Kata Pemeri Kata pemeri ialah digunakan dalam ayat berpola FN + FN (frasa nama), manakala kata pemeri adalah

digunakan dalam ayat berpola FN + FS (frasa sendi) . Kata pemeri adalah tidak boleh hadir di hadapan kata kerja. Rumus penggunaan Kata Pemeri ialah = FN + FN adalah = FN + FS

Kesalahan ayat

Pembetulan ayat

Guru Besar sekolah yang baru melaporkan diri itu Guru Besar sekolah yang baru melaporkan diri itu adalah Puan Cheong Shiu Thin. ialah Puan Cheng Shiu Thin. Langkah berjimat cermat yang diambil oleh pihak Langkah berjimat cermat yang diambil oleh pihak sekolah ialah wajar. sekolah adalah wajar.

Latihan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Derma yang dikutip itu ialah untuk mangsa banjir. Kuantan ialah ibu negeri Pahang. Dimaklumkan bahawa permohonannya tidak berjaya Adalah dimaklumkan bahawa permohonannya berjaya. Lelaki itu adalah abang saya. Buaya yang tertangkap itu ialah buaya tembaga. _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________

_____________________________________________________________________________________ Frasa Sendi Nama Berpasangan Frasa sendi nama berpasangan mempunyai satu bentuk ulangan yang sama dan berpasangan.

Rumus frasa sendi nama berpasangan Bentuk berulang Bentuk berpasang …masa …masa …dari …ke …semasa …semasa …daripada … kepada

Latihan 1. Dari hari ke sehari ibu kelihatan muram memikirkan keadaan abang. 2. Tindakan akan diambil dari masa ke masa untuk memastikan keadaan jalan raya tidak dijadikan tempat untuk berlumba. 3. Para wartawan diminta membuat liputan dari semasa ke semasa. 4. Dari masa ke semasa, pihak rukun tetangga akan memantau keadaan keselamatan penduduk kampung. 5. Pihak polis berjanji akan memberikan maklumat terkini dari masa ke semasa. 6. Sejak hari itu, ayah telah bekerja dari pagi ke malam. __________________ __________________ __________________ __________________ __________________ __________________