WYNIKI SSE3 EKONOMETRIA z dnia 16.02.2011r.

Przy ocenach niedostatecznych wpisana liczba zdobytych punktów

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

nr albumu
226561
227335
227336
240501
227338
227339
210925
218876
234650
227353
227354
210927
220973
217307
227357
227358
227360
227361
205974
227363
227368
217341
218910
227370
206005
227372
210987
218651
218941
227380
227382
227383
206050
218955
227392
227393
195326
245460
218501
245056
218977
227407
227403
218524
217471
218991
227413
195357
197905
218541

Ocena
dst
dst
dst
dst
dst
dst
dst
dst
ndst
+dst
dst
dst
ndst
ndst
dst
dst
ndst
dst
dst
dst
ndst
ndst
dst
dst
ndst
dst
db
ndst
ndst
ndst
db
dst
ndst
dst
dst
db
+dst
db
dst
dst
ndst
ndst
ndst
dst
dst
dst
+dst
dst
+dst
dst

Zdobyte pkt (na 24pkt)

1,0

0,5
1,0

1,5

1,0
4,5

7,0

7,0
3,0
5,5

0,5

6,5
3,0
5,5

5 WARUNKI 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 219031 217504 219040 218132 219013 218997 219001 208304 208268 219022 219053 218998 218944 ndst ndst dst ndst +dst ndst ndst ndst ndst dst dst dst dst 6.5 .0 2.0 3.5 4.5 3.0 6.5 6.5 1.51 52 53 54 55 56 57 58 217504 206186 227419 227422 227423 235265 217562 227435 dst dst dst ndst dst dst ndst dst 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful