Una alternativa de cuidado para bebés de 0-3 años

Haur-etxea es un nuevo servicio de cuidado infantil que se desarrolla en grupos reducidos de 3-4 bebés, atendidos en un Nido Familiar. Proporcionamos un cuidado de confianza en un ambiente familiar de protección, afecto y seguridad para tu bebé. Nuestro proyecto pedagógico está basado en la atención individualizada y adaptada a las necesidades y ritmos de desarrollo de cada bebé.

haur-et ea se adapta a las familias
Horario flexible. Servicio de horario diurno de cuatro a ocho horas adaptado a las familias. Abierto todo los días laborables del año para poder conciliar la vida laboral, personal y familiar. Nos gusta que tu bebé coma lo que tú quieras. Las familias se encargan de proporcionar los alimentos de su bebé. Familias conectadas. La relación del equipo con las familias es de cercanía, confianza y comunicación permanente.

haur-et ea
Nidos familiares para el cuidado infantil

Familia-habiak haurren zainketarako

Una segunda casa acogedora y segura para tu bebé
El servicio Haur-etxea es en el domicilio de la persona cuidadora. Así su casa se convierte en un Nido Familiar acondicionado y equipado para el cuidado y acogida de bebés. Queremos que los nidos familiares sean como una extensión de tu propia casa: un espacio protector y con las garantías de seguridad e higiene para tu bebé.

haur-et ea Beneficios para la comunidad
ure
Haur-etxea es un servicio promovido por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales con los siguientes objetivos: • Mejorar la oferta de programas y servicios de promoción de la familia y de conciliación de la vida familiar, personal y laboral. • Poner en valor la atención a la infancia y el cuidado de proximidad. • Promover una red de cuidado a la infancia desde un enfoque comunitario.

El equipo de personas cuidadoras de Haur-etxea son profesionales con una formación específica y acreditada como cuidadoras del servicio de nido familiar en el domicilio propio. Las personas cuidadoras de Haur-etxea reciben orientación y supervisión pedagógica y forman parte del proyecto cooperativo de Agintzari, una organización de iniciativa social especializada en el ámbito de infancia y familia.

ww

u w.e

sk a

Más información Para un cuidado centrado en tu bebé
Si te interesa contar con todo el cuidado que necesita tu bebé, ponte en contacto con Haur-etxea: 638 758 966 / 944 245 782 nidos@agintzari.com
Haur Etxea - C/ Henao 7 - 5º Dpto. 2 48009 Bilbao (Cita previa)

www.euskadi.net/hauretxea

i.n e
d

Profesionales y de confianza

t/h a

txea

Arretaz zaindutako alternatiba bat 0-3 urteko haurrentzat
Haur-etxea haurren zainketara zerbitzu berri bat da, 3-4 haurrekin osatutako talde txikietan gauzatzen dena Familia Habia baten barruan. Konfiantzazko zainketa eskaintzen dugu, zure haurrarentzat babes, maitasun eta segurtasunezko familia-giroan. Gure proiektu pedagogikoa banakako arretan oinarritua dago, haurtxo bakoitzak dituen premia eta garapen-erritmoetara egokitua.

haur-et ea familien arabera moldatzen da
Ordutegi malgua. Lau eta zortzi ordu bitarteko eguneko zerbitzua eskaintzen da, familien arabera egokitua. Urteko lanegun guztietan irekia, laneko bizitza, familiakoa eta norberarena uztartu ahal izateko. Zure haurrak zuk nahi duzuna jatea nahi dugu. Familien ardura da beren haurtxoak behar dituen elikagaiak ekartzea. Familia konektatuak. Taldeak familiekin duen harremana hurbila, konfiantzazkoa eta komunikazio iraunkorrekoa da.

haur-et ea
Nidos familiares para el cuidado infantil

Familia-habiak haurren zainketarako

Bigarren etxe eroso eta segurua zure haurtxoarentzat
Haur-etxea zerbitzua zaintzailearen etxean eskaintzen da. Era horretan, haren etxea Familia Habia bihurtzen da, haurrei harrera egin eta arreta eskaintzeko egokitua eta behar bezala hornitua. Familia-habia horiek zure etxearen hedapen bat izan daitezela nahi dugu: inguru babesle bat zure haurrarentzat segurtasun eta higiene arloko berme guztiekin.

haur-et ea Gizartearentzat onuragarri
ure

Haur-etxean lan egiten duten zaintzaileak profesionalak dira, eta prestakuntza berezia eta kreditatua jaso dute familiahabiaren zerbitzuko zaintzaile gisa jarduteko beren etxeetan. Haur-etxean lan egiten duten zaintzaileei orientabideak eskaintzen zaizkie, gainbegiratze pedagogikoa jasotzen dute eta Agintzari proiektu kooperatiboaren parte dira; haurren eta familiaren alorrean espezializatutako gizarteekimenerako erakunde bat da Agintzari.

• Haurrei eskainitako arretari eta hurbileko zainketari behar den garrantzia ematea. • Haurrak zaintzeko sare bat sustatzea erkidegoaren ikuspegi batetik.

ww

u w.e

sk a

Argibide gehiago
Zure haurtxoarengan oinarritutako zainketarako
Zure haurtxoak behar dituen zainketa guztiak eduki nahi badituzu, jar zaitez harremanetan Haur-etxearekin: 638 758 966 / 944 245 782 nidos@agintzari.com
Haur Etxea - Henao kalea 7 - 5. Dptua. 2 48009 BILBO (Aurretiko Hitzordua)

www: euskadi.net/hauretxea

i.n e
d

Profesionalak eta konfiantzazkoak

• Familia sustatzeko eta familiako bizitza, lanekoa eta pertsonala uztartzeko programa eta zerbitzuen eskaintza hobetzea.

t/h a

txea

Haur-etxea Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak sustatutako zerbitzu bat da, eta honako helburu hauek ditu:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful