(σελ.12.(σελίδες 3.4) • Πλεονεκτήματα.Μειονεκτήματα ΑΠΕ ……….9..13) 2 ..5) • Είδη ΑΠΕ …………………………………………(σελ.10) • Υδροηλεκτρική ενέργεια ………………………..11) • Γεωθερμική ενέργεια ……………………….(σελ.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ • Γενικές πληροφορίες σχετικά με τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ……………………………..6) • Αιολική ενέργεια ……………………………….(σελ.7.8) • Ηλιακή ενέργεια ………………………………(σελ.(σελ.

δηλαδή για μερικά ακόμα δισεκατομύρια χρόνια. με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια. η οποία είναι ροή ενέργειας από το εσωτερικό του φλοιού της γης. μιας και δεν πρόκειται να εξαντληθούν όσο υπάρχει ο ήλιος.Οι ήπιες μορφές ενέργειας βασίζονται κατ' ουσίαν στην ηλιακή ακτινοβολία. Ουσιαστικά είναι ηλιακή ενέγεια "συσκευασμένη" 3 . και την ενέργεια απ' τις παλίρροιες που εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα. Οι βασιζόμενες στην ηλιακή ακτινοβολία ήπιες πηγές ενέργειας είναι ανανεώσιμες.

του πετρελαίου ή του άνθρακα). Ο χαρακτηρισμός «ανανεώσιμες» είναι κάπως καταχρηστικός.wikipedia. όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας. η αιολική εκμεταλλεύεται τους ανέμους που προκαλούνται απ' τη θέρμανση του αέρα ενώ αυτές που βασίζονται στο νερό εκμεταλλεύονται τον κύκλο εξάτμισης-συμπύκνωσης του νερού και την κυκλοφορία του. που δεν αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες. άντληση ή καύση. πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας. διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα. ή πράσινη ενέργεια) είναι μορφές εκμεταλλεύσιμης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές διαδικασίες. ή νέες πηγές ενέργειας. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον. όπως εξόρυξη.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_ %CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD %CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 Οι ήπιες μορφές ενέργειας (ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. Η γεωθερμική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη. όπως η γεωθερμική ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίμακα χιλετιών. για την εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση.χ. Ως «ανανεώσιμες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π. όπως η ηλιακή και η αιολική. η γεωθερμία. Καταρχάς. καθώς τα γεωθερμικά πεδία κάποια στιγμή εξαντλούνται. μιας και ορισμένες από αυτές τις πηγές. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν μελετηθεί ως λύση στο πρόβλημα της 4 . Link:http://el.κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο: η βιομάζα είναι ηλιακή ενέργεια δεσμευμένη στους ιστούς των φυτών μέσω της φωτοσύνθεσης. η κυκλοφορία του νερού και άλλες. όπως ο άνεμος. Δεύτερον. Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς μία αφετηρία για την επίλυση των οικολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Γη.

Τελευταία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 5 . έχοντας ουσιαστικά μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. που προάγουν τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη μέλη. * Δεν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ. αλλά και από πολλά μεμονωμένα κράτη. η οποία έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό κίνημα. σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας και κεντρικό σημείο εστίασης της σχολής των οικολογικών οικονομικών. link:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_ %CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD %CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 Πλεονεκτήματα * Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον.αναμενόμενης εξάντλησης των (μη ανανεώσιμων) αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_ %CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD %CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 Είδη ήπιων μορφών ενέργειας * Αιολική ενέργεια. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή χώρων εγκτάστασης (π. Γι' αυτό το λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας. * Είναι ευέλικτες εφαρμογές που μπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη με τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσμού. της τάξης του 30% ή και χαμηλότερο.* Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια μικρών και αναπτυσσόμενων χωρών. καταργώντας την ανάγκη για τεράστιες μονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και για μεταφορά της ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το γεωγραφικό πλάτος και το κλίμα της περιοχής στην οποία εγκαθίστανται. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται πλατιά για ηλεκτροπαραγωγή. * Η παροχή και απόδοση της αιολικής. καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική πρόταση σε σχέση με την οικονομία του πετρελαίου. την άλεση στους ανεμόμυλους). * Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων. Χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π. * Για τα υδροηλεκτρικά έργα λέγεται ότι προκαλούν έκλυση μεθανίου από την αποσύνθεση των φυτών που βρίσκονται κάτω απ' το νερό κι έτσι συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μειονεκτήματα * Έχουν αρκετά μικρό συντελεστή απόδοσης. * Για τις αιολικές μηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κομψές από αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. 6 . link:http://el.χ. Συνεπώς απαιτείται αρκετά μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. * Ο εξοπλισμός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει μεγάλο χρόνο ζωής.wikipedia. * Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. σε πλατφόρμες στην ανοιχτή θάλασσα) αυτά τα προβλήματα έχουν σχεδόν λυθεί.χ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Υβριδικό αυτόνομο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα. όσον αφορά τη θέρμανση. όσον αφορά τον ηλεκτρισμό. * Βιομάζα. τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ' το φυτό με τη φωτοσύνθεση. με γεωθερμική ενέργεια. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο. * Ενέργεια από παλίρροιες.χ. παράγοντας ηλεκτρισμό. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού. που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_ %CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD %CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82 Αιολική ενέργεια 7 .* Ηλιακή ενέργεια. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια. που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Έχει εφαρμοστεί στην Αγγλία. * Γεωθερμική ενέργεια. εφεδρικό Η/Ζ και συσσωρευτές * Υδατοπτώσεις. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των ενεργειακών της αναγκών. Προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων. που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου. τη Γαλλία. ανεμογεννήτρια. αποτελούμενο από φωτοβολταϊκή συστοιχία. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.wikipedia. τη Ρωσία και αλλού. * Ενέργεια από τους ωκεανούς. link:http://el. Είναι μια πηγή ενέργειας με πολλές δυνατότητες και εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον. και το 20%. Βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας. π. * Ενέργεια από κύματα. Χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.

πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια). Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή δρομέας (οριζοντίου άξονα. Τέλος. και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.wikipedia. Αρχικά ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια.Ονομάζεται αίολικη γιατί στην ελληνική μυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεος του ανέμου. Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι. Στη συνέχεια ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. http://el. Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 πτερυγίων.Γενικά αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο». αποκεντρωμένο και δωρεάν. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος στην κορυφή του πύργου. Επίσης. με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων πλοίων και πολυ αργότερα οι ανεμόμυλοι στη ξηρά. ο οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι αξιοσημείωτα.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE %BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE %B9%CE%B1 8 . Όταν εντοπιστεί μια ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές δεκάδες ανεμογεννήτριες. γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις. Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το «καύσιμο» είναι άφθονο.

9 .

και κατά τη μελέτη του φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας. ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή. τυχόν σκιάσεις κλπ. όσο και μειονεκτήματα.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία. «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή «κυψελών». ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. ή «κυττάρων»). Δυο τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο. επικαλυμμένα με ειδικές μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο – σε διάφορες τιμές ονομαστικής ισχύος. ενώ μεγαλύτερα πάνελ μπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και παραπάνω. ένα πάνελ 36 κυψελών μπορεί να έχει ονομαστική ισχύ 70-85 W. ή όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα. Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους. Έτσι.Ηλιακή ενέργεια Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια. 10 . με πλευρά 120-160mm. Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο.

μετά από την προμήθεια των στοιχείων. και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης («κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταϊκή συστοιχία. η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Σε αυτές τις κατασκευές.Η κατασκευή μιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει και από ερασιτέχνες. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού απόδοσης. μονάδα παραγωγής κλπ. η μορφή του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου.) που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC). θερμοκήπιο. http://el. Με τον τρόπο αυτό. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος (DC).org/wiki/%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE %BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF %8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 11 .που σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόμενη τάση. και έχει συνήθως τη μορφή λωρίδας πλάτους μερικών χιλιοστών και μήκους αρκετών εκατοστών. το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία. καθώς η προμήθεια ποιοτικών στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. όπως το Κάδμιο Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος χαλκός.wikipedia. Το κόστος είναι άπίθανο να είναι χαμηλότερο από την αγορά έτοιμης γεννήτριας. δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) . Εκτός από το πυρίτιο χρησιμοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Πρέπει να σημειωθεί εδώ. Μια από τις αναξιοποίητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ηπείρου αποτελεί το τεράστιο υδάτινο δυναμικό το οποίο σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις φαίνεται να πλησιάζει το 30% του συνολικού “φρέσκου” νερού της Ελλάδας. 12 . ότι ενώ η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται τη στιγμή που απαιτείται από τους καταναλωτές το νερό το οποίο αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλοντική χρήση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση κατά τη διάρκεια ξηρών περιόδων. Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο υδροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδος.π. αθλητικά γεγονότα.000 GWh περίπου ετησίως. Παράλληλα το κύριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν είναι μόνο η δυνατότητα παραγωγής φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας αλλά η σωστότερη. Η υδροηλεκτρική ενέργεια δεν παράγει βλαβερά αέρια και κατά συνέπεια έχει αισθητά μικρότερη επίδραση στην ατμόσφαιρα. Η παραγωγή αυτή ενέργειας αντιστοιχεί στο 25% του αξιοποιήσιμου υδάτινου δυναμικού της χώρας και στο 15% της καταναλισκόμενης ισχύος στην Ελλάδα ανά έτος. εμπλουτισμό λιμνών. Σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου μπορούν να κατασκευαστούν από ιδιώτες μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. τουρισμό κ. Η οροσειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και εδαφολογία τέτοια ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το υδάτινο δυναμικό από μεγάλες υψομετρικές διαφορές ενώ από την άλλη πλευρά το έδαφος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών λιμνών και δεξαμενών ύδατος. οικολογική επέμβαση στη φύση για διατήρηση της φύσης της περιοχής και τη σωστή Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. που μπορούν να παράγουν 5. Όλοι οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους στην οροσειρά της Πίνδου. θα μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης.λ. Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι στην Ήπειρο μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 18 μεγάλα υδροηλεκτρικά εργοστάσια καθώς επίσης μέχρι και 50 περίπου μικρά. σαν απόθεμα νερού.Υδροηλεκτρική ενέργεια Προέρχεται από την εκμετάλλευση των υδάτων των ποταμών.

Οι γεωθερμικές περιοχές συχνά εντοπίζονται από τον ατμό που βγαίνει από σχισμές του φλοιού της γης ή από την παρουσία θερμών πηγών. Μεταφέρεται στην επιφάνεια με θερμική επαγωγή και με την είσοδο στον φλοιό της γης λειωμένου μάγματος από τα βαθύτερα στρώματά της. Για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ατμός διαχωρίζεται από τα ρευστά διοχετεύονται σε περιφερειακά τμήματα της δεξαμενής για να βοηθήσουν να διατηρηθεί η πίεση.α. Αυτή η θερμότητα μπορεί να προέρχεται από 13 . Αν η δεξαμενή χρησιμοποιηθεί για άμεση χρήση της θερμότητας τα γεωθερμικά ρευστά τροφοδοτούν έναν εναλλακτήρα θερμότητας και να επιστέψουν στη γη. θερμαίνεται και ανεβαίνει προς την επιφάνεια. Τα θερμικά αυτά ρευστά εμφανίζονται στην επιφάνεια είτε με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού όπως προαναφέρθηκε είτε αντλούνται με γεώτρηση και αφού χρησιμοποιηθεί η θερμική τους ενέργεια. Το ζεστό νερό από την έξοδο του εναλλακτήρα χρησιμοποιείται για την θέρμανση κτηρίων. Είναι μια ήπια και σχετικά ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. ζεστό νερό σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 150οC μέχρι περισσότερο από 370οC μεταφέρεται σε γεωτρήσεις από υπόγειες δεξαμενές σε ειδικές δεξαμενές και με την απελευθέρωση της πίεσης μετατρέπεται σε ατμό. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Για να υφίσταται διαθέσιμο θερμό νερό ή ατμό σε μια περιοχή πρέπει να υπάρχει κάποιος υπόγειος ταμιευτήρας αποθήκευσης του κοντά σε ένα θερμικό κέντρο. Στην περίπτωση αυτή. γίνεται επανέγχυση του ρευστού στο έδαφος με δεύτερη γεώτρηση. Εφαρμογές Υπάρχουν δυο κύριες εφαρμογές της γεωθερμική ενέργειας. θερμοκηπίων κ.Γεωθερμική ενέργεια Γενικά Γεωθερμική ενέργεια ονομάζεται η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμφανίζεται με τη μορφή θερμού νερού ή ατμού. θερμοκηπίων). που με τα σημερινά τεχνολογικά δεδομένα μπορεί να καλύψει σημαντικές ενεργειακές ανάγκες. • Η πρώτη βασίζεται στη χρήση της θερμότητας της γης για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες χρήσεις (θέρμανση κτηρίων. Έτσι ενισχύεται η μακροβιότητα του ταμιευτήρια και αποφεύγεται η θερμική ρύπανση του περιβάλλοντος. το νερό του ταμιευτήρια που συνήθως είναι βρόχινο νερό που έχει διεισδύσει στους βαθύτερους ορίζοντες της γης. Τι είναι η γεωθερμική ενέργεια Είναι μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που πηγάζει από το εσωτερικό της γης.

Μήλο. κυρίως με την ελάττωση κατανάλωσης των εγχώριων αποθεμάτων λιγνίτη. ενώ στις περιπτώσεις γεωθερμικών ρευστών υψηλής θερμοκρασίας (>150οC) μπορεί να γίνει παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με την εκτόνωση ατμού. Χρησιμότητα γεωθερμικής ενέργειας Η εκμετάλλευση της γεωθερμίας συμβάλει στην: 1. μια άλλη εφαρμογή μπορεί να είναι θερμική αφαλάτωση θαλασσινού νερού. 2. Άλλη διαδεδομένη χρήση της γεωθερμίας είναι η θέρμανση οικισμών. Στύψη και Άργεννο Λέσβου. Η Ελλάδα διαθέτει μεγάλο αριθμό επιβεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα. με μείωση των εισαγωγών πετρελαίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στις υδατοκαλλιέργειες. Εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στις άνυδρες νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές. Λαγκαδά. Νιγρίτα Σερρών. τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκόσμια. 3. αφορά στη θέρμανση θερμοκηπίων. Θερμικές εφαρμογές Η κυριότερη θερμική χρήση της γεωθερμικής ενέργειας σήμερα.Κεσσάνη Ξάνθης. Εξοικονόμηση συναλλάγματος.• γεωθερμικά γκάιζερ που φθάνουν με φυσικό τρόπο ως την επιφάνεια της γης ή γεώτρηση στον φλοιό της γης σε περιοχές που η θερμότητα βρίσκεται αρκετά κοντά στην επιφάνεια. Θεσσαλονίκη. Η συστηματική εκμετάλλευση τους μπορεί να επιφέρει στη χώρα μας σημαντικά οφέλη. όπως χέλια. Η δεύτερη εφαρμογή της γεωθερμικής ενέργειας εκμεταλλεύεται τις θερμές μάζες εδάφους ή υπογείων υδάτων για να κινήσουν θερμικές αντλίες για εφαρμογές θέρμανση και ψύξης. Σαντορίνη και Νίσυρο. Αυτές οι πηγές είναι συνήθως από μερικές εκατοντάδες μέχρι 3000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. γαρίδες ή φύκια αναπτύσσονται γρηγορότερα σε αυξημένες θερμοκρασίες(25 έως 30οC). δεδομένου ότι πολλά είδη υδροβίων οργανισμών. Ελαιοχώρα Χαλκιδικής. όπως στη Ν. Καθαρότερη ατμόσφαιρα 14 . Η θερμική ενέργεια που δεσμεύεται από τη γεωθερμική πηγή διοχετεύεται προς τους χρήστες με την βοήθεια ενός δικτύου αγωγών (τηλεθέρμανση).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful