Mackinnon. & Rowland. & Getchell. Schmidt. C.T.. Motor learning and control: Concepts and application (7th ed. C. S. & Wrisberg. IL: Human Kinetics. O. IL: Human Kinetics. (2005). R.. Pediatric exercise medicine: From physiologic principles to health care application. T. Hanrahan. M.. Magill.). Champaign. V. IL: Human Kinetics.). A. maturation and physical activity (2nd ed. (2004). (2004). Schmidt. (2004). NY: McGraw-Hill.A. C.). Life span motor development (4th ed. Champaign... R.).A. T.. IL: Human Kinetics Publishers. Champaign. Champaign.

Jasmani ( 7 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) EN. MPPPP Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.PANEL PENULISAN MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR ) NAMA Dr NORIATI BINTI A. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Jasmani) MPIK. Pend.(PBMP). (Sejarah & Sains Politik). BAHARUDDIN BIN ABD. UPM Kursus Sijil Pendidikan Khas (Pend. Matematik).MOKRI Pensyarah IPG Temenggong Ibrahim Jalan Datin Halimah 80350 Johor Bahru Johor Kamdin606@yahoo. PPK (2 tahun) JE Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah (7 tahun) Guru Sekolah Rendah (14 tahun) Guru Bestari (5 tahun) Kelulusan: Bac.my 76 . Hons. Sijil Perguruan (Sejarah & Geografi) Kelulusan: M.R. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). MPIK Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Sosial & Bestari) Penulis Buku PSK dan Matematik (Sekolah Rendah) Penolong Pengarah Unit Sejarah.A.Sc.A. KAMALUDDIN BIN HJ.com. (Pentadbiran Pendidikan).Edu. EN. UM Bac.LATIFF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ujangseradang@yahoo. UPM B. USM Sijil Guru (P.(Sosiolinguistik). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sijil Perguruan Asas (PPAR Sains).

UPM Kursus Sijil Pendidikan Khas (Pend. PPK (2 tahun) JE Sejarah PPK Guru Sekolah Menengah (7 tahun) Guru Sekolah Rendah (14 tahun) Guru Bestari (5 tahun) Kelulusan: Bac.A. Pend. KAMALUDDIN BIN HJ.R. UM Bac. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). Matematik).com Kelulusan: Sijil Perguruan Malaysia (SN/MT) – IPG KIP Sijil Perguruan Khas (PJ) – IPG KTI B. TAN KAIT KEONG Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar Jalan Sikamat Seremban Negeri Sembilan tanmprm@hotmail. (Sejarah & Sains Politik). UPM B. Ed. BAHARUDDIN BIN ABD.Edu.Ed. USM Sijil Guru (P. MPIK Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pengajian Sosial & Bestari) Penulis Buku PSK dan Matematik (Sekolah Rendah) Penolong Pengarah Unit Sejarah. Jasmani) MPIK. Sijil Perguruan (Sejarah & Geografi) Kelulusan: M. Hons.(PBMP).Sc. Pengurusan Sukan – UKM Pengalaman Pensyarah Pendidikan Jasmsni (15 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (12 tahun) 77 . Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Sijil Perguruan Asas (PPAR Sains).my EN. Jasmani ( 7 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (21 tahun) EN.com.PANEL PEMURNI MODUL PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH ( PJM3105 PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MOTOR ) NAMA Dr NORIATI BINTI A. (Pentadbiran Pendidikan).LATIFF Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ujangseradang@yahoo.MOKRI Pensyarah IPG Temenggong Ibrahim Jalan Datin Halimah 80350 Johor Bahru Johor Kamdin606@yahoo.(Sosiolinguistik). MPPPP Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.A.com EN. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Pendidikan Jasmani dan Kesihatan– UPM M.

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat 78 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->